Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580. Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580. Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580 Toimintasuunnitelma 2015

2 Sisällysluettelo 1 Toimintasuunnitelma vuodelle Tiedottaminen Jäsenhankinta Edunvalvonta työpaikoilla HUS SOTE Niemikotisäätiö Lilinkotisäätiö Alvi ry ESKOT ry eli entinen Helsingin Klubitalot ry Yhteistyökumppanit Haiti - solidaarisuushanke Vapaa- ajan toiminta, Kotojärvi Koulutus Ammatilliset opintopäivät Hallituksen koulutus Suhdetoiminta ja muistamiset Merkkipäivätapahtuma Muu muistaminen... 5

3 Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580 ry Toimintasuunnitelma vuodelle Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Mielenterveystyön pirstoutuneisuus tuottaa Helsingin mielenterveystyöntekijöille suuria edunvalvonnallisia haasteita: Helsingin kaupungin ja HUS:n/Hyksin tuottamat psykiatriset palvelut sekä kolmannen ja yksityisten sektorin tuottamat mielenterveys- ja sosiaalialan palvelut. Avainasemassa koko jäsenistöä palvelevan laadukkaan edunvalvonnan turvaamisessa on aktiivinen ja kaikki työpaikat kattava luottamusmiesverkosto, jolla on tiiviit yhteydet edustamaansa jäsenistöön sekä yhdistyksen hallitukseen. Kevät- ja syyskokousten lisäksi yhdistys järjestää myös muita koko jäsenistölle suunnattuja tapahtumia, kuten esimerkiksi Bakkanaalit sekä muita yhteisiä illanviettoja. Yhdistys muistaa 50- ja 60- vuotismerkkipäiviensä viettäjiä sekä eläkkeelle jääviä jäseniään. Yhdistys järjestää ja osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin, kuten Mielenterveysmessut ja Maailma kylässä tapahtumiin. Yhdistys järjestää jäsenistölleen virkistystoimintaa ja ylläpitää yhdistyksen omaa, vain jäsenille vuokrattavaa kesäpaikkaa Pornaisissa. 2 Tiedottaminen Yhdistyksen jäsenten työskentely eri työnantajien palveluksessa ja hajallaan eri työpisteissä asettaa tiedottamiseen erityisiä haasteita. Tarvitaan myös nopeata sähköpostilla jaettavaa tiedottamista. Yhdistyksen kotisivuja päivitetään ja uudistetaan. Sosiaalisen median käyttöä jäsenviestinnässä tehostetaan. Hyödynnetään myös yhdistyksen omaa Facebook - ryhmää. Perinteinen postitse toimitettava jäsenkirje lähetetään kaikille yhdistyksen jäsenille kerran vuodessa. 3 Jäsenhankinta Kehitetään jäsenhankintaa ja uusien jäsenten kiinnittymistä. Jaetaan uusille jäsenille tietopaketti ja liittymislahjat, jotka hankitaan JHL:n verkkokaupasta. Yhdistyksen hallitus vastaa uusien aktiivien perehdyttämisestä tehtäviinsä. Syksyllä 2014 tehtiin yhdistyksen oma esite, jota jaettiin mm. Mielenterveysmessuilla. Kehitetään ja päivitetään esitettä edelleen vuonna / 5

4 4 Edunvalvonta työpaikoilla 4.1 HUS HUS:ssa yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä muiden HUS:n JHL:n yhdistysten kanssa erityisesti yhteisjärjestön toimintaan osallistumalla. Myös HUS/Hyks- psykiatriassa on jatkunut suuntaus vähentää psykiatrisia sairaansijoja ja resursoimalla ainakin jossain määrin avohoitoa. Tulevan toimintavuoden 2015 suuri muutos Psykiatrian osaamiskeskuksen perustaminen , jolloin nykyinen Hyvinkään sh- alueella sijaitsevan Kellokosken sairaalan toiminnasta (2/3) siirtyy Hyksin psykiatrian osaamiskeskukseen. Muutos on enimmäkseen hallinnollinen mutta aiheuttaa myös henkilöstövaikutuksia ja odotuksia uuden osaamiskeskuksen palkkaharmonisointiin. Palkkaharmonisointia ollaan valmisteltu yhteistyössä tulosyksikön johdon kanssa. Vuoden 2015 aikana tehdään HUS:ssa uusi tehtävien vaativuuden arviointi. Uusi arviointi toteutetaan nimikekohtaisesti. Myös mielenterveyshoitajien tehtävänkuvauksia ja työnarviointia ollaan valmistelemassa. HUS:n JHL:n koordinoivana pääluottamusmiehenä toimii Kalevi Kannisto. 4.2 SOTE Terveys- ja päihdepalvelut osasto on muiden viraston osastojen tapaan joutunut ns. kiristämään vyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myös tepa osastolta vähennetään vakansseja. Sopeutustoimista huolimatta pyrkimys on tarjota laadukasta hoitoa ja palvelua. Vakanssivähennysten vaikutuksia työntekijöiden arjessa seurataan. Palvelujen sujuvuuden varmistaminen on työnantajan vastuulla, mutta käytännön työarjessa sopeutus varmasti jollakin tavalla tuntuu psykiatria- ja päihdepalveluissa. Lisäksi käyttösuunnitelman vaateena on yleinen tavoite vähentää laitospaikkoja. Vuoden 2014 muutokset psykoosilinjalla sujuivat yt. menettelyn mukaisesti ja henkilöstöä kuunneltiin siirtotilanteissa. Tiedon saanti olisi voinut olla välillä ennakoidumpaa muutostilanteissa jotta henkilöstöä voidaan ja ehditään kuulla paremmin. Tästä haluamme muistuttaa työnantajaa. Varaluottamusmies Santtu Kumpulainen, itse psykoosilinjan työntekijänä, oli mukana psykoosilinjan suunnitteluryhmän yhteistoimintakokouksissa. Henkilöstöä kuuleva yhteistoiminta henkilöstösuunnitelmineen on edelleen tavoitteenamme. Uudistuksia on jo tehty, mutta lisää on tulossa. Hangonkatu siirtyy Malmin kampukselle: yhteistoiminta työnantajan kanssa on käynnistynyt. Hangonkadun yhteistoimintakokouksiin osallistuu Lotta Dammert. Yhteistoiminta työnantajan kanssa on ajoin ollut haastavaa, mutta muistutamme yhteistoiminnan periaatteista jatkuvasti. Kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta odotamme siitä huolimatta uusien yhteistoimintaohjeiden valmistumista. Tavoitteenamme on yhteistoiminta jossa henkilöstöä todella kuullaan. Enemmän kuin konsulttifirmoja. Päivystysintegraatio on uusi asia jota seuraamme aktiivisesti. Avohoitopainotteisuus voi käytännössä tarkoittaa ja tarkoittaakin paljon asioita ja toivomuksena on, että kuulemme kentältä kuulumisia ja kokemuksia. Luottamusmies Lotta Dammert on myös tepan henkilöstötoimikunnan jäsen: tätä foorumia voi hyödyntää. Tulevaisuuden psykiatria jalkautuu asiakkaan luokse. Tämä on uudistusten aikaa ja mielestämme hoitotyön kehittäminen ei ole aina huono asia mikäli se tehdään laadun varmistamisen näkökulmasta. Säästösyistä tehdyissä muutoksissa on aina riskinsä: on kysyttävä heikkeneekö palveluiden laatu ja miten henkilöstö voi parhaiten tehtäviään hoitaa? 2 / 5

5 Edunvalvonnallisesti tämä on kiintoisaa ja haastekohdista odotamme kokemuksia. Jatkamme hyväksi koettua käytäntöä jossa kaikki JHL soten luottamusmiehet kokoontuvat kerran kuukaudessa ajankohtaisten asioiden merkeissä. Tapaamme pääluottamusmiehet kuukausikokouksissa ja saamme heiltä ohjeita esimerkiksi yhteistoimintasoihin. Järjestö on huolehtinut hyvin luottamusmiesten infoamisen esim. kvtes muutoksista. Tulossa oleva soteuudistus saattaa vaikuttaa, ellei varmasti vaikuta, edunvalvontaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että olemme jäsenvolyymiltämme vahva yhdistys. Jäsenhankintaa tehostetaan myös soten luottamusmiesten osalta. Hyviä paikkoja kertoa yhdistyksestämme ovat esim. mielenterveysmessut, koulut ja työpaikkakierrokset. Olemme kilpailutilanteessa muiden järjestöjen kanssa, mutta olemme hyvä vaihtoehto ja alakohtaista yhdistystä voivat kaikki jäsenemmekin markkinoida. Meillä on myös kilpailuvalttina järjestön jäsenille tarjoama koulutus jota markkinoimme jatkossa lisää. Tavoitteenamme on tuoda esiin JHL 580 toimintaa laajasti ja ylpeänä. Haluamme tarjota yhdistyksen jossa on osaava edunvalvonta ja jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa. Viesti jonka uusille ihmisille välitämme on: olet kovin tervetullut yhdistyksen toimintaan mukaan. Emme ole sisäänpäin lämpiävä porukka vaan joukko jossa toteutuu jäsendemokratia. Tiedottamiseen: kenttävierailuihin ja sähköpostilistan käyttöön panostetaan. Tämä on tärkeää senkin vuoksi, että yhdistyksessämme on muitakin työntekijöitä kuin hoitajia. Heidän edunvalvontaan on kiinnitettävä huomiota yhtä lailla. Tiivistämme yhteistyötä muiden soten JHL yhdistysten kanssa. 4.3 Niemikotisäätiö Kiinnitetään erityistä huomiota säätiön työntekijöiden työssä jaksamiseen ja työn jakamiseen tutustumalla työkavereiden arjen pyörittämiseen. Talkoohenki takaisin tartutaan yhteisiin haasteisiin. Tuetaan työntekijöitä säännöllisiin kehityskeskusteluihin, työnohjauksiin, koulutuksiin sekä tutustumaan mielenterveysalan eri toimijoihin. Kannustetaan työkavereita ottamaan herkemmin yhteyttä luottamusmiehiin, mikä tahansa mieltä askarruttaakin. Vahvistetaan luottamusmiesten kuulemista Niemikotisäätiötä koskevissa henkilöstöasioissa. 4.4 Lilinkotisäätiö Vuonna 2015 Lilinkotisäätiössä sorvataan palkkausjärjestelmää, tämä varmasti aiheuttaa paljon keskustelua ja työstämistä luottamusmiehiltä. Kaupungin kurjistamispolitiikka tuntuu myös Lilinkotisäätiössä. Mäkikodin muuttaminen tehostetusta palveluasumisesta palveluasumiseksi tuntuu säätiön taloudessa. Tämä heijastunee sijaisten hankkimiseen ja yleisiin hankintoihin. Panostamme edelleen ensi vuonna jäsenhankintaan, ja jatkamme käyntejä toimipisteissä yhdessä työsuojeluvaltuutetun ja Superin luottamusmiehen kanssa. 4.5 Alvi ry Yhteistoimintaryhmän ja edunvalvonnan painopisteet vuodelle 2015 ovat työntekijöiden työssäoppiminen muissa yksiköissä, vapaaehtoisen työkierron lisääminen, yksin tehtävän työn turvallisuusasiat ja yhdessä tekemisen, niin sanotun me- hengen vahvistaminen. Jatketaan yhteistyötä Laakson psykiatrian poliklinikan ja muiden mielenterveysalan toimijoiden kanssa. Kiinnitetään entisestään huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin ja kannustetaan lisäkoulutuksiin oman ammatti- identiteetin vahvistamiseksi. Huomioidaan vuoden 2014 lopussa tulevien kilpailutusten tulokset, jotka voivat vaikuttaa edunvalvonnan painopisteisiin. 3 / 5

6 4.6 ESKOT ry eli entinen Helsingin Klubitalot ry ESKOT ry:n toiminta laajenee, uudelle henkilöstölle tiedotetaan aktiivisesti JHL 580 toiminnasta ja pyritään saamaan uusia jäseniä. Luottamusmiehet hankkivat lisäkoulutusta ja verkostoituvat muiden luottamusmiesten kanssa. Yksityisen alan ja varsinkin kolmannen sektorin kanssa pyritään tiivistämään yhteistyötä edunvalvonnankin merkeissä. 5 Yhteistyökumppanit Yhdistys on jäsenenä sekä JHL:n Helsingin että HUS:n yhteisjärjestöissä, sekä SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestössä ja on näin toteuttamassa seutukunnallista edunvalvontaa. Helsingin mielenterveystyöntekijät on myös Vastavoima ry:n yhteisöjäsen ja tukee tätä kautta erityisesti vuokra- ja pätkätyöläisten edunvalvontaa yli liittorajojen. 6 Haiti - solidaarisuushanke Vuonna 2013 käynnistynyt Haiti solidaarisuustoiminta oli aktiivista vuonna 2014 ja sitä jatketaan kehittäen uusia muotoja jäsenten ja aktiivien osaamista hyödyntäen. Kevään 2015 aikana järjestetään Haiti - tukikonsertti. 7 Vapaa- ajan toiminta, Kotojärvi Kotojärven kunnostaminen ja aktiivinen markkinointi jäsenistölle on yksi vuoden 2015 vapaa- ajantoiminnan päätavoitteista. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia yhdistyksen omille jäsenille sekä markkinoidaan JHL:n tapahtumia, kuten kesän 2015 alkupäivinä olevaa perhepäivää. Taloudenhoitaja on syksyllä 2014 aloittanut yhdistyksen hallituksen valtuuttamana aivan alustavat selvitystyöt Kotojärven isännän Jussi Luoman sekä rakennusalan ammattilaisen kanssa Kotojärven tarvitsemista välttämättömistä peruskorjauksista sekä niiden kustannusarvioista. Hallitus ja jäsenistö arvioi tilannetta ja pyritään luomaan mielekäs suunnitelma kunnostukseen ja ylläpitoon. Päätöksenteko ja mahdolliset välttämättömät korjaukset sekä hankinnat sijoittuisivat alkuvuoteen ja keväälle 2015, ennen kesäsesonkia. 8 Koulutus 8.1 Ammatilliset opintopäivät Aktivoidaan yhdistyksen jäseniä osallistumaan JHL:n järjestämille valtakunnallisille mielenterveysalan opintopäiville ja tarvittaessa osallistutaan kustannuksiin. 8.2 Hallituksen koulutus Hallitus järjestää koulutustilaisuuden syksyllä 2014 seuraavan vuoden toimintasuunnitelman laatimiseksi. Hallituksen jäseniä, luottamushenkilöitä ja aktiiveja kannustetaan ja tuetaan osallistumaan liiton koulutuksiin. 4 / 5

7 9 Suhdetoiminta ja muistamiset 9.1 Merkkipäivätapahtuma Yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä kuluvan toimintavuoden aikana työssä käyvät 50- tai 60- vuotismerkkipäiviä viettävät ja vuoden aikana eläkkeelle jäävät jäsenet kutsutaan merkkipäivätapahtumaan - esim. teatteri- illalliselle tai risteilylle. Merkkipäivätapahtuma pyritään järjestämään aina jäsenistön toiveiden mukaisesti. 9.2 Muu muistaminen Huolehditaan suunnitelmallisesti omien keskeisten toimijoidemme ja muiden tärkeiden yhteistyökumppaneiden huomioimisesta. 5 / 5

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry

Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry 240- kymppinen 1/2011 Yhdistyksen toimisto Kolmas linja 6, katutaso Hakaniemi e-mail os240@elisanet.fi http://os240.jhlyhdistys.fi HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry

Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry 240- kymppinen 1/2010 Yhdistyksen toimisto Kolmas linja 6, katutaso Hakaniemi e-mail os240@elisanet.fi www.os240.jhlyhdistys.fi HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2010-2011

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY SISÄLLYS YLEISTÄ 3 RYHMÄKOTI KAISLA 4 HOITOKOTI VENLA 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 6 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 7 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013

JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013 JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013 Kaisa Soininen Aktiivi-instituutti 15.11.2013 2 Hanketyö: Jyty Helsinki ry:n luottamusmies- ja ammattiosastouudistus 2012-2013 Oppilaitos:

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry. Toimintasuunnitelma 2015. Tässä kirjoitelmassa kuvataan Porin Hyvän Mielen Talon toimintaa vuonna 2015

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry. Toimintasuunnitelma 2015. Tässä kirjoitelmassa kuvataan Porin Hyvän Mielen Talon toimintaa vuonna 2015 Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry Toimintasuunnitelma 2015 Tässä kirjoitelmassa kuvataan Porin Hyvän Mielen Talon toimintaa vuonna 2015 Pia Vahekoski 8.9.2014 (muokattu 13.1.2015) SISÄLTÖ 1. Yleistä

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212 ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty kevätkokouksessa 22.4.2013 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto www.jhl.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle 5/2012 MARRASKUU Puolustusvoimauudistuksen haasteet logistiikalle 1 5/2012 MARRASKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV. 1974-89.

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Jakelu: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetusviraston, peruskoulujen, lukioiden,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot