YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO 1

2 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA TUNNUKSESTA 3 MERKKI 4 LOGO 5 TYPOGRAFIA 6 TUNNUKSEN VÄRIT Nelivärisenä CMYK 7 Nelivärisenä RGB 8 Kaksivärisenä 9 Yksivärisenä 10 MERKIN MITTASUHTEET 11 LOGON SIJOITUS MERKKIIN JA TUNNUKSEN SUOJA-ALUEET 12 TUNNUKSEN VERSIOT 13 TUNNUKSEN KÄYTTÖ ERILAISILLA POHJILLA 14 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET ULKOINEN VIESTINTÄ Imagomainonta, malliesimerkki 15 Tukimainonta, malliesimerkki 16 Rekrytointi, malliesimerkki 17 Tiedotteet ja kuulutukset, malliesimerkki 18 KIRJEENVAIHTO Kirjekuoret 19 Lomakkeet 20 Käyntikortit 21 Kutsut 22 Kansiot 23 ESITTEET Esimerkki sivutaitosta 24 TAPAHTUMAT, PR RollUp, malliesimerkki 25 SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäiset julkaisut, malliesimerkki 26 PowerPoint, malliesimerkki 27

3 TAUSTAA TUNNUKSESTA 3 TUNNUS Ylivieskan tunnus on modernisoitu Y-merkki ja siihen liitetty Ylivieska-logo. Merkin ympyrämuodoista syntyvät kehät kuvaavat kasvavaa keskuspaikkaa ja luovat mielikuvaa kaupungin kehityksestä. Värit kuvaavat kaupungin moniarvoisuutta ja nuorekkuutta ja löytyyhän merkistä myös keskustan halki sinisenä kiemurteleva Kalajoki. Ylivieskan kaupunki on merkittävä kaupunkiorganisaatio. On tär keää, että kaupungin tunnistettavuus varmistetaan yhtenäisellä ja hallitulla viestinnällä. Yhtenäinen ilme luo ja vahvistaa positiivisia mielikuvia kaupungista, sen palveluista ja kehityksestä. Se tukee myös markkinoinnin tavoitteita ja on mukana synnyttämässä mainetta, jolla on merkittävä rooli viestinnän ohjauksessa. Toteuttamalla yhteistä ilmettä mahdol lisimman tarkasti, varmistamme, että olemme osaajia myös viestinnässä. VAAKUNAN KÄYTTÖ Ylivieskan kaupungin vaakuna on tarkoitettu kaupungin virallisen toiminnan symboliksi. Sitä käytetään virallisessa kirjeenvaihdossa, luottamuselinorganisaation symbolina sekä arvokkaamassa edustuskäytössä. Vaakunaa käytetään mm. luottamuselinten kokousasiakirjoissa, maakunnallisessa-, alueellisessa ja seudullisessa toiminnassa sekä lipuissa ja viireissä. Vaakunan käyttö on myös suositeltavaa esimerkiksi koulujen päättötodistuksissa ja kaupungin rakennusten nimikylteissä, jotka on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Ylivieskan tunnusta ja vaakunaa ei koskaan käytetä samanaikaisesti samassa yhteydessä.

4 MERKKI 4

5 LOGO 5

6 TYPOGRAFIA 6 Typografian merkitys on yhdenmukaisen viestinnän kannalta keskeinen. Sen vuoksi on suositeltavaa, että kaikessa kaupungin viestinnässä otetaan käyttöön sama tekstityyppi ja -leikkaus. Ylivieskan kaupungin typografiaksi on valittu Futura -tekstityyppi ja sen book -leikkaus. Sama typografia on myös YLIVIESKA-logossa. Koska tekstintuotannossa olevat ohjelmat ja kirjasinvalikoimat vaihtelevat, on Futuran rinnalla mahdollista käyttää Century Gothic -tekstityyppiä ja sen Regular -leikkausta. Tällöin on tärkeää, että muita tekstityyppejä ei käytetä tämän rinnalla. Mikäli kumpaakaan tekstityyppiä ei ole saatavilla, niin tilalle voidaan valita Arial -tekstityyppi ja sen Regular -leikkaus. Muita leikkauksia kuten kursiivi ja vahvennettu tulee käyttää vain harkiten. YLIVIESKA-logotyyppi merkin yhteydessä on aina Futura Book, sitä ei saa korvata muilla logotyypeillä. FUTURA BOOK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö CENTURY GOTHIC REGULAR ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ARIAL REGULAR ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

7 TUNNUKSEN VÄRIT CMYK 7 Tunnuksen CMYK-värejä käytetään neliväripainatuksissa. Näitä ovat erilaiset kirjapainossa painetut julkaisut ja sanomalehdet. Älä käytä painettuihin julkaisuihin muutoin tehtyjä (esim RGB) värejä! 20C, 0M, 100Y, 0K 100C, 20M, 0Y, 0K 70C, 0M, 100Y, 0K 0C, 35M, 85Y, 0K 0C, 100M, 0Y, 0K 0C, 0M, 0Y, 100K

8 TUNNUKSEN VÄRIT RGB 8 RGB-väreillä tehtyä tunnusta käytetään vain sähköisessä viestinnässä. Näitä ovat mm. sähköposti, internetsivut, Word-, Excel-, PowerPoint yms julkaisut ja ohjelmat. RGB-värejä ei saa käyttää neliväristä painotekniikkaa vaativissa julkaisuissa, eikä RGB-väreillä tehtyä tunnusta saa lähettää paino-originaaliksi sanomalehtiin tai painoon. R209, G224, B43 R57, G143, B209 R107, G179, B64 R230, G192, B31 R192, G21, B119 R0, G0, B0

9 TUNNUKSEN VÄRIT KAKSIVÄRISENÄ 9 Kaksiväriset tunnukset säästävät jonkin verran painotöiden kustannuksia. Tätä väritystä voit käyttää silloin, kun värien huomioarvolla ei ole suurta merkitystä. Näitä ovat esim. massapainetut vihkoset, muistiinpanolomakkeet ja rajatuille ryhmille tehdyt pienet julkaisut. Älä käytä kaksiväristä tunnusta sähköisessä viestinnässä. PMS BLACK PMS PROCESS BLUE 50% PMS BLACK

10 TUNNUKSEN VÄRIT YKSIVÄRISENÄ 10 Yksivärinen tunnus painetaan aina mustalla vaalealle tai valkoisena tummalle pohjalle. Tätä tunnusta voi käyttää mustavalkoisina painettavissa julkaisuissa ja erikoispainatuksissä, joissa ei ole mahdollista käyttää kuin yhtä väriä. Älä käytä yksiväristä tunnusta sähköisessä viestinnässä. 100% BLACK

11 MERKIN MITTASUHTEET 11 Merkin rakenne näkyy oheisen mallin mukaan tehdyistä limittäisistä ympyröistä, joiden kehien mitat ovat ulkoa sisään päin lukien 100, 75, 50 ja 25. Huomioi, että merkin keskilinja on optinen, eikä ole numeraalisesti täysin merkin keskellä. Merkin keskilinja

12 LOGON SIJOITUS MERKKIIN JA TUNNUKSEN SUOJA-ALUEET 12 Logo on merkin levyinen. Etäisyys merkkiin on sama kuin logon korkeus. Logo keskitetty optisen linjan kanssa. Logo on puolet merkin leveydestä. Logon ja merkin vasen reuna on tasalla. Merkin keskimmäisen ympyrän ulkokehän halkaisija on mittana merkin ympärille tarkoitettuun suoja-alueeseen. Tätä lähemmäs tunnusta ei saa sijoittaa muita elementtejä, eikä julkaisun tms reunaa. Logon sijoittaminen merkkiin selviää oheisista kuvista. Älä sijoita logoa merkkiin muulla tavalla. Logon korkeus on sama merkin keskimmäisen ympyrän ulkokehän halkaisijan kanssa. Etäisyys merkkiin puolet logon korkeudesta. Logo keskitetty optisen linjan kanssa. Logon korkeus on sama merkin keskimmäisen ympyrän ulkokehän halkaisijan kanssa. Etäisyys merkkiin on logon Y-kirjaimen leveys.

13 TUNNUKSEN VERSIOT 13 Kaikessa Ylivieskan viestinnässä käytetään oheisen asettelun mukaisia tunnuksia. Älä tee muunlaisia versioita! Asettelun lisäksi tunnuksia käytetään joko painotekniikkaan soveltuvina vektorimuotoisina CMYK-versioina tai lähinnä sähköiseen viestintään soveltuvina RGB-kuvatiedostoina. Kuvatiedostoja voi käyttää myös painotekniikkaan, mutta tällöin täytyy varmistaa, että kuva on CMYK-väreillä tehty ja kuvaresoluutio tulee julkaisukoossa olla minimissään 300 dpi. Vektorimuotoiset tiedostot ovat yleensä.epstai.ai-päätteellisiä ja ne ovat vapaasti skaalattavissa. Kuvatiedostot ovat yleensä.tiff-,.jpg-,.png- tai.gif-päätteellisiä, eikä niitä saa skaalata alkuperäistä kokoaan suuremmaksi. Huomioi, että julkaisuihin esim..pdf voi käyttää kumpaa tahansa värimuotoa, mutta vain CMYK-muotoista voi käyttää painettuna.

14 TUNNUKSEN KÄYTTÖ ERILAISILLA POHJILLA 14 VALKOINEN TAI VAALEA POHJA SUOSITELTU SUOSITELTU SUOSITELTU VÄLTÄ KESKIHARMAA TAI KESKITUMMA POHJA VÄLTÄ ÄLÄ KÄYTÄ SUOSITELTU ÄLÄ KÄYTÄ MUSTA TAI TUMMA POHJA SUOSITELTU VÄLTÄ SUOSITELTU VÄLTÄ

15 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 15 ULKOINEN VIESTINTÄ Imagomainonta, malliesimerkki MENESTYKSEN OTE Ros dip et et utat, quipism olorperiusto odignibh et wisl utpat. Esequip et ipit nisit lorer ad magna amcortio eugue dolobore con henisi blaor alismodip exerci eugue modiam, volutatem vulputpat aut nos aci te dolor autem ipissis ad magniat luptat. Duisim venit wisciduisit irillaore tatiscilit, vel eliquis nos nibh eugiametue faciliq uipit, vent il incin vulla cor inis ea cor alismolore doloreraesto erat. Ugueros accumgna at ipit am, quis nullandio dolore tinciduisi. Ros dip et et utat, quipism olorperiusto odignibh et wisl utpat. Esequip et ipit nisit lorer ad magna amcortio eugue dolobore con MENESTYKSEN PONNISTUS Ros dip et et utat, quipism olorperiusto odignibh et wisl utpat. Esequip et ipit nisit lorer ad magna amcortio eugue dolobore con henisi blaor alismodip exerci eugue modiam, volutatem vulputpat aut nos aci te dolor autem ipissis ad magniat luptat. Duisim venit wisciduisit irillaore tatiscilit, vel eliquis nos nibh eugiametue faciliq uipit, vent il incin vulla cor inis ea cor alismolore doloreraesto erat. Ugueros accumgna at ipit am, quis nullandio dolore tinciduisi. Ros dip et et utat, quipism olorperiusto odignibh et wisl utpat. Esequip et ipit nisit lorer ad magna amcortio eugue dolobore con MENESTYKSEN KISKAISU Ros dip et et utat, quipism olorperiusto odignibh et wisl utpat. Esequip et ipit nisit lorer ad magna amcortio eugue dolobore con henisi blaor alismodip exerci eugue modiam, volutatem vulputpat aut nos aci te dolor autem ipissis ad magniat luptat. Duisim venit wisciduisit irillaore tatiscilit, vel eliquis nos nibh eugiametue faciliq uipit, vent il incin vulla cor inis ea cor alismolore doloreraesto erat. Ugueros accumgna at ipit am, quis nullandio dolore tinciduisi. Ros dip et et utat, quipism olorperiusto odignibh et wisl utpat. Esequip et ipit nisit lorer ad magna amcortio eugue dolobore con

16 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 16 ULKOINEN VIESTINTÄ Tukimainonta, malliesimerkki LYHYT OTSIKKO Esequip et ipit nisit lorer ad magna amcortio eugue dolobore con henisi blaor alismodip exerci eugue modiam, volutatem vulputpat luptat. am, quis nullandio dolore tinciduisi. LYHYT OTSIKKO Esequip et ipit nisit lorer ad magna amcortio eugue dolobore con henisi blaor pat luptat. am, quis nullandio dolore tinciduisi. 2 x 120 mm 1 x 100 mm

17 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 17 ULKOINEN VIESTINTÄ Rekrytointi Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh eu feuisciduis am velis accum vel dipit wis del dolorper sisis alisci blaorperat la coreaessi. Hent ing eugiam. NYKYISEN SIVISTYSTOIMEN JOHTAJAN JÄÄDESSÄ ELÄKKEELLE HAEMME YHTEISTYÖKYKYISTÄ SIVISTYSTOIMENJOHTAJAA HAKUAIKA Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh eu feuisciduis am velis accum vel dipit wis del dolorper sisis alisci blaorperat la coreetu eriuscilit, quip er inis aliquat praessi. Hent ing eugiam, quatie modiat am do del te vullum dunt nosto exerosto conulputpat, veliquat.alit adit ut vullamc onumsandit luptat nisi. accum vel dipit wis del dolorper sisis alisci blaorperat la coreetu eriuscilit, quip er inis aliquat praessi. Hent ing eugiam, quatie modiat am do del te vullum dunt nosto exerosto conulputpat, veliquat.alit adit ut vullamc LÄHETÄ HAKEMUS OSOITTEELLA: Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzrili LISÄTIETOJA TEHTÄVÄSTÄ ANTAA: Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzrili Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh blaorperat la coreetu eriuscilit, quip er inis aliquat praessi. Hent TARVITSEMME YHTEITYÖKYKYISIÄ LUOKANOPETTAJIA HAKUAIKA Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero comvel quatie modiat am do del te vullum dunt nosto. Alit adit ut vullamc LÄHETÄ HAKEMUS OSOITTEESSA

18 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 18 ULKOINEN VIESTINTÄ Tiedotteet tiedotus NIEMELÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA NÄHTÄVILLÄ Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh eu feuisciduis am velis accum vel dipit wis del dolorper sisis alisci blaorperat la coreetu eriuscilit, quip er inis aliquat praessi. Hent ing eugiam, quatie modiat am do del te vullum dunt nosto exerosto conulputpat, veliquat.alit adit ut vullamc onumsandit luptat nisi. Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh eu feuisciduis am velis accum vel dipit wis del dolorper sisis alisci blaorperat la coreetu eriuscilit, quip er inis aliquat praessi. Hent ing eugiam, quatie modiat am do del te vullum dunt nosto exerosto conulputpat, veliquat.alit adit ut vullamc onumsandit luptat nisi. HUOMAUTUKSET JA MUISTUTUKSET OSOITTEESEEN: Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzrili tiedotus NIEMELÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVA NÄHTÄVILLÄ Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh eu feuisciduis am velis accum vel dipit wis del dolorper sisis alisci blaorperat la coreetu eriuscilit, quip er inis aliquat praessi. Hent ing eugiam, quatie modiat am do del te vullum dunt nosto exerosto conulputpat, veliquat.alit adit ut vullamc onumsandit luptat nisi. Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh eu feuisciduis am velis accum vel dipit wis del dolorper sisis alisci blaorperat la coreetu eriuscilit, quip er inis aliquat praessi. Hent ing eugiam, quatie modiat am do del te vullum dunt nosto exerosto conulputpat, veliquat.alit adit ut vullamc onumsandit luptat nisi HUOMAUTUKSET JA MUISTUTUKSET OSOITTEESEEN: Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzrili

19 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 19 KIRJEENVAIHTO Kirjekuoret YLIVIESKAN KAUPUNKI Kyöstintie 4, Ylivieska YLIVIESKAN KAUPUNKI Kyöstintie 4, Ylivieska C4 C5 YLIVIESKAN KAUPUNKI Kyöstintie 4, Ylivieska YLIVIESKAN KAUPUNKI Kyöstintie 4, Ylivieska C65 C6

20 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 20 KIRJEENVAIHTO Lomakkeet YLIVIESKAN KAUPUNKI Kyöstintie 4, Ylivieska Puh Faksi

21 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 21 KIRJEENVAIHTO Käyntikortit TERHO OJANPERÄ kaupunginjohtaja YLIVIESKAN KAUPUNKI, Kyöstintie 4, Ylivieska,

22 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 22 KIRJEENVAIHTO Kutsut K U T S U Kutsukortti K U T S U Kutsukuori C65

23 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 23 KIRJEENVAIHTO Kansiot

24 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 24 ESITTEET Esimerkki sivutaitosta VELENIS EX EXERCIL ULLAORTISI. TERVETULOA YLIVIESKAAN! Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh eu feuisciduis am velis accum vel dipit wis nosto exerosto conulputpat, veliquat.alit adit ut vullamc onumsandit luptat nisi. TE TATIO ETUM IURE VELESTO COM t commolore consequi tet, consequatum velissecte magnibh eu feuisciduis am velis accum vel dipit wis del

25 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 25 TAPAHTUMAT, PR RollUp, malliesimerkki TERVETULOA YLIVIESKAAN! TERVETULOA YLIVIESKAAN! Velenis ex exercil ullaortisi. Te tatio etum iure velesto commodo lorerat venisi tate magnim eugiamcon eugiam zzriliquam, voloborpero commolore consequ

26 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 26 SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäiset julkaisut, malliesimerkki TALOUSSUUNNITELMA TALOUSSUUNNITELMA TISI. TE TATIO ETUM IURE VELESTO Velenis ex exercil ullaor- Velenis ex exercil ullaor- l dolorper tisi. Te tatio etum iure velesto tisi. Te tatio etum iure velesto sisis alisci commodo lorerat venisi tate commodo lorerat venisi tate blaor- magnim eugiamcon eugiam magnim eugiamcon eugiam perat la zzriliquam, voloborpero zzriliquam, voloborpero coreetu equatum velissecte magnibh eu commolore consequi tet, con- commolore consequi tet, con- eriuscilit, feuisciduis am velis accum sequatum velissecte magnibh sequatum velissecte magnibh quip er eu feuisciduis am velis accum eu feuisciduis am velis accum inis vel dipit wis del dolorper sisis vel dipit wis del dolorper sisis aliquat alisci blaorperat la coreetu alisci blaorperat la coreetu praessi. eriuscilit, quip er inis aliquat eriuscilit, quip er inis aliquat Hent ing praessi. Hent ing eugiam, praessi. Hent ing eugiam, eugiam, quatie modiat am do del te quatie modiat am do del te quatie vullum dunt nosto exerosto vullum dunt nosto exerosto modiat equatum velissecte magnibh eu conulputpat, veliquat.alit adit conulputpat, veliquat.alit adit am do feuisciduis am velis accum ut vullamc onumsandit luptat ut vullamc onumsandit luptat del te nisi. accum vel dipit wis del nisi. accum vel dipit wis del vullum dolorper sisis alisci blaorperat dolorper sisis alisci blaorperat dunt nosto la coreetu eriuscilit, quip er la coreetu eriuscilit, quip er exerosto inis aliquat praessi. Hent ing inis aliquat praessi. Hent ing conulput- eugiam, quatie modiat am eugiam, quatie modiat am pat, do del te vullum dunt nosto do del te vullum dunt nosto veliquat. exerosto conulputpat, veliquat. exerosto conulputpat, veliquat. Alit adit ut equatum velissecte magnibh eu Alit adit ut vullamc Alit adit ut vullamc vullamc feuisciduis am velis accum

27 TUNNUKSEN KÄYTTÖSOVELLUKSET 27 SISÄINEN VIESTINTÄ Power Point, malliesimerkki OTSIKKORIVI VERSAALILLA LADOTTUNA OTSIKKORIVI VERSAALILLA LADOTTUNA VÄLIOTSIKKO1 VERSAALILLA LADOTTUNA Asiasisältörivi1 gemenalla ladottuna Asiasisältörivi2 gemenalla ladottuna VÄLIOTSIKKO2 VERSAALILLA LADOTTUNA Asiasisältörivi gemenalla ladottuna VÄLIOTSIKKO3 VERSAALILLA LADOTTUNA Asiasisältörivi gemenalla ladottuna 1 VÄLIOTSIKKO4 VERSAALILLA LADOTTUNA Asiasisältörivi gemenalla ladottuna

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki Graafinen ohjeisto Kaarinan kaupunki INFO Graafisen ohjeiston tehtävä on helpottaa Kaarinan kaupungin jokapäiväistä viestintää. Ohjeistossa määritellään mm. käytettävät värit, graafiset elementit, typografia

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot GRAAFINEN OHJEISTO Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenillä sekä niillä MTK:n ja SLC:n jäsenillä, joille Ruokatieto on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Tutustu huolella

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Ovenia Graafinen ohjeisto 1.2. Graafinen ohjeisto

Ovenia Graafinen ohjeisto 1.2. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto logo logon käyttö Logon käyttö Pienin sallittu käyttökoko 16mm (leveys) Ovenian logoa pyritään käyttämään aina mustalla (100%) värillä painettuna. Tummalla taustalla logoa käytetään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Puumalan kunnan viestintäilme...2. Markkinointilogo...3. Vaakuna...4. Värit...5. Typografia...6. Kuvasto...7. Lomakkeisto...

Sisällysluettelo. Puumalan kunnan viestintäilme...2. Markkinointilogo...3. Vaakuna...4. Värit...5. Typografia...6. Kuvasto...7. Lomakkeisto... GRAAFINEN OHJEISTO Puumalan kunnan viestintäilme Sisällysluettelo Puumalan kunnan viestintäilme...2 Puumalan kunta on Saimaata, saaria ja metsää. Ihmisiä, palveluita ja ystävällisyyttä. Asumisen ja elämisen

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO N 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE 5 1.1 Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 6

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Päivitetty 11.10.2012

Graafinen ohjeisto Päivitetty 11.10.2012 Graafinen ohjeisto Päivitetty 11.10.2012 Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Tavoitteet ja periaatteet 4 Yhteinen ja oma ilme 5 Tältä me näytämme 6 Ilmeen rakennuspalat 7 Seurakuntien ja yhtymän ilmeet 8 Seurakuntayhtymä

Lisätiedot

LOGO eli YRITYSTUNNUS

LOGO eli YRITYSTUNNUS GRAAFINEN OHJE LOGO eli YRITYSTUNNUS Turun yliopiston logon eli yritystunnuksen tulee näkyä kaikissa Turun yliopiston yksiköiden materiaaleissa. Siipisoihtumerkki on 40 % musta ja Turun yliopisto -nimilogo

Lisätiedot

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI YRITYSTUNNUS Yritystunnus koostuu tekstilogosta ja symboliosasta, joiden kokosuhteen toisiinsa tulee pysyä muuttumattomana. Tekstilogo on 100% musta. Symboliosa on oranssi-harmaa-liukuvärinen ja pallomainen,

Lisätiedot

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto. Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto. Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013 TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013 2 Merkki Tampereen Pallo-Veikkojen merkki on ympyrän muotoinen. Logon muotoa, elementtien sijaintia, mittasuhteita tai

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. 17.4.2013 / Wunderman Helsinki

Visuaalinen identiteetti. 17.4.2013 / Wunderman Helsinki Visuaalinen identiteetti 17.4.2013 / Johdanto Tämä visuaaliden identiteetin ohjeisto antaa ohjeet Lakimiesliiton tunnuksen, värimaailman ja typografian sekä näistä johdettujen erilaisten sovellusten käytöstä.

Lisätiedot

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Tunnus - Kehrä Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnukseen kuuluu kaksi osaa: kuviollinen kehrä-tunnus ja toiminnan/tapahtuman

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO päivitetty 9/2009 Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO Miltä me näytämme? Visuaalinen ilme on keskeinen osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Sen tavoitteena on luoda yhteisölle oma, muista

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Jos haluat lisätietoja, ilmoituspohjia tai tilata sivuilla esiteltyjä tuotteita, ota yhteyttä Matias Turkkila, 040 172 7525, matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi

KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi 2 3 4 Esipuhe: Lauri Lamminmäki, Asko Pesonen Uusi Kouvola. Ihmeen hieno kaupunki. Valovoimainen ja vetovoimainen kaupunki. Rohkea ja

Lisätiedot

MARTTALIITON GRAAFINEN OHJEISTO

MARTTALIITON GRAAFINEN OHJEISTO MARTTALIITON GRAAFINEN OHJEISTO 1 MARTAT-LOGO 2 Logon väri on sininen: painetut työt/nelivärisarja: c100m50 painetut työt/pantone-värit: PMS293 sähköiset julkaisut (PowerPoint, verkkosivut jne.)/r20g100b180

Lisätiedot