KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA (21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) (016) TORNIO

2 2 (21) Sisällys Sisällys YLEISET TIEDOT Tilaaja Urakan kohteet Urakan laajuus URAKKAMUOTO Urakkamuoto Alistussuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt Urakoitsijan hankinnat Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Työhön määrääminen TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan hankinnat Lumen vastaanottopaikat URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYÖN SUORITUSAIKA Sopimusurakka Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Alueurakan sanktiot Sopimuksen purkaminen URAKOITSIJAN VASTUUT Vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt Urakkahinnan maksaminen Laskutus TILAAJAN TOIMENPITEET Tilaajan vakuus TILAAJAN EDUSTAJAT JA LAADUNVALVONTA Tilaajan edustajat Katselmukset URAKOITSIJAN EDUSTAJAT Urakoitsijan edustajat Työmaapäiväkirja ERIMIELISYYDET... 18

3 3 (21) 12.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen TARJOUS JA SEN KÄSITTELY Tarjouksen antaminen Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen hylkääminen Sopimuksen tekemisen perusteet Asiakirjojen julkisuus Urakan ratkaisuista tiedottaminen MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT Työvoimamääräykset Luvat ja ilmoitukset Verovelkatodistus, LEL-, TEL-, YEL-todistukset ja kaupparekisteriote LISÄTIEDOT ASIAKIRJOIHIN... 21

4 4 (21) 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Tilaajana toimii Tornion kaupungin tekniset palvelut. Osoite: Suensaarenkatu 4, TORNIO Puhelin: (016) Telekopio: (016) Urakan kohteet Urakan kohteena on Tornion kaupungin katualueiden talvikunnossapito työt, lumenvastaanotto ja liikennemerkkien hoito vaihtoehtoisesti: A. Kokonaisalueurakka B. Osa-alueurakka C. Osa-alueittain tuntityöurakka Urakka-alue jaetaan kohteittain seuraavasti: 1. Suensaari 2. Kiviranta läntinen 3. Kiviranta itäinen 4. Torppi 5. Pudas, Luotomäki ja Kalliopudas 6. Miukki ja Palosaari 7. Kirkonmäki ja Hellälä 8. Pirkkiö 9. Puuluoto, Röyttä ja vanha Pirkkiö 10. Arpela 10a. Arpela 10b. Sattajärvi 11. Karunki 12. Kaakamo 12a. Alakaakamo 12b. Yläkaakamo 13. Muu haja-asutusalue 13a. Alavojakkala 13b. Särkinärä ja yhdystie Särkinärä Juntinpääntie 13c. Raumo pohjoinen 13d. Raumo eteläinen 13f. Ruottala 14. Lumenvastaanottopaikat: 1. Rausti 2. Näränperä Lumen vastaanoton varapaikat: 3. Färimäki 4. Pirkkiön maanvastaanottoalue Työkohdekartoista ilmenevät aluejaot urakkarajoineen.

5 5 (21) 1.3 Urakan laajuus Työhön kuuluvat työkohdekarttoihin ja luetteloon merkittyjen ajoratojen, jalkakäytävien, jalankulku- ja pyöräteiden, erillisten kevyen liikenteen väylien, pysäköintialueiden ja erikseen nimettyjen puisto- ja ulkoilualueiden käytävien talvikunnossapito ja puhtaanapitotyöt, katualueilla olevien liikennemerkkien ja katukalusteiden talvihoito. Työhön kuuluu myös lumenvastaanotto kaupungin varaamille alueille, ja vastaanottopaikan lumen läjityksestä ja siirroista huolehtiminen niin, että lunta voidaan läjittää mahdollisimman paljon. Normaalina lumitalvena Näränperän ja Raustin vastaanottopaikat ovat riittäneet siirrettävän lumen vastaanottoon. Lumen vastaanottopaikoille otetaan vastaan katulumien lisäksi kiinteistöjen lumet. Urakkaan voidaan sisällyttää myös erikseen tilattavia kertaluonteisia lisätöitä, joista sovitaan erikseen tilattaessa. Tilaaja pidättää oikeuden valita urakkamuodoksi kokonaistaloudellisesti parhaaksi katsomansa muodon, supistaa urakan laajuutta, pilkkoa urakan tai teettää työ tuntityönä. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Urakkamuoto Vaihtoehtoisesti: Kokonaisalueurakka Osa-alueurakka Osa-alueittain tuntityöurakka Urakkaan kuuluvat työt suoritetaan kokonaishintaurakkana jaoteltuna tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa kokonaishintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Myös tuntityössä tulee suorittaa kaikki kunnossapitoon liittyvät työt oma-aloitteisesti. 2.2 Alistussuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Aliurakoitsijoina tulisi käyttää ensisijaisesti alueella jo toimivia ja paikallistuntemusta omaavia urakoitsijoita. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Aliurakoitsijain vastuuhenkilön tulee olla tilaajan hyväksymä. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon urakka-alueella ja lähietäisyydellä käynnissä olevat muut ylläpitotyöt (esim. kiinteistöjen suorittamat hoitotyöt) ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Urakassa käytettävien työkoneiden tulee täyttää euro 3 päästövaatimukset, eikä työkone saa urakan alkaessa olla kymmentä vuotta vanhempi.

6 6 (21) 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt Urakka sisältää seuraavat urakkaan kuuluvat tehtävät: Talvikunnossapito tehtäväkorttien, urakkaohjelman ja työselitysten mukaan: auraus ajoradoilla auraus jalkakäytävillä ja kevyenliikenteenväylillä liukkaudentorjunta ajoradoilla liukkaudentorjunta jalkakäytävillä ja kevyenliikenteenväylillä lumen lähisiirto ja läjitys lumen kuormaus ja kuljetus sohjon ja sulamisveden poisto ajoradoilta ja kevyen liikenteen väyliltä pinnan tasaus (polanteen poisto) ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä hiekoitushiekan poisto liikennemerkkien ja katukalusteiden talvihoito ja puhdistus lumesta ja sohjosta lumen vastaanottopaikkojen hoito Lisäksi: aurausvallien alle jääneen, ja lumen läjitykseen käytetyn katu- ja viheralueen puhdistaminen, sinne aurauslumen mukana kulkeutuneista roskista, kiviaineksesta, reunakiven ja asfaltin paloista, ja muusta jätteestä aurauksessa syntyneiden asfalttivaurioiden korjaaminen tai korjauksen kustantaminen. Edellä lueteltujen talvikunnossapitotehtävien hoito edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Urakoitsijalla tulee tällöin olla valmius urakan edellyttämien toimenpiteiden suorittamiseen. Järjestelmä on voimassa talvikunnossapitokausittain Urakoitsijalle kuuluu alueella katutilan talvikunnon valvontavastuu kokonaisuudessaan. Tilaaja valvoo kunnossapitoa GPS-paikannuslaitteella päivittäin sekä käyntivalvontoina eri alueilla. Valvontaa suorittavat katupäällikkö, kunnossapitomestari ja puistomestari, sekä heidän varahenkilönsä. Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajalle tai tämän nimeämälle edustajalle urakka-alueella havaitsemansa katuvauriot ja liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet, jotka eivät kuulu urakoitsijan sopimuksen mukaisiin tehtäviin. Sellaisista puutteista ja vioista, jotka voivat välittömästi vaarantaa liikennettä, on urakoitsijan ryhdyttävä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin tai liikennettä varoittaviin toimenpiteisiin. Kalusto ja henkilöresurssit tulee olla mitoitettu niin, että aurauskierros voidaan tehdä kaksi kertaa vuorokauden aikana koko urakka-alueella, koko urakka-ajan.

7 7 (21) Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava soveltuvilla lisälaitteilla. Kaluston tulee täyttää voimassaolevat työturvallisuusvaatimukset. Kuljettajilla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tieturva 1 -pätevyys sekä vähintään hätäensiapukurssi käytynä. Omakotikiinteistöiltä aurataan luvattomasti lunta asuntokatujen katualueelle. Näiden lumien aiheuttama haitta, aurauksessa, vallin kaatamisessa, tai lisätyö lumen lähisiirrossa sisältyy urakkaan. Tapauskohtaisesti, mikäli haitta todetaan merkittävän suureksi, voidaan urakoitsijalle aiheutuneita, yksilöityjä lisäkustannuksia periä haitan aiheuttajalta. Toimenpiderajana käytettävä sataneen lumen määrä ja tuntikertymä arvioidaan ohjeellisesti Torpin säähavaintoasemalta, ilmatieteen laitoksen nettisivujen kautta reaaliaikaisesti saatavana sademääränä, jossa sademäärä muutetaan lumen paksuudeksi kertoimella 10. Paikallisesti sademäärä voi vaihdella huomattavasti, ja auraus tehdään alueittain sataneen todellisen lumimäärän mukaisesti. 3.2 Urakoitsijan hankinnat Liukkauden torjunnassa tarvittavat materiaalit hankkii urakoitsija. Hinta tulee antaa sekä hiekoitushiekasta että hiekoitusmurskeesta; tuotteita voidaan käyttää seoksena tilaajan määräämässä suhteessa. Urakoitsijan on osoitettava, että materiaalit täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Materiaalien hinta ilmoitetaan erikseen tarjouksessa. Urakoitsijalla tulee olla käytössään Webselainpohjainen kunnossapidon seurantaohjelma, jolla voidaan reaaliaikaisesti todeta kunnossapitotöiden tilanne, kaluston, työnjohdon ja valvonnan liikkeet, ja joka tallentaa vastaavat tiedot vähintään yhden vuoden ajaksi. Seurantaohjelma tulee olla tilaajan valvontahenkilöstöllä ja heidän varahenkilöillään käytettävissä tietokoneeltaan ja älypuhelimeltaan. Mikäli seurantaohjelma ei jostakin syystä toimi, on silloin käytettävä työmaapäiväkirjaa, josta voidaan tarkistaa tehdyt kunnossapitotyöt ja ajankohdat. Urakoitsijan tulee kuulua tilaajavastuu.fi rekisteriin. 3.3 Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Tilaajan ja urakoitsijan välinen suhde perustuu sopimusasiakirjoissa esitettyihin molemminpuolisiin velvollisuuksiin, vastuisiin ja vaatimuksiin sekä luottamukseen. Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pää-urakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että talvikunnossapito hoidetaan voimassaolevien lakien ja velvoitteiden mukaisesti.

8 8 (21) Urakoitsijan tulee alueen kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien periaatteiden mukaisesti. Tilaaja tekee alueella katujen kunnossapitotöiden päivittäistä valvontaa, sekä seurantajärjestelmän kautta tapahtuvaa valvontaa. Lumen lähisiirto risteysalueilta ja viimeistelytyöt sisältyvät urakkaan. Katu- ja puistoalueille sijoitettavasta lumesta on sovittava tilaajan valvojan kanssa. Mikäli lumen lähisiirto ei ole mahdollista, on lumi, aurauskarhe tms. kuljetettava lumen vastaanottopaikoille. Urakoitsija voi sijoittaa lunta katualueen ulkopuolelle sopien siitä ensin ko. kiinteistön kanssa. Tästä toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvista haitoista, vahingoista tms. vastaa urakoitsija. Hiekoitushiekan ja roskien (myös luonnonroskien) pois kuljetus urakka-alueelta ja hävittäminen kuuluu urakoitsijalle. Urakka-alueeseen kuuluvat myös lumen lähisiirtoon käytetyt viher- ja puistoalueet. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan valvojaan välittömästi Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti ja omaan harkintaansa sekä annettuihin ohjeisiin perustuen, on valvojalla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, laadun, aloittamisen tms., oikeus suullisesti tai kirjallisesti määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. Mikäli urakoitsija laiminlyö töihin ryhtymisen, noudatetaan kohtaa 6.4. Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt urakoitsijan kustannuksella. Tilaaja voi myös erillisen työmääräyksen perusteella sopia tehtäväksi urakkaan kuuluvia tehtäviä urakka-alueella. Työt suoritetaan tehtäväkortin periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti (katso myös kohta 8.3.). 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja voi suorittaa alueurakan kanssa samanaikaisesti seuraavia urakkaan kuulumattomia töitä: Tilaaja suorittaa kustannuksellaan töitä haittaavien autojen siirron urakka-alueella tarvittaessa. Siirtoajankohdat ja kohteet sovitaan yhteisesti erikseen. Lisäksi voidaan suorittaa vaurioitunei-

9 9 (21) den liikennemerkkien kunnostusta tai uusimista. Tilaaja voi suorittaa alueella tähän urakkaan kuulumattomia katujen kunnossapitotöitä sekä hoitotöitä. 4.2 Tilaajan hankinnat Hiekkahalli Raumontien varressa on urakoitsijan käytettävissä korvauksitta hiekoitushiekan varastointiin. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen korjaamaan hallille mahdolliset aiheuttamansa vauriot. 4.3 Lumen vastaanottopaikat Tilaajan ylläpitämät lumen vastaanottopaikat sijaitsevat Raustissa, sekä Näränperässä. Varapaikat ovat Lossinrannankadulla Färimäessä ja Pirkkiössä maanvastaanottopaikalla Muilla paikoilla lumen läjitys on kielletty. Lumen vastaanottopaikan hoidosta annetaan erillinen hinta tarjouksessa. Lumen vastaanottopaikan hoito voidaan erottaa erilleen kokonaisalueurakasta. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) Urakkasopimus/tilaus b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) Urakkatarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Tämä urakkaohjelma f) Työkohdeluettelot ja työkohdekartat nrot 1 13 g) Urakoitsijan tarjous yksikköhintaluetteloineen B. TEKNISET ASIAKIRJAT j) Seuraavat tehtäväkortit tai ohjeet: - Auraus ajoradoilla, tehtäväkortti no 1 - Auraus jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä, tehtäväkortti no 2 - Liukkaudentorjunta ajoradoilla, tehtäväkortti no 3 - Liukkaudentorjunta jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä, tehtäväkortti no 4 - Lumen lähisiirto ja läjitys, tehtäväkortti no 5 - Lumen kuormaus ja kuljetus, tehtäväkortti no 6

10 10 (21) - Sohjon ja sulamisveden poisto ajoradoilta ja kevyen liikenteen väyliltä, tehtäväkortti no 7 - Pinnan tasaus (polanteen poisto) ajoradoilla, tehtäväkortti no 8 - Sohjo-ojien aukaisu, tehtäväkortti no 9 - Hiekoitushiekan poisto, tehtäväkortti no 10 - Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen, tehtäväkortti no 11 - Lumen vastaanottopaikkojen hoitaminen, tehtäväkortti no 12 Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista ja kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia normaalimääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää tilaaja, mitä teknillisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. 6 TYÖN SUORITUSAIKA 6.1 Sopimusurakka Urakka-aika on ja Optiot ja , mikäli optiourakoista sovitaan urakkaneuvotteluissa. 6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Kunnossapidettävät väylät on jaettu ajoratojen ja kevyenliikenteen alueiden osalta kunnossa- ja puhtaanapitoluokkaan tehtäväkorttien ja urakka-aluekarttojen mukaisesti. HUOM! Kevyenliikenteen alueet tulee aina puhdistaa ensin ja kevyenliikenteen väylän jatkeena olevat kadut. Talvikunnossapito Talvihoitotehtävät (auraus, sohjon poisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tehdään tehtäväkorttien mukaisesti ja aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta seuraavasti: Kunnossapitoluokka I: kevyen liikenteen pääväylät, pääkadut Suensaaren alue (lukuun ottamatta saarenpään ja juhannussaaren asuntokatuja), Valtatien ja Jokivarrentien risteysalueet, Torpin rinnakkaiskatu/radan alikulku, Castreninkatu, Holmantie, Kerankatu, Röyttäntie, Länsipohjankatu) Auraus, tarpeen syntymisestä, 2 cm, toimenpideaika 1 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 6 mennessä. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Auraus-

11 11 (21) kauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen, muuten aurauksia ei tulla hyväksymään. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 1 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 6 mennessä. Viikonloppuna (pe klo 22 su klo 22) toimenpideaika on 2-kertainen. Kunnossapitoluokka II, muut kevyen liikenteen väylät, pää- ja kokoojakadut Auraus, tarpeen syntymisestä, 3 cm, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7 mennessä. ja liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Aurauskauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 7 mennessä. Viikonloppuna (pe klo 22 su klo 22) toimenpideaika on 2-kertainen. Kunnossapitoluokka III: haja-asutusalueen väylät, asuntokadut Auraus, tarpeen syntymisestä, 6 cm, toimenpideaika 6 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7 mennessä. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Aurauskauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 7 mennessä. Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät on aurattava, ja liukkaudentorjunta tehtävä ensin. Auraus tulee suorittaa ns. nappulaterällä tai aurausjälki on karhennettava välittömästi aurauksen jälkeen. Ohje koskee myös kevyenliikenteen väylän jatkeena olevia katuja, sekä jalkakäytävättömiä katuja. Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät on avattava ensin. Auraus tulee suorittaa ns. nappulaterällä tai karhennettava välittömästi aurauksen jälkeen. Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on suoritettava välittömästi auraustöiden jälkeen ja työ saa

12 12 (21) kestää enintään 1 työpäivää. Hiekoitushiekan nostoon ryhdytään tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Hiekoitushiekan poiston kesto saa olla korkeintaan 10 työpäivää. Hiekoitushiekka tulee poistaa keväällä harjakoneella, jossa on käytettävä pölyämisen estämiseksi vettä. 6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Urakalle ei aseteta muita välitavoiteaikoja kuin kohdassa 6.2 mukaisia tehtäväkohtaisia toimenpideaikoja. 6.4 Alueurakan sanktiot Alueurakan puutteellisessa hoidossa on kyse joko työn laiminlyönnistä tai laatusuunnitelman laiminlyönnistä. Työn laiminlyönnistä on kyse, jos urakoitsija jättää tekemättä hoitotoimenpiteen joko toimenpideajassa tai kokonaan tai jos työssä esiintyy huomattavia puutteita. Vakavasta laiminlyönnistä on kyse, jos toimenpiderajat tai ajat ylittyvät kaksinkertaisesti tai enemmän. Sanktio voi koskea yksittäistä laiminlyöntiä, aurausaluetta tai koko urakka-aluetta. Valvojan on mahdollista antaa urakoitsijalle suullisia huomautuksia tai kehotuksia, jotka eivät sellaisenaan vielä näy asiakirjamerkintöinä, mutta ovat kuitenkin viesti mahdollisesta toimintahäiriöstä. Sanktio on kirjallinen muistutus, jonka tilaaja toimittaa urakoitsijalle, ja joka käsitellään työmaakokouksessa, jossa urakoitsija antaa oman vastineensa. Kirjallinen muistutus yksilöidään niin, että siitä selviää laiminlyönnin aika, paikka ja toteamistapa. Ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa kirjallinen varoitus. Seuraavista laiminlyönneistä sakko on kokonaisalueurakassa kolmetuhatta (3000) euroa. Vakavasta laiminlyönnistä sakko on kaksinkertainen. Viides laiminlyönti johtaa sopimusneuvotteluun, jossa tarkistetaan edellytykset urakan jatkamiselle. Sakot ovat kunnossapitokausikohtaisia, ja nollaantuvat kunnossapitokauden päättyessä vuosittain. Mikäli urakka pilkotaan osiin, ovat osaurakan sanktiot samat, mutta yhden sakon suuruus 1 % verottomasta urakkasummasta, mutta kuitenkin vähintään viisisataa (500) euroa. Jatkuva kunnossapitotehtävien laiminlyönti on peruste sopimuksen yksipuoliselle purkamiselle tilaajan puolelta. Urakoitsijalle aiheutuu sopimuksen purkamisesta siinä mainitut seuraamukset. Muistutus tai sakko ei vapauta urakoitsijaa tekemästä sopimuksessa tarkoitettua työtä, tai tilaaja voi tehdä tai teettää työn urakoitsijan laskuun. Yksittäisen työtehtävän viivästyessä joko tehtävän edellyttämästä toimenpideajasta tai erikseen sovitusta suoritusajasta, antaa tilaaja kirjallisen muistutuksen, joka käsitellään työmaakokouksessa, ja jonka perusteella tilaaja voi periä suoraan sakon. Urakoitsijan käyttäessä itse hankkimaansa liukkaudentorjunta-materiaalia, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, määritetään arvonalennus käyttäen tässä urakkaohjelmassa mainittuja

13 13 (21) tilaajan materiaalihintoja. Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Urakoitsija ei vapaudu sakosta vaikka koneenkuljettaja olisi vaihtunut alueella. 6.5 Sopimuksen purkaminen Viidennestä laimonlyönnistä sopimus voidaan purkaa, tai mikäli sakot aiheutuvat saman aliurakoitsijan laiminlyönneistä, vaihtaa aliurakoitsijaa. Muuten noudatetaan Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 määräyksiä. Sopimus voidaan purkaa myös neuvottelumenettelyllä, jos molemmat osapuolet ovat yksimielisiä ehdoista ja seuraamuksista. 7 URAKOITSIJAN VASTUUT 7.1 Vakuudet Urakoitsija asettaa tilaajalle sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi työn suoritusaikaisen vakuuden, jonka suuruus on 10 % vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja jonka tulee olla voimassa ensimmäisessä urakassa saakka. Vakuudeksi hyväksytään ensisijaisesti pankin antama omavelkainen, tilaajan hyväksymä takaus tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus tai ensimmäisen maksuerän (loka-marraskuun erä) sisälle pidättämisen. Työn suoritusaikainen vakuus (maksuerä) palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksytyksi, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen ja tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. HUOM! Takuuajan vakuutta ei tarvitse asettaa. 7.2 Vakuutukset Urakoitsijalle kuuluu työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus, joka kattaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Erillistä, tätä urakkaa varten otettua vakuutusta ei edellytetä. Jos pääurakoitsija ottaa aliurakoitsijoita, tulee pääurakoitsijan tarkistaa, että aliurakoitsijalla on voimassaoleva vastuuvakuutus. 7.3 Vastuu kolmannelle osapuolelle Vastuu kunnossapitotyön suorituksen yhteydessä, tai kunnossapitotehtävän laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta kolmannelle osapuolelle on ensisijaisesti urakoitsijalla. Vahinkotapaukset ja vahingonkorvausvaatimukset käsitellään työmaakokouksissa. Urakoitsijalla tulee olla vahinkotapausten varalta vastuuvakuutus.

14 14 (21) 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on sopimuksen mukainen arvonlisäverollinen kokonaishinta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on sidottu indeksiin; indeksimuutokset huomioidaan neuvottelumenettelyssä 80 %:sti samoin menetellään myös optiourakoissa ns. optiovuodet ilman urakkakilpailua, jos osapuolet pääsevät asiasta sopimukseen. Urakkahintaan eivät vaikuta urakka-ajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikkö-hintaluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä luettelossa mainituin hinnoin. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Yksikköhinnat ovat kokonaishintoja ilman arvonlisäveroa. Niihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta tilaajalle mitään muita lisäkustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Tällöin, ellei niistä voida muuta hintaa sopia, saadaan omakustannushintaan lisätä enintään 12 %:n yleiskustannuslisä ja näin tehty työ ei aiheuta tilaajalle mitään muita lisäkustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Yleiskulut lisätään omakustannushintaan YSE mukaisesti ja urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kustannuksista eritellyt selvitykset. Jos työkohteiden yksikkömäärät muuttuvat urakoitsijasta riippumattomista syistä tai syistä, joita urakoitsijalla ei ole ollut mahdollisuutta ottaa huomioon, noudatetaan veloituksessa ja hyvityksissä sopimukseen liittyvää yksikköhintaluetteloa ottaen huomioon yleisten sopimusehtojen 34 :n määräykset. Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Muutokset ja vaatimukset tulee kirjata myös kunnossapitopäiväkirjaan. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman kirjallista sopimusta. Aluekarttojen, sopimusehtojen ja tehtäväkorttien mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä lasku- tai urakkatyönä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse.

15 15 (21) 8.4 Urakkahinnan maksaminen Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu tai erä pidätetään sisälle ns. työajan vakuudeksi. Urakkahinta jaetaan maksueriin seuraavasti: Erät Kuukausi % Maksetaan aikaisintaan 1. Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Maksuerien laskutuskelpoisuuden toteaa valvoja työmaakokouksessa. Laskun saa päivätä aikaisintaan maksuerätaulukoiden päivämääriin. Tilaaja voi pidättää mahdolliset urakoitsijan laiminlyönneistä aiheutuvat arvonalennukset, sakot, tilaajan kolmansille henkilöille maksamat vahingonkorvaukset ym. kustannukset maksueristä, tai ne voidaan laskuttaa urakoitsijalta erikseen. Työn lopullinen laadunarvostelu ja sopimuksenmukaisuus käsitellään työn valmistumisen jälkeen pidettävässä kausikohtaisessa vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä. Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.5 Laskutus Laskut toimitetaan osoitteella Tornion kaupunki, LIIKENNEVÄYLÄT, PL 1160, TORNIO Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvonlisäveroperusteen prosentti (%) sekä määrä euroina. Laskun maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Lisätöiden maksuaikataulusta sovitaan niistä tehtävissä tilauksissa. Tilaaja laskuttaa tai vähentää urakoitsijan laskusta osuuden, jonka urakoitsija käyttää tilaajan materiaaleja tai tilaaja on joutunut tekemään/teettämään urakoitsijalle kuuluvia töitä. Näistä sovitaan etukäteen valvojan kanssa. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (laki. asetus, valtioneuvoston päätös, ministeriön päätös) johtuvat kustannus-muutokset: - joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen - joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja - jotka ovat sopimuksen käsittämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia

16 16 (21) on otettava huomioon urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, jos jompikumpi sopijapuoli tekee tästä toiselle sopijapuolelle vaatimuksen perusteiltaan yksilöitynä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sosiaalikulujen osalta tilaaja katsoo, että valtiovallan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä voivat olla muutokset seuraavissa kohdissa: - Sotu-maksu (työnantajan lapsilisämaksu, sairausvakuutus-maksu ja kansaneläkemaksu) - LEL-maksu - TEL-maksu - työttömyysvakuutusmaksu Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 9 TILAAJAN TOIMENPITEET 9.1 Tilaajan vakuus Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 10 TILAAJAN EDUSTAJAT JA LAADUNVALVONTA 10.1 Tilaajan edustajat Tilaajan edustajana toimii tekninen johtaja Markus Kannala, p Tilaajan valvojana toimivat katupäällikkö Kari Hietala, p , kunnossapitomestari Juha Virta, p ja vs. puistomestari Sirpa Kemi, p Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteen sovittaminen. Urakan aikana pidetään talvikauden alkaessa ja päätyttyä katselmukset, joissa todetaan katurakenteiden kunto ja selvitetään työ-suorituksista aiheutuneet vauriot. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.

17 17 (21) 11 URAKOITSIJAN EDUSTAJAT 11.1 Urakoitsijan edustajat Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Tämän on pidettävä työstään (alueestaan) työmaapäiväkirjaa. Työnjohtajan tulee valvoa urakka-alueen väylien kuntoa ja kunnossapidon tasoa päivittäisillä valvontakierroksilla, jotka tulee kirjata seurantajärjestelmään. Työssä on käytettävä ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. Koneen kuljettajan nimi ja puhelinnumero tulee ilmoittaa valvojalle alueittain. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon tai koneen kuljettajan Työmaapäiväkirja Työmaapäiväkirjana toimii kohdassa 3.2. mainittu, Webselainpohjainen kunnossapidon seurantaohjelma, jolla voidaan reaaliaikaisesti todeta kunnossapitotöiden tilanne, kaluston, työnjohdon ja valvonnan liikkeet, ja joka tallentaa vastaavat tiedot vähintään yhden vuoden ajaksi. Sääolosuhteet tulee kirjata ja tallentaa niin, että niistä voidaan todeta lämpötila ja sademäärät yhden tunnin jaksoissa. Tässä on suositeltavaa käyttää valmiita palveluntarjoajia, kuten ilmatieteen laitoksen sääpalvelu. Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä, manuaalista työmaapäiväkirjaa vain niissä tilanteissa, joissa kunnossapito-ohjelma ei toimi. Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Manuaaliseen työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (vähintään kolme kertaa päivässä; klo 07, klo 14 ja klo töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - käytetyt materiaalit - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) sekä kuljettajien nimet - mahdolliset muut havainnot urakka-alueella Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset ja sääolosuhteet pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirja hyväksytään kerran kuukaudessa pidettävässä työmaakokouksessa. Urakoitsijalla on näyttövastuu siitä, että kunnossapitotyö on tehty. Vahingonkorvaustapauksissa laiminlyönti jää urakoitsijan vastuulle. Urakoitsijan tulee kuitata valvojien seurantaohjelmaan tekemät huomautukset päivittäin kahdesti, klo 9 ja klo 14 mennessä, ja ryhtyä siitä 2 tunnin kuluessa huomautusten edellyttämiin toimenpiteisiin.

18 18 (21) 12 ERIMIELISYYDET 12.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään jommankumman niin vaatiessa Kemi-Tornion käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 13 TARJOUS JA SEN KÄSITTELY 13.1 Tarjouksen antaminen Urakoitsijan tarjous muodostuu hintatarjouksesta ja toimintakuvauksesta, sekä laatusuunnitelmasta, jotka vaikuttavat urakoitsijan valintaan kohdassa 13.4 esitetyllä tavalla. Hintatarjouksen tulee olla kokonaishintatarjous kaikista urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluvista töistä. Hintatarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyyntöön liitettyä tarjouslomaketta ja lähettää erillisessä, suljetussa kuoressa urakoitsijan toimintakuvauksen mukana. Toimintakuvauksen tulee antaa yksikäsitteinen ja kattava kuvaus siitä, kuinka urakoitsija tulee käyttämään urakkaan sisältyvät tehtävät ja velvoitteet. Toimintakuvaus on urakoitsijan tarjouksen osana samalla tavalla sitova kuin hintatarjous. Toimintakuvauksen tulee sisältää seuraavat toiminnalliset erillisselvitykset: 1. Urakoitsijan resurssimitoitus 2. Selvitys urakoitsijan kalustosta 3. Selvitys urakoitsijan ja työhön osoitettavan henkilöstön referenssitöistä (kokemuksesta) Urakoitsijan resurssimitoitus (henkilöstö, ajoneuvot varusteineen, työkoneet varusteineen) on esitettävä yksityiskohtaisesti kaikkien urakkaan sisältyvien töiden osalta. Selvityksen kalustosta tulee sisältää kattavat tiedot ajoneuvojen ja työkoneiden sekä niiden kanssa käytettävien laitteiden ja varus-teiden teknisistä ominaisuuksista ja kelpoisuudesta siten, että tilaaja voi aineiston perusteella arvioida kaluston ympäristökelpoisuuden (sopivuus paikallisiin olosuhteisiin, käyttöautomatiikka, päästöt, melu, pöly ja vastaavat tekijät). Referenssiluettelossa urakoitsijan tulee esittää kaikki aikaisemmat ja käynnissä olevat työkohteet, jotka se haluaa tilaajan ottavan huomioon arvioidessaan urakoitsijan ja työhön nimettävän avainhenkilöstön sopivuutta tähän työhön (koneenkäyttäjän kokemus). Kuljettajan vaihtamiselle on aina saatava valvojan suostumus. Laatusuunnitelma on urakoitsijan omaa toimintaansa varten laatima, toimintaprosesseja kuvaava suunnitelma, jossa on esitetty laadunvarmistus, kaluston huolto, töiden järjestely ja aikataulutus, sekä dokumentointijärjestelmä. Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan tulee tutustua alueurakan kohteisiin paikan päällä. Kohteita esittelevät kunnossapitomestari Juha Virta, p , tai katupäällikkö Kari Hietala, p

19 19 (21) 13.2 Tarjouksen voimassaolo Tarjous on sitova, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakka-sopimus, kuitenkin enintään 3 kk tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan jälkeen Tarjouksen hylkääminen Tilaaja voi hylätä jätetyt tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. Jos jokin tarjous myöhästyy, se palautetaan avaamattomana. Jos hintatarjous jätetään avoimena toimintakuvauksen kanssa eikä erillisenä suljetussa kuoressa, tarjous hylätään. Samoin, jos toimintakuvaus on annettu niin puutteellisena, ettei sitä voida arvioida eikä verrata riittävän yhdenmukaisella tavalla muiden tarjousten toimintakuvaukseen, tarjous hylätään Sopimuksen tekemisen perusteet Sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan tarjoushinnan lisäksi huomioon urakoitsijan toimintakuvauksesta ilmenevä selvitys kyvystään huolehtia tämän urakkaohjelman mukaisista tehtävistä suoritusaika- ja laatuvaatimuskriteerien mukaisesti ja hyvää asiakaspalvelua osoittaen. Käytettävät arviointikriteerit ja niiden painoarvot (kriteerikohtainen pisteytys) ovat seuraavat: Hintapisteiden laskenta Halvin hinta/urakoitsijan antama (oma) hinta = 1, => 55 pistettä esim. halvin hinta e oma hinta e / = 0,96 => 0,96x55 = 52,88 pistettä Työ tilataan urakoitsijalta, jonka kokonaispistemäärä on suurin. Urakka voidaan jakaa myös osa-alueisiin. Pisteytys ja painoarvot Tarjoushinta 55 max pst Toimintakuvaus: Resurssimitoitus 10 max pst ammattitaitoisen henkilöstön määrä kaluston sijainti ja määrä muut urakoitsijan urakat joihin sitoutunut Kalusto 20 max pst kaluston monipuolisuus ja soveltuvuus erilaisiin kunnossapitotöihin kaluston ikä, ajontuntimäärä ja päästöt Referenssit ja kokemus 10 max pst

20 20 (21) urakoitsijan aiemmat vastaavat urakat ja työt urakoitsijan ja kuljettajien paikallistuntemus Laatusuunnitelma 5 max pst Tilaaja tekee pisteytyksen urakoitsijan antaman kirjallisen hintatarjouksen, toimintakuvauksen ja laatusuunnitelman perusteella Asiakirjojen julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa Urakan ratkaisuista tiedottaminen Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjouksen jättäneille tiedoksi, jonka liitteenä on tarjousten vertailutaulukko. 14 MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT 14.1 Työvoimamääräykset Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työn-antajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista ym Luvat ja ilmoitukset Mahdollisesti tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Tämän työn suorittaja on pääurakoitsijan ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen/(nro 629/rakennustyön työ turvallisuus/ ) mukaisesti Verovelkatodistus, LEL-, TEL-, YEL-todistukset ja kaupparekisteriote Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Verovelkatodistus ja LEL-, TEL- tai YEL-todistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi. Urakoitsijan tulee vaatia mahdollisilta aliurakoitsijoiltaan vastaava selvitys veroveloista ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Selvitys tulee esittää tilaajalle ennen aliurakoitsijan työhön ryhtymistä. Tilaajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja LEL-, TEL- tai YEL-todistus ennen talvikausia. Maksujen laiminlyönti on urakkasopimuksen purkuperuste.

21 21 (21) Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen tilauksen tekemistä ennakkoperintärekisteriote ja todistus arvonlisä-verolliseksi rekisteröitymisestä. Myös aliurakoitsijain rekisteriotteet on toimitettava tilaajalle ennen aliurakoitsijain hyväksymistä. 15 LISÄTIEDOT ASIAKIRJOIHIN Urakkalaskentaan liittyvät tiedustelut ja lisätietopyynnöt voi tehdä kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen: Tilaajaa sitovat lisätiedot lähetetään kirjallisesti kaikille tarjouspyynnön saaneille. Torniossa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut LIITTEET Aurauskartat Väylät kunnossapitoluokittain Tehtäväkortit

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WMNTUUSULA.FI 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio 4 1.1. Tilaajana

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

PAROLAN KOULU JA NUORISOTALO MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A

PAROLAN KOULU JA NUORISOTALO MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A 1.3.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET 5 3 URAKAN LAAJUUS 5 3.1 YLEISTÄ

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot