Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi"

Transkriptio

1 Sähköinen tenttipalvelu Turun yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä on tietojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjallisuuskuulustelujen, opintojakso-/luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon avulla PharmaCityn seminaarisalissa 4. Sähköinen tenttipalvelu toimii yliopiston tunnuksilla. Palvelu on kaikkien yliopistoon läsnä oleviksi ilmoittautuneiden ja avoimen yliopiston opiskelijoiden käytössä. Sähköisessä tenttipalvelussa kaikki opiskelijat eivät tee tenttiä samanaikaisesti. Tenttipalvelussa opettaja asettaa tentin opiskelijan tehtäväksi tietyn ajanjakson sisällä. Tuon ajanjakson sisällä opiskelija voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Sähköiseen tenttipalveluun soveltuvat siis parhaiten tentit, joissa kysymykset eivät ole kaikille opiskelijoille samat, vaan useiden kysymysten joukosta jokaiselle opiskelijalle poimitaan kysymykset satunnaisesti. Tentin luominen Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi Kirjaudu yliopiston tunnuksillasi Avautuvan sivun keskellä näet tenttikategoriat ja järjestelmässä olevien tenttien nimet. Sivun vasemmalla puolella olevassa Omat tenttini lohkossa näet omat tenttisi, sekä sen ovatko tentit opiskelijoiden varattavissa vai vielä suljettuna opiskelijoilta. Klikkaa tentin nimeä, jota haluat muokata. 1

2 Tenttialue Tenttialue jakautuu neljään kohtaan. Ensimmäiset kolme kohtaa koskevat tentin luomista ja neljäs kohta vastausten lukemista ja arvioinnin antamista. Tenttiä luotaessa edetään kohdittain 1-4: 1. Kirjoita/muokkaa. Kysymykset - Kysymykset-linkkiä painamalla voit luoda tenttikysymyksiä. Kysymykset luodaan aina teosten tekijän mukaisesti nimettyjen kategorioiden alle. 2. Lisää kysymykset tenttiin: Muokkaa tenttiä - Muokkaa tenttiä -linkistä pääset valitsemaan luotuja kysymyksiä tenttiin. - Kun kysymykset on lisätty tenttiin, pääset katselemaan tenttiä opiskelijan näkökulmasta Esikatsele-linkistä. 3. Määritä varausasetukset ja laita tentti avoimeksi opiskelijoille. - Voit määrittää koska tentti on suoritettavissa ja varattavissa. - Opiskelijan varausnäkymän esikatselu: Voit käydä katsomassa, miltä tenttisi varausnäkymä opiskelijasta näyttää. 4. Lue ja arvioi vastauksia - Voit tarkastella ja arvioida opiskelijoiden vastauksia. Tämä kohta aktivoituu, kun ensimmäinen opiskelija on vastannut tenttiin. 1. Kysymysten luominen 1a) Kysymyskategorioiden luominen 2

3 Kysymykset -linkkiä alueen etusivulla painamalla pääset näkymään, jossa voit luoda tenttikysymyksiä. Kysymykset luodaan aina teoksen mukaisesti nimettyjen kategorioiden alle. Paina Muokkaa kategorioita painiketta tai yläreunan Kategoriat välilehteä. Luo uusia kategorioita Lista jo tehdyistä kategorioista Huom! Seuraavassa esitelty kategorioiden nimeämiskäytäntö koskee kirjallisuuskuulusteluja. Muun tyyppisissä tenteissä kategoriat voidaan nimetä toisin. Kategorian luominen Luo jokaiselle tentin teokselle/muulle kysymysten luokittelukriteerille oma kategoria ja nimeä se teoksen tekijän/muun kriteerin mukaan. Tekijän/muun kriteerin mukaisesti nimettyihin alakategorioihin lisätään kaikki kyseistä teosta koskevat kysymykset, joita tenttiin voidaan poimia. 3

4 Yläkategoriaa luotaessa valitse Ylös Haluatko julkaista kategorian ja sen kysymykset kaikkien käyttäjien nähtäväksi? Suositus: Ei Kategorian nimi, ja vapaaehtoinen kuvaus Luo kategoria Luotuasi kategoriat näet ne allekkain listassa. Kategoriat Voit siirtää, julkaista tai poistaa kategorian. 1b) Kysymysten luominen kategorioihin Palaa luomaan kysymyksiä kategorioihin painamalla Kysymykset -linkkiä sivun yläreunassa. Kysymysten luominen aloitetaan valitsemalla pudotusvalikosta alakategoria, johon kysymykset halutaan syöttää. Valitse Luo uusi kysymys valikosta kysymystyyppi. 4

5 Kysymystyypit - Essee: Opiskelija näkee kysymyksen ja hänen on kirjoitettava vastauksensa avautuvaan tekstikenttään. Automaattiarviointi ei koske tätä kysymystyyppiä. - Monivalinta: Opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. - Tosi/Epätosi: Opiskelija vastaa väittämän muotoiseen kysymykseen joko "Oikein" tai "Väärin". - Lyhyt vastaus: Opiskelija vastaa kirjoittamalla tekstikenttään yhden tai muutaman sanan pituisen vastauksen. Moodle hyväksyy oikeiksi vastauksiksi vain ne vastaukset, jotka opettaja on tehtävän asetuksissa määritellyt oikeiksi vastauksiksi. - Numeerinen: Opiskelijalle numeerinen kysymys näyttää samankaltaiselta kuin lyhyt vastaus -tyyppinen kysymys. Erona on, että numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen, jos opettaja on tehtävän asetuksissa hyväksynyt tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset. - Lasku: Lasku-kysymystyypillä voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä. Laskutehtävässä voi määritellä marginaalin, jonka sisällä olevat luvut hyväksytään oikeiksi vastauksiksi. 5

6 - Yhteensopivat vastaukset: Tehtävässä opiskelija yhdistää toisiinsa vastinparit; kysymyksen ja vastauksen tai käsitteen ja määritelmän. - Satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset: Opiskelijalle tämä tehtävätyyppi muistuttaa yhteensopivat vastaukset kysymystä. Toisiinsa yhdistettävät kysymykset ja vastaukset arvotaan satunnaisesti kategorian lyhytvastauskysymyksistä. Tehtävän käyttöön ottaminen edellyttää siis, että kategoriaan on luotu useampia lyhytvastaustyyppisiä kysymyksiä. - Aukkotehtävä: Tehtävään on upotettu erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalinta-, lyhyt vastaus- ja numeerisia kysymyksiä. - Kuvaus: ei ole varsinainen kysymys, vaan kuvaus -työkalulla opettaja voi kirjoittaa opiskelijoiden luettavaksi tekstin, johon seuraavilla kysymyksillä viitataan. Seuraavassa esitellään Essee-tentin luominen. Ohjeet muiden kysymystyyppien luomiseen löytyvät Turun yliopiston Moodlesta sivuilta: https://moodle.utu.fi/ 6

7 Essee kysymysten luominen Valitse kysymystyypiksi Essee. Kirjoita kysymys avautuvaan lomakkeeseen. Kategoria, johon olet kysymystä syöttämässä Kirjoita kysymys tekstikenttään. Kysymyksen nimi näytetään kysymyksen edessä opiskelijoille. Nimeksi on hyvä laittaa tekijän nimi, jolloin opiskelija tietää mitä teosta/ artikkelia/materiaalia kysymys koskee. Tallenna tekemäsi kysymys Essee kysymyksissä ei ennalta asetettu arviointi päde. Vaan arviointi ja palaute vastauksesta annetaan vastausten lukemisen jälkeen. 7

8 Voit esikatsella kysymystä, muokata tai poistaa sen. Valmiit kysymykset näkyvät listassa Voit siirtää kysymyksiä kategoriasta toiseen. Raksi siirrettävä kysymys, valitse valikosta uusi kategoria ja paina Siirrä painiketta. Palaa takaisin tenttialueen etusivulle yläreunan linkistä. 2. Lisää kysymykset tenttiin Voit itse valita kysymykset, jotka haluat tenttiin. Tällöin kysymykset ovat samat jokaiselle tenttiä tekevälle opiskelijalle. Voit myös valita, että jokaiselle opiskelijalle arvotaan kysymykset kategoriassa olevien kysymysten joukosta. 1. Valitse esille kategoria, jonka kysymyksiä haluat tenttiin poimia. 2. Siirrä kysymykset tenttiin nuolesta. (Kaikille samat kysymykset. ) TAI 2. Valitse kuinka monta kysymystä tästä kategoriasta tenttiin arvotaan. (Satunnaisesti arvotut kysymykset jokaiselle opiskelijalle) 8

9 Mikäli haluat siirtää tenttiin kaikille opiskelijoille saman/samoja kysymyksiä, tee näille kysymyksille oma kategoria ja arvottaville kysymyksille oma kategoria, vaikka kysymykset olisivat samasta materiaalista/teoksesta. Näin siksi, että arvottavat kysymykset eivät voi tulla samoiksi kuin poimitut kysymykset (sama kysymys ei voi tulla tenttiin kahteen kertaan). Kysymysten valinnan jälkeen tentissä olevat kysymykset näkyvät allekkain sivun vasemmalla puolella. Voit päättää kuinka monta kysymystä jokaiselle tentin sivulle valitaan, kun valitset Näytä sivun muotoilu -kohdan. Muotoile tentin rakennetta Page Break merkkien nuolista tai valitse vetovalikosta yhdellä sivulla näytettävien kysymysten määrä. 9

10 3. Määritä varausasetukset Varausasetusten kautta määrität, koska tentti on tehtävissä. Varausasetuksissa ilmoitat myös tenttiin kuuluvat teokset ja avaat tentin opiskelijoiden varattavaksi. Ylläpito luo tentille niemen ja koodin, jotka näet varausasetukset sivulla. Nimen ja koodin perään voidaan laittaa myös yksilöiviä tunnusteita. Jos haluat muuttaa tätä, ota yhteyttä palvelun ylläpitoon Varausasetuksissa määritellään tentin suorittamista ja varaamista koskevat tiedot: - Avaa ja sulje tentti: Koska tentti on opiskelijan tehtävissä. - Aikaraja: Kuinka kauan tenttiä saa kerralla suorittaa. Kello aloittaa laskeminen varauksen alusta riippumatta siitä, koska opiskelija tenttiin saapuu. - Saatavuus: o Tämä tentti on suljettu opiskelijoilta= tentti ei ole vielä varattavissa. o Tämä tentti on avoinna opiskelijoille= Opiskelijat voivat varata tenttiajan itselleen aikarajan sisällä. Kun tentin laittaa avoimeksi varausasetuksia ei pääse enää muuttamaan. Kysymyksiä pääsee vielä muokkaamaan ja lisäämään kategorioihin. 10

11 Varausasetuksissa opiskelijalle kerrotaan tentin tai opintojakson vaadittavat suoritukset. Tämä pitää sisällään ohjeet tentin suorittamiseen sekä tenttiä koskevat teokset tai oppimateriaalitiedot, jotka ilmoitetaan opiskelijalle hänen varatessaan tenttiä. Johdanto-kohtaan voit kirjoittaa ohjeita opiskelijalle tenttitilanteeseen. Opiskelija näkee tekstin ennen tentin aloittamista kirjautuessaan tenttikoneelle. Jos kaikki Tentin/opintojakson suoritus kohdassa mainitut teokset/materiaalit ovat pakollisia Oppimateriaalit kohdan voi jättää tyhjäksi. Mikäli opiskelijan tulee valita vaihtoehtoisista materiaaleista, kirjoita jokainen valinta numeroituihin kohtiin. Varaustilanteessa opiskelijaa pyydetään merkitsemään näistä teoksista/materiaaleista ne, joihin hän tentissä vastaa. Muista painaa Tallenna-painiketta sivun lopusta muutettuasi varausasetuksia. 11

12 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue ja arvioi vastauksia linkkiä painamalla. Avautuvalla sivulla näet taulukossa tenttiin vastanneiden opiskelijoiden nimet, eri yrityskerrat kyseisestä tentistä, koska he tentin ovat tehneet sekä vastaamiseen käytetyn ajan. Klikkaa yrityksen järjestysnumeroa tai vastaamispäivämäärää Yritys tai Aloitettiin-sarakkeessa, kun haluat lukea kyseisen opiskelijan vastauksen. Arviointi sarakkeessa näet yrityskerran arvioinnin tilanteen: - Arviointi lukittu: Olet arvioinut tentin ja arviointi on lähetetty opiskelijan sähköpostiin hänen niin halutessaan. Et voi muuttaa arvosanaa tai palautetta. - Arviointi vahvistettu: Olet antanut arvioinnin, mutta sinulla on vielä tunti aikaa perua arviointi ja palata muuttamaan sitä. - Arviointi kesken. Olet kirjoittanut jo palautetta opiskelijalle, mutta et ole vielä vahvistanut sitä. Voit arvioida tenttisuoritusta vähitellen, ja vasta lopuksi vahvistaa arvioinnin. - Arviointia ei annettu: Et ole vielä arvioinut tenttiyritystä. - Ei arvioida (opiskelija Luopunut): Opiskelija on käynyt tentissä, mutta hän on halunnut luopua tentistä. Tätä yritystä ei tarvitse arvioida. 12

13 Opiskelijan tenttisuorituksen tarkastelu Klikattuasi yrityksen numeroa näet tiedot opiskelijan tekemästä tentistä, sekä tentissä kysytyt kysymykset ja opiskelijan vastaukset niihin. Opiskelija voi yrittää tenttiä useamman kerran. Mitä yrityskertaa olet katsomassa? Essee kysymyksissä ei ennalta asetettu pisteytys päde Tentityt teokset. Jos tentissä on vaihtoehtoisia teoksia, voit tästä tarkistaa, mitkä teokset opiskelija on varatessaan tenttiä valinnut. Kun olet opiskelijan vastaukset ja päättänyt arvioinnista, kirjoita palautetta ja arvosana tentistä opiskelijalle. Tämä palaute ja arviointi lähtee opiskelijalle sähköpostina, jos hän on niin varausasetuksissa toivonut. Voit jatkaa palautteen kirjoittamista myöhemmin, jos painat Tallenna-painiketta. Palaute lähtee opiskelijalle vasta, kun painat Tallenna ja vahvista lähetettäväksi painiketta. 13

14 Yhteenvedon lopussa oleva teksti ilmaisee arvioinnin tilanteen. Teksti vaihtelee tilanteen mukaan: 1. Arviointia ei vielä annettu - Et ole vielä kirjoittanut palautetta tai antanut arvosanaa. 2. Arviointi lukittu: - Olet arvioinut tentin ja arviointi on lähetetty opiskelijan sähköpostiin hänen niin halutessaan. Et voi muuttaa arvosanaa tai palautetta. 3. Arviointi vahvistettu: - Olet antanut arvioinnin, mutta sinulla on vielä tunti aikaa perua arviointi ja palata muuttamaan sitä. 4. Opiskelija on luopunut tentistä 14

15 Vastausten lukeminen Yhteenvedon alla näet kysymykset ja vastaukset peräkkäin. Jokaisen vastauksen perässä on Opettajan omat muistiinpanot linkki, josta avautuvaan ikkunaan opettaja voi kirjoittaa muistiinpanoja kyseisestä vastauksesta. Nämä muistiinpanot eivät tule opiskelijoiden luettavaksi, vaan jäävät ainoastaan opettajan nähtäväksi. Voit myös tulostaa vastukset sivun yläreunassa olevaa Tulosta-painiketta painamalla. Tekijä: Tarkastele ja arvioi Tekijä: Kirjoita essee aiheesta Luettuasi kaikki vastaukset kirjoita palaute opiskelijalle ja anna arvosana tentistä. Voit myös esikatsella opiskelijalle lähetettävää sähköpostia. Kun painat Tallenna ja vahvista lähetettäväksi painiketta, sinulla on vielä tunti aikaa perua tentin arvostelu. Sen jälkeen arviointia ja palautetta ei voi enää muuttaa ja opiskelijalle lähetetään sähköposti arvioinnista. (Jos opiskelija on antanut luvan sähköpostin lähetykseen varausta tehdessään.) Pääset takaisin vastaustaulukkoon, klikkaamalla Palaa listaan tämän tentin yrityksistä -linkkiä opiskelijan tietojen yläpuolella. 15

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OHJAAJAKOHTAINEN KURSTASO Rakenteen ensimmäisellä tasolla opiskelijat siirtyvät vaiheeseen, jonka suorittamisessa jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA 24.8. 2007 RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA VUONNA 2007 HYVÄKSYTYT HANKKEET SISÄLTÖ: RAP4LEO KÄYTTÖOHJEET KOORDINAATTORILLE.2 1 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 2 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-7

Lisätiedot

SMART Response VE. Käyttöopas

SMART Response VE. Käyttöopas SMART Response VE Käyttöopas Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut... 13 Arvosanakirja... 16 Valmiit arvioinnit...

Lisätiedot

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12 PALAUTEOODI Opettajan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista 2 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla 3 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito 4 Yhteisten kysymysten lataaminenn lomakkeellee 5

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Sporttirekisterin käyttöohjeet VALO

Sporttirekisterin käyttöohjeet VALO Sporttirekisterin käyttöohjeet VALO Sisällys 1. KIRJAUTUMINEN JA NÄKYMIEN VAIHTAMINEN... 6 1.1 Pääkäyttäjä-, liitto- ja seuratason näkymät... 6 1.2 Järjestelmässä liikkuminen... 7 1.3 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille. Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007

Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille. Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007 Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007 Sisällys 1. Sebacon 1.9... 2 2. Help desk... 3 3. Kirjautuminen... 4 4. Yleisesittely...

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot