Markkinatilanne. Nordea news

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinatilanne. Nordea news"

Transkriptio

1 nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä ja Euroopan pankkisektoria on tuettu vakavasti otettavin keinoin. Nämä molemmat ovat antaneet aihetta varovaiseen optimismiin. Vaikka siirsimme hiljattain joukkolainat ylipainosta neutraalipainoon, elpymisen kestävyyteen kohdistuu edelleen uhkia. Siksi pidämme osakkeet edelleen alipainossa. Yleiskatsaus Maailman talousnäkymät parantuivat selvästi edellisen neljänneksen aikana. Erityisesti Yhdysvallat yllätti jälleen skeptikot, pehmeä lasku on edelleen mahdollinen Kiinassa ja tunnelmamittarit ovat parantuneet huomattavasti jopa Euroopassa. Tulevaisuudessa inflaatio saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, etenkin jos öljyn hinnan nousu jatkuu. Vaikka kasvu onkin lisäksi vakaantumaan päin, sen kestävyys on kaikkea muuta kuin varmaa. Länsimaiden budjettialijäämät ovat edelleen erittäin suuret ja valtioiden on puututtava niihin. Todennäköisimmin tämä tapahtuu kiristämällä finanssipolitiikkaa, mikä saattaa jatkossa horjuttaa kasvunäkymiä. Valuutat Pidämme Yhdysvaltain dollarin edelleen taktisessa ylipainossa ja saatamme kasvattaa ylipainoa, jos suuntaus antaa siihen mahdollisuuden. Rahoituspuolella suosittelemme edelleen eurosijoittajia lainaamaan sataprosenttisesti euroina. Joukkolainat Valtionlainat ovat nyt neutraalipainossa, tanskalaiset kiinteistöluottolainat ja kehittyvien markkinoiden lainat ylipainossa ja yrityslainat alipainossa. Valtionlainasijoituksistamme 80 prosenttia on EUlainoja ja Euroopan investointipankin liikkeeseen laskemia lainoja. Loput ovat Ranskan valtionlainoja. Duraatio on vertailukohteen mukainen. Osakkeet Yritysten tuloskehitys vaikuttaa laimenevan, ja arvostukset ovat tähänastista vähemmän houkuttelevia, vaikka ne edelleen vertautuvatkin suotuisasti eräisiin vaihtoehtoihin, kuten valtionlainoihin. Ainoa ylipainottamamme maantieteellinen alue on kehittyvät markkinat. Japani, Pohjoismaat ja Iso-Britannia ovat neutraalipainossa ja Manner- Eurooppa ja Yhdysvallat alipainossa. Toimialoista energia, perusteollisuus, tietoliikenne ja terveydenhuolto ovat ylipainossa, kun taas yhdyskuntapalvelut, tietotekniikka sekä kulutustavarat ja -palvelut ovat eniten alipainossa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordea news PMI (yritysten luottamus) aiempaa vakaampaa Dantrust II kiinnostava sijoituskohde riskitietoisille, tuottohakuisille sijoittajille Varo huijausviestejä Kiitos luottamuksestanne Nordeaan! PMI 40 China PMI 35 EC PMI 30 Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Lähde: Bloomberg NORDEA Investment News maaliskuu

2 pääkirjoitus Onko Euroopan kriisi ohi? Markkinoiden käyttäytyminen viime kuukausina ja erityisesti osakkeiden suotuisa kehitys antaisivat aiheen uskoa, että kriisin yli on päästy. Euroopan keskuspankin halu tuoda markkinoille likviditeettiä on ollut tärkeää tässä myönteisessä kehityksessä. Muutkin tekijät ovat kuitenkin olleet tärkeitä. Kreikan ongelmien ratkaisu lähenee, tai ainakin ongelmat on saatu rajattua ja rahoitussopimus on allekirjoitettu. Tämä luo realistisia toiveita pitkän aikavälin ratkaisusta. Yleisesti näyttää siltä, että Euroopan poliittisten päättäjien ote on tiukentunut ainakin verrattuna viimeaikaiseen kehitykseen. Moni asia voi tietenkin edelleen mennä pieleen. Uusia kriisejä saattaa tulla ja niitä saatetaan joutua ratkomaan paniikinomaisesti. Voidaan kuitenkin yleisellä tasolla väittää, että suuntana Euroopassa on ongelmien ratkaisu. Mitä tämä tarkoittaa markkinoiden kannalta? Se ei ole tällä hetkellä täysin selvää. Kuten mainittu, osakekurssit ovat nousseet melkoisesti. Nousua on seurannut pieni korjausliike. Viimeaikainen nousu on suurelta osin perustunut likviditeettiin. Jotta osakkeet voisivat nousta vielä lisää kestävällä pohjalla, talouskasvun pitäisi todennäköisesti olla nykyistä näkyvämpää ja varmempaa. Suhtaudumme tulevaisuuteen kuitenkin positiivisesti. Tilanne Euroopassa saattaa tietenkin heikentyä merkittävästi. Tähän voi Kreikan tilanteen lisäksi johtaa myös edelleen herkkä tilanne Portugalissa, Irlannissa, Espanjassa ja Italiassa. Likviditeetin huomattava lisääntyminen on herättänyt joissakin piireissä inflaatiopelkoja. Näkemys on realistinen ja öljyn hinnan nousu tukee sitä. Teollisuudessa on kuitenkin runsaasti kapasiteettia ja työttömyys on laajaa monella sektorilla. Siksi emme näe lyhyellä aikavälillä välitöntä inflaatiovaaraa. Teimme marraskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn. Haluan tässä yhteydessä kiittää kyselyyn osallistuneita asiakkaita arvokkaasta panoksestanne. Kysely on innostanut meitä toteuttamaan useita muutoksia eri osa-alueilla. Jotkut teistä ovat varmasti lukeneet mediasta, että saimme hiljattain uusia asiakkaita Sydbankin Sveitsin toiminnoista, kun pankki päätti lopettaa toimintansa Sveitsissä. Toivotan uudet asiakkaat tervetulleiksi Nordeaan. Toivon, että olette tyytyväisiä tarjoamiimme palveluihin. Katselen tätä kirjoittaessani ikkunasta kirkkaan sinistä taivasta, joka tuo mieleen pian alkavan kevään. Toivon, että myös Euroopalle ja rahoitusmarkkinoille koittaa kevät ja että te, hyvät lukijat, saatte nauttia miellyttävästä kevätajasta. Terveisin Jhon Mortensen Editor: Tämä julkaisu on laadittu ja hyväksytty Isossa-Britanniassa vuonna 2000 annetun rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevan lain (Financial Services and Markets Act) 21 pykälän tarkoituksessa. Julkaisun laatija on Nordea Bank S.A. (Nordea), jota valvoo Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (www. cssf.lu) ja jota koskevat rajoitetusti Ison-Britannian rahoitusvalvontaviranomaisen (Financial Services Authority) määräykset. Julkaisua ei ole tarkoitettu mitään tiettyä rahoitusinstrumenttia koskevaksi tarjoukseksi, suositukseksi tai sijoitusneuvonnaksi, eikä se ole sellainen. Julkaisussa ei oteta huomioon kenenkään tietyn julkaisun vastaanottajan erityistä taloudellista tai verotuksellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai velkoja, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitetta ja -aikaa tai riskiprofiilia ja mieltymyksiä. Kaikki julkaisun sisältämät näkemykset ja ennusteet on annettu hyvässä uskossa, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja saattavat olla voimassa vain julkaisupäivänä. Siltä osin kuin julkaisu perustuu muualta kuin Nordeasta lähtöisin oleviin tietoihin tai sisältää tällaisia tietoja, Nordea on arvioinut nämä lähteet luotettaviksi mutta ei voi taata ulkopuolisten tietojen oikeellisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä. Erityisesti sijoituksia koskeviin mahdollisiin riskeihin liittyvissä seikoissa tulisi aina kääntyä taloudellisen neuvonantajan tai veroneuvojan puoleen. Nordea ei vastaa mistään sijoittajan kärsimästä tappiosta, joka aiheutuu tämän julkaisun perusteella tehdystä sijoituspäätöksestä. Tämän julkaisun jakelija voi olla Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, jota valvova viranomainen on sveitsiläinen Financial Market Supervisory Authority (www.finma.ch). Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa sovellettavien tekijänoikeuslakien nojalla monistaa, valokopioida tai muuten kopioida. Nordea Bank S.A. 562, Rue de Neudorf (PO Box 562) L-2015 Luxembourg Puh RCSL B Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Switzerland Puh Reg.no. CH Zürich

3 kokonaiskuva 65 Maakaasusta vetoapua Yhdysvaltain vallanpitäjillä on vuoden 1973 öljykriisistä lähtien ollut yhteinen unelma. Haaveena PMI on 40 ollut energiaomavaraisuuden palauttaminen. Unelma näyttää pian toteutuvan, sillä kotimainen China PMI öljyntuotanto on korkeimmalla tasollaan kahdeksaan vuoteen ja maakaasun hyödyntämisessä on tehty mullis- 35 EC PMI 30 tavia innovaatioita. Lisäksi energian kysyntä on Mar-06 vähentynyt. Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Yhdysvallat ei ole 1950-luvun alun jälkeen pystynyt itse tuottamaan koko energiatarvettaan. Nyt odotetaan kuitenkin, että omavaraisuus saavutetaan muutaman vuoden kuluessa. Viimeaikaiset tilastot kertovat, että kotimainen energiantuotanto kattaa nyt yli 80 prosenttia maan energiatarpeesta. Luku on suurin 20 vuoteen. Kyseessä ei ole mikään tilapäinen ilmiö, vaan pitkän aikavälin kehitys. Jotkut alan asiantuntijat arvioivat, että Yhdysvallat saattaa pian olla energian nettoviejä ja lisäksi vuoteen 2020 mennessä maailman suurin energiantuottaja. Näin Yhdysvallat ohittaisi Venäjän. Tietä energiaomavaraisuuteen silottaa moni asia. Kotimainen raakaöljyn tuotanto kasvaa vakaasti, joskin merkittävintä lienee maan valtavien liuskekaasuvarantojen hyödyntäminen. Tämän on mahdollistanut hydraulinen murtaminen. Kyseessä on maakaasun porausmenetelmä, jossa maanalaisiin kivikerrostumiin pumpataan suurella paineella nestemäisiä kemikaaleja, vettä ja hiekkaa, jolloin kova paine lohkoo huokoista kiveä. Näin päästään käsiksi polttoainevaroihin, joita ei aiemmin ole voitu hyödyntää. Menetelmää on viime aikoina kehitetty soveltamalla suunnattua porausta, jota käytetään laajalti öljynporauslautoilla. Sen avulla voidaan porata sekä vaakasuoria että pystysuoria reikiä, jolloin kaasun talteenotto voidaan maksimoida. Entistä kehittyneemmän tekniikan ansiosta voidaan myös ottaa uudelleen käyttöön jo käytöstä poistettuja kaasukenttiä. Edullista porausta Yhdysvaltain kaasutuotanto on osittain tämänkaltaisten innovaatioiden ansiosta kasvanut rajusti viime vuosina ja kasvun odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. (Kehitys on näkynyt öljyn ja maakaasun hinnoissa. Hintojen välinen korrelaatio oli suuri vuoden 2008 loppuun saakka. Sen jälkeen raakaöljyn hinta on yli kaksinkertaistunut, kun taas maakaasun hinta on laskenut merkittävästi.) Itse asiassa tuotanto on vuoden 2007 jälkeen kasvanut sellaista vauhtia, että Yhdysvaltain hallinto pohtii maakaasun vientiin tarkoitetun terminaalin rakentamista. Maan uskotaan jopa nousevan maakaasun nettoviejäksi 2020-luvun alkuvuosiin mennessä. Öljyn ja maakaasun hintojen välinen ero Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Myös kuluttajat ovat omalta osaltaan edistäneet Yhdysvaltain energiaomavaraisuutta. Vähän kuluttavien autojen suosio on viime taantuman 11,000 jälkeen kasvanut ja autonvalmistajat ovat 10,500 vastanneet kysyntään. Kuluttajien energia- ja hintatietoisuus 10,000 on ylipäätään lisääntynyt. Tämä on suhteellisesti vähentänyt energian kysyntää. 9,500 9,000 Brent crude oil (LHS) Natural gas (RHS) Merkittävää hyötyä Energiatuotannon 8,500 lisääntyminen herättää luonnollisesti ympäristöön liittyviä huolia, 8,000 mutta sen taloudelliset vaikutukset ovat selvästi positiivisia. Öljyn ja kaasun tuotanto vastaa vain yhtä prosenttia maan BKT:sta, joten se ei ratkaise Yhdysvaltain taloushuolia. Joidenkin analyytikkojen mielestä alan tuotannon kasvu luo kuitenkin jopa miljoona työpaikkaa parin tulevan vuosikymmenen aikana. Lisäksi teollisuus hyötyy maakaasun hinnan laskusta, mikä puolestaan alentaa tuotantokustannuksia ja sitä kautta lisää kilpailukykyä. Samaan aikaan kuluttajien energialaskut pienentyvät, joten rahaa jää käytettäväksi muuhun kulutukseen tai velkojen vähentämiseen. Aiempaa pienempi riippuvuus tuontienergiasta auttaa myös pienentämään Yhdysvaltain kauppataseen vajetta. Lisäksi se vähentää energiantuotantoon liittyvien pelkojen merkitystä Yhdysvaltain ulkopolitiikassa erityisesti kun puhutaan Lähi-idän tilanteesta. Nikkei index Lähde: Bloomberg Feb-11 Apr-11 Jun-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Apr NORDEA Investment News syyskuu

4 joukkolainat ja valuutat Vakaa suunta Lyhyiden korkojen odotetaan pysyvän vakaina keskipitkällä aikavälillä, vaikka EKP nostikin vuoden 2012 inflaatioennustetta. EKP:n viimeaikaiset kolmivuotiset euroalueen pankeille suunnatut rahoitusoperaatiot ovat olleet menestyksekkäitä, joten EKP odottaa talouden vakaantumisen jatkuvan euroalueella. Koronlasku on todennäköinen ainoastaan, jos tilanne heikkenee. 43% 50% 6% 14% sijoitukset 43% 27% 18% 49% Bonds Equity Cash rahoitus EKP nosti vuoden 2012 inflaatioennustetta 2,0 prosentista 2,4 prosenttiin ja vuoden 2013 inflaatioennustetta 1,5 prosentista 1,6 prosenttiin. Tämä jättää niukasti tilaa koronlaskuille lyhyellä aikavälillä. Vuoden 2012 kasvuennusteita on leikattu 0,3 prosentista -0,1 prosenttiin ja vuoden 2013 kasvuennusteita 1,3 prosentista 1,1 prosenttiin. Euroopan uskotaan laajalti olevan nyt taantumassa ja tulevina vuosina on odotettavissa vain hidasta elpymistä. Viimeaikainen energian hintojen nousu on puolestaan vain vähentänyt koronlaskujen todennäköisyyttä elvytyskeinona. Siksi Euroopan talous on edelleen haavoittuvainen. Yhdysvalloissa viimeisen neljänneksen BKT-ennustetta nostettiin 2,8 prosentista 3,0 prosenttiin, mikä on merkki maailman suurimman talouden terveestä vakaudesta. Yksityinen kulutus yllätti positiivisesti, mikä parantaa talousnäkymiä entisestään. Tämä on myös näkynyt osakemarkkinoiden viimeaikaisessa vahvassa kehityksessä. Bonds Equity Cash Yhdysvaltain politiikassa republikaanit valitsevat pian ehdokkaansa marraskuun presidentinvaaleihin. Mitt Romneyn odotetaan tulevan valituksi presidentti Obaman haastajaksi. Romney on liikemies ja Massachusettsin entinen kuvernööri, joka hävisi republikaanien presidenttiehdokkuuden John Europe McCainille vuonna Poliittisesti Yhdysvaltain keskuspankin voidaan olettaa tukevan nykyistä hallintoa. Nyt kun talous osoittaa vakaantumisen merkkejä, keskuspankin lisäelvytys on aiempaa epätodennäköisempää. Japan Emerging Markets trendiennusteet Joukkolainajakauma Joukkolainat ovat neutraalipainossa omaisuuslajijakaumassa. Myös duraatio on neutraali suhteessa vertailuindeksiin. Valtionlainat ovat neutraalipainossa, tanskalaiset kiinteistöluottolainat ylipainossa ja yrityslainat edelleen alipainossa. Korkosijoituksista suosikkejamme ovat EU-lainat, joiden takaajina ovat kaikki 27 jäsenmaata, ja pitkähköt tanskalaiset kiinteistöluottolainat. Valuutat Euroopan velkakriisi on heikentänyt euroa, ja pidämme edelleen Yhdysvaltain dollarin ylipainossa, sillä odotamme näiden kahden alueen suhteellisen kasvun poikkeavan toisistaan yhä enemmän lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Sama koskee korkoeroja. Harkitsemme Yhdysvaltain dollarin ylipainon kasvattamista, jos olosuhteet ovat suotuisat. Pohjoismaissa sekä Ruotsin kruunun että Norjan kruunun kurssi suhteessa euroon on pysynyt kapean vaihteluvälin sisällä. Odotamme tämän jatkuvan myös lähitulevaisuudessa, mutta uskomme kurssien heilahtelevan enemmän loppuvuonna Näistä kahdesta valuutasta suosikkimme on Norjan kruunu, koska maan talous kasvaa positiivisesti ja korkoerot suosivat Norjaa. Rahoitus Suosittelemme edelleen sataprosenttisesti eurosta koostuvaa koria (eurosijoittajille). viitelainojen tuotot ja odotukset SEK DKK EUR NOK 53% % EUR Europe 4 NORDEA Investment News maaliskuu 2012 nyt EUR/D EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK D/JPY kk ennuste nyt A 10 vuotta kk 047 saksa 10 vuotta kk 0.90 britannia 10 vuotta kk kk ennuste nyt ruotsi 10 vuotta kk 2.30 tanska 10 vuotta kk 0.99 norja 10 vuotta kk kk ennuste

5 osakkeet Valmiina hyödyntämään 120 notkahdukset Osakkeet olivat vuoden alussa ylipainossa, mutta 40 olemme vähitellen myyneet omistuksiamme nousevilla Brent crude oil (LHS) markkinoilla ja osakkeet ovat nyt alipainossa. Odotamme 20 kurssien laskevan, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Olemme silloin valmiita ostamaan lisää osakkeita, Natural gas (RHS) 0 sillä uskomme, että aktiivinen varallisuudenhoito on menestyksen avain vuonna Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan Likviditeettiruiskeita Useimmat osakemarkkinat ovat kehittyneet vuoden alusta positiivisesti. Tämä on mielestämme johtunut ennen kaikkea EKP:n eurooppalaisille pankeille tarjoamista avokätisistä rahoitusoperaatioista, jotka ovat auttaneet vähentämään painetta sekä valtionlaina- että yrityslainamarkkinoilla. Tämä taas on vaikuttanut erittäin myönteisesti sijoittajien riskinottohalukkuuteen myös osakemarkkinoilla. Positiviista kehitystä on tukenut myös Yhdysvaltain suhteellisen reippaasti parantunut työllisyys. Katse Japaniin 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 Nikkei index Heikko tuloskehitys Tulokset eivät ole auttaneet markkinoita. Yhdysvalloissa viimeisen neljänneksen tuloksissa oli vähiten myönteisiä yllätyksiä kolmeen vuoteen. On huolestuttavaa, että voittomarginaalit itse asiassa kapenivat viimeisellä neljänneksellä, ja ellei Apple olisi raportoinut erittäin hyvää tulosta, kokonaisluvut olisivat olleet vieläkin heikommat. Analyytikot korjasivat ennusteitaan rajusti alaspäin vuoden jälkipuoliskolla. Olisimme toivoneet, että ennustekorjaukset olisivat tähän mennessä vakaantuneet, mutta negatiivinen kehitys on jatkunut. Viime kuukausina jokaista kymmentä maailman markkinoilla alaspäin korjattua ennustetta kohti vain kuutta ennustetta on korjattu ylöspäin. Tähän mennessä vuoden 2012 tulosennusteet ovat pudonneet maailmanlaajuisesti noin 3 prosenttia. Olemme olleet pitkään sitä mieltä, että tulosodotukset ovat olleet liian suuria, mikä näin jälkiviisaasti vaikuttaa osuneen oikeaan. Nyt kun odotukset hiljalleen laskevat, myönteisten yllätysten pitäisi kuitenkin jatkossa olla hieman todennäköisempiä. 8,000 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 aikavälin ongelmia, kuten epäsuotuisa väestörakenne ja yritysten heikot tulokset. Maan mittava vientiteollisuus on kärsinyt useita vuosia jenin vahvistumisesta. Nyt jeni on kuitenkin alkanut heikentyä. Jos tämä jatkuu myös pitkällä aikavälillä, vaikutukset japanilaisiin osakkeisiin saattavat olla erittäin positiiviset. Tämän lisäksi useimmat sijoittajat ovat pitäneet Japania alipainossa, joten jos asiat kääntyvät maassa parempaan suuntaan, japanilaisten osakkeiden kysyntä saattaa räjähtää. Pidämme Japania tällä hetkellä neutraalipainossa, mutta seuraamme tilannetta tarkasti ja harkitsemme ylipainoa siinä vaiheessa, kun olemme vakuuttuneita siitä, että valuuttakurssi liikkuu oikeaan suuntaan. Lähde: Bloomberg Katse Japaniin Viime kevään järkyttävän tsunamin ja ydinonnettomuuden jälkeen sijoittajat eivät ole juuri osoittaneet kiinnostusta japanilaisiin osakkeisiin. Tähän saattaa kuitenkin olla tulossa muutos. Kun Nikkei 225 -indeksi on noussut vuoden alusta 17 prosenttia, Japani on yksi parhaiten kehittyneistä suurista markkinoista. Japanilla on ilmeisiä pitkän ja lyhyen NORDEA Investment News maaliskuu

6 omaisuuslajijakauma Pohjois-Amerikka Eurooppa tasapainoinen salkku NEUTRAALI Osakkeet 17% 50% JVK 5% Käteinen 10% 25% 15% 15% 15% 15% 10% 45% 50% 53% SUOSITUKSET Pohjoismaat 45% 45% 14% 14% 45% Kehittyvät markkinat Bonds JVK Bonds Bonds Osakkeet Käteinen Equity Cash Equity Equity Cash Cash Europe Japan Growth Markets osakesalkku NEUTRAALI Eurooppa (sis. Pohjoismaat) 60% us 25% Japani 5% Kehittyvät markkinat 10% Suosittelemme tällä hetkellä pientä alipainoa osakkeissa, neutraalipainoa joukkolainoissa ja ylipainoa käteisessä. Harkitsemme osakepainon kasvattamista. Valuutoista ylipainotamme edelleen Yhdysvaltain dollaria. 7% 30% 7% 23% Osakkeissa alipainotamme Eurooppaa, sillä uskomme alueen talousvaikeuksien jatkuvan. Kehittyvät markkinat ovat vastaavasti ylipainossa. 100% Sek- EUR 100% Euro 100% Euro toreista suosimme energiaa ja terveydenhuoltoa ja alipainotamme eniten kulutustavaroita ja -palveluja sekä tietotekniikkaa. Joukkolainoissa ylipainotamme suhteessa vertailuindeksiin tanskalaisia kiinteistöluottolainoja ja pidämme valtionlainat neutraalipainossa ja yrityslainat alipainossa. Tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa olemme myyneet kaikki 30 vuoden lainat, joiden korko on 5 prosenttia, ja ostaneet tilalle 30 vuoden lainoja, joiden korko on 4 prosenttia. 7% 30% 5% 23% 25% 10% 12% 12% 17% 7% 58% 50% 58% 53% Bonds Equity Cash Japani Europe Europe Europe Eurooppa Japani Kehittyvät markkinat Japan Japan Japan Emerging Emerging Markets Markets Growth Markets 100% EUR Euroopan keskuspankki on tehnyt osansa Riskisijoitusten suosio on viime aikoina kasvanut huomattavasti. Vain kolme kuukautta sitten Italian kaksivuotisten lainojen korko ylitti 7 prosenttia, kun sijoittajien huoli euroalueen mahdollisesta hajoamisesta kasvoi. Rahoitusmarkkinoilla voi kuitenkin kolmessa kuukaudessa tapahtua paljon. Tämänhetkisen positiivisen tunnelman taustalla on selvästi Euroopan keskuspankin toiminta ja etenkin EKP:n kaksi onnistunutta kolmivuotista rahoitusoperaatiota, joista ilmoitettiin viime marraskuussa ja jotka toteutettiin joulu- ja helmikuussa. Näiden operaatioiden kautta pankit ovat voineet lainata käteistä EKP:ltä tehokkaasti prosentin korolla ja sijoittaa sen parempituottoisiin joukkolainoihin, kuten Italian ja Espanjan valtionlainoihin. Kolmen vuoden päästä pankit voivat maksaa EKP:lta lainaamansa varat takaisin hankkimillaan arvopapereilla ja kirjata tuotot sen mukaisesti. Järjestelmään on näillä operaatioilla pumpattu noin 500 miljardia euroa uutta rahaa, ja ne ovat olleet valtavia menestyksiä: valtionlainojen korot ovat laskeneet ja auttaneet hallituksia saamaan rahoitusta markkinoilta (vähentäen pelkoja euroalueen hajoamisesta), kun taas pankkien varainhankintaan kohdistuneet paineet ovat helpottaneet pankkien liikkeeseen laskemien joukkolainojen riskipreemioiden pienenemisen ansiosta. Toistaiseksi nämä operaatiot ovat auttaneet valtioita ja pankkeja, mutta emme ole vielä nähneet merkittävää luotonantoa yksityiselle sektorille. Tämä ei kuitenkaan kuulu keskuspankin tehtäviin, ja olemme täysin samaa mieltä EKP:n kanssa siitä, että se on tehnyt osansa finanssikriisin ratkaisemisessa ja että nyt on poliitikkojen aika tehdä oma osansa. Valtioiden on edelleen jatkettava rakenteellisten uudistusten tiellä eli harjoitettava kasvua tukevaa politiikkaa pelkkien rajujen säästötoimien sijasta. Uskomme, että suuri osa hyvistä uutisista on jo hinnoiteltu kursseihin. Siksi omaisuuslajijakaumamme on seuraava: osakkeet alipainossa, joukkolainat neutraalipainossa ja käteinen ylipainossa. Tämä yhdistelmä antaa meille mahdollisuuden lisätä osakkeiden (tai high yield -lainojen) painoa, jos riskisijoitukset notkahtavat. 6 NORDEA Investment News maaliskuu Maaliskuu 2012

7 kiinnostava sijoituskohde 112 riskitietoisille, tuottohakuisille sijoittajille 106 nordea news Dantrust II -rahasto tuotiin markkinoille vuonna Rahasto sijoittaa tanskalaisiin kiinteistöluottolainoihin ja käyttää velkavipua. Dantrust II sopii sijoittajille, 102 jotka sijoittavat keskipitkällä aikavälillä. Se soveltuu 100 myös suurten salkkujen hajauttamiseen. Rahasto on houkutteleva vaihtoehto riskitietoisille, tuottohakuisille 98 sijoittajille nykyisessä sijoitusympäristössä, jossa korkojen odotetaan pysyvän matalina pitkään. Jan-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Apr-12 Rahaston tavoitteena on tuottaa hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla tanskalaisiin korkeatuottoisiin kiinteistöluottolainoihin. Rahastomerkinnät sijoitetaan suoraan. Rahasto ottaa lainaa (yleensä nelinkertaisen määrän suhteessa merkintöihin) euroina, Tanskan kruunuina tai Sveitsin frangeina. Myös lainatut varat sijoitetaan tanskalaisiin kiinteistöluottolainoihin. Rahaston strategiassa pyritään ennen kaikkea hyötymään tanskalaisten kiinteistöluottolainojen ja lyhyiden korkojen välisestä tuottoerosta. Näin ollen rahaston tuotto muodostuu arvopaperisalkun tuotosta, josta vähennetään velanhoitokulut. Aktiivista riskienhallintaa Tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat erittäin vakaita arvopapereita. Markkinoilla tarjolla olevista arvopapereista noin 30 prosentissa on ennenaikainen lunastusmahdollisuus, jonka mukaan velkojat voivat lunastaa lainan sen nimellisarvoon (100 %). Siten sijoittajilla on korkoriski, luottoriski ja ennenaikaiseen lunastukseen liittyvä riski. Kaksi viimeksi mainittua riskiä antavat sijoittajille kuitenkin mahdollisuuden valtionlainoja parempaan tuottoon. Tanskalaisissa kiinteistöluottolainoissa ei kuitenkaan ole koskaan ollut maksuhäiriöitä, joten luottoriski on tähän mennessä ollut vain teoreettinen. Rahasto sijoittaa erilaisiin tanskalaisiin kiinteistöluottolainoihin, jotta sijoitusten juoksuaikoja voidaan aktiivisesti hallita. Vakaassa sijoitusympäristössä velkaa otetaan neljä kertaa varojen summa. Velan suhdetta varoihin hallitaan aktiivisesti, kun markkinatilanne muuttuu. Velkasuhdetta hoidetaan aktiivisesti siten, että velan suhde varoihin on nollasta seitsemään. Neutraali velan määrä on neljä kertaa varojen määrä. Velkaa otetaan pääsääntöisesti euroina, Tanskan kruunuina ja (enintään 50%) Sveitsin frangeina. Tanskalaisten kiinteistöluottolainojen vahva laatu Germany 3-7 Danish Callable Bonds Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Germany 3-7 Sijoituspolitiikka vaatii kaikkien osa-alueiden eli juoksuaikojen, velan määrän ja valuuttapositioiden aktiivista hallintaa. Tavoitteena on vakaa tuotto. Dantrust II -rahastoa on kuitenkin pidettävä korkeariskisenä sijoituksena. Velkavivun vuoksi siihen sisältyy valuuttariski ja riski siitä, että arvopapereiden arvo kehittyy epäedullisesti. Sijoitusta tehtäessä on otettava huomioon, että sijoitetun summan voi menettää joko osittain tai kokonaisuudessaan. Näkymät Euroopan (ja Tanskan) tämänhetkiset talousnäkymät enteilevät erittäin maltillista kasvua tuleviksi vuosiksi, kun velkatasoa madalletaan tiukkojen finanssipoliittisten toimien avulla. Tässä ympäristössä lyhyet korot pysyvät matalina, mikä tukee tanskalaisia kiinteistöluottolainoja, sillä niiden tarjoama tuottomahdollisuus on houkutteleva lyhyisiin korkoihin verrattuna. Vähimmäismerkintä on ,00 Tanskan kruunua tai sen vasta-arvo muuna valuuttana. Sijoituksesta voidaan veloittaa korkeintaan 5 prosentin Danish Callable Bonds Lähde: Nordea Bank S.A. Tähän aineistoon sisältyy markkinointimateriaalia, eikä aineistoa ole laadittu sijoitustutkimuksen puolueettomuutta koskevien säännösten mukaisesti. Aineistoa ei myöskään koske minkäänlainen kaupankäyntikielto ennen sijoitustutkimuksen julkaisemista. Sijoitukset rahastoon on tehtävä voimassa olevan rahastoesitteen perusteella. Rahastoesitteen voi pyytää maksutta sijoitusjohtajalta Nordea Bank S.A.:sta (Luxemburg). Tässä annetut tiedot perustuvat rahastoesitteeseen. Aineisto on laadittu Nordean eturistiriitoja koskevien periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat saatavilla Internetissä osoitteessa NORDEA Investment News maaliskuu

8 nordea news Varo huijausviestejä Valitettavasti kuulemme usein, että asiakkaamme ovat saaneet huijausviestejä sähköpostiinsa. Ne liittyvät Internet-rikollisuuteen ja niissä pyydetään asiakkaita paljastamaan henkilökohtaisia tietojaan. Rikolliset yrittävät saada haltuunsa esimerkiksi käyttäjätunnuksia, salasanoja ja luottokorttitietoja esiintymällä sähköisessä viestinnässä luotettavana instituutiona, kuten pankkina. Käytännössä sähköpostiviestit lähetetään luotettavalta näyttävästä lähteestä ja usein vastaanottajaa pyydetään syöttämään tietoja väärennetyille verkkosivuille, jotka muistuttavat harhauttavasti aitoja sivuja. Niitä on usein ensisilmäyksellä erittäin vaikea erottaa alkuperäisestä. Yleisenä käytäntönä on lähettää joukoittain sähköpostiviestejä, joiden lähettäjäksi väärennetään jokin pankki. Tällaisissa sähköpostiviesteissä on yleensä linkki väärennetylle verkkosivulle, jolla vastaanottajaa pyydetään kirjautumaan verkkopalveluun. Toiveena on, että jotkut asiakkaat todella paljastavat käyttäjätunnuksensa, salasanansa ja luottokorttitietonsa rikollisille. Tällaista toimintaa kutsutaan phishingiksi. Se on rikollisille edullinen tapa hyökätä suurta ihmisjoukkoa vastaan, koska viestejä voidaan lähettää massapostituksena lukuisten pankkien asiakkaille. Viestejä saattaa olla miljoonia, joten rikolliset hyötyvät huijauksesta, vaikka vain muutama vastaanottaja paljastaisi tietonsa. Vaikka Nordean järjestelmiin ei rekisteröidä asiakkaiden sähköpostiosoitteita, rikolliset voivat päästä niihin käsiksi hankkimalla sähköpostiosoiteluetteloita eri lähteistä tai käyttämällä ohjelmia, jotka etsivät osoitteita automaattisesti verkosta. Muista Nordea ei koskaan pyydä asiakasta kirjautumaan verkkopalveluun. Palvelut sähköpostin kautta. Nordea ei koskaan pyydä käyttäjätunnustasi tai luottokorttisi numeroa sähköpostitse. Älä milloinkaan mene Nordean Internetsivuille sähköpostiviestissä saamasi linkin kautta. Kirjoita osoite itse. Kiitos luottamuksestanne Nordeaan! Nordean Private Banking -asiakkaita pyydettiin viime vuoden lopulla kertomaan mielipiteensä pankin tuotteista ja palveluista. Vuoden 2011 kyselyn tulokset osoittavat, että asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Kysely tehtiin ajankohtana, jolloin Euroopan velkakriisin syveneminen lisäsi rahoitusmarkkinoiden levottomuutta entisestään. Siksi asiakastyytyväisyyden voisi olettaa heikentyneen, joten hyvät tulokset olivat erittäin rohkaisevia. Yksi tärkeimmistä vastausten osoittamista tiedoista oli se, että yhteydenottojen määrä on edelleen merkittävin asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Ailahtelevien markkinoiden ja epävarmuuden aikoina sen merkitys korostuu entisestään. Silloin asiakkaat odottavat sijoitusjohtajiltaan säännöllisiä päivityksiä ja luotettavaa tietoa markkinoiden kehityksestä. Siksi yksi tärkeimmistä painopisteistämme jatkossa on varmistua siitä, että olemme riittävän usein yhteydessä asiakkaisiimme. Kyselyn tulokset auttoivat meitä myös tunnistamaan osa-alueita, joilla voimme parantaa asiakaspalvelun laatua. Olemme päässeet jo pitkälle suunnittelutyössä, ja aiomme tarttua näihin seikkoihin tämän vuoden aikana. Kiitos kaikille asiakkaille meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. 8 NORDEA Investment News maaliskuu 2012

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2012 MCI AVIOEHTO auttaa erossa LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar Riccardo Bernard: UNELMIEN AUTOBISNES 2 EVLI 2/2012 Ikuinen iho Aito nahka

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot