CLT-tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset näkymät ja prosessit Perusinfoa Clt:stä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLT-tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset näkymät ja prosessit Perusinfoa Clt:stä"

Transkriptio

1 Perusinfoa Clt:stä 1

2 CLT-Hankkeiden taustaa CLT-Koetalo Kokeellinen rakennushanke Rakenteiden toimivuuden tutkimushanke Tiedon keruu- ja esittelyhanke Lähtökohdat Lapin Clt-oppimisympäristöhankkeet Kemin Digipolis toteuttaa cltkoetaloprojektin, jossa clt-rakenne tuotteistetaan. Tämä tarkoittaa clt:n sovellutuksia suomalaiseen rakennustapaan ja clt-rakentamisen tunnetuksi tekemistä rakennusalan yrityksille, puutaloteollisuudelle ja myös loppuasiakkaille. Lisäksi tuodaan esille cltrakenteeseen perustuvien tuotteiden liiketoiminnalliset konseptit, jotka poikkeavat perinteisestä rakentamisesta. CLT-Koetehdas Oppimisympäristön perustaminen Tuotannon ja rakentamisen koulutusohjelmat Tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset konseptit Ammattiopisto Lappia toteuttaa CLTkoetehdasprojektin, jossa otetaan haltuun clt:n valmistusprosessi. Tämä tarkoittaa suunnittelujärjestelmien, raakaainekysymysten, liimauksen, työstön ja laadunvalvonnan menettelyitä sekä ammatillista osaamista. 2

3 CLT-Hankkeiden taustaa Tavoitteet CLT-Tuotantoprosessien ja -Rakentamisen tietotaidon hankkiminen ja levittäminen kaikille rakennusalan toimijoille ja asiakkaille konkreettisia oppimisja kehitysympäristöjä hyödyntäen. CLT-Koetalo CLT-rakentamisen ja -suunnittelun erityispiirteet rakenteiden toteutukseen opitaan käytännön kautta Kerätä tutkimuksellista tietoa CLT-rakenteiden käyttäytymisestä pohjoisen olosuhteissa. Kerätä CLT-tietoutta rakentamista suunnitteleville loppuasiakkialle ja CLTliiketoimintaa suunnitteleville yrityksille Tuoda Lapin ammattikorkeakoululle ja ammattiopistoille CLT-rakentamisen impulsseja rakennusalan koulutusohjelmiin Vauhdittaa TEM-MSO-PuuSuomi-ohjelman valtakunnallisten kehitys-trendien jalkauttamista myös Lappiin CLT-Koetehdas Ammattiopisto Lappian puualan oppimisympäristön kehittäminen ja laajentaminen Ammattiopisto Lappian rakennusalan osaamiskeskittymän vahvistaminen uuden puurakenneteknologian osaajana CLT-rakenteiden suunnittelu- ja tuotantoprosessien sekä itse puurakenteiden kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten kanssa Puurakentamisen kehittäminen ja lisääminen Pohjois-Suomen alueella sekä uuden yritystoiminnan edistäminen uusien innovaatioiden ja tuotteiden avulla 3

4 LAPIN PUUSUOMI-HANKKEIDEN kokonaisbudjetti Eur Pääasialliset rahoittajat Lapin Liitto Ammattiopisto lappia Kemi-Tornio alueen kunnat Digipolis Lapin Ely-Keskus Lapin AMK Lapin Kehitysyhtiöt Yritykset + yhteisöt CLT-Hankkeiden taustaa CLT- Rakentamisen kehitys- / oppimisympäristöhankkeet LAPIN CLT-HANKKEIDEN AIKATAULU Koetalo on valmis tammikuussa 2014; Toiminta jatkuu kesään 2015 saakka Koetehdas on valmis talvella 2014; Kokeileva tuotanto alkaa 2014 aikana Mutta toiminta jatkuu, kunhan on päästy alkuun CLT-Koetalo Eur 63% Lapin Liitto CLT-Koetehdas Eur 70% Lapin Liitto PuuSuomi-toiminta = Yrityshankkeita N kpl (muitakin, kuin clt-hankkeita)

5 Tuotanto ja kysyntä kasvaa jyrkästi Keski-Euroopassa. Clt-materiaalia ei riitä suomalaiseen rakentamiseen. On perustettava omaa Clt-teollisuutta Suomeen, missä myös kysyntä kasvaa. 5

6 Puurakentamisen järjestelmät, joihin Clt soveltuu: PreCut Pienelementti Suurtelementti Tilaelementti Pilari-Palkki Hirsi Hybridijärjestelmät, joihin Clt soveltuu myös Betonirunkoiset rakennukset Teräsrunkoiset rakennukset Clt-rakentamisen edut: Lämpöä varastoiva Kosteutta tasapainottava Ekologinen CLT-tuotannon ja rakentamisen Liikeidea, ansaintamalli = monen muuttujan yhtälö Turvallinen Taloudellinen Monipuolinen Joustava Puurakentamisen kohteet, joihin Clt soveltuu: Omakotitalo Vapaa-ajan talot Koulut, päiväkodit Laitosrakennukset Asuinkerrostalot Julkiset rakennukset Liikerakennukset Tuotantorakennukset Maatilarakennukset Matkailurakennukset + Puun tarina Pientaloostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Puutaloteollisuus Matkailurakentajat Hirsitaloteollisuus Jne 6

7 Monipuolisuus CLT- rakenne sopii kaikkiin puurakennejärjestelmiin PreCut-järjestelmä Tolpparungon voi kaikilta osin helposti korvata clt-rungolla. Työmaavaihe nopeutuu ratkaisevasti. Pienelementtijärjestelmä Tuotteistettavissa helposti esim. pienten markettien tai hallien rakennejärjestelmäksi. Suurelementtijärjestelmä Toteutus clt-runkoisina seinän kokoisina elementteinä. Myös pohjarakenteet clt-runkoisina Tilaelementtijärjestelmä Clt voi muodostaa tilaelementin kaikki rakenteet. Tilaelementin monimuotoisuutta voi lisätä. Hirsirakenteet Hirttä täydentävä, aitopuinen alapohja- / välipohja- / yläpohjaratkaisu. Pilari-Palkkirakenteet Pilari-palkkitaloa voi täydentää clt:lla väli- ja yläpohja-rakenteissaa sekä ulkoseinien vaipparakenteissa. Hybridirakenteet Rakennus voi olla myös betoni- tai teräsrunkoinen täydennettynä clt-rakenteilla. 7

8 Monipuolisuus CLT- rakenne sopii erityyppisiin rakennuksiin Omakotitalot, muut asuinpientalot Clt kiinnostaa monien eko-ominaisuuksien vuoksi. Yksi valtti on arkkitehtuurin vapaus. Vapaa-ajan asunnot, Myös clt on aitoa puuta (hirren ohella) ja tuo taloon massiivisen, puumaisen tunnelman Laitosrakennukset; Koulut, päiväkodit, hoivakodit ym. Tilaelementtiratkaisuna nopea pystyttää ja kätevä räätälöidä arkkitehtuuria ja tilatarpeita. Kerrostalot Tilaelementtiratkaisuna kilpailukykyinen, koska työmaavaihe nopeutuu ratkaisevasti Julkiset rakennukset Kilpailuttamisessa hiilijalanjälki- / muut eko-vaatimukset tulevat vaikuttamaan paljon. Arkkitehtuurin vapaus voi myös nousta valintakriteeriksi. Liikerakennukset Erittäin hyvä yläpohjaratkaisu. Helposti tuotteistettavissa pienten markettien ja teollisuushallien toteutukseen. Teollisuusrakennukset Soveltuu hyvin pilari-palkkihallin jäykistäväksi seinäelementiksi. Runko voi olla liimapuuta tai betonia. Matkailurakennukset Clt on aitoa puuta ja sopii suomalaisiin matkailukohteisiin: pieniin majoitusmökkeihin tai suurempaankin hotelliin. 8

9 CLT-rakentamisen ominaispiirteitä ekologisuus monipuolisuus rakentamisen laatu rakentamisen talous rakennusfysikaalinen toimivuus rakenteiden lujuus rakenteiden turvallisuus Puun tarina johtolankana = suomalaisen rakentamisimagon korjaantuminen 9

10 Puun tarina Puu kiehtoo ihmisiä. Ihmisten pyrkimys luontoon voimistuu Puu on lämminhenkinen materiaali. Puun pinta on miellyttävä. Puun pinnassa silmä lepää. Puussa on oksia. Puu tulee metsästä. Puu kasvaa. Suomessa metsää ja puita näkee kaikkialla. Puu on osa suomalaista maisemaa. Suomessa puuta riittää. Puuta voi polttaa. Puu ei ole muovia. Puhdas puu ei ole ongelmajätettä. 10

11 Liiketoimintakonseptien kehittyminen Miten CLT-Kiintopuu asemoituu rakentajaverkostoon? Kehityksen avaimet ovat asiakkailla & rakennusalan verkostolla / toimijoilla. Pk-sahat & höyläämöt Suur-sahat & höyläämöt Puutavara- / rakennustarvikeliikkeet Rakennuttajat Liimapuutehtaat, Kertopuutehtaat, Vaneritehtaat, Muut puulevytehtaat CLT-Kiintopuurakenteiden pienvalmistajat Clt-Kiintopuurakenteiden suuret tehtaat Arkkitehdit Muiden puurakennekomponenttien valmistajat Puutalotehtaat - PreCut - Suurelementti - Tilaelementti - Hirsi Pienet rakennusurakoitsijat Suuremmat rakennusliikkeet Alalle tarvitaan myös pieniä, joustavia, nopeita ja logistisesti ketteriä Cltvalmistajia, jotta pienetkin kohteet voidaan palvella. L V I S Pientaloostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Rakennesuunnittelijat Puutaloteollisuus Matkailurakentajat Hirsitaloteollisuus 11

12 Toimittajat Talotekniikan tarvikkeet Muut rak-tarvikkeet materiaalit Eristeet Rakennuslevyt Muu puutavara Sahatavara Liima CLT- Teknologia- / asiakasprosessien periaatteelliset vaiheet Laatujärjestelmä CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Raakalevyjen valmistus CLT-Tilaelementtien valmistus CLT-Suurelementtien valmistus CLT-PreCut (=paikallaan rakentaminen) 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Myynti, tarjouslaskenta, hankinta, tuotannon / logistiikan ohjaus Markkinointi, tuotekehitys, teknologiakehitys, järjestelmäkehitys Asiakkaat Pientalo-ostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Rakennusliikkeet Puutalotehtaat Hirsitalotehtaat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Matkailurakentajat 12

13 Liiketoimintaprosessit CLT-Raakalevyllä tarkoitetaan ristikkäin ladotuista päällekkäisistä lamelleista liimattua suurta Cltlevyä, jonka reunat ovat viimeistelemättä. Raakalevyn rakenne ja paksuus on tavoitteena olevien clt-rakenteiden mukainen. Raakalevyn leveys ja pituus ovat maksimaaliset (3m x 10-16m). CLT-Runkoelementeillä tarkoitetaan CLT-raakalevystä valmistettuja, lähes kaikkiin puurakentamisen järjestelmiin soveltuvia rakennuselementtejä, jotka on suunniteltu ja työstetty asennusvalmiiksi ikkuna- ja oviaukkoineen, liitoslovineen jopa talotekniikkaupotuksineen. Runkoelementti on kantava rakenne, ja se voi samalla olla myös sisustuselementti. CLT-runko lämpöeristetään ja verhoillaan ulkoapäin. CLT-Elementtien tuotehyväksynnän menettelyt lähtevät jo raakalevyn valmistuksesta CLT-Raakelevylinja voi olla täysin oma tuotantoyksikkö / -yritys tai linja voi olla kiinteästi ennen runkoelementtien työstölinjaa. CLT-Raakelevyjä CLT-Runkoelementtejä 13

14 Raakalevyjen valmistusprosessi Saha Saha tai Clt-tehdas Clt-tehdas Sahaus / normaalitukki Esi-lajittelu Kuivaus Clt-kuivuuteen 9-11 % Esi-lajittelu Clt-laatuihin A B - C Lamelliaihioiden välivarastointi sahalla Sahaus / pientukki n. 3 m Esi-lajittelu Kuivaus Clt-kuivuuteen 9-11 % Esi-lajittelu Clt-laatuihin A B - C Lamelliaihioiden kuljetus Clt-tehtaalle Liimatoimitus Raakalevyaihion ajo puristimeen + puristus Liimavarastointi Lamellikerrosten ladonta + liimoitus raakalevyaihioksi Laatujärjestelmä Lamellien höyläys + ajo lamellikerroksiksi eräajoina Lyhyet lamellit höyläykseen (Vikakatkonta) Sormijatkaminen (paketointi) Clt-pituuksiin Lamelliaihioiden varastointi Clt-tehtaalla Raakalevyn hionta + ajo välivarastoon Raakalevyn ajo puristimesta välivarastoon Raaka-levyn varastointi Clt-tehtaalla CLT Runkoelementtien oma valmistus Clt-raakalevyn kuljetus muualle CLT Runkoelementtien valmistus muualla 14

15 Raakalevyprosessi Clt-raakalevyn valmistukseen on 2 menetelmää: Lamellit ensin syrjäliimauksella liimalevyksi Lamellit suoraan clt-levyksi ilman syrjäliimausta 15

16 CLT Rakennuskohteen runkoelementtien Tarjous - Tilaus Sopimus Asiakasprosessi: Kohteen mitoitetut arkkitehti-kuvat Markkinointi, myynti, luonnokset jne Raakaelementtien työstöjen optimointi Rakennesuunnittelu + Rakenteiden elementointi / liitokset Talotekniikka Runkoelementtien työstösuunnittelu + + CLT-Raakalevytilaus Talotekniikan suunnittelu??? Runkoelementtien työstöohjelmat CLT Raakalevyjen oma valmistus Raaka-levyn varastointi Clt-tehtaalla Runkoelementtien työstö / elementti-merkinnät CLT Raakalevyjen valmistus muualla Clt-raakalevyn kuljetus muualta 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Laatujärjestelmä Runkoelementtien varastointi, lastaus, kuljetus 16

17 Elementtien työstö Työstölinjat Valikoima on laaja ja kattaa erilaisia työstötarpeita alkaen pelkkien rakennusosien työstöistä ja päätyen hyvinkin monimuotoisiin dekoratiivisiin 3-ulotteisiin työstöihin Mitä monipuolisempia työstöjä halutaan, sitä monipuolisempi 3D-suunnittelujärjestelmä tarvitaan 17

18 Clt-linjaratkaisuja Pelkkä raakalevylinja: CLT-puristin ja ladonta-asema, jossa alipainenostin siirtää kerroksen ladelmaan Huom. Päästä läpisyötettävä puristin Yhdistetty raakalevylinja & runkoelementtilinja Huom. Sivulta läpisyötettävä puristin 18

19 Tuotantovaiheet 1 Lamellien sormijatkaminen Lamellien höyläys 3 Lamellien liimoitus + ladonta + puristus 4 Clt-raakalevyn kalibrpointi 5 Clt-raakalevyn työstö CLT- Tuotannon / rakentamisen teknologiasta Lähtökohtainen Lay-out Konelinjojen kustannusarvio Hallin Bruttopinta-ala Clt ilman syrjäliimausta Hallin korkeus Hallin kustannusarvio Eur m2 6 m Eur 5 CLT- Työstöportaali CLT-työstöjono Siltanosturi Lam-Höylä 2 CLT Hio nta 4 Alipainenostinsilta Ladonta / Liimotus Siaään- / ulos asema CLT-puristin S-jatko 3 1 Katko 19

20 Tuotantohallin seinustalle välivarastoituja runkoelementtejä autoon lastausta odottamassa Valmiita runkoelementtejä Valmiita pienempiä elementtejä 20

21 Vaaka-asentoon ja pystyasentoon kuormattuja Clt- Runkoelementtejä. Tässä vaiheessa hallikorkeuden on oltava riittävän reilu. 21

22 Clt-rakenteiden asiakasprosessi pienkohteeseen tai vähän suurempaankin Asiakkaan alustava rakennussuunnitelma esim. mitoitetut arkkitehtikuvat Kiintopuurakenteen esisuunnittelu / hintatarjous asiakkaalle Jos kauppa syntyy, kohteelle tehdään rakenneja toteutussuunnittelu Jos asiakas haluaa, talotekniikan suunnitelmat huomioidaan toteutuksessa Clt-Runkoelementit ym. Clt-rakenteet valmistetaan, elementit merkitään, yläreunat suojataan muovilla, jos tarpeen Asiakas saa rakenteiden pystytysohjeet Huomioidaan muiden kriittisten rakenteiden tilaukset, suunnittelu, valmistus, toimitus Kattorakenteet, jotka on syytä elementoida aluskatteineen valmiiksi ennen asennusta Clt-rakenne (rakennussarja) liitostarvikkeineen toimitetaan rakennuskohteeseen, jossa tarvitaan nosturi Pystytyksen urakoitsija toteuttaa clt-rungon pysytyksen tai koko rakennuksen Suunnittelun asiakasprosessi Kohteen valmiiksi suunnittelu Clt-rakenteiden suunnittelu, mitoitus, elementointi Kohteen mitoitetut arkkitehtikuvat Materiaalilistat Clt-Rakennussarjan pystytyksen ohjeet / nostojen tarvikkeet Rakennuksen pystytysohjeet Elementtien työstödata työstökeskukselle Elemettioptimointi Elementtien työstö + merkinnät Kerrostalokonseptissa prosessi on järeämpi ja monivaiheisempi. Suuremmat kohteet toteutetaan ns. tietomallipohjaisella suunnittelulla, joka kattaa pitkälle myös talotekniikan 22

23 Suunnittelujärjestelmät Rakennuskohteen 3Dmallinnus Myös 2D-suunnitelmat / mitoitukset Raakalevyn optimointi runkoelementeiksi ym. rakennusosiksi 23

24 Todella järeä pientaloseinä Keski- Europpasta 24

25 Clt-rakenteiden pystytys ei ole vaikeaa? Suomalainen pystytystiimi oppi homman yhden kohteen harjoittelulla. 25

26 Eräs Cltpientalokohde Vantaalla Clt-koetalokohde Kemissä. Ensimmäisenä tarvittava cltrunkoelementti oli kuormassa alimpana! 26

27 Clt-koetalokohde Kemissä. Rungon pysytysaika oli 1 pv. 27

28 Clt-rakenteiden määrällinen tarve Clt-elementtein määrllinen tarve / rakennuskohde on yllättävän suuri. Loppuasiakkaat usein haluavat talonsa kokonaan clt:stä. Myös suunnittelussa on helpompi soveltaa cltrakennetta läpi linjan, kun tehdä sekavia eri materiaalien yhdistelmiä. Myös rakennuksen pystytyksessä työ etenee puhtaalla clt-ratkaisulla sujuvasti. Samankaltaiset kiinnikkeet, ruuvit ja tiivisteet ja työmenetelmät läpi linjan. Yhden omakotitalon clt-määrä on siten helposti > 500 m2 = > 50 m3 Useamman asunnon rivitalon määrä on jo luokkaa tuhansia m2 => satoja m3 Ja suuremmat rakennukset / arkkitehtikohteet esim. Päiväkodit, hoivakodit, koulut helposti yli 2000 m2 = > 200 m3 Ja Haltia-luontokeskuksen clt-määrä oli jo valtava Tyypillinen ok-talo Kaikki runkorakenteet = CLT Rakenne m2 Alapohja 100 Ulkoseinät 200 Väliseinät 100 Välipohja 100 Yläpohja 150 Yht / m2 650 Keskipaksuus 100 Yht / m3 65 Arkkitehtikohteisiin tarvitaan paljon clt:tä!!! 28

29 Clt-rakenteiden markkinatilanne määrällinen tarve / kokemuksia eräs KLH:n kohde Murray Grow / Lontoo = lyhyt määrällinen kertomus 1 betonikerros + 8 puukerrosta; yhteensä kerrosala 905 m2 puuseinäpaksuus 128 mm välipohjat 146 mm yhteensä KLH-levyä n m2 = lähes 1000 m3 myös hissikuilut ja porraskäytävät KLH-levystä seinien kiinnitys välipohjiin kulmaraudoilla paksuusvaihtelua on vähemmän kuin betonilla. asennusaika 3 pv / krs 4 miehellä; työmaalla 8-10 rakentajaa koko talon pysytys 9 kerrosta 9 viikkoa on 20 viikkoa lyhyempi, kuin olisi ollut betonirakenteella Rakennustyömaalle yksi KLH-kuorma / pv = 24 tn / 2 3 autoa vko kuljetuksia oli vähemmän, kuin olisi ollut betonilla Ts. Pk-yritysmittakaavaisen clt-linjan minimimäärä ( m2/v) tulee täyteen muutamalla suurella kohteella + pienempiä kohteita lisäksi 29

30 Clt-rakenteiden markkinatilanne. Määrällinen tarve / Massivisia clt-kohteita 30

31 Valmiiksi varusteltujen clt-suurelementtien liitoksia on kehitettävä. Yksi ratkaisu voisi olla valmiit, järeät liitoshelat, joita on tarjolla ja joille eräissä suunnitteluohjelmissa on valmiit asennustyöstöparametrit Knapp Sherpa 31

32 Tilaelementti voi olla nopeimmin kehittyvä Cltrakentamisen järjestelmä 32

33 Riskianalyysi Tässä esityksessä riskianalyysi on vain viitteellinen ja se on huolella kohdistettava juuri siihen hankkeeseen, johon on tarkoitus ryhtyä. Vahvuutena ovat pohjoisen Suomen panostukset Clt-prosessien osaamiseen. Cltteknologiasta sekä Clt-rakenteiden tuotteistamisesta on kertynyt paljon tietoa. Erityiseksi vahvuudeksi on nousemassa Clt-kysynnän voimakas kasvu. Heikkoutena on 3D-suunnitteluosaamisen puute ja Clt:n rakennesovellutusten vasta alkuvaiheessa oleva tuotteistaminen. Sahatavaran ensijalostuksen prosessi poikkeaa siitä, mihin suomalaiset sahat ovat tottuneet. Mahdollisuutena ovatkin Clt:n monimuotoiset sovellutusmahdollisuudet ja liitettävyys kaikkeen rakentamiseen. Merkittävin mahdollisuus on viime aikoina ilmennyt Clt-kysynnän kasvu. Clt:n ekologisuus tulee olemaan tärkeä argumentti. Uhkana on väärin valittu Clt-prosessi ja väärät yhteistyökumppanit sekä raakaaineen hankinnassa, että rakentajaverkostossa. Jokin arvovaltainen taho jostakin syystä mustamaalaa Clt-rakentamisen jonkin ongelmatilanteen seurauksena. 33

34 Tulevaisuusvalinnat Clt-prosessin ja liiketoiminnan valinnat ja rajaukset muotoutuvat Clt-liiketoimintaan ryhtyvän yrityksen mukaan. Valintamahdollisuuksia on paljon verrattuna moneen muuhun toimialaan. Suomessa ei ole referenssejä Clt:n tuotannollisesta liiketoiminnasta, mikä toisaalta myös mutkistaa valintoja. Ainoa tuotannollinen toimija on StoraEnso. Valinnoissa on liiketoimintaprosesseja osattava myös rajata. Kaikkeen mahdolliseen ei pidä ryhtyä. Investoinnin voi toteuttaa myös vaiheittain. Merkittävin rajaus voidaan tehdä prosessin alkupäässä, mikäli löytyy luotettava sahatavaratoimittaja, joka kykenee esijalostamaan lamellipuutavaran riittävän pitkälle. Raakalevylinja voi olla itsenäinen prosessi esim. sahan perässä. Runkoelementtilinja voi olla itsenäinen prosessi esim. puutalotehtaan alkupäässä. Clt-investoinnin sijoitetun pääoman tuotto on parempi, jos linjat on integroitu Toinen keskeinen rajaus koskee Clt:n käyttökohteita. Kaiken kattavaan tarjontaan ei pidä ryhtyä. Omakotirakentamisen runkoelementtitoimitukset ovat eri maailma, kuin kerrostalojen valmistilaelementtien toimitukset. Clt-prosessien laatujärjestelmälle asetetaan aivan eri vaatimuksia vientitoimituksissa, kuin kotimaan toimituksissa, joille ei tarvita CE-merkkiä. Joten markkina-alue on selkeästi rajattava / määriteltävä. 34

35 CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Suunnittelun pohjaksi on laadittu esimerkkisuunnitelmat kolmelle investointitasolle, jotka kaikki kattavat lähes koko Clt-prosessin. Merkittävin ero on se, mistä puutavarasta prosessi alkaa. Ja merkittävimmän ero investointikustannuksiin aiheuttaa sormijatkoslinja, joka toisaalta on oleellinen laadunvarmennuksen lähtökohta. Tuotantojen linjaratkaisujen budjettihintoja eri kapasiteettitasoilla. (Budjettihinnat tarkistettavana). Hallin rakennuskustannuksia voi arvioida eri investointitasojen m2-tarpeen mukaan. Rakennuskustannus voisi olla Eur/m2 jopa enemmän? A. Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 10 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet (ei sormijatkoslinjaa) n. 3,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,15 MEur B. Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 12 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet n. 4,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,20 MEur C. Kapasiteetti > m2/v Max-elementtipituus 16 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet n. 4,5 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,25 MEur Kone- ja laite- sekä halli-investointien lisäksi on panostettava tuotteiden ja tuotantoprosessin kehittämiseen sekä henkilöstön koulutukseen. Liiketoiminnan kehityspanoksia on suunnattava mm. markkinointiin ja myyntiin ja näitä tukeviin selvityksiin. 35

36 Vaihtoehto B CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Max-levypituus = 12 m Investoinnit Yht. Myyntiennuste Rakennukset Määrä El-m Koneet Ja kalusto Keskihinta Eur/e-m2 75,00 79,00 78,70 79,50 79,29 78,44 Muut kehitystoimenpiteet Muuttuvat kulut Eur/e-m2 49,64 51,44 49,99 49,64 49,06 48,00 Yhteensä OK-Taloyksiköt-m Rahoitusennuste Yht. Tulosennuste Rahan käyttö Eur Liikevaihto Eur Investoinnit Muuttuvat kulut Eur Käyttöpääoma Myyntikate Eur Lainalyhennykset Kiinteät kulut Eur Osingonjako Käyttökate Eur Rahan lähteet Eur Rahoitustulos Eur Rahoitustulos Poistot Eur Laina A / Pankki? Tulos Eur Laina B / Finnvera? % -23,1 % 3,8 % 10,2 % 13,5 % 15,5 % 16,9 % Laina C / Osamaksulaina Eur/m Keh. avustukset + lainat Puutavaran hinta Jalostusarvo 1,96 1,96 1,95 1,95 1,96 Osakepääoma Eur/m3 Liikevaihto / hlö Rahoitusylijäämä / alijäämä ,00 Tuot-työ-h / M2 0,58 0,52 0,47 0,45 0,42 Henkilömäärä / kaikki yht. 12,03 15,59 17,19 19,08 20,66 Tase Puutavaran hävikki-% 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Tuotehinnat 2015 Eur/m2 Eur/m3 Mu-kulut Paksuus 80 65,00 812,50 Palkat 13,83 % 12,27 % 11,08 % Vieras pääoma Paksuus ,00 750,00 Ostopalv. 5,99 % 5,99 % 5,99 % Oma pääoma Paksuus ,00 708,33 Puutavara 31,60 % 31,54 % 31,65 % Paksuus ,00 687,50 Muut mat. 9,00 % 9,04 % 9,05 % Taseen loppusumma Paksuus ,00 666,67 Muut kulut 4,50 % 4,50 % 4,50 % Huom. Investointituki= 35 %, Kehittömistuki = 50 % Clt-Prosessi - B Keskipaks / -hinta 106,86 79,00 739,30 Yht. 64,93 % 63,34 % 62,27 % Sahatavaran lajittelu -- sormijatkos -- lamellihöyläys -- ladonta+liimoitus -- raakalevyn puristus -- hionta --Clt-runkoelementtien työstö 36

37 Muuttuvat kulut CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Kiinteät kulut Keskipaksuus (mm) M3/v 106, Myyntiennuste Keskihinta Eur/m2 78,70 Tulosennuste Vuosi Tuotantomäärä Yht. M2/v Eur/yht % Liikevaihto Yht % Myyntituotot (sis.sivutuotteet) ,7 % Sivutuotteet ,3 % Reklamaatiot + luottotappiot -1,0 % ,0 % Henkilöstö Eur/h (H/v) 15, Työ-h/el-m2/paksuus 80 Teho-kerr. 0,35 90 % Muuttuvat kulut Yht ,3 % Palkat ,81 % Henkilösivukulut 25,0 % ,45 % Ulkopuoliset palvelut / Suunn. 3,50 % ,50 % Ulkopuoliset palvelut / myynti 2,50 % ,49 % Materiaalikulut-puu Eur/m3 170, ,54 % Materiaalikulut-Liima Eur/kg 8, ,54 % Muut tuotantotarvikkeet 1,50 % ,50 % Tuotannon energia 3,00 % ,00 % Kone-, terä- ja työkalukulut 1,25 % ,25 % Kunnossapitokulut 1,75 % ,75 % Muut muuttuvat kulut 1,50 % ,50 % Myyntikate Yht ,7 % Henkilöstö Eur/h (H/v) 25, Kiinteät kulut Yht ,8 % Palkat (johdon resurssi) ,4 % Henkilösivukulut 30 % ,7 % Ulkopuoliset palvelut Matkakulut ,4 % Markkinointikulut ,3 % Tietoliikenne ,0 % Toimitilavuokrat / 3000 m ,6 % Toimitilaenergia ,2 % Vakuutuskulut ,1 % Hallintokulut ,1 % Muut kiinteät kulut ,1 % Käyttökate Yht ,8 % Rahoituskulut 5 % ,2 % Verot ,6 % Muut rahoitustuotot / -kulut Rahoitustulos Yht ,1 % Poistot ,0 % Satunnaiset kulut + tuotot Myyntikate Yht ,7 % Kokonaistulos Yht ,2 % 37

38 CLT-rakentamisen Avoimia kysymyksiä, mahdollisuuksia Tuotekehitystä tarvitaan ja sille on sijaa Erityisesti elementtien liitokset varsinkin jos Clt varustetaan suurelementeiksi Mutta Clt:n soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin, ei pelkästään puutaloelementeiksi Hukkapalojen jatkojalostus moniin pienempiin käyttötarkoituksiin antaa mahdollisuuksia monille ideoille / aukkojen m2-määrä on yllättävän suuri ja hukkapaloja riittää Järeät ulkokalusteet pihoille, puutarhoihin ja puistoihin Huonekalurakenteet; esim. sängynpäädyt Sisäportaat, kerrostasanteiden kaiteet Infrarakentamisen aidat, piensillat / kaiteet; teollisuuden meluseinät Jos Clt-levyä voi painekyllästää, niin käyttökohteita löytyy paljon lisää Tällöin clt-raaka-aineena on oltava mänty Jne. Ideoille on runsaasti tilaa: hukkapalojen työstäminen pienrakennusten ponttiliitoksiin perustuviksi rakennussarjoiksi? Leikkikenttäkalusteet ja varusteet Jne.. Laatujärjestelmä / CE-merkki prosessien eri vaiheisiin voi aiheuttaa päänvaivaa, kun harmonisoitua tuotestandardia ei vielä ole 38

39 CLT-rakentamisen Eräs käyttökohde.. Meluseinä Lamellit Pysty /UTV 20 Vaaka 40 Pysty 30 Vaaka 40 Pysty/UTV 20 Yhteensä 150 CLT-liitos Yläreunaan urospontti Alareunaan naaraspontti Elementtisaumaan kulmapelti Pystyverhous voidaan tehdä lyhyistä laudoista ilman jatkosta Lamellien ja paneelien paksuudet voivat olla toisinkin Paneelit sahapintaisina ja vähintään pohjamaalattuna. Värin määrää tilaaja 39

40 CLT-rakentamisen Vapausasteita arkkitehdeille!!! 40

41 CLT-rakentamisen CLT- Tuotannon teknologiasta Clt-Tuotanto voi olla myös suurteollisuutta Kapasiteetti > m2/v n m3/v Liikevaihto 43 Meur/v Tuotteet Clt-raakaelementtejä tai valmiita Clt-runkoelementtejä 41

42 Laatujärjestelmän rakenne, perustaminen? ja käyttöönotto Onko puumiesten painajainen? CLT-rakentamisen Laatujärjestelmä Perustamisvaihe Prosessien määrittäminen ja standardien vaatimusten huomioiminen Toiminnan seuraaminen ja mittaaminen sekä sisäiset auditoinnit Ulkoinen auditointi ja sertifiointi Laadunhallintajärjestelmä Yleiset vaatimukset Dokumentointia koskevat vaatimukset Laatupolitiikka Muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle ja katselmoinnille Laatukäsikirja, joka sisältää Laatujärjestelmän Soveltamisalan / rajaukset Menettelyohjeet (viittaukset niihin) Prosessien väliset vuorovaikutukset Asiakirjojen hallinta Tallenteiden hallinta Johdon vastuu Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys Laatupolitiikka Suunnittelu Vastuut, valtuudet ja viestintä Johdon katselmukset Tuotannon menettelyohjeet Standardin edellyttämiä yksityiskohtaisempia kuvauksia ja määrittelyitä tietyille toiminnoille. Resurssien hallinta Resurssien varaaminen Henkilöresurssit Infrastruktuuri Työympäristö Tuotteiden toteuttaminen Toteutuksen suunnittelu As-prosessit Suunnittelu ja kehittäminen Ostotoiminta Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen Seuranta Tuotannon työohjeet Toiminto- ja/tai konekohtaisia erityisohjeita tietyn työn tai työvaiheen suorittamiseen. Mittaus, analysointi ja parantaminen Seuranta ja mittaus Poikkeavan tuotteen ohjaus Tiedon analysointi Parantaminen Tuotannon viiteaineisto Mm. standardit, tekniset taulukot, toimittajien valintataulukot, koneiden valmistajien laatimat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tekniset tiedot. 42

43 Lisätietoja Markku Helamo Puutuote-DI Kemin Digipolis Oy Puh E-Posti www-sivut Kiintopuu voisi olla CLT:n suomalainen nimike, jos se tuntuu hyvältä. Kiintopuu on rekisteröity tavaramerkki. 43

44 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-rakentamisen ominaispiirteitä ekologisuus monipuolisuus rakentamisen laatu rakentamisen talous rakennusfysikaalinen toimivuus rakenteiden lujuus rakenteiden turvallisuus Puun tarina johtolankana = suomalaisen rakentamisimagon korjaantuminen 44

45 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT- Koetalo CLT- Koetehdas Sisältö CLT- käyttökohteita eri puurakennejärjestelmiin ja puutuotteisiin CLT- käyttökohteita erityyppisiin rakennuksiin / asiakkaille CLT- markkinanäkymiä erityyppisille asiakastahoille CLT- rakenteiden tuote- / asiakasmatriisi CLT- toimijoiden verkosto CLT- rakentamisen prosesseista CLT- rakentamisen teknologiasta CLT- tuotantotalous / tyyppi-case CLT- puurakenteiden teollinen kehitys, toimialan tilanne CLT- markkinatilanne, kilpailutilanne CLT- suunnittelujärjestelmistä CLT- kustannus- / ym. Vertailua CLT- rakenteiden argumentteja CLT- Eurooppatilastoa ja maantiedettä CLT- linkkejä CLT- kuvakatsaus Lapin CLT-Hankkeiden julkista aineistoa / 45

46 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Investoinnin LTS taustaa Lähtökohdat, tavoitteet Liikeidea, ansaintamalli Liiketoimintaprosessit Toimiala ja markkinat Riskianalyysi Tulevaisuusvalinnat Kehittämissuunnitelmat Taloudelliset suunnitelmat Avoimia kysymyksiä Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi 46

47 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Raakalevyprosessi Raaka-aineen ensijalostus Lamellien höyläys Lamellien ladonta ja liimoitus Levyaihion puristus Levyaihion jälkikäsittely Laatujärjestelmä Tuotantotalous Muita näkökohtia Lisätietoja Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi Perustuu Clt-menetelmään, jossa lamellit liimataan suoraan raakalevyksi ilman syrjäliimausta. 47

48 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Runkoelementin valmistusprosessi Elementtien käyttökohteet / valmiusaste Elementtien tilaustiedot Suunnittelujärjestelmät Elementtien työstöt Elementtien jälkikäsittely Elementtien logistiikka Laatujärjestelmä Tuotantotalous Muita näkökohtia Lisätietoja Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi Perustuu valmiiseen raaka-levyyn. Mutta runkoelementtilinja voi olla (ja usein onkin) suoranainen jatke raakalevylinjalle. 48

49 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja Projektissa tullaan laatimaan lisäksi seuraavia esityksiä Clt-tuotannon ja rakentamisen laadunvalvonnan ratkaisut Clt-rakenteiden 3D-suunnittelun ja tietomallien ratkaisut Clt-rakenteiden rakentamistalous yleensä Clt-Koetaloprojekti >< perinteinen puutaloprojekti Ja ennen kaikkea Clt-Rakenneohje Tutkimustulosten raportointi Esitysten sisällöt muotoutuvat tarkemmin, kun asia etenee 49

CLT-Investoinnin LTS taustaa

CLT-Investoinnin LTS taustaa Lähtökohdat, tavoitteet Liikeidea, ansaintamalli Liiketoimintaprosessit Toimiala ja markkinat Riskianalyysi Tulevaisuusvalinnat Kehittämissuunnitelmat Taloudelliset suunnitelmat Avoimia kysymyksiä Pk-yritysmittakaavaisen

Lisätiedot

CLT-Raakalevyn valmistus

CLT-Raakalevyn valmistus CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Raakalevyprosessi Raaka-aineen ensijalostus Lamellien höyläys Lamellien ladonta ja liimoitus Levyaihion puristus Levyaihion jälkikäsittely Laatujärjestelmä

Lisätiedot

CLT-Runkoelementtien valmistus

CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Runkoelementin valmistusprosessi Elementtien käyttökohteet / valmiusaste Elementtien tilaustiedot Suunnittelujärjestelmät Elementtien työstöt Elementtien

Lisätiedot

RAKENTAMISEN RATKAISUT

RAKENTAMISEN RATKAISUT RAKENTAMISEN RATKAISUT Puuinfo roadshow May 5, 2011 1 Johdatus kerrosrakentamiseen Esityksen sisältö Stora Enso Puutuotteet tarjonta CLT-rakennusmateriaalina Keski-Euroopan CLT-järjestelmä kerrostalorakenteet

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

20.5.2015 TERO VESANEN MODERNIT PUUKOULUT (TEM)

20.5.2015 TERO VESANEN MODERNIT PUUKOULUT (TEM) PÖLKKY OY KUUSAMO HIRSITALOT OY VVR WOOD OY PÖLKKY Perustettu 1968 Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja Liikevaihto yli 150M, vientiin n. 100M Sahaus n. 630 000m3, höylätavaraa 130 000m3, kyllästettyjä

Lisätiedot

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN Sitoutumista jo 45 vuotta! (Tilastotietoa ajalta 1968 2012) - Liikevaihto yli 1,2 mrd - Puunhankinta 12,0 M k-m3 tukkia - Sahaustuotanto

Lisätiedot

Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi

Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi Metla -seminaari 23.2.2010 Kuusamo 1 Esityksen sisältö Puutuoteala / Pohjois-Suomi Näkymät ja haasteet tuoteryhmittäin 2.1. Sahaus

Lisätiedot

CLT-rakentamisen ominaispiirteitä

CLT-rakentamisen ominaispiirteitä ekologisuus monipuolisuus rakentamisen laatu rakentamisen talous rakennusfysikaalinen toimivuus rakenteiden lujuus rakenteiden turvallisuus Puun tarina johtolankana = suomalaisen rakentamisimagon korjaantuminen

Lisätiedot

CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta

CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta MHM = MassivHolzMauer josta käytännössä markkinoilla vain yksi tuotemerkki jota voi vapaasti soveltaa hyvinkin räätälöityihin rakenneratkaisuihin naulaamalla ristikkäin

Lisätiedot

Uudet puurakennejärjestelmät suunnittelu / teollinen valmistus

Uudet puurakennejärjestelmät suunnittelu / teollinen valmistus Sisältö Suunnittelu / teollinen valmistus / Miten asiaan on paneuduttu Perinteiset suomalaiset puutalorakenteet Timber Frame rakenteet Täydellinen Pre Cut Kiintopuurakenteet ( MHM & CLT) Valmistuksen teknologia

Lisätiedot

Teräsosien CE merkintä

Teräsosien CE merkintä 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

Lisätiedot

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena.

Lisätiedot

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Urbaania kerrosrakentamista

Urbaania kerrosrakentamista Rethink Construction Urbaania kerrosrakentamista Stora Enso Building and Living Building Solutions Industrial components Sawn goods Tuotteita rakentamiseen ja rakennusteollisuuden Komponentteja ikkunaovi-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALOPROJEKTI 2013 2015 EAKR-rahoitteinen kehittämisprojekti CLT-pientalon kokeellinen rakennushanke CLT-rakentamisen tiedonkeruuja esittelyhanke CLT-rakenteiden

Lisätiedot

Rethink Construction. Urbaania kerrosrakentamista

Rethink Construction. Urbaania kerrosrakentamista Rethink Construction Urbaania kerrosrakentamista Stora Enso Building and Living Building Solutions Tuotteita rakentamiseen ja rakennusteollisuuden tarpeisiin Industrial components Komponentteja ikkunaovi-

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Sisällys: 1 Puutuoteteollisuus Euroopassa 2 Tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen 3 Jalostusarvon

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Kouvolan WoodInno yrityskeskus. Tulevaisuusseminaari 11.11.11. Ari Martonen. Woodfront.eu

Kouvolan WoodInno yrityskeskus. Tulevaisuusseminaari 11.11.11. Ari Martonen. Woodfront.eu Kouvolan WoodInno yrityskeskus Tulevaisuusseminaari 11.11.11 Ari Martonen Woodfront.eu Rakentamisen puuratkaisut suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen integraatio Suunnittelu& Projektointi Sourcing

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Pientalon kustannusvertailu CLT - puurankatalo

Pientalon kustannusvertailu CLT - puurankatalo Pientalon kustannusvertailu CLT - puurankatalo Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto Senni Sorri, Arkkitehtitoimisto Kooska Jaakko Sorri, Arkkitehtitoimisto Kooska Pertti Helin, PH-rakennuttajapalvelu

Lisätiedot

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Juha Juntunen mailto:juha.juntunen@pp.nic.fi Opintojakson sisältö Tehdassuunnittelun perusteet Tuotteen valmistusprosessit Kapasiteetin mitoitus Kannattavuusanalyysi

Lisätiedot

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen TEKIJÄT: Janne Tolppanen, arkkitehti Markku Karjalainen,

Lisätiedot

Valitse Kuhmo Oy. ja voit luottaa laatuun

Valitse Kuhmo Oy. ja voit luottaa laatuun Valitse Kuhmo Oy ja voit luottaa laatuun Sisällysluettelo 2-3...Omistautumista ja luotettavuutta jo vuodesta 1955 4-5...Toimitamme laatua, luotettavasti 6-7...Asiakas on aina ykkönen 8-9...Tunnemme vastuumme

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Ilkka Rantanen, STX Finland Oy MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Windenergy Lastausta Turun telakalla elokuussa 2013 30 September

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Vertex Rakennusteollisuudessa. Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin

Vertex Rakennusteollisuudessa. Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin Vertex Rakennusteollisuudessa Suomessa kehitetty suunnittelujärjestelmä teollisen rakentamisen tarpeisiin Esityksen sisältö Kaikki pientaloista kerrostaloihin luonnoksista tuotantoon Case-esimerkkejä Vertex-ohjelmiston

Lisätiedot

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten

Lisätiedot

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet 4.1 Teollisuus- ja toimitilarakentaminen - Seinän kiinnitys Seinälevyn kiinnitys Ulkoverhous Koolaus Pystytiiviste (tuulensuojalevy) Seinän kiinnitys Pilari (CLT:ä tai liimapuuta) Perustus Saumanauhat

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

RunkoPES 2.0 OSA 12: LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO 31.12.2013

RunkoPES 2.0 OSA 12: LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO 31.12.2013 RunkoPES 2.0 OSA 12: LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO 31.12.2013 1.0 JOHDANTO Tämän liittymädetaljikirjaston tarkoituksena on ohjeistaa rakennusliikkeitä ja rakennuttajia sekä päärakennesuunnittelijaa seuraavalla

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

PUUMERA KIVISTÖ

PUUMERA KIVISTÖ PUUMERA KIVISTÖ 1 2015-11-28 Teolliset puurakenteet monimuotoisessa rakentamisessa Aiheet Teollinen puurakentaminen PuuMERA järjestelmä Ratkaisut Opit hyötykäyttöön 2 28/11/2015 Teollinen puurakentaminen

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Kokeellinen / tutkimuksellinen / tiedotuksellinen rakennusprojekti. CLT-Koetalo

Kokeellinen / tutkimuksellinen / tiedotuksellinen rakennusprojekti. CLT-Koetalo Kokeellinen / tutkimuksellinen / tiedotuksellinen rakennusprojekti CLT-Koetalo Uusien puurakennejärjestelmien osaamisen & tuotteistamisen vauhdittajaksi Clt-Kerrosrakenteet - Yläpohja - Välipohja - Alapohja

Lisätiedot

O y C ro s s l a m Ku h m o Ltd. K i v i ka t u 4, Ku h m o F i n l a n d

O y C ro s s l a m Ku h m o Ltd. K i v i ka t u 4, Ku h m o F i n l a n d www.crosslam.fi K u v a M a r t t i H u u s k o OY CROSSLAM KUHMO LTD Suomen ensimmäinen CLT-tehdas Sijaitsee Kuhmossa Kantolan teollisuusalueella, joka on puutuotealan yrityskeskittymä Sahan läheisyys

Lisätiedot

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen Infrarakentaminen Rakentamisprosessi Ympäristöominaisuudet

Lisätiedot

Nelikerroksisen CLTpuukerrostalon. betonielementtitaloon. CLT-rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2.

Nelikerroksisen CLTpuukerrostalon. betonielementtitaloon. CLT-rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2. 1 -rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2.2012 Nelikerroksisen puukerrostalon vertailu betonielementtitaloon Olli Teriö 28.2.2012 2 Laskentaesimerkit Fiktiivinen kohde

Lisätiedot

LVL by Stora Enso. Syysriihi Puu ja Bioenergia , Jyväskylä. Jaakko Huovinen

LVL by Stora Enso. Syysriihi Puu ja Bioenergia , Jyväskylä. Jaakko Huovinen LVL by Stora Enso Syysriihi 2017 Puu ja Bioenergia, Jyväskylä Jaakko Huovinen Stora Enso lyhyesti Stora Enso vastaa maailmanlaajuisiin megatrendeihin Suuret, maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset vaikuttavat

Lisätiedot

Elementtien asennustyö

Elementtien asennustyö Elementtien asennustyö Aikataulu Betonirakentaminen Perinteinen rakentaminen 11 14 kuukautta Suunnittelu Osien valmistus Perustukset 1. krs 2. krs 3. krs 4. krs 5.krs 6. krs Katto LVIS Sisustus, kalustus

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Tekninen rakentaminen, mitä tarkoittaa puusta rakentaminen LapWall Oy:n näkökulmasta.

Tekninen rakentaminen, mitä tarkoittaa puusta rakentaminen LapWall Oy:n näkökulmasta. Puutietoseminaari 1.6.2017 Tekninen rakentaminen, mitä tarkoittaa puusta rakentaminen LapWall Oy:n näkökulmasta. Tuotekehityspäällikkö Hermanni Nylander 1.6.2017 lapwall.fi 1 Puutietoseminaari 1.6.2017

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

CLT SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA CASE JOENSUUN ELLI

CLT SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA CASE JOENSUUN ELLI CLT SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA CASE JOENSUUN ELLI ARCADIA OY ARKKITEHTITOIMISTO Yritys on peruste?u 1970 Joensuuhun ArkkitehFtoimisto Helasvuo & co. 1989 osakeyhföksi ja samalla nimi Arcadia Oy ArkkitehFtoimisto:ksi.

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet 15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen

Lisätiedot

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset AJANKOHTAISTA 2017 ESITYS 1. Turvallisuuskehitys Parmassa 2. Parman projektinhallinta numeroina 3. Parman ajankohtaiset turvallisuutta parantavat tuoteratkaisut

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa mm.: Miten rakennusalan

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Pyhännän Rakennustuote Puuelementtirakentamista ammattilaisille

Pyhännän Rakennustuote Puuelementtirakentamista ammattilaisille Pyhännän Rakennustuote Puuelementtirakentamista ammattilaisille PRT-Forest Oy Suomalainen vuonna 1968 perustettu perheomisteinen konserni Yksi johtavista suomalaisista puurakentamisen toimijoista Toteuttanut

Lisätiedot

Mittajärjestelmät ja mittasuositukset.

Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Hannu Hirsi Johdanto: Mittajärjestelmien tarkoitus: Helpottaa eri toimijoiden järjestelmien ja osien yhteensovittamista : suunnittelua, valmistusta, asentamista,

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

Puurakentamisen osaaminen. Kehitysasiantuntija Petri Heino

Puurakentamisen osaaminen. Kehitysasiantuntija Petri Heino Puurakentamisen osaaminen Kehitysasiantuntija Petri Heino Osaamiskartoitushanke Hankkeessa kartoitetaan: puurakentamisen kansallinen osaaminen sekä osaajat rakentamisen koulutuksen nykytila puurakentamisen

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Sixten Sunabacka, strateginen johtaja Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Moderni puurakentaminen

Moderni puurakentaminen 13.4.2012 WoodAcademy -tapahtuma, Kouvola ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Moderni puurakentaminen Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma On kirjattu hallitusohjelmaan:

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä?

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Neljä numeroa Puutuoteteollisuudesta Tuotannon bruttoarvo 7 Mrd Työllisyys 30 000 Viennin arvo 2,5 Mrd Puun käyttö 26 Mm 3 Kolme yhtälöä

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy Metsäliiton Puutuoteteollisuus kuuluu Metsäliitto-konserniin Metsäliitto on 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Nopeasti, laadukkaasti ja terveellisesti puun tarjoamat mahdollisuudet julkisissa rakennushankkeissa

Nopeasti, laadukkaasti ja terveellisesti puun tarjoamat mahdollisuudet julkisissa rakennushankkeissa Nopeasti, laadukkaasti ja terveellisesti puun tarjoamat mahdollisuudet julkisissa rakennushankkeissa Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo Keskeinen sisältö 1. Monipuoliset käyttömahdollisuudet julkisissa

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden edunvalvonta. Matti Mikkola

Puutuoteteollisuuden edunvalvonta. Matti Mikkola Puutuoteteollisuuden edunvalvonta Matti Mikkola Neljä numeroa Puutuoteteollisuudesta Tuotannon bruttoarvo 6,5 Mrd Työllisyys 30 000 Viennin arvo 2,5 Mrd Puun käyttö 26 Mm 3 Kolme yhtälöä Biotaloudesta

Lisätiedot

RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748

RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Olli Rojo, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Lappeenranta, 5.5.2011

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Olli Rojo, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Lappeenranta, 5.5.2011 Olli Rojo, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Lappeenranta, 5.5.2011 Metsäliiton Puutuoteteollisuus kuuluu Metsäliitto-konserniin Metsäliitto on 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni Liikevaihto 5 miljardia

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET HIRSITALOTEOLLISUUS HTT RY 4/2011

HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET HIRSITALOTEOLLISUUS HTT RY 4/2011 HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET HIRSITALOTEOLLISUUS HTT RY 4/2011 HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET hirsirakennukset, laatuvaatimukset timmerhus, kvalitetsbestämmelser log building, quality requirements Tässä ohjekortissa

Lisätiedot

Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla

Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla Eurokoodiseminaari 2012 Hanasaaren Kulttuurikeskus 31.10.2012 1 kuuluu Metsä Groupiin Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, joka keskittyy viiteen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot