Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä"

Transkriptio

1 1 LOPPURAPORTTI Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

2 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Raportti Hankkeen tavoitteet... 4 a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on... 4 b) Hankkeen keskeisimmät tavoitteet hankesuunnitelman mukaan Hankkeen toteutus... 5 c) Toimenpiteet hankesuunnitelman mukaan... 5 Taustatyö ja verkostoituminen... 6 Tiedotus... 7 Kyselytutkimus ja haastattelut... 8 Kesäasukastapahtuma... 9 Internet-sivut Työpaja yrittäjille Ylöjärvi-Info Opastetut retket kesällä Kyläkauppa d) Aikataulut e) Resurssit f) Toteutuksen organisaatio g) Kustannukset ja rahoitus h) Raportointi ja seuranta i) Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit... 13

3 3 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Jatkotoimenpiteet Teksti: Saija Selin Kuvat: Saija Selin

4 4 1. Hankkeen toteuttajan nimi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä, hankkeen numero Yhteenveto hankkeesta Hankkeen varsinainen toiminta alkoi , kun hankkeeseen palkattiin työntekijä. Hanketyöntekijänä toimi koko hankkeen ajan asti Saija Selin. Hankkeen kohderyhmänä olivat Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat ja paikalliset yrittäjät. Edellä mainitut olivat myös hankkeen hyödynsaajia. Hankkeen painopiste oli erityisesti maaseudun yritystoiminnassa. Hanke kohdistui tasaisesti Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan alueille. Hanke toteutti kyselytutkimuksen, joka lähetettiin kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille. Kyselytutkimuksen avulla saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä kaupallisia palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja mitä mieltä he ovat tiedotuksen riittävyydestä. Paikalliset yrittäjät olivat hankkeen toteutuksessa mukana heti alusta lähtien ja heillä oli mm. mahdollisuus osallistua kyselylomakkeen laadintaan. Hanketyöntekijä tiedotti kyselytutkimuksen tuloksista kattavasti kaikille Ylöjärven yrittäjille ja järjesti työpajan, jossa pohdittiin yhdessä yrittäjien kanssa vastauksia esiin tulleisiin palvelutoiveisiin. Palvelutoiveisiin on vastattu mm. järjestämällä opastettuja retkiä kesälle Hanke paransi vapaa-ajan asukkaille suunnattua tiedottamista luomalla vapaa-ajan asukkaille omat internet-sivut ja oman sähköpostilistan. Ylöjärven uusi yritys- ja palveluhakemisto Ylöjärvi- Info laadittiin yhteistyössä Ylöjärven Yrityspalvelun ja paikallisen yrittäjän kanssa ja se päätettiin hankkeen myötävaikutuksella lähettää myös kaikille vapaa-ajan asukkaille heidän kotiosoitteisiinsa. Saadun palautteen johdosta hakemistossa kiinnitettiin tänä vuonna erityistä huomiota mökkitalkkaripalveluihin ja suoramyyntitiloihin. Vapaa-ajan asukkaille järjestettiin kesäasukastapahtuma, jossa yleisöllä oli mahdollisuus kertoa mielipiteitään palveluihin liittyen sekä tavata kaupungin edustajia ja paikallisia yrittäjiä. Kesäasukastapahtuman lisäksi hanke oli mukana vilkastuttamassa Ylöjärven torin toimintaa koko kesän jatkuneiden teematapahtumien kautta. 4. Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjan 4 (Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen) toimenpidettä 421 (Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö) sekä toimenpidettä 321 (Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut).

5

6 6 Markkinointi: lisätään jo olemassa olevien yhdistysten, yritysten, suoramyyntitilojen ja paikallisten nähtävyyksien tunnettuutta, mökkiläisille suunnatun Internet-sivuston luominen kaupungin kotisivuille Kyselytulokset: kysely- ja haastatteluvastauksien analysointi ja tuloksista tiedottaminen Informaatio- ja keskustelutilaisuus yrittäjille Palvelutarjonnan muokkaus kysynnän mukaan: mahdollisten palvelupakettien ja monialaisten palvelujen ideointi, tulosten pohjalta esiin nousevien kehittämistoimenpiteiden kohdentaminen ja käytäntöön saattaminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen Uudet markkinointi- ja tiedottamiskeinot: mahdollisten uusien markkinointikeinojen ja tiedotustapojen selvittäminen Taustatyö ja verkostoituminen Hankkeeseen palkattiin työntekijä alkaen. Hanke aloitettiin tutustumalla paikalliseen yritystoimintaan ja yrittäjiin. Hanketyöntekijä on tehnyt tutustumis- ja verkostoitumiskäyntejä Kurun alueelle, Viljakkalan alueelle ja kanta-ylöjärvelle. Paikalliset yrittäjät esittelivät toimintaansa hanketyöntekijälle yrityskierroksilla, joita järjestettiin mm ja Viljakkalassa, Kurussa ja Ylöjärvellä. Tutustumiskierrokset järjestettiin yhteistyössä Kurun Yrittäjien, Viljakkalan Yrittäjien ja Ylöjärven Yrittäjien kanssa. Hanke on osallistunut aktiivisesti moniin yrittäjäyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, mm. Ylöjärven Yrittäjien Talviriehaan , Viljakkalan Yrittäjien Vilumpialaisiin ja Ylöjärven Yrittäjien Jäseniltaan Tapaamalla yrittäjiä ja keskustelemalla heidän kanssaan näissä tapahtumissa on saatu käsitys siitä, millaisia palveluja Ylöjärvellä on tarjolla, mitä markkinointikanavia yritykset käyttävät ja millaista yhteistyötä yritykset tekevät keskenään esim. markkinoinnin suhteen. Yrittäjät ovat myös voineet esittää hanketyöntekijälle odotuksiaan hankkeen toteutukseen liittyen. Hanke on lisäksi tehnyt läheistä yhteistyötä SVYE-hankkeen (Samassa veneessä yhdessä eteenpäin) ja Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa. Hanketyöntekijä on mm. osallistunut SVYE-hankkeen järjestämään Parkkuun kyläiltaan ja kertonut siellä kylän yrittäjille ja muille osallistujille hankkeesta sekä saanut samalla tietoa kylällä toimivista yrityksistä. SVYEhanke puolestaan oli mukana hankkeen järjestämässä Kesäasukastapahtumassa kertomassa kylien toiminnasta. Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa on järjestetty tapaaminen Pohjois-Kuruun ja siellä tehdyn yrityskierroksen kautta tutustuttu paikalliseen palvelutarjontaan. Hanke on lisäksi hyödyntänyt Pohjois-Kurun hankkeen tekemää Pohjois-Kurun palveluhakemistoa tiedottaessaan palveluista vapaa-ajan asukkaille.

7 7 Kuva 1 Tutustumiskäynti Pohjois-Kuruun Tiedotus Hankkeesta on tiedotettu paikallislehdissä (Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti ja Hämeenkyrön Sanomat), joissa on ollut useita artikkeleita hankkeesta. Tiedotuksen apuna on ollut myös Ylöjärven kaupungin julkaisema Kaupunkiuutiset. Artikkeleissa on käsitelty mm. hankkeen alkamista, kyselytutkimusta, Kesäasukastapahtumaa ja kyselytutkimuksen tuloksia. Hanketta on käsitelty myös radiossa, sillä Ylen Tampereen Radio haastatteli hanketyöntekijää Kesäasukastapahtumassa Haastattelu tuli ulos samana päivänä. Levikiltään suurimpaan paikallislehteen (Ylöjärven Uutiset) on laitettu maksullisia ilmoituksia hankkeen järjestämästä kesäasukastapahtumasta, joka pidettiin Ylöjärven torilla Soppeenmäessä. Kesäasukastapahtuma oli hyvin esillä myös paikallislehtien ja Ylöjärven kaupungin julkaisemissa tapahtumakalentereissa. Kesäasukastapahtuman mainonnassa hyödynnettiin lisäksi kattavasti Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan alueen ilmoitustauluja. Maksullisia lehti-ilmoituksia käytettiin myös hankkeen järjestämän työpajan mainostamiseen. Työpajan ilmoitus julkaistiin kaikissa kolmessa paikallislehdessä (Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti ja Hämeenkyrön Sanomat). Tiedottamisen apuna on käytetty Ylöjärven kaupungin internet-sivuja ja hankkeen omia internetsivuja (http://www.ylojarvi.fi/yrityspalvelut/vapa-hanke/), jotka luotiin pian hankkeen alkamisen jälkeen. Lisäksi hankkeen aikana on luotu vapaa-ajan asukkaiden omat internet-sivut (http://www.ylojarvi.fi/palvelut/vapaa-ajan-asukkaiden-palvelut/) ja myös näiden sivujen kautta on voitu kertoa hankkeen kuulumisia ja ajankohtaisia asioita. Myös Ylöjärven Yrityspalvelun Facebook-sivua on käytetty hankkeen asioista tiedottamiseen. Lisäksi hanketyöntekijä on käynyt kertomassa hankkeesta useissa Kurun Yrittäjien, Viljakkalan Yrittäjien ja Ylöjärven Yrittäjien kokouksissa sekä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallituksen kokouksissa. Hanketyöntekijä on ollut mukana kertomassa hankkeesta mm. Kurun Yrittäjien kokouksessa 17.4, Ylöjärven Yrittäjien kevätkokouksessa 17.4 ja Viljakkalan Yrittäjien kevätkokouksessa 2.5. Kyselytutkimuksen tulosten valmistuttua syksyllä 2012 hanketyöntekijä osallistui kaikkien yrittäjäyhdistysten (Kurun Yrittäjät, Viljakkalan Yrittäjät, Ylöjärven Yrittäjät) syyskokouksiin ja

8 8 kertoi tuloksista yrittäjille. Hanketyöntekijä vieraili kertomassa tuloksista myös Ylöjärven Yrityspalvelun hallituksen kokouksessa , valtuustoinfossa (paikalla kaikki Ylöjärven kaupunginvaltuuston jäsenet), Vihreä Sydän -matkailuyrittäjien kokouksessa , Matkailun Road Show tapahtumassa sekä Ylöjärven Rotary-klubin kokouksessa Ylöjärven Yrityspalvelu järjesti Kaupunki ja yrittäjät kohtaavat foorumin Hanketyöntekijällä oli tapahtumassa oma puheenvuoro, jossa kerrottiin mm. kyselytutkimuksen tuloksista ja tulevan kesän opastetuista retkistä. Ohjausryhmälle hankkeen etenemisestä on tiedotettu ohjausryhmän kokousten yhteydessä. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa: , , , ja Kyselytutkimus ja haastattelut Hanketyöntekijä laati Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille kyselylomakkeen, joka sisälsi kysymyksiä kaupallisten palvelujen käytöstä, tyytyväisyydestä palveluihin ja tiedottamisesta. Lomake lähetettiin luonnosvaiheessa Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan yrittäjille ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta lomakkeen sisällöstä ja toimivuudesta. Kommentteja saatiin muutamia ja ne otettiin huomioon lomakkeen viimeistelyssä. Lomakkeesta tehtiin myös sähköinen versio (e-lomake). Vapaa-ajan asukkaiden osoitetiedot tilattiin maistraatista, sillä Ylöjärven kaupunki ei ylläpidä rekisteriä vapaa-ajan asukkaistaan. Kyselylomake lähetettiin toukokuun 2012 aikana yhteensä 2580 henkilölle ja vastausaikaa oli asti. Vastauksia saatiin yhteensä 500 ja vastausprosentiksi muodostui 19. Suurin osa vastaajista ei asu vakituisesti Ylöjärvellä, joten vastaukset kuvastavat hyvin muualta Ylöjärvelle mökkeilemään tulevien palveluiden käyttöä ja toiveita. Kyselylomakkeen lisäksi tietoa kerättiin vapaa-ajan asukkaiden haastattelujen avulla. Hanketyöntekijä osallistui Karhen Markkinoille ja Parkkuun Kesäjuhliin Hankkeella oli molemmissa tapahtumissa oma pöytä ja jaossa materiaalia koskien hanketta ja paikallisia palveluja. Molemmissa tapahtumissa oli paikalla runsaasti vapaa-ajan asukkaita, joten kohdeyleisöä tavoitettiin hyvin. Karhella suoritettiin 13 haastattelua ja Parkkuussa 10 haastattelua. Haastatteluissa keskityttiin keräämään palautetta Ylöjärven kaupallisista palveluista.

9 9 Kuva 2 Parkkuun Kesäjuhlat Kyselytutkimuksen ja haastattelujen vastaukset analysoitiin ja raportti tuloksista julkaistiin hankkeen internet-sivuilla: Tuloksista lähetettiin lehdistötiedote ja lisäksi hanketyöntekijä kiersi yrittäjäyhdistysten kokouksissa kertomassa tuloksista syksyn 2012 aikana. Myös kaupungin työntekijöille ja päätöksentekijöille tiedotettiin tuloksista mm. valtuustoinfossa. Kyselytutkimus antoi arvokasta tietoa siitä, mitä palveluja Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja miten tiedotus palveluista toimii. Tyypillinen kyselyyn vastannut vapaa-ajan asukas oli vuotias, eläkkeellä oleva mies tai nainen, joka viettää noin 70 päivää vuodessa vapaaajan asunnollaan yhdessä puolisonsa kanssa. Suurin osa vastaajista ei asu vakituisesti Ylöjärvellä. Vapaa-ajan asukkaiden viisi eniten käyttämää palvelua Ylöjärvellä ovat päivittäistavarakauppa, rakennusmateriaalit, kahvila- ja ravintolapalvelut, torit sekä erikoistavarakauppa. Vapaa-ajan asukkaat ovat tulevaisuudessa kiinnostuneimpia käyttämään suoramyyntitiloja, kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluja, huolto- ja korjauspalveluja, toreja sekä rakennus- ja remontointipalveluja. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan hankkeen internet-sivuilta: Kesäasukastapahtuma Hanke järjesti kesäasukastapahtuman Ylöjärven torilla Soppeenmäessä Kutsu tapahtumaan lähetettiin kyselylomakkeen mukana toukokuun 2012 aikana. Tapahtuman tarkoitus oli kerätä Ylöjärven yrittäjiä, kaupungin työntekijöitä ja vapaa-ajan asukkaita yhteen sekä tutustuttaa vapaa-ajan asukkaita paikallisiin asukkaisiin ja paikalliseen torielämään. Tapahtuma keräsi noin 500 osallistujaa ja se sai myönteistä palautetta. Paikalla oli runsaasti vapaa-ajan asukkaita. Tapahtumassa paikalliset yrittäjät saivat tuoda esiin omaa tarjontaansa ja vapaa-ajan asukkailla oli mahdollisuus tavata yrittäjiä ja kaupungin edustajia. Edustettuina olivat seuraavat kaupungin yksiköt: Ylöjärven Yrityspalvelu/VAPA-hanke, kulttuuripalvelut, ympäristötoimi, rakennusvalvonta ja tekniset palvelut. Mukana olivat myös SVYE-hanke, Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Ylöjärven Yrittäjillä, Kurun Yrittäjillä, Viljakkalan Yrittäjillä ja TaitoSakilla oli tapahtumassa

10 10 yhteinen osasto, jossa yrittäjät esittelivät toimintaansa tapahtuman osallistujille. Vihreä Sydän matkailuyrittäjillä oli oma osastonsa. Tapahtumassa oli palveluista tiedottamisen lisäksi ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Tapahtuma elävöitti Soppeenmäen toria ja teki sitä tunnetuksi vapaa-ajan asukkaille. Tapahtuman aikana oli myös mahdollista palauttaa kyselylomake sille varattuun laatikkoon. Kuva 3 Kesäasukastapahtuma Internet-sivut Hanke on luonut Ylöjärven kaupungin internet-sivuille hankkeen omien sivujen lisäksi vapaa-ajan asukkaille suunnatut sivut: Vapaa-ajan asukkaiden omille sivuille on kerätty vapaa-ajan asumista koskevia hyödyllisiä linkkejä ja ajankohtaista tietoa. Sivujen tarkoitus on helpottaa oikean tiedon löytymistä. Sivuja on kehitetty ja päivitetty ahkerasti käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Moni käyttäjä on antanut palautetta sivuilta löytyvällä palautelomakkeella. Tärkeä osio sivuilla on Yksityiset palvelut -sivu. Se antaa paikallisille yrityksille mahdollisuuden tiedottaa vapaa-ajan asukkaille palveluistaan. Yksittäisiä yrityksiä ei nosteta esiin, vaan linkit vievät mm. yrittäjäyhdistysten sivuille ja erilaisiin yrityshakupalveluihin. Sivulla on myös mahdollisuus tutustua kyläkohtaisiin palveluhakemistoihin, joita on tehty useissa Ylöjärven kylissä. Sivuilla on myös mahdollisuus liittyä Ylöjärven Yrityspalvelun ylläpitämälle vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistalle, jolle lähetetään tiedotteita Ylöjärven palvelutarjonnasta muutaman kerran vuodessa. Ensimmäinen viesti listalle lähetettiin joulukuussa Vapaa-ajan asukkailla oli mahdollisuus antaa sähköpostiosoitteensa listalle kyselylomakkeen kautta. Työpaja yrittäjille Kyselytutkimuksen tuloksista nousi esiin vapaa-ajan asukkaiden palvelutoiveita. Kyselyyn vastaajilta tiedusteltiin, millaisia palvelupaketteja he olisivat kiinnostuneita käyttämään. Eniten kiinnostivat seuraavat palvelupaketit: mökkitalkkari, opastetut retket, auraus sekä metsä- ja

11 11 puutarhatyöt. Kaikista palveluista vapaa-ajan asukkaat ovat tulevaisuudessa kiinnostuneimpia käyttämään suoramyyntitiloja, kulttuuri-, musiikki- ja teatteripalveluja, huolto- ja korjauspalveluja, toreja sekä rakennus- ja remontointipalveluja. Vastatakseen näihin palvelutoiveisiin hanke järjesti työpajan yrittäjille. Työpajaan oli vapaa pääsy ja kutsu julkaistiin kaikissa kolmessa paikallislehdessä. Työpaja jakaantui kahteen ryhmään, joissa toisessa keskityttiin mökkitalkkaritoimintaan ja toisessa opastettuihin retkiin. Työpajoihin osallistui yhteensä 7 yrittäjää. Mökkitalkkariryhmässä mietittiin mökkitalkkaripalveluiden tuotteistamista, hinnoittelua ja mainontaa. Retkiryhmässä keskityttiin suunnittelemaan matkailuyrittäjien yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelun kanssa toteuttamia opastettuja retkiä kesälle Ylöjärvi-Info Kyselytutkimuksen tulokset antoivat arvokasta tietoa siitä, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää. Vastaajilta kysyttiin, miten he haluaisivat saada tietoa palveluista. Kolme suosituinta tiedotuskanavaa olivat paikallislehdet, postitse lähetettävä materiaalipaketti sekä vapaa-ajan asukkaille suunnatut internet-sivut. Kysyttäessä, miten palveluista tiedottamista voitaisiin kehittää, vastaajat ehdottivat seuraavia asioita: internetin parempi hyödyntäminen, kotiin jaettavat oppaat, paikallislehdet, ilmoitustaulut, sähköposti ja kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet. Ylöjärven Yrityspalvelu ja Ahopelto Group Oy toteuttavat yhdessä koko Ylöjärven kattavan yritys- ja palveluhakemiston Ylöjärvi-Infon Hanke on ollut uuden Ylöjärvi-Infon laatimisessa aktiivisesti mukana, sillä monet vapaa-ajan asukkaat toivoivat juuri tällaista kotiin lähetettävää palveluopasta. Hankkeen myötävaikutuksella tehtiin päätös, että vuonna 2013 uusi Ylöjärvi-Info lähetetään postitse myös kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille heidän kotiosoitteisiinsa. Tämä laaja jakelu vastaa hyvin kyselytutkimuksessa esiin tulleeseen toiveeseen, että tietoa palveluista lähetettäisiin myös postitse. Hanke on lisäksi vastannut hakemistoon tulevasta uudesta osiosta, jonka otsikko on Mökkitalkkaripalveluita. Hanketyöntekijä on selvittänyt Ylöjärven alueella toimivien mökkitalkkareiden nimet ja yhteystiedot ja nämä tiedot lisätään nyt ensimmäistä kertaa Ylöjärvi-Infoon. Tällä toimenpiteellä vastataan vapaa-ajan asukkaiden toiveeseen siitä, että tieto mökkitalkkaripalveluista löytyisi helpommin. Myös suoramyyntitilojen tietojen löytymiseen on uudessa hakemistossa kiinnitetty erityistä huomiota. Opastetut retket kesällä 2013 Hanke on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa vapaa-ajan asukkaiden toivomia opastettuja retkiä kesälle Hanketyöntekijä on suunnitellut retkien ohjelmaa ja toteutusta sekä ollut yhteydessä kohteisiin. Suoramyyntitilaretkien kohteet on saatu varmistettua ja kesällä 2013 järjestettävät retket toteutuvat 15.6., 26.6., 10.7., Lapsiperheille on suunniteltu omia retkiään ja nämä suoramyyntitilaretket toteutuvat 3.7. ja Retket suuntautuvat pääosin Ylöjärven maaseudulla sijaitseville suoramyyntitiloille ja tekevät paikallisia maaseutupalveluita tunnetuksi vapaa-ajan asukkaille ja myös paikallisille asukkaille. Retket toteutetaan yhteistyössä Vihreä Sydän -matkailuverkoston yrittäjien kanssa.

12 12 Opastetuista retkistä tiedotetaan mm. vapaa-ajan asukkaiden omilla nettisivuilla ja tulevassa Ylöjärven matkailuesitteessä. Myös vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistaa voidaan hyödyntää tiedottamisessa. Lisätietoja retkistä löytyy osoitteesta Kyläkauppa Kyselytutkimuksessa tuli selkeästi esiin toive Viljakkalan kyläkaupasta. Kauppaa on suunniteltu Viljakkalaan jo jonkin aikaa, sillä edellinen kauppa lopetti toimintansa yli vuosi sitten. Tällä hetkellä kauppahanke on jälleen vireillä ja hanketyöntekijä on ollut aktiivisesti mukana auttamassa viljakkalalaista yrittäjää mm. kyläkauppatukipapereiden kanssa. d) Aikataulut Hankkeen toteutusaika oli e) Resurssit Hankkeeseen palkattiin yksi kokopäiväinen työntekijä alkaen. Työntekijän toimipiste oli Ylöjärven kaupungintalolla. f) Toteutuksen organisaatio Hanketta hallinnoi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy ja hankkeen vastuuhenkilönä toimi toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki. g) Kustannukset ja rahoitus Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat euroa. Julkisen rahoituksen osuus hankkeen rahoituksesta oli 80 % eli euroa. Yksityisen rahoituksen osuus hankkeen rahoituksesta oli 20 % eli euroa. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta vastasivat seuraavat yhdistykset: Ylöjärven Yrittäjät ry, Kurun Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry, Vihreä Sydän ry ja Ylöjärven TaitoSakki ry. h) Raportointi ja seuranta Hankkeen toteutusta ja rahoituksen perusteita valvomaan asetettiin ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: Ylöjärven Yrityspalvelun edustaja Tiina Rinne- Järvensivu, Ylöjärven kaupungin edustaja Tiina Helminen, Ylöjärven vapaa-ajan asukas Risto Tuomola, matkailuyrittäjien edustaja Tiina Mäkelä, Ylöjärven TaitoSakki -yhdistyksen edustaja Tuula Ahlstedt, Ylöjärven Yrittäjien edustaja Kirsti Parviainen, Kurun Yrittäjien edustaja Tapani Tienari, Viljakkalan Yrittäjien edustaja Teuvo Hakanen ja rahoittajan (Kantri ry) edustaja Kari Kylkilahti. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä viisi kertaa. Ylöjärven Yrityspalvelu organisoi hanketta ja hankkeen vetäjä toimi ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Hakanen ja varapuheenjohtajaksi Tapani Tienari. Hanketyöntekijä piti päivittäistä tuntikirjanpitoa sekä listaa tapaamisista ja kokouksista. Hankkeessa laadittiin muutoshakemus, maksuhakemus (10/12), vuosiraportti 2012, loppuraportti ja viimeinen maksuhakemus (03/13). Hankkeen tiedotusta hoidettiin pääosin kaupungin internetsivujen, vapaa-ajan asukkaiden omien internet-sivujen, hankkeen internet-sivujen, paikallislehtien ja sähköpostin välityksellä. Myös Ylöjärven Yrityspalvelun Facebook-sivua hyödynnettiin.

13 13 i) Toteutusoletukset ja riskit Hankesuunnitelma loi hankkeelle selkeät tavoitteet ja oletuksena oli, että ne saadaan pääosin toteutettua. Mahdolliset riskit liittyivät lähinnä kyselyn toteuttamiseen. Jos kyselytutkimukseen ei olisi saatu vastauksia, olisi hankkeessa ollut vaikeaa edetä seuraaviin vaiheisiin. Tämä riski ei kuitenkaan realisoitunut ja vastauksia saatiin sen verran, että niistä pystyi tekemään johtopäätöksiä Ylöjärven vapaa-ajan asukkaiden palvelutoiveista. Ennakkosuunnitelman mukaisesti kaikki Ylöjärven yrittäjäyhdistykset olivat hankkeessa aktiivisesti mukana ja tukivat tavoitteiden saavuttamista. 4.3 Yhteistyökumppanit Hankkeeseen osallistui kolme paikallista yrittäjäyhdistystä (Ylöjärven Yrittäjät ry, Viljakkalan Yrittäjät ry ja Kurun Yrittäjät ry) sekä Vihreä Sydän Matkailu ry ja Ylöjärven TaitoSakki ry. Kustakin yhdistyksestä valittiin edustaja hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa. Hanketyöntekijä tutustui paikallisten yritysten palvelutarjontaan, yritysten yhteistyöhön ja markkinointikanaviin tapaamalla ja kiertämällä yrityksiä sekä osallistumalla yhdistysten kokouksiin. Yrittäjillä puolestaan oli mahdollisuus osallistua vapaa-ajan asukkaille lähteneen kyselylomakkeen laadintaan. Yrittäjäyhdistykset osallistuivat aktiivisesti myös hankkeen järjestämän Kesäasukastapahtuman järjestelyihin. Kyselytutkimuksen tuloksista tiedotettiin yrittäjille aktiivisesti mm. yrittäjäyhdistysten kokouksissa. Hanke on lisäksi tehnyt läheistä yhteistyötä SVYE-hankkeen (Samassa veneessä yhdessä eteenpäin) ja Pohjois-Kuru Uuteen Nousuun -hankkeen kanssa. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Ylöjärven, Viljakkalan ja Kurun yrittäjät ovat paremmin tietoisia vapaa-ajan asukkaista potentiaalisena asiakasjoukkona. Kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja mitä palveluja heidän mielestään Ylöjärveltä puuttuu. Aktiivisella tiedottamisella hanke on lisännyt maaseudun yrittäjien tietoisuutta siitä, että Ylöjärvellä on yli 4000 vapaa-ajan asuntoa ja niillä lomailevat vapaa-ajan asukkaat ovat monelle yrittäjälle tärkeä asiakaskunta. Hanke on tuottanut yrittäjille arvokasta ja uutta tietoa siitä, mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät ja miten palvelutarjontaa kannattaa suunnata tulevaisuudessa. Vapaa-ajan asukkaat ovat paremmin tietoisia Ylöjärven palvelutarjonnasta. Hanke lähestyi keväällä 2012 vapaa-ajan asukkaita kyselylomakkeen myötä ja samalla lähetettiin tietoa paikallisista palveluista mm. Ylöjärven matkailuesitteen muodossa. Täysin uutena palveluna vapaa-ajan asukkaille hanke loi vapaa-ajan asukkaiden omat nettisivut, jotka löytyvät Ylöjärven kaupungin sivuilta. Nettisivujen avulla pystytään tiedottamaan niin kaupungin palveluista kuin yksityisistäkin palveluista. Hanke on luonut myös vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan, jota on jo hyödynnetty tiedottamiseen. Listalle voi edelleen liittyä vapaa-ajan asukkaiden omien nettisivujen kautta ja ilmoittautumisia on tullutkin useita. Paikalliset yrittäjät ja vapaa-ajan asukkaat kohtasivat hankkeen järjestämässä kesäasukastapahtumassa Ylöjärven torilla kesäkuussa Yrittäjillä oli tilaisuudessa mahdollisuus tehdä toimintaansa tunnetuksi vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa ja kaikilla

14 14 Ylöjärven yrittäjäyhdistyksillä olikin tilaisuudessa oma osastonsa. Paikalla olivat edustettuina myös Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonta, ympäristötoimi, kulttuuripalvelut, tekniset palvelut sekä Pirkanmaan Jätehuolto ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Vapaa-ajan asukkaita oli paikalla runsaasti ja tilaisuus sai myönteistä palautetta. Monet toivoivat, että tapahtuma järjestettäisiin myös jatkossa. Hanke on ollut mukana vilkastuttamassa Ylöjärven torin toimintaa. Kesällä 2012 hanke suunnitteli yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelun kanssa torille lukuisia teematapahtumia, joiden tarkoitus oli saada toimintaa Ylöjärven torille ja tehdä sitä tunnetuksi myös vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. Torstaitorien teemoja olivat mm. lähiruoka ja käsityöt. Säistä riippuen tapahtumat keräsivät hyvin osanottajia ja moni vapaa-ajan asukas vieraili Ylöjärven torilla ensimmäistä kertaa. Uusi yritys- ja palveluhakemisto lähetetään postitse kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille. Moni vapaa-ajan asukas toivoi, että tietoa palveluista lähetettäisiin myös postitse kotiin. Toiveena oli myös, että esim. mökkitalkkaripalveluista olisi selkeämmin tietoa saatavilla. Tämän palautteen johdosta hanke on ollut aktiivisesti mukana kokoamassa uutta, koko Ylöjärven kattavaa yritys- ja palveluhakemistoa Ylöjärvi-Infoa Hakemiston toteuttavat yhdessä Ylöjärven Yrityspalvelu, Ylöjärven kaupunki ja Ahopelto Group Oy. Hanke on koonnut hakemistoon Ylöjärvellä toimivien mökkitalkkareiden tietoja ja nämä palveluntarjoajat on nyt koottu yhteen ensimmäistä kertaa. Kyselytutkimuksessa saadun palautteen ansiosta hakemisto on päätetty jakaa postitse Ylöjärven vakituisten asukkaiden lisäksi myös kaikille Ylöjärven vapaaajan asukkaille keväällä Tällä laajalla jakelulla pyritään vastaamaan kyselytutkimuksessa esiin tulleisiin toiveisiin. Kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin palvelutoiveisiin on vastattu järjestämällä yrittäjille työpaja ja kehittelemällä uusia tuotteita yhdessä yrittäjien kanssa. Työpaja järjestettiin ja sen ansiosta muutama yrittäjä päätti aloittaa mökkitalkkaritoiminnan. Työpajassa laitettiin alulle myös opastettujen retkien suunnittelu kesälle Suoramyyntitilaretket toteutuvat kesällä 2013 ja niistä tiedotetaan mm. Ylöjärven matkailuesitteen ja vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan avulla. Retkien avulla tietoisuus paikallisista palveluista paranee ja samalla vastataan kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin toiveisiin. Vapaa-ajan asukkaita on pyritty aktivoimaan mukaan kaupungin päätöksentekoon. Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä Ylöjärven kaupungin uuden asukaslautakunnan puheenjohtajaan ja ilmaissut huolensa siitä, että myös vapaa-ajan asukkaiden ja kylien edustajien olisi hyvä saada äänensä kuuluviin kaupungin organisaatiossa nyt kun sekä SVYE-hanke että VAPA-hanke päättyvät. Asukaslautakunta on maaliskuussa 2013 julkistanut hakevansa jäseniä Kuru- ja Viljakkala-neuvostoihin ja että jäsenten joukossa tulisi olla myös vapaa-ajan asukkaita. Hanke on tiedottanut jäsenhausta Ylöjärven kyläyhdistyksiä KyläNyt-hankkeen avulla ja pyrkinyt näin varmistamaan tiedon kulkeutumisen myös vapaa-ajan asukkaille. 5. Jatkotoimenpiteet Hankkeen aikana luodut vapaa-ajan asukkaiden omat internet-sivut jäävät kaupungin internetsivuille ja niitä kehitetään edelleen. Sivujen ylläpito-oikeudet jäävät Ylöjärven Yrityspalvelun haltuun. Sivujen avulla voidaan edelleen lisätä vapaa-ajan asukkaiden tietämystä paikallisista palveluista ja sivujen kautta on mahdollista liittyä vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistalle.

15 15 Kesän 2013 opastettujen retkien suunnittelua ja toteutusta jatketaan. Retkien ajankohdat ja kohteet on jo saatu varmennettua. Retkiä tullaan markkinoimaan mm. Ylöjärven uuden matkailuesitteen ja vapaa-ajan asukkaiden sähköpostilistan avulla. Ylöjärven Yrityspalvelu on mukana retkien toteutuksessa ja osallistuu myös niiden markkinointiin. Kyselytutkimuksessa tuli voimakkaasti esiin toive Viljakkalan kyläkaupasta. Hanke on avustanut Viljakkalan alueella toimivaa yrittäjää laittamaan kauppahanketta alulle. Ylöjärven Yrityspalvelu jatkaa tätä työtä mahdollisuuksiensa mukaan ja tavoitteena on, että kauppa avataan kesällä Ylöjärvi-Info viimeistellään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet laajan jakelun onnistumiseksi. Laaja jakelu vastaa kyselytutkimuksessa esiin tulleeseen toiveeseen kotiin lähetettävästä palveluoppaasta. Vapaa-ajan asukkaat huomioidaan tulevilla Ylöjärven Markkinoilla. Tapahtumassa on kaupungin oma osasto, jonne Yrityspalvelu kutsuu edustajia kaupungin eri osastoilta. Kutsu markkinoille lähetetään postitse Ylöjärvi-Infon mukana. Hanke toivoo, että Ylöjärven vapaa-ajan asukkaat aktivoituvat ja saavat edustajansa asukaslautakunnan alaisiin Kuru- ja Viljakkala-neuvostoihin. Asukaslautakunnalla on mahdollisuus kehittyä merkittäväksi osaksi yhteisöllistä päätöksentekoa ja se antaa myös vapaa-ajan asukkaille tilaisuuden saada äänensä kuuluviin.

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA Sisällys 1. Tausta ja tarve... 3 2. Toteutus... 3 2.1 Tiedotus... 3 2.2 Projektin käytännöt... 3 2.3 Mittauskäynnit... 4 2.4 Projektin

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus. Palveluntuottajan näkökulma

Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus. Palveluntuottajan näkökulma Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus Palveluntuottajan näkökulma 21.5.2012 1 Taustaa Arviointi pohjautuu arviointihankkeen yleissuunnitelmaan Millaisiin tarpeisiin kokeiltava

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143 141 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 4.10.2016 Klo 17.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...143 2 KOKOUKSEN AVAUS...143 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Sisällysluettelo 1. TAUSTA... 3 2. TOIMINTA VUONNA 2006... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Ottelumatkat...

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2014 18.2.2014 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2016 Sanna Myllymäki Toteutuksesta Kysely toteutettiin lomakehaastatteluna festivaalialueella 28-29.5.2016 Kyselylomake jaettiin kaikille festivaalin

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveysasema Haudankorvankatu 000 FORSSA YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssassa..00 Projektityöntekijä Pia Kautonen ympäristö- ja terveystekniikan

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot