Hetteenmäen päiväkoti 2007 rakennetaan rattaiden säilytysvarasto ja katos ( euroa).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hetteenmäen päiväkoti 2007 rakennetaan rattaiden säilytysvarasto ja katos (30 000 euroa)."

Transkriptio

1 89 5 INVESTOINTIOSA Investointien perustelut MAA- JA VESIALUEET Hankitaan raakamaata ja kaavoitettua maata siten, että kaupunkirakenne tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa. Myydään valmiita tontteja rakentajille ja vuokralaisille. Myydään sellaista muuta maaomaisuutta, jota ei tarvita kaupungin perustehtävän toteuttamiseen. Kun kaupunkirakenne tiivistyy saavutetaan pitkäaikaisia kestävän kehityksen mukaisia säästöjä. Kun myydään vuokrattuja tontteja, vuokratulot käyttötaloudessa pienenevät. Investointi ei edellytä uusien työpaikkojen luontia. Toimivaltadelegointi Alle euron maanhankintapäätökset tekee tekninen toimialajohtaja. Muut maanhankintapäätökset tekee kaupunginhallitus. RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. SIVISTYSTOIMIALA Päiväkodit Hetteenmäen päiväkoti 2007 rakennetaan rattaiden säilytysvarasto ja katos ( euroa). Huuhkajavaaran päiväkoti 2007 korjataan eteistila ja kurahuoltotila ( euroa). Tapiolan päiväkoti 2006 päiväkodin keittiö muutettiin valmistuskeittiöstä jakelukeittiöksi. Osa keittiötilasta muutettiin päiväkodin ryhmätilaksi ( euroa) tehdään ulkomaalaus ( euroa). Peruskoulut Keskuskoulu Keskuskoulun (valm.1952) kaikki ikkunat ovat alkuperäisiä. Ikkunoiden ulkopuitteet ovat lahot ja eristeissä on hometta, joka alipaineisen ilmastoinnin kautta siirtyy huoneilmaan korjattiin 56 eteläpuolen ikkunaa ( euroa) uusittiin 69 ikkunaa ( euroa) uusitaan loput erikoiskokoiset ikkunat käytävillä ym. tiloissa ( euroa) korjataan teknisen työn tilat ja puruimuri, jotka eivät täytä nykyisiä määräyksiä ( euroa). Kätönlahden koulu Kätönlahden koulu on yksi kaupungin suurimmista koulurakennuksista, jonka peruskorjaus on toiminnallisista syistä jaettava usealle vuodelle. Työsuojeluviranomaiset ovat antaneet useita huomautuksia koulun huoneilman erittäin heikosta laadusta peruskorjattiin perusopetustiloja, hallintotilat, opettajien työtilat ja opettajain huone (1,6 milj. mk) uusittiin pääosa ilmastoinnista.

2 peruskorjattiin fysiikka/kemian ja maantieto/biologian opetustilat ja kolme perusopetustilaa rakennettiin oppilaiden jättöpaikka ja perusparannettiin piha-alueita jatketaan piha-alueen korjauksia, rakennetaan yhdyskäytävä ja peruskorjataan kuvaamataidon ja teknisen työn opetustiloja ( euroa) jatketaan kuvaamataidon ja teknisen työn opetustilojen peruskorjausta ( euroa) jatketaan tilojen ja alueiden korjauksia ( euroa). Hauholan koulu 2007 uusitaan keskusradiojärjestelmä ja TV-antenniverkko ( euroa). Lohtajan koulu Koulun keittiö on valmistuskeittiö, josta lähetetään valmiita ruokia muualle liian pienet lastauslaituri ja keittiön eteistilat laajennetaan ( euroa). Teppanan koulu Keskusta-alueen koulujen tulevaa käyttöä ei ole vielä lopullisesti ratkaistu aikaisintaan peruskorjataan Teppanan koulua ( euroa). Nakertajan koulu 2007 teknisen työn opetustilat peruskorjataan työturvallisuusvaatimusten mukaisiksi ( euroa). Kajaanin lyseo 2007 matalan osan vesikatto uusitaan ( euroa). Kulttuurilaitokset Kaukametsän sali 2006 korjattiin ulkoseinän rappauksia, maalauksia ja vesikatto 2007 uusitaan salin korkean osan vesikatto ja peruskorjataan kattoikkunat ( euroa). Kaupunginteatteri 2006 uusittiin pääkatsomon lattiapäällyste ja istuimet korjataan sisäpihan puolelta vuotava vesikatto ( euroa). Sissilinna 2007 korjataan vuotava vesikatto ( euroa). Kainuun Museo Museon rakennus on asemakaavalla suojeltu uusitaan vesikatto ja näyttelytilojen matot ( euroa). Korjauksiin on mahdollista saada valtionavustusta euroa.

3 YMRÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA 91 Uimahalli/uimala Uusi uimahalli suunniteltiin toteutettavaksi (5,5 milj. euroa). Hanke siirrettiin myöhempään ajankohtaan, samalla luovuttiin jo myönnetystä valtionosuudesta ( euroa) uuden uimahallin suunnittelu käynnistetään uudestaan ( euroa), ja vanhan uimahallin loppuun käytettyä tekniikkaa ja vesijohtoja korjataan ( euroa). Jäähalli Jäähallissa on kaksi normaalikokoista pukuhuonetta ja kaksi pientä pukuhuonetta. Käytön lisääntyessä on pihalle jouduttu tuomaan lisäkoppeja, joista puuttuvat pesutilat. Hallissa ei ole kuntosalia. Puku-, pesu- ja kuntosalitilojen rakentamiseen varattiin euroa vuodelle 2006 ja euroa vuodelle Tilojen rakentamista siirretään vuodella rakennetaan jäähallin takasivulle kuntosali ja kaksi uutta pukuhuonetta, joista toinen on jaettu kahteen osaan pesutiloineen ( euroa/vuosi 2007 ja euroa/vuosi 2008). Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on valtionavustus. Tutkitaan pukuhuoneiden puoleisen päädyn mahdollinen kestopäällystäminen. Otanmäen urheilutalo peruskorjausinvestointi euroa ( euroa/vuosi 2008 ja euroa/vuosi 2009). Raatihuone 2008 korjataan vesikatto ( euroa). Kaupungintalo 2007 uusitaan ruokalan vesikatto ( euroa) parannetaan ruokalan lämmöneristystä ( euroa). KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ Talous- ja hallintorakennus, Satamakatu 2 Peruskorjaushanke on siirretty vuodelle 2009 odottamaan selvitystä Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilatarpeista. Pääterveysasema uusitaan potilashuoneiden ovet ( euroa/vuosi 2007 ja euroa/vuosi 2008). Työterveysasema 2007 rakennetaan elintarvikelaboratorioon jäähdytys ja uusitaan rikkoontunut ajoramppi ( euroa). Toppilan hoitokoti Osa rakennuksen kantavista yläpohjan puupalkeista ja ikkunoiden välitolpista on vaihdettava työsuojeluviranomaisten määräyksestä, koska ne on painekyllästetty nykyisin kielletyllä kreosoottiöljyllä korjattiin yläpohjan rakenteita ( euroa) 2007 korjataan kaksi solua ja käytävä ( euroa) korjataan loput yläpohjat ( euroa). Kajaanin lukio, Vuorikatu 2 Ammattikorkeakoulun kaupan ja hallinnon yksikkö on siirtynyt Vimpelinlaakson kampusalueelle 2002 syksyllä ja Kainuun ammattiopiston vastaavat linjat 2006 syksyllä Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen omistamiin tiloihin tiloja peruskorjattiin lukion käyttöön ( euroa) peruskorjaus jatkui ( euroa, siirrettiin euroa).

4 peruskorjaus jatkui edelleen Ratakadun puoleisen osan opetustiloissa kerroksissa ( euroa, siirrettiin e) tehdään liikuntasalin ja toimistotilojen peruskorjaustöitä ( euroa) uusitaan C-osan ilmanvaihtokonehuone ja ikkunat ( euroa). MUUT RAKENNUSHANKKEET Vuonna 2007 varaudutaan muihin rakennushankkeisiin seuraavasti: Ensisijaisesti pihojen pinta- ja pohjavesien hallintaan liittyvät peruskorjaustyöt ( euroa) Sisäilmatyöryhmän osoittamat kiireelliset home- ja vesikattokorjaukset ( euroa) Rakennusautomaation laajentaminen ( euroa) Määräaikaistarkastuksissa havaittujen sähkölaitteiden puutteiden korjaaminen ( euroa) KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kunnallistekniikan suunnittelu ja tutkimus määräraha käytetään sellaisten kaupungin omien hankkeiden suunnitteluun ja tutkimuksiin, joille ei ole olemassa vielä hankekohtaista rahoitusta ( euroa/vuosi). Kunnallistekniikan rakentaminen Kunnallistekniikan poistot pienenevät vuonna 2007 noin 1,188 milj. euroa. Tämän vuoksi rakentamisen määrärahaa on korotettu edellisen vuoden taloussuunnitelmasta noin 0,5 milj. euroa ja rahavaraus vuodelle 2007 on 2,929 milj. euroa. Liikenneturvallisuuden parantamishankkeet ( euroa) Katujen päällystäminen ja asfalttikulutuskerrosten lisääminen ( euroa). Kunnallistekniset yhteistyöhankkeet Kajaanin Veden kanssa ( euroa), josta Kätönlahden uuden kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamiseen euroa. Muita merkittäviä yhteistyöhankkeita: mm. Honkakatu, Koulukatu, Oksatie sekä Viilarinkatu ja Lamminkatu Purolassa. Muut kunnallistekniikan hankkeet, mm. Kehräämöntien, Linnantaustien ja Uitonkadun ja yhden puiston peruskorjaustyöt ja liikennevalojen kunnostus ( euroa). Urheilu- ja ulkoilualueet 2007 uusitaan Vimpelin ja Kuurnan jääkiekkokaukalot ( euroa), kunnostetaan Vimpelin suorituspaikkoja M/N 19 v. yleisurheilun SM-kilpailuja varten ( euroa), suunnitellaan lähiliikunta-alueita (6 000 euroa) ja viimeistellään liikuntapuiston alue ( euroa). Yhteensä liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytetään euroa määrärahavaraus on euroa, kohteina liikuntapuiston paikoitusalue euroa, Kuurnan lähiliikunta-alue ja Vimpelin tenniskenttien saneeraus euroa määrärahavaraus on euroa, kohteina Lehtikankaan lähiliikunta-alue euroa, Vimpelin mäkien hiihtohissi euroa ja Vimpelin urheilukeskuksen aidan uusiminen euroa. Sillat 2007 kunnostetaan Koivukosken silta ( euroa), Sotkamontien silta (kaupungin maksuosuus euroa), Kivimäen alikulkusilta (kaupungin maksuosuus euroa) sekä korjataan Ponttonisillan maalaus ja uusitaan turvalaitteet ( euroa).yhteensä siltoihin käytetään euroa määrärahavaraus on euroa, kohteina Rinnekadun silta euroa ja Kaupunginlammen alikulkusilta Mainuantiellä euroa määrärahavaraus on , kohteen Lamminsalmen Tehdaskadun silta.

5 IRTAIN OMAISUUS 93 Parempi kaupunkikeskusta, suunnittelu ja rakentaminen 2007 määrärahaa ei varata, vaan siitä päätetään tarpeen mukaan erikseen. Kajaaninjoen kulttuuriympäristön kunnostaminen 2007 perusparannetaan Rantapuiston sekä joen muurirakenteita ( euroa) ja kunnostetaan tervakanavaa ( euroa) perusparannetaan jokivarren puistoja ( euroa/vuosi). Petäisenniskan kehittämisprojekti 2007 kunnallistekniikkaan varataan euroa 2008 määrärahavaraus euroa määrärahavaraus euroa. Projekti päättyy vuonna Vuolijoen ja Otanmäen kadut 2007 kunnallistekniikan investointeihin ei varata määrärahaa katuja perusparannetaan ja asfaltoidaan ( euroa) katuja perusparannetaan ja asfaltoidaan ( euroa). YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Ympäristö- ja maankäyttö 2007 hankitaan kairausvaunu Kunnallistekninen suunnittelu -tulosyksikkö tilaa suunnitteluun tarvitsemansa maaperätiedon mittauspalvelut-tulosyksikoltä. Maaperän kantavuustietoja selvitetään kairausvaunulla tehtävin kairauksin. Käytössä oleva vaunu on hankittu vuonna 1999 käytettynä. Vaunu on huonokuntoinen ja uusimisen tarpeessa. Hankittava vaunu tulee kestämään tuotannossa noin 10 vuotta hankitaan pakettiauto Hankinnalla turvataan tuotantoprosessien häiriötöntä toimintaa. Työparit käyttävät autoa liikkumiseensa ja mittausvälineiden kuljettamiseen. Investointinopeudella auto joka toinen vuosi kuljetuskalusto uusiintuu 12 vuoden kierrolla. Tulosyksikön näkemys on, että oman autokaluston pitäminen on edullisin vaihtoehto uusitaan seuraava pakettiauto hankitaan satelliittipaikannin Euroopan maat rakentavat parhaillaan omaan siviilikäyttöön tarkoitettua satelliittipaikannusjärjestelmää. Järjestelmä on itsenäinen ja toimii jo olemassa olevien järjestelmien (USA ja Venäjä) rinnalla. Uudet satelliittipaikantimet hyödyntävät kaikkia kolmea järjestelmää samanaikaisesti. Järjestelmän ilmoitetaan valmistuvan vuoden 2008 aikana ja samalla satelliitteihin perustuva paikantaminen olennaisesti paranee Euroopan alueella. Tulosyksikön toiminnan tehostaminen edellyttää satelliittipaikannukseen perustuvaa mittausta lisättäväksi arkipäivän tuotantoprosesseissa. Kunnallistekniikka Konevarikko 2007 vaihdetaan kuorma-auto ja tiehöylä, mikäli meneillään olevan oman toiminnan kehittämiseen tähtäävän selvitystyön tuloksena päätetty kunnallisteknisten palveluiden tuottamistapa edellyttää oman kaluston olemassaoloa ja hankintaa ( euroa) varataan euroa/vuosi kuljetus- ym. kaluston hankintaa tai vaihtoa varten.

6 94 Puistot ja liikunta-alueet 2007 hankitaan ruohonleikkuri euroa. Hankinta käynnistetään samoin perustein kuin konevarikonkin hankinnat konehankintoihin varataan euroa/vuosi. Pelastuslaitos 2007 hankintaan työajan hallintaohjelma, jolla sovitellaan erilaisia työaikoja ja kootaan henkilön oppimistausta. Elvytyssimulaattorilla tuetaan henkilöstön pelastusvalmiutta, mm. ensivastetoiminnan kehittämistä. Mönkijällä tehostetaan maastopelastusta ja toimintaa maastopaloissa. Paineilmalaitteita hankitaan vanhentuneiden tilalle. Uusia pelastustyökaluja hankitaan vanhentuneiden tilalle. Yhteinen huoltotontti VAK, ÖT ja huolto. Kainuun alueen yhteinen turvaopas, joka jaetaan kaikkiin talouksiin. Potilaskammi ja kärry maastopelastukseen. Sairaankuljetusauton hankinnalla uudistetaan sairaankuljetuskalustoa. Miehistön kuljetusauto täydentää kalustoa hankitaan säiliökontti, jolla korvataan säiliöauto. Pelastusautohankinnalla pyritään pienentämään pelastusautojen keski-ikää (18 v.), ja vähentämään kaluston määrää sijoittamalla kalustoa monitoimikontteihin. Uusia pelastustyökaluja hankitaan vanhentuneiden tilalle. Johtoauton hankinta. Tarkastusauto tarkastajien liikkumiseen. Oulujärvelle uusi ÖT ja pelastusvene. KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT KAUPUNGINHALLITUS Osakkeet ja osuudet Kajaanin Elokuvakeskus Oy:n omaa pääomaa vahvistetaan eurolla.

7 Investoinnit Sitovuustaso on toimiala/tulosaluetaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). Määrärahat euroina, investointiraja euroa. Hankeryhmä/hanke TP 2005 TA 2006 HK 2007 TA 2007 TS 2008 TS 2009 MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Netto RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) SIVISTYSTOIMIALA Päiväkodit Hetteenmäen päiväkoti Huuhkajavaaran päiväkoti Kuurnan päiväkoti 615 Laitilan päiväkoti 39 Tapiolan päiväkoti Peruskoulut Keskuskoulu Kätönlahden koulu Purolan koulu 13 Hauholan koulu Pietari Brahen koulu 15 Lohtajan koulu Paltaniemen koulu 30 Teppanan koulu 200 Nakertajan koulu Kajaanin lyseo Kulttuurilaitokset Kaukametsän sali Pääkirjasto 20 -valtionavut 210 Kaupunginteatteri Sissilinna Kainuun Museo valtionavut YMP.TEKNINEN TOIMIALA Uimahalli Uimala 100 -valtionavut 10 Liikuntapuisto valtionavut Jäähalli valtionavut Otanmäen urheilutalo Kajaanihalli 3 30 Vienankatu 5 ja 7 60 Tennishalli Raatihuone 40 Kaupungintalo Kalkkisilta 31 -valtionavut 21 95

8 Hankeryhmä/hanke TP 2005 TA 2006 HK 2007 TA 2007 TS 2008 TS 2009 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ Talous- ja hallintorak. Satamakatu Pääterveysasema Työterveysasema Toppilan hoitokoti Hoitokoti Kallio Kajaanin lukio, Vuorikatu valtionavut 11 LIIKELAITOKSET JA MUUT Ammattikorkeakoulu 25 Oulun yo, Linnankatu valtionavut 158 MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka Home- ja vesikattokorjaukset Sähkölaitteet Kiinteistöjen energiatal. parant. 20 -valtionavut 10 Rakennusautomaatio Myydyt rakennukset 83 TULOT Valtionavut Myynnit 83 RAKENNUKSET YHTEENSÄ Menot Tulot Netto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus valtionavut 4 Kunnallistekniikan rakentamine valtionavut 464 Yhdyskuntajätteet 99 Urheilu- ja ulk.alueet, satamat valtionavut Sillat valtionavut 206 Kajaaninjoen kulttuuriympäristö valtionavut 21 Petäisenniskan kehittämisprojekti -Kunnallistekniikka ja viherrake valtionavut 46 Otanmäki - Vuolijoki TULOT Valtionavut KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Menot Tulot Netto YMPÄRISTÖTEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot Tulot Netto

9 Hankeryhmä/hanke TP 2005 TA 2006 HK 2007 TA 2007 TS 2008 TS 2009 IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus Keskushallinto 10 SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus 60 Perusopetus valtionavut 35 Mamselli Kaukametsä Kirjasto Teatteri YMP.TEKNINEN TOIMIALA Hallinto 30 Maankäyttö Kunnallistekniikka Tilapalvelut Aluepelastuslaitos valtionavut TULOT Valtionavut IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Menot Tulot Netto KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT KAUPUNGINHALLITUS OSAKKEET JA OSUUDET Kainuun Pääomarahasto Oy 10 Kajaanin Elokuvakeskus Oy 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTO

10 98 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (PL. VESIHUOLTO) PÄÄOMA KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (PL. VESIHUOLTO) INVESTOINNIT

11 99 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (PL. VESIHUOLTO) TAANNEHTIVA POISTO

12 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (PL. VESIHUOLTO) POISTOT (2019) TAANNEHTIVA POISTO AKTIIVINEN POISTO Kertapoisto Sotkamontie Kertapoisto Kaatopaikka KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (PL. VESIHUOLTO) POISTOT INVESTOINNIT Kertapoisto Sotkamontie Kertapoisto Kaatopaikka

Toimivaltadelegointi Alle 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee tekninen johtaja. Muut maanhankintapäätökset

Toimivaltadelegointi Alle 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee tekninen johtaja. Muut maanhankintapäätökset 80 5 INVESTOINTIOSA Investointien perustelut MAA- JA VESIALUEET Hankitaan raakamaata ja kaavoitettua maata siten, että kaupunkirakenne tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa. Myydään

Lisätiedot

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Kajaani. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

Kajaani. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Säily tä lehti, s isältää pal jon hyödyl Kajaani listä tie Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää ARVOISA KAJAANILAINEN Rakennettu kaupunkiympäristö on meille kaikille tarpeellinen ja välttämätön arkipäivän

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 2002-2008

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 2002-2008 173 INVESTOINTIOSA 174 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 2002-2008 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Maa- ja vesialueet 2 769 6 773 1 297 797 797 797 797 Talonrakennus

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää

Lisätiedot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2005-2011

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2005-2011 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2005-2011 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2005 2006 Maa- ja vesialueet 440 993 1 250,0 700 700 700 700 Talonrakennus 6 624 0 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen

Lisätiedot

1. Palvelurakenteiden ja elinkeinostrategian uudistaminen tavoitteena kaupungin elinvoimaisuuden säilyttäminen

1. Palvelurakenteiden ja elinkeinostrategian uudistaminen tavoitteena kaupungin elinvoimaisuuden säilyttäminen Talouden tasapainottamisen onnistumisen edellytykset 1. Palvelurakenteiden ja elinkeinostrategian uudistaminen tavoitteena kaupungin elinvoimaisuuden säilyttäminen 2. Henkilöstön eläköitymisen optimaalinen

Lisätiedot

INVESTOINTIOSA 2012 2016

INVESTOINTIOSA 2012 2016 261 INVESTOINTIOSA 2012 2016 262 263 INVESTOINTIOSA Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat tilakeskuksen lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2011 JA

TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2011 JA LIITE A 1 2 2 KOKKOLA KARLEBY TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2012-2013 INVESTOINTIOSA T e k, a 7. 9. 2 0 1 0 ta r kis t et t u SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus 2

Lisätiedot

Kajaani. Arvoisa kajaanilainen. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

Kajaani. Arvoisa kajaanilainen. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Kajaani Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Arvoisa kajaanilainen Käsissäsi olasta lehdestä löydät tietoa Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimen vuoden toiminnasta, palveluista ja suunnitelmista.

Lisätiedot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 203 INVESTOINTIOSA 204 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2004 2005 Maa- ja vesialueet 861 797 700,0 700 700 700 700 Talonrakennus 0 50 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vaihtoomaisuus. takaisinperintä

Vaihtoomaisuus. takaisinperintä ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO RAKENNUSHANKKEET 2015 Sija Hakija Kohde Kokonaisset 1 1 Lappeenrannan kaupunki (Lausunnonantaja: Etelä- Karjalan Lappeenrannan länsialueen (uudisrakennus) SMDno-2015-165

Lisätiedot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009 185 INVESTOINTIOSA 186 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2003 2004 Maa- ja vesialueet 6 819 1 297 797,0 797 797 797 797 Talonrakennus 6 510 50 50,0 50 50

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Kertomusvuoden kansantalouden kasvulukuja sekoitti metsäteollisuuden työsulku. Se supisti metsäteollisuudessa tuotantoa noin kymmenen prosenttia ja sen vaikutukset kohdistuivat

Lisätiedot

Kajaani K AS. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN. Kajaanin Sivistystoimiala Tiedotuslehti. Säilytä le. tietoa.

Kajaani K AS. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN. Kajaanin Sivistystoimiala Tiedotuslehti. Säilytä le. tietoa. Säilytä le hti, sisält ää paljon Kajaani hyödyllis tä tietoa. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN Palvelujen säilyttäminen vaatii toimintatapojen muuttamista Ympäristöteknisen

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta 2.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYHTYMÄN JA KAJAANIN MAMSELLI-LIIKELAITOKSEN TUOTANTOKEITTIÖSELVITYS

KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYHTYMÄN JA KAJAANIN MAMSELLI-LIIKELAITOKSEN TUOTANTOKEITTIÖSELVITYS Ammattikeittiöiden Suunnittelutoimisto 26.5.2011 KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYHTYMÄN JA KAJAANIN MAMSELLI-LIIKELAITOKSEN TUOTANTOKEITTIÖSELVITYS LOPPURAPORTTI 30.5.2011 Teija Lehtinen, Design Lime Oy 1 TYÖN

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä MUISTIO Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä Henkilöstöryhmä, poistui

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot