JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN"

Transkriptio

1 1 JULKINEN ETELÄ KARJ JALAN PELASTUSLAITOS LAPPEENRANTA ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTASUUNNITELMA JULKINENN

2 2 ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTAOHJEEN VAHVISTUSSIVU Etelä Karjalan pelastuslautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA SÄÄDÖSPERUSTEET: Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Laki öljysuojarahastosta (1406/2004) Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta (1409/2004) Pelastuslaki (379/2011) LIITTYY ASIAKIRJOIHIN: A. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen johtosääntö B. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen toimintasääntö C. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös D. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen johtamisohje E. Etelä Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 2013 Pelastuspäällikkö ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTAOHJEEN VAHVISTAA KAAKKOIS SUOMEN ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUS Kaakkois Suomen ELY keskus PÄÄTÖS KOUVOLA SÄÄDÖSPERUSTEET: Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Laki öljysuojarahastosta (1406/2004) (1674/2009) Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta (1409/2004) SÄILYTYSAIKA Säilytettään toistaiseksi

3 3 OHJEEN KÄSITTELY JA MUUTOSTIEDOT ASIA TARKASTETTU HYVÄKSYTTY PVM HUOMAUTUKSET

4 4 Sisällysluettelo Yleistä... 5 Perusteet... 7 Määritelmät... 8 Pelastuslaitoksen hallinnollinen organisaatio... 9 Pelastuslaitoksen toiminnallinen organisaatio Pelastuslaitoksen öljyvahinkojentorjunnan johtajat ja tilannepaikan johtajat Suomen ympäristökeskuksen öljyvahinkojentorjunnan johtaminen Kuntien öljyvahinkojentorjuntaan osallistuvat viranomaiset ja laitokset Yhteistoiminta öljyn varastoijien, sataman, telakan tms. laitoksen kanssa Öljyvahinkojentorjunnan järjestäminen Öljyvahinkojentorjuntamuodostelmien hälyttäminen ja viestiliikenne Öljyvahingon vaara aiheuttavat kohteet, riskien arviointi ja erityisesti suojeltavat kohteet Öljyvahinkojentorjuntavalmiuden edellyttämä kalustotaso Öljyvahingontorjunta, jälkitorjunta ja torjuntakustannusten vastuut Öljyvahinkojentorjunta Saimaan kanavan vuokra alueella Öljyvahingon torjuntajätteen käsittely Öljyvahinkojen ennaltaehkäisy ja valvonta Öljyntorjuntakaluston ylläpito ja hankinta Öljyntorjuntakoulutus ja harjoitukset Saimaan yhteistoimintaharjoitukset pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten kesken Liitteet: Öljyvahingon hoitamisohje 2013 Riskiruutu kartta aineisto vastealueittain Etelä Karjalan maakunnan pohjavesialuekartat Etelä Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueet Torjuntakalusto palokunnittain ja kalustoryhmittäin sekä öljyntorjunta prosentti Öljyntorjunta alukset Öljyntorjunta varastoselvitys Saimaan kanavan vuokra alueen kartta ja sopimus

5 5 Yleistä Etelä Karjalan pelastuslaitos vastaa öljyvahinkojen torjuntaviranomaisena öljyvahinkojen torjunnasta, alusöljyvahinkojentorjunnasta, ennaltaehkäisystä ja öljyntorjuntaan kunnille kuuluvasta jälkitorjunnasta Etelä Karjalan maakunnan alueella seuraavissa kunnissa: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Suomen valtio on tehnyt valtiosopimuksen Venäjän federaation kanssa Saimaan kanavan vuokraalueesta. Valtiosopimuksen mukaan Venäjä vuokraa omalla puolellaan olevan Saimaan kanavan ja siihen liittyvän alueen Suomelle. Vuokrasopimus on solmittu 50 vuodeksi. (karttaliite) Liikennevirasto ja Etelä Karjalan pelastuslaitos ovat sopineet, että Etelä Karjalan pelastuslaitos vastaa Saimaan kanavan vuokrasopimuksessa Suomen osapuolen velvoitteista vuokra alueella sopimuksessa määrätyillä ehdoilla. Sopimuksen piiriin kuuluvat pelastuslain 379/ mukaiset pelastustoimintatehtävät kun ne koskevat Saimaan kanavan henkilöstöä, kanavaliikennettä, kanavalaitteita ja kanava aluetta. Lisäksi sovelletaan pelastustoimintatehtävissä mitä on säädetty öljyvahinkojentorjuntalaissa 1673/2009, meripelastuslaissa 1145/2001, merilaissa 674/1994, ilmailulaissa 1194/2009 tai muussa laissa pelastustoimen tehtävistä. (sopimusliite)

6 6 Etelä Karjalan pelastuslaitoksen palvelutasoon vuosille on öljyntorjunnan osalle kirjattu palvelutaso tavoitteeksi: Etelä Karjalan pelastuslaitos vastaa tehokkaasti öljyvahinkojen torjunnasta alueellaan. Etelä Karjalan pelastuslaitos toimii öljyvahinkojen torjuntalain mukaisena kuntien nimeämänä jälkitorjunta viranomaisena. Yhteistyötä kehitetään Saimaan alueen muiden pelastuslaitosten kanssa öljyvahinkojentorjunnan osalta. Henkilöstölle järjestetään ammatillista lisäkoulutusta öljyvahinkojentorjunnassa. Öljyvahinkojen torjuntaa kehitetään suunnitelmallisesti hyväksytyn öljyvahinkojentorjuntasuunnitelman mukaisesti. Päätös palvelutasosta Etelä Karjalan pelastuslaitos vastaa tehokkaasti öljyvahinkojen torjunnasta alueellaan. Etelä Karjalan pelastuslaitos toimii öljyvahinkojen torjuntalain mukaisena kuntien nimeämänä jälkitorjuntaviranomaisena. Sopijakunta vastaa jälkivahinkojen torjunnasta alueellaan. Tätä tehtävää varten pelastuslaitokselle perustetaan päätoiminen päällystövirka vuonna Öljyvahinkojen torjunta ja siihen liittyvät hankinnat ja investoinnit suoritetaan hyväksytyn öljyvahinkojentorjuntasuunnitelman mukaisesti. Ympäristöön vaikuttavien onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen on Suomessa muuttuneen EU lainsäädännön myötä kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Valtaosa muutoksista ja varautumispaineista on kohdennettu niihin toiminnanharjoittajiin joiden toiminta voi aiheuttaa ympäristövahinkoja. Viranomaisten tai niihin rinnastettavien tahojen varautumisesta mainittakoon mm. tiehankkeiden yhteydessä suoritetut mittavat pohjavesialueen suojaukset. Etelä Karjalan maakunnan alueella ei onneksi, kuljetuksia lukuun ottamatta, ole sellaisia merkittäviä toimijoita joidenka toiminta edellyttäisi, erityisesti öljyvahinkojen torjunnassa, toimintakulttuurin muutosta pelastuslaitoksen suorittamaan öljyvahinkojen torjuntaan. Nämä toimijat ovat muualla jopa maamme ulkopuolella ja tarvittaessa pelastuslaitoksen torjuntakalustoa ja ehkä henkilöstöäkin on siirrettävä toiminta alueemme ulkopuolelle nopeasti palokunnan tapaan. Pelastuslaitoksen kalustostrategiaan em. vaikuttaa siten että valmiuksia nopeaan kaluston siirtoon ja ensimmäisen vaiheen öljyntorjuntaan vesistöalueella on tarkoituksenmukaisesti parannettava mm kontti, vene ja öljyntorjuntapuomikalustoa kehittämällä. Vieläkin suurempi merkitys tulee olemaan yhteistoiminnalla naapuripelastusalueiden sekä muiden öljyntorjuntaan osallistuvien viranomaisten kanssa. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen organisaatio on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa öljyvahinkojenja jälkivahinkojentorjunnasta toimialueellaan. Tavoitteena on että tällä lakisääteisellä ja sopimusperusteisella vastuualueellamme tieto, taito ja osaamistaso olisi asiantuntijatasolla valmiudet vastata öljyvahinkojentorjunnan ja jälkitorjunnan erityiskysymyksistä. Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma täydentää erityissuunnitelmana Etelä Karjalan pelastuslaitoksen muita suunnitelmia. Torjuntasuunnitelmassa on otettu huomioon, mitä Ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen asiaa koskevissa ohjeissa on mainittu ja mitä Kaakkois Suomen ympäristökeskus on öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä esittänyt. Torjuntasuunnitelma on voimassa toistaiseksi. Sitä voidaan myöhemmin täydentää, tarkistaa tai muuten muuttaa.

7 7 Etelä Karjalan pelastuslaitoksen laatiman öljyvahinkojentorjuntasuunnitelman vahvistaa Kaakkois Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus. Suunnitelmassa tapahtuva muutos on saatettava vahvistettavaksi, jos muutoksella on olennaista vaikutusta öljyvahinkojen torjuntavalmiuteen tai kalustoon. Käyttö ja hankintakustannuksia koskevien kohtien tarkistaminen tapahtuu joka neljäs vuosi. Suunnitelmassa määritellään myös ne tärkeät pohjavesialueet, joilla on voimassa öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevat määräykset (KTM p 344/1983). Perusteet Öljyvahinkojentorjuntasuunnitelman perusteet määräytyvät öljyntorjunta ja ympäristövahinko lainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan: Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta (636/1993, 700/2000 ja 1410/2004) Laki öljysuojarahastosta (1406/2004)(1674/2009) Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta (1409/2004) Pelastuslaki (379/2011) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) Laki (81/1998) ja Asetus (717/1998) ympäristövahinkovakuutuksesta Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Jätelaki 646/2011 Vesilaki (264/1961) Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (713/2009) Merensuojelulaki (1415/1994) Kauppa ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista /344 Kuntien ympäristönsuojelumääräykset Etelä Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 2013 Etelä Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätös Voimassa Etelä Karjalan pelastuslaitos johtamisohje 2012

8 8 Määritelmät Öljy Kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet mukaan luettuina, sekä öljypitoista seosta ja jätettä. Öljyvahinko Maa alueen öljyvahinkoa ja alusöljyvahinkoa Muu haitallinen aine Muuta sellaista ainetta kuin öljyä, jonka joutuminen maaperään tai vesistöön saattaa aiheuttaa pilaantumista. Alus Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 1 luvun 2 :n 14 kohdassa tarkoitettua vesikulkuneuvoa. Maa alueen öljyvahinko Maa alueella tapahtuvaa vahinkoa tai haittaa, jonka maahan tai veteen joutunut öljy aiheuttaa ihmiselle tai ympäristölle likaamalla, turmelemalla tai pilaamalla maaperää, vesiä, kasvillisuutta, eläimistöä, laitteita tai rakenteita. Alusöljyvahingolla Aluksesta aiheutuvaa tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, joka johtaa tai saattaa johtaa öljypäästöön ja joka vaarantaa tai saattaa vaarantaa vesistön tai rannikon tilan tai niihin liittyviä etuja, ja joka vaatii kiireellisesti suoritettavia toimia. Jälkitorjunta Öljyvahingon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty.

9 9 Pelastuslaitoksen hallinnollinen organisaatio Pelastuslaitoksen yleistä hallintoa hoitavat isäntäkunta mallin mukaisesti Lappeenrannan kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen alainen, kuntalain mukainen, m Etelä Karjalan pelastuslautakunta sekä pelastusjohtaja, jolla tarkoitetaan pelastustoimilain tarkoittamaa palopäällikköä sekä aluepalopäällikköä.

10 10 Pelastuslaitoksen toiminnallinenn organisaatio Pelastuslaitoksen toiminta on organisoitu kolmeen tulosvastuulliseen tulosyksikköön. 1) 2) 3) Riskienhallinta Pelastustoiminta Ensihoito Tulosyksiköiden päällikköinä pelastusjohtajan alaisuudessa toimivat riskienhallintapäällikkö, pelastuspäällikkö ja sairaankuljetuspäällikkö. Pelastustoiminnan vastuualueen tehtävänä on tuottaa palvelutasopäätöksenn määrittelemät pelastustoiminnan palvelut pelastustoimen alueella. Huolehtia pelastustoimintaan varautumisesta ja pelastustoiminnasta (sammutus ja pelastustoiminta, öljyvahinkojentorjunta ja palokuntakoulu tus, vapaaehtoispalokuntatoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta sekä toimintavalmiuden ylläpito) ja vastaa sopijakuntien osalta öljyvahinkojenn torjuntalain (1673 / 2009) 2 10 :ssä tarkoitetusta kunnan öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen tehtävistä.

11 111 Pelastustoimintaan ja siihen varautumista varten sekä muiden tehtävien suorittamista varten pelastustoimen alue jaetaan Imatran, Lappeenrannan ja Länsi Saimaan palvelualueisiin. Palvelualueen vastuuhenkilönä toimii palvelualueen palopäällikkö. Pelastuspäällikön alaisuudessa toimivan palvelualueen palopäällikön nimeää pelastusjohtaja pelastuspäällikön esityksestä. Palopäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa pelastustoiminnan vastuualueellee määrättyjen tehtävien suorittamista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisestaa palvelualueellaan, toimia palvelualueen kuntienn yhteyshenkilönä sekää suorittaa muut pelastuspäällikönn määräämät tehtävät.

12 12 Pelastuslaitoksen öljyvahinkojentorjunnan johtajat ja tilannepaikan 21 :n johtajat Etelä Karjalan pelastuslaitoksen päällystöpäivystäjät toimivat öljyvahinkojen torjuntalainn mukaisenaa torjuntatyön johtajina. Öljyvahinkojen torjuntalain 24 :n mukaann torjuntatöiden johtaja päättää milloin öljyvahinko ei enää vaadi torjuntatoimenpiteitä. Torjuntatyönjohtaja määrää tarvittaessa henkilön toimimaan tilannepaikan johtajana. Tilannepaikan johtaja johtaa toimintaa onnettomuuspaikalla pelastustoim minnan johtajan alaisuudessa. Torjuntatyönjohtajan ja tilannepaikan johtajan tulee olla yhteydessää toisiinsa ja sopia tehtävän suorittamisesta. Öljyvahinkojentorjunnan johtamisessa noudatetaan pelastuslaitoksen johtamisohjetta 2012 sekä toiminnasta öljyvahinkotilanteissa laaditaann tämän suunnitelman liitteeksi erillinen öljyvahinkojen hoitamisohje. Suomen ympäristökeskuksen öljyvahinkojentorjunnan johtaminenn Jos alusöljyvahinko on sattunut tai t sen vaaraa uhkaa yhtä useammalla pelastustoimen alueella taikka jos vahinko tai sen vaara on niin suuri, ettei alueen pelastustointa kohtuudella voida vaatia yksin huolehtimaan torjuntatöistä, tai jos torjuntatoimet kestävät pitkään taikka siihen muuten on erityistä syytä, Suomen ympäristökeskus voi ottaa torjunnan vastuulleen ja asettaa torjuntatöiden johtajan.

13 13 Kuntien öljyvahinkojentorjuntaan osallistuvat viranomaiset ja laitokset Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. Kuntien on lisäksi nimettävä yhteyshenkilö öljyvahinkojen jälkitorjuntaan. Kuntien jälkitorjuntayhteyshenkilöt ja eri virastojen ja laitosten osallistuminen öljyvahinkojentorjuntaan on esitetty alla olevassa taulukossa. Kunta Yhteyshenkilö Muu resurssi Imatra Tuotantopäällikkö Ville Pesu Työnjohtaja Olli Seppänen yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Öljyvahinkojentorjunta apu 8 16: KA 4 kpl, TR 5 kpl, henkilöt 13 kpl (1 h / käytössä 8 h) 16 8: KA 8 kpl, TR 8 kpl, henkilöt 10 kpl (2h / käytössä 8 h) Urakoitsijat (ei sopimuksia) Ikonen Risto Jäkärä Markku Koneurakointi Ovaska Oy Maansiirtoliike Ikävalko Oy Parvinen Toni Saarinen Heikki Vesterinen Jarmo, Kaakkois Suomen Kone ja Kuljetus Lankinen Leo Koivunen Kalle Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen Tekninen päivystäjä Tekninen johtaja Ari Pöllänen Kunnanrakennusmestari Rauno Hokkanen Päivystys ja vikailmoitukset Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Arkena 8 16 välisenä aikana mahdollista saada tilanteesta riippuen 1 7 miestä ja yksi traktori öljyntorjuntaan. Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Öljyvahinkojentorjunta apu Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Maanrakennusmestari Olli Syrjänen Osastopäällikkö Vesa Roiko Jokela Kunnanrakennusmestari Jari Rämä Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan 8 16: 3 5 henkilöä, kuorma auto, 1h /käytössä 8h 16 8: 3 5 henkilöä sovittaessa

14 14 Yhteistoiminta öljyn varastoijien, sataman, telakan tms. laitoksen kanssa Paikallista ja alueellista öljyvahinkojen torjuntaa voidaan tarvittaessa tehostaa seuraavilta viranomaisilta saatavalla virka avulla tai muutoin näiden apuun turvautuen. Laitos tai yksikkö Toimiala Kunta Yhteistoiminnan muoto tai peruste KSELY Liikenne ympäristö Kouvola Palvelun tilaaja, asiantuntija, virka apu SYKE Ympäristönsuojelu Hki / Savonlinna Päivystys, johtaminen, asiantuntija, kalustoapu KSR /SLMV Rajaviranomainen Imatra /HKI Sopimusperusteinen, virka apu, asiantuntija Liikennevirasto Liikenne Lappeenranta Saimaan kanava, VTS Liikenteenturvallisuus virasto alusturvallisuus Lappeenranta virka apu, asiantuntija Finnpilot alusturvallisuus Lappeenranta Asiantuntija, kalustoapu Poliisi turvallisuus, tutkinta Lappeenranta virka apu PV maanpuolustus Lappeenranta virka apu VR Rataliikenne Imatra asiantuntija, kalustoapu UPM Puunjalostus Etelä karjala kalustoapu STORA ENSO Puunjalostus Etelä Karjala kalustoapu METSÄ GROUP Puunjalostus Etelä Karjala kalustoapu Laitaatsillan telakka aluskorjaus Savonlinna Korjaustoiminta Pohjois Savon pelastuslaitos Öljyntorjunta Kuopio Öljyntorjuntakomppania, virka apu ja tilannekuva Pohjois Karjalan pelastuslaitos Öljyntorjunta Joensuu Öljyntorjuntakomppania, virka apu ja tilannekuva Etelä Savon pelastuslaitos Öljyntorjunta Mikkeli Öljyntorjuntakomppania, virka apu ja tilannekuva Kymenlaakson pelastuslaitos Öljyntorjunta Kotka Öljyntorjuntakomppania, virka apu ja tilannekuva Itä Uudenmaan pelastuslaitos Öljyntorjunta Porvoo Lintukontit, virka apu WWF Suomi Öljyntorjunta Helsinki Torjuntahenkilöstöapu Turvallisuusneuvonantaja kuljetusliikkeet Etelä Suomi Asiantuntija, kalustoapu Finferries Lossiliikenne Savonlinna Kalustoapu

15 15 Öljyvahinkojentorjunnan järjestäminen Etelä Karjalan pelastusalueen öljyvahinkojentorjunta mitoitetaan vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia siten, että toiminta on tehokasta. Torjuntatoimenpiteiden järjestelyt suunnitellaan myös sellaisten onnettomuuksien varalta, joissa alueen pelastustoimen omat voimavarat eivät riitä. Tällaisissa onnettomuustilanteissa yhteistyötahoja ovat öljyvahinkojentorjuntalain tarkoittamat yhteistoimintaviranomaiset, vapaaehtoiset järjestöt sekä lähialueiden pelastuslaitosten öljyvahinkojentorjuntaresurssit. Öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteisiin osallistuvat Etelä Karjalan pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö sekä sopimuspalokunnat. Palokuntasopimuksissa on määritelty palokunnan palokuntaluokka, lähtöaika ja toimintakykyvaatimukset, vahvuudet ja mahdolliset erikseen sovittavat erityistehtävät. Pelastustoiminnan toimintavalmiuden taso määritellään palvelutasopäätöksessä. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön määrä on mitoitettu siten, että onnettomuuksiin voidaan toimintavalmiusaikojen puitteissa ja eri vuorokauden aikoina vastata viivytyksettä ja tehokkaasti pelastusjoukkueen vahvuisella kokoonpanolla. Pelastuslaitoksen henkilökunnasta ja alueen sopimuspalokunnista pyritään muodostamaan erillinen öljyn ja ympäristövahinkojentorjuntaan erikoistunut komppania joka koulutetaan ja varustettaan siten, että se pystyy itsenäiseen toimintaan mm. rantojen suojauksessa tms. toiminnassa pelastuslaitoksen toiminta alueella ja sen ulkopuolella. Pelastuspäällikkö määrää Etelä Karjalan öljyvahinkojentorjuntakomppaniaan kuluvat palokunnat. Öljyntorjuntakomppanian vahvuus on noin 150 henkilöä. Etelä Karjalassa on päätoimista henkilöstöä ympäri vuorokauden kahdella paloasemalla: Imatralla ja Lappeenrannassa. Lisäksi Joutsenossa on arkipäivisin klo 8 16 toimintavalmiudessa päätoimista henkilöstöä. Päätoiminen henkilöstö muodostuu päällystöstä, alipäällystöstä, miehistöstä sekä tukipalveluista. Etelä Karjalassa palokunnat on jaettu päätoimisten palokuntien lisäksi viiteen luokkaan. Valmiuspalokunta on palokunta, joka on vaikutusalueensa ainoa palokunta tai osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin alueensa hälytystehtäviin. Valmiuspalo kunnan ensilähdön pelastusyksikön keskimääräinen lähtöaika on enintään 5 minuuttia ja tavoitevahvuus esimies ja viisi miestä, mutta vähintään 1+3, jonka täydentyminen tavoitevahvuuteen on suunniteltu siten, että pelastustoiminta voi jatkua tilanteessa tehokkaasti ja turvallisesti. Täydennyspalokunta on valmiuspalokuntaa täydentävä palokunta. Täydennyspalokunnan ensilähdön pelastusyksikön keskimääräinen lähtöaika on enintään 10 minuuttia ja tavoitevahvuus esimies ja viisi miestä, mutta vähintään 1+3, jonka täydentyminen tavoitevahvuuteen on suunniteltu siten, että pelastustoiminta voi jatkua tilanteessa tehokkaasti ja turvallisesti. Tukipalokunta on palokunta, joka hälytetään pääsääntöisesti valmius ja täydennyspalokuntia tukeviin tehtäviin. Palokunnan tulee kuitenkin kyetä itsenäisesti hoitamaan tavanomaiset sammutus ja pelastustehtävät. Tukipalokunnan ensilähdön pelastusyksikön keskimääräinen lähtöaika on enintään 20 minuuttia.

16 16 Reservipalokunta on muita palokuntia täydentävä palokunta, joka hälytetään lähinnä suurpaloihin, muihin laajoihin onnettomuuksiin tai kiireettömiin tehtäviin. Reservipalokunnan ensilähdön pelastusyksikön lähtöaika voi olla yli 20 minuuttia. Pelastustoimen alueella on tällä hetkellä 28 sopimuspalokuntaa, joista 23 vapaaehtoista palokuntaa ja kaksi tehdaspalokuntaa. Näiden lisäksi alueella on kolme sivutoimisten palomiesten miehittämää paloasemaa. Sopimuspalokuntien uudet sopimukset ovat voimassa lähtien toistaiseksi. Öljyvahinkojentorjuntaan osallistuvat palokunnat / asemat sekä johtaminen palvelualueittain huomioiden lähtöaika, sopimuksen mukainen vahvuus ja peruskoulutettu/kokonaishenkilöresurssi huomioiden johtamistoiminta sekä tukipalvelut sekä toiminnankuvaus. Öljyntorjuntakomppaniaan osallistuminen on merkitty vihreällä. Palokunta Palokuntaluokka Lähtöaika Lähtövahvuus Henkilöstöä Toiminnankuvaus REK 31 Päätoiminen 5 minuuttia 1 (24 / 7) 1 johtaminen REK 32 Päätoiminen 5 minuuttia 1 (24 / 7) 1 johtaminen EKP JOKE Päätoiminen 5 minuuttia 1 (virka aika) 16 Johtamisen tuki EKP Lappeenranta Päätoiminen 1 minuuttia 1+5 (24 / 7) 30 / 30 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ EKP Joutseno Valmiuspalokunta 5 minuuttia 1+3 (24 / 7) 14 / 32 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Nuijamaan VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 32 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Tirilän VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ Vainikkalan VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 19 Torjuntatoimenpiteet MÖ Lappeenrannan VPK Tukipalokunta 10 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ Hytin VPK Tukipalokunta 10 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ Lauritsalan VPK Tukipalokunta 10 minuuttia / 23 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Rutolan VPK Tukipalokunta 15 minuuttia / 20 Torjuntatoimenpiteet MÖ E S järvipelastus Reservi palokunta 20 minuuttia 2 Torjuntatoimenpiteet AÖ EKP Imatra JOKE Päätoiminen 5 minuuttia 1 (virka aika) 6 Johtamisen tuki EKP Imatra Päätoiminen 1 minuuttia 1+5 (24 / 7) 24 / 24 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Parikkalan VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ Rautjärven VPK Valmiuspalokunta 10 minuuttia / 23 Torjuntatoimenpiteet MÖ Ruokolahden VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Saaren VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 18 Torjuntatoimenpiteet MÖ Simpeleen VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 21 Torjuntatoimenpiteet MÖ Särkisalmen VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 15 Torjuntatoimenpiteet MÖ Uukuniemen VPK Valmiuspalokunta 10 minuuttia / 12 Torjuntatoimenpiteet MÖ Imatran VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 31 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Tainionkosken VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 23 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Stora Enso TPK Reservi palokunta 10 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Ovako TPK Reservi palokunta 10 minuuttia / 19 Torjuntatoimenpiteet MÖ Imatran järvipelastus Reservi palokunta 20 minuuttia 2 Torjuntatoimenpiteet AÖ EKP Länsi Saimaa Päätoiminen 5 minuuttia 1 (virka aika) 2 Johtamisen tuki EKP Luumäki Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 46 Torjuntatoimenpiteet MÖ EKP Savitaipale Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 30 Torjuntatoimenpiteet MÖ Lemin VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 32 Torjuntatoimenpiteet MÖ Taipalsaaren VPK Täydennyspalokunta 5 minuuttia / 35 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Ylämaan VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 11 Torjuntatoimenpiteet MÖ Kuivasensaaren VPK Reservi palokunta 30 minuuttia / 17 Torjuntatoimenpiteet MÖ 260 / 689

17 17 Öljyvahinkojentorjuntamuodostelmien hälyttäminen ja viestiliikenne Yksiköiden hälyttäminen torjuntatehtäviin tapahtuu Kuopion hätäkeskuksen kautta. Etelä Karjalan maakunta on maantieteellisiin vastealueisiinn joihin pelastuslaitos on o määritellyt onnettomuus on tyypin ja sen suuruuden mukaisesti hälytettävät yksiköt. Hälytysvasteiden suunnittelussa huomioitu hätäkeskuslaitoksen ohjeistus, paikalliset olosuhteet, naapuripelastustoimen alueilta saatava apu sekä erikoiskaluston tarve. Toimintaa johtava pelastusviranomainen vastaa siitä että hälytetty muodostelma on oikea ja riittävä.

18 18

19 19

20 20 Torjuntatoimenpiteisiin hälytetytt muodostelmat ovat yhteydessä toisiinsa virve verkon kautta. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen viestiliikenn ne rutiinit ja puheryhmät on määritelty pelastuslaitoksen viestiohjeessa Esimerkki vastealuekartasta ja Kuopion hätäkeskuksen, pelastusviranomaisenn ja yhteistoimintaviranomaisten välisestä viestiliikenteestä:

21 21 Öljyvahingon vaara aiheuttavat kohteet, riskien arviointi ja erityisesti suojeltavat kohteet Öljyvahingonriskit eli päästöt maaperään tai vesistöön vaihtelevat maakunnan sisällä. Öljyvahinkoriskejä arvioitaessa käytettään samaa riskiruutuaineistoa kuin pelastustoimen toimintavalmiuden valtakunnallisessa arvioinnissa. Riskiruudun koko on 1 km x 1 km. Riskiruudun sisällä arvioidaan öljyvahinko vaaraa ja sen vaikutuksia suhteessa alueen asujaimistoon, luontoarvoihin, pohjaveteen, liikenteeseen ja öljytuotteiden kuljettamiseen, varastointiin ja käyttöön. Riskiruutukartta on suunnitelman liitteenä. Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle mallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja todennäköisen onnettomuuden mahdollisten vaikutuksien perusteella. Riskitason tarkoituksena on osoittaa, missä ruuduissa tapahtunut öljyvahinko aiheuttaa merkittävät haittavaikutukset ihmisille ja ympäristölle. Lisäksi määritellään ja arvioidaan merkittävät riskikohteet. Riskikohde on sellainen kohde, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran. Riskikohteiden arvioinnissa määritetään onnettomuusriski, joka muodostuu onnettomuuden todennäköisyydestä ja onnettomuuden mahdollisista seurausvaikutuksista. Onnettomuusriskin arvioinnin perusteella valitaan riskienhallintakeinot, joita ovat ensisijaisesti riskin poistaminen, riskin pienentäminen tai onnettomuuksien seurausvaikutusten pienentäminen. Riskikohteissa onnettomuuksien omatoiminen ehkäiseminen ja valvonta sekä vahinkojen rajoittaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä. Riskin hallitseminen on tarkoituksenmukaista suunnitella siten, että myös riskikohteissa palvelutasopäätöksen mukaisella pelastustoiminnan toimintavalmiudella kyetään tilanne saamaan hallintaan. Onnettomuuksien estämiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi tehdyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja omatoiminen varautuminen ovat tässä keskeisiä tekijöitä. Riskiluokat määräytyvät seuraavien reunaehtojen mukaisesti: 1. Vaarallisuus ja haitta ihmisille asukastiheys Taajama on Tilastokeskuksen määritelmän mukaan vähintään 200 asukkaan rakennusryhmä, jossa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Haja asutusalue on alue, jolla on enintään 200 asukkaan rakennusryhmiä. Rakennusten välinen etäisyys haja asutusalueella on yleensä pidempi kuin 200 metriä. 2. Vaarallisuus ja haitta pohjavesille Pohjavesialueet I ja II sekä pohjaveden käyttö vedenottamoiden suoja alueet 3. Luonnonsuojelukohteet Natura alueet ja muut viralliset suojelualueet 4. Öljytuotteiden kuljettaminen Kuljetusreitit 5. Öljytuotteiden varastointi Suurteollisuus, voimalaitokset jakeluasemat ja muu varastointi

22 22 Riskiluokka I ruutu Taajama Suurteollisuus, erityinen riskikohde Pohjavesialue I luokka, vedenottamo Merkittävä kuljetusreitti valtatie, kantatie tai rautatie, Onnettomuudesta aiheutuu tai voi aiheutua välitön päästö vesistöön Rajavesistö Varastoitavan öljyn määrä yli l Riskiluokka II ruutu Taajama Pohjavesialue II luokka, vedenoton kannalta mahdollinen Haja asutusalue merkittävä kuljetusreitti valtatie, kantatie tai rautatie, alusliikenteen syväväylän riskipaikka Luonnonsuojelualueet varastoitavan öljynmäärä yli l Riskiluokka III ruutu Haja asutusalue Pohjavesialue II luokka Varastoitavan öljynmäärä yli l Riskiluokka IV ruutu Haja asutusalue Pohjavesialue III Pohjavesialueet asutuksen ja liikenteen ulkopuolella luokasta riippumatta Erityisesti öljyvahingolta suojattavia erityiskohteita ovat: Pohjavesialueet, raakavedenottopaikat, asutusalueet, luonnontieteelliset tutkimusasemat, luonnonsuojelukohteet, uimarannat ja leirintäja ulkoilualueiden rannat, asutut rannat ja matkailuyritysten rannat, vene ja kalastussatamat, rajavesistöt ja kalankasvattamot. Saimaan alueen alusliikenteessä tapahtuva öljyvahinko on ehkä todennäköisin vahinkotilanteessa joka tapahtuu jossain 26 etukäteen riskialttiimmaksi syväväylänosuudeksi määritellyssä paikassa. Riskipaikoista yksi sijaitsee Etelä Karjalassa. Suuren öljyvahingon aiheuttama riski vesistöön on lisäksi huomioitava vesistöjen äärellä olevien suurten öljyvarastojen osalta sekä maantie ja rautatiekuljetusten osalta reittien kulkiessa vesistöjen äärellä. Öljyvahingon suuruus, johonka on öljyvahinkojen torjunnassa maksimissaan varauduttava, on suuruudeltaan 300 m 3. Alusöljyvahingon suuruus Saimaalla on korkeitaan 10 % em. maksimivahingosta. Rajavesistön riskit ja mahdollinen valtakunnan rajan ylittävä öljyvahinko pyritään hallitsemaan mahdollisimman tehokkaasti. Torjuntatoimenpiteet rajavesistössä suunnitellaan etukäteen. Ilmoitus öljyvahingosta lähtee välittömästi Kaakkois Suomen rajavartiostolle edelleen välitettäväksi Venäjän puolelle.

23 23 Riskikohde / suojeltava kohde Kunta osoite/sijainti/pituus Riskin laatu / Huomioitavat seikat Tieliikenne, kuljetukset, onnettomuus todennäköisyys, merkittävät kohteet VT 6 Luumäki 40 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suojaus vajaa Lappeenranta 50 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suurin osa suojattu Imatra 14 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suurin osa suojattu Ruokolahti 10 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suojaus vajaa Rautjärvi 24 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suojaus vajaa Parikkala 50 km Pohjavesialueita, kuljetukset, suojaus vajaa VT 26 Taavetti Hamina Luumäki 16 km Kuljetukset KT 378 Taavetti Savitaipale Luumäki 12 km Kuljetukset, Huopaisenvirta Savitaipale 20 km Kuljetukset VT 13 Lpr Mikkeli Lappeenranta 5 km Pohjavesialuetta, kuljetukset Lemi 17 km Pohjavesialueita, kuljetukset, Kuukanniemi Savitaipale 22 km Pohjavesialueita, kuljetukset VT 13 Lpr Nuijamaa Lappeenranta 18 km Pohjavesialueita, rajaliikenne KT 387 Lpr Miehikkälä Lappeenranta 44 km Pohjavesialueita, liikenne KT 408 Lpr Savitaipale Lappeenranta 6 km Taajama, liikenne Taipalsaari 12 km osuus Taajama, Pohjavesialue, Saimaanharju, kk KT 396 VT6 Pelkola Imatra 10 km Taajama, Pohjavesialue, rajaliikenne KT 62 Ruokolahti Puumala Ruokolahti 34 km VT 14 Parikkala Savonlinna Parikkala 7 km Mutkikas, Pohjavesialueita Pohjavesialue, Liikenne Rautatieliikenne, öljynkuljetusreitit Karjalan rata Luumäki 39 km Pohjavesialueita, ei suojattu, öljykuljetus reittiä Lappeenranta 50 km Pohjavesialueita, ei suojattu, Imatra 13 km Pohjavesialueita Ruokolahti 9 km Pohjavesialue, ei suojattu Rautjärvi 24 km Pohjavesialueita, ei suojattu Parikkala 21 km Pohjavesialueita, ei suojattu Luumäki Vainikkala Luumäki 6 km Pohjavesialue, ei suojattu, öljykuljetusreitti Lappeenranta 26 km Pohjavesialue, vesistöjä, öljykuljetusreitti Kauppa alusliikenne, syväväylät, onnettomuusriski kohteet Saimaan syväväylä Saimaan kanava Joutseno Lappeenranta 18 km Parkkarin mutka, Honkalahden satamaan 5 km Joutseno Puumala Lappeenranta 7 km Natura aluetta, Norppa aluetta Taipalsaari 28 km Natura aluetta, Norppa aluetta Taipalsaari Mikkeli Taipalsaari 13 km Natura aluetta, Norppa aluetta Joutseno Imatra Lappeenranta 15 km Imatra 10 km Saimaan kanava Kaukas Lappeenranta 3 km Saimaan kanava Lappeenranta 23 km Vuokra alue Venäjä 20 km valtiosopimus öt:n hoidosta

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Turku 11.11.2016 Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELYkeskus ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Lainsäädäntö Viranomaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä

Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä BORIS2 koulutukset Kati Tahvonen, Meri Hietala, Heli Haapasaari Ympäristövahinkojen torjuntaryhmä Samuli Neuvonen Tietokeskus SÖKÖ-toimintamalliin perustuvat

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

15.5.2015. Saimaa VTS Master s Guide

15.5.2015. Saimaa VTS Master s Guide 15.5.2015 Saimaa VTS Master s Guide 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET... 3 3.1 Vaadittavat ilmoitukset... 3 3.2 Avatattavat sillat...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä VUOSI 21 Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla TEOLLISUUS STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT 23624 UPM-KYMMENE

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki ehdotuksen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1 Dia 1 KEMIKAALIRISKIT Kohteet ja reitit Kohteet TS 8 + 2 TPA 7 Lupa 20 Reitit VT4, VT22, (VT20) Päärata, Kainuun rata Laivaväylä Dia 2 OKPela YHTEENSÄ 10 KOHDETTA, 5 SUUNNITELMAA Vihreäsaari NEOT Oy Teboil

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Vapaa-ajan asuntojen osalta palotarkastusvälit ovat vaihdelleet eri vuosikymmenten turvallisuusnäkemysten mukaisesti 1-20 vuoden välillä. Kun

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä VUOSI 2010 Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Etelä-Karjala) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla TEOLLISUUS STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT 13684

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI. Yhteistoimintasopimus

POHJOIS-SAVON ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI. Yhteistoimintasopimus 1 Khall 30.3.2015 56 liite 1 POHJOIS-SAVON ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Yhteistoimintasopimus Luonnos 7.1.2015 2 POHJOIS-SAVON ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Iisalmen, Juankosken,

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin

Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin uusille alueille ja keskustaajamissa rakentaminen tiivistyy.

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SOPIMUKSEN KOHDE

PALVELUSOPIMUS SOPIMUKSEN KOHDE PALVELUSOPIMUS 19.5.2015 1. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimus koskee Kuntaliitto Palvelut Oy:n Pelastuslaitoksille tarjoamia henkilöstö- ja tukipalveluja. Palvelut on esitetty eriteltyinä liitteessä 1. 2. SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2012 Työttömyys kääntyi Kaakkois-Suomessa keskitalvella

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos 2 Pelastuslautakunta 14.9.2012 / 59, liite nro 9 Pelastuslautakunta xx.12.2012 / x, liite nro x PTP 2013-2016 Sisällysluettelo Pelastustoimen

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Helsingin ja Espoon rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Helsinki 26.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012 2011 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä -5,7-6,4-6,7-5,7-5,7-4,5-4,3-4,5-4,0-3,9-2,9-2,6-0,6 1,1 2,5 2,9 3,0 3,2 4,0 NÄKYMIÄ

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen on laadittava päätös pelastustoimen palvelutasosta.

Pelastuslaitoksen on laadittava päätös pelastustoimen palvelutasosta. SISÄASIAINMINISTERIÖ Sopimusehdotus Liite 3 Pohjois-Karjala 19.2.2003 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Sopijapuolet Enon, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kesälahden, Kiihtelysvaaran,

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Maakuntauudistuksen organisointi 26.9.2016 2 SOTE-uudistuksen organisointi 26.9.2016 3 26.9.2016 4 Maakuntauudistuksen laajuus 26.9.2016 5 26.9.2016 6 Hankkeen organisointi 26.9.2016

Lisätiedot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF WWF, Vanessa Ryan 10/10/2015 WWF lyhyesti WWF LYHYESTI +100 WWF toimii yli 100 maassa +5000 WWF:llä on yli 5000 työntekijää 1961 WWF perustettiin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita.

KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita. KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET 26.5.2016 Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita. Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet Hakija Kohde Kokonais % 1 Helsingin SMDno 2016-681

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

KAAVOIHIN LIITTYVÄT LAUSUNNOT LIITE

KAAVOIHIN LIITTYVÄT LAUSUNNOT LIITE KAAVOIHIN LIITTYVÄT LAUSUNNOT LIITE 8 1 SIMPELE-ÄNKILÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN/KONKAN- MÄKI 2 TIILIRUUKIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUUTOS TEHTAANPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 SIMPELE-ÄNKILÄ

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta. Kari Hauhian kantelu

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta. Kari Hauhian kantelu Kaupunginhallitus 473 07.11.2016 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta 900/03.04.01/2016 KH 473 Valmistelija / lisätiedot Konsernihallinnon lakimies Johanna

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot