Sipoon kunta Päivämäärä Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie TALMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunta Päivämäärä 26.6.2013. Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie 17 04240 TALMA 09-23537611"

Transkriptio

1 Sipoon kunta Päivämäärä Talman esiopetusryhmän TOIMINTAKERTOMUS Lukuvuosi Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Osoite Puhelin Talman esiopetusryhmä Sudenluola Satotalmantie TALMA Matkapuhelin Esiopetuksen yleinen järjestäminen Talman esiopetusryhmä, Sudenluola, on osa Talman koulua ja päiväkotia.lukuvuonna ryhmässä tarjottiin myös kokopäivähoitoa sitä tarvitseville lapsille(ryhmässä 2 pelkkää esiopetusta ja 17 kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta). Esiopetusryhmä käytti koulun tiloista ruokailu-, ja liikuntasalia ja luokkatiloja vaihtotuntien yhteydessä. Talman esiopetusryhmän toiminta-ajatuksena oli tarjota monipuolista toimintaa, joka koostui mm. leikistä, liikunnasta, musiikista, kädentaidoista, äidinkielestä, matematiikasta ja ympäristökasvatuksesta. Oppimisen ja kasvun tärkein väline lapsella oli leikki. Eskarissa kokeiltiin, tutkittiin ja tehtiin jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita. Eskarissa opit huomioimaan kaverisi, noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja toimimaan ryhmässä, mutta harjoittelit myös itsenäistä työskentelyä ja perustoiminnoista selviämistä. Esiopetuspaikan sijainti keskellä luontoa mahdollisti hyvät liikunta -ja retkeilymahdollisuudet sekä luonnon ja ympäristön hyödyntämisen monipuolisessa opetuksessa. Talman esiopetusryhmässä esiopetusta annettiin Esiopetusta ei annettu koulun loma-aikoina ; syysloma , joululoma , talviloma Esikoulua ei ollut myöskään koulun vapaapäivinä ja Esiopetusta annettiin 4 tuntia päivässä, klo Esiopetuksen sitovat tavoitteet Esiopetuksen tavoitteena oli Perusopetuslain mukaan osana varhaiskasvatusta parantaa lapsen oppimisedellytyksiä. Lisäksi esiopetuksessa tuettiin lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsen elämä ei ole vain valmistautumista johonkin tulevaan, vaan arvokasta juuri tässä ja nyt. Esiopetuksessa opeteltiin iloitsemaan tästä päivästä ja toinen toisestaan, sekä nautittiin omista taidoista ja uuden oppimisesta. 4. Esiopetuksen sitovien tavoitteiden toteutus Esiopetuksen henkilökunta on ammattitaitoista ja sitoutunutta työhönsä. Esikouluopettajat kokoontuivat vuoden aikana jatkamaan keväällä 2012 aloitettua Sipoon kunnan esiopetuksen suunnitelman päivitystä. Sipoon kunnan esiopetussuunnitelman päivitetty versio saatiin valmiiksi keväällä Pedagogista laatua pyrittiin parantamaan myös opettajien yhteisillä kokouksilla (eskari /koulu ja eskari /varhaiskasvatus ). Kevään viimeisissä esi -ja alkuopetuksen yhteisissä kokouksissa lyötiin lukkoon yhteiset toimintamallit; esi-ja alkuopetukset viikottaiset palkkitunnit, esi-ja alkuopetuksen opettajien kuukausittaiset kokoukset, kummitoiminta. 5. Esiopetuksen painopistealueet Yleiset painopistealueet Sipoon kunnassa ovat kiinteä yhteistyö varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen, yksikkökohtaiset pedagogiset ratkaisumallit, luonnonläheisyys ja kaksikielisyys. 6. Esiopetuksen painopistealueiden toteutus Jokainen Sipoon kunnan esiopetusyksikkö on fyysisesti erilainen. Tästä johtuen myös painopistealueiden toteutus oli hyvin yksikkökohtainen. 7. Esiopetuspaikan omat tavoitteet ja painopistealueet

2 Talman esiopetuksen tavoitteena on taata lapselle turvallinen jatkumo päivähoidosta kouluun. Tavoitteena oli turvallisuus, hyvä yhteistyö ja yhteiset pelisäännöt koko Talman koulun pihapiirissä tapahtuvalle opetus- ja kasvatustyölle. Painopistealueita olivat kouluvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittäminen, tapakasvatus, tunteiden ilmaisun ja käsittelyn kehittäminen, kädentaitojen harjaannuttaminen, ympäristökasvatus(talman eskarin päivittäiseen toimintaan kuului erityisesti kierrätys ja kestävän kehityksen kunnioittaminen ), liikuntakasvatus, liikennekasvatus, aikakäsityksen hahmottaminen ja avaruudellisuus ja musiikkikasvatus. Päiväkodin ja esiopetuksen yhteinen teema koko toimintavuodelle oli ilmaisu. Erityisenä painopistealueena työkaudella oli lapsen luovuuden ja ilmaisutaitojen tukeminen. 8. Esiopetuspaikan omien tavoitteiden sekä painopistealueiden toteutus Esiopetuksen tavoitteet ja ja painopistealueet toteutuivat päivittäisessä monipuolisessa toiminnassa,jossa tärkeintä olivat kokemukset, elämykset ja sosiaalisten taitojen merkitys. Esiopetusyksikön toiminnassa painotimme leikin merkitystä oppimisessa. Lapsia ohjattiin ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä huolehtimaan omista tavaroistaan. Vastuun ottamista harjoiteltiin pienten työtehtävien avulla. Vuoden teemaa Ilmaisu toteutettiin erilaisin projektein sekä päivittäisessä toiminnassa niin koko ryhmänä pienryhmätoimintana kuin yksilötyöskentelynä. Toteutustapoja olivat musiikki, teemoihin ja projekteihin liittyvät kädentaitotyöt, sadutusprojekti, pienet teatteriesitykset. Päivittäisessä toiminnassa tuettiin lapsen itseilmaisun taitoja mm. aamupiirin pitäminen itsenäisesti, keskustelut, spontaanit esitykset jne. 9. Esiopetuksen toiminta 9.1. Esiopetuksen toiminta Esiopetus toteutettiin kokonaisopetuksena, jonka osa-alueet olivat leikki, äidinkieli, matematiikka, liikunta, ympäristö ja luonto, kuvataide, kädentaidot, musiikki, eettinen ja uskontokasvatus.osa-alueet sekoittuivat toiminnassa sujuvasti toisiinsa. Osa-alueet jakaantuivat viikon eri päiville: maanantai- liikunta/, tiistai ja keskiviikkomatematiikka/äidinkieli, torstai-musiikki/ kädentaidot ja perjantai-luonto/retkipäivä. Toimintaa toteutettiin kuitenkin päivittäin tilanteen mukaan.esiopetustoiminnassa korostui opetustuokioiden ja vapaiden leikkituokioiden jatkuvat vaihtelut. Esiopetusryhmä jakaantui pienryhmiin tai yksilötyöskentelyyn tarvittaessa ja vapaan leikin aikana päivittäin. Esiopetusvuonna käytimme esiopetuskirjaa ; Hauska matka eskariin. Kaikessa työskentelyssä käytimme hyödyksi paljon kierrätysmateriaaleja sekä lähiympäristöä vieden opetustuokioita myös luonnon keskelle ja käyttäen hyödyksi luonnonmateriaaleja. Kaikkia vuoden teemoja käsiteltiin mahdollisimman monipuolisesti ottaen huomioon lasten erilaiset tavat oppia; laulaen, leikkien, soittaen, askarrellen, maalaten, piirtäen, tutkien, keskustellen jne. Päivittäistä toimintaa ja tapahtumia ikuistettiin valokuvin. Vanhemmilla oli mahdollisuus saada valokuvat itselleen tuomalla muistitikun, johon siirsimme valokuvat. Työkaudella huomioimme toiminnassa kaikki kalenterissa olevat perinteiset juhlat (mm. itsenäisyyspäiväjuhlaa juhlittiin itsenäisyyspäiväkahveilla, jossa aikuiset tarjoilijoina-lapset kahvilan asiakkaina ja valamalla sinivalkoiset itsenäisyyspäiväkynttilät, joulujuhlaa vietettiin joulupolkutunnelmissa ja kevätjuhlan vietimme merirosvotunnelmissa aarretta etsien, Kalevalanpäivänä vanhojen tavaroiden näyttely) ja vuodenaikojen vaihteluun kuuluvat aiheet. Vuodenaikojen vaihtelut huomioimme toiminnassa erilaisilla projekteilla ja tapahtumilla; sadonkorjuutori ( koko päiväkodin yhteinen tapahtuma perheille ) ja maatumisprojekti. Talvella hyödynsimme kunnon talvea luistellen, hiihtäen (Muumi-hiihtokoulu ), vettä jäädyttäen ja lumilinnoja ja lumiveistoksia rakentaen. Keväällä maatumisprojekti jatkui tutkimalla miten erilaiset materiaalit maatuivat talven aikana. Luimme paljon satuja ( myös jatkokertomuksia ) joilla pyrimme innostamaan lapsia esittämään satuja teatteriesityksinä(roolileikit runsaine roolivaatteineen) ja kertomuksina. Sadutimme lapsia ja kokosimme niistä kirjan lasten omine kuvituksineen. Keväällä pidimme lasten satukirjan julkaisujuhlan ja jokainen lapsi sai oman kirjan muistoksi sadutusprojektista. Ilmaisu-teemaan liittyi myös legorakentelutuokiot pienryhmittäin. Rakennelmia tehtiin useita päiviä; valmis rakennelma kuvattiin ja eskarikauden lopuksi pidettiin legotaidenäyttely kuvista. Koko eskarivuoden toimintaan kuuluivat monipuoliset elämykset ja kokemukset mm; yhteinen eskaripäivä isovanhempien kanssa, saunomiset - "Jamaikan matka ", Nurinkurinpäivä, kaksi kertaa vuodessa leikimme ja lauloimme yhdessä Talman eläkeläiskerhon kanssa. Kokonaisvaltainen oppiminen näkyi myös arkipäiväisessä toiminnassamme mm. leipomistuokioina, jossa lapsilla oli mahdollisuus harjoitella esim. matematiikkaa, erilaisiin aineksiin tutustumista, pitkäjännitteiseen työhön perehtymistä ja saada elämyksellisiä kokemuksia.

3 9.2. Esiopetuspaikan henkilökunta ja esiopetusryhmä Esiopetustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat lastentarhanopettajat Eija Nyberg ( marraskuun alusta) ja Satu Kotavalko, lastenhoitaja Mauri Karhu (lastentarhanopettajana lokakuun loppuun asti) ja Ulla Herpiö( lastenhoitajana lokakuun loppuun ). Laitoshuoltajana toimi Anne Gröndahl. Kiertävänä sijaisena toimi Maj-Britt Martikainen. Esiopetusryhmän koko oli 19 lasta. 9.3 Erityisopetuksen järjestäminen Erityisopetusta annettiin syyslukukaudella 1 tunti viikossa. Erityisopetusta antoi koulun erityisopettaja Lilian Merchán Tahvanainen pienryhmille. Yhteistyössä esiopettajien kanssa tehtiin kouluvalmiuksien taitokartoitus Esiopetuksen kuljetus ja valvonta Lukuvuonna Talman esiopetuksessa oli 1 kuljetusoppilas ( taxi ). Tuonti ja haku suoritettiin lakisääteisesti Oppilashuolto Oppilashuoltotyö pyrki lasten kehitykseen liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Samalla edistettiin hyvää oppimista, sekä lasten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuoltotyö kuului koko esiopetusryhmän henkilökunnalle. Erityisopettaja ja koulupsykologi kävi ryhmässä tarpeen mukaan ja muun lukuvuoden erityisopetus toimi koululla. Esikoululaisten terveydenhuollosta vastasi neuvola. Kouluuntulotarkastuksia kouluunmeneville eskareille tehtiin huhtikuusta alkaen kouluterveydenhoitajan tiloissa Kuljetusta odottavien oppilaiden valvonta Esiopetuksessa oleva kuljetusoppilas odotti kuljetustaan esiopetuspaikassa. 10. Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta ja projektit Retket, yökoulu ja muu esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta Esiopetusryhmä teki retkiä lähiympäristöön lähes viikoittain. Lokakuussa aukesi Talman leikkipuisto, jossa esiinnyimme avajaisissa. Lokakuussa Itä- Uudenmaan Jätehuollon esittelijä kävi pitämässä lapsille nukketeatteria lajittelusta.marraskuussa teimme teatteriretken Raatikkoon. Joulukuussa esiintyi Nukketeatteri Pinokkio koululla päiväkodin lapsille, eskarilaisille ja alkuopetuksen oppilaille.tammikuussa retkeilimme Luonnontieteellisessä museossa.lähiympäristömme tarjosi myös oivat nuotioretkipaikat. Talvella hiihdimme läheisillä valmiilla latuurilla.herra Heinämäki yhtyeineen esiintyi koululla huhtikuussa ja Sibbo Spelmanslaget myös huhtikuussa.perinteinen kevätretki Suomenlinnaan toteutettiin toukokuussa osaksi vanhempainyhdistyksen avustuksella. Toukokuussa vietimme myös vappujuhlaa koulun oppilaiden kanssa yleisöna Talent-showssa. Osallistuimme myös Sipoon kunnan ja Sibbo Vargarnan järjestämään Pustan ja Pampan futisseikkailuun Nikkilän keskusurheilukentällä Projektit Lukuvuoden aikana toteutettavia projekteja olivat mm. liikuntaprojekti Varpaat Vauhtiin ( Nuoren Suomen materiaaleista),tapakasvatusviikot liittyen ruokailuun, koulun ja päiväkodin kanssa toteutettavat projektit; toukokuussa osallistuimme yhdessä kolmannen luokan kanssa koulun kansainvälisyyspäivään. Osallistuimme myös koko kunnan alueella tapahtuviin siivoustalkoisiin keräämällä roskia lähiympäristöstä.koko vuoden jatkui kierrätysprojekti ( eskarissa lajitellaan paperit, pahvit, lasit, metallit ja kompostoituva jäte ). Joulun alla toteutettiin kummitoimintana yhteinen askarteluprojekti. Tammi-maaliskuussa pidimme hiihtokouluprojektin, joka huipentui hiihtokilpailuun. Huhtikuussa liikennekasvatusprojekti päättyi pihalle rakennettuun liikennerataan, jossa pääsi ajamaan "autolla " ja liikkumaan jalankulkijana Teemapäivät

4 Erilaisilla teemapäivillä tarjosimme lapsille elämyksellisiä kokemuksia erilaisista aihepiireistä. Perinteisiin teemapäiviin kuului mm. syksyllä sadonkorjuutori(perheille ), kummien(4.lk) valintajuhla,isovanhempien päivä, itsenäisyyspäiväjuhla (koululla ), vappunaamiaiset ( koululla ) ja eskarin joulupolkutapahtuma ja eskarin omat kevätjuhlat merirosvoteemalla. Lisäksi järjestimme perheille keväällä liikuntaillan ( Nuoren Suomen pihaseikkailu). Jouluna ja keväällä kävimme esittämässä lauluja ja leikkejä Talman seudun vanhusten kerholle. 11. Esi- ja alkuopetuksen niveltäminen Esi- ja alkuopetuksen opettajat kokoontuivat syksyllä suunnittelemaan tulevan lukuvuoden toimintaa(vaihtotuntien päivämäärät ). Yhteistyössä vanhempien ja esiopetushenkilöstön kanssa lapsesta täytettiin kouluunsiirtymiskaavake, joka vanhempien suostumuksella toimitettiin alkuopetuksen opettajille. Tammikuussa 2013 aloitettiin vaihtotunnit kerran kuussa. ( esiopetus - 2.lk ). 12. Yhteistyö 12.1 Yhteistyö vanhempien kanssa Yhteistyötä vanhempien kanssa toteutettiin seuraavilla tavoilla: keskustelut; syksyisin( vanhemman kanssa ) ja keväisin(kolmikantakeskusteluna ) lapsen kokonaiskehityksen arviointi, päivittäiset keskustelut, sovitut tapaamiset, vanhempien mahdollisuus osallistua lapsensa eskaripäivään, vanhempainilta syksyllä, illanvietot, juhlat. Vanhemmat ovat aktiivisesti tuoneet pelejä, leluja, kirjoja ja askartelumateriaalia esiopetuksen käyttöön. ( myös aikaisempien eskarilaisten vanhemmat ) Vanhemmille jaettiin kotiin aina seuraavan viikon tiedote toiminnasta paperiversiona. Näin lapsi voi yhdessä vanhempiensa kanssa seurata oman eskariviikkonsa kulkua Muut yhteistyötahot Talman koulu (mm. kummitoiminta 4. luokan kanssa aloitettiin heti syksyllä kummien valintajuhlalla, jokainen 4. luokan oppilas sai oman kummilapsen eskarista ja toimintavuoden aikana tehtiin yhteisiä "juttuja "; askartelua, kummit esittivät keksimiään tarinoita nukeilla,kummit kävivät leipomassa itselleen ja eskarilaisille, kummeilla ja eskareilla oli myös yhteinen sisäinen posti) Talman päiväkoti ( yhdistetyt ryhmät( eskari ja pk) aamuisin klo ja iltapäivisin klo ), Allergiaryhmäperhepäiväkoti Sopusointu, Sipoon Suomalainen Seurakunta( joulukirkko, pääsiäiskirkko ja aamunavaukset koululla, joulu- ja pääsiäisnäytelmä koululla), kunnan tarjoamat palvelut ja muut palvelut liittyen teemoihin ja tapahtumiin(mm. kirjastoauto ). Keväällä pidimme siirtopalaverin tulevista eskarilapsista; siirtopalaveriin osallistui kelto, lähettävän ryhmän lastentarhanopettaja/lastenhoitaja, koulun erityisopettaja, koulun rehtori ja esikoulun lastentarhanopettajat ja pk:n johtaja.

5 12.3 Työyhteisön keskinäinen yhteistyö Työyhteisön keskinäinen yhteistyö piti sisällään juhlien, projektien ja teemapäivien suunnittelua ja toteuttamista sekä koko henkilökunnalle tarkoitettuja koulutuksia. Henkilökunta piti yhteisen virkistyspäivän ( TYHY ) toukokuussa ja kokoontui tiimiensä ja koko talon viikkopalavereihin, ja suunnittelupalavereihin tarvittaessa. 13. Esiopetuksen työajat 13.1 Lukuvuoden työ- ja loma ajat kts. kohta Päivittäinen työaika Sudenluolassa esiopetusta annettiin 752h lukuvuonna Päivittäinen toiminta-aika oli neljä tuntia klo Esiopetusryhmän tiedot Esiopetusryhmässä oli 19 oppilasta, joista 10 tyttöä ja 9 poikaa. Syksyllä heistä oli 17 kokopäivähoitoa tarvitsevaa ja 2 pelkässä esiopetuksessa olevaa. 15. Esiopetuksen arviointi 15.1 Esiopetuksen arviointi Esiopetusta arvioivat lapset, henkilökunta sekä perheet. Perheet tutustuivat Sudenluolan työsuunnitelmaan ja Sipoon kunnan OPS:aan. Työsuunnitelmaa käsittelevässä vanhempainillassa vanhempien kanssa keskusteltiin ja päätettiin seuraavan lukuvuoden painopistealueista ja toiminnasta. Vanhemmilla oli mahdollisuus arvioida työsuunnitelman toteutumista sekä suullisesti että kirjallisesti. Vanhemmat arvioivat päivähoitoa vastaamalla sähköiseen kyselyyn( Tak-kysely).Henkilökunta arvioi päivittäin toiminnan toteutumista. Kerran viikossa pidettiin n. tunnin mittainen palaveri, jossa viikon toimintaan paneuduttiin tarkemmin. Toimintaa arvioitiin ja kehitettiin vanhemmilta saadun suullisen ja kirjallisen palautteen pohjalta. Henkilökunta arvioi myös omaa ja tiiminsä toimintaa. Toimintakauden aikana henkilökunta tutustui koulutustarjontaan ja valitsi ja osallistui itselleen ja työyhteisölleen hyödylliseen koulutukseen budjetoinnin puitteissa. Koulutuksesta saatu tietotaito siirrettiin tiimille seuraavien viikkopalaverien yhteydessä Lapsen arviointi ja lapsen itsearviointi Toiminnan alkaessa perheiden kanssa määriteltiin ne osa-alueet, jotka lapsella ovat vahvoja, tai joilla lapsi erityisesti tarvitsee tukea.( Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ). Tuen tarvetta ja lapsen edistymistä arvioitiin määräajoin uudelleen toimintavuoden aikana ( 3-vaiheinen tuki ). Keväällä arvioitiin yhdessä perheiden ja erityisopettajan kanssa mahdollinen tuen tarve ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lähes päivittäin lasten kanssa keskusteltiin toiminnan onnistumisesta joko henkilökohtaisesti tai koko lapsiryhmän kesken.lapsi arvioi itseään vastaamalla kysymyksiin Viikon Susi-haastattelussa. (missä olen hyvä jne. )Kukin lapsi on eskarivuoden aikana viikon ajan " Viikon Susi ". Lapset arvioivat välillä omaa työskentelyään hymynaamakuvilla kirjan tehtävissä. Kevään keskusteluissa lapsi arvioi omaa eskarivuottaan yhdessä vanhempien ja esiopettajan kanssa Kehityskeskustelut ja henkilöstön muut kokoukset Lukuvuonna käytiin kehityskeskusteluja vanhempien kanssa. Syksyllä ja keväällä esiopetuksen opettaja keskusteli ja suunnitteli koulun rehtorin, alkuopetuksen opettajien ja neljännen luokan opettajan ( kummiluokka ) kanssa tulevasta/tapahtuneesta toiminnasta. Lisäksi tarvittaessa käytiin myös henkilöstön ja päiväkodin johtajan välisiä kehityskeskusteluja yksilöllisesti ja työtiimeittäin. Esiopetushenkilöstö kokoontui kerran viikossa seuraavan viikon työsuunnittelupalaveriin. Koko työyhteisön henkilökunta vuoronperään osallistui viikkopalavereihin ja lukuvuoden yhteisten osioitten suunnitteluun. Sipoossa

6 päiväkodinjohtajan allekirjoitus

Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015

Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015 Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015 Talman esiopetusryhmän TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Talman esiopetusryhmä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Västerängintie 18, 01120 Västerskog

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Västerängintie 18, 01120 Västerskog Sipoon kunta Päivämäärä 21.5.2015 Metsärinteen esikoulu TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Metsärinteen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Sipoon kunta Päivämäärä

Sipoon kunta Päivämäärä Sipoon kunta Päivämäärä TOIMINTAKERTOMUS Lukuvuosi 2013-2014 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite Humalistontie

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Västerängintie 18, 01120 Västerskog

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Västerängintie 18, 01120 Västerskog Sipoon kunta Päivämäärä 23.5.2014. Metsärinteenpäiväkodin esiopetuksen TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI SISÄLLYS 1 TILASTOT... 2 1.1 Rekulan päiväkodin lapsiryhmät... 3 1.2 Opettajien opetustunnit/henkilöstöntyömäärä... 4 1.3 Lapsiryhmien koko... 5

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Peikkorinteen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Peikkorinteen esikoulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 3.1 Psyykkinen toimintaympäristö 3.2 Fyysinen toimintaympäristö 3.3

Lisätiedot

Sipoon kunta. Poco/ Esiopetuksen toimintakertomus. Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan

Sipoon kunta. Poco/ Esiopetuksen toimintakertomus. Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan Sipoon kunta Päivämäärä 2.6.2015 Poco/ Esiopetuksen toimintakertomus Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Osoite Musiikkipäiväkoti

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Peikkorinteen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Peikkorinteen esikoulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Pihlavan koulu Vanha maantie 2 puh. 02-621 5146 www.cedunet.fi/pihlava Pihlavan koulun esiopetus alkoi vuonna 1996, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä nykyään päivähoito

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Lukkarin koulu / Esiopetus. Lukkarinmäki 2, 04130 Sipoo

Lukkarin koulu / Esiopetus. Lukkarinmäki 2, 04130 Sipoo Sipoon kunta Päivämäärä 24.5.2016 TOIMINTAKERTOMUS Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Lukkarin koulu / Esiopetus Osoite

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO. 1. Käsittelytiedot 2. 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO. 1. Käsittelytiedot 2. 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3 ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 3 4. Kasvatuksen ja

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Kangasniemen pk lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Metsäkylän koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 15.09.2015

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Päiväkotimme tarjoaa lapsille ainoana kunnassa ympärivuorokautista

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2013-2014 HANNILAN PÄIVÄKOTI/ESIOPETUS 1. TILASTOT. Oppilaat Opettajien työmäärät Opetusryhmien koko 2.

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2013-2014 HANNILAN PÄIVÄKOTI/ESIOPETUS 1. TILASTOT. Oppilaat Opettajien työmäärät Opetusryhmien koko 2. TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2013-2014 HANNILAN PÄIVÄKOTI/ESIOPETUS 1. TILASTOT Oppilaat Opettajien työmäärät Opetusryhmien koko 2. TYÖJÄRJESTYS 3. TOIMINNNAN YLEISET JÄRJESTELYT 4. TOIMINTAKALENTERI 5.

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö Kalliorinne Asuntila lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Asuntilan koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 14.9.2015

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Sipoon kunta Päivämäärä 15.5.2015

Sipoon kunta Päivämäärä 15.5.2015 Sipoon kunta Päivämäärä 15.5.2015 TOIMINTAKERTOMUS Lukuvuosi 2014-2015 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Lukkarin koulu / Esiopetus Osoite

Lisätiedot

KULTTUURI LÄHIYMPÄRISTÖSSÄMME. Tiina Lepistö Lastentarhanopettaja Päiväkoti Seuravuorenkatu 7

KULTTUURI LÄHIYMPÄRISTÖSSÄMME. Tiina Lepistö Lastentarhanopettaja Päiväkoti Seuravuorenkatu 7 KULTTUURI LÄHIYMPÄRISTÖSSÄMME Tiina Lepistö Lastentarhanopettaja Päiväkoti Seuravuorenkatu 7 1 Päiväkotimme Perustettu 1992 Sijaitsee Paattisilla kirkonkylämäisessä maalaisympäristössä 80 lasta 1-6 -vuotiaita

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2012 Leena Mäntylä Päiväkodin johtaja Tiina Heino Johtokunnan puheenjohtaja Kettukallion päiväkoti Esiopetusryhmän

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2015-2016

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2015-2016 sivla 15.9.2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2015-2016 Kunnan velvollisuus on järjestää esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. 1.1.2015 voimaan tulleen lakimuutoksen

Lisätiedot

KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 KITKONPUISTON PÄIVÄKOTI... 3 2 KITKON LAULU... 4 3 TOIMINTA-AJATUS... 5 4 ARVOT... 5 5 LAPSILÄHTÖISYYS... 6 6 OPPIMISYMPÄRISTÖ... 6 7 KASVATUSKUMPPANUUS...

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

PÄIVÖLÄNKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2015 2016

PÄIVÖLÄNKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2015 2016 PÄIVÖLÄNKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. ESIOPETUKSEN EDELLISEN TOIMINTAVUODEN ARVIOINTI Koko toimintavuoden tavoitteeksi asetimme lasten osallisuuden, kielellisen tietoisuuden

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA (Palautetaan 31.8.2014 mennessä aluejohtajalle) Esiopetusyksikkö: Kalliorinne lukuvuosi 2014-2015 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Asuntilan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinne-Asuntila vuosikello 2015-2016.....2

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013 Satumetsän ja Seikkailusaaren esiopetusryhmät Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet.

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut Nisulan päiväkoti Eeronkatu 40720 Jyväskylä 1. Kuvaus Nisulan päiväkodista Päiväkoti sijaitsee Eeronkadulla, Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Anttolan päiväkodin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma lkv 2015 2016

Anttolan päiväkodin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma lkv 2015 2016 Sivistyslautakunta 217 05.11.2015 Anttolan päiväkodin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma lkv 2015 2016 563/34/342/2015 SL 217 Selostus: ESIOPPILAIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖKUNTA Anttolan vuorohoitopäiväkodissa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2014-2015

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2014-2015 Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2014-2015 Sisältö: 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TAVOITTEET 6.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Mutala lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Käsitelty päiväkodissa (pvm) Päiväkodin johtajan allekirjoitus

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet Koko koulu: kiireettömyys perinteet hyvinvointi: yhdessä tekeminen

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot