Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä"

Transkriptio

1 1 LOPPURAPORTTI Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

2 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Raportti Hankkeen tavoitteet... 4 a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on... 4 b) Hankkeen keskeisimmät tavoitteet hankesuunnitelman mukaan Hankkeen toteutus... 5 c) Toimenpiteet hankesuunnitelman mukaan... 5 Taustatyö ja verkostoituminen... 6 Tiedotus... 7 Kyselytutkimus ja haastattelut... 8 Kesäasukastapahtuma... 9 Internet-sivut Työpaja yrittäjille Ylöjärvi-Info Opastetut retket kesällä Kyläkauppa d) Aikataulut e) Resurssit f) Toteutuksen organisaatio g) Kustannukset ja rahoitus h) Raportointi ja seuranta i) Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit... 13

3 3 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Jatkotoimenpiteet Teksti: Saija Selin Kuvat: Saija Selin

4 4 1. Hankkeen toteuttajan nimi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä, hankkeen numero Yhteenveto hankkeesta Hankkeen varsinainen toiminta alkoi , kun hankkeeseen palkattiin työntekijä. Hanketyöntekijänä toimi koko hankkeen ajan asti Saija Selin. Hankkeen kohderyhmänä olivat Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat ja paikalliset yrittäjät. Edellä mainitut olivat myös hankkeen hyödynsaajia. Hankkeen painopiste oli erityisesti maaseudun yritystoiminnassa. Hanke kohdistui tasaisesti Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan alueille. Hanke toteutti kyselytutkimuksen, joka lähetettiin kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille. Kyselytutkimuksen avulla saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä kaupallisia palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja mitä mieltä he ovat tiedotuksen riittävyydestä. Paikalliset yrittäjät olivat hankkeen toteutuksessa mukana heti alusta lähtien ja heillä oli mm. mahdollisuus osallistua kyselylomakkeen laadintaan. Hanketyöntekijä tiedotti kyselytutkimuksen tuloksista kattavasti kaikille Ylöjärven yrittäjille ja järjesti työpajan, jossa pohdittiin yhdessä yrittäjien kanssa vastauksia esiin tulleisiin palvelutoiveisiin. Palvelutoiveisiin on vastattu mm. järjestämällä opastettuja retkiä kesälle Hanke paransi vapaa-ajan asukkaille suunnattua tiedottamista luomalla vapaa-ajan asukkaille omat internet-sivut ja oman sähköpostilistan. Ylöjärven uusi yritys- ja palveluhakemisto Ylöjärvi- Info laadittiin yhteistyössä Ylöjärven Yrityspalvelun ja paikallisen yrittäjän kanssa ja se päätettiin hankkeen myötävaikutuksella lähettää myös kaikille vapaa-ajan asukkaille heidän kotiosoitteisiinsa. Saadun palautteen johdosta hakemistossa kiinnitettiin tänä vuonna erityistä huomiota mökkitalkkaripalveluihin ja suoramyyntitiloihin. Vapaa-ajan asukkaille järjestettiin kesäasukastapahtuma, jossa yleisöllä oli mahdollisuus kertoa mielipiteitään palveluihin liittyen sekä tavata kaupungin edustajia ja paikallisia yrittäjiä. Kesäasukastapahtuman lisäksi hanke oli mukana vilkastuttamassa Ylöjärven torin toimintaa koko kesän jatkuneiden teematapahtumien kautta. 4. Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjan 4 (Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen) toimenpidettä 421 (Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö) sekä toimenpidettä 321 (Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut).

5

6 6 Markkinointi: lisätään jo olemassa olevien yhdistysten, yritysten, suoramyyntitilojen ja paikallisten nähtävyyksien tunnettuutta, mökkiläisille suunnatun Internet-sivuston luominen kaupungin kotisivuille Kyselytulokset: kysely- ja haastatteluvastauksien analysointi ja tuloksista tiedottaminen Informaatio- ja keskustelutilaisuus yrittäjille Palvelutarjonnan muokkaus kysynnän mukaan: mahdollisten palvelupakettien ja monialaisten palvelujen ideointi, tulosten pohjalta esiin nousevien kehittämistoimenpiteiden kohdentaminen ja käytäntöön saattaminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen Uudet markkinointi- ja tiedottamiskeinot: mahdollisten uusien markkinointikeinojen ja tiedotustapojen selvittäminen Taustatyö ja verkostoituminen Hankkeeseen palkattiin työntekijä alkaen. Hanke aloitettiin tutustumalla paikalliseen yritystoimintaan ja yrittäjiin. Hanketyöntekijä on tehnyt tutustumis- ja verkostoitumiskäyntejä Kurun alueelle, Viljakkalan alueelle ja kanta-ylöjärvelle. Paikalliset yrittäjät esittelivät toimintaansa hanketyöntekijälle yrityskierroksilla, joita järjestettiin mm ja Viljakkalassa, Kurussa ja Ylöjärvellä. Tutustumiskierrokset järjestettiin yhteistyössä Kurun Yrittäjien, Viljakkalan Yrittäjien ja Ylöjärven Yrittäjien kanssa. Hanke on osallistunut aktiivisesti moniin yrittäjäyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, mm. Ylöjärven Yrittäjien Talviriehaan , Viljakkalan Yrittäjien Vilumpialaisiin ja Ylöjärven Yrittäjien Jäseniltaan Tapaamalla yrittäjiä ja keskustelemalla heidän kanssaan näissä tapahtumissa on saatu käsitys siitä, millaisia palveluja Ylöjärvellä on tarjolla, mitä markkinointikanavia yritykset käyttävät ja millaista yhteistyötä yritykset tekevät keskenään esim. markkinoinnin suhteen. Yrittäjät ovat myös voineet esittää hanketyöntekijälle odotuksiaan hankkeen toteutukseen liittyen. Hanke on lisäksi tehnyt läheistä yhteistyötä SVYE-hankkeen (Samassa veneessä yhdessä eteenpäin) ja Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa. Hanketyöntekijä on mm. osallistunut SVYE-hankkeen järjestämään Parkkuun kyläiltaan ja kertonut siellä kylän yrittäjille ja muille osallistujille hankkeesta sekä saanut samalla tietoa kylällä toimivista yrityksistä. SVYEhanke puolestaan oli mukana hankkeen järjestämässä Kesäasukastapahtumassa kertomassa kylien toiminnasta. Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa on järjestetty tapaaminen Pohjois-Kuruun ja siellä tehdyn yrityskierroksen kautta tutustuttu paikalliseen palvelutarjontaan. Hanke on lisäksi hyödyntänyt Pohjois-Kurun hankkeen tekemää Pohjois-Kurun palveluhakemistoa tiedottaessaan palveluista vapaa-ajan asukkaille.

7 7 Kuva 1 Tutustumiskäynti Pohjois-Kuruun Tiedotus Hankkeesta on tiedotettu paikallislehdissä (Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti ja Hämeenkyrön Sanomat), joissa on ollut useita artikkeleita hankkeesta. Tiedotuksen apuna on ollut myös Ylöjärven kaupungin julkaisema Kaupunkiuutiset. Artikkeleissa on käsitelty mm. hankkeen alkamista, kyselytutkimusta, Kesäasukastapahtumaa ja kyselytutkimuksen tuloksia. Hanketta on käsitelty myös radiossa, sillä Ylen Tampereen Radio haastatteli hanketyöntekijää Kesäasukastapahtumassa Haastattelu tuli ulos samana päivänä. Levikiltään suurimpaan paikallislehteen (Ylöjärven Uutiset) on laitettu maksullisia ilmoituksia hankkeen järjestämästä kesäasukastapahtumasta, joka pidettiin Ylöjärven torilla Soppeenmäessä. Kesäasukastapahtuma oli hyvin esillä myös paikallislehtien ja Ylöjärven kaupungin julkaisemissa tapahtumakalentereissa. Kesäasukastapahtuman mainonnassa hyödynnettiin lisäksi kattavasti Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan alueen ilmoitustauluja. Maksullisia lehti-ilmoituksia käytettiin myös hankkeen järjestämän työpajan mainostamiseen. Työpajan ilmoitus julkaistiin kaikissa kolmessa paikallislehdessä (Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti ja Hämeenkyrön Sanomat). Tiedottamisen apuna on käytetty Ylöjärven kaupungin internet-sivuja ja hankkeen omia internetsivuja (http://www.ylojarvi.fi/yrityspalvelut/vapa-hanke/), jotka luotiin pian hankkeen alkamisen jälkeen. Lisäksi hankkeen aikana on luotu vapaa-ajan asukkaiden omat internet-sivut (http://www.ylojarvi.fi/palvelut/vapaa-ajan-asukkaiden-palvelut/) ja myös näiden sivujen kautta on voitu kertoa hankkeen kuulumisia ja ajankohtaisia asioita. Myös Ylöjärven Yrityspalvelun Facebook-sivua on käytetty hankkeen asioista tiedottamiseen. Lisäksi hanketyöntekijä on käynyt kertomassa hankkeesta useissa Kurun Yrittäjien, Viljakkalan Yrittäjien ja Ylöjärven Yrittäjien kokouksissa sekä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallituksen kokouksissa. Hanketyöntekijä on ollut mukana kertomassa hankkeesta mm. Kurun Yrittäjien kokouksessa 17.4, Ylöjärven Yrittäjien kevätkokouksessa 17.4 ja Viljakkalan Yrittäjien kevätkokouksessa 2.5. Kyselytutkimuksen tulosten valmistuttua syksyllä 2012 hanketyöntekijä osallistui kaikkien yrittäjäyhdistysten (Kurun Yrittäjät, Viljakkalan Yrittäjät, Ylöjärven Yrittäjät) syyskokouksiin ja

8 8 kertoi tuloksista yrittäjille. Hanketyöntekijä vieraili kertomassa tuloksista myös Ylöjärven Yrityspalvelun hallituksen kokouksessa , valtuustoinfossa (paikalla kaikki Ylöjärven kaupunginvaltuuston jäsenet), Vihreä Sydän -matkailuyrittäjien kokouksessa , Matkailun Road Show tapahtumassa sekä Ylöjärven Rotary-klubin kokouksessa Ylöjärven Yrityspalvelu järjesti Kaupunki ja yrittäjät kohtaavat foorumin Hanketyöntekijällä oli tapahtumassa oma puheenvuoro, jossa kerrottiin mm. kyselytutkimuksen tuloksista ja tulevan kesän opastetuista retkistä. Ohjausryhmälle hankkeen etenemisestä on tiedotettu ohjausryhmän kokousten yhteydessä. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa: , , , ja Kyselytutkimus ja haastattelut Hanketyöntekijä laati Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille kyselylomakkeen, joka sisälsi kysymyksiä kaupallisten palvelujen käytöstä, tyytyväisyydestä palveluihin ja tiedottamisesta. Lomake lähetettiin luonnosvaiheessa Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan yrittäjille ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta lomakkeen sisällöstä ja toimivuudesta. Kommentteja saatiin muutamia ja ne otettiin huomioon lomakkeen viimeistelyssä. Lomakkeesta tehtiin myös sähköinen versio (e-lomake). Vapaa-ajan asukkaiden osoitetiedot tilattiin maistraatista, sillä Ylöjärven kaupunki ei ylläpidä rekisteriä vapaa-ajan asukkaistaan. Kyselylomake lähetettiin toukokuun 2012 aikana yhteensä 2580 henkilölle ja vastausaikaa oli asti. Vastauksia saatiin yhteensä 500 ja vastausprosentiksi muodostui 19. Suurin osa vastaajista ei asu vakituisesti Ylöjärvellä, joten vastaukset kuvastavat hyvin muualta Ylöjärvelle mökkeilemään tulevien palveluiden käyttöä ja toiveita. Kyselylomakkeen lisäksi tietoa kerättiin vapaa-ajan asukkaiden haastattelujen avulla. Hanketyöntekijä osallistui Karhen Markkinoille ja Parkkuun Kesäjuhliin Hankkeella oli molemmissa tapahtumissa oma pöytä ja jaossa materiaalia koskien hanketta ja paikallisia palveluja. Molemmissa tapahtumissa oli paikalla runsaasti vapaa-ajan asukkaita, joten kohdeyleisöä tavoitettiin hyvin. Karhella suoritettiin 13 haastattelua ja Parkkuussa 10 haastattelua. Haastatteluissa keskityttiin keräämään palautetta Ylöjärven kaupallisista palveluista.

9 9 Kuva 2 Parkkuun Kesäjuhlat Kyselytutkimuksen ja haastattelujen vastaukset analysoitiin ja raportti tuloksista julkaistiin hankkeen internet-sivuilla: Tuloksista lähetettiin lehdistötiedote ja lisäksi hanketyöntekijä kiersi yrittäjäyhdistysten kokouksissa kertomassa tuloksista syksyn 2012 aikana. Myös kaupungin työntekijöille ja päätöksentekijöille tiedotettiin tuloksista mm. valtuustoinfossa. Kyselytutkimus antoi arvokasta tietoa siitä, mitä palveluja Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja miten tiedotus palveluista toimii. Tyypillinen kyselyyn vastannut vapaa-ajan asukas oli vuotias, eläkkeellä oleva mies tai nainen, joka viettää noin 70 päivää vuodessa vapaaajan asunnollaan yhdessä puolisonsa kanssa. Suurin osa vastaajista ei asu vakituisesti Ylöjärvellä. Vapaa-ajan asukkaiden viisi eniten käyttämää palvelua Ylöjärvellä ovat päivittäistavarakauppa, rakennusmateriaalit, kahvila- ja ravintolapalvelut, torit sekä erikoistavarakauppa. Vapaa-ajan asukkaat ovat tulevaisuudessa kiinnostuneimpia käyttämään suoramyyntitiloja, kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluja, huolto- ja korjauspalveluja, toreja sekä rakennus- ja remontointipalveluja. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan hankkeen internet-sivuilta: Kesäasukastapahtuma Hanke järjesti kesäasukastapahtuman Ylöjärven torilla Soppeenmäessä Kutsu tapahtumaan lähetettiin kyselylomakkeen mukana toukokuun 2012 aikana. Tapahtuman tarkoitus oli kerätä Ylöjärven yrittäjiä, kaupungin työntekijöitä ja vapaa-ajan asukkaita yhteen sekä tutustuttaa vapaa-ajan asukkaita paikallisiin asukkaisiin ja paikalliseen torielämään. Tapahtuma keräsi noin 500 osallistujaa ja se sai myönteistä palautetta. Paikalla oli runsaasti vapaa-ajan asukkaita. Tapahtumassa paikalliset yrittäjät saivat tuoda esiin omaa tarjontaansa ja vapaa-ajan asukkailla oli mahdollisuus tavata yrittäjiä ja kaupungin edustajia. Edustettuina olivat seuraavat kaupungin yksiköt: Ylöjärven Yrityspalvelu/VAPA-hanke, kulttuuripalvelut, ympäristötoimi, rakennusvalvonta ja tekniset palvelut. Mukana olivat myös SVYE-hanke, Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Ylöjärven Yrittäjillä, Kurun Yrittäjillä, Viljakkalan Yrittäjillä ja TaitoSakilla oli tapahtumassa

10 10 yhteinen osasto, jossa yrittäjät esittelivät toimintaansa tapahtuman osallistujille. Vihreä Sydän matkailuyrittäjillä oli oma osastonsa. Tapahtumassa oli palveluista tiedottamisen lisäksi ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Tapahtuma elävöitti Soppeenmäen toria ja teki sitä tunnetuksi vapaa-ajan asukkaille. Tapahtuman aikana oli myös mahdollista palauttaa kyselylomake sille varattuun laatikkoon. Kuva 3 Kesäasukastapahtuma Internet-sivut Hanke on luonut Ylöjärven kaupungin internet-sivuille hankkeen omien sivujen lisäksi vapaa-ajan asukkaille suunnatut sivut: Vapaa-ajan asukkaiden omille sivuille on kerätty vapaa-ajan asumista koskevia hyödyllisiä linkkejä ja ajankohtaista tietoa. Sivujen tarkoitus on helpottaa oikean tiedon löytymistä. Sivuja on kehitetty ja päivitetty ahkerasti käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Moni käyttäjä on antanut palautetta sivuilta löytyvällä palautelomakkeella. Tärkeä osio sivuilla on Yksityiset palvelut -sivu. Se antaa paikallisille yrityksille mahdollisuuden tiedottaa vapaa-ajan asukkaille palveluistaan. Yksittäisiä yrityksiä ei nosteta esiin, vaan linkit vievät mm. yrittäjäyhdistysten sivuille ja erilaisiin yrityshakupalveluihin. Sivulla on myös mahdollisuus tutustua kyläkohtaisiin palveluhakemistoihin, joita on tehty useissa Ylöjärven kylissä. Sivuilla on myös mahdollisuus liittyä Ylöjärven Yrityspalvelun ylläpitämälle vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistalle, jolle lähetetään tiedotteita Ylöjärven palvelutarjonnasta muutaman kerran vuodessa. Ensimmäinen viesti listalle lähetettiin joulukuussa Vapaa-ajan asukkailla oli mahdollisuus antaa sähköpostiosoitteensa listalle kyselylomakkeen kautta. Työpaja yrittäjille Kyselytutkimuksen tuloksista nousi esiin vapaa-ajan asukkaiden palvelutoiveita. Kyselyyn vastaajilta tiedusteltiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Eniten kiinnostivat seuraavat palvelupaketit: mökkitalkkari, opastetut retket, auraus sekä metsä- ja

11 11 puutarhatyöt. Kaikista palveluista vapaa-ajan asukkaat ovat tulevaisuudessa kiinnostuneimpia käyttämään suoramyyntitiloja, kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluja, huolto- ja korjauspalveluja, toreja sekä rakennus- ja remontointipalveluja. Vastatakseen näihin palvelutoiveisiin hanke järjesti työpajan yrittäjille. Työpajaan oli vapaa pääsy ja kutsu julkaistiin kaikissa kolmessa paikallislehdessä. Työpaja jakaantui kahteen ryhmään, joissa toisessa keskityttiin mökkitalkkaritoimintaan ja toisessa opastettuihin retkiin. Työpajoihin osallistui yhteensä 7 yrittäjää. Mökkitalkkariryhmässä mietittiin mökkitalkkaripalveluiden tuotteistamista, hinnoittelua ja mainontaa. Retkiryhmässä keskityttiin suunnittelemaan matkailuyrittäjien yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelun kanssa toteuttamia opastettuja retkiä kesälle Ylöjärvi-Info Kyselytutkimuksen tulokset antoivat arvokasta tietoa siitä, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastaajilta kysyttiin, miten he haluaisivat saada tietoa palveluista. Kolme suosituinta tiedotuskanavaa olivat paikallislehdet, postitse lähetettävä materiaalipaketti sekä vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut. Kysyttäessä, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää, vastaajat ehdottivat seuraavia asioita: internetin parempi hyödyntäminen, kotiin jaettavat oppaat, paikallislehdet, ilmoitustaulut, sähköposti ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven Yrityspalvelu ja Ahopelto Group Oy toteuttavat yhdessä koko Ylöjärven kattavan yritys- ja palveluhakemiston Ylöjärvi-Infon Hanke on ollut uuden Ylöjärvi-Infon laatimisessa aktiivisesti mukana, sillä monet vapaa-ajan asukkaat toivoivat juuri tällaista kotiin lähetettävää palveluopasta. Hankkeen myötävaikutuksella tehtiin päätös, että vuonna 2013 uusi Ylöjärvi-Info lähetetään postitse myös kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille heidän kotiosoitteisiinsa. Tämä laaja jakelu vastaa hyvin kyselytutkimuksessa esiin tulleeseen toiveeseen, että tietoa palveluista lähetettäisiin myös postitse. Hanke on lisäksi vastannut hakemistoon tulevasta uudesta osiosta, jonka otsikko on Mökkitalkkaripalveluita. Hanketyöntekijä on selvittänyt Ylöjärven alueella toimivien mökkitalkkareiden nimet ja yhteystiedot ja nämä tiedot lisätään nyt ensimmäistä kertaa Ylöjärvi-Infoon. Tällä toimenpiteellä vastataan vapaa-ajan asukkaiden toiveeseen siitä, että tieto mökkitalkkaripalveluista löytyisi helpommin. Myös suoramyyntitilojen tietojen löytymiseen on uudessa hakemistossa kiinnitetty erityistä huomiota. Opastetut retket kesällä 2013 Hanke on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa vapaa-ajan asukkaiden toivomia opastettuja retkiä kesälle Hanketyöntekijä on suunnitellut retkien ohjelmaa ja toteutusta sekä ollut yhteydessä kohteisiin. Suoramyyntitilaretkien kohteet on saatu varmistettua ja kesällä 2013 järjestettävät retket toteutuvat 15.6., 26.6., 10.7., Lapsiperheille on suunniteltu omia retkiään ja nämä suoramyyntitilaretket toteutuvat 3.7. ja Retket suuntautuvat pääosin Ylöjärven maaseudulla sijaitseville suoramyyntitiloille ja tekevät paikallisia maaseutupalveluita tunnetuksi vapaa-ajan asukkaille ja myös paikallisille asukkaille. Retket toteutetaan yhteistyössä Vihreä Sydän -matkailuverkoston yrittäjien kanssa.

12 12 Opastetuista retkistä tiedotetaan mm. vapaa-ajan asukkaiden omilla nettisivuilla ja tulevassa Ylöjärven matkailuesitteessä. Myös vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistaa voidaan hyödyntää tiedottamisessa. Lisätietoja retkistä löytyy osoitteesta Kyläkauppa Kyselytutkimuksessa tuli selkeästi esiin toive Viljakkalan kyläkaupasta. Kauppaa on suunniteltu Viljakkalaan jo jonkin aikaa, sillä edellinen kauppa lopetti toimintansa yli vuosi sitten. Tällä hetkellä kauppahanke on jälleen vireillä ja hanketyöntekijä on ollut aktiivisesti mukana auttamassa viljakkalalaista yrittäjää mm. kyläkauppatukipapereiden kanssa. d) Aikataulut Hankkeen toteutusaika oli e) Resurssit Hankkeeseen palkattiin yksi kokopäiväinen työntekijä alkaen. Työntekijän toimipiste oli Ylöjärven kaupungintalolla. f) Toteutuksen organisaatio Hanketta hallinnoi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy ja hankkeen vastuuhenkilönä toimi toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki. g) Kustannukset ja rahoitus Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat euroa. Julkisen rahoituksen osuus hankkeen rahoituksesta oli 80 % eli euroa. Yksityisen rahoituksen osuus hankkeen rahoituksesta oli 20 % eli euroa. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta vastasivat seuraavat yhdistykset: Ylöjärven Yrittäjät ry, Kurun Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry, Vihreä Sydän ry ja Ylöjärven TaitoSakki ry. h) Raportointi ja seuranta Hankkeen toteutusta ja rahoituksen perusteita valvomaan asetettiin ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: Ylöjärven Yrityspalvelun edustaja Tiina Rinne- Järvensivu, Ylöjärven kaupungin edustaja Tiina Helminen, Ylöjärven vapaa-ajan asukas Risto Tuomola, matkailuyrittäjien edustaja Tiina Mäkelä, Ylöjärven TaitoSakki -yhdistyksen edustaja Tuula Ahlstedt, Ylöjärven Yrittäjien edustaja Kirsti Parviainen, Kurun Yrittäjien edustaja Tapani Tienari, Viljakkalan Yrittäjien edustaja Teuvo Hakanen ja rahoittajan (Kantri ry) edustaja Kari Kylkilahti. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä viisi kertaa. Ylöjärven Yrityspalvelu organisoi hanketta ja hankkeen vetäjä toimi ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Hakanen ja varapuheenjohtajaksi Tapani Tienari. Hanketyöntekijä piti päivittäistä tuntikirjanpitoa sekä listaa tapaamisista ja kokouksista. Hankkeessa laadittiin muutoshakemus, maksuhakemus (10/12), vuosiraportti 2012, loppuraportti ja viimeinen maksuhakemus (03/13). Hankkeen tiedotusta hoidettiin pääosin kaupungin internetsivujen, vapaa-ajan asukkaiden omien internet-sivujen, hankkeen internet-sivujen, paikallislehtien ja sähköpostin välityksellä. Myös Ylöjärven Yrityspalvelun Facebook-sivua hyödynnettiin.

13 13 i) Toteutusoletukset ja riskit Hankesuunnitelma loi hankkeelle selkeät tavoitteet ja oletuksena oli, että ne saadaan pääosin toteutettua. Mahdolliset riskit liittyivät lähinnä kyselyn toteuttamiseen. Jos kyselytutkimukseen ei olisi saatu vastauksia, olisi hankkeessa ollut vaikeaa edetä seuraaviin vaiheisiin. Tämä riski ei kuitenkaan realisoitunut ja vastauksia saatiin sen verran, että niistä pystyi tekemään johtopäätöksiä Ylöjärven vapaa-ajan asukkaiden palvelutoiveista. Ennakkosuunnitelman mukaisesti kaikki Ylöjärven yrittäjäyhdistykset olivat hankkeessa aktiivisesti mukana ja tukivat tavoitteiden saavuttamista. 4.3 Yhteistyökumppanit Hankkeeseen osallistui kolme paikallista yrittäjäyhdistystä (Ylöjärven Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry ja Kurun Yrittäjät ry) sekä Vihreä Sydän Matkailu ry ja Ylöjärven TaitoSakki ry. Kustakin yhdistyksestä valittiin edustaja hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa. Hanketyöntekijä tutustui paikallisten yritysten palvelutarjontaan, yritysten yhteistyöhön ja markkinointikanaviin tapaamalla ja kiertämällä yrityksiä sekä osallistumalla yhdistysten kokouksiin. Yrittäjillä puolestaan oli mahdollisuus osallistua vapaa-ajan asukkaille lähteneen kyselylomakkeen laadintaan. Yrittäjäyhdistykset osallistuivat aktiivisesti myös hankkeen järjestämän Kesäasukastapahtuman järjestelyihin. Kyselytutkimuksen tuloksista tiedotettiin yrittäjille aktiivisesti mm. yrittäjäyhdistysten kokouksissa. Hanke on lisäksi tehnyt läheistä yhteistyötä SVYE-hankkeen (Samassa veneessä yhdessä eteenpäin) ja Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Ylöjärven, Viljakkalan ja Kurun yrittäjät ovat paremmin tietoisia vapaa-ajan asukkaista potentiaalisena asiakasjoukkona. Kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja mitä palveluja heidän mielestään Ylöjärveltä puuttuu. Aktiivisella tiedottamisella hanke on lisännyt maaseudun yrittäjien tietoisuutta siitä, että Ylöjärvellä on yli 4000 vapaa-ajan asuntoa ja niillä lomailevat vapaa-ajan asukkaat ovat monelle yrittäjälle tärkeä asiakaskunta. Hanke on tuottanut yrittäjille arvokasta ja uutta tietoa siitä, mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja miten palvelutarjontaa kannattaa suunnata tulevaisuudessa. Vapaa-ajan asukkaat ovat paremmin tietoisia Ylöjärven palvelutarjonnasta. Hanke lähestyi keväällä 2012 vapaa-ajan asukkaita kyselylomakkeen myötä ja samalla lähetettiin tietoa paikallisista palveluista mm. Ylöjärven matkailuesitteen muodossa. Täysin uutena palveluna vapaa-ajan asukkaille hanke loi vapaa-ajan asukkaiden omat nettisivut, jotka löytyvät Ylöjärven kaupungin sivuilta. Nettisivujen avulla pystytään tiedottamaan niin kaupungin palveluista kuin yksityisistäkin palveluista. Hanke on luonut myös vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan, jota on jo hyödynnetty tiedottamiseen. Listalle voi edelleen liittyä vapaa-ajan asukkaiden omien nettisivujen kautta ja ilmoittautumisia on tullutkin useita. Paikalliset yrittäjät ja vapaa-ajan asukkaat kohtasivat hankkeen järjestämässä kesäasukastapahtumassa Ylöjärven torilla kesäkuussa Yrittäjillä oli tilaisuudessa mahdollisuus tehdä toimintaansa tunnetuksi vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa ja kaikilla

14 14 Ylöjärven yrittäjäyhdistyksillä olikin tilaisuudessa oma osastonsa. Paikalla olivat edustettuina myös Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonta, ympäristötoimi, kulttuuripalvelut, tekniset palvelut sekä Pirkanmaan Jätehuolto ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Vapaa-ajan asukkaita oli paikalla runsaasti ja tilaisuus sai myönteistä palautetta. Monet toivoivat, että tapahtuma järjestettäisiin myös jatkossa. Hanke on ollut mukana vilkastuttamassa Ylöjärven torin toimintaa. Kesällä 2012 hanke suunnitteli yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelun kanssa torille lukuisia teematapahtumia, joiden tarkoitus oli saada toimintaa Ylöjärven torille ja tehdä sitä tunnetuksi myös vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. Torstaitorien teemoja olivat mm. lähiruoka ja käsityöt. Säistä riippuen tapahtumat keräsivät hyvin osanottajia ja moni vapaa-ajan asukas vieraili Ylöjärven torilla ensimmäistä kertaa. Uusi yritys- ja palveluhakemisto lähetetään postitse kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille. Moni vapaa-ajan asukas toivoi, että tietoa palveluista lähetettäisiin myös postitse kotiin. Toiveena oli myös, että esim. mökkitalkkaripalveluista olisi selkeämmin tietoa saatavilla. Tämän palautteen johdosta hanke on ollut aktiivisesti mukana kokoamassa uutta, koko Ylöjärven kattavaa yritys- ja palveluhakemistoa Ylöjärvi-Infoa Hakemiston toteuttavat yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelu, Ylöjärven kaupunki ja Ahopelto Group Oy. Hanke on koonnut hakemistoon Ylöjärvellä toimivien mökkitalkkareiden tietoja ja nämä palveluntarjoajat on nyt koottu yhteen ensimmäistä kertaa. Kyselytutkimuksessa saadun palautteen ansiosta hakemisto on päätetty jakaa postitse Ylöjärven vakituisten asukkaiden lisäksi myös kaikille Ylöjärven vapaaajan asukkaille keväällä Tällä laajalla jakelulla pyritään vastaamaan kyselytutkimuksessa esiin tulleisiin toiveisiin. Kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin palvelutoiveisiin on vastattu järjestämällä yrittäjille työpaja ja kehittelemällä uusia tuotteita yhdessä yrittäjien kanssa. Työpaja järjestettiin ja sen ansiosta muutama yrittäjä päätti aloittaa mökkitalkkaritoiminnan. Työpajassa laitettiin alulle myös opastettujen retkien suunnittelu kesälle Suoramyyntitilaretket toteutuvat kesällä 2013 ja niistä tiedotetaan mm. Ylöjärven matkailuesitteen ja vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan avulla. Retkien avulla tietoisuus paikallisista palveluista paranee ja samalla vastataan kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin toiveisiin. Vapaa-ajan asukkaita on pyritty aktivoimaan mukaan kaupungin päätöksentekoon. Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä Ylöjärven kaupungin uuden asukaslautakunnan puheenjohtajaan ja ilmaissut huolensa siitä, että myös vapaa-ajan asukkaiden ja kylien edustajien olisi hyvä saada äänensä kuuluviin kaupungin organisaatiossa nyt kun sekä SVYE-hanke että VAPA-hanke päättyvät. Asukaslautakunta on maaliskuussa 2013 julkistanut hakevansa jäseniä Kuru- ja Viljakkala-neuvostoihin ja että jäsenten joukossa tulisi olla myös vapaa-ajan asukkaita. Hanke on tiedottanut jäsenhausta Ylöjärven kyläyhdistyksiä KyläNyt-hankkeen avulla ja pyrkinyt näin varmistamaan tiedon kulkeutumisen myös vapaa-ajan asukkaille. 5. Jatkotoimenpiteet Hankkeen aikana luodut vapaa-ajan asukkaiden omat internet-sivut jäävät kaupungin internetsivuille ja niitä kehitetään edelleen. Sivujen ylläpito-oikeudet jäävät Ylöjärven Yrityspalvelun haltuun. Sivujen avulla voidaan edelleen lisätä vapaa-ajan asukkaiden tietämystä paikallisista palveluista ja sivujen kautta on mahdollista liittyä vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistalle.

15 15 Kesän 2013 opastettujen retkien suunnittelua ja toteutusta jatketaan. Retkien ajankohdat ja kohteet on jo saatu varmennettua. Retkiä tullaan markkinoimaan mm. Ylöjärven uuden matkailuesitteen ja vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan avulla. Ylöjärven Yrityspalvelu on mukana retkien toteutuksessa ja osallistuu myös niiden markkinointiin. Kyselytutkimuksessa tuli voimakkaasti esiin toive Viljakkalan kyläkaupasta. Hanke on avustanut Viljakkalan alueella toimivaa yrittäjää laittamaan kauppahanketta alulle. Ylöjärven Yrityspalvelu jatkaa tätä työtä mahdollisuuksiensa mukaan ja tavoitteena on, että kauppa avataan kesällä Ylöjärvi-Info viimeistellään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet laajan jakelun onnistumiseksi. Laaja jakelu vastaa kyselytutkimuksessa esiin tulleeseen toiveeseen kotiin lähetettävästä palveluoppaasta. Vapaa-ajan asukkaat huomioidaan tulevilla Ylöjärven Markkinoilla. Tapahtumassa on kaupungin oma osasto, jonne Yrityspalvelu kutsuu edustajia kaupungin eri osastoilta. Kutsu markkinoille lähetetään postitse Ylöjärvi-Infon mukana. Hanke toivoo, että Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat aktivoituvat ja saavat edustajansa asukaslautakunnan alaisiin Kuru- ja Viljakkala-neuvostoihin. Asukaslautakunnalla on mahdollisuus kehittyä merkittäväksi osaksi yhteisöllistä päätöksentekoa ja se antaa myös vapaa-ajan asukkaille tilaisuuden saada äänensä kuuluviin.

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 Sisältö 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

Vistalt ja muhalt Perinnetietoa Paimiosta

Vistalt ja muhalt Perinnetietoa Paimiosta Paimion Perinneyhdistys ry Vistalt ja muhalt Perinnetietoa Paimiosta Hanketunnus: 12551 Toteutusaika: 1.4.2011 30.6.2014 1. Yhteenveto hankkeesta Vistalt ja muhalt Perinnetietoa Paimiosta oli Paimion Perinneyhdistys

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8.

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8. 1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen Loppuraportti Milja Hirvonen Kuopio 8.8.2011 2 Projektin taustaa Projektin tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Loppuraportti 1.1.2012 31.12.2014 Diaarinumero 1306/3560-2011 Hankkeen numero: 15111 HAMKin kohdenumero: 7712509 Hankkeen toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot