Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä"

Transkriptio

1 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä Kyselytutkimuksen tulokset Ylöjärven kaupunki 1

2 Sisällys 1/3 Dia/sivu 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja 5 2. Vastaajien taustatiedot Ikä Sukupuoli Elämäntilanne Vapaa-ajan asunnon sijainti Kylä Vapaa-ajan asunnolla vietettyjen päivien määrä vuodessa Vapaa-ajan asunnon käyttö muulloin kuin kesällä Vapaa-ajan asunnon käytön kehittyminen tulevaisuudessa Vapaa-ajan asuntoa käyttävien henkilöiden määrä Vakituisen asunnon sijainti Palvelujen käyttö Päivittäistavarakauppa Erikoistavarakauppa Suoramyyntitilat Torit Kauneudenhoitopalvelut Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Liikuntapalvelut 42 Ylöjärven kaupunki 2

3 Sisällys 2/3 Dia/sivu 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Ohjelma- ja pitopalvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Mökkitalkkaripalvelut Maanrakennuspalvelut Vartiointipalvelut Huolto- ja korjauspalvelut Rakennus- ja remontointipalvelut Polttopuupalvelut Rakennusmateriaalit Matkailupalvelut Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Muut palvelut Nimeltä mainitut palveluntarjoajat Tiedotus I Yritysten omat internet-sivut Yritysrekisterit Ylöjärven kaupungin julkaisemat esitteet Mökkikunnan paikallislehdet 103 Ylöjärven kaupunki 3

4 Sisällys 3/3 Dia/sivu 4.5 Muut sanomalehdet Tuttavien suositukset Muut tiedonhankintatavat Tiedotus II Sähköposti Vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut Postitse lähetettävä materiaalipaketti Mökkikunnan paikallislehdet Muut sanomalehdet Muut tiedonsaantitavat Tiedottamisen kehittäminen Palvelujen kehittäminen Puuttuvat palvelut Palvelupaketit Palvelujen ostaminen yhdessä mökkinaapureiden kanssa Yhteenveto 122 Ylöjärven kaupunki 4

5 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Ylöjärvellä vapaa-ajan asuntojen määrä on noussut huomattavasti kuntaliitosten myötä. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kuru vuoden 2009 alusta. Esimerkiksi Kurussa vapaa-ajan asukkaiden määrä on suurempi kuin vakituisten asukkaiden. Ylöjärvellä oli vuonna 2011 asuntokuntia yhteensä , kesämökkejä oli vuonna 2011 yhteensä Vapaa-ajan asukkaat muodostavat yhä suuremman osan palvelujen käyttäjistä Ylöjärvellä. Kysely toteutettiin osana Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hanketta Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä. Hankkeen tavoitteena on saada kattava kuva vapaa-ajan asukkaista kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä: mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät nyt ja mitä toiveita heillä on tulevaisuuden palvelujen suhteen. Tavoitteena on myös selvittää tyytyväisyyttä palveluihin ja sitä, miten palveluista etsitään tietoa ja miten tiedottamista voitaisiin kehittää. Hankkeen päärahoittajia ovat EU, valtio ja kaupunki. Muita rahoittajia ovat Ylöjärven Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry, Kurun Yrittäjät ry, Vihreä Sydän ry ja TaitoSakki ry. Ylöjärven kaupunki 5

6 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Vapaa-ajan asunnot (kesämökit) Ylöjärven postinumeroalueilla 2011 Lukumäärä Kuru Keskus Mutala Viljakkala Keskus Ylinen Länsi-Teisko Karhe Itä-Aure Kyrönlahti Manninmäki-Haavisto Parkkuu Poikelus Länsi-Aure Luode Lakiala Komi Ylöjärvi Keskus Kyröskoski Siivikkala Kämmenteisko Julkujärvi Kihniö Asemanseutu Muroleen Kanava Luhalahti Parkano Keskus Aureskoski Sisättö Postinumeroalue tuntematon Vuorentausta Luoteis-Tampere Terälahti 1 Yhteensä 4302 Ylöjärven kaupunki 6 Lähde: Tilastokeskus

7 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Kyselyn osoitetiedot tilattiin maistraatista. Poiminta suoritettiin seuraavilla hakuehdoilla: 1) henkilö omistaa Ylöjärven kaupungissa sijaitsevan rakennuksen, jonka väestötietojärjestelmään merkitty käyttötarkoitus on erillinen vapaa-ajan asuinrakennus/käyttötila, jota käytetään loma-asumiseen, käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen tai tyhjillään, 2) valitaan yksi, iältään vanhin henkilöomistaja rakennusta kohden, 3) henkilö on poimintahetkellä vähintään 18-vuotias ja 4) henkilöt, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja muu kuin Ylöjärvi, poimitaan erikseen. Lomake lähetettiin 2580 henkilölle toukokuun 2012 aikana. Vastausaikaa oli asti. Vastaanottajista 74 % (1922) oli muualla kuin Ylöjärvellä vakituisesti asuvia ja 26 % (658) oli Ylöjärvellä vakituisesti asuvia. Vastauksia tuli 500, joista 88 % (441) postitse ja 12 % (59) sähköisesti e-lomakkeella. 11 lomaketta jouduttiin hylkäämään puutteellisten tietojen vuoksi, joten analysoitavia vastauksia jäi jäljelle 489. Muualla vakituisesti asuvista kyselyyn vastasi 20 % ja vakituisesti Ylöjärvellä asuvista 16 %. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 19. Ylöjärven kaupunki 7

8 2. Vastaajien taustatiedot 2.1 Ikä Ikä N % ,1 % ,1 % ,8 % yli ,0 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten vuotiaita (51,1 %). Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli vuotiaat (43,8 %). Valtakunnallinen mökinomistajien keski-ikä vuonna 2011 oli 62 vuotta (Lähde: Tilastokeskus). Ylöjärven kaupunki 8

9 2. Vastaajien taustatiedot 2.2 Sukupuoli Sukupuoli N % Nainen ,9 % Mies ,1 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli naisia hieman enemmän kuin miehiä. Ylöjärven kaupunki 9

10 2. Vastaajien taustatiedot 2.3 Elämäntilanne Elämäntilanne N % Yksin asuva 81 16,6 % Työssäkäyvä pariskunta ,5 % Lapsiperhe 50 10,2 % Eläkeläispariskunta ,2 % Joku muu 32 6,5 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten eläkeläispariskuntia (43,2 %). Ylöjärven kaupunki 10

11 2. Vastaajien taustatiedot 2.4 Vapaa-ajan asunnon sijainti Vapaa-ajan asunnon sijainti N % Ylöjärven kaupunginosa ,5 % Kurun kaupunginosa ,2 % Viljakkalan kaupunginosa ,3 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten sellaisia, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsee Ylöjärven kaupunginosassa (40,5 %). Ylöjärven kaupunki 11

12 2. Vastaajien taustatiedot Kylä (n=384) Vastaajia pyydettiin nimeämään kylä, jossa vapaa-ajan asunto sijaitsee. Kylän nimeäminen oli vapaaehtoista ja vastauksia tuli 384. Kymmenen (10) eniten nimettyä kylää olivat Karhe (38), Mutala (29), Länsi-Teisko (27), Itä-Aure (19), Otavalta (19), Poikelus (18), Parkkuu (14), Karjula (11), Lempiäniemi (11), Inkula (9), Kyrönlahti (9), Kyöstilä (9), Sontu (8), Takamaa (8), Luode (7), Länsi-Aure (7), Niemikylä (7) ja Ylinen (7). Ylöjärven kaupunki 12

13 2. Vastaajien taustatiedot 2.5 Vapaa-ajan asunnolla vietettyjen päivien määrä vuodessa (n=489) Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monta päivää vuodessa he viettävät vapaa-ajan asunnollaan keskimäärin. Arviot vaihtelivat 3 päivästä aina 310 päivään vuodessa. Vastaajat viettävät vapaa-ajan asunnollaan keskimäärin (Md) 70 päivää vuodessa. Keskiarvoksi (KA) kaikista vastauksista saatiin 81 päivää. Ylöjärven kaupunki 13

14 2. Vastaajien taustatiedot 2.6 Vapaa-ajan asunnon käyttö muulloin kuin kesällä (n=489) Käyttö muulloin kuin kesällä N % Kyllä ,5 % Ei ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 14

15 2. Vastaajien taustatiedot 2.7 Vapaa-ajan asunnon käytön kehittyminen tulevaisuudessa (n=489) Käytön kehittyminen N % Lisääntyy % Vähenee 44 9 % Pysyy samana % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 15

16 2. Vastaajien taustatiedot 2.8 Vapaa-ajan asuntoa käyttävien henkilöiden määrä (n=489) Henkilöiden määrä N % % % yli % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 16

17 2. Vastaajien taustatiedot 2.9 Vakituisen asunnon sijainti (n=489) Vakituinen asunto Ylöjärvellä N % Kyllä ,5 % Ei ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 17

18 3.1 Päivittäistavarakauppa Käyttö (n=485) Käyttö N % Käytän toistuvasti ,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,8 % 19 3,9 % Ei tarvetta 22 4,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 18

19 3.1 Päivittäistavarakauppa Tyytyväisyys (n=446) Ylöjärven kaupunki 19

20 3.1 Päivittäistavarakauppa Rahankäyttö (n=450) Ylöjärven kaupunki 20

21 3.1 Päivittäistavarakauppa Hankkiminen muualta (n=399) Ylöjärven kaupunki 21

22 3.2 Erikoistavarakauppa Käyttö (n=462) Käyttö N % Käytän toistuvasti 13 2,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,4 % 65 14,1 % Ei tarvetta ,7 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 22

23 3.2 Erikoistavarakauppa Tyytyväisyys (n=255) Ylöjärven kaupunki 23

24 3.2 Erikoistavarakauppa Rahankäyttö (n=253) Ylöjärven kaupunki 24

25 3.2 Erikoistavarakauppa Hankkiminen muualta (n=328) Ylöjärven kaupunki 25

26 3.3 Suoramyyntitilat Käyttö (n=453) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 87 19,2 % ,1 % Ei tarvetta ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 26

27 3.3 Suoramyyntitilat Tyytyväisyys (n=149) Ylöjärven kaupunki 27

28 3.3 Suoramyyntitilat Rahankäyttö (n=155) Ylöjärven kaupunki 28

29 3.3 Suoramyyntitilat Hankkiminen muualta (n=136) Ylöjärven kaupunki 29

30 3.4 Torit Käyttö (n=467) Käyttö N % Käytän toistuvasti 22 5 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 30

31 3.4 Torit Tyytyväisyys (n=247) Ylöjärven kaupunki 31

32 3.4 Torit Rahankäyttö (n=234) Ylöjärven kaupunki 32

33 3.4 Torit Hankkiminen muualta (n=240) Ylöjärven kaupunki 33

34 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Käyttö (n=454) Käyttö N % Käytän toistuvasti 32 7 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 34

35 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Tyytyväisyys (n=137) Ylöjärven kaupunki 35

36 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Rahankäyttö (n=129) Ylöjärven kaupunki 36

37 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Hankkiminen muualta (n=213) Ylöjärven kaupunki 37

38 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Käyttö (n=454) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 67 14,8 % 70 15,4 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 38

39 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Tyytyväisyys (n=115) Ylöjärven kaupunki 39

40 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Rahankäyttö (n=116) Ylöjärven kaupunki 40

41 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Hankkiminen muualta (n=221) Ylöjärven kaupunki 41

42 3.7 Liikuntapalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 8 2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 36 8 % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 42

43 3.7 Liikuntapalvelut Tyytyväisyys (n=87) Ylöjärven kaupunki 43

44 3.7 Liikuntapalvelut Rahankäyttö (n=89) Ylöjärven kaupunki 44

45 3.7 Liikuntapalvelut Hankkiminen muualta (n=163) Ylöjärven kaupunki 45

46 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Käyttö (n=486) Käyttö N % Käytän toistuvasti 41 8,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,7 % 45 9,6 % Ei tarvetta ,9 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 46

47 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Tyytyväisyys (n=296) Ylöjärven kaupunki 47

48 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Rahankäyttö (n=284) Ylöjärven kaupunki 48

49 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Hankkiminen muualta (n=245) Ylöjärven kaupunki 49

50 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 23 5,1 % 51 11,3 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 50

51 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Tyytyväisyys (n=69) Ylöjärven kaupunki 51

52 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Rahankäyttö (n=72) Ylöjärven kaupunki 52

53 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Hankkiminen muualta (n=124) Ylöjärven kaupunki 53

54 3.10 Siivouspalvelut Käyttö (n=451) Käyttö N % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 8 1,8 % 39 8,6 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 54

55 3.10 Siivouspalvelut Tyytyväisyys (n=50) Ylöjärven kaupunki 55

56 3.10 Siivouspalvelut Rahankäyttö (n=55) Ylöjärven kaupunki 56

57 3.10 Siivouspalvelut Hankkiminen muualta (n=100) Ylöjärven kaupunki 57

58 3.11 Pesulapalvelut Käyttö (n=451) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 5 1,1 % 38 8,4 % Ei tarvetta ,2 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 58

59 3.11 Pesulapalvelut Tyytyväisyys (n=44) Ylöjärven kaupunki 59

60 3.11 Pesulapalvelut Rahankäyttö (n=52) Ylöjärven kaupunki 60

61 3.11 Pesulapalvelut Hankkiminen muualta (n=132) Ylöjärven kaupunki 61

62 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 20 4,4 % 88 19,6 % Ei tarvetta ,8 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 62

63 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Tyytyväisyys (n=57) Ylöjärven kaupunki 63

64 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Rahankäyttö (n=65) Ylöjärven kaupunki 64

65 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Hankkiminen muualta Ylöjärven kaupunki 65

66 3.13 Maanrakennuspalvelut Käyttö (n=458) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,1 % 70 15,3 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 66

67 3.13 Maanrakennuspalvelut Tyytyväisyys (n=181) Ylöjärven kaupunki 67

68 3.13 Maanrakennuspalvelut Rahankäyttö (n=180) Ylöjärven kaupunki 68

69 3.13 Maanrakennuspalvelut Hankkiminen muualta (n=110) Ylöjärven kaupunki 69

70 3.14 Vartiointipalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 3 0,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 1 0,2 % 43 9,6 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 70

71 3.14 Vartiointipalvelut Tyytyväisyys (n=40) Ylöjärven kaupunki 71

72 3.14 Vartiointipalvelut Rahankäyttö (n=48) Ylöjärven kaupunki 72

73 3.14 Vartiointipalvelut Hankkiminen muualta (n=65) Ylöjärven kaupunki 73

74 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Käyttö (n=460) Käyttö N % Käytän toistuvasti 12 2,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % ,7 % Ei tarvetta ,7 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 74

75 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Tyytyväisyys (n=129) Ylöjärven kaupunki 75

76 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Rahankäyttö (n=130) Ylöjärven kaupunki 76

77 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Hankkiminen muualta (n=180) Ylöjärven kaupunki 77

78 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 15 3 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 78

79 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Tyytyväisyys (n=133) Ylöjärven kaupunki 79

80 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Rahankäyttö (n=138) Ylöjärven kaupunki 80

81 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Hankkiminen muualta (n=130) Ylöjärven kaupunki 81

82 3.17 Polttopuupalvelut Käyttö (n=455) Käyttö N % Käytän toistuvasti 35 7,7 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 61 13,4 % 43 9,5 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 82

83 3.17 Polttopuupalvelut Tyytyväisyys (n=111) Ylöjärven kaupunki 83

84 3.17 Polttopuupalvelut Rahankäyttö (n=107) Ylöjärven kaupunki 84

85 3.17 Polttopuupalvelut Hankkiminen muualta (n=73) Ylöjärven kaupunki 85

86 3.18 Rakennusmateriaalit Käyttö (n=470) Käyttö N % Käytän toistuvasti 90 19,1 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,4 % 34 7,2 % Ei tarvetta 67 14,3 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 86

87 3.18 Rakennusmateriaalit Tyytyväisyys (n=326) Ylöjärven kaupunki 87

88 3.18 Rakennusmateriaalit Rahankäyttö (n=320) Ylöjärven kaupunki 88

89 3.18 Rakennusmateriaalit Hankkiminen muualta (n=211) Ylöjärven kaupunki 89

90 3.19 Matkailupalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 3 0,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 31 6,9 % 71 15,7 % Ei tarvetta ,8 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 90

91 3.19 Matkailupalvelut Tyytyväisyys (n=66) Ylöjärven kaupunki 91

92 3.19 Matkailupalvelut Rahankäyttö (n=71) Ylöjärven kaupunki 92

93 3.19 Matkailupalvelut Hankkiminen muualta (n=125) Ylöjärven kaupunki 93

94 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Käyttö (n=449) Käyttö N % Käytän toistuvasti 11 2,5 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,9 % ,5 % Ei tarvetta ,1 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 94

95 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Tyytyväisyys (n=147) Ylöjärven kaupunki 95

96 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Rahankäyttö (n=139) Ylöjärven kaupunki 96

97 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Hankkiminen muualta (n=200) Ylöjärven kaupunki 97

98 3.21 Muut palvelut Kohdassa Muu palvelu vastaajilla oli mahdollisuus nimetä sellainen käyttämänsä palvelu, jota ei löytynyt kyselylomakkeen listauksesta. Eri palveluja mainittiin 29. Kolme (3) useimmin mainittua palvelua olivat puutarhamyymälä, auraus ja huoltoasema. Vähintään kaksi kertaa mainittuja palveluja oli 10: Ylöjärven kaupunki 98

99 3.22 Nimeltä mainitut palveluntarjoajat Vastaajilla oli mahdollisuus mainita nimeltä 1-5 sellaista palveluntarjoajaa, joiden palveluja he käyttävät eniten. Nimeltä mainittuja yrityksiä oli 157. Eniten mainittuja (10) olivat S-Market, Kauppakeskus Elo, Sale Kuru, Citymarket, Rautia Toikkonen, Kurun tankkaus, Kalakartano, Siwa Kuru, Alko ja Puutoimi. Ylöjärven kaupunki 99

100 4. Tiedotus I 4.1 Yritysten omat internet-sivut (n=446) Ylöjärven kaupunki 100

101 4. Tiedotus I 4.2 Yritysrekisterit (n=440) Ylöjärven kaupunki 101

102 4. Tiedotus I 4.3 Ylöjärven kaupungin julkaisemat esitteet (n=449) Ylöjärven kaupunki 102

103 4. Tiedotus I 4.4 Mökkikunnan paikallislehdet (n=455) Ylöjärven kaupunki 103

104 4. Tiedotus I 4.5 Muut sanomalehdet (n=445) Ylöjärven kaupunki 104

105 4. Tiedotus I 4.6 Tuttavien suositukset Ylöjärven kaupunki 105

106 4. Tiedotus I 4.7 Muut tiedonhankintatavat (n=63) Vastaajilta kysyttiin, ovatko he saaneet tietoa palveluista jotain muuta kautta kuin edellä mainituilla tavoilla. Vastauksia tuli 63. Vastauksissa mainittiin mm: Facebook Google Itse löydetty Keltaiset sivut Kylän kotisivut Länsi-Teisko -lehti Matkan varrella Muori tietää Kesäkurulaisten toimikunta Naapureilta kyselemällä Kyläläisiltä saa tietoa Ohi ajaneena Oma paikallistuntemus Paikalliset ihmiset Puhelinluettelo Radio Suoraan liikkeeseen yhteydessä Tienvarsimainokset Vanha tottumus Vierailut yrityksissä Ylöjärven kesälehti Messut Tunnettu palvelun tuottaja Yritysten lehdet Ylöjärven kaupunki 106

107 5. Tiedotus II 5.1 Sähköposti (n=463) Ylöjärven kaupunki 107

108 5. Tiedotus II 5.2 Vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut (n=464) Ylöjärven kaupunki 108

109 5. Tiedotus II 5.3 Postitse lähetettävä materiaalipaketti (n=462) Ylöjärven kaupunki 109

110 5. Tiedotus II 5.4 Mökkikunnan paikallislehdet (n=464) Ylöjärven kaupunki 110

111 5. Tiedotus II 5.5 Muut sanomalehdet Ylöjärven kaupunki 111

112 5. Tiedotus II 5.6 Muut tiedonsaantitavat (n=27) Vastaajilta kysyttiin, haluaisivatko he saada tietoa palveluista jotain muuta kautta kuin edellä mainituilla tavoilla. Vastauksia tuli 27. Vastauksissa mainittiin mm: Aikakauslehdet Facebook Ilmaisjakelua postilaatikkoon kesäkuukausina Ilmoitustaulut teiden varsilla Info-paketti ennen kesää Kauppojen ja Elo-keskuksen ilmoitustaulut Kesäasukastapahtumat Kirjasto Markkinoilla jaettavat tiedotteet Radio Suoraan mökin postilaatikkoon Suuret infotaulut keskustoihin ja levähdyspaikoille Tolppamainoksia Ylöjärven Kaupunkiuutiset Yrittäjien mainonta ja tiedotus Ylöjärven kaupunki 112

113 5. Tiedotus II 5.7 Tiedottamisen kehittäminen (n=133) Vastaajilta kysyttiin, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastauksia tuli 133. Esiin nostettiin internetin parempi hyödyntäminen. Monet vastaajista kokivat, että yritysten nettisivut eivät ole aina ajan tasalla. Myös kyläkohtaisia palvelusivustoja toivottiin. Internet on tätä päivää. Sivustojen ylläpito ja niihin satsaaminen jää usein varsinkin "pikkufirmalta" tekemättä. Yrittäjien ja palveluiden nettitiedottaminen, varsinkin ajantasaiset tiedot. Vanhat tiedot ovat rasite ja antavat huonon vaikutelman palvelujen ja toiminnan kehittämisestä. Kyläkohtainen internet-palvelusivusto. Ylöjärven kaupunki 113

114 5. Tiedotus II 5.7 Tiedottamisen kehittäminen (n=133) Kotiin jaettavia oppaita pidettiin hyvänä tapana tiedottaa palveluista. Postin kautta koottu tietopaketti, jossa palvelut jaettu esim. maanrakennus, ravintolat, taksit jne. Tällaisen palveluittain jaetun tietopaketin voisi päivittää joka toinen vuosi. Palveluopas kotiin postissa joka kevät. Kirjallinen viesti, sanomalehti, Ylöjärven hakemisto ja suoramainonta ovat parhaita. Muistamalla se, että sähköinen viestintä ei tavoita kaikkia. Tarvitaan siis edelleen paperitulosteita Myös paikallislehtiä pidetään hyvänä väylänä tiedottaa palveluista. Vastaajat toivoivat lehtien parempaa saatavuutta kesäaikaan. Paikallislehden ilmaisjakelu kesän ajaksi Paikallislehtiin lisää tiedottamista. Muita kehittämisehdotuksia olivat mm. ilmoitustaulujen parempi hyödyntäminen, tiedottaminen sähköpostin välityksellä ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven kaupunki 114

115 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Vastaajilta kysyttiin, ovatko he tai heidän vieraansa kaivanneet vapaa-ajan asunnolla jotain palvelua, jota ei ole ollut saatavilla. Vastauksia tuli 182. Vastauksissa korostui toive lähellä sijaitsevasta kyläkaupasta. Kauppaa toivottiin etenkin Viljakkalan kirkonkylään, Länsi-Aureeseen, Länsi-Teiskoon, Karhelle ja Mutalaan. Viljakkalan keskustassa ei ole ruokakauppaa, käsittämätöntä. Ilman autoa olet täysin motissa. Kioskin valikoima ei riitä alkuunkaan, tahdon jotain muuta kun kaljaa ja makkaraa. Tahdon tuoreita vihanneksia, paikallista leipää ja pullaa, kunnon lihaa yms. TAHDON PERINTEISEN KYLÄKAUPAN! Länsi-Aure haluaisi lähikauppiaan. Muuten palvelut haetaan Parkanosta. Kauppaa, postia, pankkia tai melkein mitä tahansa palvelua kaivattaisiin vähän lähemmäs. Länsi-Teiskossa ei enää ole yhtään mitään. Kioskikin lopetti. Ruokakauppa tai elintarvikekioski Karhelle. Kauppa Mutalaan. Ylöjärven kaupunki 115

116 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Moni vastaajista olisi kiinnostunut käyttämään mökkitalkkarin palveluita, jos niistä olisi paremmin tietoa saatavilla ja palvelu tehtäisiin helpommin lähestyttäväksi. Mökkitalkkari-asiaa voisi kehittää, tehdä tutummaksi ja helpommaksi lähestyä. Mökkitalkkari, jonka palveluksista saa kotitalousvähennyksen. Yrittäjä, jolla on omat vakuutukset ja maksaa itse eläkemaksunsa. Kotitalkkari lähinnä haravointiin ja puutarhan hoitoon tarvittaessa - läheltä. Mökkitalkkarille olisi paljonkin käyttöä. Ylöjärven keskustaan toivottiin hyvätasoista ruokaravintolaa, joka on auki myös iltaisin ja viikonloppuna. Ruokaravintolapalvelut viikonloppuisin Ylöjärven keskustassa ovat surkeita, vain kebabeja tai pizzoja. Ylöjärven kaupunki 116

117 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Jätepisteitä toivottiin lisää. Toiveissa oli myös jätekeräys isommalle jätteelle (esim. huonekalut, rakennusjäte) kerran kesässä. Jätehuolto huonosti järjestetty. Repe&Romu käy väärään aikaan jolloin ei olla mökillä, tarve on kesä/heinäkuussa. Useita kilometrejä lähimpään jätepisteeseen, kävellen mahdoton toteuttaa. Jätepisteitä taajempaan. Jätepisteeseen 5km eikä ole kulkureitin varrella. Jätteenkeräystempaus kerran kesässä. Julkiseen liikenteeseen toivottiin parannusta. Autottomien vapaa-ajan asukkaiden on vaikea päästä mökeilleen Ylöjärven keskustasta eteenpäin. Myös mökiltä asioille lähteminen on hankalaa ilman autoa. Monet toivoivat linja-autoyhteyttä myös Seitsemisiin. Linja-autoliikenne on loppunut. Matkailukohteisiin voisi aina silloin tällöin mennä meno-paluu auto. Ja muutama teemaretki kesässä esim. Seitsemiseen. Linja-autoyhteys Seitsemiseen edes Parkanontielle Länsi-Aureeseen. Julkinen liikenne: yleisiä kulkuyhteyksiä, jotka puuttuvat täysin välillä Mutala-Karhe. Kun iän vuoksi menee ajokortti, ei mahdollista käydä lainkaan mökillä! Ylöjärven kaupunki 117

118 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Vastaajilta kysyttiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Esimerkkinä annettiin mökkitalkkaripalvelu yhdistettynä puutarhapalveluun ja opastettu kalastus- tai patikointiretki yhdistettynä mökin siivoamiseen. Vastauksia tuli 90. Palvelupaketeista eniten kiinnostivat mökkitalkkarin palvelut. Mökkitalkkarin palveluja haluttiin yhdistää esim. vartiointiin, remontointiin, puutarhatöihin ja siivoamiseen. Mökkitalkkari ja vartiointi. Mökkitalkkari ja mökin siivoaminen hyviä ideoita! Mökkitalkkari olisi monesti tarpeen hyvin monenlaisissa hommissa. Lumen pudotus katoilta olisi kaikkein tärkein. Mökkitalkkari yhdistettynä remonttipalveluun. Mökkitalkkari + puutarha, siivous + veneen huolto. Mökkitalkkaripalvelu erilaisine palveluineen, puutarha, siivous, lumenajo ym. Mökkitalkkaritoiminta: keväällä käyttökuntoon laitto (esim. vedet, rännit, puucee) samoin syksyllä lopetus. Ylöjärven kaupunki 118

119 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Erilaisia opastettuja retkiä toivottiin. Retket voisivat olla esim. kalastusretkiä, patikointiretkiä tai tutustumista paikallisiin matkailukohteisiin. Retkiin voitaisiin yhdistää esim. ruokailu. Tiedotus- ja kalastuspaketti, yhdistetty kauppa- ja kulttuurikierros. Opastettu kalastus - ja patikointiretki. Opastettu Ylöjärvi tutuksi -retki bussilla. Opastetut marjankeruuretket kesäisin ja syksyisin! Patikointiretki ja ruokailu. Vaellusratsastus ja ruokailu kiinnostaisi. Talvella nuoriso voisi innostua moottorikelkkasafarista ruokailuineen. Kalastusretkiä, sukututkimusmatkoja, kyläkierroksia mm. noutotiloille, sieniretkiä. Voisin lähteä esim. opastetuille luontoretkille, jossa luontoasiantuntija vetäjänä, myös alueen historia kiinnostaa. Ylöjärven kaupunki 119

120 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Aurauspalvelut kiinnostivat vastaajia. Auraukseen voisi yhdistää esim. vartiointia tai metsätöitä. Auraus yhdistettynä (metsässä merkittyjen) polttopuiden kaatamiseen/sahaamiseen/pilkkomiseen. Aurauspalvelun ja vartioinnin voisi yhdistää, josta vartioinnista saisi auraaja lisäansiota ympärivuotiseksi. Lumen auraus, puiden pilkkominen. Erilaisiin metsä- ja puutarhatöihin oltiin kiinnostuneita palkkaamaan apuvoimia. Haravointi, puu- ja pihatalkoot. Ruohon leikkuu ja vesakon perkuu. Puunkaato + polttopuun teko. Ylöjärven kaupunki 120

121 6. Palvelujen kehittäminen 6.3 Palvelujen ostaminen yhdessä mökkinaapureiden kanssa (n=89) Vastaajilta kysyttiin, olisivatko he kiinnostuneita hankkimaan jonkin palvelun yhdessä mökkinaapureidensa kanssa ja mikä tämä palvelu voisi olla. Vastauksia tuli 89. Mökkitalkkaripalvelu nousi esiin myös tämän kysymyksen yhteydessä. Sitä pidettiin mahdollisena mökkinaapureiden kanssa yhteisesti hankittavana palveluna. Mökkitalkkaripalvelu kimpassa useamman kanssa yhteisesti voisi olla mahdollinen. Aurausta ja tien kunnossapitoa oltaisiin valmiita toteuttamaan yhdessä naapureiden kanssa. Tienhoito ja auraus. Erilaiset järvien ja rantojen kunnossapitoon liittyvät palvelut herättivät myös kiinnostusta. Järven ruoppaus ja vesikasvien niitto. Isojen jätteiden (esim. rakennusjäte ja huonekalut) hävittäminen mökiltä on monen mielestä vaikeaa ja monet ehdottivatkin yhteistä jätelavaa naapureiden kanssa esim. kerran vuodessa. Jätelavapalvelu. Kaiken raskaan ja tilaa vievän kuljetus pois. Nuohouksen ottamisesta yhdessä naapureiden kanssa oltiin kiinnostuneita ja monet ottavat jo nyt nuohoojan yhdessä naapureiden kanssa. Myös metsurin palveluita oltiin kiinnostuneita hankkimaan yhdessä naapureiden kanssa. Ylöjärven kaupunki 121

122 7. Yhteenveto Vastaajien kymmenen (10) eniten käyttämää palvelua Ylöjärvellä ovat: 1) päivittäistavarakauppa - 91,6 % (444) vastaajista käy päivittäistavarakaupassa toistuvasti tai silloin tällöin 2) rakennusmateriaalien osto - 78,5 % (369) vastaajista ostaa rakennusmateriaaleja toistuvasti tai silloin tällöin 3) kahvila- ja ravintolapalvelut - 67 % (311) vastaajista käyttää kahvila- ja ravintolapalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 4) torit - Vastaajista 53 % (246) käyttää toreja toistuvasti tai silloin tällöin 5) erikoistavarakauppa - 47 % (218) vastaajista käy erikoistavarakaupassa toistuvasti tai silloin tällöin. 6) maanrakennus - 37 % (171) vastaajista käyttää maanrakennuspalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 7) rakennus ja remontointi - 28 % (127) vastaajista käyttää rakennus- ja remontointipalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 8) kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut - 27,4 % (123) vastaajista käyttää kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluita toistuvasti tai silloin tällöin 9) huolto- ja korjauspalvelut - 22,6 % (104) vastaajista käyttää huolto- ja korjauspalveluita toistuvasti tai silloin tällöin 10) suoramyyntitilat - 21 % (97) vastaajista käy suoramyyntitiloilla toistuvasti tai silloin tällöin Ylöjärven kaupunki 122

123 7. Yhteenveto Viisi (5) palvelua, jotka saivat eniten vastauksia kohtaan En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ovat: 1) suoramyyntitilat - 41 % (186) vastaajista ei ole käynyt suoramyyntitiloilla mutta on kiinnostunut niistä 2) kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut % (101) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä 3) huolto- ja korjauspalvelut - 21,7 % (100) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä 4) torit - 21 % (99) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palvelua mutta on kiinnostunut siitä 5) rakennus- ja remontointipalvelut - 21 % (94) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä Ylöjärven kaupunki 123

124 7. Yhteenveto Viisi palvelua, joihin vastaajat käyttävät eniten rahaa ovat: päivittäistavarakauppa maanrakennus rakentaminen ja remontointi rakennusmateriaalit erikoistavarakauppa Viisi palvelua, joihin vastaajat olivat tyytyväisimpiä (eniten arvoja 4 ja 5) ovat: rakennusmateriaalit päivittäistavarakauppa maanrakennus polttopuupalvelut kahvila- ja ravintolapalvelut Ylöjärven kaupunki 124

125 7. Yhteenveto Kysyttäessä Jos hankitte palvelun jostain muualta kuin Ylöjärveltä, niin mistä?, yleisin vastaus oli jokaisen palvelun kohdalla Tampere. Erityisen paljon Tampereelta hankitaan erikoistavarakauppapalveluja sekä kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluita. Vastaajilla oli mahdollisuus nimetä sellainen käyttämänsä palvelu, jota ei löytynyt kyselylomakkeen listauksesta. Kolme useimmin mainittua palvelua olivat: puutarhamyymälä auraus huoltoasema Vastaajilla oli mahdollisuus nimetä 1-5 sellaista palveluntarjoajaa, joiden palveluja he käyttävät eniten. Kymmenen eniten mainittua olivat S-Market, Kauppakeskus Elo, Sale Kuru, Citymarket, Rautia Toikkonen, Kurun Tankkaus, Kalakartano, Siwa Kuru, Alko ja Puutoimi. Ylöjärven kaupunki 125

126 7. Yhteenveto Vastaajilta kysyttiin, miten he hankkivat tietoa palveluista. Kolme käytetyintä tiedonhankintatapaa olivat: mökkikunnan paikallislehdet muut sanomalehdet tuttavien suositukset Vastaajilta kysyttiin, miten he haluaisivat saada tietoa palveluista. Kolme suosituinta tiedotuskanavaa olivat: mökkikunnan paikallislehdet postitse lähetettävä materiaalipaketti vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut Vastaajilta kysyttiin, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastauksissa nousivat esiin internetin parempi hyödyntäminen, kotiin jaettavat oppaat, paikallislehdet, ilmoitustaulut, sähköposti ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven kaupunki 126

127 7. Yhteenveto Vastaajilta kysyttiin, ovatko he tai heidän vieraansa kaivanneet vapaa-ajan asunnolla jotain palvelua, jota ei ole ollut saatavilla. Vastauksissa korostuivat seuraavat palvelut: kyläkauppa mökkitalkkari Julkisista palveluista nousivat esiin seuraavat palvelut: julkinen liikenne jätepisteet Vastaajilta kysyttiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Eniten kiinnostivat seuraavat palvelut: mökkitalkkari opastetut retket auraus metsä- ja puutarhatyöt Vastaajilta kysyttiin, olisivatko he kiinnostuneita hankkimaan jonkin palvelun yhdessä mökkinaapureidensa kanssa ja mikä tämä palvelu voisi olla. Esiin nousivat seuraavat palvelut: mökkitalkkari auraus ja tien kunnossapito järvien ja rantojen kunnossapito jätelava nuohous Ylöjärven kaupunki 127

128 Lisätietoja: Saija Selin hanketyöntekijä p Ylöjärven kaupunki 128

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä 1 LOPPURAPORTTI 16.1.2012 18.3.2013 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 4 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli - Haukivuori

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Pertunmaan mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Pertunmaan mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Pertunmaan mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Pertunmaa 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011 Raportti 15.5. PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus Kaisa Mäki-Kihniä tutkimuskonsultti kaisamk @innolink.fi 0505 744 755 Tutkimuskoordinaattori Anssi Mäkelä Innolink

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa.

Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa. Hyvä kesäasukkaamme Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa. Kyselyn täyttämiseen menee vain hetki, mutta

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Profiilitutkimus 2011

Profiilitutkimus 2011 Profiilitutkimus 2011 Rantapallo SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 0 FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 0 Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset kaupungin

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Mäntyharjun mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mäntyharjun mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mäntyharjun mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mäntyharju 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo. Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012

Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo. Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012 Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012 Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011 Yleistä Valtakunnallisen Suuren Vaikutusaluetutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa Talouskriisin seuranta Pietarissa TALOUSTUTKIMUS OY Kari Niklander Kari Niklander Tutkimusjohtaja 16.3.2010 CATI OMNIBUS Markkinatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin venäläisen kuluttajan käyttäytymistä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014

PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin Anttolan mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014. Mikkeli/Anttola 1 1.1.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005 Minna Kantén Finfood Luomu 1 LUOMUMYYNNIN ( ) JAKAUTUMA hedelmät 9% vihannekset 24% muut 32% maito 17% jauhot/hiutaleet 7% tuoreet leipomotuotteet 11% Lähde: A.C.Nielsen, Kotitalouspaneeli,

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä!

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.jalasjarvi.fi Vuoden 2010 tilanne! Koti komiasti Jalasjärvelle Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.karttatiimi.fi/jalasjarvi Jalasjärvi

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 2.8.2000 AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 01 Nukkuminen 010 Erittelemätön nukkuminen 011 Nukkuminen 012 Valvominen

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot