HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014"

Transkriptio

1 1 HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TULOSENNUSTE Kun meno tai tulo toteutuu tasaisesti kuukausittain, kolmen kuukauden toteutuma on 25% koko vuoden lopullisesta kertymästä. Liitteenä olevassa tuloslaskelmassa (s.3) tuottojen kertymä on 21 %. Maksu- ja hanketulojen kertymissä on laskutusviiveitä ja tuottojen voi olettaa kertyvän talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut (60,2 M ) eivät kerry tasaisesti, koska lomarahojen maksatus ja pääosa sijaisuuksista kohdistuu kesäkuukausille. Henkilöstömenojen toteutuma (21, %) arvioidaan talousarvion mukaiseksi. Asiakaspalvelujen ostomenojen 34,0 M :sta on laskutettu myös odotusten mukaisesti 21,1 %. Yhteen lasketuista toimintakuluista on käytetty 22,3 %. Tulosalueiden katsauksien ja talousarvion toteutumatietojen perusteella käyttötaloudessa ei tässä vaiheessa ole nähtävissä merkittäviä poikkeamia talousarviosta.. Kuntaliiton tuorein verotuloennuste ei Juuri poikkea talousarvion laadintavaiheessa syyskuussa tehdystä arviosta. Kunnallisverot kertyvät perinteisesti alkuvuodesta etupainotteisesti ja niiden kertymä on 28,5%. Marraskuussa tilityksiä oikaistaan ja kuukausitilityksestä vähennetään vuoden 2013 veronpalautukset. Yhteisöveroennusteesta on puolestaan kertynyt 28,7 % ja kiinteistöverotulot kertyvät käytännössä syys- ja marraskuun tilityksistä. Kaupungin alentuneiden jako-osuuksien perusteella arvioidaan, että verotulojen kokonaisarvio (71,7 M ) alittuu 0,6 M. Käyttötalouden valtionosuuksista on kertynyt 24,8% ja valtionosuuspäätösten perusteella tuloarvio (38,8 M ) alittuu 0,3 M. Rahoitustuotot ja kulut kertyvät epäsäännöllisesti. Energiarahaston sijoitustoiminnan tuotto riippuu loppuvuoden kurssikehityksestä. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 71,1 M ( : 6,7) ja ensimmäisen vuosineljänneksen kirjanpidollinen nettotulo oli 0,6 M. Oletetaan, että talousarviossa koko vuodelle ennakoitu 2,25 M :n tulotavoite saavutetaan. Lainakannan ollessa valtaosin kiinteäkorkoisia lainoja myös korkomenot toteutuvat talousarvion mukaisina. Olettaen, että kirjattavien poistojen määrä on talousarvion mukainen 5,3 M. Oheisessa tuloslaskelmassa poistot on laskettu kaavamaisesti kuluneen ajan mukaisesti 25 %:na. Yhteenvetona edellä mainitusta voi todeta, että tilikauden tulos on lähellä ns. nollatulosta, jos toimintakate toteutuu ta:n mukaisena vero- ja valtionosuustulojen alittuessa 0, M. Talousarvion mukainen tulos on (+0,7M ). Sisäinen tuloslaskelma ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on sivulla 3.

2 TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS 2 Lomautetut mukaan lukien helmikuun lopussa oli työttöminä työnhakijoina 148 henkeä, mikä on 16, % kaupungin työvoimasta (03/-12:137 / 15,6 %). Maaliskuun lopussa asukkaita oli 1 00, mikä oli 84 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että investoinnit ovat vasta aloitusvaiheessa. Määrärahojen korottamistarpeista ei ole raportoitu. Toiminnasta ja investoinneista on muodostunut +4,8 M :n rahavirta ja ryhmästä muut maksuvalmiuden muutokset -2,3 M :n rahavirta. Kaupungin lainakanta on supistunut 1,6 M ja rahavarat ovat kasvaneet 0, M (~ 2 pv:n kassastamaksut). HEINOLAN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutunut Tot. % +muutokset TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 0 0, , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,4 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,8 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , ,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET 0 0 0,0 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET , ,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,0 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VARAOJEN JA PO:N MUUTOS ,0 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS ,0 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,2 RAHAVAROJEN MUUTOS ,7

3 3 HEINOLAN KAUPUNKI SISÄINEN TULOSLASKELMA (1000 ) 3 KK (1000 ) +muutokset 3 KK % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT ,5 TUET JA AVUSTUKSET ,8 VUOKRATUOTOT ,1 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,6 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,2 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 AVUSTUKSET ,0 VUOKRAKULUT ,6 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,8 VEROTULOT ,1 VALTIONOSUUDET ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,4 KORKOKULUT ,6 MUUT RAHOITUSKULUT , ,7 VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNN. MUKAISET POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LIS.(-) TAI VÄH.(+) 280 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJ.(-)

4 euroa Kunnallisvero / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA euroa Yhteisövero / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA euroa Kaikki verotulot / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA

5 5 75 HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIJOITUKSET (MILJ. EUROA) kotiutus 1,7M kotiutus 3,0 M kotiutus 6,4 M kotiutus 1,7M kotiutus 4,2 M kotiutus 4, M 45 \ 12\ 12\00 12\01 12\02 12\03 12\04 12\05 12\06 12\07 12\08 12/0 12\10 12\11 12\12 12\13 3 Markkina-arvo Tuottokäyrä 6 %/v Tuottokäyrä 5 %/v ENERGIARAHASTON ARVO 1-3/2014 (elinkust. ind. /: 1455) \ 12\ 12\00 12\01 12\02 12\03 12\04 12\05 12\06 12\07 12\08 12/0 12\10 12\11 12\12 12\13 3\14 Markkina-arvo Reaaliarvo

6 HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA) Talouspalvelut Energiarahaston pääoma sijoitustoiminnan alkaessa v.1: 51,634M - vuosina on kotiutettu yhteensä 21,868 M 6 Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio) Tuotto pitkä korko lyhyt korko osakkeet muut käteinen SALKUNHOITAJA Alkupääoma alk. 6/ kk (70%) (10%) (20%) - - ALFRED BERG 20,200 22,12 23,401 23,46 16,3 % 4,8 % 16,515 3,502 3,480 0,000 0,000 OMAISUUDENHOITO OY 70 % 15 % 15 % 0 % 0 % EVLI 20,253 23,15 23,574 23,644 16,7 % 5,4 % 17,343 1,103 4,686 0,44 0,063 VARAINHOITO OY 73 % 5 % 20 % 2 % 0 % SEB 20,23 23,66 24,001 24,074 18, % 3,4 % 14,248 3,463 5,355 1,008 0,001 VARAINHOITO OY 5 % 14 % 22 % 4 % 0 % YHTEENSÄ 60,63 6,740 70,76 71,215 17,3 % 4,5 % YHT. 48,106 8,068 13,520 1,457 0, % 11 % 1 % 2 % 0 % KORKORAHASTOT OSAKERAHASTOT Alfred Berg Alfred Berg Alfred Berg Obligaatio B 25,0 % Parvest Bd Asia Ex-Japan IH 0,3 % A. Berg Finland B 4,8 % Parvest Equity China I Cap USD 0,4 % Parvest Bond EuroCorp.I Cap 2, % Parvest Bd WLD EM EUR 0,3 % A. Berg Small Cap Finland B 1,1 % Parvest Equity WLD EM I Cap 1,8 % Parvest Bond World HY I Cap 15,0 % A. Berg Europe B 3,7 % Alfred Berg Korko B (lyhyt) 14, % Parvest Eqty World L Volat I Cap 3,0 % Evli Evli Evli Valtionobligaatio IB 27,7 % Evli HY Yrityslaina B 6,2 % Evli Suomi Select B 3,5 % AXA Rosenberg US Enh Idx Eq A 2,2 % Evli Lyhyt Yrityslaina B 14,7 % Evli Suomi Pienyhtiöt B 3,1 % Evli Venäjä B 0,2 % Evli IG-Yrityslaina B 10,0 % BGF Eur. Value F. A Eur 3,8 % JPM EM Equity A Eur Acc 1,7 % Evli Yrityslaina A 14,8 % Evli Eurooppa B 2, % JPM Global Nat Res. A Acc-Eur 0,2 % Evli Euro Likvidi B (lyhyt) 4,7 % Evli Pohjois-Amerikka B 1,1 % Fidelity SE-Asia Acc USD 1,2 % SEB Bluebay High Yield Bond R 0,0 % SEB SEB Euro Bond 20, % SEB Global High Yield B 2,3 % SEB Finlandia B 7,3 % CRM US Equity Opportunities S 2,3 % SEB Corporate Bond 0,0 % Muzinich HY Short Duration R 7,6 % SEB Finland Small Cap B 1,6 % W.Blair US All Cap Growth D 3,2 % Bluebay Inv.Gr. Bond I perf. 5, % SKY Harbour Sh.Dur.High Y.F e 8,3 % BGF European Fund A2 2,3 % E. Vance Emer. PPA EM A2 $ 1,4 % SEB Copporate Ex Financials 0,0 % Bluebay Em.M. Loc. Bond R 1,1 % SEB European Equity B 1,1 % Macquarie Asia New Stars A Eur 0, % Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.B.EUR,1 % Acadian Em.Loc.Debt Eur 1,3 % SEB European Eq. Small Caps 2,1 % Pioneer Euro High Yield E 2,8 % SEB Mon. Man.& Plus B(lyh) 14,4 %

7 7 Rahastossa voi olla päivittäin vaihtelevia määriä eri allokaatioluokkiin ja eri markkina-alueille tehtyjä sijoituksia. Talouspalvelut Raportointipäivälle laskettu allokaatio voi olla tästä syystä hieman epätarkka Pitkien korkosijoituksien allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % EMU- valtion obligaatiot % 28 % 21 % yrityslainat (investment grade) *) 30 % 25 % 15 % yrityslainat (high yield / luokittelematon) *) 15 % 20 % 21 % kehittyvien maiden lainat % 0 % 2 % *) yrityslainat yhteensä max 60% Yhteensä koko sijoitussalkusta yht 70 % 73 % 5 % Osakesijoitusten allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % suomalaiset osakkeet % 7 % % eurooppalaiset osakkeet % 7 % 6 % muut kehittyneiden markk. osakk % 3 % 5 % kehittyvien maiden osakkeet % 3 % 2 % Yhteensä enintään sijoitussalkusta yht 15 % 20 % 22 % Vaihtoehtoiset sijoitukset Vaihtoehtoiset sijoituskohteet antavat mahdollisuuden laajentaa hajautusvaihtoehtoja sekä muotoilla koko salkun tuotto- ja riskiprofiilia tehokkaammin tavoitteiden mukaiseksi. Perusallokaatiossa ei näitä tuotteita ole, mutta varainhoitaja voi käyttää niitä seuraavasti: Perusall. % Vähintään % Enintään % Alfred Berg Evli SEB vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot % 2 % 0 % indeksilainat, po-turvatut rahastot % 0 % 4 % yht 0 % 2 % 4 % Vaihtiovelkairjat ovat velkakirjoja, joissa on sekä velkakirjan että osakesijoittamisen piirteitä. Indeksilainat ovat pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden kehitys on sidottu velkakirjan ehdoissa määriteltyihin osakkeisin, osakeindekseihin, hyödykkeisiin, korkoinstrumentteihin tai rahastoihin. Indeksilainoihin sijoitettaessa ei käytetä velkavivutusta eikä oteta kohteen korko-, osake- tai hyödykemarkkinariskiä suurempaa riskiä.

8 TULOSALUEIDEN KATSAUKSET 8 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOT , MENOT ,3 NETTO ,8 KONSERNIHALLINTO KONSERNIHALLINTO TULOT ,6 MENOT ,2 NETTO ,2 100 Vaalit Ei toimintaa 100 VAALIT TULOT ,0 MENOT ,1 NETTO ,2 105 Tarkastustoimi (ulkoinen tarkastus) Sitovat tavoitteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2013 luovutetaan valtuustolle toukokuussa 2014 Arviointikertomusta laaditaan parhaillaan, tavoite tulee toteutumaan. Tarkastuslautakunta suunnittelee arviointityönsä tueksi valtuustokauden kestävän arviointisuunnitelman. Tavoite on toteutunut, arviointisuunnitelma on hyväksytty Talousarvion toteutuminen Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

9 105 TARKASTUSTOIMI MENOT ,5 NETTO ,5 110 Yleishallinto Sitovat tavoitteet Hallintokäytäntöjä muokataan sujuvammiksi ja tuloksellisuus kasvaa, suoritetaan asiakaskysely Asiakaskyselyjä ei ole vielä käynnistetty Sairauspoissaolot vähenevät 10 % Sairauspoissaolojen vähentäminen on ollut aiheena mm. pääluottamusmiesten ja viranhaltijajohdon keskustelussa, ja henkilöstöpalveluiden johdolla on valmisteltu mm. Aino Active palvelun käyttöönottoa sairauspoissaolohallintaan. Vuoden 2013 sairauspoissaolomäärä oli 2000-luvun alun tapaan varsin matalalla tasolla, joten tavoitteen saavuttaminen viime vuoteen verrattuna näyttää perin haasteelliselta. Kaavoituksen resurssit kuntoon maaliskuun 2014 loppuun mennessä Elinkeinopalvelut on ollut aktiivisesti mukana ostopalvelun hankinnassa ns. seminaarin alueen kaavoitukseen. Henkilöstöpalvelut on avustanut teknistä tulosaluetta kaavoitusja maankäyttöosaston rekrytoinneissa. Asukasluku on yli Asukasluku (ennakko) oli Kehitystä pyritään kääntämään myönteiseen suuntaan resurssien puitteissa. Työpaikkojen määrä kasvaa Työpaikkatilastoa alkuvuodesta ei vielä ole käytettävissä. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti 110 YLEISHALLINTO TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO ,4

10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10 Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä palvelukokemuksen mittaamisen käyttöönottaminen. Heinola on THL:n TEA-viisarikyselyssä mukana. HappyOrNot -palvelukokemuslaitteet on helmikuussa otettu käyttöön 10 yksikössä helmikuussa. Tulokset käsitellään viikoittain henkilökunnan kanssa. Tavoitetila: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mittaustulokset ja asiakkaiden palvelukokemustulokset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä Talousarvion toteutuminen Tulojen kertyminen on ollut jokin verran pienempää kuin suunniteltu, erityisesti vajausta on myyntituotoissa. Tulot kertyvät ajallisesti perinteisesti jälkipainotteisesti. Menot ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti Koko vuodeksi ensimmäisen vuosineljänneksen perustella menojen osalta talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. Tulojen karttumista on seurattava kiinteästi. Investoinnit : Sosiaali- ja terveystoimi vastaa investoinneista ainoastaan irtaimistohankinnoista. Niiden toteutuminen on pitkälti kiinni siitä, miten valtakunnallisia atk-järjestelmiä (Effica-potilastietojärjestelmä) saadaan kehitettyä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TULOT ,1 MENOT ,8 NETTO ,3 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Suoriteperusteisen budjetoinnin työkalu on käytössä kaikissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä johtamisen ja toiminnan ohjaamisen tukena. Työkaluun on tehty TA-pohjat 2015 kaikille yksiköille. Työkalun käyttö vaatii tarkennusta ja harjaantumista. Tavoitetila: Työkalun aktiivinen käyttö kaikissa yksiköissä 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO TULOT ,1 MENOT ,6 NETTO ,7

11 210 Tutkimus- ja tukipalvelut TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,8 NETTO ,0 230 Perusterveydenhuolto Terveyshyötymalli on suunnitellusti käytössä pitkäaikaissairaiden hoidossa Hoitosuunnitelmia on tehty yhteensä 26 kpl, eli 2,4 suunnitelmaa/työpari. Osavuosittainen tavoite ei toteutunut. Tavoitetila: Vähintään 17 tehtyä hoitosuunnitelmaa/lääkäri-hoitaja-työpari/vuosi 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT ,5 MENOT ,0 NETTO , Kaupunginsairaala 2600 KAUPUNGINSAIRAALA TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO , Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT MENOT ,2 NETTO ,2

12 270 Koti- ja vanhuspalvelut 12 Vanhuspalvelujen palvelurakenne lähenee Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta. Tavoitteet toteutuneet (vuoden 2012 lopun tilastotieto) muilta osin kuin kotihoitoa ja omaishoitoa koskien: kotihoidon piirissä on ollut 7,3 % ja omaishoidontuen piirissä 3,3 %. Tavoitetila: Kotona asuu 1-2 %, säännöllisen kotihoidon piirissä %, omaishoidon tukea saa 5-6 %, tehostetussa palveluasumisessa 5-6 %, pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 % 270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,4 NETTO ,1 280 Vammaisten erityispalvelut 280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT TULOT , MENOT ,8 NETTO , 20 Sosiaalipalvelut Lastensuojelusuunnitelma ja lastensuojelun lyhyen aikavälin toimenpideohjelma toteutuvat; kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään 2 prosenttia vuotiaiden määrästä. 1) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä ei ole vielä saatavilla 2) Perhetyön välittömän asiakastyön osuus 40 %, eli tavoitetta ei ole saavutettu Tavoitetila: 1) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä max 2 % 2) Perhetyön välittömän asiakastyön osuus 60 % 20 SOSIAALIPALVELUT TULOT ,1 MENOT ,1 NETTO ,3

13 SIVISTYSTOIMI 13 Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa Sivistystoimen toiminnassa näkyy keskeisimmin Myllyojan koulun ja Seminaarin koulun tilanteet. Myllyojan koulun toiminta siirtyy kokonaisuudessaan parakkeihin. Seminaarin koulu siirtyy väistöön lukuvuoden alusta. Koulun väistösuunnitelma on sivistyslautakunnan päätettävänä huhtikuun kokouksessa. Toimintaan ja talouteen tulevat vaikuttamaan useat uudet lait ja lainsäädännön muutokset. Mm uusi laki (voimaan ) oppilas- ja opiskeluterveydenhuollosta tulee vaikuttamaan koulujen toimintaan. Valtion kehysriihen linjaukset toteutuessaan tulevat vaikuttamaan perusopetukseen, mutta ennen kaikkea lukiokoulutuksen järjestämiseen ja talouteen. Strategiatyön eteneminen Sivistystoimen tulosaluekohtainen toimintasuunnitelma on rakennettu. Työ jatkuu osastoilla ja yksikössä siten, että elokuussa alkaa palveluketjujen kuvaaminen sekä työ tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakkaiden palvelukokemusten mittaus otetaan käyttöön. Tavoite: Kaikissa sivistystoimen palveluissa on asiakaskyselyt käytössä. Mittari: Kuudessa osastossa suoritetaan asiakaskyselyt systemaattisesti. Toteuma: Esiopetuksessa ja perusopetuksessa on suoritettu asiakaskyselyt. Palautteen koonti ja kehittämistyö on käynnistynyt. Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti. SIVISTYSTOIMI TULOT ,7 MENOT , NETTO ,4 SIVISTYSLAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon selkeyttäminen ja keventäminen. Tavoite: Toimintamallit ja tehtäväkuvaukset on selkeytetty koko hallinnossa mukaan lukien koulusihteerien ja rehtorien tehtävät. Mittari: Tavoitteeseen liittyvien toimenpiteiden määrä. Toteuma: Koulutusjohtajan rekrytointi saadaan päätökseen toukokuussa. Toimintamallien kuvaaminen alkaa sen jälkeen. Talousarvion toteutuminen Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti.

14 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO TULOT ,0 MENOT ,3 NETTO , PERUSOPETUS Perusopetuksen lukuvuoden suunnittelu onnistui hyvin. Rekrytoinnit ovat käynnissä. Seminaarin koulun väistöratkaisut aiheuttavat joitain muutoksia koulujen toimintaan. Strategiatyön eteneminen - Osastokohtainen toimintasuunnitelma on tehty ja jatkuu yksiköittäin kevään aikana. Sitovat tavoitteet Koulupäivän liikunnallisuus ja toiminnallisuus tuodaan osaksi koulujen perustoimintaa siirtämällä valtionavusteiset hankkeet omaksi toiminnaksi. Tavoite: Koulupäiviä liikunnallistetaan ja toiminnallistetaan koulujen omia toimitatapoja muuttamalla. Mittari: Kysely Toteuma: Kaikilla alakouluilla on välkkäri-toimintaa ja samantyyppinen toiminta on käynnistymässä yläkoululla Mun liike -nimisenä. Toiminnallista opetustapaa on jalkautettu kouluille, koulutuksia on järjestetty ja varsinkin alkuluokkatoiminta edustaa tätä. Koti-koulu- yhteistyön merkitystä ja huoltajien osallisuutta lisätään uuden vuorovaikutusmallin kehittämistyön avulla. Tavoite: Vahvistaa kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta luomalla uudenlaisia toimintakulttuureja. Mittari: Alkumittaus, loppumittaus (=kyselyt). Seurantapalaverit ohjausryhmän kanssa. Toteuma: Palveluja kehitetään moniammatillisessa työryhmässä. Syksyllä käynnistyi Koulutuksellinen tasa-arvohanke, jota varten opetus- ja koulutusministeriö on myöntänyt avustusta. Hankkeen suunnitelma on päivitetty ja hankkeella on projektityöntekijä, maahanmuuttajien koulunkäyntiavustaja ja kaksi koulunuorisotyöntekijää. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 410 PERUSKOULUTUS TULOT ,0 MENOT ,5 NETTO ,8 Investointien toteutuminen Perusopetuksen tieto - ja viestintätekniikan laitteiden hankinta on tekemättä. Myllyojan kouluun liittyvät investoinnit ovat kesken. Kirkonkylän koulun sekoittava pata ja pihan saneeraus ovat suunnitteilla. Niemelän koulun valmistuskeittiön saneerauksen suunnittelu on tekeillä.

15 Seminaarin koulun viherpalveluvaraston rakentaminen on siirretty Maaherrankadun päiväkodin pihapiiriin. Sisäilmakorjausten suunnittelu on käynnissä ja ikkunoiden uusiminen kytketään remonttiin. Vierumäen koulun kosteuseristysremontti toteutuu kesällä. Nuorisoparlamentin aloitteita ei ole vielä toteutettu LUKIOKOULUTUS Lukuvuoden suunnittelu on käynnissä. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyö päättyy asteittain. Suomen Urheiluopiston kanssa yhteistyö jatkuu. Golf-liiton kanssa käynnistyy yhteistyö lukuvuoden alusta. Strategiatyön eteneminen - Osastokohtainen toimintasuunnitelma on tehty ja jatkuu lukiossa kevään aikana. Sitovat tavoitteet Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa syvennetään. Tavoite: Yhteistyötä laajennetaan, monipuolistetaan ja opetusmuotoja kehitetään. Mittari: Seurantapalaverit, kurssien lukumäärä Toteuma: Golf -liiton kanssa on sovittu yhteistyön aloittamisesta 8/2014. Yhteistyötä kesäopetukseen liittyen pyritään jatkamaan jääkiekkoliiton kanssa. Lukion ja Suomen Urheiluopiston opettajat tarjoavat opetusta toistensa oppilaitoksissa. Verkko-opetusta kehitetään. Verkko-opetuksen tuotantoa laajennetaan ja myynnistä saatavia tuloja lisätään. Tavoite: Verkko-opetuksen laajentaminen ja kehittäminen. Mittari: Kurssien lukumäärä Toteuma: Lukuvuonna toteutetaan 10 verkkokurssia (nyt ). Kurssit ovat aiemmin olleet kieliä, mutta nyt tarjontaan lisätään reaaliaineita. Virtuaaliluokkia lisätään ja verkko- opetusta/nauhoitteita tehdään opiskelijoiden tueksi. Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Tulojen laskutus tehdään vasta toukokuussa. 416 LUKIOKOULUTUS TULOT ,4 MENOT ,2 NETTO ,5 417 MUSIIKKIOPETUS Musiikkiopetuksen kuntasopimukset uudistetaan ja lukukausimaksut tarkistetaan. Tavoite: Vanhat sopimustekstit ja hinnat neuvotellaan uudelleen ja päivitetään. Mittari: Uudistetut sopimukset

16 Toteuma: Sivistyslautakunta on hyväksynyt uuden sopimuspohjan kokouksessaan. Uudelleenneuvottelu yhteistyösopimuksesta ja hinnoista Sysmän kunnan kanssa käydään kevään aikana. 16 Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Asiakasmaksujen ja kuntien osuuksien laskuttamisen painopiste on alkuvuonna. 417 MUSIIKKIOPETUS TULOT ,6 MENOT ,4 NETTO ,6 Investointien totetuminen Vesikatteen uusinta sivurakennukseen on suunniteltu ja kilpailutus on käynnissä. 418 MUU KOULUTUS Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 418 MUU KOULUTUS MENOT ,4 NETTO ,4 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Edelliseen vuoteen verrattuna hoidossa olevia lapsia oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tukea tarvitsevien lasten osuus on viime vuoteen verrattuna jyrkässä kasvussa 18 % enemmän kuin viime vuonna. Tämä puolestaan vaikuttaa avustajaresurssien kasvattamiseen. Perhekeskustoiminnan vuosi on käynnistynyt aiempaa vilkkaana. Avoimeen päiväkotitoimintaan kirjautui ensimmäisellä vuosineljänneksellä % käyntejä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Palautteet sekä kävijämäärätkin viestivät toiminnan tarpeellisuudesta. Alkuvuodesta on selvitelty Kurpanharjun alueen päivähoidon liittämistä remontin yhteydessä Myllyojan koulun kanssa samaan rakennukseen. Strategiatyön eteneminen - Varhaiskyiskasvatuspalveluissa on arvioitu edellisen strategiatyön onnistumista ja käynnistetty uuden strategian pohjalta toimintasuunnitelman työstäminen johtoryhmässä sekä yksikkötasoilla. Varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa lisätään asiakkaiden osallisuutta ja asiantuntijuutta. Tavoite: varhaiskasvatussuunnitelman keskustelut käydään kaikkien perheiden kanssa 100 %

17 17 Mittari: käytyjen keskustelujen määrä sekä asiakaspalautteet Toteuma: Tavoite toteutui suunnitellusti niin perhekeskuksessa kuin varhaiskasvatuspalveluissa. Päivähoitopalveluihin alkuvuodesta on tullut uusia asiakkuuksia ja kaikkien aiempien ja uusien perheiden kanssa on käyty varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmakeskustelut tai sovittu keskusteluajankohta myöhemmäksi. Kukaan ei ole kieltäytynyt vapaaehtoisista keskusteluista. Perhekeskuksessa on säännöllisesti kysytty asiakaskokemuksia sekä arviointi on rakentunut osaksi ryhmien toimintaa. Saatuja arviointituloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Lisäksi perhekeskuksessa kokemusasiantuntija on ollut mukana kertomassa palvelujen käyttäjän näkökulman vierailijaryhmälle. Erillisiä asiakaskyselyitä on toteutettu yhteensä neljä; maakunnallinen esiopetuksen kysely huoltajille ja työntekijöille tammikuussa ja maaliskuulla asiakaskysely vuoropäivähoidosta, perhepäivähoidon varahoidosta ja alle kolmevuotiaiden päivähoidosta. Kyselyiden tuloksia analysoidaan ja käsitellään yhdessä erinäisissä työryhmissä. Kyselyiden tulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Talousarvion toteutuminen Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Tulot näyttävät tässä vaiheessa arvioituja pienemmäksi, koska maaliskuun päivähoitotulot eivät näy vielä laskelmissa. Maaliskuun tulojen tultua ollaan tavoitteessa. 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOT ,8 MENOT ,3 NETTO ,1 430 KIRJASTOPALVELUT Henkilöstössä tapahtuvat muutokset yhdessä muuttuvien osaamis- ja asiakaspalvelutarpeiden kanssa tulevat aiheuttamaan viivästystä ja uudelleen arviointia uuden palvelukonseptin ja automaation suunnittelussa Strategiatyön eteneminen - Kirjastopalveluiden toimintasuunnitelma on tehty. Kirjastossa otetaan käyttöön uusi palvelukonsepti. Asiakaspalvelupisteet yhdistetään ja kokoelmien sijoittelua uudistetaan. Tavoitetila: uusi toimintakonsepti helpottaa kirjastossa asioimista. Mittari: Saavutetut tulokset ja asiakaspalautteet Toteuma: Lainausautomaatti saatiin v.2013 lopulla ja alkuvuodesta sitä markkinoitiin asiakkaille jokapäiväiseen käyttöön. Asiakaspalaute on ollut kaksijakoista; osa käyttää automaattia luonnollisena osana palveluja ja osa mieltää sen palvelujen heikentymiseksi ja haluaa vain henkilökohtaista palvelua, jotta henkilöstö säilyisi.

18 Kokonaisuudessaan palvelukonsepti ei ole edennyt helmi-maaliskuussa, koska lomat, flunssat, eläköityminen ja maakuntakirjaston koulutussuma ovat ajoittuneet samaan aikaan. 18 Maksutuotot palveluista ovat jääneet pieniksi. Hankerahoituspäätös kahteen hankkeeseen on saatu mutta tulot tulevat tilille myöhemmin. Myyntituotot muilta kunnilta saadaan myös myöhemmin. 430 KIRJASTOPALVELUT TULOT ,7 MENOT ,1 NETTO ,7 440 NUORISOPALVELUT Aikuisten työpajatoiminta Aitta-verstas siirtyi vuoden alusta nuorisopalvelujen alaisuuteen. Nuorten työpajatoiminnan laajennettu starttivalmennusyksikkö aloittaa toimintansa Wanhan Lehtitalon yläkerrassa. Strategiatyön eteneminen - Nuorisopalvelujen osalta strategiaa on käsitelty koko henkilökunnan kanssa yhden kerran. Työ on alkanut. Sitovat tavoitteet Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % sijoittuu koulutukseen tai työelämään. Tavoite: Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % pääsee koulutukseen tai töihin. Toteutumisen arviointi: Toiminnassa mukana olleiden nuorten lukumäärä ja nuorten sijoittumiset työelämään tai koulutukseen. Toteuma: Osallistujia on ollut tammi-maaliskuussa 53. Jakson päättäneitä 14, sijoittuneita 7. Sijoittuminen 50 %. Tyttöryhmä Loiston osallistujien vuorovaikutustaitojen oppiminen ja itsetunnon vahvistuminen Tavoitetaso: toteuttaa vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa vahvistava/ tukeva uusi toimintamalli. Toteutumisen arviointi: osallistujapalautteet ja ohjaajien itsearviointi kaksi kertaa vuodessa; kevät- ja syyskaudella Toteuma: Kevätkauden toiminta arvioidaan kauden päätyttyä toukokuussa Selvitetään toukokuun 2014 loppuun keittiö-/ kahvilatyöpajan aloittaminen Toteutumisen arviointi: toteutunut selvitys Toteuma: Keittiöpajasuunnitelma on muuttunut suunnitelmaksi käynnistää matalan kynnyksen pajatoimintaa. Selvittelyssä on todettu, että tällä hetkellä kaupungissa on enemmän tarvetta matalan kynnyksen toiminnalle. Lisäksi todettiin, että kaupungilla ei ole keittiöpajalle sopivaa toimitilaa tai mikäli on, niin sen korjauskustannukset toiminnalle sopivaksi ovat liian korkeat.

19 Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. 440 NUORISOPALVELUT TULOT ,2 MENOT , NETTO ,3 1 LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT Lintutarha siirtyi henkilöstöineen teknisestä toimesta kulttuuripalveluihin / sivistystoimi alkaen määrärahoineen, toimintoineen ja hallintoineen. Suurimmat panostukset markkinoinnissa ja myynnissä on kesäteatterin Ilmaista Rahaa esitys sekä kaupunginmuseon 50-vuotista taivalta juhliva suuri Barokki-näyttely oheistapahtumineen. Lintutarha on ollut alkuvuoden aikana useasti esillä valtakunnan mediassa, TV, radio ja lehdet. Merikotkan vapautus keräsi paljon julkisuutta kaikissa medioissa ja loi positiivista kuvaa Heinolasta ja lintutarhan tekemästä työstä. Jakson aikana päätettiin myös tehdä petolintujen hoidosta kertova osa TV:n luontosarjaan. Ohjelma kuvataan Heinolan lintutarhalla ja se esitetään syksyllä Sitovat tavoitteet Heinolan kesäteatterin tulot kattavat kustannukset Tavoitetila: Kesäteatterin tulot kattavat kustannukset. Mittari: Talouden seuranta Toteuma: on toiminnan lähtökohta. Kesäteatterin lippuja myyty 52 %. WPK-talon tilavarauksiin otetaan käyttöön sähköinen tilavarausohjelma Tavoitetaso: Sähköinen tilavarausjärjestelmä helpottaa ja sujuvoittaa toimintaa. Mittari: toteuma Toteuma: Sähköinen tilavarausohjelma otettu käyttöön. Talon varaukset eivät ole yhden henkilön varassa. Museo hankkii vähintään neljä ulkopuolista rahoittajaa osallistumaan juhlavuoden ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on kattaa sponsoroinnilla 1/3 kuluista Tavoitetila: Sponsorien rahoituksella katetaan 1/3 näyttelyn tuloista. Mittari: Talouden seuranta Toteuma: Tavoite on toteutumassa. Rahoittajiksi on saatu säätiöitä sekä yksityishenkilöitä.

20 20 Kulttuuripalveluille ja museolle laaditaan tulospohjainen toimintasuunnitelma toimintakaudesta 2015 alkaen. Tavoitetila: Kulttuuripalveluiden talousarvion liitteeksi laaditaan suunnitelma siitä, kuinka reagoidaan kesäteatterin ja museon näyttelyiden mahdolliseen yli- tai alijäämään. Mittari: suunnitelman laadinta Toteuma: suunnitelma tehdään vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toiminnan lähtökohtana on talousarvion toteutuminen. Tuloennusteen ylittyminen on toivottavaa. 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT TULOT ,5 MENOT ,2 NETTO ,0 Investointien toteutuminen Lintutarhan investointiraha euroa: Pienenpien remonttien lisäksi huhtikuussa päällystetään vesilintutarhan ulkoallas. Tämä näkyy kävijöille selvänä altaan siistiytymisenä ja helpottaa puhtaanapitoa. 475 LIIKUNTAPALVELUT Jäähallin kahvio on vuokrattu yksityiselle yrittäjälle. Toiminta käynnistyy Jäähallin jää ylläpidetään kesäkaudella Ennakkovarauksien mukaan jäähallin tulotavoite toteutunee suunnitelmien mukaisesti. Myllyojan koulun remontista johtuen koulun liikuntasali ei ole syyskaudella käytössä. Sisäliikuntatilojen vakiovuorojen järjestäminen seuroille vaatii uudelleen järjestelyjä ja Lyseon koulun pienen liikuntasalin saaminen iltakäyttöön olisi välttämätöntä. Strategiatyön eteneminen - Liikuntapalvelut on osallistunut aktiivisesti sivistystoimen osastojen yhteisiin strategiasuunnittelupalavereihin. Alustava liikuntapalvelujen oma toimintasuunnitelmatyö on käynnistetty. Liikuntapalvelut laatii ja ottaa käyttöön yhteistyössä teknisen toimen kanssa ulkoliikuntapaikoille kunnossapitoluokituksen. Tavoitetila: Kunnossapitoluokitus on tehty ja otettu käyttöön yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Mittari: Luokitus on tehty ja otettu käyttöön. Toteuma : Kunnossapitoluokituksen suunnittelu on käynnistetty yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Luokitus on tarkoitus ottaa käyttöön syksystä Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

21 LIIKUNTAPALVELUT TULOT ,7 MENOT ,3 NETTO ,8 Investointien toteutuminen Jäähallin julkisivuelementtienbetonivaurioiden korjaus ja saumauksen uusiminen sekä jäähallin kameravalvonnan uusiminen/ laajentaminen: Suunnittelutyö on käynnistetty teknisen toimen osalta. Uimahallin peruskorjaus: Vuodelle 2014 varattu peruskorjausrahaa Suunnittelutyö on käynnistynyt teknisen toimen taholta. Teknisen viraston ilmoituksen mukaan remontti siirtyy vuodelle TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI TULOT ,1 MENOT ,3 NETTO , 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Toteutetaan teknisen toimen asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2014 aikana. Kyselylomake on valmis ja kysely toteutetaan www-sivuilla tämän vuoden aikana. Talousarvio toteutuu. 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI TULOT ,5 MENOT , NETTO ,5

22 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI 22 Sitovat tavoitteet Asemakaavoitetaan uusia omakotitontteja vähintään 30 kpl. Sinitaipaleen eteläosan asemakaavan muutosehdotus on tulossa käsittelyyn Alue sisältää noin 2 omakotitonttia Tehostetaan omakotitonttien markkinointia. Osallistuttiin Raksa-messuille Valmisteltiin Itä-Hämeen kesäliitteen tonttimarkkinointiosuutta, lehti ilmestyi Heikkimäen teollisuus/työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Heikkimäen asemakaavoituksen tueksi on tehty konsulttisopimus rakennettavuusselvityksestä, massataloussuunnittelusta, aluetekniikan yleissuunnittelusta sekä esitys vaiheittain rakentamisesta ja kustannusarvioista. Siirrytään yleiseurooppalaiseen EUREF -koordinaatistojärjestelmään. Tavoite ei tule toteutumaan johtuen henkilöstövajauksesta. Talousarvio toteutuu. 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI TULOT ,8 MENOT ,6 NETTO ,4 504 METSÄ- JA KALATALOUS Talousarvio toteutunee suunnitellusti. 504 METSÄ- JA KALATALOUS TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO ,8 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT Tavoite katujen hoitokustannus enintään 1,1 /m². Katujen hoitokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä sää on yksi merkittävimmistä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Talousarvio toteutuu.

23 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT TULOT ,3 MENOT ,0 NETTO , VESIHUOLTO Sitovat tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Ajantasaista tietoa laskutetuista vesikuutiometreistä ei ole käytettävissä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Ajantasaista tietoa laskutetuista jätevesikuutiometreistä ei ole käytettävissä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Vesihuoltolaitoksen maksama pääoman sisäinen korko eli korvaus jäännöspääomasta 5 %. Tavoitteeseen päästäneen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 516 VESIHUOLTO TULOT ,1 MENOT ,3 NETTO ,2 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua (2,5 % vuonna 2012). Asiakkaiden kanssa käydään sisäiset palvelusopimusneuvottelut. Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin nousu on ollut 2012 Q Q4 2,7 %. Vertailu edelliseen vuoteen tehdään tilivuoden lopussa. Palvelusopimusneuvotteluja ei ole vielä käynnistetty. Talousarvio toteutuu. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI TULOT , MENOT ,2 NETTO ,5

24 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 24 Sitovat tavoitteet Työmäärämitoitusta tehdään ruokapalveluissa kahden tuotantokeittiön ja neljän palvelukeittiön osalta. Koulujen ja päiväkotien perussiivoustehtävät mitoitetaan. Keittiöistä on mitoitettuna yksi tuotantokeittiö ja kaksi palvelukeittiötä. Perussiivoustehtävät on mitoitettu seuraavien koulujen osalta: Kirkonkylän koulu, Lusin koulu, Tommola talon koulu. Päiväkodeista mitoitettu: Kettukallion päiväkoti, Tommola talon päiväkoti, Rullanpäiväkoti ja Rainion päiväkoti. Perussiivousmitoitukset saadaan tehtyä vuoden loppuun mennessä. Siivoustyön asiakkaiden kanssa käydään sisäiset palvelusopimusneuvottelut. Palvelusopimusneuvotteluja ei ole vielä aloitettu. Määrärahat tulevat riittämään. 550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,5 NETTO ,5 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 54 YMPÄRISTÖTOIMI Päivitetyn pohjavesien suojelusuunnitelman ehdotusten edellyttämien toimien täytäntöönpano ja suojelusuunnitelman seurantaryhmän perustaminen. Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen aloitettu suurimman riskin kohteista. Talousarvio toteutuu. 54 YMPÄRISTÖTOIMI TULOT ,1 MENOT ,1 NETTO ,2

25 56 RAKENNUSVALVONTA 25 Sitovat tavoitteet Rakennusvalvonnan uudistettu sähköinen asiointi otetaan käyttöön. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla. Rakennusvalvonnan uudistettu sähköinen asiointi on otettu käyttöön; Tavoite toteutunut Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla. Rakennusvalvonnan lupamaksuilla saadut tulot eivät ole toteutuneet.tulotavoite on alittunut 2 054,00 :lla (n. 3,6%:lla) Talousarvio toteutuu. 56 RAKENNUSVALVONTA TULOT ,1 MENOT ,7 NETTO ,8

Heinolan kaupunki 1 kk ~ 8,3 % KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 Huom kk/1000 +muutokset 1 kk % 110 YLEISHALLINTO

Heinolan kaupunki 1 kk ~ 8,3 % KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 Huom kk/1000 +muutokset 1 kk % 110 YLEISHALLINTO 1 Heinolan kaupunki 1 kk ~ 8,3 % 16.2.2016 KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 Huom. 1000 1 kk/1000 +muutokset 1 kk % 110 YLEISHALLINTO MYYNTITUOTOT 1 138 0 1 121 760 0 0,0 MAKSUTUOTOT 0 0 0 0 0,0

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,9

TOIMINTAKATE ,9 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 10/2015 10/12kk ~ 83,3 % 12.11.2015 Huom. TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000 10 kk/1000 +muutokset 10 kk % 110 YLEISHALLINTO MYYNTITUOTOT 1 419 1

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/ 1 TALOUSKATSAUS 12/2015 KH 25.1.2016 LIITE 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/2015 19.1.2016 110 YLEISHALLINTO HUOM. Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot-15 2014 +muutokset 12 kk % MYYNTITUOTOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / 2014 1.1.- 30.9.2014 40 SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Kaupunginhallitus päätti 29.9. kokouksessaan perustaa työryhmän ohjaamaan perusopetuksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot