CLT-tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset näkymät ja prosessit Perusinfoa Clt:stä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLT-tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset näkymät ja prosessit Perusinfoa Clt:stä"

Transkriptio

1 Perusinfoa Clt:stä 1

2 CLT-Hankkeiden taustaa CLT-Koetalo Kokeellinen rakennushanke Rakenteiden toimivuuden tutkimushanke Tiedon keruu- ja esittelyhanke Lähtökohdat Lapin Clt-oppimisympäristöhankkeet Kemin Digipolis toteuttaa cltkoetaloprojektin, jossa clt-rakenne tuotteistetaan. Tämä tarkoittaa clt:n sovellutuksia suomalaiseen rakennustapaan ja clt-rakentamisen tunnetuksi tekemistä rakennusalan yrityksille, puutaloteollisuudelle ja myös loppuasiakkaille. Lisäksi tuodaan esille cltrakenteeseen perustuvien tuotteiden liiketoiminnalliset konseptit, jotka poikkeavat perinteisestä rakentamisesta. CLT-Koetehdas Oppimisympäristön perustaminen Tuotannon ja rakentamisen koulutusohjelmat Tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset konseptit Ammattiopisto Lappia toteuttaa CLTkoetehdasprojektin, jossa otetaan haltuun clt:n valmistusprosessi. Tämä tarkoittaa suunnittelujärjestelmien, raakaainekysymysten, liimauksen, työstön ja laadunvalvonnan menettelyitä sekä ammatillista osaamista. 2

3 CLT-Hankkeiden taustaa Tavoitteet CLT-Tuotantoprosessien ja -Rakentamisen tietotaidon hankkiminen ja levittäminen kaikille rakennusalan toimijoille ja asiakkaille konkreettisia oppimisja kehitysympäristöjä hyödyntäen. CLT-Koetalo CLT-rakentamisen ja -suunnittelun erityispiirteet rakenteiden toteutukseen opitaan käytännön kautta Kerätä tutkimuksellista tietoa CLT-rakenteiden käyttäytymisestä pohjoisen olosuhteissa. Kerätä CLT-tietoutta rakentamista suunnitteleville loppuasiakkialle ja CLTliiketoimintaa suunnitteleville yrityksille Tuoda Lapin ammattikorkeakoululle ja ammattiopistoille CLT-rakentamisen impulsseja rakennusalan koulutusohjelmiin Vauhdittaa TEM-MSO-PuuSuomi-ohjelman valtakunnallisten kehitys-trendien jalkauttamista myös Lappiin CLT-Koetehdas Ammattiopisto Lappian puualan oppimisympäristön kehittäminen ja laajentaminen Ammattiopisto Lappian rakennusalan osaamiskeskittymän vahvistaminen uuden puurakenneteknologian osaajana CLT-rakenteiden suunnittelu- ja tuotantoprosessien sekä itse puurakenteiden kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten kanssa Puurakentamisen kehittäminen ja lisääminen Pohjois-Suomen alueella sekä uuden yritystoiminnan edistäminen uusien innovaatioiden ja tuotteiden avulla 3

4 LAPIN PUUSUOMI-HANKKEIDEN kokonaisbudjetti Eur Pääasialliset rahoittajat Lapin Liitto Ammattiopisto lappia Kemi-Tornio alueen kunnat Digipolis Lapin Ely-Keskus Lapin AMK Lapin Kehitysyhtiöt Yritykset + yhteisöt CLT-Hankkeiden taustaa CLT- Rakentamisen kehitys- / oppimisympäristöhankkeet LAPIN CLT-HANKKEIDEN AIKATAULU Koetalo on valmis tammikuussa 2014; Toiminta jatkuu kesään 2015 saakka Koetehdas on valmis talvella 2014; Kokeileva tuotanto alkaa 2014 aikana Mutta toiminta jatkuu, kunhan on päästy alkuun CLT-Koetalo Eur 63% Lapin Liitto CLT-Koetehdas Eur 70% Lapin Liitto PuuSuomi-toiminta = Yrityshankkeita N kpl (muitakin, kuin clt-hankkeita)

5 Tuotanto ja kysyntä kasvaa jyrkästi Keski-Euroopassa. Clt-materiaalia ei riitä suomalaiseen rakentamiseen. On perustettava omaa Clt-teollisuutta Suomeen, missä myös kysyntä kasvaa. 5

6 Puurakentamisen järjestelmät, joihin Clt soveltuu: PreCut Pienelementti Suurtelementti Tilaelementti Pilari-Palkki Hirsi Hybridijärjestelmät, joihin Clt soveltuu myös Betonirunkoiset rakennukset Teräsrunkoiset rakennukset Clt-rakentamisen edut: Lämpöä varastoiva Kosteutta tasapainottava Ekologinen CLT-tuotannon ja rakentamisen Liikeidea, ansaintamalli = monen muuttujan yhtälö Turvallinen Taloudellinen Monipuolinen Joustava Puurakentamisen kohteet, joihin Clt soveltuu: Omakotitalo Vapaa-ajan talot Koulut, päiväkodit Laitosrakennukset Asuinkerrostalot Julkiset rakennukset Liikerakennukset Tuotantorakennukset Maatilarakennukset Matkailurakennukset + Puun tarina Pientaloostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Puutaloteollisuus Matkailurakentajat Hirsitaloteollisuus Jne 6

7 Monipuolisuus CLT- rakenne sopii kaikkiin puurakennejärjestelmiin PreCut-järjestelmä Tolpparungon voi kaikilta osin helposti korvata clt-rungolla. Työmaavaihe nopeutuu ratkaisevasti. Pienelementtijärjestelmä Tuotteistettavissa helposti esim. pienten markettien tai hallien rakennejärjestelmäksi. Suurelementtijärjestelmä Toteutus clt-runkoisina seinän kokoisina elementteinä. Myös pohjarakenteet clt-runkoisina Tilaelementtijärjestelmä Clt voi muodostaa tilaelementin kaikki rakenteet. Tilaelementin monimuotoisuutta voi lisätä. Hirsirakenteet Hirttä täydentävä, aitopuinen alapohja- / välipohja- / yläpohjaratkaisu. Pilari-Palkkirakenteet Pilari-palkkitaloa voi täydentää clt:lla väli- ja yläpohja-rakenteissaa sekä ulkoseinien vaipparakenteissa. Hybridirakenteet Rakennus voi olla myös betoni- tai teräsrunkoinen täydennettynä clt-rakenteilla. 7

8 Monipuolisuus CLT- rakenne sopii erityyppisiin rakennuksiin Omakotitalot, muut asuinpientalot Clt kiinnostaa monien eko-ominaisuuksien vuoksi. Yksi valtti on arkkitehtuurin vapaus. Vapaa-ajan asunnot, Myös clt on aitoa puuta (hirren ohella) ja tuo taloon massiivisen, puumaisen tunnelman Laitosrakennukset; Koulut, päiväkodit, hoivakodit ym. Tilaelementtiratkaisuna nopea pystyttää ja kätevä räätälöidä arkkitehtuuria ja tilatarpeita. Kerrostalot Tilaelementtiratkaisuna kilpailukykyinen, koska työmaavaihe nopeutuu ratkaisevasti Julkiset rakennukset Kilpailuttamisessa hiilijalanjälki- / muut eko-vaatimukset tulevat vaikuttamaan paljon. Arkkitehtuurin vapaus voi myös nousta valintakriteeriksi. Liikerakennukset Erittäin hyvä yläpohjaratkaisu. Helposti tuotteistettavissa pienten markettien ja teollisuushallien toteutukseen. Teollisuusrakennukset Soveltuu hyvin pilari-palkkihallin jäykistäväksi seinäelementiksi. Runko voi olla liimapuuta tai betonia. Matkailurakennukset Clt on aitoa puuta ja sopii suomalaisiin matkailukohteisiin: pieniin majoitusmökkeihin tai suurempaankin hotelliin. 8

9 CLT-rakentamisen ominaispiirteitä ekologisuus monipuolisuus rakentamisen laatu rakentamisen talous rakennusfysikaalinen toimivuus rakenteiden lujuus rakenteiden turvallisuus Puun tarina johtolankana = suomalaisen rakentamisimagon korjaantuminen 9

10 Puun tarina Puu kiehtoo ihmisiä. Ihmisten pyrkimys luontoon voimistuu Puu on lämminhenkinen materiaali. Puun pinta on miellyttävä. Puun pinnassa silmä lepää. Puussa on oksia. Puu tulee metsästä. Puu kasvaa. Suomessa metsää ja puita näkee kaikkialla. Puu on osa suomalaista maisemaa. Suomessa puuta riittää. Puuta voi polttaa. Puu ei ole muovia. Puhdas puu ei ole ongelmajätettä. 10

11 Liiketoimintakonseptien kehittyminen Miten CLT-Kiintopuu asemoituu rakentajaverkostoon? Kehityksen avaimet ovat asiakkailla & rakennusalan verkostolla / toimijoilla. Pk-sahat & höyläämöt Suur-sahat & höyläämöt Puutavara- / rakennustarvikeliikkeet Rakennuttajat Liimapuutehtaat, Kertopuutehtaat, Vaneritehtaat, Muut puulevytehtaat CLT-Kiintopuurakenteiden pienvalmistajat Clt-Kiintopuurakenteiden suuret tehtaat Arkkitehdit Muiden puurakennekomponenttien valmistajat Puutalotehtaat - PreCut - Suurelementti - Tilaelementti - Hirsi Pienet rakennusurakoitsijat Suuremmat rakennusliikkeet Alalle tarvitaan myös pieniä, joustavia, nopeita ja logistisesti ketteriä Cltvalmistajia, jotta pienetkin kohteet voidaan palvella. L V I S Pientaloostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Rakennesuunnittelijat Puutaloteollisuus Matkailurakentajat Hirsitaloteollisuus 11

12 Toimittajat Talotekniikan tarvikkeet Muut rak-tarvikkeet materiaalit Eristeet Rakennuslevyt Muu puutavara Sahatavara Liima CLT- Teknologia- / asiakasprosessien periaatteelliset vaiheet Laatujärjestelmä CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Raakalevyjen valmistus CLT-Tilaelementtien valmistus CLT-Suurelementtien valmistus CLT-PreCut (=paikallaan rakentaminen) 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Myynti, tarjouslaskenta, hankinta, tuotannon / logistiikan ohjaus Markkinointi, tuotekehitys, teknologiakehitys, järjestelmäkehitys Asiakkaat Pientalo-ostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Rakennusliikkeet Puutalotehtaat Hirsitalotehtaat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Matkailurakentajat 12

13 Liiketoimintaprosessit CLT-Raakalevyllä tarkoitetaan ristikkäin ladotuista päällekkäisistä lamelleista liimattua suurta Cltlevyä, jonka reunat ovat viimeistelemättä. Raakalevyn rakenne ja paksuus on tavoitteena olevien clt-rakenteiden mukainen. Raakalevyn leveys ja pituus ovat maksimaaliset (3m x 10-16m). CLT-Runkoelementeillä tarkoitetaan CLT-raakalevystä valmistettuja, lähes kaikkiin puurakentamisen järjestelmiin soveltuvia rakennuselementtejä, jotka on suunniteltu ja työstetty asennusvalmiiksi ikkuna- ja oviaukkoineen, liitoslovineen jopa talotekniikkaupotuksineen. Runkoelementti on kantava rakenne, ja se voi samalla olla myös sisustuselementti. CLT-runko lämpöeristetään ja verhoillaan ulkoapäin. CLT-Elementtien tuotehyväksynnän menettelyt lähtevät jo raakalevyn valmistuksesta CLT-Raakelevylinja voi olla täysin oma tuotantoyksikkö / -yritys tai linja voi olla kiinteästi ennen runkoelementtien työstölinjaa. CLT-Raakelevyjä CLT-Runkoelementtejä 13

14 Raakalevyjen valmistusprosessi Saha Saha tai Clt-tehdas Clt-tehdas Sahaus / normaalitukki Esi-lajittelu Kuivaus Clt-kuivuuteen 9-11 % Esi-lajittelu Clt-laatuihin A B - C Lamelliaihioiden välivarastointi sahalla Sahaus / pientukki n. 3 m Esi-lajittelu Kuivaus Clt-kuivuuteen 9-11 % Esi-lajittelu Clt-laatuihin A B - C Lamelliaihioiden kuljetus Clt-tehtaalle Liimatoimitus Raakalevyaihion ajo puristimeen + puristus Liimavarastointi Lamellikerrosten ladonta + liimoitus raakalevyaihioksi Laatujärjestelmä Lamellien höyläys + ajo lamellikerroksiksi eräajoina Lyhyet lamellit höyläykseen (Vikakatkonta) Sormijatkaminen (paketointi) Clt-pituuksiin Lamelliaihioiden varastointi Clt-tehtaalla Raakalevyn hionta + ajo välivarastoon Raakalevyn ajo puristimesta välivarastoon Raaka-levyn varastointi Clt-tehtaalla CLT Runkoelementtien oma valmistus Clt-raakalevyn kuljetus muualle CLT Runkoelementtien valmistus muualla 14

15 Raakalevyprosessi Clt-raakalevyn valmistukseen on 2 menetelmää: Lamellit ensin syrjäliimauksella liimalevyksi Lamellit suoraan clt-levyksi ilman syrjäliimausta 15

16 CLT Rakennuskohteen runkoelementtien Tarjous - Tilaus Sopimus Asiakasprosessi: Kohteen mitoitetut arkkitehti-kuvat Markkinointi, myynti, luonnokset jne Raakaelementtien työstöjen optimointi Rakennesuunnittelu + Rakenteiden elementointi / liitokset Talotekniikka Runkoelementtien työstösuunnittelu + + CLT-Raakalevytilaus Talotekniikan suunnittelu??? Runkoelementtien työstöohjelmat CLT Raakalevyjen oma valmistus Raaka-levyn varastointi Clt-tehtaalla Runkoelementtien työstö / elementti-merkinnät CLT Raakalevyjen valmistus muualla Clt-raakalevyn kuljetus muualta 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Laatujärjestelmä Runkoelementtien varastointi, lastaus, kuljetus 16

17 Elementtien työstö Työstölinjat Valikoima on laaja ja kattaa erilaisia työstötarpeita alkaen pelkkien rakennusosien työstöistä ja päätyen hyvinkin monimuotoisiin dekoratiivisiin 3-ulotteisiin työstöihin Mitä monipuolisempia työstöjä halutaan, sitä monipuolisempi 3D-suunnittelujärjestelmä tarvitaan 17

18 Clt-linjaratkaisuja Pelkkä raakalevylinja: CLT-puristin ja ladonta-asema, jossa alipainenostin siirtää kerroksen ladelmaan Huom. Päästä läpisyötettävä puristin Yhdistetty raakalevylinja & runkoelementtilinja Huom. Sivulta läpisyötettävä puristin 18

19 Tuotantovaiheet 1 Lamellien sormijatkaminen Lamellien höyläys 3 Lamellien liimoitus + ladonta + puristus 4 Clt-raakalevyn kalibrpointi 5 Clt-raakalevyn työstö CLT- Tuotannon / rakentamisen teknologiasta Lähtökohtainen Lay-out Konelinjojen kustannusarvio Hallin Bruttopinta-ala Clt ilman syrjäliimausta Hallin korkeus Hallin kustannusarvio Eur m2 6 m Eur 5 CLT- Työstöportaali CLT-työstöjono Siltanosturi Lam-Höylä 2 CLT Hio nta 4 Alipainenostinsilta Ladonta / Liimotus Siaään- / ulos asema CLT-puristin S-jatko 3 1 Katko 19

20 Tuotantohallin seinustalle välivarastoituja runkoelementtejä autoon lastausta odottamassa Valmiita runkoelementtejä Valmiita pienempiä elementtejä 20

21 Vaaka-asentoon ja pystyasentoon kuormattuja Clt- Runkoelementtejä. Tässä vaiheessa hallikorkeuden on oltava riittävän reilu. 21

22 Clt-rakenteiden asiakasprosessi pienkohteeseen tai vähän suurempaankin Asiakkaan alustava rakennussuunnitelma esim. mitoitetut arkkitehtikuvat Kiintopuurakenteen esisuunnittelu / hintatarjous asiakkaalle Jos kauppa syntyy, kohteelle tehdään rakenneja toteutussuunnittelu Jos asiakas haluaa, talotekniikan suunnitelmat huomioidaan toteutuksessa Clt-Runkoelementit ym. Clt-rakenteet valmistetaan, elementit merkitään, yläreunat suojataan muovilla, jos tarpeen Asiakas saa rakenteiden pystytysohjeet Huomioidaan muiden kriittisten rakenteiden tilaukset, suunnittelu, valmistus, toimitus Kattorakenteet, jotka on syytä elementoida aluskatteineen valmiiksi ennen asennusta Clt-rakenne (rakennussarja) liitostarvikkeineen toimitetaan rakennuskohteeseen, jossa tarvitaan nosturi Pystytyksen urakoitsija toteuttaa clt-rungon pysytyksen tai koko rakennuksen Suunnittelun asiakasprosessi Kohteen valmiiksi suunnittelu Clt-rakenteiden suunnittelu, mitoitus, elementointi Kohteen mitoitetut arkkitehtikuvat Materiaalilistat Clt-Rakennussarjan pystytyksen ohjeet / nostojen tarvikkeet Rakennuksen pystytysohjeet Elementtien työstödata työstökeskukselle Elemettioptimointi Elementtien työstö + merkinnät Kerrostalokonseptissa prosessi on järeämpi ja monivaiheisempi. Suuremmat kohteet toteutetaan ns. tietomallipohjaisella suunnittelulla, joka kattaa pitkälle myös talotekniikan 22

23 Suunnittelujärjestelmät Rakennuskohteen 3Dmallinnus Myös 2D-suunnitelmat / mitoitukset Raakalevyn optimointi runkoelementeiksi ym. rakennusosiksi 23

24 Todella järeä pientaloseinä Keski- Europpasta 24

25 Clt-rakenteiden pystytys ei ole vaikeaa? Suomalainen pystytystiimi oppi homman yhden kohteen harjoittelulla. 25

26 Eräs Cltpientalokohde Vantaalla Clt-koetalokohde Kemissä. Ensimmäisenä tarvittava cltrunkoelementti oli kuormassa alimpana! 26

27 Clt-koetalokohde Kemissä. Rungon pysytysaika oli 1 pv. 27

28 Clt-rakenteiden määrällinen tarve Clt-elementtein määrllinen tarve / rakennuskohde on yllättävän suuri. Loppuasiakkaat usein haluavat talonsa kokonaan clt:stä. Myös suunnittelussa on helpompi soveltaa cltrakennetta läpi linjan, kun tehdä sekavia eri materiaalien yhdistelmiä. Myös rakennuksen pystytyksessä työ etenee puhtaalla clt-ratkaisulla sujuvasti. Samankaltaiset kiinnikkeet, ruuvit ja tiivisteet ja työmenetelmät läpi linjan. Yhden omakotitalon clt-määrä on siten helposti > 500 m2 = > 50 m3 Useamman asunnon rivitalon määrä on jo luokkaa tuhansia m2 => satoja m3 Ja suuremmat rakennukset / arkkitehtikohteet esim. Päiväkodit, hoivakodit, koulut helposti yli 2000 m2 = > 200 m3 Ja Haltia-luontokeskuksen clt-määrä oli jo valtava Tyypillinen ok-talo Kaikki runkorakenteet = CLT Rakenne m2 Alapohja 100 Ulkoseinät 200 Väliseinät 100 Välipohja 100 Yläpohja 150 Yht / m2 650 Keskipaksuus 100 Yht / m3 65 Arkkitehtikohteisiin tarvitaan paljon clt:tä!!! 28

29 Clt-rakenteiden markkinatilanne määrällinen tarve / kokemuksia eräs KLH:n kohde Murray Grow / Lontoo = lyhyt määrällinen kertomus 1 betonikerros + 8 puukerrosta; yhteensä kerrosala 905 m2 puuseinäpaksuus 128 mm välipohjat 146 mm yhteensä KLH-levyä n m2 = lähes 1000 m3 myös hissikuilut ja porraskäytävät KLH-levystä seinien kiinnitys välipohjiin kulmaraudoilla paksuusvaihtelua on vähemmän kuin betonilla. asennusaika 3 pv / krs 4 miehellä; työmaalla 8-10 rakentajaa koko talon pysytys 9 kerrosta 9 viikkoa on 20 viikkoa lyhyempi, kuin olisi ollut betonirakenteella Rakennustyömaalle yksi KLH-kuorma / pv = 24 tn / 2 3 autoa vko kuljetuksia oli vähemmän, kuin olisi ollut betonilla Ts. Pk-yritysmittakaavaisen clt-linjan minimimäärä ( m2/v) tulee täyteen muutamalla suurella kohteella + pienempiä kohteita lisäksi 29

30 Clt-rakenteiden markkinatilanne. Määrällinen tarve / Massivisia clt-kohteita 30

31 Valmiiksi varusteltujen clt-suurelementtien liitoksia on kehitettävä. Yksi ratkaisu voisi olla valmiit, järeät liitoshelat, joita on tarjolla ja joille eräissä suunnitteluohjelmissa on valmiit asennustyöstöparametrit Knapp Sherpa 31

32 Tilaelementti voi olla nopeimmin kehittyvä Cltrakentamisen järjestelmä 32

33 Riskianalyysi Tässä esityksessä riskianalyysi on vain viitteellinen ja se on huolella kohdistettava juuri siihen hankkeeseen, johon on tarkoitus ryhtyä. Vahvuutena ovat pohjoisen Suomen panostukset Clt-prosessien osaamiseen. Cltteknologiasta sekä Clt-rakenteiden tuotteistamisesta on kertynyt paljon tietoa. Erityiseksi vahvuudeksi on nousemassa Clt-kysynnän voimakas kasvu. Heikkoutena on 3D-suunnitteluosaamisen puute ja Clt:n rakennesovellutusten vasta alkuvaiheessa oleva tuotteistaminen. Sahatavaran ensijalostuksen prosessi poikkeaa siitä, mihin suomalaiset sahat ovat tottuneet. Mahdollisuutena ovatkin Clt:n monimuotoiset sovellutusmahdollisuudet ja liitettävyys kaikkeen rakentamiseen. Merkittävin mahdollisuus on viime aikoina ilmennyt Clt-kysynnän kasvu. Clt:n ekologisuus tulee olemaan tärkeä argumentti. Uhkana on väärin valittu Clt-prosessi ja väärät yhteistyökumppanit sekä raakaaineen hankinnassa, että rakentajaverkostossa. Jokin arvovaltainen taho jostakin syystä mustamaalaa Clt-rakentamisen jonkin ongelmatilanteen seurauksena. 33

34 Tulevaisuusvalinnat Clt-prosessin ja liiketoiminnan valinnat ja rajaukset muotoutuvat Clt-liiketoimintaan ryhtyvän yrityksen mukaan. Valintamahdollisuuksia on paljon verrattuna moneen muuhun toimialaan. Suomessa ei ole referenssejä Clt:n tuotannollisesta liiketoiminnasta, mikä toisaalta myös mutkistaa valintoja. Ainoa tuotannollinen toimija on StoraEnso. Valinnoissa on liiketoimintaprosesseja osattava myös rajata. Kaikkeen mahdolliseen ei pidä ryhtyä. Investoinnin voi toteuttaa myös vaiheittain. Merkittävin rajaus voidaan tehdä prosessin alkupäässä, mikäli löytyy luotettava sahatavaratoimittaja, joka kykenee esijalostamaan lamellipuutavaran riittävän pitkälle. Raakalevylinja voi olla itsenäinen prosessi esim. sahan perässä. Runkoelementtilinja voi olla itsenäinen prosessi esim. puutalotehtaan alkupäässä. Clt-investoinnin sijoitetun pääoman tuotto on parempi, jos linjat on integroitu Toinen keskeinen rajaus koskee Clt:n käyttökohteita. Kaiken kattavaan tarjontaan ei pidä ryhtyä. Omakotirakentamisen runkoelementtitoimitukset ovat eri maailma, kuin kerrostalojen valmistilaelementtien toimitukset. Clt-prosessien laatujärjestelmälle asetetaan aivan eri vaatimuksia vientitoimituksissa, kuin kotimaan toimituksissa, joille ei tarvita CE-merkkiä. Joten markkina-alue on selkeästi rajattava / määriteltävä. 34

35 CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Suunnittelun pohjaksi on laadittu esimerkkisuunnitelmat kolmelle investointitasolle, jotka kaikki kattavat lähes koko Clt-prosessin. Merkittävin ero on se, mistä puutavarasta prosessi alkaa. Ja merkittävimmän ero investointikustannuksiin aiheuttaa sormijatkoslinja, joka toisaalta on oleellinen laadunvarmennuksen lähtökohta. Tuotantojen linjaratkaisujen budjettihintoja eri kapasiteettitasoilla. (Budjettihinnat tarkistettavana). Hallin rakennuskustannuksia voi arvioida eri investointitasojen m2-tarpeen mukaan. Rakennuskustannus voisi olla Eur/m2 jopa enemmän? A. Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 10 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet (ei sormijatkoslinjaa) n. 3,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,15 MEur B. Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 12 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet n. 4,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,20 MEur C. Kapasiteetti > m2/v Max-elementtipituus 16 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet n. 4,5 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,25 MEur Kone- ja laite- sekä halli-investointien lisäksi on panostettava tuotteiden ja tuotantoprosessin kehittämiseen sekä henkilöstön koulutukseen. Liiketoiminnan kehityspanoksia on suunnattava mm. markkinointiin ja myyntiin ja näitä tukeviin selvityksiin. 35

36 Vaihtoehto B CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Max-levypituus = 12 m Investoinnit Yht. Myyntiennuste Rakennukset Määrä El-m Koneet Ja kalusto Keskihinta Eur/e-m2 75,00 79,00 78,70 79,50 79,29 78,44 Muut kehitystoimenpiteet Muuttuvat kulut Eur/e-m2 49,64 51,44 49,99 49,64 49,06 48,00 Yhteensä OK-Taloyksiköt-m Rahoitusennuste Yht. Tulosennuste Rahan käyttö Eur Liikevaihto Eur Investoinnit Muuttuvat kulut Eur Käyttöpääoma Myyntikate Eur Lainalyhennykset Kiinteät kulut Eur Osingonjako Käyttökate Eur Rahan lähteet Eur Rahoitustulos Eur Rahoitustulos Poistot Eur Laina A / Pankki? Tulos Eur Laina B / Finnvera? % -23,1 % 3,8 % 10,2 % 13,5 % 15,5 % 16,9 % Laina C / Osamaksulaina Eur/m Keh. avustukset + lainat Puutavaran hinta Jalostusarvo 1,96 1,96 1,95 1,95 1,96 Osakepääoma Eur/m3 Liikevaihto / hlö Rahoitusylijäämä / alijäämä ,00 Tuot-työ-h / M2 0,58 0,52 0,47 0,45 0,42 Henkilömäärä / kaikki yht. 12,03 15,59 17,19 19,08 20,66 Tase Puutavaran hävikki-% 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Tuotehinnat 2015 Eur/m2 Eur/m3 Mu-kulut Paksuus 80 65,00 812,50 Palkat 13,83 % 12,27 % 11,08 % Vieras pääoma Paksuus ,00 750,00 Ostopalv. 5,99 % 5,99 % 5,99 % Oma pääoma Paksuus ,00 708,33 Puutavara 31,60 % 31,54 % 31,65 % Paksuus ,00 687,50 Muut mat. 9,00 % 9,04 % 9,05 % Taseen loppusumma Paksuus ,00 666,67 Muut kulut 4,50 % 4,50 % 4,50 % Huom. Investointituki= 35 %, Kehittömistuki = 50 % Clt-Prosessi - B Keskipaks / -hinta 106,86 79,00 739,30 Yht. 64,93 % 63,34 % 62,27 % Sahatavaran lajittelu -- sormijatkos -- lamellihöyläys -- ladonta+liimoitus -- raakalevyn puristus -- hionta --Clt-runkoelementtien työstö 36

37 Muuttuvat kulut CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Kiinteät kulut Keskipaksuus (mm) M3/v 106, Myyntiennuste Keskihinta Eur/m2 78,70 Tulosennuste Vuosi Tuotantomäärä Yht. M2/v Eur/yht % Liikevaihto Yht % Myyntituotot (sis.sivutuotteet) ,7 % Sivutuotteet ,3 % Reklamaatiot + luottotappiot -1,0 % ,0 % Henkilöstö Eur/h (H/v) 15, Työ-h/el-m2/paksuus 80 Teho-kerr. 0,35 90 % Muuttuvat kulut Yht ,3 % Palkat ,81 % Henkilösivukulut 25,0 % ,45 % Ulkopuoliset palvelut / Suunn. 3,50 % ,50 % Ulkopuoliset palvelut / myynti 2,50 % ,49 % Materiaalikulut-puu Eur/m3 170, ,54 % Materiaalikulut-Liima Eur/kg 8, ,54 % Muut tuotantotarvikkeet 1,50 % ,50 % Tuotannon energia 3,00 % ,00 % Kone-, terä- ja työkalukulut 1,25 % ,25 % Kunnossapitokulut 1,75 % ,75 % Muut muuttuvat kulut 1,50 % ,50 % Myyntikate Yht ,7 % Henkilöstö Eur/h (H/v) 25, Kiinteät kulut Yht ,8 % Palkat (johdon resurssi) ,4 % Henkilösivukulut 30 % ,7 % Ulkopuoliset palvelut Matkakulut ,4 % Markkinointikulut ,3 % Tietoliikenne ,0 % Toimitilavuokrat / 3000 m ,6 % Toimitilaenergia ,2 % Vakuutuskulut ,1 % Hallintokulut ,1 % Muut kiinteät kulut ,1 % Käyttökate Yht ,8 % Rahoituskulut 5 % ,2 % Verot ,6 % Muut rahoitustuotot / -kulut Rahoitustulos Yht ,1 % Poistot ,0 % Satunnaiset kulut + tuotot Myyntikate Yht ,7 % Kokonaistulos Yht ,2 % 37

38 CLT-rakentamisen Avoimia kysymyksiä, mahdollisuuksia Tuotekehitystä tarvitaan ja sille on sijaa Erityisesti elementtien liitokset varsinkin jos Clt varustetaan suurelementeiksi Mutta Clt:n soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin, ei pelkästään puutaloelementeiksi Hukkapalojen jatkojalostus moniin pienempiin käyttötarkoituksiin antaa mahdollisuuksia monille ideoille / aukkojen m2-määrä on yllättävän suuri ja hukkapaloja riittää Järeät ulkokalusteet pihoille, puutarhoihin ja puistoihin Huonekalurakenteet; esim. sängynpäädyt Sisäportaat, kerrostasanteiden kaiteet Infrarakentamisen aidat, piensillat / kaiteet; teollisuuden meluseinät Jos Clt-levyä voi painekyllästää, niin käyttökohteita löytyy paljon lisää Tällöin clt-raaka-aineena on oltava mänty Jne. Ideoille on runsaasti tilaa: hukkapalojen työstäminen pienrakennusten ponttiliitoksiin perustuviksi rakennussarjoiksi? Leikkikenttäkalusteet ja varusteet Jne.. Laatujärjestelmä / CE-merkki prosessien eri vaiheisiin voi aiheuttaa päänvaivaa, kun harmonisoitua tuotestandardia ei vielä ole 38

39 CLT-rakentamisen Eräs käyttökohde.. Meluseinä Lamellit Pysty /UTV 20 Vaaka 40 Pysty 30 Vaaka 40 Pysty/UTV 20 Yhteensä 150 CLT-liitos Yläreunaan urospontti Alareunaan naaraspontti Elementtisaumaan kulmapelti Pystyverhous voidaan tehdä lyhyistä laudoista ilman jatkosta Lamellien ja paneelien paksuudet voivat olla toisinkin Paneelit sahapintaisina ja vähintään pohjamaalattuna. Värin määrää tilaaja 39

40 CLT-rakentamisen Vapausasteita arkkitehdeille!!! 40

41 CLT-rakentamisen CLT- Tuotannon teknologiasta Clt-Tuotanto voi olla myös suurteollisuutta Kapasiteetti > m2/v n m3/v Liikevaihto 43 Meur/v Tuotteet Clt-raakaelementtejä tai valmiita Clt-runkoelementtejä 41

42 Laatujärjestelmän rakenne, perustaminen? ja käyttöönotto Onko puumiesten painajainen? CLT-rakentamisen Laatujärjestelmä Perustamisvaihe Prosessien määrittäminen ja standardien vaatimusten huomioiminen Toiminnan seuraaminen ja mittaaminen sekä sisäiset auditoinnit Ulkoinen auditointi ja sertifiointi Laadunhallintajärjestelmä Yleiset vaatimukset Dokumentointia koskevat vaatimukset Laatupolitiikka Muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle ja katselmoinnille Laatukäsikirja, joka sisältää Laatujärjestelmän Soveltamisalan / rajaukset Menettelyohjeet (viittaukset niihin) Prosessien väliset vuorovaikutukset Asiakirjojen hallinta Tallenteiden hallinta Johdon vastuu Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys Laatupolitiikka Suunnittelu Vastuut, valtuudet ja viestintä Johdon katselmukset Tuotannon menettelyohjeet Standardin edellyttämiä yksityiskohtaisempia kuvauksia ja määrittelyitä tietyille toiminnoille. Resurssien hallinta Resurssien varaaminen Henkilöresurssit Infrastruktuuri Työympäristö Tuotteiden toteuttaminen Toteutuksen suunnittelu As-prosessit Suunnittelu ja kehittäminen Ostotoiminta Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen Seuranta Tuotannon työohjeet Toiminto- ja/tai konekohtaisia erityisohjeita tietyn työn tai työvaiheen suorittamiseen. Mittaus, analysointi ja parantaminen Seuranta ja mittaus Poikkeavan tuotteen ohjaus Tiedon analysointi Parantaminen Tuotannon viiteaineisto Mm. standardit, tekniset taulukot, toimittajien valintataulukot, koneiden valmistajien laatimat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tekniset tiedot. 42

43 Lisätietoja Markku Helamo Puutuote-DI Kemin Digipolis Oy Puh E-Posti www-sivut Kiintopuu voisi olla CLT:n suomalainen nimike, jos se tuntuu hyvältä. Kiintopuu on rekisteröity tavaramerkki. 43

44 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-rakentamisen ominaispiirteitä ekologisuus monipuolisuus rakentamisen laatu rakentamisen talous rakennusfysikaalinen toimivuus rakenteiden lujuus rakenteiden turvallisuus Puun tarina johtolankana = suomalaisen rakentamisimagon korjaantuminen 44

45 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT- Koetalo CLT- Koetehdas Sisältö CLT- käyttökohteita eri puurakennejärjestelmiin ja puutuotteisiin CLT- käyttökohteita erityyppisiin rakennuksiin / asiakkaille CLT- markkinanäkymiä erityyppisille asiakastahoille CLT- rakenteiden tuote- / asiakasmatriisi CLT- toimijoiden verkosto CLT- rakentamisen prosesseista CLT- rakentamisen teknologiasta CLT- tuotantotalous / tyyppi-case CLT- puurakenteiden teollinen kehitys, toimialan tilanne CLT- markkinatilanne, kilpailutilanne CLT- suunnittelujärjestelmistä CLT- kustannus- / ym. Vertailua CLT- rakenteiden argumentteja CLT- Eurooppatilastoa ja maantiedettä CLT- linkkejä CLT- kuvakatsaus Lapin CLT-Hankkeiden julkista aineistoa / 45

46 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Investoinnin LTS taustaa Lähtökohdat, tavoitteet Liikeidea, ansaintamalli Liiketoimintaprosessit Toimiala ja markkinat Riskianalyysi Tulevaisuusvalinnat Kehittämissuunnitelmat Taloudelliset suunnitelmat Avoimia kysymyksiä Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi 46

47 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Raakalevyprosessi Raaka-aineen ensijalostus Lamellien höyläys Lamellien ladonta ja liimoitus Levyaihion puristus Levyaihion jälkikäsittely Laatujärjestelmä Tuotantotalous Muita näkökohtia Lisätietoja Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi Perustuu Clt-menetelmään, jossa lamellit liimataan suoraan raakalevyksi ilman syrjäliimausta. 47

48 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Runkoelementin valmistusprosessi Elementtien käyttökohteet / valmiusaste Elementtien tilaustiedot Suunnittelujärjestelmät Elementtien työstöt Elementtien jälkikäsittely Elementtien logistiikka Laatujärjestelmä Tuotantotalous Muita näkökohtia Lisätietoja Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi Perustuu valmiiseen raaka-levyyn. Mutta runkoelementtilinja voi olla (ja usein onkin) suoranainen jatke raakalevylinjalle. 48

49 CLT-Hankkeiden markkinointi Lisätietoja Projektissa tullaan laatimaan lisäksi seuraavia esityksiä Clt-tuotannon ja rakentamisen laadunvalvonnan ratkaisut Clt-rakenteiden 3D-suunnittelun ja tietomallien ratkaisut Clt-rakenteiden rakentamistalous yleensä Clt-Koetaloprojekti >< perinteinen puutaloprojekti Ja ennen kaikkea Clt-Rakenneohje Tutkimustulosten raportointi Esitysten sisällöt muotoutuvat tarkemmin, kun asia etenee 49

Uudet puurakennejärjestelmät suunnittelu / teollinen valmistus

Uudet puurakennejärjestelmät suunnittelu / teollinen valmistus Sisältö Suunnittelu / teollinen valmistus / Miten asiaan on paneuduttu Perinteiset suomalaiset puutalorakenteet Timber Frame rakenteet Täydellinen Pre Cut Kiintopuurakenteet ( MHM & CLT) Valmistuksen teknologia

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA.

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Työn tekijä: Tuomas Kaarlela Työn valvoja: Pekka Tommila Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden

Lisätiedot

Puurakentamisen osaaminen ja osaajat

Puurakentamisen osaaminen ja osaajat Puurakentamisen osaaminen ja osaajat Kansallinen kartoitus Petri Heino Petri Heino. 2011. Puurakentamisen osaaminen ja osaajat: kansallinen kartoitus. ISBN: 978-952-61-0431-7 (nid.) ISBN: 978-952-61-0432-4

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Industriellt producerade flerbostadshus

Industriellt producerade flerbostadshus Industriellt producerade flerbostadshus och broar i trä Opintomatka Ruotsiin toukokuussa 2011 1 Mikko Viljakainen 2 Elementtien kokoamista Lindbäcksin tehtaalla. Seinät, lattiat ja katot kootaan aluksi

Lisätiedot

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 5 / 2 0 11 4. 5. 2 0 11 SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ www.mellano.fi mukava Mellanon Mukava on täysin uusi ja

Lisätiedot

Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen. Symbioosi Oy

Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen. Symbioosi Oy Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen Symbioosi Oy Johdanto / Exec. Summary Jalostusarvo kautta linjan laskenut merkittävästi suomessa viimeisen 10 vuoden aikana, teollisuus keskittynyt

Lisätiedot

Puutuotetutkimusta. pystyneet ohjaamaan alansa standardointia. Puutuoteteollisuuden rima on yhtä korkealla. perustettavan yrityksen valmisteluissa

Puutuotetutkimusta. pystyneet ohjaamaan alansa standardointia. Puutuoteteollisuuden rima on yhtä korkealla. perustettavan yrityksen valmisteluissa M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 8 / 2008 Puutuotetutkimusta 11.9.2008 heti! Sivu 5 Rakennuselementtejä umpipuusta Uusia kirjainyhdistelmiä, mm. CLT, KLH ym. on tulossa tutuksi

Lisätiedot

pölylle Uusi, ketterä ja hiljainen Mirka Cerossähköhiomakone

pölylle Uusi, ketterä ja hiljainen Mirka Cerossähköhiomakone M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 6 / 2 0 11 24. 5. 2 0 11 pölylle Yhdistä Mirkan Ceros-hiomakone ja Mirkan hiontaverkko teollisuuspölynimuriin

Lisätiedot

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 2 / 2 0 11 2. 3. 2 0 11 Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 Yhdestä paikasta Ohjeet ja ratkaisut

Lisätiedot

RAPORTIN LAADINTAOHJEET

RAPORTIN LAADINTAOHJEET Liiketoimintasuunnitelman 1(30) RAPORTIN LAADINTAOHJEET Päivitetty 2010 Liiketoimintasuunnitelman 2(30) SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 3 2. LAADINTAPROSESSI 4 3. SISÄLTÖKOHTAISET LAADINTAOJEET 6 4. TOTEUTUKSEN AJALLINEN

Lisätiedot

Mellanon maaliovet ajatonta tyylikkyyttä. www.mellano.fi

Mellanon maaliovet ajatonta tyylikkyyttä. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 9 / 2 0 1 0 7. 1 0. 2 0 1 0 Mellanon laadukkaat maaliovet valmistetaan yksilöllisesti Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Hartolan ja Pälkäneen yksiköt Hartolan ja Pälkäneen yksiköissä

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

3Vain. Tilaa Puu&Tekniikka osoitteesta www.puutekniikka.fi tai soita tilaajapalveluumme puh. 03 4246 5336.

3Vain. Tilaa Puu&Tekniikka osoitteesta www.puutekniikka.fi tai soita tilaajapalveluumme puh. 03 4246 5336. 3Vain M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 9 / 2012 3.10.2012 Kaikkien lokakuun loppuun mennessä tilanneiden kesken arvomme DeWaltin iskuvääntimen (ovh 479 euroa). Voit osallistua

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

huonekaluvalmistuksen

huonekaluvalmistuksen M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2009 12.11.2009 Finnforest Iso-Britanniassa: Uusi tapa toimia Sivu 6 Jos Englannin jalkapallojoukkue menestyy hyvin MMkisoissa, vedetään

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2008 Versowood_HOTTI_real_final.ai 17.10.2008 15:36:36 27.10.2008 LÄMMITYSPELLETTI Kotimaisen metsäteollisuuden sivutuotteista jalostettava

Lisätiedot

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 3 / 2 0 11 2 3. 3. 2 0 11 Sivu 4 Koivu jalostuu Viitasaarella Viitasaarelaisella Haka-Wood Oy:llä on meneillään

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) 16001

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta,

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta, M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2010 20.5.2010 Puukerrostalo rakentaminen vauhdittuu Sivu 8 Lisää puurakentamisesta s. 4 Martinsons Ab:n menestyksen avaimet: Yhteistyötä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14 Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja Julkinen 2 (26) Alkusanat Rakentamisessa kulutetaan paljon luonnonvaroja

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot