KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA (21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) (016) TORNIO

2 2 (21) Sisällys Sisällys YLEISET TIEDOT Tilaaja Urakan kohteet Urakan laajuus URAKKAMUOTO Urakkamuoto Alistussuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt Urakoitsijan hankinnat Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Työhön määrääminen TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan hankinnat Lumen vastaanottopaikat URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYÖN SUORITUSAIKA Sopimusurakka Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Alueurakan sanktiot Sopimuksen purkaminen URAKOITSIJAN VASTUUT Vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt Urakkahinnan maksaminen Laskutus TILAAJAN TOIMENPITEET Tilaajan vakuus TILAAJAN EDUSTAJAT JA LAADUNVALVONTA Tilaajan edustajat Katselmukset URAKOITSIJAN EDUSTAJAT Urakoitsijan edustajat Työmaapäiväkirja ERIMIELISYYDET... 18

3 3 (21) 12.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen TARJOUS JA SEN KÄSITTELY Tarjouksen antaminen Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen hylkääminen Sopimuksen tekemisen perusteet Asiakirjojen julkisuus Urakan ratkaisuista tiedottaminen MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT Työvoimamääräykset Luvat ja ilmoitukset Verovelkatodistus, LEL-, TEL-, YEL-todistukset ja kaupparekisteriote LISÄTIEDOT ASIAKIRJOIHIN... 21

4 4 (21) 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Tilaajana toimii Tornion kaupungin tekniset palvelut. Osoite: Suensaarenkatu 4, TORNIO Puhelin: (016) Telekopio: (016) Urakan kohteet Urakan kohteena on Tornion kaupungin katualueiden talvikunnossapito työt, lumenvastaanotto ja liikennemerkkien hoito vaihtoehtoisesti: A. Kokonaisalueurakka B. Osa-alueurakka C. Osa-alueittain tuntityöurakka Urakka-alue jaetaan kohteittain seuraavasti: 1. Suensaari 2. Kiviranta läntinen 3. Kiviranta itäinen 4. Torppi 5. Pudas, Luotomäki ja Kalliopudas 6. Miukki ja Palosaari 7. Kirkonmäki ja Hellälä 8. Pirkkiö 9. Puuluoto, Röyttä ja vanha Pirkkiö 10. Arpela 10a. Arpela 10b. Sattajärvi 11. Karunki 12. Kaakamo 12a. Alakaakamo 12b. Yläkaakamo 13. Muu haja-asutusalue 13a. Alavojakkala 13b. Särkinärä ja yhdystie Särkinärä Juntinpääntie 13c. Raumo pohjoinen 13d. Raumo eteläinen 13f. Ruottala 14. Lumenvastaanottopaikat: 1. Rausti 2. Näränperä Lumen vastaanoton varapaikat: 3. Färimäki 4. Pirkkiön maanvastaanottoalue Työkohdekartoista ilmenevät aluejaot urakkarajoineen.

5 5 (21) 1.3 Urakan laajuus Työhön kuuluvat työkohdekarttoihin ja luetteloon merkittyjen ajoratojen, jalkakäytävien, jalankulku- ja pyöräteiden, erillisten kevyen liikenteen väylien, pysäköintialueiden ja erikseen nimettyjen puisto- ja ulkoilualueiden käytävien talvikunnossapito ja puhtaanapitotyöt, katualueilla olevien liikennemerkkien ja katukalusteiden talvihoito. Työhön kuuluu myös lumenvastaanotto kaupungin varaamille alueille, ja vastaanottopaikan lumen läjityksestä ja siirroista huolehtiminen niin, että lunta voidaan läjittää mahdollisimman paljon. Normaalina lumitalvena Näränperän ja Raustin vastaanottopaikat ovat riittäneet siirrettävän lumen vastaanottoon. Lumen vastaanottopaikoille otetaan vastaan katulumien lisäksi kiinteistöjen lumet. Urakkaan voidaan sisällyttää myös erikseen tilattavia kertaluonteisia lisätöitä, joista sovitaan erikseen tilattaessa. Tilaaja pidättää oikeuden valita urakkamuodoksi kokonaistaloudellisesti parhaaksi katsomansa muodon, supistaa urakan laajuutta, pilkkoa urakan tai teettää työ tuntityönä. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Urakkamuoto Vaihtoehtoisesti: Kokonaisalueurakka Osa-alueurakka Osa-alueittain tuntityöurakka Urakkaan kuuluvat työt suoritetaan kokonaishintaurakkana jaoteltuna tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa kokonaishintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Myös tuntityössä tulee suorittaa kaikki kunnossapitoon liittyvät työt oma-aloitteisesti. 2.2 Alistussuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Aliurakoitsijoina tulisi käyttää ensisijaisesti alueella jo toimivia ja paikallistuntemusta omaavia urakoitsijoita. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Aliurakoitsijain vastuuhenkilön tulee olla tilaajan hyväksymä. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon urakka-alueella ja lähietäisyydellä käynnissä olevat muut ylläpitotyöt (esim. kiinteistöjen suorittamat hoitotyöt) ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Urakassa käytettävien työkoneiden tulee täyttää euro 3 päästövaatimukset, eikä työkone saa urakan alkaessa olla kymmentä vuotta vanhempi.

6 6 (21) 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt Urakka sisältää seuraavat urakkaan kuuluvat tehtävät: Talvikunnossapito tehtäväkorttien, urakkaohjelman ja työselitysten mukaan: auraus ajoradoilla auraus jalkakäytävillä ja kevyenliikenteenväylillä liukkaudentorjunta ajoradoilla liukkaudentorjunta jalkakäytävillä ja kevyenliikenteenväylillä lumen lähisiirto ja läjitys lumen kuormaus ja kuljetus sohjon ja sulamisveden poisto ajoradoilta ja kevyen liikenteen väyliltä pinnan tasaus (polanteen poisto) ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä hiekoitushiekan poisto liikennemerkkien ja katukalusteiden talvihoito ja puhdistus lumesta ja sohjosta lumen vastaanottopaikkojen hoito Lisäksi: aurausvallien alle jääneen, ja lumen läjitykseen käytetyn katu- ja viheralueen puhdistaminen, sinne aurauslumen mukana kulkeutuneista roskista, kiviaineksesta, reunakiven ja asfaltin paloista, ja muusta jätteestä aurauksessa syntyneiden asfalttivaurioiden korjaaminen tai korjauksen kustantaminen. Edellä lueteltujen talvikunnossapitotehtävien hoito edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Urakoitsijalla tulee tällöin olla valmius urakan edellyttämien toimenpiteiden suorittamiseen. Järjestelmä on voimassa talvikunnossapitokausittain Urakoitsijalle kuuluu alueella katutilan talvikunnon valvontavastuu kokonaisuudessaan. Tilaaja valvoo kunnossapitoa GPS-paikannuslaitteella päivittäin sekä käyntivalvontoina eri alueilla. Valvontaa suorittavat katupäällikkö, kunnossapitomestari ja puistomestari, sekä heidän varahenkilönsä. Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajalle tai tämän nimeämälle edustajalle urakka-alueella havaitsemansa katuvauriot ja liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet, jotka eivät kuulu urakoitsijan sopimuksen mukaisiin tehtäviin. Sellaisista puutteista ja vioista, jotka voivat välittömästi vaarantaa liikennettä, on urakoitsijan ryhdyttävä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin tai liikennettä varoittaviin toimenpiteisiin. Kalusto ja henkilöresurssit tulee olla mitoitettu niin, että aurauskierros voidaan tehdä kaksi kertaa vuorokauden aikana koko urakka-alueella, koko urakka-ajan.

7 7 (21) Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava soveltuvilla lisälaitteilla. Kaluston tulee täyttää voimassaolevat työturvallisuusvaatimukset. Kuljettajilla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tieturva 1 -pätevyys sekä vähintään hätäensiapukurssi käytynä. Omakotikiinteistöiltä aurataan luvattomasti lunta asuntokatujen katualueelle. Näiden lumien aiheuttama haitta, aurauksessa, vallin kaatamisessa, tai lisätyö lumen lähisiirrossa sisältyy urakkaan. Tapauskohtaisesti, mikäli haitta todetaan merkittävän suureksi, voidaan urakoitsijalle aiheutuneita, yksilöityjä lisäkustannuksia periä haitan aiheuttajalta. Toimenpiderajana käytettävä sataneen lumen määrä ja tuntikertymä arvioidaan ohjeellisesti Torpin säähavaintoasemalta, ilmatieteen laitoksen nettisivujen kautta reaaliaikaisesti saatavana sademääränä, jossa sademäärä muutetaan lumen paksuudeksi kertoimella 10. Paikallisesti sademäärä voi vaihdella huomattavasti, ja auraus tehdään alueittain sataneen todellisen lumimäärän mukaisesti. 3.2 Urakoitsijan hankinnat Liukkauden torjunnassa tarvittavat materiaalit hankkii urakoitsija. Hinta tulee antaa sekä hiekoitushiekasta että hiekoitusmurskeesta; tuotteita voidaan käyttää seoksena tilaajan määräämässä suhteessa. Urakoitsijan on osoitettava, että materiaalit täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Materiaalien hinta ilmoitetaan erikseen tarjouksessa. Urakoitsijalla tulee olla käytössään Webselainpohjainen kunnossapidon seurantaohjelma, jolla voidaan reaaliaikaisesti todeta kunnossapitotöiden tilanne, kaluston, työnjohdon ja valvonnan liikkeet, ja joka tallentaa vastaavat tiedot vähintään yhden vuoden ajaksi. Seurantaohjelma tulee olla tilaajan valvontahenkilöstöllä ja heidän varahenkilöillään käytettävissä tietokoneeltaan ja älypuhelimeltaan. Mikäli seurantaohjelma ei jostakin syystä toimi, on silloin käytettävä työmaapäiväkirjaa, josta voidaan tarkistaa tehdyt kunnossapitotyöt ja ajankohdat. Urakoitsijan tulee kuulua tilaajavastuu.fi rekisteriin. 3.3 Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Tilaajan ja urakoitsijan välinen suhde perustuu sopimusasiakirjoissa esitettyihin molemminpuolisiin velvollisuuksiin, vastuisiin ja vaatimuksiin sekä luottamukseen. Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pää-urakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että talvikunnossapito hoidetaan voimassaolevien lakien ja velvoitteiden mukaisesti.

8 8 (21) Urakoitsijan tulee alueen kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien periaatteiden mukaisesti. Tilaaja tekee alueella katujen kunnossapitotöiden päivittäistä valvontaa, sekä seurantajärjestelmän kautta tapahtuvaa valvontaa. Lumen lähisiirto risteysalueilta ja viimeistelytyöt sisältyvät urakkaan. Katu- ja puistoalueille sijoitettavasta lumesta on sovittava tilaajan valvojan kanssa. Mikäli lumen lähisiirto ei ole mahdollista, on lumi, aurauskarhe tms. kuljetettava lumen vastaanottopaikoille. Urakoitsija voi sijoittaa lunta katualueen ulkopuolelle sopien siitä ensin ko. kiinteistön kanssa. Tästä toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvista haitoista, vahingoista tms. vastaa urakoitsija. Hiekoitushiekan ja roskien (myös luonnonroskien) pois kuljetus urakka-alueelta ja hävittäminen kuuluu urakoitsijalle. Urakka-alueeseen kuuluvat myös lumen lähisiirtoon käytetyt viher- ja puistoalueet. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan valvojaan välittömästi Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti ja omaan harkintaansa sekä annettuihin ohjeisiin perustuen, on valvojalla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, laadun, aloittamisen tms., oikeus suullisesti tai kirjallisesti määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. Mikäli urakoitsija laiminlyö töihin ryhtymisen, noudatetaan kohtaa 6.4. Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt urakoitsijan kustannuksella. Tilaaja voi myös erillisen työmääräyksen perusteella sopia tehtäväksi urakkaan kuuluvia tehtäviä urakka-alueella. Työt suoritetaan tehtäväkortin periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti (katso myös kohta 8.3.). 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja voi suorittaa alueurakan kanssa samanaikaisesti seuraavia urakkaan kuulumattomia töitä: Tilaaja suorittaa kustannuksellaan töitä haittaavien autojen siirron urakka-alueella tarvittaessa. Siirtoajankohdat ja kohteet sovitaan yhteisesti erikseen. Lisäksi voidaan suorittaa vaurioitunei-

9 9 (21) den liikennemerkkien kunnostusta tai uusimista. Tilaaja voi suorittaa alueella tähän urakkaan kuulumattomia katujen kunnossapitotöitä sekä hoitotöitä. 4.2 Tilaajan hankinnat Hiekkahalli Raumontien varressa on urakoitsijan käytettävissä korvauksitta hiekoitushiekan varastointiin. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen korjaamaan hallille mahdolliset aiheuttamansa vauriot. 4.3 Lumen vastaanottopaikat Tilaajan ylläpitämät lumen vastaanottopaikat sijaitsevat Raustissa, sekä Näränperässä. Varapaikat ovat Lossinrannankadulla Färimäessä ja Pirkkiössä maanvastaanottopaikalla Muilla paikoilla lumen läjitys on kielletty. Lumen vastaanottopaikan hoidosta annetaan erillinen hinta tarjouksessa. Lumen vastaanottopaikan hoito voidaan erottaa erilleen kokonaisalueurakasta. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) Urakkasopimus/tilaus b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) Urakkatarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Tämä urakkaohjelma f) Työkohdeluettelot ja työkohdekartat nrot 1 13 g) Urakoitsijan tarjous yksikköhintaluetteloineen B. TEKNISET ASIAKIRJAT j) Seuraavat tehtäväkortit tai ohjeet: - Auraus ajoradoilla, tehtäväkortti no 1 - Auraus jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä, tehtäväkortti no 2 - Liukkaudentorjunta ajoradoilla, tehtäväkortti no 3 - Liukkaudentorjunta jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä, tehtäväkortti no 4 - Lumen lähisiirto ja läjitys, tehtäväkortti no 5 - Lumen kuormaus ja kuljetus, tehtäväkortti no 6

10 10 (21) - Sohjon ja sulamisveden poisto ajoradoilta ja kevyen liikenteen väyliltä, tehtäväkortti no 7 - Pinnan tasaus (polanteen poisto) ajoradoilla, tehtäväkortti no 8 - Sohjo-ojien aukaisu, tehtäväkortti no 9 - Hiekoitushiekan poisto, tehtäväkortti no 10 - Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen, tehtäväkortti no 11 - Lumen vastaanottopaikkojen hoitaminen, tehtäväkortti no 12 Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista ja kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia normaalimääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää tilaaja, mitä teknillisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. 6 TYÖN SUORITUSAIKA 6.1 Sopimusurakka Urakka-aika on ja Optiot ja , mikäli optiourakoista sovitaan urakkaneuvotteluissa. 6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Kunnossapidettävät väylät on jaettu ajoratojen ja kevyenliikenteen alueiden osalta kunnossa- ja puhtaanapitoluokkaan tehtäväkorttien ja urakka-aluekarttojen mukaisesti. HUOM! Kevyenliikenteen alueet tulee aina puhdistaa ensin ja kevyenliikenteen väylän jatkeena olevat kadut. Talvikunnossapito Talvihoitotehtävät (auraus, sohjon poisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tehdään tehtäväkorttien mukaisesti ja aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta seuraavasti: Kunnossapitoluokka I: kevyen liikenteen pääväylät, pääkadut Suensaaren alue (lukuun ottamatta saarenpään ja juhannussaaren asuntokatuja), Valtatien ja Jokivarrentien risteysalueet, Torpin rinnakkaiskatu/radan alikulku, Castreninkatu, Holmantie, Kerankatu, Röyttäntie, Länsipohjankatu) Auraus, tarpeen syntymisestä, 2 cm, toimenpideaika 1 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 6 mennessä. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Auraus-

11 11 (21) kauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen, muuten aurauksia ei tulla hyväksymään. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 1 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 6 mennessä. Viikonloppuna (pe klo 22 su klo 22) toimenpideaika on 2-kertainen. Kunnossapitoluokka II, muut kevyen liikenteen väylät, pää- ja kokoojakadut Auraus, tarpeen syntymisestä, 3 cm, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7 mennessä. ja liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Aurauskauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 7 mennessä. Viikonloppuna (pe klo 22 su klo 22) toimenpideaika on 2-kertainen. Kunnossapitoluokka III: haja-asutusalueen väylät, asuntokadut Auraus, tarpeen syntymisestä, 6 cm, toimenpideaika 6 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7 mennessä. Auraus suoritetaan myös pussinperäkaduilla perille saakka aurauskauden alusta lähtien ja tarvittaessa pussinperäkadulta on ajettava lumet lumen läjitysalueelle. Ringissä olevien katujen auraussuuntaa tulee vuorotella: joka toinen kerta ensiauraus ajettava toisin päin aurauspenkkojen tasapuolisen jakautuman takia. Tähän tullaan valvonnassa kiinnittämään erityisesti huomiota. Aurauskauden alusta alkaen kadut on aurattava täyteen leveyteen. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä, toimenpideaika 3 h kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 7 mennessä. Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät on aurattava, ja liukkaudentorjunta tehtävä ensin. Auraus tulee suorittaa ns. nappulaterällä tai aurausjälki on karhennettava välittömästi aurauksen jälkeen. Ohje koskee myös kevyenliikenteen väylän jatkeena olevia katuja, sekä jalkakäytävättömiä katuja. Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät on avattava ensin. Auraus tulee suorittaa ns. nappulaterällä tai karhennettava välittömästi aurauksen jälkeen. Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on suoritettava välittömästi auraustöiden jälkeen ja työ saa

12 12 (21) kestää enintään 1 työpäivää. Hiekoitushiekan nostoon ryhdytään tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Hiekoitushiekan poiston kesto saa olla korkeintaan 10 työpäivää. Hiekoitushiekka tulee poistaa keväällä harjakoneella, jossa on käytettävä pölyämisen estämiseksi vettä. 6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Urakalle ei aseteta muita välitavoiteaikoja kuin kohdassa 6.2 mukaisia tehtäväkohtaisia toimenpideaikoja. 6.4 Alueurakan sanktiot Alueurakan puutteellisessa hoidossa on kyse joko työn laiminlyönnistä tai laatusuunnitelman laiminlyönnistä. Työn laiminlyönnistä on kyse, jos urakoitsija jättää tekemättä hoitotoimenpiteen joko toimenpideajassa tai kokonaan tai jos työssä esiintyy huomattavia puutteita. Vakavasta laiminlyönnistä on kyse, jos toimenpiderajat tai ajat ylittyvät kaksinkertaisesti tai enemmän. Sanktio voi koskea yksittäistä laiminlyöntiä, aurausaluetta tai koko urakka-aluetta. Valvojan on mahdollista antaa urakoitsijalle suullisia huomautuksia tai kehotuksia, jotka eivät sellaisenaan vielä näy asiakirjamerkintöinä, mutta ovat kuitenkin viesti mahdollisesta toimintahäiriöstä. Sanktio on kirjallinen muistutus, jonka tilaaja toimittaa urakoitsijalle, ja joka käsitellään työmaakokouksessa, jossa urakoitsija antaa oman vastineensa. Kirjallinen muistutus yksilöidään niin, että siitä selviää laiminlyönnin aika, paikka ja toteamistapa. Ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa kirjallinen varoitus. Seuraavista laiminlyönneistä sakko on kokonaisalueurakassa kolmetuhatta (3000) euroa. Vakavasta laiminlyönnistä sakko on kaksinkertainen. Viides laiminlyönti johtaa sopimusneuvotteluun, jossa tarkistetaan edellytykset urakan jatkamiselle. Sakot ovat kunnossapitokausikohtaisia, ja nollaantuvat kunnossapitokauden päättyessä vuosittain. Mikäli urakka pilkotaan osiin, ovat osaurakan sanktiot samat, mutta yhden sakon suuruus 1 % verottomasta urakkasummasta, mutta kuitenkin vähintään viisisataa (500) euroa. Jatkuva kunnossapitotehtävien laiminlyönti on peruste sopimuksen yksipuoliselle purkamiselle tilaajan puolelta. Urakoitsijalle aiheutuu sopimuksen purkamisesta siinä mainitut seuraamukset. Muistutus tai sakko ei vapauta urakoitsijaa tekemästä sopimuksessa tarkoitettua työtä, tai tilaaja voi tehdä tai teettää työn urakoitsijan laskuun. Yksittäisen työtehtävän viivästyessä joko tehtävän edellyttämästä toimenpideajasta tai erikseen sovitusta suoritusajasta, antaa tilaaja kirjallisen muistutuksen, joka käsitellään työmaakokouksessa, ja jonka perusteella tilaaja voi periä suoraan sakon. Urakoitsijan käyttäessä itse hankkimaansa liukkaudentorjunta-materiaalia, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, määritetään arvonalennus käyttäen tässä urakkaohjelmassa mainittuja

13 13 (21) tilaajan materiaalihintoja. Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Urakoitsija ei vapaudu sakosta vaikka koneenkuljettaja olisi vaihtunut alueella. 6.5 Sopimuksen purkaminen Viidennestä laimonlyönnistä sopimus voidaan purkaa, tai mikäli sakot aiheutuvat saman aliurakoitsijan laiminlyönneistä, vaihtaa aliurakoitsijaa. Muuten noudatetaan Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 määräyksiä. Sopimus voidaan purkaa myös neuvottelumenettelyllä, jos molemmat osapuolet ovat yksimielisiä ehdoista ja seuraamuksista. 7 URAKOITSIJAN VASTUUT 7.1 Vakuudet Urakoitsija asettaa tilaajalle sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi työn suoritusaikaisen vakuuden, jonka suuruus on 10 % vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja jonka tulee olla voimassa ensimmäisessä urakassa saakka. Vakuudeksi hyväksytään ensisijaisesti pankin antama omavelkainen, tilaajan hyväksymä takaus tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus tai ensimmäisen maksuerän (loka-marraskuun erä) sisälle pidättämisen. Työn suoritusaikainen vakuus (maksuerä) palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksytyksi, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen ja tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. HUOM! Takuuajan vakuutta ei tarvitse asettaa. 7.2 Vakuutukset Urakoitsijalle kuuluu työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus, joka kattaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Erillistä, tätä urakkaa varten otettua vakuutusta ei edellytetä. Jos pääurakoitsija ottaa aliurakoitsijoita, tulee pääurakoitsijan tarkistaa, että aliurakoitsijalla on voimassaoleva vastuuvakuutus. 7.3 Vastuu kolmannelle osapuolelle Vastuu kunnossapitotyön suorituksen yhteydessä, tai kunnossapitotehtävän laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta kolmannelle osapuolelle on ensisijaisesti urakoitsijalla. Vahinkotapaukset ja vahingonkorvausvaatimukset käsitellään työmaakokouksissa. Urakoitsijalla tulee olla vahinkotapausten varalta vastuuvakuutus.

14 14 (21) 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on sopimuksen mukainen arvonlisäverollinen kokonaishinta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on sidottu indeksiin; indeksimuutokset huomioidaan neuvottelumenettelyssä 80 %:sti samoin menetellään myös optiourakoissa ns. optiovuodet ilman urakkakilpailua, jos osapuolet pääsevät asiasta sopimukseen. Urakkahintaan eivät vaikuta urakka-ajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikkö-hintaluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä luettelossa mainituin hinnoin. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Yksikköhinnat ovat kokonaishintoja ilman arvonlisäveroa. Niihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta tilaajalle mitään muita lisäkustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Tällöin, ellei niistä voida muuta hintaa sopia, saadaan omakustannushintaan lisätä enintään 12 %:n yleiskustannuslisä ja näin tehty työ ei aiheuta tilaajalle mitään muita lisäkustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Yleiskulut lisätään omakustannushintaan YSE mukaisesti ja urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kustannuksista eritellyt selvitykset. Jos työkohteiden yksikkömäärät muuttuvat urakoitsijasta riippumattomista syistä tai syistä, joita urakoitsijalla ei ole ollut mahdollisuutta ottaa huomioon, noudatetaan veloituksessa ja hyvityksissä sopimukseen liittyvää yksikköhintaluetteloa ottaen huomioon yleisten sopimusehtojen 34 :n määräykset. Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Muutokset ja vaatimukset tulee kirjata myös kunnossapitopäiväkirjaan. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman kirjallista sopimusta. Aluekarttojen, sopimusehtojen ja tehtäväkorttien mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä lasku- tai urakkatyönä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse.

15 15 (21) 8.4 Urakkahinnan maksaminen Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu tai erä pidätetään sisälle ns. työajan vakuudeksi. Urakkahinta jaetaan maksueriin seuraavasti: Erät Kuukausi % Maksetaan aikaisintaan 1. Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Maksuerien laskutuskelpoisuuden toteaa valvoja työmaakokouksessa. Laskun saa päivätä aikaisintaan maksuerätaulukoiden päivämääriin. Tilaaja voi pidättää mahdolliset urakoitsijan laiminlyönneistä aiheutuvat arvonalennukset, sakot, tilaajan kolmansille henkilöille maksamat vahingonkorvaukset ym. kustannukset maksueristä, tai ne voidaan laskuttaa urakoitsijalta erikseen. Työn lopullinen laadunarvostelu ja sopimuksenmukaisuus käsitellään työn valmistumisen jälkeen pidettävässä kausikohtaisessa vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä. Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.5 Laskutus Laskut toimitetaan osoitteella Tornion kaupunki, LIIKENNEVÄYLÄT, PL 1160, TORNIO Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvonlisäveroperusteen prosentti (%) sekä määrä euroina. Laskun maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Lisätöiden maksuaikataulusta sovitaan niistä tehtävissä tilauksissa. Tilaaja laskuttaa tai vähentää urakoitsijan laskusta osuuden, jonka urakoitsija käyttää tilaajan materiaaleja tai tilaaja on joutunut tekemään/teettämään urakoitsijalle kuuluvia töitä. Näistä sovitaan etukäteen valvojan kanssa. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (laki. asetus, valtioneuvoston päätös, ministeriön päätös) johtuvat kustannus-muutokset: - joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen - joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja - jotka ovat sopimuksen käsittämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia

16 16 (21) on otettava huomioon urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, jos jompikumpi sopijapuoli tekee tästä toiselle sopijapuolelle vaatimuksen perusteiltaan yksilöitynä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sosiaalikulujen osalta tilaaja katsoo, että valtiovallan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä voivat olla muutokset seuraavissa kohdissa: - Sotu-maksu (työnantajan lapsilisämaksu, sairausvakuutus-maksu ja kansaneläkemaksu) - LEL-maksu - TEL-maksu - työttömyysvakuutusmaksu Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 9 TILAAJAN TOIMENPITEET 9.1 Tilaajan vakuus Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 10 TILAAJAN EDUSTAJAT JA LAADUNVALVONTA 10.1 Tilaajan edustajat Tilaajan edustajana toimii tekninen johtaja Markus Kannala, p Tilaajan valvojana toimivat katupäällikkö Kari Hietala, p , kunnossapitomestari Juha Virta, p ja vs. puistomestari Sirpa Kemi, p Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteen sovittaminen. Urakan aikana pidetään talvikauden alkaessa ja päätyttyä katselmukset, joissa todetaan katurakenteiden kunto ja selvitetään työ-suorituksista aiheutuneet vauriot. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.

17 17 (21) 11 URAKOITSIJAN EDUSTAJAT 11.1 Urakoitsijan edustajat Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Tämän on pidettävä työstään (alueestaan) työmaapäiväkirjaa. Työnjohtajan tulee valvoa urakka-alueen väylien kuntoa ja kunnossapidon tasoa päivittäisillä valvontakierroksilla, jotka tulee kirjata seurantajärjestelmään. Työssä on käytettävä ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. Koneen kuljettajan nimi ja puhelinnumero tulee ilmoittaa valvojalle alueittain. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon tai koneen kuljettajan Työmaapäiväkirja Työmaapäiväkirjana toimii kohdassa 3.2. mainittu, Webselainpohjainen kunnossapidon seurantaohjelma, jolla voidaan reaaliaikaisesti todeta kunnossapitotöiden tilanne, kaluston, työnjohdon ja valvonnan liikkeet, ja joka tallentaa vastaavat tiedot vähintään yhden vuoden ajaksi. Sääolosuhteet tulee kirjata ja tallentaa niin, että niistä voidaan todeta lämpötila ja sademäärät yhden tunnin jaksoissa. Tässä on suositeltavaa käyttää valmiita palveluntarjoajia, kuten ilmatieteen laitoksen sääpalvelu. Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä, manuaalista työmaapäiväkirjaa vain niissä tilanteissa, joissa kunnossapito-ohjelma ei toimi. Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Manuaaliseen työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (vähintään kolme kertaa päivässä; klo 07, klo 14 ja klo töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - käytetyt materiaalit - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) sekä kuljettajien nimet - mahdolliset muut havainnot urakka-alueella Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset ja sääolosuhteet pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirja hyväksytään kerran kuukaudessa pidettävässä työmaakokouksessa. Urakoitsijalla on näyttövastuu siitä, että kunnossapitotyö on tehty. Vahingonkorvaustapauksissa laiminlyönti jää urakoitsijan vastuulle. Urakoitsijan tulee kuitata valvojien seurantaohjelmaan tekemät huomautukset päivittäin kahdesti, klo 9 ja klo 14 mennessä, ja ryhtyä siitä 2 tunnin kuluessa huomautusten edellyttämiin toimenpiteisiin.

18 18 (21) 12 ERIMIELISYYDET 12.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään jommankumman niin vaatiessa Kemi-Tornion käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 13 TARJOUS JA SEN KÄSITTELY 13.1 Tarjouksen antaminen Urakoitsijan tarjous muodostuu hintatarjouksesta ja toimintakuvauksesta, sekä laatusuunnitelmasta, jotka vaikuttavat urakoitsijan valintaan kohdassa 13.4 esitetyllä tavalla. Hintatarjouksen tulee olla kokonaishintatarjous kaikista urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluvista töistä. Hintatarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyyntöön liitettyä tarjouslomaketta ja lähettää erillisessä, suljetussa kuoressa urakoitsijan toimintakuvauksen mukana. Toimintakuvauksen tulee antaa yksikäsitteinen ja kattava kuvaus siitä, kuinka urakoitsija tulee käyttämään urakkaan sisältyvät tehtävät ja velvoitteet. Toimintakuvaus on urakoitsijan tarjouksen osana samalla tavalla sitova kuin hintatarjous. Toimintakuvauksen tulee sisältää seuraavat toiminnalliset erillisselvitykset: 1. Urakoitsijan resurssimitoitus 2. Selvitys urakoitsijan kalustosta 3. Selvitys urakoitsijan ja työhön osoitettavan henkilöstön referenssitöistä (kokemuksesta) Urakoitsijan resurssimitoitus (henkilöstö, ajoneuvot varusteineen, työkoneet varusteineen) on esitettävä yksityiskohtaisesti kaikkien urakkaan sisältyvien töiden osalta. Selvityksen kalustosta tulee sisältää kattavat tiedot ajoneuvojen ja työkoneiden sekä niiden kanssa käytettävien laitteiden ja varus-teiden teknisistä ominaisuuksista ja kelpoisuudesta siten, että tilaaja voi aineiston perusteella arvioida kaluston ympäristökelpoisuuden (sopivuus paikallisiin olosuhteisiin, käyttöautomatiikka, päästöt, melu, pöly ja vastaavat tekijät). Referenssiluettelossa urakoitsijan tulee esittää kaikki aikaisemmat ja käynnissä olevat työkohteet, jotka se haluaa tilaajan ottavan huomioon arvioidessaan urakoitsijan ja työhön nimettävän avainhenkilöstön sopivuutta tähän työhön (koneenkäyttäjän kokemus). Kuljettajan vaihtamiselle on aina saatava valvojan suostumus. Laatusuunnitelma on urakoitsijan omaa toimintaansa varten laatima, toimintaprosesseja kuvaava suunnitelma, jossa on esitetty laadunvarmistus, kaluston huolto, töiden järjestely ja aikataulutus, sekä dokumentointijärjestelmä. Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan tulee tutustua alueurakan kohteisiin paikan päällä. Kohteita esittelevät kunnossapitomestari Juha Virta, p , tai katupäällikkö Kari Hietala, p

19 19 (21) 13.2 Tarjouksen voimassaolo Tarjous on sitova, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakka-sopimus, kuitenkin enintään 3 kk tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan jälkeen Tarjouksen hylkääminen Tilaaja voi hylätä jätetyt tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. Jos jokin tarjous myöhästyy, se palautetaan avaamattomana. Jos hintatarjous jätetään avoimena toimintakuvauksen kanssa eikä erillisenä suljetussa kuoressa, tarjous hylätään. Samoin, jos toimintakuvaus on annettu niin puutteellisena, ettei sitä voida arvioida eikä verrata riittävän yhdenmukaisella tavalla muiden tarjousten toimintakuvaukseen, tarjous hylätään Sopimuksen tekemisen perusteet Sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan tarjoushinnan lisäksi huomioon urakoitsijan toimintakuvauksesta ilmenevä selvitys kyvystään huolehtia tämän urakkaohjelman mukaisista tehtävistä suoritusaika- ja laatuvaatimuskriteerien mukaisesti ja hyvää asiakaspalvelua osoittaen. Käytettävät arviointikriteerit ja niiden painoarvot (kriteerikohtainen pisteytys) ovat seuraavat: Hintapisteiden laskenta Halvin hinta/urakoitsijan antama (oma) hinta = 1, => 55 pistettä esim. halvin hinta e oma hinta e / = 0,96 => 0,96x55 = 52,88 pistettä Työ tilataan urakoitsijalta, jonka kokonaispistemäärä on suurin. Urakka voidaan jakaa myös osa-alueisiin. Pisteytys ja painoarvot Tarjoushinta 55 max pst Toimintakuvaus: Resurssimitoitus 10 max pst ammattitaitoisen henkilöstön määrä kaluston sijainti ja määrä muut urakoitsijan urakat joihin sitoutunut Kalusto 20 max pst kaluston monipuolisuus ja soveltuvuus erilaisiin kunnossapitotöihin kaluston ikä, ajontuntimäärä ja päästöt Referenssit ja kokemus 10 max pst

20 20 (21) urakoitsijan aiemmat vastaavat urakat ja työt urakoitsijan ja kuljettajien paikallistuntemus Laatusuunnitelma 5 max pst Tilaaja tekee pisteytyksen urakoitsijan antaman kirjallisen hintatarjouksen, toimintakuvauksen ja laatusuunnitelman perusteella Asiakirjojen julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa Urakan ratkaisuista tiedottaminen Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjouksen jättäneille tiedoksi, jonka liitteenä on tarjousten vertailutaulukko. 14 MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT 14.1 Työvoimamääräykset Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työn-antajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista ym Luvat ja ilmoitukset Mahdollisesti tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Tämän työn suorittaja on pääurakoitsijan ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen/(nro 629/rakennustyön työ turvallisuus/ ) mukaisesti Verovelkatodistus, LEL-, TEL-, YEL-todistukset ja kaupparekisteriote Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Verovelkatodistus ja LEL-, TEL- tai YEL-todistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi. Urakoitsijan tulee vaatia mahdollisilta aliurakoitsijoiltaan vastaava selvitys veroveloista ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Selvitys tulee esittää tilaajalle ennen aliurakoitsijan työhön ryhtymistä. Tilaajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja LEL-, TEL- tai YEL-todistus ennen talvikausia. Maksujen laiminlyönti on urakkasopimuksen purkuperuste.

21 21 (21) Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen tilauksen tekemistä ennakkoperintärekisteriote ja todistus arvonlisä-verolliseksi rekisteröitymisestä. Myös aliurakoitsijain rekisteriotteet on toimitettava tilaajalle ennen aliurakoitsijain hyväksymistä. 15 LISÄTIEDOT ASIAKIRJOIHIN Urakkalaskentaan liittyvät tiedustelut ja lisätietopyynnöt voi tehdä kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen: Tilaajaa sitovat lisätiedot lähetetään kirjallisesti kaikille tarjouspyynnön saaneille. Torniossa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut LIITTEET Aurauskartat Väylät kunnossapitoluokittain Tehtäväkortit

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014 Dnro 6356/02.08.02/2014 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden hoito OULUN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistönhoitoyksikkö pyytää teiltä tarjousta Oulun alueurakasta. Talven urakka on

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 3783/02.08.02/2015

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 3783/02.08.02/2015 Dnro 3783/02.08.02/2015 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden talvihoito HAUKIPUTAAN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistöpalvelut pyytää teiltä tarjousta Haukiputaan alueen lumen aurauksista.

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO Dnro 3782/02.08.02/2015 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUN ALUEURAKKA 16.6.2015 OULUN ALUEURAKKA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus...

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Urakkatarjouspyyntö

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Urakkatarjouspyyntö Tarjouspyyntö 1 (5) ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA 1.10.2017 30.9.2022 Urakkatarjouspyyntö Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Askonkatu 2 15100 Lahti Puh. 03 814 11 diaari.teky@lahti.fi

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN YKSITYISTEIDEN AURAUSURAKKA

HAUKIPUTAAN YKSITYISTEIDEN AURAUSURAKKA HAUKIPUTAAN YKSITYISTEIDEN AURAUSURAKKA 2016 2018 URAKKAOHJELMA 22.3.2016 Haukiputaan yksityisteiden aurausurakka 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 TILAAJA... 4 URAKAN KOHTEET... 4 1.2 URAKAN

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 9.10.2014 Tarjouspyyntö Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 Kuortaneen kunnan vastuulla on kaavateiden

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO Dnro OUKA/2504/02.08.01/2016 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO KIIMINGIN ALUEURAKKA 18.3.2016 KIIMINGIN ALUEURAKKA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTO JA KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO

KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTO JA KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO Tarjouspyyntö 1 (6) 10.2.2016 Dnro 51/10.03.01.03/2016 KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTO JA KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO 1. HANKINTAYKSIKKÖ Hankintayksikkönä tässä kilpailutuksessa on Lappeenrannan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus 16.1.2015 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 4 2.1 Tilaaja... 4 2.2 Tuottaja... 4 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 4 3.1 Sopimusasiakirjat... 4 3.2 Määrälaskenta...

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus 9.10.2013 TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia koneellisista talvikunnossapitotöistä seuraavasti: 1. KATUJEN JA VÄYLIEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot