Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus KOKEMÄKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI"

Transkriptio

1 SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma turvallisuusasiakirja Pappilantie 7 ( PL 11 ), LAITILA Puh. (02) , Fax (02)

2 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro SISÄLLYSLUETTELO KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 A KIINTEISTÖHALLINTO... 2 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 2 B RAKENNUTTAMINEN... 2 B1 RAKENNUTTAJAN HALLINTO... 2 B2 SUUNNITTELU... 2 B3 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN... 2 C TYÖMAATEKNIIKKA... 2 H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT... 3 H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET... 3 H01 URAKAN LAAJUUS... 3 H011 SUORITUSVELVOLLISUUS UUSITTAVIEN JA UUSIEN ASENNUSTEN OSALTA... 4 H012 SUORITUSVELVOLLISUUS NYKYISTEN ASENNUSTEN OSALTA... 4 H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS... 4 H03 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET... 4 H031 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET... 4 H04 VASTAANOTTO... 4 H042 TARKISTUSMITTAUKSET JA KOESTUKSET... 4 H043 TOIMINTAKOKEET... 4 H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA... 4 H051 SOPIMUSPIIRUSTUKSET... 4 H052 RAKENNUSAIKAISTEN TOTEUTUS- JA LUOVUTUSPIIRUSTUSTEN LAADINTA... 4 H053 RAKENNUSAIKAISET TOTEUTUSPIIRUSTUKSET... 4 H056 LUOVUTUSPIIRUSTUKSET... 5 H057 PIIRUSTUSKUSTANNUKSET... 5 H06 KOHDEKOHTAISET ASENNUSOHJEET... 5 H061 TARVIKKEET... 5 H063 TYÖN SUORITTAMINEN... 5 H066 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET... 5 H1 ASENNUSREITIT... 7 H100 KAAPELIKAIVANNOT... 7 H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT... 7 H202 0,4 KV PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT... 7 H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT... 8 H501 TIEVALAISTUSJÄRJESTELMÄ... 8 Käräjätien valaistussaneeraus

3 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro KOHTEEN YLEISTIEDOT B2 Suunnittelu A A0 A01 KIINTEISTÖHALLINTO Yleistiedot kohteesta Rakennuskohde ja sen sijainti Tulkkilantie 2, Kokemäki B B1 B11 RAKENNUTTAMINEN Rakennuttajan hallinto Projektinjohto Rakennuttaja / tilaaja Tekninen toimisto Tulkkilantie 2, Kokemäki puh: fax: (02) Yhteyshenkilö: Markus Virtanen Puh sähköposti: B24 Valaistussuunnittelu Suunnittelutoimisto Enertel Oy Pappilantie 7, LAITILA Puh. (02) , telefax (02) Yhteyshenkilö: Ari Nivola GSM sähköposti: B29 Kopiointi ja ATK Kaikki suunnittelijan toimesta tehtävä, suunnitteluun liittyvä kopiointi ja tulostus tehdään tilaajan määräämässä kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle veloituksetta työpiirustusten laatimista varten seuraavat piirustukset ja asiakirjat: 2 sarjaa paperikopioita sähkötyöselityksen piirustusluettelon mukaisista piirustuksista selityksineen suunnitelma-asiakirjat sähköisessä muodossa 1 sarja kopioita tarvittavista eri suunnittelijoiden piirustuksista ja muista asiakirjoista. Mainitut piirustukset on sähköurakoitsijan erikseen tilattava rakennuttajalta tai suunnittelijoilta. Muut urakoitsijan tarvitsemat kuulto- ym. kopiot sisältyvät sähköurakkaan. B12 Valvonta B3 Liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin Kohdetta palvelevat seuraavat alueelliset viranomaisorganisaatiot: B31 Rakentamisen viranomaisvalvonta B122 Sähkö valvonta Tekninen toimisto Tulkkilantie 2, Kokemäki puh: fax: (02) B32 Jakeluverkkoyhtiö Kokemäen Sähkö Skaffarinkatu 14, KOKEMÄKI Puh. (02) Fax. (02) B17 Urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu B33 Televerkkoyhtiöt Suunnittelijan toimesta määrälasketut taulukot ovat kappalemääriltään sitovia. Muuta massalaskentaa ei ole suoritettu. Sopimukset valmistelee tilaaja. C TYÖMAATEKNIIKKA Liitteenä on erillinen, ensisijaisesti noudatettava urakkarajaliite. Käräjätien valaistussaneeraus

4 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUS- OHJEET Urakassa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja YSE 98. Työ tehdään SFS 6000 määräyksiä noudattaen. Työ suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja valmistajan ohjeita noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. H01 URAKAN LAAJUUS Urakka käsittää suunnitelma- ja muissa urakkaasiakirjoissa esitetyn kohteen uuden tievalaistusjärjestelmän hankinnan ja asennuksen. Nykyinen Käräjätien valaistus uusitaan kokonaisuudessaan sivukatuliittymineen. Suunnitelma-asiakirjat ja niiden laajuus ja sitovuus Kohteessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja: Yleiset asiakirjat säädökset ja viranomaisten määräykset voimassaolevat TUKES:n määräykset sähköurakointia koskevat paikalliset ja tarkastavien viranomaisten määräykset ja ohjeet Ohjeet Voimassa olevat TUKES:n kiertokirjeet ja tiedonannot Jos asiakirjoista puuttuu työsuorituksen määrittely jonkin osasuorituksen kohdalta, noudatetaan työn suorituksessa yleisesti hyväksyttyä hyvää rakennustapaa. Hankekohtaiset asiakirjat urakkasopimus rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 tarjouspyyntö mahdollisine lisäselvityksineen työselitykset liitteineen sopimuspiirustukset urakkatarjous ja yksikköhintaluettelo työn valmistamiseksi tarvittavat eri urakoitsijoiden, erikoisliikkeiden ja tarvikkeiden valmistajien toimittamat piirustukset, selvitykset ja ohjeet, joiden suhteen rakennuttaja pidättää itselleen tarkistus- ja hyväksymisoikeuden. Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden, työnvalvojan, tarvikkeiden valmistajien ja toimittajien sekä muiden urakoitsijoiden antamia piirustuksia, selvityksiä ja täydentäviä ohjeita. Piirustukset ja selitykset (myös erikoisselitykset) on käsitettävä toistensa täydennyksiksi ja yhdeksi kokonaisuudeksi siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä hankkeen kokonaisuuden että sen osat. Tällöin riittää, että kukin hankeosa tai työ on mainittu jossakin asiakirjaryhmässä, joten suunnitelma-asiakirjat täydentävät toisiaan ja niiden vertailuvelvollisuus on urakoitsijalla. Mikäli näiden kesken syntyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttajan edustaja urakoitsijaa kuultuaan tulkinnan. Kaikki piirustuksissa ja työselityksissä mainitut tai esiintyvät työt kuuluvat sähköurakkaan ellei nimenomaan ole huomautettu ei kuulu urakkaan. Työstä vastaava johto on velvollinen heti piirustukset saatuaan tarkastamaan ne ja vertailemaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja asianomaisiin kohtiin työmaalla sekä ilmoittamaan viipymättä piirustusten laatijalle mahdollisista ristiriitaisuuksista. Ristiriitaisuudet on selvitettävä ennen työhön ryhtymistä. Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat. Nimitykset Tässä sähköselityksessä käytetään urakoitsijoista seuraavia lyhenteitä: SU / urakoitsija: sähköurakoitsija TI: tilaaja MRU: maanrakennusurakoitsija Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu Sähköselityksessä esitettyjen järjestelmien ohjeet on tarvittavassa laajuudessa ryhmitelty seuraavasti: Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Kohtaan sisältyy järjestelmän ja toiminnan yleiskuvaus. Tarvittaessa kohdassa annetaan lisäperusteet ja sitovuusmäärittelyt suunnittelijan laite- ja menetelmävalinnoille. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Kohdassa esitetään järjestelmän rakennusosa- tai rakennusvaihekohtainen jaottelu sekä järjestelmän tekniset vaatimukset. Toiminta Kohtaan sisältyy järjestelmän toiminnan yleiskuvaus. Asentaminen Kohdassa esitetään järjestelmän sanallisesti selvitettävät asennusyksityiskohdat. Laadunvarmistus Kohdassa esitetään vastaanottomenettelyn pelkästään sähköteknisiä asioita koskevat vaatimukset. Useita toimialoja koskevat vaatimukset esitetään urakkarajaliitteessä. Suunnittelu ja dokumentointi Kohdassa esitetään tarvittavat järjestelmän toteutussuunnitelmien ja loppudokumenttien laatimisohjeet ja urakkarajat Käräjätien valaistussaneeraus

5 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro H011 Suoritusvelvollisuus uusittavien ja uusien asennusten osalta YSE Urakkaan kuuluu kaikkien sähköselityksessä ja piirustusluettelon mukaisissa piirustuksissa mainittujen laitteiden ja järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, jollei suoritusta ole erikseen asiakirjoissa rajoitettu. Maanrakennustöihin sisältyvät : - kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt asennushiekkoineen - kaapeleiden, maadoitusjohtimien, kaapelisuojakuorujen ja kaapelivaroitusnauhojen asennus - pylväsjalustojen asennus - kaapeleiden asennus pylväsjalustoihin Muut valaistusasennukseen liittyvät työt hankintoineen ja asennuksineen sisältyvät sähköurakkaan. Urakoitsija selvittää jakeluverkkoyhtiöltä nykyisen valaistuksen liitäntäpisteen, johon uusi valaistus liitetään. Käyttöönottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen jännitteen kytkemistä: - suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus Laitos saadaan kytkeä jännitteiseksi vasta, kun yllä mainitut koestukset ja mittaukset on suoritettu sekä mahdolliset virheet korjattu Urakoitsija laatii mittauksista ja tarkastuksista pöytäkirjat, jotka tulee toimittaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. H043 Toimintakokeet Urakkaan sisältyvät toimintakokeet suoritetaan järjestelmäkohtaisissa ohjeissa kuvatulla tavalla urakoitsijan ilmoitettua rakennuttajalle niiden olevan toimintakunnossa. Tällöin edellytetään, että järjestelmät on asennettu oikein lopullisille paikoilleen. H012 osalta Suoritusvelvollisuus nykyisten asennusten H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA Nykyiset valaistusasennukset puretaan rakennuttajan toimesta. Purettavat pylväät, valaisimet, kaapelit yms. tarvikkeet toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon urakkaan sisältyvänä. H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJES- TYS Noudatetaan YSE 1998, 13. H03 SET SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUK- Urakkaan sisältyy säädösperusteisten sähköasennusten tarkastusten kustannukset. Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Viranomaisiin pidetään yhteyttä ja hyväksytetään säännösten mukaisesti käytetyt laitteet ja asennettu laitos. H031 Käyttöönottotarkastukset Urakkaan sisältyy urakoitsijan suorittama sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus. Urakoitsija luovuttaa käyttöönottotarkastuksien pöytäkirjat rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. H04 VASTAANOTTO Vastaanottomenettelyn aikataulu ja periaatteet on esitetty urakkarajaliitteessä. Seuraavassa esitetyt asiat täydentävät vastaanottomenettelyä sähkötöiden osalta. H042 Tarkistusmittaukset ja koestukset Suunnittelijan laatimat, sähköselitys ja piirustusluettelon mukaiset piirustukset, muodostavat toisiaan täydentäen kohteen sähkösuunnitelman. Mikäli suunnitelmaasiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä. H051 Sopimuspiirustukset Sopimusasiakirjojen ja piirustusten tulkinnanvaraisuudet ja ristiriitaisuudet selvitetään suunnitelmakatselmuksessa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Rakennuttaja korjaa havaitut puutteet sopimuspiirustuksiin. Sähkösuunnittelija ei tee muita piirustuksia. H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta Urakoitsija laatii toteutuspiirustukset ja luovutuspiirustukset. Kaikki tässä sähköselostuksessa mainitut rakennusaikaisia toteutuspiirustuksia ja luovutuspiirustuksia koskevat velvoitteet sisältyvät urakkaan, ellei toisin ole mainittu. H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset Urakoitsija täydentää sopimuspiirustuksia seuraavasti, laatii seuraavat lisäpiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot: - täydentää vahvavirtajohtoasennusten ryhmityspiirustuksiin maakaapeleiden mittatiedot kiinteistä mittapisteistä. - luettelot täydennettynä hankintoja vastaavaksi - suunnitelmissa esitetyt laitetyypit ja tavaramerkit korjattuna hankintoja vastaaviksi Käräjätien valaistussaneeraus

6 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro H056 Luovutuspiirustukset H061 Tarvikkeet Urakoitsija siirtää työmaalla tehdyt muutokset luovutuspiirustuksiin ja luovuttaa luovutuspiirustukset rakennuttajalle viimeistään kuukauden kuluttua vastaanotosta. Urakoitsija laatii kaikki luovutuspiirustukset vastaavasti, kuin kohdassa toteutuspiirustukset on selostettu. Luovutuspiirustussarjoihin sisällytetään tarketiedoilla täydennettyjen toteutuspiirustusten lisäksi myös: - sähköselostus - tarkastus- ja mittauspöytäkirjat Ennen loppupiirustusten luovutusta rakennuttajalle tarkastaa suunnittelija yhden loppupiirustuskansion ja palauttaa sen kommentoituna viimeistelyä varten. Kaikki piirustukset otsikoidaan ja numeroidaan yhdenmukaisesti alkuperäispiirustussarjan mukaan riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Piirustuksissa tulee olla yhdenmukainen päiväys. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitään tekstillä LUOVUTUSPIIRUSTUS. Työstä vastaava henkilö varmentaa allekirjoituksellaan piirustusluettelot. Urakoitsija toimittaa hyväksyttyjä luovutuspiirustuksia seuraavasti: Luovutuspiirustustiedostot Urakoitsija luovuttaa tiedostot cd- levyllä rakennuttajalle. Piirustusluettelossa tulee määritellä: - piirustusten tiedostonimet ja tyypit (esim. DWG, DRW, PIC jne.) sekä sen cd -levyn järjestysnumero, jonne ko. piirustus on tallennettu - millä ohjelmalla ko. piirustus on laadittu Cd- levyinä tulee käyttää tunnettujen valmistajien levyjä. Toimitettavat cd- levyt tulee tarkistaa virusten tarkistusohjelmalla ennen toimittamista rakennuttajalle. Käytettävä virusten torjuntaohjelma on mainittava piirustusluettelossa. Cd:n tarraan tulee merkitä: - kohteen nimi - levyn järjestysnumero - tiedostojen viimeinen luontipäivä - tiedostojen tekijä Paperikopiot Paperikopiosarja muovikantisessa rengaskansiossa A4- kokoon taitettuna ja seläkkeillä varustettuna: - 2 sarjaa rakennuttajalle H057 Piirustuskustannukset Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle veloituksetta sopimuspiirustuksista yhden sarjan tiedostoja ja kaksi sarjaa paperikopioita. Kaikkien urakoitsijan laatimien ja urakkaan sisältyvien piirustusten ja asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan. H06 JEET KOHDEKOHTAISET ASENNUSOH- Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE-merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa ja pakkauksessa on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. Tarvikkeina käytetään vain tuotteita, jotka soveltuvat suomalaisiin olosuhteisiin. Urakoitsijan on hyväksytettävä tarvikkeet ja laitteet tämän sähköselostuksen järjestelmäkohtaisten ohjeiden mukaisesti rakennuttajalla. Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei sähköselostuksessa tai piirustuksissa ole työmenetelmiä taikka tarvikkeita tarkemmin määritelty, urakoitsija valitsee ne itse. Kauppanimikkeellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on kuitenkin hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää sen esittäjälle. Hyväksymiskäsittelylle on varattava aikaa kaksi (2) viikkoa asiakirjojen perilletulosta lukien. Vaihdon esittäjän tulee toimittaa tarvikkeiden ominaisuuksia koskeva aineisto sekä korvaavasta että korvattavasta tarvikkeesta. Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla tavalla. Varaosien on oltava asianmukaisesti pakattuja ja pakkauksen päällä on oltava merkintä sen sisällöstä. Tarvikkeiden toimitusajat sovitetaan rakennusaikataulun mukaan. Tarpeetonta varastointia työmaalla on vältettävä. H063 Työn suorittaminen Työ tulee suorittaa aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen asennusten aloittamista. H066 Johdot ja niiden varusteet Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Asennukset tehdään kaapelein. Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu- tai Alkaapeleita. Uusien valaistusosuuksien kaapelityypit ja - poikkipinnat on merkitty asemapiirustukseen. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja eristysominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. Johtojen asennuksessa on huomioitava ulkoisten tekijöiden vaikutus, mm. lämpötila sekä suurimman jatkuvan virran vaikutus kaapelien lämpötilaan. Käräjätien valaistussaneeraus

7 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro Asentaminen Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti ilman jatkoksia. Kaapelit kiinnitetään asennuspaikkaansa kulloinkin soveltuvalla menetelmällä niin, että kaapelien väliset etäisyydet säilyvät yhtä suurina. Kaapeliasennuksessa noudatetaan kaapelivalmistajan ohjeita ja mitoitusarvoja. Jos kaapeli on asennuspaikalla alttiina mekaaniselle vaurioitumiselle, käytetään suojakerroksella varustettua kaapelia tai kaapeli suojataan muuten esim. muototeräksellä tai vahvalla asennusputkella. Kytkentäliittimet, kuten kaapelikengät, asennetaan liitinvalmistajan ohjeen mukaisesti ao. liittimelle tarkoitettua työkalua käyttäen. Kytkentäliittimen rakennetta ei saa asennuspaikalla muuttaa. Ruuviliittimet kiristetään valmistajan ohjeiden mukaisella momentilla. Alumiinijohdot liitetään Al-johdoille tarkoitetuin liittimin. H0661 Maakaapeliasennukset Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Asennukset on tehtävä käyttäen suunnitelmissa esitettyjä, maahan asennettavaksi tarkoitettuja kaapeleita. Uusien maakaapelien kaivuu ja suojaustyöt sisältyvät maanrakennusurakkaan. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Alueen tievalaistuksen ryhmäjohdon oikosulkusuojauksessa on huomioitava kaapelin pituudesta johtuva oikosulkuvirran suhteellisen alhainen arvo. Asentaminen Maakaapelit suojataan mekaanisesti muovikouruilla, joiden asennus sisältyy urakkaan. Suojaus suoritetaan paikoissa, joissa kaapeli on alle 500mm maanpinnasta. Kaapelin ollessa yli 500mm:n syvyydessä suojausta ei tarvitse tehdä, vaan kaapeli suojataan sen ympärille asennettavalla asennushiekalla (min. 150mm ympäriinsä). Kunkin suojakourun alle tai suojaputkeen asennetaan yleensä yksi kaapeli. Saman kaapelisuojan alle sijoitetaan useita maakaapeleita piirustuksissa esitetyissä kohdissa. Kun kaapelien suojuksina käytetään kouruja, ne sijoitetaan toisiinsa kiinni. Alitusputket on määritelty alitusputkiluettelossa sekä tiealitusten että pihaliittymien osalta. Rinnakkaiset kaapeliputket sijoitetaan siten, että putkien välinen vapaa etäisyys on niiden ulkohalkaisijan suuruinen. Samaan putkeen voidaan sijoittaa useita ulkovalaistus-, ohjaus- tms. johtoja, jos putki riittävän väljä (sisähalkaisija 2 x kaapelien yhteenlaskettu halkaisija). Kun kaapeli nousee maasta tai vedestä ylös, se suojataan muototeräksellä tai muulla samanarvoisella suojauksella, joka ulottuu vähintään 1,5 m korkeudelle ja liikenneväylän varrella vähintään 2 m korkeudelle maanpinnasta sekä vähintään 0,3 syvyyteen maan alle. Kaapelit asennetaan siten, ettei sallittuja vetovoimia ylitetä eikä pienimpiä sallittuja taivutussäteitä tai asennuslämpötiloja aliteta. Voimakaapeleiden metallivaipat maadoitetaan mahdollisuuksien mukaan molemmista päistä. Kaapeleiden kaikissa käsittelyvaiheissa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita (mm. taivutussäteet ja asennuslämpötilat). Asennustyönaikaiset siirrot ja välivarastoinnit on suoritettava kelalla. Maakaapeli on laskettava liikenteen kuormittamalla alueella 0,7 m ja muualla min. 0,5 m syvyyteen, ellei suunnitelmissa ole toisin osoitettu, ei kuitenkaan alusrakenteen pinnan alapuolelle. Kaapelia tai jalustan viereen tulevaa kaapelikieppiä ei saa sijoittaa kaiteen tai muun myöhemmin maahan pystytettävän rakenteen alle. Käytettäessä valaisinpylväskalustetta, jossa laitteet on sijoitettu yhtenäiselle rungolle, kaapelit on kiinnitettävä kalusteen kiinnityssankaan ryhmän suunnan mukaisesti ja johtimet liitettävä kytkentälaattaan vaiheittain aina samassa järjestyksessä. Maakaapelit tulee käsitellä siten, että konsentrinen PE- tai PEN johdin kerätään kokoon kaapelin yhdelle puolelle ja eristetään eristysnauhalla tai muoviputkella. Johtimien ja haarautumiskohdan tiivistäminen on tehtävä kutistemuovilla. PE-johtimen tunnusväri on kelta-vihreäraitainen. PEN-johdin on varustettava johtimen päissä eristyksen päälle asennetulla, sekä kelta-vihreällä että vaaleansinisellä lisämerkinnällä siten, että molemmat merkinnät ovat näkyvissä. Suunnittelu ja dokumentointi Maanrakennusurakoitsijan tulee ottaa yhteys rakennuttajan kartoitusryhmään ennen alkutäytön tekemistä ja alitusputkien päiden peittämistä, jotta ryhmä voi mitata kaapeleiden sijainnin rakennuttajan johtokarttaan merkitsemistä varten. Maanrakennusurakoitsija merkitsee kaapelikarttaan kaapelireitin etäisyyden tunnistettavista maaston kiintopisteistä. Kaikki vaiheet esitetään suunnitelmakartassa. H0662 Ilmajohtoasennukset Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Uusia ilmajohtoasennuksia ei sisälly urakkaan. Nykyiset valaistuksen ilmajohtoasennukset puretaan sähköurakoitsijan toimesta. H0663 Pylväiden sisäiset kaapeloinnit ja kytkennät Asentaminen Kytkentäkalusteen ja valaisimen välisenä valaisinjohtona käytetään MMJ 3x2,5S-kaapelia. Kaapelille järjestetään sen yläpäässä vedonpoisto ennen kytkemistä valaisimeen. Valaisimien vaihdon helpottamiseksi on varokkeen ja valaisimen välisen kaapelin oltava 1 m pidempi kuin lyhin asennusta varten tarvittava. Kaapelin kytkemistä varten on kaapelia varattava vähintään 2 m jalustan yläpinnasta mitattuna, jos pylvästyyppi tai kytkentäaukon korkeus ei ole tiedossa. Muuten kaapeli Käräjätien valaistussaneeraus

8 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro katkaistaan siten, että kaapelin päät ulottuvat 0,5 m kytkentäaukon alareunan yläpuolelle. Normaalia pidempi liitäntävara tarvitaan niissä valaisin- tai portaalipylväissä, joissa on kaksi kytkentäaukkoa. Kytkemättä jäävät kaapelinpäät on suljettava vedenpitäviksi. MMJ-kaapelille on sen yläpäässä järjestettävä aina vedonpoisto ennen kytkemistä valaisimeen. Pystysuoran osuuden ylittäessä 12m tai jos käytettävä kaapelityyppi edellyttää lyhyemmän vapaan riippuman, kaapeli tulee varustaa kannatinköydellä. Jos vedonpoisto on pylvään ulkopuolella, esim. nippuside AMKA-linjassa, sen tulee olla ultraviolettisäteilyä kestävää materiaalia. Kaapeli on tämän lisäksi erikseen suojattava mekaaniselta vaurioitumiselta, esim. kaapelin läpivientireikä pylväässä on varustettava muoviholkilla. H1 H100 ASENNUSREITIT Kaapelikaivannot Kaikissa kaivantotöissä on noudatettava paikkakuntakohtaisia kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvista kaivuutöistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Kaivuupaikka siistitään alkuperäiseen kuntoon urakkaan sisältyvänä mm. nurmikon kylvämisineen ja asfalttitöineen. Maakaapeliojan rakenteesta on esitetty suunnitelmaasiakirjoissa oma mitoituskuva. Kaapeliojat on tarkastutettava tai valokuvattava työn aikana niin, että kaapeliojan syvyys on todettavissa. Viherrakentamisessa noudatetaan Infrarakenteiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006 ja Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT '09 ohjeita. Rakennuskohde on pääosin omakotitaloaluetta, jossa kaapelointi ja kaivuutyöt on suoritettava varovaisuutta noudattaen niin, että puiden ja pensaiden juuristoja ja istutuksia vahingoitetaan mahdollisimman vähän. Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Kohteeseen asennetaan suunnitelmapiirustuksissa esitetyt maakaapelit uusiin kaapelikaivantoihin. Kaapelikaivannot tehdään kaivamalla. Maanrakennusurakkaan sisältyvät työt, kts. kohta H011. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Kaapelit on asennettava suunnitelmassa osoitettuun paikkaan. Sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta arvosta on enintään ±0,2 m, kun katu sijaitsee tiheän kaupunkirakenteen alueella. Tiemäisillä kaduilla sallittu poikkeama on ±0,4 m. Odotettavissa olevien painumien vuoksi kaapeliin jätetään riittävästi liikkumavaraa. Asentaminen Kaapeliojan pohjalla ei saa olla kiviä ja pohja on tasattava 0,15 m hiekkakerroksella, jolle kaapelit lasketaan ja suojataan kourulla. Louhepenkereessä hiekan pysyminen paikallaan varmistetaan tarvittaessa suodatinkankaalla (luokka II). Ojan pohja ja luiskat vuorataan kankaalla, jonka reunat käännetään alkutäytön jälkeen hiekkakerroksen päälle. Kaapelit saa asentaa sen jälkeen, kun jakava kerros on tehty tai louhepenger kiilattu, luiskat muotoiltu ja jalustat pystytetty sekä pohjahiekkakerros asennettu. Maadoituselektrodien kohdalla kaivantoon tuleva kupariköysi pitää asentaa kaivannon pohjalle ennen pohjahiekan levitystä. Alkutäyttö tehdään hiekalla (maksimiraekoko 2 mm) siten, että suojakouru tai putki ja kaapeli peittyy vähintään 0,15 m. Sen jälkeen kaapelioja täytetään kaivuumaalla tai muulla sopivalla materiaalilla, joka ei sisällä louhetta tai kiveä. Jos kaapelioja on kaivettu kadun päällysrakenteeseen, on rakenne palautettava alkuperäiseen tilaansa. Tievalaistuksen ryhmäkaapelit on merkittävä varoitusnauhalla. Laadunvarmistus Kaivaminen siihen liittyvine toimenpiteineen on rajoitettava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta liikenteelle aiheutettu haitta pysyy pienenä. Kaivuutyö tehdään työ- ja tyyppipiirustusten mukaan. Ajoratojen kaivamalla tehtävissä alituksissa käytetään HDpolyeteenisiä tai polypropeenisia suojaputkia, joiden rengasjäykkyyden nimellisarvo on T8 ja vähimmäispeitesyvyys 0,4 m. Putken sisähalkaisija on määrätty suunnitelmassa, kuitenkin vähintään 95 mm. Suojaputki asennetaan yleensä 1,0 m syvyyteen. Varalle jäävät putket on suljettava suojatulpilla. Urakoitsija valvoo maanrakennusurakoitsijan suorittamien kaapeliojien kaivuun. Maanrakennusurakoitsija toimittaa kivettömän täyttöhiekan ja suorittaa kaivutyöt. Suunnittelu ja dokumentointi Urakoitsijan tulee ottaa yhteys rakennuttajan kartoitusryhmään ennen alkutäytön tekemistä ja alitusputkien päiden peittämistä, jotta ryhmä voi mitata kaapeleiden sijainnin rakennuttajan johtokarttaan merkitsemistä varten. Urakoitsija merkitsee kaapelikarttaan kaapelireitin etäisyyden tunnistettavista maaston kiintopisteistä. H2 MÄT H202 H2026 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTEL- 0,4 kv pääjakelujärjestelmät Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Vikatapauksissa vaarallisten kosketusjännitteiden esiintymisen ehkäisemiseksi sekä järjestelmien ja laitteiden häiriöiden minimoimiseksi toteutetaan maadoitukset ja potentiaalintasaukset. Standardin SFS 6000 mukaan nollajohdin on maadoitettava enintään 200 m etäisyydellä verkon syöttöpisteestä ja jokaisen yli 200 m pituisen johdon tai johtohaaran loppupäässä tai enintään 200 m:n etäisyydellä loppupäästä. Maadoitusimpedanssin arvoksi on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä saamaan alle 100 ohmia. Käräjätien valaistussaneeraus

9 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Jokaisen valaisinpylvään potentiaalintasaus suoritetaan valaisinpylvään kytkentäkotelon PEN-liittimellä. Toiminta Sähköteknisten vikatapausten sattuessa maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmä aiheuttaa varolaitteiden välittömän toiminnan ja estää vaarallisten kosketusjännitteiden syntymisen. Asentaminen Maadoitus on yhdistettävä ryhmän jakokohdissa 16 mm2:n kupariköydellä vastaan tulevan ryhmän viimeiseen pylvääseen. Suunnitelmassa esitetyillä valaisinpylväillä on PEN johdin käyttömaadoitettava kaapelikaivantoon. Maadoitusten maavastusten tulee täyttää SFS 6000 mukaiset maadoitusresistanssiarvot. Keskusten maadoitukset tulee tehdä sähkölaitoksen maadoitusta koskevien ohjeiden mukaan pystymaadoitussauvoja ja 16 mm2:n kupari köyttä käyttäen. Asennustyön tekijän on mitattava maadoitukset ja laadittava mittauspöytäkirja. Kun maadoituksia tehdään suurjännitelinjojen ja kaasuputkien lähellä, työssä noudatetaan näiden omistajien antamia asennusohjeita. H5 H501 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT Tievalaistusjärjestelmä Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Käräjätie valaistaan asemapiirustuksessa esitetyllä tavalla. Valaisimet ovat esitetty pylväsluettelossa valonlähteineen ja asemapiirustuksessa johdotuksineen. Urakka sisältää luetteloissa ja piirustuksissa esitetyt valaisimet pylväineen ja kytkentöineen. Toiminta Kohteen valaistuksen ohjaus tapahtuu nykyisen ohjauksen perusteella. H5011 Valaisimet Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Kohteeseen asennetaan asemapiirroksessa ja luetteloissa esitetyt valaisimet lamppuineen. Pylväsluettelossa esitetyt valaisimet on numeroitu paalulukeman mukaisesti. Urakkaan sisältyvät valaisimet, liitäntälaitteet, valonlähteet ja kiinnitystarvikkeet sekä ne lisätarvikkeet, jotka on mainittu pylväsluettelossa ja tässä sähköselityksessä. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Urakoitsija hyväksyttää valaisin- ja lampputyypit rakennuttajalla jos ne poikkeavat suunnitelmiin merkityistä tyypeistä. Hyväksymistä varten tarvittavan teknisen aineiston toimittaminen sisältyy urakkaan. Purkauslamppuvalaisimet varustetaan häiriönvaimennuskondensaattoreilla ja kompensoinnin huomioivin liitäntälaittein. Valaisinkohtaisessa kompensoinnissa tehokertoimen tulee olla vähintään 0,9. Liitäntälaitteiden ja kompensointikondensaattoreiden tulee olla valaisimen sisällä. Valaisimien kaikkien osien on oltava syöpymättömiä. Valaisimissa olevien ruuvien ja mutterien < M8 tulee olla ruostumatonta terästä 18/8. Suurempien ruuvien tulee olla kuumasinkittyjä standardin SFS 2765 mukaan. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan sateenpitäviä. Rakenteen on oltava jäänmuodostusta estävä. Valaisimien tulee olla helposti avattavia; suojakupujen tulee olla iskunkestävää akryylimuovia tai vastaavasta aineesta valmistettuja. Lasikuitukupuja ei saa käyttää. Suojakuvun tai sen kehyksen ja valaisimen rungon välisenä tiivisteenä tulee käyttää huopaa, silikonikumia tai muuta vastaavaa tiivistettä. Jos tiivisteenä on kumi, tulee kuvun olla varustettu ilmanvaihtosuodattimella. Valaisimien heijastimet tulee valmistaa puhtaasta, eloksoidusta alumiinista vai vastaavasta. Heijastimien ainepaksuuden tulee olla >1,25 mm tai niiden jäykkyydestä on huolehdittava riittävällä reunakäänteillä tai vahvikkeilla. Valaisimissa tulee olla suojamaadoitusliitin ja eristävästä aineesta valmistettu kaapelin vedonpoistolaite. Ketjutettavissa valaisimissa tulee olla vedonpoistolaite myös lähtevälle kaapelille. Valaisimien tulee olla samaa tyyppiä koko suunnitellulla alueella, ellei suunnitelmissa ole toisin määritelty. Valaisimet on voitava kiinnittää joko valaisinvarteen tai pylvään päähän. Valaisimet varustetaan käytettävän lampun lajia ja muotoa osoittavalla merkinnällä. Merkki asennetaan valaisimen vasempaan reunaan valaisimen varren suunnasta katsottuna. Asentaminen Tievalaisimia asennettaessa on valaisimet suunnattava siten, että niiden alapinta tulee yhdensuuntaiseksi kadun pituusleikkauksen kanssa ja valaisimet ovat kohtisuorassa kadun keskilinjaa tai liittymäkaarta vastaan. Valaisimen ja varren kiinnityskohta on tiivistettävä valaisimen asennusohjeiden mukaan käyttäen valaisimeen liittyviä tiivisteosia. Asennustilanteessa tulee tarkistaa, että valaisimen valoteknillisiin ominaisuuksiin vaikuttavat säädöt (esim. lampun kanta ja heijastimet) ovat suunnitelman mukaisissa asetuksissa. Valaisimien tulee olla kunnolla puhdistetut. H5012 Valonlähteet Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Valaisinpylväsluettelon mukaiset valaisimet varustetaan luettelon mukaisilla uusilla lampuilla ja toiminnan edellyttämillä liitäntä- ja sytytyslaitteilla. Käräjätien valaistussaneeraus

10 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro H5013 Pylväät Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Kohteeseen asennetaan asemapiirroksessa ja valaisin- ja /tai pylväsluettelossa esitetyt pylväät. Kaksiajorataisen ja pyörätien välisen osuuden valaisinpylväät asennetaan tyyppipoikkileikkauskuvan mukaisesti. Valaistava tieosuus ei edellytä myötääviä pylväitä. Nopeusluokka tiellä on 40 km/h. Pylväsluettelossa on esitetty käytettävät pylvästyypit ja niiden lisävarusteet. Urakkaan sisältyvät pylväät, kaapeliliitäntälaitteet ja valaisinkiinnitystarvikkeet sekä ne lisätarvikkeet, jotka on mainittu luetteloissa ja tässä sähköselityksessä. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Pylväisiin on merkittävä vähintään 20 vuotta pysyvällä tavalla pylvään omistaja ja asentamisvuosi. Näiden tietojen ja hankkeen loppupiirustusten perusteella on voitava selvittää pylvään momenttikestävyys, mitat ja piirustus, jonka mukaan pylväs on valmistettu. Maahan upotettaviin pylväisiin on kiinnitettävä merkki siten, että sen etäisyys pylvään alapäästä on 3,0m. Pylväiden sinkitys ja muu pinnoite sekä suoruus on tarkastettava työmaalla ennen pystytystä. Kaikissa metallisissa pylväissä on oltava kytkentäaukko. Pylväiden kytkentäaukkojen kansien ruuveina käytetään erikoisruuveja. Jos kansi salvataan ainoastaan aukon yläreunasta, käytetään kolmiokaralukitusta. Asentaminen Pylväät kiinnitetään ja tuetaan niitä varten valmistettuihin säädettäviin tehdasvalmisteisiin betoniperustuksiin. Uudet pylväät varustetaan Enston pylväskalusteella SV15.12 (4 x Al / Cu 1,5-25 +PEN-liitin). Pylvään sisässä kaikkien kaapeleiden päät tulee merkitä syöttösuunnan mukaisesti molemmista päistään. Pylväällä käytössä oleva vaihe merkitään kirjain- numerotunnuksin. Valaisimen ja varren oman painon kuormittama pylväs suunnataan siten, että pylvään rungon päät tulevat samalle pystysuoralle. Valaisinvarret asennetaan kohtisuoraan kadun keskilinjaa vastaan. Yksivartisten pylväiden kytkentäaukot sijoitetaan tien suuntaisesti pylvään taakse katsottuna lähintä ajokaistaa lähestyvästä ajoneuvosta. Kytkentäaukkojen kansien ruuveina käytetään kuusiokoloruuveja. H5013 Jalustat ja perustukset Järjestelmän yleiskuvaus, sisältö ja laajuus Betoniperustukset asennetaan asemapiirroksessa esitettyihin paikkoihin maanrakennusurakkaan sisältyvänä. Teräsbetonijalustat sijoitetaan tien pituussuunnassa suunnitelmien mukaiseen paikkaan. Jalustan yläpinnan korkeus mm maan ja 50 mm keskikorokkeen pinnasta. Pylväät perustetaan työkohtaisen suunnitelman mukaisesti. Perustamistavat on esitetty liitepiirustuksissa. Perustukseen kuuluu jalusta sekä ympärystäyttö. Suoraan maahan upotettavilla pylväillä jalustan leveydeksi otetaan pylvään paksuus. Jalustoissa on oltava pylvään pystysuoraan asentamista varten säätömekanismi, jos siitä on suunnitelmissa erikseen mainittu. Rakennuttajalle luovutettaessa säätövarasta pitää olla käyttämättä niin paljon, että pylvään yläpäätä voidaan myöhemmin siirtää joka suuntaan vähintään 0,05 x rungon korkeus. Tällöin säätö on voitava tehdä kaivamatta maata enempää kuin 0,3 m. Jalustojen yhteensopivuus käytettävien pylväiden kanssa on varmistettava etukäteen. Ennen asentamista on lisäksi tarkistettava, että kaapeliaukoissa ei ole naarmuttavia epätasaisuuksia eikä suojaamattomia betoniteräksiä näy betonin pinnassa. Maakaapelia käytettäessä maakaapeli on voitava tuoda jalustaan kahdesta suunnasta. Läpivientireiän halkaisijan on oltava vähintään 100 mm, eikä siinä saa olla kaapelia naarmuttavia epätasaisuuksia. Jalustojen kiinnityslaitteiden kierteiden on oltava betonista ja sinkkiroiskeista niin puhtaat, että mutterit voidaan kiertää normaalisti. Betonijalustojen teräkset on suojattava vähintään 30 mm suojabetonilla. Putkimaisen jalustan pohjassa on oltava veden poistumistie. Jalustojen pystytystyössä ja suuntauksessa on noudatettava sellaista tarkkuutta, että valaisinrivistä tulee kadun linjaa ja tasauksen päämuotoa noudattava jono, josta yksittäinen valaisin saa poiketa enintään +50 mm. Peräkkäisten pylväiden poikkeamien välinen ero saa olla enintään + 50 mm kadun poikittaissuunnassa. Tarvittaessa jalustaa saa siirtää kadun pituussuunnassa enintään ±2,0 m. Jalustakuopat on kaivettava varoen, vahingoittamatta maassa mahdollisesti olevia muita kaapeleita tai rakenteita. Jalustan korkeus mitataan jalustan keskeltä. Pylvään ympärillä luiska täytetään ja muotoillaan siten, että oikea korkeus maanpinnasta saavutetaan. Lisätäytön pituudeksi kadun suunnassa tulee vähintään 20 kertaa jälkitäytön korkeus. Luiskan täytemaan, yleensä moreeni, hienoainespitoisuus saa olla enintään 50 %. Ympärystäyttö Perustamistapa ja jalustatyypit on määritelty suunnitelmapiirustuksessa. Jos perustamisolosuhteet poikkeavat suunnitelmissa esitetystä tai niitä ei ole mainittu suunnitelmapiirustuksissa, ympärystäyte tehdään seuraavasti: ympärystäytteen ja perusmaan luokkaan I kuuluvat louhe, leveä kivikiilaus ja tiivis, routimaton murske. Murske tiivistetään enintään 0,3 m kerroksena luokkaan II kuuluvat luonnontilainen sora, karkea ja keskihiekka sekä hiekkamoreeni, jonka hienoainespitoisuus on enintään 35% sekä enintään 0,3 m kerroksina lähellä optimikosteutta tiivistettynä edellä mainitut materiaalit Käräjätien valaistussaneeraus

11 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro luokkaan III kuuluvat luonnontilaiset tai tiivistetyt hienohiekka, silttimoreeni ja kuivakuorisavi ja siltti sekä 0,3 0,6 m kerroksina tiivistetty luokkaan II kuuluva täyte luokkaan IV kuuluvat hiekat ja moreenit, kun pohjaveden pinta on lähempänä kuin 1 m maanpinnasta luokkaan V kuuluvat siltti, pehmeä savi, lieju ja turve. Luokassa V tarvitaan vähintään kapea ympärystäyte Jalustan mitoituksessa käytettävä luokka määrätään ympärystäytteen mukaan, kun ympärystäytteen leveys on vähintään 5 kertaa jalustan leveys. Leveä ympärystäyte tiivistetään tärylevyllä. Kapea murske-, sora- tai tiivis hiekkatäyte nostaa perustamisolosuhteet luokasta IV ja V luokkaan III. Kapea ympärystäyte tiivistetään esim. sauvalla. Kapean ympärystäytteen leveys on 3 kertaa jalustan leveys Kapea kivikiilaus nostaa perustamisolosuhteet luokasta III luokkaan II. Kivikiilaus tehdään vain pylvään alapäähän, jossa sen leveys on 0,4 m, sekä maanpintaan, jossa sen leveys on vähintään 3 kertaa jalustan leveys. Jos ympärystäyte on edellä esitettyä kapeampi, jalusta mitoitetaan perusmaan mukaan. Käytettäessä kaivamatta maahan painettavia tai kierrettäviä jalustoja, jalusta mitoitetaan perusmaan mukaan. Ympärystäytteen laadussa on otettava huomioon jalustan valmistajan ohjeet. Perusmaan ollessa silttiä, savea tms. peruskaivanto vuorataan suodatinkankaalla, jotta ympärystäytteen ja perusmaan sekaantuminen estyy. Veden kertyminen onton putkimaisen jalustan tai onton upotetun pylvään sisään on estettävä sulkemalla veden pääsy jalustaan tai järjestämällä vedelle luotettava poistumistie tai täyttämällä vettä keräävä tila hiekalla, soralla tai vastaavalla. Jos ympärystäyte kuuluu perusmaata huonompaan luokkaan, jalusta mitoitetaan ympärystäytteen mukaan. Viemäreiden ja muiden johtojen läheisyydessä jalustan pitää olla vähintään 0,2 m etäisyydellä näistä. Jos etäisyys viemäristä tai vesijohdosta on alle 0,5 m, väliin on asennettava suulakepuristettu solumuovinen lämpöeriste. Laitilassa Suunnittelutoimisto Enertel Oy Ari Nivola Käräjätien valaistussaneeraus

12 Pappilantie 7, LAITILA Käräjätie KOKEMÄKI Asiakasnumero: 4452 Työnumero: Piirustusnumero Alkuperäissarja pvm. Viimeinen muutos - S Sähköselitys - S Piirustusluettelo Piirustuksen nimi Koodi Mittakaava - S Asemapiirros 1: S Asemapiirros, nykyinen valaistusverkko (purettava) 1: S Valaisinpylväsluettelo - S Massaluettelo - S Alitusputkiluettelo - S Valaisinpylväs- ja valaisinvarsikuvanto 1:50 - S Maakaapelioja, mitoituskuva Urakkaohjelma Työturvallisuusasiakirja VAIHE: 1 = Luonnospiirustus 2 = Suunnitelmapiirustus 3 = Työpiirustus 4 = Luovutuspiirustus TARKOITUS: Vaihe / revisio 2 / U Päivämäärä Tilaaja Suunnittelija Sähköurakka Jakelu Kopioiden määrä / tarkoitus H = Hyväksyttäväksi S = Suunnittelua varten U = Urakkalaskenta K = Käyttöön työaik. T = Tiedoksi

13 Sivu / sivut PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO 1 / 2 Päiväys Kokemäen alue, Käräjätie Työnumero Kokemäki Piirr.nro 200 P / W Pylväs Valaisin Etäisyys Maa- Nro Pl H/m V/m Lamppu Jalusta reunasta Tieosuus Huom! doitus L1 L2 L3 (pos) (pos) / m MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 X Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 X Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 X Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 SJ-2 1 0,5 Käräjätie MT 1 Kakkulaistentie Vain valaisin vaihdetaan MT 2 SJ-2 1 0,5 Kakkulaistentie MT 1 SJ-2 1 0,5 X Kakkulaistentie MT 1 SJ-2 1 0,5 Kakkulaistentie

14 Nro Pl H/m V/m Sivu / sivut PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO 2 / 2 Päiväys Kokemäen alue, Käräjätie Työnumero Kokemäki Piirr.nro 200 P / W Pylväs Valaisin Etäisyys Maa- Lamppu Jalusta reunasta Tieosuus Huom! doitus L1 L2 L3 (pos) (pos) / m MT 1 SJ-2 1 0,5 Vuolletie Valaisimet: Pos 1 70W, Monimetalli (MT) Schreder, Ambar 2 MT 70W, Tasolasi Pylväät: Pos 1 8m Tehomet Oy, P 110 B 108 K, Yksivartinen, tyven halk. 145mm Pos 2 8m Tehomet Oy, T 110 B 108 K, Kaksivartinen kartiopylväs, tyven halk. 145mm Pylväskalusteet: SV / Pylväs Selitteet H = valaisimen korkeus tien pinnasta V = valaisinvarren pituus P = lampun teho Etäisuus reunasta mitataan ajoradan reunaviivasta

15 MASSALUETTELO Sivu / sivut 1 / 1 Päiväys Kokemäen alue, Käräjätie Työnumero Kokemäki Piirr.nro 201 Nimitys Määrä Yksikkö Huom. Hinta /yksikkö Teräsbetonijalustat Sähkö-Jokinen, SJ-2 25 kpl Asennus maanrak.urakassa Valaisinpylväät Pos.1, 8m, yksivartinen 24 kpl Pos. 2, 8m kaksivartinen 1 kpl Pylväskalusteet SV kpl Valaisimet lamppuineen Pos. 1, 70W MT 27 kpl Alitusputket TEL B m Asennus maanrak.urakassa Keskukset Kaapelikaivannot 0,7m syvä, 0,4m leveä 881 m Maanrakennusurakassa Kaapelivaroitusnauha " SÄHKÖKAAPELI" 881 m Asennus maanrak.urakassa Kaapelit AXMK 4x35 S m AXMK 4x25 S 1024 m Asennus maanrak.urakassa AXMK 4x16 S m MMJ 3x2,5 S 210 m Kaapelinsuojaraudat 3 m Maadoitukset HK 16/7x1,68, á 25m 4 kpl Asennus maanrak.urakassa Liittymät Nykyinen

16 ALITUSPUTKILUETTELO Sivu / sivut 1 / 1 Päiväys Kokemäen alue, Käräjätie Työnumero Kokemäki Piir.nro 202 Nro Tieosuus PL-väli Koko Määrä/ m kpl Huom. 1 Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Käräjämäki Kakkulaistentie Kakkulaistentie Käräjämäki Urakkaan sisältyvä alitusputkimäärä yhteensä 171

17

18 Käräjätien valaistus U R A K K A O H J E L M A

19 1 Käräjätien valaistus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana on rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ) 1.1 Rakennuskohde, sijainti ja laajuus Työ käsittää kohdassa 3. tarkemmin määritellyn Betorantien valaistuksen rakentamisen. 1.2 Rakennuttaja Tekninen toimisto Tulkkilantie 2, Kokemäki puh: fax: (02) Yhteyshenkilö: Markus Virtanen Puh sähköposti: 1.3 Rakennuttaminen ja valvonta Tekninen toimisto Tulkkilantie 2, Kokemäki puh: fax: (02) Yhteyshenkilö: Markus Virtanen Puh sähköposti: 1.4 Suunnittelijat Sähkösuunnittelu Suunnittelutoimisto Enertel Oy Pappilantie 7, LAITILA Puh. (02) , telefax (02) Yhteyshenkilö: Ari Nivola GSM sähköposti:

20 2 1.5 Rakennusalueen ja ympäristön käyttö 2. URAKKAMUOTO Urakoitsija (sähköurakoitsija) on velvollinen kuljettamaan syntyvät purku-, raivaus- ja rakennusjätteet kaatopaikalle tai rakennuttajan määräämään paikkaan. 2.1 Yleistä Urakkamuotona on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. 2.3 Urakkasuhteet Sähköurakoitsijan sopimussuhde on määritelty tilaajan tarjouspyynnössä. 3. URAKAN LAAJUUS 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää Käräjätien valaistuksen saneeraamisen sähköurakan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakan laajuus ilmenee suunnitelmapiirustuksista. Työalueena käytetään asemapiirroksen mukaista tiealuetta. Mahdollisesti tarvittavasta leveämmästä työalueesta tulee sopia rakennuttajan kanssa erikseen. Puut, pensaat ja kasvit pyritään säästämään mikäli mahdollista. Puiden tarpeetonta kaatoa tulee välttää. Yksityiskohtaisemmin työalueesta ja puiden suojaustarpeesta sovitaan katselmuksessa ennen työn aloitusta. Rakennuttaja on hankkinut työtä varten tarvittavat luvat. Kaikista muista luvista vastaa urakoitsija. Uusien pylväiden sijoituspaikkoja ei ole merkitty maastoon. 3.2 Sähköurakka Sähköurakkaan sisältyvät valaistuksen rakentaminen suunnitelmien mukaisesti valmiiseen käyttökuntoon urakkarajaliitteen mukaisesti. Maanrakennustyöhön sisällytetään kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt sekä kaapeleiden, varoitusnauhojen, suojaputkien ja jalustojen asennustyöt. Kaikilla tieosuuksilla, joissa rakennustyötä suoritetaan, urakoitsija on velvollinen pitämään riittävän levyisen osan tiestä kuljettavassa kunnossa koko työmaan ajan paikallista liikennettä varten. Urakoitsija hankkii mahdollisesti tarvittavat luvat yksityisteiden työnaikaiseen käyttöön materiaali- tms. kuljetuksia varten. Yksityisteille ja muille alueille mahdollisesti aiheutuvat vauriot on urakoitsijan kustannuksellaan korjattava ja alueet siistittävä.

21 3 Työturvallisuudessa urakoitsijan on noudatettava voimassa olevia työsuojelu ja turvallisuuslakeja ja asetuksia. Rakennuttajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tehdä työmaalla työsuojelutarkastuksia tarvittaessa ja puuttua havaitsemiinsa puutteisiin tai epäkohtiin. Urakoitsija on velvollinen nimeämään työsuojelusta vastaavan henkilön sekä ennen työmaan aloittamista toimittamaan rakennuttajalle työmaata koskeva työsuojelun toimintasuunnitelma. Urakoitsijan tehdessä tai teettäessä töitä yleisillä liikennealueilla on liikenteenohjaustehtävissä työskentelevän käytettävä standardin SFS-EN 471 mukaista suojausluokan 3 varoitusvaatetta ja muissa töissä suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetta. 4. ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata suoraan suunnittelijoilta. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan (sähköurakan) osalta rakennusurakan sopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Asiakirjojen pätevyysjärjestys Työssä noudatetaan alla esitetyssä järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: urakkasopimus urakkaneuvottelumuistiot rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 urakkatarjouspyyntö urakkaohjelma työkohtaiset työselitykset suunnitelmapiirustukset tarjous Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden, työnvalvojan, tarvikkeiden valmistajien ja toimittajien sekä muiden urakoitsijoiden antamia piirustuksia, selvityksiä ja täydentäviä ohjeita. Piirustukset ja selitykset on käsitettävä toistensa täydennyksiksi ja yhdeksi kokonaisuudeksi siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä kokonaisuuden että sen osat. Tällöin riittää, että kukin osa tai työ on mainittu jossakin asiakirjaryhmässä, joten suunnitelma-asiakirjat täydentävät toisiaan ja niiden vertailuvelvollisuus on urakoitsijalla. Mikäli näiden kesken syntyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttajan edustaja urakoitsijaa kuultuaan tulkinnan. Kaikki piirustuksissa ja työselityksissä mainitut tai esiin-

22 4 tyvät työt kuuluvat sähköurakkaan ellei nimenomaan ole huomautettu ei kuulu urakkaan. 4.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei suorita määrälaskentaa. 5. URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa heti, kun urakkasopimus on tehty. 5.2 Rakennusaika Työsuoritusten tulee olla valmiina, tarkastettuna ja vastaanotettuna tarjouspyynnössä mainitussa aikataulussa. 5.4 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 5 viikolta. Viivästyssakon määrä alkavalta viikolta on seuraava: - sähkötöissä 0,5 % urakkahinnasta 5.5 Työaikataulun tekeminen Urakoitsija laatii työaikataulun rakennuttajan kanssa yhteistyössä. 6. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 6.1 Takuuaika Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn. Takuuaika on vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi vuotta. 6.2 Vakuudet Yleisten sopimusehtojen 4 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi sähköurakoitsija antaa 10 % urakkahinnasta. b) takuuajan vakuudeksi sähköurakoitsija antaa 5 % urakkahinnasta, ja sen tulee olla voimassa takuuaikana ja 3 kuukautta sen jälkeen. 6.3 Vakuutukset

23 5 Urakoitsijalla (sähköurakoitsija) tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 6.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.3 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai erittelylaskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa, vastaavin perustein sovittuja hintoja. Ennen muutos- ja lisätöihin ryhtymistä on asiasta sovittava rakennuttajan yhteyshenkilön kanssa. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnanmääräämisperusteita eikä hinnasta voida muutoin sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 32 :n mukaisesti ellei rakennuttaja ota sitä toteutettavakseen. 7.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan toimesta työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko jonka rakennuttaja hyväksyy. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankintaa että asennusta. Ennakot Ensimmäinen maksuerä on korkeintaan puolet rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä suoritetaan urakoitsijalle kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, rakennusaikainen vakuus on annettu rakennuttajalle ja työt kohteessa on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Maksuerä suoritetaan, kun työ on hyväksyttynä vastaanotettu, takuuajan vakuus on annettu ja käytönopastus annettu rakennuttajalle. Maksujen suoritusaika ja viivästyssakko

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Valaistussaneeraus 2015 Sonnilantie 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Valaistussaneeraus 2015 Sonnilantie 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Kokemäen kaupunki Valaistussaneeraus 2015 Sonnilantie 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelot massaluettelot alitusputkiluettelot maakaapelioja

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖTYÖSELOSTUS. Valaistussaneeraus 2016 Valaisimien uusiminen, Kakkulaistentie, Satakunnantie ja Sonnilantie KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖTYÖSELOSTUS. Valaistussaneeraus 2016 Valaisimien uusiminen, Kakkulaistentie, Satakunnantie ja Sonnilantie KOKEMÄKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Kokemäen kaupunki Valaistussaneeraus 2016 Valaisimien uusiminen, Kakkulaistentie, Satakunnantie ja Sonnilantie 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelot

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun

Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun Pappilantie 7, 23800 LAITILA Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun Piirustusnumero Alkuperäissarja pvm. Viimeinen muutos Koodi 4467-001-01 7.5.2013 Piirustusluettelo Piirustuksen nimi Mittakaava

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki PIIRUSTUSLUETTELO

Kokemäen kaupunki PIIRUSTUSLUETTELO PIIRUSTUSLUETTELO Valaistussaneeraus 2017 KVK-101, KVK-102, KVK-103, KVK-106, KVK-109, KVK-110, KVK-111, KVK-301, KVK-401, KVK-403, KVK-405, KVK-406, KVK-407, TVK-101, TVK-107 32800 KOKEMÄKI Pappilantie

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

PL 3401, Espoo

PL 3401, Espoo Espoon kaupunki 10.02.12 Sivu 1/8 KOHTEEN YLEISTIEDOT A A0 A01 KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Eestinmetsän päiväkoti Kaupunki: Espoo Kaupunginosa:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

SÄHKÖSELITYS TYÖ N:O S02362.P MUSTASAAREN KUNTA BÖLE 2:SEN TIEVALAISTUS MUSTASAARI

SÄHKÖSELITYS TYÖ N:O S02362.P MUSTASAAREN KUNTA BÖLE 2:SEN TIEVALAISTUS MUSTASAARI TYÖ N:O S02362.P012 11.10.2017 SÄHKÖSELITYS MUSTASAAREN KUNTA BÖLE 2:SEN TIEVALAISTUS 65610 MUSTASAARI INSINÖÖRITOIMISTO GRANLUND POHJANMAA OY SEINÄJOKI 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄHKÖSELITYS 1 0 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o 74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS TS Vartiola

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS TS Vartiola SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 1741-TS Vartiola A A0 KIINTEISTÖHALLINTO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT A0.1 Rakennuttaja A0.5 Suunnittelijat Punkalaitumen kunta Vesilahdentie

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. 1 (3) URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015 LINNALAN KAMPUS Muutokset 2015 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja Rakennuskohde Urakan sisältö

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot