Sähköisen tenttipalvelun kuvaus. Sisällys:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisen tenttipalvelun kuvaus. Sisällys:"

Transkriptio

1 Sähköisen tenttipalvelun kuvaus Sisällys: Miten EXAM tuotettiin? EXAM on moderni ja monipuolinen tenttityöväline! o Erimuotoisten tenttien tuki o Rajapinnat ja tietointegraatiot o Tehokas ajan ja tilan hallintaväline o Joustava kaikille käyttäjäryhmille o Intuitiivisesti käytettävä, saavutettava, tietoturvallinen ja yhteensopiva Tekninen toteutus ja arkkitehtuuri EXAM- palvelun perusmalli ja sen kehitysversiot EXAM- konsortio vastaa palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä EXAM- palvelun käyttöönottopolku Käyttöohjeet: o Ylläpitäjän käyttöohje o Opettajan käyttöohje o Opiskelijan käyttöohje Tekninen dokumentaatio Tenttiakvaarion suunnittelu ja mitoitus Laatudokumentaatio Konsortiosopimusdokumentaatio

2 - tenttipalvelu Miten EXAM tuotettiin? Korkeakoulujen tarve kehittää opintopolkujen noustavuutta ja suoritusmuotoihin liittyviä vaihtoehtoja on virittänyt laajaa kiinnostusta sähköisiä tenttiratkaisuja kohtaan. Nykyisin käytössä oleva teknologia on koettu vanhentuneeksi, rajoittavaksi ja siihen on liittynyt vakaus- ja tietoturvaongelmia. Uuden kansallisen tenttipalvelun valmistelu käynnistyi syksyllä 2013, kun CSC:n järjestämässä sarjassa määritystyöpajoja tuotettiin uudelle tenttijärjestelmälle alustava vaatimusmäärittely ja käyttöpolku- kuvaukset. Vuoden loppuun mennessä tuotettiin myös teknologiakartoitus, projektisuunnitelma sekä hankeyhteistyön pohjaksi osallistujasitoumus, jonka allekirjoitti yhdeksän korkeakoulua. Tältä pohjalta käynnistettiin Sitnet- ohjelmistotuotantohanke vuoden 2014 alussa. Uuden tenttipalvelun perusmalli tuotettiin ketterän kehityksen ohjelmistohankkeena yhdeksän sprintin aikana kesäkuun 2014 alkuun mennessä. Hanketta ohjasi 10 korkeakoulun ja CSC:n asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä ja toimin- nallisista vaatimusmäärittelyistä vastaava projektiryhmä. Teknisen toteutuksen tuotti Arcusys Oy. Laa- jan nimikilpailun tuloksena palvelulle valittiin tuotenimeksi Exam. Exam- tenttipalvelun käyttöönoton ja jatkokehityksen tueksi perustettaan elokuussa 2014 Exam- konsortio, johon kuuluu 11 perustajajäsentä ja joka on heti avoin uusille jäsenille. EXAM on moderni ja monipuolinen tenttityöväline! Erimuotoisten tenttien tuki Järjestelmä tukee kiinteiden ja satunnaistettujen kysymysten esseetenttejä, automaattisesti tarkastettavista monivalintatehtävistä koostuvia tenttejä sekä näiden yhdistelminä toteutuvia tenttejä. Kysymyksille voidaan luoda ominaisuuksia valmiiksi määritellyillä viketeillä. Järjestelmä tukee henkilökohtaistettuja tenttejä sekä usean tarkastajaroolin tenttejä (kuten maturititeetit). Järjestelmä tukee useiden eri arvosteluasteikkojen käyttöä tenttikysymyksissä. Järjestelmään liittyy suljettu ja avoin kysymyskirjasto, joihin voidaan tuoda sisältöjä ulkoisista järjestelmistä, ja noista voidaan viedä sisältöjä toisiin järjestelmiin. Rajapinnat ja tietointegraatiot Tenttipalvelun perusversioon toteutetaan seuraavat tiedonsiirrot: Käyttäjän tunnistus ja roolin hallinta toteutuvat FunetEduPerson- skeemaan pohjautuvalla kor- keakoulun HAKA- kirjautumisella. Järjestelmä tarvitsee minimissään käyttäjän nimi-, rooli- ja organisaatiotiedon sekä opiskelija/henkilökunta- ID:n. Opintojaksotietojen haku korkeakoulun perusjärjestelmästä tenttiä luotaessa. Perusjärjestel- mästä ja migraation laajuudesta riippuen tuotava tieto voi sisältää opintojakson perustiedot tai myös toteutustietoja. Tarvittavilta osin nämä tiedot ovat manuaalisesti muokattavissa ja täydennettävissä. Suoritustietojen ohjattu siirto rekisteriin. Tenteissä syntyvät loppusuoritukset ovat eroteltavis- sa muista suorituksista ja vietävissä suoritusrekisteriin.

3 Tehokas ajan ja tilan hallintaväline Sähköiseen tenttiin voidaan liittää rinnakkaisia valvottuja suoritustiloja Varauskalenteritoiminnallisuudella voidaan hallita kaikkien suoritustilojen aikavarauksia, jotka voivat olla tenttikohtaisesti erimittaisia ja joihin voi liittyä tenttikoneen erikoisohjelmistovaa- timuksia ja esteettömän käytettävyyden vaatimuksia. Joustava kaikille käyttäjäryhmille Sähköinen tentti tukee joustavan opiskelun tavoitteita: omien suoritusaikataulujen suunnittelu on helppoa, tenttiaikojen varaaminen ja varausten muuttaminen on mahdollista myös mobiililaitteilla, ja erityisesti automatisoidusti tarkastettaviin kysymystyyppeihin pohjautuvien tenttien tulokset valmis- tuvat nopeasti ja tentin uusiminen voi tapahtua viivytyksittä. Nämä joustavuuden ja saavutettavuuden perushyödyt halutaan tarjota myös opiskelijoille, joilla suo- rittamiseen liittyy liikunta- tai aistirajoitteista johtuvia lisähaasteita. EXAM- tenttipalvelun käyttäjän tukiaineistoon sisältyvät siksi Ohjeita esteettömän ja saavutettavan tenttitilan suunnittelulle ja tilakuvauksen laadintaan Suosituksia tenttiaikojen mitoitukselle. Intuitiivisesti käytettävä, saavutettava, tietoturvallinen ja yhteensopiva Kymmenien tuhansien opiskelijoiden ja opettajien käyttöön tulevan tenttipalvelun on toimittava ilman erillistä käyttäjäkoulutusta ja laajaa online- tukea, jotta se on kilpailukykyinen, turvallinen ja kustannus- tehokas ratkaisu korkeakouluille. Näistä perusvaatimuksista on johdettu palvelun toteutukselle laatu- vaatimukset, jotka jakautuvat viiteen pääryhmään: 1. Käytettävyys EXAM- tenttipalvelun käyttöliittymien tulee tukea opiskelijan, opettajan ja ylläpitäjän roolien mukaisten tehtävien itsenäistä ja virheetöntä suorittamista. Järjestelmän tulee toimia niin, että online- tukea tarvitaan vain poikkeustapauksissa Opiskelijoiden pitää pystyä toimimaan käyttöliittymän ja tenttiohjeiden varassa, kattavia käyt- täjäkoulutuksia ei korkeakouluissa ole mahdollista järjestää Opettajan käyttöliittymän tulee olla intuitiivinen ja selkeä jotta se rohkaisee opettajia palvelun monipuoliseen käyttöön. Sähköisen tentin käyttö voi yleistyä vain opettajien sitoutumisen kautta. Käyttöprosessia tuetaan automaattimuistutuksilla opiskelijalle ja opettajalle Käyttöliittymät ovat lokalisoitavissa eri toiminta- ja kieliympäristöihin. Laaja kirjainmerkkien ja matemaattisten merkkien tuki, kaavaeditoritoiminnallisuus. 2. Saavutettavuus Palvelun tulee olla käytettävissä työpisteeltä ja kotoa käsin. (!) Palvelu on selainkäyttöinen ja ainakin osa toiminnoista on käytettävissä mobiililaitteilla. Palvelu tukee korkeakoulurajat ylittävää joustavaa opiskelua: tenttipalvelua voivat sopimuksen mukaisesti käyttää eri korkeakoulujen opiskelijat. 3. Tietoturva ja suojaukset Opiskelijan henkilötietojen saatavuus (HAKA- kirjautuminen?) Tenttivastausten tallennukset varmistetaan automaattitallennuksilla Tenttivastausten näkyvyys? näkökulma? Apuvälineiden käyttörajoitukset tentin aikana? näkökulma?

4 Arviointien näkyvyys? Palautteen näkyvyys? Tiedonsiirrot perusjärjestelmästä? 4. Riippuvuudet ja yhteentoimivuus Palvelu käyttää Korkeakoulujen yhteistä tietomallia yhteentoimivuuden varmistamiseksi Tietomalli on MLO- yhteensopiva Suoritustietojen siirrossa hyödynnetään VIRTA- määrityksiä soveltuvin osin. 5. Hajautetun käytön ja keskitetyn ylläpidon malli Käyttöpalvelut järjestettävissä korkeakoulukohtaisesti tai ulkopuolisena keskitettynä palveluna Yhteinen tenttikysymysten tietokanta voidaan toteuttaa keskitetyssä ylläpidossa EXAM- tenttipalvelulla on yhteinen versionhallinta ja muutosprosessi. Käytettävyyteen ja tietoturvaan liittyvien laatutavoitteiden varmistamiseksi palvelulle on suoritet- tu kaksivaiheinen käytettävyysarviointi hankevaiheen aikana. Tekninen toteutus ja arkkitehtuuri Palvelu noudattaa Server Client - arkkitehtuuria. Palvelimen muodostaa Play framework komponent- teineen. Käyttöliittymä on rakennettu käyttäen AngularJS kirjastoa. Palvelin ja käyttöliittymä kommu- nikoivat keskenään REST rajapinnan kautta. Server: Palvelimella voidaan erottaa seuraavat kokonaisuudet: tietomalli, kontrollerit ja Deadbold 2 autorisointimoduuli, joka huolehtii resurssien sallimisesta käyttäjille käyttäjäroolien mukaisesti. Kuva 1: Sitnet model, jossa entiteettien suhteet kuvattuna.

5 Client: Käyttöliittymä on toteutettu AngularJS, JavaScript kirjastoa käyttäen, joka kommunikoi palve- limen kanssa REST rajapinnan kautta. Käyttöliittymän asettelu on toteutettu Twitterin Bootsrap 3 kehyksellä. Visualiset notifikaatiot on toteutettu Toastr kirjastolla. Käyttöliittymän ikonit on toteutettu FontAwesome kirjastolla. Opettajan ja opiskelijan tekstieditorissa käytetään CKEditor komponenttia, joka mahdollistaa tekstin muotoilun (fonttin ja fontinkoon valinta, kursivointi, lihavointi) sekä matemaattisten kaavojen syöttämisen. Matemaattisia kaavojen syötettäessä CKEditor hyödyntää MathJax kirjastoa.

6 EXAM- palvelun perusmalli ja sen kehitysversiot Vuonna 2014 valmistuva ja käyttöönotettava Exam- tentin perusmalli sisältää tentin luomisen, varaa- misen, suorittamisen, arvioinnin ja suoritustietojen siirron perustoiminnallisuudet esseetentille, moni- valintatehtävätentille ja niiden yhdistelmistä muodostuvalle tentille. Järjestelmä tukee varaus- ja tent- tiprosessin hallintaa automaattiviestein opiskelijalle ja opettajalle. Raportoinnin pohjaksi voidaan teh- dä muokattavia tietohakuja. Kehityspaketti 1 täydentää perusmallin ominaisuuksia Tämän täydennysosan valmistelu käynnistyy. Kuvattujen lisäominaisuuksien tuottamiseen resursoidaan. Kehityspaketti 1:n käyttöönottoaikataulu on Kehityspaketti 2 - ibidem

7 EXAM- konsortio vastaa palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä Exam- konsortioon kuuluvat perustajajäseninä: Haaga- Helia ammattikorkeakoulu Helsingin yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Itä- Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Svenska Handelshögskolan Konsortion tehtävänä on organisoida ja resursoida Sitnet- hankkeessa tuotetun Exam- tenttipalvelun ylläpito ja jatkokehittäminen jäsenorganisaatioiden tarpeita vastaavalla tavalla. Konsortion perustajilla on aiemman Sitnet- sopimuksen pohjalta rajoittamattomat immateriaalioikeudet kehittämisprojektin tulosaineistoon. Konsortion uudet jäsenet saavat samanlaiset oikeudet palveluun ja sen jatkokehittä- misprojektien tulosaineistoihin kuin perustajajäsenillä on. Exam- palvelun kehitystä ohjaa konsortion johtoryhmä. Se vahvistaa kehittämisen yleistavoitteet ja päättää palvelumaksuista, liittymismaksuista ja erillisestä kehittämisrahoituksesta. Palvelun kehittämishankkeet määrittelee ja priorisoi konsortion jäsenkorkeakouluja edustava asian- tuntijaryhmä. Se valmistelee hankkeet palveluntuottajan tehtäväksi ja raportoi puolivuosittain kehit- tämistilanteen ohjausryhmän kokoukselle. Johtoryhmä hankkii konsortiojäsenten tarvitsemat palvelut valitsemaltaan palveluntuottajalta. Kukin jäsen tekee palveluntuottajan kanssa samansisältöisen palvelusopimuksen. Jäsenet voivat tämän lisäk- si hankkia palveluntarjoajalta itselleen tarvitsemiaan lisäpalveluita. Palvelusopimuksella hankitaan esimerkiksi tenttityökalun käyttö-, ylläpito- ja kehittämispalveluita sekä konsortion tarvitsemia hallin- topalveluita. Suomalainen korkeakoulu voi liittyä Exam- konsortioon maksamalla liittymismaksun, allekirjoittamalla konsortiosopimuksen ja sitoutumalla sen velvoitteisiin. EXAM- palvelun käyttöönottopolku Tässä kuvataan mitä sisältyy konsortiojäsenyyteen ja mitä jää korkeakoulun oman valmistelun piiriin. Käyttöönoton valmiuksia, toiminnallista testaamista, tuotantoon siirron valmistelua ja käyttöönottoa koskeva toimenpidelistaus ylläpidetään Käyttöönoton valmistelutehtävät - sivulla..

8 Käyttöohjeet: Ylläpitäjän käyttöohje 1. Ylläpitäjän käyttöliittymä 2. Roolien hallinta 3. Kalenteri- ja tilatietojen hallinta 4. Tenttikoneiden hallinta 5. Tarvittavien ohjetekstien hallinta 6. Viestiliikenteen hallinta 7. Perusjärjestelmästä tuotavan tiedon hallinta 8. Tentin perustaminen ja muokkaus 9. Tenttikysymysten importtaus ja eksporttaus 10. Tenttitulosten vienti rekisteriin 11. Raporttitiedon hallinta 12. Tenttitilan synkroninen ja asynkroninen valvonta 13. Tenttitilan toiminnalliset vaatimukset 14. Hyviä ylläpidon käytäntöjä, FAQ (Tarkempi sisältö tähän Jiran epikien pohjalta)

9 Opettajan käyttöohje 1. Opettajan käyttöliittymä ja roolin mukaiset toiminnot 2. Tentin luominen ja aikatauluttaminen - hyviä käytäntöjä tentin mitoittamiseen 3. Tentin perustietojen antaminen 4. Tenttikysymysten luominen 5. Kysymyskirjaston hallinta 6. Kysymyskansioiden hallinta 7. Kysymysten muokkaus ja hallinta viketeillä 8. Kysymysten ohjeistaminen 9. Liitteiden hallinta 10. Tilavaraustietojen hallinta 11. Tenttikoneiden 12. Tentin henkilökohtaistaminen 13. Opettajan lisääminen tenttiin: jaettu opettajuus 14. Arvosanan ja arvostelupalautteen antaminen (Tarkempi sisältö tähän Jiran epikien pohjalta)

10 Opiskelijan käyttöohje 1. Opiskelijan käyttöliittymä ja roolin mukaiset toiminnot 2. Tenttiin ilmoittautuminen 3. Varauskalenterin käyttö 4. Omien tenttivarausten tarkastelu 5. Tenttivarauksen peruuttaminen 6. Tenttijärjestelmän antamat ilmoitusviestit 7. Tenttiohjeet ja tentin tilakohtaiset ohjeet 8. Miten toimit kun tarvitset esteetöntä tenttiä 9. Tenttitilaan pääsy ja tenttikoneelle kirjautuminen 10. Tentin avaaminen ja sulkeminen 11. Vastauseditorin ja lisäohjelmien käyttö 12. Kysymys- ja vastausliitteiden hallinta 13. Tenttitulosten ja - palautteen tarkastelu (Tarkempi sisältö tähän Jiran epikien pohjalta)

11 Tekninen dokumentaatio Tiedonsiirrot Integraatiossa tarvittavat tentin tiedot Integraatiossa siirtyvät opiskelijan suoritustiedot

12 Tenttiakvaarion suunnittelu ja mitoitus Sähköisen tentin tenttitilaa perustettaessa, ylläpidettäessä ja laajennettaessa resursoitavia kustannus- tekijöitä ovat keskeisesti seuraavat: Tenttitilan esteettömyyttä ja saavutettavuutta suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon seuraavat kritee- rit, joiden pohjalta luodaan myös tilakuvaus esteettömyysmerkintää, eli tilan esteettömyyden tason kuvaustietoa varten. Fyysisiin rajoituksiin liittyvät tilaominaisuudet: Suoritusrajoitteisiin liittyvät tilaominaisuudet: Käyttöliittymän rajoitukset: - WesQu- kriteeristön saavutettavuusosiosta kriteeristö tähän.

13 Laatudokumentaatio EXAM- tenttipalvelun käytettävyyttä on projektin kestäessä arvioitu demo- ympäristön pohjalta kaksi- vaiheisesti asiantuntija- arviointina ja myöhemmin opettajan ja opiskelijan roolissa toteutettuna käyt- täjäarviointina. Asiantuntija- arvioinnin laatukriteeristö pohjautuu Tampereen teknillisen yliopiston kehittämän Wes- Qu- työkalun kysymyssarjoihin. Tenttiympäristön arvioinnin kannalta relevantteja kysymyksiä valikoitui käyttöön 175 kappaletta. Näitä kysymyksiä käyttäen on mahdollista tuottaa myös vertailukelpoista seurantatietoa EXAM- palvelun toimivuuden ja käytettävyyden kehittymisestä. Kysymykset jakautuivat sisällöltään seuraavasti: Informaation esitystapa (17kysymystä) Visuaalinen suunnittelu (24 kysymystä) Tekstin luettavuus (7 kysymystä) Navigoinnin tukeminen (50 kysymystä) Tekninen toteutus (35 kysymystä) Saavutettavuus (42 kysymystä) Asiantuntija- arviointiin käytetty kysymysmatriisi kokonaisuudessaan Projektin aikaisen arvioinnin tulosraportti Käytettävyystestaukset toteutettiin testaajan ohjaamina, videoituina testaustilanteina. Tenttipalvelun käytettävyyttä arvioitiin seuraavien tehtävien mukaisilla käyttöprosesseilla: Opettajan tehtävät Tehtävä 1: Esseekysymyksen laadinta kysymyskirjastoon Tehtävä 2: Monivalintakysymysten laadinta kysymyskirjastoon Tehtävä 3: Laadi tentti kiinteillä kysymyksillä Tehtävä 4: Julkaise tentti Tehtävä 5: Laadi kypsyysnäyte- tentti Tehtävä 6: Laadi kirjatentti Tehtävä 7: Tentin arviointi Opiskelijan tehtävät Tehtävä 1: Tenttiajan varaaminen Tehtävä 2: Tenttiin vastaaminen Käytettävyystestaussuunnitelma Käytettävyystestauksen ohjeistosivu Exam- tenttipalvelulle suoritetaan ennen käyttöönottoja CSC:n tietoturva- auditointi ja erikseen määri- teltävä kuormitustestaus.

14 Konsortiosopimusdokumentaatio

Sähköisen tenttijärjestelmän kuvaus. Sisällys:

Sähköisen tenttijärjestelmän kuvaus. Sisällys: 16.10.2014 Sähköisen tenttijärjestelmän kuvaus Sisällys: 1 EXAM-järjestelmän käyttökonteksti ja -tavoitteet... 1 2 EXAM-järjestelmän rakenneosat ja perustoiminnallisuudet... 2 2.1 Yleiskuva... 2 2.2 Tenttien

Lisätiedot

Tilanneraportti 13.6.2014 T.T.

Tilanneraportti 13.6.2014 T.T. Tilanneraportti 13.6.2014 T.T. Sopimustilanne Allekirjoitettava sopimusdokumentaatio on jäsenorganisaatiokierroksella ohjausryhmän 19.3. sopiman menettelyn mukaisesti. Resurssiseuranta 4/2014 Resurssitilanne

Lisätiedot

SOPIMUS KONSORTION PERUSTAMISESTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (EXAM) JÄRJESTÄMISEKSI

SOPIMUS KONSORTION PERUSTAMISESTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (EXAM) JÄRJESTÄMISEKSI SOPIMUS KONSORTION PERUSTAMISESTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (EXAM) JÄRJESTÄMISEKSI 1. Sopimusosapuolet 1. HAAGA-HELIA Oy 2. Helsingin yliopisto 3. Itä-Suomen yliopisto 4. Jyväskylän yliopisto 5. Lappeenrannan

Lisätiedot

Tilanneraportti 11.8.2014 T.T.

Tilanneraportti 11.8.2014 T.T. Tilanneraportti 11.8.2014 T.T. Sopimustilanne Allekirjoitettava sopimusdokumentaatio on jäsenorganisaatiokierroksella ohjausryhmän 19.3 sopiman menettelyn mukaisesti. o Vahvistettavina ovat siis perussopimus

Lisätiedot

EXAM Perehdytys. Marjut Anderson

EXAM Perehdytys. Marjut Anderson EXAM Perehdytys Marjut Anderson 4.5.2016 Sisältö EXAM-kehitys CSC:n testiasennukset Konsortion ja kehityksen työkalut Virheraportointi ja parannusehdotukset JIRA-tikettijärjestelmä Toiminnallisuudet EXAM

Lisätiedot

EXAM sähköinen tenttityökalu: Yhteiskäyttöisyyden tuki. Raportti

EXAM sähköinen tenttityökalu: Yhteiskäyttöisyyden tuki. Raportti 27.03.2017 EXAM sähköinen tenttityökalu: Yhteiskäyttöisyyden tuki Raportti 24.10.2016 Marjut Anderson, Matti Lupari, Kristiina Uolia 27.03.2017 2/6 Contents 1. Taustaa... 2 2. Examin palvelut... 2 3. Yhteiskäyttöisyydelle

Lisätiedot

SVY:n palvelut yliopistojen laadunedistämistyössä onko niitä?

SVY:n palvelut yliopistojen laadunedistämistyössä onko niitä? SVY:n palvelut yliopistojen laadunedistämistyössä onko niitä? Totti Tuhkanen Kehittämispäällikkö Suomen virtuaaliyliopiston Palveluyksikkö TieVie 17.3.2005 Turku SVY:n keskeiset laatupalvelut ja -hankkeet/kumppanuudet:

Lisätiedot

Henkilökohtaisen tentin laatiminen ja arviointi

Henkilökohtaisen tentin laatiminen ja arviointi Henkilökohtaisen tentin laatiminen ja arviointi Henkilökohtaisen tentin voit osoittaa tietylle opiskelijalle tai opiskelijoille. Tentti EI tule näkyville Nettipsuun. Opiskelija/opiskelijat saavat sähköpostia,

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

EXAM opiskelijan ohjeet

EXAM opiskelijan ohjeet 1 EXAM opiskelijan ohjeet Sisältö Ilmoittautuminen tenttiin ja tenttitilan varaaminen... 1 Ajankohdan vaihtaminen... 5 Tentti-ilmoittautumisen peruminen... 5 Tenttitilat... 5 Tenttiin tulo... 5 Tenttiminen...

Lisätiedot

Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke

Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke Joustavia opiskelumahdollisuuksia tuetusti Hankkeen yleissuunnitelma ja esittely Sami Hautakangas, Markku Närhi Tukea eri ristiinopiskelun muotoihin: hallinnoinnin

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti 20.8.2012, Paula Merikko

Lisätiedot

Mitä esteettömyys tarkoittaa korkeakoulussa? Koskela Anne, Esteettömyys käsitteenä

Mitä esteettömyys tarkoittaa korkeakoulussa? Koskela Anne, Esteettömyys käsitteenä 1 Mitä esteettömyys tarkoittaa korkeakoulussa? Koskela Anne, 2.2.2017 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän,

Lisätiedot

Sähköinen näyttö EXAM - opettajalle

Sähköinen näyttö EXAM - opettajalle Sähköinen näyttö EXAM - opettajalle 09.2016 Sisältö 1. Sähköinen näyttö Tenttitilat ja valvonta Sanastoa 2. EXAM-järjestelmä ja käyttöoikeudet 3. Opettajan työpöytä Kysymysluonnokset Tentit Opiskelijat

Lisätiedot

Exam Oulun yliopiston ohjeet opiskelijalle

Exam Oulun yliopiston ohjeet opiskelijalle Exam Oulun yliopiston ohjeet opiskelijalle Sähköisen tenttimisen avulla opiskelija voi tehdä Exam-järjestelmän kautta varauksen sähköiseen tenttiin ja tehdä tentin erillisessä, tietokonein varustetussa,

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK SoleOps uusintatenttijärjestelmä 1(8) Opettajan rooli Tässä ohjeessa on selostettu SoleOPSin uusintatenttijärjestelmässä opettajan tehtäviin kuuluvat toiminnot. Näitä ovat: 1. uusintatenttipäivämäärien

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa

Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen Examissa Sähköisen tentin järjestelmän EXAMin käyttöön suositellaan Firefox selainta. Järjestelmän www-osoite opettajille ja opiskelijoille on https://exam.utu.fi

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

VirtuaaliAMK ja AMK- opiskelijan mahdollisuudet Marja Rautajoki

VirtuaaliAMK ja AMK- opiskelijan mahdollisuudet Marja Rautajoki VirtuaaliAMK ja AMK- opiskelijan mahdollisuudet 21.11.2006 Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi 1 OPM:n ja johtoryhmän n linjauksia Tavoite jokaisella opiskelijalla mahdollisuus 30 op:n virtuaaliopintoihin

Lisätiedot

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 Kooste kotitehtävien vastauksista Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 1.) Järjestelmän ylläpitomalli? ja 2.) Järjestelmän jatkokehittämismalli? OPH on omistaja ja ylläpitäjä ja huolehtii

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Opetushallitus/Juha Tretjakov 22.3.2013 Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Oppijan palveluiden käyttöönoton infotilaisuus 22.3.2013 Opintopolku automatisoi

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson

Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson 9.2016 Kypsyysnäyteprosessi ilman kielentarkastusta Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle/opettajalle tarpeesta kypsyysnäytteelle

Lisätiedot

ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely

ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely ROTI-projektin tavoitteita Nykyaikaisilla teknologioilla toteutettu opintohallinnon perusjärjestelmä Nykyaikaiset käyttöliittymät Luotettavat ja reaaliaikaiset

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi Sähköinen tenttipalvelu Turun yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä on tietojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjallisuuskuulustelujen, opintojakso-/luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

Kandipalaute kick off

Kandipalaute kick off Kandipalaute kick off Jonna Korhonen 12.08.2016 Kehitystyön tilannekatsaus Kandipalaute muokattu Avopin pohjalta yliopistoille sopivaksi Ensimmäinen protoversio valmis tarkempia määrittelyitä varten Hyvin

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä A. Kypsyysnäytteen luominen 1/12 Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä tenttinä A. Kypsyysnäytteen luominen Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n

Lisätiedot

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu. Jukka Väätti, StarSoft

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu. Jukka Väätti, StarSoft Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu Jukka Väätti, StarSoft 25.4.2016 Tavoitteet ja hyödyt Tavoitteena vähentää työn määrää Tiedot kirjataan kertaalleen ja viedään

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus 1 Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus Miten saavutettavuus otetaan huomioon verkkosivu-uudistuksessa ja sen jälkeen Johanna Ujainen 16.11.2017, #saavuta2017-seminaari 2 Maanmittauslaitos Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi. Jukka Kurttila

Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi. Jukka Kurttila Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi Jukka Kurttila Tenttiä voi käyttää esim. Harjaannuttaa oppilaita sähköiseen vastaamiseen rajatussa aikataulussa Verkkotenttejä / kokeita Tenttejä /

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Projektisuunnitelma. Sähköinen tenttiminen (työnimi Sitnet) VERSIO 1.3 24.02.2014 24.2.

Korkeakoulujen yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Projektisuunnitelma. Sähköinen tenttiminen (työnimi Sitnet) VERSIO 1.3 24.02.2014 24.2. Korkeakoulujen yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke Projektisuunnitelma Sähköinen tenttiminen (työnimi Sitnet) 24.2. Versio: 1.3 Laatijat: Totti Tuhkanen ja Kristiina Uolia Sisältö 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä

Kansallinen palveluväylä Kansallinen palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Kuntatalo 3.11.2015 Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Suomi.fi-palveluväylä 1 Mikä on palveluväylä? Infrastruktuuria kansallisessa palveluarkkitehtuurissa.

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAKETTI-tulosseminaari

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

EXAM-pilottikäytön kokemuksia TTY:llä. 21.9.2015 Marjut Anderson

EXAM-pilottikäytön kokemuksia TTY:llä. 21.9.2015 Marjut Anderson EXAM-pilottikäytön kokemuksia TTY:llä 21.9.2015 Marjut Anderson TTY:n kokemuksia: sisältö Lähtötilanne EXAM TTY:n projektina Tenttiluokkien rakentaminen Valvonta Työasemaympäristö EXAM järjestelmänä Arviointikulttuurin

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Peppi-konsortion sisällöllisen työryhmän jatkot 1.2.2016 Lauri Stigell Projektin perustiedot Metropolia Ammattikorkeakoulun projekti

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte vai ei. Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen

Lisätiedot

Kaisa Savolainen EXAM - sähköinen tenttijärjestelmä opiskelijalle

Kaisa Savolainen EXAM - sähköinen tenttijärjestelmä opiskelijalle Kaisa Savolainen EXAM - sähköinen tenttijärjestelmä opiskelijalle 31.10.2016 EXAM sähköinen tentti EXAMissa voi tenttiä esim. yleisiä tenttejä, kypsyysnäytteitä, välikokeita, tasokokeita, sanakokeita Sähköinen

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Copyright Observis Oy All rights reserved. Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa

Copyright Observis Oy All rights reserved. Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa Platform Tuotekehityksen haasteita ja ratkaisuja Haaste: Massiivisten tietomäärien hallinta Ratkaisu: Pilvipalvelun skaalautuvuus Haaste:

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu. Jukka Väätti, StarSoft

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu. Jukka Väätti, StarSoft Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu Jukka Väätti, StarSoft 25.4.2016 Tavoitteet ja hyödyt Tavoitteena vähentää työn määrää Tiedot kirjataan kertaalleen ja viedään

Lisätiedot

Yhteenveto Oodi-konsortion toimintakertomuksesta 2016

Yhteenveto Oodi-konsortion toimintakertomuksesta 2016 Yhteenveto Oodi-konsortion toimintakertomuksesta 2016 Oodi-konsortion tehtävänä on tuottaa yhteistyössä jäsenilleen kustannustehokkaita ja parhaita käytäntöjä tukevia tietojärjestelmäpalveluja, jotka tukevat

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto. RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus Projektipäällikkö Kirsi Pispa

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto. RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus Projektipäällikkö Kirsi Pispa RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI ohjausryhmä RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus 24.9.2013

Lisätiedot

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus 1/9 Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus Tehtävä ja tavoitteet Tehtävänä on arvioida Sitnet-projektissa tuotettavan sähköisen tenttimisen sovelluksen demoversion

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu OPISKELIJAN NÄKÖKULMA Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 EXAM-konsortion käyttäjäkysely opiskelijoille 2017 Vastauksia 2119 kpl 15 eri yliopistosta ja korkeakoulusta. Vastaajista : 36,5% tehnyt

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-hankekokonaisuus Klaus Lindberg CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Akvaariorakkautta? Sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi suomalaisissa korkeakouluissa

Akvaariorakkautta? Sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi suomalaisissa korkeakouluissa Yhteenvetoa päivän puheenvuoroista: Orama Kulttuurimuutokselle tarvetta koko prosessin etenemisessä, tavoitteeksi ei riitä pelkästään paperitenttien muuttaminen sähköiseksi. On selvitettävä, miten tietohallinto

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

KOSKI ohjausryhmän kokous

KOSKI ohjausryhmän kokous KOSKI ohjausryhmän kokous 15.6.2017 Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokysely 17.5.2017 KOSKI-palvelun käyttöönottoon liittyen lähetimme kyselyn kaikille perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset Tentin asetukset Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspanki sta. Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen"

Lisätiedot

Avoimen MaaS-ekosysteemin työpaja

Avoimen MaaS-ekosysteemin työpaja Avoimen MaaS-ekosysteemin työpaja 7.6.2017 Taina Haapamäki taina.haapamaki@flou.io Päämääränä skaalautuvat palvelut Kaikille toimijoille avoimet markkinat mahdollisuus luoda uusia palveluita kysynnän mukaan

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Ristiinopiskelun kehittäminen -kärkihanke

Ristiinopiskelun kehittäminen -kärkihanke Ristiinopiskelun kehittäminen -kärkihanke OHA-FORUM 27.9.2017 PAULIINA HALME EDUMATE CONSULTING OY Sisältö 1. Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke Tavoitteet (hankkeen sisältö ja rajaukset) Aikataulu Osallistujat

Lisätiedot

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline Ulla Angervo, Opetushallitus Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on toteutettu osana Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot