CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIIN JA JÄRJESTÖIHIN LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN TYÖPAIKKASÄÄNNÖT TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ JULKINEN JA POLIITTINEN TOIMINTA YHTEISÖTUKI, TUOTELAHJOITUKSET JA POTILASJÄRJESTÖTUKI TIETOSUOJA ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN YRITYKSEN OMAISUUDEN JA RESURSSIEN SUOJAAMINEN TIEDONANNOT, JULKISTAMISET JA REKISTERIT SISÄPIIRIN KAUPAT JA LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT KILPAILU- JA KARTELLILAIT KAUPANKÄYNNIN RAJOITUKSET

2 ASTRAZENECA EDELLYTTÄÄ, ETTÄ KAIKKI ASTRAZENECA-KONSERNIN JÄSENET, JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT NOUDATTAVAT KORKEITA LAHJOMATTOMUUDEN JA REHELLISYYDEN STANDARDEJA JA TOIMIVAT HUOLELLISESTI, TUNNOLLISESTI JA OIKEUDENMUKAISESTI KAIKISSA LIIKETOIMISSAAN. KAIKEN KANSSAKÄYMISEN SIDOSRYHMIEN JA KOKO YHTEISKUNNAN KANSSA ON OLTAVA EETTISTÄ JA ASIALLISTA. SEN VUOKSI MEIDÄN KAIKKIEN TULEE NOUDATTAA NÄITÄ SÄÄNTÖJÄ JA KAIKKIA NIITÄ TUKEVIA TOIMINTAOHJEITA, LAKEJA JA SÄÄNNÖKSIÄ KAIKISSA NIISSÄ MAISSA, JOISSA TOIMIMME, SEKÄ KAIKKIA SOVELTUVIA KANSALLISIA JA KANSAINVÄLISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. SISÄLLYS JOHDANTO 3 KENELLE NÄMÄ SÄÄNNÖT ON TARKOITETTU, JA MITÄ NE TARKOITTAVAT KÄYTÄNNÖSSÄ? 4 KYSYMYKSEN ESITTÄMINEN JA ONGELMAN ESIIN TUOMINEN 5 POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU 6 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA 7 TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN 8 YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIIN JA JÄRJESTÖIHIN 9 LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN 10 TYÖPAIKKASÄÄNNÖT 11 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ 12 JULKINEN JA POLIITTINEN TOIMINTA 13 YHTEISÖTUKI, TUOTELAHJOITUKSET JA POTILASJÄRJESTÖTUKI 14 TIETOSUOJA 15 ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN 16 YRITYKSEN OMAISUUDEN JA RESURSSIEN SUOJAAMINEN 17 TIEDONANNOT, JULKISTAMISET JA REKISTERIT 18 SISÄPIIRIN KAUPAT JA LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT 19 KILPAILU- JA KARTELLILAIT 20 KAUPANKÄYNNIN RAJOITUKSET 21 PUHELINNUMEROT KYSYMYKSIÄ VARTEN TAI ONGELMAN ESIIN TUOMISEKSI 22 MÄÄRITELMÄT 23 TÄSSÄ SÄÄNTÖJEN VERSIOSSA MUUTETUT OSAT 24

3 JOHDANTO HALUAMME, ETTÄ ASTRAZENECAA ARVOSTETAAN LAADUKKAIDEN LÄÄKKEIDEN VALMISTAJANA JA ETTÄ MEIHIN LUOTETAAN SIDOSRYHMIEN, YRITYKSEMME JA YHTEISKUNNAN YHTEISEN EDUN VALVOJINA. Tavoitteemme on edistää terveyttä laadukkaiden lääketuotteiden tutkimuksen, kehityksen ja markkinoinnin kautta. Näiden avaintekijöiden avulla kannamme oman vastuumme sidosryhmien ja yhteiskunnan eduksi. Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että noudatamme toiminnassamme hyvän liiketoimintatavan mukaisia toimintamalleja. Niiden noudattaminen on erittäin tärkeää sidosryhmiemme luottamuksen ja toimilupamme säilyttämiselle. Sidosryhmien luottamus ansaitaan ennen kaikkea varmistamalla, että AstraZeneca toimii aina poikkeuksetta rehellisesti kaikkialla, missä sillä on liiketoimintaa. Rehellinen toiminta tukee näiden yleisten sääntöjen vaatimuksia ja asettaa kaikille AstraZenecan työntekijöille korkeat eettiset standardit. Nämä säännöt ovat perustana kaikelle yhteistyölle liiketoiminnassa, ja niitä on noudatettava. Koko henkilöstön on täytettävä yrityksen säännöissä määritetyt standardit ja noudatettava niitä tukevia toimintatapoja. Näin voimme varmistaa, että AstraZeneca säilyttää sidosryhmien ja yhteiskunnan arvostuksen ja luottamuksen ja että voimme kaikki olla ylpeitä työpaikastamme. Liiketoimintamme koskettaa monia ihmisiä, kuten potilaita, lääkäreitä, osakkeenomistajia, työntekijöitä, viranomaisia, yhteistyökumppaneita, terveydenhuollon maksajia ja ympärillämme olevia yhteisöjä. Kestävät suhteet näiden ryhmien kanssa ja luottamuksen säilyttäminen ovat ensisijaisen tärkeitä liiketoimintamme onnistumiselle.

4 KENELLE NÄMÄ SÄÄNNÖT ON TARKOITETTU, JA MITÄ NE TARKOITTAVAT KÄYTÄNNÖSSÄ? NÄMÄ SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA ASTRAZENECA-KONSERNIN JOHTAJIA, TOIMIHENKILÖITÄ, VAKITUISIA JA MÄÄRÄAIKAISIA TYÖNTEKIJÖITÄ KAIKKIALLA MAAILMASSA. Kaikkien tulee tuntea nämä säännöt, kaikki niitä tukevat toimintaperiaatteet ja soveltuvat ohjeet sekä lait ja säädökset niissä maissa, joissa toimimme, ja toimia niiden mukaan. Meidän on toimittava eri viranomaisten vaatimien korkeimpien standardien mukaisesti ja noudatettava vähimmäisvaatimuksena kansallisen lainsäädännön vaatimuksia sekä huomioitava tilanteet, joissa on mahdollisesti noudatettava useamman kuin yhden maan lakeja. Esimiesten vastuulla on antaa riittävä tuki tiimeilleen, jotta ne pystyvät ymmärtämään nämä säännöt ja niitä tukevat toimintaperiaatteet, työpaikan sijaintimaan lait ja säädökset ja sen, kuinka niitä tulee noudattaa käytännössä. Esimiesten vastuulla on myös vakuuttaa AstraZenecan johtokunta näistä asioista. Nämä vastuualueet vahvistavat sitoutumistamme rehellisyyteen ja korkeisiin eettisiin standardeihin. Jos AstraZenecan toimintamaiden lakeja ja säädöksiä ei noudateta, yritykselle ja sen maineelle saattaa aiheutua haittoja ja merkittäviä taloudellisia tappioita, kuten rikos- tai siviilioikeudellisia sakkoja ja muita rangaistuksia. Seuraavassa esitellään AstraZenecan keskeiset sitoumukset mitä ne tarkoittavat ja kuinka niitä tulee aktiivisesti noudattaa kaikilla yhtiön tasoilla. Sinun tulee myös valmistautua käyttämään hyvää harkintakykyä ja tervettä järkeä päättäessäsi oikeista toimista, koska nämä säännöt ja niitä tukevat periaatteet eivät voi kattaa kaikkia mahdollisesti eteen tulevia tilanteita. Sinun tulee kysyä, jos et ole varma jostain näiden sääntöjen kohdasta tai jos et tiedä, kuinka reagoida tilanteeseen, johon nämä säännöt eivät anna vastausta. Sinun on lisäksi välittömästi raportoitava kaikki tietoosi tulevat varmat, epäillyt tai havaitut lakien, säädösten, näiden sääntöjen tai niitä tukevien toimintaperiaatteiden rikkomukset. KAIKKI NÄIDEN SÄÄNTÖJEN TAI NIITÄ TUKEVIEN TOIMINTAPERIAATTEIDEN TAI MAAKOHTAISTEN LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN LAIMINLYÖNNIT TUTKITAAN PERUSTEELLISESTI JA NIIDEN POHJALTA RYHDYTÄÄN TARVITTAVIIN TOIMENPITEISIIN. TÄMÄ SAATTAA SISÄLTÄÄ JATKOKOULUTUSTA, KURINPITOTOIMENPITEITÄ TAI MUITA KORJAUSTOIMENPITEITÄ TILANTEESTA RIIPPUEN AINA TYÖSUHTEEN LOPETTAMISEEN ASTI. RANGAISTUKSENA LAIN RIKKOMUKSISTA VOI OLLA RIKOS- TAI SIVIILIOIKEUDELLISIA SAKKOJA TAI MUITA RANGAISTUKSIA SOVELTUVAN LAIN MUKAAN. AstraZeneca on sitoutunut työskentelemään ainoastaan sellaisten tavarantoimittajien, yhteisyritys- tai myynninedistämis- tai lisensointikumppaneiden ja muiden alihankkijoiden kanssa, joiden eettiset toimintastandardit ovat yhdenmukaisia omien standardiemme kanssa. AstraZeneca on sitoutunut markkinoimaan, myymään, tutkimaan, kehittämään, mainostamaan markkinoille tuomiaan tuotteita, edistämään niiden myyntiä ja antamaan niistä tietoja Yhdysvaltain liittovaltion terveydenhuolto-ohjelman ja Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikeviraston vaatimusten sekä Corporate Integrity Agreement -yritysvastuusopimuksen mukaisesti.

5 KYSYMYKSEN ESITTÄMINEN JA ONGELMAN ESIIN TUOMINEN JOKAINEN, JOKA TUO VILPITTÖMÄSTI ESIIN MAHDOLLISEN SÄÄNTÖRIKKOMUKSEN, SAA TOIMINNALLEEN JOHDON TUEN EIKÄ JOUDU KIELTEISTEN SEURAAMUSTEN KOHTEEKSI. KAIKKI KIELTEISET SEURAAMUKSET JA NIILLÄ PAINOSTAMINEN OVAT JO ITSESSÄÄN NÄIDEN SÄÄNTÖJEN VAKAVA RIKKOMUS. Joskus eteen saattaa tulla tilanne, joka näyttää rikkovan AstraZenecan toimintaperiaatteita. Jokaisella meistä on velvollisuus ilmoittaa kaikista epäillyistä rikkeistä välittömästi. Yleensä asia tulee ensiksi pyrkiä tuomaan lähimmän esimiehen tietoon. Jos tämä ei ole mielestäsi sopivaa, voit myös ottaa yhteyden esimiehen esimieheen, HR:ään, Local Compliance Officeriin tai toimitusjohtajaan. Jos kuitenkin haluat mieluummin ottaa yhteyden johonkuhun oman alueesi ulkopuoliseen henkilöön, voit käyttää seuraavia yhteystietoja: AZETHICS-PUHELIN Sivulla 22 on oman maasi puhelinnumero (MedImmunen työntekijöiden tulee katsoa myös sivun 22 tiedot, jotka koskevat raportointia heidän oman organisaationsa sisällä) INTERNET-SIVUSTO AZethics.com SÄHKÖPOSTI POSTIOSOITE Global Compliance Strategy and Assurance, AstraZeneca PLC, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, United Kingdom Jos ongelma koskee kirjanpitoa, sisäistä kirjanpitoa tai tilintarkastusasioita, voit ottaa yhteyttä AZethicspuhelimeen, Global Compliance Officeriin tai Group Internal Auditin johtajaan. Voit halutessasi antaa tietoja nimettömänä. Kaikissa tapauksissa pyritään kaikin keinoin varmistamaan, että ilmoitettuun rikkomukseen liittyvät tiedot pidetään luottamuksellisina ja että niistä tiedotetaan vain ko. tietoja tarvitseville. Voit toimia yllä olevan mukaan myös, jos sinulla on kysyttävää tai jos haluat lisäselvitystä jostain näiden sääntöjen tai niitä tukevien toimintaperiaatteiden osa-alueesta. Ulkopuolinen osapuoli hallinnoi AZethics-puhelinta ja AZethics.com-sivustoa AstraZenecan puolesta. Kun teet kysymyksen tai tuot esiin ongelman, sinua pyydetään antamaan tarkat tiedot asiasta ja ilmoittamaan, haluatko kertoa yhteystietosi. AstraZeneca UK Limited saattaa tallentaa em. tiedot tietokantaan (jota ylläpitää AZ:n puolesta EthicsPoint Yhdysvalloissa) ja saattaa ottaa sinuun yhteyttä lisätietojen saamiseksi. Sinulla on oikeus saada tietoosi AstraZenecan käsittelemät, itseäsi koskevat henkilötiedot.

6 POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU ASTRAZENECA ON SITOUTUNUT MINIMOIMAAN RISKIT JA MAKSIMOIMAAN KAIKKIEN LÄÄKKEITTEMME HYÖDYT KOKO NIIDEN ELINKAAREN AJAN. Turvallisuus ja teho ovat keskeisiä asioita kaikissa lääkekeksintöjen ja -kehittämisen vaiheissa ja niiden jälkeen. Toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa kehittääksemme lääkkeittemme valmisteyhteenvetojen tietoja, jotka antavat terveydenhuollon ammattilaisille ja muille henkilöille hyödyistä/riskeistä tietoja, joita nämä tarvitsevat lääkettä määrätessään. Markkinoille tuonnin jälkeen jatkamme kaikkien lääkkeittemme seurantaa mahdollisten haittavaikutusten varalta, myös sellaisten, joita ei välttämättä havaittu tutkimus- ja kehitystyön aikana. Ilmoitamme asiaankuuluville viranomaisille tietoomme tulevat haittavaikutukset ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan kaikkien tarvittavien jatkotoimien osalta. Jokainen tuotteidemme (ja niiden kaikkien vaikuttavien aineosien) tutkimukseen, kehitykseen, valmistukseen, varastointiin ja jakeluun liittyvä vaihe on toteutettava kaikkien asiaankuuluvien sisäisten ja ulkoisten standardien mukaisesti. Lisäksi taistelemme lääkeväärennösten kasvavaa ongelmaa vastaan, sillä lääkeväärennökset voivat haitata miljoonien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti. > Noudata kaikkia asiaankuuluvia menettelytapoja, jotka on suunniteltu edistämään tuotteidemme turvallisuutta, tehoa ja laatua (esim. hyvät toimintatavat laboratorio-, tutkimus- ja tuotantotoiminnassa). > Ilmoita kaikista rikkomustapauksista. > Ilmoita kaikista lääkkeisiimme liittyvistä mahdollisista haittavaikutuksista voimassa olevien menettelytapojen mukaisesti. > Ilmoita kaikista lääkeväärennöksistä tai lääkeväärennösepäilyistä voimassa olevien menettelytapojen mukaisesti. Perimmäinen vastuumme on valmistaa tehokkaita lääkkeitä, jotka ovat mahdollisimman turvallisia käyttäjilleen. Kaikilla lääkkeillä on mahdollisia haittavaikutuksia. Siksi lääkkeen hyödyt on punnittava sen riskejä vastaan.

7 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA ETSIESSÄÄN UUSIA LÄÄKKEITÄ TERVEYDENHUOLLON TÄRKEILLE ALUEILLE ASTRAZENECA ON SITOUTUNUT INNOVATIIVISEEN JA KORKEALUOKKAISEEN TIETEESEEN, JOTA HARJOITETAAN KORKEIDEN EETTISTEN STANDARDIEN MUKAISESTI KAIKILLA TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN ALUEILLA MAAILMANLAAJUISESTI. Kaiken tutkimusta ja tuotekehitystä koskevan lainsäädännön noudattaminen on vähimmäisvaatimus ja AstraZenecan omien standardien perusta. Tähän kuuluu sen varmistaminen, että kliiniseen tutkimustyöhön osallistuvat eivät missään maassa altistu tarpeettomille riskeille, että he ymmärtävät tutkimuksen luonteen ja tarkoituksen, että tietoon ja asian ymmärtämiseen perustuvan suostumuksen (informed consent) saamisessa noudatetaan asiaankuuluvia menettelytapoja ja että noudatetaan asiaankuuluvia luottamuksellisuussääntöjä. Kaikki kliinisen tutkimuksen tiedot on kirjattava, käsiteltävä ja tallennettava tavalla, joka noudattaa soveltuvia tietosuojalakeja ja mahdollistaa tarkan ja avoimen raportoinnin, tulkinnan ja varmentamisen. Kaikki tutkimusehdotukset on tarkastettava eettisesti ja tieteellisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ja kaikkia asiaa koskevia sisäisiä tarkistus- ja hyväksymismenettelyjä on noudatettava. Eläinkokeita sisältävä tutkimus on harkittava tarkkaan ja perusteltava, ja eläintutkimusten korvaamisen, vähentämisen ja täsmentämisen (3R) periaatteita on noudatettava. Noudata kansainvälisiä hyviä toimintatapoja, kuten Helsingin julistusta, sekä hyviä toimintatapoja tutkimus- ja laboratoriotoiminnassa. Varmista, että kliinisissä tutkimuksissa tai hankittaessa ihmiskudosta tieteellisiä tutkimuksia varten tietoon ja asian ymmärtämiseen perustuvan suostumuksen hankinnassa noudatetaan asiaankuuluvia toimintatapoja. Varmista, että näiden sääntöjen henkilötietosuojaan liittyviä ehtoja (ks. sivu 15) noudatetaan tarvittavia terveystietoja kerättäessä tai niitä käytettäessä. Koe-eläimiä tulee käyttää vain silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole. > Varmista, että koe-eläinten hyvinvointi on ensisijaista ja että standardejamme noudatetaan johdonmukaisesti kaikkialla maailmassa. Sitoumuksemme korkeisiin eettisiin tutkimus- ja tuotekehitysstandardeihin koskee paitsi tutkimus- ja tuotekehitystoimintaamme (globaalisti ja markkinointiyhtiöissämme), myös niitä tukevia toimintoja, kuten ostoja, liiketoiminnan kehittämistä ja lakiasioita.

8 TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN ASTRAZENECA ON SITOUTUNUT NOUDATTAMAAN KORKEITA EETTISIÄ STANDARDEJA TIEDOTTAESSAAN LÄÄKKEISTÄÄN JA MUISTA TUOTTEISTAAN. AstraZeneca käyttää monenlaisia tiedotuskanavia lääke-edustajakontakteista Internetiin. Käytetystä menetelmästä riippumatta meidän tulee välittää tiedot tarkasti, tehokkaasti ja asianmukaisella tavalla. Tuotteidemme turvallisen käytön tukemiseksi välittämiemme tietojen, niin julkaisujen ja myynninedistämisaineiston kautta kuin vastauksena saamiimme tiedusteluihin, tulee olla tieteelliseen näyttöön perustuvaa ja yhtiön vakiintuneissa arviointi- ja hyväksymisprosesseissa hyväksyttyjä. Meidän tulee markkinoida ainoastaan myyntiluvallisia tuotteita ja vain niiden hyväksyttyä käyttötarkoitusta varten. Myynti- ja markkinointitoimiemme tulee kaikkialla maailmassa täyttää tai ylittää asiaa koskevien lakien, säädösten ja säännöstöjen vähimmäisstandardit. Jaa tietoja tuotteistamme vain, jos sinulla on siihen valtuutus. Tämä koskee myös tuotteistamme tiedottamista Internetissä tai muiden sähköisten tiedotusvälineiden kautta. Markkinoi tuotteitamme eettisellä, oikeudenmukaisella ja puolueettomalla tavalla. Käytä ainoastaan sisäisten tarkistusprosessiemme kautta hyväksyttyä myynninedistämisaineistoa ja muita tuotetietoja. Julkaise tietoja tuotteistamme yhtiön standardien ja toimintatapojen mukaisesti. Noudata IFPMA:n lääkemarkkinointisääntöjä, paikallisia lakeja, säädöksiä ja soveltuvia lääkemarkkinoinnin ohjeita ja omia, usein tiukempia paikallisia säännöstöjämme. > Älä ryhdy suoraan yhteydenpitoon kuluttajien/potilaiden kanssa, elleivät paikalliset lait salli sitä. Tuotetiedot käsittävät kaikki tiedot, aineiston tai toimet, niin myynninedistämistarkoituksessa kuin muutkin, joiden tarkoituksena on kertoa terveydenhuollon ammattilaisille ja järjestöille, potilaille, sijoittajille, tiedotusvälineille ja muille tahoille tuotteidemme ominaisuuksista ja käytöstä.

9 YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIIN JA JÄRJESTÖIHIN * MEIDÄN TULEE NOUDATTAA KORKEITA LAHJOMATTOMUUDEN JA REHELLISYYDEN STANDARDEJA KAIKISSA YHTEYKSISSÄMME TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIIN JA JÄRJESTÖIHIN. Kaiken terveydenhuollon ammattilaisten ja järjestöjen kanssa käydyn yhteydenpidon tarkoituksena tulee johdonmukaisesti olla lääkkeittemme tehokkaan käytön varmistaminen ja potilaan hoidon parantaminen. Tämä voi sisältää lääketutkimuksen edistämistä, lääketieteellisen tietämyksen tai lääkärin oman toiminnan parantamista tai tarpeellisen palautteen keräämistä lääkkeistämme. Meidän tulee käyttää terveydenhuollon ammattilaisten ja järjestöjen/yhdistysten palveluja vain silloin, kun niitä todella tarvitaan, ja palvelusta tulee maksaa ainoastaan asianmukainen markkinahinta. Me emme saa ryhtyä liikesuhteeseen näiden henkilöiden kanssa emmekä tarjota tai antaa mitään sellaisia lahjoja tai etuuksia, jotka eivät ole luonteeltaan ja määrältään vähäisiä tai jotka eivät liity heidän ammatilliseen toimintaansa. Myös kaiken vieraanvaraisuutemme tulee pysyä kohtuullisella tasolla. Näin varmistamme sen, ettei yleinen luottamus tuotteisiimme tai palveluihimme liittyvien päätösten tekemisen objektiivisuuteen vaarannu. Meidän tulee aina antaa tietoja tuotteistamme terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille näiden sääntöjen ja niitä tukevien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Noudata IFPMA:n lääkemarkkinointisääntöjä, paikallisia lakeja, säädöksiä ja soveltuvia lääkemarkkinoinnin ohjeita ja omia, usein tiukempia paikallisia säännöstöjämme. Suorita maksuja terveydenhuollon ammattilaisille ja järjestöille/yhdistyksille vain, kun asiasta on tehty voimassaoleva kirjallinen sopimus. > Älä tarjoa terveydenhuollon ammattilaiselle tai järjestölle sellaista vieraanvaraisuutta tai sellaisia lahjoja tai etuuksia, jotka voidaan tulkita lahjuksiksi tai muuten kielletyksi myynninedistämiseksi. Yhteydet terveydenhuollon ammattilaisiin ja järjestöihin käsittävät kaikki tapaamiset, kongressit, symposiumit, yhteydenpidot, tutkimus- ja palvelujärjestelyt, mukaan lukien tuotteiden myynninedistäminen, luennot, tieteellisten neuvottelukuntien tapaamiset ja konsultoinnit. *Terveydenhuollon ammattilaisten ja järjestöjen määritelmä on sivulla 23.

10 LAHJONNAN JA KORRUPTION ESTÄMINEN ASTRAZENECAN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT JA MUUT ASTRAZENECAN PUOLESTA TOIMIVAT EIVÄT SAA TARJOTA, ANTAA TAI HYVÄKSYÄ LAHJUKSIA. Me emme saa tarjota emmekä vastaanottaa rahaa tai mitään muuta arvokasta joko houkuttimena tai palkintona siitä, että joku tekee AstraZenecan etuja suosivan päätöksen. Tämä sisältää sellaisten etujen tarjoamista kelle tahansa viranomaisen edustajalle (mukaan lukien kaikki valtiovallan kansalliset ja paikalliset edustajat ja julkisissa kansainvälisissä järjestöissä työskentelevät) ja muille terveydenhuollon ammattilaisille tai järjestöille, potilaille, tavarantoimittajille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja potilasryhmille, olivatpa ne yhtiöitä tai yksityisiä henkilöitä. AstraZeneca ei myöskään salli puolestamme toimivien edustajien, alihankkijoiden, neuvonantajien tai muiden ulkopuolisten tahojen toimia em. tavalla. Sen lisäksi ettemme saa tarjota lahjuksia, emme myöskään saa vastaanottaa niitä. Lisätiedot: ks. sivu 16, kohta Eturistiriitojen välttäminen. Älä koskaan suorita maksuja äläkä anna lahjoja liiketoiminnan saamiseksi tai säilyttämiseksi tai sopimattoman hyödyn varmistamiseksi. Älä koskaan pyydä kolmatta osapuolta tekemään siten puolestasi tai salli sellaista. On hyväksyttävää käyttää terveydenhuollon ammattilaisten ja järjestöjen palveluja ja tarjota vaatimattomia ja tavanomaisia aterioita ja lahjoja, kunhan ne liittyvät ammatilliseen toimintaan ja ovat paikallisten lakien ja soveltuvien säännösten ja niitä tukevien toimintaperiaatteidemme mukaisia (mukaan lukien näiden sääntöjen sivu 9). Varmista, että kaikki toiminta on luonteeltaan sellaista, ettei sen virheellinen tulkinta ole mahdollista, jos se tulee julkiseen tietoon. Kiinnitä erityisesti huomiota suhteisiin ulkopuolisten osapuolten kanssa, tiloissamme tapahtuviin vierailuihin, konsultointijärjestelyihin, tuotteen markkinoille tulon jälkeisiin tutkimuksiin, lahjoihin ja vieraanvaraisuuteen. Älä maksa virkamiehille tai kenellekään muulle toimintaa nopeuttavia maksuja, paitsi jos se on välttämätöntä henkilökohtaiselle turvallisuudellesi hätätilanteessa. > Ilmoita kaikista epäasiallisen toiminnan epäilyistä. Maksujen tarjoaminen tai maksaminen viranomaisten edustajille suotuisan kohtelun saavuttamiseksi, liiketoiminnan varmistamiseksi tai sopimattoman edun saavuttamiseksi on rikos kaikissa niissä maissa, joissa toimimme riippumatta siitä, ovatko kyseiset maksut käteistä rahaa vai luontoisetuja. Lisäksi monissa maissa on rikos antaa tämäntyyppisiä maksuja toisen maan viranomaisten edustajille, ja useimmilla lainkäyttöalueilla on rikos maksaa kaupallisia lahjuksia henkilöille, jotka eivät ole viranomaisten edustajia.

11 TYÖPAIKKASÄÄNNÖT ASTRAZENECA ON SITOUTUNUT EDISTÄMÄÄN JA YLLÄPITÄMÄÄN KUNNIOITUKSEN JA YHTÄLÄISTEN MAHDOLLISUUKSIEN KULTTUURIA, JOSSA YKSILÖN MENESTYS RIIPPUU AINOASTAAN HÄNEN HENKILÖKOHTAISISTA KYVYISTÄÄN JA TYÖSUORITUKSESTAAN. AstraZeneca arvostaa suuresti sitä taitojen ja kykyjen monimuotoisuutta, jonka maailmanlaajuinen työvoima mahdollistaa liiketoiminnallemme. Olemme sitoutuneet tukemaan monimuotoisuutta työntekijöidemme ja johdon keskuudessa ja kehittämään organisaatiossamme työskentelevien henkilöiden kykyjä ja osaamista. Kaikki työhönotto-, palkkaus-, palkka-, kehitys- ja ylennyspäätökset tulee tehdä pelkästään henkilön kykyjen, kokemuksen, käyttäytymisen, työsuoritusten ja työnkuvan tarpeiden mukaisesti henkilön esittämän osaamisen perusteella. Emme hyväksy häirintää, joka kohdistuu keneenkään AstraZenecan työntekijään tai yhteistyökumppaniimme. Henkilön, joka uskoo, että hän itse tai muut ovat joutuneet laittoman syrjinnän tai häirinnän kohteeksi, tulee ilmoittaa tapauksesta ja olosuhteista esimiehelleen, HR-johtajalle tai muulle ylemmän johdon edustajalle, joka järjestää tapaukselle asianmukaisen ja puolueettoman tutkinnan. Edistä monimuotoisuutta ja luovaa potentiaalia, palkkaa ja ylennä saavutusten perusteella ja tue ihmisten taitojen ja kykyjen jatkuvaa kehittämistä. Käyttäydy muita kohtaan avoimesti, rehellisesti, kohteliaasti, huomaavaisesti, kunnioittaen ja arvokkaasti. Pidä työympäristö omalta osaltasi sellaisena, että minkäänlainen häirintä ei siellä ole hyväksyttävää. > Ilmoita kaikesta itseäsi tai muita kohtaan suunnatusta sopimattomasta käytöksestä. AstraZeneca noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä periaatteita, ja toimintaperiaatteissamme yksilöidään työssä toimimista koskevat korkeat standardit. Ne käsittävät monimuotoisuuden kunnioittamisen sekä vähimmäisvaatimuksena paikallisen lainsäädännön noudattamisen palkkauksen ja työaikojen osalta. Noudatamme myös Kansainvälisen työjärjestön standardeja, jotka koskevat lapsityövoimaa ja vähimmäisikää.

12 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ ASTRAZENECA ON SITOUTUNUT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN LIIKETOIMINTAAN SEKÄ TARJOAMAAN TURVALLISEN JA TERVEELLISEN TYÖPAIKAN KOKO MAAILMANLAAJUISELLE TYÖVOIMALLEMME. Me otamme huomioon toimintamme vaikutukset ympäristöön ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme kestävyyttä mm. säännöstelemällä uusiutumattoman energian ja raaka-aineiden käyttöä, minimoimalla synnyttämämme jätteen määrän ja kaikki tuotteisiimme liittyvät mahdolliset ympäristöhaitat. Yhtiö pyrkii myös tunnistamaan, välttämään ja tarkkailemaan olemassa olevia ja syntyviä liiketoimintaamme liittyviä ympäristöriskejä sekä riskejä, joista voi olla vaaraa työntekijöidemme ja muiden tiloissamme vierailevien tai työskentelevien henkilöiden terveydelle ja turvallisuudelle tai yhteisöille, joissa toimimme. Ylitämme lakisääteiset vähimmäisvaatimukset ja vähennämme ennakoivasti kemiallisille, biologisille, fyysisille ja muille vaaroille altistumista työpaikoilla, vähennämme muiden onnettomuuksien riskiä tutkimus- ja tuotantotiloissamme, edistämme turvallista ajotapaa ja autamme henkilökuntaamme hoitamaan terveyttään ja hyvinvointiaan. Pyrimme lisäksi reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti tapauksiin, joista oli tai olisi saattanut olla seurauksena vakava sairaus tai tapaturma tai ympäristövahinko, ja tutkimme tällaiset tapaukset ja jaamme niistä oppimamme tiedot ja ryhdymme tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin välittömästi. Jokaisen odotetaan ottavan huomioon turvallisuuden, terveyden ja ympäristön päivittäisissä toimissaan. Linjajohtajilla on lisäksi velvollisuus järjestää tiimeilleen suojattu ja turvallinen toimintaympäristö, mikä käsittää myös tietämyksen lisäämistä mahdollisista turvallisuusriskeistä ja niiden hallitsemisesta. Ota henkilökohtainen vastuu turvallisuudesta ja terveydestä ja sen ymmärtämisestä, miten työsi saattaa vaikuttaa ympäristöön. Sisäistä työhösi liittyvät riskit, hallitse riskejä vastuullisesti ja ryhdy ainoastaan työhön, jota varten on järjestetty tarvittava turvallisuusja terveyskoulutus. Pyri jatkuvasti parantamaan ja vähentämään toimiesi ympäristövaikutuksia (esim. välttämällä tarpeettomia liikematkoja). Osallistu aktiivisesti energiansäästö- ja jätteidenvähennysohjelmiin. Ilmoita välittömästi onnettomuuksista, rikkeistä ja kaikista muista asioista, jotka aiheuttavat uhkan turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle. Turvallisuus ja terveys sisältää sairauden ja tapaturmien ehkäisyn sekä hyvinvoinnin edistämisen työpaikalla. Turvallisuus- ja terveyslainsäädäntö ja -ohjeet ovat olemassa työntekijöiden ja liiketiloissa vierailijoiden suojaksi. Olemme sitoutuneet minimoimaan kaikki toimiemme ja tuotteidemme ympäristöhaitat ja samalla vähentämään luonnonvarojen käyttöämme ja muilla tavoin toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

13 JULKINEN JA POLIITTINEN TOIMINTA KAIKEN ASTRAZENECAN PUOLESTA HARJOITETTAVIEN JULKISTEN TAI POLIITTISTEN TOIMIEN ON OLTAVA LAILLISIA, EETTISIÄ JA YHTIÖN PROSESSEISSA HYVÄKSYTTYJÄ. JULKINEN TOIMINTA Työntekijöiden ja muiden, jotka käyvät AstraZenecan puolesta keskustelua hallitusten tai muiden julkisten elinten kanssa tiedottaakseen tai vaikuttaakseen julkiseen politiikkaan, on varmistettava, että kaikki yhteydenpito perustuu tosiasioihin ja näyttöön ja että se ei ole harhaanjohtavaa eikä se anna mahdollisuutta väärille tulkinnoille. Tällaisessa toiminnassa mukana olevien henkilöiden on aina tehtävä selväksi, että he edustavat AstraZenecaa. Kaikessa kanssakäymisessä virkavallan edustajien ja muiden kolmansien osapuolien kanssa on noudatettava sivun 10 (Lahjonnan ja korruption estäminen) sääntöjä. POLIITTISET TUKI Emme saa käyttää mitään yrityksemme varoja, resursseja tai tiloja viranomaisen yksikön, poliittisen järjestön, puolueen tai ehdokkaan tukemiseen emmekä saa suostua tällaiseen käyttöön paitsi silloin, kun laki niin sallii ja kun se on hyväksyttävää osana paikallisia tapoja ja käytäntöjä koskien viranomaisen/alan sidonnaisuutta. Tämä käsittää myös tuen poliittisille kannatusjärjestöille. Poliittisia tuki ei pidä antaa, jos niiden laajuus tai yhteys voidaan nähdä liiallisena tai epäsopivana. Kaikki yhtiön antamien poliittisten tuki on oltava Yhteiskuntasuhteiden yksikkö hyväksymien periaatteiden mukaisia, ja ne on raportoitava taloustoiminnon kautta osana vuotuista tuloslaskelmaa. Älä osallistu mihinkään julkiseen politiikkaan tai poliittisiin toimiin AstraZenecan puolesta, ellei sinulla ole valtuuksia siihen. Älä käytä yhtiön resursseja tai tiloja minkään henkilökohtaisen poliittisen toiminnan järjestämiseen, tukemiseen tai edistämiseen. > Älä toimi tai anna vaikutelmaa, että toimit AstraZenecan edustajana, kun harjoitat henkilökohtaista poliittista toimintaa. Standardimme heijastavat AstraZenecan sitoutumista lailliseen ja lahjomattomaan toimintaan tällä erittäin säädellyllä alueella. Niiden tarkoituksena ei ole saada sinua luopumaan henkilökohtaisten lahjoitusten antamisesta omista varoistasi tilanteissa, joissa toimit yksityishenkilönä etkä AstraZenecan työntekijänä.

14 YHTEISÖTUKI, TUOTELAHJOITUKSET JA POTILASJÄRJESTÖTUKI PAINOPISTEEMME ON TOIMINNASSA, JOKA TÄHTÄÄ LIIKETOIMINTAMME MUKAISEEN TERVEYDEN JA ELÄMÄNLAADUN PARANTAMISEEN JA TIETEEN ARVON EDISTÄMISEEN. AstraZeneca on sitoutunut antamaan positiivisen panoksen paikallisiin yhteisöihimme lahjoituksilla, tukitoiminnoilla ja muilla hankkeilla. Lisäksi AstraZeneca vastaa avustuspyyntöihin raha- ja/tai tuotelahjoituksilla, jos kyseessä on selkeä julkisen terveydenhuollon tarve. Noudatamme WHO:n lääkelahjoitusohjeita ja lahjoitamme lääkkeitämme ainoastaan hyvämaineisten yksityisten järjestöjen tai selkeiden kansallisten ohjelmien kautta ja ainoastaan, jos voimme olla varmoja siitä, että lääkkeet päätyvät oikeille vastaanottajille ja että niitä käytetään oikein. AstraZeneca tukee potilasjärjestöjen työtä antamalla rahallista apua ja luontoisetuja, joilla pyritään parantamaan potilaiden hyvinvointia. Potilasjärjestösuhteidemme tulee aina noudattaa asianmukaisia lainsäädännön vaatimuksia sekä mahdollisia asiaa koskevia säännöksiä ja omia tukiperiaatteitamme. Tue yhteisöäsi asiaankuuluvien ohjeiden mukaisesti. Noudata oikeaa hyväksymisprosessia lääkkeiden lahjoituksessa. > Varmista, että kaikki potilasjärjestösuhteet ovat avoimia ja että ne perustuvat luottamukseen ja yhteiseen tavoitteeseen potilaiden terveyden parantamiseksi. AstraZeneca kannustaa työntekijöitään osallistumaan paikallisiin yhteiskunnallisiin hankkeisiin, mutta mahdollisia eturistiriitoja tulee välttää (ks. sivu 16).

15 TIETOSUOJA ASTRAZENECALLA ARVOSTETAAN MEILLE ANNETTUJA HENKILÖTIETOJA. OLEMME SITOUTUNEET KERÄÄMÄÄN, KÄYTTÄMÄÄN, SÄILYTTÄMÄÄN JA LUOVUTTAMAAN HENKILÖTIETOJA OIKEUDENMUKAISESTI, LÄPINÄKYVÄSTI JA TURVALLISESTI. AstraZeneca säilyttää henkilötietoja työntekijöistä, potilaista, terveydenhuollon ammattilaisista ja tavarantoimittajista. Henkilötietojen keräyksen, käytön, säilytyksen ja luovutuksen yhteydessä meidän on varmistettava, että tietoja kerätään vain sen verran kuin tarvitsemme henkilöstöhallintoon tai tieteellisiin tarkoituksiin tai lain vaatimusten täyttämiseen. Ennen henkilötietojen keräämistä, käyttöä, säilytystä tai luovutusta on otettava huomioon yksityisyydensuojan mahdollinen vaarantuminen esimerkiksi uudessa järjestelmässä tai projektin osana. Joissain tapauksissa, kun laki niin vaatii, tai jos olemme aloittamassa kliinisen tutkimuksen, meidän on saatava suostumus henkilötietojen keräystä, käyttöä, säilytystä ja luovutusta varten. Meidän on parhaamme mukaan pidettävä henkilötiedot täsmällisinä ja ajan tasalla. Meidän on kerrottava ihmisille, miten käytämme heidän henkilötietojaan, ketkä näkevät ne ja mihin ne saatetaan lähettää. Ihmisten on myös voitava nähdä tietonsa ja korjata niitä tarvittaessa helposti. Meidän on suojattava säilyttämämme henkilötiedot tehokkaasti ja estettävä niiden joutuminen vääriin käsiin. Kun henkilötietoja ei enää tarvita yrityksen tarpeisiin, ne on hävitettävä lain velvoittamalla tavalla ja yrityksen säilytystä koskevien periaatteiden mukaisesti. Noudata kaikkia tietosuojalakeja ja niihin liittyviä lakeja, jotka ovat voimassa maissa, joissa keräämme ja säilytämme henkilötietoja. Jos teet jonkin seuraavista, etkä ole varma toimintaan liittyvistä lainmukaisista velvoitteista, kysy neuvoa tietosuoja-asiantuntijalta: o o o arkaluontoisten henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen ja luovuttaminen* henkilötietojen siirtäminen niiden alkuperämaasta henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille, kuten AstraZenecan tavarantoimittajille. > Raportoi henkilötietojen varkaudet ja katoamiset sekä niiden asiaton luovuttaminen. Henkilötietojen ja arkaluontoisten henkilötietojen määritelmät ovat sivulla 23.

16 ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN EMME SAA ANTAA HENKILÖKOHTAISTEN TAI SUKULAISIIMME LIITTYVIEN INTRESSIEN VAIKUTTAA AMMATILLISIIN PÄÄTÖKSIIMME. Me emme saa vastaanottaa mitään sellaista, joka voisi muodostaa joko houkuttimen tai palkinnon siitä, että joku tekee kolmannen osapuolen intressejä suosivan päätöksen. Emme saa hyväksyä lahjoja tai vieraanvaraisuutta, jotka saattaisivat vaarantaa puolueettomuutemme tai harkintakykymme kolmannen osapuolen suhteen tai jotka voitaisiin muuten nähdä sopimattomina. Emme saa hyväksyä kolmannen osapuolen kutsua aterialle tai sosiaaliseen tapahtumaan, paitsi jos tapahtuman ensisijainen syy on liiketapaaminen. Voimme vapaasti tehdä henkilökohtaisia taloudellisia sijoituksia ja ylläpitää sosiaalisia suhteita henkilöihin, joita tapaamme liiketoiminnan kautta, mutta nämä liiketoimintaan liittyvät suhteemme eivät saa luoda mitään intressejä, jotka ovat ristiriidassa AstraZenecan intressien kanssa. Vältä tilanteita, joissa lojaalisuutesi saattaa joutua koetukselle. > Älä hyväksy myyjältä tai muuta kolmannelta osapuolelta mitään lahjaa, joka ylittää paikallisesti määritetyt vaatimattoman lahjan rajat, tai vieraanvaraisuutta, joka sisältää urheilua, teatteria, musiikkia tai muuta viihdettä. Vältä tilanteita, joissa henkilökohtaiset tai sukulaisten intressit saattavat joutua ristiriitaan AstraZenecan intressien kanssa. Ilmoita kaikki mahdolliset eturistiriidat ja pyydä neuvoa linjajohtajaltasi. Ilmoita kaikista liiketoimista AstraZenecan ja sellaisen yhtiön tai järjestön välillä, jossa sinulla tai jollakulla sukulaisellasi on johtava tehtävä tai taloudellisia intressejä (lukuun ottamatta enintään 1 %:n osakkuutta pörssiyhtiöissä). Älä käytä asemaasi AstraZenecassa henkilökohtaisen hyödyn tai perheenjäsenen, ystävän tai työtoverin hyödyn tavoittelemiseen. Maksa kolmansille osapuolille vain sopimuksen mukainen, markkinaperusteinen hinta tai maksu saaduista tavaroista tai palveluista. Eturistiriita syntyy, kun työntekijän toimi, intressi (taloudellinen tai henkilökohtainen) tai yhteys suoraan tai epäsuorasti vaarantaa hänen puolueettomuutensa tai harkintakykynsä, jolloin työntekijän tai toisen henkilön intressit vaikuttavat liiketoimintapäätökseen sopimattomalla tavalla.

17 YRITYKSEN OMAISUUDEN JA RESURSSIEN SUOJAAMINEN ASTRAZENECAN OMAISUUTTA JA RESURSSEJA TULEE KÄYTTÄÄ AINOASTAAN LIIKETOIMINTAMME ASIANMUKAISEEN EDISTÄMISEEN EIKÄ HENKILÖKOHTAISEN HYÖDYN TAVOITTELEMISEEN EIKÄ MIHINKÄÄN VILPILLISEEN TARKOITUKSEEN. Velvollisuutemme osakkeenomistajiamme kohtaan käsittää yhtiön omaisuuden, rahojen ja muiden resurssien parhaan mahdollisen käytön. Osana sitä, että olemme strategisesti sitoutuneet huippuosaamisen edistämiseen, meidän on varmistettava, että omaisuutemme, resurssimme ja tietojärjestelmämme ovat aina suojattuina luvattomalta käytöltä, vaurioilta, julkistamiselta, harhaanjohtavalta käytöltä tai tuhoamiselta joko onnettomuuden, sopimattoman toimen tai luottamusaseman väärinkäytön seurauksena. Osana tätä jokaisen vastuulla on suojella yhtiön sähköisiä järjestelmiä, tietoverkkoa ja tietokoneresursseja sekä yhtiön tietojen koskemattomuutta ja luottamuksellisuutta. > Toimi soveliaasti ja vastuuntuntoisesti AstraZenecan omaisuuden ja resurssien suhteen. > Noudata tarvittavaa varovaisuutta, kun käytät yhtiön rahoja tai teet taloudellisia sitoumuksia yhtiön puolesta. > Ilmoita välittömästi mahdollisista sopimattomista toimista AstraZenecan omaisuutta ja resursseja kohtaan, jotta tarvittaviin vastatoimiin voidaan ryhtyä. > Käytä AstraZenecan omaisuutta ja resursseja muuhun kuin työhön liittyvään toimintaan vain siinä määrin, kuin asiaa koskevissa, näitä sääntöjä tukevissa toimintaperiaatteissa sallitaan. > Ilmoita lakiasiainosastolle kaikista sopimusasioista, jotka liittyvät aineelliseen oikeuteen, velvollisuuteen tai vastuuseen. > Käyttäessäsi yhtiön sähköisiä järjestelmiä muihin kuin työtehtäviisi sinun tulee ymmärtää, että yksityisyytesi voidaan käytännössä turvata vain siltä osin kuin paikallinen lainsäädäntö tähän velvoittaa. Omaisuus ja resurssit käsittävät fyysisen omaisuuden, aineettomat hyödykkeet ja luottamukselliset tiedot. Fyysinen omaisuus käsittää esimerkiksi materiaalit, tarvikkeet, laitteet ja käteisen rahan, ja aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat esimerkiksi henkinen omaisuus, tietovaranto sekä työntekijöiden aika ja osaaminen.

18 TIEDONANNOT, JULKISTAMISET JA REKISTERIT ASTRAZENECA ON SITOUTUNUT TIEDOTTAMAAN AVOIMESTI, JULKISTAMAAN TIEDOT OIKEA-AIKAISESTI JA SOPIVALLA TAVALLA SEKÄ YLLÄPITÄMÄÄN TARKKAA LIIKETOIMINNAN SEURANTAA. Kaiken tiedottamisemme minkä tahansa kanavan kautta on oltava oikeudenmukaista, tarkkaa, oikea-aikaista ja oikein valtuutettua. Kaikkien työntekijöiden on otettava huomioon tilanteet, joissa heidän voidaan katsoa tiedottavan yhtiön puolesta. AstraZenecan periaate on julkistaa tiedot oikeaan aikaan, tarpeen mukaan, kaikkien asiaankuuluvien lakien ja säädösten vaatimusten mukaisesti. Kaikkien tällaisten julkistamisten on oltava täsmällisiä, ei harhaanjohtavia ja ilman merkityksellisiä poisjättämisiä. Tämä periaate koskee kaikkia tietoja riippumatta siitä, ovatko ne AstraZenecalle suotuisia vai epäsuotuisia. Meidän tulee ylläpitää asianmukaista taloudellista seurantaa, joka antaa tarkan kuvan AstraZenecan liiketoimista ja taloudellisesta asemasta. Me emme saa väärentää emmekä muuttaa sopimattomalla tavalla yhtiön rekistereitä, ja saamme tuhota rekistereitä ainoastaan asiaankuuluvien, niihin liittyvien ohjeiden sekä paikallisten lakien mukaisesti. Me emme saa muuttaa myyntitietoja keinotekoisesti suorituksen parantamiseksi tai muulla tavoin. Me saamme myydä tuotteita ainoastaan todellisen markkinakysynnän aikaansaamien todellisten tilausten perusteella, ja meidän on kirjattava tällainen myynti vasta sitten, kun tuote on lähetetty ja lasku toimitettu. > Varmista, että kaikki tiedottaminen, niin painettu, verkkopohjainen kuin sanallinenkin, noudattaa kaikkia sisäisiä ja ulkoisia standardeja ja on saanut tarvittavan sisäisen hyväksynnän ennen julkaisua. > Älä tiedota yhtiön puolesta ellei sinulla ole siihen valtuutusta. Tämä käsittää myös yhtiöstä tai tuotteistamme tiedottamisen Internetissä tai muun sähköisen välineen kautta. > Välitä heti kaikki mahdollisesti merkitykselliset, ei-julkiset tiedot AstraZenecan Disclosure Committeelle Investor Relations -osaston johtajan tai yhtiön pääkonttorin apulaissihteerin kautta, jotta tietojen julkistamiskelpoisuudesta voidaan tehdä päätös ja hyväksyntä ennen julkistamista. > Säilytä kaikki rekisterit ja dokumentit, jotka ovat olennaisia yhtiöön tai sen työntekijöihin liittyvissä tutkinnoissa tai oikeudenkäynneissä. Tiedonannot ovat sisäisiä tai ulkoisia viestejä AstraZenecasta tai tuotteistamme, mukaan lukien kaikki, jotka voidaan katsoa meidän antamiksemme tai puolestamme annetuiksi. Ne käsittävät lehdistötiedotteet, mainokset ja myynninedistämisaineiston. Julkistamiset ovat yhtiön osakkeenomistajille, viranomaisille, arvopaperimarkkinoille, tiedotusvälineille ja muille kolmansille osapuolille antamia tai jättämiä lausuntoja. Rekisterit käsittävät sopimukset, tilit, tutkimus- ja tuotekehitystiedot, erätietueet sekä taloudelliset ja ei-taloudelliset asiakirjat.

19 SISÄPIIRIN KAUPAT JA LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT KAIKKIA TOIMIHENKILÖITÄ JA TYÖNTEKIJÖITÄ KIELLETÄÄN KÄYMÄSTÄ SISÄPIIRIN KAUPPAA OMAKSI TAI MUIDEN HENKILÖKOHTAISEKSI HYÖDYKSI. Me emme saa antaa minkään työsuhteemme kautta tai muutoin tietoon saamiemme ei-julkisten AstraZenecaa tai muita yhtiöitä koskevien tietojen vaikuttaa päätökseemme tai kenenkään muun päätökseen ostaa tai myydä arvopapereita. Tämä vaatimus on voimassa myös sen jälkeen, kun henkilö on lopettanut AstraZenecassa työskentelyn. Luottamukselliset tiedot on suojattava sopimattomalta julkistamiselta, ja kaikki luottamuksellisten tietojen ilmoittaminen tulee rajoittaa henkilöihin, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. > Noudata ulkoisia säädöksiä ja niihin liittyviä sisäisiä toimintaperiaatteita, jotka koskevat sisäpiirin kauppoja ja arvopapereiden ostoa ja myyntiä, mukaan lukien kaupankäynti tilinpäätöskauden aikana. > Kysy neuvoa Investor Relations -osaston johtajalta tai yhtiön pääkonttorin apulaissihteeriltä, jos et ole varma, ovatko tiedot sisäpiirin tietoja (kuvaus alla) tai liittyykö niihin muita rajoituksia. > Sisäpiirin tietoja ovat esimerkiksi tiedot mahdollisesta yritysostosta tai taloudellisesta tuloksesta tai kliinisen tutkimuksen tulokset. > Noudata AstraZenecan toimintaperiaatteita, esim. luvan hankkiminen oikeilta henkilöiltä, ennen kuin julkistat luottamuksellisia tietoja muille työntekijöille tai yhtiön ulkopuolisille henkilöille. > Varmista, että meillä on voimassa olevat salassapitosopimukset sellaisten kolmansien osapuolien kanssa, joiden kanssa jaamme luottamuksellisia tietoja. Sisäpiirin kaupoilla tarkoitetaan yleensä arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden, osuuksien tai ADR-todistusten) ostamista, myymistä tai option toteuttamista, kun henkilöllä on hallussaan arvopapereiden liikkeellelaskijasta (esimerkiksi AstraZenecasta) salaisia tietoja, jotka saattavat vaikuttaa arvopaperin arvoon (sisäpiirin tiedot).

20 KILPAILU- JA KARTELLILAIT ASTRAZENECA ON SITOUTUNUT NOUDATTAMAAN KAIKKIA KILPAILU- JA KARTELLILAKEJA NIISSÄ MAISSA, JOISSA SE TOIMII. Pyrkiessämme edistämään liiketoimintamme menestystä meidän tulee tavoitella kilpailuetua ainoastaan laillisin keinoin. Emme saa yksin tai yhdessä muiden kanssa toimia tavoilla, jotka tukahduttavat vapaat markkinat. Emme saa vaihtaa tietoja emmekä tehdä kirjallisia tai suullisia sopimuksia tai muitakaan yhdenmukaisiin menettelytapoihin tähtääviä järjestelyjä kilpailijoiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien tai muiden kolmansien osapuolien kanssa tavalla, joka vaikuttaa sopimattomalla tavalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen, valmistukseen, markkinointiin, myyntiin, hinnoitteluun, lääkeluetteloiden sisältöön, jakeluun tai työntekijöiden palkkakäytäntöihin tai joihin sisältyy tarjouskartelleja tai boikotteja. Jos meillä on markkinoilla johtoasema, kilpailulait määräävät yhtiölle erityisen vastuun siitä, että se ei väärinkäytä asemaansa kilpailijoiden eliminoimiseen tai asiakkaiden riistämiseen. Meidän tulee käydä keskusteluja kilpailijoidemme kanssa vain, kun siihen on oikeutettu liiketoiminnallinen syy. > Älä koskaan tee kirjallisia tai suullisia sopimuksia tai ryhdy yhdenmukaisiin menettelytapoihin, jotka ovat kilpailulakien vastaisia. > Kysy lakiasiainosastolta neuvoa ennen kuin ryhdyt kilpailijoiden kanssa keskusteluihin tai kanssakäymiseen. Osallistuminen kauppaliittoihin voi olla laillista, mutta strategisten tietojen luovuttamista kilpailijoiden kesken koskevat silti samat säännöt ja määräykset. > Muille kuin kilpailijoillemme saa antaa sisäiseen käyttöön tarkoitettuja, arkaluontoisia tietoja vain, jos se on liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. > Tarkista markkina-asemamme säännöllisesti tuotteidemme suhteen. > Kerää tietoja kilpailijoista ainoastaan sopivalla ja laillisella tavalla. > Ilmoita kaikista todellisista tai mahdollisista kilpailulakien vastaisten keskustelujen tai toimien epäilyistä tai väitteistä. Kilpailu- ja kartellilait edistävät ja suojaavat kilpailua. Nämä lait estävät yhtiöitä tekemästä keskenään kilpailun vastaisia sopimuksia tai käyttämästä määräävää asemaa väärin. Monissa tapauksissa näitä lakeja voidaan soveltaa toimiin, jotka tapahtuvat maan rajojen ulkopuolella.

21 KAUPANKÄYNNIN RAJOITUKSET ASTRAZENECA ON SITOUTUNUT TOIMIMAAN LAILLISESTI JA EETTISESTI TUOTTEIDENSA TUONNISSA, VIENNISSÄ JA MUUSSA KAUPANKÄYNNISSÄ. Meidän on noudatettava toiminnassamme lakeja, säädöksiä, lisenssivaatimuksia, boikotteja, kauppasaartoja ja muita rajoituksia, jotka ovat tunnustettujen kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten, mukaan lukien YK:n, EU:n, Ison-Britannian, Ruotsin ja Yhdysvaltojen, hyväksymiä. Vaatimukset saattavat liittyä muun muassa kemikaaleihin, biomateriaaleihin, laitteisiin, valmiisiin tuotteisiin ja tietoihin/tekniikkaan, mukaan lukien tiedot, jotka ovat käytettävissä jaetussa tietokonejärjestelmässä. Meidän on annettava tarkat ja totuudenmukaiset tiedot tuotteistamme ja muista tavaroista tulliviranomaisille ja muille viranomaisille. > Varmista epäselvissä tilanteissa lakiasiainosastolta tai säädösasiantuntijalta, että toiminta on voimassa olevien kaupankäynnin rajoitusten mukaista. > Ilmoita välittömästi paikalliselle lakiasiainosastolle kaikista toimista tai pyynnöistä, jotka saattavat liittyä boikottien alaisiin maihin. > Kieltäydy kielletyistä kauppaa rajoittavista käytännöistä. > Älä käy kauppaa sellaisten osapuolten kanssa, joihin kohdistuu tunnustettuja kaupan rajoituksia. > Noudata kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä, alueellisia ja paikallisia lakeja, säännöksiä ja AstraZenecan toimintaperiaatteita käsitellessäsi minkä tahansa tuotteen tuontia tai vientiä. Kaupan rajoituksilla (esim. pakotteilla tai kauppasaarroilla) pyritään estämään tai rajoittamaan kaupankäyntiä tiettyjen maiden kanssa tai tietyissä maissa. Boikoteissa on kyse siitä, että jokin maa (mistä tahansa syystä) kieltäytyy käymästä kauppaa tai kieltää muita käymästä kauppaa yhden tai useamman maan kanssa.

22 PUHELINNUMEROT KYSYMYKSIÄ VARTEN TAI ONGELMAN ESIIN TUOMISEKSI AZETHICS-PUHELIN Isosta-Britanniasta: Kiinasta (Etelä-): Kiinasta (Pohjois-): Yhdysvalloista: Muiden maiden paikalliset numerot on lueteltu sivustossa AZethics.com. Jos et pysty käyttämään sivustoa tai jos maatasi ei ole luettelossa, voit soittaa seuraavaan numeroon: Kun olet yhteydessä puhelinpalveluun, kerro, että olet AstraZenecasta ja ilmoita, millä kielellä haluat sinua palveltavan.

23 MÄÄRITELMÄT Asiaa koskevilla säännöksillä tarkoitetaan niitä säännöksiä, jotka AstraZeneca on asiaankuuluvassa muodollisessa menettelyssä ottanut käyttöön tai joita se on muuten velvoitettu noudattamaan. AstraZeneca, AstraZeneca-konserni, Konserni, Yhtiö, me, meille ja meidän tarkoittavat AstraZeneca PLC:tä ja sen konserniyhtiöitä, mukaan lukien MedImmune. Luottamuksellisilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia luottamuksellisia ja/tai omistusoikeuden suojaamia tietoja tai aineistoa, joka kuuluu mille tahansa AstraZeneca-konsernin jäsenelle tai on tällaisen jäsenen hallussa. Ne voivat olla suullista, visuaalista, kirjoitettua tai aineiston muodossa tai osana aineistoa tai missä tahansa muussa muodossa. Ne sisältävät tiedot, jotka liittyvät millä tahansa tavalla AstraZenecan (a) taloustietoihin, liiketoimintasuunnitelmiin, laskelmiin tai strategioihin, omaisuuteen, liiketoiminnan käytäntöihin ja suhteisiin, prosesseihin, järjestelmiin, toimintamenetelmiin tai markkinointisuunnitelmiin, (b) tutkimukseen, kehitykseen tai muihin tutkiviin toimiin, (c) sääteleviin käytäntöihin, toimenpiteisiin tai periaatteisiin, (d) tuotteisiin, teknisiin tietoihin, kaavoihin, ainesosiin, hinnoittelukäytäntöihin, markkinointisuunnitelmiin, tuotekustannuksiin tai myynninedistämistoimiin, (e) asiakkaisiin, tavarantoimittajiin tai työntekijöihin liittyviin tietoihin tai sopimuksiin, (f) lääketieteellisiin, tieteellisiin tai muihin teknisiin tietoihin, (g) yritys- ja lisenssisopimuksiin, strategisiin, kaupallisiin tai muihin sopimuksiin tai (h) keksintöihin, innovaatioihin, parannuksiin, asiantuntemuksiin, liikesalaisuuksiin tai muihin omistusoikeuden suojaamiin tietoihin. Alihankkijalla tarkoitetaan mitä tai ketä tahansa tavarantoimittajaa tai muuta kolmatta osapuolta, jonka kanssa AstraZenecalla on sopimus. Terveydenhuollon ammattilaisilla ja järjestöillä viitataan kehen tahansa henkilöön, joka voi määrätä, antaa, suositella, ostaa, maksaa, korvata, valtuuttaa, hyväksyä tai toimittaa mitä tahansa AstraZenecan myymiä tai tarjoamia tuotteita tai palveluja. Se kattaa > kenen tahansa lääketieteellisessä tai hammaslääketieteellisessä, apteekki- tai hoitoammatissa toimivan tai näihin tehtäviin liittyvän hallinnollisen henkilökunnan ja/tai > sairaalat ja muut hoitolaitokset, sairausvakuutuslaitokset, apteekit ja peruslääkevalikoima- tai avustusvirkailijat, ja vastaava henkilökunta näissä yksiköissä. Henkilöllä tarkoitetaan ketä tahansa luonnollista henkilöä (eli yksilöä) tai oikeushenkilöä (esim. yhtiötä). Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja tunnistetusta tai tunnistettavasta luonnollisesta henkilöstä. Arkaluontoiset henkilötiedot ovat myös henkilötietoja, ja ne voivat sisältää henkilön etnisyyden, poliittisia näkemyksiä, uskonnollisen vakaumuksen, ammattijärjestön jäsenyyden, fyysisen terveyden tai mielenterveyden tilan, seksuaalisen suuntautumisen, henkilön tekemät rikkomukset tai rikkomusepäilyt, taloudelliset tiedot ja henkilötunnuksen. Tavarantoimittajalla tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä, joka toimittaa AstraZenecalle tavaroita tai palveluja, mukaan lukien myyjät ja konsultit. Toimintaperiaatteilla viitataan mihin tahansa yhtiön periaatteisiin, säännöksiin, standardeihin ja menettelytapoihin.

24 TÄSSÄ SÄÄNTÖJEN VERSIOSSA MUUTETUT OSAT V4.0 Puhelinnumerot kysymyksiä varten tai ongelman esiin tuomiseksi TÄSSÄ SÄÄNTÖJEN VERSIOSSA MUUTETUT OSAT V3.0 Julkinen ja poliittinen toiminta TÄSSÄ SÄÄNTÖJEN VERSIOSSA MUUTETUT OSAT V2.0 Johdanto Kenelle nämä säännöt on tarkoitettu, ja mitä ne tarkoittavat käytännössä? Kysymyksen esittäminen ja ongelman esiin tuominen Tuotteistamme tiedottaminen Yhteydet terveydenhuollon ammattilaisiin ja järjestöihin Lahjonnan ja korruption estäminen Tietosuoja (osion nimi muutettu. Vanha nimi: Henkilötietosuoja) Eturistiriitojen välttäminen Tiedonannot, julkistamiset ja rekisterit Sisäpiirin kaupat ja luottamukselliset tiedot Kilpailu- ja kartellilait Kaupankäynnin rajoitukset Puhelinnumerot kysymyksiä varten tai ongelman esiin tuomiseksi Määritelmät

25 KYSY ITSELTÄSI JOKAPÄIVÄISISSÄ TEHTÄVISSÄSI: > ONKO AIKOMANI PÄÄTÖS/TOIMINTA NÄIDEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN? > OLENKO YMMÄRTÄNYT AIKOMIENI TEKOJEN RISKIT JA MAHDOLLISET VAIKUTUKSET? > JOS TARPEEN, OLENKO PYYTÄNYT NEUVOJA, JOTTA VOISIN TEHDÄ TIETOON PERUSTUVAN PÄÄTÖKSEN? > TOIMINKO REHELLISESTI? > NÄYTÄNKÖ HYVÄÄ ESIMERKKIÄ? > OLENKO MIETTINYT MAHDOLLISIA VAIKUTUKSIA ASTRAZENECAN MAINEELLE? > MILTÄ MINUSTA TUNTUU, JOS TÄMÄNPÄIVÄINEN TEKONI PÄÄTYY HUOMENNA SANOMALEHTIIN TAI TELEVISIOON? AstraZeneca PLC 2014 Finish Translation (linked to V4 English Code: Effective Date April 2014)

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos

Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos KAUNISTA ETIIKKAA EETTISTÄ KAUNEUTTA SISÄLTÖ 3 L ORÉAL-HENKI 4 Alkusanat Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Hallitus 6 Keitä tämä ohjeisto koskee? 6 Kuinka tätä

Lisätiedot