Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja ESPOO ESPOO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO"

Transkriptio

1 Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja ESPOO ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty syksy 2007 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Musiikkikoulu Tauko on rytmimusiikkiin suuntautunut musiikkikoulu jossa annetaan harrastepohjaista musiikin perusopetusta yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukainen opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin. 1. TOIMINTA-AJATUS Musiikkikoulu Tauko tarjoaa mahdollisuuden soitonopiskeluun turvallisesti ryhmässä, hyvässä ja rennossa ilmapiirissä. Jokainen voi edetä omaan vauhtiinsa, välillä vauhdikkaammin, joskus hitaammin. Ryhmää voi vaihtaa tarpeen vaatiessa ja viikkoohjelmaan voi lisätä lisäkursseja niin halutessaan. Ryhmässä opiskelu antaa valmiuksia ryhmätyöskentelyyn, suvaitsevuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Musiikkikoulu antaa mahdollisuuden luovan itseilmaisun kehittämiseen, erilaisten tunnetilojen kanavointiin musiikin avulla edistäen näin oppilaan hyvän ja mielekkään elämän luomista. Opiskelu koostuu eripituisista opintokokonaisuuksista ja opiskelija saa päättötodistuksen kun on käynyt läpi vähintään kymmenen opintokokonaisuutta joiden yhteenlaskettu tuntimäärä on vähintään 500 tuntia. 2. ARVOT Opiskelijalähtöisyys: Oppilaan mielipiteen huomioon ottaminen on olennainen osa opetusohjelmaa suunniteltaessa. Soittajan omien tavoitteiden ja mieltymysten huomioiminen vaikuttaa positiivisesti hyvän ja rennon hengen syntymiseen opettajan ja oppilaan välille ja edesauttaa näin oppimista. Sosiaaliset taidot: Ryhmäopetus antaa oppilaalle valmiuksia ryhmätyöskentelyyn, opettaa yhteismusisoinnin kautta erilaisuuden hyväksymistä ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Oppilas peilaa itseään suhteessa muihin ja saa tukea oman persoonansa kasvuun. Motoriset taidot, keskittyminen.

2 Ilmaisu: Musiikin esittämiseen kuuluu aina ilmaisu. Ilmaisutaitoja kehitetään yhdessä soittamalla ja kokeilemalla erilaisia esitystapoja. Ilmaisun vapaus syntyy hyvän teknisen osaamisen ohella hyvässä, hyväksyvässä ilmapiirissä oppilaan persoonaa tukien. Musiikin arvostaminen, kyky valita ja arvioida: Tavoitteena on herättää oppilaassa rakkaus musiikkiin, antaa valmiuksia pysyvälle hyvälle musiikkisuhteelle ja rohkaista monipuoliseen musiikin kuunteluun. Kun oppilaalla on hallussaan riittävä määrä soittamiseen ja musisointiin liittyviä perustaitoja kykenee hän kriittiseen musiikin kuunteluun ja muodostamaan kuulemastaan oman mielipiteensä. 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ Musiikkikoulu Taukolla on Espoossa kaksi toimipistettä: Kuitinmäessä ja Leppävaarassa. Molemmat koulut sijaitsevat toimistorakennuksissa ja koska opetus pääasiassa sijoittuu ilta-aikaan saa luokissa musisoida rauhassa. Kuitinmäessä on kuusi luokkahuonetta ja Leppävaarassa neljä. Kummassakin koulussa on rumpuluokka sijoitettu hyvin äänieristettyyn kellaritilaan.koulujen tilat ovat suuret ja valoisat ja sisustettu viherkasveilla viihtyisyyden lisäämiseksi. Opetustiloissa on ryhmäopetukseen soveltuvat välineet. Opetusmateriaalia tuotetaan jatkuvasti lisää jo olemassa olevan lisäksi. Oppimisympäristö on rakennettu turvalliseksi sekä oppilaan kasvua ja oppimista tukevaksi. Lähtökohtana on myönteinen ja kannustava ilmapiiri sekä hyvä vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. 4. OPETUKSEN TAVOITTEET Opetuksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin pysyvälle harrastamiselle. Yhteismusisoinnin kautta tavoitteena on innostaa ja motivoida nuoria laadukkaaseen musiikin tekemiseen omalla instrumentilla muiden kanssa. Ryhmäopetuksen tavoitteena on antaa soittamiseen ja musisointiin liittyvät perustaidot sekä kehittää oppilaiden välisiä vuorovaikutustaitoja. 5. OPETUKSEN TARJONTA JA KESKEISET SISÄLLÖT Soitonopetus on tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Poikkeuksena pianonsoitonopetus jota annetaan kuvionuottien avulla jo 4-vuotiaasta alkaen. Musiikkikoulu Taukossa voi opiskella seuraavia aineita: huilu, saksofoni, keyboard, kitara, laulu, piano, rummut, sähköbasso ja sähkökitara. Valinnaiset lisäaineet: teoria, lauluyhtye, kuoro, bändit, musiikkiteknologia ja rockmusiikin historia.

3 Soitonopetuksen keskeinen sisältö: - oppilas oppii oman instrumentin hallinnan perustaidot - oppilas oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista soittoa - kehittää oppilaan korvakuuloa ja tempossa soittoa yhteismusisoinnin avulla - kehittää oppilaan esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja - antaa onnistumisen kokemuksia! Teoriaopetuksen keskeinen sisältö: - kehittää oppilaan nuotinlukutaitoa ja rytmitajua - oppilas oppii yhdistämään teorian omaan soittoonsa - kehittää kokonaisvaltaista ymmärrystä musiikin lainalaisuuksista Kuoron/lauluyhtyeen keskeinen sisältö: - antaa oppilaalle kokemus olla osa suurempaa kokonaisuutta - kehittää korvakuuloa ja äänenhallintaa - antaa mahdollisuus kevyen musiikin laulamiseen ilman yksinlaulu paineita - kehittää sosiaalisia valmiuksia ja erilaisuuden hyväksymistä Bänditoiminnan/yhteismusisoinnin keskeinen sisältö: - saada ohjausta oman instrumentin soittoon muut soittajat huomioon ottaen - kehittää sosiaalisia valmiuksia ja erilaisuuden hyväksymistä - antaa oppilaalle kokemus olla osa kokonaisuutta - kehittää esiintymistaitoa Musiikkiteknologian keskeinen sisältö: - oppilas oppii käyttämään tietokonetta hyväkseen säveltämiseen - oppilas oppii itse tuottamaan musiikkia tietokoneen avulla ja nuotintamaan sitä ( Sibelius-ohjelma ) - tutustuttaa oppilas studio-työskentelyyn ja antaa käsitys levyn syntyyn vaikuttavista tekijöistä Rockmusiikin historian keskeinen sisältö: - tutustuttaa oppilas rockmusiikin historiaan vuosikymmen kerrallaan - hakea yhtäläisyyksiä ja yhtymäköhtia musiikin historian ja tämän päivän musiikista - antaa oppilaalle käsitys rockmusiikin kehittymisestä ja siihen vaikuttaneista tekijöistä - avartaa oppilaan maailmankuvaa ja ymmärrystä musiikin suhteen Soitonopintojen opintokokonaisuuteen kuuluu myös oppilaan soiton tallentaminen cdlevylle, myös monet matineat nauhoitetaan oppilaalle muistoksi ( ja opiksi! ) esiintymisestään.

4 6. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA OPETUSJÄRJESTELYT Opetus tapahtuu instrumentista riippuen 2-5 hengen ryhmissä kerran viikossa 45 min. kerrallaan. Puhallin- ja lauluryhmät ovat 2-3 oppilaan ryhmiä ja muut instrumentit 4-5 hengen ryhmiä. Myös lisäaineet ovat ryhmäopetusta ja ne toteutetaan kun ilmoittautuneita on vähintään viisi oppilasta. Esiintymiset kuuluvat olennaisena osana opetukseen ja ryhmässä oppilaat esiintyvät toisilleen joka kerta. Lisäksi järjestetään matineoita ja päättäjäiskonsertteja joissa oppilaat pääsevät esiintymään vuorotellen. Opettaja voi lisäksi järjestää esim. work shop-tyyppisen viikonlopputapahtuman tai vaikkapa lähteä konserttiin oppilaidensa kanssa ja näin korvata yhden opetuskerran lukukaudessa. 7. OPETUKSEN MÄÄRÄ JA OPINTOKOKONAISUUDET Oppilas voi koota viikko-ohjelmansa seuraavista opintokokonaisuuksista: - Instrumenttiopinnot: 1 opintokokonaisuus on 50 opt ( opt=oppitunti á 45 min. ) eli yksi lukuvuosi matineoineen ja harjoitteluineen, jakautuen niin että kotityön osuudeksi jää 20 tuntia lukuvuodessa. - Yhteissoitto: 1 opintokokonaisuus on 30 opt eli yksi lukuvuosi omana kurssinaan (bändit), tai kolme lukuvuotta sisältyen soitonopetukseen ryhmäopetuksena. - Teoria: 1 opintokokonaisuus on suoritettu aina kun oppilas saavuttaa opiskelemansa tason. Tasoja on neljä, niiden suorittaminen ei ole aikasidonnaista. - Kuoro/lauluyhtye: 1 opintokokonaisuus on 30 opt eli yksi lukuvuosi. - Musiikkiteknologia ja musiikin historia toteutetaan periodeina ja kolme periodia on yksi opintokokonaisuus jonka tuntimäärä on 30 tuntia. - Hyväksytysti suoritettu tasosuoritus yleisen oppimäärän puolella katsotaan yhdeksi opintokokonaisuudeksi jonka tuntimäärä on 50 tuntia. 8. OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPISKELUN KESTO Musiikkikoulu Taukoon ei ole pääsykokeita vaan oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä opettajien resurssit huomioon ottaen. Jo oppilaana olevan sisaruksilla on etuoikeus päästä mukaan. Opiskelun kestoa ei ole rajoitettu. Päättötodituksen saamiseen vaadittavien 10 opintokokonaisuuden opiskeleminen yhden opintokokonaisuuden syventävistä opinnoista ilman lisäkursseja kestää n. 8 vuotta. Lisäkurssit ja muilta taiteenaloilta kerätyt opintokokonaisuudet lyhentävät opiskeluaikaa päättötodistuksen saamisen suhteen. 9. OPPILASARVIOINTI JA MUUALLA SUORITETUT OPINNOT Oppilas saa suullista palautetta joka oppitunti ja ryhmässä hän myös oppii muilta opiskelijoilta ja oppii arvioimaan omaa oppimistaan suhteessa muihin. Lisäksi oppilas saa lukukauden lopussa kirjallisen raportin lukukauden aikana käsitellyistä asioista, raportti voi sisältää myös lyhyen arvioinnin oppilaan edistymisestä ja/tai kannustavaa palautetta. Mahdolliset muualla suoritetut opinnot otetaan huomioon opiskelun alkaessa ja oikeaa ryhmätasoa etsiessä. Opinnot myös kirjataan oppilaskorttiin jos niistä on kirjallinen

5 opiskelutodistus jolloin ne osaltaan kerryttävät opintokokonaisuuksia päättötodistusta varten. 10. TODISTUKSET Oppilas saa pyydettäessä opiskelutodistuksen siihen astisista opinnoistaan. Todistukseen merkitään opiskeluaika, opinnot, opettaja ja kuvaus opetuksen toteuttamisesta. Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen opiskeltuaan 10 opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia voi kertyä myös muilta taiteenaloilta kuin musiikista. Nämä lasketaan mukaan ja kirjataan päättötodistukseen jos niistä on kirjallinen opiskelutodistus. Päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua vaan siihen kirjataan opiskeluaika, opintokokonaisuudet ja niiden tuntimäärät sekä opetusta antaneet opettajat. 11. YHTEISTYÖ Musiikkikoulu Tauko on avoin yhteistyölle muiden tahojen kanssa. Bändimme käyvät vuosittain esiintymässä espoolaisissa peruskouluissa (Kulps!-yhteistyö) ja muissa kunnan organisoimissa tilaisuuksissa. Taukolla on vakituinen sunnuntai -käyttövuoro Kuitinmäen yläkoulun auditoriossa ja Tauko osallistuu audotorion flyygelin kunnossapitoon. Musiikkikoulu Tauko on Suomen Musiikkioppilaitosten liiton palveluasiakas ja aktiivisesti mukana liiton toiminnassa. Paikallista yhteistyötä tehdään mm. Tanssikeskus Footlightin kanssa erilaisten projektien muodossa.

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 1 Toiminta-ajatus Pitäjänmäen musiikkiopisto antaa alueen lapsille

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot