KIINTEISTÖPALVELUT YHDYSVALLOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖPALVELUT YHDYSVALLOISSA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 185 Helsinki University of Technology Construction 1 Economics and Management Publications 185 Espoo 1999 TKK-RTA-R185 KIINTEISTÖPALVELUT YHDYSVALLOISSA Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 185 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 185 Espoo 1999 TKK-RTA-R185 KIINTEISTÖPALVELUT YHDYSVALLOISSA Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

3 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh Fax TKK Rakentamistalous ISBN ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 2000

4 ESIPUHE Tämä raportti julkaistaan osana Kiinteistönhoidon laatusystematiikka tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ulkoistetun kiinteistönhoidon laadunhallintamenetelmiä tilaajan näkökulmasta. Tässä raportissa on selvitetty USA:n kiinteistöpalvelualaa ja siellä noudatettavia käytäntöjä. Selvitys tehtiin osallistumalla konferensseihin ja haastattelemalla henkilöitä, jotka edustivat sekä kiinteistön omistajia että management yhtiöitä. Kiinteistönhoidon laatusystematiikka tutkimus on osa TEKES:n ProBuild teknologiaohjelmaa. Tutkimusta ohjaa johtoryhmä, johon kuuluvat seuraavat yritykset: ABB Kiinteistöpalvelut Oy Engel Palvelut Oy Helsingin kaupunki / kiinteistövirasto / talo-osasto Nokia Real Estate Rapro Oy Sato-Yhtymä Oyj Sonera Oyj Valtion Kiinteistölaitos YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy Yleisradio Oy. Haastattelututkimuksen avulla on haettu tietoa Kiinteistönhoidon laatusystematiikka tutkimusta varten. Haastattelututkimus on suoritettu Teknillisen korkeakoulu rakentamistalouden laboratoriossa professori Jouko Kankaisen johdolla. Päätutkijana tutkimuksessa on toiminut tutkimuspäällikkö Jukka Puhto. Espoossa Jukka Puhto DI, Tutkimuspäällikkö

5 4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO HAASTATTELUT INSTITUTE OF REAL ESTATE MANAGEMENT PENNZOIL GRUBB & ELLIS MANAGEMENT SERVICES JONES LANG LASALLE CUSHMAN & WAKEFIELD NOKIA FREDDIE MAC BOSTON PROPERTIES KONFERENSSIT IFMA:N WORLD WORKPLACE NAIOP:N ANNUAL CONFERENCE YHTEENVETO LIITTEET... 32

6 5 1 JOHDANTO Kiinteistöala kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti Suomessa. Kiinteistöjen omistaminen on muuttumassa entistä ammattimaisemmaksi ja asiakaslähtöisyys on ymmärretty kiinteistöliiketoiminnan lähtökohdaksi. Omistajatahot pyrkivät kehittämään asiakkaiden tarpeet tyydyttäviä palvelutuotteita, joissa fyysiset tilat ovat vain yksi osa tuotetta. Palveluyritykset puolestaan pyrkivät vastaamaan omistajien uusiin vaatimuksiin kehittämällä omia palvelujaan. Kilpailu on kiinteistöpalvelualalla kova ja markkinoita ollaan jakamassa uudelleen. Uusien palvelujen osalta markkinoita ollaan vasta luomassa. Tällaisia palveluja ovat muun muassa kiinteistöjen hallinnointiin liittyvät management palvelut. Näiden palvelujen kotimaa on Yhdysvallat, josta ne ovat levinneet Englannin ja Hollannin kautta muualle Eurooppaan. Yhdysvallat onkin edelläkävijämaa mitä tulee kiinteistöpalveluihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiinteistöpalveluliiketoiminnan luonne Yhdysvalloissa, siellä käytettävien kiinteistöpalvelusopimuksien sisältö sekä alalla käytettävät laadunvarmistusmenettelyt. Matkaohjelma koostui kahdesta konferenssista ja 12 yritysvierailusta. Yritykset, joihin vierailut tehtiin olivat 1. Institute of Real Estate Management 2. International Facility Management Association 3. Pennzoil 4. Grubb & Ellis Management Services 5. Jones Lang LaSalle 6. Cushman & Wakefield 7. Nokia 8. Bureau of National Affairs 9. Freddie Mac 10. Boston Properties. Konferenssit valittiin siten, että toinen edusti kiinteistöjen käyttäjiä (IFMA) ja toinen kiinteistöjen omistajia (NAIOP). IFMA:n World Workplace 1998 järjestettiin Chicagossa ja NAIOP:n Annual Conference 1998 Atlantassa.

7 6 2 HAASTATTELUT 2.1 Institute of Real Estate Management IREM eli Institute of Real Estate Management on kaupallinen kiinteistöalan koulutusjärjestö. IREM perustettiin noin 60 vuotta sitten kohottamaan kiinteistöjohtamisen tasoa USA:ssa. Haastateltavana henkilönä IREM:ssä oli Nancey J. Kirk (Senior Staff Vice President). Instituutissa on kaksi pääkoulutusohjelmaa. Suositumpi ja laajimmin tunnettu koulutusohjelma on linja, jolta valmistuu kiinteistöpäälliköksi CPM (Certified Property Manager). Toisesta koulutusohjelmasta erikoistuu asuntopuolen kiinteistöpäälliköksi eli ARM:ksi (Accredited Residential Manager). Molemmat tittelit ovat varsin arvostettuja titteleitä kiinteistöjohtamisen alalla USA:ssa. CPM -koulutus kestää opiskelijan peruskoulutustasosta riippuen vuodesta puoleentoista ja maksaa noin $. CPM tutkinto koostuu 260 opintopisteestä. Pistejärjestelmä on hieman vastaava kuin suomalaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa käytettävä opintoviikkojärjestelmä. Tutkinto koostuu 160 pakollisesta pisteestä ja 100 valinnaisesta pisteestä. Taulukko 1 CPM -tutkinnon sisältö Pakolliset pisteet Valinnaiset pisteet Opintokurssit 30 <100 Tentit 30 0 Lopputyö (Management Plan) 20 0 Eettisten sääntöjen tuntemus 20 0 Työkokemus 60 <100 Muu koulutus 0 <100 Yliopistokoulutus 0 <90 Muut virat / tittelit 0 20 Muut kriteerit 0 0 YHTEENSÄ

8 7 Koulutusohjelman lopputyönä opiskelijat tekevät kiinteistön toimintasuunnitelma (Management Plan:in). Toimintasuunnitelma tehdään todelliseen kiinteistöön, ja siinä kuvataan kuinka kiinteistön hallinnon eri osa-alueet hoidetaan. Toimintasuunnitelma painottuu kiinteistön talouden ja markkinoinnin hoitoon. Sen sijaan kiinteistön teknistä ylläpitoa toimintasuunnitelmassa kuvataan hyvin vähän. MANAGEMENT PLAN 1. Introduction to the Management Plan Title Page Table of Contents Executive Summary Purpose of the Study and Client Objectives 2. Property Analysis Property Description Financial Analysis Summary and Conclusions 3. Market Analysis Regional and Neighborhood Competitive Rent Analysis Summary and Conclusions 4. Analysis of Alternatives Issues and Concerns Alternative Courses of Action Evaluation of Alternatives 5. Recommended Course of Action 6. Appendix Kuva 1 Management Plan:n sisältö

9 8 Toimintasuunnitelmien laatiminen on osa management yritysten toimintatapaa Yhdysvalloissa. Grubb & Ellis ja Jones Lang LaSalle tekevät toimintasuunnitelman kaikkiin hallinnoimiinsa kiinteistöihin. Alalla toimii myös paljon konsultteja, jotka ovat erikoistuneet tekemään toimintasuunnitelmia kiinteistön omistajille. Kiinteistöpalvelualan nuoruutta kuvaa hyvin se, ettei alalta löydy juurikaan yliopistotason koulutusta edes alan edelläkävijämaasta Yhdysvalloista. Virginia Polytech on yksi harvoista yliopistoista, joissa alan koulutusta annetaan. Koulutuksen puutteesta huolimatta alalla toimivien kiinteistöpäälliköiden koulutustausta on kuitenkin usein varsin korkea, sillä monilla CPM tittelin omaavilla on yliopistotutkinto kaupalliselta, teknilliseltä tai oikeustieteen alalta. Tiedot tästä käyvät ilmi IREM:n tekemistä kartoituksista. IREM kartoittaa kolmen vuoden välein opiskelijoidensa koulutustaustaa ja sukupuolijakaumaa. Kartoitusten mukaan CPM- ja ARM opiskelijoiden pohjakoulutuksen taso on nousemassa vuosi vuodelta ja naisten määrä alalla on lisääntymässä. IREM myöntää auktorisointeja IREM:n määrittelemät kriteerit täyttäville organisaatioille. Kriteerit liittyvät organisaation johtajan koulutukseen, eettisten sääntöjen noudattamiseen, vakuutuksiin ja vakavaraisuuteen. Nykyään IREM:ssä on jäsenenä noin 650 auktorisoitua management-organisaatiota AMO:a (Accredited Management Organization). Auktorisoinnin voi menettää, mikäli organisaatio ei noudata IREM:n määrittelemiä toimintaperiaatteita. Auktorisointi on melko samanlainen kuin Suomessa on ISA eli auktorisoitu isännöitsijätoimisto. IREM:n lisäksi Yhdysvalloissa on toinenkin merkittävä kiinteistöjohtamisen koulutusta antava koulutuslaitos. BOMA University on kiinteistön omistajien ja kiinteistöjohtajien liiton (Building Owners and Management Association) eli BOMA:n oma koulutusjärjestö. BOMA on profiloitunut enemmän kiinteistöjen ylläpitoon ja IREM enemmän kiinteistöliiketoimintaan. Molemmilla järjestöillä on omaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Niistä löytyy enemmän tietoa heidän www-sivuilta ja

10 9 Kiinteistöjen hallinnointia voi USA:ssa harjoittaa kuka tahansa, joka on saanut osavaltionsa Real Estate Lisence Committeen myöntämän lisenssin. Lisenssin saa melko helposti ja edellytettävät vaatimukset ovat varsin yhdenmukaiset koko USA:ssa. Jotkut osavaltiot vaativat kuitenkin jatkuvaa kouluttautumista lisenssin ylläpitämiseksi. Yhdysvalloissa kiinteistöjohtamista lähestytään enemmän itse kiinteistöliiketoiminnan kuin teknisen ylläpidon kautta. Management -yritysten liiketoimintakonseptiin kuuluu yleensä vastuu sekä tuotoista että kustannuksista tietyissä rajoissa. Tällaisissa tapauksissa management yritys hankkii omistajan lukuun kiinteistöön vuokralaiset sekä kiinteistön ja käyttäjien tarvitsemat palvelut. Management -yritys voi tuottaa palvelut omalla organisaatiolla, mutta useimmat ostavat palvelut alihankintana. Management yrityksen palkkio perustuu yleensä tiettyyn prosenttiin vuokratuloista. Lisäksi on tavallista, että sopimus sisältää lisäpalkkion saavutetuista säästöistä ylläpitokustannuksissa. Sopimukseen sisältymättömistä lisäpalveluista veloitetaan aina erikseen. Kilpailu alalla kiristyy koko ajan, ja trendinä on, että management yritysten palkkiot laskevat koko ajan. Osittain tästä syystä monet management yritykset ovat lisänneet omaan liiketoimintakonseptiinsa mukaan myös Facility Management-palveluja. Kiinteistöalalla toimii runsaasti erilaisia järjestöjä Eräitä keskeisimpiä järjestöjä ovat muun muassa: CORFAC The Corporate Facility Advisors (www.corfac.org) CRE The Councelors of Real Estate (www.cre.org) FIABSI The International Real Estate Federation (www.fiabsi.org) IFMA International Facility Management Association (www.ifma.org) NACORE The International Association of Corporate Real Estate Executives (www.nacore.org) NAR The National Association of Realtors (www.nar.org) NAREIT The National Association of Real Estate Investment Trusts (www.nareit.org) NARPM The National Association of Residental Property Managers (www.narpm.org)

11 Pennzoil Pennzoil on maailman johtava energia-alan yritys (ks. Haastateltavana henkilönä oli turvallisuuspäällikkö Mrs Henson, joka vastaa pääkonttorin kiinteistöpalvelujen organisoinnista ja laadunvarmistuksesta. Pennzoil:n pääkonttorissa Houstonissa on oma kiinteistöosasto, joka tuottaa itse sekä turvallisuus- että huoltomiespalvelut ja ostaa ulkopuolisilta kiinteistönhoitoyrityksiltä muut palvelut. Pennzoil:n kiinteistönhoitopalvelujen ostotoiminta perustuu resurssien ostamiseen. Mikäli olemassa olevilla resursseilla ei kyetä aikaansaamaan käyttäjiä tyydyttävää palvelutasoa, resursseja ostetaan lisää. Heidän pääkonttorissa oli aikaisemmin yksi siivooja neljää kerrosta kohden. Siivouksen laatu ei kuitenkaan tyydyttänyt käyttäjiä, joten siivoajien määrää päätettiin lisätä nelinkertaiseksi niin, että heillä on nykyään yksi siivooja kerrosta kohden. Tämä on helppo tapa ratkaista laatuongelmat varsinkin Yhdysvaltojen eteläisissä osavaltioissa, joissa on paljon Meksikosta tullutta halpatyövoimaa. Pennzoil valitsee kiinteistönhoitoyritykset neuvottelujen kautta. Siivousyrityksen osalta tehtävälistat laadittiin etukäteen ja ne käytiin läpi yhdessä siivousyrityksen kanssa. Tällöin molemmat osapuolet saivat käsityksen siitä, mistä ollaan sopimassa ja tilaaja pystyi samalla hyödyntämään siivousyrityksen ammattitaidon oikean tasoisen siivousohjelman laatimisessa. Lisäksi siivousyrityksen kanssa varmistettiin etukäteen, että yrityksen käyttämät työmenetelmät ja laitteet soveltuvat rakennuksen eri sisäpintamateriaaleille. Pennzoil pyrkii pitkäaikaiseen yhteistyöhön kiinteistönhoitoyritysten kanssa. Siivoussopimus tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan. Keskeisin sopimukseen kirjattava laadunvarmistuspykälä lienee tilaajan oikeus vaihdattaa siivooja, mikäli työn jälki ei miellytä tilaajaa. Siivouksen valvonta perustuu tarkastuksiin ja tilojen käyttäjien valvontaan. Kun tilojen käyttäjät havaitsevat puutteita siivouksessa, he valittavat asiasta rakennuksen turvallisuuskeskukseen. Turvallisuuskeskuksessa valituksen vastaanottaja tekee valituksesta työmääräyksen, joka toimitetaan kyseisen alueen siivoojalle. Siivoaja käy korjaamassa puutteen saman päivän aikana, ja myöhemmin valvoja käy vielä varmistamassa, että puute on korjattu. Pennzoil:n toimintatapa laadunvalvonnassa on varsin yleinen muissakin yrityksissä Yhdysvalloissa.

12 Grubb & Ellis Management Services Grubb & Ellis on Yhdysvaltojen suurin pörssinoteerattu kiinteistöpalveluyritys. Se on alun perin perustettu 1958 Pohjois-Kaliforniassa asunnonvälitysyritykseksi. Tänä päivänä Grubb & Ellis:n pääkonttori sijaitsee Chicagon lähellä Northbrook:ssa ja yrityksen palveluksessa on noin 4400 ihmistä 90 eri kaupungissa maailmanlaajuisesti. Grubb & Ellis tarjoaa kiinteistövälitys-, management-, rahoitus- ja kiinteistöstrategisia palveluja sekä kiinteistöjen omistajille että kiinteistöjen käyttäjille kaikilla toimialoilla (ks. Euroopassa Grubb & Ellis toimii kahdessa toimipisteessä; Lontoossa ja Brysselissä. Grubb & Ellis:n organisaatio koostuu viidestä yksiköstä; välityspalveluista, management-palveluista, yrityspalveluista, sijoittajapalveluista ja hallinnollisista palveluista. (Kuva 2). Haastateltavina henkilöinä Grubb & Ellis Management Services -yksikössä Dallasissa olivat Michael D. Allen (Vice President, Account Services), Randy Hancock (Vice President, Director of Management Services), Robert E. Young Jr. (Senior Vice President, District Manager) ja Frank A. Ventura (Vice President). Neil Young Chairman & Chief Executive Officer Transaction Services Management Services Corporate Services Institutional Services Corporate Departments Grubb & Elis Affiliates Kuva 2 Grubb & Ellis:n organisaatio

13 12 Grubb & Ellis:n Management Services -yksiköllä on vuokrattavana ja hallittavana noin 12,5 milj. m² tiloja. Yksikön palveluja ovat 1. Building Management and Operations (kiinteistöjohtaminen) 2. Engineering Services (tekniset huoltopalvelut) 3. Project Management / Move Coordination (projektinjohtopalvelut / muuttojen koordinointi) 4. Financial Reporting Systems (raportointi) 5. Benchmarking With Client Base (benchmarking) 6. Consulting Services (konsulttipalvelut). Grubb & Ellis tarjoaa myös kiinteistöhallinnan kokonaispalveluja, joiden avulla yrityksen kiinteistötoiminnat voidaan kokonaan ulkoistaa. Sopimukset ovat yleensä 2-4 vuoden määräaikaisia sopimuksia, joissa on 30 tai 60 päivän koeaika. Koeaikana tilaaja voi irtisanoa sopimuksen ilman erityistä syytä. Tämä pakottaa management-yrityksen panostamaan alussa paljon kiinteistön tehokkaaseen haltuunottoon. Taulukko 2 Grubb & Ellis:n yksiköiden tarjoamat palvelut Transaction Services Management Services Financial Services Strategic Services Corporate & Institutional Services Investment Property Management Mortgage Brokerage Site Selection Strategic Planning Office Facilities Management Investment Analysis Feasibility Studies Occupancy Analysis Industrial Asset Management Appraisals Exit Strategies Site Selection Retail Land Product/Agency Leasing Development Financing Market Forecast Disposition Analysis Construction Demographics Customized Management Research Engineering Services Research Services Asset Management Lease Administration Portfolio Services Business Services Grubb & Ellis:n management -palvelujen hinta muodostuu todellisista kustannuksista ja kiinteästä palkkiosta. Jotta kustannukset eivät sisältäisi piilokatetta, asiakas voi tarkistaa kulut kirjanpidosta. Managementpalkkio vaihtelee kohteen koosta riippuen 5 12

14 13 mk/m²/vuosi. Yli m² suuruisille kohteille käytetään alinta taksaa ja alle m² suuruisille ylintä. Esimerkiksi m² laajuisen toimitilan ulkoistetun kiinteistöjohdon palkkio olisi noin mk/kk. Kokonaiskustannukset saadaan, kun tähän lisätään vielä ylläpidon läpilaskutettavat kustannukset. Grubb & Ellis:n näkemyksen mukaan kiinteä palkkio on myyntivaltti, sillä kaikki heidän aikaansaamansa säästö koituu suoraan asiakkaan hyödyksi. Kiinteän palkkion lisäksi Grubb & Ellis:n toinen myyntivaltti on taustaorganisaation laaja asiantuntemus kiinteistönpitoon liittyvissä asioissa. Heidän omalla kiinteistöpäälliköllä on mahdollisuus hyödyntää ammattimaisen kiinteistönpito-organisaation asiantuntemusta ongelmatilanteissa. Asiakkaan omalla kiinteistöpäälliköllä ei useinkaan ole vastaavaa taustatukea. Grubb & Ellis:n mielestä heidän konseptinsa soveltuu erityisen hyvin pienille yrityksille, joilla ei ole mahdollisuuksia palkata kokopäivätoimista kiinteistöhenkilökuntaa. Grubb & Ellis:n mukaan heidän asiakkaansa ovat säästäneet kiinteistöjen ylläpitokuluissa mk/m²/vuosi käyttämällä heidän palvelujaan. Edellistä esimerkkiä käyttäen säästö olisi siis vähintään 55 mk/m²/vuosi * m² = mk/vuosi. Laskelmat perustuvat Grubb & Ellisin markkinointimateriaalien tietoihin ja arvioon, että 1$ = 5 mk ja 1 m² = 11 square foot. Uuden kiinteistön haltuun ottaminen aloitetaan laatimalla kiinteistöön toimintasuunnitelma (Management Plan). Haltuunotossa käydään läpi kaikki kiinteistön järjestelmät ja edellisten vuosien budjetit, tarkastellaan tulevien vuosien budjetteja ja käydään läpi käyttäjien haluama ylläpidon laatutaso. Kohteeseen määritellään tarpeellinen työntekijämäärä yhteistyössä tilaajan kanssa. Kohteeseen nimitetään yleensä kiinteistöpäällikkö ja hänen lisäkseen tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. Kiinteistöpalveluja organisoitaessa laaditaan erilaisia vaihtoehtoja ostopalvelujen ja oman tuotannon välillä. Vaihtoehtoisten organisointitapojen kustannuksia verrataan ja tältä pohjalta tilaajalle annetaan toimintasuositukset. Tilaaja tekee lopullisen päätöksen haluamastaan organisaatiosta. Usein tilaajan oma kiinteistönhoito-organisaatio siirretään Grubb & Ellis:n palvelukseen.

15 14 Sample Proposed Organizational Chart Client Assistant Facility Manager (2) Portfolio Manager Churn Coordinator (1)* Technicians (1) Senior Accounting (1) Administrative Assistant/Dispatcher (1) Technicians (3) Junior General Maintenance (2) (Provided by Janitorial) Kuva 3 Esimerkki Grubb & Ellisille ulkoistetusta kiinteistöorganisaatiosta Grubb & Ellis tuottaa kiinteistönhoitopalvelut pääsääntöisesti alihankintana. Heillä on omassa organisaatiossaan vain tekniset huoltomiehet, jotka vastaavat talotekniikan käytöstä ja huollosta. Alihankkijoiden sopimukset ovat pääsääntöisesti yksivuotisia, koska yritysten tarpeet muuttuvat nopeasti ja sopimuksia täytyy uudistaa muutosten myötä. Pidempiaikaista yhteistyötä tehdään vain muutamien alallaan parhaiden kiinteistönhoitoyritysten kanssa. Ostettavat palvelut kuvataan kiinteistönhoitopalvelujen tarjouspyynnössä tehtävälistojen avulla. Alihankkijoiden työsuorituksen tärkeimmät laatukriteerit määritellään ja niiden toteutumista seurataan sopimusaikana. Alihankkijan edellytetään tekevän myös kohdekohtaisen laadunvarmistussuunnitelman. Suunnitelman lisäksi Grubb & Ellis valvoo alihankkijan työsuoritusta tarkastuksilla laaduntarkastuslistoja apuna käyttäen sekä seuraamalla käyttäjäreklamaatioiden määrää. Grubb & Ellis:n management-palvelujen oma laatuprosessi lähtee tavoitteiden määrittämisestä yhdessä asiakkaan kanssa. Tältä pohjalta määritellään sekä taloudelliset että toiminnalliset laatukriteerit Grubb & Ellis:n omalle toiminnalle. Avuksi laaditaan kirjal-

16 15 linen laatusuunnitelma ja toimintaa arvioidaan asiakastyytyväisyyskyselyjen, kuukausittaisten raporttien ja vuosittaisten katselmusten perusteella. Tämän tyyppinen laadunhallintaprosessi vaikutti olevan varsin yleisesti käytössä USA:ssa. GEMS Quality Process Financial Requirements Joint Expectation Setting Key Measurements Determined (KPI) Key Performance Indicators to be Measured Content of Reports Formal Quality Plan Adopted Reporting Frequency Assess Performance Plan Customer Satisfaction Surveys Monthly Measurement Reviews Annual PEER Reviews Kuva 4 Grubb & Ellisin management-palvelujen laadunhallintaprosessi Grubb & Ellis harrastaa lisäksi sisäistä benchmarkkausta, jossa kiinteistöpäälliköt kiertävät muiden kiinteistöissä arvioimassa toistensa toimintaa. Tämä on tehokas keino motivoida kiinteistöpäälliköitä tehokkaampaan toimintaan. Grubb & Ellis:n laajasta palvelukonseptista voi erikseen mainita mielenkiintoisena yksittäispalveluna muuttojen koordinoinnin. Muuttojen hallitseminen on yksi varsin keskeinen kiinteistöjohtamisen tehtävä Yhdysvalloissa. Suomesta katsottuna asian saama painoarvo tuntuu hämmästyttävältä, mutta asian tärkeys Yhdysvalloissa selittyy mittakaavalla. Yhdysvalloissa on paljon suuria voimakkaasti kasvavia yrityksiä, joiden henkilökunta joutuu jatkuvasti muuttamaan paikasta toiseen. Esimerkiksi kanadalaisen telealan yrityksen Nortel:n vuotuinen henkilökunnan muuttoprosentti (Churn Rate) on ollut parhaimmillaan yli sata joinakin vuosina. Nortel:lla on lähes työntekijää, joten yrityksen sisällä on täytynyt järjestää noin muuttoa vuoden aikana.

17 Jones Lang LaSalle LaSalle Partners, nykyinen Jones Lang LaSalle, on maailman johtava kiinteistöpalveluja kiinteistösijoitusyritys (ks. Yritys toimii viidellä mantereella, 34 maassa, 96 kaupungissa. Jones Lang LaSalle on täydenpalvelun kiinteistöpalveluyritys, joka tarjoaa management-palveluja, yritys- ja rahoituspalveluja sekä sijoituspalveluja yrityksille, kiinteistöjen omistajille, käyttäjille sekä sijoittajille. Se tarjoaa palveluja asiakasyrityksen joka tasolle käytännön työntekijätasosta ylimpää johtoon. Jones Lang LaSalle on muodostettu 1999 Chicagolaisesta LaSalle Partnersista ja lontoolaisesta Jones Lang Woottonista. Yhtiön toiminnallinen pääkonttori on Lontoossa ja holding-yhtiön pääkonttori on Chicagossa. Yhtiön tavoitteena on olla maailman markkinajohtaja kiinteistöpalvelualalla. Yhtiöllä on kolme maailmanlaajuista liiketoimintasektoria: LaSalle Investment Management, Jones Lang LaSalle Hotels ja Global Services Management. Lisäksi heillä on oma alan tutkimus- ja koulutuskeskus Chicagossa. Haastattelut tehtiin Management Services -yksikön luona heidän Dallasin toimipisteessään. Haastateltavat henkilöt olivat Michael J. Ogden (Vice President, LaSalle Management Services), Christopher S. Taylor (Vice President, LaSalle Management Services), Jean C. Farris (Vice President, LaSalle Management Services) ja Terry A. Wilson (Vice President, LaSalle Advisors Capital Management, Inc.). Jones Lang LaSalle:n Leasing Management Services -yksikkö kehittää ja toimeenpanee kiinteistötason strategioita lisätäkseen kiinteistön omistajan investoinnin arvoa ja optimoidakseen ylläpitokustannukset kiinteistön käyttäjille. Jones Lang LaSalle Management Services tarjoaa laajimman palvelukonseptin kiinteistöalalla. Yhtiö vuokraa ja hallinnoi toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöjä noin 36 milj. m² edestä. Yksikkö toimii Yhdysvalloissa 190 kaupungissa ja kansainvälisesti kuudella avainmarkkina-alueella. Yhtiön management -palvelut koostuvat operatiivisista palveluista, rahoituspalveluista, projektinjohtopalveluista, portfoliopalveluista, välityspalveluista ja informaatioteknologiapalveluista. Jones Lang LaSalle:lla on noin 6000 työntekijää. Lisäksi sillä on sopimus LPI Service Corporation:n (LPISC) kanssa, jolla on noin kiinteistönhuoltoalan ihmistä hoitamassa Jones Lang LaSalle:n hallinnoimia kiinteistöjä.

18 17 Laajimmillaan management -palvelut ovat kiinteistöjohtamisen ulkoistetussa mallissa, jossa Jones Lang LaSalle vastaa kaikista kiinteistöjohtamisen edellyttämistä tehtävistä. Yhtiö tuo kohteeseen siitä vastaavan kiinteistöpäällikön, joka selvittää kiinteistössä tarvittavat palvelut sekä palvelujen laatutason ja suunnittelee tarkoituksenmukaisimman tavan tuottaa ne. Jones Lang LaSalle ostaa yleensä alihankintana kaikki ylläpitopalvelut lukuunottamatta hoitoa ja huoltoa. Jones Lang LaSalle:lla, kuten muillakin isoilla management-yhtiöillä, tekninen henkilökunta on omaa henkilökuntaa. Muut kiinteistönhoitopalvelut hankitaan pääsääntöisesti neuvottelumenettelyn kautta. Jones Lang LaSalle selvittää mikä hoitoyritys olisi paras tekemään tarvittavan hoitokokonaisuuden ja pyrkii neuvottelemaan sopimuksen kyseisen hoitoyrityksen kanssa. Neuvottelujen pohjana on Jones Lang La- Salle:n tekemä suunnitelma ostettavasta hoitokokonaisuudesta. Taulukko 3 Jones Lang LaSalle:n management-palvelujen sisältö Operations Management Financial Management Project Management Portfolio Management Transaction Management Information Management Preventive and Predictive Maintenance Accounts Payables and Receivables Project Budgeting and Management Business Unit Relationship Management Leasing:- Large Transactions Interactive Data Base - Small Transactions HVAC, Mechanical, Electrical and Other Systems Capital and Expense Budgeting Move Services Strategic Planning Subleasing Performance Measurement Energy Management Financial Reporting Housing Strategies Financial Decision Criteria Sales and Dispositions Customer Communications Safety, Security and Insurance Benchmarking Facility Master Planning Lease Administration Acquisitions and Financing Integrated Financial and Status Reporting Contract Management Mid- Term Projections Development, Redevelopment and Construction Management Lease Audits Occupant Services Property Tax Administrations

19 18 Kohteesta vastaavalla kiinteistöpäälliköllä on kaksi asiakasta; kiinteistön käyttäjä ja omistaja. Kiinteistönpidolle asetetaan tavoitteet, jotka on johdettu kummankin asiakkaan omista tavoitteista. Omistajan tavoitteena on operatiivisten kustannusten vähentäminen ja käyttäjien tavoitteena on tarkoituksenmukaisen palvelutason ylläpitäminen. Kiinteistöpäällikölle asetetaan omat tavoitteet, jotka ovat yhteneviä molempien asiakkaiden tavoitteiden kanssa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen oikeuttaa kiinteistöpäällikön ylimääräisiin bonuksiin. Omistajan tavoitteet kirjataan kiinteistökohtaisesti vuositason budjettiin, jonka toteutumista seurataan kuukausittain. Kiinteistöpäällikkö raportoi sekä omalle johdolle että omistajalle. Kiinteistöpäällikön tavoitteena on lisätä kiinteistön tuottoja ja vähentää ylläpitokustannuksia koko sopimusajan. Jones Lang LaSalle on onnistunut vähentämään operatiivisia kustannuksia keskimäärin % kaikkien toimeksiantojensa osalta. Jones Lang LaSalle:n oma palkkio perustuu Grubb & Ellis:n tapaan tiettyihin neliöhintoihin, jotka pienenevät mitä suuremmasta kohteesta on kysymys. Laadunvalvontaan ja toiminnan kehittämiseen käytetään benchmarkkausta ja ulkopuolisten konsulttien tekemiä laatuarviointeja. Benchmarkkausta tehdään sekä kilpailevien yritysten kanssa että omien osastojen välillä. Benchmarkkaus yrityksen omien osastojen välillä edesauttaa parhaiden käytäntöjen leviämistä yrityksen sisällä ja kannustaa osastoja parantamaan omaa suoritustaan. Benchmarkkaus on Yhdysvalloissa yleinen tapa mitata ja kehittää omaa toimintaa. Benchmarkkaus edellyttää, että mitattavista asioista on olemassa vertailutietoa. Yhdysvalloissa kiinteistöalalla on olemassa runsaasti yleisesti saatavilla olevaa tietoa markkinoista. Benchmarkkauksen tehokas soveltaminen Suomeen edellyttäisi kiinteistömarkkinoilta parempaa läpinäkyvyyttä.

20 Cushman & Wakefield Cushman & Wakefield on perustettu 1917 New Yorkissa. Se lienee maailman suurin kiinteistöalan management-yritys. Sen palveluksessa on noin ihmistä ja sen liikevaihto on noin 3,5 miljardia markkaa ($ 700 milj.). Yrityksen hallinnassa on noin 40 milj. m² tiloja. (ks. Cushman & Wakefield toimii Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Kaikkiaan Cushman & Wakefield:llä on 115 toimipistettä 42 eri maassa. Euroopassa Cushman & Wakefield:n toiminnasta vastaa Healey & Baker, joka on perustettu 1820 ja on laajimmalle levinnyt alan yhtiö Euroopassa, Lähi-idässä ja Etelä-Afrikassa. Healey & Bakerin pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Cushman & Wakefield ja Healey & Baker yhdistyivät syyskuussa Healey & Baker toimii Suomessa Huoneistomarkkinoinnin kautta. Cushman & Wakefield:llä on lisäksi omaa tutkimustoimintaa ja se tuottaa tilastotietoa sekä Yhdysvaltojen kansallisista että maailmanlaajuisista kiinteistömarkkinoista. Taulukko 4 Cushman & Wakefield:n palvelut Advisory Asset Brokerage Financial Research Valuation Services Services Services Consulting Services Advisory Location Facilities Office Lease Cost Matrix Market Appraisal Analysis Management Analysis Segmentation Economic Incentive Property Management Industrial Lease vs. Buy Decision Model Demographic Information Advisory Services Negotiations Strategic Programming Project Management Financial Services Lease vs. Buildto-Suit Decision Economic Trends and Forecast Tax Consulting Model Negotiation Labor Market Model Analysis

21 Nokia Nokia Amerikan pääkonttori sijaitsee Dallasissa. Pääkonttorin ylläpidosta vastaa Nokian oma toimitilapalveluyksikkö (Facilities Maintenance Department). Yksikkö hoitaa itse toimitilajohdon, mutta ostaa kaikki muut palvelut ulkopuolelta. Haastateltavina henkilöinä olivat Margie Addis (Facilities Manager), Jim Fitzpatrick (Facilities Engineering Administrator ) ja Robert L. Canavan (Real Estate Planner ). Nokia hankkii kiinteistönhoitopalvelut tarjouspyyntökilpailulla. Tarjouksen valintakriteereinä käytetään hintaa, laatua ja teknisiä valmiuksia. Laadun ja teknisen valmiuden arvioimiseksi tarjoajilta pyydetään laajalti taustatietoa yrityksestä, sen resursseista ja toimintatavoista. Kiinteistönhoitosopimus tehdään aluksi kolmeksi kuukaudeksi, minkä jälkeen Nokia arvioi saadun palvelun tason ja tekee päätöksen sitoutumisesta pitkäaikaiseen sopimussuhteeseen. Mikäli kiinteistönhoidon laatutaso ei ole tyydyttävä, hoitoyritys vaihdetaan toiseen kilpailussa mukana olleeseen yritykseen. Nokialla jokainen kiinteistönhoitosopimus räätälöidään tarpeen mukaan. Yleisiä sopimusehtoja ei ole käytössä, vaan kaikki sopimukseen liittyvät sopimusehdot kirjataan erikseen sopimukseen. Tarjouspyyntö sisältää kolme osaa; tarjouspyyntökirjeen, yleisen osan, jossa on esitetty yleiset vaatimukset kiinteistönhoitoyrityksen toiminnalle sekä hoitotehtävät kuvaavan tehtäväluettelon. Yleinen osa vastaa meillä käytettävää urakkaohjelmaa tai sopimusehtoja. Toimeksiannon tekninen sisältö on kuvattu varsin yksityiskohtaisesti tehtäväluettelona. Palvelut on jaoteltu tilojen ja palvelujen toimitusajankohdan mukaan periaatteella mitä tehdään, missä tilassa ja mihin aikaan. Yhdysvalloissa yleensä tilaaja määrittelee mitä tehdään ja kuinka usein. Toimeksisaajan ei tarvitse vastata yleisestä laatutasosta, vaan siitä, että työn lopputulos on hyvä. Näin ollen näyttää olevan oleellista vain, että palvelu kuvataan jollakin tavalla tarkasti. Lisäksi varmistetaan, että toimeksisaajan työmenetelmät soveltuvat kiinteistöön. Laatu syntyy tilaajan kyvystä määritellä tarvittavat hoitotyöt ja toimeksisaajan huolellisuudesta. Jos laatuongelmia syntyy, vika on jommassakummassa. Mikäli vika on tilaajassa, työ mitoitetaan uudelleen ja ostetaan enemmän resursseja. Mikäli vika on toimeksisaajassa, hoitoyrityksen työntekijä tai koko hoitoyritys vaihdetaan.

22 21 Nokia ostaa myös käyttäjäpalveluja ulkopuolelta. Sillä on pyrkimys verkottua tärkeimpien palvelun tarjoajien kanssa, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen tuotantoon ja laatutasoon. Tilapalveluista voidaan mainita muuttojen koordinointi, jonka se ostaa ulkopuoliselta yritykseltä. Yritys huolehtii muutoista, tilojen uudelleenjärjestelyistä ja toimistokalusteista. Nokian vuotuinen muuttoprosentti on noin 66%. Nokia käyttää kiinteistöjen hankinnassa, rakennuttamisessa, kustannusarvioiden tekemisessä ja erillisissä kiinteistöjohdon palveluissa Lisäksi Nokia hyödyntää jonkin verran myös heidän tutkimusosastoaan. Lähtökohtaisesti Nokia ei kuitenkaan käytä Cushman & Wakefield:iä hovihankkijanaan. Nokian periaate on, että paikallisia palvelun tarjoajia pyritään yleensä suosimaan. Käytäntö kuitenkin vaihtelee jonkin verran alueellisesti ja eri kiinteistöjen osalta. Laadunvarmistus perustuu omaan valvontaan ja käyttäjien reklamaatioihin. Käyttäjien reklamaatiot kerätään Help Desk:in. Siellä niistä tehdään työmääräys, joka välitetään eteenpäin huollosta vastaavalle huoltomiehelle. Reklamaatioista laaditaan viikkoraportti, josta käy ilmi kuinka monta työmääräystä on viikon aikana tullut, kuinka monta niistä on tehty ja kuinka monta on siirretty tehtäväksi eteenpäin. Raportista voidaan jälkeenpäin tarkastaa, mitä viikon aikana on tehty. Keskimäärin viikon aikana tulee noin työmääräystä, joiden hoitamisesta huolehtii 8 henkilöä. Nokian kunnossapitostrategia on varsin vaativa, sillä se pohjautui viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin. Kiinteistön tekniikasta vastaavan Jim Fitzpatrickin tehtäviin kuuluu kiertää kiinteistö kerran viikossa (yleensä perjantaina kello jälkeen) ja etsiä kaikki viat, vauriot ja muut epäkohdat, mitä viikon aikana kiinteistöön on ilmaantunut. Hän tallentaa havainnot pieneen nauhuriin ja antaa nauhan seuraavan viikon alussa huoltomiehelle. Huoltomies purkaa havainnot nauhalta ja kiertää korjaamassa viat. Kiinteistöä pidetään siis jatkuvasti kunnossa ja pienetkin vauriot korjataan lähes välittömästi. Toimitilapalveluyksikön periaatteena on, että kiinteistön viat on löydettävä ennen kuin käyttäjät huomauttavat niistä.

23 The Bureau of National Affairs The Bureau of National Affairs on perustettu 1929, ja se on vanhin kokonaan työntekijöiden omistama yritys Yhdysvalloissa. BNA julkaisee tiedotteita, kirjoja ja muita painotuotteita terveydenhoidon kehityksestä, liike-elämästä, työsuhdeasioista, laista, taloudesta, verotuksesta, ympäristönsuojelusta, turvallisuudesta ja muista yleisistä säännöistä ja normeista (ks. Haastateltavat henkilöt olivat Les Holmes (Manager, Facilities Maintenance & Services) ja Robert M. Stana (Manager, Facilities Planning). BNA:lla on oma Facility Department, jonka vastuulle kuuluu tilojen suunnittelu, rakennusprojektien johtaminen, kiinteistöpalvelujen ostaminen ja ostettujen palvelujen laadun valvonta. BNA pyrkii mahdollisimman pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin palveluyritysten kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita, että heillä on ollut 25 vuoden yhteistyösuhde rakennusliikkeen kanssa ja 10 vuoden yhteistyösuhde mattopuhdistajan kanssa. BNA:n mielestä kiinteistöpalveluliiketoiminnassa tärkeintä on tilaajan ja toimeksisaajan välinen luottamus, joka syntyy hyvin valitun yhteistyökumppanin kanssa pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena. Yhteistyön luonnetta kuvaa hyvin BNA:n sopimus siivousliikkeen kanssa. He eivät ole kirjallisesti uusineet sopimusta kahdeksaan vuoteen. Joka vuoden vaihteessa katsotaan yhdessä siivousliikkeen kanssa onko sopimukseen tarpeellista tehdä muutoksia joko hinnan tai palvelun sisällön osalta. Mikäli sopimuksen päivittäminen katsotaan tarpeelliseksi, asioista sovitaan suullisesti ja lyödään kättä päälle. Molemminpuolinen luottamus on tärkeää. Uuden toimittajan valinta perustuu hinta- / laatukilpailuun. BNA laatii itse tarkat työohjelmat aikatauluineen, valitsee potentiaaliset tarjoajat ja kilpailuttaa heidät. Sopimus tehdään usein palvelun tarjoajan standardisopimuksen pohjalta. BNA tekee sopimusmalliin haluamansa muutokset ja lopuksi sopimus annetaan BNA:n lakiosaston tarkistettavaksi.

24 Freddie Mac Freddie Mac on osakeyhtiömuotoinen yhtiö, joka ostaa ja arvopaperistaa kotien kiinnelainoja (ks. Haastateltavana henkilönä oli Matthew Kelly (Property Manager). Freddie Mac:n pääkonttori sijaitsee Washingtonissa. Pääkonttori on noin m² korkeatasoinen toimistokiinteistö. Talo tarjoaa käyttäjilleen lukuisia palveluja kuten korkeatasoiset konferenssitilat, ravintolapalvelut ja monenlaiset liikuntapalvelut laadukkaine kunto- ja aerobic-saleineen. Freddie Mac hoitaa kiinteistöpalvelut pääosin omalla henkilökunnalla. Kiinteistöpuolella on kaikkiaan 160 työntekijää. Freddie Mac ostaa ainoastaan siivouspalveluja ulkopuolelta. Freddie Mac:n käsityksen mukaan palvelut voidaan tuottaa yhtä tehokkaasti talon sisällä kuin ulkoistetulla mallilla. He vertaavat vuosittain ylläpitokustannuksia alan yleiseen kustannustasoon sekä edellisten vuosien kustannustasoon. Tilastojen mukaan heidän kustannustasonsa on keskimääräistä alhaisempi ja tähän asti kustannukset ovat jatkuvasti laskeneet. Lisäksi he tekevät säännöllisin väliajoin käyttäjäkyselyjä, joilla kartoitetaan palvelujen laatutasoa. Kustannusten laskemisesta huolimatta Freddie Mac on saavuttanut joka vuosi vähintään 90 % prosentin tyytyväisyystason käyttäjien keskuudessa. Ylläpitokustannusten tilastoimisella ja vertaamisella vastaaviin kiinteistöihin oman toiminnan kustannuksia voidaan perustella Freddie Macin johdolle. Vertailukelpoiset markat muodostavat yhteisen kielen yrityksen eri osapuolien välille. Kustannuksia tarkkaillaan jatkuvasti ja menoerät selvitetään, jotta tiedetään mistä ylläpidon kustannukset muodostuvat. Käyttäjien aiheuttamat kustannukset tiedetään tarkasti ja ne kohdistetaan suoraan kullekin käyttäjäryhmälle. Kun käyttäjät joutuvat maksamaan kiinteistöjen ylläpidosta, he myös pyrkivät käyttämään kiinteistöä taloudellisesti. Mikäli käyttäjillä on erityisvaatimuksia kiinteistöpalvelujen suhteen, kiinteistöosasto kykenee välittömästi osoittamaan käyttäjille mitä se tulee maksamaan. Tämä karsii turhia toiveita. Kustannusten avulla on helppo ohjata käyttäjien toiveita.

25 24 Freddie Macin kiinteistöosasto halusi kaksi vuotta sitten verrata kumpi on kannattavampaa: tuottaa kiinteistöpalvelut itse vai ostaa ne alan parhaalta management-yritykseltä. Selvittääkseen asian se päätti pyytää tarjouksen management-yritykseltä kiinteistöosastonsa ulkoistamisesta ja verrata tarjousta oman toimintansa aiheuttamiin kustannuksiaan. Kokeilun lopputuloksena todettiin, että palvelut kyetään itse tuottamaan kokonaisuudessaan edullisemmin kuin management-yritys kykenisi. Management yrityksen tarjous oli alun perin halvempi, mutta se ei ollut sisällyttänyt kaikkia tehtäviä tarjoukseen. Lisäksi se oli kiristänyt Freddie Macin siivouspalvelun toimittajilta nykyistä alemman tarjouksen uhkaamalla, että se tulee irtisanomaan sopimuksen sitten, kun saa Freddie Macin kiinteistöjen managementin itselleen. Freddie Macillä on kehittyneet tietotekniset järjestelmät talotekniikan ennakoivaan huoltoon ja käyttöön. Tämän järjestelmän avulla voidaan hallita kaikkien tilojen olosuhteita. Lisäksi järjestelmä hälyttää mikäli tietyn tilan olosuhteet muuttuvat yli sallittujen rajaarvojen. Huollon puolella järjestelmästä tulostuu automaattisesti työmääräys, kun jokin ennakoivan huollon tehtävä erääntyy suoritettavaksi. Freddie Macin kiinteistöosaston mielestä heidän täytyy hoitaa omaa osastoaan kuin yritystä. Kiinteistöosaston on oltava kilpailukykyinen muihin vastaaviin organisaatioihin nähden. Tuottamalla kiinteistöpalvelut itse, he uskovat saavuttavansa etuja ulkoistettuun malliin nähden. Esimerkiksi henkilökunnan sitoutuminen työhön on parempi ja ihmisten työn sisällön määrittäminen on joustavampaa. Kiinteistöosaston periaate on se, että kaikki kiinteistöpuolen asiat kuuluvat kaikille kiinteistöosaston henkilöille. Asioihin on puututtava, mikäli havaitsee jonkin olevan vialla. Kiinteistöosasto korostaa käyttäjien merkitystä, sillä kiinteistön käyttäjät ovat sen ensisijaisia asiakkaitaan.

26 Boston Properties Boston Properties on REIT -yritys (Real Estate Investment Trust) eli kiinteistösijoitusrahasto. Yritys on yksi suurimpia toimistokiinteistöjen omistajia ja rakennuttajia Yhdysvalloissa, ja sen osakepääoman arvo on yli neljä miljardia markkaa. (ks. www. Bostonproperties.com). Haastateltavana henkilönä oli John Sylvester (Property Manager). John Sylvester on teollisuuspuiston kiinteistöpäällikkö Washingtonissa. Alueen kiinteistöjen kokonaispinta-ala on noin m². Kiinteistöissä on vuokralaisina pieniä lähinnä tukkukauppa-alan yrityksiä. Vuokralaisten tilavuokra muodostuu pääomavuokrasta ja hoitovastikkeesta. Hoitovastike sisältää talotekniikan käytön ja huollon, ulkoalueiden puhtaanapidon, kasvityöt, lumityöt ja ulkoalueiden valaistuksen huollon. Sisätilojen siivouksesta vuokralaiset vastaavat itse. Teollisuuspuisto tuottaa itse pääosin talotekniikan käyttöön ja huoltoon liittyviä palveluja. Osa näistäkin palveluista ostetaan kuitenkin ulkopuolelta. Ostetut huoltosopimukset ovat ns. kokonaisvastuusopimuksia, jolloin sopimukseen sisältyy huollon lisäksi huollon vaatimat osat ja tarvikkeet sekä lisäksi korjaukset. Korjausten sisällyttämisellä sopimukseen pyritään toimeksisaajalle aikaan saamaan intressi hoitaa kiinteistöä hyvin, jotta korjauskustannukset pysyvät pieninä. Kaikki muut kiinteistönhoitopalvelut ostetaan ulkopuolelta. Boston Properties:n politiikkana on, että kiinteistönhoitosopimukset ovat yksivuotisia. Sopimuksia ei kilpailuteta automaattisesti vuosittain, vaan sopimusta jatketaan, jos yhteistyö on toiminut hyvin. Sopimuksia voidaan tarkistaa vuosittain. Jos yleinen hintataso on noussut hintaa voidaan nostaa vastaavasti. Teollisuuspuistolle tehdään vuositason budjetti ja sen mukaiset kustannukset veloitetaan vuokralaiselta kuukausittain. Vuoden lopussa tarkastetaan toteutuneet kustannukset ja verrataan niitä budjetoituihin kustannuksiin. Vertailun pohjalta vuokralaisille joko annetaan hyvitystä tai heiltä veloitetaan lisää.

27 26 3 KONFERENSSIT 3.1 IFMA:n World Workplace 1998 International Facility Management Association eli IFMA on kansainvälinen toimitilajohtamisen järjestö (ks. Järjestö perustettiin nimellä The National Facility Management Association vuonna 1980 Ann Arborissa, Michiganissa. Järjestö laajeni nopeasti ja vuonna 1982 se muutti nimensä The International Facility Management Association:ksi. IFMA:n tavoitteena on kehittää jäsentensä ammatillisia taitoja toimitilajohdon alueella sekä edesauttaa jäsenten välisten kontaktiverkkojen luomisessa. IFMA:n tarkastelee kiinteistöpalveluja ennen kaikkea työympäristön näkökulmasta. Tärkeitä asioita ovat työympäristön kehittäminen ja johtaminen sekä käyttäjäpalvelujen organisointi. IFMA järjestää erilaisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa omaa tutkimustoimintaa. IFMA:n suomalaisen jaoston toimintaan voi tutustua internetissä www-sivulla IFMA:n konferenssi Chicagossa oli kolmepäiväinen ja se koostui luennoista ja messuista. Messuilla esiteltiin facility management:iin liittyviä tuotteita kuten toimistokalusteita, lattioiden pintamateriaaleja, atk-ohjelmia sekä puhtaanapidon tuotteita. Luentoja pidettiin seuraavilta aihealueilta: Communication (viestintä) Facility Function (kiinteistöjohtaminen) Finance (talous) Human and Environmental Factors (henkilöstö- ja ympäristöasiat) Operations and Maintenance (kiinteistön ylläpito) Planning and Project Management (projektitoiminta) Quality Assessment and Innovation (toiminnan arviointi) Real Estate (kiinteistöt).

28 27 Yhteenvetona luennoista voi todeta, että 1. Ulkoistaminen (Outsourcing) ja laajat palvelukokonaisuudet (One-Stop-Shopping) ovat selkeitä trendejä USA:ssa. 2. Tulosten mittaaminen on tärkeää ja tärkein mittari on raha. 3. Benchmarking on suosittua oman toiminnan tuloksellisuuden mittaamisessa. 4. Intranetit ja internet ovat tulossa myös kiinteistöpalveluihin. 5. Palveluissa pyritään pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin (partnership). 6. Alalla toimii paljon konsultti- ja managementyrityksiä. 7. Alalla on runsaasti kiinteistöalan tietojärjestelmiä CAFM (Computer-Aided-Facility- Management). 3.2 NAIOP:n Annual Conference 1998 National Association of Industrial and Office Properties eli NAIOP on teollisuus-, toimisto- ja toimitilakiinteistöjen omistajien, kiinteistökehittäjien ja sijoittajien kansallinen ammattijärjestö (ks. NAIOP on perustettu 1967 ja sillä on yli jäsentä. NAIOP:n tavoitteena on edistää kiinteistöjen arvon säilymistä ja kasvamista Yhdysvalloissa. Järjestö tarjoaa jäsenilleen koulutusohjelmia, alan tutkimustietoa, laajan kontaktiverkon ja mahdollisuuden laajojen lakimiespalvelujen käyttöön. Konferenssi koostui luennoista ja messuista. Luennot käsittelivät pääasiassa Yhdysvaltojen yleistä taloudellista tilannetta ja sen vaikutuksia kiinteistöliiketoimintaan; pitäisikö kiinteistöjä ostaa vai myydä ja mitkä ovat teollisuuden trendit tällä hetkellä. Konferenssi oli selkeästi suunnattu kiinteistöjen omistajille, jotka tarkastelevat kiinteistöjä lähinnä kiinteistöliiketoiminnan kannalta. Kuvaavaa on, että messuilla esillä olleet yritykset olivat pääasiassa rahoituslaitoksia, suuria rakennusliikkeitä, kiinteistökehitystä ja management-toimintaa harjoittavia yrityksiä. Messuilla ei ollut kiinteistön ylläpitopalveluja tarjoavia yrityksiä esillä, eikä luennoissa juurikaan käsitelty kiinteistönpitoon liittyviä teemoja.

29 28 Yhteenvetona voidaan todeta alan kehityksestä Yhdysvalloissa muutamia asioita. Esimerkiksi kiinteistöpalvelujen ulkoistamisesta on vallalla seuraavia näkemyksiä kiinteistöjohtajien keskuudessa: 65 % uskoo, että ulkoistaminen tulee lisääntymään. 47 % uskoo, että ulkoistaminen on ollut hyödyllistä. 41 % uskoo, että ulkoistamisen hyötyjä ei tiedetä. 46 % uskoo, että yritysten kiinteistöjohtamisen visio on epäselvä. Ulkoistaminen on Yhdysvalloissa yksi valtatrendeistä. Ulkoistamisen etuna nähdään seuraavia asioita 1. Yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa 2. Ulkoistaminen tarjoaa mahdollisuuden käyttää parhaita osaajia 3. Ulkoistaminen tehostaa oman liiketoiminnan kehittämistä 4. Ulkoistaminen jakaa ja minimoi liiketoiminnan riskejä 5. Ulkoistaminen vapauttaa omia resursseja 6. Ulkoistaminen vapauttaa yrityksen käyttöpääomia 7. Ulkoistaminen mahdollistaa kassavirtojen uudelleensuuntaamisen 8. Ulkoistaminen vähentää toiminta-, yleis- ja hallintokuluja 9. Ulkoistaminen mahdollistaa sellaisten resurssien käyttämisen joita itsellä ei ole 10. Ulkoistamisen kautta voidaan siirtää hankalia tehtäviä muiden hallintaan. Kiinteistöjohdon ulkoistaminen tulee lisääntymään Suomessakin, kun alalle saadaan yrityksiä, jotka kykenevät uskottavasti vastaanottamaan yrityksen koko kiinteistöhallinnon. Tällä hetkellä Suomessa ei ole kuin pari tällaista yritystä. Todennäköistä on myös, että ulkomailta tulee lähiaikoina alan yrityksiä myös Suomen markkinoille.

30 29 4 YHTEENVETO Kiinteistöpalveluala on Yhdysvalloissakin vielä varsin kehittymätön toimiala. Alan koulutus on paljolti yksityisten koulutusjärjestöjen ja liittojen käsissä. Yliopistotason koulutusta alalla ei vielä juurikaan ole. Virginia Polytech on yksi harvoista yliopistoista, joissa alan koulutusta annetaan. Alalla toimivien kiinteistöpäälliköiden koulutustausta on kuitenkin usein melko korkea, sillä monella on yliopistotutkinto kaupalliselta, teknilliseltä tai oikeustieteen alalta. Yhdysvalloissa kiinteistöpalvelut ovat kuitenkin kehittyneet jo selkeästi omaksi liiketoiminta-alueekseen. Markkina-alueen laajuudesta johtuen alalla on monenlaisia liiketoimintakonsepteja. Osa yrityksistä keskittyy mahdollisimman kapealle liiketoimintaalueelle ja pyrkii kehittämään sille alueelle ylivoimaista osaamista. Esimerkkinä voidaan mainita siivousliikkeet, joista osa on keskittynyt vain tiettyjen materiaalipintojen puhdistamiseen, kuten esimerkiksi metallipintojen. Toisaalta osa yrityksistä pyrkii hallitsemaan mahdollisimman laajan sektorin kiinteistöpalveluista. Laajojen markkinoiden vuoksi kaikille löytyy elintilaa, jos hoitaa oman liiketoimintansa hyvin. Selkeänä suuntauksena voidaan nähdä kiinteistönomistajien halu ostaa kokonaispalveluja (One-Stop-Shopping), millä he välttävät useiden sopimusten ja sopimuskumppaneiden aiheuttamat ongelmat. Alan palveluyritykset pyrkivät myös kehittämään tämän suuntaisia liiketoimintakonsepteja. Trendi on helposti havaittavissa myös Suomessa. Kokonaisvaltainen kiinteistöasioiden ulkoistaminen on toinen keskeinen suuntaus Yhdysvalloissa. Yritykset haluavat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaa mahdollisimman paljon tukitoimintojaan, kiinteistöjen omistaminen ja hallinnointi siinä yhtenä osana. Yhdysvalloissa onkin syntynyt suuria yrityksiä, joiden ydinliiketoimintaa on kiinteistönpito omistajan lukuun. Nämä niin sanotut management yritykset tarjoavat palveluja kiinteistönpidon kaikille osa-alueille, yksittäisistä konsulttipalveluista aina ulkoistettuun kiinteistöhallintoon saakka.

31 30 Ulkoistaminen ei ole kuitenkaan täysin yksisuuntainen trendi. Yhdysvalloissa on yrityksiä, jotka ovat tässä suhteessa kääntäneet kelkkansa ja sisäistäneet takaisin entisen ulkoistetun kiinteistöosastonsa. Ulkoistettujen palvelujen huono laatutaso on ollut yksi keskeinen syy tähän. Sisäistämistä tapahtuu erityisesti taloudellisesti huonompina aikoina, kun kiinteistöjen hallinnointi ei vaadi niin paljon resursseja. Benchmarkkaus on Yhdysvalloissa melko yleinen tapa mitata ja kehittää omaa toimintaa. Benchmarkkausta tehdään yleensä sekä ulkopuolisten yritysten että omien eri osastojen välillä. Benchmarkkaus edellyttää, että mitattavista asioista on olemassa vertailutietoa. Yhdysvalloissa markkinat ovat melko läpinäkyviä ja tietoa vuokratasoista ja ylläpitokustannuksista on hyvin saatavilla. Benchmarkkauksen tehokas soveltaminen Suomeen edellyttää kiinteistömarkkinoilta parempaa läpinäkyvyyttä. Kiinteistöpalvelujen hankinta- ja laadunvarmistusmenetelmät ovat periaatteessa yksinkertaisia Yhdysvalloissa. Tilaaja määrittelee yleensä mitä tehdään ja kuinka usein. Toimeksisaajan ei tarvitse vastata yleisestä laatutasosta, vaan siitä, että työn lopputulos on hyvä. Näin ollen, oleellista tarjouspyyntövaiheessa näyttää olevan vain se, että palvelun sisältö kuvataan jollakin tapaa tarkasti. Lisäksi varmistetaan, että toimeksisaajan työmenetelmät soveltuvat hoitokohteeseen. Tarjouspyyntö sisältää yleensä kolme osaa; tarjouspyyntökirjeen, sopimusehdot sekä varsinaisen tehtäväluettelon. Laatu syntyy tilaajan kyvystä määritellä tarvittavat hoitotyöt ja toimeksisaajan huolellisuudesta. Jos laatuongelmia syntyy, vika on jommassakummassa. Mikäli vika on tilaajassa, työ mitoitetaan uudelleen ja ostetaan enemmän resursseja. Mikäli vika on toimeksisaajassa, vaihdetaan hoitoyrityksen työntekijä tai koko hoitoyritys. Yhdysvalloissa on selkeästi pyrkimystä pidempiaikaisiin yhteistyösuhteisiin palvelun tarjoajien kanssa. Jokavuotista kilpailuttamista pidetään tarpeettomana, mikäli yhteistyösuhde kiinteistönhoitoyrityksen kanssa on toimiva. Sopimukseen tehdään vain tarpeelliset muutokset vuosittain ja sopimusta jatketaan eteenpäin.

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Tutkija Tapani Ryynänen,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA

INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA NELJÄ PALVELUTASOA LIIKETOIMINTASUHDE VOLVO PENTA JÄLLEENMYYJÄN KANSSA Olet juuri investoinut Volvo Penta tuotteeseen.

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Maksullisuuden vaikutuksia

Maksullisuuden vaikutuksia Maksullisuuden vaikutuksia Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) Professori Minna Martikainen Vararehtori (kansainvälisyys) Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja lukukausimaksut 2011-2012

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia Aluksi Riskien hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 24.1.2007 Reaktiivinen strategia Indiana Jones -tyyli Ei huolehdita ongelmista ennen kuin ne tapahtuu Proaktiivinen strategia Tunnistetaan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu 7 A, 86301 Oulainen

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI . INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI Marko Juslin Intergraph-käyttäjäkerho lienee yksi aktiivisimmista alallaan. Organisoitunutta käyttäjäkerhotoimintaa on tänään yli kahdessakymmenessä

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Pro Growth Consulting myynnin ja asiakkuusosaamisen valmentaja, konsultti ja tutkija Myynti Asiakkuudet Henkilöstö Haluamme auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään,

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Yritysverkostot ja niiden johtaminen

Yritysverkostot ja niiden johtaminen Yritysverkostot ja niiden johtaminen Tuomas Ahola Tampereen teknillinen yliopisto Kansainvälisten järjestöjen hankinnat - PKyritysten mahdollisuus menestykseen Helmikuu 17, 2016 18.2.2016 1 Tuomas Ahola

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Santen Santen Eurooppa Silmälääkemarkkinat Santenin tuotteet Euroopassa Santen Tutkimus & tuotekehitys Santen tuotanto 1 Jyrki Liljeroos, President, Santen

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Toimittajan johtaminen projektissa Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Olemme laadunvarmistuksen edelläkävijä Suomen johtava ICTlaadunvarmistuksen palveluyritys Riippumaton ja puolueeton asiakkaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon 27.7.2015 Raportin laatinut: Tapio Pitkäranta Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti Tapio Pitkäranta, tapio.pitkaranta@hifian.fi Puh:

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot