CLT-Runkoelementtien valmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLT-Runkoelementtien valmistus"

Transkriptio

1 CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Runkoelementin valmistusprosessi Elementtien käyttökohteet / valmiusaste Elementtien tilaustiedot Suunnittelujärjestelmät Elementtien työstöt Elementtien jälkikäsittely Elementtien logistiikka Laatujärjestelmä Tuotantotalous Muita näkökohtia Lisätietoja Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi Perustuu valmiiseen raaka-levyyn. Mutta runkoelementtilinja voi olla (ja usein onkin) suoranainen jatke raakalevylinjalle. 1

2 Toimittajat Talotekniikan tarvikkeet Muut rak-tarvikkeet materiaalit Eristeet Rakennuslevyt Muu puutavara CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Prosessit kokonaisuutena Teknologia- / asiakasprosessien periaatteelliset vaiheet Laatujärjestelmä CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Tilaelementtien valmistus CLT-Suurelementtien valmistus CLT-PreCut (=paikallaan rakentaminen) 3D-Cad-Cam Asiakkaat Pientalo-ostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Rakennusliikkeet Sahatavara CLT-Raakalevyn valmistus CLT-Prosessi Puutalotehtaat Hirsitalotehtaat Liima Myynti, tarjouslaskenta, hankinta, tuotannon / logistiikan ohjaus Markkinointi, tuotekehitys, teknologiakehitys, järjestelmäkehitys Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Matkailurakentajat 2

3 CLT-Prosessit kokonaisuutena CLT-Runkoelementeillä tarkoitetaan CLT-raakalevystä valmistettuja, lähes kaikkiin puurakentamisen järjestelmiin soveltuvia rakennuselementtejä, jotka on suunniteltu ja työstetty asennusvalmiiksi ikkuna- ja oviaukkoineen, liitoslovineen jopa talotekniikkaupotuksineen. Runkoelementti on kantava rakenne, ja se voi samalla olla myös sisustuselementti. CLT-runko lämpöeristetään verhoillaan ja ulkoapäin. Tässä esityksessä on oletuksena, että runkoelementin perustana olevalla Clt-Raakalevyllä on jo tuotehyväksyntä ja sen rakenteelliset perusominaisuudet ovat hyväksytyn laadun valvonnan alaisia. Keski-Euroopasta tuotavalla Clt-Raakalevyllä on CE-merkki ns. ETAhyväksynnän kautta. CLT-Runkoelementtein valmistus edellyttää aina loppuun saakka vietyä asennusvalmiiden elementtien 3D-suunnittelua. CLT-Runkoelementtilinja voi olla täysin oma tuotantoyksikkö / -yritys tai linja voi olla kiinteästi raakaelementtilinjan perässä. 3

4 CLT-Prosessit kokonaisuutena Clt-raakalevyn tuotantolinja sopii hyvin pk-sahan (tai suuremman sahan ) jatkojalostukseksi. Sahatavaralaaduista on helppo löytää clt-raaka-aineeksi sopivia lajikkeita Clt-raakalevylle (esim 3m x m) löytyy monia asiakkaita Mutta ensin on synnytettävä Suomeen Clt-jatkojalostajien verkosto = 3D-suunnittelu + -työstö Clt-runkoelementtien suunnittelu- / työstöpalvelukeskukselle olisi heti sijaa, Perustuen ensin keski-eurooppalaiseen raakalevyyn, jonka saatavuus tulee pian ongelmaksi Perustuen piankin suomalaiseen clt-raakalevyyn 3D-suunnittelu & Cad-Cam-työstöpalvelukeskus voi olla erillinen itsenäinen yritys / tulosyksikkö Clt-Suurelementtilinja sopii puutalotehtaan yhteyteen tai rakennusliikkeen tukikohtaan Clt-suurelementillä tarkoitetaan puutalon suurelementtiä, jossa rankarunko on korvattu Cltrunkoelementillä Rakenneratkaisu edellyttää tuotekehitystä mm. elementtiliitosten suhteen Elementointi on hyvä ulottaa myös ala-, väli- ja yläpohjaelelementteihin Clt-Tilaelementtilinja sopii Clt-runkoelementtilinjan tai suurelementtilinjan jatkeeksi Clt-tilaelementti voidaan valmistaa suoraan Clt-runkoelementeistä tai Clt-suurelementeistä Tilaelementin kaikki runkorakenteet voivat olla Clt:tä. Muut seinä- ja pohjarakenteet voivat vaihdella Suurten tilojen ja kerrostalojen rakentamisessa valmis tilaelementti on todettu hyväksi ratkaisuksi 4

5 CLT-Prosessit kokonaisuutena Clt-Investointien vaiheet CLT-Raakalevylinja sopii sahalle CLT-Työstölinja sopii puurake-yritykselle CLT_Raakaelementtilinja + työstölinja sopii puurake-yritykselle, mutta huonosti sahalle CLT-Suurelementtilinja sopii puurake-yritykselle, ei sahalle CLT-Tilaelementtilinja sopii puurake-yritykselle, ei sahalle Pk-sektorilla koko prosessin kertainvestointi Clt-raakalevysta Clt-tilaelementtiin ei ole mielekäs, ellei yrityksellä ole jo erittäin vahva asema markkinoilla Investointi voi kohdistua pelkästään Clt-runkoelementtien valmistukseen Keski-Euroopassa on paljon pieniä clt-runkoelementin työstöyksiköitä Soveltuu hyvin suomalaiseen pk-yritysmittakaavaan (= investointi + tuotantomäärä- / liikevaihtotavoitteet + rahoitus) Raakaelementit voi hankkia useilta eri valmistajilta; toistaiseksi vain Keski-Euroopasta, mutta lähitulevaisuudessa myös Suomesta Tämä esitys kohdistuu vain Clt-runkoelementtien valmistukseen. Oletuksena on, että Cltraakalevy saadaan hankittua omasta tuotantoyksiköstä tai muilta valmistajilta Suomesta tai Keski-Euroopasta. Todennäköisesti suomalaista Clt-raakalevyä on saatavissa

6 Raakalevyjen lajikkeet Clt-Runkoelementtien suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitava Clt-raakalevyjen saatavuus. Clt-rakenteiden ja runkoelementtien suunnittelu ja valmistus on syytä perustaa vakiintuneisiin raakaelementtien dimensioihin (paksuudet, leveydet, pituudet) ja lajikkeisiin. Raakalevyn ulottuvuudet. Raakalevyn leveysvaihtoehtoja ovat esim. 245, 275, 295 (Esim. StoraEnso) Vakiopuristimessa liimattava suurin leveys on jopa 320 (Esim. Ledinek) Runkoelementtein valmistuksessa on syytä pyrkiä hyödyntämään raakalevyn max-pituuksia, joka usein on 16 m. Suuri pituus edesauttaa raakalevyn optimointia runkoelementiksi. N x 2m -lohkopuristimessa voi puristaa myös lyhyempiä levyjä. Raakalevyn laadut Puulaji on useimmiten kuusi, joskin tarjolla on usein mänty ja lehtikuusi ja jopa lehtipuulajitkin Näkyviin jätettävälle pinnalle on tarjolla eri laatuluokkia ja esim. StoraEnsolla on 3 pintalaatua A Näkyvä laatu, joka soveltuu tilan dekoratiiviseksi pinnaksi sellaisenaan B? C Ei näkyvä laatu, joka peitetään jollakin pintamateriaalilla Lujuusluokka C24 (esim. StoraEnso / muut luokat tilauksesta) Kosteuspitoisuus 11 % ± 2 %, näkyvä laatu 9 % ± 2 % 6

7 Raakalevyjen lajikkeet.raakalevyn paksuudet / lamellien paksuudet alkavat vakiintua seuraavan taulukon mukaisiksi (esimerkki = StoraEnso) Toisen suuren valmistajan KLH:n Levy- / lamellipaksuudet poikkeavat, mutta tavallisimmat paksuudet 100, 120, 140 ovat samoja Pystyrakenteet ovat seinärakenteita Vaakarakenteet ovat kattorakenteita, joita voi soveltaa myös korkeisiin seinärakenteisiin Pystyrakenteet Nimellis Merkintä Kerroksia paksuus Lamellirakenne Poikittais Pitkittäis Poikittais Pitkittäis Poikittais 60 C3s C3s C3s C3s C3s C5s C5s C5s C5s CLT-Runkoelementtien valmistus Vaakarakenteet Nimellis Lamellirakenne Merkintä Kerroksia paksuus Pitkittäis Poikittais Pitkittäis Poikittais Pitkittäis Poikittais Pitkittäis 60 L3s L3s L3s L3s L3s L5s L5s L5s L5s L5s L5s L5s-2* L7s L7s L7s L7s-2* L7s-2* L7s-2* L7s-2* L8s-2** L8s-2**

8 Runkoelementtien käyttökohteita / valmiusaste Käyttökohteita Talorakenteen kaikki elementit niin pitkälle, kuin Clt-rakennetta halutaan kohteessa soveltaa: Suorat ulkoseinäelementit Ulkoseinän korotuselementit Päätykolmioelementit Väliseinäelementit Alapohja- / välipohja- / yläpohjaelementit Kerrostaloelementit yhdistettynä vaikka betonirakenteisiin Valmiusaste Toinen tai molemmat pinnat hiottuna Korkeus ja pituus mittaan työstettynä Ikkuna- ja oviaukot valmiiksi työstettynä Perustuksen alajuoksua varten liitosurat tai -kyntteet Elementtien jatkosten väliset liitospontit Liitosruuvien upotusreiät Sähköjohto- ja sähkörasiaupotukset, LVI-putkien läpiviennit Alapohja-, välipohja- ja kattorakenteiden liitoslovet Clt-Runkoelementtien valmiusaste käsitellään tässä esityksessä vain Clt.n osalta. Elementtien varustelu suurelementeiksi tai tilaelementeiksi käsitellään erikseen ja ne ovatkin yleensä erillisiä tehdastoimintoja ja näitä elementtijärjestelmiä on lukuisia 8

9 Runkoelementtien käyttökohteita / valmiusaste Liitosten / ym. Työstöjen tuotteistaminen Clt-rekenteet kehittyvät koko ajan ja yhä pitemmälle vietyä työstöteknologiaa on tarjolla Työstöjen tuotteistamisesta lisää kohdassa Elementtien työstöt Talotekniikan työstöt Taloteknikan suunnittelu tulee mukaan ns. tietomallipohjaisen 3D-suunnittelun yleistyessä Työstöt talotekniikan johdotuksille okin toteutettava tehtaalla aina, kun mahdollista. Työmaalla ei saa tehdä CLT-elementtien kantavia pitkittäissuuntaisia kerroksia heikentäviä poikkisuuntaisia työstöjä. Jos työmaalla tehdään työstöjä johdotuksille, urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan on valvottava työtä, jotta varmistetaan, että elementtien rakenteellisesti tärkeät alueet eivät heikkene. Hinnasto Runkoelementeille on laadittava kattava hinnasto, joka huomioi työstöjen laajuuden. Erityinen tekijä hintataulukossa on cnc-työstölinjan kapasiteetin tarve / työstöjen valikoima / tilaus. Hinta voi olla tilauseräkohtainen tai pitkälle eritelty elementtiluettelon positiokohtainen hinnasto. 9

10 Runkoelementtien tilaustiedot Tarjousvaiheen tietoja Projektin peruskuvaus / rakennustapaselostus / rakennesuunnitelmat CLT-elementtien käyttökohteiden kuvaukset / yksittäisten levyjen piirustukset Elementtien mitoituksen voi määritellä alustavasti Asiakkaan neuvonta oikeiden rakenteiden määrittämisessä ja alustavan suunnitelman laadinnassa, jolloin tarvitaan mm. seuraavia tietoja: Hyötykuormat Pysyvät kuormat (lattiarakenteet jne.) Tuuli- ja lumikuormat Taipuma- ym. raja-arvot Lastausjärjestys: Levyt lastataan normaalisti päällekkäin vaaka-asentoon. Aluspuita käytetään pyynnöstä trukkinostojen helpottamiseksi. Rakenteen on hyvä perustua mahdollisimman suuriin elementteihin, jolloin lujuus maksimoituu ja liitosten lukumäärä minimoituu. Asiakkaalle annettavaan hintainformaation on lisäksi sisällytettävä: Kulutustavarat ja muut tarvikkeet, kiinnikkeet, saumalaudat, alapohjalaudat, äänieristys- ja saumatiivisteet Nosturikustannukset sekä nostoapuvälineet Kaikki levyjen asennuksessa tarvittavat muut laitteet, tarvikkeet ja rakennelmat Asennuksen aikana sateelta suojautumiseen tarvittava materiaali Asennettujen levyjen näkyvien pintojen suojaamiseen tarvittava erityinen materiaali 10

11 Runkoelementtien tilaustiedot Tilausvaiheen tietoja Toimitusajan vahvistus / tuotantokapasiteetin varaus, jolloin on asetettava mm. seuraavia ehtoja: Yksittäisten levyjen piirustukset (*.dwg- tai *.dxf-formaatissa), joista on käytävä ilmi mm. Elementin numero Pintalamellien suunnat Levyn paksuus Kaikki mitat Levyliitokset Pinnan laatu Näkyvä puoli Kuormassa ylös / alas jäävä puoli Lastausjärjestys / lastaustapa Asiakkaalta tarkistuslista täytettynä Lisäksi tavanomaiset sopimusehdot huomioiden Cltrunkoelementtitoimituksen erityispiirteet Asiakas hyväksyy elementtipiirustukset/laskutusluettelon sovitun määräajan puitteissa Asiakas ei tee muutospyyntöjä sovitun määräajan jälkeen. Kun tarvittavat asiakirjat on saatu, suunnittelu aloittaa asiakkaan projektin tuotannon suunnittelun. Kun suunnittelu valmistuu, asiakkaan on tarkistettava ja vahvistettava suunnittelu sekä elementtien rahti- ja laskutusluettelot Kun tilaustiedot on vahvistettu asiakkaalle voi CLT-elementtien aloittaa valmistuksen. Työstetyt CLT-elementit toimitetaan kohteeseen sovittuina ajankohtina ja sovituissa erissä 11

12 Runkoelementtien valmistusprosessi CLT Rakennuskohteen runkoelementtien Tarjous - Tilaus Sopimus Asiakasprosessi: Kohteen mitoitetut arkkitehti-kuvat Markkinointi, myynti, luonnokset jne Raakaelementtien työstöjen optimointi Rakennesuunnittelu + Rakenteiden elementointi / liitokset Talotekniikka Runkoelementtien työstösuunnittelu + + CLT-Raakalevytilaus Talotekniikan suunnittelu??? Runkoelementtien työstöohjelmat CLT Raakalevyjen oma valmistus Raaka-levyn varastointi Clt-tehtaalla Runkoelementtien työstö / elementti-merkinnät CLT Raakalevyjen valmistus muualla Clt-raakalevyn kuljetus muualta 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Laatujärjestelmä Runkoelementtien varastointi, lastaus, kuljetus 12

13 Runkoelementtien valmistusprosessi Clt-rakenteiden asiakasprosessi pienkohteeseen tai vähän suurempaankin Asiakkaan alustava rakennussuunnitelma esim. mitoitetut arkkitehtikuvat Kiintopuurakenteen esisuunnittelu / hintatarjous asiakkaalle Jos kauppa syntyy, kohteelle tehdään rakenne- ja toteutussuunnittelu Jos asiakas haluaa, talotekniikan suunnitelmat huomioidaan toteutuksessa Clt-Runkoelementit ym. Clt-rakenteet valmistetaan, elementit merkitään, yläreunat suojataan muovilla, jos tarpeen Asiakas saa rakenteiden pystytysohjeet Huomioidaan muiden kriittisten rakenteiden tilaukset, suunnittelu, valmistus, toimitus Kattorakenteet, jotka on syytä elementoida aluskatteineen valmiiksi ennen asennusta Clt-rakenne (rakennussarja) liitostarvikkeineen toimitetaan rakennuskohteeseen, jossa tarvitaan nosturi Pystytyksen urakoitsija toteuttaa clt-rungon pysytyksen tai koko rakennuksen Suunnittelun asiakasprosessi Kohteen valmiiksi suunnittelu Clt-rakenteiden suunnittelu, mitoitus, elementointi Kohteen mitoitetut arkkitehtikuvat Materiaalilistat Clt-Rakennussarjan pystytyksen ohjeet / nostojen tarvikkeet Rakennuksen pystytysohjeet Elementtien työstödata työstökeskukselle Elemettioptimointi Elementtien työstö + merkinnät Kerrostalokonseptissa prosessi on järeämpi ja monivaiheisempi. Suuremmat kohteet toteutetaan ns. tietomallipohjaisella suunnittelulla, joka kattaa pitkälle myös talotekniikan 13

14 Tuotesuunnittelu / toiminnanohjaus / ohjelmistot Tarjolla olevia ohjelmistoja mm.: Cadwork, Hsb-cad, Vertex, Tekla Keski-Euroopasta löytyy useita muitakin 3D-ohjelmistoja suunnittelun lähtötiedot / tiedostot ym. (esim. Autocad, Archicad) nimikkeiden hallinta hinnoittelun lähtölaskenta rakennesuunnittelu määrälaskenta ym. tiedonsiirto hankintaan tiedonsiirto tuotantokoneille työstöparametrit rakenneosien merkkausdata toimituksen materiaalilistaukset tiedonsiirto pystytykseen talotekniikka mukaan samaan malliin CLT-Runkoelementtien valmistus Suunnittelujärjestelmät Pk-yrityksen on hankittava VALMIS ohjelmisto Yhteys toiminnan ohjauksen järjestelmiin Yhteys laatujärjestelmiin Yhteys koko asiakas-prosessiin Kriittisin Clt-runkoelementtivalmistuksen kehittämiskohde on 3Dsuunnittelu ja sen osaaminen : järjestelmät, ohjelmistot, tiedonsiirto Tuotesuunnittelumalli Arkkitehtuuri Materiaalit Rakenne Lämpö-Vesi-Ilma Sähkö-Data Kalusteet Viimeistely Toiminnanohjaus Tuoterakenteet Materiaalit Ostot-varasto Tilaukset Tuotanto Toimitukset Projektihallinta 14

15 Suunnittelujärjestelmät 3D-Suunnittelujärjestelmät Rakennesuunnittelu Elementtisuunnittelu Detaljisuunnittelu Optiomointi Voidaan luoda omat rakenteiden työstö- / liitosparametrit. Samalla myös muut rakenteet (katot, ikkunat, ovet ym.) Kykenevät huomioimaan pintalamellien suunnan Kykenevät ottamaan huomioon LVIS-suunnitelman Kykenevät tuottamaan elementtilistaukset ja määrälaskelmat. Järjestelmistä tiedonsiirto elementtien työstöön 15

16 Suunnittelujärjestelmät Rakennuskohteen 3Dmallinnus Myös 2D-suunnitelmat / mitoitukset Raakalevyn optimointi runkoelementeiksi ym. rakennusosiksi 16

17 Suunnittelujärjestelmät Tietojärjestelmähankinnan toimenpidesuunnitelma / Etenemisjärjestys Ensin on ratkaistava Mitkä ovat varteenotettavimmat asiakaskohderyhmät nyt ja jatkossa? Kuinka pitkälle asiakasrakenteiden suunnittelun on tarkoitus viedä? Kuinka pitkälle työstöt on tarkoitus viedä? Pelkät rakenteelliset työstöt vai jopa dekoratiivisia työstöjä Miten kehitettäville ratkaisuille löytyy markkinoinnin / myynnin argumentit???? Rakenteellinen perusratkaisu Arkkitehtuuri Materiaalit Rakenteet Liitokset Detaljit Rakennussarjaominaisuudet Suunnittelun lähtökohdat Aina asiakaskohtaisesti Kokonaisuuden hallinta Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Materiaalit LVIS-suunnittelu Kaluste- / viimeistelysuunnittelu Muu Mikä ohjelmisto? Tuotesuunnittelumalli Arkkitehtuuri Materiaalit Rakenne Lämpö-Vesi-Ilma Sähkö-Data Kalusteet Viimeistely Dokumentaatio Toiminnanohjaus Dokumenttiarkisto Mikä ohjelmisto? 17

18 Elementtien työstö Työstötietojen tuominen työstöportaaliin Tiedot voidaan tuoda kolmella eri tavalla: Laatimalla ns. elementtikaaviot ja ohjelmoimalla työstöt työstöportaalissa rakenteet voidaan suunnitella myös 2D-ohjelmalla hidas, koska työstöjen ohjelmointi suoritetaan erikseen, joskin hitaus riippuu työstökoneen tyypistä virhemahdollisuudet kasvavat, koska samat tiedot joudutaan antamaan vähintään kahteen kertaan Mallintamalla rakenteet 3D-suunnitteluohjelmassa, joka ei sisällä työstöohjelman kääntäjää tarvitaan kaksi erillistä 3D-suunnitteluohjelmaa tai elementtikaaviot virhemahdollisuudet kasvavat, koska ohjelmien väliset rajapinnat eivät välttämättä siirrä tietoja oikein tai jättävät osan tiedoista siirtämättä Suunnittelemalla rakenteet suoraan 3D-suunnitteluohjelmassa, joka sisältää työstöohjelman kääntäjän 18

19 Elementtien työstö Elementtien tuotanto-ohjelma Runkoelementtien tilauskanta antaa vasta impulssin raakaelementtien tilaukselle omalta raakaelementtilinjalta tai joltakin muulta raakaelementtien valmistajalta. Runkoelementtien tuotanto edellyttää erittäin selkeää tuotanto-ohjelmaa, joka perustuu tarkkaan sopimusjuridiikkaan Tilausten muutokset on pidettävä erittäin tarkassa valvonnassa. Viime hetken muutoksia ei voi sallia. Työstössä eri tilauksia voi yhdistellä, mikäli raakaelementit ovat samaa lajiketta. Yhdistelemällä tilauksia saavutetaan parempi hyötysuhde raakaelementille. Ts. raakaelementin käyttösuhde voidaan maksimoida. Mikäli aukkopaloille on jokin muu käyttö esim. jollekin puusepänyritykselle, joka valmistaa portaita, järeitä kalustoja ym. Niin aukkoihin voi ohjelmoida näitä pienten tuotteiden aihiopaloja. Tuotanto-ohjelmassa on huomioitava myös kapasiteetin kuormitus. Työstöohjelmat kykenevät antamaan aika-arvion kunkin tilauserän työstöille. Kapasiteettitarve / tilauserä voi vaihdella suuresti, vaikka m2-määrä olisikin sama. Suorakaiteen muotoisten pohjaelementtien läpimeno on huomattavasti nopeampi, kuin monimuotoiset seinäelementit, joihin sisältyy täydelliset talotekniikan työstöt. Kapasiteetin tarve on huomioitava myös runkoelementtien hinnoittelussa. 19

20 Työstöjen tuotteistaminen Elementtien liitokset on syytä tuotteistaa. Tässä on seurattava Cltrakenteiden kehittymistä Liian innovatiivisia liitoksia on syytä välttää Liitoksiin on tulossa erityisiä liitosheloja Elementtien liittymissä on hyvä noudattaa puurakentamiseen kehittyvän Runko-PES:n periaatteita Elementtien liitosperiaatteet voi viedä kaikkiin rakenteisiin. Tyypillinen liitos puolipontti sekä seinä-, että pohjaelementtien liitoksiin Usein koko rakennus on syytä toteuttaa Clt-runkoisena; ei pelkästään seinät. Tällöin pystytyksessä voi noudattaa samoja työtapoja läpi linjan Cnc-työstökeskusten ominaisuudet poikkeavat. Konevalintaa tehtäessä on liiketoiminnalliset päämäärät määriteltävä ensin. Yksinkertaisimmillaan lähes kaikki tavanomaiset työstöt on parametrisoitu, jolloin esim. terätiedot otetaan työstöohjelmaan automaattisesti. Tällainen kone soveltuu kuitenkin vain clt-rakenteiden perustyöstöihin, jotka hyvin riittävät Clt:n perusratkaisuihin CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien työstö Monipuolisempi cnc-työstökeskus mahdollistaa hyvinkin innovatiivisia työstöjä. Työstöohjelman tekeminen vaatii kuitenkin 3d-Cad suunnittelun ja mm. työstöjen terätietojen syötön osaamista. Knapp Sherpa 20

21 Elementtien työstö Työstöjen toteutuksesta Työstöt on tarjouspyynnössä kuvailtava tarkasti, jotta ne voidaan laskea ja arvioida valmistuksen kannalta. Aukot tehdään pyörösahalla ja varsijyrsimellä. Aukon kulmissa on pyöristys. Aukot voidaan tehdä myös pyörösahalla ja ketjusahalla, jolloin kulmat ovat terävät ja reunoissa saattaa olla repeämiä. Pyöreät reiät tehdään varsijyrsimellä ja poralla sekä näkyvälle että ei-näkyvälle elementille. Näkyvän laadun loveukset tehdään varsijyrsimellä. Kulmista tehdään terävät manuaalisesti työstämällä. Ei-näkyvän laadun loveukset tehdään ketjusahalla. Loveuksen kulmat ovat terävät, mutta sahauksen reunoissa saattaa olla repeämiä. Syvennykset tehdään varsijyrsimellä ja kehäjyrsimellä sekä näkyvälle että ei-näkyvälle elementille. Syvennyksen kulmissa on aina pyöristys. Mikäli syvennyksiä tulee molemmille puolille, on elementti käännettävä, mikä on laskutettava lisätyönä. Pontit tehdään kehäjyrsimellä sekä näkyvälle että ei-näkyvälle elementille. Elementin kääntäminen saattaa olla joskus tarpeen. Kääntäminen laskutetaan lisätyönä. Kaapeliurat tehdään varsijyrsimellä ei-näkyvän elementin pintaan. Mahdollinen työstöjen aiheuttama elementin lujuustekninen heikkeneminen tulee ottaa huomioon. Erikoistyöstöt tehdään varsi- ja kehäjyrsimellä sekä pyörö- ja ketjusahalla. Tarvittaessa työstöjä viimeistellään manuaalisesti työstämällä. Irrotetut palat, kuten ikkuna- ja oviaukkojen palat kuuluvat asiakkaalle. Paloja voidaan hyödyntää sisustamisessa, esim. pöytälevynä, sängynpäätynä, jne. CNC-työstöasemalla tehtävät levyn pinnan suuntaiset poraukset voidaan tehdä vain yhdeltä sivulta. 21

22 Työstölinjat Valikoima on laaja ja kattaa erilaisia työstötarpeita alkaen pelkkien rakennusosien työstöistä ja päätyen hyvinkin monimuotoisiin dekoratiivisiin 3-ulotteisiin työstöihin Mitä monipuolisempia työstöjä halutaan, sitä monipuolisempi 3D-suunnittelujärjestelmä tarvitaan Elementtien työstö 22

23 Varsijyrsin CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien työstö Kehäjyrsinjyrsin Cnc-Työstökeskuksissa teräyksiköiden koostumus ja määrä vaihtelevat Varsijyrsin Kehäjyrsin Porat Ketjusaha Pyöröterä jne Cnc-työstökeskuksen teräyksiköitä teränvaihtajalla ja kiinteillä terillä 23

24 Prosessi-infoa CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien työstö Perusprosessi, jossa Clt-raakalevy työstetään Clt-runkoelementeiksi Raakalevyn max-pituus yleensä = 12 m, 14 m, 16 m ja max-leveys n. 3 m Alkaa Clt-raakalevvyjen vastaantotosta ja varastoinnista Tuotantolinja on pelkästään cnc-työstölinja, joka hallitsee elementin max-pituudet Päättyy Clt-runkoelementtien toimituserien varastointiin ja autoon lastaukseen Kapasiteetti-infoa / 1-cnc-työstölinja. linjaratkaisusta ja työstöyksiköistä riippuen M2 / pv m2/pv/vuoro = > 10 kpl x 3x12 m2 raakalevyä / vuoro M2/v m2/v M3/v m3/v Kapasiteettiin vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka pitkälle työstöt viedään. Täydelliset talotekniikan työstöt pudottavat m2-kapasiteetin jopa puoleen Sivutuotteina syntyy kutterilastua, jota varten on syytä olla purunimuri, jota tosin ei kaikilla työstölinjoilla ole, vaan puru kerätään linjan alle, josta se laahauskuljettimella vedetään pois Lisäksi syntyy liimapuujätettä, jolle sopivin käsittelylaite on kapulamurskain / lämmöntuotto 24

25 Elementtien työstö Tuotantohallille / prosessille asetettavat vaatimukset Ilman lämpötila xx C normaali tehdastilan lämpötila. Työstöprosessi ei aseta erityisiä vaatimuksia Ilman suht. kosteus 65 % +-? Clt-elementin pinta ei saa kuivua liikaa Puun lämpötila xx C Puu voi olla kylmääkin Puun kosteus 9-11 % On pystyttävä pitämään ohjearvojen sisällä Suoranainen kastuminen on estettävä Hallin ulottuvuudet / 1-cnc-työstölinja Korkeus min 6 m Leveys min 18 m Pituus min 4 x raakaelementin max-pituus ++ riittävästi pelivaraa Pinta-ala n. min m2 Varastotilat yht. min. 500 m2 (raakalevylle ja valmiille toimituserille) Siltanosturi min 6 Tn Välttämätön Prosessin muut investoinnit Sähkökeskus? Paineilmakeskus ja verkosto? Purunpoisto (vain cnc-työstölinjalle) Ilman kostutuslaitteet Kunnossapidon välineet? Laadunvalvontakalusto (kts. Laadunvalvonta) 25

26 Elementtien työstö Periaatteellinen Clt-Runkoelementtien tuotantolinja Raakalevyn max-pituus = 12m Kapasiteetti = > m2/v / 1-vuoro Tuotannon henkilömäärä n. 2-3 hlöä / vuoro Hallin pinta-ala = 18 x 54 = 972m2 Siltanosturi min 6 Tn + Tuotannon ja rakennuksen muu infra lisäksi CLT-Runkoelementtein varasto 5 CLT- Työstöportaali CLT-Raakelveyjen varasto CLT-työstöjono Auton lastaus Siltanosturi 26

27 Elementtien jälkikäsittely Clt-runkoelementtien jälkikäsittelyn tarve on vähäinen. Elementin pinnan hiontaan on varauduttava, mikäli tällainen tarve ilmenee jälkikäteen. Tällaiseen satunnaiseen hiontaan riittää parketin hiontaan tarkoitettu käsin työnnettävä hiomakone. Yleensä hionta tehdään jo raakalevyn valmistuksen jälkeen. Jokainen elementti on merkittävä Tilaus- / asiakastiedot Käyttökohdenimike: Lattia, katto seinä jne Rakennussuunnitelmaan viittaava tunnistenumero Tuotehyväksynnän tiedot Muut elementin jäljitystiedot Elementtien aukkopalat seuraavat elementtiä asiakkaalle saakka, mikäli näin on sovittu. Aukkopalat voi jättää aukkoihin ns. heftiin kiinni. Elementtien yläreunat ja avoimien aukkojen alareunat voidaan tarvittaessa suojata muovilla, ja jos asiakas niin haluaa. Jälkikäsittelyssä on oleellista varastointijärjestyksen ja lastausjärjestyksen tarkka hallinta CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtitoimituksiin on syytä liittää mahdollisimman paljon asennusohjeistoa, jotta rakennusvirheiltä vältytään Kiinnikkeinä voidaan käyttää hyväksyntäasiakirjojen mukaisesti nauloja, itseporautuvia puuruuveja, pultteja ja tappeja. Kiinnikkeiden määrä ja paikka määriteltävä rakenteen mukaan. Elementtien liitoksista on tehtävä ilmatiiviitä (käyttäen asianmukaista tiivistettä esim. uretaanivaahtoa tai butyylinauhaa tms.). Jne.. 27

28 Valmiit elementtien toimituserät CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien logistiikka Elementit varastoidaan tehtaalla joko pysty- tai vaaka-asentoon säältä suojattuun tilaan Tässä vaiheessa on huomioitava / ennakoitava jo autoon lastaamisen järjestys Elementit lastataan autoon välipuilla varustettuna, silloin, kun pinkataan vaakatasoon. Välipuiden tarve riippuu myös kuorman purkumenetelmästä. Myös pystykuljetus on mahdollinen varsinkin lyhyillä kuljetusetäisyyksillä Elementtitoimituksiin voidaan sisällyttää rakennuskohteessa tarvittavat nostoruuvit ja koukut ja säästää asiakas siten näiden hankinnalta. 28

29 Perusohjeita asiakkaalle CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien logistiikka Toimitukseen on sisällytettävä myös elementtien välivarastointi- ja suojausohjeet sekä asennusohjeet ja suositus sopivien ja turvallisten työkalujen ja apuvälineiden käytöstä. Clt-elementit on ehdottomasti suojattava suojamuovilla tai pressuilla suoralta vesisateelta kuljetuksen aikana, asennuksen aikana sekä asennuksen jälkeen ennen, kuin suojaavat ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet on asennettu Näkyviin jäävissä elementtikohteissa on syytä välttää veden aiheuttamia jälkiä ja muita ulkonäkövirheitä. Clt-elementtien tekniset ominaisuudet sinänsä eivät kärsi lyhyestä kastumisesta. Tilaajan on toimitettava tiedot työmaaolosuhteista (pääsy rakennuspaikalle, nosturin paikka jne.), jotta elementit pystytään toimittamaan, välivarastoimaan ja asentamaan asianmukaisesti ja turvallisesti. CLT-elementtien liikutteluun käytetään joko työmaalla olevia tai urakoitsijan toimittamia laitteita. Seinäelementeissä on yleensä kaksi sekä ala-, väli- ja yläpohjaelementeissä neljä kuorman purkuun tarkoitettua kiinnityspistettä. Elementin paino ja asento on otettava huomioon, kun kiinnityspisteiden paikka päätetään. Vinoon asennettava pohjaelementti on myös nostettava vinoasennossa Nostamiseen saa käyttää vain ehjiä ja kapasiteetiltaan riittäviä nostovälineitä (liinat, ketjut, vyöt ym.) sekä varmuussalvalla varustettuja salpakoukkuja. Asennusvaiheessa on varmistettava rakenteiden tukevuus mieluimmin metallisilla, säädettävillä vinotuilla Toimitusohjeisiin on sisällytettävä myös rajoitteet elementtien lisätyöstöjen suhteen. Esim. johtoupotusten uratyöstöille on selkeät rajoitteet kantavissa elementissä. Pääsääntöisesti pitkittäistä pintalamellikerrosta ei saa katkaista. 29

30 Laatujärjestelmä Laatujärjestelmän toteutus ja ylläpito Clt-Runkoelementtien? valmistuksessa on lähtökohtana se, että Clt-Raakalevy on jo CE-merkitty tai sen tuotehyväksyntä on muutoin kunnossa. Clt-rakenneliimapuun laatujärjestelmälle ja laadunvalvonnalle tarvitaan ulkopuolisen, akreditoidun laitoksen hyväksyntä. Toistaiseksi on epäselvä, mikä laitos Suomessa tällaisen voi tehdä nimenomaan Clt-liimapuulle. Kuitenkin myös runkoelementtituotannolle on syytä toteuttaa ISO 9001 periaatteita noudattava laatujärjestelmä. Sertifiointi ei ole välttämätön. Tilanne muuttuu, kun Clt:lle tulee harmonisoitu standardi, jonka jälkeen CE-Merkki on pakollinen. Tällöin on hyvä, jos laatujärjestelmä jo noudattaa ISO 9001 rakennetta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, millainen laadunvarmennus tarvitaan pelkästään Cltrunkoelementtien työstölle ja miten tämä prosessi kytkeytyy CE-Merkkiin. Laatujärjestelmästä ei pidä tehdä mammuttimaista mappikokoelmaa. Tärkeintä on, että Oleelliset asiat toteutetaan säntillisesti menettelyohjeita noudattaen ja että ohjeet ovat olemassa Oleellisten toimintojen vastuut on määritelty Laadun toteutumisen kannalta kriittiset asiat ja laadun seurannan tulokset on dokumentoitu Laadun dokumentointiin ei tarvita massiivista tietojärjestelmää. Yksinkertainen (esim. xlslomakkeisto) riittää ja se voi olla tietojärjestelmässä. Mikäli työstöprosessin ohjaus tallentaa ajoerien tiedot järjestelmään, niin tallenteet ovat riittävä dokumentointiin. 30

31 Laatujärjestelmä Laatujärjestelmän toteutus ja ylläpito Yritys? voi toteuttaa laatujärjestelmän lisäksi toimintajärjestelmän muitakin osa-alueita. Näiden muiden järjestelmien merkitys on tukea organisaation turva- ja ympäristöviestintää, yrityskuvan rakentamista sekä markkinointia. Turvajärjestelmän teema on usein Safety first. Laatujärjestelmä (ISO 9001) Turvajärjestelmä (ISO 18001) Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) Tietojärjestelmä Puun alkuperästä on oltava ympäristösertifikaatti (esim. PEFC), josta yleensä vastaa puuta toimittava saha ja sertifikaatti seuraa Clt-raakalevyä. Tuotesuunnittelun laatu / pätevyydet ovat osa laatujärjestelmää AA-vaativuusluokan puurakenteiden pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset Tutkintovaatimus Diplomi-insinööri, AMK-insinööri tai vastaava opistoinsinööri. Oppimäärävaatimus: Rakenteiden mekaniikkaa 14 op-vkoa Puurakenteiden suunnittelua 7 op-vkoa Suunnittelukokemusta yleensä vähintään 4 v ja näyttöjä AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnitteluun osallistumisesta. 31

32 Laatujärjestelmä Laatujärjestelmän rakenne, perustaminen? ja käyttöönotto Perustamisvaihe Prosessien määrittäminen ja standardien vaatimusten huomioiminen Toiminnan seuraaminen ja mittaaminen sekä sisäiset auditoinnit Ulkoinen auditointi ja sertifiointi Laadunhallintajärjestelmä Yleiset vaatimukset Dokumentointia koskevat vaatimukset Laatupolitiikka Muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle ja katselmoinnille Laatukäsikirja, joka sisältää Laatujärjestelmän Soveltamisalan / rajaukset Menettelyohjeet (viittaukset niihin) Prosessien väliset vuorovaikutukset Asiakirjojen hallinta Tallenteiden hallinta Johdon vastuu Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys Laatupolitiikka Suunnittelu Vastuut, valtuudet ja viestintä Johdon katselmukset Tuotannon menettelyohjeet Standardin edellyttämiä yksityiskohtaisempia kuvauksia ja määrittelyitä tietyille toiminnoille. Resurssien hallinta Resurssien varaaminen Henkilöresurssit Infrastruktuuri Työympäristö Tuotteiden toteuttaminen Toteutuksen suunnittelu As-prosessit Suunnittelu ja kehittäminen Ostotoiminta Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen Seuranta Tuotannon työohjeet Toiminto- ja/tai konekohtaisia erityisohjeita tietyn työn tai työvaiheen suorittamiseen. Mittaus, analysointi ja parantaminen Seuranta ja mittaus Poikkeavan tuotteen ohjaus Tiedon analysointi Parantaminen Tuotannon viiteaineisto Mm. standardit, tekniset taulukot, toimittajien valintataulukot, koneiden valmistajien laatimat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tekniset tiedot. 32

33 Laatujärjestelmä Laadunvalvonnan kohteet / dokumentointi / laitteisto ym. Jatkuva valvonta; esim. tuotantohallin olosuhdepiirturi Säännölliset tarkastukset, joiden taajuus on määriteltävä Tuotantoeräkohtaiset tarkastukset ja laatudokumentit Työstölinjan prosessitallenteet Clt-raakalevyn laatudokumentit valmistajalta Tuotesuunnittelun valvonta, suunnittelijoiden pätevuudet Clt:llä on ekologisen tuotteen imago, jota laatujärjestelmän lisäksi ympäristö- ja turvajärjestelmät voisivat entisestään vahvistaa Raakalevyn laatu Kosteus Lämpötila Puun / pinnan laatu Mittatarkkuus Tuotantohallin olosuhteet Lämpötila Suhteellinen kosteus Prosessin eräkohtainen hallinta Tuotesuunnittelu Työstöparametrien tiedot Työstöjen simulointi Työstöjen laadun valvonta Laadun testaus Työstöjen mittatarkkuuden ja laadun valvonta säännöllisin ja satunnaisin mittauksin Laadunvalvonnan välineistöä Mittatarkkuuksien valvonta Kosteuden valvonta Työstöohjelman simulaattori 33

34 Laatujärjestelmä Ulkoisen laadunvalvonnan menettelyistä. Akreditoitu laitos myöntää vaatimukset täyttävälle tuotteelle tuotesertifikaatin. Tässä tuoteryhmässä sertifiointi kattaa tuotteen valmistuksen laadunvarmistuksen ja tuotteen ominaisuuksien varmentamisen. Tuotesertifikaatti voidaan myöntää, kun tuotteen tyyppitestaus ja tuotantolaitoksen alkutarkastus on hyväksyttävästi suoritettu. Akreditoitu laitos tekee tuotantolaitoksen alkutarkastuksen, jolloin tarkastetaan sisäisen laadunvalvonnan kuvaus ja sisäisen laadunvarmistuksen toteutuminen sekä valitaan näytteet tyyppitestaukseen. Alkutarkastus voidaan katsoa hyväksytyksi kun edellä mainitut arvioinnit ja testien tulokset on todettu vaatimustenmukaisiksi. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on hyväksytty alkutarkastus. Sertifioitaville tuotteille tehdään tyyppitestaus, jolla osoitetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus. Koekappaleet valitsee ulkoisen laitoksen tarkastaja. Tämä menettely on tarkistettava Sertifiointi edellyttää, että valmistaja suorittaa jatkuvaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastusta. Laadunvarmistuksen toimenpiteistä on oltava kirjalliset ohjeet ja tehtävät toimenpiteet on dokumentoitava. 34

35 Laatujärjestelmä Tuotekuvaus / - rakenne / - ominaisuudet Tuotanto logistiikka Toimintajärjestelmät Osaksi tietojärjestelmää Keskeiset prosessit Rakennejärjestelmät Suunnittelujärjestelmät Tuote- / palveluprosessit Tuotantoprosessit Asiakas- / palveluprosessit Toimintajärjestelmät Tietojärjestelmä Tuotesuunnittelu Toiminnanohjaus Laatujärjestelmä Ympäristöjärjestelmä Turvajärjestelmä Henkilöstö, verkosto Omat avainhenkilöt Asiantuntijat Yhteistyöverkosto Kaiken kehityksen A&O 35

36 Tuotantotalous Suunnittelun pohjaksi on laadittu esimerkkisuunnitelmat kolmelle investointitasolle, jotka kaikki kattavat Clt-runkolevyprosessin varastotiloineen. Merkittävin ero on käsittelyyn otettavan raakaelementin max-pituus / valmistettavan runkoelementin max-pituus. Työstökeskuksen ja ohjelmistojen hinnoissa saattaa olla eroja. Tuotantojen linjaratkaisujen budjettihintoja eri kapasiteettitasoilla. Budjettihinnat tarkentuvat, kun uutta tietoa kertyy. Hallin rakennuskustannuksia voi arvioida eri m2-tarpeen mukaan. Rakennuskustannus voi olla Eur/m2 jopa enemmän? Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 10 m Tuotantohalli m2 Koneet ja laitteet n. 0,8 1,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,10 MEur Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 12 m Tuotantohalli m2 Koneet ja laitteet n. 1,0 1,2 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,13 MEur Kapasiteetti > m2/v Max-elementtipituus 16 m Tuotantohalli m2 Koneet ja laitteet n. 1,2 1,4 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,14 MEur Kone- ja laite- sekä halli-investointien lisäksi on panostettava tuotteiden ja tuotantoprosessin kehittämiseen sekä henkilöstön koulutukseen. Liiketoiminnan kehityspanoksia on suunnattava mm. markkinointiin ja myyntiin ja näitä tukeviin selvityksiin. Erityinen kehitysteema on Cltrakenteiden tuotteistaminen. 36

37 Tuotantotalous Investoinnin / tuotannon tulos- / rahoitusennuste Kapasiteetti m2/v, Max-levy 12 m Investoinnit Yht. Myyntiennuste Rakennukset Määrä El-m Koneet Ja kalusto Keskihinta Eur/e-m2 75,00 79,00 78,70 79,50 79,29 78,44 Muut kehitystoimenpiteet Muuttuvat kulut Eur/e-m2 63,62 67,87 67,22 67,84 67,47 66,41 Yhteensä OK-Taloyksiköt-m Rahoitusennuste Yht. Tulosennuste Rahan käyttö Eur Liikevaihto Eur Investoinnit Muuttuvat kulut Eur Käyttöpääoma Myyntikate Eur Lainalyhennykset Kiinteät kulut Eur Osingonjako Käyttökate Eur Rahan lähteet Eur Rahoitustulos Eur Rahoitustulos Poistot Eur Laina A / Pankki? Tulos Eur Laina B / Finnvera? % -15,9 % 1,5 % 3,6 % 4,5 % 5,1 % 5,5 % Laina C / Osamaksulaina Eur/m Keh. avustukset + lainat Clt-raakalevyn Jalostusarvo 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 Osakepääoma hinta Eur/m2 Liikevaihto / hlö Rahoitusylijäämä / alijäämä ,47 Tuot-työ-h / M2 0,17 0,15 0,13 0,13 0,12 Henkilömäärä / kaikki yht. 3,92 4,93 5,51 6,28 6,95 Tase Clt-raakalevyn hävikki-% 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Tuotehinnat 2015 Eur/m2 Eur/m3 Mu-kulut Paksuus 80 65,00 812,50 Palkat 4,00 % 3,54 % 3,20 % Vieras pääoma Paksuus ,00 750,00 Ostopalv. 3,41 % 3,41 % 3,41 % Oma pääoma Paksuus ,00 708,33 Puutavara 74,10 % 74,05 % 74,32 % Paksuus ,00 687,50 Muut mat. 2,20 % 2,20 % 2,20 % Taseen loppusumma Paksuus ,00 666,67 Muut kulut 2,30 % 2,30 % 2,30 % Huom. Investointituki= 35 %, Kehittömistuki = 50 % Clt-Prosessi - C Clt-runkoelementtien työstö Keskipaks / -hinta 106,86 79,00 739,30 Yht. 86,01 % 85,51 % 85,43 % 37

38 Muita näkökohtia Koska Clt: asema markkinoilla perustuu vahvasti tuotteen ekologisuuteen, pitäisi valmistavan yrityksen ympäristöjärjestelmä olla erinomaisessa kunnossa. Liimapuujätteiden käsittely ovatko ongelmajätettä. Liimajätettä syntyy Clt-reunasuikaleista ja hukkapaloista sekä työstölastusta. Laatujärjestelmä on tehtävä itse. AMK-lopputyö onnistuu joskus, joskus ei. Laatujärjestelmän dokumentoinnissa ei pidä pyrkiä täydelliseen sanahelinään, vaan yksinkertaiset, ymmärrettävät ilmaisut riittävät. Ei liikaa lomakkeita. Laatujärjestelmä onnistuu vain, jos yrityksen johto siihen aktiivisesti sitoutuu. Tuotannon ohjaukseen tarvitaan selkeä ohjelmisto, koska tilausten erittelyt voivat olla mutkikkaita ja tuotannossa eri tilauksia voi olla hyvä yhdistää raakalevyn käyttösuhteen parantamiseksi. Tuotanto-ohjelmassa on hallittava raakalevylajikkeiden tarve tulevalle tuotantojaksolle. Tämä aikajänne voi olla viikkoja, koska ääritapauksessa prosessi pitää aloitta jo tukin sahauksesta Runkoelementtiprosessissa on varauduttava hyvinkin pitkälle menevään 3D-suunnitteluun. 3D-Cad-Cam osaaminen on oltava omassa hallinnassa. Tuotannollisen liiketoiminnan tärkeimmät näkökohdat Kenelle Mitä Miten on käsitelty erillisissä esityksissä Clt:n liiketoiminnalliset näkymät ja Clt-investoinnin LTS-info 38

39 Clt-linkkejä /Kone- & laitetoimittajia CLT-Runkoelementtien valmistus Lisätietoja Clt-linkkejä / rakennevalmistajia / tutkimuslaitoksia jne

40 Kuvakatsaus 11/2011 Clt-Tuotanto voi olla myös suurteollisuutta Kapasiteetti > m2/v n m3/v Liikevaihto 43 Meur/v Tuotteet Clt-raakaelementtejä tai valmiita Clt-runkoelementtejä 40

41 Yhdistetty Clt-raakalevy- & -runkoelementtilinja 41

42 Lisätietoja Markku Helamo Puutuote-Dipl.ins. Kemin Digipolis Oy Puh E-Posti www-sivut Kiintopuu voisi olla CLT:n suomalainen nimike, jos se tuntuu hyvältä. Kiintopuu on rekisteröity tavaramerkki. 42

CLT-tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset näkymät ja prosessit Perusinfoa Clt:stä

CLT-tuotannon ja rakentamisen liiketoiminnalliset näkymät ja prosessit Perusinfoa Clt:stä Perusinfoa Clt:stä 1 CLT-Hankkeiden taustaa CLT-Koetalo Kokeellinen rakennushanke Rakenteiden toimivuuden tutkimushanke Tiedon keruu- ja esittelyhanke Lähtökohdat Lapin Clt-oppimisympäristöhankkeet Kemin

Lisätiedot

Uudet puurakennejärjestelmät suunnittelu / teollinen valmistus

Uudet puurakennejärjestelmät suunnittelu / teollinen valmistus Sisältö Suunnittelu / teollinen valmistus / Miten asiaan on paneuduttu Perinteiset suomalaiset puutalorakenteet Timber Frame rakenteet Täydellinen Pre Cut Kiintopuurakenteet ( MHM & CLT) Valmistuksen teknologia

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

LIIMAPUU K Ä S I K I R J A

LIIMAPUU K Ä S I K I R J A LIIMAPUU K Ä S I K I R J A 1 KIRJAILIJA Olle Carling, Olle Carling Ingenjörsbyrå AB KÄÄNNÖS JA SUOMALAISEN KÄSIKIRJAN MUOKKAUS Heimo Pystynen, Insinööritoimisto Puolanne Oy TOIMITTAJA Holger Gross, Gross

Lisätiedot

PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet

PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet 1 Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet 2 Teksti Asko Keronen Taitto Mikko

Lisätiedot

Kokeellinen / tutkimuksellinen / tiedotuksellinen rakennusprojekti. CLT-Koetalo

Kokeellinen / tutkimuksellinen / tiedotuksellinen rakennusprojekti. CLT-Koetalo Kokeellinen / tutkimuksellinen / tiedotuksellinen rakennusprojekti CLT-Koetalo Uusien puurakennejärjestelmien osaamisen & tuotteistamisen vauhdittajaksi Clt-Kerrosrakenteet - Yläpohja - Välipohja - Alapohja

Lisätiedot

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä?

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä? Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Työraportti 8 Tampere 10.1.1994

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen

ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen Tuomas Vanhatalo Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) VANHATALO, Tuomas Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA

TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA KETJU-yhteenveto 25.11.2009 1 Alkusanat Julkaisuun on koottu Rakennusteollisuus RT:n toteuttaman KETJU-kehitysohjelman päätulokset. Rakennusteollisuuden toimitusketjujen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka Talonrakennus. Tutkintotyö. Mikko Koivisto RUNGON ELEMENTTIASENNUKSEN KEHITTÄMINEN

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka Talonrakennus. Tutkintotyö. Mikko Koivisto RUNGON ELEMENTTIASENNUKSEN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka Talonrakennus Mikko Koivisto RUNGON ELEMENTTIASENNUKSEN KEHITTÄMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä DI Harri Miettinen NCC Rakennus Oy / Sisä-Suomi Mikko Koivisto

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - suunnitteluperusteet Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Copyright: Kustantaja: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari Valkama

Lisätiedot

PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS

PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS Diplomityön aihe on hyväksytty Konetekniikan osaston osastokokouksessa 17.08.2005. Tarkastajana toimivat

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Uudisrakennuskohteen kylpyhuone-elementin ja paikalla tehdyn kylpyhuoneen vertailu

Uudisrakennuskohteen kylpyhuone-elementin ja paikalla tehdyn kylpyhuoneen vertailu Niko Jokivuori Uudisrakennuskohteen kylpyhuone-elementin ja paikalla tehdyn kylpyhuoneen vertailu Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 20.11.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI VARASTONHALLINTA- JA TALOUSHALLINTO- OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO Esimerkkiyritys Ajopaja Oy Heli Ajo Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

PLATFORM-TYÖOHJEET. Työohjeen sisällöstä. Ohjekortit

PLATFORM-TYÖOHJEET. Työohjeen sisällöstä. Ohjekortit PLATFORM-TYÖOHJEET Työohjeen sisällöstä Seuraavassa on esitetty työohjeet platform-rakentamiseen. Ohje sisältää puurungon kokoamisen perustuksista vesikattoon asti eristettynä ja levytettynä eli ne vaiheet

Lisätiedot

Puuhallin suunnittelu. Esisuunnittelu ja arkkitehtoniset valinnat

Puuhallin suunnittelu. Esisuunnittelu ja arkkitehtoniset valinnat Puuhallin suunnittelu Esisuunnittelu ja arkkitehtoniset valinnat PUUHALLIN SUUNNITTELU 3 4 PUUHALLIN SUUNNITTELU Esisuunnittelu ja arkkitehtoniset valinnat 5 Puuhallin suunnittelu Esisuunnittelu ja arkkitehtoniset

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot