nr 105 maaliskuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nr 105 maaliskuu 2013"

Transkriptio

1 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta näkemyksestä, jonka mukaan markkinat ovat nousseet liikaa siihen nähden, että kansainväliset kasvunäkymät ovat edelleen hatarat. Lisäksi olemme siirtäneet korkotuotteet neutraalipainoon. Yleiskatsaus Yhdysvaltain taloudesta saadaan edelleen ristiriitaisia merkkejä, joskin positiivinen puoli on voitolla. Huolta aiheuttavat kuitenkin 85 miljardin dollarin menoleikkausten mahdolliset vaikutukset Yhdysvaltain (ja muun maailman) kasvuun. Lisäksi pelkona on, että Yhdysvaltain elvytystoimet päättyvät liian aikaisin, vaikka päinvastaista vakuutetaankin. Euroalueen näkymät ovat edelleen ilmeisen vaisut. Valuutat Valuuttamarkkinoilla merkittävintä on viime aikoina ollut jenin jatkuva heikkeneminen. Sijoittajat ovat tulleet yhä vakuuttuneemmiksi in uuden hallituksen pyrkimyksestä painostaa keskuspankkia ajamaan aiempaa aggressiivisempaa inflaatiopolitiikkaa. Uskomme edelleen, että Yhdysvaltain talousnäkymät ovat Eurooppaa paremmat, joten pidämme dollarin yhä ylipainossa. Rahoituspuolella suosittelemme edelleen eurosijoittajia lainaamaan sataprosenttisesti euroina. sijoituksia. Lisäksi myimme eurooppalaiset high yield -lainat, koska Italian vaalien tulos lisäsi jälleen epävarmuutta. Joukkolainojen jakauma ja duraatio ovat neutraaleja suhteessa vertailuindeksiin. Osakkeet Osakepainon vähentämisen jälkeen Pohjoismaat, Yhdysvallat ja Eurooppa (pl. Iso-Britannia) ovat maantieteellisistä alueista ylipainossa. Kehittyvien markkinoiden paino on neutraali, ja i ja Iso- Britannia ovat alipainossa. Muutimme äskettäin sektoreiden painoja, joten nyt painotamme eniten teollisuustuotteita ja -palveluja, kulutustavaroita ja -palveluja sekä yleishyödyllisiä palveluja. Vähiten suosimme rahoitusta ja terveydenhuoltoa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Joukkolainat Koska korot ovat matalat, muutimme joukkolainasalkkujemme koostumusta parantaaksemme tuottoja. Hankimme muun muassa lisää kiinalaisia Nordea news Esitämme sinulle oikeat kysymykset Flemming Lauridsen ylennetty Ajankohtaista: tietojen vaihto lisääntyy Verouutisia Yritysten luottamus kohenee Yhdysvalloissa Feb-06 Jun-07 Oct-08 Mar-10 Jul-11 Dec-12 Lähde: Bloomberg China PMI EC PMI PMI NORDEA Investment News maaliskuu

2 pääkirjoitus Tervehdys Italia! Italian vaaleissa 26 % äänistä meni stand-up-koomikolle ja 29 % Berlusconille, jota voidaan epäilemättä myös pitää stand-up-koomikkona. Tulos on ehkä pelottava mutta myös merkki muulle Euroopalle siitä, että säästötoimien tuottavuudella on tietyt rajat. Pahimmassa tapauksessa yhden euron säästö pienentää BKT:tä enemmän kuin yhden euron tällaiset toimet eivät ainoastaan heikennä tuottavuutta vaan myös synnyttävät poliittisen vastareaktion. Säästötoimien vaikutus Italian kasvuun ei ole täysin selvä, mutta on ilmeistä, että ne ovat saaneet aikaan poliittisen vastareaktion. Vaikka onkin tärkeää saada budjetit nopeasti tasapainoon, Italian tilanne osoittaa, että säästötoimet voivat olla liian aggressiivisia. Tämä tosiasia on hyväksyttävä erityisesti Saksassa. Pääministeri Monti on saanut jo paljon aikaan. Jos hänen toteuttamilleen kipeästi kaivatuille uudistuksille annetaan tarpeeksi aikaa purra, Italian talous saattaa kohentua vakaasti stand-up-koomikoiden yrityksistä huolimatta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että käsityksemme osakkeiden kehityksestä on edelleen positiivinen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, vaikka korjausliike on mahdollinen lyhyellä aikavälillä kurssien noustua nopeasti viime aikoina. Koska korkotaso on ennätysmatala ja talouskasvu alkaa elpyä (joskin hitaasti), keskipitkän aikavälin näkymät ovat suotuisat. Sen sijaan korkopuolella olemme edelleen hieman varovaisia. Kuten sivuilta 7 8 ilmenee, varallisuuden suunnittelu on tällä hetkellä painopistealueemme. Varallisuuden suunnittelupalvelumme ovat aina olleet hyvin tärkeitä kansainvälisille asiakkaille, ja pyrimme tarjoamaan heille vahvaa tukea tällä osa-alueella jatkossakin. Tästä syystä palkkaamme huippuasiantuntijoita ja koulutamme henkilöstöämme varallisuuden suunnitteluun liittyvissä asioissa. Usein ja varsinkin jos asiakkaalla on asiointia eri maissa huolellinen varallisuuden suunnittelu, joka sisältää perintösuunnittelun, voi olla tärkeämpää pitkän aikavälin tuoton kannalta kuin pelkkä sijoitusneuvonta. Toisin kuin sijoitusten tuotot, varallisuuden suunnitteluun liittyvät seikat, kuten verotus ovat suhteellisen hyvin ennustettavissa jos vain osaa asiansa (ja me osaamme). Jos sinusta tuntuu, että oma varallisuussuunnitelmasi kaipaa tarkistamista, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi. Kuten kaikki tietävät, elämässä on vain kaksi varmaa asiaa: kuolema ja verot. Ensimmäiselle ei oikein mahda mitään mutta jälkimmäiseen voidaan varmasti vaikuttaa. Toivotan kaikille mukavaa ja menestyksekästä kevättä! Terveisin Jhon Mortensen Editor: Tämä julkaisu on laadittu ja hyväksytty Isossa-Britanniassa vuonna 2000 annetun rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevan lain (Financial Services and Markets Act) 21 pykälän tarkoituksessa. Julkaisun laatija on Nordea Bank S.A. (Nordea), jota valvoo Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (www. cssf.lu) ja jota koskevat rajoitetusti Ison-Britannian rahoitusvalvontaviranomaisen (Financial Services Authority) määräykset. Julkaisua ei ole tarkoitettu mitään tiettyä rahoitusinstrumenttia koskevaksi tarjoukseksi, suositukseksi tai sijoitusneuvonnaksi, eikä se ole sellainen. Julkaisussa ei oteta huomioon kenenkään tietyn julkaisun vastaanottajan erityistä taloudellista tai verotuksellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai velkoja, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitetta ja -aikaa tai riskiprofiilia ja mieltymyksiä. Kaikki julkaisun sisältämät näkemykset ja ennusteet on annettu hyvässä uskossa, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja saattavat olla voimassa vain julkaisupäivänä. Siltä osin kuin julkaisu perustuu muualta kuin Nordeasta lähtöisin oleviin tietoihin tai sisältää tällaisia tietoja, Nordea on arvioinut nämä lähteet luotettaviksi mutta ei voi taata ulkopuolisten tietojen oikeellisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä. Erityisesti sijoituksia koskeviin mahdollisiin riskeihin liittyvissä seikoissa tulisi aina kääntyä taloudellisen neuvonantajan tai veroneuvojan puoleen. Nordea ei vastaa mistään sijoittajan kärsimästä tappiosta, joka aiheutuu tämän julkaisun perusteella tehdystä sijoituspäätöksestä. Tämän julkaisun jakelija voi olla Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, jota valvova viranomainen on sveitsiläinen Financial Market Supervisory Authority (www.finma.ch). Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa sovellettavien tekijänoikeuslakien nojalla monistaa, valokopioida tai muuten kopioida. Nordea Bank S.A. 562, Rue de Neudorf (PO Box 562) L-2015 Luxembourg Puh RCSL B Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Switzerland Puh Reg.no. CH Zürich

3 kokonaiskuva Devalvaatiopeli Määrällinen elvytys on epäonnistunut suurelta osin. 35 Runsaan edullisen likviditeetin tarkoitus oli piristää talouskasvua, mutta pankit eivät ole siirtäneet rahaa eteenpäin 30 myöntämällä luottoja eivätkä yritykset ole investoineet. Feb-06 Jun-07 Oct-08 Mar-10 Jul-11 Dec-12 Molemmat välttelevät riskinottoa koska pelkäävät tekevänsä kalliita virheitä finanssikriisin jälkeisissä olosuhteissa. Kestävää kasvua ei ole nähty edes Yhdysvalloissa, jossa määrällinen China PMI elvytys EC on PMI helpottanut PMI asunto- ja työmarkkinoiden ongelmia. Hallitukset ovat olleet turhautuneita määrällisen elvytyksen tehottomuuteen kotimaisen talouden toiminnan vauhdittamisessa ja huomanneet liian myöhään, että liian ankarista säästötoimista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämän seurauksena hallitukset ovat etsineet entistä enemmän tukea viennistä ja turvautuneet valuuttojensa heikentämiseen lisätäkseen tuotteidensa kansainvälistä kilpailukykyä. Keskuspankkien osallistuminen on tässä yleensä olennaista, koska niillä on käytettävissään tarvittavat rahapolitiikan työkalut (määrällinen elvytys on yksi niistä). Viimeisin maa devalvaatiovankkureissa on i. Uusi hallitus on vannonut kiskovansa maan talouden ylös deflaatiosuosta, jonka vankina i on ollut kaksi vuosikymmentä, vaikka tämä riskeeraisi keskuspankin itsenäisyyden. Kilpailuedun saavuttamiseen tähtäävässä devalvaatiossa ei ole mitään uutta. Kansainvälinen valuuttasota vaikutti osaltaan suuren laman syntyyn 1930-luvulla, kun valuuttakurssien hurjat heilahtelut saivat aikaan jyrkän laskun kansainvälisessä kaupassa. Nykyisin valuuttasotiin liittyvät riskit ovat maailmankaupan kannalta pienemmät, varsinkin kun kauppiaat voivat suojausmekanismien avulla suojautua aiempaa joustavammin valuuttakurssien epäedullisilta liikkeiltä. Riski deflaation leviämisestä ympäri maailmaa on nyt kuitenkin yhtä todellinen kuin 80 vuotta sitten. Kyseenalaisia etuja Devalvaatiopeliin liittyy riskejä. Vientiyrityksille alku on lupaava: ne saavat lyhyellä aikavälillä hyötyä myyntivolyymien kasvusta, koska niiden tuotteiden hinnat ovat kansainvälisillä markkinoilla alemmat kuin kilpailijoiden. Tuonnista tulee kuitenkin samaan aikaan suhteellisesti kalliimpaa. Ennemmin tai myöhemmin tuontikulujen kasvu kiihdyttää kotimaista inflaatiota (mikä on in tapauksessa toivottavaa), kun tuottajat siirtävät tuotantohintojen nousun loppukäyttäjille varmistaakseen kannattavuutensa. Näin käy varsinkin maissa, joiden teollisuustuotanto on vahvaa mutta joilla ei ole raaka-ainevarantoja sen tarpeisiin. Tämä vaikuttaa vähitellen myös vientiyrityksiin, kun kotimaassa ulkomaan myyntiä varten valmistettujen tuotteiden i aloittaa valuuttasodan Euroopassa Feb-08 Sep-08 Mar-09 Oct-09 May-10 Nov-10 Jun-11 Dec-11 Jul-12 D/JPY tuotantokustannukset kasvavat, mikä pakottaa vientiyritykset nostamaan hintoja tai tinkimään voittomarginaaleista. Valuutan devalvaation hyödyt ovat siten vain väliaikaisia vientiriippuvaisissa talouksissa. Ne ovat myös rajallisia, ellei maalla ole vain 26,000 vähäinen tarve tuoda raaka-aineita ja komponentteja tuotantoprosesseja varten. 24,000 22,000 Ääritapauksissa devalvaatio voi osua myös omaan 20,000 nilkkaan. Sellaisessa maassa toimivat vientiyritykset (ja niiden 18,000 tarjontaketjut), jonka kilpailijat ovat toteuttaneet 16,000 devalvaation, eivät välttämättä pysty sopeutumaan 14,000 uusiin olosuhteisiin. Niiden saattaa olla pakko vähentää työntekijöitä tai ne voivat jopa 12,000 mennä nurin. Jatkuessaan tällaisella kehityksellä voi olla voimakas vaikutus kotimaiseen kulutukseen, kun työttömyys lisääntyy. Siksi devalvoidulla viejällä on riski tuhota juuri ne markkinat, joista se haluaa hyötyä. Vaikka tästä asiasta on eriäviä mielipiteitä, useimpien tarkkailijoiden mielestä kilpailuetuun tähtäävä devalvaatio on yleensä haitallista maailmantaloudelle, lähinnä sen deflaatioalttiuden takia. Jotkut ekonomistit ovat sitä mieltä, että tarvittaisiin enemmän kansainvälistä yhteistyötä, jolla tähdätään kasvua edistäviin toimenpiteisiin ja uudistuksiin sen sijaan, että maailmantalouden vakaus vaarannetaan kansallisten etujen takia. Eri maat jatkavat kuitenkin aggressiivista kilpailuaan maailman yhä haavoittuvasta talouskasvusta, joten tällainen epäitsekäs politiikka jäänee utopistiseksi visioksi. Lähde: Jan-13 Bloomberg Aug-13 Mar-09 Oct-09 May-10 Nov-10 Jun-11 Dec-11 Jul-12 Jan-13 Hang Seng SP 500 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, NORDEA Investment News maaliskuu

4 joukkolainat ja valuutat Italian vaalit varjostavat euroa Italian vaalit päättyivät ilman selvää voittajaa. Emme usko vakaan koalitiohallituksen syntyyn, koska puolueiden välillä on syviä eroja. Onkin todennäköistä, että euroalueen kolmanneksi suurinta taloutta rasittaa epävarmuus vielä jonkin aikaa. Uusimpien talouden tunnuslukujen perusteella Italia on yhä taantumassa. Italian teollisuussektorin ostopäälliköiden indeksi PMI (yritysten luottamuksen mittari) laski helmikuussa 2 pistettä 45,8:aan, kun taas palvelusektorin vastaava indeksi laski hieman 43,6:een. PMI-yhdistelmäindeksiin (sis. sekä teollisuus- että palvelusektorin) perustuvan yksinkertaisen mallin mukaan Italian reaali-bkt supistuu 0,6 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä -0,9 %). yritysten kone- ja laiteinvestointien pitäisi elpyä pian. Saksan teollisuus- ja kauppakamarin tekemän tuoreen kyselyn mukaan vientiä koskevat odotukset, investoinnit ja uusien työntekijöiden palkkaus ovat noususuunnassa. Saksan yritysten luottamusta kuvaavat luvut (esimerkiksi Ifo-indeksi) viittaavat siihen, että talous palaa kasvu-uralle kuluvalla neljänneksellä. Euroalueen talous supistuu kuitenkin jälleen kokonaisuudessaan, joskin hitaammin kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. 15% 13% 45% 14% Italian poliittinen tilanne on puolestaan umpikujassa 7% keskusta-vasemmiston johtajan Bersanin voitettua enemmistön alahuoneessa 30% mutta ei senaatissa. Uskomme useimpien puolueiden haluavan välttää uudet vaalit tällä hetkellä ja yrittävän toimia yhteistyössä muutaman kuukauden. Tästä vaikeudet alkavatkin: Bersani ei halua uutta virkamieshallitusta eikä suurta koalitiohallitusta Berlusconin keskusta-oikeistoallianssin kanssa. Todennäköisin lopputulos onkin vähemmistöhallitus, jonka johdossa on luultavasti Bersani. Euroalueen BKT laski 0,6 % viimeisellä neljänneksellä Pika-arvio euroalueen BKT-kasvusta 10% vuoden % 6% viimeisellä neljänneksellä laski 0,6 %. BKT on Europe supistunut jo viidellä Bonds peräkkäisellä neljänneksellä ja lasku oli 25% rajuin sitten vuosien taantuman. Ennusteen mukaan Ranskan talouskasvu on pysähtynyt ja tuotanto pienenee edelleen Espanjassa 59% ja Italiassa. Nämä eivät olleet yllätyksiä, toisin kuin paljastus Saksan talouteen nyt kohdistuvista paineita. On melko epätavallista, että investoinnit ovat vähentyneet Saksassa jo usealla peräkkäisellä neljänneksellä viennin nousutrendistä huolimatta. Tämä johtuu todennäköisimmin eurokriisin aiheuttamasta talouden kehityksen vaikeasta ennustettavuudesta. Jos olemme oikeassa siinä, että epävarmuus hälvenee vähitellen, Joukkolainat Joukkolainojen jakauma ja duraatio ovat neutraaleja suhteessa vertailuindeksiin. Valtionlainat ovat tällä hetkellä vahvasti alipainossa ja tanskalaiset kiinteistöluottolainat ylipainossa. Yrityslainat (kehittyvien markkinoiden alemman luottoluokituksen lainat ja Yhdysvaltain etuoikeudelliset lainat) ovat myös ylipainossa. Valuutat Ruotsin kruunu, in jeni ja Yhdysvaltain dollari ovat ylipainossa. Ylipaino perustuu kasvupotentiaaliin suhteessa euroalueeseen. Pohjoismaissa Ruotsin kruunun kehitys on ollut vahvaa viime aikoina. Kehitystä ovat siivittäneet yllättävän positiivinen taloudellinen tulos ja ennustavat indikaattorit. Norjan kruunu pysyy vakaasti sille asetetuissa vaihteluväleissä suhteessa euroon. Ruotsin kruunun kehityttyä Norjan kruunua paremmin Norjan kruunu vaikuttaa houkuttelevalta, erityisesti suhteessa euroon. Rahoitus Suosittelemme edelleen yksinomaan eurosta koostuvaa koria (eurosijoittajille). sijoitukset rahoitus trendiennusteet viitelainojen tuotot ja odotukset SEK DKK EUR NOK % Euro nyt EUR/D EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK D/JPY kk ennuste nyt A 10 vuotta kk % EUR saksa 10 vuotta kk 0.20 britannia 10 vuotta kk kk ennuste nyt ruotsi 10 vuotta kk 1.26 tanska 10 vuotta kk 0.27 norja 10 vuotta kk kk ennuste

5 100 Osakkeet alipainoon 95 osakkeet Osakemarkkinoiden epävarmuus on kasvanut 70 viime viikkoina, mikä sai meidät laskemaan osakkeet alipainoon helmikuun puolivälissä. Markkinoiden Feb-08 heilahtelujen Sep-08 Mar-09 voimistuminen Oct-09 May-10 Nov-10 on johtunut Jun-11 Dec-11 paljolti Jul-12 poliittisista Jan-13 Aug-13 huolista Yhdysvalloissa, jossa tuskin päästään sopimukseen vuoden 2013 D/JPY budjetista ennen takarajaa eli 27. maaliskuuta. Euroalueella epävarmuutta on ruokkinut Italian vaalien epäselvä tulos. Tässä poliittisessa tilanteessa markkinat muuttuvat hermostuneiksi, ja mielestämme on järkevää pienentää riskiä, jos Yhdysvaltain tai Italian tilanne ei selkene. Olemme valmiita lisäämään osakkeiden alipainoa, jos saamme jatkossa teknisen varmistuksen siitä, että nousutrendi on katkennut. Tuloskausi melkein ohi Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen raportointikausi lähestyy loppuaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ainakin Yhdysvalloissa kokonaistulos oli melko positiivinen: 75 % raportoivista yhtiöistä julkisti odotettua paremman tuloksen, mikä on korkeampi prosentti kuin edellisillä neljänneksillä. Euroopassa taas yli 50 % yhtiöistä jäi analyytikkojen odotuksista. Yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden eroja korostaa myös se, että noin kaksi kolmasosaa yhdysvaltalaisista yhtiöistä raportoi toimintansa kasvaneen, kun taas eurooppalaisista yhtiöistä vain noin puolet pystyi tekemään niin. Siksi ei olekaan kohtuutonta olettaa yhdysvaltalaisten yhtiöiden olevan selvästi paremmassa kunnossa kuin eurooppalaiset yhtiöt. Kulutustavaroista ja -palveluista päivittäistavaroihin Kulutustavarat ja -palvelut -sektorin osakkeet ovat nousseet ripeästi viime viikkoina ja kehittyneet vahvasti. Nyt sektori näyttää kuitenkin heikkenevän. Olemme siksi päättäneet pienentää ylipainoamme tällä sektorilla ja lisätä muiden sektorien, erityisesti päivittäistavaroiden, energian ja terveydenhuollon, painoa. Tämä on edellyttänyt Saksan ylipainon leikkausta, jonka toteutimme myymällä DAX-indeksiä seuraavan ETF-rahaston osuudet. Tämän rahaston salkussa oli runsaasti kulutustavarat ja -palvelut -sektorin osakkeita. Kiina alipainoon, Yhdysvallat ylipainoon 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 Mar-09 Oct-09 May-10 Nov-10 Jun-11 Dec-11 Jul-12 Jan-13 Hang Seng SP 500 maaliskuun alkupuolella toteutettujen kiristämistoimien seurauksena. Toimien tarkoituksena oli estää kukoistavien kiinteistömarkkinoiden ylikuumeneminen. Näiden tekijöiden perusteella nyt on mielestämme oikea aika hylätä Kiinan, ja sitä kautta yleisesti kehittyvien markkinoiden, ylipainotus. Tämä päätös tarkoittaa sitä, että kehittyvät markkinat ovat salkussamme nyt neutraalipainossa, mutta painotamme Kiinaa vähemmän. Olemme sen sijaan lisänneet sijoituksia Yhdysvaltoihin, jossa yritysten tulokset ja osakemarkkinoiden kehitys ovat olleet erittäin vahvoja. Budjettineuvotteluihin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta Yhdysvallat näyttää tarjoavan tällä hetkellä sijoittajille parhaan riskituottoprofiilin. Lähde: Bloomberg 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, Kiinan paino alas Yhdysvaltain paino ylös Viime vuoden lopusta lähtien hyvin kehittyneet Kiinan markkinat näyttävät nyt menettäneen virettään. Kiinan makrotaloutta koskevat raportit paljastavat trendin heikentyneen, joskin vain hieman toistaiseksi. Tämä suuntaus saattaa kuitenkin hyvinkin jatkua NORDEA Investment News maaliskuu

6 omaisuuslajijakauma Politikointi on palannut, mutta osakemarkkinat kestävät Kansainvälinen valuuttarahasto IMF odottaa yhä kasvun elpyvän vuonna 2013, mutta vauhti on hitaampi kuin aiemmin on ennustettu. Kasvu pysyykin laimeana ja haavoittuvan maailmantalouden tueksi tarvitaan edelleen poliittisia toimia. Pohjois-Amerikka Pohjoismaat IMF alensi tuoreimmassa talouskatsauksessaan odotuksiaan maailman talouskasvusta. Kun sekä vuoden 2013 että 2014 ennustetta laskettiin 0,1 prosenttiyksikköä, uudet ennusteet ovat 3,5 % ja 4,1 %. Varsinkin Euroopan näkymiä on leikattu, kun elpymisestä ei näy vieläkään merkkejä. 15% Eurooppa tasapainoinen salkku NEUTRAALI 15 % 13% 15 % 34% Osakkeet 50% JVK Käteinen 10% SUOSITUKSET 100% Euro 100% Euro 45% 14% 15% 45% 14% 7% 7% 13% 53% 45% 30% Kehittyvät markkinat 100% EUR 100% EUR osakesalkku NEUTRAALI Eurooppa (sis. Pohjoismaat) 60% us 25% i 5% Kehittyvät markkinat 10% Suosittelemme alipainoa osakkeissa ja neutraalipainoa joukkolainoissa. i Europe 58% EuropeEurooppa 58% i Kehittyvät markkinat Olemme pienentäneet kiinalaisten ja eurooppalaisten osakkeiden ylipainoa ja kasvattaneet Yhdysvaltain painoa. Pidämme Ison-Britannian reilusti alipainossa. Kehittyvien markkinoiden kokonaispaino on neutraali, vaikka painotammekin Aasiaa enemmän suhteessa vertailuindeksiin. Sektoreista olemme 100% pienentäneet Euro 100% Euro kulutustavaroiden ja -palvelujen ylipainoa 100% EURja nostaneet päivittäistavarat ja terveydenhuollon alipainosta ylipainoon. Rahoitus ja 100% EUR perusteollisuus ovat myös alipainossa. 30% 4% 9% 4% 10% 5% 62% 28% 47% 28% 6% 45% Bonds JVK Bonds Bonds Bonds Osakkeet 24% 25% Käteinen 10% 10% 59% Samaan aikaan ostopäälliköiden indeksillä mitattu yritysten luottamus alkaa näyttää horjuvalta ja ylittää juuri ja juuri 50 pistettä. Luku laski äskettäin 51,4:stä 50,8:aan (alle 50:n jäävä luku viittaisi maailman teollisuustuotannon supistumiseen). Tämä on huolestuttava merkki, koska kehittyneiden osakemarkkinoiden nousu antaa ymmärtää yritysten luottamuksen olevan vahvempaa kuin tämänhetkinen luku osoittaa. Talouden ohella myös politiikka vaikuttaa edelleen markkinoiden tunnelmaan. Yhdysvalloissa automaattiset menoleikkaukset tulivat voimaan 1. maaliskuuta. Seuraava askel Yhdysvaltain ideologisesti erittäin jakautuneille poliitikoille on saada aikaan sopimus vuoden 2013 budjetista ennen 27. maaliskuuta. Euroopassa taas Italian parlamentin pattitilanne uhkaa euroalueen vakautta. Poliittiset ja taloudelliset riskit ovat laskeneet turvasatamina pidettyjen Saksan ja Yhdysvaltain valtionlainojen tuottoja. Joidenkin osakemarkkinoiden nousu on alkanut hiipumaan ja näkyvissä on yhä enemmän lyhyen aikavälin signaaleja, jotka viittaavat markkinoiden haavoittuvuuteen. Joten korjausliikkeen mahdollisuus on lisääntynyt lyhyellä aikavälillä. Suosituksemme sijoittajille on pitää osakkeet alipainossa eli noin 5 % neutraalipainon alapuolella. Emme kuitenkaan suosittele painon keventämistä enempää ennen kuin markkinoiden kurssitason lasku on varmistunut, koska osakkeet sinnittelevät yllättävän hyvin nykyisessä epävarmassa tilanteessa. Valuuttapuolella Yhdysvaltain dollari, Ruotsin kruunu ja in jeni ovat ylipainossa. Joukkolainasalkussamme tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat ylipainossa ja euroalueen valtionlainat alipainossa. Olemme sijoittaneet Kiinan korkomarkkinoille ja Yhdysvaltain vakuudellisiin etuoikeudellisiin lainoihin. Salkkumme duraatio on neutraali. 6 NORDEA Investment News maaliskuu 2013

7 nordea news Nordean varallisuuden suunnittelun koulutusohjelma Esitämme sinulle oikeat kysymykset Varallisuuden suunnittelu tärkeys on viime vuosina kasvanut kansainvälisessä private banking -toiminnassa. Tämä johtuu osittain aiempaa tiukemmista läpinäkyvyysvaatimuksista, mutta myös nykypäivän private banking -asiakkaiden tarpeet ovat monimutkaisempia. Nordea International Private Banking on jo pitkään ennakoinut tätä suuntausta, ja siksi pystymme jo tällä hetkellä vastaamaan hyvin uusiin haasteisiin. Olemme aina pitäneet tämäntyyppisiä muutoksia mahdollisuutena parantaa asiakkaille tarjottavia palveluja ja tuotteita ja siksi olemmekin jatkuvasti kehittäneet varallisuuden suunnittelun palvelujamme. Varallisuuden suunnittelu on oleellisen osa siitä lisäarvosta, jota lupaamme tuottaa asiakkaillemme. Tarjolla on jo useita tilintarkastajien ja juristien hyväksymiä varallisuuden suunnittelun ratkaisuja, ja maakohtaisten veroraporttien määrä on kasvanut asiakkaiden kysynnän lisääntyessä. Haluamme vahvistaa asemaamme entisestään, ja siksi Private Banking -henkilöstömme osallistuu tällä hetkellä lisäkoulutukseen, joka antaa pätevyyden neuvoa asiakkaitamme liittyen kansainväliseen varallisuuden suunnitteluun. Koulutusohjelman tarjoajaksi valittiin perusteellisen prosessin jälkeen kansainvälisen Baker & McKenzie -lakitoimiston perustama LawInContext. LawInContextin alkuperäinen ohjelma perustuu Baker & McKenzien ja eräiden muiden yritysten juristien antamaan lainopilliseen koulutukseen, mutta suurimman mahdollisen hyödyn saamiseksi sitä on muokattu Nordean tarpeisiin. Nordea on toimittanut LawInContextille useita esimerkkitapauksia, joilla varmistetaan, että koulutusohjelman esimerkit ovat sekä realistisia että olennaisia Nordean asiakkaiden kannalta. Ohjelman tärkein viesti on se, että oikeiden kysymysten esittäminen asiakkaille on olennainen osa parhaiden neuvojen tarjoamista. Ohjelman ovat koonneet henkilöt, joilla on sekä liiketoimintaan että juridiikkaan perustuvaa osaamista. On tärkeää, että sijoitusjohtajat tietävät, mitkä ovat olennaisia kysymyksiä ja miten löytää ratkaisut, jotka todella toimivat käytännössä, Nordea Bank S.A.:n toimitusjohtaja Jhon Mortensen sanoo. Nordea on edelläkävijä, kun se on sisällyttänyt kansainvälistä varallisuuden suunnittelua, varallisuudenhoitoa ja sääntelyä koskevan koulutuksen liiketoimintamalliinsa ja asiakaslupaukseensa. Koulutusohjelman onnistuminen edellyttää, että johto tukee sitä ja näin selvästikin on Nordeassa, LawInContextin toimitusjohtaja Victoria Dalmas sanoo. Flemming Lauridsen ylennetty Nordea on määritellyt varallisuuden suunnittelun tällä hetkellä tärkeimmäksi asiakassuhteisiin vaikuttavaksi tekijäksi. Varallisuuden suunnittelu yksikön johtaja Flemming Lauridsen nimitettiin hiljattain Nordea Bank S.A.:n johtoryhmän jäseneksi. Hän tuli Nordean palvelukseen vuonna 2011 ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä varallisuuden suunnittelusta pankki- ja vakuutusalalla. Erityisesti kokemus, kansainvälinen verkosto ja ainutlaatuinen kansainvälisen henki- ja eläkevakuutusalan tuntemus auttavat Flemmingiä ja hänen tiimiään luomaan räätälöityjä ja lisäarvoa tuottavia varallisuuden suunnittelun ratkaisuja asiakkaillemme.

8 V aralli su u d e n su u n n itte lu verouutisia Tanska Rajat ylittävää Varallisuudenhoitoa Ajankohtaista: tietojen vaihto lisääntyy Investment Newsin tässä numerossa varallisuuden suunnitteluun liittyvillä artikkeleilla on yhteinen teema: lisääntynyt tiedon vaihto ja kansainvälisten verosääntöjen yhtenäistäminen. Tämä suuntaus vahvistuu jatkuvasti, kun Yhdysvallat näyttää suuntaa ja EU ja OECD seuraavat perässä. Yhdysvallat ja Sveitsi allekirjoittivat 14. helmikuuta 2013 FATCA:a (Foreign Account Tax Compliance Act) koskevan sopimuksen, jonka perusteella Yhdysvallat saa kaikki tarpeelliset tiedot sveitsiläisissä rahoituslaitoksissa olevista tileistä, jotka liittyvät Yhdysvaltoihin. Tähän mennessä Yhdysvallat on allekirjoittanut kahdeksan vastaavaa maiden välistä sopimusta ja lisää on tulossa. Luxemburgin valtiovarainministeri Luc Frieden ilmoitti äskettäin, että myös Luxemburg on aloittanut keskustelut Yhdysvaltain kanssa FATCA:n käyttöönotosta maan rahoitussektorilla. Perintöverovelvollisuus Yhdysvalloissa myös muille kuin Yhdysvalloissa asuville Jos henkilö omistaa kuolinhetkellään yli Yhdysvaltain dollarin arvosta yhdysvaltalaisia arvopapereita, niistä peritään henkilön asuinpaikasta riippumatta Yhdysvaltain perintövero, joka on % (2013). Yhdysvaltaisilla arvopapereilla tarkoitetaan muun muassa osakkeita ja joukkolainoja, joiden liikkeeseenlaskija on yhdysvaltalainen yhteisö. Käteisomistukset Yhdysvalloissa eivät kuitenkaan kuulu tämän veron piiriin. Yksi keino pienentää perintöverovelvollisuutta Yhdysvalloissa on omistaa yhdysvaltalaisia arvopapereita sijoitusvälineen kautta. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi muihin maihin rekisteröidyt sijoitusrahastot, henkivakuutussopimukset, trustit, säätiöt ja muihin maihin rekisteröidyt yhtiörakenteet. Voimassa olevat kaksoisverotusta koskevat sopimukset saattavat rajoittaa perintöverovelvollisuutta Yhdysvalloissa. Yhdysvalloilla on tällä hetkellä 15 voimassa olevaa verosopimusta. 8 NORDEA Investment News maaliskuu 2013 Euroopan komissio kehottaa Tanskaa muuttamaan maastapoistumisverotuksen sääntöjä Kun henkilö muuttaa Tanskasta toiseen EU:n jäsenvaltioon, hänen osakesalkkunsa toteutumattomat voitot (sekä listatuista että listaamattomista osakkeista) lasketaan ja verotetaan. Vero peritään tällaisilta henkilöiltä osakkeiden myynnin tai osingon tai muunlaisen ko. osakkeista syntyvän tuoton vastaanottamisen yhteydessä. Komissio katsoo, että Tanskan verosäännöt ovat tiukempia kuin on tarpeen veronkierron estämiseksi ja että ne näin ollen rikkovat perussopimuksissa vahvistettua ihmisten ja pääoman vapaata liikkuvuutta. Vielä ei tiedetä, aikooko Tanska muuttaa sääntöjään vapaaehtoisesti vai nostetaanko asiassa kanne unionin tuomioistuimessa. Tästä syystä mahdollisten muutosten takautuvaa vaikutusta ei tiedetä, mutta olemme asiassa viisaampia, kun Tanskan vastaukselle asetettu kahden kuukauden aikaraja umpeutuu 24. maaliskuuta Sveitsi Sveitsin verosopimukset Sveitsin uudet verosopimukset Itävallan ja Ison-Britannian kansa tulivat voimaan 1. tammikuuta Niiden mukaan sveitsiläisissä pankeissa olevat varat, joita ei ole aiemmin verotettu, tulevat nyt sääntelyn piiriin. Niihin sovelletaan joko Sveitsin lähdeveroa tai vapaaehtoista veroraportointia. Nämä vaihtoehdot koskevat myös tulevien tuottojen kohtelua vuositasolla. Sveitsi neuvottelee parhaillaan vastaavanlaisista sopimuksista muiden EU-maiden kanssa. Lisätietoja osoitteesta

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 103 syyskuu 2012 Markkinatilanne Ilmapiiri sijoittajien keskuudessa on kohentunut merkittävästi kolmannen neljänneksen aikana. Tästä voimme kiittää

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015 Markkinakatsaus Helmikuu 2015 Talouskehitys Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa edelleen vaimea, mutta teollisuuden tuotanto olisi kasvamassa loivasti lähikuukausina

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9.

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9. Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014 Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9.2015 Kun euroa ajatellaan, on ajateltava suuria Tarkastusvaliokunta (TrVM

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009

Markkinatilanne. nordea private banking. nr 91 SY YS K U U 2009 nordea private banking Investmentnews nr 91 SY YS K U U 2009 Markkinatilanne Viimeksi julkaistun Investment Newsin jälkeen osakepainomme on vaihdellut neutraalin ja ylipainon välillä. Tätä kirjoitettaessa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 97 maalis-huhtikuussa 2011 Markkinatilanne in luonnonkatastrofi, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja kasvavat inflaatiopaineet ovat pakottaneet meidät

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2010 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Suomen ja Itä-Suomen hyvinvointi Myyntiä muualle;

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymissä aiempaa positiivisempaa virettä myös suomalaisten yhtiöiden kannalta

Lisätiedot

Maailmantalouden vauhti kiihtyy?

Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Metsänomistajan talvipäivä, 30.1.2010 Timo Vesala, Rahoitusmarkkinaekonomisti timo.vesala@tapiola.fi, 09-4532458 3.2.2010 1 Agenda 1. Taloushistoria n.1980 2007 viidessä

Lisätiedot