Markkinatilanne. Nordea news

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinatilanne. Nordea news"

Transkriptio

1 nordea International private banking Investmentnews nr 103 syyskuu 2012 Markkinatilanne Ilmapiiri sijoittajien keskuudessa on kohentunut merkittävästi kolmannen neljänneksen aikana. Tästä voimme kiittää EKP:n ehdotuksia euroalueen velkakriisin helpottamiseksi sekä odotuksia keskuspankkien uusista elvytystoimista. Viimeksi mainittu koskee etenkin Yhdysvaltoja, jossa keskuspankki on nyt toiminut odotusten mukaisesti. Tämän kehityksen perusteella olemme nostaneet osakkeet ylipainoon. Yleiskatsaus Yhdysvaltain taloudesta saadaan yhä ristiriitaisia signaaleja. Monet viimeaikaiset raportit Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat olleet myönteisiä. Ratkaisevat työllisyystiedot ovat kuitenkin olleet odotettua heikompia, ja siksi keskuspankki on päättänyt toteuttaa uusia elvytystoimia. Muualla maailmassa Kiinan talouskasvun hidastuminen näyttää tasaantuneen viime aikoina, mutta Euroopan talousnäkymät ovat edelleen vaisut. Euroalueella huomio kohdistuu siihen, miten Espanja ja Italia vastaavat EKP:n uuteen valtionvelkakirjojen osto-ohjelmaan. Valuutat Yhdysvaltain talous on edelleen jonkin verran epävarmalla pohjalla mutta kuitenkin paremmassa kunnossa kuin Euroopassa. Olemme siksi kasvattaneet Yhdysvaltain dollarin taktista ylipainoa, vaikka euro elpyikin äskettäin hieman EKP:n uusimpien ehdotusten ansiosta. Myös Tanskan kruunu on ylipainossa. Rahoituspuolella suosittelemme edelleen eurosijoittajia lainaamaan sataprosenttisesti euroina. Joukkolainat Joukkolainat ovat kokonaisuutena edelleen alipainossa. Korkealaatuisten valtionlainojen tuotto on olematon, joten olemme lisänneet jo ennestään merkittävää alipainoa tässä segmentissä. Tilalle olemme hankkineet yrityslainoja, jotka ovat nyt ylipainossa. Myös tanskalaiset kiinteistöluottolainat ja kehittyvät markkinat ovat ylipainossa. Duraatio on tällä hetkellä vertailuindeksejä lyhyempi. Osakkeet Olemme nostaneet osakkeet alipainosta ylipainoon. Maantieteellisessä jakaumassa meillä on nyt ylipaino Manner-Euroopassa. Muut alueet ovat neutraalipainossa lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa, joka on edelleen alipainossa. Eurooppa kokonaisuudessaan on kuitenkin ylipainossa. Sektorijakaumassa sekä rahoitussektori että tietotekniikka on nostettu alipainosta takaisin neutraalipainoon. Teollisuus on sen sijaan laskettu alipainoon. Muilta osin suosimme edelleen päivittäistavarasektoria ja terveydenhuoltoa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordea news Multi-boutique -strategia parantaa sijoitusten tuottoa Absoluuttista tuottoa Verouutisia Espanjasta Yritysten luottamus vakaantuu Entistä parempi ebanking-palvelu 30 Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Lähde: Bloomberg China PMI EC PMI US PMI NORDEA Investment News syyskuu

2 pääkirjoitus EKP:n ja sen pääjohtaja Draghin päätös tukea rajoituksetta lyhyiden valtionlainojen ostoja saattaa osoittautua eurokriisin käännekohdaksi. EKP:n tukeen liittyy ehtoja, joihin apua tarvitsevat maat saattavat suostua tai sitten eivät. Sekä Espanja että Italia ovat ilmaisseet, etteivät ne toistaiseksi halua käyttää tätä mahdollisuutta. EKP on kuitenkin antanut rajoituksettoman sitoumuksensa ja markkinat ovat ottaneet sen erittäin myönteisesti vastaan. Saksan perustuslakituomioistuin poisti tänään (12. syyskuuta) esteet Saksan osallistumiselta Euroopan vakausmekanismiin (EVM). Eurokriisin ratkaisussa näytetäänkin nyt päästyn paljon pidemmälle kuin pitkään aikaan. Viranomaiset ja poliitikot ovat alkaneet osoittaa tarvittavaa sitoutumista ryhtymällä todellisiin toimiin. Kriisin ratkaisu näyttää nyt huomattavasti todennäköisemmältä kuin viime aikoina. Matkalla on kuitenkin vielä mutkia, ja talouskasvu on todennäköisesti parhaimmillaankin hyvin hidasta lähitulevaisuudessa. Talouspolitiikka jatkunee kireänä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mikä heikentää kysyntää. Kasvu näyttää hiipuvan myös kehittyvissä maissa, Kiina mukaan lukien. Näin ollen korot pysyvät matalina eikä inflaatiosta ole huolta lähiaikoina. Osakkeet kehittyvät todennäköisesti melko hyvin, kun epävarmuus markkinoilla on hälventynyt. Riskittömien valtionlainojen ja pankkitalletusten tuotto pysyy kuitenkin lähellä nollaa ja vähäisenkin inflaation jälkeen reaalituotto jäänee välillä jopa negatiiviseksi. Enemmän tuottoa ja riskiä haluaville sijoittajille parhaat vaihtoehdot ovat todennäköisesti high yield -lainat / yrityslainat ja/tai osakkeet. Jos haluat, että huolehdimme sijoitussalkustasi puolestasi, suosittelen Multi-Manager -konseptia, jonka esittelimme Investment Newsin viime numerossa. Multi-Manager -salkkuun valitaan eurooppalaisen sijoitusrahaston joukosta noin parasta huolellisen arvioinnin perusteella. Salkulle voi valita konservatiivisen, tasapainoisen tai aggressiivisen riskiprofiilin. Konsepti on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien ja sen tuotto on ollut houkutteleva. Tämän pienen mainospalan myötä toivotan kaikille lukijoillemme mukavaa syksyä. Terveisin Jhon Mortensen Editor: Tämä julkaisu on laadittu ja hyväksytty Isossa-Britanniassa vuonna 2000 annetun rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevan lain (Financial Services and Markets Act) 21 pykälän tarkoituksessa. Julkaisun laatija on Nordea Bank S.A. (Nordea), jota valvoo Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (www. cssf.lu) ja jota koskevat rajoitetusti Ison-Britannian rahoitusvalvontaviranomaisen (Financial Services Authority) määräykset. Julkaisua ei ole tarkoitettu mitään tiettyä rahoitusinstrumenttia koskevaksi tarjoukseksi, suositukseksi tai sijoitusneuvonnaksi, eikä se ole sellainen. Julkaisussa ei oteta huomioon kenenkään tietyn julkaisun vastaanottajan erityistä taloudellista tai verotuksellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai velkoja, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitetta ja -aikaa tai riskiprofiilia ja mieltymyksiä. Kaikki julkaisun sisältämät näkemykset ja ennusteet on annettu hyvässä uskossa, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja saattavat olla voimassa vain julkaisupäivänä. Siltä osin kuin julkaisu perustuu muualta kuin Nordeasta lähtöisin oleviin tietoihin tai sisältää tällaisia tietoja, Nordea on arvioinut nämä lähteet luotettaviksi mutta ei voi taata ulkopuolisten tietojen oikeellisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä. Erityisesti sijoituksia koskeviin mahdollisiin riskeihin liittyvissä seikoissa tulisi aina kääntyä taloudellisen neuvonantajan tai veroneuvojan puoleen. Nordea ei vastaa mistään sijoittajan kärsimästä tappiosta, joka aiheutuu tämän julkaisun perusteella tehdystä sijoituspäätöksestä. Tämän julkaisun jakelija voi olla Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, jota valvova viranomainen on sveitsiläinen Financial Market Supervisory Authority (www.finma.ch). Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa sovellettavien tekijänoikeuslakien nojalla monistaa, valokopioida tai muuten kopioida. Nordea Bank S.A. 562, Rue de Neudorf (PO Box 562) L-2015 Luxembourg Puh RCSL B Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Switzerland Puh Reg.no. CH Zürich

3 kokonaiskuva Poikkeuksellisia toimia Siinä missä euroalueen hallitukset ovat selvästikin epäonnistuneet velkakriisin ratkaisussa, Euroopan 30 keskuspankki on toiminut aktiivisesti. Aiemmin Mar-06 EKP toteutti Aug-07 pitkäaikaisia Dec-08 rahoitusoperaatioita May-10 Sep-11 käteispulasta kärsivien pankkien pelastamiseksi ja tarjosi rahoitusmarkkinoille Jan-13 China PMI runsaasti EC PMI US likviditeettiä. PMI Nyt EKP:llä on mekanismi, jolla on kaikkia aiempia yrityksiä paremmat mahdollisuudet helpottaa kriisiä. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi esitteli 6. syyskuuta uuden ohjelman kriisin ratkaisemiseksi. Tarkoituksena on ostaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden valtioiden liikkeeseenlaskemia lainoja, mikäli maat sitoutuvat noudattamaan annettuja ehtoja. Suunnitelman mukaan apua tarvitsevien maiden pitää esittää virallinen pyyntö saada taloudellista apua Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV). Tämän jälkeen ERVV ostaa näiden maiden liikkeeseen laskemia lainoja suoraan liikkeeseenlaskijoilta ensimarkkinoilla. EKP:llä ei ole tällä hetkellä valtuuksia tällaisiin ostoihin. EKP ostaa sen jälkeen näitä lainoja yksityisiltä sijoittajilta ja yhteisösijoittajilta jälkimarkkinoilla, ja steriloi ostojen vaikutuksen rahan tarjontaan vetämällä vastaavan summan pois rahamarkkinoilta. Suunnitelman mukaisessa rajoittamattomassa osto-ohjelmassa (outright monetary transactions, OMT) keskitytään lyhyisiin, alle kolmivuotisiin valtionvelkoihin. Velkakirjat ovat samanarvoisia muiden velkojen kanssa (pari passu), eli niillä ei ole etuoikeusasemaa. Apua pyytävän maan uudistusten edistymistä tarkastellaan yhteistyössä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa, jotta voidaan varmistaa, että maat noudattavat OMT:n ehtoja. Eksyneet lampaat takaisin laumaan Ehtojen asettaminen ei ole uutta. Kreikka, Irlanti ja Portugali joutuvat jo nyt noudattamaan troikan eli EU:n, EKP:n ja IMF:n asettamia uudistusohjelmia. Erityisesti Espanja ja Italia ovat tähän mennessä vastustaneet ulkopuolelta tulevia uudistusvaatimuksia. Ne ovat väittäneet jo ryhtyneensä omissa maissaan riittäviin toimiin taloudellisen vakauden palauttamiseksi. Tähän saakka tulokset ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi. Poikkeukselliset toimet siivittävät osakkeita 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 Apr-12 Apr-12 May-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 EuroStoxx 50 Yksinäinen toisinajattelija liika on kuitenkin liikaa 1,340 Saksan 1,320 keskuspankki on ainoa, joka on avoimesti 1,300 kritisoinut Draghin suunnitelmaa ja 1,280 kyseenalaistanut sen lainmukaisuuden, sillä 1,260 EKP:n 1,240 perustehtävä on yksinkertaisesti inflaation kurissapito. 1,220 EKP:n mukaan poikkeuksellisia 1,200 toimia kuitenkin tarvitaan nykytilanteessa ja 1,180 OMT:n 1,160 kaltaiset rahoitusoperaatiot ovat EKP:n perussäännön 1, artiklan mukaisia. Tällä perusteella Apr-12 Apr-12 May-12 May-12 Jun-12 Jul-12 EKP:llä on mielestään valtuudet OMT-operaatioihin. Jul-12 Aug-12 Sep-12 MSCI World Equities EKP:n rooli euroalueen velkakriisin ratkaisussa on jatkossakin erittäin keskeinen. Uusin ehdotus tukee keskuspankin uskottavuutta markkinoilla. OMT:t eivät helpota alueellisten talouksien ongelmia, ja ne saattavat jopa vaikeuttaa tilannetta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä toteutettavien uudistusten luonteesta riippuen. Ne ovat kuitenkin selvästi askel oikeaan suuntaan, mutta niiden teho riippuu siitä, miten nopeasti poliitikot toimivat. Aika on nyt luksusta, johon euroalueella ei ole enää varaa. Lähde: Bloomberg Vaikka Draghi näyttää kannustavan Espanjaa ja Italiaa liittymään joukkoon, EKP:n viesti näille maille on itse asiassa se, että lisää taloudellista apua ei ole tulossa, elleivät maat suostu rahoituksen ehtoihin. Vaikka aloite OMT:n käyttöön on apua pyytävien maiden käsissä, niillä ei todellisuudessa ole juuri muuta mahdollisuutta kuin noudattaa ehtoja. Siksi EKP:n tarjoama vaihtoehto ei ole niinkään ota tai jätä tämä tarjous vaan ota tämä tarjous tai jätä euroalue. NORDEA Investment News kesäkuu

4 joukkolainat ja valuutat Keskuspankeilla päärooli Yhdysvaltain keskuspankki on vihdoin käynnistänyt kolmannen elvytysohjelmansa. Se on myös ilmoittanut pitävänsä korot matalina aiemmin kerrottua kauemmin. Aiemmin oli ilmoitettu, että korot pysyvät matalina vuoden 2014 loppuun saakka ja nyt ajankohdaksi on ilmoitettu vuoden 2015 puoliväli. Samaan aikaan EKP on kertonut uudesta euroalueen vaikeuksiin joutuneita maita auttavasta valtionvelkojen osto-ohjelmasta, johin liittyy ehtoja. 15% 13% Talouskasvu jäi Yhdysvalloissa 1,7 prosenttiin toisella neljänneksellä. Lisäksi maan työmarkkinatilanne on heikko (uusia työpaikkoja syntyi elokuussa , kun odotettu määrä oli ). Tämän vuoksi keskuspankki on nyt ilmoittanut uudesta elvytysohjelmasta (QE3), jossa se ostaa kuukausittain 40 miljardin dollarin arvosta kiinteistövakuudellisia arvopapereita. Ostot käynnistyvät heti. Yhdysvaltain keskuspankki on myös luvannut pidentää Operation Twist -ohjelman voimassaoloa tämän vuoden 7% lopusta, jos tilanne niin vaatii. Tässä ohjelmassa keskuspankki vaihtaa 30% lyhytaikaisia velkakirjoja pitkäaikaisiin. Näiden toimenpiteiden arvioidaan kasvattavan keskuspankin pitkäaikaisten arvopapereiden omistusta noin 85 miljardilla dollarilla kuukausittain vuoden loppuun saakka. Tämän vuoden jälkeen keskuspankki toteuttaa lisää arvopapereiden ostoja, ellei työmarkkinatilanne kohennu merkittävästi. Euroopassa talouskasvu supistui toisella neljänneksellä 0,5 %. Lisäksi työttömyys kasvaa edelleen Euroopassa. Euroalueen työttömyysprosentti on 11,3, eikä toivoa paremmasta ole 10% lähiaikoina näkyvissä. 47% 6% Tämän vuoksi poliitikot eivät ole EU-tasolla Europe yhtä voimakkaasti Bonds kuin aiemmin kiristämässä finanssipolitiikkaa, sillä se heikentäisi jo entisestään vaisuja 25% kasvunäkymiä. Saksan perustuslakituomioistuin 59% on nyt hyväksynyt Euroopan vakausmekanismin (EVM), joka tulee voimaan myöhemmin tänä vuonna. EVM korvaa nyt käytössä olevan Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen (ERVV), jonka voimassaolon on määrä päättyä viimeistään ensi vuoden kesäkuussa. EVM tarjoaa apua heikoille euromaille, kuten esimerkiksi Espanjalle, joka tarvitsee suuria summia pankkisektorinsa pääomittamiseen. 45% 14% Equity Cash US Japan Emerging Markets Yhdessä näiden toimenpiteiden odotetaan tukevan taloutta keskipitkällä aikavälillä, mikä johtaa todennäköisesti vuoden 2013 kasvuennusteiden oikaisuihin parempaan suuntaan. Joukkolainajakauma Pidämme joukkolainat alipainossa suhteessa vertailuindeksiin ja niiden duraatio on vertailuindeksin duraatiota lyhyempi. Meillä on tällä hetkellä suuri alipaino valtionlainoissa ja ylipaino tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa. Lisäksi olemme viime aikoina kasvattaneet yrityslainaomistuksia, mikä on nostanut tämän segmentin ylipainoon. Valtionlainoissa olemme vähentäneet omistuksiamme euroalueella ja hankkineet dollarimääräisiin etuoikeutettuihin lainoihin sijoittavan rahaston osuuksia, sillä uskomme yhdysvaltalaisyritysten tarjoavan vakaata tuottoa. Valuutat Olemme kasvattaneet Yhdysvaltain dollarin ylipainoa, sillä odotamme sen vahvistuvan viimeaikaisen heikon kehityksen jälkeen. Eurooppaan nähden myönteiset kasvunäkymät tukevat Yhdysvaltain dollaria ja euron odotetaan kääntyvän jälleen laskuuralle vuoden lopulla. Pohjoismaissa Ruotsin kruunu ja Norjan kruunu ovat heikentyneet viime aikoina, kun inflaatio ja kasvu ovat hidastuneet kummassakin maassa odotettua enemmän. Ruotsissa on jopa laskettu korkoa 0,25 prosenttiyksikköä 1,25 prosenttiin. Molemmat valuutat ovat palanneet tarkkaan määriteltyyn vaihteluväliin suhteessa euroon. Odotamme niiden pysyvän vaihteluvälissä lähiaikoina. Näistä kahdesta valuutasta suosimme Norjan kruunua maan suotuisien kasvunäkymien ja korkoerojen ansiosta. sijoitukset rahoitus trendiennusteet viitelainojen tuotot ja odotukset SEK DKK EUR NOK % Euro nyt EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY kk ennuste nyt USA 10 vuotta kk % EUR saksa 10 vuotta kk 0.25 britannia 10 vuotta kk kk ennuste nyt ruotsi 10 vuotta kk 0.69 tanska 10 vuotta kk norja 10 vuotta kk kk ennuste 4 NORDEA Investment News syyskuu 2012

5 osakkeet 2,600 2,500 2,400 Kurssilasku kannattaa hyödyntää 2,300 2,200 2,100 Vaikka yritysten tulosnäkymät ovat kaukana parhaasta 2,000 mahdollisesta, lupaukset EKP:n uusista toimista voivat houkutella rahaa takaisin osakkeisiin. Siksi Apr-12 olemme Apr-12 korvanneet May-12 May-12 varovaisen Jun-12 Jul-12 osakenäkemyksemme Jul-12 Aug-12 Sep-12 myönteisemmällä näkemyksellä. Maantieteellisesti uskomme Euroopan tarjoavan enemmän nousupotentiaalia kuin EuroStoxx 50 Yhdysvaltojen. Kevät oli suhteellisen epävarmaa aikaa osakemarkkinoilla. Erityisen haastava kuukausi oli toukokuu, jolloin MSCI World -indeksi laski 9 %. Kesä taas sujui huomattavasti vahvemmissa merkeissä. Markkinat laskivat alimmilleen kesäkuun alkupuolella, jonka jälkeen ne kääntyivät nousuun. Kesäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana yhdysvaltalaiset osakkeet nousivat 7 % ja Eurostoxx 50 -indeksi kipusi 15 %. Nousu johtui etenkin Euroopassa suurelta osin viitteistä keskuspankin uusista tukitoimista, ei niinkään yritysten uutisista, jotka olivat edelleen melko huonoja. Strategian muutos Hyödynsimme toukokuun korjausliikkeen ja kasvatimme osakkeiden painoa. Emme kuitenkaan palauttaneet niitä neutraalipainoon vaan päätimme pitää osakkeet pienessä alipainossa. Jälkiviisaasti ajatellen tämä oli virhe, sillä aliarvioimme markkinoiden elpymispotentiaalin kesän aikana. Puolustuksena voidaan sanoa, että olimme huolissamme yritysten heikkenevistä tulosnäkymistä. Positiiviset yllätykset olivatkin toisen neljänneksen tuloskaudella vähissä Atlantin molemmilla puolilla. Tämä ei kuitenkaan ilmeisesti herättänyt liikaa huolta markkinoilla. Sijoittajat päättivät sen sijaan keskittyä EKP:n vihjauksiin rahapolitiikan keventämisen jatkosta. EKP kertoi syyskuun alussa uudesta suunnitelmasta ostaa rajoittamaton määrä lyhytaikaisia valtionlainoja, mikäli niiden liikkeeseenlaskijavaltiot täyttävät tietyt ehdot. Tämä on mielestämme myönteistä, sillä ostot vähentävät selvästi euroalueeseen liittyviä riskejä. Velkakriisi on ollut sijoittajille suuri huolenaihe, joten EKP:n uusi suunnitelma voi muuttaa pelin suunnan ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi päätimme lieventää negatiivista näkemystämme osakkeista ja nostimme osakkeet ylipainoon. Pitkällä aikavälillä pidämme edelleen osakemarkkinoiden osingonmaksukyvystä, joka on houkutteleva korkealaatuisista joukkolainoista tällä hetkellä saatavaan suhteelliseen heikkoon tuottoon verrattuna. Keskuspankit tukevat elpymistä 1,340 1,320 1,300 1,280 1,260 1,240 1,220 1,200 1,180 1,160 1,140 Apr-12 Apr-12 May-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 MSCI World Equities Maantieteellisiä muutoksia Yleisen osakejakauman muutoksen lisäksi teimme joitakin muutoksia myös aluejakaumaan. Olemme tähän saakka pitäneet Yhdysvaltojen ja Euroopan painot samoina, vaikka Yhdysvallat on selvästi ollut markkinoiden suosikki. Suosikin viitta on johtunut pitkälti Yhdysvaltain asemasta turvasatamana, kun taas Euroopassa epävarmuus on sitkeästi jatkunut. Nyt kun tämä epävarmuus on, ainakin väliaikaisesti, siirtynyt taka-alalle EKP:n tuoreimpien toimien ansiosta, uskomme kuitenkin, että sijoittajat saattavat siirtää varojaan Yhdysvalloista Eurooppaan. Siksi nostimme Euroopan ylipainoon. Päätös perustuu houkutteleviin arvostuksiin ja suuriin osinkotuottoihin. Yhdysvallat on nyt vastaavasti alipainossa. Uskomme Yhdysvaltain kärsivän jonkin verran ainakin suhteellisesti turvasatama-aseman tuomien varojen paluusta Eurooppaan. Lähde: Bloomberg NORDEA Investment News syyskuu

6 omaisuuslajijakauma Pohjois-Amerikka Pohjoismaat Eurooppa 15% 15% 15% 45% 45% 14% 14% 7% 7% 45% 14% 15% 45% 30% 7% 30% 14% 7% 30% 30% Kehittyvät markkinat Japani Seuraava pysäkki: Espanja Euroopassa on selviydytty monista vaikeuksista kesäkuussa ilmestyneen Investment Newsin edellisen numeron jälkeen. Euroopan keskuspankki on ottanut käyttöön velkakirjojen osto-ohjelman, Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksen mukaan Saksa voi hyväksyä Euroopan pysyvän vakausmekanismin (EMV), Euroopan komissio on esittänyt alustavan ehdotuksensa yhteiseksi Euroopan pankkiunioniksi ja EUkomission puheenjohtaja Barroson mukaan on pyrittävä kansallisvaltioiden liittovaltioon. tasapainoinen salkku 34% 34% 13% 13% 13% NEUTRAALI Osakkeet 50% JVK Käteinen 10% 53% 47% 13% 53% SUOSITUKSET 9% 9% 10% 5% 5% 6% 62% 10% 47% 6% JVKBonds Bonds Osakkeet Bonds 24% Käteinen 24% 25% 25% Equity Cash Equity Equity Cash Cash Equity Cash osakesalkku NEUTRAALI Eurooppa (sis. Pohjoismaat) 60% us 25% Japani 5% Kehittyvät markkinat 10% Europe Europe Europe Eurooppa US Japani Kehittyvät markkinat US US Japan Japan Emerging Markets Markets Suosittelemme pientä ylipainoa osakkeissa, alipainoa joukkolainoissa ja pientä ylipainoa käteisessä. Osakkeissa 100% Eurolemme kasvattaneet sijoituksia Manner-Eurooppaan 100% EUR ja siirtäneet koko 100% Euroopan pieneen ylipainoon (vaikka pidämmekin Ison- 100% EUR Britannian edelleen alipainossa). Muut alueet ovat yleisesti neutraalipainossa. Sektoreista pidämme euroalueen rahoitussektorin pienessä ylipainossa, 100% 100% EUR EUR 100% 100% Euro Euro minkä seurauksena koko rahoitussektori on neutraalipainossa. Olemme myös nostaneet IT-sektorin painon neutraaliin ja laskeneet vastaavasti teollisuuden alipainoon. Valuutoissa olemme kasvattaneet Yhdysvaltain dollarin painoa pienenä suojauksena osakemarkkinoiden mahdollisen notkahduksen varalta. Joukkolainoissa ylipainotamme tanskalaisia kiinteistöluottolainoja ja yrityslainoja, joiden luottoluokitus on suhteellisen matala, ja pidämme myös duraation alipainossa. Pidämme euroalueen valtionlainat edelleen alipainossa. 62% 59% 59% Europe US Japan US Emerging Markets Japan Emerging Markets Hollannissa äskettäin pidettyjä vaaleja seurattiin kiinnostuneina, sillä EU:ta kannattavien ja vastustavien puolueiden kamppailu oli kiihkeää. Nykyinen pääministeri Rutte ja hänen liberaalipuolueensa (VVD) voittivat. Liberaalit saivat 41 paikkaa (ennen vaaleja 31) 150-paikkaisesta parlamentin alahuoneesta. Vaikka uutta hallitusta ei ole vielä muodostettu, vaalit olivat selvä voitto euromyönteisille puolueille ja myös EU:n virkamiehille, jotka pyrkivät säilyttämään euron ja yhtenäistämään Eurooppaa entistä vahvemmin. Euroalueen kriisiä ei tietenkään ole vielä ratkaistu. Euroopalla on edessään pitkä heikon tai miinusmerkkisen kasvun kausi, velkaa on vieläkin liian paljon ja budjettivajeita on pienennettävä. Luottamuksen palauttamiseksi tarvittavien uudistusten toteuttaminen vie aikaa. Vaikka Eurooppa onkin jo päässyt tässä suhteessa pitkälle, EKP:n uusi velan vähentämiseen tähtäävä mekanismi sisältää ehtoja: apua kaipaavien euromaiden on pyydettävä sitä itse ja oltava valmis hyväksymään troikan (EU, EKP ja IMF) määräämät ehdot. Tätä kirjoitettaessa mikään maa ei ole vielä pyytänyt virallisesti apua. Markkinoilla odotetaan kuitenkin Espanjan esittävän lopulta avunpyynnön tämänhetkisestä päinvastaisesta vakuuttelusta huolimatta, ja uskomme, että Espanja saattaa parhaillaan neuvotella ehdoista ennen virallisen avunpyynnön esittämistä. Markkinat ovat reagoineet myönteisesti tuoreimpiin uutisotsikoihin. Olemmekin siirtäneet osakkeet alipainosta pieneen ylipainoon, sillä sijoitusympäristö on nyt aiempaa suotuisampi riskisijoituksille. Emme kuitenkaan suosittele tällä hetkellä suurta ylipainoa osakkeissa, sillä markkinat ovat edelleen riippuvaisia likviditeetistä. Jos kurssinousu perustuu likviditeettiin ennemmin kuin todelliseen talouskasvuun, sillä on tapana hiipua nopeasti. 6 NORDEA Investment News syyskuu 2012

7 nordea news Multi-boutique -strategia parantaa sijoitusten tuottoa Nordealla on käytössään parhaat omien maantieteellisten alueidensa ja markkinasegmenttiensä asiantuntijat, minkä ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tuottoja kasvattavaa lisäarvoa. Nordea Investment Funds S.A. Luxemburgissa toimiva Nordea Investment Funds S.A. (NIF) on luonut multi-boutique -strategian, jossa käytetään sekä yhtiön sisäisiä että ulkopuolisia tiimejä, jotka ovat asiantuntijoita jollakin tietyllä alueella. Tämä strategia voi tuoda kilpailuetua ja johtaa viime kädessä muita parempaan tuottoon. Sisäisiä tiimejä ovat pohjoismaiset tiimimme, teemaan perustuvan sijoittamisen asiantuntijat ja monen eri omaisuuslajin ammattilaiset. Kaikki niistä ovat tehneet keskimääräistä parempaa tuottoa omilla alueillaan. NIF on myös ryhtynyt yhteistyöhön eräiden maailman johtavien salkunhoitajien kanssa. Alla on kaksi esimerkkiä sisäisten ja ulkopuolisten tiimien menestyksekkäästä käytöstä. Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund Rahaston tuotto on ollut erinomainen ja se on sijoittunut jatkuvasti parhaan neljänneksen joukkoon omassa Morningstar-luokassaan (pohjoismaiset osakkeet), jossa sillä on viisi tähteä. Rahaston osakepoiminta perustuu perustekijöiden arvostukseen ja bottomup-periaatteeseen. Salkunhoitaja valitsee näiden perusteella tiettyjä kriteerejä käyttäen osakkeet, joiden odotetaan kehittyvän hyvin tulevaisuudessa. Kriteerejä ovat esimerkiksi houkutteleva arvostus, positiivinen tuloskehitys ja positiiviset uutiset. Rahastoon liittyy kaksi tekijää, jotka tekevät siitä erityisen kiinnostavan sijoittajien näkökulmasta: osakeanalyytikot keskittyvät yleensä suurten yhtiöiden likvideihin osakkeisiin ja pienet yhtiöt jäävät syrjään, jolloin niiden tarjoamat sijoitusmahdollisuudet jäävät usein huomaamatta. Rahasto sijoittaa markkinoilla, jotka salkunhoitaja tuntee läpikotaisin, joten hän saa kotikenttäetua Pohjoismaihin sijoittaviin kilpailijoihin nähden. Rahasto kiinnostaa erityisesti sijoittajia, jotka haluavat sijoittaa osan varoistaan kaikkein lupaavimpiin pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin yhtiöihin osana hyvin hajautettua salkkua. External Boutiques Internal Boutiques Nordea Swedish FI Team Nordea Swedish Equity Team Nordea Danish Equity Team Internal Boutiques Nordea Norwegian FI Team Nordea Norwegian Equity Team Nordea FI Corporate Team Nordea TIP Team Nordea Danish FI Team Internal Boutiques Nordea Multi Assets Team Nordea European Small & Mid Cap Team Nordea Nordic Equity Team Internal Boutiques Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Kehittyvien markkinoiden yrityslainamarkkinat ovat nyt kokonsa puolesta rinnastettavissa Yhdysvaltojen high yield joukkolainamarkkinoihin. Tämän nopeasti kasvavan alueen seuraaminen vaatii paljon resursseja ja sijoitustiimien tehokasta yhteistyötä. Vahva osaaminen maa- ja yhtiöanalyysien laatimisessa on välttämätön parhaita sijoituskohteita valittaessa. Nordea on valinnut rahaston hoitajaksi T. Rowe Pricen Emerging Market Corporate Bond tiimin sen kokemuksen ja vahvojen näyttöjen perusteella. Absoluuttista tuottoa Tämän vuoden vaikeassa markkinatilanteessa kaksi sijoitusratkaisua on tuottanut hyvää absoluuttista tuottoa: Dantrust II ja Nordea International Private Bankingin Multi-Manager -salkunhoitoratkaisu. Multi-Manager-salkunhoitoratkaisu on hyvä esimerkki Nordean avoimesta sijoitusarkkitehtuurista. Multi-Manager -tiimimme analysoi yli rahastoa löytääkseen parhaat salkunhoitajat. Tiimi muodostaa valinnan pohjalta salkut, joihin sisältyy sopiva valikoima kolmeen riskiluokkaan kuuluvia rahastoja: konservatiivinen, tasapainotettu ja aggressiivinen. Vuoden alusta multi-managerin tuotto on ollut näissä riskiluokissa 5,7%, 6,7% ja 7,5% ( ). Dantrust II tarjoaa velkasijoituksen tanskalaisiin kiinnitysluottolainoihin. Tämä sijoitus sopii keskipitkällä aikavälillä sijoittaville riskitietoisille sijoittajille, jotka hakevat keskimääräistä parempaa tuottoa tämänhetkisessä matalien tuottojen tilanteessa. Rahaston sijoitusstrategiassa pyritään ennen kaikkea hyötymään tanskalaisten kiinteistöluottolainojen ja lyhyiden korkojen välisestä korkoerosta. Tämä strategia on ollut toistaiseksi erittäin onnistunut tänä vuonna: Dantrust II -rahaston tuotto vuoden alusta oli 13,6 % ( ). Nordean multi-boutique -strategia Tähän aineistoon sisältyy markkinointimateriaalia, eikä aineistoa ole laadittu sijoitustutkimuksen puolueettomuutta koskevien säännösten mukaisesti. Aineistoa ei myöskään koske minkäänlainen kaupankäyntikielto ennen sijoitustutkimuksen julkaisemista. Sijoitukset rahastoon on tehtävä voimassa olevan rahastoesitteen perusteella. Rahastoesitteen voi pyytää maksutta sijoitusjohtajalta Nordea Bank S.A.:sta (Luxemburg). Tässä annetut tiedot perustuvat rahastoesitteeseen. Aineisto on laadittu Nordean eturistiriitoja koskevien periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat saatavilla Internetissä osoitteessa com/mifid. Morningstar Direct, luokka Nordic Equity. Data: Aiempi arvonkehitys ei ole luotettava osoitus rahaston tulevasta tuotosta eikä sijoittaja vältämättä saa koko sijoittamaansa pääomaa takaisin. Osakkeiden arvo voi vaihdella suuresti rahaston sijoituspolitiikan vuoksi eikä niiden arvoa voida taata.

8 nordea news Verouutisia Espanjasta Espanjan hallitus on ryhtynyt useisiin toimiin verotulojen kasvattamiseksi. Varallisuusvero otettiin uudelleen käyttöön, ja henkilöverotusta sekä pääomatuloverotusta kiristettiin tuntuvasti. Lisäksi käyttöön on otettu väliaikainen verohuojennus aiemmin ilmoittamattomalle omaisuudelle. Verohuojennus on voimassa 30. marraskuuta 2012 saakka. Uusimpana toimenaan Espanjan hallitus kiristi lyhytaikaisten myyntivoittojen verotusta huomattavasti. Lyhytaikaisia myyntivoittoja ovat voitot, jotka realisoituvat, kun omaisuutta myydään vuoden sisällä sen hankkimisesta. Näiden säännösten voimaantulon jälkeen lyhytaikaiset myyntivoitot katsotaan vuodesta 2013 lähtien henkilökohtaiseksi tuloksi, jota voidaan verottaa enimmillään 56 % joillakin alueilla. Tätä kirjoitettaessa uusien säännösten voimaantuloa ei ole vielä vahvistettu, mutta ilmoituksen perusteella vaikuttaa siltä, että ehdotetut muutokset kattaisivat vain henkilökohtaisesti omistetut arvopaperit. Näin ollen esimerkiksi sijoitussidonnaiseen vakuutukseen sijoitetut varat eivät olisi uusien säännösten alaisia, eli niiden verotus säilyisi nykyisellään ja vain takaisinostettuja varoja verotetaan. Mikäli haluat saada lisätietoja mahdollisista verotehokkaista ratkaisuista, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi. Perustietoja MYYNTIVOITTOVERO Vuodesta 2013 lähtien verotus riippuu omistusajasta: joukkolainat/osakkeet/rahasto-osuudet, jotka myydään vuoden kuluessa hankkimisesta: nettomääräiset myyntivoitot katsotaan henkilökohtaisiksi tuloiksi (veroprosentti joillakin alueilla enimmillään 56) kaikissa muissa tapauksissa saadut nettomääräiset myyntivoitot katsotaan pääomatuloiksi, joiden veroprosentti on enimmillään 27 (vuoden 2012 tiedot). VEROHUOJENNUS Vaihtoehto perusmenettelylle, jossa ilmoitus tehdään vapaaehtoisesti 10 prosentin vero vuosina saaduista tuloista ja myyntivoitoista Perintöveroa, lahjaveroa, arvonlisäveroa ja varallisuusveroa koskee ainoastaan perusmenettely (vapaaehtoinen ilmoitus) Koskee varoja ja/tai oikeuksia, jotka on omistettu viimeistään vuoden 2010 lopussa Ei rangaistuksia Perusmenettelyä on aina käytettävä vuoden 2011 ilmoituksissa Nordea toimittaa tarvittaessa vero- ja omaisuusraportit vuosilta SIJOITUSSIDONNAINEN VAKUUTUS Ei tuloverotusta Espanjassa ennen takaisinostoa Ei ole varallisuusveron alainen, jos on rakenteeltaan oikeanlainen (peruuttamaton edunsaajamääräys) Joustavat sijoitusmahdollisuudet ja edunsaajamääräykset Sijoitusjohtaja hoitaa valtakirjalla Ei veroa, jos muutat pois Espanjasta Verouutisia Entistä parempi ebanking-palvelu Nordea private ebanking -palvelun päivityksen johdosta tilienne hallinta verkossa helpottuu. Uusia ominaisuuksia Nordea private ebanking -palvelua on parannettu. Nyt sinun on entistä helpompi hoitaa tilejäsi verkossa. Seuraavat uudet ominaisuudet on kehitetty suurelta osin käyttäjiltä saadun palautteen perusteella: parannettu mobiilipankki ja yhteensopivuus käyttäjät voivat nyt kirjautua ebanking-palveluun mieltymystensä mukaisesti ja milla tahansa laitteella (esim. taulutietokoneella kuten ipadilla). Lisäksi olemme testanneet ebanking-palveluamme useilla suosituilla selaimilla, kuten Internet Explorer, Firefox ja Safari, sekä Windows- että Apple Mac -laitteilla. entistä parempi ja käyttäjäystävällisempi kirjautuminen. entistä parempi sijoitusarkisto säilytysaikaa on pidennetty 24 kuukauteen. entistä helpommin tietoa salkuista yhtiöitä koskevat tiedot, kaaviot ja historiatiedot ovat entistä helpommin saatavilla uusien valikoiden kautta. entistä turvallisempi palvelu palvelinten ja infrastruktuurin parantamisen lisäksi olemme panostaneet entistä parempaan turvallisuuteen. Käyttäjä esimerkiksi kirjataan nyt automaattisesti ulos tietyn ajan kuluttua, jos istunto jää auki. Näiden uusien ominaisuuksien käyttöönoton lisäksi olemme muuttaneet ebanking-palvelun ulkoasua vastaamaan Nordean muita Private Banking -sivustoja. Uskomme, että ebanking-palvelun käyttäjät arvostavat entistä parempaa järjestelmää. Jatkamme palvelun 8 NORDEA Investment News parantamista syyskuu 2012 myös tulevaisuudessa.

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö 16.2.2017 Kreikan talouden tila ja näkymät Talouden

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut. Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016

Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut. Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016 Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016 Kreikan 1. väliarvio tilanne ja alustava aikataulu 9.5. Euroryhmän kokous: Kreikan jo toteuttanut

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen 20.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Velkaantuminen, kiinteistöjen hintojen nousu Hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat, taantuma

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan?

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Viestintä rahapolitiikan välineenä Studia Monetaria Rahamuseo 9.2.2010 Mika Pösö Viestintäpäällikkö Yllätyksellisyydestä ennustettavuuteen Keskuspankkien läpinäkyvyyden

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Q3 BKT-kausi alkaa väkevästi vaikka luottamus yskii. Pasi Sorjonen 20.10.2014

Q3 BKT-kausi alkaa väkevästi vaikka luottamus yskii. Pasi Sorjonen 20.10.2014 Q3 BKT-kausi alkaa väkevästi vaikka luottamus yskii Pasi Sorjonen 20.10.2014 Q3 BKT-kausi alkaa ostopäällikköindeksien kompuroidessa Tulevaa Ostopäällikköindeksit painuvat alas Kiina ja Britit avaavat

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2010 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Suomen ja Itä-Suomen hyvinvointi Myyntiä muualle;

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä?

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Pääjohtaja Erkki Liikanen Talousvaliokunnan seminaari 17.10.2007 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kolme pääkysymystä rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Jenkkitalous porskuttaa ja luo työpaikkoja. Pasi Sorjonen 3. marraskuuta 2014

Jenkkitalous porskuttaa ja luo työpaikkoja. Pasi Sorjonen 3. marraskuuta 2014 Jenkkitalous porskuttaa ja luo työpaikkoja Pasi Sorjonen 3. marraskuuta 2014 Jenkkitalous kulkee ylämäkeen Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat vetävät EKP odottaa, samoin BoE Suomi: Painuiko vienti lisää?

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot