A. Ahlström Oy Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Ahlström Oy Vuosikertomus"

Transkriptio

1 A. Ahlström Oy Vuosikertomus 2009

2

3 Olosuhteet vaihtelevat - maa tarjoaa satonsa oikein hoidettuna. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Halltuksen toimintakertomus 6 Morbi commodo 6 Ipsum sed 8 Pharetra 8 Gravida orci 9 Magna it velit 10 Pulvinar odio 10 Aliquam erot 12 Volutpat sed 16 Nulla facilili 22

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Adit vulputpatet ipsumet nullaorper dolore Vuosi 2009 oli hyvin poikkeuksellinen. Radikaalisti vakavoitunut finanssi-sektorin globaali kriisi syveni aina kesään asti, jonka jälkeen rahoitusmarkki-noiden toimintakyvyn palautumiseen tähtäävät tukitoimenpiteet alkoivat vaikuttaa tilannetta rauhoittavasti. Suomen bruttokansantuotteen määrä supistui liki 8 %, mikä oli huomattavan suuri sekä Suomen historiassa että kansainvälisessä vertailussa. Yleisen taloudellisen toiminnan taantuminen heijastui myös yhtiön toiminnassa ja tuloksessa. Puun kysynnän romahtamisen takia hintataso jäi selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi. Yhtiön onnistui kuitenkin saavuttaa sekä tavoitteen mukainen toimitusmäärä että liikevaihto. Tähän vaikutti yhtiön asema pitkäaikaisena puuntoimittajana suurille metsäyhtiöille. Kriisi näkyi myös kiinteistörintamalla, missä vuokratilojen ja maaalueiden kysyntä heikkeni voimakkaasti sekä paineet vuokratasojen laskuun kasvoivat. Alkuvuonna rahoitussektorin kriisi uhkasi evätä hyviltä ja vakavaraisiltakin alalla toimijoilta rahoituksen mutta loppuvuoden rauhoittuminen alkoi helpottaa tilannetta. Vuoden aikana tapahtunut kehitys vahvisti alueiden ja kiinteistö-tyyppien eriytymistä hyviin ja huonoihin. Yhtiön vuokratuotot pysyivät edellisvuoden tasolla mutta maa-alueiden myyntivoitot putosivat selvästi. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vierastoimintaa kehitettiin uudella innolla. Kokous-, ravitsemus- ja majoitusliiketoiminta nähdään selkeänä kasvumahdollisuutena yhtiön liiketoimintojen kehittämisessä ja yhtiö panostikin vierastoimintaan tekemällä rakennusinvestointeja Noormarkun ruukin alueella ja rekrytoimalla lisää ammattitaitoista henkilökuntaa. Panostukset alkoivat näkyä loppuvuonna, jolloin vierastoiminnan tulos alkoi parantua selvästi. Kaikki edellä mainitut seikat heijastuivat liikevaihdon tasossa, joka nousi vain hiukan edellisvuotisesta ollen 13,5 milj. (13,4 milj. ). Liiketoiminnan muut tuotot jäivät 2,7 milj. euroon. Näin ollen tilikauden voitto oli 3,1 milj. (6,2 milj. ). Tilikauden voiton laskussa heijastuu vahvasti liiketoiminnan muiden tuottojen jääminen vertailukauden poikkeuksellisen suuria kiinteistöjen myyntivoittoja selvästi pienemmäksi. Tärkeimpiä uusinvestointi- ja sijoituskohteita olivat Hämeenlinnassa sijaitseva logistinen toimitila, Ahlstrom Oyj:n hybridilaina sekä Noormarkun ruukin alueelle tehdyt investoinnit. Vuoden 2010 näkymät Vuoden 2010 odotetaan kehittyvän varovaisen myönteisissä merkeissä. Maailmantalous näyttäisi alkaneen toipua vakavasta talouskriisistään. Rahoitusmarkkinoiden toimintakyky on elpynyt vaikeimmasta ahdingostaan mutta luotontarjonta jää taantumaa edeltänyttä kireämmäksi, mikä hidastaa kasvua. Suomen talouden kasvun odotetaan jäävän hitaammaksi kuin mihin kriisiä edeltävinä vuosina totuttiin. Bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan 1,5 2,5 % tänä vuonna. Inflaatio pysynee matalana mutta korkotaso saattaa nousta vuoden jälkipuoliskolla. Mikäli orastava vakaa kehitys pääsee jatkumaan, uskomme yhtiön liike-toimintojen kehittyvän rauhallisesti. Viime vuosien tuottotasoihin emme yllä mutta harkitulla, ammattitaitoisella ja johdonmukaisella toiminnalla uskomme tästäkin vuodesta tulevan kohtuullisen. Liikevaihdon odotamme nousevan jonkin verran mutta muut tuotot pysynevät viimevuotisella tasolla. Investoinnit tulevat olemaan viimevuotista tasoa mutta olemme varautuneet myös lisäpanostuksiin, mikäli erityisen hyviä kohteita osuus kohdallemme. Tulostasossa odotamme tänä vuonna varovaista nousua mutta ensi vuonna investointien ja toiminnan tehostumisen tulee näkyä jo selvästi operatiivisten tuottojen lisääntymisenä. Metsäsektori Puun kysynnän uskomme pysyvän kohtuullisena mutta hintatasossa ei ole odotettavissa merkittävää nousua. Yhtiön metsiä hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti siten, että turvaamme vakaan tuottopohjan ja metsissä kiinni olevan pääoman kasvun. Yhtiö tutkii myös mahdollisuuksia lisätä puuraaka-aineen jalostusarvoa. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia löytyy muun muassa biopolttoainesektorilla. Kiinteistösektori Yhtiö pyrkii käyttämään edelleen hyväkseen vahvaa taseasemaansa investoimalla strategiansa mukaisiin kohteisiin. Vuokratuottojen arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla samoin kuin maa-alueiden myyntimäärät ja niistä kertyvät myyntivoitot. Kiinteistöomistuksen kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on luoda kiinteistösalkku, jossa erityyppiset kiinteistöt muodostavat vahvan A. Ahlström Oy

5 Toimitusjohtajan katsaus tuottopohjan hallittavalla riskiprofiililla. Rakenteen kehittäminen vaatii usean vuoden johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä. Rakennetta kehitetään investoimalla uusiin strategian mukaisiin kohteisiin, kehittämällä valittuja omassa omistuksessa olevia kohteita ja realisoimalla huonosti tuottava omaisuus, jossa ei nähdä yhtiön kannalta potentiaalia. Tähän yhtiössä on sitouduttu ja siihen panostetaan mm. lisäämällä henkilöstön ammattitaitoa ja rekrytoimalla lisää osaavia ihmisiä. Vierastoiminta Noormarkun ruukin aluetta pidetään hyvässä kunnossa ja vierastoimintaa kehitetään. Viime vuonna aloitetut investointihankkeet valmistuvat keväällä 2010 ja ne voidaan ottaa silloin täysimääräiseen käyttöön lisäämään korkealaatuisten palvelujen tarjontaa. Samalla lisääntyvät toiminnan tuotot ja kannattavuus paranee. Investoinnit Noormarkun ruukin alueella tulevat jatkumaan samalla tasolla kuin viime vuonna. Uutena kohteena avaamme Kauttuan klubin Eurassa. Yhtiö ottaa haltuunsa klubin tilat siellä toimineelta vuokralaiselta ja alkaa harjoittaa Kauttualla ravitsemus- ja majoitustoimintaa, jota johdetaan keskitetysti Noormarkusta. Kauttuan klubin mukaantulo nostaa vierastoiminnan liikevaihtoa selvästi ja uskomme yltävämme positiiviseen tulokseen siellä jo tänä vuonna. Noormarkku, maaliskuussa 2010 Hannu Leminen Kehitystä maltillisen myönteisissä merkeissä. Vuosikertomus 2010

6 6 Yhtiön hallitus Hallitus esittäytyy Robin Ahlström puheenjohtaja Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Markus Saikku varapuheenjohtaja Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Lars Ahlström Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Peter Ahlström Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Ingmar Lindberg Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Sebastian Björksten Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Keskeisiä tunnuslukuja Tunnusluvut (1 000 ) Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto %:ia liikevaihdosta 33,2 69,3 75,5 56,7 Oman pääoman tuotto % 8,6 9,1 10,3 6,7 Omavaraisuusaste % 65,0 75,7 75,2 72,7 Henkilöstö, vuoden keskiarvo Palkat ja palkkiot tilikaudella A. Ahlström Oy

7 Hallituksen toimintakertomus 7 Hallituksen toimintakertomus Maailmantalous ajautui syvimpään kriisiin vuosikymmeniin tämän tilikauden alkupuolella. Suomen vienti supistui vuonna 2009 noin neljänneksellä ja yritysten tuotannolliset investoinnit romahtivat. Maailmantalouden taantuma leikkasi metsäteollisuustuotteiden kysyntää tuntuvasti ja Suomen metsäteollisuuden tuotanto vähenikin runsaat 20 % edellisestä vuodesta, joka myös oli jo laskuvuosi. Vuosi oli ennätyksellisen vaisu puukaupassa, sillä vain vuonna 1991 ostomäärä yksityismetsistä on ollut pienempi. Ostot yksityismetsistä olivat hieman yli puolet edellisestä vuodesta. Vuoden jälkipuoliskolla metsäteollisuusyritysten tilanne koheni ja vuoden viimeisen neljänneksen tuotanto oli jo lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2008 lopun vertailutaso oli kuitenkin taantuman vuoksi normaalia alhaisempi. Vuosi 2009 oli kiinteistötoimialalla jyrkän pudotuksen ja loppuvuonna tapahtuneen vakaantumisen aikaa. Alkuvuonna rahoitussektorin kriisi uhkasi evätä hyviltä ja vakavaraisiltakin alalla toimijoilta rahoituksen mutta loppuvuoden rauhoittuminen alkoi normalisoida tilannetta. Vuoden aikana tapahtunut kehitys on johtanut alueiden ja kiinteistötyyppien voimakkaaseen eriytymiseen. Harvoista hyvistä kohteista on jopa kilpailua sijoittajien kesken mutta heikkolaatuiset, joita on runsaasti tarjolla, jäävät myyjien käsiin. Eriytyminen jatkuu myös maantieteellisesti. Pääkaupunkiseutu ja muut kasvukeskukset ovat edelleen houkuttelevia, mutta muut paikkakunnat uhkaavat jäädä pahasti kehityksestä. Vuoden tapahtumat ovat muuttaneet myös vuokramarkkinoita. Tätäkin sektoria alkoi luonnehtia vapautuva kapasiteetti ja eriytyminen. Vapaata tilaa, etenkin toimistoja, on tarjolla runsaasti, mutta sijainniltaan ja laadultaan hyvät kohteet menivät edelleen hyvin kaupaksi, joskin maltillisemmin tuottovaatimuksin. Konsernin liikevaihto v oli 13,5 milj. (13,4 milj. edellisenä vuonna). Liikevaihto kasvoi vain vähän metsätalouden myynnin jäätyä edellistä vuotta alhaisemmaksi. Konsernin liikevoitto oli 4,5 milj. (9,3 milj. ) ja tilikauden voitto 3,1 milj. (6,1 milj. ). Liikevoitto ja tilikauden voitto ylsivät noin puoleen edellisen vuoden vastaavista luvuista liiketoiminnan muiden tuottojen jäätyä selvästi vertailukauden poikkeuksellisen suuria kiinteistöjen myyntivoittoja pienemmäksi.liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,7 milj. (6,4 milj. ). Ne olivat 3,7 milj. edellistä vuotta pienemmät ja muodostuivat pääosin kiinteistöjen myyntivoitoista. Vuosisuunnitelmaan sisältyneistä kiinteistö- ja osakekaupoista huomattava osa siirtyi alkaneelle vuodelle ja näistä on tammikuussa toteutunut jo noin miljoona euroa. Konsernin nettorahoituskulut laskivat ja olivat alentuneiden viitekorkojen johdosta 0,4 milj. (0,9 milj. ). Konsernin korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 32,8 milj. (13,7 milj. ). Omavaraisuusaste laski 65,0 %:iin (75,7 %). Liiketoiminnat yksiköittäin Metsätalous. Havutukkien kantohinnat laskivat v keskimäärin 20 % edellisestä vuodesta ja kuitupuiden kantohinnat %: a. Sahateollisuus kärsi tukkien tarjonnan niukkuudesta ja vuoden 2007 huippuhinnat täysin toisenlaisessa suhdannetilanteessa vaikuttivat vielä hintaodotuksiin. Vuoden viimeisenä kuukautena raakapuun ostomäärä nousi 6,1 miljoonaan kuutioon eli yli kolmannekseen koko vuoden määrästä. Tässä markkinatilanteessa yhtiön metsätaloudessa onnistuttiin ylittämään sekä tavoitteen mukainen toimitusmäärä että liikevaihto. Metsätalouden liikevoitto oli 3,1 milj., josta operatiivinen tulos oli 3,0 milj. ja metsätilojen myyntivoitot 0,1 milj.. Tulos oli 1,0 milj. edellistä vuotta pienempi johtuen pienemmistä myyntivoitoista, alentuneista puun myyntihinnoista ja puun myyntien painottumisesta toimituskauppoihin Kertomusvuonna yhtiön metsistä luovutettiin puuta m3, josta pystykaupoilla m3 ja toimituskaupoilla m3 (yht m3 v. 2008). Määrä edustaa yhtiön metsien kestävän suunnitteen tasoa. Metsätalouden investoinnit olivat pääasiassa vähäisiä metsäteiden ja ojien peruskunnostuksia. Kiinteistöliiketoiminta. Vaikea vuosi heijastui myös yhtiön kiinteistöjen myynti- ja vuokraus-toiminnoissa. Muiden kuin primekohteiden vuokrakysyntä väheni etenkin liike- ja konttoritilojen osalta. Myytäviä kiinteistöjä, tontteja, asuntoja ja jalostettavia maa-alueita markkinoitiin aktiivisesti, mutta niiden kysyntä heikkeni selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Markkinoita leimaava eriytyminen näkyi myös yhtiön liiketoiminnassa. Primekohteet oli edelleenkin helppo myydä tai vuokrata mutta muissa kohteissa kysyntä väheni selvästi. Jotkin kohteet (esim. Varkaudessa) osoittautuivat erittäin haasteellisiksi. Konsernin kiinteistöliiketoiminnan liikevoitto oli 2,8 milj. (6,2 milj. v. 2008). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,6 milj. (6,0 Vuosikertomus 2010

8 8 Hallituksen toimintakertomus milj. ). Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kiinteistöomistuksen kehittämiseksi tarkoitettujen kiinteistökauppojen myyntivoitoista. Liikevoiton lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui suoraan kiinteistökauppojen volyymin laskusta. Kiinteistöliiketoiminnan tulokseen sisältyy yhtiön lukuisten historiallisten arvokiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokustannukset. Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 13,9 milj. (2,6 milj. ). Vuoden lopulla hankittiin n m 2 :n logistinen toimitilakohde Hämeenlinnasta. Muut investoinnit kohdistuivat nykyisen kiinteistöomistuksen kehittämiseen lähinnä Noormarkun ruukin alueella. Vierastoiminta. Yhtiö aktivoitui vierastoiminnan kehittämisessä. Kokous-, ravitsemus- ja majoitusliiketoiminta nähdään selkeänä kasvumahdollisuutena yhtiön liiketoimintojen kehittämisessä ja yhtiö panostikin vierastoimintaan tekemällä rakennusinvestointeja ruukkialueella noin miljoonan euron edestä ja rekrytoimalla ammattitaitoista henkilökuntaa. Sijoitukset Yhtiö merkitsi viidellä miljoonalla eurolla Ahlstrom Oyj:n syksyllä liikkeelle laskemaa hybridilainaa. Lainan vuotuinen korko on 9,5 % neljä ensimmäistä vuotta ja sen jälkeen vähintään 12,5 %. Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2010 on alkanut odotusten ja tarkkailun merkeissä. Maailmanlaajuisen rahoitusalan kriisin pahimmat vaikutukset on saatu torjuttua, mutta orastava kasvu on edelleen vaatimatonta ja heiveröisellä pohjalla. Huolestumista aiheuttaa valtioiden ja muun julkisen sektorin raju velkaantuminen, mikä voi aiheuttaa vielä merkittäviä häiriöitä rahoitus-markkinoilla siitä seuraavine heijastusvaikutuksineen, jollei velkaantumiskehitystä saada hallitusti käännettyä terveempään suuntaan. Mikäli rahoitusalan vakaa kehitys pääsee jatkumaan, uskomme liiketoimintojemme kehittyvän rauhallisesti. Viime vuosien tuottotasoihin emme yllä ja töitä pitää tehdä entistä enemmän, mutta harkitulla, ammattitaitoisella ja johdonmukaisella toiminnalla uskomme tästäkin vuodesta tulevan kohtuullisen. Puun kysynnän uskotaan pysyvän kohtuullisena mutta hintatasossa ei ole odotettavissa merkittävää nousua. Yhtiön metsiä hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti siten, että turvaamme vakaan tuottopohjan ja että metsissä kiinni oleva pääoma kasvaa. Rakennetta kehitetään investoimalla uusiin strategian mukaisiin kohteisiin, kehittämällä valittuja omassa omistuksessa olevia kohteita ja realisoimalla niitä kohteita, jotka eivät kuulu fokuskohteisiin. Tähän yhtiössä on sitouduttu ja siihen panostetaan mm. lisäämällä henkilöstön ammattitaitoa ja rekrytoimalla lisää osaavia ihmisi. Vanhojen teollisuusalueiden maiden pilaantumisesta aiheutuvien riskien takia on taseessa edelleen 2,1 miljoonan euron varaus puhdistustoimenpiteitä varten. Noormarkun ruukin aluetta pidetään edelleen hyvässä kunnossa ja vierastoimintaa kehitetään. Korkealaatuisten palvelujen tarjontaa lisätään samalla, kun toiminnan tuottojen määrää ja kannattavuutta kehitetään. Henkilöstö, hallinto ja tilintarkastajat Henkilöstömäärä vuoden 2009 aikana oli keskimäärin 49 henkeä ja vuoden lopussa 47 henkeä. Henkilöstölle maksettiin palkkoja 2,3 milj.. A.Ahlström Osakeyhtiön yhtiökokous pidettiin Noormarkussa Hallitus jatkoi entisessä kokoonpanossaan jäseninään Robin Ahlström, Lars Ahlström, Peter Ahlström, Sebastian Björkstén, Ingmar Lindberg ja Markus Saikku. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Robin Ahlström ja varapuheenjohtajaksi Markus Saikku. Yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valittiin edelleen KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nyman. Osakkeiden määrä ja hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön osakkeiden määrä on osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,75, josta tilikauden voitto on ,49. Hallitus ehdottaa, että kaikille ulkona oleville osakkeille maksetaan osinkoa 5 osakkeelta (yht ,00 ) ja loppuosa jätetään voittovarojen tilille. Vuoden 2009 lopulla tehty kiinteistöinvestointi logistiikkakeskus Kiinteistö Oy Hämeelinna Taipaleentie 6. Kiinteistömarkkinoita luonnehtii eriytyminen. Hyviä kohteita on harvassa ja niistä investoijat kilpailevat samalla kun huonompia kohteita on runsaasti tarjolla, mutta joille ei löydy ostajaa. Yhtiö pyrkii käyttämään edelleen hyväkseen vahvaa taseasemaansa investoimalla strategian mukaisiin kohteisiin. Vuokratuottojen arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla, mutta kiinteistömyyntimäärä vähenee edelleen ja sen myötä myyntivoitot. Kiinteistöomistuksen kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on luoda kiinteistösalkku, jossa erityyppiset kiinteistöt muodostavat kohtuullisen tuottopohjan hallittavalla riskiprofiililla. Rakenteen kehittäminen vaatii usean vuoden johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä. A. Ahlström Oy

9 Hallituksen toimintakertomus 9 Elinvoima syntyy ammattitaitoisista, johdonmukaisista ja harkituista päätöksistä. Vuosikertomus 2010

10 10 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Viite Viite Liikevaihto Liikevaihto , ,71 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot , ,05 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Materiaalit ja palvelut , ,45 Henkilöstökulut , ,17 Poistot , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 Liikevoitto Liikevoitto , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 4 Tuotot muista pysyvien 9 42 vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut 4 Tuotot muista pysyvien 8 790, ,61 vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot , ,07 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,78 Voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Voitto ennen satunnaisia eriä, , ,22 tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Poistoeron muutos , ,85 Tilikauden voitto Tuloverot , ,63 Tilikauden voitto , ,74 A. Ahlström Oy

11 Tilinpäätös 11 Konsernin tase Vastaavaa euroa Viite Vastattavaa euroa Viite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 6 Liikearvo Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet 6 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat Sijoitukset 7 Osakkeet konserniyhtiöissä Osakkeet osakkuusyhtiöissä Muut osakkeet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Oma pääoma 9 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen 11 Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ * Konsolidoimattomat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konserniyhtiöiltä * 15 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Vuosikertomus 2010

12 12 Tilinpäätös Emoyhtiön tase Vastaavaa Viite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 6 Aineettomat oikeudet , , , ,34 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,94 Aineelliset hyödykkeet 6 Maa- ja vesialueet , ,56 Rakennukset ja rakennelmat , ,90 Koneet ja kalusto , ,18 Muut aineelliset hyödykkeet , ,11 Ennakkomaksut ja kesken , ,55 eräiset hankinnat , ,30 Sijoitukset 7 Osakkeet konserniyhtiöissä , ,38 Osakkeet osakkuusyhtiöissä , ,98 Muut osakkeet , ,00 Muut saamiset , , , ,36 Vastattavaa Viite Oma pääoma 9 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,90 Edellisten tilikausien voitto , ,52 Tilikauden voitto , , , ,16 Tilinpäätössiirtymien kertymä Poistoero , ,79 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,00 Pakolliset varaukset , ,00 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin , ,45 yrityksiltä Laskennalliset verosaamiset , , , ,49 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,15 Saamiset saman konsernin 15 0, ,61 yrityksiltä Muut saamiset , ,05 Siirtosaamiset , , , ,29 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,64 Ostovelat , ,11 Velat saman konsernin , ,00 yrityksille Muut velat , ,55 Siirtovelat , , , ,99 Vieras pääoma yhteensä , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,94 A. Ahlström Oy

13 Tilinpäätös 13 Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön rahoituslaskelma 1000 euroa euroa Liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto Poistot Eläkevastuun muutos Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto Poistot Eläkevastuun muutos Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Tuloverot Liiketoiminnan nettokassavirta Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Tuloverot Liiketoiminnan nettokassavirta Investointien kassavirta Uudishankinnat Muut sijoitukset Pysyvien vastaavien myynnit Saadut osingot 9 42 Pitkäaikaisten sijoitusten muutokset Muiden saamisten ja lainasaamisten muutokset Investointien nettokassavirta Investointien kassavirta Uudishankinnat Muut sijoitukset Pysyvien vastaavien myynnit Saadut osingot 9 42 Muiden saamisten ja lainasaamisten muutokset Investointien nettokassavirta Rahoitustoimintojen kassavirta Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Maksetut osingot Muut oikaisut Rahoitustoimintojen nettokassavirta Rahoitustoimintojen kassavirta Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Maksetut osingot Rahoitustoimintojen nettokassavirta Rahojen ja pankkisaamisten muutos Rahojen ja pankkisaamisten muutos Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Vuosikertomus 2010

14 14 tilinpäätöksen liitetiedot A. Ahlström Oy

15 Tilinpäätöksen liitetiedot 15 Tilinpäätöksen liitetiedot Laadintaperiaatteet Vulpute dipismo doloborper sum do diamet aut erilis alit adionul luptat, quiscipit nonullaor accum verosto odipsuscil incilit praese facillamet verat acidunt nulputpatum nonsequam esto eugiam ver in etue tat ad magna faccum inisisi nonsequam esto eugiam ver in etue tat ad magna faccum inisisi. Konsernitilinpäätös Laajuus Onsecte verat, vullamet doluptat utat. Ibh et, quatincin hent lorper siscil dolobore faccumm olorem dolore doloreet, sed tat, sim ipsuscilit ipit praessed tat adipiscilla coreet at lore cor se magna consecte molobor sendre do et adiam volendrer susto et, consed tem zzrit ulla feum quatuer sed diat lut ut lorer aliquat lobore essectet ullamet dunt lutet iuscin ullan venisi. Et, commy nostinc incilla mconse faci tin ulput velis num ea feu faccumm oloborer atummy nostrud magnis ea feuisis nosto do delis nit digna cor il ent vercil del dolut nim inci et la alisit ut in hendipis alismod olobor ip exero commod dolorperosto odiatue tat incillute velisit, vel utpatum duisl ulla alit lorper ad ea augue feu feu faccum nulla am veliquis eros nummy nis niatincil irit, velent at do do dolorerci ero core mod te vulla coreet aci tin utat vel in ute eugiam incillum amcorper at, si ex ea cor aliquat. Duis deliquatuer irit, qui te dipissequat. Duisi. Tuloutusperiaate Wismod elesecte vel essiscin henibh eliquat, quam, con eu feu feum incilla conse molore minibh euis elisi blam incipit aliquat uerostrud tin hendio esse doluptat praese modip eum zzrit, sit do conummo diatet wis nos enibh ent wisl duis ad et alis alisi. Hendiamet, quissi. Dunt praeseq uisissit augiamc onsecte ver suscidunt lor se magna auguero Ulkomaan rahan määräiset erät Ut do delenis erat. Ut euis nisi ero odip enissed molent acilit atumsan henis amconse ctetum am in ut nos nulpute ming er sequat lum dolortisisci tatumsan et in volobor alismod ea accum volor sed endion vel il in ut utat prat prat, consequi tis ad min ex exeriureet. del dit luptat pratem exer iniatum modoluptat nullum dolobor ercinibh exerci er ad etuerosto odo consequis alisi. Vaihto-omaisuus Lestinci blaore veriurer susto consecte cortionse eriuree tuerilit acing etum iusci blam, suscipit amet dolortis niam, qui ex euisit praestio do er sequamet nummolorer iure min ute dunt wisismo loborem ad tisit lore tisi blaore del ing etuero conullutat. Sijoitukset Nonsequipit euipit lor am, consendrem in voloborper ilismol esectem vulput vendre euguer ing etuer sim vent iniscipit acil utat adiamet, quipis niam, quis nullaortie duisi ex ea acidunt nit augue tatem in vel ut vullaor si. Pysyvät vastaavat Lore dipsumsan ut loreet, core te veliquis nulputat. Ut volobor secte dipisi blam ver sectem vent adiam, senibh euguero od tem zzrilisi. Guerat, consequam, consendrero dolore tatin vulput incipsustrud erosting euis nonsendigna feugue ver aute dit lamcons eniamet, consed dolorpercip el ex ea faci te tionum nim iriusto dolore feuis nit adit venit, quisi. Verot nis augiamc onsendre core cor sustinim dignibh eugait venit aciduis dignibh exer init nit, conse mincing ea facip eliquam consequat, sit acillan dipsusto dolorerci et velit dolorting et adit adiat dolore min ex erit augait ex euis am. Satunnaiset erät To exero eugait eniamet lortissequat wis nullum at ate magna facil dolent wismodo lumsand iametum dolumsandip ex ea augiamcon ex eriliquipsum inis nos am vullan velit ad te tie magna feugueratio do coreetum zzrit wis at, summodip ea aut ea Rahat ja pankkisaamiset feugait adiam do et vel utpationsed dionumsandre dipis adignim in heniam inis acillaorerit lorperc ipsuscipsum non utem ilis aut augiamet nostrud Eläkemenot Secte duip elit lore eum ea accumsan hendre consequatet illa commolore ex ea facing enim dolenit ver in et adip essed modolor eetuero dolor sum ad dipis nonullandrem velisi er am, verilla alisi. Henis ea feummy nostie modiam, consequisi bla adit aciliqu isisim Vuosikertomus 2010

16 16 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot euroa Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 1. Liiketoiminnan muut tuotot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot Muut Yhteensä Konserni Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Emoyhtiö 2. Henkilöstökulut ja henkilöstön lukumäärät Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Hallitusten jäsenten palkkiot Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 3. Materiaalit ja palvelut Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot muilta Korko- ja rahoitustuotot konserniyhtiöiltä Korko- ja rahoitustuotot muilta Yhteensä Korko- ja rahoituskulut konserniyhtiöille Korko- ja rahoituskulut muille Yhteensä Tuloverot Tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta Laskennallisten verojen muutos Tuloverot tuloslaskelmassa A. Ahlström Oy

17 Tilinpäätöksen liitetiedot euroa 6. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Konserni Liikearvo Aineettomat Muut Maa- ja Rakennukset Koneet Muut Ennakkooikeudet aineettomat vesialueet ja rakennelmat ja kalusto aineelliset maksut ja hyödykkeet hyödykkeet keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Muut muutokset Siirrot Hankintameno Kertyneet poistot Vähennykset Tilikauden poistot Kertyneet poistot Arvonkorotukset Vähennykset -148 Arvonkorotukset Kirja-arvo Emoyhtiö Aineettomat Muut pitkä- Maa- ja Rakennukset Koneet Muut Ennakkooikeudet vaikutteiset vesialueet ja rakennelmat ja kalusto aineelliset maksut ja menot hyödykkeet keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Arvonkorotukset Vähennykset -148 Arvonkorotukset Kirja-arvo Vuosikertomus 2010

18 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 1000 euroa 7. Sijoitukset Konserni ** Osakkeet Osakkeet Muut Muut konserni- osakkuus- osakkeet saamiset yhtiöissä yhtiöissä Kirja-arvo Lisäykset Vähennykset -955 Kirja-arvo * 6040 Emoyhtiö Osakkeet Osakkeet Muut Muut konserni- osakkuus- osakkeet saamiset yhtiöissä yhtiöissä Kirja-arvo Lisäykset Vähennykset -955 Kirja-arvo * 6040 * Muut Saamiset sisältävät oman pääoman -ehtoisen joukkovelkakirjalainan, nk. Hybridilainan 5MEUR. Hybridilaina on liikkeellelaskijansa muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Lainan korkotuottoa ei ole jaksotettu tilikaudelle. ** Konsernisarakkeessa erät koskevat konsolidoimattomia kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 8. Siirtosaamiset Lyhytaikaiset Korkojaksotus Kulujaksotus Tuloverot Muut 5 Yhteensä Oma pääoma Oma pääoma tilikauden alussa Arvonkorotusten muutos Maksetut osingot Muut muutokset 126 Tilikauden tulos Oma pääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Jakokelpoinen oma pääoma A. Ahlström Oy

19 Tilinpäätöksen liitetiedot euroa 10. Osakepääoma osakelajeittain , emoyhtiö kpl Euroa 1 ääni/osake, lunastuslauseke Pitkäaikaisten velkojen erääntyminen, konserni Yhteensä Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat Yhteensä Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 12. Pakolliset varaukset Eläkevaraus Muut pakolliset varaukset Yhteensä Laskennalliset verosaamiset ja -velat Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset velat Yhteensä Aiheutumisperiaatteen mukaan Poistoero Muut ajoituserot Yhteensä Siirtovelat Lyhytaikaiset Henkilöstökulut Korkojaksotus Tuloverovelka Muut Yhteensä Vuosikertomus 2010

20 20 Tilinpäätöksen liitetiedot 1000 euroa Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 15. Saamiset konserniyhtiöiltä ja velat konserniyhtiöille * Pitkäaikainen Lainasaamiset Yhteensä Lyhytaikainen Lainasaamiset Myyntisaamiset 21 Muut lyhytaikaiset saamiset 7 Yhteensä Muut lyhytaikaiset velat Yhteensä * Konsernisarakkeessa erät koskevat konsolidoimattomia kiinteistö- ja asunto- 16. Annetut vakuudet Omista veloista Lainat rahoituslaitoksilta Annettujen kiinteistökiinnitysten määrä Annettujen yrityskiinnitysten määrä Vastuusitoumukset Konserniyhtiöiden sitoumuksista Muiden sitoumuksista Emoyhtiö on sitoutunut omavelkaiseen takaukseen Kiinteistö Oy Hämeenlinnan velasta annettujen panttikirjojen lisäksi. 18. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastustoimeksiannot Muut toimeksiannot Yhteensä A. Ahlström Oy

Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon

Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon Kun luot uuden dokumentin, leikkuuvarat määritellään heti ensimmäisenä. Voidaan tehdä myös jälkikäteen: File -> Document Setup. (Avautuu samanlainen ikkuna.) Yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna

La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna KATSE 3 Kasvanut yrittajäksi si s ä l l y s l u e t t e l o KATSE -syksy 2010 TOIMITUS: päätoimittaja La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna autpatue del iniamet, volore

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

rico tubbs aadee juhlijan uusi aamu ruokasnobi eeva kolu Joulukuu 2011

rico tubbs aadee juhlijan uusi aamu ruokasnobi eeva kolu Joulukuu 2011 rico tubbs aadee juhlijan uusi aamu ruokasnobi eeva kolu Joulukuu 2011 Esteetikon unelmatyö Eeva värtö The life issue 3 Esteetikon unelmatyö Tatuointitaitelija Aadee tekee parhaansa. 4 UUSI AAMU Susanna

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Historiikin osa 1/3. Tapahtumakalenteri. Muisteluja vuodelta 2012

Historiikin osa 1/3. Tapahtumakalenteri. Muisteluja vuodelta 2012 Liikuntaopiston oma juhlavuoden lehti. a t t o u v 0 3 Historiikin Tapahtumakalenteri Muisteluja vuodelta 2012 OPUBLIAM ET SILLIAM Enatoressi siliam huid me et intiaes erena, ut conduconit nostium et?

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA TUNNUKSESTA 3 MERKKI 4 LOGO 5 TYPOGRAFIA 6 TUNNUKSEN VÄRIT Nelivärisenä CMYK 7 Nelivärisenä RGB 8 Kaksivärisenä 9 Yksivärisenä 10 MERKIN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

A. Ahlström osakeyhtiö

A. Ahlström osakeyhtiö A. Ahlström osakeyhtiö Talouskatsaus 2011 Toimintakertomus Vuonna 2011 maailmantalouden odotettiin piristyvän selvään kasvuun, mutta erilaiset kansainväliset talouskriisit ja epävarmuudet jättivät kasvun

Lisätiedot

K ATSE. Syksy/2010. Tuomarihaaveita. hevospoika ranskasta. Dubain kautta Toijalan metsiin

K ATSE. Syksy/2010. Tuomarihaaveita. hevospoika ranskasta. Dubain kautta Toijalan metsiin K ATSE Syksy/2010 Dubain kautta Toijalan metsiin hevospoika ranskasta Tuomarihaaveita TYTTÖ, joka halusi oikeussaliin Ingressi aina kahdelle riville. kirjoittajan nimi kuvaajan nimi Niscipsustrud enibh

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot