Markkinatilanne. Nordea news

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinatilanne. Nordea news"

Transkriptio

1 nordea International private banking Investmentnews nr 103 syyskuu 2012 Markkinatilanne Ilmapiiri sijoittajien keskuudessa on kohentunut merkittävästi kolmannen neljänneksen aikana. Tästä voimme kiittää EKP:n ehdotuksia euroalueen velkakriisin helpottamiseksi sekä odotuksia keskuspankkien uusista elvytystoimista. Viimeksi mainittu koskee etenkin Yhdysvaltoja, jossa keskuspankki on nyt toiminut odotusten mukaisesti. Tämän kehityksen perusteella olemme nostaneet osakkeet ylipainoon. Yleiskatsaus Yhdysvaltain taloudesta saadaan yhä ristiriitaisia signaaleja. Monet viimeaikaiset raportit Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat olleet myönteisiä. Ratkaisevat työllisyystiedot ovat kuitenkin olleet odotettua heikompia, ja siksi keskuspankki on päättänyt toteuttaa uusia elvytystoimia. Muualla maailmassa Kiinan talouskasvun hidastuminen näyttää tasaantuneen viime aikoina, mutta Euroopan talousnäkymät ovat edelleen vaisut. Euroalueella huomio kohdistuu siihen, miten Espanja ja Italia vastaavat EKP:n uuteen valtionvelkakirjojen osto-ohjelmaan. Valuutat Yhdysvaltain talous on edelleen jonkin verran epävarmalla pohjalla mutta kuitenkin paremmassa kunnossa kuin Euroopassa. Olemme siksi kasvattaneet Yhdysvaltain dollarin taktista ylipainoa, vaikka euro elpyikin äskettäin hieman EKP:n uusimpien ehdotusten ansiosta. Myös Tanskan kruunu on ylipainossa. Rahoituspuolella suosittelemme edelleen eurosijoittajia lainaamaan sataprosenttisesti euroina. Joukkolainat Joukkolainat ovat kokonaisuutena edelleen alipainossa. Korkealaatuisten valtionlainojen tuotto on olematon, joten olemme lisänneet jo ennestään merkittävää alipainoa tässä segmentissä. Tilalle olemme hankkineet yrityslainoja, jotka ovat nyt ylipainossa. Myös tanskalaiset kiinteistöluottolainat ja kehittyvät markkinat ovat ylipainossa. Duraatio on tällä hetkellä vertailuindeksejä lyhyempi. Osakkeet Olemme nostaneet osakkeet alipainosta ylipainoon. Maantieteellisessä jakaumassa meillä on nyt ylipaino Manner-Euroopassa. Muut alueet ovat neutraalipainossa lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa, joka on edelleen alipainossa. Eurooppa kokonaisuudessaan on kuitenkin ylipainossa. Sektorijakaumassa sekä rahoitussektori että tietotekniikka on nostettu alipainosta takaisin neutraalipainoon. Teollisuus on sen sijaan laskettu alipainoon. Muilta osin suosimme edelleen päivittäistavarasektoria ja terveydenhuoltoa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordea news Multi-boutique -strategia parantaa sijoitusten tuottoa Absoluuttista tuottoa Verouutisia Espanjasta Yritysten luottamus vakaantuu Entistä parempi ebanking-palvelu 30 Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Lähde: Bloomberg China PMI EC PMI US PMI NORDEA Investment News syyskuu

2 pääkirjoitus EKP:n ja sen pääjohtaja Draghin päätös tukea rajoituksetta lyhyiden valtionlainojen ostoja saattaa osoittautua eurokriisin käännekohdaksi. EKP:n tukeen liittyy ehtoja, joihin apua tarvitsevat maat saattavat suostua tai sitten eivät. Sekä Espanja että Italia ovat ilmaisseet, etteivät ne toistaiseksi halua käyttää tätä mahdollisuutta. EKP on kuitenkin antanut rajoituksettoman sitoumuksensa ja markkinat ovat ottaneet sen erittäin myönteisesti vastaan. Saksan perustuslakituomioistuin poisti tänään (12. syyskuuta) esteet Saksan osallistumiselta Euroopan vakausmekanismiin (EVM). Eurokriisin ratkaisussa näytetäänkin nyt päästyn paljon pidemmälle kuin pitkään aikaan. Viranomaiset ja poliitikot ovat alkaneet osoittaa tarvittavaa sitoutumista ryhtymällä todellisiin toimiin. Kriisin ratkaisu näyttää nyt huomattavasti todennäköisemmältä kuin viime aikoina. Matkalla on kuitenkin vielä mutkia, ja talouskasvu on todennäköisesti parhaimmillaankin hyvin hidasta lähitulevaisuudessa. Talouspolitiikka jatkunee kireänä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mikä heikentää kysyntää. Kasvu näyttää hiipuvan myös kehittyvissä maissa, Kiina mukaan lukien. Näin ollen korot pysyvät matalina eikä inflaatiosta ole huolta lähiaikoina. Osakkeet kehittyvät todennäköisesti melko hyvin, kun epävarmuus markkinoilla on hälventynyt. Riskittömien valtionlainojen ja pankkitalletusten tuotto pysyy kuitenkin lähellä nollaa ja vähäisenkin inflaation jälkeen reaalituotto jäänee välillä jopa negatiiviseksi. Enemmän tuottoa ja riskiä haluaville sijoittajille parhaat vaihtoehdot ovat todennäköisesti high yield -lainat / yrityslainat ja/tai osakkeet. Jos haluat, että huolehdimme sijoitussalkustasi puolestasi, suosittelen Multi-Manager -konseptia, jonka esittelimme Investment Newsin viime numerossa. Multi-Manager -salkkuun valitaan eurooppalaisen sijoitusrahaston joukosta noin parasta huolellisen arvioinnin perusteella. Salkulle voi valita konservatiivisen, tasapainoisen tai aggressiivisen riskiprofiilin. Konsepti on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien ja sen tuotto on ollut houkutteleva. Tämän pienen mainospalan myötä toivotan kaikille lukijoillemme mukavaa syksyä. Terveisin Jhon Mortensen Editor: Tämä julkaisu on laadittu ja hyväksytty Isossa-Britanniassa vuonna 2000 annetun rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevan lain (Financial Services and Markets Act) 21 pykälän tarkoituksessa. Julkaisun laatija on Nordea Bank S.A. (Nordea), jota valvoo Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (www. cssf.lu) ja jota koskevat rajoitetusti Ison-Britannian rahoitusvalvontaviranomaisen (Financial Services Authority) määräykset. Julkaisua ei ole tarkoitettu mitään tiettyä rahoitusinstrumenttia koskevaksi tarjoukseksi, suositukseksi tai sijoitusneuvonnaksi, eikä se ole sellainen. Julkaisussa ei oteta huomioon kenenkään tietyn julkaisun vastaanottajan erityistä taloudellista tai verotuksellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai velkoja, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitetta ja -aikaa tai riskiprofiilia ja mieltymyksiä. Kaikki julkaisun sisältämät näkemykset ja ennusteet on annettu hyvässä uskossa, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja saattavat olla voimassa vain julkaisupäivänä. Siltä osin kuin julkaisu perustuu muualta kuin Nordeasta lähtöisin oleviin tietoihin tai sisältää tällaisia tietoja, Nordea on arvioinut nämä lähteet luotettaviksi mutta ei voi taata ulkopuolisten tietojen oikeellisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä. Erityisesti sijoituksia koskeviin mahdollisiin riskeihin liittyvissä seikoissa tulisi aina kääntyä taloudellisen neuvonantajan tai veroneuvojan puoleen. Nordea ei vastaa mistään sijoittajan kärsimästä tappiosta, joka aiheutuu tämän julkaisun perusteella tehdystä sijoituspäätöksestä. Tämän julkaisun jakelija voi olla Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, jota valvova viranomainen on sveitsiläinen Financial Market Supervisory Authority (www.finma.ch). Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa sovellettavien tekijänoikeuslakien nojalla monistaa, valokopioida tai muuten kopioida. Nordea Bank S.A. 562, Rue de Neudorf (PO Box 562) L-2015 Luxembourg Puh RCSL B Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Switzerland Puh Reg.no. CH Zürich

3 kokonaiskuva Poikkeuksellisia toimia Siinä missä euroalueen hallitukset ovat selvästikin epäonnistuneet velkakriisin ratkaisussa, Euroopan 30 keskuspankki on toiminut aktiivisesti. Aiemmin Mar-06 EKP toteutti Aug-07 pitkäaikaisia Dec-08 rahoitusoperaatioita May-10 Sep-11 käteispulasta kärsivien pankkien pelastamiseksi ja tarjosi rahoitusmarkkinoille Jan-13 China PMI runsaasti EC PMI US likviditeettiä. PMI Nyt EKP:llä on mekanismi, jolla on kaikkia aiempia yrityksiä paremmat mahdollisuudet helpottaa kriisiä. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi esitteli 6. syyskuuta uuden ohjelman kriisin ratkaisemiseksi. Tarkoituksena on ostaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden valtioiden liikkeeseenlaskemia lainoja, mikäli maat sitoutuvat noudattamaan annettuja ehtoja. Suunnitelman mukaan apua tarvitsevien maiden pitää esittää virallinen pyyntö saada taloudellista apua Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV). Tämän jälkeen ERVV ostaa näiden maiden liikkeeseen laskemia lainoja suoraan liikkeeseenlaskijoilta ensimarkkinoilla. EKP:llä ei ole tällä hetkellä valtuuksia tällaisiin ostoihin. EKP ostaa sen jälkeen näitä lainoja yksityisiltä sijoittajilta ja yhteisösijoittajilta jälkimarkkinoilla, ja steriloi ostojen vaikutuksen rahan tarjontaan vetämällä vastaavan summan pois rahamarkkinoilta. Suunnitelman mukaisessa rajoittamattomassa osto-ohjelmassa (outright monetary transactions, OMT) keskitytään lyhyisiin, alle kolmivuotisiin valtionvelkoihin. Velkakirjat ovat samanarvoisia muiden velkojen kanssa (pari passu), eli niillä ei ole etuoikeusasemaa. Apua pyytävän maan uudistusten edistymistä tarkastellaan yhteistyössä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa, jotta voidaan varmistaa, että maat noudattavat OMT:n ehtoja. Eksyneet lampaat takaisin laumaan Ehtojen asettaminen ei ole uutta. Kreikka, Irlanti ja Portugali joutuvat jo nyt noudattamaan troikan eli EU:n, EKP:n ja IMF:n asettamia uudistusohjelmia. Erityisesti Espanja ja Italia ovat tähän mennessä vastustaneet ulkopuolelta tulevia uudistusvaatimuksia. Ne ovat väittäneet jo ryhtyneensä omissa maissaan riittäviin toimiin taloudellisen vakauden palauttamiseksi. Tähän saakka tulokset ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi. Poikkeukselliset toimet siivittävät osakkeita 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 Apr-12 Apr-12 May-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 EuroStoxx 50 Yksinäinen toisinajattelija liika on kuitenkin liikaa 1,340 Saksan 1,320 keskuspankki on ainoa, joka on avoimesti 1,300 kritisoinut Draghin suunnitelmaa ja 1,280 kyseenalaistanut sen lainmukaisuuden, sillä 1,260 EKP:n 1,240 perustehtävä on yksinkertaisesti inflaation kurissapito. 1,220 EKP:n mukaan poikkeuksellisia 1,200 toimia kuitenkin tarvitaan nykytilanteessa ja 1,180 OMT:n 1,160 kaltaiset rahoitusoperaatiot ovat EKP:n perussäännön 1, artiklan mukaisia. Tällä perusteella Apr-12 Apr-12 May-12 May-12 Jun-12 Jul-12 EKP:llä on mielestään valtuudet OMT-operaatioihin. Jul-12 Aug-12 Sep-12 MSCI World Equities EKP:n rooli euroalueen velkakriisin ratkaisussa on jatkossakin erittäin keskeinen. Uusin ehdotus tukee keskuspankin uskottavuutta markkinoilla. OMT:t eivät helpota alueellisten talouksien ongelmia, ja ne saattavat jopa vaikeuttaa tilannetta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä toteutettavien uudistusten luonteesta riippuen. Ne ovat kuitenkin selvästi askel oikeaan suuntaan, mutta niiden teho riippuu siitä, miten nopeasti poliitikot toimivat. Aika on nyt luksusta, johon euroalueella ei ole enää varaa. Lähde: Bloomberg Vaikka Draghi näyttää kannustavan Espanjaa ja Italiaa liittymään joukkoon, EKP:n viesti näille maille on itse asiassa se, että lisää taloudellista apua ei ole tulossa, elleivät maat suostu rahoituksen ehtoihin. Vaikka aloite OMT:n käyttöön on apua pyytävien maiden käsissä, niillä ei todellisuudessa ole juuri muuta mahdollisuutta kuin noudattaa ehtoja. Siksi EKP:n tarjoama vaihtoehto ei ole niinkään ota tai jätä tämä tarjous vaan ota tämä tarjous tai jätä euroalue. NORDEA Investment News kesäkuu

4 joukkolainat ja valuutat Keskuspankeilla päärooli Yhdysvaltain keskuspankki on vihdoin käynnistänyt kolmannen elvytysohjelmansa. Se on myös ilmoittanut pitävänsä korot matalina aiemmin kerrottua kauemmin. Aiemmin oli ilmoitettu, että korot pysyvät matalina vuoden 2014 loppuun saakka ja nyt ajankohdaksi on ilmoitettu vuoden 2015 puoliväli. Samaan aikaan EKP on kertonut uudesta euroalueen vaikeuksiin joutuneita maita auttavasta valtionvelkojen osto-ohjelmasta, johin liittyy ehtoja. 15% 13% Talouskasvu jäi Yhdysvalloissa 1,7 prosenttiin toisella neljänneksellä. Lisäksi maan työmarkkinatilanne on heikko (uusia työpaikkoja syntyi elokuussa , kun odotettu määrä oli ). Tämän vuoksi keskuspankki on nyt ilmoittanut uudesta elvytysohjelmasta (QE3), jossa se ostaa kuukausittain 40 miljardin dollarin arvosta kiinteistövakuudellisia arvopapereita. Ostot käynnistyvät heti. Yhdysvaltain keskuspankki on myös luvannut pidentää Operation Twist -ohjelman voimassaoloa tämän vuoden 7% lopusta, jos tilanne niin vaatii. Tässä ohjelmassa keskuspankki vaihtaa 30% lyhytaikaisia velkakirjoja pitkäaikaisiin. Näiden toimenpiteiden arvioidaan kasvattavan keskuspankin pitkäaikaisten arvopapereiden omistusta noin 85 miljardilla dollarilla kuukausittain vuoden loppuun saakka. Tämän vuoden jälkeen keskuspankki toteuttaa lisää arvopapereiden ostoja, ellei työmarkkinatilanne kohennu merkittävästi. Euroopassa talouskasvu supistui toisella neljänneksellä 0,5 %. Lisäksi työttömyys kasvaa edelleen Euroopassa. Euroalueen työttömyysprosentti on 11,3, eikä toivoa paremmasta ole 10% lähiaikoina näkyvissä. 47% 6% Tämän vuoksi poliitikot eivät ole EU-tasolla Europe yhtä voimakkaasti Bonds kuin aiemmin kiristämässä finanssipolitiikkaa, sillä se heikentäisi jo entisestään vaisuja 25% kasvunäkymiä. Saksan perustuslakituomioistuin 59% on nyt hyväksynyt Euroopan vakausmekanismin (EVM), joka tulee voimaan myöhemmin tänä vuonna. EVM korvaa nyt käytössä olevan Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen (ERVV), jonka voimassaolon on määrä päättyä viimeistään ensi vuoden kesäkuussa. EVM tarjoaa apua heikoille euromaille, kuten esimerkiksi Espanjalle, joka tarvitsee suuria summia pankkisektorinsa pääomittamiseen. 45% 14% Equity Cash US Japan Emerging Markets Yhdessä näiden toimenpiteiden odotetaan tukevan taloutta keskipitkällä aikavälillä, mikä johtaa todennäköisesti vuoden 2013 kasvuennusteiden oikaisuihin parempaan suuntaan. Joukkolainajakauma Pidämme joukkolainat alipainossa suhteessa vertailuindeksiin ja niiden duraatio on vertailuindeksin duraatiota lyhyempi. Meillä on tällä hetkellä suuri alipaino valtionlainoissa ja ylipaino tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa. Lisäksi olemme viime aikoina kasvattaneet yrityslainaomistuksia, mikä on nostanut tämän segmentin ylipainoon. Valtionlainoissa olemme vähentäneet omistuksiamme euroalueella ja hankkineet dollarimääräisiin etuoikeutettuihin lainoihin sijoittavan rahaston osuuksia, sillä uskomme yhdysvaltalaisyritysten tarjoavan vakaata tuottoa. Valuutat Olemme kasvattaneet Yhdysvaltain dollarin ylipainoa, sillä odotamme sen vahvistuvan viimeaikaisen heikon kehityksen jälkeen. Eurooppaan nähden myönteiset kasvunäkymät tukevat Yhdysvaltain dollaria ja euron odotetaan kääntyvän jälleen laskuuralle vuoden lopulla. Pohjoismaissa Ruotsin kruunu ja Norjan kruunu ovat heikentyneet viime aikoina, kun inflaatio ja kasvu ovat hidastuneet kummassakin maassa odotettua enemmän. Ruotsissa on jopa laskettu korkoa 0,25 prosenttiyksikköä 1,25 prosenttiin. Molemmat valuutat ovat palanneet tarkkaan määriteltyyn vaihteluväliin suhteessa euroon. Odotamme niiden pysyvän vaihteluvälissä lähiaikoina. Näistä kahdesta valuutasta suosimme Norjan kruunua maan suotuisien kasvunäkymien ja korkoerojen ansiosta. sijoitukset rahoitus trendiennusteet viitelainojen tuotot ja odotukset SEK DKK EUR NOK % Euro nyt EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY kk ennuste nyt USA 10 vuotta kk % EUR saksa 10 vuotta kk 0.25 britannia 10 vuotta kk kk ennuste nyt ruotsi 10 vuotta kk 0.69 tanska 10 vuotta kk norja 10 vuotta kk kk ennuste 4 NORDEA Investment News syyskuu 2012

5 osakkeet 2,600 2,500 2,400 Kurssilasku kannattaa hyödyntää 2,300 2,200 2,100 Vaikka yritysten tulosnäkymät ovat kaukana parhaasta 2,000 mahdollisesta, lupaukset EKP:n uusista toimista voivat houkutella rahaa takaisin osakkeisiin. Siksi Apr-12 olemme Apr-12 korvanneet May-12 May-12 varovaisen Jun-12 Jul-12 osakenäkemyksemme Jul-12 Aug-12 Sep-12 myönteisemmällä näkemyksellä. Maantieteellisesti uskomme Euroopan tarjoavan enemmän nousupotentiaalia kuin EuroStoxx 50 Yhdysvaltojen. Kevät oli suhteellisen epävarmaa aikaa osakemarkkinoilla. Erityisen haastava kuukausi oli toukokuu, jolloin MSCI World -indeksi laski 9 %. Kesä taas sujui huomattavasti vahvemmissa merkeissä. Markkinat laskivat alimmilleen kesäkuun alkupuolella, jonka jälkeen ne kääntyivät nousuun. Kesäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana yhdysvaltalaiset osakkeet nousivat 7 % ja Eurostoxx 50 -indeksi kipusi 15 %. Nousu johtui etenkin Euroopassa suurelta osin viitteistä keskuspankin uusista tukitoimista, ei niinkään yritysten uutisista, jotka olivat edelleen melko huonoja. Strategian muutos Hyödynsimme toukokuun korjausliikkeen ja kasvatimme osakkeiden painoa. Emme kuitenkaan palauttaneet niitä neutraalipainoon vaan päätimme pitää osakkeet pienessä alipainossa. Jälkiviisaasti ajatellen tämä oli virhe, sillä aliarvioimme markkinoiden elpymispotentiaalin kesän aikana. Puolustuksena voidaan sanoa, että olimme huolissamme yritysten heikkenevistä tulosnäkymistä. Positiiviset yllätykset olivatkin toisen neljänneksen tuloskaudella vähissä Atlantin molemmilla puolilla. Tämä ei kuitenkaan ilmeisesti herättänyt liikaa huolta markkinoilla. Sijoittajat päättivät sen sijaan keskittyä EKP:n vihjauksiin rahapolitiikan keventämisen jatkosta. EKP kertoi syyskuun alussa uudesta suunnitelmasta ostaa rajoittamaton määrä lyhytaikaisia valtionlainoja, mikäli niiden liikkeeseenlaskijavaltiot täyttävät tietyt ehdot. Tämä on mielestämme myönteistä, sillä ostot vähentävät selvästi euroalueeseen liittyviä riskejä. Velkakriisi on ollut sijoittajille suuri huolenaihe, joten EKP:n uusi suunnitelma voi muuttaa pelin suunnan ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi päätimme lieventää negatiivista näkemystämme osakkeista ja nostimme osakkeet ylipainoon. Pitkällä aikavälillä pidämme edelleen osakemarkkinoiden osingonmaksukyvystä, joka on houkutteleva korkealaatuisista joukkolainoista tällä hetkellä saatavaan suhteelliseen heikkoon tuottoon verrattuna. Keskuspankit tukevat elpymistä 1,340 1,320 1,300 1,280 1,260 1,240 1,220 1,200 1,180 1,160 1,140 Apr-12 Apr-12 May-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 MSCI World Equities Maantieteellisiä muutoksia Yleisen osakejakauman muutoksen lisäksi teimme joitakin muutoksia myös aluejakaumaan. Olemme tähän saakka pitäneet Yhdysvaltojen ja Euroopan painot samoina, vaikka Yhdysvallat on selvästi ollut markkinoiden suosikki. Suosikin viitta on johtunut pitkälti Yhdysvaltain asemasta turvasatamana, kun taas Euroopassa epävarmuus on sitkeästi jatkunut. Nyt kun tämä epävarmuus on, ainakin väliaikaisesti, siirtynyt taka-alalle EKP:n tuoreimpien toimien ansiosta, uskomme kuitenkin, että sijoittajat saattavat siirtää varojaan Yhdysvalloista Eurooppaan. Siksi nostimme Euroopan ylipainoon. Päätös perustuu houkutteleviin arvostuksiin ja suuriin osinkotuottoihin. Yhdysvallat on nyt vastaavasti alipainossa. Uskomme Yhdysvaltain kärsivän jonkin verran ainakin suhteellisesti turvasatama-aseman tuomien varojen paluusta Eurooppaan. Lähde: Bloomberg NORDEA Investment News syyskuu

6 omaisuuslajijakauma Pohjois-Amerikka Pohjoismaat Eurooppa 15% 15% 15% 45% 45% 14% 14% 7% 7% 45% 14% 15% 45% 30% 7% 30% 14% 7% 30% 30% Kehittyvät markkinat Japani Seuraava pysäkki: Espanja Euroopassa on selviydytty monista vaikeuksista kesäkuussa ilmestyneen Investment Newsin edellisen numeron jälkeen. Euroopan keskuspankki on ottanut käyttöön velkakirjojen osto-ohjelman, Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksen mukaan Saksa voi hyväksyä Euroopan pysyvän vakausmekanismin (EMV), Euroopan komissio on esittänyt alustavan ehdotuksensa yhteiseksi Euroopan pankkiunioniksi ja EUkomission puheenjohtaja Barroson mukaan on pyrittävä kansallisvaltioiden liittovaltioon. tasapainoinen salkku 34% 34% 13% 13% 13% NEUTRAALI Osakkeet 50% JVK Käteinen 10% 53% 47% 13% 53% SUOSITUKSET 9% 9% 10% 5% 5% 6% 62% 10% 47% 6% JVKBonds Bonds Osakkeet Bonds 24% Käteinen 24% 25% 25% Equity Cash Equity Equity Cash Cash Equity Cash osakesalkku NEUTRAALI Eurooppa (sis. Pohjoismaat) 60% us 25% Japani 5% Kehittyvät markkinat 10% Europe Europe Europe Eurooppa US Japani Kehittyvät markkinat US US Japan Japan Emerging Markets Markets Suosittelemme pientä ylipainoa osakkeissa, alipainoa joukkolainoissa ja pientä ylipainoa käteisessä. Osakkeissa 100% Eurolemme kasvattaneet sijoituksia Manner-Eurooppaan 100% EUR ja siirtäneet koko 100% Euroopan pieneen ylipainoon (vaikka pidämmekin Ison- 100% EUR Britannian edelleen alipainossa). Muut alueet ovat yleisesti neutraalipainossa. Sektoreista pidämme euroalueen rahoitussektorin pienessä ylipainossa, 100% 100% EUR EUR 100% 100% Euro Euro minkä seurauksena koko rahoitussektori on neutraalipainossa. Olemme myös nostaneet IT-sektorin painon neutraaliin ja laskeneet vastaavasti teollisuuden alipainoon. Valuutoissa olemme kasvattaneet Yhdysvaltain dollarin painoa pienenä suojauksena osakemarkkinoiden mahdollisen notkahduksen varalta. Joukkolainoissa ylipainotamme tanskalaisia kiinteistöluottolainoja ja yrityslainoja, joiden luottoluokitus on suhteellisen matala, ja pidämme myös duraation alipainossa. Pidämme euroalueen valtionlainat edelleen alipainossa. 62% 59% 59% Europe US Japan US Emerging Markets Japan Emerging Markets Hollannissa äskettäin pidettyjä vaaleja seurattiin kiinnostuneina, sillä EU:ta kannattavien ja vastustavien puolueiden kamppailu oli kiihkeää. Nykyinen pääministeri Rutte ja hänen liberaalipuolueensa (VVD) voittivat. Liberaalit saivat 41 paikkaa (ennen vaaleja 31) 150-paikkaisesta parlamentin alahuoneesta. Vaikka uutta hallitusta ei ole vielä muodostettu, vaalit olivat selvä voitto euromyönteisille puolueille ja myös EU:n virkamiehille, jotka pyrkivät säilyttämään euron ja yhtenäistämään Eurooppaa entistä vahvemmin. Euroalueen kriisiä ei tietenkään ole vielä ratkaistu. Euroopalla on edessään pitkä heikon tai miinusmerkkisen kasvun kausi, velkaa on vieläkin liian paljon ja budjettivajeita on pienennettävä. Luottamuksen palauttamiseksi tarvittavien uudistusten toteuttaminen vie aikaa. Vaikka Eurooppa onkin jo päässyt tässä suhteessa pitkälle, EKP:n uusi velan vähentämiseen tähtäävä mekanismi sisältää ehtoja: apua kaipaavien euromaiden on pyydettävä sitä itse ja oltava valmis hyväksymään troikan (EU, EKP ja IMF) määräämät ehdot. Tätä kirjoitettaessa mikään maa ei ole vielä pyytänyt virallisesti apua. Markkinoilla odotetaan kuitenkin Espanjan esittävän lopulta avunpyynnön tämänhetkisestä päinvastaisesta vakuuttelusta huolimatta, ja uskomme, että Espanja saattaa parhaillaan neuvotella ehdoista ennen virallisen avunpyynnön esittämistä. Markkinat ovat reagoineet myönteisesti tuoreimpiin uutisotsikoihin. Olemmekin siirtäneet osakkeet alipainosta pieneen ylipainoon, sillä sijoitusympäristö on nyt aiempaa suotuisampi riskisijoituksille. Emme kuitenkaan suosittele tällä hetkellä suurta ylipainoa osakkeissa, sillä markkinat ovat edelleen riippuvaisia likviditeetistä. Jos kurssinousu perustuu likviditeettiin ennemmin kuin todelliseen talouskasvuun, sillä on tapana hiipua nopeasti. 6 NORDEA Investment News syyskuu 2012

7 nordea news Multi-boutique -strategia parantaa sijoitusten tuottoa Nordealla on käytössään parhaat omien maantieteellisten alueidensa ja markkinasegmenttiensä asiantuntijat, minkä ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tuottoja kasvattavaa lisäarvoa. Nordea Investment Funds S.A. Luxemburgissa toimiva Nordea Investment Funds S.A. (NIF) on luonut multi-boutique -strategian, jossa käytetään sekä yhtiön sisäisiä että ulkopuolisia tiimejä, jotka ovat asiantuntijoita jollakin tietyllä alueella. Tämä strategia voi tuoda kilpailuetua ja johtaa viime kädessä muita parempaan tuottoon. Sisäisiä tiimejä ovat pohjoismaiset tiimimme, teemaan perustuvan sijoittamisen asiantuntijat ja monen eri omaisuuslajin ammattilaiset. Kaikki niistä ovat tehneet keskimääräistä parempaa tuottoa omilla alueillaan. NIF on myös ryhtynyt yhteistyöhön eräiden maailman johtavien salkunhoitajien kanssa. Alla on kaksi esimerkkiä sisäisten ja ulkopuolisten tiimien menestyksekkäästä käytöstä. Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund Rahaston tuotto on ollut erinomainen ja se on sijoittunut jatkuvasti parhaan neljänneksen joukkoon omassa Morningstar-luokassaan (pohjoismaiset osakkeet), jossa sillä on viisi tähteä. Rahaston osakepoiminta perustuu perustekijöiden arvostukseen ja bottomup-periaatteeseen. Salkunhoitaja valitsee näiden perusteella tiettyjä kriteerejä käyttäen osakkeet, joiden odotetaan kehittyvän hyvin tulevaisuudessa. Kriteerejä ovat esimerkiksi houkutteleva arvostus, positiivinen tuloskehitys ja positiiviset uutiset. Rahastoon liittyy kaksi tekijää, jotka tekevät siitä erityisen kiinnostavan sijoittajien näkökulmasta: osakeanalyytikot keskittyvät yleensä suurten yhtiöiden likvideihin osakkeisiin ja pienet yhtiöt jäävät syrjään, jolloin niiden tarjoamat sijoitusmahdollisuudet jäävät usein huomaamatta. Rahasto sijoittaa markkinoilla, jotka salkunhoitaja tuntee läpikotaisin, joten hän saa kotikenttäetua Pohjoismaihin sijoittaviin kilpailijoihin nähden. Rahasto kiinnostaa erityisesti sijoittajia, jotka haluavat sijoittaa osan varoistaan kaikkein lupaavimpiin pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin yhtiöihin osana hyvin hajautettua salkkua. External Boutiques Internal Boutiques Nordea Swedish FI Team Nordea Swedish Equity Team Nordea Danish Equity Team Internal Boutiques Nordea Norwegian FI Team Nordea Norwegian Equity Team Nordea FI Corporate Team Nordea TIP Team Nordea Danish FI Team Internal Boutiques Nordea Multi Assets Team Nordea European Small & Mid Cap Team Nordea Nordic Equity Team Internal Boutiques Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Kehittyvien markkinoiden yrityslainamarkkinat ovat nyt kokonsa puolesta rinnastettavissa Yhdysvaltojen high yield joukkolainamarkkinoihin. Tämän nopeasti kasvavan alueen seuraaminen vaatii paljon resursseja ja sijoitustiimien tehokasta yhteistyötä. Vahva osaaminen maa- ja yhtiöanalyysien laatimisessa on välttämätön parhaita sijoituskohteita valittaessa. Nordea on valinnut rahaston hoitajaksi T. Rowe Pricen Emerging Market Corporate Bond tiimin sen kokemuksen ja vahvojen näyttöjen perusteella. Absoluuttista tuottoa Tämän vuoden vaikeassa markkinatilanteessa kaksi sijoitusratkaisua on tuottanut hyvää absoluuttista tuottoa: Dantrust II ja Nordea International Private Bankingin Multi-Manager -salkunhoitoratkaisu. Multi-Manager-salkunhoitoratkaisu on hyvä esimerkki Nordean avoimesta sijoitusarkkitehtuurista. Multi-Manager -tiimimme analysoi yli rahastoa löytääkseen parhaat salkunhoitajat. Tiimi muodostaa valinnan pohjalta salkut, joihin sisältyy sopiva valikoima kolmeen riskiluokkaan kuuluvia rahastoja: konservatiivinen, tasapainotettu ja aggressiivinen. Vuoden alusta multi-managerin tuotto on ollut näissä riskiluokissa 5,7%, 6,7% ja 7,5% ( ). Dantrust II tarjoaa velkasijoituksen tanskalaisiin kiinnitysluottolainoihin. Tämä sijoitus sopii keskipitkällä aikavälillä sijoittaville riskitietoisille sijoittajille, jotka hakevat keskimääräistä parempaa tuottoa tämänhetkisessä matalien tuottojen tilanteessa. Rahaston sijoitusstrategiassa pyritään ennen kaikkea hyötymään tanskalaisten kiinteistöluottolainojen ja lyhyiden korkojen välisestä korkoerosta. Tämä strategia on ollut toistaiseksi erittäin onnistunut tänä vuonna: Dantrust II -rahaston tuotto vuoden alusta oli 13,6 % ( ). Nordean multi-boutique -strategia Tähän aineistoon sisältyy markkinointimateriaalia, eikä aineistoa ole laadittu sijoitustutkimuksen puolueettomuutta koskevien säännösten mukaisesti. Aineistoa ei myöskään koske minkäänlainen kaupankäyntikielto ennen sijoitustutkimuksen julkaisemista. Sijoitukset rahastoon on tehtävä voimassa olevan rahastoesitteen perusteella. Rahastoesitteen voi pyytää maksutta sijoitusjohtajalta Nordea Bank S.A.:sta (Luxemburg). Tässä annetut tiedot perustuvat rahastoesitteeseen. Aineisto on laadittu Nordean eturistiriitoja koskevien periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat saatavilla Internetissä osoitteessa com/mifid. Morningstar Direct, luokka Nordic Equity. Data: Aiempi arvonkehitys ei ole luotettava osoitus rahaston tulevasta tuotosta eikä sijoittaja vältämättä saa koko sijoittamaansa pääomaa takaisin. Osakkeiden arvo voi vaihdella suuresti rahaston sijoituspolitiikan vuoksi eikä niiden arvoa voida taata.

8 nordea news Verouutisia Espanjasta Espanjan hallitus on ryhtynyt useisiin toimiin verotulojen kasvattamiseksi. Varallisuusvero otettiin uudelleen käyttöön, ja henkilöverotusta sekä pääomatuloverotusta kiristettiin tuntuvasti. Lisäksi käyttöön on otettu väliaikainen verohuojennus aiemmin ilmoittamattomalle omaisuudelle. Verohuojennus on voimassa 30. marraskuuta 2012 saakka. Uusimpana toimenaan Espanjan hallitus kiristi lyhytaikaisten myyntivoittojen verotusta huomattavasti. Lyhytaikaisia myyntivoittoja ovat voitot, jotka realisoituvat, kun omaisuutta myydään vuoden sisällä sen hankkimisesta. Näiden säännösten voimaantulon jälkeen lyhytaikaiset myyntivoitot katsotaan vuodesta 2013 lähtien henkilökohtaiseksi tuloksi, jota voidaan verottaa enimmillään 56 % joillakin alueilla. Tätä kirjoitettaessa uusien säännösten voimaantuloa ei ole vielä vahvistettu, mutta ilmoituksen perusteella vaikuttaa siltä, että ehdotetut muutokset kattaisivat vain henkilökohtaisesti omistetut arvopaperit. Näin ollen esimerkiksi sijoitussidonnaiseen vakuutukseen sijoitetut varat eivät olisi uusien säännösten alaisia, eli niiden verotus säilyisi nykyisellään ja vain takaisinostettuja varoja verotetaan. Mikäli haluat saada lisätietoja mahdollisista verotehokkaista ratkaisuista, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi. Perustietoja MYYNTIVOITTOVERO Vuodesta 2013 lähtien verotus riippuu omistusajasta: joukkolainat/osakkeet/rahasto-osuudet, jotka myydään vuoden kuluessa hankkimisesta: nettomääräiset myyntivoitot katsotaan henkilökohtaisiksi tuloiksi (veroprosentti joillakin alueilla enimmillään 56) kaikissa muissa tapauksissa saadut nettomääräiset myyntivoitot katsotaan pääomatuloiksi, joiden veroprosentti on enimmillään 27 (vuoden 2012 tiedot). VEROHUOJENNUS Vaihtoehto perusmenettelylle, jossa ilmoitus tehdään vapaaehtoisesti 10 prosentin vero vuosina saaduista tuloista ja myyntivoitoista Perintöveroa, lahjaveroa, arvonlisäveroa ja varallisuusveroa koskee ainoastaan perusmenettely (vapaaehtoinen ilmoitus) Koskee varoja ja/tai oikeuksia, jotka on omistettu viimeistään vuoden 2010 lopussa Ei rangaistuksia Perusmenettelyä on aina käytettävä vuoden 2011 ilmoituksissa Nordea toimittaa tarvittaessa vero- ja omaisuusraportit vuosilta SIJOITUSSIDONNAINEN VAKUUTUS Ei tuloverotusta Espanjassa ennen takaisinostoa Ei ole varallisuusveron alainen, jos on rakenteeltaan oikeanlainen (peruuttamaton edunsaajamääräys) Joustavat sijoitusmahdollisuudet ja edunsaajamääräykset Sijoitusjohtaja hoitaa valtakirjalla Ei veroa, jos muutat pois Espanjasta Verouutisia Entistä parempi ebanking-palvelu Nordea private ebanking -palvelun päivityksen johdosta tilienne hallinta verkossa helpottuu. Uusia ominaisuuksia Nordea private ebanking -palvelua on parannettu. Nyt sinun on entistä helpompi hoitaa tilejäsi verkossa. Seuraavat uudet ominaisuudet on kehitetty suurelta osin käyttäjiltä saadun palautteen perusteella: parannettu mobiilipankki ja yhteensopivuus käyttäjät voivat nyt kirjautua ebanking-palveluun mieltymystensä mukaisesti ja milla tahansa laitteella (esim. taulutietokoneella kuten ipadilla). Lisäksi olemme testanneet ebanking-palveluamme useilla suosituilla selaimilla, kuten Internet Explorer, Firefox ja Safari, sekä Windows- että Apple Mac -laitteilla. entistä parempi ja käyttäjäystävällisempi kirjautuminen. entistä parempi sijoitusarkisto säilytysaikaa on pidennetty 24 kuukauteen. entistä helpommin tietoa salkuista yhtiöitä koskevat tiedot, kaaviot ja historiatiedot ovat entistä helpommin saatavilla uusien valikoiden kautta. entistä turvallisempi palvelu palvelinten ja infrastruktuurin parantamisen lisäksi olemme panostaneet entistä parempaan turvallisuuteen. Käyttäjä esimerkiksi kirjataan nyt automaattisesti ulos tietyn ajan kuluttua, jos istunto jää auki. Näiden uusien ominaisuuksien käyttöönoton lisäksi olemme muuttaneet ebanking-palvelun ulkoasua vastaamaan Nordean muita Private Banking -sivustoja. Uskomme, että ebanking-palvelun käyttäjät arvostavat entistä parempaa järjestelmää. Jatkamme palvelun 8 NORDEA Investment News parantamista syyskuu 2012 myös tulevaisuudessa.

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

nr 105 maaliskuu 2013

nr 105 maaliskuu 2013 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea private banking Investmentnews nr 9 Joulukuu 9 Markkinatilanne Omaisuuslajijakaumaa ei ole muutettu edellisen Investment Newsin jälkeen. Ylipainotamme edelleen osakkeita ja vastaavasti alipainotamme

Lisätiedot

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon # 8 6 - TO U KO K U U 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS

INVESTMENTNEWS. Markkinatilanne NORDEA NEWS NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 TOUKO-KESÄKUU 21 Markkinatilanne Ottaen huomioon viimeaikaisen levottomuuden markkinoilla, erityisesti valuuttamarkkinoilla, olemme tehneet strategiseen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014 Kuukausikatsaus huhtikuu 2014 3.4.2014 Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita Yhdysvaltain tilastointi parani maaliskuussa Kiinasta heikkoa makrodataa, uusi vuosi osaselittäjänä

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012

Sisältö. Tilinpäätös 2012 Vuosikertomus 2012 Sisältö Vuosi 2012...4 Norvestia lyhyesti...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin...8 Osakepääoma ja omistusrakenne... 10 Konsernin substanssiarvo...

Lisätiedot

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Kuukausikatsaus huhtikuu 2015 Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Yllätyksellisiä taloustilastoja, mutta maltillisia tasomuutoksia Yhdysvalloissa keskuspankki viivästää koronnostoa EKP aloitti QE ohjelman,

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014 Kuukausikatsaus toukokuu 2014 7.5.2014 Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa Euroopasta ja Yhdysvalloista odotusten mukaisia taloustilastoja, Kiina raportoi yhä pehmeitä lukuja Kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi. Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot. Syyskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi. Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot. Syyskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot Syyskuu 2012 Suomen, Euroopan ja USA:n suhdannekuva on tällä hetkellä edelleen täysin riippuvainen

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan

Hugin & Munin. ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011. Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja - Joulukuu 2011 Kaikesta huolimatta uskomme edelleen Eurooppaan Eurooppaan kannattaa mielestämme edelleenkin sijoittaa pitkällä aikavälillä. Valtioiden velkakriisit

Lisätiedot