Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä"

Transkriptio

1 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä Kyselytutkimuksen tulokset Ylöjärven kaupunki 1

2 Sisällys 1/3 Dia/sivu 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja 5 2. Vastaajien taustatiedot Ikä Sukupuoli Elämäntilanne Vapaa-ajan asunnon sijainti Kylä Vapaa-ajan asunnolla vietettyjen päivien määrä vuodessa Vapaa-ajan asunnon käyttö muulloin kuin kesällä Vapaa-ajan asunnon käytön kehittyminen tulevaisuudessa Vapaa-ajan asuntoa käyttävien henkilöiden määrä Vakituisen asunnon sijainti Palvelujen käyttö Päivittäistavarakauppa Erikoistavarakauppa Suoramyyntitilat Torit Kauneudenhoitopalvelut Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Liikuntapalvelut 42 Ylöjärven kaupunki 2

3 Sisällys 2/3 Dia/sivu 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Ohjelma- ja pitopalvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Mökkitalkkaripalvelut Maanrakennuspalvelut Vartiointipalvelut Huolto- ja korjauspalvelut Rakennus- ja remontointipalvelut Polttopuupalvelut Rakennusmateriaalit Matkailupalvelut Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Muut palvelut Nimeltä mainitut palveluntarjoajat Tiedotus I Yritysten omat internet-sivut Yritysrekisterit Ylöjärven kaupungin julkaisemat esitteet Mökkikunnan paikallislehdet 103 Ylöjärven kaupunki 3

4 Sisällys 3/3 Dia/sivu 4.5 Muut sanomalehdet Tuttavien suositukset Muut tiedonhankintatavat Tiedotus II Sähköposti Vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut Postitse lähetettävä materiaalipaketti Mökkikunnan paikallislehdet Muut sanomalehdet Muut tiedonsaantitavat Tiedottamisen kehittäminen Palvelujen kehittäminen Puuttuvat palvelut Palvelupaketit Palvelujen ostaminen yhdessä mökkinaapureiden kanssa Yhteenveto 122 Ylöjärven kaupunki 4

5 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Ylöjärvellä vapaa-ajan asuntojen määrä on noussut huomattavasti kuntaliitosten myötä. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kuru vuoden 2009 alusta. Esimerkiksi Kurussa vapaa-ajan asukkaiden määrä on suurempi kuin vakituisten asukkaiden. Ylöjärvellä oli vuonna 2011 asuntokuntia yhteensä , kesämökkejä oli vuonna 2011 yhteensä Vapaa-ajan asukkaat muodostavat yhä suuremman osan palvelujen käyttäjistä Ylöjärvellä. Kysely toteutettiin osana Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hanketta Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä. Hankkeen tavoitteena on saada kattava kuva vapaa-ajan asukkaista kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä: mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät nyt ja mitä toiveita heillä on tulevaisuuden palvelujen suhteen. Tavoitteena on myös selvittää tyytyväisyyttä palveluihin ja sitä, miten palveluista etsitään tietoa ja miten tiedottamista voitaisiin kehittää. Hankkeen päärahoittajia ovat EU, valtio ja kaupunki. Muita rahoittajia ovat Ylöjärven Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry, Kurun Yrittäjät ry, Vihreä Sydän ry ja TaitoSakki ry. Ylöjärven kaupunki 5

6 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Vapaa-ajan asunnot (kesämökit) Ylöjärven postinumeroalueilla 2011 Lukumäärä Kuru Keskus Mutala Viljakkala Keskus Ylinen Länsi-Teisko Karhe Itä-Aure Kyrönlahti Manninmäki-Haavisto Parkkuu Poikelus Länsi-Aure Luode Lakiala Komi Ylöjärvi Keskus Kyröskoski Siivikkala Kämmenteisko Julkujärvi Kihniö Asemanseutu Muroleen Kanava Luhalahti Parkano Keskus Aureskoski Sisättö Postinumeroalue tuntematon Vuorentausta Luoteis-Tampere Terälahti 1 Yhteensä 4302 Ylöjärven kaupunki 6 Lähde: Tilastokeskus

7 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Kyselyn osoitetiedot tilattiin maistraatista. Poiminta suoritettiin seuraavilla hakuehdoilla: 1) henkilö omistaa Ylöjärven kaupungissa sijaitsevan rakennuksen, jonka väestötietojärjestelmään merkitty käyttötarkoitus on erillinen vapaa-ajan asuinrakennus/käyttötila, jota käytetään loma-asumiseen, käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen tai tyhjillään, 2) valitaan yksi, iältään vanhin henkilöomistaja rakennusta kohden, 3) henkilö on poimintahetkellä vähintään 18-vuotias ja 4) henkilöt, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja muu kuin Ylöjärvi, poimitaan erikseen. Lomake lähetettiin 2580 henkilölle toukokuun 2012 aikana. Vastausaikaa oli asti. Vastaanottajista 74 % (1922) oli muualla kuin Ylöjärvellä vakituisesti asuvia ja 26 % (658) oli Ylöjärvellä vakituisesti asuvia. Vastauksia tuli 500, joista 88 % (441) postitse ja 12 % (59) sähköisesti e-lomakkeella. 11 lomaketta jouduttiin hylkäämään puutteellisten tietojen vuoksi, joten analysoitavia vastauksia jäi jäljelle 489. Muualla vakituisesti asuvista kyselyyn vastasi 20 % ja vakituisesti Ylöjärvellä asuvista 16 %. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 19. Ylöjärven kaupunki 7

8 2. Vastaajien taustatiedot 2.1 Ikä Ikä N % ,1 % ,1 % ,8 % yli ,0 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten vuotiaita (51,1 %). Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli vuotiaat (43,8 %). Valtakunnallinen mökinomistajien keski-ikä vuonna 2011 oli 62 vuotta (Lähde: Tilastokeskus). Ylöjärven kaupunki 8

9 2. Vastaajien taustatiedot 2.2 Sukupuoli Sukupuoli N % Nainen ,9 % Mies ,1 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli naisia hieman enemmän kuin miehiä. Ylöjärven kaupunki 9

10 2. Vastaajien taustatiedot 2.3 Elämäntilanne Elämäntilanne N % Yksin asuva 81 16,6 % Työssäkäyvä pariskunta ,5 % Lapsiperhe 50 10,2 % Eläkeläispariskunta ,2 % Joku muu 32 6,5 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten eläkeläispariskuntia (43,2 %). Ylöjärven kaupunki 10

11 2. Vastaajien taustatiedot 2.4 Vapaa-ajan asunnon sijainti Vapaa-ajan asunnon sijainti N % Ylöjärven kaupunginosa ,5 % Kurun kaupunginosa ,2 % Viljakkalan kaupunginosa ,3 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten sellaisia, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsee Ylöjärven kaupunginosassa (40,5 %). Ylöjärven kaupunki 11

12 2. Vastaajien taustatiedot Kylä (n=384) Vastaajia pyydettiin nimeämään kylä, jossa vapaa-ajan asunto sijaitsee. Kylän nimeäminen oli vapaaehtoista ja vastauksia tuli 384. Kymmenen (10) eniten nimettyä kylää olivat Karhe (38), Mutala (29), Länsi-Teisko (27), Itä-Aure (19), Otavalta (19), Poikelus (18), Parkkuu (14), Karjula (11), Lempiäniemi (11), Inkula (9), Kyrönlahti (9), Kyöstilä (9), Sontu (8), Takamaa (8), Luode (7), Länsi-Aure (7), Niemikylä (7) ja Ylinen (7). Ylöjärven kaupunki 12

13 2. Vastaajien taustatiedot 2.5 Vapaa-ajan asunnolla vietettyjen päivien määrä vuodessa (n=489) Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monta päivää vuodessa he viettävät vapaa-ajan asunnollaan keskimäärin. Arviot vaihtelivat 3 päivästä aina 310 päivään vuodessa. Vastaajat viettävät vapaa-ajan asunnollaan keskimäärin (Md) 70 päivää vuodessa. Keskiarvoksi (KA) kaikista vastauksista saatiin 81 päivää. Ylöjärven kaupunki 13

14 2. Vastaajien taustatiedot 2.6 Vapaa-ajan asunnon käyttö muulloin kuin kesällä (n=489) Käyttö muulloin kuin kesällä N % Kyllä ,5 % Ei ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 14

15 2. Vastaajien taustatiedot 2.7 Vapaa-ajan asunnon käytön kehittyminen tulevaisuudessa (n=489) Käytön kehittyminen N % Lisääntyy % Vähenee 44 9 % Pysyy samana % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 15

16 2. Vastaajien taustatiedot 2.8 Vapaa-ajan asuntoa käyttävien henkilöiden määrä (n=489) Henkilöiden määrä N % % % yli % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 16

17 2. Vastaajien taustatiedot 2.9 Vakituisen asunnon sijainti (n=489) Vakituinen asunto Ylöjärvellä N % Kyllä ,5 % Ei ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 17

18 3.1 Päivittäistavarakauppa Käyttö (n=485) Käyttö N % Käytän toistuvasti ,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,8 % 19 3,9 % Ei tarvetta 22 4,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 18

19 3.1 Päivittäistavarakauppa Tyytyväisyys (n=446) Ylöjärven kaupunki 19

20 3.1 Päivittäistavarakauppa Rahankäyttö (n=450) Ylöjärven kaupunki 20

21 3.1 Päivittäistavarakauppa Hankkiminen muualta (n=399) Ylöjärven kaupunki 21

22 3.2 Erikoistavarakauppa Käyttö (n=462) Käyttö N % Käytän toistuvasti 13 2,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,4 % 65 14,1 % Ei tarvetta ,7 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 22

23 3.2 Erikoistavarakauppa Tyytyväisyys (n=255) Ylöjärven kaupunki 23

24 3.2 Erikoistavarakauppa Rahankäyttö (n=253) Ylöjärven kaupunki 24

25 3.2 Erikoistavarakauppa Hankkiminen muualta (n=328) Ylöjärven kaupunki 25

26 3.3 Suoramyyntitilat Käyttö (n=453) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 87 19,2 % ,1 % Ei tarvetta ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 26

27 3.3 Suoramyyntitilat Tyytyväisyys (n=149) Ylöjärven kaupunki 27

28 3.3 Suoramyyntitilat Rahankäyttö (n=155) Ylöjärven kaupunki 28

29 3.3 Suoramyyntitilat Hankkiminen muualta (n=136) Ylöjärven kaupunki 29

30 3.4 Torit Käyttö (n=467) Käyttö N % Käytän toistuvasti 22 5 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 30

31 3.4 Torit Tyytyväisyys (n=247) Ylöjärven kaupunki 31

32 3.4 Torit Rahankäyttö (n=234) Ylöjärven kaupunki 32

33 3.4 Torit Hankkiminen muualta (n=240) Ylöjärven kaupunki 33

34 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Käyttö (n=454) Käyttö N % Käytän toistuvasti 32 7 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 34

35 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Tyytyväisyys (n=137) Ylöjärven kaupunki 35

36 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Rahankäyttö (n=129) Ylöjärven kaupunki 36

37 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Hankkiminen muualta (n=213) Ylöjärven kaupunki 37

38 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Käyttö (n=454) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 67 14,8 % 70 15,4 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 38

39 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Tyytyväisyys (n=115) Ylöjärven kaupunki 39

40 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Rahankäyttö (n=116) Ylöjärven kaupunki 40

41 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Hankkiminen muualta (n=221) Ylöjärven kaupunki 41

42 3.7 Liikuntapalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 8 2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 36 8 % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 42

43 3.7 Liikuntapalvelut Tyytyväisyys (n=87) Ylöjärven kaupunki 43

44 3.7 Liikuntapalvelut Rahankäyttö (n=89) Ylöjärven kaupunki 44

45 3.7 Liikuntapalvelut Hankkiminen muualta (n=163) Ylöjärven kaupunki 45

46 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Käyttö (n=486) Käyttö N % Käytän toistuvasti 41 8,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,7 % 45 9,6 % Ei tarvetta ,9 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 46

47 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Tyytyväisyys (n=296) Ylöjärven kaupunki 47

48 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Rahankäyttö (n=284) Ylöjärven kaupunki 48

49 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Hankkiminen muualta (n=245) Ylöjärven kaupunki 49

50 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 23 5,1 % 51 11,3 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 50

51 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Tyytyväisyys (n=69) Ylöjärven kaupunki 51

52 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Rahankäyttö (n=72) Ylöjärven kaupunki 52

53 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Hankkiminen muualta (n=124) Ylöjärven kaupunki 53

54 3.10 Siivouspalvelut Käyttö (n=451) Käyttö N % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 8 1,8 % 39 8,6 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 54

55 3.10 Siivouspalvelut Tyytyväisyys (n=50) Ylöjärven kaupunki 55

56 3.10 Siivouspalvelut Rahankäyttö (n=55) Ylöjärven kaupunki 56

57 3.10 Siivouspalvelut Hankkiminen muualta (n=100) Ylöjärven kaupunki 57

58 3.11 Pesulapalvelut Käyttö (n=451) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 5 1,1 % 38 8,4 % Ei tarvetta ,2 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 58

59 3.11 Pesulapalvelut Tyytyväisyys (n=44) Ylöjärven kaupunki 59

60 3.11 Pesulapalvelut Rahankäyttö (n=52) Ylöjärven kaupunki 60

61 3.11 Pesulapalvelut Hankkiminen muualta (n=132) Ylöjärven kaupunki 61

62 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 20 4,4 % 88 19,6 % Ei tarvetta ,8 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 62

63 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Tyytyväisyys (n=57) Ylöjärven kaupunki 63

64 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Rahankäyttö (n=65) Ylöjärven kaupunki 64

65 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Hankkiminen muualta Ylöjärven kaupunki 65

66 3.13 Maanrakennuspalvelut Käyttö (n=458) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,1 % 70 15,3 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 66

67 3.13 Maanrakennuspalvelut Tyytyväisyys (n=181) Ylöjärven kaupunki 67

68 3.13 Maanrakennuspalvelut Rahankäyttö (n=180) Ylöjärven kaupunki 68

69 3.13 Maanrakennuspalvelut Hankkiminen muualta (n=110) Ylöjärven kaupunki 69

70 3.14 Vartiointipalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 3 0,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 1 0,2 % 43 9,6 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 70

71 3.14 Vartiointipalvelut Tyytyväisyys (n=40) Ylöjärven kaupunki 71

72 3.14 Vartiointipalvelut Rahankäyttö (n=48) Ylöjärven kaupunki 72

73 3.14 Vartiointipalvelut Hankkiminen muualta (n=65) Ylöjärven kaupunki 73

74 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Käyttö (n=460) Käyttö N % Käytän toistuvasti 12 2,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % ,7 % Ei tarvetta ,7 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 74

75 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Tyytyväisyys (n=129) Ylöjärven kaupunki 75

76 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Rahankäyttö (n=130) Ylöjärven kaupunki 76

77 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Hankkiminen muualta (n=180) Ylöjärven kaupunki 77

78 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 15 3 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 78

79 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Tyytyväisyys (n=133) Ylöjärven kaupunki 79

80 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Rahankäyttö (n=138) Ylöjärven kaupunki 80

81 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Hankkiminen muualta (n=130) Ylöjärven kaupunki 81

82 3.17 Polttopuupalvelut Käyttö (n=455) Käyttö N % Käytän toistuvasti 35 7,7 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 61 13,4 % 43 9,5 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 82

83 3.17 Polttopuupalvelut Tyytyväisyys (n=111) Ylöjärven kaupunki 83

84 3.17 Polttopuupalvelut Rahankäyttö (n=107) Ylöjärven kaupunki 84

85 3.17 Polttopuupalvelut Hankkiminen muualta (n=73) Ylöjärven kaupunki 85

86 3.18 Rakennusmateriaalit Käyttö (n=470) Käyttö N % Käytän toistuvasti 90 19,1 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,4 % 34 7,2 % Ei tarvetta 67 14,3 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 86

87 3.18 Rakennusmateriaalit Tyytyväisyys (n=326) Ylöjärven kaupunki 87

88 3.18 Rakennusmateriaalit Rahankäyttö (n=320) Ylöjärven kaupunki 88

89 3.18 Rakennusmateriaalit Hankkiminen muualta (n=211) Ylöjärven kaupunki 89

90 3.19 Matkailupalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 3 0,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 31 6,9 % 71 15,7 % Ei tarvetta ,8 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 90

91 3.19 Matkailupalvelut Tyytyväisyys (n=66) Ylöjärven kaupunki 91

92 3.19 Matkailupalvelut Rahankäyttö (n=71) Ylöjärven kaupunki 92

93 3.19 Matkailupalvelut Hankkiminen muualta (n=125) Ylöjärven kaupunki 93

94 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Käyttö (n=449) Käyttö N % Käytän toistuvasti 11 2,5 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,9 % ,5 % Ei tarvetta ,1 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 94

95 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Tyytyväisyys (n=147) Ylöjärven kaupunki 95

96 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Rahankäyttö (n=139) Ylöjärven kaupunki 96

97 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Hankkiminen muualta (n=200) Ylöjärven kaupunki 97

98 3.21 Muut palvelut Kohdassa Muu palvelu vastaajilla oli mahdollisuus nimetä sellainen käyttämänsä palvelu, jota ei löytynyt kyselylomakkeen listauksesta. Eri palveluja mainittiin 29. Kolme (3) useimmin mainittua palvelua olivat puutarhamyymälä, auraus ja huoltoasema. Vähintään kaksi kertaa mainittuja palveluja oli 10: Ylöjärven kaupunki 98

99 3.22 Nimeltä mainitut palveluntarjoajat Vastaajilla oli mahdollisuus mainita nimeltä 1-5 sellaista palveluntarjoajaa, joiden palveluja he käyttävät eniten. Nimeltä mainittuja yrityksiä oli 157. Eniten mainittuja (10) olivat S-Market, Kauppakeskus Elo, Sale Kuru, Citymarket, Rautia Toikkonen, Kurun tankkaus, Kalakartano, Siwa Kuru, Alko ja Puutoimi. Ylöjärven kaupunki 99

100 4. Tiedotus I 4.1 Yritysten omat internet-sivut (n=446) Ylöjärven kaupunki 100

101 4. Tiedotus I 4.2 Yritysrekisterit (n=440) Ylöjärven kaupunki 101

102 4. Tiedotus I 4.3 Ylöjärven kaupungin julkaisemat esitteet (n=449) Ylöjärven kaupunki 102

103 4. Tiedotus I 4.4 Mökkikunnan paikallislehdet (n=455) Ylöjärven kaupunki 103

104 4. Tiedotus I 4.5 Muut sanomalehdet (n=445) Ylöjärven kaupunki 104

105 4. Tiedotus I 4.6 Tuttavien suositukset Ylöjärven kaupunki 105

106 4. Tiedotus I 4.7 Muut tiedonhankintatavat (n=63) Vastaajilta kysyttiin, ovatko he saaneet tietoa palveluista jotain muuta kautta kuin edellä mainituilla tavoilla. Vastauksia tuli 63. Vastauksissa mainittiin mm: Facebook Google Itse löydetty Keltaiset sivut Kylän kotisivut Länsi-Teisko -lehti Matkan varrella Muori tietää Kesäkurulaisten toimikunta Naapureilta kyselemällä Kyläläisiltä saa tietoa Ohi ajaneena Oma paikallistuntemus Paikalliset ihmiset Puhelinluettelo Radio Suoraan liikkeeseen yhteydessä Tienvarsimainokset Vanha tottumus Vierailut yrityksissä Ylöjärven kesälehti Messut Tunnettu palvelun tuottaja Yritysten lehdet Ylöjärven kaupunki 106

107 5. Tiedotus II 5.1 Sähköposti (n=463) Ylöjärven kaupunki 107

108 5. Tiedotus II 5.2 Vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut (n=464) Ylöjärven kaupunki 108

109 5. Tiedotus II 5.3 Postitse lähetettävä materiaalipaketti (n=462) Ylöjärven kaupunki 109

110 5. Tiedotus II 5.4 Mökkikunnan paikallislehdet (n=464) Ylöjärven kaupunki 110

111 5. Tiedotus II 5.5 Muut sanomalehdet Ylöjärven kaupunki 111

112 5. Tiedotus II 5.6 Muut tiedonsaantitavat (n=27) Vastaajilta kysyttiin, haluaisivatko he saada tietoa palveluista jotain muuta kautta kuin edellä mainituilla tavoilla. Vastauksia tuli 27. Vastauksissa mainittiin mm: Aikakauslehdet Facebook Ilmaisjakelua postilaatikkoon kesäkuukausina Ilmoitustaulut teiden varsilla Info-paketti ennen kesää Kauppojen ja Elo-keskuksen ilmoitustaulut Kesäasukastapahtumat Kirjasto Markkinoilla jaettavat tiedotteet Radio Suoraan mökin postilaatikkoon Suuret infotaulut keskustoihin ja levähdyspaikoille Tolppamainoksia Ylöjärven Kaupunkiuutiset Yrittäjien mainonta ja tiedotus Ylöjärven kaupunki 112

113 5. Tiedotus II 5.7 Tiedottamisen kehittäminen (n=133) Vastaajilta kysyttiin, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastauksia tuli 133. Esiin nostettiin internetin parempi hyödyntäminen. Monet vastaajista kokivat, että yritysten nettisivut eivät ole aina ajan tasalla. Myös kyläkohtaisia palvelusivustoja toivottiin. Internet on tätä päivää. Sivustojen ylläpito ja niihin satsaaminen jää usein varsinkin "pikkufirmalta" tekemättä. Yrittäjien ja palveluiden nettitiedottaminen, varsinkin ajantasaiset tiedot. Vanhat tiedot ovat rasite ja antavat huonon vaikutelman palvelujen ja toiminnan kehittämisestä. Kyläkohtainen internet-palvelusivusto. Ylöjärven kaupunki 113

114 5. Tiedotus II 5.7 Tiedottamisen kehittäminen (n=133) Kotiin jaettavia oppaita pidettiin hyvänä tapana tiedottaa palveluista. Postin kautta koottu tietopaketti, jossa palvelut jaettu esim. maanrakennus, ravintolat, taksit jne. Tällaisen palveluittain jaetun tietopaketin voisi päivittää joka toinen vuosi. Palveluopas kotiin postissa joka kevät. Kirjallinen viesti, sanomalehti, Ylöjärven hakemisto ja suoramainonta ovat parhaita. Muistamalla se, että sähköinen viestintä ei tavoita kaikkia. Tarvitaan siis edelleen paperitulosteita Myös paikallislehtiä pidetään hyvänä väylänä tiedottaa palveluista. Vastaajat toivoivat lehtien parempaa saatavuutta kesäaikaan. Paikallislehden ilmaisjakelu kesän ajaksi Paikallislehtiin lisää tiedottamista. Muita kehittämisehdotuksia olivat mm. ilmoitustaulujen parempi hyödyntäminen, tiedottaminen sähköpostin välityksellä ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven kaupunki 114

115 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Vastaajilta kysyttiin, ovatko he tai heidän vieraansa kaivanneet vapaa-ajan asunnolla jotain palvelua, jota ei ole ollut saatavilla. Vastauksia tuli 182. Vastauksissa korostui toive lähellä sijaitsevasta kyläkaupasta. Kauppaa toivottiin etenkin Viljakkalan kirkonkylään, Länsi-Aureeseen, Länsi-Teiskoon, Karhelle ja Mutalaan. Viljakkalan keskustassa ei ole ruokakauppaa, käsittämätöntä. Ilman autoa olet täysin motissa. Kioskin valikoima ei riitä alkuunkaan, tahdon jotain muuta kun kaljaa ja makkaraa. Tahdon tuoreita vihanneksia, paikallista leipää ja pullaa, kunnon lihaa yms. TAHDON PERINTEISEN KYLÄKAUPAN! Länsi-Aure haluaisi lähikauppiaan. Muuten palvelut haetaan Parkanosta. Kauppaa, postia, pankkia tai melkein mitä tahansa palvelua kaivattaisiin vähän lähemmäs. Länsi-Teiskossa ei enää ole yhtään mitään. Kioskikin lopetti. Ruokakauppa tai elintarvikekioski Karhelle. Kauppa Mutalaan. Ylöjärven kaupunki 115

116 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Moni vastaajista olisi kiinnostunut käyttämään mökkitalkkarin palveluita, jos niistä olisi paremmin tietoa saatavilla ja palvelu tehtäisiin helpommin lähestyttäväksi. Mökkitalkkari-asiaa voisi kehittää, tehdä tutummaksi ja helpommaksi lähestyä. Mökkitalkkari, jonka palveluksista saa kotitalousvähennyksen. Yrittäjä, jolla on omat vakuutukset ja maksaa itse eläkemaksunsa. Kotitalkkari lähinnä haravointiin ja puutarhan hoitoon tarvittaessa - läheltä. Mökkitalkkarille olisi paljonkin käyttöä. Ylöjärven keskustaan toivottiin hyvätasoista ruokaravintolaa, joka on auki myös iltaisin ja viikonloppuna. Ruokaravintolapalvelut viikonloppuisin Ylöjärven keskustassa ovat surkeita, vain kebabeja tai pizzoja. Ylöjärven kaupunki 116

117 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Jätepisteitä toivottiin lisää. Toiveissa oli myös jätekeräys isommalle jätteelle (esim. huonekalut, rakennusjäte) kerran kesässä. Jätehuolto huonosti järjestetty. Repe&Romu käy väärään aikaan jolloin ei olla mökillä, tarve on kesä/heinäkuussa. Useita kilometrejä lähimpään jätepisteeseen, kävellen mahdoton toteuttaa. Jätepisteitä taajempaan. Jätepisteeseen 5km eikä ole kulkureitin varrella. Jätteenkeräystempaus kerran kesässä. Julkiseen liikenteeseen toivottiin parannusta. Autottomien vapaa-ajan asukkaiden on vaikea päästä mökeilleen Ylöjärven keskustasta eteenpäin. Myös mökiltä asioille lähteminen on hankalaa ilman autoa. Monet toivoivat linja-autoyhteyttä myös Seitsemisiin. Linja-autoliikenne on loppunut. Matkailukohteisiin voisi aina silloin tällöin mennä meno-paluu auto. Ja muutama teemaretki kesässä esim. Seitsemiseen. Linja-autoyhteys Seitsemiseen edes Parkanontielle Länsi-Aureeseen. Julkinen liikenne: yleisiä kulkuyhteyksiä, jotka puuttuvat täysin välillä Mutala-Karhe. Kun iän vuoksi menee ajokortti, ei mahdollista käydä lainkaan mökillä! Ylöjärven kaupunki 117

118 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Vastaajilta kysyttiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Esimerkkinä annettiin mökkitalkkaripalvelu yhdistettynä puutarhapalveluun ja opastettu kalastus- tai patikointiretki yhdistettynä mökin siivoamiseen. Vastauksia tuli 90. Palvelupaketeista eniten kiinnostivat mökkitalkkarin palvelut. Mökkitalkkarin palveluja haluttiin yhdistää esim. vartiointiin, remontointiin, puutarhatöihin ja siivoamiseen. Mökkitalkkari ja vartiointi. Mökkitalkkari ja mökin siivoaminen hyviä ideoita! Mökkitalkkari olisi monesti tarpeen hyvin monenlaisissa hommissa. Lumen pudotus katoilta olisi kaikkein tärkein. Mökkitalkkari yhdistettynä remonttipalveluun. Mökkitalkkari + puutarha, siivous + veneen huolto. Mökkitalkkaripalvelu erilaisine palveluineen, puutarha, siivous, lumenajo ym. Mökkitalkkaritoiminta: keväällä käyttökuntoon laitto (esim. vedet, rännit, puucee) samoin syksyllä lopetus. Ylöjärven kaupunki 118

119 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Erilaisia opastettuja retkiä toivottiin. Retket voisivat olla esim. kalastusretkiä, patikointiretkiä tai tutustumista paikallisiin matkailukohteisiin. Retkiin voitaisiin yhdistää esim. ruokailu. Tiedotus- ja kalastuspaketti, yhdistetty kauppa- ja kulttuurikierros. Opastettu kalastus - ja patikointiretki. Opastettu Ylöjärvi tutuksi -retki bussilla. Opastetut marjankeruuretket kesäisin ja syksyisin! Patikointiretki ja ruokailu. Vaellusratsastus ja ruokailu kiinnostaisi. Talvella nuoriso voisi innostua moottorikelkkasafarista ruokailuineen. Kalastusretkiä, sukututkimusmatkoja, kyläkierroksia mm. noutotiloille, sieniretkiä. Voisin lähteä esim. opastetuille luontoretkille, jossa luontoasiantuntija vetäjänä, myös alueen historia kiinnostaa. Ylöjärven kaupunki 119

120 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Aurauspalvelut kiinnostivat vastaajia. Auraukseen voisi yhdistää esim. vartiointia tai metsätöitä. Auraus yhdistettynä (metsässä merkittyjen) polttopuiden kaatamiseen/sahaamiseen/pilkkomiseen. Aurauspalvelun ja vartioinnin voisi yhdistää, josta vartioinnista saisi auraaja lisäansiota ympärivuotiseksi. Lumen auraus, puiden pilkkominen. Erilaisiin metsä- ja puutarhatöihin oltiin kiinnostuneita palkkaamaan apuvoimia. Haravointi, puu- ja pihatalkoot. Ruohon leikkuu ja vesakon perkuu. Puunkaato + polttopuun teko. Ylöjärven kaupunki 120

121 6. Palvelujen kehittäminen 6.3 Palvelujen ostaminen yhdessä mökkinaapureiden kanssa (n=89) Vastaajilta kysyttiin, olisivatko he kiinnostuneita hankkimaan jonkin palvelun yhdessä mökkinaapureidensa kanssa ja mikä tämä palvelu voisi olla. Vastauksia tuli 89. Mökkitalkkaripalvelu nousi esiin myös tämän kysymyksen yhteydessä. Sitä pidettiin mahdollisena mökkinaapureiden kanssa yhteisesti hankittavana palveluna. Mökkitalkkaripalvelu kimpassa useamman kanssa yhteisesti voisi olla mahdollinen. Aurausta ja tien kunnossapitoa oltaisiin valmiita toteuttamaan yhdessä naapureiden kanssa. Tienhoito ja auraus. Erilaiset järvien ja rantojen kunnossapitoon liittyvät palvelut herättivät myös kiinnostusta. Järven ruoppaus ja vesikasvien niitto. Isojen jätteiden (esim. rakennusjäte ja huonekalut) hävittäminen mökiltä on monen mielestä vaikeaa ja monet ehdottivatkin yhteistä jätelavaa naapureiden kanssa esim. kerran vuodessa. Jätelavapalvelu. Kaiken raskaan ja tilaa vievän kuljetus pois. Nuohouksen ottamisesta yhdessä naapureiden kanssa oltiin kiinnostuneita ja monet ottavat jo nyt nuohoojan yhdessä naapureiden kanssa. Myös metsurin palveluita oltiin kiinnostuneita hankkimaan yhdessä naapureiden kanssa. Ylöjärven kaupunki 121

122 7. Yhteenveto Vastaajien kymmenen (10) eniten käyttämää palvelua Ylöjärvellä ovat: 1) päivittäistavarakauppa - 91,6 % (444) vastaajista käy päivittäistavarakaupassa toistuvasti tai silloin tällöin 2) rakennusmateriaalien osto - 78,5 % (369) vastaajista ostaa rakennusmateriaaleja toistuvasti tai silloin tällöin 3) kahvila- ja ravintolapalvelut - 67 % (311) vastaajista käyttää kahvila- ja ravintolapalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 4) torit - Vastaajista 53 % (246) käyttää toreja toistuvasti tai silloin tällöin 5) erikoistavarakauppa - 47 % (218) vastaajista käy erikoistavarakaupassa toistuvasti tai silloin tällöin. 6) maanrakennus - 37 % (171) vastaajista käyttää maanrakennuspalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 7) rakennus ja remontointi - 28 % (127) vastaajista käyttää rakennus- ja remontointipalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 8) kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut - 27,4 % (123) vastaajista käyttää kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluita toistuvasti tai silloin tällöin 9) huolto- ja korjauspalvelut - 22,6 % (104) vastaajista käyttää huolto- ja korjauspalveluita toistuvasti tai silloin tällöin 10) suoramyyntitilat - 21 % (97) vastaajista käy suoramyyntitiloilla toistuvasti tai silloin tällöin Ylöjärven kaupunki 122

123 7. Yhteenveto Viisi (5) palvelua, jotka saivat eniten vastauksia kohtaan En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ovat: 1) suoramyyntitilat - 41 % (186) vastaajista ei ole käynyt suoramyyntitiloilla mutta on kiinnostunut niistä 2) kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut % (101) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä 3) huolto- ja korjauspalvelut - 21,7 % (100) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä 4) torit - 21 % (99) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palvelua mutta on kiinnostunut siitä 5) rakennus- ja remontointipalvelut - 21 % (94) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä Ylöjärven kaupunki 123

124 7. Yhteenveto Viisi palvelua, joihin vastaajat käyttävät eniten rahaa ovat: päivittäistavarakauppa maanrakennus rakentaminen ja remontointi rakennusmateriaalit erikoistavarakauppa Viisi palvelua, joihin vastaajat olivat tyytyväisimpiä (eniten arvoja 4 ja 5) ovat: rakennusmateriaalit päivittäistavarakauppa maanrakennus polttopuupalvelut kahvila- ja ravintolapalvelut Ylöjärven kaupunki 124

125 7. Yhteenveto Kysyttäessä Jos hankitte palvelun jostain muualta kuin Ylöjärveltä, niin mistä?, yleisin vastaus oli jokaisen palvelun kohdalla Tampere. Erityisen paljon Tampereelta hankitaan erikoistavarakauppapalveluja sekä kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluita. Vastaajilla oli mahdollisuus nimetä sellainen käyttämänsä palvelu, jota ei löytynyt kyselylomakkeen listauksesta. Kolme useimmin mainittua palvelua olivat: puutarhamyymälä auraus huoltoasema Vastaajilla oli mahdollisuus nimetä 1-5 sellaista palveluntarjoajaa, joiden palveluja he käyttävät eniten. Kymmenen eniten mainittua olivat S-Market, Kauppakeskus Elo, Sale Kuru, Citymarket, Rautia Toikkonen, Kurun Tankkaus, Kalakartano, Siwa Kuru, Alko ja Puutoimi. Ylöjärven kaupunki 125

126 7. Yhteenveto Vastaajilta kysyttiin, miten he hankkivat tietoa palveluista. Kolme käytetyintä tiedonhankintatapaa olivat: mökkikunnan paikallislehdet muut sanomalehdet tuttavien suositukset Vastaajilta kysyttiin, miten he haluaisivat saada tietoa palveluista. Kolme suosituinta tiedotuskanavaa olivat: mökkikunnan paikallislehdet postitse lähetettävä materiaalipaketti vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut Vastaajilta kysyttiin, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastauksissa nousivat esiin internetin parempi hyödyntäminen, kotiin jaettavat oppaat, paikallislehdet, ilmoitustaulut, sähköposti ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven kaupunki 126

127 7. Yhteenveto Vastaajilta kysyttiin, ovatko he tai heidän vieraansa kaivanneet vapaa-ajan asunnolla jotain palvelua, jota ei ole ollut saatavilla. Vastauksissa korostuivat seuraavat palvelut: kyläkauppa mökkitalkkari Julkisista palveluista nousivat esiin seuraavat palvelut: julkinen liikenne jätepisteet Vastaajilta kysyttiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Eniten kiinnostivat seuraavat palvelut: mökkitalkkari opastetut retket auraus metsä- ja puutarhatyöt Vastaajilta kysyttiin, olisivatko he kiinnostuneita hankkimaan jonkin palvelun yhdessä mökkinaapureidensa kanssa ja mikä tämä palvelu voisi olla. Esiin nousivat seuraavat palvelut: mökkitalkkari auraus ja tien kunnossapito järvien ja rantojen kunnossapito jätelava nuohous Ylöjärven kaupunki 127

128 Lisätietoja: Saija Selin hanketyöntekijä p Ylöjärven kaupunki 128

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa.

Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa. Hyvä kesäasukkaamme Hämeenlinna on Suomen toiseksi suurin kesäasukaskunta ja siksi haluammekin tehostaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa. Kyselyn täyttämiseen menee vain hetki, mutta

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 0 FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 0 Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset kaupungin

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika)

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika) Asukaskysely Kollaja-hankkeen YVA TAUSTATIEDOT 1 T 1. Sukupuolenne 1 Nainen 2 Mies 2. Tämänhetkinen elämäntilanteenne? 1 Yksin asuva 2 Pariskunta 3 Lapsiperhe 3. Ikäryhmänne 1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Uimahallin tyytyväisyyskysely 2016 N=224 3 Vastaajan ikä Valitse ryhmä, johon kuulut ikäsi perusteella (N=224) 25 % 22 % 23 % 15 % 15 % 1 5 % 2 % 6 % 3 % 8 % 1 % 7-12 vuotta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveysasema Haudankorvankatu 000 FORSSA YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssassa..00 Projektityöntekijä Pia Kautonen ympäristö- ja terveystekniikan

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Viestintä vuokratalossa onnistuuko? Marjut Joensuu, Isännöintiliitto,

Viestintä vuokratalossa onnistuuko? Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, Viestintä vuokratalossa onnistuuko? 9.9.2016 Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, twitter: @marjutjoensuu Mitä se viestintä oikein on? Vai helpotusta ja säästöjä? Ja parempaa asumista? Hyvä isännöinti kannattaa.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

RUKA NORDIC TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1

RUKA NORDIC TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1 RUKA NORDIC 2016 -TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA 24.1.2017 A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1 Yleisökysely Ruka Nordic 2016 -tapahtuman yleisölle tehtiin haastattelututkimus,

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke. Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke. Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar Hankkeen osa-alueet Kartoitus tiedontarpeista Tulvatiedon tuottaminen ja

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille

1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille PRO WESTEND RY JA WESTENDIN LIIKEKESKUKSEN ALUEEN KAAVAMUUTOSHANKE 1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille Virallisen kaavalausunnon

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: 29.2015 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksen toimiala Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% kauppa 12 16,00% matkailu 5 6,67% muut

Lisätiedot

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET Kysely toteutettiin kimppakyytiasiakkaille lomakekyselynä aikavälillä 13.6.2013 2.8.2013. Lomakkeet annettiin autoilijoille, jotka jakoivat ne edelleen

Lisätiedot