AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINA KANNATTAA YRITTÄÄ"

Transkriptio

1 AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1

2 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan niin omassa yrityksessä työskenneltäessä kuin työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. Hän työskentelee useimmiten itse omassa yrityksessään. Yritys tuottaa tavaroita ja palveluja. Niitä käyttävät kuluttajat, toiset yritykset, sekä julkisyhteisöt (valtion laitokset, kunnat ja seurakunnat). Yrittäminen on mielenkiintoinen vaihtoehto hankkia toimeentulo. Useissa ammateissa työ tehdään yrittäjänä. Yrittämiseen liittyy usein: Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen Mahdollisuus menestyä taloudellisesti Taloudellisen riskin ottaminen Työskentely laajassa toimijaverkossa Itsenäinen päätöksenteko Vastuu Mitä muuta yrittämiseen liittyy? futureimagebank.com 2

3 Millaisia valmiuksia yrittämisessä tarvitaan? 1/2 Yrittämisessä tarvitaan samoja valmiuksia kuin työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa. Näitä ovat esimerkiksi: Ahkeruus Oma-aloitteisuus Palvelualttius Sosiaaliset taidot Joustavuus Itseluottamus Halu kehittyä Luovuus Tavoitteellisuus Uskaliaisuus Kyky tehdä valintoja Neuvokkuus Kyky vaikuttaa Perustiedot yrittämisestä tarvitaan? yrittämisessä valmiuksia muita Mitä futureimagebank.com 3

4 Millaisia valmiuksia yrittämisessä tarvitaan? 2/2 Menestyvällä yrittäjällä on myös Hyvä ammattitaito Halu itsenäiseen työskentelyyn Halu ottaa vastuuta ja riskejä Kyky tehdä tuloksellista työtä Kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin Perheen tuki tarvitaan? yrittämisessä valmiuksia muita Mitä futureimagebank.com 4

5 Yrittäminen lähtee halusta Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan: Halu yrittää Hyvä yritysidea Hyvä ammattitaito Kokemuksia työelämästä Tietoja ja taitoja yrittämisestä Riittävästi alkupääomaa aloittamiseksi? Mitä muuta tarvitaan yritystoiminnan futureimagebank.com 5

6 Mikä yrittämisessä kiinnostaa? Yrittäjiltä kysyttiin, mikä yrittämisessä kiinnostaa. Seuraavat asiat nousivat järjestyksessä tärkeimmiksi: 1) Mahdollisuus toteuttaa itseään 2) Olla oman itsensä herra 3) Tuloksentekomahdollisuus 4) Vaikutusvalta ja arvostus 5) Yrittämisen perinteet suvussa 6) Halu menestyä Lähde: Taloustutkimus ja Suomen Yrittäjät, 2000 kiinnostavat? yrittämisessä asiat muut Mitkä futureimagebank.com 6

7 Miten yrittäjäksi tullaan? Syyt ryhtyä yrittäjiksi vaihtelevat paljon. Syitä on monia ja ne liittyvät toisiinsa. Syitä ovat esimerkiksi: Hyvä liikeidea Perheen yritystoiminnan jatkaminen Harrastuksessa saavutettu osaaminen Hyvä osaaminen jossakin asiassa Mahdollisuus hankkia toimeentulo Tilaisuus, sattuma tai tarjous Toisen yrittäjän esimerkki Mitä muita syitä löydät yrittäjäksi ryhtymiseen? 7

8 Miten yrittäjätaitoja voi oppia? Yrittäjätaitoja voi oppia muun muassa: Ammatillisen tai muun koulutuksen yhteydessä Suorittamalla yrittäjätutkinto: yrittäjän ammattitutkinto tai yrittäjän erikoisammattitutkinto Yrittäjäkursseilla Itseopiskellen Työssäoppien Toisilta yrittäjiltä Omia kokemuksia hankkimalla futureimagebank.com 8

9 Nuorten ammatinvalinnan perusteet Yhdeksäsluokkalaisilta kysyttiin heidän perusteitaan omalle ammatinvalinnalleen. Seuraavat viisi tekijää nousivat korkeimmalle: 1) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 2) Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen 3) Työstä saatava hyvä palkka 4) Ammatin hyvä imago 5) Nopea tie ammattiin ja työelämään Lähde: Taloustutkimus ja Mestarikiltaneuvosto 2001 Mitkä asiat vaikuttavat sinun ammatinvalintaasi? futureimagebank.com 9

10 Nuoret ja yrittäjyys Suomalaiset nuoret ja alle 35 -vuotiaat suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti. Lähes puolet nuorista pitää yrittäjyyttä houkuttelevana ura- ja ammattivaihtoehtona. Kolme neljästä pärjäisi mielestään yrittäjänä. Joka kolmas nuori on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. Nykyisellään noin joka kymmenes työelämässä mukana oleva ryhtyy yrittäjäksi. Nyky-yhteiskunnassa on runsaasti mahdollisuuksia yrittämiseen. Yrittäminen on varteenotettava ammatti- ja uravaihtoehto. Lähde: Suomen Gallup, 2000 ryhtyisi yrittäjäksi? Mitä pitäisi tehdä,että yhä useampi nuori 10

11 Eräitä yrittämiseen liittyviä käsitteitä Liikeidea: Yrityksen perusajatus (vastaa kysymyksiin: mitä, kenelle, miten ja millä imagolla) Liiketoimintasuunnitelma: Liikeidean käytäntöön saattamista (sisältää esim. yritysmuodon valinnan, talouden ja markkinoinnin suunnittelun, tuotteiden, palveluiden, tuotannon sekä henkilöstösuunnittelun). Yrityksen sidosryhmät: Yrityksen toiminnassa mukana olevia sidosryhmiä ovat esim. asiakkaat, työntekijät, tavarantoimittajat, viranomaiset, rahoittajat ja vakuutusyhtiöt. futureimagebank.com 11

12 Yritysmuodot 1/2 Henkilöyritykset Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi/tmi) Sopii yritysmuodoksi yrittäjälle, joka haluaa pienessä mitassa yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa harjoittaa itsenäistä yritystoimintaa. Yrittäjä vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista. Avoin yhtiö (Ay) Avoin yhtiö on usean yrittäjän yhteenliittymä. He ovat toistensa yhtiökumppaneita. Yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisella omaisuudellaan kaikista yhtiön velvoitteista. Kommandiittiyhtiö (Ky) Kommandiittiyhtiö toimii muuten samoin kuin avoin yhtiö, mutta siinä on ainakin yksi nk. äänetön yhtiömies, joka vastaa yhtiön velvoitteista vain yhtiöön sijoittamansa omaisuuspanoksen määrällä. futureimagebank.com 12

13 Yritysmuodot 2/2 Pääomayhtiöt Osakeyhtiö (Oy) Osakeyhtiön omistavat osakkaat, jotka ovat sijoittaneet rahaa yritykseen. Yksikin henkilö voi omistaa osakeyhtiön. Minimiosakepääoma yksityisessä osakeyhtiössä on 8000 euroa. Osakas vastaa yhtiön veloista sijoittamallaan pääomapanoksella. Osuuskunta Osuuskunnan muodostamiseen tarvitaan vähintään kolme henkilöä. Osuuskunta tukee jäsentensä taloudenpitoa ja elinkeinoa tuottamalla jäsenilleen palveluja. Jäsen ei vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan velvoitteista. futureimagebank.com 13

14 Yritykset ja työvoima Suomessa 2001 Yritykset Yritykset noin Työvoima (v lopussa) Työssä olevat Työttömät Yhteensä Työntekijöistä Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Tuntemattomalla taholla Yhteensä Ammattiasema Yrittäjät Maatalousyrittäjät Yrittäjää palkatta avustava perheenjäsen Palkansaaja Yhteensä Lähde: Tilastokeskus

15 Yritysten määrä v.2000 yht Mikroyritykset (1-9 henk.) 92,9% eli Pienet yritykset (10-49 henk.) 5,8% eli Keskisuuret yritykset ( henk.) 1,0% eli Suuret yritykset (250- henk.) 0,3% eli 562 Lähde: Tilastokeskus

16 Yritysten liikevaihto (Yhteensä lähes 262mrd euroa v.2000) Suuret yritykset (250- henk.) 49,4% eli 129 mrd euroa. Mikroyritykset (1-9 henk.) 16,4% eli 43 mrd euroa. Keskisuuret yritykset ( henk.) 18,0% eli 47 mrd euroa. Pienet yritykset (10-49 henk.) 16,2% eli 42 mrd euroa. Lähde: Tilastokeskus

17 Yritysten henkilökunta Yhteensä työntekijää v.2000 Suuret yritykset (250- henk.) 39,0% Mikroyritykset (1-9 henk.) 24,6% Pienet yritykset (10-49 henk.) 19,2% Keskisuuret yritykset ( henk.) 17,2% Lähde: Tilastokeskus

18 Yritykset toimialoittain vuonna 2000 Toimialat Palvelut 39% Kauppa 21% Teollisuus 12% Rakennus 13% Liikenne 11% Muut 4% 10 % Yhteensä noin yritystä Lähde: Tilastokeskus

19 Yrittäjien koulutustaso (yrittäjät ja muu väestö, vuotiaat korkeimman suoritetun koulutuksen mukaan) SY:n jäsenet % Väestö % lukumäärä/ 1000 hlöä Perusaste (895) (Kansakoulu, Keskikoulu, Peruskoulu) Ylioppilas 3 8 (263) Ammatillinen koulutus (1 110) Opistotasoinen tutkinto (573) Korkeakoulu (359) (ammattikorkeakoulu, yliopisto, tiedekorkeakoulu) Yhteensä (n ) Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneet Vain perusaste Lähde: Tilastokeskus, ja Suomen Yrittäjät,

20 Yrittäjien ikäjakauma vuonna 2000 ikäryhmä miehet naiset Lähde: Tilastokeskus

21 Suomen Yrittäjät Suomen Yrittäjät on valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu lähes yritystä Suomen noin yrityksestä. Paikallisyhdistyksiä on 420. Siten melkein jokaisessa Suomen kunnassa on oma yrittäjäyhdistyksensä. Maakunnissa toimii 20 aluejärjestöä, joihin alueen paikallisyhdistykset kuuluvat. Lisäksi Suomen Yrittäjiin kuuluu noin 60 toimialajärjestöä, jotka edustavat eri ammattialojen yrittäjiä, kuten kuorma-autoilijoita, autokorjaamo-, parturija kampaamo-, vaatturi-, kirjanpitotoimisto- tai teollisuusyrittäjiä. Yrittäjäjärjestön tavoitteena on luoda kannattavan yritystoiminnan edellytyksiä sekä tehdä yrittäminen helpommaksi ja suositummaksi Suomessa. Järjestön jäsenille tarjotaan myös neuvontapalveluita, jäsenetuja sekä koulutusta. Nuorelle yrittäjälle järjestöön kuuluminen antaa mahdollisuuden pysyä ajan tasalla, lisätä omaa yrittäjäosaamistaan, tavata ja solmia yhteistyösuhteita muihin yrittäjiin sekä luo yhden hyvän vaikuttamismahdollisuuden. 21

22 Tietoa yrittäjistä ja yrittämisestä Lisätietoa yrittäjistä ja yrittämisestä saat esimerkiksi seuraavista nettiosoitteista: Haluatteko koulussa harjoitella yritystoimintaa? futureimagebank.com 22

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITTÄJÄINFO-tilaisuuden ohjelma Starttiraha Jarmo Lepistö, Tampereen te-toimisto Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Ensimetri - yrittäjyysneuvonta

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI SIINÄ SIVUSSA

YRITTÄJÄKSI SIINÄ SIVUSSA YRITTÄJÄKSI SIINÄ SIVUSSA opas sivutoimiyrittäjälle sisällys Oletko sinä sivutoimiyrittäjä? Mielekästä tekemistä palkkatyön ohella Case Sivutoimiyritystä perustamassa? Harrastuksesta tulikin työ Case Sivutoimiyrittäjästä

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot