HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi"

Transkriptio

1 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA

2 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla asetettu ehdottomat vaatimukset, joiden on täytyttävä, jotta suunnitelmaehdotus voidaan hyväksyä arvioitavaksi. Suunnitteluvaatimusten lisäksi on Kursiivilla esitetty suunnitteluohjeita, jotka perustuvat Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän alueen asemakaavaluonnoksen kaavamääräyksiin. Ohjeiden noudattaminen vaikuttaa ehdotukselle laatuarvioinnissa annettaviin pisteisiin (ks. arviointikriteerit). Helsingin kaupungin tavoite on saada alueelle korkeatasoinen ja identiteetiltään voimakas keskustatoimintojen alue. Kaupunki ei sitoudu tehtyjen ehdotusten mukaisen asemakaavan laadintaan, mikäli kaupungin em. tavoite ei toteudu. 1 Koko suunnittelualueelle on esitettävä rakennusoikeuden k-m2 mukainen suunnitelma. Rakennuksiin tulee sijoittaa pääasiassa toimisto-, asuin ja liiketiloja. Aloitus- tai itäalueelle saa rakentaa toimisto-, asuin- ja liiketilojen lisäksi/sijaan hotellin. Rakennusoikeuden minimi ja maksimi alueittain: aloitusalue k-m2 (27 000) länsialue k-m2 ( ) itäalue k-m2 (53 000) (Suluissa asemakaavaluonnoksessa v esitetty rakennusoikeus.) Kortteleihin saa rakentaa asuinkerrosalaa yhteensä enintään 50% rakennusoikeuteen laskettavasta kerrosalasta. Asuinkerrosalan osuudet alueittain: aloitusalue % (ja/tai hotelli) länsialue % itäalue % (ja/tai hotelli) Rakennusoikeuteen ei lasketa pihakannen alaisia pysäköinti-, huolto-, varasto-, teknisiä tiloja eikä eräitä erikseen määriteltyjä tiloja. Asuntojen tulee sijaita korkeustason +40 yläpuolella. 2 Koko suunnittelualueelle tulee suunnitella 8-10 tornitaloa, joista aloitusalueelle on rakennettava 1-2 tornitaloa. Tornitalolla tarkoitetaan tässä kilpailussa pistetaloa, jossa on vähintään 15 kerrosta ja jonka korkeuden suhde leveyteen on vähintään 2:1 (kaikista suunnista katsottuna; ei lamellitalo).

3 3 Rakennusten julkisivuista vähintään 60 % tulee olla kirkasta, läpinäkyvää lasia. Ainakin yhden aloitus- tai optioalueella sijaitsevan tornitalon ylimpään kerrokseen on rakennettava yleisessä käytössä oleva kahvila tai ravintola sekä kattoterassi. Suunnittelualueelle saa suunnitella tornitalojen lisäksi matalampia rakennuksia ja/tai tornitalon osia. Tornitalojen eri sisäänkäyntikerroksien yhteyteen tulee rakentaa matalia rakennuksen osia (mm. tuulisuuden torjumiseksi ja jalankulkuympäristön mittakaavan pienentämiseksi). Matalien rakennusten osien ja mahdollisten matalien rakennusten vesikatto saa olla korkeintaan tasolla +35. Tornitalojen sisäänkäyntikerroksiin sekä mataliin rakennuksen osiin tulee sijoittaa liike-, kahvila- tai muita asiakaspalvelutiloja (jalankulkuympäristön viihtyisyy-den turvaamiseksi). Rakennusten sisäänkäyntikerroksiin sekä mataliin rakennuksen osiin saa sijoittaa julkisten toimintojen tiloja, kuten jalankulkuyhteyksiä talon läpi. Eri korkeustasoille sijoittuvat rakennuksen sisäänkäyntikerrosten aulatilat on pyrittävä liittämään tilallisesti toisiinsa. Matalien rakennuksen osien katot tulee rakentaa kattoterasseiksi ja/tai viherkatoiksi (viihtyisyyden ja ekologisten arvojen turvaamiseksi). Veturitien varteen pihakannen alle tulee sijoittaa katutasoon liike-, kahvila- tai muita asiakaspalvelutiloja tai toimistotiloja. Katujulkisivut on käsiteltävä näyteikkunamaisesti. Tornitalon ylimpään kerrokseen on rakennettava yhteistiloja ja kattoterassi, jos rakennuksessa on asuinkerrosalaa yhteensä vähintään 30 % rakennusoikeuteen laskettavasta kerrosalasta. Tilojen tulee olla avoimia vähintään kaikille kyseisen talon asukkaille. Kuhunkin tornitaloon saa rakentaa asukkaiden ja muiden rakennuksen käyttäjien yhteiskäyttöön viherhuoneita. Rakentamisen tulee olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti sekä materiaaleiltaan keskustarakentamisen laatutason mukaista. Tornitalojen asuntoihin ei saa rakentaa parvekkeita vaan niiden sijaan asuntoihin tulee rakentaa viherhuoneet, joiden tulee visuaalisesti olla osa julkisivupintaa. Matalien rakennuksen osien julkisesti käytössä olevat tilat saa rakentaa kilpailuohjelmassa annetun kerrosalan lisäksi. Viherhuoneet saa rakentaa kilpailuohjelmassa annetun kerrosalan lisäksi. 3 Aloitusalueen tulee sijaita suunnittelualueen keskellä Veturitien ja pääradan välisellä alueella.

4 4 4 Optioalueen tulee sijaita länsialueella Pasilansillan vieressä. Jos optioalueelle rakennetaan kaksi tai useampia tornitaloja, tulee niistä kahden sijaita Pasilansillan vieressä. 5 Suunnitelman tulee sisältää seuraavat kilpailijan toteuttamat ja kortteleiden omistukseen jäävät kannet: Aloitus- ja länsialueen rakennusten ja Pasilansillan välinen kansitaso tasossa n Aloitusalueelle Teollisuuskadun yläpuolelle radan ja kiertoliittymän välinen kansi, joka on osa viereisiä aloitusalueen korttelialueita. Länsialueen keskellä kortteliin kuuluva alue (Torniaukio), joka on yleisessä käytössä. Itäiselle alueelle tulee suunnitella Teollisuuskadun ylittävä kansi, joka on korttelin osa. Katu- ja rautatiealueen yläpuolelle saa rakentaa Pasilansiltaan liittyviä kansia yhdistämään eri suunnittelualueita. Kannet ovat osa viereistä korttelia ja niiden toteutuksessa tulee huomioida mm. määräykset ja ohjeet liikennöidyn radan päälle rakentamisesta. Korttelien kansialueet on rakennettava korkeatasoisin materiaalein ja järjestettävä viihtyisäksi istutuksin (ekologisten arvojen turvaamiseksi). Kansialueilla puiden kasvualustan tulee olla vähintään 1 m syvä, mihin on varauduttava rakenteiden mitoituksessa. Kansirakenteiden tulee kestää huoltoliikenne. Kansialueille on varattava riittävästi oleskelualueeksi soveltuvia alueen osia. 6 Kortteleihin tulee rakentaa yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatut alueen osat: Rakennusten ja rakennetun Pasilansillan väliin muodostuu yleinen jalankulkualue osana Pasilansillan katualuetta. Veturitalleilta on rakennettava esteetön ja aina käytettävissä oleva yleinen jalankulkuyhteys aloitusalueen kortteleiden kautta Teollisuuskadun yli Pasilansillalle. Torniaukiolta on oltava likimääräisellä tasolla +21 yhteys Pasilansillan ali keskustakortteliin. Suunnitelma on sovitettava yhteen keskustakorttelin suunnitelman kanssa. Aukiolta on oltava myös esteettömät ja aina käytettävissä olevat sujuvat jalankulkuyhteydet Pasilansillalle, Pasilankadulle ja Veturitielle. Itäiselle alueelle tulee suunnitella Teollisuuskadun ylittävä yleiselle jalankululle varattu yhteys Ratapihantien ja Pohjoisbaanan välille.

5 5 7 Suunnitelman tulee noudattaa seuraavia pysäköinnin ja huollon vaatimuksia: Maanpäällistä tai ulkokannenpäällistä pysäköintiä ei sallita. Huoltopihojen tulee sijaita kansitason alapuolella. Aloitus- ja optioalueen autopaikoista vähintään 80 % tulee sijaita keskustakorttelissa. Autopaikkojen määrät: asunnot vähintään 1 ap/145 k-m2, kuitenkin vähintään 0,4 ap/ asunto asuntojen vieraspaikat vähintään 1 ap/1000 k-m2 toimistot, myymälät, kahvilat ja ravintolat vähintään 1 ap/280 k-m2 ja enintään 1 ap/220 k-m2 hotellit vähintään 1 ap/280 k-m2 jos asunnoille toteutetaan vähintään 100 pysäköintipaikkaa keskitetysti siten, että niitä ei nimetä kenellekään, voidaan asuntojen pysäköintipaikkamäärästä vähentää 10 %. ei kerrosalan lisäksi rakennettavia tiloja varten tarvitse varata autopaikkoja. tontin autopaikkoja saa sijoittaa myös muille korttelialueille korkeintaan 400 m etäisyydelle omasta korttelialueesta. Lähtökohtaisesti Itäalueen autopaikat sijoittuvat pääradan itäpuolelle. autopaikat tontilla on sijoitettava pihakannen alle. Pihakansien (kuten Torniaukion) alle saa sijoittaa tiloja pysäköintiä, varastointia, huoltoa, väestönsuojia ja tekniikkaa varten. Kannenalaisen huoltoyhteyden vapaan korkeuden tulee olla vähintään 4,2 m Jätehuollon tarvitsemat tilat tulee sijoittaa kannenalaisen huoltopihan yhteyteen.

6

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 403/10.02.03/2011 91 Saunalahti, Saunalahdenportti, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 421103 (Osittain Kv-asia) Valmistelijat /

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku 10.8.2015 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 10.8.2015-13.11.2015 1. Kilpailukutsu... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen yleiskuvaus... 3 1.3 Kilpailun

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 184. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 184. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 184 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 201 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS RAKENTAMISTAPAOHJEET Lepola Liittyy Lepola asemakaavaan Dnro 1859/2010, kaavatunnus 220008 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm Kuva: Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. Kaavan/ suunnitelman nimi KASSATALO Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot