Englannin kieliluokkien opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Englannin kieliluokkien opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Englannin kieliluokkien opetussuunnitelma Matematiikka luokka käyttämään englanniksi keskeisiä matematiikan käsitteitä Numbers Basic operations: o addition o subtraction o multiplication Shapes o circle o triangle o square o rectangle Time o second o minute o hour o day Times tables o 2-5 Measurements o centimetre o millimetre o metre o gram o kilogram o litre o decilitre o temperature Chart o bar chart

2 3. luokka käyttämään englanniksi keskeisiä matematiikan käsitteitä esittämään englanniksi yksinkertaisia laskutoimituksia Numbers Times tables 2-9 Division Geometry o quadrilateral o cube Long multiplication Fractions Decimal numbers o tenths, hundreths Measurements o Kilometre 4. luokka käyttämään englanniksi keskeisiä matematiikan käsitteitä esittämään englanniksi yksinkertaisia laskutoimituksia ratkaisemaan yksinkertaisia kirjallisia sanallisia tehtäviä englanniksi Numbers The order of operations Operations o Time o timetables o date and digital time Decimal numbers o mental addition and subtraction o long addition and subtraction o money

3 Geometry o 3 dimensional shapes o mirror o angles straight angle right angle acute angle obtuse angle o triangles right-angled tringle acute triangle obtuse triangle Fractions o Mixed number o addition and subtraction 5. luokka käyttämään englanniksi keskeisiä matematiikan käsitteitä esittämään englanniksi yksinkertaisia laskutoimituksia ratkaisemaan kirjallisia sanallisia tehtäviä englanniksi Numbers o big numbers Decimal numbers o thousandths o long addition, subtraction and multiplication Division o Division bar Geometry o Circle radius diameter circumference centre o measuring angles Area o tringle, quadrilateral o units square units Mean Charts

4 Fractions o supistaminen o laventaminen Measurements o deca-, hecto-, kilo- 6. luokka käyttämään englanniksi keskeisiä matematiikan käsitteitä esittämään englanniksi yksinkertaisia laskutoimituksia ratkaisemaan kirjallisia sanallisia tehtäviä englanniksi laatimaan sanallisia tehtäviä englanniksi Decimal numbers o Multiplying by a natural number and a decimal number o Dividing by a natural number and a decimal number Scale o maps Measurements o volume Percentage Fractions o erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku o Multiplying by a natural number and a fraction o Dividing by a natural number and a fraction

5 Ympäristö- ja luonnontieto luokka käyttämään englanniksi keskeisiä ympäristö- ja luonnontiedon käsitteitä tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan englanniksi hankkimaan ja käyttämään erilaisia englanninkielisiä lähteitä keskeistä terveydentilaan liittyvää sanastoa Lähiympäristö koti koulu liikenne maaseutu ja kaupunki Ihminen minä itse perhe Luonnonilmiöt viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat kello aurinkokunta ja avaruus vesi ja ilma säätila Kasvit kasvilajeja puutarhan, metsän ja pellon satoa kasvin osat Eläimet eläinlajeja o lemmikkieläimiä o kotieläimiä o villieläimiä

6 Perinteet tutustuminen englantia puhuvien maiden kulttuuriin o Valentine s Day, Easter, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas 3. luokka käyttämään englanniksi keskeisiä ympäristö- ja luonnontiedon käsitteitä tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan englanniksi hankkimaan ja käyttämään erilaisia englanninkielisiä lähteitä englanniksi keskeistä terveydentilaan liittyvää sanastoa kotimaahan ja naapurimaihin liittyvää sanastoa englanniksi lukemaan ja käyttämään englanninkielistä kartastoa Vesi veden kiertokulku kokeita vedellä vesi elinympäristönä ravintoketju ja ravintoverkko Suomi Suomi ja naapurit kartta Lemmikkieläimet Liikenne pyöräily Kasvit ja eläimet Sää 1. ja 2. luokan sisältöjen syventämistä vuodenaikojen vaikutus

7 4. luokka Oppilas oppii käyttämään englanniksi keskeisiä ympäristö- ja luonnontiedon käsitteitä tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan englanniksi hankkimaan ja käyttämään erilaisia englanninkielisiä lähteitä englanniksi keskeistä terveydentilaan liittyvää sanastoa kotimaahan ja naapurimaihin liittyvää sanastoa englanniksi lukemaan ja käyttämään englanninkielistä kartastoa tunnistamaan luontoon ja energiavaroihin liittyvää englanninkielistä sanastoa Metsä lehtimetsä ja havumetsä metsän eläimiä Liikenne yksinkertaisia liikennesääntöjä Pohjoismaat ja Baltia

8 Biologia ja maantieto 5. luokka : nimeämään ja luokittelemaan eliöitä niiden rakenteen ja elinympäristön mukaan ekologisen ajattelun tärkeyden merkityksen ymmärtäminen englanniksi perusasiat ihmisen rakenteesta ja kehityksestä käyttämään tiedonlähteenä englanninkielisiä lähdekirjoja, kartastoja ja sähköisiä viestimiä arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin Keskeiset sisällöt: Biologia lähialueen erilaisiin elinympäristöihin tutustuminen ja yleisimmän kasvi- ja eläinlajiston nimeäminen englanniksi eliöiden elinympäristöihin ja vuorovaikutukseen tutustuminen keskeiset elintoiminnot, murrosikä Maantieto Euroopan Unionin maiden ja niiden pääkaupunkien nimien opiskelu englanniksi kasvillisuusvyöhykkeiden nimeäminen englanniksi 6. luokka : nimeämään ja luokittelemaan eliöitä niiden rakenteen ja elinympäristön mukaan ekologisen ajattelun tärkeyden merkityksen ymmärtäminen käyttämään tiedonlähteenä englanninkielisiä lähdekirjoja, kartastoja ja sähköisiä viestimiä arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin tuntemaan maailmankartan keskeisen nimistön englanniksi Keskeiset sisällöt elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen puutarhan antimet ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä sademetsät, savannit ja aavikot terveydenhoitoon liittyvän terminologian opiskelu

9 Fysiikka ja kemia 5. luokka : työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä Keskeiset sisällöt: Vesi veden kiertokulku suolainen ja makea vesi viisas vedenkäyttö aineen kolme olomuotoa kiinteä, neste, kaasu vesi, jää, vesihöyry Ilma aineen kolme olomuotoa ilmaa voi puristaa kokoon ilma koostuu kaasuista ilmakehä suojaa maapalloa ilman saastuminen on kansainvälinen ongelma tuulivoima lentokoneen toiminta Avaruus oma aurinkokuntamme aurinko planeetat maailmankaikkeus avaruustutkimus Voima maan vetovoima kitka yksinkertaisia koneita

10 vipu kalteva taso 6. luokka : työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden. Keskeiset sisällöt: Nesteet ja kiinteät aineet nesteiden ja kiinteiden aineiden sekoittaminen ja erottelu metallit ja malmit Ympäristö hapot ja emäkset kierrätys jätteenkäsittely tupakka, alkoholi ja huumeet Sähkö akut ja paristot johteet ja eristeet virtapiiri magnetismi generaattori sähköllä toimivia kodinkoneita sähkön turvallinen käyttö Energia erilaisia energianlähteitä uusiutuvat ja uusiutumattomat energianlähteet energian säästäminen

11 Uskonto 1-2 lk : Oppilas: - osaa nimetä keskeisiä kristillisiä käsitteitä - hallitsee kristillistä symboliikkaa - tutustuu kirkkovuoden juhlapyhiin liittyvään sanastoon - tutustuu englanninkieliseen hengelliseen musiikkiin Sisällöt: - ruokarukous - Jumala, Jeesus, Luoja, enkeli - perhe, suku - kasteen sakramentti - kirkkorakennuksen osat, hautausmaa - symboleja: mm. risti, Pyhän kolminaisuuden kolmio - joulu ja pääsiäinen 3-4- luokat : Oppilas: - tutustuu Vanhan testamentin kertomuksiin myös englanniksi. - Tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin. - Osaa Isä meidän -rukouksen englanniksi - Tutustuu kirkkovuoden juhlapyhiin. - tutustuu perheen ja suvun juhliin Sisällöt: - Vanhan testamentin kertomukset - Jeesuksen elämää ja opetuksia - Isä meidän rukous - Joulu ja pääsiäinen - Perheen juhlia 5-6-luokat : Oppilas: - tutustuu Jeesuksen opetuksiin ja elämään

12 - tutustuu kirkkotaiteeseen ja hengelliseen musiikkiin. - Tutustuu ja tunnistaa kristillisiä symboleja - Tutustuu kristillisiin merkkihenkilöihin. Sisällöt: - Jeesuksen opetukset ja elämä - Kirkkotaide ja hengellinen musiikki - Kristilliset symbolit - Kristillisiä merkkihenkilöitä - konfirmaatio, häät ja hautajaiset - kaste ja ehtoollinen - lähestyö 3-6 lk : Oppilas: - osaa kirkkovuoden juhlapyhien keskeisen sanaston - oppii perheen ja suvun juhliin liittyvää keskeistä sanastoa - tutustuu Jeesuksen elämään liittyviin kertomuksiin - tutustuu kirkkotaiteeseen ja kristillisiin symboleihin - tutustuu oman seurakuntansa lähetystyöhön Sisällöt: - kymmenen käskyä - Isä meidän -rukous - ehtoollinen - konfirmaatio, häät ja hautajaiset - Uuden- ja Vanhan- Testamentin kertomuksia - keskeiset kristilliset symbolit myös englanniksi - lähetystyöhön liittyvä konkreettinen sanasto 7.lk Oppilas oppii käyttämään keskeisiä uskonnon käsitteitä World Religions ( Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, Christianity, Primitive religions) Following aspects of these religions Symbols the cross, the star of David etc.

13 The concept of God monotheistic, polytheistic, pantheistic Holy scriptures The Vedas The Qur an The Hebrew Bible The Christian Bible The Tripitaka Expressions of faith and religious rituals worshipping and honoring gods praying, pilgrimage, fasting, sacrifice baptism, circumcision, confirmation, funeral etc. The Christian Bible The Old Testament The New Testament chapter, verse names of the main characters ( Adam, Eve, Moses, Jesus, Peter, Paul etc.) names of some of the books ( Psalms, Proverbs, Gospels, Revelation) Bible teachings: psalms, proverbs, the creation story, the birth of Jesus 8.lk Oppilas oppii käyttämään keskeisiä uskonnon käsitteitä The History of Christianity crucifixion, resurrection, ascension the life of the first Christians ( baptism, sacraments, Holy Spirit) persecutions in Rome hermits, monks, nuns, convent, monastery church architecture: basilica, Byzantium, roman, gothic reformation and the Lutheran church other Christian churches and their basic features: the Orthodox church, the Catholic church the Protestant churches especially the Church of England, the Salvation Army, the Pentecostals

14 9.lk Oppilas oppii käyttämään keskeisiä uskonnon käsitteitä The History of the Church in Finland the ancient religion of the Finns the crusades to Finland the Catholic church in Finland in the Middle Ages religions in Finland today: the Mormons, the Jehovah s Witnesses significant dates in the Christian calendar e.g. Christmas, Easter, Boxing Day, Ascension Day, Doom s Day etc. Ethics basic vocabulary: moral, ethics, principle, values, law, the Ten Commandments, conscience some moral questions

15 Historia 5-luokka Painopiste Suomen historian opetuksessa. Englannin kieltä ei käytetä opetuksessa. 6-luokka Oppilas: - Oppii käyttämään historiallisten aikakausien oikeita käsitteitä - Tutustuu korkeakulttuurien syntymiseen ja eurooppalaisen sivilisaation syntyyn - Tutustuu uuden ajan murrokseen - Tutustuu Ranskan vallankumoukseen ja vaikutukseen - Oppilas laatii kirjallisen tutkielman Egyptin, Kreikan tai Rooman historiasta Sisällöt: - Historialliset käsitteet: esihistoria, historia, Vanha-aika. Keskiaika ja Uusi aika - Korkeakulttuurit: Egypti, antiikin Kreikka ja Rooma - Renessanssi, uskonpuhdistus, löytöretket ja maailmankuvan avartuminen tieteessä

16 Kuvataide 1-2 lk : - värien nimiä - värittämään suullisen ohjeen mukaan - geometrisia muotoja - käytettävien työvälineiden nimistöä 3-4 lk : - työvälineiden ja tekniikoiden termistöä - tunnistamaan englanninkielistä mediamaailmaa - käyttämään sarjakuvaa ilmaisussaan - lyhyen ja ytimekkään ilmaisun kuvallisen viestinnän rinnalla ( esim. julisteet) 5-6 lk : Oppilas tutustuu: - pop-taiteeseen - eri englanninkielisten maiden ja kulttuurien elokuvaan - käyttämään englanninkielistä lähdemateriaalia kuvataiteen historian opinnoissa

17 Musiikki : 1-2 lk - erottamaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia rytmikuvioita riimirunoja kuunnellen - englanninkielisiä lastenlauluja ja uskaltaa ilmaista itseään vieraalla kielellä - erottamaan tuttuja sanoja ja sanontoja keskittyneesti kuunnellen - toimimaan annetun ohjeen mukaan laululeikkien yhteydessä - tuttujen koulusoitinten nimistöä 3-4 lk Oppilas osaa: - toimia mielekkäästi annettujen suullisten ohjeiden mukaan laululeikkien ja kehorytmiharjoitusten yhteydessä - rohkeasti ilmaista itseään yksiäänisessä yhteislaulussa - keskittyä kuuntelemaan tarkasti ja erottaa hänelle tuttua sanastoa - keskeisten soolo-soittimien nimistöä Oppilas tutustuu: - englanninkielisten maiden ja kulttuurien kansanmusiikkiin 5-6 lk Oppilas: - vahvistaa ilmaisuaan yksi- ja kaksiäänisen yhteislaulun yhteydessä - oppii kuuntelemaan ja tulkitsemaan englanninkielisiä lauluja, myös populaarimusiikkia - tutustuu englanninkielisten maiden ja kulttuurien eri aikakausien musiikkiin - oppii orkesterisoittimien nimiä englanniksi

18 Liikunta luokka käyttämään englanniksi keskeisiä liikunnan käsitteitä toimimaan englanniksi annetun ohjeen mukaan Pelit ja leikit numerot värit Talviliikunta Uinti luistelu hiihto rintauinti selkäuinti Suunnistus koulun pihakartta Pukeutuminen ulkoliikuntavarustus sisäliikuntavarustus luokka käyttämään englanniksi keskeisiä liikunnan käsitteitä toimimaan englanniksi annetun ohjeen mukaan Pelit koripallo lentopallo

19 jalkapallo jääkiekko Yleisurheilu pallonheitto juoksu pituushyppy Talviliikunta Uinti luistelu hiihto rintauinti selkäuinti sukeltaminen Suunnistus pihakartta peruskartta Pukeutuminen ulkoliikuntavarusteet sisäliikuntavarusteet luokka Oppilas oppii käyttämään englanniksi keskeisiä liikunnan käsitteitä toimimaan englanniksi annetun ohjeen mukaan antamaan itse ohjeita englanniksi Pelit koripallo lentopallo jalkapallo käsipallo jääkiekko

20 Yleisurheilu keihäänheitto juoksu pituushyppy korkeushyppy Voimistelu telinevoimistelu tanssi Talviliikunta Uinti luistelu hiihto laskettelu rintauinti selkäuinti sukeltaminen vesipelastus Suunnistus välineet: kartta, kompassi, ilmansuunnat, karttamerkit peruskartta suunnistuskartta Pukeutuminen varusteet ulkona ja sisällä terveys ja puhtaus Physical Education for Girls 7 th Grade Objectives Student learns: Contents Track and Field 100 meters basic physical education concepts of track and field, fitness test and basketball

21 800 meters cardiovascular fitness test long jump high jump shot put javelin throw Fitness Test sit-ups standing long jump sit and reach balance figure eight dribbling back and forth jumping dumbbell press co-ordination standing five jump Basket ball equipment passing: chest, bounce, overhead dribbling stops: jump, stride pivoting shooting: one and two hand overhead shots, jump shot, lay-up team tactics 8 th Grade Objectives: Student learns: basic physical education concepts of orienteering, weight training, volleyball, skating, rinkball, ringette and floorball Orienteering map symbols and keys Weight training bench press dumbbell curl peck deck side bend tackle rowing heel lift hamstring curl leg extension hip abduction

22 Volleyball hip adduction hip extension abdominals back equipment service: under-arm, over-arm, receive volley pass forearm pass Skating figure skating terms Rinkball, ringette and floorball equipment pass receive shoot dribble team tactics 9 th Grade Objectives: Student learns: basic physical education concepts of football, swimming, tennis, badminton, gymnastics, baseball, aerobics and dance Football equipment pass: Inside and outside of the foot dribbling shooting stopping the ball: with the sole or inside part of the foot game tactics Swimming breaststroke backstroke crawl diving Tennis and badminton equipment stroke: forehand, backhand volley service

23 Gymnastic activities rolls: forward, backward stands cartwheel balance: on floor, bench and beam sequence work hanging and swinging jumps with trampoline and spring board with or without the box o fundamental bounce o tuck bounce o straddle bounce o pike bounce o somersault Baseball equipment and facilities home base foul line pitching plate pitcher basemen catcher fielders batting catching inning put out runs Aerobics and Step-aerobic TBC-training Dance Fitness boxing

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3 Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4

Lisätiedot

6.3.7 Fysiikka ja kemia

6.3.7 Fysiikka ja kemia 6.3.7 Fysiikka ja kemia Fysiikan ja kemian opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan tietämystä luonnon ilmiöistä ja käsitystä fysikaalisen ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen

Lisätiedot

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä 2 Sisällys LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA... 4 TAVOITETASOT... 6 TUKITOIMET... 6 TOIMINTA-ALUEET... 7 KOMMUNIKAATIO... 7 SOSIAALISET TAIDOT... 9 MOTORISET TAIDOT... 11 PÄIVITTÄISET TOIMET... 12 KOGNITIIVISET

Lisätiedot

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 22 KESKEISET TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen

Lisätiedot

7.3.6 Biologia ja maantieto

7.3.6 Biologia ja maantieto 114 7.3.6 Biologia ja maantieto BIOLOGIA JA MAANTIETO VUOSILUOKILLA 5 JA 6 5. ja 6. luokalla biologian ja maantiedon opiskelussa oppilaan luonnon- ja ympäristöntuntemus sekä ekologinen ymmärtäminen lisääntyvät

Lisätiedot

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaohjausryhmä 26.4.2006/Kari Fagerholm PERUSKOULULAISTEN VANHEMMILLE KESKEISET TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA, MATEMATIIKASSA, FYSIIKASSA JA KEMIASSA SEKÄ

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

TUTKIMUSMATKA JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TUTKIMUSMATKA JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Uusi oppiaine Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva oppiaine, jota opetetaan vuosiluokilla 1 6.

Lisätiedot

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5 1 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta 23.12.99/ 1288, 24.6.2010/642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin

Lisätiedot

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 1 Perusopetuksen arvot 2 Perusopetuksen tehtävä 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta 2 4

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010

LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010 Sanna Palomäki & Pilvikki Heikinaro-Johansson LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:4 Koulutuksen seurantaraportit 2011:4 Sanna Palomäki

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET...

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 14 MATEMATIIKKA... 23 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen LUKIO Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ... 1 2.

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015

Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015 Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015 osa III Oppiaineet ja niiden koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit 1 Tuntijako (VN asetus 955/2002) Pakolliset Valtakunn. Koulukohtaiset syventävät

Lisätiedot

TVT ja OPS 2016 perusteet kooste

TVT ja OPS 2016 perusteet kooste TVT ja OPS 2016 perusteet kooste Laaja-alainen osaaminen Monilukutaito (L4) T1, T2 Opetuksen tavoitteet S1, S2 Opetuksen sisällöt L1 L5 Laaja-alaisen osaamisen alueet Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Nuoren ja aikuisen kaste. Baptism of an adolescent or adult

Nuoren ja aikuisen kaste. Baptism of an adolescent or adult Nuoren ja aikuisen kaste Tätä kaavaa käytetään 15 vuotta täyttänyttä kastettaessa. Harkinnan mukaan sitä voidaan käyttää myös varhaisnuoren kasteessa. (Alle 15-vuotiaan lapsen uskonnolliseen asemaan liittyvistä

Lisätiedot

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013 - Koulu Kaikille 1 SEMINAARIN KOULUN ARVOJA... 4 2 OPPIMISYMPÄRISTÖT, TYÖTAVAT, KIELITARJONTA JA PAINOTUKSET... 5 2.1 Fyysiset oppimisympäristöt... 5 2.1.1 Sähköinen

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

7.13 Historia. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä

7.13 Historia. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä 7.13 Historia Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. ta ohjataan ymmärtämään, että oma

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1.

1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1. 1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1. OPPIMISKÄSITYS... 3 3.2. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 3.3. TYÖTAVAT... 4

Lisätiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Toimittaneet: Tuula Ahola, Pirjo Leväniemi Vihdin kunnan opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot