Markkinatilanne. Nordea news

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinatilanne. Nordea news"

Transkriptio

1 nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä ja Euroopan pankkisektoria on tuettu vakavasti otettavin keinoin. Nämä molemmat ovat antaneet aihetta varovaiseen optimismiin. Vaikka siirsimme hiljattain joukkolainat ylipainosta neutraalipainoon, elpymisen kestävyyteen kohdistuu edelleen uhkia. Siksi pidämme osakkeet edelleen alipainossa. Yleiskatsaus Maailman talousnäkymät parantuivat selvästi edellisen neljänneksen aikana. Erityisesti Yhdysvallat yllätti jälleen skeptikot, pehmeä lasku on edelleen mahdollinen Kiinassa ja tunnelmamittarit ovat parantuneet huomattavasti jopa Euroopassa. Tulevaisuudessa inflaatio saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, etenkin jos öljyn hinnan nousu jatkuu. Vaikka kasvu onkin lisäksi vakaantumaan päin, sen kestävyys on kaikkea muuta kuin varmaa. Länsimaiden budjettialijäämät ovat edelleen erittäin suuret ja valtioiden on puututtava niihin. Todennäköisimmin tämä tapahtuu kiristämällä finanssipolitiikkaa, mikä saattaa jatkossa horjuttaa kasvunäkymiä. Valuutat Pidämme Yhdysvaltain dollarin edelleen taktisessa ylipainossa ja saatamme kasvattaa ylipainoa, jos suuntaus antaa siihen mahdollisuuden. Rahoituspuolella suosittelemme edelleen eurosijoittajia lainaamaan sataprosenttisesti euroina. Joukkolainat Valtionlainat ovat nyt neutraalipainossa, tanskalaiset kiinteistöluottolainat ja kehittyvien markkinoiden lainat ylipainossa ja yrityslainat alipainossa. Valtionlainasijoituksistamme 80 prosenttia on EUlainoja ja Euroopan investointipankin liikkeeseen laskemia lainoja. Loput ovat Ranskan valtionlainoja. Duraatio on vertailukohteen mukainen. Osakkeet Yritysten tuloskehitys vaikuttaa laimenevan, ja arvostukset ovat tähänastista vähemmän houkuttelevia, vaikka ne edelleen vertautuvatkin suotuisasti eräisiin vaihtoehtoihin, kuten valtionlainoihin. Ainoa ylipainottamamme maantieteellinen alue on kehittyvät markkinat. Japani, Pohjoismaat ja Iso-Britannia ovat neutraalipainossa ja Manner- Eurooppa ja Yhdysvallat alipainossa. Toimialoista energia, perusteollisuus, tietoliikenne ja terveydenhuolto ovat ylipainossa, kun taas yhdyskuntapalvelut, tietotekniikka sekä kulutustavarat ja -palvelut ovat eniten alipainossa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordea news PMI (yritysten luottamus) aiempaa vakaampaa Dantrust II kiinnostava sijoituskohde riskitietoisille, tuottohakuisille sijoittajille Varo huijausviestejä Kiitos luottamuksestanne Nordeaan! PMI 40 China PMI 35 EC PMI 30 Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Lähde: Bloomberg NORDEA Investment News maaliskuu

2 pääkirjoitus Onko Euroopan kriisi ohi? Markkinoiden käyttäytyminen viime kuukausina ja erityisesti osakkeiden suotuisa kehitys antaisivat aiheen uskoa, että kriisin yli on päästy. Euroopan keskuspankin halu tuoda markkinoille likviditeettiä on ollut tärkeää tässä myönteisessä kehityksessä. Muutkin tekijät ovat kuitenkin olleet tärkeitä. Kreikan ongelmien ratkaisu lähenee, tai ainakin ongelmat on saatu rajattua ja rahoitussopimus on allekirjoitettu. Tämä luo realistisia toiveita pitkän aikavälin ratkaisusta. Yleisesti näyttää siltä, että Euroopan poliittisten päättäjien ote on tiukentunut ainakin verrattuna viimeaikaiseen kehitykseen. Moni asia voi tietenkin edelleen mennä pieleen. Uusia kriisejä saattaa tulla ja niitä saatetaan joutua ratkomaan paniikinomaisesti. Voidaan kuitenkin yleisellä tasolla väittää, että suuntana Euroopassa on ongelmien ratkaisu. Mitä tämä tarkoittaa markkinoiden kannalta? Se ei ole tällä hetkellä täysin selvää. Kuten mainittu, osakekurssit ovat nousseet melkoisesti. Nousua on seurannut pieni korjausliike. Viimeaikainen nousu on suurelta osin perustunut likviditeettiin. Jotta osakkeet voisivat nousta vielä lisää kestävällä pohjalla, talouskasvun pitäisi todennäköisesti olla nykyistä näkyvämpää ja varmempaa. Suhtaudumme tulevaisuuteen kuitenkin positiivisesti. Tilanne Euroopassa saattaa tietenkin heikentyä merkittävästi. Tähän voi Kreikan tilanteen lisäksi johtaa myös edelleen herkkä tilanne Portugalissa, Irlannissa, Espanjassa ja Italiassa. Likviditeetin huomattava lisääntyminen on herättänyt joissakin piireissä inflaatiopelkoja. Näkemys on realistinen ja öljyn hinnan nousu tukee sitä. Teollisuudessa on kuitenkin runsaasti kapasiteettia ja työttömyys on laajaa monella sektorilla. Siksi emme näe lyhyellä aikavälillä välitöntä inflaatiovaaraa. Teimme marraskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn. Haluan tässä yhteydessä kiittää kyselyyn osallistuneita asiakkaita arvokkaasta panoksestanne. Kysely on innostanut meitä toteuttamaan useita muutoksia eri osa-alueilla. Jotkut teistä ovat varmasti lukeneet mediasta, että saimme hiljattain uusia asiakkaita Sydbankin Sveitsin toiminnoista, kun pankki päätti lopettaa toimintansa Sveitsissä. Toivotan uudet asiakkaat tervetulleiksi Nordeaan. Toivon, että olette tyytyväisiä tarjoamiimme palveluihin. Katselen tätä kirjoittaessani ikkunasta kirkkaan sinistä taivasta, joka tuo mieleen pian alkavan kevään. Toivon, että myös Euroopalle ja rahoitusmarkkinoille koittaa kevät ja että te, hyvät lukijat, saatte nauttia miellyttävästä kevätajasta. Terveisin Jhon Mortensen Editor: Tämä julkaisu on laadittu ja hyväksytty Isossa-Britanniassa vuonna 2000 annetun rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevan lain (Financial Services and Markets Act) 21 pykälän tarkoituksessa. Julkaisun laatija on Nordea Bank S.A. (Nordea), jota valvoo Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (www. cssf.lu) ja jota koskevat rajoitetusti Ison-Britannian rahoitusvalvontaviranomaisen (Financial Services Authority) määräykset. Julkaisua ei ole tarkoitettu mitään tiettyä rahoitusinstrumenttia koskevaksi tarjoukseksi, suositukseksi tai sijoitusneuvonnaksi, eikä se ole sellainen. Julkaisussa ei oteta huomioon kenenkään tietyn julkaisun vastaanottajan erityistä taloudellista tai verotuksellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai velkoja, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitetta ja -aikaa tai riskiprofiilia ja mieltymyksiä. Kaikki julkaisun sisältämät näkemykset ja ennusteet on annettu hyvässä uskossa, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja saattavat olla voimassa vain julkaisupäivänä. Siltä osin kuin julkaisu perustuu muualta kuin Nordeasta lähtöisin oleviin tietoihin tai sisältää tällaisia tietoja, Nordea on arvioinut nämä lähteet luotettaviksi mutta ei voi taata ulkopuolisten tietojen oikeellisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä. Erityisesti sijoituksia koskeviin mahdollisiin riskeihin liittyvissä seikoissa tulisi aina kääntyä taloudellisen neuvonantajan tai veroneuvojan puoleen. Nordea ei vastaa mistään sijoittajan kärsimästä tappiosta, joka aiheutuu tämän julkaisun perusteella tehdystä sijoituspäätöksestä. Tämän julkaisun jakelija voi olla Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, jota valvova viranomainen on sveitsiläinen Financial Market Supervisory Authority (www.finma.ch). Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa sovellettavien tekijänoikeuslakien nojalla monistaa, valokopioida tai muuten kopioida. Nordea Bank S.A. 562, Rue de Neudorf (PO Box 562) L-2015 Luxembourg Puh RCSL B Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Switzerland Puh Reg.no. CH Zürich

3 kokonaiskuva 65 Maakaasusta vetoapua Yhdysvaltain vallanpitäjillä on vuoden 1973 öljykriisistä lähtien ollut yhteinen unelma. Haaveena PMI on 40 ollut energiaomavaraisuuden palauttaminen. Unelma näyttää pian toteutuvan, sillä kotimainen China PMI öljyntuotanto on korkeimmalla tasollaan kahdeksaan vuoteen ja maakaasun hyödyntämisessä on tehty mullis- 35 EC PMI 30 tavia innovaatioita. Lisäksi energian kysyntä on Mar-06 vähentynyt. Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Yhdysvallat ei ole 1950-luvun alun jälkeen pystynyt itse tuottamaan koko energiatarvettaan. Nyt odotetaan kuitenkin, että omavaraisuus saavutetaan muutaman vuoden kuluessa. Viimeaikaiset tilastot kertovat, että kotimainen energiantuotanto kattaa nyt yli 80 prosenttia maan energiatarpeesta. Luku on suurin 20 vuoteen. Kyseessä ei ole mikään tilapäinen ilmiö, vaan pitkän aikavälin kehitys. Jotkut alan asiantuntijat arvioivat, että Yhdysvallat saattaa pian olla energian nettoviejä ja lisäksi vuoteen 2020 mennessä maailman suurin energiantuottaja. Näin Yhdysvallat ohittaisi Venäjän. Tietä energiaomavaraisuuteen silottaa moni asia. Kotimainen raakaöljyn tuotanto kasvaa vakaasti, joskin merkittävintä lienee maan valtavien liuskekaasuvarantojen hyödyntäminen. Tämän on mahdollistanut hydraulinen murtaminen. Kyseessä on maakaasun porausmenetelmä, jossa maanalaisiin kivikerrostumiin pumpataan suurella paineella nestemäisiä kemikaaleja, vettä ja hiekkaa, jolloin kova paine lohkoo huokoista kiveä. Näin päästään käsiksi polttoainevaroihin, joita ei aiemmin ole voitu hyödyntää. Menetelmää on viime aikoina kehitetty soveltamalla suunnattua porausta, jota käytetään laajalti öljynporauslautoilla. Sen avulla voidaan porata sekä vaakasuoria että pystysuoria reikiä, jolloin kaasun talteenotto voidaan maksimoida. Entistä kehittyneemmän tekniikan ansiosta voidaan myös ottaa uudelleen käyttöön jo käytöstä poistettuja kaasukenttiä. Edullista porausta Yhdysvaltain kaasutuotanto on osittain tämänkaltaisten innovaatioiden ansiosta kasvanut rajusti viime vuosina ja kasvun odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. (Kehitys on näkynyt öljyn ja maakaasun hinnoissa. Hintojen välinen korrelaatio oli suuri vuoden 2008 loppuun saakka. Sen jälkeen raakaöljyn hinta on yli kaksinkertaistunut, kun taas maakaasun hinta on laskenut merkittävästi.) Itse asiassa tuotanto on vuoden 2007 jälkeen kasvanut sellaista vauhtia, että Yhdysvaltain hallinto pohtii maakaasun vientiin tarkoitetun terminaalin rakentamista. Maan uskotaan jopa nousevan maakaasun nettoviejäksi 2020-luvun alkuvuosiin mennessä. Öljyn ja maakaasun hintojen välinen ero Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Myös kuluttajat ovat omalta osaltaan edistäneet Yhdysvaltain energiaomavaraisuutta. Vähän kuluttavien autojen suosio on viime taantuman 11,000 jälkeen kasvanut ja autonvalmistajat ovat 10,500 vastanneet kysyntään. Kuluttajien energia- ja hintatietoisuus 10,000 on ylipäätään lisääntynyt. Tämä on suhteellisesti vähentänyt energian kysyntää. 9,500 9,000 Brent crude oil (LHS) Natural gas (RHS) Merkittävää hyötyä Energiatuotannon 8,500 lisääntyminen herättää luonnollisesti ympäristöön liittyviä huolia, 8,000 mutta sen taloudelliset vaikutukset ovat selvästi positiivisia. Öljyn ja kaasun tuotanto vastaa vain yhtä prosenttia maan BKT:sta, joten se ei ratkaise Yhdysvaltain taloushuolia. Joidenkin analyytikkojen mielestä alan tuotannon kasvu luo kuitenkin jopa miljoona työpaikkaa parin tulevan vuosikymmenen aikana. Lisäksi teollisuus hyötyy maakaasun hinnan laskusta, mikä puolestaan alentaa tuotantokustannuksia ja sitä kautta lisää kilpailukykyä. Samaan aikaan kuluttajien energialaskut pienentyvät, joten rahaa jää käytettäväksi muuhun kulutukseen tai velkojen vähentämiseen. Aiempaa pienempi riippuvuus tuontienergiasta auttaa myös pienentämään Yhdysvaltain kauppataseen vajetta. Lisäksi se vähentää energiantuotantoon liittyvien pelkojen merkitystä Yhdysvaltain ulkopolitiikassa erityisesti kun puhutaan Lähi-idän tilanteesta. Nikkei index Lähde: Bloomberg Feb-11 Apr-11 Jun-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Apr NORDEA Investment News syyskuu

4 joukkolainat ja valuutat Vakaa suunta Lyhyiden korkojen odotetaan pysyvän vakaina keskipitkällä aikavälillä, vaikka EKP nostikin vuoden 2012 inflaatioennustetta. EKP:n viimeaikaiset kolmivuotiset euroalueen pankeille suunnatut rahoitusoperaatiot ovat olleet menestyksekkäitä, joten EKP odottaa talouden vakaantumisen jatkuvan euroalueella. Koronlasku on todennäköinen ainoastaan, jos tilanne heikkenee. 43% 50% 6% 14% sijoitukset 43% 27% 18% 49% Bonds Equity Cash rahoitus EKP nosti vuoden 2012 inflaatioennustetta 2,0 prosentista 2,4 prosenttiin ja vuoden 2013 inflaatioennustetta 1,5 prosentista 1,6 prosenttiin. Tämä jättää niukasti tilaa koronlaskuille lyhyellä aikavälillä. Vuoden 2012 kasvuennusteita on leikattu 0,3 prosentista -0,1 prosenttiin ja vuoden 2013 kasvuennusteita 1,3 prosentista 1,1 prosenttiin. Euroopan uskotaan laajalti olevan nyt taantumassa ja tulevina vuosina on odotettavissa vain hidasta elpymistä. Viimeaikainen energian hintojen nousu on puolestaan vain vähentänyt koronlaskujen todennäköisyyttä elvytyskeinona. Siksi Euroopan talous on edelleen haavoittuvainen. Yhdysvalloissa viimeisen neljänneksen BKT-ennustetta nostettiin 2,8 prosentista 3,0 prosenttiin, mikä on merkki maailman suurimman talouden terveestä vakaudesta. Yksityinen kulutus yllätti positiivisesti, mikä parantaa talousnäkymiä entisestään. Tämä on myös näkynyt osakemarkkinoiden viimeaikaisessa vahvassa kehityksessä. Bonds Equity Cash Yhdysvaltain politiikassa republikaanit valitsevat pian ehdokkaansa marraskuun presidentinvaaleihin. Mitt Romneyn odotetaan tulevan valituksi presidentti Obaman haastajaksi. Romney on liikemies ja Massachusettsin entinen kuvernööri, joka hävisi republikaanien presidenttiehdokkuuden John Europe McCainille vuonna Poliittisesti Yhdysvaltain keskuspankin voidaan olettaa tukevan nykyistä hallintoa. Nyt kun talous osoittaa vakaantumisen merkkejä, keskuspankin lisäelvytys on aiempaa epätodennäköisempää. Japan Emerging Markets trendiennusteet Joukkolainajakauma Joukkolainat ovat neutraalipainossa omaisuuslajijakaumassa. Myös duraatio on neutraali suhteessa vertailuindeksiin. Valtionlainat ovat neutraalipainossa, tanskalaiset kiinteistöluottolainat ylipainossa ja yrityslainat edelleen alipainossa. Korkosijoituksista suosikkejamme ovat EU-lainat, joiden takaajina ovat kaikki 27 jäsenmaata, ja pitkähköt tanskalaiset kiinteistöluottolainat. Valuutat Euroopan velkakriisi on heikentänyt euroa, ja pidämme edelleen Yhdysvaltain dollarin ylipainossa, sillä odotamme näiden kahden alueen suhteellisen kasvun poikkeavan toisistaan yhä enemmän lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Sama koskee korkoeroja. Harkitsemme Yhdysvaltain dollarin ylipainon kasvattamista, jos olosuhteet ovat suotuisat. Pohjoismaissa sekä Ruotsin kruunun että Norjan kruunun kurssi suhteessa euroon on pysynyt kapean vaihteluvälin sisällä. Odotamme tämän jatkuvan myös lähitulevaisuudessa, mutta uskomme kurssien heilahtelevan enemmän loppuvuonna Näistä kahdesta valuutasta suosikkimme on Norjan kruunu, koska maan talous kasvaa positiivisesti ja korkoerot suosivat Norjaa. Rahoitus Suosittelemme edelleen sataprosenttisesti eurosta koostuvaa koria (eurosijoittajille). viitelainojen tuotot ja odotukset SEK DKK EUR NOK 53% % EUR Europe 4 NORDEA Investment News maaliskuu 2012 nyt EUR/D EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK D/JPY kk ennuste nyt A 10 vuotta kk 047 saksa 10 vuotta kk 0.90 britannia 10 vuotta kk kk ennuste nyt ruotsi 10 vuotta kk 2.30 tanska 10 vuotta kk 0.99 norja 10 vuotta kk kk ennuste

5 osakkeet Valmiina hyödyntämään 120 notkahdukset Osakkeet olivat vuoden alussa ylipainossa, mutta 40 olemme vähitellen myyneet omistuksiamme nousevilla Brent crude oil (LHS) markkinoilla ja osakkeet ovat nyt alipainossa. Odotamme 20 kurssien laskevan, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Olemme silloin valmiita ostamaan lisää osakkeita, Natural gas (RHS) 0 sillä uskomme, että aktiivinen varallisuudenhoito on menestyksen avain vuonna Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan Likviditeettiruiskeita Useimmat osakemarkkinat ovat kehittyneet vuoden alusta positiivisesti. Tämä on mielestämme johtunut ennen kaikkea EKP:n eurooppalaisille pankeille tarjoamista avokätisistä rahoitusoperaatioista, jotka ovat auttaneet vähentämään painetta sekä valtionlaina- että yrityslainamarkkinoilla. Tämä taas on vaikuttanut erittäin myönteisesti sijoittajien riskinottohalukkuuteen myös osakemarkkinoilla. Positiviista kehitystä on tukenut myös Yhdysvaltain suhteellisen reippaasti parantunut työllisyys. Katse Japaniin 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 Nikkei index Heikko tuloskehitys Tulokset eivät ole auttaneet markkinoita. Yhdysvalloissa viimeisen neljänneksen tuloksissa oli vähiten myönteisiä yllätyksiä kolmeen vuoteen. On huolestuttavaa, että voittomarginaalit itse asiassa kapenivat viimeisellä neljänneksellä, ja ellei Apple olisi raportoinut erittäin hyvää tulosta, kokonaisluvut olisivat olleet vieläkin heikommat. Analyytikot korjasivat ennusteitaan rajusti alaspäin vuoden jälkipuoliskolla. Olisimme toivoneet, että ennustekorjaukset olisivat tähän mennessä vakaantuneet, mutta negatiivinen kehitys on jatkunut. Viime kuukausina jokaista kymmentä maailman markkinoilla alaspäin korjattua ennustetta kohti vain kuutta ennustetta on korjattu ylöspäin. Tähän mennessä vuoden 2012 tulosennusteet ovat pudonneet maailmanlaajuisesti noin 3 prosenttia. Olemme olleet pitkään sitä mieltä, että tulosodotukset ovat olleet liian suuria, mikä näin jälkiviisaasti vaikuttaa osuneen oikeaan. Nyt kun odotukset hiljalleen laskevat, myönteisten yllätysten pitäisi kuitenkin jatkossa olla hieman todennäköisempiä. 8,000 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 aikavälin ongelmia, kuten epäsuotuisa väestörakenne ja yritysten heikot tulokset. Maan mittava vientiteollisuus on kärsinyt useita vuosia jenin vahvistumisesta. Nyt jeni on kuitenkin alkanut heikentyä. Jos tämä jatkuu myös pitkällä aikavälillä, vaikutukset japanilaisiin osakkeisiin saattavat olla erittäin positiiviset. Tämän lisäksi useimmat sijoittajat ovat pitäneet Japania alipainossa, joten jos asiat kääntyvät maassa parempaan suuntaan, japanilaisten osakkeiden kysyntä saattaa räjähtää. Pidämme Japania tällä hetkellä neutraalipainossa, mutta seuraamme tilannetta tarkasti ja harkitsemme ylipainoa siinä vaiheessa, kun olemme vakuuttuneita siitä, että valuuttakurssi liikkuu oikeaan suuntaan. Lähde: Bloomberg Katse Japaniin Viime kevään järkyttävän tsunamin ja ydinonnettomuuden jälkeen sijoittajat eivät ole juuri osoittaneet kiinnostusta japanilaisiin osakkeisiin. Tähän saattaa kuitenkin olla tulossa muutos. Kun Nikkei 225 -indeksi on noussut vuoden alusta 17 prosenttia, Japani on yksi parhaiten kehittyneistä suurista markkinoista. Japanilla on ilmeisiä pitkän ja lyhyen NORDEA Investment News maaliskuu

6 omaisuuslajijakauma Pohjois-Amerikka Eurooppa tasapainoinen salkku NEUTRAALI Osakkeet 17% 50% JVK 5% Käteinen 10% 25% 15% 15% 15% 15% 10% 45% 50% 53% SUOSITUKSET Pohjoismaat 45% 45% 14% 14% 45% Kehittyvät markkinat Bonds JVK Bonds Bonds Osakkeet Käteinen Equity Cash Equity Equity Cash Cash Europe Japan Growth Markets osakesalkku NEUTRAALI Eurooppa (sis. Pohjoismaat) 60% us 25% Japani 5% Kehittyvät markkinat 10% Suosittelemme tällä hetkellä pientä alipainoa osakkeissa, neutraalipainoa joukkolainoissa ja ylipainoa käteisessä. Harkitsemme osakepainon kasvattamista. Valuutoista ylipainotamme edelleen Yhdysvaltain dollaria. 7% 30% 7% 23% Osakkeissa alipainotamme Eurooppaa, sillä uskomme alueen talousvaikeuksien jatkuvan. Kehittyvät markkinat ovat vastaavasti ylipainossa. 100% Sek- EUR 100% Euro 100% Euro toreista suosimme energiaa ja terveydenhuoltoa ja alipainotamme eniten kulutustavaroita ja -palveluja sekä tietotekniikkaa. Joukkolainoissa ylipainotamme suhteessa vertailuindeksiin tanskalaisia kiinteistöluottolainoja ja pidämme valtionlainat neutraalipainossa ja yrityslainat alipainossa. Tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa olemme myyneet kaikki 30 vuoden lainat, joiden korko on 5 prosenttia, ja ostaneet tilalle 30 vuoden lainoja, joiden korko on 4 prosenttia. 7% 30% 5% 23% 25% 10% 12% 12% 17% 7% 58% 50% 58% 53% Bonds Equity Cash Japani Europe Europe Europe Eurooppa Japani Kehittyvät markkinat Japan Japan Japan Emerging Emerging Markets Markets Growth Markets 100% EUR Euroopan keskuspankki on tehnyt osansa Riskisijoitusten suosio on viime aikoina kasvanut huomattavasti. Vain kolme kuukautta sitten Italian kaksivuotisten lainojen korko ylitti 7 prosenttia, kun sijoittajien huoli euroalueen mahdollisesta hajoamisesta kasvoi. Rahoitusmarkkinoilla voi kuitenkin kolmessa kuukaudessa tapahtua paljon. Tämänhetkisen positiivisen tunnelman taustalla on selvästi Euroopan keskuspankin toiminta ja etenkin EKP:n kaksi onnistunutta kolmivuotista rahoitusoperaatiota, joista ilmoitettiin viime marraskuussa ja jotka toteutettiin joulu- ja helmikuussa. Näiden operaatioiden kautta pankit ovat voineet lainata käteistä EKP:ltä tehokkaasti prosentin korolla ja sijoittaa sen parempituottoisiin joukkolainoihin, kuten Italian ja Espanjan valtionlainoihin. Kolmen vuoden päästä pankit voivat maksaa EKP:lta lainaamansa varat takaisin hankkimillaan arvopapereilla ja kirjata tuotot sen mukaisesti. Järjestelmään on näillä operaatioilla pumpattu noin 500 miljardia euroa uutta rahaa, ja ne ovat olleet valtavia menestyksiä: valtionlainojen korot ovat laskeneet ja auttaneet hallituksia saamaan rahoitusta markkinoilta (vähentäen pelkoja euroalueen hajoamisesta), kun taas pankkien varainhankintaan kohdistuneet paineet ovat helpottaneet pankkien liikkeeseen laskemien joukkolainojen riskipreemioiden pienenemisen ansiosta. Toistaiseksi nämä operaatiot ovat auttaneet valtioita ja pankkeja, mutta emme ole vielä nähneet merkittävää luotonantoa yksityiselle sektorille. Tämä ei kuitenkaan kuulu keskuspankin tehtäviin, ja olemme täysin samaa mieltä EKP:n kanssa siitä, että se on tehnyt osansa finanssikriisin ratkaisemisessa ja että nyt on poliitikkojen aika tehdä oma osansa. Valtioiden on edelleen jatkettava rakenteellisten uudistusten tiellä eli harjoitettava kasvua tukevaa politiikkaa pelkkien rajujen säästötoimien sijasta. Uskomme, että suuri osa hyvistä uutisista on jo hinnoiteltu kursseihin. Siksi omaisuuslajijakaumamme on seuraava: osakkeet alipainossa, joukkolainat neutraalipainossa ja käteinen ylipainossa. Tämä yhdistelmä antaa meille mahdollisuuden lisätä osakkeiden (tai high yield -lainojen) painoa, jos riskisijoitukset notkahtavat. 6 NORDEA Investment News maaliskuu Maaliskuu 2012

7 kiinnostava sijoituskohde 112 riskitietoisille, tuottohakuisille sijoittajille 106 nordea news Dantrust II -rahasto tuotiin markkinoille vuonna Rahasto sijoittaa tanskalaisiin kiinteistöluottolainoihin ja käyttää velkavipua. Dantrust II sopii sijoittajille, 102 jotka sijoittavat keskipitkällä aikavälillä. Se soveltuu 100 myös suurten salkkujen hajauttamiseen. Rahasto on houkutteleva vaihtoehto riskitietoisille, tuottohakuisille 98 sijoittajille nykyisessä sijoitusympäristössä, jossa korkojen odotetaan pysyvän matalina pitkään. Jan-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Apr-12 Rahaston tavoitteena on tuottaa hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla tanskalaisiin korkeatuottoisiin kiinteistöluottolainoihin. Rahastomerkinnät sijoitetaan suoraan. Rahasto ottaa lainaa (yleensä nelinkertaisen määrän suhteessa merkintöihin) euroina, Tanskan kruunuina tai Sveitsin frangeina. Myös lainatut varat sijoitetaan tanskalaisiin kiinteistöluottolainoihin. Rahaston strategiassa pyritään ennen kaikkea hyötymään tanskalaisten kiinteistöluottolainojen ja lyhyiden korkojen välisestä tuottoerosta. Näin ollen rahaston tuotto muodostuu arvopaperisalkun tuotosta, josta vähennetään velanhoitokulut. Aktiivista riskienhallintaa Tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat erittäin vakaita arvopapereita. Markkinoilla tarjolla olevista arvopapereista noin 30 prosentissa on ennenaikainen lunastusmahdollisuus, jonka mukaan velkojat voivat lunastaa lainan sen nimellisarvoon (100 %). Siten sijoittajilla on korkoriski, luottoriski ja ennenaikaiseen lunastukseen liittyvä riski. Kaksi viimeksi mainittua riskiä antavat sijoittajille kuitenkin mahdollisuuden valtionlainoja parempaan tuottoon. Tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa ei kuitenkaan ole koskaan ollut maksuhäiriöitä, joten luottoriski on tähän mennessä ollut vain teoreettinen. Rahasto sijoittaa erilaisiin tanskalaisiin kiinteistöluottolainoihin, jotta sijoitusten juoksuaikoja voidaan aktiivisesti hallita. Vakaassa sijoitusympäristössä velkaa otetaan neljä kertaa varojen summa. Velan suhdetta varoihin hallitaan aktiivisesti, kun markkinatilanne muuttuu. Velkasuhdetta hoidetaan aktiivisesti siten, että velan suhde varoihin on nollasta seitsemään. Neutraali velan määrä on neljä kertaa varojen määrä. Velkaa otetaan pääsääntöisesti euroina, Tanskan kruunuina ja (enintään 50%) Sveitsin frangeina. Tanskalaisten kiinteistöluottolainojen vahva laatu Germany 3-7 Danish Callable Bonds Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Germany 3-7 Sijoituspolitiikka vaatii kaikkien osa-alueiden eli juoksuaikojen, velan määrän ja valuuttapositioiden aktiivista hallintaa. Tavoitteena on vakaa tuotto. Dantrust II -rahastoa on kuitenkin pidettävä korkeariskisenä sijoituksena. Velkavivun vuoksi siihen sisältyy valuuttariski ja riski siitä, että arvopapereiden arvo kehittyy epäedullisesti. Sijoitusta tehtäessä on otettava huomioon, että sijoitetun summan voi menettää joko osittain tai kokonaisuudessaan. Näkymät Euroopan (ja Tanskan) tämänhetkiset talousnäkymät enteilevät erittäin maltillista kasvua tuleviksi vuosiksi, kun velkatasoa madalletaan tiukkojen finanssipoliittisten toimien avulla. Tässä ympäristössä lyhyet korot pysyvät matalina, mikä tukee tanskalaisia kiinteistöluottolainoja, sillä niiden tarjoama tuottomahdollisuus on houkutteleva lyhyisiin korkoihin verrattuna. Vähimmäismerkintä on ,00 Tanskan kruunua tai sen vasta-arvo muuna valuuttana. Sijoituksesta voidaan veloittaa korkeintaan 5 prosentin Danish Callable Bonds Lähde: Nordea Bank S.A. Tähän aineistoon sisältyy markkinointimateriaalia, eikä aineistoa ole laadittu sijoitustutkimuksen puolueettomuutta koskevien säännösten mukaisesti. Aineistoa ei myöskään koske minkäänlainen kaupankäyntikielto ennen sijoitustutkimuksen julkaisemista. Sijoitukset rahastoon on tehtävä voimassa olevan rahastoesitteen perusteella. Rahastoesitteen voi pyytää maksutta sijoitusjohtajalta Nordea Bank S.A.:sta (Luxemburg). Tässä annetut tiedot perustuvat rahastoesitteeseen. Aineisto on laadittu Nordean eturistiriitoja koskevien periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat saatavilla Internetissä osoitteessa NORDEA Investment News maaliskuu

8 nordea news Varo huijausviestejä Valitettavasti kuulemme usein, että asiakkaamme ovat saaneet huijausviestejä sähköpostiinsa. Ne liittyvät Internet-rikollisuuteen ja niissä pyydetään asiakkaita paljastamaan henkilökohtaisia tietojaan. Rikolliset yrittävät saada haltuunsa esimerkiksi käyttäjätunnuksia, salasanoja ja luottokorttitietoja esiintymällä sähköisessä viestinnässä luotettavana instituutiona, kuten pankkina. Käytännössä sähköpostiviestit lähetetään luotettavalta näyttävästä lähteestä ja usein vastaanottajaa pyydetään syöttämään tietoja väärennetyille verkkosivuille, jotka muistuttavat harhauttavasti aitoja sivuja. Niitä on usein ensisilmäyksellä erittäin vaikea erottaa alkuperäisestä. Yleisenä käytäntönä on lähettää joukoittain sähköpostiviestejä, joiden lähettäjäksi väärennetään jokin pankki. Tällaisissa sähköpostiviesteissä on yleensä linkki väärennetylle verkkosivulle, jolla vastaanottajaa pyydetään kirjautumaan verkkopalveluun. Toiveena on, että jotkut asiakkaat todella paljastavat käyttäjätunnuksensa, salasanansa ja luottokorttitietonsa rikollisille. Tällaista toimintaa kutsutaan phishingiksi. Se on rikollisille edullinen tapa hyökätä suurta ihmisjoukkoa vastaan, koska viestejä voidaan lähettää massapostituksena lukuisten pankkien asiakkaille. Viestejä saattaa olla miljoonia, joten rikolliset hyötyvät huijauksesta, vaikka vain muutama vastaanottaja paljastaisi tietonsa. Vaikka Nordean järjestelmiin ei rekisteröidä asiakkaiden sähköpostiosoitteita, rikolliset voivat päästä niihin käsiksi hankkimalla sähköpostiosoiteluetteloita eri lähteistä tai käyttämällä ohjelmia, jotka etsivät osoitteita automaattisesti verkosta. Muista Nordea ei koskaan pyydä asiakasta kirjautumaan verkkopalveluun. Palvelut sähköpostin kautta. Nordea ei koskaan pyydä käyttäjätunnustasi tai luottokorttisi numeroa sähköpostitse. Älä milloinkaan mene Nordean Internetsivuille sähköpostiviestissä saamasi linkin kautta. Kirjoita osoite itse. Kiitos luottamuksestanne Nordeaan! Nordean Private Banking -asiakkaita pyydettiin viime vuoden lopulla kertomaan mielipiteensä pankin tuotteista ja palveluista. Vuoden 2011 kyselyn tulokset osoittavat, että asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Kysely tehtiin ajankohtana, jolloin Euroopan velkakriisin syveneminen lisäsi rahoitusmarkkinoiden levottomuutta entisestään. Siksi asiakastyytyväisyyden voisi olettaa heikentyneen, joten hyvät tulokset olivat erittäin rohkaisevia. Yksi tärkeimmistä vastausten osoittamista tiedoista oli se, että yhteydenottojen määrä on edelleen merkittävin asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Ailahtelevien markkinoiden ja epävarmuuden aikoina sen merkitys korostuu entisestään. Silloin asiakkaat odottavat sijoitusjohtajiltaan säännöllisiä päivityksiä ja luotettavaa tietoa markkinoiden kehityksestä. Siksi yksi tärkeimmistä painopisteistämme jatkossa on varmistua siitä, että olemme riittävän usein yhteydessä asiakkaisiimme. Kyselyn tulokset auttoivat meitä myös tunnistamaan osa-alueita, joilla voimme parantaa asiakaspalvelun laatua. Olemme päässeet jo pitkälle suunnittelutyössä, ja aiomme tarttua näihin seikkoihin tämän vuoden aikana. Kiitos kaikille asiakkaille meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. 8 NORDEA Investment News maaliskuu 2012

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 103 syyskuu 2012 Markkinatilanne Ilmapiiri sijoittajien keskuudessa on kohentunut merkittävästi kolmannen neljänneksen aikana. Tästä voimme kiittää

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

nr 105 maaliskuu 2013

nr 105 maaliskuu 2013 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017 Markkinakatsaus Maaliskuu 2017 Talouskehitys Talousluvut ovat viime aikoina olleet hyvin vahvoja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaatio nousi kahteen prosenttiin, hälventäen deflaatiopelkoja

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen?

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Olli Rehn Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Arvopaperilehden Rahapäivä 2017 Helsinki, 21.9.2017 21.9.2017 1 Rahapolitiikan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki 20.4.2010 1 Teemat: Valtioiden velkaantuminen markkinoiden keskeisen huomion kohteena Vuoden ensimmäisten kuukausien

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Helmikuu 2017

Makrokatsaus. Helmikuu 2017 Makrokatsaus Helmikuu 2017 Positiivista markkinakehitystä helmikuussa Osakkeet kehittyivät pääasiassa mukavasti helmikuussa, ja nousua tapahtui sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Poikkeuksena

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009 nordea private banking Investmentnews nr 91 SY YS K U U 2009 Markkinatilanne Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen osakepainomme on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tätä kirjoitettaessa

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

nr 100 joulukuu 2011 odotuksia turvasatamasijoituksina. Pidämme valtionlainat Viimeaikaisista satunnaisista toivonpilkahduksista 12

nr 100 joulukuu 2011 odotuksia turvasatamasijoituksina. Pidämme valtionlainat Viimeaikaisista satunnaisista toivonpilkahduksista 12 nordea International private banking Investmentnews nr joulukuu 2 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden lyhyen aikavälin näkymät eivät ole parantuneet edellisen Investment News -julkaisun numeron jälkeen.

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymissä aiempaa positiivisempaa virettä myös suomalaisten yhtiöiden kannalta

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaari Kansallismuseon auditorio Helsinki 25.10.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Eräiden maiden kokonaistuotanto

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 97 maalis-huhtikuussa 2011 Markkinatilanne in luonnonkatastrofi, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja kasvavat inflaatiopaineet ovat pakottaneet meidät

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot