Tavoitteena tyytyväinen asiakas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena tyytyväinen asiakas"

Transkriptio

1 Tavoitteena tyytyväinen asiakas Asiakkaan kannalta paras ratkaisu Markkinaolosuhteita vastaava hinta Odotuksia vastaava laatu Toimitus sovittuun aikaan Mahdollisimman tehokas yrityksen sisäinen työskentely Mahdollisimman vähäinen ympäristön kuormitus Tuotteet ja palvelut ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001

2 Sivu 2(9) Hyvä lukija, Laatu on aina ollut keskeisellä sijalla toiminnassamme, sillä yrityksemme menestys perustuu nimenomaan tuotteidemme ja palvelujemme laatuun. KAESER sai ensimmäisen ISO standardin mukaisen sertifiointinsa Saksassa vuonna Tuolloin osoitimme, että yrityksemme työntekijöillä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys työntekijöillämme on käytettävissään työn suorittamiseen vaadittavat välineet meillä on standardin jokaista osa-aluetta käsittelevät kirjalliset ohjeet kykenemme koska tahansa osoittamaan, että työntekijämme myös noudattavat näitä ohjeita. Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmäämme Quality, Environmental and Workplace Safety Management System (QESM-System) sovelletaan kaikissa KAESER-konsernin toimipisteissä kautta maailman. QESM-järjestelmässä dokumentoimme, kuinka yrityksemme täyttää seuraavien standardien vaatimukset: ISO 9001:2008 (Mobilair-rakennuskompressorien kohdalla myös eurooppalaisten tieliikennemääräysten asettamat vaatimukset) ISO 14001:2004 OHSAS (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series) Käytössämme ovat seuraavat instrumentit: prosessiorientoitunut dokumentaatiorakenne mitattavissa olevat tavoitteet toiminnan eri osa-alueilla tunnusluvut, jotka arvioimme ja joita verrataan tavoitteisiin aikaisempien aikajaksojen vastaaviin tunnuslukuihin jatkuvaan parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. QESM-järjestelmämme muodostuu tästä laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuskäsikirjasta, joka antaa tietoa QESM-järjestelmästämme ja sen rakenteesta sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme prosessejamme kuvaavista QESM-toimintaohjeista QESM-työohjeista, joissa tehtävät kuvataan yksityiskohtaisesti dokumentoinnissa käytettävistä QESM-lomakkeista. Toimintaohjeissa viitataan asiaa täsmentäviin työohjeisiin ja lomakkeisiin. Työohjeiden ja lomakkeiden lajittelu ja numerointi määräytyvät asiasisällön mukaan. Yrityspolitiikan avulla haluamme tuoda perusnäkökohtamme asiakkaidemme ja työntekijöidemme tietoisuuteen. Se arvioidaan säännöllisin välein ja mukautetaan tarvittaessa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. mme kansikuva kertoo yhdellä silmäyksellä, että yrityksen menestys perustuu sen työntekijöihin, jotka kaikki yhdessä ovat vastuussa tavoitteiden saavuttamisesta. Nämä tavoitteet on tietoisesti esitetty pilareina, sillä yrityksen vahvuus ja jatkuvuus on niiden varassa.

3 Sivu 3(9) Yrityspolitiikka Mahdollisimman tyytyväiset asiakkaat ovat yhtiömme keskeinen tavoite. Pyrimme tähän suunnittelemalla tuotteemme ja palvelumme siten, että ne vastaavat asiakkaiden odotuksia. Kilpailukyky, taloudellinen menestys ja yrityksemme jatkuvuus ovat taattuja vain, jos asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Asiakkaidemme odotusten täyttämiseksi tarjoamme ainoastaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluja. Tämän saavuttamiseksi varmistamme tarvittavan infrastruktuurin, luomme ja dokumentoimme toimintomme prosessimaisen toimintamallin pohjalta ja kehitämme niitä jatkuvasti markkinoiden asettamien vaatimusten ja virheanalyysiemme pohjalta jatkuvaan parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Edistämme työntekijöidemme laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveystietoutta järjestämällä koulutusta organisaation kaikilla tasoilla. Edellytämme myös kaikkien työntekijöidemme noudattavan seuraavia periaatteita: Lakien noudattaminen Kaikki toimipisteemme niin Saksassa kuin kansainvälisten tytäryhtiöidenkin sijaintimaissa noudattavat kaikkia toimintaamme sääteleviä lakeja ja määräyksiä. KAESERin nimissä toimivien tai KAESERin tuotteita käsittelevien yritysten kohdalla pyrimme varmistamaan, että ne täyttävät samat laatu- ja ympäristövaatimukset kuin me itse. Työturvallisuus ja terveyden suojelu Vastaamme työntekijöidemme turvallisuudesta ja suojelemme heidän terveyttään työpaikalla. Pyrimme eliminoimaan riskit ja torjumaan tapaturmat ja ammattisairaudet tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä. Ylläpidämme työntekijöittemme työturvallisuustietoutta koulutuksella ja opastuksella. Tarjoamme työntekijöillemme tukea heidän terveytensä edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Perus- ja ihmisoikeuksien kunnioitus Tarjoamme työntekijöillemme tasapuoliset mahdollisuudet ja kohtelemme heitä tasa-arvoisesti ihonväristä, rodusta, kansalaisuudesta, sosiaalisesta taustasta, mahdollisesta vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa, yksityisyyttä ja yksilön oikeuksia. Me emme työllistä ketään vasten hänen tahtoaan emmekä pakota ketään työhön. Emme hyväksy työntekijöittemme epäasiallista kohtelua kuten psyykkistä painostusta, sukupuolista tai henkilökohtaista häirintää tai syrjintää. Huolehdimme asianmukaisesta palkkauksesta ja takaamme kunkin maan lakisääteisen minimipalkan. Noudatamme kussakin maassa voimassa olevia työaikasäännöksiä. Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta kunkin toimintamaan lakien suomissa puitteissa. Työntekijäjärjestöjen tai ammattiliittojen jäseniä ei suosita tai aseteta muita epäedullisempaan asemaan.

4 Sivu 4(8) Ympäristönsuojelu Olemme vakuuttuneita siitä, että elinkelpoisen ympäristön säilyttäminen ei ole vain valtion vaan jokaisen yrityksen ja viime kädessä jokaisen yksilön tehtävä. Me tarkastamme, arvioimme ja valvomme toimintojemme ja tuotteidemme nykyisiä ja tulevia ympäristövaikutuksia soveltuvin toimenpitein lakisääteisten määräysten ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Näin saamiemme tietojen perusteella määrittelemme puitteet kestävälle liiketoiminnalle, joka huomioi energian ja luonnonvarojen säästön sekä ympäristökuormituksen pienentämisen. Korruption ja lahjonnan kielto Emme missään muodossa hyväksy korruptiota tai lahjontaa emmekä mitään lainvastaisia maksutarjouksia tai näihin verrattavia etuisuuksia emmekä salli näiden millään lailla vaikuttaa päätöksentekoomme. Pakko- ja lapsityövoiman kielto Emme palkkaa henkilöitä, jotka eivät voi osoittaa olevansa vähintään 15-vuotiaita. Maissa, joihin voidaan soveltaa kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksen 138 kehitysmaita koskevaa poikkeusta, vähimmäisikä voidaan alentaa 14 vuoteen. Tämä yrityspolitiikka perustaa velvollisuudet vastuullisille mutta ei oikeuksia kolmansille. Yrityksen tavoitteet Jotta voisimme menestyä maailmanmarkkinoilla, on meidän saavutettava seuraavat yritystavoitteet: löydettävä jokaiselle asiakkaalle hänen kannaltaan paras ratkaisu tarjottava tuotteitamme markkinaolosuhteita vastaavaan hintaan tuotettava odotettua laatua toimitettava tuotteet sovittuun aikaan työskenneltävä yrityksen sisällä mahdollisimman tehokkaasti kuormitettava ympäristöä mahdollisimman vähän. Yllä mainitut menestystekijät ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tärkein tekijä on kuitenkin laatu, sillä sitä ei mikään muu tekijä voi kompensoida. Emme ainoastaan halua, että kompressorimme toimivat erittäin taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti tuottamalla enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. Haluamme myös, että ne rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän niin tuotantoprosessin ja elinikänsä aikana kuin käytöstä poistuttuaankin. Thomas Kaeser hallituksen puheenjohtaja KAESER KOMPRESSOREN SE Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser hallituksen jäsen KAESER KOMPRESSOREN SE Krister Wennström toimitusjohtaja KAESER KOMPRESSORIT OY

5 Seite 5(9) KAESER KOMPRESSOREN SE:n laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmää noudatetaan emoyhtiössä Coburgissa yhtiön saksalaisissa toimipisteissä kaikissa KAESERin kansainvälisissä tytäryhtiöissä, jotka käyttävät SAP-järjestelmää. Suomessa QESM-järjestelmää sovelletaan yhtiön suomalaisessa, myös ISO ja standardien mukaisesti sertifioidussa tytäryhtiössä KAESER Kompressorit OY Tiilitie Vantaa Johtamispolitiikka koskee KAESERin kaikkia toimipisteitä ja tytäryhtiöitä. Tämä käsikirja antaa tietoja dokumentaatiomme rakenteesta. Tuotekehitysprosessit koskevat vain seuraavia toimipisteitä: Coburg (Saksa), Gera (Saksa), Fredricksburg (USA) ja Linz (Itävalta). Asiasisällön selventämiseksi tekstiin on sisällytetty kursivoituna esimerkkejä erilaisista vaatimuksista, joita ISO 9001:2008- ja ISO 14001:2004 -standardit asettavat. Toimintaohjeet on jaettu neljään prosessikategoriaan. Jokainen prosessikategoria jakautuu toimintaprosesseihin, jotka puolestaan jakautuvat pääprosesseihin ja nämä edelleen osaprosesseihin. Osaprosesseista käyvät ilmi laadun varmistamisen kannalta keskeisten toimintojen järjestys, toteutuksesta vastaavat työntekijät ja tuloksen saavuttamisen edellyttämät välineet.

6 Sivu 6(9) 1. Johtamisprosessit Johdon vastuu Johtamisprosesseissa esitetään, kuinka yrityksen johto ohjaa ja valvoo yritystä, toteuttaa henkilöstösuunnittelua ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Tämä saavutetaan QESM-järjestelmää soveltamalla, jatkuvasti parantamalla ja varmistamalla sen vaikuttavuus antamalla käyttöön tarvittavat resurssit. Johdon tulee katselmoida organisaation laadunhallintajärjestelmä ennalta suunnitelluin väliajoin varmistaakseen sen jatkuvan soveltuvuuden, asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden. Katselmukseen tulee sisältyä laadunhallintajärjestelmän, mukaan lukien laatupolitiikan ja laatutavoitteiden, parannusmahdollisuuksien ja muutostarpeiden arviointi (ISO 9001: sivu 22). Sisäisiä auditointeja suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Yritysjohto katselmoi QESM-järjestelmän soveltuvuuden tarkoituksenmukaisuuden vaikuttavuuden. Katselmus perustuu sisäisten auditointien tuloksiin, asiakaspalautteisiin, tunnuslukujen arviointiin sekä suoritettuihin korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Katselmuksen tulosten perusteella määritellään prosessien ja tuotteiden parantamiseen sekä resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävät toimenpiteet. Työntekijöiden yhdyshenkilöinä toimivat heidän esimiehensä sekä QESM-valtuutettu, jotka huolehtivat siitä, että laatu- ja ympäristöpolitiikkaa noudatetaan käytännössä laatu- ja ympäristötavoitteet ymmärretään, huomioidaan ja toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla luomalla tälle vaadittavat edellytykset prosessien sisällä toimitaan ohjeiden mukaisesti kaikki tarpeelliset parannukset sisällytetään järjestelmään. QESM-valtuutettu on muusta organisaatiosta riippumaton ja työskentelee suoraan yritysjohdon alaisuudessa. 2. Tukiprosessit Resurssienhallinta Tukiprosessit kuvaavat, kuinka välttämättömät resurssit tulee määritellä ja varata, jotta yrityksen sisäinen työskentely olisi mahdollisimman tehokasta tuotteemme ja palvelumme takaisivat asiakastyytyväisyyden. Organisaation tulee ( ) varmistaa näiden prosessien toiminnan ja seurannan tueksi tarvittavien resurssien ja informaation saatavuus (ISO , sivu 16). Perus- ja kantatietojen hallinta: Tässä toimintaprosessissa määritellään, kuinka osaluettelot, työsuunnitelmat, materiaalien, asiakkaiden, toimittajien ja henkilöstön kantatiedot, aikasuunnitelmat ym. laaditaan, muutetaan ja hyväksytään. Kaikki käsiteltävät tiedot syötetään SAP-järjestelmään. Tulee laatia menettelyohje, jossa määritellään tarvittava ohjaus asiakirjojen riittävyyden hyväksymiseen ennen niiden julkaisemista, asiakirjojen katselmointiin ja tarvittaessa päivittämiseen sekä päivitetyn version hyväksymiseen, ( ) ja varmistamaan, että asiakirjat säilyvät helppolukuisina ja helposti tunnistettavina ( ) (ISO , sivu 18). Tallenteiden tulee säilyä helposti luettavina, selvästi tunnistettavina ja niiden tulee olla saatavilla (ISO , sivu 18).

7 Sivu 7(9) Toimintaprosessissa Asiakirjojen ja tiedostojen hallinta määritellään sisäisten asiakirjojen laatiminen/muuttaminen sekä ulkoisten asiakirjojen (toimitusasiakirjojen, todistusten jne.) käsittely ja hallinta. Organisaation tulee määrittää tarvittava pätevyys henkilöille, jotka suorittavat tuotteen laatuun vaikuttavia tehtäviä, huolehtia koulutuksesta (...), arvioida toimenpiteiden vaikuttavuus (...) ja ylläpitää asianmukaisia tallenteita koulutuksesta, taidoista ja kokemuksesta (ISO , sivu 24). Henkilöstöhallinta sisältää seuraavat pääprosessit: henkilöstösuunnittelu, henkilöstön kehittäminen, rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen. Organisaation tulee määrittää, hankkia ja ylläpitää infrastruktuuri, jota tarvitaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi. Infrastruktuuriin kuuluvat ( ) rakennukset, työtilat ja niihin liittyvä välineistö, prosessivälineet ( ), tukipalvelut (kuten kuljetukset, viestintä tai tietojärjestelmät) (ISO , sivu 25). Infrastruktuurin luominen käsittää rakennusten, koneiden ja koko välineistön huoltoon ja kunnossapitoon sekä testausvälineiden ylläpitoon ja valvontaan liittyvät pääprosessit. Organisaation tulee varmistaa, että ostettu tuote täyttää määritellyt ostovaatimukset. Toimittajaan ja ostettuun tuotteeseen kohdistuvan ohjaustavan ja -laajuuden tulee määräytyä sen mukaisesti, kuinka ostettu tuote vaikuttaa tuotteen toteutukseen tai lopulliseen tuotteeseen. ( ) Valinnan, arvioinnin ja uudelleenarvioinnin kriteerit tulee määrittää. Arvioinnin tuloksista ja arvioinnista aiheutuvista toimenpiteistä tulee ylläpitää tallenteita (ISO , sivu 30). Materiaalien ja osien hankinta sekä toimittajien valinta ja arviointi on määritelty toimintaprosessissa Strateginen ostotoiminta. Ostotiedoissa tulee kuvata ostettava tuote, ja niihin tulee tarvittaessa sisältyä tuotteen, menetelmien, prosessien ja laitteiden hyväksymistä koskevat vaatimukset, henkilöstön pätevyyden toteamista koskevat vaatimukset sekä laadunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset (ISO , sivu 30). Organisaation tulee määritellä ja toteuttaa tarkastus tai muita toimenpiteitä, joita tarvitaan varmistamaan, että ostettu tuote täyttää määritellyt vaatimukset (ISO , sivu 30). Markkinointi kattaa seuraavat pääprosessit: markkinoiden seuranta, tuotevalikoiman, hintojen ja myyntikanavien määrittely, julkisuuskuvan hoito, myyntimateriaalin laatiminen ja julkaisu sekä asiakasyhteyksien hoito. 3. Ydinprosessit Tuotteen toteutus Ydinprosesseja ovat kaikki ydinkompetenssejamme kuvaavat end-to-end-prosessit. Niihin kuuluvat tuotteiden kehittämistä ja erilaisten asiakastarpeiden täyttämistä kuvaavat toimintaprosessit sekä kaikki asiakaspalveluprosessit. Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelun yhteydessä organisaation tulee määritellä suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheet, ne katselmukset, todennukset ja kelpuutukset, jotka ovat tarkoituksenmukaisia suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheissa (ISO sivu 26). Prosessi Tuotteiden kehittäminen kuvaa, kuinka uusia tuotteita kehitettäessä ja rakenteellisia muutoksia tehtäessä on toimittava, ts. kuinka tuotteen kehittäminen on suunniteltava ja ohjattava, kuinka tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset on selvitettävä ja dokumentoitava, kuinka tulokset on arvioitava ja annettava asianosaisten käyttöön ja kuinka niitä on verrattava spesifikaatioihin. Lopuksi määritellään, kuinka tuotteen soveltuvuus määriteltyyn tai aiottuun käyttötarkoitukseen on arvioitava. Organisaation tulee katselmoida tuotteeseen liittyvät vaatimukset. Katselmus tulee tehdä ennen kuin organisaatio sitoutuu toimittamaan tuotteen asiakkaalle (esim. ennen tarjouksen jättämistä, sopimuksen tai tilauksen hyväksymistä, muutosten hyväksymistä sopimuksiin tai tilauksiin) (ISO , sivu 26).

8 Sivu 8(9) Myynnin, logistiikan ja tuotteiden käsittelyn toimintaprosesseissa kuvataan seuraavat osaprosessit, joilla tyydytetään asiakkaiden tarpeet: asiakkaan tarpeiden määrittely, tarjousten laatiminen, saapuvien tilausten tarkastus ja kirjaus, määräaikojen valvonta, tuotteiden rakenteellinen mukauttaminen asiakkaan erityistoiveiden mukaan, materiaalisuunnittelu, komponenttien ja valmiiden tuotteiden tuotannon suunnittelu ja ohjaus sekä tuotteiden muuttaminen ja asiakkaan toimittamien tuotteiden käsittely. Niissä kuvataan myös, kuinka suunnittelemme tuotteiden lähetyksen, keräämme tuotteet varastosta ja kuinka tuotteet on pakattava ja lähetettävä. Organisaation tulee kelpuuttaa kaikki sellaiset tuotanto- ja palveluiden tuottamisprosessit, joissa lopputulosta ei voi todentaa jälkeenpäin tehtävällä seurannalla tai mittauksella. Tällaisia ovat prosessit, joissa puutteet ilmenevät vasta kun tuote on jo käytössä tai palvelu toimitettu. Kelpuutuksella tulee osoittaa, että näillä prosesseilla kyetään saavuttamaan suunnitellut tulokset (ISO , sivu 32). Huoltopalvelun toimintaprosessissa kuvataan, kuinka huoltopalvelumme toimii. Siinä selvitetään, kuinka huoltohenkilöstö toimii häiriö- ja huoltotilanteissa, kuinka reklamaatiot ja huoltosopimukset käsitellään ja kuinka varaosatilaukset ja jätteiden käsittely hoidetaan. 4. Mittaus, analysointi ja parantaminen Prosessikategoriasta "Mittaus, analysointi ja parantaminen" löytyvät toimintaprosessit kuvaavat, kuinka tuotteiden laatu tarkastetaan, kuinka yrityksen sisäisten toimintojen taso varmistetaan ja kuinka sitä jatkuvasti kehitetään ja lopuksi, kuinka asiakastyytyväisyys mitataan. Organisaation tulee määrittää suoritettavat seurannat ja mittaukset sekä seuranta- ja mittauslaitteet, joita tarvitaan osoittamaan tuotteen täyttävän määritetyt vaatimukset. Organisaation tulee luoda prosessit sen varmistamiseksi, että seuranta ja mittaukset voidaan suorittaa, ja että ne myös tehdään siten, että ne täyttävät niille asetetut vaatimukset (ISO , sivut 32 ja 34). Tuotteiden laatu varmistetaan suunnittelemalla välttämättömät tarkastukset määriteltyjen kriteerien pohjalta, tarkastamalla tuotetut osat, rakenneryhmät ja laitteistot tarkastusohjeiden mukaisesti ja viime kädessä poistamalla virheelliset tuotteet tuotannosta ja palauttamalla ne sinne, missä virhe on syntynyt. Organisaation tulee suunnitella ja toteuttaa seuranta-, mittaus-, analysointi- ja parantamisprosessit, joita tarvitaan osoittamaan tuotteen vaatimustenmukaisuus, varmistamaan laadunhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuus ja parantamaan jatkuvasti laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta (ISO , sivu 34). Prosessin laatu turvataan analysoimalla tietoja tilastollisesti sekä korjaavilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä. Yhtenä laadunhallintajärjestelmän suorituskyvyn mittaustapana organisaation tulee seurata tietoja palautteesta, joka liittyy asiakkaan käsitykseen siitä, onko hänen vaatimuksensa täytetty. Menettely tällaisen informaation saamiseksi ja käyttämiseksi tulee määrittää (ISO , sivu 34). Toimintaprosessissa Asiakastyytyväisyyden mittaus määritellään asiakkaiden reklamaatioiden ja tuotetarkkailun analysointi sekä asiakaskyselyjen laatiminen ja arviointi.

9 Sivu 9(9) Tuotevalikoimamme: ruuvi- ja mäntäkompressorit paineilman ja alipaineen tuottamiseen, roottoripuhaltimet, dental-kompressorit, siirrettävät rakennuskompressorit, paineilman kuivaimet, suodattimet, lauhteenpoistimet, lauhteenerottimet, paineilmasäiliöt, kompressorien ohjaukset ja paineilmatuotannon hallintajärjestelmät, etähuolto, lämmön talteenottojärjestelmät, paineilmatarpeen kartoittavat ADA-mittaukset (Air Demand Analysis) sekä ulkoistetut ja asiakaskohtaiset paineilmaratkaisut. Yli 100 tytäryhtiönsä ja yhteistyöyrityksensä kautta KAESER on edustettuna kaikissa tärkeissä teollisuusmaissa eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkina-alueita ovat EU:n, USA:n sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen talousalueet. KAESERin menestyksen takana ovat taloudelliset ja luotettavat tuotteet sekä erinomaiset palvelut. Viime aikoina erityisesti innovatiivisten palvelupakettien merkitys on kasvanut voimakkaasti. Yrityksen vuosia jatkunut, keskimääräistä voimakkaampi kasvu ja laajeneminen perustuvat innovatiivisuuteen, korkeaan laatuun ja henkilöstön sitoutumiseen. Työn korkean laadun turvaa yrityksen oma koulutusjärjestelmä, jonka avulla työntekijöiden ammatillinen osaaminen pidetään aina korkealla tasolla. Viime vuosina tapahtunut laajentuminen uusille tärkeille markkinoille kautta maailman on luonut ja varmistanut uusia työpaikkoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yritys on perustettu vuonna 1919, ja sitä johtavat nykyään DI Thomas Kaeser ja DI Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser. KAESER on kasvava, innovatiivinen ja taloudellisesti riippumaton yhteistyökumppani. KAESER KOMPRESSORIT OY Tiilitie Vantaa Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti: D-ISOFI.5/15

Laatu on aina ollut keskeisellä sijalla toiminnassamme, sillä yrityksemme menestys perustuu nimenomaan tuotteidemme ja palvelujemme laatuun.

Laatu on aina ollut keskeisellä sijalla toiminnassamme, sillä yrityksemme menestys perustuu nimenomaan tuotteidemme ja palvelujemme laatuun. Tavoitteena tyytyväinen asiakas Asiakkaan kannalta paras ratkaisu Markkinaolosuhteita vastaava hinta Odotuksia vastaava laatu Toimitus sovittuun aikaan Mahdollisimman tehokas yrityksen sisäinen työskentely

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Prosessi LST Group Laatupolitiikka

Prosessi LST Group Laatupolitiikka 1 (7) LST GROUP LAATUPOLITIIKKA JOHDON SITOUTUMINEN LST Group yritysten tavoitteena on tuottaa palveluita ja tuotteita asiakkaalle kokonaisvaltaisesti, kustannustehokkaasti, sovittujen toimitusehtojen

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES)

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) 4.12.2007 / Versio 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2.

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Turvallisuus ensin Hätäuloskäynti Suojavarusteet 112 Kokoontumispaikka Hälytys Sandvikin tavoitteena on, että sen toiminta ei aiheuta

Lisätiedot

3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi

3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi 3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi 1. Johtohenkilöiden henkilökohtainen toiminta yrityksessä 1. Johtohenkilöinä olemme saaneet aikaan, että kaikki työntekijämme

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014. Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja

Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014. Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014 Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja 12.11.2014 Taustaa Sairaanhoitopiirillä on ollut käytössään laadunhallintaohjelma keväästä

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK SFS EN ISO 9001 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122), TKK ISO 9000 standardiperhe SFS-EN ISO 9000 SFS-EN ISO 9001 SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ KLINGER Finland Oy ISO9001» ISO14001» OHSAS18001 www.klinger.fi KLINGER FINLAND YRITYKSENÄ KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

The Scandinavian standard in electrical enclosures.

The Scandinavian standard in electrical enclosures. The Scandinavian standard in electrical enclosures. Yritys Finelcomp Oy on vuonna 1988 perustettu sähkökeskusmekaniikkaa valmistava yritys. Yritys tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Yleistä ISO 45001 standardista Yhteneväisyydet ja erot muihin ISO johtamisjärjestelmästandardeihin

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 28 Rakennuseristeiden laadunvalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

LAADUNTUOTTO YRITYKSESSÄ HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT

LAADUNTUOTTO YRITYKSESSÄ HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT www.andritz.com We accept the challenge! Laadun määrittäminen Laatu käsitteenä on melko vaikea hahmottaa eikä ole olemassa yksiselitteistä laadun määritelmää. Laatu saa eri

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 40 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(10) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Tuloksia ja tilannekatsaus 1. Sähköisen viranomaispalvelimen käyttöönoton neuvonta- ja koulutusiltapäivät 31.1.

Lisätiedot

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä Janne Murto 19.9.2017 1. Viranomaisten vaatimukset Koulutuksen järjestäjillä on oltava toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 1. Jakaannutaan 4 learning cafe ryhmään pöytien ympärille arviointi-alueittain 2. Ryhmät kirjaavat

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center ISO/FDIS 9001 ja 14001 Henry Stolt Bureau Veritas Lead Auditor ISO International Organization for Standardization ISO organisaatio

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot