KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA (21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) (016) TORNIO

2 2 (21) Sisällys Sisällys YLEISET TIEDOT Tilaaja Urakan kohteet Urakan laajuus URAKKAMUOTO Urakkamuoto Alistussuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt Urakoitsijan hankinnat Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Työhön määrääminen TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan hankinnat Lumen vastaanottopaikat URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYÖN SUORITUSAIKA Sopimusurakka Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Alueurakan sanktiot Sopimuksen purkaminen URAKOITSIJAN VASTUUT Vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt Urakkahinnan maksaminen Laskutus TILAAJAN TOIMENPITEET Tilaajan vakuus TILAAJAN EDUSTAJAT JA LAADUNVALVONTA Tilaajan edustajat Katselmukset URAKOITSIJAN EDUSTAJAT Urakoitsijan edustajat Työmaapäiväkirja ERIMIELISYYDET... 18

3 3 (21) 12.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen TARJOUS JA SEN KÄSITTELY Tarjouksen antaminen Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen hylkääminen Sopimuksen tekemisen perusteet Asiakirjojen julkisuus Urakan ratkaisuista tiedottaminen MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT Työvoimamääräykset Luvat ja ilmoitukset Verovelkatodistus, LEL-, TEL-, YEL-todistukset ja kaupparekisteriote LISÄTIEDOT ASIAKIRJOIHIN... 21

4 4 (21) 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Tilaajana toimii Tornion kaupungin tekniset palvelut. Osoite: Suensaarenkatu 4, TORNIO Puhelin: (016) Telekopio: (016) Urakan kohteet Urakan kohteena on Tornion kaupungin katualueiden talvikunnossapito työt, lumenvastaanotto ja liikennemerkkien hoito vaihtoehtoisesti: A. Kokonaisalueurakka B. Osa-alueurakka C. Osa-alueittain tuntityöurakka Urakka-alue jaetaan kohteittain seuraavasti: 1. Suensaari 2. Kiviranta läntinen 3. Kiviranta itäinen 4. Torppi 5. Pudas, Luotomäki ja Kalliopudas 6. Miukki ja Palosaari 7. Kirkonmäki ja Hellälä 8. Pirkkiö 9. Puuluoto, Röyttä ja vanha Pirkkiö 10. Arpela 10a. Arpela 10b. Sattajärvi 11. Karunki 12. Kaakamo 12a. Alakaakamo 12b. Yläkaakamo 13. Muu haja-asutusalue 13a. Alavojakkala 13b. Särkinärä ja yhdystie Särkinärä Juntinpääntie 13c. Raumo pohjoinen 13d. Raumo eteläinen 13f. Ruottala 14. Lumenvastaanottopaikat: 1. Rausti 2. Näränperä Lumen vastaanoton varapaikat: 3. Färimäki 4. Pirkkiön maanvastaanottoalue Työkohdekartoista ilmenevät aluejaot urakkarajoineen.

5 5 (21) 1.3 Urakan laajuus Työhön kuuluvat työkohdekarttoihin ja luetteloon merkittyjen ajoratojen, jalkakäytävien, jalankulku- ja pyöräteiden, erillisten kevyen liikenteen väylien, pysäköintialueiden ja erikseen nimettyjen puisto- ja ulkoilualueiden käytävien talvikunnossapito ja puhtaanapitotyöt, katualueilla olevien liikennemerkkien ja katukalusteiden talvihoito. Työhön kuuluu myös lumenvastaanotto kaupungin varaamille alueille, ja vastaanottopaikan lumen läjityksestä ja siirroista huolehtiminen niin, että lunta voidaan läjittää mahdollisimman paljon. Normaalina lumitalvena Näränperän ja Raustin vastaanottopaikat ovat riittäneet siirrettävän lumen vastaanottoon. Lumen vastaanottopaikoille otetaan vastaan katulumien lisäksi kiinteistöjen lumet. Urakkaan voidaan sisällyttää myös erikseen tilattavia kertaluonteisia lisätöitä, joista sovitaan erikseen tilattaessa. Tilaaja pidättää oikeuden valita urakkamuodoksi kokonaistaloudellisesti parhaaksi katsomansa muodon, supistaa urakan laajuutta, pilkkoa urakan tai teettää työ tuntityönä. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Urakkamuoto Vaihtoehtoisesti: Kokonaisalueurakka Osa-alueurakka Osa-alueittain tuntityöurakka Urakkaan kuuluvat työt suoritetaan kokonaishintaurakkana jaoteltuna tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa kokonaishintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Myös tuntityössä tulee suorittaa kaikki kunnossapitoon liittyvät työt oma-aloitteisesti. 2.2 Alistussuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Aliurakoitsijoina tulisi käyttää ensisijaisesti alueella jo toimivia ja paikallistuntemusta omaavia urakoitsijoita. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Aliurakoitsijain vastuuhenkilön tulee olla tilaajan hyväksymä. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon urakka-alueella ja lähietäisyydellä käynnissä olevat muut ylläpitotyöt (esim. kiinteistöjen suorittamat hoitotyöt) ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Urakassa käytettävien työkoneiden tulee täyttää euro 3 päästövaatimukset, eikä työkone saa urakan alkaessa olla kymmentä vuotta vanhempi.

6 6 (21) 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt Urakka sisältää seuraavat urakkaan kuuluvat tehtävät: Talvikunnossapito tehtäväkorttien, urakkaohjelman ja työselitysten mukaan: auraus ajoradoilla auraus jalkakäytävillä ja kevyenliikenteenväylillä liukkaudentorjunta ajoradoilla liukkaudentorjunta jalkakäytävillä ja kevyenliikenteenväylillä lumen lähisiirto ja läjitys lumen kuormaus ja kuljetus sohjon ja sulamisveden poisto ajoradoilta ja kevyen liikenteen väyliltä pinnan tasaus (polanteen poisto) ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä hiekoitushiekan poisto liikennemerkkien ja katukalusteiden talvihoito ja puhdistus lumesta ja sohjosta lumen vastaanottopaikkojen hoito Lisäksi: aurausvallien alle jääneen, ja lumen läjitykseen käytetyn katu- ja viheralueen puhdistaminen, sinne aurauslumen mukana kulkeutuneista roskista, kiviaineksesta, reunakiven ja asfaltin paloista, ja muusta jätteestä aurauksessa syntyneiden asfalttivaurioiden korjaaminen tai korjauksen kustantaminen. Edellä lueteltujen talvikunnossapitotehtävien hoito edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Urakoitsijalla tulee tällöin olla valmius urakan edellyttämien toimenpiteiden suorittamiseen. Järjestelmä on voimassa talvikunnossapitokausittain Urakoitsijalle kuuluu alueella katutilan talvikunnon valvontavastuu kokonaisuudessaan. Tilaaja valvoo kunnossapitoa GPS-paikannuslaitteella päivittäin sekä käyntivalvontoina eri alueilla. Valvontaa suorittavat katupäällikkö, kunnossapitomestari ja puistomestari, sekä heidän varahenkilönsä. Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajalle tai tämän nimeämälle edustajalle urakka-alueella havaitsemansa katuvauriot ja liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet, jotka eivät kuulu urakoitsijan sopimuksen mukaisiin tehtäviin. Sellaisista puutteista ja vioista, jotka voivat välittömästi vaarantaa liikennettä, on urakoitsijan ryhdyttävä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin tai liikennettä varoittaviin toimenpiteisiin. Kalusto ja henkilöresurssit tulee olla mitoitettu niin, että aurauskierros voidaan tehdä kaksi kertaa vuorokauden aikana koko urakka-alueella, koko urakka-ajan.

7 7 (21) Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava soveltuvilla lisälaitteilla. Kaluston tulee täyttää voimassaolevat työturvallisuusvaatimukset. Kuljettajilla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tieturva 1 -pätevyys sekä vähintään hätäensiapukurssi käytynä. Omakotikiinteistöiltä aurataan luvattomasti lunta asuntokatujen katualueelle. Näiden lumien aiheuttama haitta, aurauksessa, vallin kaatamisessa, tai lisätyö lumen lähisiirrossa sisältyy urakkaan. Tapauskohtaisesti, mikäli haitta todetaan merkittävän suureksi, voidaan urakoitsijalle aiheutuneita, yksilöityjä lisäkustannuksia periä haitan aiheuttajalta. Toimenpiderajana käytettävä sataneen lumen määrä ja tuntikertymä arvioidaan ohjeellisesti Torpin säähavaintoasemalta, ilmatieteen laitoksen nettisivujen kautta reaaliaikaisesti saatavana sademääränä, jossa sademäärä muutetaan lumen paksuudeksi kertoimella 10. Paikallisesti sademäärä voi vaihdella huomattavasti, ja auraus tehdään alueittain sataneen todellisen lumimäärän mukaisesti. 3.2 Urakoitsijan hankinnat Liukkauden torjunnassa tarvittavat materiaalit hankkii urakoitsija. Hinta tulee antaa sekä hiekoitushiekasta että hiekoitusmurskeesta; tuotteita voidaan käyttää seoksena tilaajan määräämässä suhteessa. Urakoitsijan on osoitettava, että materiaalit täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Materiaalien hinta ilmoitetaan erikseen tarjouksessa. Urakoitsijalla tulee olla käytössään Webselainpohjainen kunnossapidon seurantaohjelma, jolla voidaan reaaliaikaisesti todeta kunnossapitotöiden tilanne, kaluston, työnjohdon ja valvonnan liikkeet, ja joka tallentaa vastaavat tiedot vähintään yhden vuoden ajaksi. Seurantaohjelma tulee olla tilaajan valvontahenkilöstöllä ja heidän varahenkilöillään käytettävissä tietokoneeltaan ja älypuhelimeltaan. Mikäli seurantaohjelma ei jostakin syystä toimi, on silloin käytettävä työmaapäiväkirjaa, josta voidaan tarkistaa tehdyt kunnossapitotyöt ja ajankohdat. Urakoitsijan tulee kuulua tilaajavastuu.fi rekisteriin. 3.3 Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Tilaajan ja urakoitsijan välinen suhde perustuu sopimusasiakirjoissa esitettyihin molemminpuolisiin velvollisuuksiin, vastuisiin ja vaatimuksiin sekä luottamukseen. Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pää-urakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että talvikunnossapito hoidetaan voimassaolevien lakien ja velvoitteiden mukaisesti.

8 8 (21) Urakoitsijan tulee alueen kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien periaatteiden mukaisesti. Tilaaja tekee alueella katujen kunnossapitotöiden päivittäistä valvontaa, sekä seurantajärjestelmän kautta tapahtuvaa valvontaa. Lumen lähisiirto risteysalueilta ja viimeistelytyöt sisältyvät urakkaan. Katu- ja puistoalueille sijoitettavasta lumesta on sovittava tilaajan valvojan kanssa. Mikäli lumen lähisiirto ei ole mahdollista, on lumi, aurauskarhe tms. kuljetettava lumen vastaanottopaikoille. Urakoitsija voi sijoittaa lunta katualueen ulkopuolelle sopien siitä ensin ko. kiinteistön kanssa. Tästä toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvista haitoista, vahingoista tms. vastaa urakoitsija. Hiekoitushiekan ja roskien (myös luonnonroskien) pois kuljetus urakka-alueelta ja hävittäminen kuuluu urakoitsijalle. Urakka-alueeseen kuuluvat myös lumen lähisiirtoon käytetyt viher- ja puistoalueet. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan valvojaan välittömästi Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti ja omaan harkintaansa sekä annettuihin ohjeisiin perustuen, on valvojalla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, laadun, aloittamisen tms., oikeus suullisesti tai kirjallisesti määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. Mikäli urakoitsija laiminlyö töihin ryhtymisen, noudatetaan kohtaa 6.4. Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt urakoitsijan kustannuksella. Tilaaja voi myös erillisen työmääräyksen perusteella sopia tehtäväksi urakkaan kuuluvia tehtäviä urakka-alueella. Työt suoritetaan tehtäväkortin periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti (katso myös kohta 8.3.). 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja voi suorittaa alueurakan kanssa samanaikaisesti seuraavia urakkaan kuulumattomia töitä: Tilaaja suorittaa kustannuksellaan töitä haittaavien autojen siirron urakka-alueella tarvittaessa. Siirtoajankohdat ja kohteet sovitaan yhteisesti erikseen. Lisäksi voidaan suorittaa vaurioitunei-

9 9 (21) den liikennemerkkien kunnostusta tai uusimista. Tilaaja voi suorittaa alueella tähän urakkaan kuulumattomia katujen kunnossapitotöitä sekä hoitotöitä. 4.2 Tilaajan hankinnat Hiekkahalli Raumontien varressa on urakoitsijan käytettävissä korvauksitta hiekoitushiekan varastointiin. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen korjaamaan hallille mahdolliset aiheuttamansa vauriot. 4.3 Lumen vastaanottopaikat Tilaajan ylläpitämät lumen vastaanottopaikat sijaitsevat Raustissa, sekä Näränperässä. Varapaikat ovat Lossinrannankadulla Färimäessä ja Pirkkiössä maanvastaanottopaikalla Muilla paikoilla lumen läjitys on kielletty. Lumen vastaanottopaikan hoidosta annetaan erillinen hinta tarjouksessa. Lumen vastaanottopaikan hoito voidaan erottaa erilleen kokonaisalueurakasta. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) Urakkasopimus/tilaus b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) Urakkatarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Tämä urakkaohjelma f) Työkohdeluettelot ja työkohdekartat nrot 1 13 g) Urakoitsijan tarjous yksikköhintaluetteloineen B. TEKNISET ASIAKIRJAT j) Seuraavat tehtäväkortit tai ohjeet: - Auraus ajoradoilla, tehtäväkortti no 1 - Auraus jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä, tehtäväkortti no 2 - Liukkaudentorjunta ajoradoilla, tehtäväkortti no 3 - Liukkaudentorjunta jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä, tehtäväkortti no 4 - Lumen lähisiirto ja läjitys, tehtäväkortti no 5 - Lumen kuormaus ja kuljetus, tehtäväkortti no 6

10 10 (21) - Sohjon ja sulamisveden poisto ajoradoilta ja kevyen liikenteen väyliltä, tehtäväkortti no 7 - Pinnan tasaus (polanteen poisto) ajoradoilla, tehtäväkortti no 8 - Sohjo-ojien aukaisu, tehtäväkortti no 9 - Hiekoitushiekan poisto, tehtäväkortti no 10 - Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen, tehtäväkortti no 11 - Lumen vastaanottopaikkojen hoitaminen, tehtäväkortti no 12 Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista ja kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia normaalimääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää tilaaja, mitä teknillisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. 6 TYÖN SUORITUSAIKA 6.1 Sopimusurakka Urakka-aika on ja Optiot ja , mikäli optiourakoista sovitaan urakkaneuvotteluissa. 6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Kunnossapidettävät väylät on jaettu ajoratojen ja kevyenliikenteen alueiden osalta kunnossa- ja puhtaanapitoluokkaan tehtäväkorttien ja urakka-aluekarttojen mukaisesti. HUOM! Kevyenliikenteen alueet tulee aina puhdistaa ensin ja kevyenliikenteen väylän jatkeena olevat kadut. Talvikunnossapito Talvihoitotehtävät (auraus, sohjon poisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tehdään tehtäväkorttien mukaisesti ja aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta seuraavasti: Kunnossapitoluokka I: kevyen liikenteen pääväylät, pääkadut Suensaaren alue (lukuun ottamatta saarenpään ja juhannussaaren asuntokatuja), Valtatien ja Jokivarrentien risteysalueet, Torpin rinnakkaiskatu/radan alikulku, Castreninkatu, Holmantie, Kerankatu, Röyttäntie, Länsipohjankatu) Auraus, tarpeen syntymisestä, 2 cm, toimenpideaika 1 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 6 mennessä. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Auraus-

11 11 (21) kauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen, muuten aurauksia ei tulla hyväksymään. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 1 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 6 mennessä. Viikonloppuna (pe klo 22 su klo 22) toimenpideaika on 2-kertainen. Kunnossapitoluokka II, muut kevyen liikenteen väylät, pää- ja kokoojakadut Auraus, tarpeen syntymisestä, 3 cm, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7 mennessä. ja liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Aurauskauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 7 mennessä. Viikonloppuna (pe klo 22 su klo 22) toimenpideaika on 2-kertainen. Kunnossapitoluokka III: haja-asutusalueen väylät, asuntokadut Auraus, tarpeen syntymisestä, 6 cm, toimenpideaika 6 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7 mennessä. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Aurauskauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 7 mennessä. Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät on aurattava, ja liukkaudentorjunta tehtävä ensin. Auraus tulee suorittaa ns. nappulaterällä tai aurausjälki on karhennettava välittömästi aurauksen jälkeen. Ohje koskee myös kevyenliikenteen väylän jatkeena olevia katuja, sekä jalkakäytävättömiä katuja. Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät on avattava ensin. Auraus tulee suorittaa ns. nappulaterällä tai karhennettava välittömästi aurauksen jälkeen. Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on suoritettava välittömästi auraustöiden jälkeen ja työ saa

12 12 (21) kestää enintään 1 työpäivää. Hiekoitushiekan nostoon ryhdytään tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Hiekoitushiekan poiston kesto saa olla korkeintaan 10 työpäivää. Hiekoitushiekka tulee poistaa keväällä harjakoneella, jossa on käytettävä pölyämisen estämiseksi vettä. 6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Urakalle ei aseteta muita välitavoiteaikoja kuin kohdassa 6.2 mukaisia tehtäväkohtaisia toimenpideaikoja. 6.4 Alueurakan sanktiot Alueurakan puutteellisessa hoidossa on kyse joko työn laiminlyönnistä tai laatusuunnitelman laiminlyönnistä. Työn laiminlyönnistä on kyse, jos urakoitsija jättää tekemättä hoitotoimenpiteen joko toimenpideajassa tai kokonaan tai jos työssä esiintyy huomattavia puutteita. Vakavasta laiminlyönnistä on kyse, jos toimenpiderajat tai ajat ylittyvät kaksinkertaisesti tai enemmän. Sanktio voi koskea yksittäistä laiminlyöntiä, aurausaluetta tai koko urakka-aluetta. Valvojan on mahdollista antaa urakoitsijalle suullisia huomautuksia tai kehotuksia, jotka eivät sellaisenaan vielä näy asiakirjamerkintöinä, mutta ovat kuitenkin viesti mahdollisesta toimintahäiriöstä. Sanktio on kirjallinen muistutus, jonka tilaaja toimittaa urakoitsijalle, ja joka käsitellään työmaakokouksessa, jossa urakoitsija antaa oman vastineensa. Kirjallinen muistutus yksilöidään niin, että siitä selviää laiminlyönnin aika, paikka ja toteamistapa. Ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa kirjallinen varoitus. Seuraavista laiminlyönneistä sakko on kokonaisalueurakassa kolmetuhatta (3000) euroa. Vakavasta laiminlyönnistä sakko on kaksinkertainen. Viides laiminlyönti johtaa sopimusneuvotteluun, jossa tarkistetaan edellytykset urakan jatkamiselle. Sakot ovat kunnossapitokausikohtaisia, ja nollaantuvat kunnossapitokauden päättyessä vuosittain. Mikäli urakka pilkotaan osiin, ovat osaurakan sanktiot samat, mutta yhden sakon suuruus 1 % verottomasta urakkasummasta, mutta kuitenkin vähintään viisisataa (500) euroa. Jatkuva kunnossapitotehtävien laiminlyönti on peruste sopimuksen yksipuoliselle purkamiselle tilaajan puolelta. Urakoitsijalle aiheutuu sopimuksen purkamisesta siinä mainitut seuraamukset. Muistutus tai sakko ei vapauta urakoitsijaa tekemästä sopimuksessa tarkoitettua työtä, tai tilaaja voi tehdä tai teettää työn urakoitsijan laskuun. Yksittäisen työtehtävän viivästyessä joko tehtävän edellyttämästä toimenpideajasta tai erikseen sovitusta suoritusajasta, antaa tilaaja kirjallisen muistutuksen, joka käsitellään työmaakokouksessa, ja jonka perusteella tilaaja voi periä suoraan sakon. Urakoitsijan käyttäessä itse hankkimaansa liukkaudentorjunta-materiaalia, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, määritetään arvonalennus käyttäen tässä urakkaohjelmassa mainittuja

13 13 (21) tilaajan materiaalihintoja. Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Urakoitsija ei vapaudu sakosta vaikka koneenkuljettaja olisi vaihtunut alueella. 6.5 Sopimuksen purkaminen Viidennestä laimonlyönnistä sopimus voidaan purkaa, tai mikäli sakot aiheutuvat saman aliurakoitsijan laiminlyönneistä, vaihtaa aliurakoitsijaa. Muuten noudatetaan Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 määräyksiä. Sopimus voidaan purkaa myös neuvottelumenettelyllä, jos molemmat osapuolet ovat yksimielisiä ehdoista ja seuraamuksista. 7 URAKOITSIJAN VASTUUT 7.1 Vakuudet Urakoitsija asettaa tilaajalle sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi työn suoritusaikaisen vakuuden, jonka suuruus on 10 % vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja jonka tulee olla voimassa ensimmäisessä urakassa saakka. Vakuudeksi hyväksytään ensisijaisesti pankin antama omavelkainen, tilaajan hyväksymä takaus tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus tai ensimmäisen maksuerän (loka-marraskuun erä) sisälle pidättämisen. Työn suoritusaikainen vakuus (maksuerä) palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksytyksi, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen ja tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. HUOM! Takuuajan vakuutta ei tarvitse asettaa. 7.2 Vakuutukset Urakoitsijalle kuuluu työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus, joka kattaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Erillistä, tätä urakkaa varten otettua vakuutusta ei edellytetä. Jos pääurakoitsija ottaa aliurakoitsijoita, tulee pääurakoitsijan tarkistaa, että aliurakoitsijalla on voimassaoleva vastuuvakuutus. 7.3 Vastuu kolmannelle osapuolelle Vastuu kunnossapitotyön suorituksen yhteydessä, tai kunnossapitotehtävän laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta kolmannelle osapuolelle on ensisijaisesti urakoitsijalla. Vahinkotapaukset ja vahingonkorvausvaatimukset käsitellään työmaakokouksissa. Urakoitsijalla tulee olla vahinkotapausten varalta vastuuvakuutus.

14 14 (21) 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on sopimuksen mukainen arvonlisäverollinen kokonaishinta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on sidottu indeksiin; indeksimuutokset huomioidaan neuvottelumenettelyssä 80 %:sti samoin menetellään myös optiourakoissa ns. optiovuodet ilman urakkakilpailua, jos osapuolet pääsevät asiasta sopimukseen. Urakkahintaan eivät vaikuta urakka-ajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikkö-hintaluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä luettelossa mainituin hinnoin. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Yksikköhinnat ovat kokonaishintoja ilman arvonlisäveroa. Niihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta tilaajalle mitään muita lisäkustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Tällöin, ellei niistä voida muuta hintaa sopia, saadaan omakustannushintaan lisätä enintään 12 %:n yleiskustannuslisä ja näin tehty työ ei aiheuta tilaajalle mitään muita lisäkustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Yleiskulut lisätään omakustannushintaan YSE mukaisesti ja urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kustannuksista eritellyt selvitykset. Jos työkohteiden yksikkömäärät muuttuvat urakoitsijasta riippumattomista syistä tai syistä, joita urakoitsijalla ei ole ollut mahdollisuutta ottaa huomioon, noudatetaan veloituksessa ja hyvityksissä sopimukseen liittyvää yksikköhintaluetteloa ottaen huomioon yleisten sopimusehtojen 34 :n määräykset. Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Muutokset ja vaatimukset tulee kirjata myös kunnossapitopäiväkirjaan. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman kirjallista sopimusta. Aluekarttojen, sopimusehtojen ja tehtäväkorttien mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä lasku- tai urakkatyönä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse.

15 15 (21) 8.4 Urakkahinnan maksaminen Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu tai erä pidätetään sisälle ns. työajan vakuudeksi. Urakkahinta jaetaan maksueriin seuraavasti: Erät Kuukausi % Maksetaan aikaisintaan 1. Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Maksuerien laskutuskelpoisuuden toteaa valvoja työmaakokouksessa. Laskun saa päivätä aikaisintaan maksuerätaulukoiden päivämääriin. Tilaaja voi pidättää mahdolliset urakoitsijan laiminlyönneistä aiheutuvat arvonalennukset, sakot, tilaajan kolmansille henkilöille maksamat vahingonkorvaukset ym. kustannukset maksueristä, tai ne voidaan laskuttaa urakoitsijalta erikseen. Työn lopullinen laadunarvostelu ja sopimuksenmukaisuus käsitellään työn valmistumisen jälkeen pidettävässä kausikohtaisessa vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä. Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.5 Laskutus Laskut toimitetaan osoitteella Tornion kaupunki, LIIKENNEVÄYLÄT, PL 1160, TORNIO Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvonlisäveroperusteen prosentti (%) sekä määrä euroina. Laskun maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Lisätöiden maksuaikataulusta sovitaan niistä tehtävissä tilauksissa. Tilaaja laskuttaa tai vähentää urakoitsijan laskusta osuuden, jonka urakoitsija käyttää tilaajan materiaaleja tai tilaaja on joutunut tekemään/teettämään urakoitsijalle kuuluvia töitä. Näistä sovitaan etukäteen valvojan kanssa. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (laki. asetus, valtioneuvoston päätös, ministeriön päätös) johtuvat kustannus-muutokset: - joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen - joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja - jotka ovat sopimuksen käsittämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia

16 16 (21) on otettava huomioon urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, jos jompikumpi sopijapuoli tekee tästä toiselle sopijapuolelle vaatimuksen perusteiltaan yksilöitynä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sosiaalikulujen osalta tilaaja katsoo, että valtiovallan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä voivat olla muutokset seuraavissa kohdissa: - Sotu-maksu (työnantajan lapsilisämaksu, sairausvakuutus-maksu ja kansaneläkemaksu) - LEL-maksu - TEL-maksu - työttömyysvakuutusmaksu Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 9 TILAAJAN TOIMENPITEET 9.1 Tilaajan vakuus Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 10 TILAAJAN EDUSTAJAT JA LAADUNVALVONTA 10.1 Tilaajan edustajat Tilaajan edustajana toimii tekninen johtaja Markus Kannala, p Tilaajan valvojana toimivat katupäällikkö Kari Hietala, p , kunnossapitomestari Juha Virta, p ja vs. puistomestari Sirpa Kemi, p Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteen sovittaminen. Urakan aikana pidetään talvikauden alkaessa ja päätyttyä katselmukset, joissa todetaan katurakenteiden kunto ja selvitetään työ-suorituksista aiheutuneet vauriot. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.

17 17 (21) 11 URAKOITSIJAN EDUSTAJAT 11.1 Urakoitsijan edustajat Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Tämän on pidettävä työstään (alueestaan) työmaapäiväkirjaa. Työnjohtajan tulee valvoa urakka-alueen väylien kuntoa ja kunnossapidon tasoa päivittäisillä valvontakierroksilla, jotka tulee kirjata seurantajärjestelmään. Työssä on käytettävä ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. Koneen kuljettajan nimi ja puhelinnumero tulee ilmoittaa valvojalle alueittain. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon tai koneen kuljettajan Työmaapäiväkirja Työmaapäiväkirjana toimii kohdassa 3.2. mainittu, Webselainpohjainen kunnossapidon seurantaohjelma, jolla voidaan reaaliaikaisesti todeta kunnossapitotöiden tilanne, kaluston, työnjohdon ja valvonnan liikkeet, ja joka tallentaa vastaavat tiedot vähintään yhden vuoden ajaksi. Sääolosuhteet tulee kirjata ja tallentaa niin, että niistä voidaan todeta lämpötila ja sademäärät yhden tunnin jaksoissa. Tässä on suositeltavaa käyttää valmiita palveluntarjoajia, kuten ilmatieteen laitoksen sääpalvelu. Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä, manuaalista työmaapäiväkirjaa vain niissä tilanteissa, joissa kunnossapito-ohjelma ei toimi. Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Manuaaliseen työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (vähintään kolme kertaa päivässä; klo 07, klo 14 ja klo töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - käytetyt materiaalit - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) sekä kuljettajien nimet - mahdolliset muut havainnot urakka-alueella Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset ja sääolosuhteet pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirja hyväksytään kerran kuukaudessa pidettävässä työmaakokouksessa. Urakoitsijalla on näyttövastuu siitä, että kunnossapitotyö on tehty. Vahingonkorvaustapauksissa laiminlyönti jää urakoitsijan vastuulle. Urakoitsijan tulee kuitata valvojien seurantaohjelmaan tekemät huomautukset päivittäin kahdesti, klo 9 ja klo 14 mennessä, ja ryhtyä siitä 2 tunnin kuluessa huomautusten edellyttämiin toimenpiteisiin.

18 18 (21) 12 ERIMIELISYYDET 12.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään jommankumman niin vaatiessa Kemi-Tornion käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 13 TARJOUS JA SEN KÄSITTELY 13.1 Tarjouksen antaminen Urakoitsijan tarjous muodostuu hintatarjouksesta ja toimintakuvauksesta, sekä laatusuunnitelmasta, jotka vaikuttavat urakoitsijan valintaan kohdassa 13.4 esitetyllä tavalla. Hintatarjouksen tulee olla kokonaishintatarjous kaikista urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluvista töistä. Hintatarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyyntöön liitettyä tarjouslomaketta ja lähettää erillisessä, suljetussa kuoressa urakoitsijan toimintakuvauksen mukana. Toimintakuvauksen tulee antaa yksikäsitteinen ja kattava kuvaus siitä, kuinka urakoitsija tulee käyttämään urakkaan sisältyvät tehtävät ja velvoitteet. Toimintakuvaus on urakoitsijan tarjouksen osana samalla tavalla sitova kuin hintatarjous. Toimintakuvauksen tulee sisältää seuraavat toiminnalliset erillisselvitykset: 1. Urakoitsijan resurssimitoitus 2. Selvitys urakoitsijan kalustosta 3. Selvitys urakoitsijan ja työhön osoitettavan henkilöstön referenssitöistä (kokemuksesta) Urakoitsijan resurssimitoitus (henkilöstö, ajoneuvot varusteineen, työkoneet varusteineen) on esitettävä yksityiskohtaisesti kaikkien urakkaan sisältyvien töiden osalta. Selvityksen kalustosta tulee sisältää kattavat tiedot ajoneuvojen ja työkoneiden sekä niiden kanssa käytettävien laitteiden ja varus-teiden teknisistä ominaisuuksista ja kelpoisuudesta siten, että tilaaja voi aineiston perusteella arvioida kaluston ympäristökelpoisuuden (sopivuus paikallisiin olosuhteisiin, käyttöautomatiikka, päästöt, melu, pöly ja vastaavat tekijät). Referenssiluettelossa urakoitsijan tulee esittää kaikki aikaisemmat ja käynnissä olevat työkohteet, jotka se haluaa tilaajan ottavan huomioon arvioidessaan urakoitsijan ja työhön nimettävän avainhenkilöstön sopivuutta tähän työhön (koneenkäyttäjän kokemus). Kuljettajan vaihtamiselle on aina saatava valvojan suostumus. Laatusuunnitelma on urakoitsijan omaa toimintaansa varten laatima, toimintaprosesseja kuvaava suunnitelma, jossa on esitetty laadunvarmistus, kaluston huolto, töiden järjestely ja aikataulutus, sekä dokumentointijärjestelmä. Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan tulee tutustua alueurakan kohteisiin paikan päällä. Kohteita esittelevät kunnossapitomestari Juha Virta, p , tai katupäällikkö Kari Hietala, p

19 19 (21) 13.2 Tarjouksen voimassaolo Tarjous on sitova, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakka-sopimus, kuitenkin enintään 3 kk tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan jälkeen Tarjouksen hylkääminen Tilaaja voi hylätä jätetyt tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. Jos jokin tarjous myöhästyy, se palautetaan avaamattomana. Jos hintatarjous jätetään avoimena toimintakuvauksen kanssa eikä erillisenä suljetussa kuoressa, tarjous hylätään. Samoin, jos toimintakuvaus on annettu niin puutteellisena, ettei sitä voida arvioida eikä verrata riittävän yhdenmukaisella tavalla muiden tarjousten toimintakuvaukseen, tarjous hylätään Sopimuksen tekemisen perusteet Sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan tarjoushinnan lisäksi huomioon urakoitsijan toimintakuvauksesta ilmenevä selvitys kyvystään huolehtia tämän urakkaohjelman mukaisista tehtävistä suoritusaika- ja laatuvaatimuskriteerien mukaisesti ja hyvää asiakaspalvelua osoittaen. Käytettävät arviointikriteerit ja niiden painoarvot (kriteerikohtainen pisteytys) ovat seuraavat: Hintapisteiden laskenta Halvin hinta/urakoitsijan antama (oma) hinta = 1, => 55 pistettä esim. halvin hinta e oma hinta e / = 0,96 => 0,96x55 = 52,88 pistettä Työ tilataan urakoitsijalta, jonka kokonaispistemäärä on suurin. Urakka voidaan jakaa myös osa-alueisiin. Pisteytys ja painoarvot Tarjoushinta 55 max pst Toimintakuvaus: Resurssimitoitus 10 max pst ammattitaitoisen henkilöstön määrä kaluston sijainti ja määrä muut urakoitsijan urakat joihin sitoutunut Kalusto 20 max pst kaluston monipuolisuus ja soveltuvuus erilaisiin kunnossapitotöihin kaluston ikä, ajontuntimäärä ja päästöt Referenssit ja kokemus 10 max pst

20 20 (21) urakoitsijan aiemmat vastaavat urakat ja työt urakoitsijan ja kuljettajien paikallistuntemus Laatusuunnitelma 5 max pst Tilaaja tekee pisteytyksen urakoitsijan antaman kirjallisen hintatarjouksen, toimintakuvauksen ja laatusuunnitelman perusteella Asiakirjojen julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa Urakan ratkaisuista tiedottaminen Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjouksen jättäneille tiedoksi, jonka liitteenä on tarjousten vertailutaulukko. 14 MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT 14.1 Työvoimamääräykset Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työn-antajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista ym Luvat ja ilmoitukset Mahdollisesti tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Tämän työn suorittaja on pääurakoitsijan ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen/(nro 629/rakennustyön työ turvallisuus/ ) mukaisesti Verovelkatodistus, LEL-, TEL-, YEL-todistukset ja kaupparekisteriote Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Verovelkatodistus ja LEL-, TEL- tai YEL-todistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi. Urakoitsijan tulee vaatia mahdollisilta aliurakoitsijoiltaan vastaava selvitys veroveloista ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Selvitys tulee esittää tilaajalle ennen aliurakoitsijan työhön ryhtymistä. Tilaajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja LEL-, TEL- tai YEL-todistus ennen talvikausia. Maksujen laiminlyönti on urakkasopimuksen purkuperuste.

21 21 (21) Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen tilauksen tekemistä ennakkoperintärekisteriote ja todistus arvonlisä-verolliseksi rekisteröitymisestä. Myös aliurakoitsijain rekisteriotteet on toimitettava tilaajalle ennen aliurakoitsijain hyväksymistä. 15 LISÄTIEDOT ASIAKIRJOIHIN Urakkalaskentaan liittyvät tiedustelut ja lisätietopyynnöt voi tehdä kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen: Tilaajaa sitovat lisätiedot lähetetään kirjallisesti kaikille tarjouspyynnön saaneille. Torniossa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut LIITTEET Aurauskartat Väylät kunnossapitoluokittain Tehtäväkortit

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(9) 14.10.2014 Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA 14.11.2014 URAKKAOHJELMA 2(9) 14.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet...

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA 2015-2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 5

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014 Dnro 6356/02.08.02/2014 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden hoito OULUN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistönhoitoyksikkö pyytää teiltä tarjousta Oulun alueurakasta. Talven urakka on

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO Dnro 3782/02.08.02/2015 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUN ALUEURAKKA 16.6.2015 OULUN ALUEURAKKA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI ALUEURAKAN URAKKAOHJELMA

KUHMON KAUPUNKI ALUEURAKAN URAKKAOHJELMA KUHMON KAUPUNKI ALUEURAKAN URAKKAOHJELMA 2017-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 5 1.1 Tilaaja... 5 1.2 Urakan kohde... 5 2 URAKKAMUOTO... 5 2.1 Kokonaishintaurakka... 5 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt 21.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt Liikelaitos Kokkolan Satama (1.1.2015 Kokkolan Satama Oy) pyytää tarjoustanne Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotöistä

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 3783/02.08.02/2015

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 3783/02.08.02/2015 Dnro 3783/02.08.02/2015 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden talvihoito HAUKIPUTAAN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistöpalvelut pyytää teiltä tarjousta Haukiputaan alueen lumen aurauksista.

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta.

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. TARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. Auraussopimus on kolmivuotinen ja tehdään ajalle

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa. Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.fi TARJOUSPYVNTÖ 8.6.2015 Katu-

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ 2017-2020 1. ALUEET Kaavatiet kartan 1 mukaisesti Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti Lumen poisto ajettavaan kuntoon ennen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

RITVALANKADUN SANEERAUS

RITVALANKADUN SANEERAUS 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ RITVALANKADUN SANEERAUS 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä - Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus ja Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIAURAUKSET V. 2012-2014

TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIAURAUKSET V. 2012-2014 ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIAURAUKSET V. 2012-2014 Päivämäärä 6.7.2012 ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIAURAUKSET V. 2012-2014 Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot