RAUTAVAARAN KUNTASTRATEGIATYÖPAJA 2:N OHJELMA ELI J UOKSUTUS/KUNNANTALO. VALTUUSTOSALI TORSTAINA 1 O1 O2O1 3: OLET ERITTÄIN LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTASTRATEGIATYÖPAJA 2:N OHJELMA ELI J UOKSUTUS/KUNNANTALO. VALTUUSTOSALI TORSTAINA 1 O1 O2O1 3: OLET ERITTÄIN LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!"

Transkriptio

1 - kunnanvaltuuston 7.vpj Veijo Oinonen klo 9.00 Kuntastrategiatyöpaja 2. avaus klo 8.30 Tulokahvit talon tapaan: kahvit ja mustikkapiirakka 1 KUNTASTRATEGIATYÖPAJA 2: ART-MALLI JA KUNNAN PALVELUJEN ODOTE KUSTANNU KSET Kvalt , liite nro 6 k. OLET ERITTÄIN LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT! - kunnanjohtaja Unto Murto ja osallistujat sekä valmentajat klo Johtopäätökset ja Quo Vadis Rautavaara vv ? klo Ryhmätöiden purku, keskustelu ja täsmentävä yhteenveto - erityisasiantuntija Anssi Hietaharju, FCG Konsultointi Oy tavoitteet ja alustavat keinot niiden toteuttamiseen - visioehdotuksen pohjalta työstetään valtuustokauden strategiset klo Strategisten tavoitteiden ja keinojen työstäminen ryhmätöinä käydään lävitse Työpaja - 1/ tulokset kunnan vision osalta täsmennetään ja työstetään Rautavaaran kunnan visioehdotus - erityisasiantuntija Anssi Hietaharju, FCG Konsultointi - Oy klo Rautavaaran kunnan vision työstäminen: klo Lounas talon tapaan - erityisasiantuntija Anssi Hietaharju, FCG Konsultointi Oy kuntastrategiatyöpaja 1:n tulosten läpikäynti - mahdolliset täsmennykset ja lisähavainnot - 1/ ) ja työstäminen klo Rautavaaran toimintaympäristöanalyysin kertaus (kuntastrategia työpaja II KUNTASTRATEGIAN TYÖSTÄM1NEN: KUNNAN VISIO, TAVOITTEET JA KEINOT - käydään läpi Rautavaaran kunnan nykytilannetta ja ennusteita - keskustelua keskeisistä johtopäätöksistä ja kehittämisalueista - projektiassistentti Matti Riekki, FCG Konsultointi Oy kointi ja kuntatalous/palvelujen odotekustannukset) klo 9.10 Rautavaaran kunnan ART-malli (Asukkaiden- palvelutarpeiden enna J UOKSUTUS/KUNNANTALO. VALTUUSTOSALI TORSTAINA 1 O1 O2O1 3: RAUTAVAARAN KUNTASTRATEGIATYÖPAJA 2:N OHJELMA ELI

2

3 Fwd: RAUTAVAARA-SAVQTTA: KUNTASTRATEGIATYÖPAJAN about:blar / - Alkuperäinen viesti / Orig.Msg. - Aihe:RAUTAVAARA-SAVOTTA: USO2-VERKOSTOHAN KKEEN KUNTASTRATEGIATYÖPAJAN NRO 2-- OHJELMA TO JA SIIHEN LAATI MANI LEX-RAUTAVAARA-AINEISTO KAIKI LLA MAUSTEILLA Päiväys:Thu, 03 Oct :19: Lähettäjä:U nto Murto Vastaanottaja:Kaisu Heikkinen KUN NAN VALTU USTO Penifi Kainulainen Petri Kellunen Mikko Hartikainen Marita Rautiainen Niina Keinänen Ulla Ohtonen Kirsi Karvinen Taina Hyvärinen Sirpa Niskanen Unto Murto Helvi Mustonen Jorma Berg <jorma.bergrautavaara.fi>, Malli Korkalainen Janne Tervo Viite: RAUTAVAARA-SAVOTTA: USO2-verkostohankkeen Kuntastrategiatyöpaja nrol/tiistai ja Kunnanhallitus nro 13/ ja 279. Hei taasen kaikille. USO2-verkostohan kkeen RAUTAVAARAN KU NTASTRATEGIATYÖPAJA 2. P1 DETÄÄN TORSTAINA KLO 8.30 ALKAEN. PAIKKANA KUNNANTALO, VALTUUSTOSALI. TYÖPAJAN 2 VALMENTAJINA TOIMIVAT: FCG KONSULTOINTI OY:STÄ ANSSI HIETAHARJU JA MATTI RIEKKI. KUNTASTRATEGIATYÖPAJASSA NRO 2. selkeät kaksi modulia ja siihen osallistujien tuoma ÄLY-, ILO- ja ELOA- osiot (Copyright by UM). Lähetän käyttöönne Rautavaaran kunnan vision, tavoitteiden ja keinojen työstämistä seuraavat asiakirjat: 1. RAUTAVAARA-SAVOTTA: USO2-verkostohan ke/ku ntastrategiatyöpaja n 2. ohjelma 1/3 1n2fl1177

4 - kurinanhallituksen - kunnanrkm - kunnan Fwd: RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTASTRATEGIATYOPAJAN about:blai torstaina Tutkimuspäälilkkö Heikki Miettinen + meta: Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi (ART) 3. Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen+meta: Palvelujen odote ku sta n n u kset vuonna Unto Murron ja Christell (Cia) Åströmin sähköposti Suomen Kuntaliitto/Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri 5. Pienten kuntien neuvottelukunnan kokouksen nro 3/ ptk:n ote ja sen liitteet ohessa numerointuna 6. Kunnanhallitus : RAUTAVAARA-SAVOTTA: RAUTAVAARAN KUNNAN ALOITE MAAKUNTALIITOLLE SELVITYSHENKILÖSTÄ LAATIMAAN ERI LLISOHJELMAA 7. Pöytäkirjaote Pohjois-Savon maakuntahallituksen kokouksesta SUOMEN KUNTALIITON MUISTIO /RAUTAVAARAN KUNNAN ALOITE LEX-RAUTAVAARA 9. Rautavaaran kunnanhallituksen ptk ote /VAIKUTTAVAT LÄHI PALVELUT-HANKE : kunta kiinnostunut ja yhteyshenkilönä kunnanjohtaja UM. 10. erityisasiantuntija Antti Kaupila : Harvaan asutut alueet ja Vaikuttavat lähipalvelut-hanke RAUTAVAARA-SAVOTTA-terveisin ja lisää pökköä pesään kaikista organ isaatioista. kunnanjohtaja puh sp: JAKELU: Kuntastrategiatyöpajaan nro 2 torstaina klo 8.30 alkaen kutsutaan seuraavat kunnan kehittäjät: - kunnanvaltuuston jäsenet, jäsenet, - lautakuntien pj:t ja vpj:t (elinkeino-, perusturva-, sivistys- ja tekninen Itk) - kunnanviraston joryn jäsenet Mikko Hartikainen atk-tukihenkilö Petri Kettunen, - Etsivä Nuorisotyö/erityisnuorisotyöntekijä Marita Rautiainen - kotipalvelun esimies Niina Keiriänen, - palveluasuntojen esimies Anja Hakkarainen, - vastaava ohjaaja Ulla Ohtonen, - vapaa-ajanohjaaja Kirsi Karvinen, - Rautavaaran Vuokratalot Oy/tjUlla-Maija Happorien ja - edustaja RTVO:stalhankesihteeri Taina Hyvärinen/Sirpa Niskanen 2/ :2

5 ts& Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi (ART) Rautavaara Heikki Miettinen

6 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? O Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: O pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja O väestöennuste O Laskenta ei huomioi esim.: O säädösten muutokset O asukkaiden vaatimustason muutokset O palvelujen järjestämistavan muutokset o uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät O tuottavuuden muutokset O yksityisen palvelutarjonta

7 Ennakoinnin rajoitukset O Vakaat trendit:.väestön ikääntyminen.kuntien henkilöstön eläköityminen O Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:.yleinen talouskehitys.alueen yritysten menestyminen.valtionosuuksien kehitys.veroratkaisut.kuntien tehtävät

8 Ennustettu väestökehitys : -18% Koko väestö 110 Rautavaara --Koko maa --Lx-- Pohjois-Savo O Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 0 0 r J -I 0 r O Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus e 2021e 2025e 2029e Lähde:lilastokeskus Rautavaara Koko maa e 2021e 2025e 2029e Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita Pohjois-Savo 2011=

9 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Rautavaara 145 O Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi O Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus O väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 0 rj e 2021e 2025e 2029e 1-6-vuotiaat O 7-18-vuotiaat Työikäiset(17-64v) Ii vuotiaat Vanhusväestö* Väestö e 2021e 2025e 2029e allel-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset(17-64v) vuotiaat Vanhusväestö* Kaikki Låhde:]Hastokesk us

10 Työikäisten määrä ennusteessa : -34% vuotiaat O Työikäisten määrä laskee 105 Rautavaara -t -Koko maa -&-Pohjois-Savo en n usteessa merkittävästi O Huomio: O Työikäisten nettomuutto O Työssäkäyntiasteen nostaminen r J O Pohjana TUastokeskuksen väestöennuste e 2021e 2025e 2029e O väestö 2011 Lähde:Tilastokeskus O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus Rautavaara e 2021e 2025e 2029e vuotiaat = O väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Koko maa Pohjois-Savo vuotiaat = vuotiaat =

11 Alle 17-ja yli 64-vuotiaatyhtätyölkäistä kohti (17-64-vuotiasta kohti) Väestöllinen huoltosuhde O Huoltosuhde ennusteessa O Huomio: heikkenee nopeasti O Työikäisten nettomuutto O Työssäkäyntiasteen nostaminen O Pohjana Tilastokeskuksen 1,5 1,3 cii 1,1 ci) :: Rautavaara.4. Koko maa - - Pohjois-Savo 7ZEE. väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus ,5 0, e 2021e 2025e 2029e O väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen Lähde:Tilastokeskus syntyvyyden, kuolleisuuden ja e 2021e 2025e 2029e muuttoliikkeen mukainen kehitys Rautavaara 0,81 1,00 1,09 1,17 1,27 jatkuu Koko maa o,&o 0,67 0,72 0,75 0,77 Pohjois-Savo 0,62 0,71 0,78 0,84 0,88

12 Rautavaara Päivähoidossa* *Kuan kustantamassa päivähoidossa 2011 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos : -24% O Myös päivähoito- ja esikouluikäisten määrä laskee 1-6 -vuotiaat Rautavaara. Koko maa - - Pohjois-Savo O Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus Q r i r J e 2021e 2025e 2029e O väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehi jatkuu Rautavaara Koko maa Lähde:lilastokeskus e 2021e 2025e 2029e 1-6-vuotiaat = vuotiaat = Pohjois-Savo 1-6-vuotiaat =

13 7 15-vuotiaat ja oman_perusopetuksen oppilaat Muutos : -29% vuotiaat O Peruskoululaisten määrä Rautavaara 4 Koko maa 120 laskee ennusteen mukaan 110 O Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja Q r J O Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus O väestäennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Rautavaara Koko maa Pohjois-Savo e e 2025e 2029e 2017e 2021e 2025e 2029e 7-15-vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Rautavaara loppiiaat* *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2011, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen

14 16 18-vuotiaat ja oman_lukiokoulutuksen oppilaat Muutos : +17% Rautavaara Lukion oppilaat* *Laskentaperusteeno oman lukiokoulutuksen oppilaat 2011, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen O Lukioikäisten määrä kasvaa ennusteessa vuotiaat Rautavaara CD CD Koko maa - Pohjois-Savo O Pohjana Tflastokeskuksen väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus O väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu r J 100 CD r 1 90 Rautavaara Koko maa Pohjois-Savo e 2021e 2025e 2029e Lähde:Tilastokeskus e 2021e 2025e 2029e vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

15 Nuoriso Muutos : -27% O Alle 30-vuotiaiden määrä taskee ennusteessa vuotiaat 105 Rautavaara... Koko maa - - Pohjois-Savo O Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus O väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Rautavaara Koko maa Pohjois-Savo e 2021e 2025e 2029e Lähde:Tilastokeskus e 2021e 2025e 2029e vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

16 Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: -0,1/asukas Rautavaara c= Koko maa Po hjoi s-s avo O Perusterveydenhoidon lääkärissäkäyntejä oli hieman vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (1) 6,0 5,0 4,0 O Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako (1) cti cts 3,0 2,0 O Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa 1,0 0,0 < > Lähcle:THL O Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanoftokyntejä tai ha m mashoitoa < > Yht. Rautavaara 4,1 0,9 1,0 1,0 1,3 2,2 2,0 1,6 1,4 Koko maa 2,7 2,1 1,1 1,2 1,3 2,1 2,6 2,7 1,5 Pohjois-Savo 3,7 2,3 1,3 1,5 1,7 2,3 3,1 4,8 1,8

17 Perusterveydenhuoflon avohoidon tarve Tarve on vakioitu vuoden 2009 käyntien perusteella Avohoidon tarve laskee ennusteessa 14% O Väestön ikääntyminen ei välttämättä johda perusterveydenhuollon käyntien myös muut palveluja avohoidon kasvuun, koska ikäluokat määrän käyttävät O Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. ja sähköisillä palveluilla terveydenhoitajan vastaanotolla O Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikä ryh mittäisten tk. lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella O Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa Rautavaara = Koko maa - Pohjois-Savo e 2021e 2025e 2029e e 2021e 2025e 2029e Rautavaara Koko maa [pjijois-savo

18 Lähde:THL Yht. Rautavaara 0,10 0,21 0,54 0,43 0,28 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 0,11 0,20 0,43 0,61 0,24 Koko maa 0,10 0,15 0,33 0,52 0,19 O Kokonaisuutena hoitojaksoja kertyi hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin, yli 75 vuotiailla kuitenkin vähemmän Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, keskiarvo Rautavaara - - Pohjois-Savon sairaanhotopiiri Koko maa 0,70 0,50 0,50 O Ikäryhmittäisten esh:n somaattisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteessa 0,40 0,30 0,20 0,10 0,

19 Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. Hoitojaksot on vakioitu vuosien perusteella (Sotkanet) O Esh:n tarve kasvaa ennusteessa 24 % O Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryh mittäisten hoitoja ksojen ja väestöennusteen perusteella Rautavaara IJ - Koko maa - - Pohjois-Savo O Kehitykseen vaikuttaa lisäksi mm. terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu rd r J e 2021e 2025e 2029e Rautavaara Koko maa. Hoitojaksot Pohjois-Savo e 2021e 2025e 2029e Hoitojaksot = Hoitojaksot O = =

20 O Yli 75 vuotiaiden määrä yii 75-vuotiaat : Rautavaara 4-. Koko maa Pohjois-Savo kehitys johtaa, jos nykyinen Vanhusväestö Muutos : +27% kasvaa myös 200 Rautavaaralla 180 O Huomio: P160 O palvelurakenne 140 O vanhusten 120 toimintakyky 100 O Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus O väestäennuste osoittaa, mihin syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 80 Rautavaara Koko maa Pohjois-Savo e 2021e 2025e 2029e Lähde:Tilastokeskus e 2021e 2025e 2029e Vanhusväestä* =100 O Vanhusväestä* = Vanhusväestä* =

21 12% Lähde:Tilastokeskus 0 Van husväestön osuus koko väestöstä 30% O Yli 75-vuotiaiden osuus on korkeampi kuin koko maassa myös jatkossa 25% 20% 15% O Pohjana Tflastokeskuksen väestöennuste 2012 O väestö 2011 O muuttotiedot O hedelmällisyys O kuolleisuus O väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 10% 5% 0%.I. i. 4OIO,.. 1.S... a e 2021e 2025e 2029e...c.». Rautavaara 16 % 18 % 19 % 22 % 25 % Koko maa 8% 9% 10% 14% j -PohJois-Savo 10% 11% 12% 14% 16%

22 Palvelutarpeiden kehitys, 2012=100 Vanhusten hoidossa on mukana r-nyösperusteiveydenhuollon vuodeasastahoito 160 Rautavaara 140 O Huomio:. resurssien kohdentaminen ja ri ittävyys e 2021e 2025e 2029e O PivähoTtoja esiopetus O- Perusopetus Lukio (arnm. koulutus) X Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avo O.Erikoissairaanhoito Muuttehtvt Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. Muut tehtävät kattavat kaikkimuut kuin nimetyttehtävät esim. yleishallinnonja kulttuuripalvelut. Muut tehtäväf Iuokan palvelutatpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidossa taiveyli 75-vuotiaat

23 Tässä laskelmassa vanhusten tulo palvelujen piiriin myöhentyy 75 vuodesta vuoteen vuonna 2029 Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset O Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:.yleinen talouskehitys.alueen yritysten menestyminen.valtionosuuksien kehitys.veroratkaisut.kuntien tehtävät.vanhusten toimintakyvyn muutokset.terveysteknologian kehitys

24 Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lä htötiedot O Kuntien ilmoittamat tiedot 2012 tilinpäätöksistä O Hoitoilmoitustiedot (Stakes) O Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset O Valtionosuuksien reaalinen korotus 1,5 %/vuosi O Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla O Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten vuotiaiden määrä O Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi O Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä O Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa O Palvelutarve peruspalveluissa kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko O Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, yleishallinto, vapaa-aikatoimi) O Muihin tehtäviin sisältyy myös liikelaitokset O Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin) O Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)

25 --- Päivähoito Menoennuste perustuu yö estöennusteeseen ja yks ikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun e 2021e 2025e 2029e Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kunn.vero kattaa 31 % 29 % 28 % 26 % 25 % Toimintakate M -11,7-12,7-13,3-14,4-15,7 Vuosikate M 0,9 0,0-0,3-1,1-2,0 Vuosikate /asukas ,2 O Laskelmassa kunnallisvero kattaa yhä pienemmän osan menoista O Vanhustenhoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti O Koska valtionosuudet eivät kehity nykyisen järjestelmän mukaisesti, on vuosikate 2017-> vain viitteellinen Kuntatalous Kunnallisveron tren dilaskeim a sekä palvelujen n ettokustan n usenn usteet Rautavaara Kunnallisvero e 2021e 2025e 2029e Vanhusten hoito 2,9 3,5 3,8 4,6 5,3 Erikoissairaanhoito 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 Perusterveydenhuolto, avo 1,7 1,9 1,9 2,0 2,1. Oma perusopetus ja lukiokoulutus 2,0 2,1 2,2 2,3 ja esiopetus 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Muut tehtävät 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 0 Kunnallisvero [3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perus terveydenhuollon vuodeosastohoito

26

27 FCG. (J Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012 Rautavaaran kunta Heikki Miettinen

28 FCG. Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?.tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin.pohjana nettokustannukset: = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) myynti ja maksut) käyttötuotot (mm.

29 FCG. Laskenta O Nettokustannukset 2012 O Rautavaaran kunnan ilmoittamat tiedot O nettokustannukset O Kuntien talous-ja toimintatilasto (Tilastokeskus) O kustannukset on defiatoitu 2012 tasolle (l<untatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) O Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 2011, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa O 2012 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 2011 lisättynä 3,5 % reaa lista kustannusten nousua

30 Lukujen tulkinnassa huomioitava 1Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä FCG. Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä la at u erot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarveja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavu userot 1 Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveiu prosessit yksikkökoko osaamjnen o hta min en välineet, tilat Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys 1 Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa 1

31 ,. fi,s i.s FCG. Vertailukuntien valinta O Vertailussa on 19 kuntaa kokoluokassa asukasta O Väestön ikärakenteeltaan eniten Rautavaaraa muistuttavat Pertunmaa, Enonkoski ja Lavia O 0-6 -v. O v. i v. EI / y1i75-v. Rautavaara 2012 (1813) Rautavaara 2009 (1918) Rautavaara 2008 (1949) Rautavaara 2007 (1988) Pertunmaa 2011(1936) Enonkosk 2011 (1566) SiTkainen 2011 (1661) Lavia 2011 (1945) Taivassao 2011 (1690) Hailuoto 2011 (1004) Kannonkoski 2011 (1544) Tervo 2011 (1700) Karijoki 2011 (1527) Halsua 2011 (1275) Kaskinen 2011 (1404) Savu koski 2011 (1156) Kyyjirvi 2011 (1503) Kinnula 2011 (1816) Mafttila 2011 (1998) Utsjoki 2011 (1294) Multia 2011 (1847) Kivijrvi 2011 (1334) Honkajoki 2011 (1848) KOKO MAA 2011 ( ) 0% m 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% IBIO zz , 1 - fl!i :zi - 1 S6O.1 L.. I EEE! Øjm rn. O 1. Z47Z. 14,0 14,0 13,1 14,6 z L.. i4; ,1. 10,8 J1 L.E j.., 16,0 57,0 [ ,7 15,i I. WI O.. 1 EE4Q.ZE 1I ,4 LL. 19,11,6 12,7.iä 1 f 11,9 1 11,5 Nw11. EE j ,0. 1 ös f4 18,5 iw Z ,8 1jj ,2 13,8. 41,0 12,2 66 9,9 8,2

32 Tulkintaohje 1Koska luku on negatiivinen, kustannukset ovat kohonneet hitaammin kuin koko maassa 1 1 FCG. 2 Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästäpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset on deflatoitu 2012 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta) Odotekustannukset uodefle 2012\n saatu, kun 4. KAVTTOTALOUS YHTEENSA ilman liikelaitoksia (70 penimpiin kustannuksiin vuonna 201t\on listätty 3,5 Nettokustannukset asukasta kohti 6538 cn cn Muutos : 1,2% /vuosi (koko maa 1,3% /vuosi) Nettokustannukset 2012: 12 M, odotekustannukset: 10 M % kustannusten reaalinen nou Suht. muutos ,1%/v 2 2,3 M Potentiaali E:z:EEEEEEEj 5162 Vuoden 2012 Huom! Kuntien vertailukelpoinen tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina

33 2j Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana. FCG. YLE ISHALLI NTO (tehtävä luokka 110) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset uodeiie 2012 on saatu, kun 4. pienmpiin kustannuksiin \&ionna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Nettokustannukset ,7 M, odotekustannukset 0,4 M 400 3oo E:

34 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto HUOM Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu,3876 u.3326 FCG. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukse t asukasta kohti Muutos : 1,9% /vuosi (koko maa 1,7% /vuosi) Odotekustannukset vuodefle 2012 on saatu, kun 4. pienimphn kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Suht muutos Nettokustannukset ,41 M, odotekustannukset 6,55 M Potentiaali 1 +0,2%/v 2 1,9 M 0) , L - L 1 i LO J - H 1 rn 1

35 , 808 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) 640 Numerot viittaavat ta lous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin FCG. Perusterveydenhuolto Neifokustannukset asukasta kohti 2000,0 1800,0 Muutos : 0,8 % ( ) / vuosi (koko maa 0,7 % / vuosi) Odotekustannukset uodeiie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu 2 Nettokustannukset ,74 M, odotekustannukset 1,34 M Potentiaali ,4 M 1600,0 1400,0 1200,0 D i1000,0 800,0 600,0 400,0 1 Lbi ZbJ _ j - 1 -i,s fr ,0 EE2EE 0,0

36 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. FCG. Perusterveydenhuoflon avohoito p1. hammashoito (253) Neifokustannukse t asukasta kohti 1200 Muutos : 1,8 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset ,36 M, odotekustannukset 0,8 M Odotekustannukset uodehe 2012 on saatu, kun 4. p[enimpiin kustannuksiin iuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Kust muutos Potentiaali 1 +0)1%/v 2 0,6 MC (j, (0 (1) (0 Zi : :

37 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelija h a mm a s huolto. FCG. Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti 250 Muutos : 4,8 % /vuosi (koko maa 1,3 % /vuosi) Nettokustannukset ,36 M, odotekustannukset 0,14 M Odotekustannukset uodeiie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannukshn vuonna 2011 on Iistätty 3,5 % kustannusten reaahnen nousu Suht muutos± Potentiaali 2 0,2 M Ci) CII (1) CII E

38 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG. Erikoissairaanhoito (260) Nettokustannukset asukasta kohti (1) (0 (1) cl Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : -0,9% /vuosi (koko maa 1,7% /vuosi) Suht. muutos Nettokustannukset ,31 M, odotekustannukset 1,95 M Potentiaali -J F : L i = ,6%/v 2 0,4 M -iii fl;. OJI

39 1 Ui ) z Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimiritatilasto FCG. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset 0-18 vuotiasta kohti Muutos : 48%/vuosi (koko maa 4,3 % /vuosi) Nettokustannukset ,22 M, odotekustannukset 0,03 M Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Suhtrnuutos43,6% P ot ent iaali 2 0,2 M (1) W Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.

40 -- Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. FCG. Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on istätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu 200 Muutos : -9,8% /vuosi (koko maa -2 % /vuosi) Suht. muutos Nettokustannukset ,23 M, odotekustannukset 0,04 M Potentiaa{i 1-7,8%/v 2 0,2 M LL / 1 2 (J, (0 D Ci) (0 ((() z D

41 FCG.

42 Muutos : 0% /vuosi (koko maa -3,3% /vuosi) Suht. muutos Nettokustannukset M, odotekustannukset 0,88 M Potentiaali 1 0%/v 2 (-0,9 M ) Låhde Tilastokes kus, kuntien talous-ja toimintatilasto Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 240 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta j Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Vanhusten laitospalvelut (220) CG (1) Q)

43 1 Suht. muutos 2 Potentiaali -8,5%/v 1,4 M Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG. Huom! Useimmissa kunnissa luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. kustannukset pääosan tästä joten Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (240) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : 1,8% /vuosi (koko maa 10,3 Nettokustannukset ,26 M, % /vuosi) odotekustannukset 0,89 M 0, Zi Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. järjestettävät

44 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, Ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet - Suht Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Pääosa tästä on vanhuspalveluja, mutta sisältää myös vammaisten ja perheiden kotihoidon avun ja tuen Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos : 4,5 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) 1 Nettokustannukset ,66 M, odotekustannukset 0,21 M Odotekustannukset,uodelIe 2012 on saatu, pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu muutos 1 +3,1%/v FCG U) > F 1974

45 0,7 M Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto FCG. VAN HUSPALVELUT YHTEENSÄ Koti palvelu Vanhusten Muut vanhusten ja vammaisten palvelut laitospalvelut (235 Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset iodeiie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin uonna 2011 on Tistätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu ( Muutos :0%/vuosi (koko maa 2,5 Nettokustannukset ,95 M, % /vuosi odotekustannukset 2, M 1O ,5% Suht. muutos 2 Potentiaali L4JU Huom Useimmissa kunnissa luokat 235 ja 240 ovat pääosin vanhusten palveluja, joten se sisällytetty mukaan

46 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukse t asukasta kohti Muutos : -6,5 % /vuosi (koko maa -2,3 % /vuosi Nettokustannukset ,05 M, odotekustannukset 0,02 MC Odotekustannukset uodeiie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin uonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Suht. muutos 1-4,3%/v Potentiaali 2 0 M FCG.

47 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Vammaisten työllistämistoiminta (230) Nettokustannukset asukasta kohti 180 Muutos : 4%/vuosi (koko maa 2%/vuosi) 1 Nettokustannukset ,08 M, odotekustannukset 0,01 M Odotekustannukset uodelie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu FCG. 2 Suht muutos±19%, Potentiaah 2 0,1 M (J, (j) (5 (j)

48 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu FCG. 140 Muutos :3,9% /vuosi (koko maa 4% /vuosi) Suht. muutos Nettokustannukset ,16 M, odotekustannukset 0,07 M Potentiaah 1-0,1%/v 2 0,1 M ) (0 (0 ( Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot

49 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 440 Ympäristön huolto. FCG. Ympäristöterveydenhuolto (270) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset uodelie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : -0,7% /vuosi (koko maa -0,3 % /vuosi) Suht. muutos Nettokustannukset ,06 M, odotekustannukset 0,04 M Potentiaali 1-0,5%/v 2 0 M c) ii

50 Lähde: ]ilastokeskus, kuntien talous-ja toimntatilasto Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. FCG. Ympäristönhuolto (440) Neifokustannukset asukasta kohti Muutos : -7,7%/vuosi (koko maa 2,1% /vuosi Nettokustannukset ,01 M, odotekustannukset 0,01 M on saatu, KUfl pienimpiin kustannuksiin uonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu 1 Suht. muutos Potentiaali 2-9,8 (0 M

51 Låhde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG. 1 Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (204, 205, 207, 208, 303) Nettokustannukset 0-6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : 4,3 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht, muutos +2,9%/v, Nettokustannukset ,44 M, odotekustannukset 0,46 M Potentiaali 2 (0 M ) 9000 (i) O & Cl 3000 = it

52 --- -2,9%, 0,1 M Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG. Oma perusopetus (305) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset uodelie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin uonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : -1,3 % /vuosi (koko maa 1,5 % /vuosi Nettokustannukset ,54 M, odotet<ustannukset 1,41 M L E Suht. muutos 1 Potentiaali CI) (CI Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.

53 Låhde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 305. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkörahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppi määrää. FCG. Oma lukiokoulutus (310) Neifokustannukset oppilasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : 12,1% /vuosi (koko maa 1,4% /vuosi) Nettokustannukset ,46 M, odotekustannukset 0,81 M Suht muutos 1 +1Q,7%/v Vertailuryhmässä vain 4 kuntaa, joista 4. edullisin on samalla kallein (

54 -4,6%/v Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kansalaisopistot (325) Neifokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpin kustannuksiin uonna on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu FCG. Muutos : -4,9 % /vuosi (koko maa -0,3 % /vuosi Nettokustannukset ,05 M, odotekustannukset 0,02 M Suht. muutos 1 Potentiaali 2 0 M (0 (1) (0 iij

55 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Taiteen perusopetus (335) Odotekustannukset uodeiie 2012 on saatu, kun 4. FCG. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Nettokustannukset asukasta kohti Muutos :0% /vuosi (koko maa -0,2% /vuosi) Suht. muutos Nettokustannukset M, odotekustannukset 0,02 M Potentiaafl 1 0%/v 2 (0 M ) Ci) ( D CI) ct tii

56 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) KULTTUURITOJMINTAYHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti 1 Muutos : 2,1% /vuosi (koko maa 0,8% /vuosi) 1 Nettokustannukset ,36 M, odotekustannukset 0,33 M (1) (0 D (0 cl gq , 170 Io Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu IIh 302 j Suht muu +1,3%/v 267 -,, :1 r 251 ( 7.3p LL IT FCG.

57 - Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG Page3i Kirjastotoimi (350) Nettokustannukse t asukasta kohti Muutos : -0,1 % /vuosi (koko maa 0,3 % /vuosi Nettokustannukset ,09 M, odotekustannukset 0,11 M us ie ui on saatu, Kun pienimpiin kustannuksiin iuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu 1 Suht. muutos Potentiaaii 2-0,3%/v (0 M : 1J3 (1) (J) (4) : IIiIIIIIIlIPlIllIii 4 59

58 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- a toimintatilasto FCG Page32 Liikunta ja ulkoilu (355 Nettokustannukset asukasta kohti :ekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : 5,6 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi Nettokustannukset ,15 M, odotekustannukset 0,08 M I 1 48 I I: II II 87 liii III. OkL.II OllOllII1111 ILJ IlIIIIIIIIIIIOIO IlO ililiiilliiiilililll Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoiluatueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.

59 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto Nuorisotyö (360) Netto kustannukset vuoti asta kohti Odotekustannukset \ uodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : 4,8 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset ,05 M, odotekustannukset 0,02 M 5 u ht mq ci) (0 0 0) (

60 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto 1 FCG. Museot ja näyttelytoiminta (370) Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Neifokustannukset asukasta kohti Muutos :0 %/vuosi (koko maa 1,8 %/vuosi) Suht. muutos 1 0%/v Nettokustannukset M, odotekustannukset 0 M Potentiaali 2 0 M (1 ( ,

61 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG. YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos : 7 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset 0,42 M Odotekustannukset uodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu 537 Suht muutos +5 Potentiaali 2 0,2 M (1) 0) (0 :::i II.I.209id p i2t mi q,.q.2iR --r.r III Yhdyskuntasuunnittelu, 420 Rakennusvalvonta, 440 Ympäristön huolto, 460 Liikenneväylät, 470 Puistot ja yleiset alueet, 480 Palo- ja pelastustoimi

62 Muutos :0% /vuosi (koko maa 0,4% /vuosi) Suht. muutos Nettokustannukset ,02 M, odotekustannukset 0,02 M Potentiaali 1-0,4%/v 2 (0 M ) Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG. Yhdyskuntasuunnittelu (410) Netto kustannukset asukasta kohti Odotekustannukset uodeiie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu (1) cli ( 3 cli ]H 20 Li1II

63 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG. Rakennusvalvonta (420) Nettokustannukset asukasta kohti 70 Muutos : 5,7 % / vuosi (koko maa 0 % 1 vuosi) Nettokustannukset ,02 M, odotekustannukset 0,03 M Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu SuhI rnuos +5,6%/v (j) (0 (0 (() l

64 -- - 2& Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto 1 FCG. Liikennevaylat (460) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 826 asukasta) Odotekustannukset uodetie 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos :37%/vuosi (koko maa 2,5% /vuosi) Nettokustannukset ,16 M, odotekustannukset 0,23 M 1 34,4%/ Suht muutos Potentiaali 2 (-0,1 M ) (1) (0 D 0) (0 cl E (ts (ts ( ;1b :

65 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous-ja toimintatilasto FCG. (0 Puistot ja yleiset alueet (470) Nettokustannuks et taajam ass a as uvaa kohti (taajam aväestö 826 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 on listätty 3,5 % kustannusten reaalinen nousu Muutos : 8,9 % /vuosi (koko maa -2,1% /vuosi) Nettokustannukset ,16 M. odotekustannukset 0,03 M Suht. muutos 1 +11% (0 z u) 150 E 117 CD CD

66 Rautavaara Säästöpotentiaali Rautavaara Rautavaara Koko maa Vet-tailutaso= Nettokustanriuktet iiijij. Nettokustannukset suoritetta kohti Sosiaali-ja tervey5toimi yhteensä 1,86 22,2% 8,20 7,78 8,39 8,36 8,33 8,41 /as ,7% (Marttila) Perusterveyderihuolto 0,39 22,6% 2,42 2,44 2,39 2,37 2,34 1,74 /as ,7% 717 (Marttila) Pth:n avohoito p1. hammash, 0,56 41,4 % 1,32 1,41 1,34 1,39 1,34 1,36 /as ,7% 424 (Kyyjärvil Pth:n hamma5hoito 0,22 61,0% 0,14 0,13 0,14 0,15 0,16 0,36 /as ,3% 75 (Pertunmaa) Erikoissairaanhoito 0,35 15,4% 2,45 2,39 2,52 2,41 2,18 2,31 /as ,9% ,7% (Pertunmaa) Lasten ja nuorten Iaitoshuolto 0,19 88,0% 0,15 0,31 0,26 0,43 0,42 0,22 elo-18 v ,3% 102 (Lavia) Muut lasten ja perheiden palvelut 0,19 83,5% 0,35 0,10 0,11 0,10 0,16 0,23 /as ,8% 68-2,0% 20 (Taivassalo) Perusterv.huollon vuodeosastohoito -0, ,8% 0,97 0,90 0,91 0,83 0,83 0,02 /yli 75 v ,1% ,0% 817 (Klnnula) Vanhusten laitospalvelut -0,88 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /yli 75 v ,3% (Kivijärvi) Muut vanhusten ja vamm. palvelut 1,37 60,5% 1,20 1,22 1,31 1,32 1,45 2,26 /yli 75 v ,8% ,3% (Enonkoski) Kotipalvelu 0,46 68,6% 0,41 0,40 0,44 0,45 0,56 0,66 /yli 75 v ,4% 698 (Marttila( Vanhuspalvelutyhteensä 0,66 22,5% 2,58 2,52 2,66 2,60 2,86 2,95 /yli 73 v ,0% ,5% (Karijoki) Vammaishuollon laitospalvelut 0,04 69,8% 0,08 0,07 0,16 0,06 0,05 0,05 /as ,5% 34-2,3% 8 (Honkajoki) Suojatyöja kehitysvammatoim. 0,06 83,3% 0,12 0,11 0,17 0,17 0,13 0,08 /as ,0% 7 (Karijokl) Toimeentulotuki 0,09 55,4% 0,14 0,17 0,20 0,17 0,15 0,16 /as ,9% 124 4,0% 39 (Hailuoto) Ympäristöterveydenhuolto 0,01 19,8% 0,09 0,09 0,09 0,10 0,08 0,06 /as ,7% 14-0,3% 23 (Kaski nen) Ympäristönhuolto 0,00-51,3% 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 /as ,7% 9 2,1% 7 (Multia) Päivähoito ja esiopetus (siv,ja sos.) -0,02-3,7% 0,43 0,42 0,38 0,45 0,49 0,44 /0-Ev ,4% (Lavia) Oma perusopetus 0,12 8,0% 1,84 1,78 1,79 1,54 1,54 1,54 /oppilas ,3% ,5% (Kannonkoski) Oma lukiokoulutus -0,35-74,7% 0,41 0,43 0,44 0,31 0,51 0,46 /oppilas ,4% (Savukoski) Kansalaisopistot 0,03 61,3% 0,12 0,12 0,13 0,12 0,09 0,05 /as ,9% 26-0,3% 11 (Halsua) Taiteen perusopetus -0,02 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /as ,2 % 11 (Honkajoki) Kulttuuritoiminta yhteensä 0,03 7,9% 0,34 0,37 0,37 0,33 0,35 0,36 6/s ,8% 176 (Siikainen) Kirjasto -0,01-14,5% 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 /as ,1% 59 0,3% 57 (Karijoki( Liikunta ja ulkoilu 0,08 49,9% 0,13 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 /as ,0% 40 (Lavia) Nuorisotyö 0,02 48,4% 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 J0-29v ,8% 183 (Halsua) Museotju näyttelytomi ota 0,00 F 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /as ,0% 20 1,8% 0 (0) Yhdyskuntapalvelutyht. 0,17 28,7% 0,39 0,38 0,41 0,47 0,49 0,59 /as ,1% 226 (Lavia) Yhdyskuntatuurtnittelu 0,00-6,5% 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 /as ,0% 56 0,4% 12 (Kinnula( Rakennusvalvonta 0,00-23,7% 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 /as ,0% 14 (Pertunmaa) Liikenneväylät -0,07-40,9% 0,05 0,06 0,09 0,14 0,14 0,16 /taajams-as s i ,5% 123 Taivassalo( Puistotja yleisetalueet 0,12 78,2% 0,08 0,08 0,07 0,08 0,11 0,16 0/taajama-as L. 38-2,1% 18 (Siikainen) Muutos O Yhtee nveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertallukelpoisia. KÄY1TÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7001 Yleishallinto (kustannukseteivätole yleensa vertailukelpoisia) Milj % Yksikkö muutos% muutos%a 4. tehokkain ,30 18,8% 12,26 11,79 12,37 12,10 12,08 12,23 /as ,2% ,3% (Karijoki) 0,30 44,7% 0,62 0,62 0,63 0,69 0,63 0,66 /as ,8% 194 lpertunmaa) 1Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 4. tehokakimpaan. Kuntaan Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim, siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Xuutanriuksetnousttet nopear0mcis ktlsmia)setmtiirir

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 24.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila

Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Eurajoki Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta 15.5.214 Anni Antila 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien talous- ja toimintatilasto, Tilastokeskus

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Porin selvitysalue Heikki Miettinen

Porin selvitysalue Heikki Miettinen Merikarvia Siikainen Palvelujen nettokustannukset Pori Pomarkku Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalue 8.4.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylän selvitysalue yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylän selvitysalue yhdessä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylän selvitysalue yhdessä 16.8.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Outokummun kaupunki 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi Keski-Savon selvitysalue 15.5.2014 Heikki Miettinen Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylä 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Lohjan lukioverkko Page 1

Lohjan lukioverkko Page 1 Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Luhanka Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Luhanka Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Luhanka 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2011. Savonlinnan kaupunki 1.2.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2011. Savonlinnan kaupunki 1.2.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 2011 Savonlinnan kaupunki 1.2.2013 Heikki Miettinen Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta 2011 Mukana on myös 2007-2010

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Joensuun kaupunki Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Joensuun kaupunki Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun kaupunki 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Laukaa Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Laukaa Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Laukaa 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Joutsa Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Joutsa Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joutsa 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Uurainen Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Uurainen Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Uurainen 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Hankasalmi Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Hankasalmi Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Hankasalmi 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Toivakka Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Toivakka Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Toivakka 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Petäjävesi Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Petäjävesi Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Petäjävesi 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Liperin kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Liperin kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Liperin kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Polvijärven kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Polvijärven kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Polvijärven kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Kontiolahden kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Kontiolahden kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Kontiolahden kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2013. Porin selvitysalue yhdessä 13.11.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2013. Porin selvitysalue yhdessä 13.11.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Porin selvitysalue yhdessä 13.11.214 Heikki Miettinen Kokemäki Luvia Nakkila Pomarkku Porin selvitysalue Pori ml. Lavia Ulvila Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset,

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-3 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 1-2 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2014. Savonlinnan kaupunki 26.11.2015 Tuomas Jalava/Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2014. Savonlinnan kaupunki 26.11.2015 Tuomas Jalava/Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 214 Savonlinnan kaupunki 26.11.215 Tuomas Jalava/Heikki Miettinen 29-214 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 29-212 kustannuksiin

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulun selvitysalue yhdessä Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulun selvitysalue yhdessä Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Oulun selvitysalue yhdessä 1.4.214 Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 2-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-12 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 15-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as.

Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. 8 Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. 7 6 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. Vuosina 26-214 ilman liiketoimintaa sekä kuntien liikelaitoksia. Vuodesta 215 lähtien mukaan lukien liiketoiminta

Lisätiedot

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse Valikko Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous Päivitetty 15.8.217 Lisätiedot: Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 25-215 Heikki Pukki, 5 324 3621, (9) 771 219 (Pl. Ahvenanmaa) Mikko Mehtonen, 5 592 8986, (9)

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys. Savonlinnan kaupunki

Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys. Savonlinnan kaupunki Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys n kaupunki 5.12.216 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue 25.11.214 Heikki Miettinen Jämsä Kuhmoinen Selvitysalue Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannusten laskenta. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen malli_v28

Palvelujen odotekustannusten laskenta. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen malli_v28 Palvelujen odotekustannusten laskenta Rovaniemen kaupunki 8.2.212 Heikki Miettinen malli_v28 Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta 21 Mukana on myös 27,

Lisätiedot

Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tilastokatsaus Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitysalueelta IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

Tilastokatsaus Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitysalueelta IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI Tilastokatsaus Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitysalueelta IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulu Tuomas Jalava

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulu Tuomas Jalava Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Oulu 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2014

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2014 Palvelujen odotekustannukset vuonna 214 RAISIO 11.9.215 Heikki Miettinen Odotekustannukset Kuntayhmä: Forssa, Heinola, Hollola, Kontiolahti, Kuusamo, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Naantali, Raisio, Siilinjärvi,

Lisätiedot

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Heikki Miettinen 5.2.2014 Mikä on alueen kuntien nykyinen tilanne ja tulevaisuus, jos trendit jatkuvat? Elinvoima ja toimintaympäristö

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot