Seinäjoen Taitoluistelijat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014"

Transkriptio

1 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry Toimintasuunnitelma kaudelle TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen ja resurssien mukaan myös taitoluisteluharrastuksen lisääminen Seinäjoella ja Seinäjoen lähikunnissa. Seura pyrkii tarjoamaan kaikenikäisille lajia harrastaville oman kiinnostuksen ja taitojen mukaisen mahdollisuuden harrastaa taitoluistelua perustaitojen opettelusta tai kunnon ylläpitämisestä kilpaluisteluun. Seura toimii Nuori Suomi- periaatteiden mukaan. JOHDANTO Kausi on seuran 23. toimintakausi. Tulevassa toiminnassa tullaan lisäämään luistelijoiden mahdollisuutta kehittyä jopa huipputasolle unohtamatta nuorisotyötä ja harrastetoimintaa. Toiminnassa panostetaan myös yhteisöllisyyteen ja Sinettiseuratoimintaan. Seuraavat painopistealueet ovat ensi kauden kehittämiskohteita: 1. Valmennuksen taso pidetään korkeana, tavoitteena SM-taso 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja vanhempien osallistumisen lisääminen 3. Luistelukoulutoiminnan kehittäminen 4. Erityislasten luistelukoulutoiminnan kehittäminen 5. Muodostelmaluistelun vakiinnuttaminen 6. Esiintymistaidon ja henkisen valmennuksen kehittäminen 7. Oheisharjoitteluun on vakiinnutettu baletti/tanssi, voimistelu sekä fysiikkaharjoittelu, uudeksi yhteistyökumppaniksi haetaan telinevoimistelua 8. Aktiivisuuden lisääminen olosuhdeasioihin 9. Seuran hallinnon kehittäminen 10. Seura koetaan omassa toimintaympäristössään aktiivisena ja hyvän imagon omaavana hyvänä yhteistyökumppanina

2 2 Kolmevuotisesta seuratukihankkeesta on menossa toinen. Hankkeen etenemistä seurataan ja siitä tehdään raportti opetus- ja kulttuuriministeriöön. Seinäjoen Taitoluistelijoiden toimisto on Voltissa liikunnan kehittämiskeskuksessa, Huhtalantie 2. LUISTELIJAT Kaudelle perustetaan ainakin seuraavanlaiset ryhmät: - kilparyhmiä 6 - kehitysryhmiä harrastajaryhmiä 1 - poikaryhmiä 1 - luistelukouluryhmiä 6-7, ja jatkoluistelukouluryhmiä 2-4 joista yksi on muodostelmaluistelukouluryhmä - soveltavan luistelun ryhmä - kuntoluisteluryhmä - 3 lasten ja nuorten muodostelmajoukkuetta (tulokkaat, noviisit ja juniorit) - aikuisten muodostelmajoukkue Ryhmäjaot tehdään taitotason ja kilpasarjojen mukaisesti. Tavoitteena on eriyttää kilpaluistelijat ryhmiin taitotason, kilpailusarjan ja motivaation mukaan. Viitteitä kilparyhmille antaa Suomen Taitoluisteluliiton kilpasarjojen tasot; kansallinen taso, aluetaso ja seurataso sekä STLL:n laatimat taso- ja taitotestit. Muodostelmajoukkueet jaetaan iän sekä taitotason mukaisesti. Myös kehitys-, harrastaja- sekä luistelukouluryhmiin luistelijat eriytetään taitotason mukaan, jotta valmennus olisi tehokkaampaa. Kauden aikana kaikille ryhmille järjestetään 1-3 kertaa vanhempainilta, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita harjoituksiin liittyen. Kilparyhmien harjoitteissa painotetaan suunnitelmallisuutta. Kilparyhmille laaditaan kauden alussa ryhmän tavoitteet sekä kansallisen tason luistelijoille yksilölliset suunnitelmat. Valmentajat tekevät kilparyhmille kuukausittain tarkan suunnitelman, jossa käy ilmi harjoitusten yksityiskohtaiset painopisteet jokaiselle kuukaudelle. Muodostelmaluistelujoukkueet jatkavat kaudella kilpailemista tulokkaiden, noviisien, junioreiden ja aikuisten sarjoissa. Luistelukoulun/jatkoryhmän painopistettä pidetään jatkossakin erityisesti pienempien (3-6-vuotiaiden) lasten harrastamisessa, sillä ryhmissä luodaan pohjaa tuleville vuosille niin kilpaluistelussa kuin tasokkaassa harrastamisessa. Aloitetaan taitoluistelukoulut Alavudella ja Lapualla paikallisten jääurheiluseurojen kanssa. Aikuisten kuntoluistelu pyritään käynnistämään Alavudella, Kurikassa sekä Lapualla. Tähän on haettu KKI-hankerahaa. Mahdollisesti voidaan järjestää myös taitoluistelun lyhytkursseja Seinäjoella ja/tai lähiseuduilla sekä lapsille että aikuisille. Tavoitteena on yli 300 aktiivista harrastajaa. Jatketaan oheisharjoitteluyhteistyötä voimistelun, tanssin ja fysiikkavalmennuksen osalta. Myös luovaan ilmaisuun, henkiseen valmennukseen ja telinevoimisteluun haetaan yhteistyökumppaneita.

3 3 Kesällä osallistutaan kesäleireille sekä järjestetään fysiikkaharjoittelua. Kesäaikainen tiivis harjoittelu omalta osaltaan parantaa harjoittelun tavoitteellisuutta. Seurassa kausi vaihtuu kesäkuun alussa, mutta luisteluryhmien osalta uudet ryhmät ja uusi kausi käynnistyy virallisesti elokuun alusta. VALMENNUS JA OHJAUS Seuralla on yksinluistelijoiden päävalmentaja, muodostelmaluistelun päävalmentaja sekä tuntivalmentajia. Näiden lisäksi tarvitaan noin valmentajaa/ohjaajaa luistelukuluihin. Valmentajia/ ohjaajia koulutetaan PLU:n ja STLL:n järjestämillä kursseilla. Myös päätoimisia- /tuntivalmentajia kannustetaan kouluttautumaan. Kaksi ohjaajaa on kouluttautumassa 1. tason valmentajiksi kaudella Myös ohjaajakoulutus jatkuu kaudella Seuran oheisharjoitusten kehittämistä jatketaan tällä kaudella. Myös luovaan ilmaisuun, henkiseen valmennukseen ja telinevoimisteluun haetaan yhteistyökumppaneita. Sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun toimintaa kehitetään kauden aikana. Tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan annetaan valmennusapua lähikuntien kouluille ja yhteisöille. Yhteistyötä tehdään oheisharjoittelun kehittämisessä. KILPAILUTOIMINTA Järjestämme 1-2 kutsukilpailut kauden aikana. Oman seuran kehitysryhmäläisille ja tinteille järjestetään improvisointikilpailuja kauden aikana. Kauden alussa on kilpaohjelmien katselmus, missä varmistetaan ohjelmien oikeellisuus sekä yksinluistelijoilla muodostelmajoukkueiden osalta. Osallistumme myös mahdollisimman moniin kutsukilpailuihin ympäri maan sekä valtakunnallisiin valintakilpailuihin. Muodostelmaluistelujoukkueet osallistuvat omien sarjojen valintakilpailuihin sekä kutsukilpailuihin. STLL:n uusiin taso- ja taitotesteihin kouluttautumista niin valmentajien kuin seuraväenkin osalta jatketaan. Seuran tuomarikoulutusta pyritään jatkamaan. Kilpailutoimintaa organisoi kilpailutiimi, joka toimii johtokunnan valtuuttamana hyvin itsenäisesti myös kilpailutoiminnan käynnistämiseksi. Kilpailutiimiin koulutetaan lisää osaajia kauden aikana. LIITTO Seinäjoen Taitoluistelijat ry on Suomen Taitoluisteluliiton jäsenseura. Hyödynnämme taitoluisteluliiton palvelut ja olemme oma-aloitteisia liittoon päin seuroja palvelevissa

4 4 toimeksiannoissa. koulutukseen. Osallistumme liittokokouksiin, seuraparlamentteihin ja liiton järjestämään MUU TOIMINTA Kausi avataan uudella yhteisellä tapahtumalla elokuussa. Perinteinen soittoilta järjestetään perinteen mukaan loppiaisena, jolloin se aktivoi joulun jälkeen uusia harrastajia mukaan seuran toimintaan. Tarvittaessa uusi luistelukouluryhmä voi aloittaa tammikuun alusta. Kutsuttaessa luistelijamme voivat esittää omia ohjelmiaan erilaisissa tilaisuuksissa tai voimme osallistua näytösten tuottamiseen haluttuun teemaan. Järjestämme 1 taitoluistelunäytöksen kauden aikana, joka on kevätnäytös keväällä Tiedotustoiminnassa keskeisin väline on seuran internet-sivut ja muu sähköinen tiedottaminen (esim. facebook). Seura-tiedotteita teemme 1-3/kausi. Luomme luistelijoista ja heidän vanhemmistaan sähköpostilistat, joiden kautta tiedotus on nopeaa ja tehokasta. Tiedottamisessa tärkeänä apuna on ryhmävastaavien verkosto, millä saadaan ryhmäkohtaisesti pikaisetkin tiedotteet perille tekstiviesteillä. Kauden päätöstilaisuus ja palkitsemistilaisuus pidetään toukokuussa. Syys- ja kevätkokous pidetään sääntöjen määräämänä ajankohtana. Yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään uusia toimintamuotoja, mm. luistelukoulutoimintaan. Osallistumme myös aktiivisesti pohjoisen alueen aluetoimintaan. Osallistumme aluekokouksiin ja pyrimme saamaan alueelle tuomarikoulutusta. VARAINHANKINTA Luistelijoiden osallistumismaksut, jotka määräytyvät ryhmän ja harjoituskertojen mukaan, tulevat kattamaan yhä suuremman osan kustannuksista talkootyön vähetessä. Myös muu varainhankinta on yhä tärkeää, jotta maksut voidaan pitää kohtuullisina. Tehdään erilaisia talkootöitä, muun muassa Provinssirockin siivoustalkoot ja erilaiset inventaariot. Kehitetään uusia varainhankintakeinoja ja etsitään aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita. Jatketaan Ullmax- urheilualusvaatteiden myyntiä ja Veikkauksen verkkokumppanuutta. Keväällä järjestetään isot arpajaiset ja eri näytösten ja tapahtumien yhteydessä järjestetään pikaarpajaisia. Ryhmillä on mahdollisuus ryhmäkohtaiseen varainhankintaan seuran laatiman ohjeistuksen mukaisesti.

5 5 JOHTOKUNTA JA HALLINTO Johtokunnassa on puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin. Johtokunnan jäsenet toimivat eri toimintatiimien vastuuhenkilöinä. Kauden aikana luodaan seuraan uutta toimintakulttuuria niin, että yhä useampi vanhempi voi osallistua pienellä panoksella yhteisiin töihin erilaisiin tiimeihin/toimikuntiin/jaostoihin. Lisäksi kehitetään työnjakoa niin, että valmentajien vastuu valmennus- ja kilpailutoiminnan suunnittelusta lisääntyy ja johtokunnan rooli tulee yhä enemmän puitteita luovaksi sekä isompia linjauksia tekeväksi. Pää- ja osatoimisten valmentajien ja ohjaajien kannalta Seinäjoen Taitoluistelijat ry pyritään pitämään hyvänä ja motivoivana työnantajana: tämä näkyy vastuullisena ja pitkäjänteisenä työnantajapolitiikkana. Ryhmävastaavien tehtävänä on vastata kysymyksiin omien ryhmiensä toiminnasta, tiedottaa ryhmäänsä seuran tapahtumista sekä viedä viestiä tarvittaessa eteenpäin johtokuntaan. Hallinnon hoitamista varten jatketaan osapäivätoimisen seurasihteerin palkkausta.

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 1(8) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä HSK on Suomen monipuolisin taitoluisteluseura, joka tarjoaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille

Lisätiedot

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016 1(5) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma1.7.2015-30.6.2016 1. Yleistä Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry (HSK) on monipuolinen taitoluisteluseura,

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 1. Raision Jumpparit ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - Raision Jumppareiden toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen laadukasta, energistä

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon

TOIMINTA-AJATUS. nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon TOIMINTA-AJATUS Suunnistukseen ja hiihtoon keskittyvänä urheiluseurana Rasti-Lukko tuottaa Rauman seudulla monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia sekä kuntoliikkujille että kilpaurheilijoille.

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle 2015 2016 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle 2012 2013 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

LUKIJALLE... 2 1 SEURAN PERUSTIEDOT... 3

LUKIJALLE... 2 1 SEURAN PERUSTIEDOT... 3 LUKIJALLE... 2 1 SEURAN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Jääkiekko... 3 1.2 Lentopallo... 4 1.3 Yleisurheilu... 4 1.4 Hiihto-ampumahiihto... 5 1.5 Tennis-sulkapallo... 5 1.6 Voimailu... 6 2 SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2014 Nummelan Palloseura ry 13.11.2013 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot