JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN"

Transkriptio

1 1 JULKINEN ETELÄ KARJ JALAN PELASTUSLAITOS LAPPEENRANTA ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTASUUNNITELMA JULKINENN

2 2 ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTAOHJEEN VAHVISTUSSIVU Etelä Karjalan pelastuslautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA SÄÄDÖSPERUSTEET: Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Laki öljysuojarahastosta (1406/2004) Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta (1409/2004) Pelastuslaki (379/2011) LIITTYY ASIAKIRJOIHIN: A. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen johtosääntö B. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen toimintasääntö C. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös D. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen johtamisohje E. Etelä Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 2013 Pelastuspäällikkö ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTAOHJEEN VAHVISTAA KAAKKOIS SUOMEN ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUS Kaakkois Suomen ELY keskus PÄÄTÖS KOUVOLA SÄÄDÖSPERUSTEET: Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Laki öljysuojarahastosta (1406/2004) (1674/2009) Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta (1409/2004) SÄILYTYSAIKA Säilytettään toistaiseksi

3 3 OHJEEN KÄSITTELY JA MUUTOSTIEDOT ASIA TARKASTETTU HYVÄKSYTTY PVM HUOMAUTUKSET

4 4 Sisällysluettelo Yleistä... 5 Perusteet... 7 Määritelmät... 8 Pelastuslaitoksen hallinnollinen organisaatio... 9 Pelastuslaitoksen toiminnallinen organisaatio Pelastuslaitoksen öljyvahinkojentorjunnan johtajat ja tilannepaikan johtajat Suomen ympäristökeskuksen öljyvahinkojentorjunnan johtaminen Kuntien öljyvahinkojentorjuntaan osallistuvat viranomaiset ja laitokset Yhteistoiminta öljyn varastoijien, sataman, telakan tms. laitoksen kanssa Öljyvahinkojentorjunnan järjestäminen Öljyvahinkojentorjuntamuodostelmien hälyttäminen ja viestiliikenne Öljyvahingon vaara aiheuttavat kohteet, riskien arviointi ja erityisesti suojeltavat kohteet Öljyvahinkojentorjuntavalmiuden edellyttämä kalustotaso Öljyvahingontorjunta, jälkitorjunta ja torjuntakustannusten vastuut Öljyvahinkojentorjunta Saimaan kanavan vuokra alueella Öljyvahingon torjuntajätteen käsittely Öljyvahinkojen ennaltaehkäisy ja valvonta Öljyntorjuntakaluston ylläpito ja hankinta Öljyntorjuntakoulutus ja harjoitukset Saimaan yhteistoimintaharjoitukset pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten kesken Liitteet: Öljyvahingon hoitamisohje 2013 Riskiruutu kartta aineisto vastealueittain Etelä Karjalan maakunnan pohjavesialuekartat Etelä Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueet Torjuntakalusto palokunnittain ja kalustoryhmittäin sekä öljyntorjunta prosentti Öljyntorjunta alukset Öljyntorjunta varastoselvitys Saimaan kanavan vuokra alueen kartta ja sopimus

5 5 Yleistä Etelä Karjalan pelastuslaitos vastaa öljyvahinkojen torjuntaviranomaisena öljyvahinkojen torjunnasta, alusöljyvahinkojentorjunnasta, ennaltaehkäisystä ja öljyntorjuntaan kunnille kuuluvasta jälkitorjunnasta Etelä Karjalan maakunnan alueella seuraavissa kunnissa: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Suomen valtio on tehnyt valtiosopimuksen Venäjän federaation kanssa Saimaan kanavan vuokraalueesta. Valtiosopimuksen mukaan Venäjä vuokraa omalla puolellaan olevan Saimaan kanavan ja siihen liittyvän alueen Suomelle. Vuokrasopimus on solmittu 50 vuodeksi. (karttaliite) Liikennevirasto ja Etelä Karjalan pelastuslaitos ovat sopineet, että Etelä Karjalan pelastuslaitos vastaa Saimaan kanavan vuokrasopimuksessa Suomen osapuolen velvoitteista vuokra alueella sopimuksessa määrätyillä ehdoilla. Sopimuksen piiriin kuuluvat pelastuslain 379/ mukaiset pelastustoimintatehtävät kun ne koskevat Saimaan kanavan henkilöstöä, kanavaliikennettä, kanavalaitteita ja kanava aluetta. Lisäksi sovelletaan pelastustoimintatehtävissä mitä on säädetty öljyvahinkojentorjuntalaissa 1673/2009, meripelastuslaissa 1145/2001, merilaissa 674/1994, ilmailulaissa 1194/2009 tai muussa laissa pelastustoimen tehtävistä. (sopimusliite)

6 6 Etelä Karjalan pelastuslaitoksen palvelutasoon vuosille on öljyntorjunnan osalle kirjattu palvelutaso tavoitteeksi: Etelä Karjalan pelastuslaitos vastaa tehokkaasti öljyvahinkojen torjunnasta alueellaan. Etelä Karjalan pelastuslaitos toimii öljyvahinkojen torjuntalain mukaisena kuntien nimeämänä jälkitorjunta viranomaisena. Yhteistyötä kehitetään Saimaan alueen muiden pelastuslaitosten kanssa öljyvahinkojentorjunnan osalta. Henkilöstölle järjestetään ammatillista lisäkoulutusta öljyvahinkojentorjunnassa. Öljyvahinkojen torjuntaa kehitetään suunnitelmallisesti hyväksytyn öljyvahinkojentorjuntasuunnitelman mukaisesti. Päätös palvelutasosta Etelä Karjalan pelastuslaitos vastaa tehokkaasti öljyvahinkojen torjunnasta alueellaan. Etelä Karjalan pelastuslaitos toimii öljyvahinkojen torjuntalain mukaisena kuntien nimeämänä jälkitorjuntaviranomaisena. Sopijakunta vastaa jälkivahinkojen torjunnasta alueellaan. Tätä tehtävää varten pelastuslaitokselle perustetaan päätoiminen päällystövirka vuonna Öljyvahinkojen torjunta ja siihen liittyvät hankinnat ja investoinnit suoritetaan hyväksytyn öljyvahinkojentorjuntasuunnitelman mukaisesti. Ympäristöön vaikuttavien onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen on Suomessa muuttuneen EU lainsäädännön myötä kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Valtaosa muutoksista ja varautumispaineista on kohdennettu niihin toiminnanharjoittajiin joiden toiminta voi aiheuttaa ympäristövahinkoja. Viranomaisten tai niihin rinnastettavien tahojen varautumisesta mainittakoon mm. tiehankkeiden yhteydessä suoritetut mittavat pohjavesialueen suojaukset. Etelä Karjalan maakunnan alueella ei onneksi, kuljetuksia lukuun ottamatta, ole sellaisia merkittäviä toimijoita joidenka toiminta edellyttäisi, erityisesti öljyvahinkojen torjunnassa, toimintakulttuurin muutosta pelastuslaitoksen suorittamaan öljyvahinkojen torjuntaan. Nämä toimijat ovat muualla jopa maamme ulkopuolella ja tarvittaessa pelastuslaitoksen torjuntakalustoa ja ehkä henkilöstöäkin on siirrettävä toiminta alueemme ulkopuolelle nopeasti palokunnan tapaan. Pelastuslaitoksen kalustostrategiaan em. vaikuttaa siten että valmiuksia nopeaan kaluston siirtoon ja ensimmäisen vaiheen öljyntorjuntaan vesistöalueella on tarkoituksenmukaisesti parannettava mm kontti, vene ja öljyntorjuntapuomikalustoa kehittämällä. Vieläkin suurempi merkitys tulee olemaan yhteistoiminnalla naapuripelastusalueiden sekä muiden öljyntorjuntaan osallistuvien viranomaisten kanssa. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen organisaatio on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa öljyvahinkojenja jälkivahinkojentorjunnasta toimialueellaan. Tavoitteena on että tällä lakisääteisellä ja sopimusperusteisella vastuualueellamme tieto, taito ja osaamistaso olisi asiantuntijatasolla valmiudet vastata öljyvahinkojentorjunnan ja jälkitorjunnan erityiskysymyksistä. Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma täydentää erityissuunnitelmana Etelä Karjalan pelastuslaitoksen muita suunnitelmia. Torjuntasuunnitelmassa on otettu huomioon, mitä Ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen asiaa koskevissa ohjeissa on mainittu ja mitä Kaakkois Suomen ympäristökeskus on öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä esittänyt. Torjuntasuunnitelma on voimassa toistaiseksi. Sitä voidaan myöhemmin täydentää, tarkistaa tai muuten muuttaa.

7 7 Etelä Karjalan pelastuslaitoksen laatiman öljyvahinkojentorjuntasuunnitelman vahvistaa Kaakkois Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus. Suunnitelmassa tapahtuva muutos on saatettava vahvistettavaksi, jos muutoksella on olennaista vaikutusta öljyvahinkojen torjuntavalmiuteen tai kalustoon. Käyttö ja hankintakustannuksia koskevien kohtien tarkistaminen tapahtuu joka neljäs vuosi. Suunnitelmassa määritellään myös ne tärkeät pohjavesialueet, joilla on voimassa öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevat määräykset (KTM p 344/1983). Perusteet Öljyvahinkojentorjuntasuunnitelman perusteet määräytyvät öljyntorjunta ja ympäristövahinko lainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan: Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta (636/1993, 700/2000 ja 1410/2004) Laki öljysuojarahastosta (1406/2004)(1674/2009) Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta (1409/2004) Pelastuslaki (379/2011) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) Laki (81/1998) ja Asetus (717/1998) ympäristövahinkovakuutuksesta Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Jätelaki 646/2011 Vesilaki (264/1961) Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (713/2009) Merensuojelulaki (1415/1994) Kauppa ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista /344 Kuntien ympäristönsuojelumääräykset Etelä Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 2013 Etelä Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätös Voimassa Etelä Karjalan pelastuslaitos johtamisohje 2012

8 8 Määritelmät Öljy Kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet mukaan luettuina, sekä öljypitoista seosta ja jätettä. Öljyvahinko Maa alueen öljyvahinkoa ja alusöljyvahinkoa Muu haitallinen aine Muuta sellaista ainetta kuin öljyä, jonka joutuminen maaperään tai vesistöön saattaa aiheuttaa pilaantumista. Alus Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 1 luvun 2 :n 14 kohdassa tarkoitettua vesikulkuneuvoa. Maa alueen öljyvahinko Maa alueella tapahtuvaa vahinkoa tai haittaa, jonka maahan tai veteen joutunut öljy aiheuttaa ihmiselle tai ympäristölle likaamalla, turmelemalla tai pilaamalla maaperää, vesiä, kasvillisuutta, eläimistöä, laitteita tai rakenteita. Alusöljyvahingolla Aluksesta aiheutuvaa tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, joka johtaa tai saattaa johtaa öljypäästöön ja joka vaarantaa tai saattaa vaarantaa vesistön tai rannikon tilan tai niihin liittyviä etuja, ja joka vaatii kiireellisesti suoritettavia toimia. Jälkitorjunta Öljyvahingon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty.

9 9 Pelastuslaitoksen hallinnollinen organisaatio Pelastuslaitoksen yleistä hallintoa hoitavat isäntäkunta mallin mukaisesti Lappeenrannan kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen alainen, kuntalain mukainen, m Etelä Karjalan pelastuslautakunta sekä pelastusjohtaja, jolla tarkoitetaan pelastustoimilain tarkoittamaa palopäällikköä sekä aluepalopäällikköä.

10 10 Pelastuslaitoksen toiminnallinenn organisaatio Pelastuslaitoksen toiminta on organisoitu kolmeen tulosvastuulliseen tulosyksikköön. 1) 2) 3) Riskienhallinta Pelastustoiminta Ensihoito Tulosyksiköiden päällikköinä pelastusjohtajan alaisuudessa toimivat riskienhallintapäällikkö, pelastuspäällikkö ja sairaankuljetuspäällikkö. Pelastustoiminnan vastuualueen tehtävänä on tuottaa palvelutasopäätöksenn määrittelemät pelastustoiminnan palvelut pelastustoimen alueella. Huolehtia pelastustoimintaan varautumisesta ja pelastustoiminnasta (sammutus ja pelastustoiminta, öljyvahinkojentorjunta ja palokuntakoulu tus, vapaaehtoispalokuntatoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta sekä toimintavalmiuden ylläpito) ja vastaa sopijakuntien osalta öljyvahinkojenn torjuntalain (1673 / 2009) 2 10 :ssä tarkoitetusta kunnan öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen tehtävistä.

11 111 Pelastustoimintaan ja siihen varautumista varten sekä muiden tehtävien suorittamista varten pelastustoimen alue jaetaan Imatran, Lappeenrannan ja Länsi Saimaan palvelualueisiin. Palvelualueen vastuuhenkilönä toimii palvelualueen palopäällikkö. Pelastuspäällikön alaisuudessa toimivan palvelualueen palopäällikön nimeää pelastusjohtaja pelastuspäällikön esityksestä. Palopäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa pelastustoiminnan vastuualueellee määrättyjen tehtävien suorittamista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisestaa palvelualueellaan, toimia palvelualueen kuntienn yhteyshenkilönä sekää suorittaa muut pelastuspäällikönn määräämät tehtävät.

12 12 Pelastuslaitoksen öljyvahinkojentorjunnan johtajat ja tilannepaikan 21 :n johtajat Etelä Karjalan pelastuslaitoksen päällystöpäivystäjät toimivat öljyvahinkojen torjuntalainn mukaisenaa torjuntatyön johtajina. Öljyvahinkojen torjuntalain 24 :n mukaann torjuntatöiden johtaja päättää milloin öljyvahinko ei enää vaadi torjuntatoimenpiteitä. Torjuntatyönjohtaja määrää tarvittaessa henkilön toimimaan tilannepaikan johtajana. Tilannepaikan johtaja johtaa toimintaa onnettomuuspaikalla pelastustoim minnan johtajan alaisuudessa. Torjuntatyönjohtajan ja tilannepaikan johtajan tulee olla yhteydessää toisiinsa ja sopia tehtävän suorittamisesta. Öljyvahinkojentorjunnan johtamisessa noudatetaan pelastuslaitoksen johtamisohjetta 2012 sekä toiminnasta öljyvahinkotilanteissa laaditaann tämän suunnitelman liitteeksi erillinen öljyvahinkojen hoitamisohje. Suomen ympäristökeskuksen öljyvahinkojentorjunnan johtaminenn Jos alusöljyvahinko on sattunut tai t sen vaaraa uhkaa yhtä useammalla pelastustoimen alueella taikka jos vahinko tai sen vaara on niin suuri, ettei alueen pelastustointa kohtuudella voida vaatia yksin huolehtimaan torjuntatöistä, tai jos torjuntatoimet kestävät pitkään taikka siihen muuten on erityistä syytä, Suomen ympäristökeskus voi ottaa torjunnan vastuulleen ja asettaa torjuntatöiden johtajan.

13 13 Kuntien öljyvahinkojentorjuntaan osallistuvat viranomaiset ja laitokset Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. Kuntien on lisäksi nimettävä yhteyshenkilö öljyvahinkojen jälkitorjuntaan. Kuntien jälkitorjuntayhteyshenkilöt ja eri virastojen ja laitosten osallistuminen öljyvahinkojentorjuntaan on esitetty alla olevassa taulukossa. Kunta Yhteyshenkilö Muu resurssi Imatra Tuotantopäällikkö Ville Pesu Työnjohtaja Olli Seppänen yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Öljyvahinkojentorjunta apu 8 16: KA 4 kpl, TR 5 kpl, henkilöt 13 kpl (1 h / käytössä 8 h) 16 8: KA 8 kpl, TR 8 kpl, henkilöt 10 kpl (2h / käytössä 8 h) Urakoitsijat (ei sopimuksia) Ikonen Risto Jäkärä Markku Koneurakointi Ovaska Oy Maansiirtoliike Ikävalko Oy Parvinen Toni Saarinen Heikki Vesterinen Jarmo, Kaakkois Suomen Kone ja Kuljetus Lankinen Leo Koivunen Kalle Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen Tekninen päivystäjä Tekninen johtaja Ari Pöllänen Kunnanrakennusmestari Rauno Hokkanen Päivystys ja vikailmoitukset Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Arkena 8 16 välisenä aikana mahdollista saada tilanteesta riippuen 1 7 miestä ja yksi traktori öljyntorjuntaan. Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Öljyvahinkojentorjunta apu Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Maanrakennusmestari Olli Syrjänen Osastopäällikkö Vesa Roiko Jokela Kunnanrakennusmestari Jari Rämä Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan Yhteyshenkilö jälkitorjuntaan 8 16: 3 5 henkilöä, kuorma auto, 1h /käytössä 8h 16 8: 3 5 henkilöä sovittaessa

14 14 Yhteistoiminta öljyn varastoijien, sataman, telakan tms. laitoksen kanssa Paikallista ja alueellista öljyvahinkojen torjuntaa voidaan tarvittaessa tehostaa seuraavilta viranomaisilta saatavalla virka avulla tai muutoin näiden apuun turvautuen. Laitos tai yksikkö Toimiala Kunta Yhteistoiminnan muoto tai peruste KSELY Liikenne ympäristö Kouvola Palvelun tilaaja, asiantuntija, virka apu SYKE Ympäristönsuojelu Hki / Savonlinna Päivystys, johtaminen, asiantuntija, kalustoapu KSR /SLMV Rajaviranomainen Imatra /HKI Sopimusperusteinen, virka apu, asiantuntija Liikennevirasto Liikenne Lappeenranta Saimaan kanava, VTS Liikenteenturvallisuus virasto alusturvallisuus Lappeenranta virka apu, asiantuntija Finnpilot alusturvallisuus Lappeenranta Asiantuntija, kalustoapu Poliisi turvallisuus, tutkinta Lappeenranta virka apu PV maanpuolustus Lappeenranta virka apu VR Rataliikenne Imatra asiantuntija, kalustoapu UPM Puunjalostus Etelä karjala kalustoapu STORA ENSO Puunjalostus Etelä Karjala kalustoapu METSÄ GROUP Puunjalostus Etelä Karjala kalustoapu Laitaatsillan telakka aluskorjaus Savonlinna Korjaustoiminta Pohjois Savon pelastuslaitos Öljyntorjunta Kuopio Öljyntorjuntakomppania, virka apu ja tilannekuva Pohjois Karjalan pelastuslaitos Öljyntorjunta Joensuu Öljyntorjuntakomppania, virka apu ja tilannekuva Etelä Savon pelastuslaitos Öljyntorjunta Mikkeli Öljyntorjuntakomppania, virka apu ja tilannekuva Kymenlaakson pelastuslaitos Öljyntorjunta Kotka Öljyntorjuntakomppania, virka apu ja tilannekuva Itä Uudenmaan pelastuslaitos Öljyntorjunta Porvoo Lintukontit, virka apu WWF Suomi Öljyntorjunta Helsinki Torjuntahenkilöstöapu Turvallisuusneuvonantaja kuljetusliikkeet Etelä Suomi Asiantuntija, kalustoapu Finferries Lossiliikenne Savonlinna Kalustoapu

15 15 Öljyvahinkojentorjunnan järjestäminen Etelä Karjalan pelastusalueen öljyvahinkojentorjunta mitoitetaan vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia siten, että toiminta on tehokasta. Torjuntatoimenpiteiden järjestelyt suunnitellaan myös sellaisten onnettomuuksien varalta, joissa alueen pelastustoimen omat voimavarat eivät riitä. Tällaisissa onnettomuustilanteissa yhteistyötahoja ovat öljyvahinkojentorjuntalain tarkoittamat yhteistoimintaviranomaiset, vapaaehtoiset järjestöt sekä lähialueiden pelastuslaitosten öljyvahinkojentorjuntaresurssit. Öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteisiin osallistuvat Etelä Karjalan pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö sekä sopimuspalokunnat. Palokuntasopimuksissa on määritelty palokunnan palokuntaluokka, lähtöaika ja toimintakykyvaatimukset, vahvuudet ja mahdolliset erikseen sovittavat erityistehtävät. Pelastustoiminnan toimintavalmiuden taso määritellään palvelutasopäätöksessä. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön määrä on mitoitettu siten, että onnettomuuksiin voidaan toimintavalmiusaikojen puitteissa ja eri vuorokauden aikoina vastata viivytyksettä ja tehokkaasti pelastusjoukkueen vahvuisella kokoonpanolla. Pelastuslaitoksen henkilökunnasta ja alueen sopimuspalokunnista pyritään muodostamaan erillinen öljyn ja ympäristövahinkojentorjuntaan erikoistunut komppania joka koulutetaan ja varustettaan siten, että se pystyy itsenäiseen toimintaan mm. rantojen suojauksessa tms. toiminnassa pelastuslaitoksen toiminta alueella ja sen ulkopuolella. Pelastuspäällikkö määrää Etelä Karjalan öljyvahinkojentorjuntakomppaniaan kuluvat palokunnat. Öljyntorjuntakomppanian vahvuus on noin 150 henkilöä. Etelä Karjalassa on päätoimista henkilöstöä ympäri vuorokauden kahdella paloasemalla: Imatralla ja Lappeenrannassa. Lisäksi Joutsenossa on arkipäivisin klo 8 16 toimintavalmiudessa päätoimista henkilöstöä. Päätoiminen henkilöstö muodostuu päällystöstä, alipäällystöstä, miehistöstä sekä tukipalveluista. Etelä Karjalassa palokunnat on jaettu päätoimisten palokuntien lisäksi viiteen luokkaan. Valmiuspalokunta on palokunta, joka on vaikutusalueensa ainoa palokunta tai osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin alueensa hälytystehtäviin. Valmiuspalo kunnan ensilähdön pelastusyksikön keskimääräinen lähtöaika on enintään 5 minuuttia ja tavoitevahvuus esimies ja viisi miestä, mutta vähintään 1+3, jonka täydentyminen tavoitevahvuuteen on suunniteltu siten, että pelastustoiminta voi jatkua tilanteessa tehokkaasti ja turvallisesti. Täydennyspalokunta on valmiuspalokuntaa täydentävä palokunta. Täydennyspalokunnan ensilähdön pelastusyksikön keskimääräinen lähtöaika on enintään 10 minuuttia ja tavoitevahvuus esimies ja viisi miestä, mutta vähintään 1+3, jonka täydentyminen tavoitevahvuuteen on suunniteltu siten, että pelastustoiminta voi jatkua tilanteessa tehokkaasti ja turvallisesti. Tukipalokunta on palokunta, joka hälytetään pääsääntöisesti valmius ja täydennyspalokuntia tukeviin tehtäviin. Palokunnan tulee kuitenkin kyetä itsenäisesti hoitamaan tavanomaiset sammutus ja pelastustehtävät. Tukipalokunnan ensilähdön pelastusyksikön keskimääräinen lähtöaika on enintään 20 minuuttia.

16 16 Reservipalokunta on muita palokuntia täydentävä palokunta, joka hälytetään lähinnä suurpaloihin, muihin laajoihin onnettomuuksiin tai kiireettömiin tehtäviin. Reservipalokunnan ensilähdön pelastusyksikön lähtöaika voi olla yli 20 minuuttia. Pelastustoimen alueella on tällä hetkellä 28 sopimuspalokuntaa, joista 23 vapaaehtoista palokuntaa ja kaksi tehdaspalokuntaa. Näiden lisäksi alueella on kolme sivutoimisten palomiesten miehittämää paloasemaa. Sopimuspalokuntien uudet sopimukset ovat voimassa lähtien toistaiseksi. Öljyvahinkojentorjuntaan osallistuvat palokunnat / asemat sekä johtaminen palvelualueittain huomioiden lähtöaika, sopimuksen mukainen vahvuus ja peruskoulutettu/kokonaishenkilöresurssi huomioiden johtamistoiminta sekä tukipalvelut sekä toiminnankuvaus. Öljyntorjuntakomppaniaan osallistuminen on merkitty vihreällä. Palokunta Palokuntaluokka Lähtöaika Lähtövahvuus Henkilöstöä Toiminnankuvaus REK 31 Päätoiminen 5 minuuttia 1 (24 / 7) 1 johtaminen REK 32 Päätoiminen 5 minuuttia 1 (24 / 7) 1 johtaminen EKP JOKE Päätoiminen 5 minuuttia 1 (virka aika) 16 Johtamisen tuki EKP Lappeenranta Päätoiminen 1 minuuttia 1+5 (24 / 7) 30 / 30 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ EKP Joutseno Valmiuspalokunta 5 minuuttia 1+3 (24 / 7) 14 / 32 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Nuijamaan VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 32 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Tirilän VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ Vainikkalan VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 19 Torjuntatoimenpiteet MÖ Lappeenrannan VPK Tukipalokunta 10 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ Hytin VPK Tukipalokunta 10 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ Lauritsalan VPK Tukipalokunta 10 minuuttia / 23 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Rutolan VPK Tukipalokunta 15 minuuttia / 20 Torjuntatoimenpiteet MÖ E S järvipelastus Reservi palokunta 20 minuuttia 2 Torjuntatoimenpiteet AÖ EKP Imatra JOKE Päätoiminen 5 minuuttia 1 (virka aika) 6 Johtamisen tuki EKP Imatra Päätoiminen 1 minuuttia 1+5 (24 / 7) 24 / 24 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Parikkalan VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ Rautjärven VPK Valmiuspalokunta 10 minuuttia / 23 Torjuntatoimenpiteet MÖ Ruokolahden VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Saaren VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 18 Torjuntatoimenpiteet MÖ Simpeleen VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 21 Torjuntatoimenpiteet MÖ Särkisalmen VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 15 Torjuntatoimenpiteet MÖ Uukuniemen VPK Valmiuspalokunta 10 minuuttia / 12 Torjuntatoimenpiteet MÖ Imatran VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 31 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Tainionkosken VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 23 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Stora Enso TPK Reservi palokunta 10 minuuttia / 25 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Ovako TPK Reservi palokunta 10 minuuttia / 19 Torjuntatoimenpiteet MÖ Imatran järvipelastus Reservi palokunta 20 minuuttia 2 Torjuntatoimenpiteet AÖ EKP Länsi Saimaa Päätoiminen 5 minuuttia 1 (virka aika) 2 Johtamisen tuki EKP Luumäki Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 46 Torjuntatoimenpiteet MÖ EKP Savitaipale Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 30 Torjuntatoimenpiteet MÖ Lemin VPK Valmiuspalokunta 5 minuuttia / 32 Torjuntatoimenpiteet MÖ Taipalsaaren VPK Täydennyspalokunta 5 minuuttia / 35 Torjuntatoimenpiteet MÖ/AÖ Ylämaan VPK Täydennyspalokunta 10 minuuttia / 11 Torjuntatoimenpiteet MÖ Kuivasensaaren VPK Reservi palokunta 30 minuuttia / 17 Torjuntatoimenpiteet MÖ 260 / 689

17 17 Öljyvahinkojentorjuntamuodostelmien hälyttäminen ja viestiliikenne Yksiköiden hälyttäminen torjuntatehtäviin tapahtuu Kuopion hätäkeskuksen kautta. Etelä Karjalan maakunta on maantieteellisiin vastealueisiinn joihin pelastuslaitos on o määritellyt onnettomuus on tyypin ja sen suuruuden mukaisesti hälytettävät yksiköt. Hälytysvasteiden suunnittelussa huomioitu hätäkeskuslaitoksen ohjeistus, paikalliset olosuhteet, naapuripelastustoimen alueilta saatava apu sekä erikoiskaluston tarve. Toimintaa johtava pelastusviranomainen vastaa siitä että hälytetty muodostelma on oikea ja riittävä.

18 18

19 19

20 20 Torjuntatoimenpiteisiin hälytetytt muodostelmat ovat yhteydessä toisiinsa virve verkon kautta. Etelä Karjalan pelastuslaitoksen viestiliikenn ne rutiinit ja puheryhmät on määritelty pelastuslaitoksen viestiohjeessa Esimerkki vastealuekartasta ja Kuopion hätäkeskuksen, pelastusviranomaisenn ja yhteistoimintaviranomaisten välisestä viestiliikenteestä:

21 21 Öljyvahingon vaara aiheuttavat kohteet, riskien arviointi ja erityisesti suojeltavat kohteet Öljyvahingonriskit eli päästöt maaperään tai vesistöön vaihtelevat maakunnan sisällä. Öljyvahinkoriskejä arvioitaessa käytettään samaa riskiruutuaineistoa kuin pelastustoimen toimintavalmiuden valtakunnallisessa arvioinnissa. Riskiruudun koko on 1 km x 1 km. Riskiruudun sisällä arvioidaan öljyvahinko vaaraa ja sen vaikutuksia suhteessa alueen asujaimistoon, luontoarvoihin, pohjaveteen, liikenteeseen ja öljytuotteiden kuljettamiseen, varastointiin ja käyttöön. Riskiruutukartta on suunnitelman liitteenä. Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle mallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja todennäköisen onnettomuuden mahdollisten vaikutuksien perusteella. Riskitason tarkoituksena on osoittaa, missä ruuduissa tapahtunut öljyvahinko aiheuttaa merkittävät haittavaikutukset ihmisille ja ympäristölle. Lisäksi määritellään ja arvioidaan merkittävät riskikohteet. Riskikohde on sellainen kohde, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran. Riskikohteiden arvioinnissa määritetään onnettomuusriski, joka muodostuu onnettomuuden todennäköisyydestä ja onnettomuuden mahdollisista seurausvaikutuksista. Onnettomuusriskin arvioinnin perusteella valitaan riskienhallintakeinot, joita ovat ensisijaisesti riskin poistaminen, riskin pienentäminen tai onnettomuuksien seurausvaikutusten pienentäminen. Riskikohteissa onnettomuuksien omatoiminen ehkäiseminen ja valvonta sekä vahinkojen rajoittaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä. Riskin hallitseminen on tarkoituksenmukaista suunnitella siten, että myös riskikohteissa palvelutasopäätöksen mukaisella pelastustoiminnan toimintavalmiudella kyetään tilanne saamaan hallintaan. Onnettomuuksien estämiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi tehdyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja omatoiminen varautuminen ovat tässä keskeisiä tekijöitä. Riskiluokat määräytyvät seuraavien reunaehtojen mukaisesti: 1. Vaarallisuus ja haitta ihmisille asukastiheys Taajama on Tilastokeskuksen määritelmän mukaan vähintään 200 asukkaan rakennusryhmä, jossa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Haja asutusalue on alue, jolla on enintään 200 asukkaan rakennusryhmiä. Rakennusten välinen etäisyys haja asutusalueella on yleensä pidempi kuin 200 metriä. 2. Vaarallisuus ja haitta pohjavesille Pohjavesialueet I ja II sekä pohjaveden käyttö vedenottamoiden suoja alueet 3. Luonnonsuojelukohteet Natura alueet ja muut viralliset suojelualueet 4. Öljytuotteiden kuljettaminen Kuljetusreitit 5. Öljytuotteiden varastointi Suurteollisuus, voimalaitokset jakeluasemat ja muu varastointi

22 22 Riskiluokka I ruutu Taajama Suurteollisuus, erityinen riskikohde Pohjavesialue I luokka, vedenottamo Merkittävä kuljetusreitti valtatie, kantatie tai rautatie, Onnettomuudesta aiheutuu tai voi aiheutua välitön päästö vesistöön Rajavesistö Varastoitavan öljyn määrä yli l Riskiluokka II ruutu Taajama Pohjavesialue II luokka, vedenoton kannalta mahdollinen Haja asutusalue merkittävä kuljetusreitti valtatie, kantatie tai rautatie, alusliikenteen syväväylän riskipaikka Luonnonsuojelualueet varastoitavan öljynmäärä yli l Riskiluokka III ruutu Haja asutusalue Pohjavesialue II luokka Varastoitavan öljynmäärä yli l Riskiluokka IV ruutu Haja asutusalue Pohjavesialue III Pohjavesialueet asutuksen ja liikenteen ulkopuolella luokasta riippumatta Erityisesti öljyvahingolta suojattavia erityiskohteita ovat: Pohjavesialueet, raakavedenottopaikat, asutusalueet, luonnontieteelliset tutkimusasemat, luonnonsuojelukohteet, uimarannat ja leirintäja ulkoilualueiden rannat, asutut rannat ja matkailuyritysten rannat, vene ja kalastussatamat, rajavesistöt ja kalankasvattamot. Saimaan alueen alusliikenteessä tapahtuva öljyvahinko on ehkä todennäköisin vahinkotilanteessa joka tapahtuu jossain 26 etukäteen riskialttiimmaksi syväväylänosuudeksi määritellyssä paikassa. Riskipaikoista yksi sijaitsee Etelä Karjalassa. Suuren öljyvahingon aiheuttama riski vesistöön on lisäksi huomioitava vesistöjen äärellä olevien suurten öljyvarastojen osalta sekä maantie ja rautatiekuljetusten osalta reittien kulkiessa vesistöjen äärellä. Öljyvahingon suuruus, johonka on öljyvahinkojen torjunnassa maksimissaan varauduttava, on suuruudeltaan 300 m 3. Alusöljyvahingon suuruus Saimaalla on korkeitaan 10 % em. maksimivahingosta. Rajavesistön riskit ja mahdollinen valtakunnan rajan ylittävä öljyvahinko pyritään hallitsemaan mahdollisimman tehokkaasti. Torjuntatoimenpiteet rajavesistössä suunnitellaan etukäteen. Ilmoitus öljyvahingosta lähtee välittömästi Kaakkois Suomen rajavartiostolle edelleen välitettäväksi Venäjän puolelle.

23 23 Riskikohde / suojeltava kohde Kunta osoite/sijainti/pituus Riskin laatu / Huomioitavat seikat Tieliikenne, kuljetukset, onnettomuus todennäköisyys, merkittävät kohteet VT 6 Luumäki 40 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suojaus vajaa Lappeenranta 50 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suurin osa suojattu Imatra 14 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suurin osa suojattu Ruokolahti 10 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suojaus vajaa Rautjärvi 24 km Pohjavesialuetta, kuljetukset, suojaus vajaa Parikkala 50 km Pohjavesialueita, kuljetukset, suojaus vajaa VT 26 Taavetti Hamina Luumäki 16 km Kuljetukset KT 378 Taavetti Savitaipale Luumäki 12 km Kuljetukset, Huopaisenvirta Savitaipale 20 km Kuljetukset VT 13 Lpr Mikkeli Lappeenranta 5 km Pohjavesialuetta, kuljetukset Lemi 17 km Pohjavesialueita, kuljetukset, Kuukanniemi Savitaipale 22 km Pohjavesialueita, kuljetukset VT 13 Lpr Nuijamaa Lappeenranta 18 km Pohjavesialueita, rajaliikenne KT 387 Lpr Miehikkälä Lappeenranta 44 km Pohjavesialueita, liikenne KT 408 Lpr Savitaipale Lappeenranta 6 km Taajama, liikenne Taipalsaari 12 km osuus Taajama, Pohjavesialue, Saimaanharju, kk KT 396 VT6 Pelkola Imatra 10 km Taajama, Pohjavesialue, rajaliikenne KT 62 Ruokolahti Puumala Ruokolahti 34 km VT 14 Parikkala Savonlinna Parikkala 7 km Mutkikas, Pohjavesialueita Pohjavesialue, Liikenne Rautatieliikenne, öljynkuljetusreitit Karjalan rata Luumäki 39 km Pohjavesialueita, ei suojattu, öljykuljetus reittiä Lappeenranta 50 km Pohjavesialueita, ei suojattu, Imatra 13 km Pohjavesialueita Ruokolahti 9 km Pohjavesialue, ei suojattu Rautjärvi 24 km Pohjavesialueita, ei suojattu Parikkala 21 km Pohjavesialueita, ei suojattu Luumäki Vainikkala Luumäki 6 km Pohjavesialue, ei suojattu, öljykuljetusreitti Lappeenranta 26 km Pohjavesialue, vesistöjä, öljykuljetusreitti Kauppa alusliikenne, syväväylät, onnettomuusriski kohteet Saimaan syväväylä Saimaan kanava Joutseno Lappeenranta 18 km Parkkarin mutka, Honkalahden satamaan 5 km Joutseno Puumala Lappeenranta 7 km Natura aluetta, Norppa aluetta Taipalsaari 28 km Natura aluetta, Norppa aluetta Taipalsaari Mikkeli Taipalsaari 13 km Natura aluetta, Norppa aluetta Joutseno Imatra Lappeenranta 15 km Imatra 10 km Saimaan kanava Kaukas Lappeenranta 3 km Saimaan kanava Lappeenranta 23 km Vuokra alue Venäjä 20 km valtiosopimus öt:n hoidosta

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE - 2019 Suunnitelman tarkistus koskee vahvistettua öljyntorjuntasuunnitelmaa: Pelastustoimen alue Vahvistaja

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Turku 11.11.2016 Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELYkeskus ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Lainsäädäntö Viranomaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014 249/2014 Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöviranomaisen rooli öljyntorjunnassa WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAA SÄÄTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 (Kymenlaakso) Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 VUOSI 2011 KYMIN VOIMA OY 447,5 KOTKAN ENERGIA OY, HOVINSAAREN VOIMALAITOS 259,6 KOTKAN ENERGIA OY, HYÖTYVOIMALA 59,2 KSS ENERGIA OY, HINKISMÄEN

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48 Voimaan 1.1.2008 1 1 Toimintasäännön tarkoitus Pelastuslaitoksen toimintasäännön tarkoituksena on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 (Kymenlaakso) VUOSI 2011 KOTKAN ENERGIA OY, HOVINSAAREN VOIMALAITOS 102,2 VAMY OY, MYLLYKOSKEN VOIMALAITOS 96,4 KYMIN VOIMA OY 55,3 KOTKAN ENERGIA OY, HYÖTYVOIMALA 38,4 GASUM OY, KOUVOLAN KOMPRESSORIASEMA

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä VUOSI 21 Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla TEOLLISUUS STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT 23624 UPM-KYMMENE

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä

Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä BORIS2 koulutukset Kati Tahvonen, Meri Hietala, Heli Haapasaari Ympäristövahinkojen torjuntaryhmä Samuli Neuvonen Tietokeskus SÖKÖ-toimintamalliin perustuvat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

15.5.2015. Saimaa VTS Master s Guide

15.5.2015. Saimaa VTS Master s Guide 15.5.2015 Saimaa VTS Master s Guide 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET... 3 3.1 Vaadittavat ilmoitukset... 3 3.2 Avatattavat sillat...

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

LIITE 6 KALUSTOSTRATEGIA

LIITE 6 KALUSTOSTRATEGIA LIITE 6 KALUSTOSTRATEGIA Liite palvelutasopäätökseen 03-06 SISÄLTÖ. KALUSTOSTRATEGIAN PERUSTEET 3. Pelastuslainsäädäntö 3. Yhteistoimintasopimus 3.3 Palvelutasopäätös 3. AJONEUVOKALUSTO 4. Käsitteet 4..

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 20.10.2011, Tampere Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikkuva koulu kunta/hankekoordinaattorien verkostotapaaminen

Etelä-Karjalan liikkuva koulu kunta/hankekoordinaattorien verkostotapaaminen Ennakkotehtävät olivat - pohdit omia odotuksiasi/tavoitteittasi koordinaattoriverkoston toiminnalle - tutustut oman kuntasi/hankkeesi koulujen nykytilan arviointi yhteenvetoon - pohdi kuntasi/koulujesi

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki ehdotuksen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2012 2011 liikenne kulj. kulj. 2013 Etelä-Karjala

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Vapaa-ajan asuntojen osalta palotarkastusvälit ovat vaihdelleet eri vuosikymmenten turvallisuusnäkemysten mukaisesti 1-20 vuoden välillä. Kun

Lisätiedot

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1 (5) SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1. YLEISTÄ Pelastuslaitokset sekä sopimuspalokunnat ja vakuutusyhtiöt sopivat täten palokuntien JVT-ensitoimenpiteiden tekemisestä.

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2011 2010 liikenne kulj. kulj. 2012 Etelä-Karjala

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla Tekninen lautakunta 146 19.04.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 247/00.04.00/2017 TEKLA 146 Liite

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, mutta Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma vuosille 2015 2019 LAATINUT Jani Nevalainen, palomestari Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos HYVÄKSYTTY Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunnan päätös 12.9.2013, 39 Voimaan 1.1.2014 1 1 Toimintasäännön tarkoitus Pelastuslaitoksen toimintasäännön tarkoituksena on

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI 2017-2020 Kati Tillander 28.2.2017 Palvelutasopäätös Sisältö Riskianalyysi Toimii palvelutasopäätöksen perusteluosana ja edelleen tarkemman toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

PARIKKALAN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN EKOPISTEVERKOSTON UUSIMINEN

PARIKKALAN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN EKOPISTEVERKOSTON UUSIMINEN PARIKKALAN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN EKOPISTEVERKOSTON UUSIMINEN Maakunnallinen jätehuoltoyhtiö Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdessä omistajakuntiensa kanssa päivittänyt toiminta-alueensa jätestrategian

Lisätiedot

www.iupl.fi WWF ÖLJYNTORJUNNAN PERUSKURSSI 20.9.2013 NESTE OIL, SKÖLDVIK

www.iupl.fi WWF ÖLJYNTORJUNNAN PERUSKURSSI 20.9.2013 NESTE OIL, SKÖLDVIK www.iupl.fi WWF ÖLJYNTORJUNNAN PERUSKURSSI 20.9.2013 NESTE OIL, SKÖLDVIK www.iupl.fi ÖLJYNTORJUNTA INFO Palomestari Leif Ekholm 16.2.2009 18.9.2013 ÖLJYNTORJUNTA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA

Lisätiedot

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäinen turvallisuus

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 21/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTISKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Huhtikuun työllikatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä

Lisätiedot

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Tämä osio koskee ensisijaisesti suuria alusöljyvahinkoja. Osiota voidaan kuitenkin käyttää soveltuvin osin hyväksi

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 Toukokuun työllikatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Talven ja kevään aiempien kuukausien mukainen työttömyyden kasvuvauhti

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä VUOSI 2010 Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Etelä-Karjala) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla TEOLLISUUS STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT 13684

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

KASELY/418/ /

KASELY/418/ / Kaakkois-Suomi KASELY/418/06.10.02/2012 11.10.2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JÄRJESTÄMISTAPAPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄ HANKINTASUUNNITELMA Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksessään 5.6.2012 (KASELY/418/06.10.02/2012)

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunnan päätös 18.5.2017, 23 Voimaan 1.6.2017 1 1 Toimintasäännön tarkoitus Hallintosäännön perusteella toimielin voi siirtää sille hallintosäännön

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Markus Dernjatin/ WWF Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Öljyntorjunnan peruskurssi, Helsinki Öljykuljetusten määrä Suomelahdella Lähde: ymparisto.fi Onnettomuuden riski ei kuitenkaan synny vain öljykulkjetuksista,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1 Dia 1 KEMIKAALIRISKIT Kohteet ja reitit Kohteet TS 8 + 2 TPA 7 Lupa 20 Reitit VT4, VT22, (VT20) Päärata, Kainuun rata Laivaväylä Dia 2 OKPela YHTEENSÄ 10 KOHDETTA, 5 SUUNNITELMAA Vihreäsaari NEOT Oy Teboil

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄ IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

OHJAUSRYHMÄ IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI OHJAUSRYHMÄ 13.6.2014 1 Selvitysperusteet Etelä-Karjalassa Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013. Kuntarakennelain 1 a luvussa (478/2013) säädetään kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta. Luvussa

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous Kotka

Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous Kotka Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous 17.9.2011 Kotka Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa? Kysymykseen vastanneet

Lisätiedot

Merkittävät tulvariskialueet

Merkittävät tulvariskialueet Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Maakuntalaki Maakuntauudistus ja pelastustoimi Siirto maakunnille "Kuntalaki" Maakuntahallinto Organisaatio Liikelaitos Maakunnat ja JTS Maakuntien

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

YRITYKSIÄ, JOISSA ON TEHTY AUDITOINTEJA 2009-2011

YRITYKSIÄ, JOISSA ON TEHTY AUDITOINTEJA 2009-2011 YRITYKSIÄ, JOISSA ON TEHTY AUDITOINTEJA 2009-2011 HALMERI 2011 Rämö Oy, Imatra Auto-Hatakka, Imatra ja Lappeenranta Kotkamills Oy, Kotka Ranta-kone Oy, Mikkeli Altia Oyj, Rajamäki MIGame Oy, Helsinki HALMERI

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 Lokakuun työllikatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömyyden kuva ei ole Kaakkois-Suomessa olennaisesti muuttunut

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOIKUU 2014 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2014 Työttömyys on lisääntynyt toukokuussa hieman enemmän

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot