Trafin SMS-foorum Juha-Pekka Pystynen Senior Vice President Finavia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trafin SMS-foorum 12.11. Juha-Pekka Pystynen Senior Vice President Finavia"

Transkriptio

1

2 Trafin SMS-foorum Juha-Pekka Pystynen Senior Vice President Finavia

3 OMISTAJAN ANTAMA TEHTÄVÄ LIIKETOIMINTA COMPLIANCE JA TURVALLISUUS TOIMILUPA KANSALLINEN KILPAILU KANSAINVÄLINEN KILPAILU STRATEGIA

4 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen Suomessa. Ylläpidämme ja kehitämme 25 lentoasemaa ja koko Suomen ilmatilan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Finavian asiakkaita ovat lentoyhtiöt, muut alan toimijat sekä lentomatkustajat. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli 352 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskentelee 2800 henkilöä. 4

5 Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Lentoliikenne työllistää suoraan tai välillisesti yli ihmistä Lentoliikenteen osuus Suomen BKT:sta on 3,2 prosenttia Ilmailualan maksamat suorat verotulot valtiolle 2,5 miljardia Lähde: IATA / Oxford Economics

6 KATTAVA VERKOSTO 25 LENTOASEMAA 6 jpy

7 Suomi mukana Pohjois-Euroopan ilmatilalohkossa (NEFAB) SES edellytti mm. valtioita perustamaan mennessä toiminnallisia ilmatilalohkoja (Functional Airspace Block, FAB) Suomi kuuluu Norjan, Viron ja Latvian kanssa perustettuun Pohjois- Euroopan toiminnalliseen ilmatilalohkoon (NEFAB)

8 8 Liite 1: Laadunhallintajärjestelmä Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilla on oltava käytössään kaikki niiden tarjoamat lennonvarmistuspalvelut kattava laadunhallintajärjestelmä, joka perustuu seuraavassa lueteltuihin periaatteisiin. Laadunhallintajärjestelmässä on: a) määriteltävä laatupolitiikka, jossa otetaan huomioon eri käyttäjien tarpeet niin suuressa määrin kuin mahdollista; b) luotava laadunvarmistusohjelma, johon kuuluvilla menettelyillä varmistetaan, että kaikki toiminta tapahtuu sovellettavien vaatimusten, normien ja menettelyjen mukaisesti; c) osoitettava laadunhallintajärjestelmän toimivuus käsikirjojen ja seurantaasiakirjojen avulla; d) nimettävä johdon edustajat, joiden tehtävänä on valvoa menettelyjen vaatimustenmukaisuutta ja riittävyyttä sovellettujen käytäntöjen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi; e) suoritettava käytössä olevaa laadunhallintajärjestelmää koskevia tarkastuksia ja toteutettava tarvittaessa siihen liittyviä korjaavia toimia.

9 Liite 2: Halutun turvallisuustason saavuttamiseen liittyvät vaatimukset Turvallisuudenhallintajärjestelmän avulla ilmaliikennepalvelujen tarjoajien on a) varmistettava, että henkilöstöllä on riittävä koulutus ja pätevyys siihen työhön, jota heidän edellytetään tekevän, ja että heillä on asianmukainen lupakirja, jos sellainen vaaditaan, ja että he täyttävät lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset (pätevyys); b) varmistettava, että yksilöidään turvallisuudenhallintatoiminto, joka vastaa organisaatiossa turvallisuudenhallintajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta; varmistettava, että tämä vastuuyksikkö on riippumaton linjajohdosta ja suoraan ylimmän johdon alainen. Jos kuitenkin on kyse pienistä organisaatioista, joissa vastuualueiden yhdistelmä voi estää riittävän riippumattomuuden, turvallisuuden varmistusjärjestelyjä täydennetään riippumattomin keinoin; ja varmistettava, että palveluntarjoajaorganisaation ylin johto osallistuu aktiivisesti turvallisuudenhallinnan varmistamiseen (turvallisuudenhallintaan liittyvä vastuu);fi L 271/34 Euroopan unionin virallinen lehti c) varmistettava, että määrälliset turvallisuustasot määritetään ja niitä pidetään yllä kaikkien järjestelmien osalta aina, kun se käytännössä on mahdollista (määrälliset turvallisuustasot); d) varmistettava, että turvallisuudenhallintajärjestelmä dokumentoidaan järjestelmällisesti niin, että järjestelmän yhteys organisaation turvallisuuspolitiikkaan on selvästi osoitettavissa (turvallisuudenhallintajärjestelmän dokumentointi); e) varmistettava, että organisaation ulkopuolelta hankittujen palvelujen ja tarvikkeiden turvallisuudelle on riittävät ja hyväksyttävät perusteet, ottaen huomioon niiden turvallisuusvaikutus organisaation palvelujen tarjoamiseen (ulkopuoliset palvelut ja toimitukset); f) varmistettava, että riskejä arvioidaan ja vähennetään riittävästi siten, että kaikki ilmaliikenteen hallinnan osa- alueet otetaan asianmukaisesti huomioon (riskien arviointi ja vähentäminen). Ilmaliikenteen hallinnan funktionaaliseen järjestelmään tehtäviin muutoksiin sovelletaan 3.2 kohtaa; g) varmistettava, että ilmaliikenteen hallinnan toiminnalliset ja tekniset poikkeamat, joilla katsotaan olevan merkittäviä vaikutuksia turvallisuuteen, tutkitaan välittömästi ja kaikki tarvittavat korjaavat toimet toteutetaan (turvallisuuteen liittyvät poikkeamat). Palveluntarjoajien on myös osoitettava, että ne ovat toteuttaneet kaikki turvallisuuteen liittyviä poikkeamia koskevat raportointi- ja arviointivelvoitteet sovellettavan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti. 9

10 Ilmailun EU-sääntely kasvaa vauhdilla EASA-asetus ja komission asetukset SESsäädökset (yhtenäinen euroopp. ilmatila) Lentoliikenn easetus ja ulkosuhdeasetus Turvaasetus ja COM asetukset Matkustajain -oikeudet, vastuut, vakuutukset Onnettomuustutkinta, poikkeamahavainnot Lentoasemaverkko, maahuolinta, slotit, melunhallint a Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 valvonta SMS TOIMILUVAN VAATIMUKSET TURVALLISUUS

12 SMS COMPLIANCE - Viranomaismääräykset - Liiketoiminta - Safety/security - Yritysturvallisuus - Kannattava liiketoiminta TURVALLISUUS

13 Lennonvarmistus Lentoaseman pitäminen uhkatekijät-riskiluokka ja tapahtumarajattapahtumaseuranta

14 Raportointikulttuuri ephi määrät Just Culture ephi määrät kk/ tam hel maa huh tou kes hei elo syys loka mar jou 14

15 Turvallisuusindeksi huononee Lennonvarmistus Lentoaseman pitäminen Turvallisuusindeksi Kuukausittain 12/24 kk juokseva keskiarvo 12 kk juokseva keskiarvo 24 kk juokseva keskiarvo

16 Lennonvarmistus Lentoaseman pitäminen TURVALLISUUDEN TILANNEKUVA TL-JORY päätökset TILANNEKUVA (konserni) TLT analysointi ANALYSOINTI REAGOINTI (liiketoimita) TLR havainto TAPAHTUMAT ILMOITUKSET (tulosyksiköt)

17 Lennonvarmistus Lentoaseman pitäminen 17 Havainto, analysointi ja toimenpidekoosteet Hallitukselle Johtoryhmälle Liiketoiminnoille Yksiköille

18 Miehitetyn sotilasilmailun onnettomuudet / 10v ka 3,5 Lento-onnettomuuksien tutkimisen kehittämiskomitea 3 2,5 2 1,5 1 VN Päätös sotilaslento-onnettomuuksien tutkinnasta Systemaattinen LETU-raportointi LETU-raporttien analysoinnin Kehittäminen (lausunnot ja koodaus) LETU-raporttien Inhimillisten virheiden avaaminen (lausunnot ja koodaus) Ja ennakoivan LETU:n painopisteet Sotilasilmailun lentoturvallisuuskäsikirja 0,5 0 Lentoturvallisuustyöryhmä -> lähes nykymuotoinen Lentoturvallisuustoiminta ja -organisaatio (MILSMS) Riskienhallintatyökalu (ORM) Vuosittainen LETU-teema

19 OYJ:n liiketoiminta Yritysturvallisuus J T O U R Kiinteistö- ja Toimitilaturvallisuus Henkilöturvallisuus Tietoturvallisuus H V Ulkomaantoimintojen turvallisuus Tiedot Hen kilös tö Valmiussuunnittelu T A L L I Omai suus A Rikosturvallisuus Maine Ympä ristö Pelastustoiminta Tuotannon ja Toiminnan turvallisuus Työturvallisuus Ympäristöturvallisuus M S U I U N Yritysturvallisuuden osa-alue kaavioita sovelletaan siten, että turvallisuusjohtaminen ohjaa kaikkea yrityksen turvallisuustoimintaa S E N Osa-alueet menevät osittain päällekkäin. Termit antavat pohjaa turvallisuuskentän hahmotukseen ja tarkasteluun Yrityksen toimiala ohjaa osa-alueiden merkitystä liiketoiminnan kannalta Kaavion sisällä ovat ne yrityksen arvot, jota yritysturvallisuustoiminnalla suojataan 19 Lähde: EK:n www-sivut

20 OYJ:n liiketoiminta Yritysturvallisuus vaikutus Finavian hallituksen (joryn, liiketoiminnan) riskiraportti Merkittävimmät konsernin tavoitteita uhkaavat riskit (muutokset selitteissä punaisella) 1. AAAA 5 Huom. Pallojen värit kuvaavat riskin nykyistä hallinnan tasoa ja nuolet riskin arvioitua kehityssuuntaa. 2. BBBB 3. CCCC 4. DDDD EEEE 6. FFFF 7 7. GGGG 8. HHHH IIII 10.JJJJ todennäköisyys

21 Turvallisuutta ei voida loputtomasti kehittää kontrollia ja normeja lisäämällä => tulee ymmärtää ja kehittää ihmisen toimintaa

22

23 Mikä muuttuu Kaikki paikalliset ilmatilarakenteet (lähialueet, lähestymisalueet, lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeet) Lentoreittien linjaukset, korkeusrajat ja luokitukset Aluelennonjohdon sektorirakenenne Kieltoalueet, rajoitusalueet, vaara-alueet Jne. jne. eli kaikki ilmatilarakenteet muuttuvat 23

24 Toiminnallisia muutoksia EU:n yhteiset lentosäännöt voimaan Uudet käsitteet: radiovyöhyke ja transponderivyöhyke Vaara-alueiden käsitemuutos: lentäminen alueelle jatkossa mahdollista päällikön harkinnalla Sotilastoiminta voi sulkea myös valvomatonta ilmatilaa 24

25 Uusi ilmailulaki

26

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kristiina Roivainen Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia 2015 2030

Lentoliikennestrategia 2015 2030 Lentoliikennestrategia 2015 2030 Julkaisuja 2a/2015 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

5.3.2009 ILMAILULAITOS FINAVIA VAIHDE (09) 82 771

5.3.2009 ILMAILULAITOS FINAVIA VAIHDE (09) 82 771 1 (14) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Ilmailulaitos on valtion omistama liikelaitos. Ilmailulaitos ja sen omistamat tytäryhtiöt muodostavat Ilmailulaitos-konsernin. Ilmailulaitos käyttää aputoiminimenä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Corporate Governance selostus

Corporate Governance selostus Corporate Governance selostus Johdanto ja compliance Hallitus on hyväksynyt tämän Corporate Governance selostuksen kokouksessaan 6.3.2013. Selostukseen sisältyy yleiskatsaus TeliaSoneran johtamis- ja hallintojärjestelmästä

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 4 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä Esitutkimus Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma VTT TECHNOLOGY 4 Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Rovaniemi 14.3.2015 Päivi Metsävainio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 Ilmailulain uudistuksen

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

- Lentoliikenteen turvallisuuden tila Suomessa - Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja raportointi

- Lentoliikenteen turvallisuuden tila Suomessa - Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja raportointi - Lentoliikenteen turvallisuuden tila Suomessa - Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja raportointi Ilmailulääkäreiden (AME) ja Suomen ilmailulääketieteellisen yhdistyksen (SILY ry) koulutustilaisuus til

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 22.2.2010

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 13.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 281/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kertomusvuosi oli Ilmailulaitoksen viimeinen toimintavuosi liikelaitoksena. Vuoden aikana liikelaitos yhtiöitettiin ja vuoden 2010 alusta lukien toimintaa on jatkettu

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus Tampereen teknillinen yliopisto Raportti 31.01.2008 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Lisätiedot

FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011

FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011 FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011 Chicago New York Toronto HELSINKI Dubai 2 Tokio Nagoya Osaka Suomi läsnä maailmassa Helsinki-Vantaan lentoasema yhdistää Euroopan ja Aasian lyhyimmällä reitillä, ja se on

Lisätiedot

Parhaan hinta-laatu-suhteen valinta - Ohjeet organisaatioille, jotka tekevät yksityisiä vartiointipalveluja koskevia toimeksiantosopimuksia

Parhaan hinta-laatu-suhteen valinta - Ohjeet organisaatioille, jotka tekevät yksityisiä vartiointipalveluja koskevia toimeksiantosopimuksia Parhaan hinta-laatu-suhteen valinta - Ohjeet organisaatioille, jotka tekevät yksityisiä vartiointipalveluja koskevia toimeksiantosopimuksia with the support of European Commission Directorate General Employment

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristötekniikan osasto Turvallisuustekniikka Kristiina Hänninen HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja prof. Kaija

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

Lentotekniikkalaitos, valvojana DI Jorma Nokkonen

Lentotekniikkalaitos, valvojana DI Jorma Nokkonen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Lentokonetekniikka Opinnäytetyö ILMAIILULAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET LENTOTEKNILLISEN TOIMINNAN DOKUMENTOINNILLE Työn ohjaaja: Työn

Lisätiedot

Finavia Oyj. Porin teknillinen seura 16.9.2014

Finavia Oyj. Porin teknillinen seura 16.9.2014 Finavia Oyj Porin teknillinen seura 16.9.2014 Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä Asiakkaitamme: lentoyhtiöt, matkustajat ja muut alan toimijat Liikevaihto

Lisätiedot