Sipoon kunta Päivämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015"

Transkriptio

1 Sipoon kunta Päivämäärä Talman esiopetusryhmän TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Talman esiopetusryhmä Sudenluola Osoite Satotalmantie TALMA Puhelin Matkapuhelin Esiopetuksen yleinen järjestäminen Talman esiopetusryhmä, Sudenluola, on osa Talman koulua ja päiväkotia ja toimii koulun kanssa samassa rakennuksessa, mutta omissa tiloissa. Ryhmässä tarjotaan myös kokopäivähoitoa sitä tarvitseville lapsille. Esiopetusryhmä Sudenluolan toiminta-aika on klo Esiopetusryhmä käyttää koulun tiloista ruokailu- ja liikuntasalia, veistoluokkaa, palkkituntien yhteydessä ja muutoinkin tarvittaessa luokkahuoneita. Talman esiopetusryhmän toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista toimintaa, joku koostuu mm. leikistä, liikunnasta, musiikista,kädentaidoista, äidinkielesta, matematiikasta ja ympäristökasvatuksesta. Oppimisen ja kasvun tärkein väline lapsella on leikki. Eskarissa kokeillaan, tutkitaan ja tehdään jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita. Eskarissa opit huomioimaan kaverisi, noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja toimimaan ryhmässä, MUTTA harjoittelet myös itsenäistä työskentelyä ja perustoiminnoista selviämistä. Esiopetuspaikan sijainti keskellä luontoa mahdollistaa hyvät liikunta- ja retkeilymahdollisuudet sekä luonnon ja ympäristön hyödyntämisen monipuolisessa opetuksessa. Esiopetusryhmän ja Talman koulun sijainti lähellä toisiaan mahdollistaa jatkumon ja monipuolisen tilojen ja henkilökunnan käytön. Talman esiopetusryhmässä esiopetusta annetaan Esiopetusta ei anneta koulun lomaaikoina : syysloma , joululoma , talviloma Esiopetusta ei ole myöskään koulun vapaapäivänä Esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä, klo Esiopetuksen sitovat tavoitteet Esiopetuksen tavoitteena on Perusopetuslain mukaan osana varhaiskasvatusta parantaa lapsen oppimisedellytyksiä. Lisäksi esiopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä.tulee kuitenkin muistaa, ettei lapsen elämä ole vain valmistautumista johonkin tulevaan, vaan arvokasta juuri tässä ja nyt. Esiopetuksessa opetellaan iloitsemaan tästä päivästä ja toinen toisestaan, sekä nauttimaan omista taidoista ja uuden oppimisesta. 4. Esiopetuksen sitovien tavoitteiden toteutus Esiopetuksen henkilökunta on ammattitaitoista ja sitoutunutta työhönsä. Sipoon kunnan esikouluopettajat kokoontuvat kuukausittain jakamaan tietoa ja kokemuksia työstään. Yhteisissä kokouksissa pohditaan ja kehitetään Sipoon kunnan esiopetuksen laatua ja sisältöä. Yksikössämme pedagogista laatua parannetaan opettajien yhteisillä kokouksilla (eskari/alkuopetus, eskari /koulu ) sekä yksikön kasvattajien viikottaisilla arviointi-ja suunnittelupalavereilla. Eskarin yhteistyö varhaiskasvatukseen vähenee päiväkodin siirtyessä ensi vuodeksi väistötiloihin Nikkilään. 5. Esiopetuksen painopistealueet Yleiset painopistealueet Sipoon kunnassa ovat yhteistyö varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen, yksikkökohtaiset pedagogiset ratkaisumallit, luonnonläheisyys ja kaksikielisyys. 6. Esiopetuksen painopistealueiden toteutus

2 Jokainen Sipoon kunnan esiopetusyksikkö on fyysisesti erilainen. Tästä johtuen myös painopistealueiden toteutus on hyvin yksikkökohtaista ja omaleimaista. 7. Esiopetuspaikan omat tavoitteet ja painopistealueet Talman esiopetuksen tavoitteena on taata lapselle turvallinen jatkumo päivähoidosta kouluun. Lukuvuonna päiväkodin kanssa tehtävä yhteistyö jää vähäisemmäksi päiväkodin siirryttyä vuodeksi Nikkilään. Tälläkin työkaudella on tavoitteena jatkaa hyvässä yhteistyössä ja yhteisin pelisäännöin, turvallista koko Talman koulun pihapiirin opetus- ja kasvatustyötä.lukuvuonna yhteistyö koulun kanssa jatkuu esi-ja alkuopetuksen yhteisillä palkkitunneilla. Tällä tuetaan lapsen joustavaa koulunaloitusta. Painopistealueita ovat kouluvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittäminen, tapakasvatus, tunteiden ilmaisun ja käsittelyn kehittäminen, kädentaitojen harjaannuttaminen, ympäristökasvatus, liikuntakasvatus, liikennekasvatus, aikakäsityksen hahmottaminen ja avaruudellisuus ja musiikkikasvatus. Sirkusteema näkyy näissä osa-alueissa läpi koko toimikauden Esiopetuspaikan omien tavoitteiden sekä painopistealueiden toteutus Esiopetuksen tavoitteet ja painopistealueet toteutuvat päivittäisessä monipuolisessa toiminnassa,jossa tärkeintä ovat tutkiminen, kokemukset, elämykset ja sosiaalisten taitojen merkitys. Esiopetusyksikön toiminnassa painotamme leikin merkitystä oppimisessa. Lapsia ohjataan ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä huolehtimaan omista tavaroistaan. Vastuun ottamista harjoitellaan pienten työtehtävien avulla.painopistealueita toteutetaan pienryhmissä hyödyntäen niin esiopetuksen, koulun kuin läheisen ympäristön tarjoamia tilamahdollisuuksia. Pienryhmät takaavat niin elämysten, tutkimisen kuin kokeilunkin avulla oppimisen. 9. Esiopetuksen toiminta 9.1. Esiopetuksen toiminta Esiopetus toteutetaan kokonaisopetuksena, jonka osa-alueet ovat leikki, äidinkieli, matematiikka, liikunta, ympäristö ja luonto, kuvataide, kädentaidot, musiikki, eettinen ja uskontokasvatus. Osa-alueet sekoittuvat toiminnassa sujuvasti toisiinsa. Osa-alueet jakaantuvat pääsääntöisesti kuitenkin viikon eri päiville. Esiopetusryhmää jaetaan päivittäin pienryhmiin tehtävätuokioihin, pelaamaan, piirtämään, leikkimään, askartelemaan jne. Pienryhmiin jakautuminen määräytyy tekemisten ja toiminnan perusteella. Retki- ja jumppapäivinä ryhmä harjoittelee myös isona ryhmänä toimimista. Esiopetustoiminnassa korostuu opetustuokioiden ja vapaiden leikkituokioiden jatkuvat vaihtelut. Esiopetusvuonna käytämme esiopetuskirjaa; Taikamaan esiopetus. Esiopetuskirja tukee esiopetusryhmän tämän lukuvuoden sirkusteemaa. Kyseistä teemaa toteutetaan vuoden aikana erilaisilla projekteilla ja tapahtumilla. Työkaudella huomioidaan toiminnassa kaikki kalenterissa olevat perinteiset juhlat ja vuodenaikojen vaihteluun kuuluvat aiheet. Koko vuoden seuraamme siis luonnossa tapahtuvia muutoksia. Kierrätys on jatkuva projekti Talman esikoulun arjessa. Äidinkielen ja matematiikan oppimistuokioita toteutetaan myös luonnossa käyttäen hyödyksi luonnonmateriaaleja. Askartelussa ja muussa työskentelyssä käytämme paljon luonnon materiaaleja sekä kierrätysmateriaalia. Koulun veistosalin käyttö mahdollistaa suuremmat maalaus - ja rakentelutyöt. Kannustamme lapsia tutkimaan, kokeilemaan, hakemaan tietoa ja soveltamaan käytäntöön. Painotamme elämyksellisyyttä ja tekemisen ja oppimisen iloa. Lapsen syntymäpäivät huomioidaan viettäen teemasynttäreitä ( Sirkus, Prinsessa, Merenneito, Merirosvo tai Monsteri) lapsen valinnan mukaan.

3 9.2. Esiopetuspaikan henkilökunta ja esiopetusryhmä Esiopetustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat lastentarhanopettajat Eija Nyberg ja Satu Kotavalko ja lastenhoitaja Mauri Karhu. Laitoshuoltajana toimii Anne Gröndahl. Kiertävänä sijaisena toimii Anna-Mari Tuokko. Koululla aamupäivisin avustajana toimiva Kukka Tolonen työskentelee iltapäivisin esiopetusryhmässä. Esiopetusryhmän koko on 20 lasta Erityisopetuksen järjestäminen Erityisopetusta tullaan antamaan viikoittain. Erityisopetus tapahtuu pääsääntöisesti koulun tiloissa.erityisopetusta antaa koulun erityisopettaja Teija Pirttijärvi Esiopetuksen kuljetus ja valvonta Lukuvuonna kuljetusoppilaita on? Kuljetusoppilaan tuonti ja haku suoritetaan lakisääteisesti Oppilashuolto Oppilashuoltotyö pyrkii lasten kehitykseen liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Samalla edistetään hyvää oppimista, sekä lasten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuoltotyö kuuluu koko esiopetusryhmän henkilökunnalle. Koulupsykologi ja erityisopettaja käy ryhmässä tarpeen mukaan. Esikoululaisten terveydenhuollosta vastaa neuvola? Esiopettajat osallistuvat oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen keväällä siirtopalaverin merkeissä ja myös tarvittaessa pyytävät konsultointia Kuljetusta odottavien oppilaiden valvonta Esiopetuksessa olevat kuljetusoppilaat käyttävät määriteltyä koulukuljetusta. 10. Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta ja projektit Retket ja muu esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta Esiopetusryhmä tekee retkiä lähiympäristöön viikoittain, jossa seurataan vuodenaikojen vaihtelua. Lähiympäristömme tarjoaa myös oivat mielikuvitusta ruokkivat seikkailu-, elämys - ja nuotioretkipaikat. Talvella retkeilemme hiiihtäen läheisillä valmiilla latu-urilla ja luistelemme lähikaukalossa. Syyskaudella teemme teatteriretken Raatikkoon. Toukokuussa on vuorossa kevätretki. Lukuvuoden aikana teemme myös muita teemaan liittyviä retkiä Projektit Lukuvuoden aikana toteutettavia projekteja ovat mm. liikuntaprojekti Varpaat Vauhtiin. Koko vuoden jatkuu kierrätysprojekti, sekä teemaan liittyvät projektit, Viikon susi-projekti ( lapsen haastattelu ja kuva viikon eteisen seinällä), juhliin liittyvät projektit, syksyn sato-projekti huipentuen Sadonkorjuutoriin, kummiluokka-projekti, liikennekasvatusprojekti jne Teemapäivät Erilaisilla teemapäivillä tarjoamme lapsille elämyksellisiä kokemuksia erilaisista aihepiireistä. Perinteisiin teemapäiviin kuuluvat mm. Sadonkorjuutori, kummien valintajuhla, Heijastinpäivä,ystävänpäivä, matkapäivä "etelän lämpöön " ( sauna ),Nurinkurinpäivä, liikennepäivä,isovanhempien päivä, itsenäisyyspäiväjuhla, laskiaisrieha, vappunaamiaiset, äitien- ja isänpäivät ja joulu- ja kevätjuhlat. Lisäksi järjestämme perheille erilaisiin teemoihin painottuvia tapahtumia(mm.syksyllä perheiden tutustumisilta ja keväällä Nuoren Suomen materiaaleihin perustuva Pihaseikkailuilta perheille ). Teemapäivissä näkyy koko lukukauden sirkusaihe. 11. Esi- ja alkuopetuksen niveltäminen

4 Esi- ja alkuopetuksen opettajat kokoontuvat keväällä ja syksyllä suunnittelemaan seuraavan lukuvuoden toimintaa(palkkitunnit ). Tapaamisia pidetään joka kuukausi myös lukuvuoden aikana. Niissä arvioidaan tapahtunutta toimintaa ja suunnitellaan uutta.keväällä pidämme myös yhteisen palaverin, johon osallistuvat alkuopetuksen opettaja, esiopetuksen opettajat ja erityisopettaja ( arkipäivän siirto ). Näin taataan lapsen onnistunut siirtymä esiopetuksesta kouluun. Yhteistyössä vanhempien ja esiopetushenkilöstön kanssa lapsesta täytetään kouluunsiirtymiskaavake, joka vanhempien suostumuksella toimitetaan alkuopetuksen opettajille. Syksyn alussa pidämme palautepalaverin alkuopetuksen opettajien kanssa, jossa keskustelemme edellisen vuoden ryhmän koulunaloituskuulumiset. Esi- ja alkuopetus tekee yhteistyötä vaihtamalla opetustiloja sekä opettajia= palkkitunnit ; Esi- ja alkuopetus yhdistyvät pienryhmiksi, joissa on sekä eskareita, ykkösiä ja kakkosia. Palkkitunnit ovat kerran viikossa ja niiden sisältö määräytyy yhteisesti laaditun suunnitelman pohjalta. Lisäksi teemme yhteisiä teemoihin liittyviä projekteja alkuopetuksen kanssa. 12. Yhteistyö 12.1 Yhteistyö vanhempien kanssa Yhteistyötä vanhempien kanssa toteutetaan seuraavilla tavoilla: keskustelut; syksyisin ja keväisin lapsen kokonaiskehityksen arviointi( kolmikantakeskusteluna), päivittäiset keskustelut, sovitut tapaamiset, vanhempien mahdollisuus osallistua lapsensa eskaripäivään, vanhempainillat, illanvietot, juhlat ja muu aktiivinen osallistuminen eskarin toimintaan. Vanhemmille jaetaan kotiin aina seuraavan viikon tiedote toiminnasta paperiversiona ( ja sähköisesti ). Näin lapsi voi yhdessä vanhempiensa kanssa seurata oman eskariviikkonsa kulkua. Eskariin tutustumispäivänä perheille jaetaan tutustumispaketti, joka sisältää tärkeimmät tiedot eskarin toiminnasta. Lisäksi muutaman kerran vuodessa jaetaan tiedotteita eskarin tärkeimmistä tapahtumista ja kuulumisista. Syksyn alussa lasten kanssa mietitään yhdessä Sudenluolan eskarin yhteiset pelisäännöt, joista lapsen allekirjoittama kooste lähtee myös koteihin tiedoksi. Lasten lokeroiden yläpuolella on "postinipsut", joihin eskari voi laittaa viestejä perheille ja vanhemmat myös postia toisilleen. Sisäeteisen infotaulu ilmoittaa myös ajankohtaiset asiat eskarissa Muut yhteistyötahot Talman koulun kanssa teemme kiinteätä yhteistyötä. Esi- ja alkuopetuksen opettajat kokoontuvat kerran kuussa. Esiopettajat osallistuvat koulun opettajankokouksiin tarvittaessa.osallistumme kaikkiin koulun tapahtumiin tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan; juhlat, aamunavaukset, teemoihin liittyvät tapahtumat jne. Tarjoamme myös vastavuoroisesti koululle mahdollisuuden osallistua eskarin tapahtumiin ja toimintaan. Kummitoiminta 4. luokan kanssa aloitetaan heti syksyllä kummien valintajuhlalla. Jokainen neljännen luokan oppilas saa oman kummilapsen eskarista ja toimintakauden aikana tehdään yhteisiä "juttuja" ( sadunlukuhetket, yhteiset askartelutuokiot, hiihtoretki, nuotioretki) Kummeilla ja eskareilla on myös yhteinen sisäinen posti; kirjeet vaihtavat omistajaa ahkerasti koko toimintakauden. Päiväkodin kanssa tehtävä yhteistyö on vähäistä.( päiväkoti Nikkilässä evakossa ). Vuoden aikana henkilökunta tapaa toisiaan mahdollisesti kokouksien ja yhteisten koulutus/ virkistäytymispäivien merkeissä. Allergiaryhmäperhepäiväkoti Sopusointu osallistuu kanssamme välillä retkiin ym. Sipoon Suomalainen Seurakunta tarjoaa joulu- ja pääsiäiskirkkohetket sekä kuljetuksen niihin.osallistumme seurakunnan järjestämiin aamunavauksiin koululla. Noin pari kertaa vuodessa käymme esittämässä lauluja ja leikkejä Talman seudun vanhusten kerholle; mahdollisesti vanhukset vierailevat myös eskarissa. Lisäksi hyödynnämme kunnan tarjoamia palveluita ( mm. kirjasto ) ja muita palveluita liittyen teemoihin ja tapahtumiin. Hyödynnämme toiminnassamme myös lähiympäristön maatiloja ja yrityksiä mahdollisuuksien mukaan.

5 12.3 Työyhteisön keskinäinen yhteistyö Työyhteisön keskinäinen yhteistyö pitää sisällään juhlia, projekteja ja teemapäiviä. Henkilökunta pitää yhteisiä virkistyspäiviä ja kokoontuu viikkopalavereihin. Suunnittelu -ja iltapalavereja pidetään tarvittaessa. 13. Esiopetuksen työajat 13.1 Lukuvuoden työ- ja loma ajat Kts. Kohta Päivittäinen työaika Sudenluolassa esiopetusta annetaan 752h vuodessa. Päivittäinen toiminta-aika on neljä tuntia klo Sudenluolan ovet ovat avoinna päivähoitoa varten klo Esiopetusryhmän tiedot Esiopetusryhmässä on 20 oppilasta, joista 9 tyttöä ja 11 poikaa. Heistä on osa kokopäivähoitoa tarvitsevia ja osa pelkässä esiopetuksessa olevia. 15. Esiopetuksen arviointi 15.1 Esiopetuksen arviointi Esiopetusta arvioivat lapset, henkilökunta sekä perheet. Perheet tutustuvat Sudenluolan työsuunnitelmaan ja Sipoon kunnan OPS:aan. Työsuunnitelmaa käsittelevässä vanhempainillassa vanhempien kanssa keskustellaan seuraavan lukuvuoden painopistealueista ja toiminnasta. Vanhemmilla on mahdollisuus arvioida työsuunnitelman toteutumista sekä suullisesti että kirjallisesti. Arviointiin käytetään Sipoon kunnassa käytössä olevaa Takarviointijärjestelmää. Henkilökunta arvioi päivittäin toiminnan toteutumista. Kerran viikossa on n. tunnin mittainen tiimipalaveri, jossa viikon toimintaan paneudutaan tarkemmin. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään vanhemmilta saadun suullisen ja kirjallisen palautteen pohjalta. Henkilökunta arvioi myös omaa ja tiiminsä toimintaa. Toimintakauden aikana henkilökunta tutustuu koulutustarjontaan ja valitsee ja osallistuu itselleen ja työyhteisölleen hyödylliseen koulutukseen budjetoinnin puitteissa. Koulutuksesta saatu tietotaito siirretään tiimille. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä arvioidaan yhteisissä kuukausipalavereissa. Esiopetuksen esimiehen ( koulun rehtori ) kanssa suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa muutaman kerran vuodessa Lapsen arviointi ja lapsen itse arviointi Toiminnan alkaessa perheiden kanssa määritellään ne osa-alueet, jotka lapsella ovat vahvoja, tai joilla lapsi erityisesti tarvitsee tukea( 3-vaiheinen tuki).tuen tarvetta ja lapsen edistymistä arvioidaan määräajoin uudelleen toimintavuoden aikana. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla laaditaan henkilökohtainen opetus- ja kuntoutussuunnitelma. Alkuopettajien kanssa käydään palkkituntien tiimoilta toimintavuoden aikana keskusteluja ryhmätoiminnan kehittymisestä sekä yksittäisistä lapsista. Keväällä arvioidaan yhdessä perheiden, alkuopettajien ja erityisopettajan kanssa mahdollinen tuen tarve ensimmäisen kouluvuoden aikana( tarvittaessa oppilashuoltoryhmä ). Päivittäin lasten kanssa keskustellaan toiminnan onnistumisesta sekä henkilökohtaisesti että koko lapsiryhmän kesken. Lapset arvioivat omaa työskentelyään ja onnistumistaan ja olemistaan ( hymynaamakuvat,arviointivihko, Viikon Susi-haastattelut, kevään/syksyn kolmikantakeskustelut) Kehityskeskustelut ja henkilöstön muut kokoukset Vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa käydään kehityskeskusteluja vanhempien kanssa. Vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä esiopetuksen opettaja keskustelee koulun rehtorin kanssa tulevasta/tapahtuneesta toiminnasta. Lisäksi käydään myös henkilöstön ja päiväkodin johtajan välisiä kehityskeskusteluja yksilöllisesti ja työtiimeittäin. Esiopetushenkilöstö kokoontuu kerran viikossa seuraavan viikon työsuunnittelupalaveriin. Muutaman kerran lukuvuodessa kokoonnutaan laajempien aiheiden tiimoilta. Sipoossa päiväkodinjohtajan allekirjoitus

Sipoon kunta Päivämäärä 26.6.2013. Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie 17 04240 TALMA 09-23537611

Sipoon kunta Päivämäärä 26.6.2013. Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie 17 04240 TALMA 09-23537611 Sipoon kunta Päivämäärä 26.6.2013 Talman esiopetusryhmän TOIMINTAKERTOMUS Lukuvuosi 2012-2013 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Osoite Puhelin Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie 17 04240

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila 2011-2012 Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PÄIVÄKOTI PELTOWILLASSA: Opetuksen ja kasvatuksen perustana käytetään Ulvilan

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Tulkkilan päiväkoti 1. Toimintayksikön kuvaus Tulkkilan päiväkoti sijaitsee kaupungintalon yhteydessä Kokemäen keskustassa. Rakennuksen toisessa kerroksessa olevissa tiloissa

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 HANNILAN PÄIVÄKOTI 1. TILASTOT. Lapsiryhmät Hannilan päiväkodissa Hannilan päiväkodin henkilökunta

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 HANNILAN PÄIVÄKOTI 1. TILASTOT. Lapsiryhmät Hannilan päiväkodissa Hannilan päiväkodin henkilökunta TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 HANNILAN PÄIVÄKOTI 1. TILASTOT Lapsiryhmät Hannilan päiväkodissa Hannilan päiväkodin henkilökunta 2. TYÖJÄRJESTYS 3. TOIMINNNAN YLEISET JÄRJESTELYT 4. TOIMINTAKALENTERI

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

KAUHAJOEN. bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu KAUPUNGIN

KAUHAJOEN. bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu KAUPUNGIN qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot