Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä"

Transkriptio

1 1 LOPPURAPORTTI Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

2 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Raportti Hankkeen tavoitteet... 4 a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on... 4 b) Hankkeen keskeisimmät tavoitteet hankesuunnitelman mukaan Hankkeen toteutus... 5 c) Toimenpiteet hankesuunnitelman mukaan... 5 Taustatyö ja verkostoituminen... 6 Tiedotus... 7 Kyselytutkimus ja haastattelut... 8 Kesäasukastapahtuma... 9 Internet-sivut Työpaja yrittäjille Ylöjärvi-Info Opastetut retket kesällä Kyläkauppa d) Aikataulut e) Resurssit f) Toteutuksen organisaatio g) Kustannukset ja rahoitus h) Raportointi ja seuranta i) Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit... 13

3 3 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Jatkotoimenpiteet Teksti: Saija Selin Kuvat: Saija Selin

4 4 1. Hankkeen toteuttajan nimi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä, hankkeen numero Yhteenveto hankkeesta Hankkeen varsinainen toiminta alkoi , kun hankkeeseen palkattiin työntekijä. Hanketyöntekijänä toimi koko hankkeen ajan asti Saija Selin. Hankkeen kohderyhmänä olivat Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat ja paikalliset yrittäjät. Edellä mainitut olivat myös hankkeen hyödynsaajia. Hankkeen painopiste oli erityisesti maaseudun yritystoiminnassa. Hanke kohdistui tasaisesti Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan alueille. Hanke toteutti kyselytutkimuksen, joka lähetettiin kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille. Kyselytutkimuksen avulla saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä kaupallisia palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja mitä mieltä he ovat tiedotuksen riittävyydestä. Paikalliset yrittäjät olivat hankkeen toteutuksessa mukana heti alusta lähtien ja heillä oli mm. mahdollisuus osallistua kyselylomakkeen laadintaan. Hanketyöntekijä tiedotti kyselytutkimuksen tuloksista kattavasti kaikille Ylöjärven yrittäjille ja järjesti työpajan, jossa pohdittiin yhdessä yrittäjien kanssa vastauksia esiin tulleisiin palvelutoiveisiin. Palvelutoiveisiin on vastattu mm. järjestämällä opastettuja retkiä kesälle Hanke paransi vapaa-ajan asukkaille suunnattua tiedottamista luomalla vapaa-ajan asukkaille omat internet-sivut ja oman sähköpostilistan. Ylöjärven uusi yritys- ja palveluhakemisto Ylöjärvi- Info laadittiin yhteistyössä Ylöjärven Yrityspalvelun ja paikallisen yrittäjän kanssa ja se päätettiin hankkeen myötävaikutuksella lähettää myös kaikille vapaa-ajan asukkaille heidän kotiosoitteisiinsa. Saadun palautteen johdosta hakemistossa kiinnitettiin tänä vuonna erityistä huomiota mökkitalkkaripalveluihin ja suoramyyntitiloihin. Vapaa-ajan asukkaille järjestettiin kesäasukastapahtuma, jossa yleisöllä oli mahdollisuus kertoa mielipiteitään palveluihin liittyen sekä tavata kaupungin edustajia ja paikallisia yrittäjiä. Kesäasukastapahtuman lisäksi hanke oli mukana vilkastuttamassa Ylöjärven torin toimintaa koko kesän jatkuneiden teematapahtumien kautta. 4. Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjan 4 (Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen) toimenpidettä 421 (Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö) sekä toimenpidettä 321 (Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut).

5

6 6 Markkinointi: lisätään jo olemassa olevien yhdistysten, yritysten, suoramyyntitilojen ja paikallisten nähtävyyksien tunnettuutta, mökkiläisille suunnatun Internet-sivuston luominen kaupungin kotisivuille Kyselytulokset: kysely- ja haastatteluvastauksien analysointi ja tuloksista tiedottaminen Informaatio- ja keskustelutilaisuus yrittäjille Palvelutarjonnan muokkaus kysynnän mukaan: mahdollisten palvelupakettien ja monialaisten palvelujen ideointi, tulosten pohjalta esiin nousevien kehittämistoimenpiteiden kohdentaminen ja käytäntöön saattaminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen Uudet markkinointi- ja tiedottamiskeinot: mahdollisten uusien markkinointikeinojen ja tiedotustapojen selvittäminen Taustatyö ja verkostoituminen Hankkeeseen palkattiin työntekijä alkaen. Hanke aloitettiin tutustumalla paikalliseen yritystoimintaan ja yrittäjiin. Hanketyöntekijä on tehnyt tutustumis- ja verkostoitumiskäyntejä Kurun alueelle, Viljakkalan alueelle ja kanta-ylöjärvelle. Paikalliset yrittäjät esittelivät toimintaansa hanketyöntekijälle yrityskierroksilla, joita järjestettiin mm ja Viljakkalassa, Kurussa ja Ylöjärvellä. Tutustumiskierrokset järjestettiin yhteistyössä Kurun Yrittäjien, Viljakkalan Yrittäjien ja Ylöjärven Yrittäjien kanssa. Hanke on osallistunut aktiivisesti moniin yrittäjäyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, mm. Ylöjärven Yrittäjien Talviriehaan , Viljakkalan Yrittäjien Vilumpialaisiin ja Ylöjärven Yrittäjien Jäseniltaan Tapaamalla yrittäjiä ja keskustelemalla heidän kanssaan näissä tapahtumissa on saatu käsitys siitä, millaisia palveluja Ylöjärvellä on tarjolla, mitä markkinointikanavia yritykset käyttävät ja millaista yhteistyötä yritykset tekevät keskenään esim. markkinoinnin suhteen. Yrittäjät ovat myös voineet esittää hanketyöntekijälle odotuksiaan hankkeen toteutukseen liittyen. Hanke on lisäksi tehnyt läheistä yhteistyötä SVYE-hankkeen (Samassa veneessä yhdessä eteenpäin) ja Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa. Hanketyöntekijä on mm. osallistunut SVYE-hankkeen järjestämään Parkkuun kyläiltaan ja kertonut siellä kylän yrittäjille ja muille osallistujille hankkeesta sekä saanut samalla tietoa kylällä toimivista yrityksistä. SVYEhanke puolestaan oli mukana hankkeen järjestämässä Kesäasukastapahtumassa kertomassa kylien toiminnasta. Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa on järjestetty tapaaminen Pohjois-Kuruun ja siellä tehdyn yrityskierroksen kautta tutustuttu paikalliseen palvelutarjontaan. Hanke on lisäksi hyödyntänyt Pohjois-Kurun hankkeen tekemää Pohjois-Kurun palveluhakemistoa tiedottaessaan palveluista vapaa-ajan asukkaille.

7 7 Kuva 1 Tutustumiskäynti Pohjois-Kuruun Tiedotus Hankkeesta on tiedotettu paikallislehdissä (Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti ja Hämeenkyrön Sanomat), joissa on ollut useita artikkeleita hankkeesta. Tiedotuksen apuna on ollut myös Ylöjärven kaupungin julkaisema Kaupunkiuutiset. Artikkeleissa on käsitelty mm. hankkeen alkamista, kyselytutkimusta, Kesäasukastapahtumaa ja kyselytutkimuksen tuloksia. Hanketta on käsitelty myös radiossa, sillä Ylen Tampereen Radio haastatteli hanketyöntekijää Kesäasukastapahtumassa Haastattelu tuli ulos samana päivänä. Levikiltään suurimpaan paikallislehteen (Ylöjärven Uutiset) on laitettu maksullisia ilmoituksia hankkeen järjestämästä kesäasukastapahtumasta, joka pidettiin Ylöjärven torilla Soppeenmäessä. Kesäasukastapahtuma oli hyvin esillä myös paikallislehtien ja Ylöjärven kaupungin julkaisemissa tapahtumakalentereissa. Kesäasukastapahtuman mainonnassa hyödynnettiin lisäksi kattavasti Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan alueen ilmoitustauluja. Maksullisia lehti-ilmoituksia käytettiin myös hankkeen järjestämän työpajan mainostamiseen. Työpajan ilmoitus julkaistiin kaikissa kolmessa paikallislehdessä (Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti ja Hämeenkyrön Sanomat). Tiedottamisen apuna on käytetty Ylöjärven kaupungin internet-sivuja ja hankkeen omia internetsivuja (http://www.ylojarvi.fi/yrityspalvelut/vapa-hanke/), jotka luotiin pian hankkeen alkamisen jälkeen. Lisäksi hankkeen aikana on luotu vapaa-ajan asukkaiden omat internet-sivut (http://www.ylojarvi.fi/palvelut/vapaa-ajan-asukkaiden-palvelut/) ja myös näiden sivujen kautta on voitu kertoa hankkeen kuulumisia ja ajankohtaisia asioita. Myös Ylöjärven Yrityspalvelun Facebook-sivua on käytetty hankkeen asioista tiedottamiseen. Lisäksi hanketyöntekijä on käynyt kertomassa hankkeesta useissa Kurun Yrittäjien, Viljakkalan Yrittäjien ja Ylöjärven Yrittäjien kokouksissa sekä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallituksen kokouksissa. Hanketyöntekijä on ollut mukana kertomassa hankkeesta mm. Kurun Yrittäjien kokouksessa 17.4, Ylöjärven Yrittäjien kevätkokouksessa 17.4 ja Viljakkalan Yrittäjien kevätkokouksessa 2.5. Kyselytutkimuksen tulosten valmistuttua syksyllä 2012 hanketyöntekijä osallistui kaikkien yrittäjäyhdistysten (Kurun Yrittäjät, Viljakkalan Yrittäjät, Ylöjärven Yrittäjät) syyskokouksiin ja

8 8 kertoi tuloksista yrittäjille. Hanketyöntekijä vieraili kertomassa tuloksista myös Ylöjärven Yrityspalvelun hallituksen kokouksessa , valtuustoinfossa (paikalla kaikki Ylöjärven kaupunginvaltuuston jäsenet), Vihreä Sydän -matkailuyrittäjien kokouksessa , Matkailun Road Show tapahtumassa sekä Ylöjärven Rotary-klubin kokouksessa Ylöjärven Yrityspalvelu järjesti Kaupunki ja yrittäjät kohtaavat foorumin Hanketyöntekijällä oli tapahtumassa oma puheenvuoro, jossa kerrottiin mm. kyselytutkimuksen tuloksista ja tulevan kesän opastetuista retkistä. Ohjausryhmälle hankkeen etenemisestä on tiedotettu ohjausryhmän kokousten yhteydessä. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa: , , , ja Kyselytutkimus ja haastattelut Hanketyöntekijä laati Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille kyselylomakkeen, joka sisälsi kysymyksiä kaupallisten palvelujen käytöstä, tyytyväisyydestä palveluihin ja tiedottamisesta. Lomake lähetettiin luonnosvaiheessa Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan yrittäjille ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta lomakkeen sisällöstä ja toimivuudesta. Kommentteja saatiin muutamia ja ne otettiin huomioon lomakkeen viimeistelyssä. Lomakkeesta tehtiin myös sähköinen versio (e-lomake). Vapaa-ajan asukkaiden osoitetiedot tilattiin maistraatista, sillä Ylöjärven kaupunki ei ylläpidä rekisteriä vapaa-ajan asukkaistaan. Kyselylomake lähetettiin toukokuun 2012 aikana yhteensä 2580 henkilölle ja vastausaikaa oli asti. Vastauksia saatiin yhteensä 500 ja vastausprosentiksi muodostui 19. Suurin osa vastaajista ei asu vakituisesti Ylöjärvellä, joten vastaukset kuvastavat hyvin muualta Ylöjärvelle mökkeilemään tulevien palveluiden käyttöä ja toiveita. Kyselylomakkeen lisäksi tietoa kerättiin vapaa-ajan asukkaiden haastattelujen avulla. Hanketyöntekijä osallistui Karhen Markkinoille ja Parkkuun Kesäjuhliin Hankkeella oli molemmissa tapahtumissa oma pöytä ja jaossa materiaalia koskien hanketta ja paikallisia palveluja. Molemmissa tapahtumissa oli paikalla runsaasti vapaa-ajan asukkaita, joten kohdeyleisöä tavoitettiin hyvin. Karhella suoritettiin 13 haastattelua ja Parkkuussa 10 haastattelua. Haastatteluissa keskityttiin keräämään palautetta Ylöjärven kaupallisista palveluista.

9 9 Kuva 2 Parkkuun Kesäjuhlat Kyselytutkimuksen ja haastattelujen vastaukset analysoitiin ja raportti tuloksista julkaistiin hankkeen internet-sivuilla: Tuloksista lähetettiin lehdistötiedote ja lisäksi hanketyöntekijä kiersi yrittäjäyhdistysten kokouksissa kertomassa tuloksista syksyn 2012 aikana. Myös kaupungin työntekijöille ja päätöksentekijöille tiedotettiin tuloksista mm. valtuustoinfossa. Kyselytutkimus antoi arvokasta tietoa siitä, mitä palveluja Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja miten tiedotus palveluista toimii. Tyypillinen kyselyyn vastannut vapaa-ajan asukas oli vuotias, eläkkeellä oleva mies tai nainen, joka viettää noin 70 päivää vuodessa vapaaajan asunnollaan yhdessä puolisonsa kanssa. Suurin osa vastaajista ei asu vakituisesti Ylöjärvellä. Vapaa-ajan asukkaiden viisi eniten käyttämää palvelua Ylöjärvellä ovat päivittäistavarakauppa, rakennusmateriaalit, kahvila- ja ravintolapalvelut, torit sekä erikoistavarakauppa. Vapaa-ajan asukkaat ovat tulevaisuudessa kiinnostuneimpia käyttämään suoramyyntitiloja, kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluja, huolto- ja korjauspalveluja, toreja sekä rakennus- ja remontointipalveluja. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan hankkeen internet-sivuilta: Kesäasukastapahtuma Hanke järjesti kesäasukastapahtuman Ylöjärven torilla Soppeenmäessä Kutsu tapahtumaan lähetettiin kyselylomakkeen mukana toukokuun 2012 aikana. Tapahtuman tarkoitus oli kerätä Ylöjärven yrittäjiä, kaupungin työntekijöitä ja vapaa-ajan asukkaita yhteen sekä tutustuttaa vapaa-ajan asukkaita paikallisiin asukkaisiin ja paikalliseen torielämään. Tapahtuma keräsi noin 500 osallistujaa ja se sai myönteistä palautetta. Paikalla oli runsaasti vapaa-ajan asukkaita. Tapahtumassa paikalliset yrittäjät saivat tuoda esiin omaa tarjontaansa ja vapaa-ajan asukkailla oli mahdollisuus tavata yrittäjiä ja kaupungin edustajia. Edustettuina olivat seuraavat kaupungin yksiköt: Ylöjärven Yrityspalvelu/VAPA-hanke, kulttuuripalvelut, ympäristötoimi, rakennusvalvonta ja tekniset palvelut. Mukana olivat myös SVYE-hanke, Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Ylöjärven Yrittäjillä, Kurun Yrittäjillä, Viljakkalan Yrittäjillä ja TaitoSakilla oli tapahtumassa

10 10 yhteinen osasto, jossa yrittäjät esittelivät toimintaansa tapahtuman osallistujille. Vihreä Sydän matkailuyrittäjillä oli oma osastonsa. Tapahtumassa oli palveluista tiedottamisen lisäksi ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Tapahtuma elävöitti Soppeenmäen toria ja teki sitä tunnetuksi vapaa-ajan asukkaille. Tapahtuman aikana oli myös mahdollista palauttaa kyselylomake sille varattuun laatikkoon. Kuva 3 Kesäasukastapahtuma Internet-sivut Hanke on luonut Ylöjärven kaupungin internet-sivuille hankkeen omien sivujen lisäksi vapaa-ajan asukkaille suunnatut sivut: Vapaa-ajan asukkaiden omille sivuille on kerätty vapaa-ajan asumista koskevia hyödyllisiä linkkejä ja ajankohtaista tietoa. Sivujen tarkoitus on helpottaa oikean tiedon löytymistä. Sivuja on kehitetty ja päivitetty ahkerasti käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Moni käyttäjä on antanut palautetta sivuilta löytyvällä palautelomakkeella. Tärkeä osio sivuilla on Yksityiset palvelut -sivu. Se antaa paikallisille yrityksille mahdollisuuden tiedottaa vapaa-ajan asukkaille palveluistaan. Yksittäisiä yrityksiä ei nosteta esiin, vaan linkit vievät mm. yrittäjäyhdistysten sivuille ja erilaisiin yrityshakupalveluihin. Sivulla on myös mahdollisuus tutustua kyläkohtaisiin palveluhakemistoihin, joita on tehty useissa Ylöjärven kylissä. Sivuilla on myös mahdollisuus liittyä Ylöjärven Yrityspalvelun ylläpitämälle vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistalle, jolle lähetetään tiedotteita Ylöjärven palvelutarjonnasta muutaman kerran vuodessa. Ensimmäinen viesti listalle lähetettiin joulukuussa Vapaa-ajan asukkailla oli mahdollisuus antaa sähköpostiosoitteensa listalle kyselylomakkeen kautta. Työpaja yrittäjille Kyselytutkimuksen tuloksista nousi esiin vapaa-ajan asukkaiden palvelutoiveita. Kyselyyn vastaajilta tiedusteltiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Eniten kiinnostivat seuraavat palvelupaketit: mökkitalkkari, opastetut retket, auraus sekä metsä- ja

11 11 puutarhatyöt. Kaikista palveluista vapaa-ajan asukkaat ovat tulevaisuudessa kiinnostuneimpia käyttämään suoramyyntitiloja, kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluja, huolto- ja korjauspalveluja, toreja sekä rakennus- ja remontointipalveluja. Vastatakseen näihin palvelutoiveisiin hanke järjesti työpajan yrittäjille. Työpajaan oli vapaa pääsy ja kutsu julkaistiin kaikissa kolmessa paikallislehdessä. Työpaja jakaantui kahteen ryhmään, joissa toisessa keskityttiin mökkitalkkaritoimintaan ja toisessa opastettuihin retkiin. Työpajoihin osallistui yhteensä 7 yrittäjää. Mökkitalkkariryhmässä mietittiin mökkitalkkaripalveluiden tuotteistamista, hinnoittelua ja mainontaa. Retkiryhmässä keskityttiin suunnittelemaan matkailuyrittäjien yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelun kanssa toteuttamia opastettuja retkiä kesälle Ylöjärvi-Info Kyselytutkimuksen tulokset antoivat arvokasta tietoa siitä, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastaajilta kysyttiin, miten he haluaisivat saada tietoa palveluista. Kolme suosituinta tiedotuskanavaa olivat paikallislehdet, postitse lähetettävä materiaalipaketti sekä vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut. Kysyttäessä, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää, vastaajat ehdottivat seuraavia asioita: internetin parempi hyödyntäminen, kotiin jaettavat oppaat, paikallislehdet, ilmoitustaulut, sähköposti ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven Yrityspalvelu ja Ahopelto Group Oy toteuttavat yhdessä koko Ylöjärven kattavan yritys- ja palveluhakemiston Ylöjärvi-Infon Hanke on ollut uuden Ylöjärvi-Infon laatimisessa aktiivisesti mukana, sillä monet vapaa-ajan asukkaat toivoivat juuri tällaista kotiin lähetettävää palveluopasta. Hankkeen myötävaikutuksella tehtiin päätös, että vuonna 2013 uusi Ylöjärvi-Info lähetetään postitse myös kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille heidän kotiosoitteisiinsa. Tämä laaja jakelu vastaa hyvin kyselytutkimuksessa esiin tulleeseen toiveeseen, että tietoa palveluista lähetettäisiin myös postitse. Hanke on lisäksi vastannut hakemistoon tulevasta uudesta osiosta, jonka otsikko on Mökkitalkkaripalveluita. Hanketyöntekijä on selvittänyt Ylöjärven alueella toimivien mökkitalkkareiden nimet ja yhteystiedot ja nämä tiedot lisätään nyt ensimmäistä kertaa Ylöjärvi-Infoon. Tällä toimenpiteellä vastataan vapaa-ajan asukkaiden toiveeseen siitä, että tieto mökkitalkkaripalveluista löytyisi helpommin. Myös suoramyyntitilojen tietojen löytymiseen on uudessa hakemistossa kiinnitetty erityistä huomiota. Opastetut retket kesällä 2013 Hanke on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa vapaa-ajan asukkaiden toivomia opastettuja retkiä kesälle Hanketyöntekijä on suunnitellut retkien ohjelmaa ja toteutusta sekä ollut yhteydessä kohteisiin. Suoramyyntitilaretkien kohteet on saatu varmistettua ja kesällä 2013 järjestettävät retket toteutuvat 15.6., 26.6., 10.7., Lapsiperheille on suunniteltu omia retkiään ja nämä suoramyyntitilaretket toteutuvat 3.7. ja Retket suuntautuvat pääosin Ylöjärven maaseudulla sijaitseville suoramyyntitiloille ja tekevät paikallisia maaseutupalveluita tunnetuksi vapaa-ajan asukkaille ja myös paikallisille asukkaille. Retket toteutetaan yhteistyössä Vihreä Sydän -matkailuverkoston yrittäjien kanssa.

12 12 Opastetuista retkistä tiedotetaan mm. vapaa-ajan asukkaiden omilla nettisivuilla ja tulevassa Ylöjärven matkailuesitteessä. Myös vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistaa voidaan hyödyntää tiedottamisessa. Lisätietoja retkistä löytyy osoitteesta Kyläkauppa Kyselytutkimuksessa tuli selkeästi esiin toive Viljakkalan kyläkaupasta. Kauppaa on suunniteltu Viljakkalaan jo jonkin aikaa, sillä edellinen kauppa lopetti toimintansa yli vuosi sitten. Tällä hetkellä kauppahanke on jälleen vireillä ja hanketyöntekijä on ollut aktiivisesti mukana auttamassa viljakkalalaista yrittäjää mm. kyläkauppatukipapereiden kanssa. d) Aikataulut Hankkeen toteutusaika oli e) Resurssit Hankkeeseen palkattiin yksi kokopäiväinen työntekijä alkaen. Työntekijän toimipiste oli Ylöjärven kaupungintalolla. f) Toteutuksen organisaatio Hanketta hallinnoi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy ja hankkeen vastuuhenkilönä toimi toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki. g) Kustannukset ja rahoitus Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat euroa. Julkisen rahoituksen osuus hankkeen rahoituksesta oli 80 % eli euroa. Yksityisen rahoituksen osuus hankkeen rahoituksesta oli 20 % eli euroa. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta vastasivat seuraavat yhdistykset: Ylöjärven Yrittäjät ry, Kurun Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry, Vihreä Sydän ry ja Ylöjärven TaitoSakki ry. h) Raportointi ja seuranta Hankkeen toteutusta ja rahoituksen perusteita valvomaan asetettiin ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: Ylöjärven Yrityspalvelun edustaja Tiina Rinne- Järvensivu, Ylöjärven kaupungin edustaja Tiina Helminen, Ylöjärven vapaa-ajan asukas Risto Tuomola, matkailuyrittäjien edustaja Tiina Mäkelä, Ylöjärven TaitoSakki -yhdistyksen edustaja Tuula Ahlstedt, Ylöjärven Yrittäjien edustaja Kirsti Parviainen, Kurun Yrittäjien edustaja Tapani Tienari, Viljakkalan Yrittäjien edustaja Teuvo Hakanen ja rahoittajan (Kantri ry) edustaja Kari Kylkilahti. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä viisi kertaa. Ylöjärven Yrityspalvelu organisoi hanketta ja hankkeen vetäjä toimi ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Hakanen ja varapuheenjohtajaksi Tapani Tienari. Hanketyöntekijä piti päivittäistä tuntikirjanpitoa sekä listaa tapaamisista ja kokouksista. Hankkeessa laadittiin muutoshakemus, maksuhakemus (10/12), vuosiraportti 2012, loppuraportti ja viimeinen maksuhakemus (03/13). Hankkeen tiedotusta hoidettiin pääosin kaupungin internetsivujen, vapaa-ajan asukkaiden omien internet-sivujen, hankkeen internet-sivujen, paikallislehtien ja sähköpostin välityksellä. Myös Ylöjärven Yrityspalvelun Facebook-sivua hyödynnettiin.

13 13 i) Toteutusoletukset ja riskit Hankesuunnitelma loi hankkeelle selkeät tavoitteet ja oletuksena oli, että ne saadaan pääosin toteutettua. Mahdolliset riskit liittyivät lähinnä kyselyn toteuttamiseen. Jos kyselytutkimukseen ei olisi saatu vastauksia, olisi hankkeessa ollut vaikeaa edetä seuraaviin vaiheisiin. Tämä riski ei kuitenkaan realisoitunut ja vastauksia saatiin sen verran, että niistä pystyi tekemään johtopäätöksiä Ylöjärven vapaa-ajan asukkaiden palvelutoiveista. Ennakkosuunnitelman mukaisesti kaikki Ylöjärven yrittäjäyhdistykset olivat hankkeessa aktiivisesti mukana ja tukivat tavoitteiden saavuttamista. 4.3 Yhteistyökumppanit Hankkeeseen osallistui kolme paikallista yrittäjäyhdistystä (Ylöjärven Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry ja Kurun Yrittäjät ry) sekä Vihreä Sydän Matkailu ry ja Ylöjärven TaitoSakki ry. Kustakin yhdistyksestä valittiin edustaja hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa. Hanketyöntekijä tutustui paikallisten yritysten palvelutarjontaan, yritysten yhteistyöhön ja markkinointikanaviin tapaamalla ja kiertämällä yrityksiä sekä osallistumalla yhdistysten kokouksiin. Yrittäjillä puolestaan oli mahdollisuus osallistua vapaa-ajan asukkaille lähteneen kyselylomakkeen laadintaan. Yrittäjäyhdistykset osallistuivat aktiivisesti myös hankkeen järjestämän Kesäasukastapahtuman järjestelyihin. Kyselytutkimuksen tuloksista tiedotettiin yrittäjille aktiivisesti mm. yrittäjäyhdistysten kokouksissa. Hanke on lisäksi tehnyt läheistä yhteistyötä SVYE-hankkeen (Samassa veneessä yhdessä eteenpäin) ja Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Ylöjärven, Viljakkalan ja Kurun yrittäjät ovat paremmin tietoisia vapaa-ajan asukkaista potentiaalisena asiakasjoukkona. Kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja mitä palveluja heidän mielestään Ylöjärveltä puuttuu. Aktiivisella tiedottamisella hanke on lisännyt maaseudun yrittäjien tietoisuutta siitä, että Ylöjärvellä on yli 4000 vapaa-ajan asuntoa ja niillä lomailevat vapaa-ajan asukkaat ovat monelle yrittäjälle tärkeä asiakaskunta. Hanke on tuottanut yrittäjille arvokasta ja uutta tietoa siitä, mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja miten palvelutarjontaa kannattaa suunnata tulevaisuudessa. Vapaa-ajan asukkaat ovat paremmin tietoisia Ylöjärven palvelutarjonnasta. Hanke lähestyi keväällä 2012 vapaa-ajan asukkaita kyselylomakkeen myötä ja samalla lähetettiin tietoa paikallisista palveluista mm. Ylöjärven matkailuesitteen muodossa. Täysin uutena palveluna vapaa-ajan asukkaille hanke loi vapaa-ajan asukkaiden omat nettisivut, jotka löytyvät Ylöjärven kaupungin sivuilta. Nettisivujen avulla pystytään tiedottamaan niin kaupungin palveluista kuin yksityisistäkin palveluista. Hanke on luonut myös vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan, jota on jo hyödynnetty tiedottamiseen. Listalle voi edelleen liittyä vapaa-ajan asukkaiden omien nettisivujen kautta ja ilmoittautumisia on tullutkin useita. Paikalliset yrittäjät ja vapaa-ajan asukkaat kohtasivat hankkeen järjestämässä kesäasukastapahtumassa Ylöjärven torilla kesäkuussa Yrittäjillä oli tilaisuudessa mahdollisuus tehdä toimintaansa tunnetuksi vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa ja kaikilla

14 14 Ylöjärven yrittäjäyhdistyksillä olikin tilaisuudessa oma osastonsa. Paikalla olivat edustettuina myös Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonta, ympäristötoimi, kulttuuripalvelut, tekniset palvelut sekä Pirkanmaan Jätehuolto ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Vapaa-ajan asukkaita oli paikalla runsaasti ja tilaisuus sai myönteistä palautetta. Monet toivoivat, että tapahtuma järjestettäisiin myös jatkossa. Hanke on ollut mukana vilkastuttamassa Ylöjärven torin toimintaa. Kesällä 2012 hanke suunnitteli yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelun kanssa torille lukuisia teematapahtumia, joiden tarkoitus oli saada toimintaa Ylöjärven torille ja tehdä sitä tunnetuksi myös vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. Torstaitorien teemoja olivat mm. lähiruoka ja käsityöt. Säistä riippuen tapahtumat keräsivät hyvin osanottajia ja moni vapaa-ajan asukas vieraili Ylöjärven torilla ensimmäistä kertaa. Uusi yritys- ja palveluhakemisto lähetetään postitse kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille. Moni vapaa-ajan asukas toivoi, että tietoa palveluista lähetettäisiin myös postitse kotiin. Toiveena oli myös, että esim. mökkitalkkaripalveluista olisi selkeämmin tietoa saatavilla. Tämän palautteen johdosta hanke on ollut aktiivisesti mukana kokoamassa uutta, koko Ylöjärven kattavaa yritys- ja palveluhakemistoa Ylöjärvi-Infoa Hakemiston toteuttavat yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelu, Ylöjärven kaupunki ja Ahopelto Group Oy. Hanke on koonnut hakemistoon Ylöjärvellä toimivien mökkitalkkareiden tietoja ja nämä palveluntarjoajat on nyt koottu yhteen ensimmäistä kertaa. Kyselytutkimuksessa saadun palautteen ansiosta hakemisto on päätetty jakaa postitse Ylöjärven vakituisten asukkaiden lisäksi myös kaikille Ylöjärven vapaaajan asukkaille keväällä Tällä laajalla jakelulla pyritään vastaamaan kyselytutkimuksessa esiin tulleisiin toiveisiin. Kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin palvelutoiveisiin on vastattu järjestämällä yrittäjille työpaja ja kehittelemällä uusia tuotteita yhdessä yrittäjien kanssa. Työpaja järjestettiin ja sen ansiosta muutama yrittäjä päätti aloittaa mökkitalkkaritoiminnan. Työpajassa laitettiin alulle myös opastettujen retkien suunnittelu kesälle Suoramyyntitilaretket toteutuvat kesällä 2013 ja niistä tiedotetaan mm. Ylöjärven matkailuesitteen ja vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan avulla. Retkien avulla tietoisuus paikallisista palveluista paranee ja samalla vastataan kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin toiveisiin. Vapaa-ajan asukkaita on pyritty aktivoimaan mukaan kaupungin päätöksentekoon. Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä Ylöjärven kaupungin uuden asukaslautakunnan puheenjohtajaan ja ilmaissut huolensa siitä, että myös vapaa-ajan asukkaiden ja kylien edustajien olisi hyvä saada äänensä kuuluviin kaupungin organisaatiossa nyt kun sekä SVYE-hanke että VAPA-hanke päättyvät. Asukaslautakunta on maaliskuussa 2013 julkistanut hakevansa jäseniä Kuru- ja Viljakkala-neuvostoihin ja että jäsenten joukossa tulisi olla myös vapaa-ajan asukkaita. Hanke on tiedottanut jäsenhausta Ylöjärven kyläyhdistyksiä KyläNyt-hankkeen avulla ja pyrkinyt näin varmistamaan tiedon kulkeutumisen myös vapaa-ajan asukkaille. 5. Jatkotoimenpiteet Hankkeen aikana luodut vapaa-ajan asukkaiden omat internet-sivut jäävät kaupungin internetsivuille ja niitä kehitetään edelleen. Sivujen ylläpito-oikeudet jäävät Ylöjärven Yrityspalvelun haltuun. Sivujen avulla voidaan edelleen lisätä vapaa-ajan asukkaiden tietämystä paikallisista palveluista ja sivujen kautta on mahdollista liittyä vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistalle.

15 15 Kesän 2013 opastettujen retkien suunnittelua ja toteutusta jatketaan. Retkien ajankohdat ja kohteet on jo saatu varmennettua. Retkiä tullaan markkinoimaan mm. Ylöjärven uuden matkailuesitteen ja vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan avulla. Ylöjärven Yrityspalvelu on mukana retkien toteutuksessa ja osallistuu myös niiden markkinointiin. Kyselytutkimuksessa tuli voimakkaasti esiin toive Viljakkalan kyläkaupasta. Hanke on avustanut Viljakkalan alueella toimivaa yrittäjää laittamaan kauppahanketta alulle. Ylöjärven Yrityspalvelu jatkaa tätä työtä mahdollisuuksiensa mukaan ja tavoitteena on, että kauppa avataan kesällä Ylöjärvi-Info viimeistellään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet laajan jakelun onnistumiseksi. Laaja jakelu vastaa kyselytutkimuksessa esiin tulleeseen toiveeseen kotiin lähetettävästä palveluoppaasta. Vapaa-ajan asukkaat huomioidaan tulevilla Ylöjärven Markkinoilla. Tapahtumassa on kaupungin oma osasto, jonne Yrityspalvelu kutsuu edustajia kaupungin eri osastoilta. Kutsu markkinoille lähetetään postitse Ylöjärvi-Infon mukana. Hanke toivoo, että Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat aktivoituvat ja saavat edustajansa asukaslautakunnan alaisiin Kuru- ja Viljakkala-neuvostoihin. Asukaslautakunnalla on mahdollisuus kehittyä merkittäväksi osaksi yhteisöllistä päätöksentekoa ja se antaa myös vapaa-ajan asukkaille tilaisuuden saada äänensä kuuluviin.

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä Kyselytutkimuksen tulokset Ylöjärven kaupunki 1 Sisällys 1/3 Dia/sivu 1. Kyselytutkimuksen taustatietoja 5 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA Sisällys 1. Tausta ja tarve... 3 2. Toteutus... 3 2.1 Tiedotus... 3 2.2 Projektin käytännöt... 3 2.3 Mittauskäynnit... 4 2.4 Projektin

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

Kunnon kylät

Kunnon kylät Kunnon kylät 2013 2014 Hankesuunnitelma Ylöjärven kaupunki Sisällys 1 Hakija... 1 2 Hankkeen yleiskuvaus... 1 2.1 Lähtötilanne... 1 2.2 Hankkeen tarve... 1 2.3 Hankkeen kohderyhmä... 2 3 Toteutusaika...

Lisätiedot

LOHJAN KÄVELYKATUKOKEILU LOPPURAPORTTI

LOHJAN KÄVELYKATUKOKEILU LOPPURAPORTTI LOHJAN KÄVELYKATUKOKEILU 4.-18.8. 2017 LOPPURAPORTTI Kävelykatu toteutettiin Laurinkadun Suurlohjankadun puoleisessa päässä mukaan luettuna keskusaukion kaksi kenttää kartan osoittamalla alueella. Katualueesta

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus VERKOSTO JA HANKETAPAAMINEN 14. 15.4.2011 Verkatehdas Hämeenlinna Maaseudun kehittämistä verkostoilla ja valtakunnallisilla hankkeilla Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Asiakkaan

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT Yhdistysten viestintä 07.09.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöjärjestö Edistää yhdistysten välistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Putkeen menee! hanke

Putkeen menee! hanke Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke 1.1.2012-30.6.2014 Yleistä Putkeen menee!-hankkeesta Yleishyödyllinen kehittämishanke Hakijana ja toteuttajana Maveplan Oy Kesto

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot