Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä"

Transkriptio

1 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä Kyselytutkimuksen tulokset Ylöjärven kaupunki 1

2 Sisällys 1/3 Dia/sivu 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja 5 2. Vastaajien taustatiedot Ikä Sukupuoli Elämäntilanne Vapaa-ajan asunnon sijainti Kylä Vapaa-ajan asunnolla vietettyjen päivien määrä vuodessa Vapaa-ajan asunnon käyttö muulloin kuin kesällä Vapaa-ajan asunnon käytön kehittyminen tulevaisuudessa Vapaa-ajan asuntoa käyttävien henkilöiden määrä Vakituisen asunnon sijainti Palvelujen käyttö Päivittäistavarakauppa Erikoistavarakauppa Suoramyyntitilat Torit Kauneudenhoitopalvelut Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Liikuntapalvelut 42 Ylöjärven kaupunki 2

3 Sisällys 2/3 Dia/sivu 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Ohjelma- ja pitopalvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Mökkitalkkaripalvelut Maanrakennuspalvelut Vartiointipalvelut Huolto- ja korjauspalvelut Rakennus- ja remontointipalvelut Polttopuupalvelut Rakennusmateriaalit Matkailupalvelut Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Muut palvelut Nimeltä mainitut palveluntarjoajat Tiedotus I Yritysten omat internet-sivut Yritysrekisterit Ylöjärven kaupungin julkaisemat esitteet Mökkikunnan paikallislehdet 103 Ylöjärven kaupunki 3

4 Sisällys 3/3 Dia/sivu 4.5 Muut sanomalehdet Tuttavien suositukset Muut tiedonhankintatavat Tiedotus II Sähköposti Vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut Postitse lähetettävä materiaalipaketti Mökkikunnan paikallislehdet Muut sanomalehdet Muut tiedonsaantitavat Tiedottamisen kehittäminen Palvelujen kehittäminen Puuttuvat palvelut Palvelupaketit Palvelujen ostaminen yhdessä mökkinaapureiden kanssa Yhteenveto 122 Ylöjärven kaupunki 4

5 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Ylöjärvellä vapaa-ajan asuntojen määrä on noussut huomattavasti kuntaliitosten myötä. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kuru vuoden 2009 alusta. Esimerkiksi Kurussa vapaa-ajan asukkaiden määrä on suurempi kuin vakituisten asukkaiden. Ylöjärvellä oli vuonna 2011 asuntokuntia yhteensä , kesämökkejä oli vuonna 2011 yhteensä Vapaa-ajan asukkaat muodostavat yhä suuremman osan palvelujen käyttäjistä Ylöjärvellä. Kysely toteutettiin osana Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hanketta Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä. Hankkeen tavoitteena on saada kattava kuva vapaa-ajan asukkaista kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä: mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät nyt ja mitä toiveita heillä on tulevaisuuden palvelujen suhteen. Tavoitteena on myös selvittää tyytyväisyyttä palveluihin ja sitä, miten palveluista etsitään tietoa ja miten tiedottamista voitaisiin kehittää. Hankkeen päärahoittajia ovat EU, valtio ja kaupunki. Muita rahoittajia ovat Ylöjärven Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry, Kurun Yrittäjät ry, Vihreä Sydän ry ja TaitoSakki ry. Ylöjärven kaupunki 5

6 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Vapaa-ajan asunnot (kesämökit) Ylöjärven postinumeroalueilla 2011 Lukumäärä Kuru Keskus Mutala Viljakkala Keskus Ylinen Länsi-Teisko Karhe Itä-Aure Kyrönlahti Manninmäki-Haavisto Parkkuu Poikelus Länsi-Aure Luode Lakiala Komi Ylöjärvi Keskus Kyröskoski Siivikkala Kämmenteisko Julkujärvi Kihniö Asemanseutu Muroleen Kanava Luhalahti Parkano Keskus Aureskoski Sisättö Postinumeroalue tuntematon Vuorentausta Luoteis-Tampere Terälahti 1 Yhteensä 4302 Ylöjärven kaupunki 6 Lähde: Tilastokeskus

7 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja Kyselyn osoitetiedot tilattiin maistraatista. Poiminta suoritettiin seuraavilla hakuehdoilla: 1) henkilö omistaa Ylöjärven kaupungissa sijaitsevan rakennuksen, jonka väestötietojärjestelmään merkitty käyttötarkoitus on erillinen vapaa-ajan asuinrakennus/käyttötila, jota käytetään loma-asumiseen, käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen tai tyhjillään, 2) valitaan yksi, iältään vanhin henkilöomistaja rakennusta kohden, 3) henkilö on poimintahetkellä vähintään 18-vuotias ja 4) henkilöt, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja muu kuin Ylöjärvi, poimitaan erikseen. Lomake lähetettiin 2580 henkilölle toukokuun 2012 aikana. Vastausaikaa oli asti. Vastaanottajista 74 % (1922) oli muualla kuin Ylöjärvellä vakituisesti asuvia ja 26 % (658) oli Ylöjärvellä vakituisesti asuvia. Vastauksia tuli 500, joista 88 % (441) postitse ja 12 % (59) sähköisesti e-lomakkeella. 11 lomaketta jouduttiin hylkäämään puutteellisten tietojen vuoksi, joten analysoitavia vastauksia jäi jäljelle 489. Muualla vakituisesti asuvista kyselyyn vastasi 20 % ja vakituisesti Ylöjärvellä asuvista 16 %. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 19. Ylöjärven kaupunki 7

8 2. Vastaajien taustatiedot 2.1 Ikä Ikä N % ,1 % ,1 % ,8 % yli ,0 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten vuotiaita (51,1 %). Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli vuotiaat (43,8 %). Valtakunnallinen mökinomistajien keski-ikä vuonna 2011 oli 62 vuotta (Lähde: Tilastokeskus). Ylöjärven kaupunki 8

9 2. Vastaajien taustatiedot 2.2 Sukupuoli Sukupuoli N % Nainen ,9 % Mies ,1 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli naisia hieman enemmän kuin miehiä. Ylöjärven kaupunki 9

10 2. Vastaajien taustatiedot 2.3 Elämäntilanne Elämäntilanne N % Yksin asuva 81 16,6 % Työssäkäyvä pariskunta ,5 % Lapsiperhe 50 10,2 % Eläkeläispariskunta ,2 % Joku muu 32 6,5 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten eläkeläispariskuntia (43,2 %). Ylöjärven kaupunki 10

11 2. Vastaajien taustatiedot 2.4 Vapaa-ajan asunnon sijainti Vapaa-ajan asunnon sijainti N % Ylöjärven kaupunginosa ,5 % Kurun kaupunginosa ,2 % Viljakkalan kaupunginosa ,3 % YHTEENSÄ ,0 % Vastaajissa oli eniten sellaisia, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsee Ylöjärven kaupunginosassa (40,5 %). Ylöjärven kaupunki 11

12 2. Vastaajien taustatiedot Kylä (n=384) Vastaajia pyydettiin nimeämään kylä, jossa vapaa-ajan asunto sijaitsee. Kylän nimeäminen oli vapaaehtoista ja vastauksia tuli 384. Kymmenen (10) eniten nimettyä kylää olivat Karhe (38), Mutala (29), Länsi-Teisko (27), Itä-Aure (19), Otavalta (19), Poikelus (18), Parkkuu (14), Karjula (11), Lempiäniemi (11), Inkula (9), Kyrönlahti (9), Kyöstilä (9), Sontu (8), Takamaa (8), Luode (7), Länsi-Aure (7), Niemikylä (7) ja Ylinen (7). Ylöjärven kaupunki 12

13 2. Vastaajien taustatiedot 2.5 Vapaa-ajan asunnolla vietettyjen päivien määrä vuodessa (n=489) Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monta päivää vuodessa he viettävät vapaa-ajan asunnollaan keskimäärin. Arviot vaihtelivat 3 päivästä aina 310 päivään vuodessa. Vastaajat viettävät vapaa-ajan asunnollaan keskimäärin (Md) 70 päivää vuodessa. Keskiarvoksi (KA) kaikista vastauksista saatiin 81 päivää. Ylöjärven kaupunki 13

14 2. Vastaajien taustatiedot 2.6 Vapaa-ajan asunnon käyttö muulloin kuin kesällä (n=489) Käyttö muulloin kuin kesällä N % Kyllä ,5 % Ei ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 14

15 2. Vastaajien taustatiedot 2.7 Vapaa-ajan asunnon käytön kehittyminen tulevaisuudessa (n=489) Käytön kehittyminen N % Lisääntyy % Vähenee 44 9 % Pysyy samana % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 15

16 2. Vastaajien taustatiedot 2.8 Vapaa-ajan asuntoa käyttävien henkilöiden määrä (n=489) Henkilöiden määrä N % % % yli % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 16

17 2. Vastaajien taustatiedot 2.9 Vakituisen asunnon sijainti (n=489) Vakituinen asunto Ylöjärvellä N % Kyllä ,5 % Ei ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 17

18 3.1 Päivittäistavarakauppa Käyttö (n=485) Käyttö N % Käytän toistuvasti ,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,8 % 19 3,9 % Ei tarvetta 22 4,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 18

19 3.1 Päivittäistavarakauppa Tyytyväisyys (n=446) Ylöjärven kaupunki 19

20 3.1 Päivittäistavarakauppa Rahankäyttö (n=450) Ylöjärven kaupunki 20

21 3.1 Päivittäistavarakauppa Hankkiminen muualta (n=399) Ylöjärven kaupunki 21

22 3.2 Erikoistavarakauppa Käyttö (n=462) Käyttö N % Käytän toistuvasti 13 2,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,4 % 65 14,1 % Ei tarvetta ,7 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 22

23 3.2 Erikoistavarakauppa Tyytyväisyys (n=255) Ylöjärven kaupunki 23

24 3.2 Erikoistavarakauppa Rahankäyttö (n=253) Ylöjärven kaupunki 24

25 3.2 Erikoistavarakauppa Hankkiminen muualta (n=328) Ylöjärven kaupunki 25

26 3.3 Suoramyyntitilat Käyttö (n=453) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 87 19,2 % ,1 % Ei tarvetta ,5 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 26

27 3.3 Suoramyyntitilat Tyytyväisyys (n=149) Ylöjärven kaupunki 27

28 3.3 Suoramyyntitilat Rahankäyttö (n=155) Ylöjärven kaupunki 28

29 3.3 Suoramyyntitilat Hankkiminen muualta (n=136) Ylöjärven kaupunki 29

30 3.4 Torit Käyttö (n=467) Käyttö N % Käytän toistuvasti 22 5 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 30

31 3.4 Torit Tyytyväisyys (n=247) Ylöjärven kaupunki 31

32 3.4 Torit Rahankäyttö (n=234) Ylöjärven kaupunki 32

33 3.4 Torit Hankkiminen muualta (n=240) Ylöjärven kaupunki 33

34 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Käyttö (n=454) Käyttö N % Käytän toistuvasti 32 7 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 34

35 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Tyytyväisyys (n=137) Ylöjärven kaupunki 35

36 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Rahankäyttö (n=129) Ylöjärven kaupunki 36

37 3.5 Kauneudenhoitopalvelut Hankkiminen muualta (n=213) Ylöjärven kaupunki 37

38 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Käyttö (n=454) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 67 14,8 % 70 15,4 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 38

39 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Tyytyväisyys (n=115) Ylöjärven kaupunki 39

40 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Rahankäyttö (n=116) Ylöjärven kaupunki 40

41 3.6 Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Hankkiminen muualta (n=221) Ylöjärven kaupunki 41

42 3.7 Liikuntapalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 8 2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 36 8 % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ % Ylöjärven kaupunki 42

43 3.7 Liikuntapalvelut Tyytyväisyys (n=87) Ylöjärven kaupunki 43

44 3.7 Liikuntapalvelut Rahankäyttö (n=89) Ylöjärven kaupunki 44

45 3.7 Liikuntapalvelut Hankkiminen muualta (n=163) Ylöjärven kaupunki 45

46 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Käyttö (n=486) Käyttö N % Käytän toistuvasti 41 8,8 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,7 % 45 9,6 % Ei tarvetta ,9 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 46

47 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Tyytyväisyys (n=296) Ylöjärven kaupunki 47

48 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Rahankäyttö (n=284) Ylöjärven kaupunki 48

49 3.8 Kahvila- ja ravintolapalvelut Hankkiminen muualta (n=245) Ylöjärven kaupunki 49

50 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 23 5,1 % 51 11,3 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 50

51 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Tyytyväisyys (n=69) Ylöjärven kaupunki 51

52 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Rahankäyttö (n=72) Ylöjärven kaupunki 52

53 3.9 Ohjelma- ja pitopalvelut Hankkiminen muualta (n=124) Ylöjärven kaupunki 53

54 3.10 Siivouspalvelut Käyttö (n=451) Käyttö N % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 8 1,8 % 39 8,6 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 54

55 3.10 Siivouspalvelut Tyytyväisyys (n=50) Ylöjärven kaupunki 55

56 3.10 Siivouspalvelut Rahankäyttö (n=55) Ylöjärven kaupunki 56

57 3.10 Siivouspalvelut Hankkiminen muualta (n=100) Ylöjärven kaupunki 57

58 3.11 Pesulapalvelut Käyttö (n=451) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 5 1,1 % 38 8,4 % Ei tarvetta ,2 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 58

59 3.11 Pesulapalvelut Tyytyväisyys (n=44) Ylöjärven kaupunki 59

60 3.11 Pesulapalvelut Rahankäyttö (n=52) Ylöjärven kaupunki 60

61 3.11 Pesulapalvelut Hankkiminen muualta (n=132) Ylöjärven kaupunki 61

62 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 1 0,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 20 4,4 % 88 19,6 % Ei tarvetta ,8 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 62

63 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Tyytyväisyys (n=57) Ylöjärven kaupunki 63

64 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Rahankäyttö (n=65) Ylöjärven kaupunki 64

65 3.12 Mökkitalkkaripalvelut Hankkiminen muualta Ylöjärven kaupunki 65

66 3.13 Maanrakennuspalvelut Käyttö (n=458) Käyttö N % Käytän toistuvasti 10 2,2 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,1 % 70 15,3 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 66

67 3.13 Maanrakennuspalvelut Tyytyväisyys (n=181) Ylöjärven kaupunki 67

68 3.13 Maanrakennuspalvelut Rahankäyttö (n=180) Ylöjärven kaupunki 68

69 3.13 Maanrakennuspalvelut Hankkiminen muualta (n=110) Ylöjärven kaupunki 69

70 3.14 Vartiointipalvelut Käyttö (n=450) Käyttö N % Käytän toistuvasti 3 0,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 1 0,2 % 43 9,6 % Ei tarvetta ,6 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 70

71 3.14 Vartiointipalvelut Tyytyväisyys (n=40) Ylöjärven kaupunki 71

72 3.14 Vartiointipalvelut Rahankäyttö (n=48) Ylöjärven kaupunki 72

73 3.14 Vartiointipalvelut Hankkiminen muualta (n=65) Ylöjärven kaupunki 73

74 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Käyttö (n=460) Käyttö N % Käytän toistuvasti 12 2,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % ,7 % Ei tarvetta ,7 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 74

75 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Tyytyväisyys (n=129) Ylöjärven kaupunki 75

76 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Rahankäyttö (n=130) Ylöjärven kaupunki 76

77 3.15 Huolto- ja korjauspalvelut Hankkiminen muualta (n=180) Ylöjärven kaupunki 77

78 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 15 3 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut % % Ei tarvetta % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 78

79 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Tyytyväisyys (n=133) Ylöjärven kaupunki 79

80 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Rahankäyttö (n=138) Ylöjärven kaupunki 80

81 3.16 Rakennus- ja remontointipalvelut Hankkiminen muualta (n=130) Ylöjärven kaupunki 81

82 3.17 Polttopuupalvelut Käyttö (n=455) Käyttö N % Käytän toistuvasti 35 7,7 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 61 13,4 % 43 9,5 % Ei tarvetta ,4 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 82

83 3.17 Polttopuupalvelut Tyytyväisyys (n=111) Ylöjärven kaupunki 83

84 3.17 Polttopuupalvelut Rahankäyttö (n=107) Ylöjärven kaupunki 84

85 3.17 Polttopuupalvelut Hankkiminen muualta (n=73) Ylöjärven kaupunki 85

86 3.18 Rakennusmateriaalit Käyttö (n=470) Käyttö N % Käytän toistuvasti 90 19,1 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,4 % 34 7,2 % Ei tarvetta 67 14,3 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 86

87 3.18 Rakennusmateriaalit Tyytyväisyys (n=326) Ylöjärven kaupunki 87

88 3.18 Rakennusmateriaalit Rahankäyttö (n=320) Ylöjärven kaupunki 88

89 3.18 Rakennusmateriaalit Hankkiminen muualta (n=211) Ylöjärven kaupunki 89

90 3.19 Matkailupalvelut Käyttö (n=452) Käyttö N % Käytän toistuvasti 3 0,6 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut 31 6,9 % 71 15,7 % Ei tarvetta ,8 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 90

91 3.19 Matkailupalvelut Tyytyväisyys (n=66) Ylöjärven kaupunki 91

92 3.19 Matkailupalvelut Rahankäyttö (n=71) Ylöjärven kaupunki 92

93 3.19 Matkailupalvelut Hankkiminen muualta (n=125) Ylöjärven kaupunki 93

94 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Käyttö (n=449) Käyttö N % Käytän toistuvasti 11 2,5 % Käytän silloin tällöin En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ,9 % ,5 % Ei tarvetta ,1 % YHTEENSÄ ,0 % Ylöjärven kaupunki 94

95 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Tyytyväisyys (n=147) Ylöjärven kaupunki 95

96 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Rahankäyttö (n=139) Ylöjärven kaupunki 96

97 3.20 Kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut Hankkiminen muualta (n=200) Ylöjärven kaupunki 97

98 3.21 Muut palvelut Kohdassa Muu palvelu vastaajilla oli mahdollisuus nimetä sellainen käyttämänsä palvelu, jota ei löytynyt kyselylomakkeen listauksesta. Eri palveluja mainittiin 29. Kolme (3) useimmin mainittua palvelua olivat puutarhamyymälä, auraus ja huoltoasema. Vähintään kaksi kertaa mainittuja palveluja oli 10: Ylöjärven kaupunki 98

99 3.22 Nimeltä mainitut palveluntarjoajat Vastaajilla oli mahdollisuus mainita nimeltä 1-5 sellaista palveluntarjoajaa, joiden palveluja he käyttävät eniten. Nimeltä mainittuja yrityksiä oli 157. Eniten mainittuja (10) olivat S-Market, Kauppakeskus Elo, Sale Kuru, Citymarket, Rautia Toikkonen, Kurun tankkaus, Kalakartano, Siwa Kuru, Alko ja Puutoimi. Ylöjärven kaupunki 99

100 4. Tiedotus I 4.1 Yritysten omat internet-sivut (n=446) Ylöjärven kaupunki 100

101 4. Tiedotus I 4.2 Yritysrekisterit (n=440) Ylöjärven kaupunki 101

102 4. Tiedotus I 4.3 Ylöjärven kaupungin julkaisemat esitteet (n=449) Ylöjärven kaupunki 102

103 4. Tiedotus I 4.4 Mökkikunnan paikallislehdet (n=455) Ylöjärven kaupunki 103

104 4. Tiedotus I 4.5 Muut sanomalehdet (n=445) Ylöjärven kaupunki 104

105 4. Tiedotus I 4.6 Tuttavien suositukset Ylöjärven kaupunki 105

106 4. Tiedotus I 4.7 Muut tiedonhankintatavat (n=63) Vastaajilta kysyttiin, ovatko he saaneet tietoa palveluista jotain muuta kautta kuin edellä mainituilla tavoilla. Vastauksia tuli 63. Vastauksissa mainittiin mm: Facebook Google Itse löydetty Keltaiset sivut Kylän kotisivut Länsi-Teisko -lehti Matkan varrella Muori tietää Kesäkurulaisten toimikunta Naapureilta kyselemällä Kyläläisiltä saa tietoa Ohi ajaneena Oma paikallistuntemus Paikalliset ihmiset Puhelinluettelo Radio Suoraan liikkeeseen yhteydessä Tienvarsimainokset Vanha tottumus Vierailut yrityksissä Ylöjärven kesälehti Messut Tunnettu palvelun tuottaja Yritysten lehdet Ylöjärven kaupunki 106

107 5. Tiedotus II 5.1 Sähköposti (n=463) Ylöjärven kaupunki 107

108 5. Tiedotus II 5.2 Vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut (n=464) Ylöjärven kaupunki 108

109 5. Tiedotus II 5.3 Postitse lähetettävä materiaalipaketti (n=462) Ylöjärven kaupunki 109

110 5. Tiedotus II 5.4 Mökkikunnan paikallislehdet (n=464) Ylöjärven kaupunki 110

111 5. Tiedotus II 5.5 Muut sanomalehdet Ylöjärven kaupunki 111

112 5. Tiedotus II 5.6 Muut tiedonsaantitavat (n=27) Vastaajilta kysyttiin, haluaisivatko he saada tietoa palveluista jotain muuta kautta kuin edellä mainituilla tavoilla. Vastauksia tuli 27. Vastauksissa mainittiin mm: Aikakauslehdet Facebook Ilmaisjakelua postilaatikkoon kesäkuukausina Ilmoitustaulut teiden varsilla Info-paketti ennen kesää Kauppojen ja Elo-keskuksen ilmoitustaulut Kesäasukastapahtumat Kirjasto Markkinoilla jaettavat tiedotteet Radio Suoraan mökin postilaatikkoon Suuret infotaulut keskustoihin ja levähdyspaikoille Tolppamainoksia Ylöjärven Kaupunkiuutiset Yrittäjien mainonta ja tiedotus Ylöjärven kaupunki 112

113 5. Tiedotus II 5.7 Tiedottamisen kehittäminen (n=133) Vastaajilta kysyttiin, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastauksia tuli 133. Esiin nostettiin internetin parempi hyödyntäminen. Monet vastaajista kokivat, että yritysten nettisivut eivät ole aina ajan tasalla. Myös kyläkohtaisia palvelusivustoja toivottiin. Internet on tätä päivää. Sivustojen ylläpito ja niihin satsaaminen jää usein varsinkin "pikkufirmalta" tekemättä. Yrittäjien ja palveluiden nettitiedottaminen, varsinkin ajantasaiset tiedot. Vanhat tiedot ovat rasite ja antavat huonon vaikutelman palvelujen ja toiminnan kehittämisestä. Kyläkohtainen internet-palvelusivusto. Ylöjärven kaupunki 113

114 5. Tiedotus II 5.7 Tiedottamisen kehittäminen (n=133) Kotiin jaettavia oppaita pidettiin hyvänä tapana tiedottaa palveluista. Postin kautta koottu tietopaketti, jossa palvelut jaettu esim. maanrakennus, ravintolat, taksit jne. Tällaisen palveluittain jaetun tietopaketin voisi päivittää joka toinen vuosi. Palveluopas kotiin postissa joka kevät. Kirjallinen viesti, sanomalehti, Ylöjärven hakemisto ja suoramainonta ovat parhaita. Muistamalla se, että sähköinen viestintä ei tavoita kaikkia. Tarvitaan siis edelleen paperitulosteita Myös paikallislehtiä pidetään hyvänä väylänä tiedottaa palveluista. Vastaajat toivoivat lehtien parempaa saatavuutta kesäaikaan. Paikallislehden ilmaisjakelu kesän ajaksi Paikallislehtiin lisää tiedottamista. Muita kehittämisehdotuksia olivat mm. ilmoitustaulujen parempi hyödyntäminen, tiedottaminen sähköpostin välityksellä ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven kaupunki 114

115 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Vastaajilta kysyttiin, ovatko he tai heidän vieraansa kaivanneet vapaa-ajan asunnolla jotain palvelua, jota ei ole ollut saatavilla. Vastauksia tuli 182. Vastauksissa korostui toive lähellä sijaitsevasta kyläkaupasta. Kauppaa toivottiin etenkin Viljakkalan kirkonkylään, Länsi-Aureeseen, Länsi-Teiskoon, Karhelle ja Mutalaan. Viljakkalan keskustassa ei ole ruokakauppaa, käsittämätöntä. Ilman autoa olet täysin motissa. Kioskin valikoima ei riitä alkuunkaan, tahdon jotain muuta kun kaljaa ja makkaraa. Tahdon tuoreita vihanneksia, paikallista leipää ja pullaa, kunnon lihaa yms. TAHDON PERINTEISEN KYLÄKAUPAN! Länsi-Aure haluaisi lähikauppiaan. Muuten palvelut haetaan Parkanosta. Kauppaa, postia, pankkia tai melkein mitä tahansa palvelua kaivattaisiin vähän lähemmäs. Länsi-Teiskossa ei enää ole yhtään mitään. Kioskikin lopetti. Ruokakauppa tai elintarvikekioski Karhelle. Kauppa Mutalaan. Ylöjärven kaupunki 115

116 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Moni vastaajista olisi kiinnostunut käyttämään mökkitalkkarin palveluita, jos niistä olisi paremmin tietoa saatavilla ja palvelu tehtäisiin helpommin lähestyttäväksi. Mökkitalkkari-asiaa voisi kehittää, tehdä tutummaksi ja helpommaksi lähestyä. Mökkitalkkari, jonka palveluksista saa kotitalousvähennyksen. Yrittäjä, jolla on omat vakuutukset ja maksaa itse eläkemaksunsa. Kotitalkkari lähinnä haravointiin ja puutarhan hoitoon tarvittaessa - läheltä. Mökkitalkkarille olisi paljonkin käyttöä. Ylöjärven keskustaan toivottiin hyvätasoista ruokaravintolaa, joka on auki myös iltaisin ja viikonloppuna. Ruokaravintolapalvelut viikonloppuisin Ylöjärven keskustassa ovat surkeita, vain kebabeja tai pizzoja. Ylöjärven kaupunki 116

117 6. Palvelujen kehittäminen 6.1 Puuttuvat palvelut (n=182) Jätepisteitä toivottiin lisää. Toiveissa oli myös jätekeräys isommalle jätteelle (esim. huonekalut, rakennusjäte) kerran kesässä. Jätehuolto huonosti järjestetty. Repe&Romu käy väärään aikaan jolloin ei olla mökillä, tarve on kesä/heinäkuussa. Useita kilometrejä lähimpään jätepisteeseen, kävellen mahdoton toteuttaa. Jätepisteitä taajempaan. Jätepisteeseen 5km eikä ole kulkureitin varrella. Jätteenkeräystempaus kerran kesässä. Julkiseen liikenteeseen toivottiin parannusta. Autottomien vapaa-ajan asukkaiden on vaikea päästä mökeilleen Ylöjärven keskustasta eteenpäin. Myös mökiltä asioille lähteminen on hankalaa ilman autoa. Monet toivoivat linja-autoyhteyttä myös Seitsemisiin. Linja-autoliikenne on loppunut. Matkailukohteisiin voisi aina silloin tällöin mennä meno-paluu auto. Ja muutama teemaretki kesässä esim. Seitsemiseen. Linja-autoyhteys Seitsemiseen edes Parkanontielle Länsi-Aureeseen. Julkinen liikenne: yleisiä kulkuyhteyksiä, jotka puuttuvat täysin välillä Mutala-Karhe. Kun iän vuoksi menee ajokortti, ei mahdollista käydä lainkaan mökillä! Ylöjärven kaupunki 117

118 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Vastaajilta kysyttiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Esimerkkinä annettiin mökkitalkkaripalvelu yhdistettynä puutarhapalveluun ja opastettu kalastus- tai patikointiretki yhdistettynä mökin siivoamiseen. Vastauksia tuli 90. Palvelupaketeista eniten kiinnostivat mökkitalkkarin palvelut. Mökkitalkkarin palveluja haluttiin yhdistää esim. vartiointiin, remontointiin, puutarhatöihin ja siivoamiseen. Mökkitalkkari ja vartiointi. Mökkitalkkari ja mökin siivoaminen hyviä ideoita! Mökkitalkkari olisi monesti tarpeen hyvin monenlaisissa hommissa. Lumen pudotus katoilta olisi kaikkein tärkein. Mökkitalkkari yhdistettynä remonttipalveluun. Mökkitalkkari + puutarha, siivous + veneen huolto. Mökkitalkkaripalvelu erilaisine palveluineen, puutarha, siivous, lumenajo ym. Mökkitalkkaritoiminta: keväällä käyttökuntoon laitto (esim. vedet, rännit, puucee) samoin syksyllä lopetus. Ylöjärven kaupunki 118

119 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Erilaisia opastettuja retkiä toivottiin. Retket voisivat olla esim. kalastusretkiä, patikointiretkiä tai tutustumista paikallisiin matkailukohteisiin. Retkiin voitaisiin yhdistää esim. ruokailu. Tiedotus- ja kalastuspaketti, yhdistetty kauppa- ja kulttuurikierros. Opastettu kalastus - ja patikointiretki. Opastettu Ylöjärvi tutuksi -retki bussilla. Opastetut marjankeruuretket kesäisin ja syksyisin! Patikointiretki ja ruokailu. Vaellusratsastus ja ruokailu kiinnostaisi. Talvella nuoriso voisi innostua moottorikelkkasafarista ruokailuineen. Kalastusretkiä, sukututkimusmatkoja, kyläkierroksia mm. noutotiloille, sieniretkiä. Voisin lähteä esim. opastetuille luontoretkille, jossa luontoasiantuntija vetäjänä, myös alueen historia kiinnostaa. Ylöjärven kaupunki 119

120 6. Palvelujen kehittäminen 6.2 Palvelupaketit (n=90) Aurauspalvelut kiinnostivat vastaajia. Auraukseen voisi yhdistää esim. vartiointia tai metsätöitä. Auraus yhdistettynä (metsässä merkittyjen) polttopuiden kaatamiseen/sahaamiseen/pilkkomiseen. Aurauspalvelun ja vartioinnin voisi yhdistää, josta vartioinnista saisi auraaja lisäansiota ympärivuotiseksi. Lumen auraus, puiden pilkkominen. Erilaisiin metsä- ja puutarhatöihin oltiin kiinnostuneita palkkaamaan apuvoimia. Haravointi, puu- ja pihatalkoot. Ruohon leikkuu ja vesakon perkuu. Puunkaato + polttopuun teko. Ylöjärven kaupunki 120

121 6. Palvelujen kehittäminen 6.3 Palvelujen ostaminen yhdessä mökkinaapureiden kanssa (n=89) Vastaajilta kysyttiin, olisivatko he kiinnostuneita hankkimaan jonkin palvelun yhdessä mökkinaapureidensa kanssa ja mikä tämä palvelu voisi olla. Vastauksia tuli 89. Mökkitalkkaripalvelu nousi esiin myös tämän kysymyksen yhteydessä. Sitä pidettiin mahdollisena mökkinaapureiden kanssa yhteisesti hankittavana palveluna. Mökkitalkkaripalvelu kimpassa useamman kanssa yhteisesti voisi olla mahdollinen. Aurausta ja tien kunnossapitoa oltaisiin valmiita toteuttamaan yhdessä naapureiden kanssa. Tienhoito ja auraus. Erilaiset järvien ja rantojen kunnossapitoon liittyvät palvelut herättivät myös kiinnostusta. Järven ruoppaus ja vesikasvien niitto. Isojen jätteiden (esim. rakennusjäte ja huonekalut) hävittäminen mökiltä on monen mielestä vaikeaa ja monet ehdottivatkin yhteistä jätelavaa naapureiden kanssa esim. kerran vuodessa. Jätelavapalvelu. Kaiken raskaan ja tilaa vievän kuljetus pois. Nuohouksen ottamisesta yhdessä naapureiden kanssa oltiin kiinnostuneita ja monet ottavat jo nyt nuohoojan yhdessä naapureiden kanssa. Myös metsurin palveluita oltiin kiinnostuneita hankkimaan yhdessä naapureiden kanssa. Ylöjärven kaupunki 121

122 7. Yhteenveto Vastaajien kymmenen (10) eniten käyttämää palvelua Ylöjärvellä ovat: 1) päivittäistavarakauppa - 91,6 % (444) vastaajista käy päivittäistavarakaupassa toistuvasti tai silloin tällöin 2) rakennusmateriaalien osto - 78,5 % (369) vastaajista ostaa rakennusmateriaaleja toistuvasti tai silloin tällöin 3) kahvila- ja ravintolapalvelut - 67 % (311) vastaajista käyttää kahvila- ja ravintolapalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 4) torit - Vastaajista 53 % (246) käyttää toreja toistuvasti tai silloin tällöin 5) erikoistavarakauppa - 47 % (218) vastaajista käy erikoistavarakaupassa toistuvasti tai silloin tällöin. 6) maanrakennus - 37 % (171) vastaajista käyttää maanrakennuspalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 7) rakennus ja remontointi - 28 % (127) vastaajista käyttää rakennus- ja remontointipalveluja toistuvasti tai silloin tällöin 8) kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut - 27,4 % (123) vastaajista käyttää kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluita toistuvasti tai silloin tällöin 9) huolto- ja korjauspalvelut - 22,6 % (104) vastaajista käyttää huolto- ja korjauspalveluita toistuvasti tai silloin tällöin 10) suoramyyntitilat - 21 % (97) vastaajista käy suoramyyntitiloilla toistuvasti tai silloin tällöin Ylöjärven kaupunki 122

123 7. Yhteenveto Viisi (5) palvelua, jotka saivat eniten vastauksia kohtaan En ole käyttänyt mutta olen kiinnostunut ovat: 1) suoramyyntitilat - 41 % (186) vastaajista ei ole käynyt suoramyyntitiloilla mutta on kiinnostunut niistä 2) kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalvelut % (101) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä 3) huolto- ja korjauspalvelut - 21,7 % (100) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä 4) torit - 21 % (99) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palvelua mutta on kiinnostunut siitä 5) rakennus- ja remontointipalvelut - 21 % (94) vastaajista ei ole käyttänyt ko. palveluja mutta on kiinnostunut niistä Ylöjärven kaupunki 123

124 7. Yhteenveto Viisi palvelua, joihin vastaajat käyttävät eniten rahaa ovat: päivittäistavarakauppa maanrakennus rakentaminen ja remontointi rakennusmateriaalit erikoistavarakauppa Viisi palvelua, joihin vastaajat olivat tyytyväisimpiä (eniten arvoja 4 ja 5) ovat: rakennusmateriaalit päivittäistavarakauppa maanrakennus polttopuupalvelut kahvila- ja ravintolapalvelut Ylöjärven kaupunki 124

125 7. Yhteenveto Kysyttäessä Jos hankitte palvelun jostain muualta kuin Ylöjärveltä, niin mistä?, yleisin vastaus oli jokaisen palvelun kohdalla Tampere. Erityisen paljon Tampereelta hankitaan erikoistavarakauppapalveluja sekä kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluita. Vastaajilla oli mahdollisuus nimetä sellainen käyttämänsä palvelu, jota ei löytynyt kyselylomakkeen listauksesta. Kolme useimmin mainittua palvelua olivat: puutarhamyymälä auraus huoltoasema Vastaajilla oli mahdollisuus nimetä 1-5 sellaista palveluntarjoajaa, joiden palveluja he käyttävät eniten. Kymmenen eniten mainittua olivat S-Market, Kauppakeskus Elo, Sale Kuru, Citymarket, Rautia Toikkonen, Kurun Tankkaus, Kalakartano, Siwa Kuru, Alko ja Puutoimi. Ylöjärven kaupunki 125

126 7. Yhteenveto Vastaajilta kysyttiin, miten he hankkivat tietoa palveluista. Kolme käytetyintä tiedonhankintatapaa olivat: mökkikunnan paikallislehdet muut sanomalehdet tuttavien suositukset Vastaajilta kysyttiin, miten he haluaisivat saada tietoa palveluista. Kolme suosituinta tiedotuskanavaa olivat: mökkikunnan paikallislehdet postitse lähetettävä materiaalipaketti vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut Vastaajilta kysyttiin, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastauksissa nousivat esiin internetin parempi hyödyntäminen, kotiin jaettavat oppaat, paikallislehdet, ilmoitustaulut, sähköposti ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven kaupunki 126

127 7. Yhteenveto Vastaajilta kysyttiin, ovatko he tai heidän vieraansa kaivanneet vapaa-ajan asunnolla jotain palvelua, jota ei ole ollut saatavilla. Vastauksissa korostuivat seuraavat palvelut: kyläkauppa mökkitalkkari Julkisista palveluista nousivat esiin seuraavat palvelut: julkinen liikenne jätepisteet Vastaajilta kysyttiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Eniten kiinnostivat seuraavat palvelut: mökkitalkkari opastetut retket auraus metsä- ja puutarhatyöt Vastaajilta kysyttiin, olisivatko he kiinnostuneita hankkimaan jonkin palvelun yhdessä mökkinaapureidensa kanssa ja mikä tämä palvelu voisi olla. Esiin nousivat seuraavat palvelut: mökkitalkkari auraus ja tien kunnossapito järvien ja rantojen kunnossapito jätelava nuohous Ylöjärven kaupunki 127

128 Lisätietoja: Saija Selin hanketyöntekijä p Ylöjärven kaupunki 128

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä 1 LOPPURAPORTTI 16.1.2012 18.3.2013 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 4 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi

Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi Tämä tutkimusmateriaali on tarkoitettu ainoastaan tilaajan omaan käyttöön. Tutkimuksen julkaisu,

Lisätiedot

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto... 1 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 3 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 5 4. Palvelutarpeet... 7 5. Osallistuminen...

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö 2011 2

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Karvio-Lepikkomäki Varistaipale Suurmäki Palokki Petruma Lajunlahti. Pohjois-Heinäveden kylät ry KYLÄSUUNNITELMA

Karvio-Lepikkomäki Varistaipale Suurmäki Palokki Petruma Lajunlahti. Pohjois-Heinäveden kylät ry KYLÄSUUNNITELMA Karvio-Lepikkomäki Varistaipale Suurmäki Palokki Petruma Lajunlahti Pohjois-Heinäveden kylät ry KYLÄSUUNNITELMA 2013 2020 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Pohjois-Heinäveden kylät... 4 2.1 Karvio-Lepikkomäki...

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

MÖKKILÄISTEN TYYTYVÄISYYS RUOVEDEN PALVELUIHIN

MÖKKILÄISTEN TYYTYVÄISYYS RUOVEDEN PALVELUIHIN MÖKKILÄISTEN TYYTYVÄISYYS RUOVEDEN PALVELUIHIN Anna Heinonen Krista Kivi Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto HEINONEN,

Lisätiedot

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto Saari-Kaukola - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ

MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ 3 Miia Mäntylä, Heli Siirilä & Kimmo Riusala MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ Maaseudun kauppakeskittymien ja liikenneasemien alueelliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset Vaasan yliopisto Levón-instituutti

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen Jonna-Leea Välimaa Kurikan palveluiden kartoittaminen Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pk-yrittäjyyden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Sisältö Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot