CLT-Runkoelementtien valmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLT-Runkoelementtien valmistus"

Transkriptio

1 CLT-Prosessit kokonaisuutena Raakalevyjen lajikkeet Runkoelementin valmistusprosessi Elementtien käyttökohteet / valmiusaste Elementtien tilaustiedot Suunnittelujärjestelmät Elementtien työstöt Elementtien jälkikäsittely Elementtien logistiikka Laatujärjestelmä Tuotantotalous Muita näkökohtia Lisätietoja Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi Perustuu valmiiseen raaka-levyyn. Mutta runkoelementtilinja voi olla (ja usein onkin) suoranainen jatke raakalevylinjalle. 1

2 Toimittajat Talotekniikan tarvikkeet Muut rak-tarvikkeet materiaalit Eristeet Rakennuslevyt Muu puutavara CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Prosessit kokonaisuutena Teknologia- / asiakasprosessien periaatteelliset vaiheet Laatujärjestelmä CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Tilaelementtien valmistus CLT-Suurelementtien valmistus CLT-PreCut (=paikallaan rakentaminen) 3D-Cad-Cam Asiakkaat Pientalo-ostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Rakennusliikkeet Sahatavara CLT-Raakalevyn valmistus CLT-Prosessi Puutalotehtaat Hirsitalotehtaat Liima Myynti, tarjouslaskenta, hankinta, tuotannon / logistiikan ohjaus Markkinointi, tuotekehitys, teknologiakehitys, järjestelmäkehitys Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Matkailurakentajat 2

3 CLT-Prosessit kokonaisuutena CLT-Runkoelementeillä tarkoitetaan CLT-raakalevystä valmistettuja, lähes kaikkiin puurakentamisen järjestelmiin soveltuvia rakennuselementtejä, jotka on suunniteltu ja työstetty asennusvalmiiksi ikkuna- ja oviaukkoineen, liitoslovineen jopa talotekniikkaupotuksineen. Runkoelementti on kantava rakenne, ja se voi samalla olla myös sisustuselementti. CLT-runko lämpöeristetään verhoillaan ja ulkoapäin. Tässä esityksessä on oletuksena, että runkoelementin perustana olevalla Clt-Raakalevyllä on jo tuotehyväksyntä ja sen rakenteelliset perusominaisuudet ovat hyväksytyn laadun valvonnan alaisia. Keski-Euroopasta tuotavalla Clt-Raakalevyllä on CE-merkki ns. ETAhyväksynnän kautta. CLT-Runkoelementtein valmistus edellyttää aina loppuun saakka vietyä asennusvalmiiden elementtien 3D-suunnittelua. CLT-Runkoelementtilinja voi olla täysin oma tuotantoyksikkö / -yritys tai linja voi olla kiinteästi raakaelementtilinjan perässä. 3

4 CLT-Prosessit kokonaisuutena Clt-raakalevyn tuotantolinja sopii hyvin pk-sahan (tai suuremman sahan ) jatkojalostukseksi. Sahatavaralaaduista on helppo löytää clt-raaka-aineeksi sopivia lajikkeita Clt-raakalevylle (esim 3m x m) löytyy monia asiakkaita Mutta ensin on synnytettävä Suomeen Clt-jatkojalostajien verkosto = 3D-suunnittelu + -työstö Clt-runkoelementtien suunnittelu- / työstöpalvelukeskukselle olisi heti sijaa, Perustuen ensin keski-eurooppalaiseen raakalevyyn, jonka saatavuus tulee pian ongelmaksi Perustuen piankin suomalaiseen clt-raakalevyyn 3D-suunnittelu & Cad-Cam-työstöpalvelukeskus voi olla erillinen itsenäinen yritys / tulosyksikkö Clt-Suurelementtilinja sopii puutalotehtaan yhteyteen tai rakennusliikkeen tukikohtaan Clt-suurelementillä tarkoitetaan puutalon suurelementtiä, jossa rankarunko on korvattu Cltrunkoelementillä Rakenneratkaisu edellyttää tuotekehitystä mm. elementtiliitosten suhteen Elementointi on hyvä ulottaa myös ala-, väli- ja yläpohjaelelementteihin Clt-Tilaelementtilinja sopii Clt-runkoelementtilinjan tai suurelementtilinjan jatkeeksi Clt-tilaelementti voidaan valmistaa suoraan Clt-runkoelementeistä tai Clt-suurelementeistä Tilaelementin kaikki runkorakenteet voivat olla Clt:tä. Muut seinä- ja pohjarakenteet voivat vaihdella Suurten tilojen ja kerrostalojen rakentamisessa valmis tilaelementti on todettu hyväksi ratkaisuksi 4

5 CLT-Prosessit kokonaisuutena Clt-Investointien vaiheet CLT-Raakalevylinja sopii sahalle CLT-Työstölinja sopii puurake-yritykselle CLT_Raakaelementtilinja + työstölinja sopii puurake-yritykselle, mutta huonosti sahalle CLT-Suurelementtilinja sopii puurake-yritykselle, ei sahalle CLT-Tilaelementtilinja sopii puurake-yritykselle, ei sahalle Pk-sektorilla koko prosessin kertainvestointi Clt-raakalevysta Clt-tilaelementtiin ei ole mielekäs, ellei yrityksellä ole jo erittäin vahva asema markkinoilla Investointi voi kohdistua pelkästään Clt-runkoelementtien valmistukseen Keski-Euroopassa on paljon pieniä clt-runkoelementin työstöyksiköitä Soveltuu hyvin suomalaiseen pk-yritysmittakaavaan (= investointi + tuotantomäärä- / liikevaihtotavoitteet + rahoitus) Raakaelementit voi hankkia useilta eri valmistajilta; toistaiseksi vain Keski-Euroopasta, mutta lähitulevaisuudessa myös Suomesta Tämä esitys kohdistuu vain Clt-runkoelementtien valmistukseen. Oletuksena on, että Cltraakalevy saadaan hankittua omasta tuotantoyksiköstä tai muilta valmistajilta Suomesta tai Keski-Euroopasta. Todennäköisesti suomalaista Clt-raakalevyä on saatavissa

6 Raakalevyjen lajikkeet Clt-Runkoelementtien suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitava Clt-raakalevyjen saatavuus. Clt-rakenteiden ja runkoelementtien suunnittelu ja valmistus on syytä perustaa vakiintuneisiin raakaelementtien dimensioihin (paksuudet, leveydet, pituudet) ja lajikkeisiin. Raakalevyn ulottuvuudet. Raakalevyn leveysvaihtoehtoja ovat esim. 245, 275, 295 (Esim. StoraEnso) Vakiopuristimessa liimattava suurin leveys on jopa 320 (Esim. Ledinek) Runkoelementtein valmistuksessa on syytä pyrkiä hyödyntämään raakalevyn max-pituuksia, joka usein on 16 m. Suuri pituus edesauttaa raakalevyn optimointia runkoelementiksi. N x 2m -lohkopuristimessa voi puristaa myös lyhyempiä levyjä. Raakalevyn laadut Puulaji on useimmiten kuusi, joskin tarjolla on usein mänty ja lehtikuusi ja jopa lehtipuulajitkin Näkyviin jätettävälle pinnalle on tarjolla eri laatuluokkia ja esim. StoraEnsolla on 3 pintalaatua A Näkyvä laatu, joka soveltuu tilan dekoratiiviseksi pinnaksi sellaisenaan B? C Ei näkyvä laatu, joka peitetään jollakin pintamateriaalilla Lujuusluokka C24 (esim. StoraEnso / muut luokat tilauksesta) Kosteuspitoisuus 11 % ± 2 %, näkyvä laatu 9 % ± 2 % 6

7 Raakalevyjen lajikkeet.raakalevyn paksuudet / lamellien paksuudet alkavat vakiintua seuraavan taulukon mukaisiksi (esimerkki = StoraEnso) Toisen suuren valmistajan KLH:n Levy- / lamellipaksuudet poikkeavat, mutta tavallisimmat paksuudet 100, 120, 140 ovat samoja Pystyrakenteet ovat seinärakenteita Vaakarakenteet ovat kattorakenteita, joita voi soveltaa myös korkeisiin seinärakenteisiin Pystyrakenteet Nimellis Merkintä Kerroksia paksuus Lamellirakenne Poikittais Pitkittäis Poikittais Pitkittäis Poikittais 60 C3s C3s C3s C3s C3s C5s C5s C5s C5s CLT-Runkoelementtien valmistus Vaakarakenteet Nimellis Lamellirakenne Merkintä Kerroksia paksuus Pitkittäis Poikittais Pitkittäis Poikittais Pitkittäis Poikittais Pitkittäis 60 L3s L3s L3s L3s L3s L5s L5s L5s L5s L5s L5s L5s-2* L7s L7s L7s L7s-2* L7s-2* L7s-2* L7s-2* L8s-2** L8s-2**

8 Runkoelementtien käyttökohteita / valmiusaste Käyttökohteita Talorakenteen kaikki elementit niin pitkälle, kuin Clt-rakennetta halutaan kohteessa soveltaa: Suorat ulkoseinäelementit Ulkoseinän korotuselementit Päätykolmioelementit Väliseinäelementit Alapohja- / välipohja- / yläpohjaelementit Kerrostaloelementit yhdistettynä vaikka betonirakenteisiin Valmiusaste Toinen tai molemmat pinnat hiottuna Korkeus ja pituus mittaan työstettynä Ikkuna- ja oviaukot valmiiksi työstettynä Perustuksen alajuoksua varten liitosurat tai -kyntteet Elementtien jatkosten väliset liitospontit Liitosruuvien upotusreiät Sähköjohto- ja sähkörasiaupotukset, LVI-putkien läpiviennit Alapohja-, välipohja- ja kattorakenteiden liitoslovet Clt-Runkoelementtien valmiusaste käsitellään tässä esityksessä vain Clt.n osalta. Elementtien varustelu suurelementeiksi tai tilaelementeiksi käsitellään erikseen ja ne ovatkin yleensä erillisiä tehdastoimintoja ja näitä elementtijärjestelmiä on lukuisia 8

9 Runkoelementtien käyttökohteita / valmiusaste Liitosten / ym. Työstöjen tuotteistaminen Clt-rekenteet kehittyvät koko ajan ja yhä pitemmälle vietyä työstöteknologiaa on tarjolla Työstöjen tuotteistamisesta lisää kohdassa Elementtien työstöt Talotekniikan työstöt Taloteknikan suunnittelu tulee mukaan ns. tietomallipohjaisen 3D-suunnittelun yleistyessä Työstöt talotekniikan johdotuksille okin toteutettava tehtaalla aina, kun mahdollista. Työmaalla ei saa tehdä CLT-elementtien kantavia pitkittäissuuntaisia kerroksia heikentäviä poikkisuuntaisia työstöjä. Jos työmaalla tehdään työstöjä johdotuksille, urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan on valvottava työtä, jotta varmistetaan, että elementtien rakenteellisesti tärkeät alueet eivät heikkene. Hinnasto Runkoelementeille on laadittava kattava hinnasto, joka huomioi työstöjen laajuuden. Erityinen tekijä hintataulukossa on cnc-työstölinjan kapasiteetin tarve / työstöjen valikoima / tilaus. Hinta voi olla tilauseräkohtainen tai pitkälle eritelty elementtiluettelon positiokohtainen hinnasto. 9

10 Runkoelementtien tilaustiedot Tarjousvaiheen tietoja Projektin peruskuvaus / rakennustapaselostus / rakennesuunnitelmat CLT-elementtien käyttökohteiden kuvaukset / yksittäisten levyjen piirustukset Elementtien mitoituksen voi määritellä alustavasti Asiakkaan neuvonta oikeiden rakenteiden määrittämisessä ja alustavan suunnitelman laadinnassa, jolloin tarvitaan mm. seuraavia tietoja: Hyötykuormat Pysyvät kuormat (lattiarakenteet jne.) Tuuli- ja lumikuormat Taipuma- ym. raja-arvot Lastausjärjestys: Levyt lastataan normaalisti päällekkäin vaaka-asentoon. Aluspuita käytetään pyynnöstä trukkinostojen helpottamiseksi. Rakenteen on hyvä perustua mahdollisimman suuriin elementteihin, jolloin lujuus maksimoituu ja liitosten lukumäärä minimoituu. Asiakkaalle annettavaan hintainformaation on lisäksi sisällytettävä: Kulutustavarat ja muut tarvikkeet, kiinnikkeet, saumalaudat, alapohjalaudat, äänieristys- ja saumatiivisteet Nosturikustannukset sekä nostoapuvälineet Kaikki levyjen asennuksessa tarvittavat muut laitteet, tarvikkeet ja rakennelmat Asennuksen aikana sateelta suojautumiseen tarvittava materiaali Asennettujen levyjen näkyvien pintojen suojaamiseen tarvittava erityinen materiaali 10

11 Runkoelementtien tilaustiedot Tilausvaiheen tietoja Toimitusajan vahvistus / tuotantokapasiteetin varaus, jolloin on asetettava mm. seuraavia ehtoja: Yksittäisten levyjen piirustukset (*.dwg- tai *.dxf-formaatissa), joista on käytävä ilmi mm. Elementin numero Pintalamellien suunnat Levyn paksuus Kaikki mitat Levyliitokset Pinnan laatu Näkyvä puoli Kuormassa ylös / alas jäävä puoli Lastausjärjestys / lastaustapa Asiakkaalta tarkistuslista täytettynä Lisäksi tavanomaiset sopimusehdot huomioiden Cltrunkoelementtitoimituksen erityispiirteet Asiakas hyväksyy elementtipiirustukset/laskutusluettelon sovitun määräajan puitteissa Asiakas ei tee muutospyyntöjä sovitun määräajan jälkeen. Kun tarvittavat asiakirjat on saatu, suunnittelu aloittaa asiakkaan projektin tuotannon suunnittelun. Kun suunnittelu valmistuu, asiakkaan on tarkistettava ja vahvistettava suunnittelu sekä elementtien rahti- ja laskutusluettelot Kun tilaustiedot on vahvistettu asiakkaalle voi CLT-elementtien aloittaa valmistuksen. Työstetyt CLT-elementit toimitetaan kohteeseen sovittuina ajankohtina ja sovituissa erissä 11

12 Runkoelementtien valmistusprosessi CLT Rakennuskohteen runkoelementtien Tarjous - Tilaus Sopimus Asiakasprosessi: Kohteen mitoitetut arkkitehti-kuvat Markkinointi, myynti, luonnokset jne Raakaelementtien työstöjen optimointi Rakennesuunnittelu + Rakenteiden elementointi / liitokset Talotekniikka Runkoelementtien työstösuunnittelu + + CLT-Raakalevytilaus Talotekniikan suunnittelu??? Runkoelementtien työstöohjelmat CLT Raakalevyjen oma valmistus Raaka-levyn varastointi Clt-tehtaalla Runkoelementtien työstö / elementti-merkinnät CLT Raakalevyjen valmistus muualla Clt-raakalevyn kuljetus muualta 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Laatujärjestelmä Runkoelementtien varastointi, lastaus, kuljetus 12

13 Runkoelementtien valmistusprosessi Clt-rakenteiden asiakasprosessi pienkohteeseen tai vähän suurempaankin Asiakkaan alustava rakennussuunnitelma esim. mitoitetut arkkitehtikuvat Kiintopuurakenteen esisuunnittelu / hintatarjous asiakkaalle Jos kauppa syntyy, kohteelle tehdään rakenne- ja toteutussuunnittelu Jos asiakas haluaa, talotekniikan suunnitelmat huomioidaan toteutuksessa Clt-Runkoelementit ym. Clt-rakenteet valmistetaan, elementit merkitään, yläreunat suojataan muovilla, jos tarpeen Asiakas saa rakenteiden pystytysohjeet Huomioidaan muiden kriittisten rakenteiden tilaukset, suunnittelu, valmistus, toimitus Kattorakenteet, jotka on syytä elementoida aluskatteineen valmiiksi ennen asennusta Clt-rakenne (rakennussarja) liitostarvikkeineen toimitetaan rakennuskohteeseen, jossa tarvitaan nosturi Pystytyksen urakoitsija toteuttaa clt-rungon pysytyksen tai koko rakennuksen Suunnittelun asiakasprosessi Kohteen valmiiksi suunnittelu Clt-rakenteiden suunnittelu, mitoitus, elementointi Kohteen mitoitetut arkkitehtikuvat Materiaalilistat Clt-Rakennussarjan pystytyksen ohjeet / nostojen tarvikkeet Rakennuksen pystytysohjeet Elementtien työstödata työstökeskukselle Elemettioptimointi Elementtien työstö + merkinnät Kerrostalokonseptissa prosessi on järeämpi ja monivaiheisempi. Suuremmat kohteet toteutetaan ns. tietomallipohjaisella suunnittelulla, joka kattaa pitkälle myös talotekniikan 13

14 Tuotesuunnittelu / toiminnanohjaus / ohjelmistot Tarjolla olevia ohjelmistoja mm.: Cadwork, Hsb-cad, Vertex, Tekla Keski-Euroopasta löytyy useita muitakin 3D-ohjelmistoja suunnittelun lähtötiedot / tiedostot ym. (esim. Autocad, Archicad) nimikkeiden hallinta hinnoittelun lähtölaskenta rakennesuunnittelu määrälaskenta ym. tiedonsiirto hankintaan tiedonsiirto tuotantokoneille työstöparametrit rakenneosien merkkausdata toimituksen materiaalilistaukset tiedonsiirto pystytykseen talotekniikka mukaan samaan malliin CLT-Runkoelementtien valmistus Suunnittelujärjestelmät Pk-yrityksen on hankittava VALMIS ohjelmisto Yhteys toiminnan ohjauksen järjestelmiin Yhteys laatujärjestelmiin Yhteys koko asiakas-prosessiin Kriittisin Clt-runkoelementtivalmistuksen kehittämiskohde on 3Dsuunnittelu ja sen osaaminen : järjestelmät, ohjelmistot, tiedonsiirto Tuotesuunnittelumalli Arkkitehtuuri Materiaalit Rakenne Lämpö-Vesi-Ilma Sähkö-Data Kalusteet Viimeistely Toiminnanohjaus Tuoterakenteet Materiaalit Ostot-varasto Tilaukset Tuotanto Toimitukset Projektihallinta 14

15 Suunnittelujärjestelmät 3D-Suunnittelujärjestelmät Rakennesuunnittelu Elementtisuunnittelu Detaljisuunnittelu Optiomointi Voidaan luoda omat rakenteiden työstö- / liitosparametrit. Samalla myös muut rakenteet (katot, ikkunat, ovet ym.) Kykenevät huomioimaan pintalamellien suunnan Kykenevät ottamaan huomioon LVIS-suunnitelman Kykenevät tuottamaan elementtilistaukset ja määrälaskelmat. Järjestelmistä tiedonsiirto elementtien työstöön 15

16 Suunnittelujärjestelmät Rakennuskohteen 3Dmallinnus Myös 2D-suunnitelmat / mitoitukset Raakalevyn optimointi runkoelementeiksi ym. rakennusosiksi 16

17 Suunnittelujärjestelmät Tietojärjestelmähankinnan toimenpidesuunnitelma / Etenemisjärjestys Ensin on ratkaistava Mitkä ovat varteenotettavimmat asiakaskohderyhmät nyt ja jatkossa? Kuinka pitkälle asiakasrakenteiden suunnittelun on tarkoitus viedä? Kuinka pitkälle työstöt on tarkoitus viedä? Pelkät rakenteelliset työstöt vai jopa dekoratiivisia työstöjä Miten kehitettäville ratkaisuille löytyy markkinoinnin / myynnin argumentit???? Rakenteellinen perusratkaisu Arkkitehtuuri Materiaalit Rakenteet Liitokset Detaljit Rakennussarjaominaisuudet Suunnittelun lähtökohdat Aina asiakaskohtaisesti Kokonaisuuden hallinta Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Materiaalit LVIS-suunnittelu Kaluste- / viimeistelysuunnittelu Muu Mikä ohjelmisto? Tuotesuunnittelumalli Arkkitehtuuri Materiaalit Rakenne Lämpö-Vesi-Ilma Sähkö-Data Kalusteet Viimeistely Dokumentaatio Toiminnanohjaus Dokumenttiarkisto Mikä ohjelmisto? 17

18 Elementtien työstö Työstötietojen tuominen työstöportaaliin Tiedot voidaan tuoda kolmella eri tavalla: Laatimalla ns. elementtikaaviot ja ohjelmoimalla työstöt työstöportaalissa rakenteet voidaan suunnitella myös 2D-ohjelmalla hidas, koska työstöjen ohjelmointi suoritetaan erikseen, joskin hitaus riippuu työstökoneen tyypistä virhemahdollisuudet kasvavat, koska samat tiedot joudutaan antamaan vähintään kahteen kertaan Mallintamalla rakenteet 3D-suunnitteluohjelmassa, joka ei sisällä työstöohjelman kääntäjää tarvitaan kaksi erillistä 3D-suunnitteluohjelmaa tai elementtikaaviot virhemahdollisuudet kasvavat, koska ohjelmien väliset rajapinnat eivät välttämättä siirrä tietoja oikein tai jättävät osan tiedoista siirtämättä Suunnittelemalla rakenteet suoraan 3D-suunnitteluohjelmassa, joka sisältää työstöohjelman kääntäjän 18

19 Elementtien työstö Elementtien tuotanto-ohjelma Runkoelementtien tilauskanta antaa vasta impulssin raakaelementtien tilaukselle omalta raakaelementtilinjalta tai joltakin muulta raakaelementtien valmistajalta. Runkoelementtien tuotanto edellyttää erittäin selkeää tuotanto-ohjelmaa, joka perustuu tarkkaan sopimusjuridiikkaan Tilausten muutokset on pidettävä erittäin tarkassa valvonnassa. Viime hetken muutoksia ei voi sallia. Työstössä eri tilauksia voi yhdistellä, mikäli raakaelementit ovat samaa lajiketta. Yhdistelemällä tilauksia saavutetaan parempi hyötysuhde raakaelementille. Ts. raakaelementin käyttösuhde voidaan maksimoida. Mikäli aukkopaloille on jokin muu käyttö esim. jollekin puusepänyritykselle, joka valmistaa portaita, järeitä kalustoja ym. Niin aukkoihin voi ohjelmoida näitä pienten tuotteiden aihiopaloja. Tuotanto-ohjelmassa on huomioitava myös kapasiteetin kuormitus. Työstöohjelmat kykenevät antamaan aika-arvion kunkin tilauserän työstöille. Kapasiteettitarve / tilauserä voi vaihdella suuresti, vaikka m2-määrä olisikin sama. Suorakaiteen muotoisten pohjaelementtien läpimeno on huomattavasti nopeampi, kuin monimuotoiset seinäelementit, joihin sisältyy täydelliset talotekniikan työstöt. Kapasiteetin tarve on huomioitava myös runkoelementtien hinnoittelussa. 19

20 Työstöjen tuotteistaminen Elementtien liitokset on syytä tuotteistaa. Tässä on seurattava Cltrakenteiden kehittymistä Liian innovatiivisia liitoksia on syytä välttää Liitoksiin on tulossa erityisiä liitosheloja Elementtien liittymissä on hyvä noudattaa puurakentamiseen kehittyvän Runko-PES:n periaatteita Elementtien liitosperiaatteet voi viedä kaikkiin rakenteisiin. Tyypillinen liitos puolipontti sekä seinä-, että pohjaelementtien liitoksiin Usein koko rakennus on syytä toteuttaa Clt-runkoisena; ei pelkästään seinät. Tällöin pystytyksessä voi noudattaa samoja työtapoja läpi linjan Cnc-työstökeskusten ominaisuudet poikkeavat. Konevalintaa tehtäessä on liiketoiminnalliset päämäärät määriteltävä ensin. Yksinkertaisimmillaan lähes kaikki tavanomaiset työstöt on parametrisoitu, jolloin esim. terätiedot otetaan työstöohjelmaan automaattisesti. Tällainen kone soveltuu kuitenkin vain clt-rakenteiden perustyöstöihin, jotka hyvin riittävät Clt:n perusratkaisuihin CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien työstö Monipuolisempi cnc-työstökeskus mahdollistaa hyvinkin innovatiivisia työstöjä. Työstöohjelman tekeminen vaatii kuitenkin 3d-Cad suunnittelun ja mm. työstöjen terätietojen syötön osaamista. Knapp Sherpa 20

21 Elementtien työstö Työstöjen toteutuksesta Työstöt on tarjouspyynnössä kuvailtava tarkasti, jotta ne voidaan laskea ja arvioida valmistuksen kannalta. Aukot tehdään pyörösahalla ja varsijyrsimellä. Aukon kulmissa on pyöristys. Aukot voidaan tehdä myös pyörösahalla ja ketjusahalla, jolloin kulmat ovat terävät ja reunoissa saattaa olla repeämiä. Pyöreät reiät tehdään varsijyrsimellä ja poralla sekä näkyvälle että ei-näkyvälle elementille. Näkyvän laadun loveukset tehdään varsijyrsimellä. Kulmista tehdään terävät manuaalisesti työstämällä. Ei-näkyvän laadun loveukset tehdään ketjusahalla. Loveuksen kulmat ovat terävät, mutta sahauksen reunoissa saattaa olla repeämiä. Syvennykset tehdään varsijyrsimellä ja kehäjyrsimellä sekä näkyvälle että ei-näkyvälle elementille. Syvennyksen kulmissa on aina pyöristys. Mikäli syvennyksiä tulee molemmille puolille, on elementti käännettävä, mikä on laskutettava lisätyönä. Pontit tehdään kehäjyrsimellä sekä näkyvälle että ei-näkyvälle elementille. Elementin kääntäminen saattaa olla joskus tarpeen. Kääntäminen laskutetaan lisätyönä. Kaapeliurat tehdään varsijyrsimellä ei-näkyvän elementin pintaan. Mahdollinen työstöjen aiheuttama elementin lujuustekninen heikkeneminen tulee ottaa huomioon. Erikoistyöstöt tehdään varsi- ja kehäjyrsimellä sekä pyörö- ja ketjusahalla. Tarvittaessa työstöjä viimeistellään manuaalisesti työstämällä. Irrotetut palat, kuten ikkuna- ja oviaukkojen palat kuuluvat asiakkaalle. Paloja voidaan hyödyntää sisustamisessa, esim. pöytälevynä, sängynpäätynä, jne. CNC-työstöasemalla tehtävät levyn pinnan suuntaiset poraukset voidaan tehdä vain yhdeltä sivulta. 21

22 Työstölinjat Valikoima on laaja ja kattaa erilaisia työstötarpeita alkaen pelkkien rakennusosien työstöistä ja päätyen hyvinkin monimuotoisiin dekoratiivisiin 3-ulotteisiin työstöihin Mitä monipuolisempia työstöjä halutaan, sitä monipuolisempi 3D-suunnittelujärjestelmä tarvitaan Elementtien työstö 22

23 Varsijyrsin CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien työstö Kehäjyrsinjyrsin Cnc-Työstökeskuksissa teräyksiköiden koostumus ja määrä vaihtelevat Varsijyrsin Kehäjyrsin Porat Ketjusaha Pyöröterä jne Cnc-työstökeskuksen teräyksiköitä teränvaihtajalla ja kiinteillä terillä 23

24 Prosessi-infoa CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien työstö Perusprosessi, jossa Clt-raakalevy työstetään Clt-runkoelementeiksi Raakalevyn max-pituus yleensä = 12 m, 14 m, 16 m ja max-leveys n. 3 m Alkaa Clt-raakalevvyjen vastaantotosta ja varastoinnista Tuotantolinja on pelkästään cnc-työstölinja, joka hallitsee elementin max-pituudet Päättyy Clt-runkoelementtien toimituserien varastointiin ja autoon lastaukseen Kapasiteetti-infoa / 1-cnc-työstölinja. linjaratkaisusta ja työstöyksiköistä riippuen M2 / pv m2/pv/vuoro = > 10 kpl x 3x12 m2 raakalevyä / vuoro M2/v m2/v M3/v m3/v Kapasiteettiin vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka pitkälle työstöt viedään. Täydelliset talotekniikan työstöt pudottavat m2-kapasiteetin jopa puoleen Sivutuotteina syntyy kutterilastua, jota varten on syytä olla purunimuri, jota tosin ei kaikilla työstölinjoilla ole, vaan puru kerätään linjan alle, josta se laahauskuljettimella vedetään pois Lisäksi syntyy liimapuujätettä, jolle sopivin käsittelylaite on kapulamurskain / lämmöntuotto 24

25 Elementtien työstö Tuotantohallille / prosessille asetettavat vaatimukset Ilman lämpötila xx C normaali tehdastilan lämpötila. Työstöprosessi ei aseta erityisiä vaatimuksia Ilman suht. kosteus 65 % +-? Clt-elementin pinta ei saa kuivua liikaa Puun lämpötila xx C Puu voi olla kylmääkin Puun kosteus 9-11 % On pystyttävä pitämään ohjearvojen sisällä Suoranainen kastuminen on estettävä Hallin ulottuvuudet / 1-cnc-työstölinja Korkeus min 6 m Leveys min 18 m Pituus min 4 x raakaelementin max-pituus ++ riittävästi pelivaraa Pinta-ala n. min m2 Varastotilat yht. min. 500 m2 (raakalevylle ja valmiille toimituserille) Siltanosturi min 6 Tn Välttämätön Prosessin muut investoinnit Sähkökeskus? Paineilmakeskus ja verkosto? Purunpoisto (vain cnc-työstölinjalle) Ilman kostutuslaitteet Kunnossapidon välineet? Laadunvalvontakalusto (kts. Laadunvalvonta) 25

26 Elementtien työstö Periaatteellinen Clt-Runkoelementtien tuotantolinja Raakalevyn max-pituus = 12m Kapasiteetti = > m2/v / 1-vuoro Tuotannon henkilömäärä n. 2-3 hlöä / vuoro Hallin pinta-ala = 18 x 54 = 972m2 Siltanosturi min 6 Tn + Tuotannon ja rakennuksen muu infra lisäksi CLT-Runkoelementtein varasto 5 CLT- Työstöportaali CLT-Raakelveyjen varasto CLT-työstöjono Auton lastaus Siltanosturi 26

27 Elementtien jälkikäsittely Clt-runkoelementtien jälkikäsittelyn tarve on vähäinen. Elementin pinnan hiontaan on varauduttava, mikäli tällainen tarve ilmenee jälkikäteen. Tällaiseen satunnaiseen hiontaan riittää parketin hiontaan tarkoitettu käsin työnnettävä hiomakone. Yleensä hionta tehdään jo raakalevyn valmistuksen jälkeen. Jokainen elementti on merkittävä Tilaus- / asiakastiedot Käyttökohdenimike: Lattia, katto seinä jne Rakennussuunnitelmaan viittaava tunnistenumero Tuotehyväksynnän tiedot Muut elementin jäljitystiedot Elementtien aukkopalat seuraavat elementtiä asiakkaalle saakka, mikäli näin on sovittu. Aukkopalat voi jättää aukkoihin ns. heftiin kiinni. Elementtien yläreunat ja avoimien aukkojen alareunat voidaan tarvittaessa suojata muovilla, ja jos asiakas niin haluaa. Jälkikäsittelyssä on oleellista varastointijärjestyksen ja lastausjärjestyksen tarkka hallinta CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtitoimituksiin on syytä liittää mahdollisimman paljon asennusohjeistoa, jotta rakennusvirheiltä vältytään Kiinnikkeinä voidaan käyttää hyväksyntäasiakirjojen mukaisesti nauloja, itseporautuvia puuruuveja, pultteja ja tappeja. Kiinnikkeiden määrä ja paikka määriteltävä rakenteen mukaan. Elementtien liitoksista on tehtävä ilmatiiviitä (käyttäen asianmukaista tiivistettä esim. uretaanivaahtoa tai butyylinauhaa tms.). Jne.. 27

28 Valmiit elementtien toimituserät CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien logistiikka Elementit varastoidaan tehtaalla joko pysty- tai vaaka-asentoon säältä suojattuun tilaan Tässä vaiheessa on huomioitava / ennakoitava jo autoon lastaamisen järjestys Elementit lastataan autoon välipuilla varustettuna, silloin, kun pinkataan vaakatasoon. Välipuiden tarve riippuu myös kuorman purkumenetelmästä. Myös pystykuljetus on mahdollinen varsinkin lyhyillä kuljetusetäisyyksillä Elementtitoimituksiin voidaan sisällyttää rakennuskohteessa tarvittavat nostoruuvit ja koukut ja säästää asiakas siten näiden hankinnalta. 28

29 Perusohjeita asiakkaalle CLT-Runkoelementtien valmistus Elementtien logistiikka Toimitukseen on sisällytettävä myös elementtien välivarastointi- ja suojausohjeet sekä asennusohjeet ja suositus sopivien ja turvallisten työkalujen ja apuvälineiden käytöstä. Clt-elementit on ehdottomasti suojattava suojamuovilla tai pressuilla suoralta vesisateelta kuljetuksen aikana, asennuksen aikana sekä asennuksen jälkeen ennen, kuin suojaavat ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet on asennettu Näkyviin jäävissä elementtikohteissa on syytä välttää veden aiheuttamia jälkiä ja muita ulkonäkövirheitä. Clt-elementtien tekniset ominaisuudet sinänsä eivät kärsi lyhyestä kastumisesta. Tilaajan on toimitettava tiedot työmaaolosuhteista (pääsy rakennuspaikalle, nosturin paikka jne.), jotta elementit pystytään toimittamaan, välivarastoimaan ja asentamaan asianmukaisesti ja turvallisesti. CLT-elementtien liikutteluun käytetään joko työmaalla olevia tai urakoitsijan toimittamia laitteita. Seinäelementeissä on yleensä kaksi sekä ala-, väli- ja yläpohjaelementeissä neljä kuorman purkuun tarkoitettua kiinnityspistettä. Elementin paino ja asento on otettava huomioon, kun kiinnityspisteiden paikka päätetään. Vinoon asennettava pohjaelementti on myös nostettava vinoasennossa Nostamiseen saa käyttää vain ehjiä ja kapasiteetiltaan riittäviä nostovälineitä (liinat, ketjut, vyöt ym.) sekä varmuussalvalla varustettuja salpakoukkuja. Asennusvaiheessa on varmistettava rakenteiden tukevuus mieluimmin metallisilla, säädettävillä vinotuilla Toimitusohjeisiin on sisällytettävä myös rajoitteet elementtien lisätyöstöjen suhteen. Esim. johtoupotusten uratyöstöille on selkeät rajoitteet kantavissa elementissä. Pääsääntöisesti pitkittäistä pintalamellikerrosta ei saa katkaista. 29

30 Laatujärjestelmä Laatujärjestelmän toteutus ja ylläpito Clt-Runkoelementtien? valmistuksessa on lähtökohtana se, että Clt-Raakalevy on jo CE-merkitty tai sen tuotehyväksyntä on muutoin kunnossa. Clt-rakenneliimapuun laatujärjestelmälle ja laadunvalvonnalle tarvitaan ulkopuolisen, akreditoidun laitoksen hyväksyntä. Toistaiseksi on epäselvä, mikä laitos Suomessa tällaisen voi tehdä nimenomaan Clt-liimapuulle. Kuitenkin myös runkoelementtituotannolle on syytä toteuttaa ISO 9001 periaatteita noudattava laatujärjestelmä. Sertifiointi ei ole välttämätön. Tilanne muuttuu, kun Clt:lle tulee harmonisoitu standardi, jonka jälkeen CE-Merkki on pakollinen. Tällöin on hyvä, jos laatujärjestelmä jo noudattaa ISO 9001 rakennetta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, millainen laadunvarmennus tarvitaan pelkästään Cltrunkoelementtien työstölle ja miten tämä prosessi kytkeytyy CE-Merkkiin. Laatujärjestelmästä ei pidä tehdä mammuttimaista mappikokoelmaa. Tärkeintä on, että Oleelliset asiat toteutetaan säntillisesti menettelyohjeita noudattaen ja että ohjeet ovat olemassa Oleellisten toimintojen vastuut on määritelty Laadun toteutumisen kannalta kriittiset asiat ja laadun seurannan tulokset on dokumentoitu Laadun dokumentointiin ei tarvita massiivista tietojärjestelmää. Yksinkertainen (esim. xlslomakkeisto) riittää ja se voi olla tietojärjestelmässä. Mikäli työstöprosessin ohjaus tallentaa ajoerien tiedot järjestelmään, niin tallenteet ovat riittävä dokumentointiin. 30

31 Laatujärjestelmä Laatujärjestelmän toteutus ja ylläpito Yritys? voi toteuttaa laatujärjestelmän lisäksi toimintajärjestelmän muitakin osa-alueita. Näiden muiden järjestelmien merkitys on tukea organisaation turva- ja ympäristöviestintää, yrityskuvan rakentamista sekä markkinointia. Turvajärjestelmän teema on usein Safety first. Laatujärjestelmä (ISO 9001) Turvajärjestelmä (ISO 18001) Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) Tietojärjestelmä Puun alkuperästä on oltava ympäristösertifikaatti (esim. PEFC), josta yleensä vastaa puuta toimittava saha ja sertifikaatti seuraa Clt-raakalevyä. Tuotesuunnittelun laatu / pätevyydet ovat osa laatujärjestelmää AA-vaativuusluokan puurakenteiden pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset Tutkintovaatimus Diplomi-insinööri, AMK-insinööri tai vastaava opistoinsinööri. Oppimäärävaatimus: Rakenteiden mekaniikkaa 14 op-vkoa Puurakenteiden suunnittelua 7 op-vkoa Suunnittelukokemusta yleensä vähintään 4 v ja näyttöjä AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnitteluun osallistumisesta. 31

32 Laatujärjestelmä Laatujärjestelmän rakenne, perustaminen? ja käyttöönotto Perustamisvaihe Prosessien määrittäminen ja standardien vaatimusten huomioiminen Toiminnan seuraaminen ja mittaaminen sekä sisäiset auditoinnit Ulkoinen auditointi ja sertifiointi Laadunhallintajärjestelmä Yleiset vaatimukset Dokumentointia koskevat vaatimukset Laatupolitiikka Muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle ja katselmoinnille Laatukäsikirja, joka sisältää Laatujärjestelmän Soveltamisalan / rajaukset Menettelyohjeet (viittaukset niihin) Prosessien väliset vuorovaikutukset Asiakirjojen hallinta Tallenteiden hallinta Johdon vastuu Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys Laatupolitiikka Suunnittelu Vastuut, valtuudet ja viestintä Johdon katselmukset Tuotannon menettelyohjeet Standardin edellyttämiä yksityiskohtaisempia kuvauksia ja määrittelyitä tietyille toiminnoille. Resurssien hallinta Resurssien varaaminen Henkilöresurssit Infrastruktuuri Työympäristö Tuotteiden toteuttaminen Toteutuksen suunnittelu As-prosessit Suunnittelu ja kehittäminen Ostotoiminta Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen Seuranta Tuotannon työohjeet Toiminto- ja/tai konekohtaisia erityisohjeita tietyn työn tai työvaiheen suorittamiseen. Mittaus, analysointi ja parantaminen Seuranta ja mittaus Poikkeavan tuotteen ohjaus Tiedon analysointi Parantaminen Tuotannon viiteaineisto Mm. standardit, tekniset taulukot, toimittajien valintataulukot, koneiden valmistajien laatimat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tekniset tiedot. 32

33 Laatujärjestelmä Laadunvalvonnan kohteet / dokumentointi / laitteisto ym. Jatkuva valvonta; esim. tuotantohallin olosuhdepiirturi Säännölliset tarkastukset, joiden taajuus on määriteltävä Tuotantoeräkohtaiset tarkastukset ja laatudokumentit Työstölinjan prosessitallenteet Clt-raakalevyn laatudokumentit valmistajalta Tuotesuunnittelun valvonta, suunnittelijoiden pätevuudet Clt:llä on ekologisen tuotteen imago, jota laatujärjestelmän lisäksi ympäristö- ja turvajärjestelmät voisivat entisestään vahvistaa Raakalevyn laatu Kosteus Lämpötila Puun / pinnan laatu Mittatarkkuus Tuotantohallin olosuhteet Lämpötila Suhteellinen kosteus Prosessin eräkohtainen hallinta Tuotesuunnittelu Työstöparametrien tiedot Työstöjen simulointi Työstöjen laadun valvonta Laadun testaus Työstöjen mittatarkkuuden ja laadun valvonta säännöllisin ja satunnaisin mittauksin Laadunvalvonnan välineistöä Mittatarkkuuksien valvonta Kosteuden valvonta Työstöohjelman simulaattori 33

34 Laatujärjestelmä Ulkoisen laadunvalvonnan menettelyistä. Akreditoitu laitos myöntää vaatimukset täyttävälle tuotteelle tuotesertifikaatin. Tässä tuoteryhmässä sertifiointi kattaa tuotteen valmistuksen laadunvarmistuksen ja tuotteen ominaisuuksien varmentamisen. Tuotesertifikaatti voidaan myöntää, kun tuotteen tyyppitestaus ja tuotantolaitoksen alkutarkastus on hyväksyttävästi suoritettu. Akreditoitu laitos tekee tuotantolaitoksen alkutarkastuksen, jolloin tarkastetaan sisäisen laadunvalvonnan kuvaus ja sisäisen laadunvarmistuksen toteutuminen sekä valitaan näytteet tyyppitestaukseen. Alkutarkastus voidaan katsoa hyväksytyksi kun edellä mainitut arvioinnit ja testien tulokset on todettu vaatimustenmukaisiksi. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on hyväksytty alkutarkastus. Sertifioitaville tuotteille tehdään tyyppitestaus, jolla osoitetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus. Koekappaleet valitsee ulkoisen laitoksen tarkastaja. Tämä menettely on tarkistettava Sertifiointi edellyttää, että valmistaja suorittaa jatkuvaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastusta. Laadunvarmistuksen toimenpiteistä on oltava kirjalliset ohjeet ja tehtävät toimenpiteet on dokumentoitava. 34

35 Laatujärjestelmä Tuotekuvaus / - rakenne / - ominaisuudet Tuotanto logistiikka Toimintajärjestelmät Osaksi tietojärjestelmää Keskeiset prosessit Rakennejärjestelmät Suunnittelujärjestelmät Tuote- / palveluprosessit Tuotantoprosessit Asiakas- / palveluprosessit Toimintajärjestelmät Tietojärjestelmä Tuotesuunnittelu Toiminnanohjaus Laatujärjestelmä Ympäristöjärjestelmä Turvajärjestelmä Henkilöstö, verkosto Omat avainhenkilöt Asiantuntijat Yhteistyöverkosto Kaiken kehityksen A&O 35

36 Tuotantotalous Suunnittelun pohjaksi on laadittu esimerkkisuunnitelmat kolmelle investointitasolle, jotka kaikki kattavat Clt-runkolevyprosessin varastotiloineen. Merkittävin ero on käsittelyyn otettavan raakaelementin max-pituus / valmistettavan runkoelementin max-pituus. Työstökeskuksen ja ohjelmistojen hinnoissa saattaa olla eroja. Tuotantojen linjaratkaisujen budjettihintoja eri kapasiteettitasoilla. Budjettihinnat tarkentuvat, kun uutta tietoa kertyy. Hallin rakennuskustannuksia voi arvioida eri m2-tarpeen mukaan. Rakennuskustannus voi olla Eur/m2 jopa enemmän? Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 10 m Tuotantohalli m2 Koneet ja laitteet n. 0,8 1,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,10 MEur Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 12 m Tuotantohalli m2 Koneet ja laitteet n. 1,0 1,2 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,13 MEur Kapasiteetti > m2/v Max-elementtipituus 16 m Tuotantohalli m2 Koneet ja laitteet n. 1,2 1,4 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,14 MEur Kone- ja laite- sekä halli-investointien lisäksi on panostettava tuotteiden ja tuotantoprosessin kehittämiseen sekä henkilöstön koulutukseen. Liiketoiminnan kehityspanoksia on suunnattava mm. markkinointiin ja myyntiin ja näitä tukeviin selvityksiin. Erityinen kehitysteema on Cltrakenteiden tuotteistaminen. 36

37 Tuotantotalous Investoinnin / tuotannon tulos- / rahoitusennuste Kapasiteetti m2/v, Max-levy 12 m Investoinnit Yht. Myyntiennuste Rakennukset Määrä El-m Koneet Ja kalusto Keskihinta Eur/e-m2 75,00 79,00 78,70 79,50 79,29 78,44 Muut kehitystoimenpiteet Muuttuvat kulut Eur/e-m2 63,62 67,87 67,22 67,84 67,47 66,41 Yhteensä OK-Taloyksiköt-m Rahoitusennuste Yht. Tulosennuste Rahan käyttö Eur Liikevaihto Eur Investoinnit Muuttuvat kulut Eur Käyttöpääoma Myyntikate Eur Lainalyhennykset Kiinteät kulut Eur Osingonjako Käyttökate Eur Rahan lähteet Eur Rahoitustulos Eur Rahoitustulos Poistot Eur Laina A / Pankki? Tulos Eur Laina B / Finnvera? % -15,9 % 1,5 % 3,6 % 4,5 % 5,1 % 5,5 % Laina C / Osamaksulaina Eur/m Keh. avustukset + lainat Clt-raakalevyn Jalostusarvo 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 Osakepääoma hinta Eur/m2 Liikevaihto / hlö Rahoitusylijäämä / alijäämä ,47 Tuot-työ-h / M2 0,17 0,15 0,13 0,13 0,12 Henkilömäärä / kaikki yht. 3,92 4,93 5,51 6,28 6,95 Tase Clt-raakalevyn hävikki-% 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Tuotehinnat 2015 Eur/m2 Eur/m3 Mu-kulut Paksuus 80 65,00 812,50 Palkat 4,00 % 3,54 % 3,20 % Vieras pääoma Paksuus ,00 750,00 Ostopalv. 3,41 % 3,41 % 3,41 % Oma pääoma Paksuus ,00 708,33 Puutavara 74,10 % 74,05 % 74,32 % Paksuus ,00 687,50 Muut mat. 2,20 % 2,20 % 2,20 % Taseen loppusumma Paksuus ,00 666,67 Muut kulut 2,30 % 2,30 % 2,30 % Huom. Investointituki= 35 %, Kehittömistuki = 50 % Clt-Prosessi - C Clt-runkoelementtien työstö Keskipaks / -hinta 106,86 79,00 739,30 Yht. 86,01 % 85,51 % 85,43 % 37

38 Muita näkökohtia Koska Clt: asema markkinoilla perustuu vahvasti tuotteen ekologisuuteen, pitäisi valmistavan yrityksen ympäristöjärjestelmä olla erinomaisessa kunnossa. Liimapuujätteiden käsittely ovatko ongelmajätettä. Liimajätettä syntyy Clt-reunasuikaleista ja hukkapaloista sekä työstölastusta. Laatujärjestelmä on tehtävä itse. AMK-lopputyö onnistuu joskus, joskus ei. Laatujärjestelmän dokumentoinnissa ei pidä pyrkiä täydelliseen sanahelinään, vaan yksinkertaiset, ymmärrettävät ilmaisut riittävät. Ei liikaa lomakkeita. Laatujärjestelmä onnistuu vain, jos yrityksen johto siihen aktiivisesti sitoutuu. Tuotannon ohjaukseen tarvitaan selkeä ohjelmisto, koska tilausten erittelyt voivat olla mutkikkaita ja tuotannossa eri tilauksia voi olla hyvä yhdistää raakalevyn käyttösuhteen parantamiseksi. Tuotanto-ohjelmassa on hallittava raakalevylajikkeiden tarve tulevalle tuotantojaksolle. Tämä aikajänne voi olla viikkoja, koska ääritapauksessa prosessi pitää aloitta jo tukin sahauksesta Runkoelementtiprosessissa on varauduttava hyvinkin pitkälle menevään 3D-suunnitteluun. 3D-Cad-Cam osaaminen on oltava omassa hallinnassa. Tuotannollisen liiketoiminnan tärkeimmät näkökohdat Kenelle Mitä Miten on käsitelty erillisissä esityksissä Clt:n liiketoiminnalliset näkymät ja Clt-investoinnin LTS-info 38

39 Clt-linkkejä /Kone- & laitetoimittajia CLT-Runkoelementtien valmistus Lisätietoja Clt-linkkejä / rakennevalmistajia / tutkimuslaitoksia jne

40 Kuvakatsaus 11/2011 Clt-Tuotanto voi olla myös suurteollisuutta Kapasiteetti > m2/v n m3/v Liikevaihto 43 Meur/v Tuotteet Clt-raakaelementtejä tai valmiita Clt-runkoelementtejä 40

41 Yhdistetty Clt-raakalevy- & -runkoelementtilinja 41

42 Lisätietoja Markku Helamo Puutuote-Dipl.ins. Kemin Digipolis Oy Puh E-Posti www-sivut Kiintopuu voisi olla CLT:n suomalainen nimike, jos se tuntuu hyvältä. Kiintopuu on rekisteröity tavaramerkki. 42

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

PUUMERA KIVISTÖ

PUUMERA KIVISTÖ PUUMERA KIVISTÖ 1 2015-11-28 Teolliset puurakenteet monimuotoisessa rakentamisessa Aiheet Teollinen puurakentaminen PuuMERA järjestelmä Ratkaisut Opit hyötykäyttöön 2 28/11/2015 Teollinen puurakentaminen

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Suunnittelu

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA OTA VÄLIPOHJA HYÖTYKÄYTTÖÖN 1 LAAJA KOKEMUS KÄYTÖSTÄ Posi-palkki on ollut käytössä jo yli 40 vuotta Suomessa Posi-palkkia on käytetty sadoissa rakennuksissa vuodesta 2011

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä Kaks` Kättä työpaja ry puuosasto Puualan perustutkinto, puuseppä Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä levykaappeja (toimistokaapit, vaatekaapit) kirjahyllyt

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Lupakuvat Lupakuvat vakiomalleihin on ladattavissa veloituksetta pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Mikäli malli ei vastaa toiveita niin lupakuvat

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Sisältö Kerrannaisliimatut Kerto -tuotteet Kerto-Q jäykiste-elementti Kerto LVL -tuotteen tuotevastuu rakentamisessa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

ALUSTAVA KYSELYLOMAKE TOIMITTAJILLE Oulun Kauppakamari 2015

ALUSTAVA KYSELYLOMAKE TOIMITTAJILLE Oulun Kauppakamari 2015 ALUSTAVA KYSELYLOMAKE TOIMITTAJILLE Oulun Kauppakamari 2015 Alustava kyselylomake on yksinkertainen ja helposti täytettävä lomake, jonka avulla OY TITAN 2 YHTYMÄ voi laatia luettelon mahdollisista töiden/palvelujen

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

TEKNINEN KONSULTOINTI

TEKNINEN KONSULTOINTI TEKNINEN KONSULTOINTI Käyttökohteisiin sopivimmat ratkaisut Onko sinulla pulma, johon et löydä ratkaisua? Stalatubelta saat käyttöösi kovan tason ammattilaisten kattavan erikoisosaamisen, joten laatu on

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm 1 (5) AUTOTALLIT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT PUURUNGON TASOPIIRUSTUS 1:50, arkkikoko: A3 RUNKOLEIKKAUKSET SEINIEN KIPSILEVYJEN KIINNITYKSET YLÄPOHJAN VINOLAUDOITUS / LEVYTYS 1:10, arkkikoko: A4 RÄYSTÄSLEIKKAUKSET 1:10,

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat Esko Knuutila rakenneinsinööri 09.02.2016 Musta teksti = säännökset (mrl tai asetus), sininen teksti = ympäristöministeriön ohje, vihreä teksti = rakennusvalvonnan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT

RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT SARJAT 300 JA 500 RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT 300-1200 kg puu metalli Helaformin MPS pyörästö mahdollistaa ovien nostamisen suoraan paikoilleen ja oven helpon asentamisen. Oven korkeutta on helppo säätää

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Liukuovien tekninen ohje

Liukuovien tekninen ohje Liukuovien tekninen ohje 20.6.2016 SISÄLTÖ 1.0 Tuotetiedot...2 2.0 Seinän aukon mitat...5 3.0 Asennusvarat ja kannatus...6 4.0 Kiinnitys... 10 5.0 Kynnys... 11 5.1 Kynnyskorkeus...11 5.2 Kynnyksen säätö...11

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot