54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue , 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia)"

Transkriptio

1 175/ /2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue , 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Hietanen-Köninki, puh Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Kuitinmäen asemakaavan muutosehdotuksesta, alue , 2 hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle päivätyn ja muutetun Kuitinmäki - Kvisbacka asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6449, joka käsittää korttelin sekä katu- ja virkistysalueita 22. kaupunginosassa (Olari), alue , 3 ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 :n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 700 euroa, eli yhteensä euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen. Käsittely Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti jäsen Nevanlinnan kannattamana, että päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraava kappale: Kuitinmäen ostoskeskuksen alue ei ole nykyisellään viihtyisä ja vaatii kehittämistä pysyäkseen kasvavan asukasmäärän toiminnallisena paikalliskeskuksena. Lautakunta kehottaa edistämään ostoskeskuksen alueen kehittämistä ja Kuunkehrän aukion elävöittämistä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja Louhelainen tiedusteli, voidaanko esittelijän ehdotus hänen tekemänsä ehdotuksen mukaisesti muutettuna hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut tätä, totesi puheenjohtaja tämän tullen yksimielisesti hyväksytyiksi. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Kuitinmäen asemakaavan muutosehdotuksesta, alue , 2 hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle päivätyn ja muutetun Kuitinmäki - Kvisbacka asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6449, joka käsittää korttelin sekä katu- ja virkistysalueita 22. kaupunginosassa (Olari), alue , 3 ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 :n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 700 euroa, eli yhteensä euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen. Kuitinmäen ostoskeskuksen alue ei ole nykyisellään viihtyisä ja vaatii kehittämistä pysyäkseen kasvavan asukasmäärän toiminnallisena paikalliskeskuksena. Lautakunta kehottaa edistämään ostoskeskuksen alueen kehittämistä ja Kuunkehrän aukion elävöittämistä. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Kuitinmäki, lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 2 Kuitinmäki, muistutusten lyhennelmät ja vastineet - Kuitinmäki, tapahtumaluettelo - Kuitinmäki, kaavamääräykset osa 1 - Kuitinmäki, kaavamääräykset osa 2 - Kuitinmäki, kaavamääräykset osa 3 - Kuitinmäki, kaavakartta - Kuitinmäki, ajantasa-asemakaava - Kuitinmäki, havainnekuva Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Kuitinmäen ostoskeskuksen alueella sijaitsevan korttelin käyttötarkoitus liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueesta (oleva kerrosala k-m 2 ) ja autopaikkojen korttelialueesta (oleva kerrosala k-m 2 ) pääosin asumiseen ja tutkia alueeseen liittyviä liikennejärjestelyjä ja autopaikoitusta sekä mahdollisuutta kerrosalan lisäämiseen paikalliset olot ja kaupunkikuvallinen sijainti huomioiden. Asemakaava- alueelle on suunniteltu kerrosalaa n k-m 2, josta asumista / palveluasumista on noin k-m 2 ja liike-, palvelu-, toimisto- tai liikuntatiloja tai asuntojen työtiloja n. 500 k-m 2. Uusia asukkaita alueelle tulee n. 190 henkilöä. Asemakaavan muutosehdotuksessa on mukana vain uudisrakennusvaihtoehto, jossa oleva Esson entinen pääkonttorirakennus puretaan.

3 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä Kuitinmäki - Kvisbacka asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 6449, käsittää korttelin sekä katu- ja virkistysalueita 22. kaupunginosassa (Olari), alue Vireilletulo Kaavasta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty ja tarkistettu Alueen kuvaus Asemakaavan muutoksen alue sijaitsee Kuitinmäen ostoskeskuksen alueella. Kuitinmäen ostoskeskus rakennettiin palvelemaan Olari- Kuitinmäki-alueen asukkaita monipuolisena palvelukeskuksena ja 1980-lukujen aikana. Palvelujen painopiste on siirtynyt ensin Olarin vanhasta ostoskeskuksesta Kuitinmäen ostoskeskukseen ja sittemmin Ison Omenan kauppakeskukseen. Nykyisellään Kuitinmäen ostoskeskuksen ilme on hieman rapistunut. Osa ostoskeskuksen liiketiloista on tyhjiä. Alueella on kuitenkin olemassa kaupallista virettä lähipalveluille, joiden turvaaminen on tärkeää luvun lopulla Suomi eli kiivasta urbanisoitumisvaihetta. Nuoret arkkitehdit, Simo Järvinen ja Eero Valjakka tiedostivat metsälähiöiden ongelmat ja uneksivat niin sanotusta kompaktikaupungista. Tämän ihanteen innoittamana syntyivät muun muassa Olarin asemakaava ja sinne rakennetut asuinrakennukset. Korttelialueella oleva pääkonttorirakennus muodostaa kaupunkikuvallisen kokonaisuuden Kuitinmäen ostoskeskuksen alueelle yhdessä kahden muun Kuunkehrän aukiota rajaavan toimisto-/liikerakennuksen kanssa: Kuunkehrän aukion vuonna 1975 rakennetun pohjoispuolen ja vuonna 1983 rakennetun länsipuolen toimisto-/liikerakennusten kanssa. Rakennuksia yhdistää toisiinsa tyylillisesti paitsi horisontaalisuus, myös niiden rakenteellisuutta

4 korostava ja moduulimitoitusta ilmaiseva estetiikka. Näiden rakennusten mittakaava määrittelee ympäröivien kaupunkitilojen muotoa ja kokoa. Rakennukset muodostavat selkeät kaupunkitilan rajat Kuunkadun pohjoispuolelle ja niiden keskelle jäävälle Kuunkehrän aukiolle, joka on Kuitinmäen mittakaavassa merkittävä kaupunkitila. Aukio toimii suurimmalta osin paikoitusalueena ja oleskelu rajoittuu lähinnä reunoilla ravintoloiden terasseilla istuskeluun. Ympäröivien rakennusten liittyminen aukioon on haasteellista vaihtelevien korkeusasemien vuoksi. Aukion itäsivulla sen tasossa sijaitseva Esson vanhan pääkonttorin ensimmäinen kerros ei avaudu aukiolle vaan on tylyä umpiseinää. Toisen kerroksen tasolla kulkevan kevyen liikenteen väylän kattama arkadi synkistää seinustaa entisestään. Myös paikoituskannet ja kevyen liikenteen rampit luovat kolhoa lähitilaa ympärilleen. Koko alueelle on leimallista rakennusten paikoin piittaamaton liittyminen maaston korkeuseroihin, mikä oli yleistä 70-luvun rakentamisessa. Itä-länsisuunnassa ostoskeskuksen alueen halkaisee vilkasliikenteinen Kuunkatu. Kuunkatu on alueen valtimo, mutta se ei muodosta miellyttävää katumaista ulkotilaa, vaan hahmottuu pikemminkin läpiajoreittinä. Tällaisena se myös jakaa väylän eri puolille sijoittuvat liiketilat erilleen toisistaan. Haasteena on yhdistää runsaat liikennemäärät ja viihtyisyys. Pohjois- eteläsuuntainen kevyenliikenteen väylä kulkee puisto- ja aukiosarjojen muodostaman mielenkiintoisen tilasarjan läpi: pohjoisessa sijaitsee pistetalojen rajaama puistomainen metsäalue avokallioineen, keskellä Kuunkehrä, ostoskeskuksen aukio, Kuunkadun eteläpuolella palveluja ja asumista sekoittava viherkannellinen hybridikortteli ja tämän eteläpuolella pieni puistoalue. Kevyenliikenteen väylä menee Kuunkadun yli siltaa pitkin. Kuunkehrän torialueen itäpuolisella korttelialueella sijaitsee entinen Esson pääkonttorirakennus, joka on tällä hetkellä tyhjillään St1 Oy:n ostettua Esson v ja siirrettyä toimistopalvelut Pitäjänmäelle. Korttelin toisella tontilla sijaitsee maanpäällinen, kaksikerroksinen pysäköintilaitos. Esson entinen pääkonttorirakennus edustaa tyyliltään 1960-luvun moduulikonstruktivismia. Olari Kuitinmäki on puolestaan kiitetty esimerkki suomalaista kaupunkirakentamista. Vuonna 1975 Olarin suunnittelijat saivat rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon. Perusteluissa mainitaan esimerkiksi että elinympäristö on viihtyisä ja alueella on ominaisilmettä ja moni-ilmeisyyttä. Olari Kuitinmäki lienee Suomen laajin ja ehjin yhtenäinen moduulikonstruktivistinen kaupunkikokonaisuus. Pääkonttorilla on oma luonteva osansa Kuunkehrän aukion kaupunkikokonaisuudessa. Esson pääkonttorirakennus on silmämääräisesti arvioiden hyväkuntoinen, mutta nykyisen omistajan mukaan jatkokäytön kannalta tarpeellisiin muutoksiin joustamaton ja taloudellista tappiota tuottava luvun alussa tehtiin asbestikartoitus, jossa paljastui, että julkisivussa näkyvissä Siporex-pintaisissa rakenneosissa ja IV-konehuoneissa käytetty Kenitex-pinnoite sisälsi asbestia. Suunnitelmana esitettiin, että asbestia sisältävät julkisivuosat koteloitaisiin valkoisella pellillä. Kartoituksessa löytyi asbestia myös putkieristeistä ja Finnflex-lattialaatoista sekä niiden kiinnitykseen käytetystä pikiliimasta. Normaalikäytössä näiden ei nähty

5 aiheuttavan asbestipölylle altistumisen vaaraa. Toimenpide-ehdotuksina kartoituksen tekijä esitti joko rakennusosien jättämisen silleen tai niiden pinnoituksen purkamisen osastointimenetelmällä. Rakennuksesta löytyneet asbestiesiintymät tulee ottaa huomioon pääkonttorin rakennustoimenpiteitä suunniteltaessa. Rakennuksen nykytilanne ja -käyttö (2012) Muutamia vuokralaisia lukuun ottamatta koko toimitalo on ollut tyhjillään vuodesta 2006 asti. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen toimistotiloissa on ollut väliaikaisesti vuokralla Olarin seurakunta, jonka omat tilat olivat remontissa. Pääosa seurakunnan toiminnoista muutti rakennuksesta pois vuonna Eteläpäätyyn, entisen postin tiloihin jäi kuitenkin Olarin seurakunnan nuorten tila, Kulma. Entisessä ruokalassa toimii radio-ohjattavien autojen harrastajien yhdistys. Noin 250 neliön tilassa on mahdollisuus pienoisautojen rakentamista ja virittelyä varten ja kaksi mutkaista kilparataa ja koroke, jonka päältä autoja on hyvä ohjata. Yhdistys muutti tilaan vuonna 2012 saatuaan lähtöpassit Iso Omena -kauppakeskuksesta. Itäpuolella maantasossa, entisissä Postin tiloissa toimii vaate- ja sisustustavaraliike. Lisäksi osa toisen kerroksen toimistotilasta on vuokralla ja entisiä pohjoispäädyn asuntoja vuokrataan muusikoille. Kellarikerros on varastokäytössä. Useisiin toimistohuoneisiin on varastoitu huonekaluja ja muita toimistotarvikkeita, mutta valtaosa toimistotiloista on kuitenkin vailla käyttöä ja tyhjillään. Esson entiselle pääkonttorirakennukselle vuosien varrella tehdyt muutokset ovat olleet melko kevyitä, ja rakennuksen yleisilme on säilynyt pääpiirteittäin alkuperäisen kaltaisena. Remonteissa on pyritty alkuperäisen 1970-lukulaisen ulkonäön säilyttämiseen. Korjaukset ovat kuitenkin vieneet rakennusta koko ajan tavanomaisempaan suuntaan ja useat rakennusajankohdalle tyypilliset persoonalliset yksityiskohdat ovat karsiutuneet pikku hiljaa pois. Huomattavimmat rakennuksen ulkonäköön vaikuttaneet muutokset ovat olleet: vuonna 1998 tehty julkisivun betoniosien pellitys, vuonna 1999 tehty, katolla sijaitsevan ilmanvaihtokonehuoneen laajennus, vuonna 2000 tehty pääsisäänkäynnin muutos sekä vuonna 2002 tehty puuikkunoiden ulkopuitteiden vaihtaminen alumiiniprofiilisiksi, julkisivun puuosien peittäminen alumiinilistoilla sekä markiisien poistaminen. Silmämääräisesti tarkasteltuna pääkonttori on säilynyt siistissä kunnossa. Se, että rakennus on ollut jo useamman vuoden pääasiassa tyhjillään, näkyy julkisivussa muutamana graffitina tai täginä. Voimassa oleva maakuntakaava- ja yleiskaava- ja asemakaavatilanne Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty pääosin taajamatoimintojen alueeksi. Olarin asuntoalue on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi: Se on 1960-luvun lopun asemakaavan pohjalta rakennettu asuntoalue, jossa lähiympäristön laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Paikoitus ja autoliikenne eristettiin jalankulkualueista. Alue on

6 kaavoitushistoriallisesti mielenkiintoinen, laadukas lähiö. (Missä maat on mainiommat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt, Uudenmaan liitto, 2012) Selvityksen tietoja on hyödynnetty vaihemaakuntakaavan lähtöaineistona ja ne esitetään 2. vaihemaakuntakaavan liitekartalla. Selvityksen tulos yhteen sovitetaan muun maankäytön kanssa ja viedään varsinaiselle kaavakartalle myöhemmin seuraavilla maakuntakaavakierroksilla. Nyt suunnittelussa oleva asemakaavan muutosalue ei kuulu edellä mainittuun Olarin asuntoalueeseen, joka sijaitsee suunnittelualueesta koilliseen. Kuitinmäen asuntoalue on kuitenkin jatkoa Olarin asuntoalueelle ja sen rakentamisessa on noudatettu pitkälti Olarin alueen suunnitteluperiaatteita. Espoon eteläosien yleiskaava Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka sai lainvoiman vuonna Yleiskaavan aluevaraukset: Suunnittelualue on nykyisellään säilyvää aluetta. Alueen asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen rakennuskannan säilyminen ja ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen. C on keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alue: Alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. A on asuntoalue: Kaupunkikuvallisesti arvokas alue on viivoitettu pystyviivoin asemakaavan muutosalueen ulkopuolella sijaitsevalla Olarin asuntoalueella. Se on kaupunkimaisema, jonka rakennus-, ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueiden kehittämisen tulee tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen erityisarvojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden ominaisluonteen säilymiseen. Kuitinkallion tunnelin on tarkoitus yhdistää Puolarintie ja Ylismäentie ja vähentää Kuitinmäen keskustan läpiajoliikennettä. Toteuttamisajankohdasta ei ole tehty päätöstä. Lisäksi kartassa on esitetty punaisella viivalla merkittävästi parannettava ja uusi liikenneverkon ja raideliikenneverkon osuus. Asemakaava Korttelissa 22080, puistoalueella ja katualueen osalla on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama Kuitinmäen asemakaava, jonka on laatinut arkkitehtitoimisto Järvinen-Valjakka. Asemakaava-alue käsittää koko Kuitinmäen Kuunkadun pohjoispuolella olevan osan ja se on suurimmaksi osaksi edelleen voimassa. Kuunkehrän aukio on osa Matinkylän alueen kokonaissuunnitelmassa esitettyä alueen keskustavyöhykettä, jota kutsutaan Kuitinmäki 1 -asemakaavan

7 selostuksessa keskustaruodoksi. Vyöhyke palvelee kevyttä liikennettä. Autoliikenne ylittää tämän keskusvyöhykkeen Länsiväylän pohjoispuolella vain muutamassa kohdassa; Kuitinmäen Kuunkatu on yksi niistä. Muilta osin autoliikenne tulee keskusvyöhykkeen tuntumaan vain pistoina. Keskustavyöhykkeellä on alueen keskeisiä toimintoja sekä useita puistoja. Sama idea jatkuu Länsiväylän eteläpuolelle Matinkylään. Keskustavyöhykkeen molemmin puolin kulkee kevyen liikenteen reitti. Näistä on Kuitinmäessä toteutunut täysimittaisena vain itäisempi reitti. Itäisempi reitti kulkee siltaa pitkin Esson entisen pääkonttorin edessä. Matinkylän, Kuitinmäen ja Olarin suunnittelun kantavaksi ideaksi kiteytyi maastonmuodoista riippumaton, jatkuva ja suorakulmainen kaupunkistruktuuri. Suunnitelman keskeisiä piirteitä olivat ruutukaava ja talojen muodostamat korttelipihat. Lähiympäristön laatuun pyrittiin kiinnittämään totuttua enemmän huomiota. Paikoitus ja autoliikenne erotettiin jalankulusta. Alueen kokoavana aiheena oli jalankulkuraitti. Pihoihin tehtiin julkista ja yksityistä tilaa rajaavia aitoja ja vanhaa puustoa säilytettiin. Rakennuttajat oli velvoitettu toteuttamaan kahdeksan prosenttia kerrosalasta liike- tai julkisen palvelun tiloiksi. Korttelissa sijaitsee ALT1- ja AP5-merkinnöillä merkityt korttelialueet. ALT1 on liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös toimistoja sekä viihdetarkoituksia ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja. Rakennusoikeutta on osoitettu korttelialueelle yhteensä k-m 2 ja se on jaettu II-kerroksiseen rakennuksen osaan k-m 2 ja IV- kerroksiseen rakennuksen osaan k-m 2. Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin liike- ja työtilojen kerrosalan 50 m 2 kohti. Autopaikat on sijoitettava Ap- kortteliin ja a-paikoille. AP5 on autopaikkojen korttelialue, jossa autopaikat on varattu ja kortteleiden käyttöön. Rakennusoikeutta on osoitettu k-m 2 korttelialueelle. Ylimmän pysäköintitason tulee olla vähintään 1 m alempana kuin enintään 16 metrin etäisyydellä olevien asuinrakennusten alimman asuntokerroksen lattiatason. Kuunkadun varressa sijaitsee lisäksi asemakaavan muutosalueeseen kuuluva P1, istutettava puistoalue. Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu lisäksi Puolikuun katualue. Autopaikkojen rakentamisesta on määrätty seuraavaa: Järjestysoikeuden määräämillä ehdoilla on mahdollista rakentaa vähintään 60 % vaadittujen autopaikkojen määrästä rakentamisen yhteydessä ja loput järjestysoikeuden vaatiessa välittömästi sitä mukaa, kuin autoistumisen tarve vaatii. Kuunkehrän aukion, alueen keskeisen kaupunkitilan ympäristön asemakaavan sisällöstä on kerrottu lisää asemakaavan muutoksen selostuksessa. MRA 27 :n mukainen kuuleminen Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 1 muistutus ja yhteensä 11 lausuntoa ja

8 kannanottoa, jotka ovat vastineineen asian liitteenä. Lisäksi käytiin yksi neuvottelu. Hyväksymiskäsittelyvaiheessa on kaavamateriaalia tarkennettu ja muutettu ehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutuksen perusteella mm seuraavin osin: - Korttelialueen suurin sallittu kerrosluku on laskettu yhdeksästä kahdeksaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta saadun lausunnon johdosta. Kuunkehrän itäreunan tornimaiset osat saavat nousta enintään kahdeksankerroksisiksi Kuunkadun ja Kuunkehrän katualueilta lukien. - Kattopihoille ei saa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta saadun lausunnon mukaan suunnitella paloa levittäviä rakenteita tai kasvillisuutta. Kaavamääräyksiin on tämän johdosta kirjattu maininta että kattopihasuunnitelma on esitettävä pelastuslaitokselle ennen sen rakentamista. - Meluntorjuntamääräyksiä on tarkennettu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaisesti niitä selkeyttämällä. Rakennuslautakunnan mahdollisuus poikkeusten sallimiseen on poistettu 4 :stä ja parvekkeiden lasitustarveteksti on siirretty 4 :ään. - Rakennusvalvontakeskus suositteli kaavamääräystekstin muuttamista muotoon karhea, elävä tiilipinta, jolloin kyseeseen tulee tiili tai tiililaatta rakennusten julkisivumateriaalina. Espoon kaupunginmuseo on pitänyt tärkeänä alueelle ominaisten värillisten julkisivulasipintojen käyttöä myös uudessa suunnittelussa. Rakennusvalvontakeskus esitti Esson entisen pääkonttorirakennuksen julkisivulasien värin määritystä tehtävään korttelisuunnitelmaan. - Puolikuu - kadun katualueen länsipuolen istutettavan alueen muuttamista kiveykseksi tutkitaan katusuunnitelman teon yhteydessä korttelin pysäköintihallin sisäänajoluiskan eteläpuolisella osalla. Tekninen keskus totesi kunnallisteknisessä kokouksessa että asemakaavakartassa Puolikuu- kadun jatkeena oleva jalankululle varattu katualue on liian kapea toimiakseen, ja että se tulee leventää vähintään viiteen metriin. Marraskuussa 2013 käynnistettiin kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnitteluyksikön uusi pysäköintijärjestämisen periaatteet työ, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2014 kevään aikana. Joulukuussa 2013 kaavamuutoksen hakija esitti että pysäköintiohjeen 2010 mukaan suunniteltua kolmelle pysäköintitasolle jakautuvaa pysäköintiä on korttelissa liikaa. Kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnitteluyksikkö päätyi käyttämään kohteessa paikallisesti räätälöityä pysäköintinormia. Asemakaavan autopaikkamääräystä muutettiin. Hyväksymiskäsittelyvaiheessa on asemakaavan viitesuunnitelmien aineistosta muokattu korttelisuunnitelma, johon on siirretty aiemmin kaavamääräyksissä olleita yksityiskohtaisia tekstejä. Myös laajemman

9 Kuitinmäen ostoskeskusta koskevan kokonaistarkastelun tekemistä sekä korttelin sisäistä tontinjakoa pohdittiin, mutta näistä päätettiin luopua. Ehdotus asemakaavan muutokseksi Ennen asemakaavan muutosprosessin käynnistymistä on vuosina laadittu osana aluetta koskevaa kehitysohjelmaa kehittämissuunnitelma, jossa ajatuksena oli alueen liikekeskusten aktivoiminen ja palvelutason kohottaminen kohtuullisen lisärakentamisen kautta pääosin yksityisellä rahoituksella. Alueelle on tehty ennen asemakaavasuunnittelun käynnistymistä ja osittain suunnittelun kuluessa selvityksiä, joissa on pohdittu mm asemakaavan muutosaluetta suuremman kokonaisuuden mahdollista kehittymistä tulevaisuudessa, alueen monimutkaisia pysäköintijärjestelyitä ja kaavamuutosalueella olevan rakennuksen rakennushistoriallista arvoa. Tehdyt selvitykset ovat olleet pohjana valma- ja ehdotusvaiheen suunnitelmille. Seuraavassa kerrotaan lyhyesti näistä selvityksistä: 1. Kuitinmäen ostoskeskuksen integroiva hankekehitys : Selviteltiin haastatteluin ja keskusteluin alueen toimijoiden intressejä alueen kehittämiseen. Johtopäätöksenä saatiin, ettei muilla kuin asemakaavan muutoksen hakijalla ollut halukkuutta lähteä tässä vaiheessa muuttamaan asemakaavaa. 2. Kuitinmäen ostoskeskuksen kehityskuva : Pohdittiin yksittäistä korttelia suuremman alueen jatkokehitystä. Aluerajauksessa olivat mukana Kuunkehrän aukion ympärillä olevat kortteli- ja puistoalueet. Tulokseksi saatiin yksi mahdollinen Kuitinmäen ostoskeskuksen alueen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta valmisteluaineisto muokattiin. Tämän suunnitelman jatkona tehtiin Kuunkadulle liikennesuunnitelmat ja selvitettiin hankkeen taloudellisia edellytyksiä. (3. Kuitinmäen ostoskeskuksen kehityskuva -työn liikennesuunnitelma ja 4. Kuitinmäen ostoskeskuksen kehityskuva -työn pohjalta tehty taloudellinen tarkastelu ) 5. Kuitinmäen ostoskeskuksen alue: Pysäköintikaaviot, selostus : Tämän selvityksen tekemistä edelsi hakijalta keväällä 2010 saatu rasitepaikkalausunto. Tutkittiin alueen pysäköintitilannetta. Pysäköinnit on Kuunkadun varressa ketjutettu sopimuksin ja rasittein alkaen läntisimmästä korttelista 22077, jonka autopaikat sijaitsevat pääosin korttelissa 22078, jonka autopaikoista 51 kpl sijaitsee kortteleissa jne. Kaaviot autopaikkajärjestelyistä ovat kyseisen selvityksen liitteenä. Asemakaavan muutoksella otetaan rakentamiseen yksi Kuitinmäen ostoskeskuksen alueen kolmesta autopaikkojen korttelialueesta. Selvityksen yhteenvetona todetaan: Tarkastelualueella on kolme Ap5-tonttia (Ap5 on autopaikkojen korttelialue), joilla koko alueen pysäköinti tulee voimassa olevan asemakaavan mukaan järjestää. Kuitinmäen ostoskeskuksen alueella on pula autopaikoista:

10 Voimassa olevassa asemakaavassa Ap-kortteleissa sulkumerkkien sisällä olevat numerot ilmoittavat ne korttelit, joiden autopaikoille. Ap- korttelit on varattu. Asemakaavan osoittamat autopaikkojen korttelialueet on kuitenkin rakennettu vain osittain ja rasitesopimuksia ja sopimuksia on solmittu asemakaavasta eroavasti. Voimassa olevan asemakaavan määräyksissä on kohta, jonka mukaan vain 60 % kaavan mukaisista paikoista on pitänyt toteuttaa. Tästä syystä alueelle on rakennettu alun perin voimassaolevaan asemakaavaan nähden liian vähän autopaikkoja. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennetut pysäköintipaikat saattavat sijaita epätarkoituksenmukaisissa paikoissa ja olla hankalasti käytettäviä sijaitessaan toisessa korttelissa esim. kannen alla. Lisäksi: - Voimassa olevan asemakaavan aikaiset pysäköinnin mitoitukset ovat nykymitoitusta niukemmat, joten nyt käytössä olevaan tilaan mahtuu nykymitoituksella vähemmän autopaikkoja. Selvityksen johtopäätöksissä todetaan myös että, kaikki olevat kolme autopaikkojen korttelialuetta tarvitaan asemakaavan mukaisessa käytössään jatkossakin. Kuitinmäen keskustan ympäristössä on pulaa autopaikoista, eikä autopaikkoja näin ollen voida siirtää tarkastelualueelta muualle, muita alueita ei tähän tarkoitukseen ole osoittaa. Lisäksi todetaan, että kaupunkikuvallisista syistä pysäköintiä voidaan järjestää olevissa paikoissaan pihakansien alla. Tarkastelualueen korttelialueille osoitettavaa kerrosalan määrää määrittelee rankimmin rasitetun korttelin (22078) pysäköinnin järjestämisen vaatima tila. Pysäköintirasitteita ja/tai -sopimuksia muuttamalla ei nykytilanteessa voida korttelista siirtää korttelin pysäköintipaikkoja kyseiseen kortteliin aiheuttamatta tarkastelualueellisesti kestämätöntä tilannetta pysäköinnin suhteen. Kortteli jäisi pahimmassa tapauksessa ilman olevia pysäköintipaikkoja, mikäli korttelissa nyt sijaitsevat autopaikat osoitettaisiin muiden kortteleiden käyttöön. Voimassa olevan asemakaavan mukaisia pysäköinnin suhteita on nykytilanteessa syytä käyttää uudessa kaavassakin, aluekokonaisuuden pysäköinnin hallitsemiseksi. Lopuksi todetaan että alueellinen pysäköinnin järjestäminen ja järkeistäminen olisi toki suotavaa. Pysäköinti olisi tarkoituksenmukaista hoitaa omalla tontilla tai sen välittömässä läheisyydessä. Tässä vaiheessa, kun kaavamuutosta tehdään vain yhteen kortteliin, ei alueellinen järjestely kuitenkaan ole mahdollista. 6. Oy Esso Ab, Kuitinmäen pääkonttorin rakennushistoriaselvitys Vuosien ja 2012 kuluessa on keskusteltu Espoon kaupunginmuseon kanssa alueen asemakaavan muutossuunnitelmista ja olevan Esson entisen pääkonttorirakennuksen purkamisesta. Espoon kaupunginmuseon kanta on että ensisijaisesti Esson entinen pääkonttori on pyrittävä säilyttämään, mutta purkaminen on mahdollinen vaihtoehto. Keskustelujen tuloksena päädyttiin teettämään rakennushistoriallinen selvitys. Rakennushistoriaselvityksessä

11 dokumentoidaan oleva Esson entinen pääkonttorirakennus itsenäisenä rakennuksena ja arvotetaan rakennus Kuunkehrän kaupunkitilan osana. Rakennushistoriaselvityksen kaupunkikuvallisen ja -tilallisen arvottamisen johtopäätöksinä esitetään tiivistettynä seuraavaa: - Kuunkehrä ei saa muuttua kohti asuntoaukiota, minkä vuoksi Esson pääkonttorin tontille on sijoitettava riittävästi julkista katuelämää tukevaa liike- ja toimitilaa. Mikäli pääkonttori korvataan uudella rakennuksella, liiketiloja tulee sijoittaa ainakin sen pohjakerrokseen koko julkisivun mitalle, myös etelä-päätyyn Kuunkadun varrelle. - Esson pääkonttorin tontille mahdollisesti tehtävän uudisrakennuksen on sekä massaltaan että julkisivuiltaan otettava tietoinen ja rakentava suhde Olarin ja Kuitinmäen alueen hallitsevaan modulikonstruktivistiseen estetiikkaan. - Esson rakennuksen korottaminen tai rakennuksen korvaaminen ei sinänsä ole välttämättä ongelma. Oleellista on säilyttää selvä matalan jalustan ja kapeamman tai tornimaisista osista koostuvan korkeamman osan välinen jäsentely sekä aukion pohjoissivun tietty väljyys ja pienimittakaavaisuus. - Pohjois-eteläsuuntaista raittia voisi kehittää koko Olaria ja Kuitinmäkeä yhdistävänä pyöräilylle sujuvana reittinä, jonka ei ole Kuunkehrän kohdalla välttämättä tarpeenkaan liittyä suoraan liike- tai palvelutiloihin. Suosituksena on kuitenkin liittää silta uudisrakennukseen ja käsitellä raitti rakennuksen massaan integroituna julkisena sivukäytävänä tai vastaavana. Hyväksymiskäsittelyvaiheessa on asemakaavan viitesuunnitelmien aineistosta koottu korttelisuunnitelma, johon on siirretty aiemmin kaavamääräyksissä olleita yksityiskohtaisia tekstejä. Korttelialue Asuinkerrostalojen korttelialue AK-1, jonka kerrosala on k-m 2, joka vastaa tehokkuuslukua (kerrosalan suhdetta tontin pinta- alaan) noin e = Kerrosluku on IV VIII. Korttelialueen käyttötarkoitukset ovat asuminen, palveluasuminen, liike-, palvelu-, toimisto- ja liikuntatilat sekä asuntojen työtilat. Mikäli kortteliin suunnitellaan palveluasumista, tulee suunnitelmiin sisällyttää sekä asuin- että yhteistiloja toimivassa pinta-ala suhteessa ja lisäksi työtilat hoitohenkilökuntaa varten. Lisäksi, korttelin luoteiskulmaan sijoittuvien palveluasuntojen parvekkeet eivät ole pelastuslaitoksen puomitikasauton saavutettavissa, johtuen olevan ympäristön mitoituksista. Palveluasuntojen varatietä ei voi toteuttaa asukkaan omatoimisuutta vaativan parvekeluukun kautta, vaan varatie voidaan toteuttaa toisen porrashuoneen avulla. Kadun tasossa sijaitsevia tiloja avataan katutilaan ottamalla niitä käyttöön liike-, palvelu-, toimisto- tai liikuntatiloiksi tai asuntojen työtiloiksi vähintään 5 % korttelialueen kerrosalasta. Korttelissa on pyritty luomaan kaupunkimaista katutilaa sijoittamalla rakennukset lähelle katualueen rajaa

12 sekä sallimalla kansipihan alle pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja, asumista lukuun ottamatta, enintään 350 k-m 2 rakennusoikeuden lisäksi. Kansipihan ja jalustaosan päällä sijaitsevat, asemakaavakartassa erikseen merkityt, rakennuksen osat varataan asumiseen ja asumisen aputiloille. Asemakaavassa on esitetty alimpia lattiakorkeuksia sekä muita ohjeellisia korkotasoja, millä keinoilla rakennukset saadaan luontevasti istumaan kortteleiden sisäisiin kulkuväyliin ja pihajärjestelyihin sekä ympäröivään maastoon ja kaupunkikuvaan. Tornimaisten rakennuksenosien ja lamellirakennuksen ylimmät sallitut korkeusasemat asettavat uuden korttelin rakennusten korot samaan mittamaailmaan olevan rakennuskannan kanssa. Korttelin korkojen sovittaminen uudelleen rakennettavan Kuunkadun ylittävän kevyenliikenteen väylän sillan kanssa on oleellista asumisen laadun säilymisen kannalta. Sillan kohdalla olevan alimman asuintilan lattiatasonkin on oltava jalkakäytävän korkeusasemaa ylempänä. Näitä korkoja on pohdittu osana kunnallistekniikan alustavaa yleissuunnitelmaa. Etelään päin melko sulkeutuneella korttelilla pihatilat saadaan sijoitettua melukatveeseen Kuunkadun melulta. Korttelin eteläisimmät rakennukset ovat Kuunkadun melualueella. Parvekkeet on lasitettava tai suojattava kiinteillä laseilla. Kaikkien parvekkeiden lasittaminen on tärkeää myös kaupunkikuvallisista syistä. Piha-alueiden melusuojaus tapahtuu rakennusmassoilla, joiden väliin rakennetaan 1,6 m korkea suoja-aita. Rakennusten porrashuoneet liittyvät suoraan sekä kansipiha- että pysäköintitasoihin. Porrashuoneista tulee olla myös suora yhteys kadulle. Rakentamisen tapa Kuitinmäen alueen rakentaminen perustuu ruutukaavaan. Oleva rakentaminen ja katuverkko noudattelevat samaa koordinaatistoa alueen läpi. Korkeat pistetalot ja matalammat tuulimyllykortteleita muodostavat lamellit luovat alueelle vaihtelevia ulkotiloja ja hierarkiaa. Ilmavuus, valoisuus ja vehreys ovat alueen ominaisuuksia. Alueen suunnittelussa on ollut käytössä selkeä materiaalien ja värien paletti. Uuden rakentamisen tulee noudattaa Kuitinmäen alkuperäisen ostoskeskuksen alueen henkeä. Rakennusten massat, mittasuhteet, julkisivujen käsittely ja käytettävät materiaalit ovat sopusoinnussa ympäristön kanssa. Muutosalueen rakentamisella on parhaassa tapauksessa mahdollisuus sitoa paremmin yhteen nykyisellään hyvin erilaisia alueen osia: Kuunkehrän aukion puolella olevaa isompaa rakentamisen mittakaavamaailmaa ja Puolikuun itäpuolella sijaitsevaa rakeisempaa ja pienimittakaavaisempaa rakentamisen volyymiä, toisistaan poikkeavia käyttötarkoituksia ja materiaalimaailmaa. Korttelin rakennusten tulee lisäksi olla kattomuodoltaan, väreiltään ja materiaaleiltaan yhtenäisesti suunniteltuja. Tämä ei tarkoita että kaikkien rakennusmassojen tulisi olla samanlaisia, tai että kaikissa rakennuksissa tulisi käyttää täsmälleen samoja materiaaleja tai värejä. Uudisrakentamisen ulkoarkkitehtuurissa pyritään niukoin keinoin sovittamaan rakennukset osaksi nykyistä ympäristökokonaisuutta, eikä niinkään nostamaan rakennuksia esiin erityisen poikkeavalla ulkoarkkitehtuurilla.

13 Alkuperäisellä ostoskeskuksen alueella tarkoitetaan asemakaavassa Kuunkehrän aukion reunoilla sijaitsevien vaakasuuntaisten liikerakennusten lisäksi myös niihin liittyviä, alueelle tyypillisiä asuinrakennuksia. Nyttemmin rappauksella kuorrutettujen, naapurissa sijaitsevien asuinrakennusten ei katsota sisältyvän tässä annettuun rajaukseen sen alkuperäisyyden osalta. Rakennushistoriallinen selvitys antaa ohjeita uusien rakennusten suunnitteluun. Keinoja viitata konstruktivistiseen perintöön juuttumatta vanhaan ja huonontamatta mahdollisen uuden rakennuksen toiminnallisia ominaisuuksia ovat: - julkisivujen ja rakennusmassan taitavat ja ympäristöön liittyvät mittasuhteet, - koko rakennuksen (sekä massa, julkisivut että sisätilan päämitat) läpäisevä yhtenäinen mittamaailma ja sen systemaattinen ja selkeä esteettinen ilmaisu, - sekä massoittelun että detaljien niukkuus ja minimalismi, - julkisivujen selvä kolmiulotteisuus, jossa rakenne ilmaistaan todella materiaalina, ei vain pintaan liimattuna tai maalattuna kuvana, - sisätilojen muunneltavuus ja/tai tietty yleispätevyys ja - materiaalit ja värit, esimerkiksi värillinen julkisivulasi. Massoittelu Rakennusten massoittelun tulee olla selkeälinjaista. Pääosassa tulee jatkossakin olla Kuunkehrän aukion muodostama kaupunkitila. Uuden rakentamisen tulee osaltaan tukea entistä viihtyisämmän kaupunkitilan syntymistä. Korttelialueen Kuunkehrän aukion puoleiselle osalle tulee sijoittaa yhtenäinen, mielellään alkuperäisen rakennuksen kanssa hahmoltaan samamassainen rakennus. Rakennus koostuu asemakaavan muutoksessa katutason kerroksesta ja jalustaosasta ja jalustan päälle mahdollisesti tulevista tornimaisista osista, jotka sisältävät asumista. Tornimaiset osat tulee julkisivujen käsittelyllä häivyttää taustalle ja jalustaosan tulee nousta päärooliin Kuunkehrän aukion katutilassa. Erilliselle rakennusalalle tulee sijoittaa korttelialueen muusta massoittelusta poikkeava, lamellimainen rakennusmassa, joka ottaa massoittelullaan sekä väri- ja materiaalimaailmallaan kontaktia suunnittelualueen itäpuolisiin asuinrakennuksiin. Julkisivut Rakennusten julkisivujen tulee olla sopusoinnussa aluetta hallitsevan modulikonstruktivistisen estetiikan kanssa. Arjatsalon ja Puolimatkan puoliksi rakentama Kuitinmäen pohjoisosa ostoskeskuksen ympärillä muistuttaa rakennustyyliltään vanhaa Olaria. Kuitinmäen rakentajina toimineiden rakennusliikkeiden rakentamisen jälki eroaa toisistaan: Puolimatkan asuinrakennukset vuorattiin

14 betonielementeillä. Arjatsalo rakensi betonirunkoisia rakennuksia, joiden rungon ruudukkoon muurattiin punatiilestä paikalla ulkoseinät ja asennettiin ikkunaelementtiosat. Arjatsalon rakennusten pilari- laattajärjestelmä mahdollisti konstruktivistisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaan rakennejärjestelmän mukaiset jaot myös ulkoseinissä. Nämä Arjatsalon rakentamat punatiiliset talot ovat ne, joista Olari yleensä tunnistetaan. Modulikonstruktivismi on konstruktivistisen arkkitehtuurin alalaji tai täsmennys. Arkkitehti Juulia Mikkolan mukaan modulikonstruktivismin erityispiirteenä on julkisivukenttiä rajaavien, pilareista ja palkeista muodostuvien kehikkorakenteiden yhdistäminen modulaariseen ikkunajakoon. Esson pääkonttorirakennuksen ensimmäinen ja toinen kerros vastaavat tätä määrittelyä. Myös julkisivuosien ja ikkunajakojen sisäinen jäsentely perustuu modulaarisiin mittoihin. Esson entisen pääkonttorirakennuksen perusrakenteena on pilari laatta - järjestelmä. Kantavia palkkeja ei ole. Myöskään julkisivut eivät ole kantavia. Pilari laatta -ruudukon voimakas ilmaisu julkisivussa ja värillisten julkisivulasien käyttö luovat aukiolle rytmiä ja tunnelmaa ja liittävät Kuunkehrän ilmiselväksi osaksi Olarin ja Kuitinmäen pohjoisosan kaupunkikokonaisuutta. Uusien rakennusten julkisivusommitelmien tavoitteena on sisältää näkyvä kolmiulotteinen ruudukkorakenne, moduuliruudukko. Ikkunoista muodostetaan ikkunakenttiä, joissa jokaisessa on sekä lasia että värillistä julkisivulasia. Parvekkeista muodostetaan parvekekenttiä/ selkeitä osia, joista jokaisessa on betonia ja/tai lasia ja värillistä julkisivulasia. Katutason julkisivuissa on laajoja läpinäkyviä osia. Rakennusten katutason julkisivut suunnitellaan katutilaa aktivoiviksi ja laadukkaiksi, mutta niukoiksi, detaljeiltaan. Katutason tiloja avataan kadulle mahdollisimman paljon. Lasia ja julkisivulasia käytetään alueelle ominaiseen tapaan. Värit ja materiaalit Rakentamisessa käytettävät materiaalit ja värit noudattelevat olevan ympäristön selkeää väri- ja materiaalipalettia. Kuitinmäen alueen alkuperäisessä suunnittelussa pääosin käytetyt materiaalit ja värit ovat: julkisivuissa on käytetty harmaata betonia, paikoin maalattua betonia, pesubetonia, punaista ja keltaista tiiltä, lasia, ja läpivärjättyjä värillisiä julkisivulaseja. Detaljeissa on käytetty puuta ja metallia, sekä joissain paikoissa, esim maantasossa värilaseja on korvattu maalatuilla levyillä. Julkisivulasien väreinä on käytetty voimakkaita värejä kuten keltaista, sinistä, vihreää, punaista ja oranssia. Värillisiä julkisivulaseja on käytetty ikkunakenttien osana koko rakennusmassassa, sekä maantasossa että kerroksissa. Esson pääkonttorin julkisivulasien värinä on ollut tumma vihreä, ja tätä julkisivulasin väriä tulee käyttää uudessakin suunnittelussa ns jalustaosassa. Korttelin kaikissa muissa massoissa käytetään johdonmukaisesti muuta värillistä julkisivulasia. Asuntojen parvekkeet lasitetaan.

15 Korttelialueelle rakennetaan sekä kansi- että kattopihoja. Korttelialueen pihat suunnitellaan vehreiksi. Tämän takaamiseksi, korttelisuunnitelmassa annetaan viherrakentamisen vähimmäismääriä. Pihat ovat kasvillisuuden yleisilmeeltä rehevät ja monikerrokselliset. Pihojen pinnat ovat laadukkaat ja rikkaat materiaaleiltaan: sisältävät puuta, kiveä, leikkialustoja ja erilaisia kasvillisuuspeitteitä. Asfalttia ei kansi- tai kattopihalla käytetä. Tontin rajoja tai rakentamisen vaiheistusta ei kansipihalla huomaa, koska rakenteet ja materiaalit liittyvät pihalla sujuvasti yhteen, eikä tontteja aidata toisiaan vastaan. Kansipihan tasolla sijaitseville asunnoille voidaan rakentaa asuntopihat, jotka saa aidata. Kansi- ja kattopihojen suunnittelussa tulee huomioida pihan istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja paino, hulevesirakenteet sekä pelastustoiminnan vaatimukset. Pysäköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet liitetään suunnitteluvaiheessa rakennuksiin ja piharakenteisiin niin etteivät ne korostu pihatilassa. Kansipiha varataan oleskeluun, leikkiin ja istutuksille. Kansipihalla on suuria ja pieniä puita, pensaita ja rungollisia pensaita, maanpeitekasveja ja nurmea. Pysäköinti on kielletty kansipihan tasossa muutamaa erikseen osoitettua pysäköintipaikkaa lukuun ottamatta. Kansipihalta järjestetään suora porrasyhteys Kuunkadulle. Kansipihalla sijaitsee talousrakennus, jossa on jätehuone ja varastotilaa. Kansipihan tasolla sijaitsevien porrashuoneiden yhteyteen tulee rakentaa varastotila, joka on pääosin ulkoiluväline- tai lastenvaunuvarasto. Pääosin jalustaosan päällä sijaitsevat kattopihat tuovat lisää pihatilaa asukkaiden yhteiseen käyttöön. Kattopihat rakennetaan kansipihan lisäksi. Ne varataan oleskeluun, leikkiin ja istutuksille. Kattopihoilla varataan tilaa kaupunkiviljelyyn viljelylaatikoilla ja niillä on lisäksi pensaita, rungollisia pensaita ja maksaruohomattoa. Kattopihojen suunnittelussa tulee huomioida paloturvallisuusmääräykset kasvillisuuden ja pintamateriaalien valinnassa. Tästä syystä kaavamääräyksiin on lisätty teksti: Kattopihasuunnitelma on esitettävä pelastuslaitokselle ennen sen rakentamista. Puolikuun varteen jäävä tontin osa istutetaan pensain korttelialueen pysäköintilaitoksen sisäänajon pohjoispuolisella osalla. Pysäköintilaitoksen sisäänajon eteläpuolisella osalla käytetään kiveystä. Kuunkehrän aukion puolelle istutetaan koko korttelin matkalle ulottuva puurivi. Korttelialueen eteläreunan katutasoon tuodaan istutuksia. Korttelialueen etelä- ja länsireunan katutasossa tulee käyttää pintamateriaalina betonilaattoja/ -kiveystä muilla paitsi istutuksiin varatuilla osilla. Kortteli- ja katualueiden pintamateriaalit tulee sovittaa yhteen korkojen, mittojen, värien ja materiaalien osalta. Liikenne Ajoneuvoliikenne Tontin henkilöautoliikenne ohjataan tontille Puolikuun kautta. Puolikuun päähän on suunniteltu kääntöpaikka, jonka keskusta on yliajettava (esim. kiveys). Kääntöpaikalta on yhteys tontille, jossa sijaitsee muutamia pihantasossa olevia autopaikkoja. Kääntöpaikan yhteyteen on myös

16 osoitettu yleisiä autopaikkoja. Pääosa korttelin autopaikoista sijaitsee pysäköintilaitoksessa, jonne ajetaan Puolikuun keskivaiheelta. Kuunkehrän aukiolta ei ole yhteyttä korttelialueen pysäköintiin. Puolikuun katutila säilyy ennallaan. Ajorata on 6 m leveä ja kadun itäpuolella on 2,2 m leveä jalkakäytävä. Kevyt liikenne Pohjois-etelä-suuntainen, alueen läpi kulkeva kevyen liikenteen yhteys tulee säilyttää sillalla jatkossakin. Olevassa rakennuksessa kiinni oleva kevyen liikenteen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi itsenäinen siltaratkaisu. Jalankulku- ja pyöräilyraittiyhteys Keskuspuistosta Matinkylän suuntaan säilyy tältä osin ennallaan. Nykyisen Kuunkadulta sillalle johtavan ramppiyhteyden poistamista esitetään suunnitelmissa. Rampin poistuttua Kuunkadun katualueelle jää enemmän tilaa mm. jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kuunkadulla ajoradan ja korttelialueen väliin jää katualuetta 8-11 m. Kadun pohjoispuolelle on osoitettu 4 m leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie sekä 3,8 m leveä yleinen oleskelualue rakennuksen edustalla. Tilaa jää myös muulle detaljoidulle suunnittelulle: penkeille, istutuksille ja puuriville. Jalankulkuyhteys Kuunkadulta sillalle on järjestetty portailla Kuunkadun varresta. Esteetön reitti sekä pyöräilijöiden käyttämä reitti sillalle kulkee Kuunkehrän pohjoisosan kautta, jossa nykyiset portaat korvataan luiskalla. Myös tontin pohjoisosassa sijaitseva jalankulkuyhteys parannetaan. Alueen yhä kehittyessä Kuunkadulle Kuunkehrän kohdalle voitaisiin harkita myöhemmin omaa pyörätietä. Olarinkadulla sekä Friisinkalliontiellä on pohjois-eteläsuuntaiset jalankulkusekä pyöräily-yhteydet, jotka tarjoavat sujuvan yhteyden Matinkylästä Keskuspuistoon. Joukkoliikenne Joukkoliikenne kulkee tontin läheisyydessä pääasiallisesti Kuunkatua pitkin. Lähimmät pysäkit sijaitsevat Kuunkadulla sekä Kuunkehrällä. Bussipysäkit säilytetään nykyisillä paikoillaan Kuunkadulla. Tällä hetkellä pysäkeiltä kulkee sekä Espoon sisäisiä linjoja että seutulinjoja Helsinkiin. Bussien kulun Kuunkehrällä tulee olla mahdollista myös kaava- alueen rakennustöiden aikana. Vuoden 2008 HSL:n länsimetron liityntälinjastosuunnitelmassa Kuunkatua palvelee kaksi liityntälinjaa. Linjojen suunniteltu palvelutaso on ruuhkaaikana yhteensä 9 vuoroa tunnissa. Pysäköinti Suunnittelualue sijaitsee Kuitinmäen ostoskeskuksen alueella. Uusien asuntojen todennäköinen keskimääräinen koko on pieni. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen voimassa olevan asuntoalueiden autopaikkaohjeen 2010 lisäksi, tämän asemakaavanmuutoksen pysäköintinormin määrittelyssä on myös huomioitu tekeillä olevan Espoon pysäköintijärjestelmän periaatteet selvityksen alustavia tuloksia ja ohjeistuksia. Kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnitteluyksikkö on

17 päätynyt räätälöityyn pysäköintinormiin. Tätä räätälöityä pysäköintinormia on alustavasti hahmoteltu tässä suunnittelutilanteessa Kuitinmäen ostoskeskuksen alueelle. Korttelialueelle tulee rakentaa vähintään 160 ap, joista 51 ap tulee rakentaa tonttien 22078/2 ja 22078/3 käyttöön ja, joista 5 ap tulee rakentaa kaavakarttaan merkityille pysäköintipaikoille asukkaiden vieraspaikoiksi ja liiketilojen asiakaspaikoiksi. Kerrosalan mukaisesti laskettuna tämä pysäköintimääräys on merkitsee liiketiloille noin 1 ap / 50 k-m² ja asunnoille noin 1 ap / 100 k-m². Asuntojen autopaikkanormiin sisältyvät tällöin sekä asukas- että vieraspaikat. Määräyksessä käytetty termi tulee rakentaa viittaa kaavan myötä tarvittaviin autopaikkamääriin ja niiden tilavaraustarpeeseen korttelialueella. Määräys ei ota kantaa autopaikkojen omistussuhteisiin tai kustannuksiin. Autopaikkojen sijoittaminen sopimuksin mahdollistaa kiinteistöjen keskinäiset järjestelyt. Kaavassa on osoitettu pihan ja rakennusten alle pysäköintilaitos, johon mahtuu n. 160 autopaikkaa kahteen tasoon. Tasonvaihto pysäköintikerrosten välillä tapahtuu pysäköintilaitoksen sisäpuolisella rampilla. Pysäköintilaitoksessa sijaitsevat kaikki asukkaiden autopaikat, osa vieraspaikoista ja liikkeiden autopaikat. Laitoksessa sijaitsee myös 51 kpl tonttien 22078/2 sekä 22078/3 rasiteautopaikkaa. Pihalla kääntöpaikan läheisyydessä on yhteensä 5 vieraspaikoiksi ja liiketilojen asiakaspaikoiksi osoitettua autopaikkaa. Kääntöpaikan yhteydessä on lisäksi 10 yleistä autopaikkaa katualueella. Puolikuun varrella säilyvät nykyiset 3 kadunvarsipaikkaa. Ma-1 merkinnällä on asemakaavakartassa esitetty rakentamisen alinta tasoa, joka sijaitsee katutasossa sijaitsevien rakennusmassojen ja kannen alaisten tilojen alla. Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp / asuntokerrosalan 30 k-m2 kohti ja 1 pp / liikekerrosalan 100 k-m2 kohti. Huolto- ja pelastusliikenne Tontin asuntojen huoltoliikenne operoi Puolikuuta pitkin. Jätehuone sijaitsee Puolikuun kääntöpaikan vieressä. Jäteautolle on varattu jätehuoneen viereen tyhjennyspiste. Kivijalan kaupallisen toiminnan huolto voidaan operoida Kuunkehrältä käsin. Pelastusreitit sijaitsevat sisäpihalla, Kuunkadun kevyen liikenteen väylällä sekä Kuunkehrällä. Korttelin kahden eteläisimmän 8 kerroksisen tornin läheisyydessä pystytään operoimaan pelastuslaitoksen puomitikasautolla katujen puolella (Kuunkehrä ja Kuunkatu) ja pihakannen puolella. Pohjoisimman tornin läheisyyteen päästään pihakannen puolella, sen sijaan sen pohjois- ja länsisivuille ei päästä pelastuslaitoksen raskaalla kalustolla, johtuen olevan ympäristön ahtaudesta ja liian vähäisistä mitoista. Korttelin luoteisosan pelastaminen tapahtuu parvekeluukkujen kautta paitsi pohjoispuolen matalan rakennusosan parvekkeilta, jotka sijaitsevat arkkitehdin

18 viitesuunnitelmissa ( ) alle 10 m korkeudessa ja rakennuksen pohjoispääty on tältä osin kolme kerroksinen, joten Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustien suunnittelu ja toteutusohjeen ( ) mukaan tähän kohtaan ei tarvita pelastustietä. Mikäli kortteliin suunnitellaan palveluasumista, tulee korttelialueen luoteisosassa rak- 1a- rakennusalalla ja rak- 2 rakennusalan osalla, joka rajautuu pohjoisemman ohjeellisen kattopihan etelärajan ja sen jatkeen pohjoispuolelle käyttää asuntojen varateinä muuta ratkaisua kuin parvekeluukkuja. Korttelin luoteiskulmaan sijoittuvat palveluasuntojen parvekkeet eivät ole pelastuslaitoksen puomitikasauton saavutettavissa, johtuen olevan ympäristön mitoituksista. Palveluasuntojen varatietä ei voi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta saadun lausunnon mukaan toteuttaa asukkaan omatoimisuutta vaativan parvekeluukun kautta, vaan varatie voidaan toteuttaa toisen porrashuoneen avulla. Kaavamääräystä ei asiasta kirjoiteta. Asia tulee hoidetuksi voimassaolevien rakennuksia koskevien paloturvallisuusmääräysten/ - ohjeiden myötä. Katualue Puolikuun kääntöpaikan yhteydessä on 10 yleistä autopaikkaa katualueella. Kadun varrella säilyvät nykyiset 3 kadunvarsipaikkaa. Puolikuun varteen sen länsipuolelle jäävä katualueen reuna-alue istutetaan pensain korttelialueen pysäköintilaitoksen sisäänajon pohjoispuolisella osalla. Pysäköintilaitoksen sisäänajon eteläpuolisella osalla käytetään kiveystä. Kuunkadun ajoradan pohjoispuolelle, rakennetaan laadukas katualueen osa, joka on varattu kevyelle liikenteelle ja istutuksille, katupuille. Kuunkadun varressa korttelialueen eteläpuolella sijaitsevilla katualueen osilla pintamateriaalina käytetään ostoskeskuksen rakennushistoriallisen hengen mukaisia pintamateriaaleja muilla paitsi istutuksiin varatuilla osilla. Tällaisia pintamateriaaleja voisivat olla esim. betonilaatat, luonnonkivi taas ei. Kortteli- ja katualueiden pintamateriaalit sovitetaan yhteen korkojen, mittojen, värien ja materiaalien osalta. Uuden kiinteistön rakentamisen yhteydessä puretaan paikalla sijaitseva entinen Esson pääkonttorirakennus ja Esson rakennuksen ulkoseinään tukeutuva kevyenliikenteen taso. Myös Kuunkadun ylittävä, olevan rakennuksen rakenteisiin tukeutuva, betonirakenteinen silta puretaan ramppeineen. Uusi silta rakennetaan rakennuksesta irrallisena rakenteena alkaen Kuunkehrän aukion koilliskulmasta ja ulottuen Kuunkadun yli sen eteläpuolelle. Silta sijoittuu samaan paikkaan olevan sillan kanssa. Sillan sijoittumista, korkoja, rakennetta, pilarivälejä, sekä mitoitus- ja materiaalimaailmaa on tutkittu alustavan kunnallisteknisen yleissuunnitelman osana. Alustavasti suunniteltu silta on 8 aukkoinen betonisilta. Jatkosuunnittelussa silta suunnitellaan tarkemmin, ja tuolloin tulisi huomioida laatutekijöitä kuten: Siltaratkaisun tulisi olla, kaupunkikuvaa parantava ja paikan rakennushistorialliseen henkeen sopiva. Suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota sillan detaljeiden

19 suunnitteluun, kuten siltaa kannattaviin pystytukiin, sillan kaiteeseen ja valaistukseen. Sillan korkomaailmaa suunniteltaessa tulisi huomioida kortteliin rakennettavien asuntojen lattiakorot, niin että sillan kävelytason korko on asuntojen lattiakorkoa matalammalla. Hulevedet Korttelialueelle tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Hulevesiä tulee ohjata istutuksille ennen liittymistä hulevesijärjestelmään. Kansi- ja kattopihalla kasvillisuuden ja rakenteen välissä tulee olla hulevesiä pidättävä kerros. Yhdyskuntatekniset verkostot Korttelin nykyiset kunnallistekniikan liitokset ovat pääosin Kuunkehräkadulla. Kaukolämpö kulkee korttelin pohjoispuolen puiston kautta. Korttelialueen pohjoisosassa on sen kahden pohjoisrajan tuntumassa kaksi maanalaista johtorasitetta. Näitä rasitteita ei ole merkitty kaavakarttaan koska johdot sijaitsevat korttelialueen pohjoispuolella. Johdot ovat olevia hule- ja jätevesiviemäreitä. Sopimusneuvottelut Tonttiyksikkö on ilmoittanut, että asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen. Sopimus tulee olla allekirjoitettu ennen kuin asemakaavan muutos on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä. Selvitykset ja suunnitelmat Ympäristövaikutusselvitys Alueelle on laadittu meluselvitys marraskuussa Korttelisuunnitelma Alueelle on laadittu päivätty korttelisuunnitelma. Perittävät maksut Hakija(t) ovat maksaneet asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3. Hyväksyminen Asemakaavan muutoksen hyväksyy valtuusto. Nähtävänä kokouksessa - Kuitinmäki, kaavakartta ja -määräykset - Kuitinmäki, selostus liitteineen - Kuitinmäki, katukartta Asemakaavatyön aikana laaditut selvitykset: - Kuitinmäen ostoskeskuksen integroiva hankekehitys, Edelman Group Oy,

20 - Kuitinmäen ostoskeskuksen kehityskuva, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, Kuitinmäen ostoskeskuksen kehityskuva- liikenne, SITO Oy, Kuitinmäen ostoskeskuksen kehittäminen, Taloudellinen tarkastelu, Maakanta Oy, Pysäköintikaaviot, selostus, luonnos, Kaupunkisuunnittelukeskus, Oy Esso Ab, Kuitinmäen pääkonttorin rakennushistoriaselvitys, Livady Oy, Espoo, Kuitinmäki, Kortteli 22080/1-2, Kuunkatu 3, Meluselvitys, Ramboll Finland Oy, Korttelisuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy- Maisemaarkkitehdit Byman & Ruokonen Oy- Ramboll Finland Oy, Kopiot lyhentämättömistä muistutuksista/ lausunnoista Päätöshistoria Kaupunkisuunnittelulautakunta Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Kannanotot ja mielipiteet on annettu Kuitinmäen valmisteluaineistosta, alue hyväksyy MRA 27 :n mukaisesti nähtäville päivätyn ja muutetun Kuitinmäki - Kvisbacka asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6449, joka käsittää korttelin sekä katu- ja virkistysalueita 22. kaupunginosassa (Olari), alue pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot ja toimialojen kannanotot kuukauden kuluessa lausuntopyynnön päiväyksestä. Käsittely Päätös Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän ehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta: 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Kannanotot ja mielipiteet on annettu Kuitinmäen valmisteluaineistosta, alue hyväksyy MRA 27 :n mukaisesti nähtäville päivätyn ja muutetun Kuitinmäki - Kvisbacka asemakaavan muutosehdotuksen,

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 1 / 1 175/10.02.03/2013 94 Olari, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), Kuitinmäki, alue 321803 Valmistelijat / lisätiedot: Jaana

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 175/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 29.5.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 54 7.5.2014 Kaupunginhallitus 341 1.12.2014 17 Kuitinmäki, asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä:

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: 1(5) Kuitinmäki Asemakaavan muutos Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Asianumero 175/10.02.03/2013 (4239/503/2007) Aluenumero 321803 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.09.2015 Sivu 1 / 1 4717/10.02.03/2013 145 Maarinniitty I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 213409, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.10.2014 Sivu 1 / 1 514/10.02.03/2014 126 Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120322, 17. kaupunginosa Laajalahti Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2013 Sivu 1 / 1 3129/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 38 13.3.2013 108 Muurala, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Mikkelä I, alue 620102 Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 3816/10.02.03/2013 81 Tuomarila I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 611115, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 83/2015 10.02.03 40 Gräsantulli, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 321610, 22. kaupunginosa Olari Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3496/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 231 14.12.2016 62 Ruusutorppa I muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111603, 51. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.10.2014 Sivu 1 / 1 74/10.02.03/2012 114 Jupperi I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 140812, 60. kaupunginosa Laaksolahti Valmistelijat

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.05.2015 Sivu 1 / 1 4311/10.02.03/2014 72 Hansakallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 510304, 44. kaupunginosa Kauklahti Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 4717/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 145 16.9.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 180 25.11.2015 103 Maarinniitty I, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.03.2014 Sivu 1 / 1 3746/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 12.6.2013 17 Lintumetsä II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 113402, 50. kaupunginosa, Lintuvaara

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.05.2013 Sivu 1 / 1 758/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11 23.1.2013 80 Matinkylä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Matinlahti II muutos,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 1108/10.02.03/2012 20 Westend,asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302 Valmistelijat / lisätiedot: Rauhalammi Kaisa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2013 Sivu 1 / 1 3746/10.02.03/2011 104 Lintuvaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), Lintumetsä II, alue113402 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Kaupunginhallitus 10.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Kaupunginhallitus 10.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.08.2015 Sivu 1 / 1 3121/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 13 4.2.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 107 10.6.2015 243 Puustellinmäki, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 186 26.11.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 44 23.4.2014 144 Matinkylän keskus II, Matinkallio, asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 Sivu 1 / 1 1447/2014 10.02.03 103 Seilikaarenkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 240119, 26. kaupunginosa Mankkaa Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 316. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 316. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 8.0.03 Sivu / 758/0.0.03/0 Kaupunkisuunnittelulautakunta 3..03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 80 5.5.03 36 Matinkylä, Matinlahti II muutos, asemakaavan muutosehdotuksen ja maankäyttösopimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2015 Sivu 1 / 1 1936/10.02.03/2014 42 Kivenlahti I A, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 411449, 34. kaupunginosa Espoonlahti Valmistelijat

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 875/10.02.03/2013 134 Juvankartano, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 711405, 81. kaupunginosa Niipperi Valmistelijat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 006 LIITTEET OHEISMATERIAALI KARAKALLIO JA KARAKALLION KESKUSTA, ASEMAKAAVOJEN MUUTOSTEN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 3608 (OSITTAIN KV-ASIA)

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 4142/10.02.03/2015 157 Saunalahdenportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 421105, 42. kaupunginosa Saunalahti Valmistelijat

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 139. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 139. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.09.2015 Sivu 1 / 1 2751/10.02.03/2015 139 Laurinlahti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 411611, 34. kaupunginosa Espoonlahti Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3748/2015 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 213 30.11.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 225 14.12.2016 56 Karakallio, ehdotus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16 Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin 49076 tontti 16 KAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrosluku V 8600 kerros-m 2. 32 dba us-linjoja Reiherintien ja Gunillantien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.10.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.10.2014 Sivu 1 / 1 2079/10.02.03/2014 113 Keilaniemi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 220826, 10. kaupunginosa Otaniemi Valmistelijat

Lisätiedot

Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli ja katualue

Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli ja katualue 1 (5) Asianumero 4794/10.02.03/2014 Aluenumero 230961 Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14081 ja katualue Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelupäällikön

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.11.2016 Sivu 1 / 1 4211/2014 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 31.8.2016 201 Kilonpuisto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 131003, 54. kaupunginosa Kilo

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.03.2013 Sivu 1 / 1 809/10.02.03/2011 43 Matinkylä, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), Nuottaniemi II ja Nuottaniemi II, muutos, alue 312308.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 1 / 1 1543/2016 10.02.03 32 Marinkallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 412601, 34. kaupunginosa Espoonlahti Valmistelijat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Lintulaakso I, muutos

Lintulaakso I, muutos 1 (10) Asianumero 4160/10.02.03/2012 Aluenumero 113101 Espoo Lintulaakso IA 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli 51067 Asemakaavan muutos Lintulaakso I, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 188. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 188. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.11.2016 Sivu 1 / 1 976/2013 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 81 11.5.2016 188 Piispankylä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321913, 22.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 5128/2015 10.02.03 60 Yläkartanonristi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), 33. kaupunginosa Soukka, osa korttelia 33067

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 7.03.07 Sivu / 305/07 0.0.03 93 Piispankylä, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja alueen luovuttamista koskevan esisopimuksen hyväksyminen, alue 393,. kaupunginosa Olari

Lisätiedot

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos 1 (10) Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos Asianumero 589/10.02.03/2011 Aluenumero 110514 Leppävaaran keskus pohjoinen I / Ydinkeskus,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 170. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 170. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 10.12.2014 Sivu 1 / 1 1619/10.02.03/2013 33 2.4.2014 170 Ruusutorppa I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111602, 51. kaupunginosa Leppävaara Valmistelijat / lisätiedot: Matias Kallio, puh. 043

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 170. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 170. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.10.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30 17.2.2016 170 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 720604, 87. kaupunginosa

Lisätiedot

Westend III Asemakaavan muutos

Westend III Asemakaavan muutos 1 (5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Westend III Asemakaavan muutos Asianumero 1108/10.02.03/2012 Aluenumero 230302 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot