1. KOOSTE HANKEAJATUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KOOSTE HANKEAJATUKSET"

Transkriptio

1 Liite 1. KOOSTE HANKEAJATUKSET KEURUU Kansalaiskasvatus: ihmisen pitää itse ottaa myös vastuuta. Voimavarahoitajan työn tulosten dokumentointi. Varhainen vaihe ja kaikki palikat haettava. Henkilökohtainen budjetointi kiinnostaa. Asiakasraatien lisäksi pelkkiä tilaisuuksia: mitä niissä voisi olla. Sosiaalipaneeli tms?. Osallisuus, äänen kuuleminen: positiivisuus, keskustelevuus. HANKASALMI Itsenäinen elämä ja asiakaslähtöisyys itsestään selvä, johon kohti pitäisi kulkea. Asiakkaatkin ja omaiset pitäisi saada siihen mukaan. Miten toteutetaan? Palveluohjauksessa pitäisi olla riittävän vahva, jotta asiakkaan ääni kuuluisi. Uusia välineitä pitää miettiä ja kehittää. Ei kuitenkaan kasvattaa menoja! Näkökulma kapeutunut: ollaan kotona ja mennään sitten palvelukotijonoon. Palvelujen pitäisi joustaa. Ideologian kautta rakenteiden muuttamiseen ja korvaamiseen uusilla välineillä. Kotiinkin voidaan hoitaa vuoteeseen, jos muu tuki järjestyy (ellei sairaanhoidollista tarvetta). Ideologinen muutos johtamisjärjestelmien rinnalle. Palvelu- ja hoitosuunnitelma liian pieni asia isoon hankkeeseen. Isompiin linjauksiin pitäisi keskittyä. Esim. yhtenäinen näkemys sosiaali- ja terveydenhuollon puolella itsenäisestä elämästä, työntekijöiden liikuteltavuus eri sektoreiden välillä asiakkaiden tukemiseksi. Lakimuutoksiin valmistautuminen, mitä tarkoittaa arkityössä ja päätöksenteossa. Huom! pelastuslaki (mitä tarkoittaa, miten pitäisi tulkita): vaikutus kotihoitoon. Maakunnallisen yhteistyön tiivistäminen JOUTSA Tarvetta olisi saada uusia rakennuksia ja henkilökuntaa (vammaispuoli): paljon iäkkäitä kehitysvammaisia (Kehitysvammaiset eivät siirry missään vaiheessa vanhuspalveluiden asiakkaaksi). Lyhytaikaisen laitoshoidon kehittäminen Huuponhovissa. Teknologia kotona asumisen tukena, juurruttaminen maaseudulle. Palveluseteliä lähinnä muutamalle sotaveteraanille siivouksissa. Tukipalvelut tavoitteena saada muun kuin kunnan hoitoon. Monia tukipalveluja pyöritetään sotainvalidien ja veteraanien takia, jolloin saadaan valtiolta tukea. KONNEVESI Hoito- ja palvelusuunnitelmat: ajan tasalle saaminen, omaisten mukaan saaminen, ajatusmaailman muuttaminen, muun verkoston hyödyntäminen LAUKAA Riskien hallinta. Hoito- ja palvelusuunnitelmat (ajatusmallin kääntäminen), henkilökohtainen budjetointi. Kotihoidon tiimin toimivuus (osaamisen jakaminen, työn jakaminen, sairaanhoitajien mukaan saaminen, fyysisestikin eri paikassa, työn porrastuksen hyväksyminen laitoshoidossakin) Toimintasuunnitelman laatiminen ja jalkauttaminen. Pirjo Nieminen (vammaispuoli) LUHANKA Luhanka on pieni kunta. Hankkeisiin osallistuminen on tärkeää, mutta työntekijöitä on vähän. Haasteellinen yhtälö. Palvelu- ja hoitosuunnitelmien käyttöönotto jo saaduilla ajatuksilla tärkeää. Palveluvalikko ja sen laajentaminen kysymysmerkki mutta tärkeää. Kehittäminen on paljon oman palvelutuotannon kehittämistä. Toimintatapojen miettiminen henkilökunnan näkökulmasta. SAARIKKA Huomioi 5 osaohjelma. Mikä yleensä on kunnan rooli: järjestämisvastuuta siirretään, mutta tuotetaan palveluja. Nyt vammaisryhmän vuoro. Itsenäistyvien nuorten asuminen. Asumisvalmennuskuviot: miten valmennetaan itsenäiseen asumiseen, henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointi vammaispuolella. Vanhustenhuollon puolella haettaisiin kärki: kohdennetaan yhteen max kahteen kohtaan. Johtamisen tukea vanhuspuolelle tarvitaan edelleen. TOIVAKKA Hankkeessa tulee huomioida alueellisuus, ettei tehdä turhaa työtä. Palvelujärjestelmää uusittava, koneiston ei tarvitse olla iso. Kotiin annettavien palveluiden kehittäminen. Yksinäisyys, liikuttajia tarvitaan, siivousta, tissuttelijoita, lämmittäminen. Yhteistyö seurakuntien kanssa hyvää, mutta edelleen voisi kehittää. Keskustaan tarvittaisiin vuokra-asuntoja. Kaiken ikäisiä vammaisia. Pienessä kunnassa osallistuminen hankkeisiin haastavaa, mutta tarpeellista, kun oman rakentaminen vaikeaa. Hyöty hankkeista on ollut iso. Omaishoitoon toivotaan parannusta. UURAINEN Ikäihmisten suhteellinen osuus väestöstä laskee, painopiste nuorissa ja lapsiperheiden palveluissa. Isommat rakenneuudistukset vaikuttavat

2 (sotekuvio). Palvelurakenne siten hyvä teema. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten (myös vammaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien) hyvinvoinnissa. Yhteinen rakenne vanhuspuolelle seutukunnassa rakennettava, vähemmän sisällön kehittämistä. Palvelualuemalli! ei mukaan Jyväskylän Oiva keskukseen. Monituottajamalli: Uuraisten kunta tuottaa ja myy Jyväskylälle (järjestämisvastuu siirtyisi Jyväskylälle) yms Henkilökohtainen apu voisi olla esim. kauppaan mukaan lähtöä. Voisiko palveluseteliä ja henkilökohtaista budjetointia kehittää kohti henk. koht. apua? Avokenttä (muistisairaat oma painopiste: tukeminen ennen kuin tulee kotihoidon piiriin diagnoosin ja palveluiden piiriin tulon väli), hopasut. Ennalta ehkäisevä työ hyvää nykyisellään: toiminnan ohjaaja hyvä malli pienelle kunnalle. Johtajien vertaisryhmä (johtavat sairaanhoitajat). Elämän rikkaus valmennuksen syventäminen uusilla/täydentävillä osioilla WIITAUNIONI & KINNULA Asiakaskehittäjyys, omien hoitajien palkkaaminen. Henk.koht.budjetointi kiinnostaa. Miten kyläkuntien vammaisille asiakkaille saisi kotiin palveluja. Asuisiko työntekijä kylällä? Työllistämisulottuvuus! Asiakasvastuullisuuteen johtaminen kunnassa: työkaluja. Mutta myös asiakkaille. Muistiongelmaiset! Tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen sijasta työntekijän palkkaaminen. Turvallisuustekniikka, kodin esteettömyys. Vertaistuki. Omaishoitajuuden tukeminen ÄÄNEKOSKI Hanke debattipohjana. Palveluohjaus laajana käsitteenä organisaatiouudistuksen myötä koko palveluketjuun (roolitukset, työnjaot, merkitys koko palvelujärjestelmässä). Millä tasolla ja kuka vastaa palvelu- ja hoitosuunnitelmasta: onko riittävä moniammatillisuus ja taso. Vammaispuolella suunnitelma lainsäädännön kautta tarkempi. Päivittämisen ohjeistus. Dokumentoinnin merkitys vahvistuu koko ajan. Henk.koht. budjetti olisi kohtuullisen helppo rakentaa vammaispuolelle. Mielenterveyspuolella saattaa olla monia päällekkäisiä palveluja, joita henk.koht. budjetti voisi selkiyttää. Missä määrin ja missä kohdissa palvelurakennetta joustavia palveluja on mahdollista hyödyntää. Vertaistukijoita valmistelemaan ja tukemaan asiakasta palveluvalikkoa ja suunnitelmaa ennakkoonsuunnittelussa. PETÄJÄVESI Henk.koht. budjetointi, henk.koht. apu, ajatuksen kääntäminen asiakkaasta lähteväksi MUURAME Ajatukset samansisältöisiä kuin on suunnitelmiin kirjoitettu. Vanhusstrategian jalkauttaminen, yhteistyö terveydenhuollon suuntaan. Itsenäisen asumisen teknologia. Henkilökohtainen budjetointi voisi helpottaa myös omaisten sitouttamista. Henk. koht. apu erilaista vanhuspuolella vrt. vammaispuolella. Palvelu- ja hoitosuunnitelmien yhdistäminen terveydenhuollon kanssa. Monivammaisten työryhmät kuntatasolle (kehitysvammaisilla vastaava on). Mielenterveysasiakkailla ei juuri valinnan mahdollisuuksia palveluiden suhteen (matalan kynnyksen palvelut: Klubitalotyyppinen toiminta esim. jossa ihmiset itse suunnittelevat toimintaa) JYVÄSKYLÄ Omaishoidon vahvistaminen. Oivan tukeminen, Kallimon Katin & Eeva-Liisa Saarmanin & Pirkko Soidinmäki, eli johdon tukeminen. Koko vanhusja vammaispalveluiden integroituminen soteen. KUNTA HANKKEET PALVELUOHJAUS TOIMINTAKYKYMITTARIT Hankasalmi - Henkilöstöllä tulisi olla Rava, mmse. palveluohjauksellinen Muistihoitajalla tarkempia. ote, mutta ei välttämättä ihan TYÖNTEKIJÖIDEN + JÄRJESTELMÄN ARVIOINTIMITTARIT Vuosittain työtyytyväisyyskysely ja kehityskeskustelut. Aiemmin tehty ITE kysely PALVELU- JA HOITOSUUNNITELMIEN TILANNE Kotihoidon puolella hyvä. Palveluasumisessakin tehdään, mutta ei

3 kaikessa toimi. Päiväkeskukset (etenkin Kirkonkylällä) enemmän neuvonnallinen ote. Hehkokäynnit 80 v.: palveluohjausta. Kotihoitaja päiväsairaalassa, aloitti helmikuussa. Yhteys keskussairaalaan, sosiaalitoimeen ja omaisiin. Asiakas soittaa yleensä Sirkalle ensimmäisenä (jos ei ole ollut palveluiden piirissä). Voi olla neuvonnallinen soitto tai johtaa kotihoidon ohjaajan käyntiin. Jos sairaus, niin sairaanhoitaja mukaan. Tapaaminen aina asiakkaan luona, jos neuvonnallinen ei riitä. Mitään ei myönnetä ennen tapaamista. Sirkka tekee kotihoidon ohjaajan kanssa päivittäin palveluohjausta, jota syvennetään kotikäynnillä. Muistihoitaja ja muistikoordinaattori. Jälkimmäinen tekee joka vuosi. TAK ostettu palvelujärjestelmän arviointiin, ei vielä käytetty. Asiakastyytyväisyyskyselyt ontuvat niinkään mielletä työvälineeksi. Mitään maksupäätöksiä ei tehdä ilman suunnitelmaa!

4 Joutsa ei hankkeita käynnissä. Palvelurakenneuudistus menossa (laitospainotteisuuden purku). Fysioterapeutti palkattu: odotetaan sekä kotihoidon että palveluasumisen tueksi. muistisairaiden palveluohjausta. Kaikki tekevät. Kotiuttamishoitaja + vanhustoimen johtaja erityisesti Kehitysvammaisilla Toimi mittari käytössä (kehitysvammaliiton kehittämä): tehdään kerran vuodessa. Mittareiden kehittäminen, erityisesti sähköisten. Kotona asuvilla myös RAVA. RAVA + mmse. Muistihoitaja tekee laajaalaiset muistitestit vanhusasiakkaille (voivat siirtyä seutu tk:n puolelta vanhetessaan). Pitäisikö siirtyä RAI:hin?. Kriteerit palveluiden ottamiseen + kirkastettu palveluiden sisällöt Asiakastyytyväisyyskysely tehty viime vuonna. Tarkoitus uusia tänä vuonna. Koskee kaikkia vanhuspalveluita. Muutamaan vuoteen ei ole ollut työtyytyväisyyskyselyä. Hopasuja tehdään ja päivitetään. Työnjakoasia ei toimi Konnevesi - Kaikki antavat - Työtyytyväisyyskysely Kaikilla asiakkailla on loppuun mennessä kaikki siirretty myös Efficaan. Päivittäminen ei säännöllistä Luhanka - Johtaja + kotihoidon työntekijät Rava (vanhuspuolella ja omaishoidon tuessa), mmse? Vammaispalvelua ei omana tuotantona Asiakastyytyväisyyskyselyjä ei vähään aikaan, eikä työtyytyväisyyskyselyjä. Kehityskeskustelut. Palvelukysely reilu vuosi sitten, sivuttiin myös asiakastyytyväisyyttä. Kaikille on tehty, mutta sisältö hyvin lyhyt. Kirjaaminen ontuu vaikka asiat on ehkä puhuttu Petäjävesi - Vanhustoimenjohtaja + rava, mmse, cerad työtyytyväisyyskysely + Nimellisesti tehty,

5 Toivakka - Vanhustoimenjohtaja + kotihoidon työntekijät Äänekoski Keuruu -Kohtaamo (Parkinson liitto ja muistiliitto), neljävuotinen hanke alkanut keväällä Karpo hanke (saattaen kotiin pilotti): terveydenhuollon puolelta Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa Vammaispalveluissa ei meneillään olevia hankkeita sairaanhoitajat keh.keskustelut päivittämättä Rava + mmse. Mielenterveysongelmaisille ei hyvää mittaria. RAI ilmeisen työllistävä Hoidontarpeen arviointi tilaajapuolelle. Palveluohjaajien rooli kasvaa: ensimmäinen linkki asiakkaaseen Palveluohjaaja aloitti kesällä. Nyt osin kiinni Seiponrannassa. Kesäkuussa aloitti voimavarahoitaja (lähihoitaja koulutus). Keskitettiin voimavaroja siihen vaiheeseen, kun tullaan asiakkaaksi: mikä ja mitkä ovat voimavarat. Palvelutilanteen arvioinnissa asiakkaan NHG:n projekti (perusterveydenhuollon kehittämishanke): mietitään yhtä ja omaa toimintakykymittaria. Tällä hetkellä Rava, pastek. Vammaispuolella aiemmin Keto kehitysvammaisten asumisyksiköissä Aikaisemmin käytössä on ollut RAVA tarkoitus ottaa RAIsoft mittaristo käyttöön vuoden 2013 aikana Vammaispalveluissa käytössä TOIMI ja PSYKO mittarit Kotihoitoon tehty syksyllä asiakastyytyväisyyskysely (asiakkaille ja omaisille lähetetty). Palveluasumisessa tehty omaisille. TAK käytössä. Henkilöstölle tehty vuosittain työtyytyväisyyskysely. Hehkot tehdään 80 vuotiaille, jotka eivät palveluiden piirissä Asiakastyytyväisyyskyselyt, hyvinvointikertomus, verrokkikunta-analyysi. Työtyytyväisyyskysely Suoritteita, käyntejä jne. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa käytössä Palvelujärjestelmän toimivuutta arvioidaan valtakunnallisen laatusuosituksen tavoitteisiin pääsemisellä eli tilastotiedoilla Palvelujärjestelmän toimivuutta arvioidaan myös esim pitkäaikaishoidon potilaiden määrällä vuodeosastolla Toivakassa tarkistetaan hopasujen tilanne kolmen kuukauden välein päästään kirjaamisessa helpommalla, kun ei jokaista ripsahdusta kirjata vaan kerran viikossa Kaikille tehdään ja päivitetään vammaispuolella, säännöllisen kotihoidon puolella ok. Laitospuolella tukea sisältöön tarvitaan. Omahoitaja vastuussa päivittämisestä. Kaikilla on hoito- ja palvelusuunnitelmat. Tukipalveluasiakkailla tai kuljetuspalveluasiakkailla tätä ei ole. Suunnitelmat päivitetään kaksi kertaa vuodessa ja palvelutarpeen muuttuessa. Ongelmana on, että esim Effican hoito-ja palvelusuunnitelma palvelee enemmän laskutusta. Sähköisissä

6 Laukaa Omavalvontasuunnitelmaa tehdään vanhus- ja kehitysvammaispuolella Hopasujen arviointi sähköisesti Kotien turvallisuus hanke (Jao) Yhteinen lääkehoitokoulutus Ennalta ehkäisevän ja päivätoiminnan kehittäminen Kotiutushoitajaa mietitään Menumaatti (alkaa ) + hyvinvointi tv kokeilussa, mobiililaitteet hankitaan 2014 etu olla vähäisemmät voimavarat, kuin oikeasti on. Voimavarahoitaja seuraa esim. puoli päivää asiakasta: saako vaatteet päälle, otettua tavaroita kaapista, rohkaisee omaisia mukaan jne. = pohjustaa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Hyviä tuloksia: mm. muutama asiakkuus jäänyt syntymättä, kun muulla opastuksella pystytty tukemaan kotona Kaikki avopalveluohjaajat, muistihoitajat (kaikki) Rava, mmse, Gds. Yrittäjien kanssa laadittu oma lomake asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin Keuruulla käytössä varhaisen puuttumisen malli, joten henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti lääkeosaamisen kartoitus tehty koko henkilöstölle, nyt menossa tietoturvan ja suojan verkkokurssi e- reseptiin liittyen Työtyytyväisyyskysely 2 vuoden välein. Ite arviointi, tak. Palvelukodeilla omia kyselyjä tak:n lisäksi järjestelmissä hoito- ja palvelusuunnitelmaosio on kökkö eikä riittävästi voimavaralähtöinen. Voimavaralähtöinen palvelusuunnitelma vaatii hyvinkin yksityiskohtaisia korjauksia, jotta se myös käytännössä toteutuu. Miten tätä voisi kehittää THL:n oper hankkeessa? On ja päivitetään Muurame - Jokainen omassa Rava, mmse, Toimi (ei Ikäihmisten palveluiden Tehdään kaikille mutta

7 Saarikka Uurainen Wiitaunioni Kimppa hanke (päättyy huhtikuu -13). Suunnitteilla kuntoutuskeskuksen rakentaminen, jossa mahdollisia yhteistyökumppaneita Jamk ja NCG. Sisäinen kehittämishanke toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kotihoidossa keväällä -13 Vammaispuolella alkanut elokuussa vammaispalvelusäätiö: asumispalveluiden kehittämishanke Viitasaari + Pihtipudas vammaispalvelusäätiön hankkeessa: Arvokas elämä työssään kriteerinä), Paavo laatusuositus, asiakastyytyväisyyskysely kotihoidon säännöllisille asiakkaille kerran v. Sosiaalityön puolella joka toinen vuosi asiakastyytyväisyyskysely, käyntiseuranta, asiakasmäärät sekä vanhus että vammaispuolella talousarvioon Keskitetty palveluohjaus Rava, mmse Päivätoiminnassa tehdään erillinen kuntoutussuunnitelma jokaiselle asiakkaalle Vanhuspalvelujohtaja tekee + vastaavat sairaanhoitajat ja kotihoidon sairaanhoitajat. Toiminnanohjaaja myös mutta vähemmän. Seniorineuvojat molemmissa kunnissa, Viitasaarelle avopalveluohjaaja. Kotiutushoitajat Ravatar, MMSE. Päiväkeskuksessa Kyvykäs - mittari Ravatar. padl, iadl, basdec, mmse, serad, nma. Vammaispuolella? Työtyytyväisyyskysely. Asiakaspalautteita kerätään Tak (työtyytyväisyys + asiakaskyselyt), työhyvinvointikysely ei ehditä päivittämään kaikille vammaispuolella. Vanhuspuolella säännöllisessä kotihoidossa päivitetään. Ehot päivitetään. Tehdään kaikille Kaikille tehdään ja päivitetään tarpeen mukaan Tehdään inhimillisen toiminnan mallin pohjalta. Yhdistäminen tk hopasupohjaan

8 Kinnula Jyväskylä Erillinen listaus saatu vasta (liitteenä) molemmissa kunnissa. Vammaispalveluohjaajat molemmissa kunnissa. Seniorisosiaalityön tarve selvitettävä elokuun loppuun mennessä OIVA -keskus RAI keskeinen jatkossa Työtyytyväisyys Tehdään kaikille

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

4.2 Uuden kuntouttavan lyhytaikaisyksikön suunnittelu ja perustaminen

4.2 Uuden kuntouttavan lyhytaikaisyksikön suunnittelu ja perustaminen 4. TOIMINTAMUODOT 4.1 Henkilöstön laaja-alainen koulutus 4.1.1 Valssi-koulutus Keväällä 2004 viisi työntekijää vanhustenhuollosta kävi Ikäinstituutin järjestämässä Valssi I -, eli Vanhusten liikunta sosiaali-

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot