CLT-tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset näkymät ja prosessit Perusinfoa Clt:stä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLT-tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset näkymät ja prosessit Perusinfoa Clt:stä"

Transkriptio

1 Perusinfoa Clt:stä 1

2 CLT-Hankkeiden taustaa CLT-Koetalo Kokeellinen rakennushanke Rakenteiden toimivuuden tutkimushanke Tiedon keruu- ja esittelyhanke Lähtökohdat Lapin Clt-oppimisympäristöhankkeet Kemin Digipolis toteuttaa cltkoetaloprojektin, jossa clt-rakenne tuotteistetaan. Tämä tarkoittaa clt:n sovellutuksia suomalaiseen rakennustapaan ja clt-rakentamisen tunnetuksi tekemistä rakennusalan yrityksille, puutaloteollisuudelle ja myös loppuasiakkaille. Lisäksi tuodaan esille cltrakenteeseen perustuvien tuotteiden liiketoiminnalliset konseptit, jotka poikkeavat perinteisestä rakentamisesta. CLT-Koetehdas Oppimisympäristön perustaminen Tuotannon ja rakentamisen koulutusohjelmat Tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset konseptit Ammattiopisto Lappia toteuttaa CLTkoetehdasprojektin, jossa otetaan haltuun clt:n valmistusprosessi. Tämä tarkoittaa suunnittelujärjestelmien, raakaainekysymysten, liimauksen, työstön ja laadunvalvonnan menettelyitä sekä ammatillista osaamista. 2

3 CLT-Hankkeiden taustaa Tavoitteet CLT-Tuotantoprosessien ja -Rakentamisen tietotaidon hankkiminen ja levittäminen kaikille rakennusalan toimijoille ja asiakkaille konkreettisia oppimisja kehitysympäristöjä hyödyntäen. CLT-Koetalo CLT-rakentamisen ja -suunnittelun erityispiirteet rakenteiden toteutukseen opitaan käytännön kautta Kerätä tutkimuksellista tietoa CLT-rakenteiden käyttäytymisestä pohjoisen olosuhteissa. Kerätä CLT-tietoutta rakentamista suunnitteleville loppuasiakkialle ja CLTliiketoimintaa suunnitteleville yrityksille Tuoda Lapin ammattikorkeakoululle ja ammattiopistoille CLT-rakentamisen impulsseja rakennusalan koulutusohjelmiin Vauhdittaa TEM-MSO-PuuSuomi-ohjelman valtakunnallisten kehitys-trendien jalkauttamista myös Lappiin CLT-Koetehdas Ammattiopisto Lappian puualan oppimisympäristön kehittäminen ja laajentaminen Ammattiopisto Lappian rakennusalan osaamiskeskittymän vahvistaminen uuden puurakenneteknologian osaajana CLT-rakenteiden suunnittelu- ja tuotantoprosessien sekä itse puurakenteiden kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten kanssa Puurakentamisen kehittäminen ja lisääminen Pohjois-Suomen alueella sekä uuden yritystoiminnan edistäminen uusien innovaatioiden ja tuotteiden avulla 3

4 LAPIN PUUSUOMI-HANKKEIDEN kokonaisbudjetti Eur Pääasialliset rahoittajat Lapin Liitto Ammattiopisto lappia Kemi-Tornio alueen kunnat Digipolis Lapin Ely-Keskus Lapin AMK Lapin Kehitysyhtiöt Yritykset + yhteisöt CLT-Hankkeiden taustaa CLT- Rakentamisen kehitys- / oppimisympäristöhankkeet LAPIN CLT-HANKKEIDEN AIKATAULU Koetalo on valmis tammikuussa 2014; Toiminta jatkuu kesään 2015 saakka Koetehdas on valmis talvella 2014; Kokeileva tuotanto alkaa 2014 aikana Mutta toiminta jatkuu, kunhan on päästy alkuun CLT-Koetalo Eur 63% Lapin Liitto CLT-Koetehdas Eur 70% Lapin Liitto PuuSuomi-toiminta = Yrityshankkeita N kpl (muitakin, kuin clt-hankkeita)

5 Tuotanto ja kysyntä kasvaa jyrkästi Keski-Euroopassa. Clt-materiaalia ei riitä suomalaiseen rakentamiseen. On perustettava omaa Clt-teollisuutta Suomeen, missä myös kysyntä kasvaa. 5

6 Puurakentamisen järjestelmät, joihin Clt soveltuu: PreCut Pienelementti Suurtelementti Tilaelementti Pilari-Palkki Hirsi Hybridijärjestelmät, joihin Clt soveltuu myös Betonirunkoiset rakennukset Teräsrunkoiset rakennukset Clt-rakentamisen edut: Lämpöä varastoiva Kosteutta tasapainottava Ekologinen CLT-tuotannon ja rakentamisen Liikeidea, ansaintamalli = monen muuttujan yhtälö Turvallinen Taloudellinen Monipuolinen Joustava Puurakentamisen kohteet, joihin Clt soveltuu: Omakotitalo Vapaa-ajan talot Koulut, päiväkodit Laitosrakennukset Asuinkerrostalot Julkiset rakennukset Liikerakennukset Tuotantorakennukset Maatilarakennukset Matkailurakennukset + Puun tarina Pientaloostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Puutaloteollisuus Matkailurakentajat Hirsitaloteollisuus Jne 6

7 Monipuolisuus CLT- rakenne sopii kaikkiin puurakennejärjestelmiin PreCut-järjestelmä Tolpparungon voi kaikilta osin helposti korvata clt-rungolla. Työmaavaihe nopeutuu ratkaisevasti. Pienelementtijärjestelmä Tuotteistettavissa helposti esim. pienten markettien tai hallien rakennejärjestelmäksi. Suurelementtijärjestelmä Toteutus clt-runkoisina seinän kokoisina elementteinä. Myös pohjarakenteet clt-runkoisina Tilaelementtijärjestelmä Clt voi muodostaa tilaelementin kaikki rakenteet. Tilaelementin monimuotoisuutta voi lisätä. Hirsirakenteet Hirttä täydentävä, aitopuinen alapohja- / välipohja- / yläpohjaratkaisu. Pilari-Palkkirakenteet Pilari-palkkitaloa voi täydentää clt:lla väli- ja yläpohja-rakenteissaa sekä ulkoseinien vaipparakenteissa. Hybridirakenteet Rakennus voi olla myös betoni- tai teräsrunkoinen täydennettynä clt-rakenteilla. 7

8 Monipuolisuus CLT- rakenne sopii erityyppisiin rakennuksiin Omakotitalot, muut asuinpientalot Clt kiinnostaa monien eko-ominaisuuksien vuoksi. Yksi valtti on arkkitehtuurin vapaus. Vapaa-ajan asunnot, Myös clt on aitoa puuta (hirren ohella) ja tuo taloon massiivisen, puumaisen tunnelman Laitosrakennukset; Koulut, päiväkodit, hoivakodit ym. Tilaelementtiratkaisuna nopea pystyttää ja kätevä räätälöidä arkkitehtuuria ja tilatarpeita. Kerrostalot Tilaelementtiratkaisuna kilpailukykyinen, koska työmaavaihe nopeutuu ratkaisevasti Julkiset rakennukset Kilpailuttamisessa hiilijalanjälki- / muut eko-vaatimukset tulevat vaikuttamaan paljon. Arkkitehtuurin vapaus voi myös nousta valintakriteeriksi. Liikerakennukset Erittäin hyvä yläpohjaratkaisu. Helposti tuotteistettavissa pienten markettien ja teollisuushallien toteutukseen. Teollisuusrakennukset Soveltuu hyvin pilari-palkkihallin jäykistäväksi seinäelementiksi. Runko voi olla liimapuuta tai betonia. Matkailurakennukset Clt on aitoa puuta ja sopii suomalaisiin matkailukohteisiin: pieniin majoitusmökkeihin tai suurempaankin hotelliin. 8

9 CLT-rakentamisen ominaispiirteitä ekologisuus monipuolisuus rakentamisen laatu rakentamisen talous rakennusfysikaalinen toimivuus rakenteiden lujuus rakenteiden turvallisuus Puun tarina johtolankana = suomalaisen rakentamisimagon korjaantuminen 9

10 Puun tarina Puu kiehtoo ihmisiä. Ihmisten pyrkimys luontoon voimistuu Puu on lämminhenkinen materiaali. Puun pinta on miellyttävä. Puun pinnassa silmä lepää. Puussa on oksia. Puu tulee metsästä. Puu kasvaa. Suomessa metsää ja puita näkee kaikkialla. Puu on osa suomalaista maisemaa. Suomessa puuta riittää. Puuta voi polttaa. Puu ei ole muovia. Puhdas puu ei ole ongelmajätettä. 10

11 Liiketoimintakonseptien kehittyminen Miten CLT-Kiintopuu asemoituu rakentajaverkostoon? Kehityksen avaimet ovat asiakkailla & rakennusalan verkostolla / toimijoilla. Pk-sahat & höyläämöt Suur-sahat & höyläämöt Puutavara- / rakennustarvikeliikkeet Rakennuttajat Liimapuutehtaat, Kertopuutehtaat, Vaneritehtaat, Muut puulevytehtaat CLT-Kiintopuurakenteiden pienvalmistajat Clt-Kiintopuurakenteiden suuret tehtaat Arkkitehdit Muiden puurakennekomponenttien valmistajat Puutalotehtaat - PreCut - Suurelementti - Tilaelementti - Hirsi Pienet rakennusurakoitsijat Suuremmat rakennusliikkeet Alalle tarvitaan myös pieniä, joustavia, nopeita ja logistisesti ketteriä Cltvalmistajia, jotta pienetkin kohteet voidaan palvella. L V I S Pientaloostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Rakennesuunnittelijat Puutaloteollisuus Matkailurakentajat Hirsitaloteollisuus 11

12 Toimittajat Talotekniikan tarvikkeet Muut rak-tarvikkeet materiaalit Eristeet Rakennuslevyt Muu puutavara Sahatavara Liima CLT- Teknologia- / asiakasprosessien periaatteelliset vaiheet Laatujärjestelmä CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Raakalevyjen valmistus CLT-Tilaelementtien valmistus CLT-Suurelementtien valmistus CLT-PreCut (=paikallaan rakentaminen) 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Myynti, tarjouslaskenta, hankinta, tuotannon / logistiikan ohjaus Markkinointi, tuotekehitys, teknologiakehitys, järjestelmäkehitys Asiakkaat Pientalo-ostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Rakennusliikkeet Puutalotehtaat Hirsitalotehtaat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Matkailurakentajat 12

13 Liiketoimintaprosessit CLT-Raakalevyllä tarkoitetaan ristikkäin ladotuista päällekkäisistä lamelleista liimattua suurta Cltlevyä, jonka reunat ovat viimeistelemättä. Raakalevyn rakenne ja paksuus on tavoitteena olevien clt-rakenteiden mukainen. Raakalevyn leveys ja pituus ovat maksimaaliset (3m x 10-16m). CLT-Runkoelementeillä tarkoitetaan CLT-raakalevystä valmistettuja, lähes kaikkiin puurakentamisen järjestelmiin soveltuvia rakennuselementtejä, jotka on suunniteltu ja työstetty asennusvalmiiksi ikkuna- ja oviaukkoineen, liitoslovineen jopa talotekniikkaupotuksineen. Runkoelementti on kantava rakenne, ja se voi samalla olla myös sisustuselementti. CLT-runko lämpöeristetään ja verhoillaan ulkoapäin. CLT-Elementtien tuotehyväksynnän menettelyt lähtevät jo raakalevyn valmistuksesta CLT-Raakelevylinja voi olla täysin oma tuotantoyksikkö / -yritys tai linja voi olla kiinteästi ennen runkoelementtien työstölinjaa. CLT-Raakelevyjä CLT-Runkoelementtejä 13

14 Raakalevyjen valmistusprosessi Saha Saha tai Clt-tehdas Clt-tehdas Sahaus / normaalitukki Esi-lajittelu Kuivaus Clt-kuivuuteen 9-11 % Esi-lajittelu Clt-laatuihin A B - C Lamelliaihioiden välivarastointi sahalla Sahaus / pientukki n. 3 m Esi-lajittelu Kuivaus Clt-kuivuuteen 9-11 % Esi-lajittelu Clt-laatuihin A B - C Lamelliaihioiden kuljetus Clt-tehtaalle Liimatoimitus Raakalevyaihion ajo puristimeen + puristus Liimavarastointi Lamellikerrosten ladonta + liimoitus raakalevyaihioksi Laatujärjestelmä Lamellien höyläys + ajo lamellikerroksiksi eräajoina Lyhyet lamellit höyläykseen (Vikakatkonta) Sormijatkaminen (paketointi) Clt-pituuksiin Lamelliaihioiden varastointi Clt-tehtaalla Raakalevyn hionta + ajo välivarastoon Raakalevyn ajo puristimesta välivarastoon Raaka-levyn varastointi Clt-tehtaalla CLT Runkoelementtien oma valmistus Clt-raakalevyn kuljetus muualle CLT Runkoelementtien valmistus muualla 14

15 Raakalevyprosessi Clt-raakalevyn valmistukseen on 2 menetelmää: Lamellit ensin syrjäliimauksella liimalevyksi Lamellit suoraan clt-levyksi ilman syrjäliimausta 15

16 CLT Rakennuskohteen runkoelementtien Tarjous - Tilaus Sopimus Asiakasprosessi: Kohteen mitoitetut arkkitehti-kuvat Markkinointi, myynti, luonnokset jne Raakaelementtien työstöjen optimointi Rakennesuunnittelu + Rakenteiden elementointi / liitokset Talotekniikka Runkoelementtien työstösuunnittelu + + CLT-Raakalevytilaus Talotekniikan suunnittelu??? Runkoelementtien työstöohjelmat CLT Raakalevyjen oma valmistus Raaka-levyn varastointi Clt-tehtaalla Runkoelementtien työstö / elementti-merkinnät CLT Raakalevyjen valmistus muualla Clt-raakalevyn kuljetus muualta 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Laatujärjestelmä Runkoelementtien varastointi, lastaus, kuljetus 16

17 Elementtien työstö Työstölinjat Valikoima on laaja ja kattaa erilaisia työstötarpeita alkaen pelkkien rakennusosien työstöistä ja päätyen hyvinkin monimuotoisiin dekoratiivisiin 3-ulotteisiin työstöihin Mitä monipuolisempia työstöjä halutaan, sitä monipuolisempi 3D-suunnittelujärjestelmä tarvitaan 17

18 Clt-linjaratkaisuja Pelkkä raakalevylinja: CLT-puristin ja ladonta-asema, jossa alipainenostin siirtää kerroksen ladelmaan Huom. Päästä läpisyötettävä puristin Yhdistetty raakalevylinja & runkoelementtilinja Huom. Sivulta läpisyötettävä puristin 18

19 Tuotantovaiheet 1 Lamellien sormijatkaminen Lamellien höyläys 3 Lamellien liimoitus + ladonta + puristus 4 Clt-raakalevyn kalibrpointi 5 Clt-raakalevyn työstö CLT- Tuotannon / rakentamisen teknologiasta Lähtökohtainen Lay-out Konelinjojen kustannusarvio Hallin Bruttopinta-ala Clt ilman syrjäliimausta Hallin korkeus Hallin kustannusarvio Eur m2 6 m Eur 5 CLT- Työstöportaali CLT-työstöjono Siltanosturi Lam-Höylä 2 CLT Hio nta 4 Alipainenostinsilta Ladonta / Liimotus Siaään- / ulos asema CLT-puristin S-jatko 3 1 Katko 19

20 Tuotantohallin seinustalle välivarastoituja runkoelementtejä autoon lastausta odottamassa Valmiita runkoelementtejä Valmiita pienempiä elementtejä 20

21 Vaaka-asentoon ja pystyasentoon kuormattuja Clt- Runkoelementtejä. Tässä vaiheessa hallikorkeuden on oltava riittävän reilu. 21

22 Clt-rakenteiden asiakasprosessi pienkohteeseen tai vähän suurempaankin Asiakkaan alustava rakennussuunnitelma esim. mitoitetut arkkitehtikuvat Kiintopuurakenteen esisuunnittelu / hintatarjous asiakkaalle Jos kauppa syntyy, kohteelle tehdään rakenneja toteutussuunnittelu Jos asiakas haluaa, talotekniikan suunnitelmat huomioidaan toteutuksessa Clt-Runkoelementit ym. Clt-rakenteet valmistetaan, elementit merkitään, yläreunat suojataan muovilla, jos tarpeen Asiakas saa rakenteiden pystytysohjeet Huomioidaan muiden kriittisten rakenteiden tilaukset, suunnittelu, valmistus, toimitus Kattorakenteet, jotka on syytä elementoida aluskatteineen valmiiksi ennen asennusta Clt-rakenne (rakennussarja) liitostarvikkeineen toimitetaan rakennuskohteeseen, jossa tarvitaan nosturi Pystytyksen urakoitsija toteuttaa clt-rungon pysytyksen tai koko rakennuksen Suunnittelun asiakasprosessi Kohteen valmiiksi suunnittelu Clt-rakenteiden suunnittelu, mitoitus, elementointi Kohteen mitoitetut arkkitehtikuvat Materiaalilistat Clt-Rakennussarjan pystytyksen ohjeet / nostojen tarvikkeet Rakennuksen pystytysohjeet Elementtien työstödata työstökeskukselle Elemettioptimointi Elementtien työstö + merkinnät Kerrostalokonseptissa prosessi on järeämpi ja monivaiheisempi. Suuremmat kohteet toteutetaan ns. tietomallipohjaisella suunnittelulla, joka kattaa pitkälle myös talotekniikan 22

23 Suunnittelujärjestelmät Rakennuskohteen 3Dmallinnus Myös 2D-suunnitelmat / mitoitukset Raakalevyn optimointi runkoelementeiksi ym. rakennusosiksi 23

24 Todella järeä pientaloseinä Keski- Europpasta 24

25 Clt-rakenteiden pystytys ei ole vaikeaa? Suomalainen pystytystiimi oppi homman yhden kohteen harjoittelulla. 25

26 Eräs Cltpientalokohde Vantaalla Clt-koetalokohde Kemissä. Ensimmäisenä tarvittava cltrunkoelementti oli kuormassa alimpana! 26

27 Clt-koetalokohde Kemissä. Rungon pysytysaika oli 1 pv. 27

28 Clt-rakenteiden määrällinen tarve Clt-elementtein määrllinen tarve / rakennuskohde on yllättävän suuri. Loppuasiakkaat usein haluavat talonsa kokonaan clt:stä. Myös suunnittelussa on helpompi soveltaa cltrakennetta läpi linjan, kun tehdä sekavia eri materiaalien yhdistelmiä. Myös rakennuksen pystytyksessä työ etenee puhtaalla clt-ratkaisulla sujuvasti. Samankaltaiset kiinnikkeet, ruuvit ja tiivisteet ja työmenetelmät läpi linjan. Yhden omakotitalon clt-määrä on siten helposti > 500 m2 = > 50 m3 Useamman asunnon rivitalon määrä on jo luokkaa tuhansia m2 => satoja m3 Ja suuremmat rakennukset / arkkitehtikohteet esim. Päiväkodit, hoivakodit, koulut helposti yli 2000 m2 = > 200 m3 Ja Haltia-luontokeskuksen clt-määrä oli jo valtava Tyypillinen ok-talo Kaikki runkorakenteet = CLT Rakenne m2 Alapohja 100 Ulkoseinät 200 Väliseinät 100 Välipohja 100 Yläpohja 150 Yht / m2 650 Keskipaksuus 100 Yht / m3 65 Arkkitehtikohteisiin tarvitaan paljon clt:tä!!! 28

29 Clt-rakenteiden markkinatilanne määrällinen tarve / kokemuksia eräs KLH:n kohde Murray Grow / Lontoo = lyhyt määrällinen kertomus 1 betonikerros + 8 puukerrosta; yhteensä kerrosala 905 m2 puuseinäpaksuus 128 mm välipohjat 146 mm yhteensä KLH-levyä n m2 = lähes 1000 m3 myös hissikuilut ja porraskäytävät KLH-levystä seinien kiinnitys välipohjiin kulmaraudoilla paksuusvaihtelua on vähemmän kuin betonilla. asennusaika 3 pv / krs 4 miehellä; työmaalla 8-10 rakentajaa koko talon pysytys 9 kerrosta 9 viikkoa on 20 viikkoa lyhyempi, kuin olisi ollut betonirakenteella Rakennustyömaalle yksi KLH-kuorma / pv = 24 tn / 2 3 autoa vko kuljetuksia oli vähemmän, kuin olisi ollut betonilla Ts. Pk-yritysmittakaavaisen clt-linjan minimimäärä ( m2/v) tulee täyteen muutamalla suurella kohteella + pienempiä kohteita lisäksi 29

30 Clt-rakenteiden markkinatilanne. Määrällinen tarve / Massivisia clt-kohteita 30

31 Valmiiksi varusteltujen clt-suurelementtien liitoksia on kehitettävä. Yksi ratkaisu voisi olla valmiit, järeät liitoshelat, joita on tarjolla ja joille eräissä suunnitteluohjelmissa on valmiit asennustyöstöparametrit Knapp Sherpa 31

32 Tilaelementti voi olla nopeimmin kehittyvä Cltrakentamisen järjestelmä 32

33 Riskianalyysi Tässä esityksessä riskianalyysi on vain viitteellinen ja se on huolella kohdistettava juuri siihen hankkeeseen, johon on tarkoitus ryhtyä. Vahvuutena ovat pohjoisen Suomen panostukset Clt-prosessien osaamiseen. Cltteknologiasta sekä Clt-rakenteiden tuotteistamisesta on kertynyt paljon tietoa. Erityiseksi vahvuudeksi on nousemassa Clt-kysynnän voimakas kasvu. Heikkoutena on 3D-suunnitteluosaamisen puute ja Clt:n rakennesovellutusten vasta alkuvaiheessa oleva tuotteistaminen. Sahatavaran ensijalostuksen prosessi poikkeaa siitä, mihin suomalaiset sahat ovat tottuneet. Mahdollisuutena ovatkin Clt:n monimuotoiset sovellutusmahdollisuudet ja liitettävyys kaikkeen rakentamiseen. Merkittävin mahdollisuus on viime aikoina ilmennyt Clt-kysynnän kasvu. Clt:n ekologisuus tulee olemaan tärkeä argumentti. Uhkana on väärin valittu Clt-prosessi ja väärät yhteistyökumppanit sekä raakaaineen hankinnassa, että rakentajaverkostossa. Jokin arvovaltainen taho jostakin syystä mustamaalaa Clt-rakentamisen jonkin ongelmatilanteen seurauksena. 33

34 Tulevaisuusvalinnat Clt-prosessin ja liiketoiminnan valinnat ja rajaukset muotoutuvat Clt-liiketoimintaan ryhtyvän yrityksen mukaan. Valintamahdollisuuksia on paljon verrattuna moneen muuhun toimialaan. Suomessa ei ole referenssejä Clt:n tuotannollisesta liiketoiminnasta, mikä toisaalta myös mutkistaa valintoja. Ainoa tuotannollinen toimija on StoraEnso. Valinnoissa on liiketoimintaprosesseja osattava myös rajata. Kaikkeen mahdolliseen ei pidä ryhtyä. Investoinnin voi toteuttaa myös vaiheittain. Merkittävin rajaus voidaan tehdä prosessin alkupäässä, mikäli löytyy luotettava sahatavaratoimittaja, joka kykenee esijalostamaan lamellipuutavaran riittävän pitkälle. Raakalevylinja voi olla itsenäinen prosessi esim. sahan perässä. Runkoelementtilinja voi olla itsenäinen prosessi esim. puutalotehtaan alkupäässä. Clt-investoinnin sijoitetun pääoman tuotto on parempi, jos linjat on integroitu Toinen keskeinen rajaus koskee Clt:n käyttökohteita. Kaiken kattavaan tarjontaan ei pidä ryhtyä. Omakotirakentamisen runkoelementtitoimitukset ovat eri maailma, kuin kerrostalojen valmistilaelementtien toimitukset. Clt-prosessien laatujärjestelmälle asetetaan aivan eri vaatimuksia vientitoimituksissa, kuin kotimaan toimituksissa, joille ei tarvita CE-merkkiä. Joten markkina-alue on selkeästi rajattava / määriteltävä. 34

35 CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Suunnittelun pohjaksi on laadittu esimerkkisuunnitelmat kolmelle investointitasolle, jotka kaikki kattavat lähes koko Clt-prosessin. Merkittävin ero on se, mistä puutavarasta prosessi alkaa. Ja merkittävimmän ero investointikustannuksiin aiheuttaa sormijatkoslinja, joka toisaalta on oleellinen laadunvarmennuksen lähtökohta. Tuotantojen linjaratkaisujen budjettihintoja eri kapasiteettitasoilla. (Budjettihinnat tarkistettavana). Hallin rakennuskustannuksia voi arvioida eri investointitasojen m2-tarpeen mukaan. Rakennuskustannus voisi olla Eur/m2 jopa enemmän? A. Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 10 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet (ei sormijatkoslinjaa) n. 3,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,15 MEur B. Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 12 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet n. 4,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,20 MEur C. Kapasiteetti > m2/v Max-elementtipituus 16 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet n. 4,5 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,25 MEur Kone- ja laite- sekä halli-investointien lisäksi on panostettava tuotteiden ja tuotantoprosessin kehittämiseen sekä henkilöstön koulutukseen. Liiketoiminnan kehityspanoksia on suunnattava mm. markkinointiin ja myyntiin ja näitä tukeviin selvityksiin. 35

36 Vaihtoehto B CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Max-levypituus = 12 m Investoinnit Yht. Myyntiennuste Rakennukset Määrä El-m Koneet Ja kalusto Keskihinta Eur/e-m2 75,00 79,00 78,70 79,50 79,29 78,44 Muut kehitystoimenpiteet Muuttuvat kulut Eur/e-m2 49,64 51,44 49,99 49,64 49,06 48,00 Yhteensä OK-Taloyksiköt-m Rahoitusennuste Yht. Tulosennuste Rahan käyttö Eur Liikevaihto Eur Investoinnit Muuttuvat kulut Eur Käyttöpääoma Myyntikate Eur Lainalyhennykset Kiinteät kulut Eur Osingonjako Käyttökate Eur Rahan lähteet Eur Rahoitustulos Eur Rahoitustulos Poistot Eur Laina A / Pankki? Tulos Eur Laina B / Finnvera? % -23,1 % 3,8 % 10,2 % 13,5 % 15,5 % 16,9 % Laina C / Osamaksulaina Eur/m Keh. avustukset + lainat Puutavaran hinta Jalostusarvo 1,96 1,96 1,95 1,95 1,96 Osakepääoma Eur/m3 Liikevaihto / hlö Rahoitusylijäämä / alijäämä ,00 Tuot-työ-h / M2 0,58 0,52 0,47 0,45 0,42 Henkilömäärä / kaikki yht. 12,03 15,59 17,19 19,08 20,66 Tase Puutavaran hävikki-% 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Tuotehinnat 2015 Eur/m2 Eur/m3 Mu-kulut Paksuus 80 65,00 812,50 Palkat 13,83 % 12,27 % 11,08 % Vieras pääoma Paksuus ,00 750,00 Ostopalv. 5,99 % 5,99 % 5,99 % Oma pääoma Paksuus ,00 708,33 Puutavara 31,60 % 31,54 % 31,65 % Paksuus ,00 687,50 Muut mat. 9,00 % 9,04 % 9,05 % Taseen loppusumma Paksuus ,00 666,67 Muut kulut 4,50 % 4,50 % 4,50 % Huom. Investointituki= 35 %, Kehittömistuki = 50 % Clt-Prosessi - B Keskipaks / -hinta 106,86 79,00 739,30 Yht. 64,93 % 63,34 % 62,27 % Sahatavaran lajittelu -- sormijatkos -- lamellihöyläys -- ladonta+liimoitus -- raakalevyn puristus -- hionta --Clt-runkoelementtien työstö 36

37 Muuttuvat kulut CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Kiinteät kulut Keskipaksuus (mm) M3/v 106, Myyntiennuste Keskihinta Eur/m2 78,70 Tulosennuste Vuosi Tuotantomäärä Yht. M2/v Eur/yht % Liikevaihto Yht % Myyntituotot (sis.sivutuotteet) ,7 % Sivutuotteet ,3 % Reklamaatiot + luottotappiot -1,0 % ,0 % Henkilöstö Eur/h (H/v) 15, Työ-h/el-m2/paksuus 80 Teho-kerr. 0,35 90 % Muuttuvat kulut Yht ,3 % Palkat ,81 % Henkilösivukulut 25,0 % ,45 % Ulkopuoliset palvelut / Suunn. 3,50 % ,50 % Ulkopuoliset palvelut / myynti 2,50 % ,49 % Materiaalikulut-puu Eur/m3 170, ,54 % Materiaalikulut-Liima Eur/kg 8, ,54 % Muut tuotantotarvikkeet 1,50 % ,50 % Tuotannon energia 3,00 % ,00 % Kone-, terä- ja työkalukulut 1,25 % ,25 % Kunnossapitokulut 1,75 % ,75 % Muut muuttuvat kulut 1,50 % ,50 % Myyntikate Yht ,7 % Henkilöstö Eur/h (H/v) 25, Kiinteät kulut Yht ,8 % Palkat (johdon resurssi) ,4 % Henkilösivukulut 30 % ,7 % Ulkopuoliset palvelut Matkakulut ,4 % Markkinointikulut ,3 % Tietoliikenne ,0 % Toimitilavuokrat / 3000 m ,6 % Toimitilaenergia ,2 % Vakuutuskulut ,1 % Hallintokulut ,1 % Muut kiinteät kulut ,1 % Käyttökate Yht ,8 % Rahoituskulut 5 % ,2 % Verot ,6 % Muut rahoitustuotot / -kulut Rahoitustulos Yht ,1 % Poistot ,0 % Satunnaiset kulut + tuotot Myyntikate Yht ,7 % Kokonaistulos Yht ,2 % 37

38 CLT-rakentamisen Avoimia kysymyksiä, mahdollisuuksia Tuotekehitystä tarvitaan ja sille on sijaa Erityisesti elementtien liitokset varsinkin jos Clt varustetaan suurelementeiksi Mutta Clt:n soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin, ei pelkästään puutaloelementeiksi Hukkapalojen jatkojalostus moniin pienempiin käyttötarkoituksiin antaa mahdollisuuksia monille ideoille / aukkojen m2-määrä on yllättävän suuri ja hukkapaloja riittää Järeät ulkokalusteet pihoille, puutarhoihin ja puistoihin Huonekalurakenteet; esim. sängynpäädyt Sisäportaat, kerrostasanteiden kaiteet Infrarakentamisen aidat, piensillat / kaiteet; teollisuuden meluseinät Jos Clt-levyä voi painekyllästää, niin käyttökohteita löytyy paljon lisää Tällöin clt-raaka-aineena on oltava mänty Jne. Ideoille on runsaasti tilaa: hukkapalojen työstäminen pienrakennusten ponttiliitoksiin perustuviksi rakennussarjoiksi? Leikkikenttäkalusteet ja varusteet Jne.. Laatujärjestelmä / CE-merkki prosessien eri vaiheisiin voi aiheuttaa päänvaivaa, kun harmonisoitua tuotestandardia ei vielä ole 38

39 CLT-rakentamisen Eräs käyttökohde.. Meluseinä Lamellit Pysty /UTV 20 Vaaka 40 Pysty 30 Vaaka 40 Pysty/UTV 20 Yhteensä 150 CLT-liitos Yläreunaan urospontti Alareunaan naaraspontti Elementtisaumaan kulmapelti Pystyverhous voidaan tehdä lyhyistä laudoista ilman jatkosta Lamellien ja paneelien paksuudet voivat olla toisinkin Paneelit sahapintaisina ja vähintään pohjamaalattuna. Värin määrää tilaaja 39

40 CLT-rakentamisen Vapausasteita arkkitehdeille!!! 40

41 CLT-rakentamisen CLT- Tuotannon teknologiasta Clt-Tuotanto voi olla myös suurteollisuutta Kapasiteetti > m2/v n m3/v Liikevaihto 43 Meur/v Tuotteet Clt-raakaelementtejä tai valmiita Clt-runkoelementtejä 41

42 Laatujärjestelmän rakenne, perustaminen? ja käyttöönotto Onko puumiesten painajainen? CLT-rakentamisen Laatujärjestelmä Perustamisvaihe Prosessien määrittäminen ja standardien vaatimusten huomioiminen Toiminnan seuraaminen ja mittaaminen sekä sisäiset auditoinnit Ulkoinen auditointi ja sertifiointi Laadunhallintajärjestelmä Yleiset vaatimukset Dokumentointia koskevat vaatimukset Laatupolitiikka Muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle ja katselmoinnille Laatukäsikirja, joka sisältää Laatujärjestelmän Soveltamisalan / rajaukset Menettelyohjeet (viittaukset niihin) Prosessien väliset vuorovaikutukset Asiakirjojen hallinta Tallenteiden hallinta Johdon vastuu Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys Laatupolitiikka Suunnittelu Vastuut, valtuudet ja viestintä Johdon katselmukset Tuotannon menettelyohjeet Standardin edellyttämiä yksityiskohtaisempia kuvauksia ja määrittelyitä tietyille toiminnoille. Resurssien hallinta Resurssien varaaminen Henkilöresurssit Infrastruktuuri Työympäristö Tuotteiden toteuttaminen Toteutuksen suunnittelu As-prosessit Suunnittelu ja kehittäminen Ostotoiminta Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen Seuranta Tuotannon työohjeet Toiminto- ja/tai konekohtaisia erityisohjeita tietyn työn tai työvaiheen suorittamiseen. Mittaus, analysointi ja parantaminen Seuranta ja mittaus Poikkeavan tuotteen ohjaus Tiedon analysointi Parantaminen Tuotannon viiteaineisto Mm. standardit, tekniset taulukot, toimittajien valintataulukot, koneiden valmistajien laatimat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tekniset tiedot. 42

43 Lisätietoja Markku Helamo Puutuote-DI Kemin Digipolis Oy Puh E-Posti www-sivut Kiintopuu voisi olla CLT:n suomalainen nimike, jos se tuntuu hyvältä. Kiintopuu on rekisteröity tavaramerkki. 43

44 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-rakentamisen ominaispiirteitä ekologisuus monipuolisuus rakentamisen laatu rakentamisen talous rakennusfysikaalinen toimivuus rakenteiden lujuus rakenteiden turvallisuus Puun tarina johtolankana = suomalaisen rakentamisimagon korjaantuminen 44

45 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT- Koetalo CLT- Koetehdas Sisältö CLT- käyttökohteita eri puurakennejärjestelmiin ja puutuotteisiin CLT- käyttökohteita erityyppisiin rakennuksiin / asiakkaille CLT- markkinanäkymiä erityyppisille asiakastahoille CLT- rakenteiden tuote- / asiakasmatriisi CLT- toimijoiden verkosto CLT- rakentamisen prosesseista CLT- rakentamisen teknologiasta CLT- tuotantotalous / tyyppi-case CLT- puurakenteiden teollinen kehitys, toimialan tilanne CLT- markkinatilanne, kilpailutilanne CLT- suunnittelujärjestelmistä CLT- kustannus- / ym. Vertailua CLT- rakenteiden argumentteja CLT- Eurooppatilastoa ja maantiedettä CLT- linkkejä CLT- kuvakatsaus Lapin CLT-Hankkeiden julkista aineistoa / 45

46 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Investoinnin LTS taustaa Lähtökohdat, tavoitteet Liikeidea, ansaintamalli Liiketoimintaprosessit Toimiala ja markkinat Riskianalyysi Tulevaisuusvalinnat Kehittämissuunnitelmat Taloudelliset suunnitelmat Avoimia kysymyksiä Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi 46

47 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Raakalevyprosessi Raaka-aineen ensijalostus Lamellien höyläys Lamellien ladonta ja liimoitus Levyaihion puristus Levyaihion jälkikäsittely Laatujärjestelmä Tuotantotalous Muita näkökohtia Lisätietoja Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi Perustuu Clt-menetelmään, jossa lamellit liimataan suoraan raakalevyksi ilman syrjäliimausta. 47

48 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Runkoelementin valmistusprosessi Elementtien käyttökohteet / valmiusaste Elementtien tilaustiedot Suunnittelujärjestelmät Elementtien työstöt Elementtien jälkikäsittely Elementtien logistiikka Laatujärjestelmä Tuotantotalous Muita näkökohtia Lisätietoja Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi Perustuu valmiiseen raaka-levyyn. Mutta runkoelementtilinja voi olla (ja usein onkin) suoranainen jatke raakalevylinjalle. 48

49 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja Projektissa tullaan laatimaan lisäksi seuraavia esityksiä Clt-tuotannon ja rakentamisen laadunvalvonnan ratkaisut Clt-rakenteiden 3D-suunnittelun ja tietomallien ratkaisut Clt-rakenteiden rakentamistalous yleensä Clt-Koetaloprojekti >< perinteinen puutaloprojekti Ja ennen kaikkea Clt-Rakenneohje Tutkimustulosten raportointi Esitysten sisällöt muotoutuvat tarkemmin, kun asia etenee 49

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALOPROJEKTI 2013 2015 EAKR-rahoitteinen kehittämisprojekti CLT-pientalon kokeellinen rakennushanke CLT-rakentamisen tiedonkeruuja esittelyhanke CLT-rakenteiden

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

PUUMERA KIVISTÖ

PUUMERA KIVISTÖ PUUMERA KIVISTÖ 1 2015-11-28 Teolliset puurakenteet monimuotoisessa rakentamisessa Aiheet Teollinen puurakentaminen PuuMERA järjestelmä Ratkaisut Opit hyötykäyttöön 2 28/11/2015 Teollinen puurakentaminen

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Sixten Sunabacka, strateginen johtaja Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla Esimerkki yritysten tuotteista 1. Muotoilupalvelu - asiantuntija ohjasi opiskelijatöitä Savonian ja WIN-hankkeen muotoilun asiantuntija Heikki Nevalaisen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA OTA VÄLIPOHJA HYÖTYKÄYTTÖÖN 1 LAAJA KOKEMUS KÄYTÖSTÄ Posi-palkki on ollut käytössä jo yli 40 vuotta Suomessa Posi-palkkia on käytetty sadoissa rakennuksissa vuodesta 2011

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT PUURUNGON TASOPIIRUSTUS 1:50, arkkikoko: A3 RUNKOLEIKKAUKSET SEINIEN KIPSILEVYJEN KIINNITYKSET YLÄPOHJAN VINOLAUDOITUS / LEVYTYS 1:10, arkkikoko: A4 RÄYSTÄSLEIKKAUKSET 1:10,

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Pinta-ala: 14,70 m 2. Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm

Pinta-ala: 14,70 m 2. Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm Tuote tilattava myymälään ennakkoon. Pinta-ala: 14,70 m 2 4492 x 3272 mm Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm Ovityyppi: C11 *) Ikkunatyyppi: 3 x R3, kiinteä *) Ikkunatyyppi: 3 x B2, avattava *) Harjakorkeus:

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Sisältö Kerrannaisliimatut Kerto -tuotteet Kerto-Q jäykiste-elementti Kerto LVL -tuotteen tuotevastuu rakentamisessa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Hirsitaloteollisuus r.y.

Hirsitaloteollisuus r.y. Hirsitaloteollisuus r.y. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä hirsitaloteollisuutta harjoittavien yritysten kesken sekä edistää tehdasvalmisteisten hirsitalojen käytön, menekin ja tuotannon

Lisätiedot

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere 23.11.2010 1. Finnish Wood Research Oy 2. RunkoPES 3. Miten RunkoPES luodaan 4. Miten RunkoPES kehitys etenee

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä. Mika Kallio 11.11.2010

Finnforest Kerrostalojärjestelmä. Mika Kallio 11.11.2010 Mika Kallio 11.11.2010 1 2 Pitkät perinteet Euroopan vanhoissa kulttuurimaissa Pilari-palkkityyppiset ristikkorakenteet näkyvinä rakenteina hyvin tyypillisiä niin Saksassa, Ranskassa kuin Englannissakin

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä TIMBER Sahatavara Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä SUOMALAINEN PUU MONIMUOTOINEN RAKENNUS- JA SISUSTUSMATERIAALI Suomalainen havupuu on miellyttävä, lämmin ja kaunis materiaali, joka mukautuu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Puurakentamisohjelma. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen

Puurakentamisohjelma. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen Puurakentamisohjelma Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen Hallitusohjelma Puurakentamisen edistämistä toteutetaan osana hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut painopistealueen, Puu liikkeelle

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

CAD-KUVAT. PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot

CAD-KUVAT. PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot CAD-KUVAT PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot SISÄLTÖ CAD-KUVAT, PAROC RAKENNUSERISTEET CAD-KUVAT, PUUKERROSTALOT, PAROC RAKENNUSERISTEET Huom! Ulkoseiniin (lähes kaikkiin) sekä ylä- ja alapohjakuviin

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Resurssitehokkuus. Puutuoteteollisuuden tutkimuspäivä. Heikki Pajuoja Metsäteho Oy

Resurssitehokkuus. Puutuoteteollisuuden tutkimuspäivä. Heikki Pajuoja Metsäteho Oy Resurssitehokkuus Puutuoteteollisuuden tutkimuspäivä Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 31.8.2016 Resurssitehokkuus strategiassa 1/2 Tavoitteena on parantaa puutuoteteollisuuden resurssitehokkuutta energian,

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Työllisyyttä ja hyvinvointia - seminaari

Työllisyyttä ja hyvinvointia - seminaari Työllisyyttä ja hyvinvointia - seminaari Innovaatioassistentti - korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin Joensuu, 2.12.2010 Kirsi Mononen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sisältö

Lisätiedot

Barofor. Aitajärjestelmät BETAFLDR00Q_ENG.indd :16:03

Barofor. Aitajärjestelmät BETAFLDR00Q_ENG.indd :16:03 Barofor Aitajärjestelmät 60905BETAFLDR00Q_ENG.indd 2 04-04-2006 13:16:03 Monipuolisia aitajärjestelmiä moneen käyttöön Barofor Deco Barofor Round Barofor Square 3 60905BETAFLDR00Q_ENG.indd 3 04-04-2006

Lisätiedot

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Puupäivä 2016 10.11.2016 Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Tavoite Selvittää hirsirakentamisen markkinaosuuden

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

PAROC PANEL SYSTEM Tuotehinnasto 1/2015

PAROC PANEL SYSTEM Tuotehinnasto 1/2015 PAROC PANEL SYSTEM Tuotehinnasto 1/015 PAROC PANEL SYSTEM TUOTEHINNASTO 1/015 ULKOSEINÄELEMENTIT AST T PAROC smooth, shadow, line150, line00, line600, micro, micro00, micro600, dot AST S AST F 50 56,00

Lisätiedot

Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi

Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi Yhteishankkeen koordinaatio: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kalevi Mäkelä, projektipäällikkö kalevi.makela@lahtisbp.fi GSM 050 5912349 www.southwood.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Sandwich-elementtien

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot