Kouvolan alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan alue 25.9.2012"

Transkriptio

1 Kouvolan alue

2 Koulutus perustuu keväällä 2012 tehtyyn selvitykseen: Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla (Tuokkola, Nieminen, Huotari) Mitkä ovat reitit senioriyrittäjiksi? Senioriyrittäjyyttä edistävät ja estävät tekijät Suositukset senioriyrittäjyyteen kannustamiseen Senioriyrittäjyys ja työurien pidentyminen

3 DEMO-verkostossa käynnistettiin v Seniorina yrittäjäksi toimenpidehanke Lainsäädännöllinen tausta Empiirinen selvitys valituilla paikkakunnilla Senioriyrittäjyys Aalto-yliopiston seniorina yrittäjyyden viitekehys : Palkansaaja eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtona jatkaa työuraansa itsenäisenä yrittäjänä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa Empiirisen selvityksen näkökulma: Senioriyrittäjäksi voi siirtyä palkkatyöstä tai eläkkeeltä tai jatkaa aiemmin aloitettua yrittämistä eläkeiän jälkeen

4 1) Työnantajayritys tai -organisaatio Yrityksessä tai organisaatiossa syntyy muutostilanne tai liikeidea, jonka vuoksi yrittäjäksi ryhtyminen nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi (toiminnan lopettaminen tai ulkoistaminen; spin-off yrityksen perustaminen entisessä organisaatiossa saadun liikeidean pohjalle). 2) Työuran aikana kertynyt kokemus ja ammatillinen osaaminen 3) Harrastus tai itsensä toteuttaminen 4) Varallisuus, joka antaa mahdollisuuden osallistua pääomasijoituksella muiden yritysten kehittämiseen ja oman osaamisen hyödyntämiseen

5 Pidentäisikö senioriyrittäjyyden lisääntyminen työuria? Yrittäjät perinteisesti jatkaneet työelämässä pitempään kuin palkansaajat Yrittäjien määrä on viime vuosina kasvanut, v. yrittäjiä vuonna 2000 oli ja vuonna 2010 noin Vuonna 2010 oli vuotiaista yrittäjistä 14 % sellaisia, joiden yrittäjätoiminta oli korkeintaan viisi vuotta vanhaa. (Lähde: Noora Järnefelt Hyvinvointikatsaus 4/ 2011) Potentiaalia on monella, harvempi aikoo yrittäjäksi vuotiaista suomalaisista ei-yrittäjistä 25 % on potentiaalisia yrittäjiä (ts. on havainnut jonkun liiketoimintamahdollisuuden ja katsoo omaavansa yrityksen perustamisessa tarvittavat taidot) Heistä 6 % aikoo ryhtyä yrittäjäksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Aikomukset ovat yleisimpiä alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä (10 %) kuin v. (2 %) (Lähde: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2010 tutkimus)

6 Kaustinen, Keuruu, Nurmes ja Sastamala Kuinka laajaa senioriyrittäjyys on? Mitkä ovat polut senioriyrittäjiksi maaseutumaisilla paikkakunnilla? Mitkä tekijät vetävät senioriyrittäjyyteen ja mitkä estävät? Millä keinoilla senioriyrittäjyyttä voidaan tukea? Työpajoissa ja haastatteluissa kuultu: 48 henkilöä, joista 30 asiantuntijaroolissa (TE-toimistot, elinkeinoyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, verotoimistot, keskeiset työantajat) ja 18 senioria alueilla (yrittäjät ja potentiaaliset yrittäjät)

7 Millaiset ihmiset harkitsevat eläkeiän kynnyksellä yrittämistä? (ala, ammatti, asema, koulutus, yrittäjyystausta, verkostot?) Tunnetko tai onko lähipiirissäsi eläkeikää lähestyviä palkkatyössä olevia, joilla on yrittäjyysaikomuksia? Mitkä seikat yrittäjyyteen vaikuttavat puolesta ja vastaan? Paikkakunnilla tuli esiin neljä erilaista mallia jatkaa töitä, tai siirtyä senioriyrittäjäksi, eläkeiän jälkeen:

8

9 Työuria pidentäviä tekijöitä: terveys ja toimintakyky, työelämän joustot, vanhempien ihmisten kunnioitus, työhyvinvointi, mielenkiintoinen työ Kaksi eri tyyppiä eläkkeelle siirtyjissä: 1) eläkepäivistä nauttijat : matkustelu, eläkeläisten verkostoituminen jne. ( työtä tehty tarpeeksi, nyt riittää, ansaitut eläkepäivät, oikeus jäädä eläkkeelle ) 2) halu tehdä palkkatyötä eläkkeen ohella ( omaan tahtiin, joustavalla tavalla, aiempien kokemusten hyödyntäminen, halu tuntea itsensä tarpeelliseksi, eläkkeellä olevat ovat parhaita sijaisia ) Miksi yrittäjyys ei kiinnosta? Tulisiko siihen houkutella / tuoda yrittäjyysvaihtoehto lähemmäs?

10 olen eläkkeellä ja nyt olen ollut matkailualan yrittäjällä töissä viime kesänä ja syksynä, kun kyllästyin eläkepäiviini, ja tämä yrittäjä aina minulle sanoo, että mitä me ruvettaisiin tekemään, mutta sitten minä olen sitä mieltä, että minä en perusta yritystä niin pitkään kun arvonlisäveron eteen pitää tehdä hirveesti töitä, ilmaiseksi, ja vielä sen arvonlisäveron maksamisen vaiva Että ihan mielelläni tekisin, mutta ei näillä maksuilla.

11 Suhteellisen harvinainen polku senioriyrittäjäksi I. Taustalla voi olla muutoksia tai tyytymättömyyttä työsuhteessa II. Kyse voi olla ns. pakkoyrittäjyydestä, jos takana on työttömyys, lomautus tai irtisanominen III. Kyseessä voi olla myös voimakas omaan intohimoon, haaveeseen tai ideaan perustuva itsensä toteuttaminen, jolloin ei ensisijassa lasketa eläkkeen suuruutta tai euroja

12 Yrittäjäksi ennen eläkeikää: Olin tyytymätön siihen, mitä minä hoitajana voin tehdä asukkaiden, vanhojen ja sairaiden, hyväksi Menin innokkaana ja uusia ajatuksia saavana Halu näyttää että ihmisiä voidaan hoitaa hyvin. Tää oli se lähtökohta yhdellä lauseella sanottuna. (palkkatyön käytäntöihin pettynyt) Haaveen toteuttaminen pääomasijoittamisen kautta: Konsulttitöitä olisi ollut, mutta yli seitsemän vuoden jälkeen mietin haluanko tehdä tätä samaa edelleen. Taloudellista syytä ei olisi ollut tehdä töitä välttämättä lainkaan, mutta päätin toteuttaa haaveeni ja vaikka toiminta on nyt tappiollista, niin tavoite on saada firmasta kannattava bisnes. Nyt teen omaan tahtiin ja teen silti jotakin hyödyllistä

13 Kohtalaisen yleinen senioriyrittäjyyden muoto Eläkkeelle jäämisen jälkeen herää halu yrittäjyyteen, itsensä toteuttamiseen Usein harrastuksesta tehdään toimeentulon lähde Kynnystä alentavat: toimeentulon saaminen eläkkeestä, ei suurta taloudellista riskiä, verkostot ja mahdollinen yrittäjyystausta Kynnystä nostavat: paperihommat ja byrokratia, koetut tai todelliset ikärajat (esim. starttiraha, yritystuki)

14 Olin palkkatyössä siihen asti kun pääsin vanhuuseläkkeelle eli 63-vuotiaana. Sitä ennen olin 7 vuotta osa-aikaeläkkeellä, ja kun minä olen tällainen käsityöläinen ollut ikäni ja jo töissä ollessa aloitin tämän koulunkäynnin, tällainen ammattiopisto, jossa käsityö- ja matkailualaa ja josta valmistuin kolme vuotta sitten, ja silloin sitten kun ehdin olla vähän aikaa kotona ja tuli tällainen tilaisuus että oli vapaa huone tuossa ja yhden toisen rouvan, käsityöläisen, kanssa mietittiin sitä, että aloitetaanko yrittäminen

15 Yleisin senioriyrittäjyyden muoto Motivoivana tekijänä kiinnostava työ Monet ajattelevat, että haluavat jäädä eläkkeelle ja odottavat sitä aikaa ajatuksella, että sitten voin tehdä sitä mitä haluan. Useammin ehkä yrittäjät tekevät jo valmiiksi sitä mitä haluavat ja siksi jatkavat pidempään. Motivoivana tekijänä: kumppanuus, mentoriasema sukupolvenvaihdoksen jälkeen

16 joskus nelikymppisenä sitä haaveili että jää varhain eläkkeelle, mutta sitten onkin tullut huomattua, että työnteko on mukavaa. Minulla ei ole aikomuksiakaan jäädä pois, vaikka sukupolvenvaihdosta ollaankin tehty ja suunniteltu jo monta vuotta, lapset on mukana ja innostuneita. Tylsäähän se olisi jos ei olisi mitään tekemistä..

17 Pilottikunnissa keskimäärin korkea työttömyysaste, epäedullinen huoltosuhde, alkutuotannon työpaikkoja, eläkeläisiä ja yrittäjiä suhteessa paljon Hyvinvointialalla kaikilla alueilla potentiaalia (haasteena kilpailutukset jotka eivät tue pienyrittäjyyttä, isot investoinnit ja lupa-asiat, asiakkaiden hankkiminen) Perinteiset, yksilöllistä osaamista vaativat alat, kädentaitajat (seppä, suutari, kirvesmies, sähkömies, putkimies, metsuri jne.) Johto- ja asiantuntijatehtävät eivät tulleet esille (toisin voisi olla isommissa kaupungeissa)

18 Alue Väestö 65 v. täyttäneet % Keskim. eläkkeelle siirtymisikä Työttömät % työvoimasta Iitti , ,3 Kouvola ,7 58,4 11 Kouvolan seutukunta ,8 58,3 11 Kaustinen ,3 59,6 5,5 Keuruu ,3 59,7 12,1 Nurmes ,8 58,3 14,1 Sastamala ,7 57,9 6,2 Koko maa ,1 58,7 9,4

19 Alue Väestö Aloittaneita yrityksiä Yrityskanta Iitti Kouvola Kouvolan seutukunta Kaustinen Keuruu Nurmes Sastamala Koko maa

20 Edistävät: Itsensä toteuttaminen ja yritysidea Kokemus ja osaaminen Verkostossa yrittäjiä Luja tahto asian eteen, intohimo, hulluus Kumppani / mentori tms. Eläkkeen mahdollistama perustulo Senioriyrittäjyyttä tukevat asenteet yrityspalveluissa Jarruttavat: Koetut ja todelliset ikärajat Vieras ajatus, ei ole tullut mieleen Byrokratian ja paperitöiden pelko, ennakkoluulot Eläkkeen suuruuden laskeminen, tulorajat ( mitä voin tienata ), tarvitaanko tiedottamista lisää? Pelätään yrittäjän vastuuta ja työnantajavelvoitteita

21 Senioriyrittäjyysteema pidetään yllä Ikärajat poistetaan Harkitaan erityiskannusteita (esim. YEL-maksun kevennys) Tiedottaminen ja neuvonta Tietopaketit (mm. osuuskuntatyyppinen työ) Esimerkit: menestystarinat ja haasteet Kilpailutuksiin pienyrittäjien näkökulma Siirtyminen yrittäjä palkansaaja joustavaksi Ratkaistaan tarvitaanko erityinen seniorinäkökulma vai kaikille yhteiset palvelut

22 Palkansaaja siirtyy yrittäjäksi seniori-iällä Uusi innostava työ yrittäjänä saa todennäköisesti jatkamaan, vaikka palkkatyöstä jäisi eläkkeelle Seuraus: alueen talous + työurien pidentyminen + Yrittäjä jatkaa yrittämistä myös eläkkeellä Työ on mielekästä ja terveys hyvä, ei kiirettä jäädä työelämästä pois Seuraus: alueen talous + työurien pidentyminen + Ns. Output-raha ja omistajainvaihtopalvelut Hyvä keino saada jatkaja yrittäjän jäädessä eläkkeelle Seuraus: alueen talous + työurien pidentyminen? Senioriyrittäjyyden tukeminen on eduksi alueen taloudelle ja voi auttaa pidentämään työuria Laajempi kysymys kuin työurien pidentäminen (kolmas ikä ja erilaisten mahdollisuuksien tukeminen)

23 Ovatko vastakkaiset asiat: Tulisiko tukea erityisesti nuoria yrittäjiä vai senioreita? Tarvitaanko kohdennettuja palveluja ja tukimuotoja erikseen? Erityistuki ja erilliset palvelut senioreille vai madalletaanko vain kynnystä ja kaikenikäisille palvelua ja tukea?

24

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja

Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja Oma Projekti Seniorina Yrittäjäksi Tutkimushanke 2012 loppuraportti Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja Työryhmä: Paula Kyrö Aarni Moisala Sari Nyrhinen Tutkimusapulainen: Niko Levikari Tiivistelmä

Lisätiedot

Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja

Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 1/2012 Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja Raportti Oma Projekti Seniorina Yrittäjäksi Tutkimushankeesta 2012 Paula Kyrö, Aarni Moisala,

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

TEK-paneelin 1/2011 tulokset

TEK-paneelin 1/2011 tulokset TEK-paneelin 1/2011 tulokset KAIKKI VASTAAJAT... 2 1. Tunnetko TEKin tavoitteet liittyen seuraavaan hallitusohjelmaan (Viisaat valinnat)?... 2 2. Mikä on mielestäsi sopiva vanhuuseläkkeen alaikäraja?...

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

NonSordino. Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 1/2008

NonSordino. Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 1/2008 NonSordino Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 1/2008 2. Omnia mea... 3. Palkkatyöstä yrittäjäksi 5. Yrittäjä ammattiyhdistyksen jäsenenä 7. Uudistunut

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN MUOTOKUVA. Nana Virtanen Soili Keskinen

YRITTÄJÄN MUOTOKUVA. Nana Virtanen Soili Keskinen YRITTÄJÄN MUOTOKUVA Nana Virtanen Soili Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2000 2 Raportti on tehty Varsinais-Suomen Yrittäjien taloudellisesti tukemana. KIRJOITTAJAT Nana Virtanen KM Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta

Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta Ruralia-instituutti Jatkuuko yrittäminen? Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta Kaipainen Riitta Raportteja 45 1 Jatkuuko yrittäminen? Kartoitus Mikkelin Seudun

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 16.12.2013 Tampere Sanna Lehtinen, Homeros Oy Marja Tiilikka, Homeros Oy Tiina Laukka, Homeros Oy Marja-Liisa Salomaa, Tilimanager Päivi Remes, Tilimanager Anna-Maija

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

INNOSTUNUT YHTEISKUNTA -RAPORTTI YRITTÄJYYDESTÄ JA KASVUSTA

INNOSTUNUT YHTEISKUNTA -RAPORTTI YRITTÄJYYDESTÄ JA KASVUSTA KASVUTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI INNOSTUNUT YHTEISKUNTA -RAPORTTI YRITTÄJYYDESTÄ JA KASVUSTA Marjo Matikainen-Kallström Harri Jaskari 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe: KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄ INNOSTUKSEN YHTEISKUNTAA

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot