TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot Oppilaslähtöisyys Tavoitteena hyvä musiikkisuhde Soittamisen ilo Esiintymisen ilo Tasosuoritukset halukkaille 1 2. Oppimisympäristö 2 3. Opetuksen tavoitteet 2 4. Oppilaaksi ottaminen 2 5. Opetuksen tarjonta ja keskeiset sisällöt Soitinkohtaiset erittelyt liitteenä 6. Opetuksen toteuttaminen, opetusjärjestelyt ja työtavat 3 7. Opetuksen määrä ja opintokokonaisuudet 4 8. Oppilasarviointi 5 9. Todistukset Yhteistyö Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen Oppilaitoksen itsearviointi 6

3 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Töölön Musiikkikoulu antaa yleisen oppimäärän musiikinopetusta. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta L633/ ja asetukseen A813/ sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin. 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 1.1. Oppilaslähtöisyys Opetuksen lähtökohta on oppilas ja hänen perheensä. Opetusta annetaan kaiken ikäisille yksilöopetuksena ja/tai ryhmäopetuksena erilaisissa kokoonpanoissa, joita voidaan muodostaa myös perheittäin. Oppilaat ovat ensisijaisesti Töölöstä ja sen lähiympäristöstä Tavoitteena hyvä musiikkisuhde Töölön musiikkikoulussa tavoitteena on muodostaa oppilaalle myönteinen ja elämää rikastuttava musiikkisuhde. Pidämme tärkeimpänä tukea kunkin oppilaan omaa, ainutlaatuista tapaa kasvaa ja kehittyä musiikin parissa. Kantava ajatus on, että musiikin opiskelu ja soittaminen sinänsä on arvokasta ja merkityksellistä toimintaa. Toissijaista on oppilaan kehittymisen mittaaminen esim. tasosuorituksilla tai vertaamalla hänen edistymistään muiden oppilaiden etenemiseen Soittamisen ilo Töölön musiikkikoulussa opettaja auttaa asiantuntemuksensa ja ammattitaitonsa avulla kutakin oppilastaan kehittymään lähtökohtana tämän ainutlaatuiset ominaisuudet, mieltymykset ja toiveet. Nämä tavoitteet muuttuvat ajan myötä, samalla kun oppilaatkin kasvavat ja muuttuvat. Varsinkin pienimpien oppilaiden kohdalla myös vanhemmilla on tärkeä osuus opintojen suunnan määrittelyssä. Itse soittotaidon kehittymisen lisäksi tavoitteina voi olla vaikkapa sosiaalisten taitojen kehittyminen, keskittymiskyvyn ja pitkäjänteisyyden parantuminen, motoriikan kehittyminen, muistin paraneminen tai herkkyyden vaaliminen Esiintymisen ilo Töölön musiikkikoulussa järjestetään neljä kertaa vuodessa konserttiviikko, jolloin kaikki oppilaat tasosta riippumatta pääsevät esiintymään. Konsertit ovat mukavia tilaisuuksia tavata ja kuulla muita soitto-oppilaita, opettajia ja vanhempia. Esiintymisen päämääränä on oppilaan onnistunut kokemus itsestä soittajana ja esiintyjänä. Kannustava ja myönteinen esiintymiskokemus antaa oppilaalle uskoa itseensä ja omiin kykyihinsä. Samalla se antaa työkaluja muuttaa monelle soittajalle tuttu esiintymisjännitys positiiviseksi voimavaraksi Tasosuoritukset halukkaille Töölön musiikkikoulussa voi suorittaa myös tasosuorituksia eli tutkintoja. Oppilas saa suorituksestaan suullisen ja kirjallisen palautteen. 2

4 2. OPPIMISYMPÄRISTÖ Töölön musiikkikoulun toimipaikka on Helsingin Töölössä asuinkiinteistön ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Opetustilat jakaantuvat seuraavasti: 1. kerros 1 tavallinen opetusluokka kahdella pianolla, 1 ryhmäopetusluokka, 1 musiikkileikkikoululuokka, bändiluokka ja kitaraluokka omalla sisäänkäynnillä 2. kerros 1 sali ja 3 tavallista opetusluokkaa, Koulun tilojen sisustuksessa on pyritty kodikkaaseen tunnelmaan. Toisen kerroksen salissa pidetään konserttiviikko neljä kertaa vuodessa. Muskarilaisten joulu- ja kevätjuhlat järjestetään Töölön monipuolisessa palvelukeskuksessa, joihon myös alueen seniorit ovat tervetulleita. Opetustiloissa on opetukseen tarvittavat välineet. Oppimisympäristö on rakennettu turvalliseksi sekä oppilaan kasvua ja oppimista tukevaksi. Lähtökohtana on myönteinen ja kannustava ilmapiiri sekä hyvä vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. 3. OPETUKSEN TAVOITTEET Opetuksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin pysyvälle harrastamiselle. Tärkeintä on tukea kunkin oppilaan omaa, ainutlaatuista tapaa kasvaa ja kehittyä musiikin parissa. Yhteissoiton tavoitteena on innostaa ja motivoida nuoria musisointiin omalla instrumentillaan yhdessä muiden kanssa. Ryhmäopetuksen tavoitteena on antaa soittamiseen ja musisointiin liittyvät perustaidot sekä kehittää oppilaiden välisiä vuorovaikutustaitoja. 4. OPPILAAKSI OTTAMINEN Töölön musiikkikouluun ei ole pääsykokeita. Oppilaat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jo oppilaana olevan sisaruksilla on etuoikeus päästä oppilaaksi. Opiskelun kestoa ei ole rajoitettu. 5. OPETUKSEN TARJONTA JA KESKEISET SISÄLLÖT Soitonopetusta annetaan kaikenikäisille, myös aikuisille. Alaikäraja on n. 3 kk. Opetusta annetaan seuraavissa aineissa: Vauvamuskari (lapsi + vanhempi-ryhmä), muskari, mummomuskari, soitinvalmennus, instrumenttivalmennus, piano, viulu, alttoviulu, sello, pienkanteleet, konserttikantele, akustinen kitara, sähkökitara, sähköbasso, kontrabasso, rummut, pop/jazzlaulu, saksofoni, klarinetti, huilu, trumpetti, bändi, orkesteri, lauluyhtye, rytmiikka, musiikin perusteet, musiikkitieto, musiikkiteknologia. 2

5 Soitonopetuksen keskeinen sisältö: oppilas oppii oman instrumenttinsa hallinnan perustaidot oppilas oppii harjoittelun taidon oppilas oppii nuotinlukutaitoa oppilaan kuulonvarainen soittotaito kehittyy oppilas oppii soittamaan yhdessä toisten kanssa oppilaan esiintymis- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät oppilas saa onnistumisen kokemuksia Musiikin perusteiden opetuksen keskeinen sisältö: oppilas oppii hahmottamaan ja erittelemään hahmottamaansa musiikkia kehittää oppilaan ymmärrystä musiikin lainalaisuuksista kehittää oppilaan nuotinlukutaitoa ja rytmitajua oppilas oppii ymmärtämään oman soittonsa ja musiikin teorian välistä yhteyttä Rytmiikkaopetuksen keskeinen sisältö: yhteisen sykkeen löytäminen ryhmässä erilaisten leikkien ja harjoitteiden avulla yhteismusisointi kehorytmiikan perusteet improvisointi sekä omien sovitusten ja kappaleiden tekeminen ryhmässä tutustuminen ns. Orff-soittimiin ja erilaisiin lyömäsoittimiin ennakkoluuloton suhtautuminen siihen, mikä voi olla soitin Musiikkitiedon keskeinen sisältö: soitinoppi eli eri soittimiin tutustuminen kuvina ja ääninäytteinä tutustuttaa oppilas lähinnä länsimaisen musiikin historiaan (ns. taidemusiikki, jazz, pop/rock, iskelmä) ja tietämään yleisimmät tyylikaudet ja -suunnat sekä tunnistamaan ne kuuntelemalla hakea yhtäläisyyksiä ja eroja sekä yhtymäkohtia musiikin eri tyylisuuntien historioiden välillä avartaa oppilaan maailmankuvaa ja ymmärrystä musiikin suhteen Lauluyhtyeen keskeinen sisältö: oppilas saa laulaa osana suurempaa kokonaisuutta kehittää kuulon tarkkuutta ja äänenhallintaa yhteisen sykkeen löytäminen ryhmässä antaa mahdollisuus rytmimusiikin laulamiseen ilman yksinlaulupaineita kehittää sosiaalisia valmiuksia ja erilaisuuden hyväksymistä kehittää esiintymistaitoa Bänditoiminnan keskeinen sisältö: saada ohjausta oman instrumentin soittoon muut soittajat huomioon ottaen kehittää sosiaalisia valmiuksia ja erilaisuuden hyväksymistä yhteisen sykkeen löytäminen ryhmässä oppilas pääsee soittamaan osana suurempaa kokonaisuutta kehittää esiintymistaitoa 3

6 Musiikkiteknologian keskeinen sisältö: tutustuttaa oppilas tietokoneen antamiin mahdollisuuksiin musiikin tekemisessä tutustutaan erityisesti erilaisiin nuotinkirjoitus-, sekvensseri-, looppi- ja säestysohjelmiin tutustuttaa oppilas studio-työskentelyyn ja antaa käsitys levyn syntyyn vaikuttavista tekijöistä 5.1. Soitinkohtaiset erittelyt liitteenä. 6. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN, OPETUSJÄRJESTELYT JA TYÖTAVAT Töölön musiikkikoulussa lukuvuosi on 32 viikon mittainen. Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Opetusta annetaan viikoittaisen lukujärjestyksen mukaan. Soitto-oppilaat voivat valita oppitunnin pituuden. Valittavana olevat vaihtoehdot ovat yksilöopetusta 45 min/vko, 30 min/vko, 15 min/vko tai pariopetusmahdollisuudet 30/45 min/vko. Mitään osastoja eri tyylisuuntien välillä ei ole. Kaikki saavat mahdollisuuksien mukaan soittaa haluamansa tyyppistä ohjelmistoa. Soitto-oppilaille tukiaineet ovat maksuttomat. Yhteissoittotukiaineita ovat jousiorkesteri, ABBBApuhallinorkesteri, lauluyhtyeet ja rytmiikkaryhmät. Muita tukiaineita ovat musiikin perusteet, musiikkitieto ja musiikkiteknologia. Opetus on ryhmäopetusta, tunnin pituus on min/vko. Musiikkileikkikoulussa oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja soitinvalmennus 2:ssa 60 min/vko. Näissä oppiaineissa opetus tapahtuu ryhmässä. Instrumenttivalmennuksen oppitunnin pituus on 45 min ja opetus tapahtuu 3-4 hengen ryhmissä. Konserttiviikko järjestetään neljä kertaa vuodessa. Tarkoituksena on, että kaikki oppilaat esiintyvät, mutta ketään ei pakoteta esiintymään. Opettaja voi lisäksi järjestää esim. work shop-tyyppisen viikonlopputapahtuman tai vaikkapa lähteä konserttiin oppilaidensa kanssa ja näin korvata yhden opetuskerran lukukaudessa. 7. OPETUKSEN MÄÄRÄ JA OPINTOKOKONAISUUDET Lukuvuosi on 32 viikon mittainen ( ). Yleinen oppimäärä katsotaan suoritetuksi, kun oppilas on kerännyt vähintään 10 opintokokonaisuutta eli moduulia yhteiskestoltaan vähintään 500 tuntia. Kaikkiin moduuleihin soitinvalmennusta lukuun ottamatta on laskettu kotiharjoittelua 8 h eli n. 16%. 45 minuutin soittomoduulissa kotiharjoittelun osuus on 36%. Opintokokonaisuuksia eli moduuleita ovat seuraavat: Soittomoduuli: Yhteissoittomoduuli: 1 moduuli 50 h (oppitunti á 45 min) eli yksi lukuvuosi. 1 moduuli 50 h (oppitunti á 30 min) eli kaksi lukuvuotta. 1 moduuli 25 h (oppitunti á 15 min) eli kaksi lukuvuotta. 1 moduuli on 50 h eli yksi lukuvuosi. 4

7 Esiintymismoduuli: 1 moduuli 30 h = 12 esiintymistä eli n. kolme lukuvuotta. Sisältää harjoitusesiintymiset ja säestysharjoitukset. Loppusuorituksena on 10 minuutin esiintyminen, jonka ohjelman ja rakenteen oppilas suunnittelee itse opettajansa ohjauksessa. Musiikin perusteet -moduuli: 1 moduuli on 50 h eli yksi lukuvuosi tai hyväksytysti suoritettu koe. Musiikkitietomoduuli: 1 moduuli on 50 h eli yksi lukuvuosi Lauluyhtyemoduuli: 1 moduuli on 50 h eli yksi lukuvuosi. Rytmiikkamoduuli: 1 moduuli on 50 h eli yksi lukuvuosi. Musiikkiteknologiamoduuli:1 moduuli on 50 h eli yksi lukuvuosi. Soitinvalmennusmoduuli: 1 moduuli on 42 h eli yksi lukuvuosi. Ulkopuoliset moduulit: Töölön musiikkikoulun ulkopuolella suoritettuja opintosuorituksia rehtori voi hyväksyä yleisen oppimäärän päästötodistukseen, mikäli niiden voidaan katsoa liittyvään taiteen perusopetuksen piiriin. Tutustumista eri taiteenaloihin suositellaan. Aikaisemmin suoritetut opinnot: Rehtori voi opintorekistereihin perustuen myöntää oppilaalle opintokokonaisuuksia myös opinnoista, jotka on suoritettu Töölön musiikkikoulussa ennen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusluvan myöntämistä. 8. OPPILASARVIOINTI Oppilasarvioinnin tehtävänä on tukea ja ohjata oppilasta hänen opinnoissaan. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa, ja se ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Oppilas saa jokaisella oppitunnillaan suullista palautetta. Ryhmässä hän myös oppii muilta opiskelijoilta ja oppii arvioimaan omaa oppimistaan suhteessa muihin. Oppilasta kannustetaan myös itsenäiseen ajatteluun - ilmaisemaan omia mielipiteitään ja kysymään, jos ei ymmärrä palautteen sisältöä - ja vähitellen kasvamaan yhä suurempaan vastuuseen omasta oppimisprosessistaan. Tasosuoritusten suorittaminen on yleisen oppimäärän oppilaille täysin vapaaehtoista. Tasosuorituksista annetaan aina sekä suullinen että kirjallinen palaute. Pyrkimyksenä on erottaa oppilaalle kuuluvat ja hänen opettajalleen kuuluvat palautteet toisistaan. Tasosuoritukset arvostellaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton tai pop/jazzkonservatorion ohjeistusten mukaan seuraavilla asteikoilla: Tasosuoritus 1: Tasosuoritus 2: Tasosuoritus 3: hyväksytty / uusittava, prima vista samoin 1-5 (hyväksytty, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen), prima vista hyväksytty/ uusittava 1-5 (hyväksytty, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen), Prima vista 1-5 Musiikin perusteet 1-2: hyväksytty / uusittava Musiikin perusteet 3: asteikolla 1-5 Musiikkitieto: hyväksytty / uusittava Musiikkiteknologia: hyväksytty / uusittava 9. TODISTUKSET Oppilas saa pyydettäessä opiskelutodistuksen siihenastisista opinnoistaan. Todistukseen merkitään opiskeluaika, opinnot, opettaja ja tarvittaessa kuvaus opetuksen sisällöstä. 5

8 Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen opiskeltuaan vähintään 500 tuntia ja 10 opintokokonaisuutta eli moduulia. Opintokokonaisuuksia voi kertyä myös muilta taiteenaloilta kuin musiikista. Nämä lasketaan mukaan ja kirjataan päättötodistukseen, jos niistä on kirjallinen opiskelutodistus. Yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua vaan siihen kirjataan opiskeluaika, opintokokonaisuudet ja niiden tuntimäärät sekä opetusta antaneet opettajat. Todistuksissa lukee vaatimusten mukaan kaikki seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia) rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima lainsäädäntö, johon koulutus perustuu opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta maininta mahdollisista tasosuorituksista maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti. 10. YHTEISTYÖ Yhteistyö kodin ja musiikkikoulun välillä on tärkeää. Vuorovaikutuksesta vastaavat opettaja ja oppilas tai oppilaan huoltaja. Lukukauden alussa kaikille oppilaille jaetaan oppilastiedotteet. Lisäksi tietoa Töölön musiikkikoulun toiminnasta on koulun kotisivuilla Konserttiviikot ovat erittäin tärkeä tilaisuus opettajan ja oppilaan sekä tämän perheen kohtaamiselle. Se, että konserttiviikkoja on neljä lukuvuodessa, mahdollistaa tiiviin, jatkuvan henkilökohtaisen vuorovaikutuksen oppilaan perheen ja musiikkikoulun opettajien ja rehtorin kanssa. Töölön musiikkikoulu on avoin yhteistyölle myös muiden tahojen kanssa. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: Töölön monipuolisen palvelukeskus Kantin palvelukeskus Töölön kirjasto Musik- och kulturskolan Sandels Pakilan musiikkiopisto Keski-Helsingin musiikkiopisto Vantaan musiikkiopisto Töölön Alzheimer -yhdistys 6

9 11. OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Töölön musiikkikoulu järjestää konserttiviikon neljä kertaa lukuvuodessa. Nämä konsertit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Pyydettäessä oppilaat ja opettajat voivat esiintyä myös muissa alueen tapahtumissa. Järjestämme myös vuosittain musiikkileirejä lapsille, nuorille ja aikuisille, joihin voivat osallistua myös koulun ulkopuoliset henkilöt aiemmista opinnoista riippumatta. 12. OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI Töölön musiikkikoulun opetussuunnitelmaa ja koulun tarjoamaa opetusta kehitetään jatkuvasti. Toimintaa kehittää rehtori yhdessä johtokunnan ja opettajakunnan kanssa. Oppilaat ja vanhemmat voivat myös esittää arvioita ja ideoita toiminnan kehittämiseksi. 7

10 Liite 5.1. Soitinkohtaiset erittelyt PIANO Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen o akustisen ja sähkösoittimen ero ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen nuotinluvun perusteet tietoteknisiin sovelluksiin ja verkkomateriaaliin tutustuminen sävelkorvan kehittäminen o korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja oppilasta kannustetaan syventämään musiikkisuhdettaan laaja-alaisen musiikinkuuntelun avulla musiikin peruskäsitteiden hahmottaminen soittamisen myötä musiikin lainalaisuuksien hahmottaminen ja niiden tunnistaminen omassa musisoinnissa harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana o esiintyminen voi olla säestystehtävä tai oma solistinen esiintyminen musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla oppilas tutustuu eri musiikkityyleihin oppilas oppii tekemään omaa musiikkia o Oman musiikin tekemisen myötä oppilas tutustuu rooliin luovana musiikillisena toimijana ja tiedostaa mahdollisuutensa siinä kasvamisessa. o Sävellystehtävien avulla oppilas johdatetaan aktiiviseen musiikillisen materiaalin käsittelyyn, joka edesauttaa kokonaisvaltaisen musiikillisen hahmotuskyvyn kehittymistä. improvisointia o Eri asteikoiden sekä kolmi- ja nelisointujen harjoittelu osana instrumentin hallintaa sekä improvisointityökaluna vapaa säestys o melodian ja sointujen suhteen havaitsemiseen johdattaminen o erilaisiin komppeihin ja säestysmalleihin ja niiden musiikin tunnelmaa luovaan vaikutukseen tutustuminen 8

11 o sointumerkeistä soittaminen yhteismusisointi o rytmisten valmiuksien vahvistaminen o musiikin sosiaaliseen puoleen tutustuminen o soittaminen neli ja useampikätisesti o toimiminen säestystehtävässä o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa viimeisenä muttei vähäisimpänä: soittoharrastuksen terapeuttisesta ja eheyttävästä vaikutuksesta nauttiminen o soittohetki katkaisee arjen hyvällä tavalla o nuorille oppilaille mahdollisuus rakentavaan aikuiskontaktiin voi olla hyvinkin tärkeä KITARA Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen o akustisen ja sähkösoittimen ero ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen sävelkorvan kehittäminen o korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja perusrytmiikan oppiminen melodiasoittoa sekä säestystä tutustutaan erilaisiin soittotapoihin tutustutaan eri musiikkityyleihin kitaran soittotekniikan oppiminen kitaran virittämisen oppiminen kitaran hienosäädön perusteet sointuotteita oppilas oppii ymmärtämään musiikkia oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla soundin muokkaaminen sähkökitaran ja vahvistimen avulla oppilas oppii tekemään omaa musiikkia tutustuminen eri tyylien ja tyylikausien musiikkiin oppilasta kannustetaan laaja- alaiseen musiikin kuunteluun harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: 9

12 o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja niiden soveltaminen käytännössä vapaa säestys o vapaan säestyksen perusteet opitaan tuttujen laulujen kautta o sointumerkeistä soittaminen o improvisointi yhteismusisointivalmennus o soittaminen duona o toimiminen säestystehtävässä o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa esiintymisvalmennus ja esiintymistaito o esiintyminen neljä kertaa vuodessa o esiintyminen voi olla säestystehtävä tai oma solistinen esiintyminen SÄHKÖBASSO ja KONTRABASSO Tavoitteet ja sisältö: - molempiin soittimiin tutustutaan lähinnä rytmimusiikin kautta soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen o akustisen ja sähkösoittimen ero ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen sävelkorvan kehittäminen o korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja perusrytmiikan oppiminen melodiasoittoa sekä säestystä tutustutaan erilaisiin soittotapoihin tutustutaan eri musiikkityyleihin erilaisten bassonsoittotekniikoiden oppiminen erilaisten bassokulkujen oppiminen basson virittämisen oppiminen basson hienosäädön perusteet oppilas oppii ymmärtämään musiikkia harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä 10

13 o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla soundin muokkaaminen sähköbasson ja vahvistimen avulla oppilas oppii omaa musiikkia tutustuminen eri tyylien ja tyylikausien musiikkiin oppilasta kannustetaan laaja-alaiseen musiikin kuunteluun valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä vapaa säestys o vapaan säestyksen perusteet opitaan tuttujen laulujen kautta o sointumerkeistä soittaminen o improvisointi yhteismusisointivalmennus o soittaminen duona o toimiminen säestystehtävässä o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa esiintymisvalmennus ja esiintymistaito o esiintyminen neljä kertaa vuodessa o esiintyminen voi olla säestystehtävä tai oma solistinen esiintyminen VIULU JA ALTTOVIULU Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen sävelkorvan ja intonaation kehittäminen o korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: 11

14 o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana perusrytmiikan oppiminen o melodiasoittoa ja helppoja säestysmalleja viululle viululle ominaisten sävellajien käyttö o vapaiden kielien mahdollisuudet harmonisoinnissa tutustutaan erilaisiin soittotapoihin tutustutaan eri musiikkityyleihin viulunsoittotekniikan oppiminen viulun virittämisen oppiminen sekä pikavirittimin että viritystapein jousenkäytön perusteet o veto- ja työntöjousen yhteys rytmiikkaan o erilaiset jousilajit (kielellä pysyvät, pomppivat) pizzicato- soiton perusteet alttoviulisteille opetetaan c- avain alttoviulun hitaampi syttyminen huomioitava oppilasta kannustetaan laaja- alaiseen musiikin kuunteluun musiikin peruskäsitteiden oppiminen ja niiden monipuolinen hallitseminen soittaessa valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä laajempien rakenteiden hahmottaminen oppilas oppii ymmärtämään musiikkia oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla oppilas oppii tekemään omaa musiikkia improvisointi yhteismusisointivalmennus o soittaminen duona o toimiminen säestystehtävässä o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa esiintymisvalmennus ja esiintymistaito o esiintyminen neljä kertaa vuodessa o esiintyminen voi olla säestystehtävä tai oma solistinen esiintyminen SELLO Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen 12

15 sävelkorvan ja intonaation kehittäminen o korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana perusrytmiikan oppiminen melodiasoittoa ja helppoja säestysmalleja sellolle tutustutaan erilaisiin soittotapoihin tutustutaan eri musiikkityyleihin sellonsoittotekniikan oppiminen sellon virittämisen oppiminen oppilasta kannustetaan laaja-alaiseen musiikin kuunteluun musiikin peruskäsitteiden oppiminen ja niiden monipuolinen hallitseminen soittaessa valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä oppilas oppii ymmärtämään musiikkia oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla oppilas oppii tekemään omaa musiikkia improvisointi yhteismusisointivalmennus o soittaminen duona o toimiminen säestystehtävässä o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa esiintymisvalmennus ja esiintymistaito o esiintyminen neljä kertaa vuodessa o esiintyminen voi olla säestystehtävä tai oma solistinen esiintyminen HUILU ja NOKKAHUILU Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen soittimen kasaaminen 13

16 nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen sävelkorvan ja intonaation kehittäminen korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana perusrytmiikan oppiminen melodiasoittoa ja helppoja säestysmalleja sellolle tutustutaan erilaisiin soittotapoihin huilunsoittotekniikan oppiminen tyylinmukaisen fraseerauksen opiskelu kielitystä ja legatoa hyödyntäen. eri kielitystekniikoiden, mm. tupla ja triolikielen käyttö huilun virittämisen oppiminen hyvän hengitystekniikan ja luontevan ilmankäytön omaksuminen osaksi soittimen äänenmuodostusta oikean puhallustekniikan oppiminen oppilasta kannustetaan laaja-alaiseen musiikin kuunteluun musiikin peruskäsitteiden oppiminen ja niiden monipuolinen hallitseminen soittaessa valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä oppilas oppii ymmärtämään musiikkia oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla oppilas oppii tekemään omaa musiikkia improvisointi yhteismusisointivalmennus o soittaminen duona o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa esiintymisvalmennus ja esiintymistaito o esiintyminen neljä kertaa vuodessa KLARINETTI Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen 14

17 sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen soittimen kasaaminen suukappaleen kasaaminen, lehden valinta ja sen kiinnitys nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen sävelkorvan ja intonaation kehittäminen korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana perusrytmiikan oppiminen melodiasoittoa ja helppoja säestysmalleja sellolle tutustutaan erilaisiin soittotapoihin klarinetinsoittotekniikan oppiminen tyylinmukaisen fraseerauksen opiskelu kielitystä ja legatoa hyödyntäen. eri kielitystekniikoiden, mm. tupla ja triolikielen käyttö klarinetin virittämisen oppiminen hyvän hengitystekniikan ja luontevan ilmankäytön omaksuminen osaksi soittimen äänenmuodostusta oikean puhallustekniikan oppiminen oppilasta kannustetaan laaja-alaiseen musiikin kuunteluun musiikin peruskäsitteiden oppiminen ja niiden monipuolinen hallitseminen soittaessa valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä oppilas oppii ymmärtämään musiikkia oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla oppilas oppii tekemään omaa musiikkia improvisointi yhteismusisointivalmennus o soittaminen duona o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa esiintymisvalmennus ja esiintymistaito o esiintyminen neljä kertaa vuodessa 15

18 SAKSOFONI Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen soittimen kasaaminen suukappaleen kasaaminen, lehden valinta ja sen kiinnitys nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen sävelkorvan ja intonaation kehittäminen korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana perusrytmiikan oppiminen melodiasoittoa ja helppoja säestysmalleja sellolle tutustutaan erilaisiin soittotapoihin saksofonin soittotekniikan oppiminen tyylinmukaisen fraseerauksen opiskelu kielitystä ja legatoa hyödyntäen. eri kielitystekniikoiden, mm. tupla ja triolikielen käyttö saksofonin virittämisen oppiminen hyvän hengitystekniikan ja luontevan ilmankäytön omaksuminen osaksi soittimen äänenmuodostusta oikean puhallustekniikan oppiminen oppilasta kannustetaan laaja-alaiseen musiikin kuunteluun musiikin peruskäsitteiden oppiminen ja niiden monipuolinen hallitseminen soittaessa valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä oppilas oppii ymmärtämään musiikkia oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla oppilas oppii tekemään omaa musiikkia improvisointi yhteismusisointivalmennus o soittaminen duona o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa 16

19 esiintymisvalmennus ja esiintymistaito o esiintyminen neljä kertaa vuodessa TRUMPETTI ja KORNETTI Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen soittimen kasaaminen nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen sävelkorvan ja intonaation kehittäminen korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana perusrytmiikan oppiminen tutustutaan erilaisiin soittotapoihin tyylinmukaisen fraseerauksen opiskelu kielitystä ja legatoa hyödyntäen. eri kielitystekniikoiden, mm. tupla ja triolikielen käyttö trumpetin soittotekniikan oppiminen trumpetin virittämisen oppiminen hyvän hengitystekniikan ja luontevan ilmankäytön omaksuminen osaksi soittimen äänenmuodostusta oikean puhallustekniikan oppiminen oppilasta kannustetaan laaja-alaiseen musiikin kuunteluun musiikin peruskäsitteiden oppiminen ja niiden monipuolinen hallitseminen soittaessa valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä oppilas oppii ymmärtämään musiikkia oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla oppilas oppii tekemään omaa musiikkia improvisointi yhteismusisointivalmennus 17

20 o soittaminen duona o soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa esiintymisvalmennus ja esiintymistaito o esiintyminen neljä kertaa vuodessa RUMMUT Tavoitteet ja sisältö: soittimeen ja sen toimintaperiaatteisiin tutustuminen sekä erilaisten soitinkombinaatioiden esittely ergonomisen ja runsaankin harjoittelun mahdollistavan soittoasennon löytäminen sellaisen soittotekniikan oppiminen, joka kulloisessakin tilanteessa mahdollistaa musiikillisten ajatusten mahdollisimman hyvän toteuttamisen nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja harjoittelusta: o oman harjoittelutyylin löytämiseen ohjaaminen o herääminen tietoisuuteen harjoittelun merkityksestä o nuorten oppilaiden kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa; heidän opastamisensa lapsen harjoittelun ohjaamisen mahdollisuuksiin esiintymisestä: o esiintymiset harjoittelumotivaation vahvistajina o oppilas pääsee tutustumaan esiintyjän rooliin ja omaan tapaansa olla siinä roolissa o esiintymistilaisuuksia on useita kertoja vuodessa: konserttiviikot kaksi kertaa lukukaudessa, lisäksi muita konsertteja ja myös mahdollisuus esiintyä toisille oppilaille oman soitto- tai tukiainetunnin aikana perusrytmiikan oppiminen tutustutaan erilaisiin soittotapoihin erilaisten käsisoittotekniikoiden oppiminen erilaisten jalkasoittotekniikoiden oppiminen erilaisten säestysrytmien oppiminen rumpujen virittämisen oppiminen rumpujen hienosäädön perusteet kapula-, vispilä- ja malletsoiton perusteet tempon käsittely, eteen- ja taaksesoitto yhteistyö basistin kanssa oppilas oppii ymmärtämään musiikkia oppilas oppii soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla oppilas oppii tekemään omaa musiikkia tutustuminen eri tyylien ja tyylikausien musiikkiin oppilasta kannustetaan laaja-alaiseen musiikin kuunteluun valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa musiikin perusteiden tuntemus ja soveltaminen käytännössä improvisointi 18

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA Hanne Jurvanen Tutkielma Kevät 2005 Musiikkikasvatuksen osasto Sibelius-Akatemia Tiivistelmä Kirjallinen

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu 1 Kitaransoiton peruskurssi 1 Oppilas oppii kitaransoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen alkeita, tutustuu helppoihin kitarasävellyksiin ja

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Mä ite koen et mä en o mikään rytmityyppi

Mä ite koen et mä en o mikään rytmityyppi Mä ite koen et mä en o mikään rytmityyppi Jazzlaulunharrastajien reflektointia oppimisestaan kolmimuunteisen rytmiikan parissa Tutkielma (Maisteri) Syksy 2014 Asta Levy Musiikkikasvatuksen aineryhmä Sibelius-

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot