HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014"

Transkriptio

1 1 HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TULOSENNUSTE Kun meno tai tulo toteutuu tasaisesti kuukausittain, kolmen kuukauden toteutuma on 25% koko vuoden lopullisesta kertymästä. Liitteenä olevassa tuloslaskelmassa (s.3) tuottojen kertymä on 21 %. Maksu- ja hanketulojen kertymissä on laskutusviiveitä ja tuottojen voi olettaa kertyvän talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut (60,2 M ) eivät kerry tasaisesti, koska lomarahojen maksatus ja pääosa sijaisuuksista kohdistuu kesäkuukausille. Henkilöstömenojen toteutuma (21, %) arvioidaan talousarvion mukaiseksi. Asiakaspalvelujen ostomenojen 34,0 M :sta on laskutettu myös odotusten mukaisesti 21,1 %. Yhteen lasketuista toimintakuluista on käytetty 22,3 %. Tulosalueiden katsauksien ja talousarvion toteutumatietojen perusteella käyttötaloudessa ei tässä vaiheessa ole nähtävissä merkittäviä poikkeamia talousarviosta.. Kuntaliiton tuorein verotuloennuste ei Juuri poikkea talousarvion laadintavaiheessa syyskuussa tehdystä arviosta. Kunnallisverot kertyvät perinteisesti alkuvuodesta etupainotteisesti ja niiden kertymä on 28,5%. Marraskuussa tilityksiä oikaistaan ja kuukausitilityksestä vähennetään vuoden 2013 veronpalautukset. Yhteisöveroennusteesta on puolestaan kertynyt 28,7 % ja kiinteistöverotulot kertyvät käytännössä syys- ja marraskuun tilityksistä. Kaupungin alentuneiden jako-osuuksien perusteella arvioidaan, että verotulojen kokonaisarvio (71,7 M ) alittuu 0,6 M. Käyttötalouden valtionosuuksista on kertynyt 24,8% ja valtionosuuspäätösten perusteella tuloarvio (38,8 M ) alittuu 0,3 M. Rahoitustuotot ja kulut kertyvät epäsäännöllisesti. Energiarahaston sijoitustoiminnan tuotto riippuu loppuvuoden kurssikehityksestä. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 71,1 M ( : 6,7) ja ensimmäisen vuosineljänneksen kirjanpidollinen nettotulo oli 0,6 M. Oletetaan, että talousarviossa koko vuodelle ennakoitu 2,25 M :n tulotavoite saavutetaan. Lainakannan ollessa valtaosin kiinteäkorkoisia lainoja myös korkomenot toteutuvat talousarvion mukaisina. Olettaen, että kirjattavien poistojen määrä on talousarvion mukainen 5,3 M. Oheisessa tuloslaskelmassa poistot on laskettu kaavamaisesti kuluneen ajan mukaisesti 25 %:na. Yhteenvetona edellä mainitusta voi todeta, että tilikauden tulos on lähellä ns. nollatulosta, jos toimintakate toteutuu ta:n mukaisena vero- ja valtionosuustulojen alittuessa 0, M. Talousarvion mukainen tulos on (+0,7M ). Sisäinen tuloslaskelma ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on sivulla 3.

2 TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS 2 Lomautetut mukaan lukien helmikuun lopussa oli työttöminä työnhakijoina 148 henkeä, mikä on 16, % kaupungin työvoimasta (03/-12:137 / 15,6 %). Maaliskuun lopussa asukkaita oli 1 00, mikä oli 84 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että investoinnit ovat vasta aloitusvaiheessa. Määrärahojen korottamistarpeista ei ole raportoitu. Toiminnasta ja investoinneista on muodostunut +4,8 M :n rahavirta ja ryhmästä muut maksuvalmiuden muutokset -2,3 M :n rahavirta. Kaupungin lainakanta on supistunut 1,6 M ja rahavarat ovat kasvaneet 0, M (~ 2 pv:n kassastamaksut). HEINOLAN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutunut Tot. % +muutokset TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 0 0, , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,4 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,8 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , ,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET 0 0 0,0 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET , ,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,0 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VARAOJEN JA PO:N MUUTOS ,0 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS ,0 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,2 RAHAVAROJEN MUUTOS ,7

3 3 HEINOLAN KAUPUNKI SISÄINEN TULOSLASKELMA (1000 ) 3 KK (1000 ) +muutokset 3 KK % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT ,5 TUET JA AVUSTUKSET ,8 VUOKRATUOTOT ,1 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,6 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,2 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 AVUSTUKSET ,0 VUOKRAKULUT ,6 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,8 VEROTULOT ,1 VALTIONOSUUDET ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,4 KORKOKULUT ,6 MUUT RAHOITUSKULUT , ,7 VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNN. MUKAISET POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LIS.(-) TAI VÄH.(+) 280 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJ.(-)

4 euroa Kunnallisvero / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA euroa Yhteisövero / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA euroa Kaikki verotulot / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA

5 5 75 HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIJOITUKSET (MILJ. EUROA) kotiutus 1,7M kotiutus 3,0 M kotiutus 6,4 M kotiutus 1,7M kotiutus 4,2 M kotiutus 4, M 45 \ 12\ 12\00 12\01 12\02 12\03 12\04 12\05 12\06 12\07 12\08 12/0 12\10 12\11 12\12 12\13 3 Markkina-arvo Tuottokäyrä 6 %/v Tuottokäyrä 5 %/v ENERGIARAHASTON ARVO 1-3/2014 (elinkust. ind. /: 1455) \ 12\ 12\00 12\01 12\02 12\03 12\04 12\05 12\06 12\07 12\08 12/0 12\10 12\11 12\12 12\13 3\14 Markkina-arvo Reaaliarvo

6 HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA) Talouspalvelut Energiarahaston pääoma sijoitustoiminnan alkaessa v.1: 51,634M - vuosina on kotiutettu yhteensä 21,868 M 6 Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio) Tuotto pitkä korko lyhyt korko osakkeet muut käteinen SALKUNHOITAJA Alkupääoma alk. 6/ kk (70%) (10%) (20%) - - ALFRED BERG 20,200 22,12 23,401 23,46 16,3 % 4,8 % 16,515 3,502 3,480 0,000 0,000 OMAISUUDENHOITO OY 70 % 15 % 15 % 0 % 0 % EVLI 20,253 23,15 23,574 23,644 16,7 % 5,4 % 17,343 1,103 4,686 0,44 0,063 VARAINHOITO OY 73 % 5 % 20 % 2 % 0 % SEB 20,23 23,66 24,001 24,074 18, % 3,4 % 14,248 3,463 5,355 1,008 0,001 VARAINHOITO OY 5 % 14 % 22 % 4 % 0 % YHTEENSÄ 60,63 6,740 70,76 71,215 17,3 % 4,5 % YHT. 48,106 8,068 13,520 1,457 0, % 11 % 1 % 2 % 0 % KORKORAHASTOT OSAKERAHASTOT Alfred Berg Alfred Berg Alfred Berg Obligaatio B 25,0 % Parvest Bd Asia Ex-Japan IH 0,3 % A. Berg Finland B 4,8 % Parvest Equity China I Cap USD 0,4 % Parvest Bond EuroCorp.I Cap 2, % Parvest Bd WLD EM EUR 0,3 % A. Berg Small Cap Finland B 1,1 % Parvest Equity WLD EM I Cap 1,8 % Parvest Bond World HY I Cap 15,0 % A. Berg Europe B 3,7 % Alfred Berg Korko B (lyhyt) 14, % Parvest Eqty World L Volat I Cap 3,0 % Evli Evli Evli Valtionobligaatio IB 27,7 % Evli HY Yrityslaina B 6,2 % Evli Suomi Select B 3,5 % AXA Rosenberg US Enh Idx Eq A 2,2 % Evli Lyhyt Yrityslaina B 14,7 % Evli Suomi Pienyhtiöt B 3,1 % Evli Venäjä B 0,2 % Evli IG-Yrityslaina B 10,0 % BGF Eur. Value F. A Eur 3,8 % JPM EM Equity A Eur Acc 1,7 % Evli Yrityslaina A 14,8 % Evli Eurooppa B 2, % JPM Global Nat Res. A Acc-Eur 0,2 % Evli Euro Likvidi B (lyhyt) 4,7 % Evli Pohjois-Amerikka B 1,1 % Fidelity SE-Asia Acc USD 1,2 % SEB Bluebay High Yield Bond R 0,0 % SEB SEB Euro Bond 20, % SEB Global High Yield B 2,3 % SEB Finlandia B 7,3 % CRM US Equity Opportunities S 2,3 % SEB Corporate Bond 0,0 % Muzinich HY Short Duration R 7,6 % SEB Finland Small Cap B 1,6 % W.Blair US All Cap Growth D 3,2 % Bluebay Inv.Gr. Bond I perf. 5, % SKY Harbour Sh.Dur.High Y.F e 8,3 % BGF European Fund A2 2,3 % E. Vance Emer. PPA EM A2 $ 1,4 % SEB Copporate Ex Financials 0,0 % Bluebay Em.M. Loc. Bond R 1,1 % SEB European Equity B 1,1 % Macquarie Asia New Stars A Eur 0, % Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.B.EUR,1 % Acadian Em.Loc.Debt Eur 1,3 % SEB European Eq. Small Caps 2,1 % Pioneer Euro High Yield E 2,8 % SEB Mon. Man.& Plus B(lyh) 14,4 %

7 7 Rahastossa voi olla päivittäin vaihtelevia määriä eri allokaatioluokkiin ja eri markkina-alueille tehtyjä sijoituksia. Talouspalvelut Raportointipäivälle laskettu allokaatio voi olla tästä syystä hieman epätarkka Pitkien korkosijoituksien allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % EMU- valtion obligaatiot % 28 % 21 % yrityslainat (investment grade) *) 30 % 25 % 15 % yrityslainat (high yield / luokittelematon) *) 15 % 20 % 21 % kehittyvien maiden lainat % 0 % 2 % *) yrityslainat yhteensä max 60% Yhteensä koko sijoitussalkusta yht 70 % 73 % 5 % Osakesijoitusten allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % suomalaiset osakkeet % 7 % % eurooppalaiset osakkeet % 7 % 6 % muut kehittyneiden markk. osakk % 3 % 5 % kehittyvien maiden osakkeet % 3 % 2 % Yhteensä enintään sijoitussalkusta yht 15 % 20 % 22 % Vaihtoehtoiset sijoitukset Vaihtoehtoiset sijoituskohteet antavat mahdollisuuden laajentaa hajautusvaihtoehtoja sekä muotoilla koko salkun tuotto- ja riskiprofiilia tehokkaammin tavoitteiden mukaiseksi. Perusallokaatiossa ei näitä tuotteita ole, mutta varainhoitaja voi käyttää niitä seuraavasti: Perusall. % Vähintään % Enintään % Alfred Berg Evli SEB vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot % 2 % 0 % indeksilainat, po-turvatut rahastot % 0 % 4 % yht 0 % 2 % 4 % Vaihtiovelkairjat ovat velkakirjoja, joissa on sekä velkakirjan että osakesijoittamisen piirteitä. Indeksilainat ovat pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden kehitys on sidottu velkakirjan ehdoissa määriteltyihin osakkeisin, osakeindekseihin, hyödykkeisiin, korkoinstrumentteihin tai rahastoihin. Indeksilainoihin sijoitettaessa ei käytetä velkavivutusta eikä oteta kohteen korko-, osake- tai hyödykemarkkinariskiä suurempaa riskiä.

8 TULOSALUEIDEN KATSAUKSET 8 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOT , MENOT ,3 NETTO ,8 KONSERNIHALLINTO KONSERNIHALLINTO TULOT ,6 MENOT ,2 NETTO ,2 100 Vaalit Ei toimintaa 100 VAALIT TULOT ,0 MENOT ,1 NETTO ,2 105 Tarkastustoimi (ulkoinen tarkastus) Sitovat tavoitteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2013 luovutetaan valtuustolle toukokuussa 2014 Arviointikertomusta laaditaan parhaillaan, tavoite tulee toteutumaan. Tarkastuslautakunta suunnittelee arviointityönsä tueksi valtuustokauden kestävän arviointisuunnitelman. Tavoite on toteutunut, arviointisuunnitelma on hyväksytty Talousarvion toteutuminen Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

9 105 TARKASTUSTOIMI MENOT ,5 NETTO ,5 110 Yleishallinto Sitovat tavoitteet Hallintokäytäntöjä muokataan sujuvammiksi ja tuloksellisuus kasvaa, suoritetaan asiakaskysely Asiakaskyselyjä ei ole vielä käynnistetty Sairauspoissaolot vähenevät 10 % Sairauspoissaolojen vähentäminen on ollut aiheena mm. pääluottamusmiesten ja viranhaltijajohdon keskustelussa, ja henkilöstöpalveluiden johdolla on valmisteltu mm. Aino Active palvelun käyttöönottoa sairauspoissaolohallintaan. Vuoden 2013 sairauspoissaolomäärä oli 2000-luvun alun tapaan varsin matalalla tasolla, joten tavoitteen saavuttaminen viime vuoteen verrattuna näyttää perin haasteelliselta. Kaavoituksen resurssit kuntoon maaliskuun 2014 loppuun mennessä Elinkeinopalvelut on ollut aktiivisesti mukana ostopalvelun hankinnassa ns. seminaarin alueen kaavoitukseen. Henkilöstöpalvelut on avustanut teknistä tulosaluetta kaavoitusja maankäyttöosaston rekrytoinneissa. Asukasluku on yli Asukasluku (ennakko) oli Kehitystä pyritään kääntämään myönteiseen suuntaan resurssien puitteissa. Työpaikkojen määrä kasvaa Työpaikkatilastoa alkuvuodesta ei vielä ole käytettävissä. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti 110 YLEISHALLINTO TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO ,4

10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10 Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä palvelukokemuksen mittaamisen käyttöönottaminen. Heinola on THL:n TEA-viisarikyselyssä mukana. HappyOrNot -palvelukokemuslaitteet on helmikuussa otettu käyttöön 10 yksikössä helmikuussa. Tulokset käsitellään viikoittain henkilökunnan kanssa. Tavoitetila: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mittaustulokset ja asiakkaiden palvelukokemustulokset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä Talousarvion toteutuminen Tulojen kertyminen on ollut jokin verran pienempää kuin suunniteltu, erityisesti vajausta on myyntituotoissa. Tulot kertyvät ajallisesti perinteisesti jälkipainotteisesti. Menot ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti Koko vuodeksi ensimmäisen vuosineljänneksen perustella menojen osalta talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. Tulojen karttumista on seurattava kiinteästi. Investoinnit : Sosiaali- ja terveystoimi vastaa investoinneista ainoastaan irtaimistohankinnoista. Niiden toteutuminen on pitkälti kiinni siitä, miten valtakunnallisia atk-järjestelmiä (Effica-potilastietojärjestelmä) saadaan kehitettyä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TULOT ,1 MENOT ,8 NETTO ,3 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Suoriteperusteisen budjetoinnin työkalu on käytössä kaikissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä johtamisen ja toiminnan ohjaamisen tukena. Työkaluun on tehty TA-pohjat 2015 kaikille yksiköille. Työkalun käyttö vaatii tarkennusta ja harjaantumista. Tavoitetila: Työkalun aktiivinen käyttö kaikissa yksiköissä 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO TULOT ,1 MENOT ,6 NETTO ,7

11 210 Tutkimus- ja tukipalvelut TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,8 NETTO ,0 230 Perusterveydenhuolto Terveyshyötymalli on suunnitellusti käytössä pitkäaikaissairaiden hoidossa Hoitosuunnitelmia on tehty yhteensä 26 kpl, eli 2,4 suunnitelmaa/työpari. Osavuosittainen tavoite ei toteutunut. Tavoitetila: Vähintään 17 tehtyä hoitosuunnitelmaa/lääkäri-hoitaja-työpari/vuosi 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT ,5 MENOT ,0 NETTO , Kaupunginsairaala 2600 KAUPUNGINSAIRAALA TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO , Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT MENOT ,2 NETTO ,2

12 270 Koti- ja vanhuspalvelut 12 Vanhuspalvelujen palvelurakenne lähenee Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta. Tavoitteet toteutuneet (vuoden 2012 lopun tilastotieto) muilta osin kuin kotihoitoa ja omaishoitoa koskien: kotihoidon piirissä on ollut 7,3 % ja omaishoidontuen piirissä 3,3 %. Tavoitetila: Kotona asuu 1-2 %, säännöllisen kotihoidon piirissä %, omaishoidon tukea saa 5-6 %, tehostetussa palveluasumisessa 5-6 %, pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 % 270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,4 NETTO ,1 280 Vammaisten erityispalvelut 280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT TULOT , MENOT ,8 NETTO , 20 Sosiaalipalvelut Lastensuojelusuunnitelma ja lastensuojelun lyhyen aikavälin toimenpideohjelma toteutuvat; kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään 2 prosenttia vuotiaiden määrästä. 1) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä ei ole vielä saatavilla 2) Perhetyön välittömän asiakastyön osuus 40 %, eli tavoitetta ei ole saavutettu Tavoitetila: 1) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä max 2 % 2) Perhetyön välittömän asiakastyön osuus 60 % 20 SOSIAALIPALVELUT TULOT ,1 MENOT ,1 NETTO ,3

13 SIVISTYSTOIMI 13 Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa Sivistystoimen toiminnassa näkyy keskeisimmin Myllyojan koulun ja Seminaarin koulun tilanteet. Myllyojan koulun toiminta siirtyy kokonaisuudessaan parakkeihin. Seminaarin koulu siirtyy väistöön lukuvuoden alusta. Koulun väistösuunnitelma on sivistyslautakunnan päätettävänä huhtikuun kokouksessa. Toimintaan ja talouteen tulevat vaikuttamaan useat uudet lait ja lainsäädännön muutokset. Mm uusi laki (voimaan ) oppilas- ja opiskeluterveydenhuollosta tulee vaikuttamaan koulujen toimintaan. Valtion kehysriihen linjaukset toteutuessaan tulevat vaikuttamaan perusopetukseen, mutta ennen kaikkea lukiokoulutuksen järjestämiseen ja talouteen. Strategiatyön eteneminen Sivistystoimen tulosaluekohtainen toimintasuunnitelma on rakennettu. Työ jatkuu osastoilla ja yksikössä siten, että elokuussa alkaa palveluketjujen kuvaaminen sekä työ tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakkaiden palvelukokemusten mittaus otetaan käyttöön. Tavoite: Kaikissa sivistystoimen palveluissa on asiakaskyselyt käytössä. Mittari: Kuudessa osastossa suoritetaan asiakaskyselyt systemaattisesti. Toteuma: Esiopetuksessa ja perusopetuksessa on suoritettu asiakaskyselyt. Palautteen koonti ja kehittämistyö on käynnistynyt. Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti. SIVISTYSTOIMI TULOT ,7 MENOT , NETTO ,4 SIVISTYSLAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon selkeyttäminen ja keventäminen. Tavoite: Toimintamallit ja tehtäväkuvaukset on selkeytetty koko hallinnossa mukaan lukien koulusihteerien ja rehtorien tehtävät. Mittari: Tavoitteeseen liittyvien toimenpiteiden määrä. Toteuma: Koulutusjohtajan rekrytointi saadaan päätökseen toukokuussa. Toimintamallien kuvaaminen alkaa sen jälkeen. Talousarvion toteutuminen Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti.

14 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO TULOT ,0 MENOT ,3 NETTO , PERUSOPETUS Perusopetuksen lukuvuoden suunnittelu onnistui hyvin. Rekrytoinnit ovat käynnissä. Seminaarin koulun väistöratkaisut aiheuttavat joitain muutoksia koulujen toimintaan. Strategiatyön eteneminen - Osastokohtainen toimintasuunnitelma on tehty ja jatkuu yksiköittäin kevään aikana. Sitovat tavoitteet Koulupäivän liikunnallisuus ja toiminnallisuus tuodaan osaksi koulujen perustoimintaa siirtämällä valtionavusteiset hankkeet omaksi toiminnaksi. Tavoite: Koulupäiviä liikunnallistetaan ja toiminnallistetaan koulujen omia toimitatapoja muuttamalla. Mittari: Kysely Toteuma: Kaikilla alakouluilla on välkkäri-toimintaa ja samantyyppinen toiminta on käynnistymässä yläkoululla Mun liike -nimisenä. Toiminnallista opetustapaa on jalkautettu kouluille, koulutuksia on järjestetty ja varsinkin alkuluokkatoiminta edustaa tätä. Koti-koulu- yhteistyön merkitystä ja huoltajien osallisuutta lisätään uuden vuorovaikutusmallin kehittämistyön avulla. Tavoite: Vahvistaa kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta luomalla uudenlaisia toimintakulttuureja. Mittari: Alkumittaus, loppumittaus (=kyselyt). Seurantapalaverit ohjausryhmän kanssa. Toteuma: Palveluja kehitetään moniammatillisessa työryhmässä. Syksyllä käynnistyi Koulutuksellinen tasa-arvohanke, jota varten opetus- ja koulutusministeriö on myöntänyt avustusta. Hankkeen suunnitelma on päivitetty ja hankkeella on projektityöntekijä, maahanmuuttajien koulunkäyntiavustaja ja kaksi koulunuorisotyöntekijää. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 410 PERUSKOULUTUS TULOT ,0 MENOT ,5 NETTO ,8 Investointien toteutuminen Perusopetuksen tieto - ja viestintätekniikan laitteiden hankinta on tekemättä. Myllyojan kouluun liittyvät investoinnit ovat kesken. Kirkonkylän koulun sekoittava pata ja pihan saneeraus ovat suunnitteilla. Niemelän koulun valmistuskeittiön saneerauksen suunnittelu on tekeillä.

15 Seminaarin koulun viherpalveluvaraston rakentaminen on siirretty Maaherrankadun päiväkodin pihapiiriin. Sisäilmakorjausten suunnittelu on käynnissä ja ikkunoiden uusiminen kytketään remonttiin. Vierumäen koulun kosteuseristysremontti toteutuu kesällä. Nuorisoparlamentin aloitteita ei ole vielä toteutettu LUKIOKOULUTUS Lukuvuoden suunnittelu on käynnissä. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyö päättyy asteittain. Suomen Urheiluopiston kanssa yhteistyö jatkuu. Golf-liiton kanssa käynnistyy yhteistyö lukuvuoden alusta. Strategiatyön eteneminen - Osastokohtainen toimintasuunnitelma on tehty ja jatkuu lukiossa kevään aikana. Sitovat tavoitteet Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa syvennetään. Tavoite: Yhteistyötä laajennetaan, monipuolistetaan ja opetusmuotoja kehitetään. Mittari: Seurantapalaverit, kurssien lukumäärä Toteuma: Golf -liiton kanssa on sovittu yhteistyön aloittamisesta 8/2014. Yhteistyötä kesäopetukseen liittyen pyritään jatkamaan jääkiekkoliiton kanssa. Lukion ja Suomen Urheiluopiston opettajat tarjoavat opetusta toistensa oppilaitoksissa. Verkko-opetusta kehitetään. Verkko-opetuksen tuotantoa laajennetaan ja myynnistä saatavia tuloja lisätään. Tavoite: Verkko-opetuksen laajentaminen ja kehittäminen. Mittari: Kurssien lukumäärä Toteuma: Lukuvuonna toteutetaan 10 verkkokurssia (nyt ). Kurssit ovat aiemmin olleet kieliä, mutta nyt tarjontaan lisätään reaaliaineita. Virtuaaliluokkia lisätään ja verkko- opetusta/nauhoitteita tehdään opiskelijoiden tueksi. Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Tulojen laskutus tehdään vasta toukokuussa. 416 LUKIOKOULUTUS TULOT ,4 MENOT ,2 NETTO ,5 417 MUSIIKKIOPETUS Musiikkiopetuksen kuntasopimukset uudistetaan ja lukukausimaksut tarkistetaan. Tavoite: Vanhat sopimustekstit ja hinnat neuvotellaan uudelleen ja päivitetään. Mittari: Uudistetut sopimukset

16 Toteuma: Sivistyslautakunta on hyväksynyt uuden sopimuspohjan kokouksessaan. Uudelleenneuvottelu yhteistyösopimuksesta ja hinnoista Sysmän kunnan kanssa käydään kevään aikana. 16 Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Asiakasmaksujen ja kuntien osuuksien laskuttamisen painopiste on alkuvuonna. 417 MUSIIKKIOPETUS TULOT ,6 MENOT ,4 NETTO ,6 Investointien totetuminen Vesikatteen uusinta sivurakennukseen on suunniteltu ja kilpailutus on käynnissä. 418 MUU KOULUTUS Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 418 MUU KOULUTUS MENOT ,4 NETTO ,4 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Edelliseen vuoteen verrattuna hoidossa olevia lapsia oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tukea tarvitsevien lasten osuus on viime vuoteen verrattuna jyrkässä kasvussa 18 % enemmän kuin viime vuonna. Tämä puolestaan vaikuttaa avustajaresurssien kasvattamiseen. Perhekeskustoiminnan vuosi on käynnistynyt aiempaa vilkkaana. Avoimeen päiväkotitoimintaan kirjautui ensimmäisellä vuosineljänneksellä % käyntejä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Palautteet sekä kävijämäärätkin viestivät toiminnan tarpeellisuudesta. Alkuvuodesta on selvitelty Kurpanharjun alueen päivähoidon liittämistä remontin yhteydessä Myllyojan koulun kanssa samaan rakennukseen. Strategiatyön eteneminen - Varhaiskyiskasvatuspalveluissa on arvioitu edellisen strategiatyön onnistumista ja käynnistetty uuden strategian pohjalta toimintasuunnitelman työstäminen johtoryhmässä sekä yksikkötasoilla. Varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa lisätään asiakkaiden osallisuutta ja asiantuntijuutta. Tavoite: varhaiskasvatussuunnitelman keskustelut käydään kaikkien perheiden kanssa 100 %

17 17 Mittari: käytyjen keskustelujen määrä sekä asiakaspalautteet Toteuma: Tavoite toteutui suunnitellusti niin perhekeskuksessa kuin varhaiskasvatuspalveluissa. Päivähoitopalveluihin alkuvuodesta on tullut uusia asiakkuuksia ja kaikkien aiempien ja uusien perheiden kanssa on käyty varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmakeskustelut tai sovittu keskusteluajankohta myöhemmäksi. Kukaan ei ole kieltäytynyt vapaaehtoisista keskusteluista. Perhekeskuksessa on säännöllisesti kysytty asiakaskokemuksia sekä arviointi on rakentunut osaksi ryhmien toimintaa. Saatuja arviointituloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Lisäksi perhekeskuksessa kokemusasiantuntija on ollut mukana kertomassa palvelujen käyttäjän näkökulman vierailijaryhmälle. Erillisiä asiakaskyselyitä on toteutettu yhteensä neljä; maakunnallinen esiopetuksen kysely huoltajille ja työntekijöille tammikuussa ja maaliskuulla asiakaskysely vuoropäivähoidosta, perhepäivähoidon varahoidosta ja alle kolmevuotiaiden päivähoidosta. Kyselyiden tuloksia analysoidaan ja käsitellään yhdessä erinäisissä työryhmissä. Kyselyiden tulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Talousarvion toteutuminen Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Tulot näyttävät tässä vaiheessa arvioituja pienemmäksi, koska maaliskuun päivähoitotulot eivät näy vielä laskelmissa. Maaliskuun tulojen tultua ollaan tavoitteessa. 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOT ,8 MENOT ,3 NETTO ,1 430 KIRJASTOPALVELUT Henkilöstössä tapahtuvat muutokset yhdessä muuttuvien osaamis- ja asiakaspalvelutarpeiden kanssa tulevat aiheuttamaan viivästystä ja uudelleen arviointia uuden palvelukonseptin ja automaation suunnittelussa Strategiatyön eteneminen - Kirjastopalveluiden toimintasuunnitelma on tehty. Kirjastossa otetaan käyttöön uusi palvelukonsepti. Asiakaspalvelupisteet yhdistetään ja kokoelmien sijoittelua uudistetaan. Tavoitetila: uusi toimintakonsepti helpottaa kirjastossa asioimista. Mittari: Saavutetut tulokset ja asiakaspalautteet Toteuma: Lainausautomaatti saatiin v.2013 lopulla ja alkuvuodesta sitä markkinoitiin asiakkaille jokapäiväiseen käyttöön. Asiakaspalaute on ollut kaksijakoista; osa käyttää automaattia luonnollisena osana palveluja ja osa mieltää sen palvelujen heikentymiseksi ja haluaa vain henkilökohtaista palvelua, jotta henkilöstö säilyisi.

18 Kokonaisuudessaan palvelukonsepti ei ole edennyt helmi-maaliskuussa, koska lomat, flunssat, eläköityminen ja maakuntakirjaston koulutussuma ovat ajoittuneet samaan aikaan. 18 Maksutuotot palveluista ovat jääneet pieniksi. Hankerahoituspäätös kahteen hankkeeseen on saatu mutta tulot tulevat tilille myöhemmin. Myyntituotot muilta kunnilta saadaan myös myöhemmin. 430 KIRJASTOPALVELUT TULOT ,7 MENOT ,1 NETTO ,7 440 NUORISOPALVELUT Aikuisten työpajatoiminta Aitta-verstas siirtyi vuoden alusta nuorisopalvelujen alaisuuteen. Nuorten työpajatoiminnan laajennettu starttivalmennusyksikkö aloittaa toimintansa Wanhan Lehtitalon yläkerrassa. Strategiatyön eteneminen - Nuorisopalvelujen osalta strategiaa on käsitelty koko henkilökunnan kanssa yhden kerran. Työ on alkanut. Sitovat tavoitteet Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % sijoittuu koulutukseen tai työelämään. Tavoite: Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % pääsee koulutukseen tai töihin. Toteutumisen arviointi: Toiminnassa mukana olleiden nuorten lukumäärä ja nuorten sijoittumiset työelämään tai koulutukseen. Toteuma: Osallistujia on ollut tammi-maaliskuussa 53. Jakson päättäneitä 14, sijoittuneita 7. Sijoittuminen 50 %. Tyttöryhmä Loiston osallistujien vuorovaikutustaitojen oppiminen ja itsetunnon vahvistuminen Tavoitetaso: toteuttaa vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa vahvistava/ tukeva uusi toimintamalli. Toteutumisen arviointi: osallistujapalautteet ja ohjaajien itsearviointi kaksi kertaa vuodessa; kevät- ja syyskaudella Toteuma: Kevätkauden toiminta arvioidaan kauden päätyttyä toukokuussa Selvitetään toukokuun 2014 loppuun keittiö-/ kahvilatyöpajan aloittaminen Toteutumisen arviointi: toteutunut selvitys Toteuma: Keittiöpajasuunnitelma on muuttunut suunnitelmaksi käynnistää matalan kynnyksen pajatoimintaa. Selvittelyssä on todettu, että tällä hetkellä kaupungissa on enemmän tarvetta matalan kynnyksen toiminnalle. Lisäksi todettiin, että kaupungilla ei ole keittiöpajalle sopivaa toimitilaa tai mikäli on, niin sen korjauskustannukset toiminnalle sopivaksi ovat liian korkeat.

19 Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. 440 NUORISOPALVELUT TULOT ,2 MENOT , NETTO ,3 1 LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT Lintutarha siirtyi henkilöstöineen teknisestä toimesta kulttuuripalveluihin / sivistystoimi alkaen määrärahoineen, toimintoineen ja hallintoineen. Suurimmat panostukset markkinoinnissa ja myynnissä on kesäteatterin Ilmaista Rahaa esitys sekä kaupunginmuseon 50-vuotista taivalta juhliva suuri Barokki-näyttely oheistapahtumineen. Lintutarha on ollut alkuvuoden aikana useasti esillä valtakunnan mediassa, TV, radio ja lehdet. Merikotkan vapautus keräsi paljon julkisuutta kaikissa medioissa ja loi positiivista kuvaa Heinolasta ja lintutarhan tekemästä työstä. Jakson aikana päätettiin myös tehdä petolintujen hoidosta kertova osa TV:n luontosarjaan. Ohjelma kuvataan Heinolan lintutarhalla ja se esitetään syksyllä Sitovat tavoitteet Heinolan kesäteatterin tulot kattavat kustannukset Tavoitetila: Kesäteatterin tulot kattavat kustannukset. Mittari: Talouden seuranta Toteuma: on toiminnan lähtökohta. Kesäteatterin lippuja myyty 52 %. WPK-talon tilavarauksiin otetaan käyttöön sähköinen tilavarausohjelma Tavoitetaso: Sähköinen tilavarausjärjestelmä helpottaa ja sujuvoittaa toimintaa. Mittari: toteuma Toteuma: Sähköinen tilavarausohjelma otettu käyttöön. Talon varaukset eivät ole yhden henkilön varassa. Museo hankkii vähintään neljä ulkopuolista rahoittajaa osallistumaan juhlavuoden ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on kattaa sponsoroinnilla 1/3 kuluista Tavoitetila: Sponsorien rahoituksella katetaan 1/3 näyttelyn tuloista. Mittari: Talouden seuranta Toteuma: Tavoite on toteutumassa. Rahoittajiksi on saatu säätiöitä sekä yksityishenkilöitä.

20 20 Kulttuuripalveluille ja museolle laaditaan tulospohjainen toimintasuunnitelma toimintakaudesta 2015 alkaen. Tavoitetila: Kulttuuripalveluiden talousarvion liitteeksi laaditaan suunnitelma siitä, kuinka reagoidaan kesäteatterin ja museon näyttelyiden mahdolliseen yli- tai alijäämään. Mittari: suunnitelman laadinta Toteuma: suunnitelma tehdään vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toiminnan lähtökohtana on talousarvion toteutuminen. Tuloennusteen ylittyminen on toivottavaa. 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT TULOT ,5 MENOT ,2 NETTO ,0 Investointien toteutuminen Lintutarhan investointiraha euroa: Pienenpien remonttien lisäksi huhtikuussa päällystetään vesilintutarhan ulkoallas. Tämä näkyy kävijöille selvänä altaan siistiytymisenä ja helpottaa puhtaanapitoa. 475 LIIKUNTAPALVELUT Jäähallin kahvio on vuokrattu yksityiselle yrittäjälle. Toiminta käynnistyy Jäähallin jää ylläpidetään kesäkaudella Ennakkovarauksien mukaan jäähallin tulotavoite toteutunee suunnitelmien mukaisesti. Myllyojan koulun remontista johtuen koulun liikuntasali ei ole syyskaudella käytössä. Sisäliikuntatilojen vakiovuorojen järjestäminen seuroille vaatii uudelleen järjestelyjä ja Lyseon koulun pienen liikuntasalin saaminen iltakäyttöön olisi välttämätöntä. Strategiatyön eteneminen - Liikuntapalvelut on osallistunut aktiivisesti sivistystoimen osastojen yhteisiin strategiasuunnittelupalavereihin. Alustava liikuntapalvelujen oma toimintasuunnitelmatyö on käynnistetty. Liikuntapalvelut laatii ja ottaa käyttöön yhteistyössä teknisen toimen kanssa ulkoliikuntapaikoille kunnossapitoluokituksen. Tavoitetila: Kunnossapitoluokitus on tehty ja otettu käyttöön yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Mittari: Luokitus on tehty ja otettu käyttöön. Toteuma : Kunnossapitoluokituksen suunnittelu on käynnistetty yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Luokitus on tarkoitus ottaa käyttöön syksystä Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

21 LIIKUNTAPALVELUT TULOT ,7 MENOT ,3 NETTO ,8 Investointien toteutuminen Jäähallin julkisivuelementtienbetonivaurioiden korjaus ja saumauksen uusiminen sekä jäähallin kameravalvonnan uusiminen/ laajentaminen: Suunnittelutyö on käynnistetty teknisen toimen osalta. Uimahallin peruskorjaus: Vuodelle 2014 varattu peruskorjausrahaa Suunnittelutyö on käynnistynyt teknisen toimen taholta. Teknisen viraston ilmoituksen mukaan remontti siirtyy vuodelle TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI TULOT ,1 MENOT ,3 NETTO , 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Toteutetaan teknisen toimen asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2014 aikana. Kyselylomake on valmis ja kysely toteutetaan www-sivuilla tämän vuoden aikana. Talousarvio toteutuu. 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI TULOT ,5 MENOT , NETTO ,5

22 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI 22 Sitovat tavoitteet Asemakaavoitetaan uusia omakotitontteja vähintään 30 kpl. Sinitaipaleen eteläosan asemakaavan muutosehdotus on tulossa käsittelyyn Alue sisältää noin 2 omakotitonttia Tehostetaan omakotitonttien markkinointia. Osallistuttiin Raksa-messuille Valmisteltiin Itä-Hämeen kesäliitteen tonttimarkkinointiosuutta, lehti ilmestyi Heikkimäen teollisuus/työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Heikkimäen asemakaavoituksen tueksi on tehty konsulttisopimus rakennettavuusselvityksestä, massataloussuunnittelusta, aluetekniikan yleissuunnittelusta sekä esitys vaiheittain rakentamisesta ja kustannusarvioista. Siirrytään yleiseurooppalaiseen EUREF -koordinaatistojärjestelmään. Tavoite ei tule toteutumaan johtuen henkilöstövajauksesta. Talousarvio toteutuu. 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI TULOT ,8 MENOT ,6 NETTO ,4 504 METSÄ- JA KALATALOUS Talousarvio toteutunee suunnitellusti. 504 METSÄ- JA KALATALOUS TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO ,8 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT Tavoite katujen hoitokustannus enintään 1,1 /m². Katujen hoitokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä sää on yksi merkittävimmistä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Talousarvio toteutuu.

23 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT TULOT ,3 MENOT ,0 NETTO , VESIHUOLTO Sitovat tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Ajantasaista tietoa laskutetuista vesikuutiometreistä ei ole käytettävissä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Ajantasaista tietoa laskutetuista jätevesikuutiometreistä ei ole käytettävissä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Vesihuoltolaitoksen maksama pääoman sisäinen korko eli korvaus jäännöspääomasta 5 %. Tavoitteeseen päästäneen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 516 VESIHUOLTO TULOT ,1 MENOT ,3 NETTO ,2 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua (2,5 % vuonna 2012). Asiakkaiden kanssa käydään sisäiset palvelusopimusneuvottelut. Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin nousu on ollut 2012 Q Q4 2,7 %. Vertailu edelliseen vuoteen tehdään tilivuoden lopussa. Palvelusopimusneuvotteluja ei ole vielä käynnistetty. Talousarvio toteutuu. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI TULOT , MENOT ,2 NETTO ,5

24 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 24 Sitovat tavoitteet Työmäärämitoitusta tehdään ruokapalveluissa kahden tuotantokeittiön ja neljän palvelukeittiön osalta. Koulujen ja päiväkotien perussiivoustehtävät mitoitetaan. Keittiöistä on mitoitettuna yksi tuotantokeittiö ja kaksi palvelukeittiötä. Perussiivoustehtävät on mitoitettu seuraavien koulujen osalta: Kirkonkylän koulu, Lusin koulu, Tommola talon koulu. Päiväkodeista mitoitettu: Kettukallion päiväkoti, Tommola talon päiväkoti, Rullanpäiväkoti ja Rainion päiväkoti. Perussiivousmitoitukset saadaan tehtyä vuoden loppuun mennessä. Siivoustyön asiakkaiden kanssa käydään sisäiset palvelusopimusneuvottelut. Palvelusopimusneuvotteluja ei ole vielä aloitettu. Määrärahat tulevat riittämään. 550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,5 NETTO ,5 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 54 YMPÄRISTÖTOIMI Päivitetyn pohjavesien suojelusuunnitelman ehdotusten edellyttämien toimien täytäntöönpano ja suojelusuunnitelman seurantaryhmän perustaminen. Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen aloitettu suurimman riskin kohteista. Talousarvio toteutuu. 54 YMPÄRISTÖTOIMI TULOT ,1 MENOT ,1 NETTO ,2

25 56 RAKENNUSVALVONTA 25 Sitovat tavoitteet Rakennusvalvonnan uudistettu sähköinen asiointi otetaan käyttöön. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla. Rakennusvalvonnan uudistettu sähköinen asiointi on otettu käyttöön; Tavoite toteutunut Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla. Rakennusvalvonnan lupamaksuilla saadut tulot eivät ole toteutuneet.tulotavoite on alittunut 2 054,00 :lla (n. 3,6%:lla) Talousarvio toteutuu. 56 RAKENNUSVALVONTA TULOT ,1 MENOT ,7 NETTO ,8

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/ 1 TALOUSKATSAUS 12/2015 KH 25.1.2016 LIITE 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/2015 19.1.2016 110 YLEISHALLINTO HUOM. Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot-15 2014 +muutokset 12 kk % MYYNTITUOTOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / 2014 1.1.- 30.9.2014 40 SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Kaupunginhallitus päätti 29.9. kokouksessaan perustaa työryhmän ohjaamaan perusopetuksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot