Sipoon kunta Päivämäärä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015"

Transkriptio

1 Sipoon kunta Päivämäärä Talman esiopetusryhmän TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Talman esiopetusryhmä Sudenluola Osoite Satotalmantie TALMA Puhelin Matkapuhelin Esiopetuksen yleinen järjestäminen Talman esiopetusryhmä, Sudenluola, on osa Talman koulua ja päiväkotia ja toimii koulun kanssa samassa rakennuksessa, mutta omissa tiloissa. Ryhmässä tarjotaan myös kokopäivähoitoa sitä tarvitseville lapsille. Esiopetusryhmä Sudenluolan toiminta-aika on klo Esiopetusryhmä käyttää koulun tiloista ruokailu- ja liikuntasalia, veistoluokkaa, palkkituntien yhteydessä ja muutoinkin tarvittaessa luokkahuoneita. Talman esiopetusryhmän toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista toimintaa, joku koostuu mm. leikistä, liikunnasta, musiikista,kädentaidoista, äidinkielesta, matematiikasta ja ympäristökasvatuksesta. Oppimisen ja kasvun tärkein väline lapsella on leikki. Eskarissa kokeillaan, tutkitaan ja tehdään jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita. Eskarissa opit huomioimaan kaverisi, noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja toimimaan ryhmässä, MUTTA harjoittelet myös itsenäistä työskentelyä ja perustoiminnoista selviämistä. Esiopetuspaikan sijainti keskellä luontoa mahdollistaa hyvät liikunta- ja retkeilymahdollisuudet sekä luonnon ja ympäristön hyödyntämisen monipuolisessa opetuksessa. Esiopetusryhmän ja Talman koulun sijainti lähellä toisiaan mahdollistaa jatkumon ja monipuolisen tilojen ja henkilökunnan käytön. Talman esiopetusryhmässä esiopetusta annetaan Esiopetusta ei anneta koulun lomaaikoina : syysloma , joululoma , talviloma Esiopetusta ei ole myöskään koulun vapaapäivänä Esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä, klo Esiopetuksen sitovat tavoitteet Esiopetuksen tavoitteena on Perusopetuslain mukaan osana varhaiskasvatusta parantaa lapsen oppimisedellytyksiä. Lisäksi esiopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä.tulee kuitenkin muistaa, ettei lapsen elämä ole vain valmistautumista johonkin tulevaan, vaan arvokasta juuri tässä ja nyt. Esiopetuksessa opetellaan iloitsemaan tästä päivästä ja toinen toisestaan, sekä nauttimaan omista taidoista ja uuden oppimisesta. 4. Esiopetuksen sitovien tavoitteiden toteutus Esiopetuksen henkilökunta on ammattitaitoista ja sitoutunutta työhönsä. Sipoon kunnan esikouluopettajat kokoontuvat kuukausittain jakamaan tietoa ja kokemuksia työstään. Yhteisissä kokouksissa pohditaan ja kehitetään Sipoon kunnan esiopetuksen laatua ja sisältöä. Yksikössämme pedagogista laatua parannetaan opettajien yhteisillä kokouksilla (eskari/alkuopetus, eskari /koulu ) sekä yksikön kasvattajien viikottaisilla arviointi-ja suunnittelupalavereilla. Eskarin yhteistyö varhaiskasvatukseen vähenee päiväkodin siirtyessä ensi vuodeksi väistötiloihin Nikkilään. 5. Esiopetuksen painopistealueet Yleiset painopistealueet Sipoon kunnassa ovat yhteistyö varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen, yksikkökohtaiset pedagogiset ratkaisumallit, luonnonläheisyys ja kaksikielisyys. 6. Esiopetuksen painopistealueiden toteutus

2 Jokainen Sipoon kunnan esiopetusyksikkö on fyysisesti erilainen. Tästä johtuen myös painopistealueiden toteutus on hyvin yksikkökohtaista ja omaleimaista. 7. Esiopetuspaikan omat tavoitteet ja painopistealueet Talman esiopetuksen tavoitteena on taata lapselle turvallinen jatkumo päivähoidosta kouluun. Lukuvuonna päiväkodin kanssa tehtävä yhteistyö jää vähäisemmäksi päiväkodin siirryttyä vuodeksi Nikkilään. Tälläkin työkaudella on tavoitteena jatkaa hyvässä yhteistyössä ja yhteisin pelisäännöin, turvallista koko Talman koulun pihapiirin opetus- ja kasvatustyötä.lukuvuonna yhteistyö koulun kanssa jatkuu esi-ja alkuopetuksen yhteisillä palkkitunneilla. Tällä tuetaan lapsen joustavaa koulunaloitusta. Painopistealueita ovat kouluvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittäminen, tapakasvatus, tunteiden ilmaisun ja käsittelyn kehittäminen, kädentaitojen harjaannuttaminen, ympäristökasvatus, liikuntakasvatus, liikennekasvatus, aikakäsityksen hahmottaminen ja avaruudellisuus ja musiikkikasvatus. Sirkusteema näkyy näissä osa-alueissa läpi koko toimikauden Esiopetuspaikan omien tavoitteiden sekä painopistealueiden toteutus Esiopetuksen tavoitteet ja painopistealueet toteutuvat päivittäisessä monipuolisessa toiminnassa,jossa tärkeintä ovat tutkiminen, kokemukset, elämykset ja sosiaalisten taitojen merkitys. Esiopetusyksikön toiminnassa painotamme leikin merkitystä oppimisessa. Lapsia ohjataan ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä huolehtimaan omista tavaroistaan. Vastuun ottamista harjoitellaan pienten työtehtävien avulla.painopistealueita toteutetaan pienryhmissä hyödyntäen niin esiopetuksen, koulun kuin läheisen ympäristön tarjoamia tilamahdollisuuksia. Pienryhmät takaavat niin elämysten, tutkimisen kuin kokeilunkin avulla oppimisen. 9. Esiopetuksen toiminta 9.1. Esiopetuksen toiminta Esiopetus toteutetaan kokonaisopetuksena, jonka osa-alueet ovat leikki, äidinkieli, matematiikka, liikunta, ympäristö ja luonto, kuvataide, kädentaidot, musiikki, eettinen ja uskontokasvatus. Osa-alueet sekoittuvat toiminnassa sujuvasti toisiinsa. Osa-alueet jakaantuvat pääsääntöisesti kuitenkin viikon eri päiville. Esiopetusryhmää jaetaan päivittäin pienryhmiin tehtävätuokioihin, pelaamaan, piirtämään, leikkimään, askartelemaan jne. Pienryhmiin jakautuminen määräytyy tekemisten ja toiminnan perusteella. Retki- ja jumppapäivinä ryhmä harjoittelee myös isona ryhmänä toimimista. Esiopetustoiminnassa korostuu opetustuokioiden ja vapaiden leikkituokioiden jatkuvat vaihtelut. Esiopetusvuonna käytämme esiopetuskirjaa; Taikamaan esiopetus. Esiopetuskirja tukee esiopetusryhmän tämän lukuvuoden sirkusteemaa. Kyseistä teemaa toteutetaan vuoden aikana erilaisilla projekteilla ja tapahtumilla. Työkaudella huomioidaan toiminnassa kaikki kalenterissa olevat perinteiset juhlat ja vuodenaikojen vaihteluun kuuluvat aiheet. Koko vuoden seuraamme siis luonnossa tapahtuvia muutoksia. Kierrätys on jatkuva projekti Talman esikoulun arjessa. Äidinkielen ja matematiikan oppimistuokioita toteutetaan myös luonnossa käyttäen hyödyksi luonnonmateriaaleja. Askartelussa ja muussa työskentelyssä käytämme paljon luonnon materiaaleja sekä kierrätysmateriaalia. Koulun veistosalin käyttö mahdollistaa suuremmat maalaus - ja rakentelutyöt. Kannustamme lapsia tutkimaan, kokeilemaan, hakemaan tietoa ja soveltamaan käytäntöön. Painotamme elämyksellisyyttä ja tekemisen ja oppimisen iloa. Lapsen syntymäpäivät huomioidaan viettäen teemasynttäreitä ( Sirkus, Prinsessa, Merenneito, Merirosvo tai Monsteri) lapsen valinnan mukaan.

3 9.2. Esiopetuspaikan henkilökunta ja esiopetusryhmä Esiopetustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat lastentarhanopettajat Eija Nyberg ja Satu Kotavalko ja lastenhoitaja Mauri Karhu. Laitoshuoltajana toimii Anne Gröndahl. Kiertävänä sijaisena toimii Anna-Mari Tuokko. Koululla aamupäivisin avustajana toimiva Kukka Tolonen työskentelee iltapäivisin esiopetusryhmässä. Esiopetusryhmän koko on 20 lasta Erityisopetuksen järjestäminen Erityisopetusta tullaan antamaan viikoittain. Erityisopetus tapahtuu pääsääntöisesti koulun tiloissa.erityisopetusta antaa koulun erityisopettaja Teija Pirttijärvi Esiopetuksen kuljetus ja valvonta Lukuvuonna kuljetusoppilaita on? Kuljetusoppilaan tuonti ja haku suoritetaan lakisääteisesti Oppilashuolto Oppilashuoltotyö pyrkii lasten kehitykseen liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Samalla edistetään hyvää oppimista, sekä lasten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuoltotyö kuuluu koko esiopetusryhmän henkilökunnalle. Koulupsykologi ja erityisopettaja käy ryhmässä tarpeen mukaan. Esikoululaisten terveydenhuollosta vastaa neuvola? Esiopettajat osallistuvat oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen keväällä siirtopalaverin merkeissä ja myös tarvittaessa pyytävät konsultointia Kuljetusta odottavien oppilaiden valvonta Esiopetuksessa olevat kuljetusoppilaat käyttävät määriteltyä koulukuljetusta. 10. Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta ja projektit Retket ja muu esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta Esiopetusryhmä tekee retkiä lähiympäristöön viikoittain, jossa seurataan vuodenaikojen vaihtelua. Lähiympäristömme tarjoaa myös oivat mielikuvitusta ruokkivat seikkailu-, elämys - ja nuotioretkipaikat. Talvella retkeilemme hiiihtäen läheisillä valmiilla latu-urilla ja luistelemme lähikaukalossa. Syyskaudella teemme teatteriretken Raatikkoon. Toukokuussa on vuorossa kevätretki. Lukuvuoden aikana teemme myös muita teemaan liittyviä retkiä Projektit Lukuvuoden aikana toteutettavia projekteja ovat mm. liikuntaprojekti Varpaat Vauhtiin. Koko vuoden jatkuu kierrätysprojekti, sekä teemaan liittyvät projektit, Viikon susi-projekti ( lapsen haastattelu ja kuva viikon eteisen seinällä), juhliin liittyvät projektit, syksyn sato-projekti huipentuen Sadonkorjuutoriin, kummiluokka-projekti, liikennekasvatusprojekti jne Teemapäivät Erilaisilla teemapäivillä tarjoamme lapsille elämyksellisiä kokemuksia erilaisista aihepiireistä. Perinteisiin teemapäiviin kuuluvat mm. Sadonkorjuutori, kummien valintajuhla, Heijastinpäivä,ystävänpäivä, matkapäivä "etelän lämpöön " ( sauna ),Nurinkurinpäivä, liikennepäivä,isovanhempien päivä, itsenäisyyspäiväjuhla, laskiaisrieha, vappunaamiaiset, äitien- ja isänpäivät ja joulu- ja kevätjuhlat. Lisäksi järjestämme perheille erilaisiin teemoihin painottuvia tapahtumia(mm.syksyllä perheiden tutustumisilta ja keväällä Nuoren Suomen materiaaleihin perustuva Pihaseikkailuilta perheille ). Teemapäivissä näkyy koko lukukauden sirkusaihe. 11. Esi- ja alkuopetuksen niveltäminen

4 Esi- ja alkuopetuksen opettajat kokoontuvat keväällä ja syksyllä suunnittelemaan seuraavan lukuvuoden toimintaa(palkkitunnit ). Tapaamisia pidetään joka kuukausi myös lukuvuoden aikana. Niissä arvioidaan tapahtunutta toimintaa ja suunnitellaan uutta.keväällä pidämme myös yhteisen palaverin, johon osallistuvat alkuopetuksen opettaja, esiopetuksen opettajat ja erityisopettaja ( arkipäivän siirto ). Näin taataan lapsen onnistunut siirtymä esiopetuksesta kouluun. Yhteistyössä vanhempien ja esiopetushenkilöstön kanssa lapsesta täytetään kouluunsiirtymiskaavake, joka vanhempien suostumuksella toimitetaan alkuopetuksen opettajille. Syksyn alussa pidämme palautepalaverin alkuopetuksen opettajien kanssa, jossa keskustelemme edellisen vuoden ryhmän koulunaloituskuulumiset. Esi- ja alkuopetus tekee yhteistyötä vaihtamalla opetustiloja sekä opettajia= palkkitunnit ; Esi- ja alkuopetus yhdistyvät pienryhmiksi, joissa on sekä eskareita, ykkösiä ja kakkosia. Palkkitunnit ovat kerran viikossa ja niiden sisältö määräytyy yhteisesti laaditun suunnitelman pohjalta. Lisäksi teemme yhteisiä teemoihin liittyviä projekteja alkuopetuksen kanssa. 12. Yhteistyö 12.1 Yhteistyö vanhempien kanssa Yhteistyötä vanhempien kanssa toteutetaan seuraavilla tavoilla: keskustelut; syksyisin ja keväisin lapsen kokonaiskehityksen arviointi( kolmikantakeskusteluna), päivittäiset keskustelut, sovitut tapaamiset, vanhempien mahdollisuus osallistua lapsensa eskaripäivään, vanhempainillat, illanvietot, juhlat ja muu aktiivinen osallistuminen eskarin toimintaan. Vanhemmille jaetaan kotiin aina seuraavan viikon tiedote toiminnasta paperiversiona ( ja sähköisesti ). Näin lapsi voi yhdessä vanhempiensa kanssa seurata oman eskariviikkonsa kulkua. Eskariin tutustumispäivänä perheille jaetaan tutustumispaketti, joka sisältää tärkeimmät tiedot eskarin toiminnasta. Lisäksi muutaman kerran vuodessa jaetaan tiedotteita eskarin tärkeimmistä tapahtumista ja kuulumisista. Syksyn alussa lasten kanssa mietitään yhdessä Sudenluolan eskarin yhteiset pelisäännöt, joista lapsen allekirjoittama kooste lähtee myös koteihin tiedoksi. Lasten lokeroiden yläpuolella on "postinipsut", joihin eskari voi laittaa viestejä perheille ja vanhemmat myös postia toisilleen. Sisäeteisen infotaulu ilmoittaa myös ajankohtaiset asiat eskarissa Muut yhteistyötahot Talman koulun kanssa teemme kiinteätä yhteistyötä. Esi- ja alkuopetuksen opettajat kokoontuvat kerran kuussa. Esiopettajat osallistuvat koulun opettajankokouksiin tarvittaessa.osallistumme kaikkiin koulun tapahtumiin tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan; juhlat, aamunavaukset, teemoihin liittyvät tapahtumat jne. Tarjoamme myös vastavuoroisesti koululle mahdollisuuden osallistua eskarin tapahtumiin ja toimintaan. Kummitoiminta 4. luokan kanssa aloitetaan heti syksyllä kummien valintajuhlalla. Jokainen neljännen luokan oppilas saa oman kummilapsen eskarista ja toimintakauden aikana tehdään yhteisiä "juttuja" ( sadunlukuhetket, yhteiset askartelutuokiot, hiihtoretki, nuotioretki) Kummeilla ja eskareilla on myös yhteinen sisäinen posti; kirjeet vaihtavat omistajaa ahkerasti koko toimintakauden. Päiväkodin kanssa tehtävä yhteistyö on vähäistä.( päiväkoti Nikkilässä evakossa ). Vuoden aikana henkilökunta tapaa toisiaan mahdollisesti kokouksien ja yhteisten koulutus/ virkistäytymispäivien merkeissä. Allergiaryhmäperhepäiväkoti Sopusointu osallistuu kanssamme välillä retkiin ym. Sipoon Suomalainen Seurakunta tarjoaa joulu- ja pääsiäiskirkkohetket sekä kuljetuksen niihin.osallistumme seurakunnan järjestämiin aamunavauksiin koululla. Noin pari kertaa vuodessa käymme esittämässä lauluja ja leikkejä Talman seudun vanhusten kerholle; mahdollisesti vanhukset vierailevat myös eskarissa. Lisäksi hyödynnämme kunnan tarjoamia palveluita ( mm. kirjasto ) ja muita palveluita liittyen teemoihin ja tapahtumiin. Hyödynnämme toiminnassamme myös lähiympäristön maatiloja ja yrityksiä mahdollisuuksien mukaan.

5 12.3 Työyhteisön keskinäinen yhteistyö Työyhteisön keskinäinen yhteistyö pitää sisällään juhlia, projekteja ja teemapäiviä. Henkilökunta pitää yhteisiä virkistyspäiviä ja kokoontuu viikkopalavereihin. Suunnittelu -ja iltapalavereja pidetään tarvittaessa. 13. Esiopetuksen työajat 13.1 Lukuvuoden työ- ja loma ajat Kts. Kohta Päivittäinen työaika Sudenluolassa esiopetusta annetaan 752h vuodessa. Päivittäinen toiminta-aika on neljä tuntia klo Sudenluolan ovet ovat avoinna päivähoitoa varten klo Esiopetusryhmän tiedot Esiopetusryhmässä on 20 oppilasta, joista 9 tyttöä ja 11 poikaa. Heistä on osa kokopäivähoitoa tarvitsevia ja osa pelkässä esiopetuksessa olevia. 15. Esiopetuksen arviointi 15.1 Esiopetuksen arviointi Esiopetusta arvioivat lapset, henkilökunta sekä perheet. Perheet tutustuvat Sudenluolan työsuunnitelmaan ja Sipoon kunnan OPS:aan. Työsuunnitelmaa käsittelevässä vanhempainillassa vanhempien kanssa keskustellaan seuraavan lukuvuoden painopistealueista ja toiminnasta. Vanhemmilla on mahdollisuus arvioida työsuunnitelman toteutumista sekä suullisesti että kirjallisesti. Arviointiin käytetään Sipoon kunnassa käytössä olevaa Takarviointijärjestelmää. Henkilökunta arvioi päivittäin toiminnan toteutumista. Kerran viikossa on n. tunnin mittainen tiimipalaveri, jossa viikon toimintaan paneudutaan tarkemmin. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään vanhemmilta saadun suullisen ja kirjallisen palautteen pohjalta. Henkilökunta arvioi myös omaa ja tiiminsä toimintaa. Toimintakauden aikana henkilökunta tutustuu koulutustarjontaan ja valitsee ja osallistuu itselleen ja työyhteisölleen hyödylliseen koulutukseen budjetoinnin puitteissa. Koulutuksesta saatu tietotaito siirretään tiimille. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä arvioidaan yhteisissä kuukausipalavereissa. Esiopetuksen esimiehen ( koulun rehtori ) kanssa suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa muutaman kerran vuodessa Lapsen arviointi ja lapsen itse arviointi Toiminnan alkaessa perheiden kanssa määritellään ne osa-alueet, jotka lapsella ovat vahvoja, tai joilla lapsi erityisesti tarvitsee tukea( 3-vaiheinen tuki).tuen tarvetta ja lapsen edistymistä arvioidaan määräajoin uudelleen toimintavuoden aikana. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla laaditaan henkilökohtainen opetus- ja kuntoutussuunnitelma. Alkuopettajien kanssa käydään palkkituntien tiimoilta toimintavuoden aikana keskusteluja ryhmätoiminnan kehittymisestä sekä yksittäisistä lapsista. Keväällä arvioidaan yhdessä perheiden, alkuopettajien ja erityisopettajan kanssa mahdollinen tuen tarve ensimmäisen kouluvuoden aikana( tarvittaessa oppilashuoltoryhmä ). Päivittäin lasten kanssa keskustellaan toiminnan onnistumisesta sekä henkilökohtaisesti että koko lapsiryhmän kesken. Lapset arvioivat omaa työskentelyään ja onnistumistaan ja olemistaan ( hymynaamakuvat,arviointivihko, Viikon Susi-haastattelut, kevään/syksyn kolmikantakeskustelut) Kehityskeskustelut ja henkilöstön muut kokoukset Vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa käydään kehityskeskusteluja vanhempien kanssa. Vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä esiopetuksen opettaja keskustelee koulun rehtorin kanssa tulevasta/tapahtuneesta toiminnasta. Lisäksi käydään myös henkilöstön ja päiväkodin johtajan välisiä kehityskeskusteluja yksilöllisesti ja työtiimeittäin. Esiopetushenkilöstö kokoontuu kerran viikossa seuraavan viikon työsuunnittelupalaveriin. Muutaman kerran lukuvuodessa kokoonnutaan laajempien aiheiden tiimoilta. Sipoossa päiväkodinjohtajan allekirjoitus

Sipoon kunta Päivämäärä 26.6.2013. Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie 17 04240 TALMA 09-23537611

Sipoon kunta Päivämäärä 26.6.2013. Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie 17 04240 TALMA 09-23537611 Sipoon kunta Päivämäärä 26.6.2013 Talman esiopetusryhmän TOIMINTAKERTOMUS Lukuvuosi 2012-2013 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Osoite Puhelin Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie 17 04240

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Västerängintie 18, 01120 Västerskog

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Västerängintie 18, 01120 Västerskog Sipoon kunta Päivämäärä 21.5.2015 Metsärinteen esikoulu TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Metsärinteen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Västerängintie 18, 01120 Västerskog

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Västerängintie 18, 01120 Västerskog Sipoon kunta Päivämäärä 23.5.2014. Metsärinteenpäiväkodin esiopetuksen TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2016-2017 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Sipoon kunta Päivämäärä

Sipoon kunta Päivämäärä Sipoon kunta Päivämäärä TOIMINTAKERTOMUS Lukuvuosi 2013-2014 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite Humalistontie

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Pihlavan koulu Vanha maantie 2 puh. 02-621 5146 www.cedunet.fi/pihlava Pihlavan koulun esiopetus alkoi vuonna 1996, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä nykyään päivähoito

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Sivistyspalvelut VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 1.8.2017-31.7.2018 Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet Varhaiskasvatuslaki Asetus lasten päivähoidosta Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Peikkorinteen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Peikkorinteen esikoulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Liljan päiväkoti, Taipalsaaren kunta 1 / 7 Sisällys 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1 Esiopetuksen yhteystiedot... 2 1.2 Esiopetuksen henkilöstö ja

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Tiitiäisen päiväkoti, Taipalsaaren kunta 1 / 7 Sisällys 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1 Esiopetuksen yhteystiedot... 2 1.2 Esiopetuksen henkilöstö

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Peikkorinteen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Peikkorinteen esikoulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Sipoon kunta. Poco/ Esiopetuksen toimintakertomus. Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan

Sipoon kunta. Poco/ Esiopetuksen toimintakertomus. Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan Sipoon kunta Päivämäärä 2.6.2015 Poco/ Esiopetuksen toimintakertomus Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Osoite Musiikkipäiväkoti

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 3.1 Psyykkinen toimintaympäristö 3.2 Fyysinen toimintaympäristö 3.3

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset 1 ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA YKSPIHLAJAN ESIOPETUS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma

Lisätiedot

KYMINKARTANON ESIOPETUS

KYMINKARTANON ESIOPETUS 1 (2) KYMINKARTANON ESIOPETUS 2 (2) 1. Esiopetuksen velvoittavuus, työaika, ilmoittautuminen ja täydentävä varhaiskasvatus Esiopetus on muuttunut 1.1.2015 velvoittavaksi perustuslakimuutoksella (1040/2014).

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI SISÄLLYS 1 TILASTOT... 2 1.1 Rekulan päiväkodin lapsiryhmät... 3 1.2 Opettajien opetustunnit/henkilöstöntyömäärä... 4 1.3 Lapsiryhmien koko... 5

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Päiväkoti Kivitasku

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Päiväkoti Kivitasku ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALAN KUNTA Päiväkoti Kivitasku Työsuunnitelma 2016 2017 hyväksytty:.2016 Nina Seppä Päiväkodin johtaja Laura Korpela Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Kangasniemen pk lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Metsäkylän koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 15.09.2015

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Anttolan päiväkodin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma lkv 2015 2016

Anttolan päiväkodin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma lkv 2015 2016 Sivistyslautakunta 217 05.11.2015 Anttolan päiväkodin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma lkv 2015 2016 563/34/342/2015 SL 217 Selostus: ESIOPPILAIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖKUNTA Anttolan vuorohoitopäiväkodissa

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot