HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014"

Transkriptio

1 1 HEINOLAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TULOSENNUSTE Kun meno tai tulo toteutuu tasaisesti kuukausittain, kolmen kuukauden toteutuma on 25% koko vuoden lopullisesta kertymästä. Liitteenä olevassa tuloslaskelmassa (s.3) tuottojen kertymä on 21 %. Maksu- ja hanketulojen kertymissä on laskutusviiveitä ja tuottojen voi olettaa kertyvän talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut (60,2 M ) eivät kerry tasaisesti, koska lomarahojen maksatus ja pääosa sijaisuuksista kohdistuu kesäkuukausille. Henkilöstömenojen toteutuma (21, %) arvioidaan talousarvion mukaiseksi. Asiakaspalvelujen ostomenojen 34,0 M :sta on laskutettu myös odotusten mukaisesti 21,1 %. Yhteen lasketuista toimintakuluista on käytetty 22,3 %. Tulosalueiden katsauksien ja talousarvion toteutumatietojen perusteella käyttötaloudessa ei tässä vaiheessa ole nähtävissä merkittäviä poikkeamia talousarviosta.. Kuntaliiton tuorein verotuloennuste ei Juuri poikkea talousarvion laadintavaiheessa syyskuussa tehdystä arviosta. Kunnallisverot kertyvät perinteisesti alkuvuodesta etupainotteisesti ja niiden kertymä on 28,5%. Marraskuussa tilityksiä oikaistaan ja kuukausitilityksestä vähennetään vuoden 2013 veronpalautukset. Yhteisöveroennusteesta on puolestaan kertynyt 28,7 % ja kiinteistöverotulot kertyvät käytännössä syys- ja marraskuun tilityksistä. Kaupungin alentuneiden jako-osuuksien perusteella arvioidaan, että verotulojen kokonaisarvio (71,7 M ) alittuu 0,6 M. Käyttötalouden valtionosuuksista on kertynyt 24,8% ja valtionosuuspäätösten perusteella tuloarvio (38,8 M ) alittuu 0,3 M. Rahoitustuotot ja kulut kertyvät epäsäännöllisesti. Energiarahaston sijoitustoiminnan tuotto riippuu loppuvuoden kurssikehityksestä. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 71,1 M ( : 6,7) ja ensimmäisen vuosineljänneksen kirjanpidollinen nettotulo oli 0,6 M. Oletetaan, että talousarviossa koko vuodelle ennakoitu 2,25 M :n tulotavoite saavutetaan. Lainakannan ollessa valtaosin kiinteäkorkoisia lainoja myös korkomenot toteutuvat talousarvion mukaisina. Olettaen, että kirjattavien poistojen määrä on talousarvion mukainen 5,3 M. Oheisessa tuloslaskelmassa poistot on laskettu kaavamaisesti kuluneen ajan mukaisesti 25 %:na. Yhteenvetona edellä mainitusta voi todeta, että tilikauden tulos on lähellä ns. nollatulosta, jos toimintakate toteutuu ta:n mukaisena vero- ja valtionosuustulojen alittuessa 0, M. Talousarvion mukainen tulos on (+0,7M ). Sisäinen tuloslaskelma ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on sivulla 3.

2 TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS 2 Lomautetut mukaan lukien helmikuun lopussa oli työttöminä työnhakijoina 148 henkeä, mikä on 16, % kaupungin työvoimasta (03/-12:137 / 15,6 %). Maaliskuun lopussa asukkaita oli 1 00, mikä oli 84 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että investoinnit ovat vasta aloitusvaiheessa. Määrärahojen korottamistarpeista ei ole raportoitu. Toiminnasta ja investoinneista on muodostunut +4,8 M :n rahavirta ja ryhmästä muut maksuvalmiuden muutokset -2,3 M :n rahavirta. Kaupungin lainakanta on supistunut 1,6 M ja rahavarat ovat kasvaneet 0, M (~ 2 pv:n kassastamaksut). HEINOLAN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutunut Tot. % +muutokset TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 0 0, , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,4 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,8 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , ,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET 0 0 0,0 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET , ,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,0 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VARAOJEN JA PO:N MUUTOS ,0 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS ,0 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,2 RAHAVAROJEN MUUTOS ,7

3 3 HEINOLAN KAUPUNKI SISÄINEN TULOSLASKELMA (1000 ) 3 KK (1000 ) +muutokset 3 KK % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT ,5 TUET JA AVUSTUKSET ,8 VUOKRATUOTOT ,1 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,6 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,2 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 AVUSTUKSET ,0 VUOKRAKULUT ,6 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,8 VEROTULOT ,1 VALTIONOSUUDET ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,4 KORKOKULUT ,6 MUUT RAHOITUSKULUT , ,7 VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNN. MUKAISET POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LIS.(-) TAI VÄH.(+) 280 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJ.(-)

4 euroa Kunnallisvero / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA euroa Yhteisövero / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA euroa Kaikki verotulot / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä kuukausi TA

5 5 75 HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIJOITUKSET (MILJ. EUROA) kotiutus 1,7M kotiutus 3,0 M kotiutus 6,4 M kotiutus 1,7M kotiutus 4,2 M kotiutus 4, M 45 \ 12\ 12\00 12\01 12\02 12\03 12\04 12\05 12\06 12\07 12\08 12/0 12\10 12\11 12\12 12\13 3 Markkina-arvo Tuottokäyrä 6 %/v Tuottokäyrä 5 %/v ENERGIARAHASTON ARVO 1-3/2014 (elinkust. ind. /: 1455) \ 12\ 12\00 12\01 12\02 12\03 12\04 12\05 12\06 12\07 12\08 12/0 12\10 12\11 12\12 12\13 3\14 Markkina-arvo Reaaliarvo

6 HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA) Talouspalvelut Energiarahaston pääoma sijoitustoiminnan alkaessa v.1: 51,634M - vuosina on kotiutettu yhteensä 21,868 M 6 Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio) Tuotto pitkä korko lyhyt korko osakkeet muut käteinen SALKUNHOITAJA Alkupääoma alk. 6/ kk (70%) (10%) (20%) - - ALFRED BERG 20,200 22,12 23,401 23,46 16,3 % 4,8 % 16,515 3,502 3,480 0,000 0,000 OMAISUUDENHOITO OY 70 % 15 % 15 % 0 % 0 % EVLI 20,253 23,15 23,574 23,644 16,7 % 5,4 % 17,343 1,103 4,686 0,44 0,063 VARAINHOITO OY 73 % 5 % 20 % 2 % 0 % SEB 20,23 23,66 24,001 24,074 18, % 3,4 % 14,248 3,463 5,355 1,008 0,001 VARAINHOITO OY 5 % 14 % 22 % 4 % 0 % YHTEENSÄ 60,63 6,740 70,76 71,215 17,3 % 4,5 % YHT. 48,106 8,068 13,520 1,457 0, % 11 % 1 % 2 % 0 % KORKORAHASTOT OSAKERAHASTOT Alfred Berg Alfred Berg Alfred Berg Obligaatio B 25,0 % Parvest Bd Asia Ex-Japan IH 0,3 % A. Berg Finland B 4,8 % Parvest Equity China I Cap USD 0,4 % Parvest Bond EuroCorp.I Cap 2, % Parvest Bd WLD EM EUR 0,3 % A. Berg Small Cap Finland B 1,1 % Parvest Equity WLD EM I Cap 1,8 % Parvest Bond World HY I Cap 15,0 % A. Berg Europe B 3,7 % Alfred Berg Korko B (lyhyt) 14, % Parvest Eqty World L Volat I Cap 3,0 % Evli Evli Evli Valtionobligaatio IB 27,7 % Evli HY Yrityslaina B 6,2 % Evli Suomi Select B 3,5 % AXA Rosenberg US Enh Idx Eq A 2,2 % Evli Lyhyt Yrityslaina B 14,7 % Evli Suomi Pienyhtiöt B 3,1 % Evli Venäjä B 0,2 % Evli IG-Yrityslaina B 10,0 % BGF Eur. Value F. A Eur 3,8 % JPM EM Equity A Eur Acc 1,7 % Evli Yrityslaina A 14,8 % Evli Eurooppa B 2, % JPM Global Nat Res. A Acc-Eur 0,2 % Evli Euro Likvidi B (lyhyt) 4,7 % Evli Pohjois-Amerikka B 1,1 % Fidelity SE-Asia Acc USD 1,2 % SEB Bluebay High Yield Bond R 0,0 % SEB SEB Euro Bond 20, % SEB Global High Yield B 2,3 % SEB Finlandia B 7,3 % CRM US Equity Opportunities S 2,3 % SEB Corporate Bond 0,0 % Muzinich HY Short Duration R 7,6 % SEB Finland Small Cap B 1,6 % W.Blair US All Cap Growth D 3,2 % Bluebay Inv.Gr. Bond I perf. 5, % SKY Harbour Sh.Dur.High Y.F e 8,3 % BGF European Fund A2 2,3 % E. Vance Emer. PPA EM A2 $ 1,4 % SEB Copporate Ex Financials 0,0 % Bluebay Em.M. Loc. Bond R 1,1 % SEB European Equity B 1,1 % Macquarie Asia New Stars A Eur 0, % Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.B.EUR,1 % Acadian Em.Loc.Debt Eur 1,3 % SEB European Eq. Small Caps 2,1 % Pioneer Euro High Yield E 2,8 % SEB Mon. Man.& Plus B(lyh) 14,4 %

7 7 Rahastossa voi olla päivittäin vaihtelevia määriä eri allokaatioluokkiin ja eri markkina-alueille tehtyjä sijoituksia. Talouspalvelut Raportointipäivälle laskettu allokaatio voi olla tästä syystä hieman epätarkka Pitkien korkosijoituksien allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % EMU- valtion obligaatiot % 28 % 21 % yrityslainat (investment grade) *) 30 % 25 % 15 % yrityslainat (high yield / luokittelematon) *) 15 % 20 % 21 % kehittyvien maiden lainat % 0 % 2 % *) yrityslainat yhteensä max 60% Yhteensä koko sijoitussalkusta yht 70 % 73 % 5 % Osakesijoitusten allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % suomalaiset osakkeet % 7 % % eurooppalaiset osakkeet % 7 % 6 % muut kehittyneiden markk. osakk % 3 % 5 % kehittyvien maiden osakkeet % 3 % 2 % Yhteensä enintään sijoitussalkusta yht 15 % 20 % 22 % Vaihtoehtoiset sijoitukset Vaihtoehtoiset sijoituskohteet antavat mahdollisuuden laajentaa hajautusvaihtoehtoja sekä muotoilla koko salkun tuotto- ja riskiprofiilia tehokkaammin tavoitteiden mukaiseksi. Perusallokaatiossa ei näitä tuotteita ole, mutta varainhoitaja voi käyttää niitä seuraavasti: Perusall. % Vähintään % Enintään % Alfred Berg Evli SEB vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot % 2 % 0 % indeksilainat, po-turvatut rahastot % 0 % 4 % yht 0 % 2 % 4 % Vaihtiovelkairjat ovat velkakirjoja, joissa on sekä velkakirjan että osakesijoittamisen piirteitä. Indeksilainat ovat pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden kehitys on sidottu velkakirjan ehdoissa määriteltyihin osakkeisin, osakeindekseihin, hyödykkeisiin, korkoinstrumentteihin tai rahastoihin. Indeksilainoihin sijoitettaessa ei käytetä velkavivutusta eikä oteta kohteen korko-, osake- tai hyödykemarkkinariskiä suurempaa riskiä.

8 TULOSALUEIDEN KATSAUKSET 8 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOT , MENOT ,3 NETTO ,8 KONSERNIHALLINTO KONSERNIHALLINTO TULOT ,6 MENOT ,2 NETTO ,2 100 Vaalit Ei toimintaa 100 VAALIT TULOT ,0 MENOT ,1 NETTO ,2 105 Tarkastustoimi (ulkoinen tarkastus) Sitovat tavoitteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2013 luovutetaan valtuustolle toukokuussa 2014 Arviointikertomusta laaditaan parhaillaan, tavoite tulee toteutumaan. Tarkastuslautakunta suunnittelee arviointityönsä tueksi valtuustokauden kestävän arviointisuunnitelman. Tavoite on toteutunut, arviointisuunnitelma on hyväksytty Talousarvion toteutuminen Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

9 105 TARKASTUSTOIMI MENOT ,5 NETTO ,5 110 Yleishallinto Sitovat tavoitteet Hallintokäytäntöjä muokataan sujuvammiksi ja tuloksellisuus kasvaa, suoritetaan asiakaskysely Asiakaskyselyjä ei ole vielä käynnistetty Sairauspoissaolot vähenevät 10 % Sairauspoissaolojen vähentäminen on ollut aiheena mm. pääluottamusmiesten ja viranhaltijajohdon keskustelussa, ja henkilöstöpalveluiden johdolla on valmisteltu mm. Aino Active palvelun käyttöönottoa sairauspoissaolohallintaan. Vuoden 2013 sairauspoissaolomäärä oli 2000-luvun alun tapaan varsin matalalla tasolla, joten tavoitteen saavuttaminen viime vuoteen verrattuna näyttää perin haasteelliselta. Kaavoituksen resurssit kuntoon maaliskuun 2014 loppuun mennessä Elinkeinopalvelut on ollut aktiivisesti mukana ostopalvelun hankinnassa ns. seminaarin alueen kaavoitukseen. Henkilöstöpalvelut on avustanut teknistä tulosaluetta kaavoitusja maankäyttöosaston rekrytoinneissa. Asukasluku on yli Asukasluku (ennakko) oli Kehitystä pyritään kääntämään myönteiseen suuntaan resurssien puitteissa. Työpaikkojen määrä kasvaa Työpaikkatilastoa alkuvuodesta ei vielä ole käytettävissä. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti 110 YLEISHALLINTO TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO ,4

10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10 Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä palvelukokemuksen mittaamisen käyttöönottaminen. Heinola on THL:n TEA-viisarikyselyssä mukana. HappyOrNot -palvelukokemuslaitteet on helmikuussa otettu käyttöön 10 yksikössä helmikuussa. Tulokset käsitellään viikoittain henkilökunnan kanssa. Tavoitetila: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mittaustulokset ja asiakkaiden palvelukokemustulokset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä Talousarvion toteutuminen Tulojen kertyminen on ollut jokin verran pienempää kuin suunniteltu, erityisesti vajausta on myyntituotoissa. Tulot kertyvät ajallisesti perinteisesti jälkipainotteisesti. Menot ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti Koko vuodeksi ensimmäisen vuosineljänneksen perustella menojen osalta talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. Tulojen karttumista on seurattava kiinteästi. Investoinnit : Sosiaali- ja terveystoimi vastaa investoinneista ainoastaan irtaimistohankinnoista. Niiden toteutuminen on pitkälti kiinni siitä, miten valtakunnallisia atk-järjestelmiä (Effica-potilastietojärjestelmä) saadaan kehitettyä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TULOT ,1 MENOT ,8 NETTO ,3 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Suoriteperusteisen budjetoinnin työkalu on käytössä kaikissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä johtamisen ja toiminnan ohjaamisen tukena. Työkaluun on tehty TA-pohjat 2015 kaikille yksiköille. Työkalun käyttö vaatii tarkennusta ja harjaantumista. Tavoitetila: Työkalun aktiivinen käyttö kaikissa yksiköissä 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO TULOT ,1 MENOT ,6 NETTO ,7

11 210 Tutkimus- ja tukipalvelut TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,8 NETTO ,0 230 Perusterveydenhuolto Terveyshyötymalli on suunnitellusti käytössä pitkäaikaissairaiden hoidossa Hoitosuunnitelmia on tehty yhteensä 26 kpl, eli 2,4 suunnitelmaa/työpari. Osavuosittainen tavoite ei toteutunut. Tavoitetila: Vähintään 17 tehtyä hoitosuunnitelmaa/lääkäri-hoitaja-työpari/vuosi 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT ,5 MENOT ,0 NETTO , Kaupunginsairaala 2600 KAUPUNGINSAIRAALA TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO , Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT MENOT ,2 NETTO ,2

12 270 Koti- ja vanhuspalvelut 12 Vanhuspalvelujen palvelurakenne lähenee Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta. Tavoitteet toteutuneet (vuoden 2012 lopun tilastotieto) muilta osin kuin kotihoitoa ja omaishoitoa koskien: kotihoidon piirissä on ollut 7,3 % ja omaishoidontuen piirissä 3,3 %. Tavoitetila: Kotona asuu 1-2 %, säännöllisen kotihoidon piirissä %, omaishoidon tukea saa 5-6 %, tehostetussa palveluasumisessa 5-6 %, pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 % 270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,4 NETTO ,1 280 Vammaisten erityispalvelut 280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT TULOT , MENOT ,8 NETTO , 20 Sosiaalipalvelut Lastensuojelusuunnitelma ja lastensuojelun lyhyen aikavälin toimenpideohjelma toteutuvat; kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään 2 prosenttia vuotiaiden määrästä. 1) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä ei ole vielä saatavilla 2) Perhetyön välittömän asiakastyön osuus 40 %, eli tavoitetta ei ole saavutettu Tavoitetila: 1) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä max 2 % 2) Perhetyön välittömän asiakastyön osuus 60 % 20 SOSIAALIPALVELUT TULOT ,1 MENOT ,1 NETTO ,3

13 SIVISTYSTOIMI 13 Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa Sivistystoimen toiminnassa näkyy keskeisimmin Myllyojan koulun ja Seminaarin koulun tilanteet. Myllyojan koulun toiminta siirtyy kokonaisuudessaan parakkeihin. Seminaarin koulu siirtyy väistöön lukuvuoden alusta. Koulun väistösuunnitelma on sivistyslautakunnan päätettävänä huhtikuun kokouksessa. Toimintaan ja talouteen tulevat vaikuttamaan useat uudet lait ja lainsäädännön muutokset. Mm uusi laki (voimaan ) oppilas- ja opiskeluterveydenhuollosta tulee vaikuttamaan koulujen toimintaan. Valtion kehysriihen linjaukset toteutuessaan tulevat vaikuttamaan perusopetukseen, mutta ennen kaikkea lukiokoulutuksen järjestämiseen ja talouteen. Strategiatyön eteneminen Sivistystoimen tulosaluekohtainen toimintasuunnitelma on rakennettu. Työ jatkuu osastoilla ja yksikössä siten, että elokuussa alkaa palveluketjujen kuvaaminen sekä työ tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakkaiden palvelukokemusten mittaus otetaan käyttöön. Tavoite: Kaikissa sivistystoimen palveluissa on asiakaskyselyt käytössä. Mittari: Kuudessa osastossa suoritetaan asiakaskyselyt systemaattisesti. Toteuma: Esiopetuksessa ja perusopetuksessa on suoritettu asiakaskyselyt. Palautteen koonti ja kehittämistyö on käynnistynyt. Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti. SIVISTYSTOIMI TULOT ,7 MENOT , NETTO ,4 SIVISTYSLAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon selkeyttäminen ja keventäminen. Tavoite: Toimintamallit ja tehtäväkuvaukset on selkeytetty koko hallinnossa mukaan lukien koulusihteerien ja rehtorien tehtävät. Mittari: Tavoitteeseen liittyvien toimenpiteiden määrä. Toteuma: Koulutusjohtajan rekrytointi saadaan päätökseen toukokuussa. Toimintamallien kuvaaminen alkaa sen jälkeen. Talousarvion toteutuminen Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti.

14 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO TULOT ,0 MENOT ,3 NETTO , PERUSOPETUS Perusopetuksen lukuvuoden suunnittelu onnistui hyvin. Rekrytoinnit ovat käynnissä. Seminaarin koulun väistöratkaisut aiheuttavat joitain muutoksia koulujen toimintaan. Strategiatyön eteneminen - Osastokohtainen toimintasuunnitelma on tehty ja jatkuu yksiköittäin kevään aikana. Sitovat tavoitteet Koulupäivän liikunnallisuus ja toiminnallisuus tuodaan osaksi koulujen perustoimintaa siirtämällä valtionavusteiset hankkeet omaksi toiminnaksi. Tavoite: Koulupäiviä liikunnallistetaan ja toiminnallistetaan koulujen omia toimitatapoja muuttamalla. Mittari: Kysely Toteuma: Kaikilla alakouluilla on välkkäri-toimintaa ja samantyyppinen toiminta on käynnistymässä yläkoululla Mun liike -nimisenä. Toiminnallista opetustapaa on jalkautettu kouluille, koulutuksia on järjestetty ja varsinkin alkuluokkatoiminta edustaa tätä. Koti-koulu- yhteistyön merkitystä ja huoltajien osallisuutta lisätään uuden vuorovaikutusmallin kehittämistyön avulla. Tavoite: Vahvistaa kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta luomalla uudenlaisia toimintakulttuureja. Mittari: Alkumittaus, loppumittaus (=kyselyt). Seurantapalaverit ohjausryhmän kanssa. Toteuma: Palveluja kehitetään moniammatillisessa työryhmässä. Syksyllä käynnistyi Koulutuksellinen tasa-arvohanke, jota varten opetus- ja koulutusministeriö on myöntänyt avustusta. Hankkeen suunnitelma on päivitetty ja hankkeella on projektityöntekijä, maahanmuuttajien koulunkäyntiavustaja ja kaksi koulunuorisotyöntekijää. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 410 PERUSKOULUTUS TULOT ,0 MENOT ,5 NETTO ,8 Investointien toteutuminen Perusopetuksen tieto - ja viestintätekniikan laitteiden hankinta on tekemättä. Myllyojan kouluun liittyvät investoinnit ovat kesken. Kirkonkylän koulun sekoittava pata ja pihan saneeraus ovat suunnitteilla. Niemelän koulun valmistuskeittiön saneerauksen suunnittelu on tekeillä.

15 Seminaarin koulun viherpalveluvaraston rakentaminen on siirretty Maaherrankadun päiväkodin pihapiiriin. Sisäilmakorjausten suunnittelu on käynnissä ja ikkunoiden uusiminen kytketään remonttiin. Vierumäen koulun kosteuseristysremontti toteutuu kesällä. Nuorisoparlamentin aloitteita ei ole vielä toteutettu LUKIOKOULUTUS Lukuvuoden suunnittelu on käynnissä. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyö päättyy asteittain. Suomen Urheiluopiston kanssa yhteistyö jatkuu. Golf-liiton kanssa käynnistyy yhteistyö lukuvuoden alusta. Strategiatyön eteneminen - Osastokohtainen toimintasuunnitelma on tehty ja jatkuu lukiossa kevään aikana. Sitovat tavoitteet Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa syvennetään. Tavoite: Yhteistyötä laajennetaan, monipuolistetaan ja opetusmuotoja kehitetään. Mittari: Seurantapalaverit, kurssien lukumäärä Toteuma: Golf -liiton kanssa on sovittu yhteistyön aloittamisesta 8/2014. Yhteistyötä kesäopetukseen liittyen pyritään jatkamaan jääkiekkoliiton kanssa. Lukion ja Suomen Urheiluopiston opettajat tarjoavat opetusta toistensa oppilaitoksissa. Verkko-opetusta kehitetään. Verkko-opetuksen tuotantoa laajennetaan ja myynnistä saatavia tuloja lisätään. Tavoite: Verkko-opetuksen laajentaminen ja kehittäminen. Mittari: Kurssien lukumäärä Toteuma: Lukuvuonna toteutetaan 10 verkkokurssia (nyt ). Kurssit ovat aiemmin olleet kieliä, mutta nyt tarjontaan lisätään reaaliaineita. Virtuaaliluokkia lisätään ja verkko- opetusta/nauhoitteita tehdään opiskelijoiden tueksi. Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Tulojen laskutus tehdään vasta toukokuussa. 416 LUKIOKOULUTUS TULOT ,4 MENOT ,2 NETTO ,5 417 MUSIIKKIOPETUS Musiikkiopetuksen kuntasopimukset uudistetaan ja lukukausimaksut tarkistetaan. Tavoite: Vanhat sopimustekstit ja hinnat neuvotellaan uudelleen ja päivitetään. Mittari: Uudistetut sopimukset

16 Toteuma: Sivistyslautakunta on hyväksynyt uuden sopimuspohjan kokouksessaan. Uudelleenneuvottelu yhteistyösopimuksesta ja hinnoista Sysmän kunnan kanssa käydään kevään aikana. 16 Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Asiakasmaksujen ja kuntien osuuksien laskuttamisen painopiste on alkuvuonna. 417 MUSIIKKIOPETUS TULOT ,6 MENOT ,4 NETTO ,6 Investointien totetuminen Vesikatteen uusinta sivurakennukseen on suunniteltu ja kilpailutus on käynnissä. 418 MUU KOULUTUS Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 418 MUU KOULUTUS MENOT ,4 NETTO ,4 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Edelliseen vuoteen verrattuna hoidossa olevia lapsia oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tukea tarvitsevien lasten osuus on viime vuoteen verrattuna jyrkässä kasvussa 18 % enemmän kuin viime vuonna. Tämä puolestaan vaikuttaa avustajaresurssien kasvattamiseen. Perhekeskustoiminnan vuosi on käynnistynyt aiempaa vilkkaana. Avoimeen päiväkotitoimintaan kirjautui ensimmäisellä vuosineljänneksellä % käyntejä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Palautteet sekä kävijämäärätkin viestivät toiminnan tarpeellisuudesta. Alkuvuodesta on selvitelty Kurpanharjun alueen päivähoidon liittämistä remontin yhteydessä Myllyojan koulun kanssa samaan rakennukseen. Strategiatyön eteneminen - Varhaiskyiskasvatuspalveluissa on arvioitu edellisen strategiatyön onnistumista ja käynnistetty uuden strategian pohjalta toimintasuunnitelman työstäminen johtoryhmässä sekä yksikkötasoilla. Varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa lisätään asiakkaiden osallisuutta ja asiantuntijuutta. Tavoite: varhaiskasvatussuunnitelman keskustelut käydään kaikkien perheiden kanssa 100 %

17 17 Mittari: käytyjen keskustelujen määrä sekä asiakaspalautteet Toteuma: Tavoite toteutui suunnitellusti niin perhekeskuksessa kuin varhaiskasvatuspalveluissa. Päivähoitopalveluihin alkuvuodesta on tullut uusia asiakkuuksia ja kaikkien aiempien ja uusien perheiden kanssa on käyty varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelmakeskustelut tai sovittu keskusteluajankohta myöhemmäksi. Kukaan ei ole kieltäytynyt vapaaehtoisista keskusteluista. Perhekeskuksessa on säännöllisesti kysytty asiakaskokemuksia sekä arviointi on rakentunut osaksi ryhmien toimintaa. Saatuja arviointituloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Lisäksi perhekeskuksessa kokemusasiantuntija on ollut mukana kertomassa palvelujen käyttäjän näkökulman vierailijaryhmälle. Erillisiä asiakaskyselyitä on toteutettu yhteensä neljä; maakunnallinen esiopetuksen kysely huoltajille ja työntekijöille tammikuussa ja maaliskuulla asiakaskysely vuoropäivähoidosta, perhepäivähoidon varahoidosta ja alle kolmevuotiaiden päivähoidosta. Kyselyiden tuloksia analysoidaan ja käsitellään yhdessä erinäisissä työryhmissä. Kyselyiden tulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Talousarvion toteutuminen Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Tulot näyttävät tässä vaiheessa arvioituja pienemmäksi, koska maaliskuun päivähoitotulot eivät näy vielä laskelmissa. Maaliskuun tulojen tultua ollaan tavoitteessa. 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOT ,8 MENOT ,3 NETTO ,1 430 KIRJASTOPALVELUT Henkilöstössä tapahtuvat muutokset yhdessä muuttuvien osaamis- ja asiakaspalvelutarpeiden kanssa tulevat aiheuttamaan viivästystä ja uudelleen arviointia uuden palvelukonseptin ja automaation suunnittelussa Strategiatyön eteneminen - Kirjastopalveluiden toimintasuunnitelma on tehty. Kirjastossa otetaan käyttöön uusi palvelukonsepti. Asiakaspalvelupisteet yhdistetään ja kokoelmien sijoittelua uudistetaan. Tavoitetila: uusi toimintakonsepti helpottaa kirjastossa asioimista. Mittari: Saavutetut tulokset ja asiakaspalautteet Toteuma: Lainausautomaatti saatiin v.2013 lopulla ja alkuvuodesta sitä markkinoitiin asiakkaille jokapäiväiseen käyttöön. Asiakaspalaute on ollut kaksijakoista; osa käyttää automaattia luonnollisena osana palveluja ja osa mieltää sen palvelujen heikentymiseksi ja haluaa vain henkilökohtaista palvelua, jotta henkilöstö säilyisi.

18 Kokonaisuudessaan palvelukonsepti ei ole edennyt helmi-maaliskuussa, koska lomat, flunssat, eläköityminen ja maakuntakirjaston koulutussuma ovat ajoittuneet samaan aikaan. 18 Maksutuotot palveluista ovat jääneet pieniksi. Hankerahoituspäätös kahteen hankkeeseen on saatu mutta tulot tulevat tilille myöhemmin. Myyntituotot muilta kunnilta saadaan myös myöhemmin. 430 KIRJASTOPALVELUT TULOT ,7 MENOT ,1 NETTO ,7 440 NUORISOPALVELUT Aikuisten työpajatoiminta Aitta-verstas siirtyi vuoden alusta nuorisopalvelujen alaisuuteen. Nuorten työpajatoiminnan laajennettu starttivalmennusyksikkö aloittaa toimintansa Wanhan Lehtitalon yläkerrassa. Strategiatyön eteneminen - Nuorisopalvelujen osalta strategiaa on käsitelty koko henkilökunnan kanssa yhden kerran. Työ on alkanut. Sitovat tavoitteet Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % sijoittuu koulutukseen tai työelämään. Tavoite: Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % pääsee koulutukseen tai töihin. Toteutumisen arviointi: Toiminnassa mukana olleiden nuorten lukumäärä ja nuorten sijoittumiset työelämään tai koulutukseen. Toteuma: Osallistujia on ollut tammi-maaliskuussa 53. Jakson päättäneitä 14, sijoittuneita 7. Sijoittuminen 50 %. Tyttöryhmä Loiston osallistujien vuorovaikutustaitojen oppiminen ja itsetunnon vahvistuminen Tavoitetaso: toteuttaa vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa vahvistava/ tukeva uusi toimintamalli. Toteutumisen arviointi: osallistujapalautteet ja ohjaajien itsearviointi kaksi kertaa vuodessa; kevät- ja syyskaudella Toteuma: Kevätkauden toiminta arvioidaan kauden päätyttyä toukokuussa Selvitetään toukokuun 2014 loppuun keittiö-/ kahvilatyöpajan aloittaminen Toteutumisen arviointi: toteutunut selvitys Toteuma: Keittiöpajasuunnitelma on muuttunut suunnitelmaksi käynnistää matalan kynnyksen pajatoimintaa. Selvittelyssä on todettu, että tällä hetkellä kaupungissa on enemmän tarvetta matalan kynnyksen toiminnalle. Lisäksi todettiin, että kaupungilla ei ole keittiöpajalle sopivaa toimitilaa tai mikäli on, niin sen korjauskustannukset toiminnalle sopivaksi ovat liian korkeat.

19 Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. 440 NUORISOPALVELUT TULOT ,2 MENOT , NETTO ,3 1 LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT Lintutarha siirtyi henkilöstöineen teknisestä toimesta kulttuuripalveluihin / sivistystoimi alkaen määrärahoineen, toimintoineen ja hallintoineen. Suurimmat panostukset markkinoinnissa ja myynnissä on kesäteatterin Ilmaista Rahaa esitys sekä kaupunginmuseon 50-vuotista taivalta juhliva suuri Barokki-näyttely oheistapahtumineen. Lintutarha on ollut alkuvuoden aikana useasti esillä valtakunnan mediassa, TV, radio ja lehdet. Merikotkan vapautus keräsi paljon julkisuutta kaikissa medioissa ja loi positiivista kuvaa Heinolasta ja lintutarhan tekemästä työstä. Jakson aikana päätettiin myös tehdä petolintujen hoidosta kertova osa TV:n luontosarjaan. Ohjelma kuvataan Heinolan lintutarhalla ja se esitetään syksyllä Sitovat tavoitteet Heinolan kesäteatterin tulot kattavat kustannukset Tavoitetila: Kesäteatterin tulot kattavat kustannukset. Mittari: Talouden seuranta Toteuma: on toiminnan lähtökohta. Kesäteatterin lippuja myyty 52 %. WPK-talon tilavarauksiin otetaan käyttöön sähköinen tilavarausohjelma Tavoitetaso: Sähköinen tilavarausjärjestelmä helpottaa ja sujuvoittaa toimintaa. Mittari: toteuma Toteuma: Sähköinen tilavarausohjelma otettu käyttöön. Talon varaukset eivät ole yhden henkilön varassa. Museo hankkii vähintään neljä ulkopuolista rahoittajaa osallistumaan juhlavuoden ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on kattaa sponsoroinnilla 1/3 kuluista Tavoitetila: Sponsorien rahoituksella katetaan 1/3 näyttelyn tuloista. Mittari: Talouden seuranta Toteuma: Tavoite on toteutumassa. Rahoittajiksi on saatu säätiöitä sekä yksityishenkilöitä.

20 20 Kulttuuripalveluille ja museolle laaditaan tulospohjainen toimintasuunnitelma toimintakaudesta 2015 alkaen. Tavoitetila: Kulttuuripalveluiden talousarvion liitteeksi laaditaan suunnitelma siitä, kuinka reagoidaan kesäteatterin ja museon näyttelyiden mahdolliseen yli- tai alijäämään. Mittari: suunnitelman laadinta Toteuma: suunnitelma tehdään vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toiminnan lähtökohtana on talousarvion toteutuminen. Tuloennusteen ylittyminen on toivottavaa. 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT TULOT ,5 MENOT ,2 NETTO ,0 Investointien toteutuminen Lintutarhan investointiraha euroa: Pienenpien remonttien lisäksi huhtikuussa päällystetään vesilintutarhan ulkoallas. Tämä näkyy kävijöille selvänä altaan siistiytymisenä ja helpottaa puhtaanapitoa. 475 LIIKUNTAPALVELUT Jäähallin kahvio on vuokrattu yksityiselle yrittäjälle. Toiminta käynnistyy Jäähallin jää ylläpidetään kesäkaudella Ennakkovarauksien mukaan jäähallin tulotavoite toteutunee suunnitelmien mukaisesti. Myllyojan koulun remontista johtuen koulun liikuntasali ei ole syyskaudella käytössä. Sisäliikuntatilojen vakiovuorojen järjestäminen seuroille vaatii uudelleen järjestelyjä ja Lyseon koulun pienen liikuntasalin saaminen iltakäyttöön olisi välttämätöntä. Strategiatyön eteneminen - Liikuntapalvelut on osallistunut aktiivisesti sivistystoimen osastojen yhteisiin strategiasuunnittelupalavereihin. Alustava liikuntapalvelujen oma toimintasuunnitelmatyö on käynnistetty. Liikuntapalvelut laatii ja ottaa käyttöön yhteistyössä teknisen toimen kanssa ulkoliikuntapaikoille kunnossapitoluokituksen. Tavoitetila: Kunnossapitoluokitus on tehty ja otettu käyttöön yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Mittari: Luokitus on tehty ja otettu käyttöön. Toteuma : Kunnossapitoluokituksen suunnittelu on käynnistetty yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Luokitus on tarkoitus ottaa käyttöön syksystä Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

21 LIIKUNTAPALVELUT TULOT ,7 MENOT ,3 NETTO ,8 Investointien toteutuminen Jäähallin julkisivuelementtienbetonivaurioiden korjaus ja saumauksen uusiminen sekä jäähallin kameravalvonnan uusiminen/ laajentaminen: Suunnittelutyö on käynnistetty teknisen toimen osalta. Uimahallin peruskorjaus: Vuodelle 2014 varattu peruskorjausrahaa Suunnittelutyö on käynnistynyt teknisen toimen taholta. Teknisen viraston ilmoituksen mukaan remontti siirtyy vuodelle TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI TULOT ,1 MENOT ,3 NETTO , 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Toteutetaan teknisen toimen asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2014 aikana. Kyselylomake on valmis ja kysely toteutetaan www-sivuilla tämän vuoden aikana. Talousarvio toteutuu. 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI TULOT ,5 MENOT , NETTO ,5

22 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI 22 Sitovat tavoitteet Asemakaavoitetaan uusia omakotitontteja vähintään 30 kpl. Sinitaipaleen eteläosan asemakaavan muutosehdotus on tulossa käsittelyyn Alue sisältää noin 2 omakotitonttia Tehostetaan omakotitonttien markkinointia. Osallistuttiin Raksa-messuille Valmisteltiin Itä-Hämeen kesäliitteen tonttimarkkinointiosuutta, lehti ilmestyi Heikkimäen teollisuus/työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Heikkimäen asemakaavoituksen tueksi on tehty konsulttisopimus rakennettavuusselvityksestä, massataloussuunnittelusta, aluetekniikan yleissuunnittelusta sekä esitys vaiheittain rakentamisesta ja kustannusarvioista. Siirrytään yleiseurooppalaiseen EUREF -koordinaatistojärjestelmään. Tavoite ei tule toteutumaan johtuen henkilöstövajauksesta. Talousarvio toteutuu. 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI TULOT ,8 MENOT ,6 NETTO ,4 504 METSÄ- JA KALATALOUS Talousarvio toteutunee suunnitellusti. 504 METSÄ- JA KALATALOUS TULOT ,7 MENOT ,4 NETTO ,8 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT Tavoite katujen hoitokustannus enintään 1,1 /m². Katujen hoitokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä sää on yksi merkittävimmistä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Talousarvio toteutuu.

23 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT TULOT ,3 MENOT ,0 NETTO , VESIHUOLTO Sitovat tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Ajantasaista tietoa laskutetuista vesikuutiometreistä ei ole käytettävissä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Ajantasaista tietoa laskutetuista jätevesikuutiometreistä ei ole käytettävissä. Tavoitteen toteutumista voidaan tarkastella vuositasolla. Vesihuoltolaitoksen maksama pääoman sisäinen korko eli korvaus jäännöspääomasta 5 %. Tavoitteeseen päästäneen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 516 VESIHUOLTO TULOT ,1 MENOT ,3 NETTO ,2 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua (2,5 % vuonna 2012). Asiakkaiden kanssa käydään sisäiset palvelusopimusneuvottelut. Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin nousu on ollut 2012 Q Q4 2,7 %. Vertailu edelliseen vuoteen tehdään tilivuoden lopussa. Palvelusopimusneuvotteluja ei ole vielä käynnistetty. Talousarvio toteutuu. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI TULOT , MENOT ,2 NETTO ,5

24 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 24 Sitovat tavoitteet Työmäärämitoitusta tehdään ruokapalveluissa kahden tuotantokeittiön ja neljän palvelukeittiön osalta. Koulujen ja päiväkotien perussiivoustehtävät mitoitetaan. Keittiöistä on mitoitettuna yksi tuotantokeittiö ja kaksi palvelukeittiötä. Perussiivoustehtävät on mitoitettu seuraavien koulujen osalta: Kirkonkylän koulu, Lusin koulu, Tommola talon koulu. Päiväkodeista mitoitettu: Kettukallion päiväkoti, Tommola talon päiväkoti, Rullanpäiväkoti ja Rainion päiväkoti. Perussiivousmitoitukset saadaan tehtyä vuoden loppuun mennessä. Siivoustyön asiakkaiden kanssa käydään sisäiset palvelusopimusneuvottelut. Palvelusopimusneuvotteluja ei ole vielä aloitettu. Määrärahat tulevat riittämään. 550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT TULOT ,6 MENOT ,5 NETTO ,5 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 54 YMPÄRISTÖTOIMI Päivitetyn pohjavesien suojelusuunnitelman ehdotusten edellyttämien toimien täytäntöönpano ja suojelusuunnitelman seurantaryhmän perustaminen. Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen aloitettu suurimman riskin kohteista. Talousarvio toteutuu. 54 YMPÄRISTÖTOIMI TULOT ,1 MENOT ,1 NETTO ,2

25 56 RAKENNUSVALVONTA 25 Sitovat tavoitteet Rakennusvalvonnan uudistettu sähköinen asiointi otetaan käyttöön. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla. Rakennusvalvonnan uudistettu sähköinen asiointi on otettu käyttöön; Tavoite toteutunut Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla. Rakennusvalvonnan lupamaksuilla saadut tulot eivät ole toteutuneet.tulotavoite on alittunut 2 054,00 :lla (n. 3,6%:lla) Talousarvio toteutuu. 56 RAKENNUSVALVONTA TULOT ,1 MENOT ,7 NETTO ,8

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9. 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 1.1 Yleinen taloustilanne... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 1.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällys 1. TALOUSTILANNE... 1 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015... 2 2.1 Tuloslaskelma... 2 2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot