nr 105 maaliskuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nr 105 maaliskuu 2013"

Transkriptio

1 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta näkemyksestä, jonka mukaan markkinat ovat nousseet liikaa siihen nähden, että kansainväliset kasvunäkymät ovat edelleen hatarat. Lisäksi olemme siirtäneet korkotuotteet neutraalipainoon. Yleiskatsaus Yhdysvaltain taloudesta saadaan edelleen ristiriitaisia merkkejä, joskin positiivinen puoli on voitolla. Huolta aiheuttavat kuitenkin 85 miljardin dollarin menoleikkausten mahdolliset vaikutukset Yhdysvaltain (ja muun maailman) kasvuun. Lisäksi pelkona on, että Yhdysvaltain elvytystoimet päättyvät liian aikaisin, vaikka päinvastaista vakuutetaankin. Euroalueen näkymät ovat edelleen ilmeisen vaisut. Valuutat Valuuttamarkkinoilla merkittävintä on viime aikoina ollut jenin jatkuva heikkeneminen. Sijoittajat ovat tulleet yhä vakuuttuneemmiksi in uuden hallituksen pyrkimyksestä painostaa keskuspankkia ajamaan aiempaa aggressiivisempaa inflaatiopolitiikkaa. Uskomme edelleen, että Yhdysvaltain talousnäkymät ovat Eurooppaa paremmat, joten pidämme dollarin yhä ylipainossa. Rahoituspuolella suosittelemme edelleen eurosijoittajia lainaamaan sataprosenttisesti euroina. sijoituksia. Lisäksi myimme eurooppalaiset high yield -lainat, koska Italian vaalien tulos lisäsi jälleen epävarmuutta. Joukkolainojen jakauma ja duraatio ovat neutraaleja suhteessa vertailuindeksiin. Osakkeet Osakepainon vähentämisen jälkeen Pohjoismaat, Yhdysvallat ja Eurooppa (pl. Iso-Britannia) ovat maantieteellisistä alueista ylipainossa. Kehittyvien markkinoiden paino on neutraali, ja i ja Iso- Britannia ovat alipainossa. Muutimme äskettäin sektoreiden painoja, joten nyt painotamme eniten teollisuustuotteita ja -palveluja, kulutustavaroita ja -palveluja sekä yleishyödyllisiä palveluja. Vähiten suosimme rahoitusta ja terveydenhuoltoa. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Joukkolainat Koska korot ovat matalat, muutimme joukkolainasalkkujemme koostumusta parantaaksemme tuottoja. Hankimme muun muassa lisää kiinalaisia Nordea news Esitämme sinulle oikeat kysymykset Flemming Lauridsen ylennetty Ajankohtaista: tietojen vaihto lisääntyy Verouutisia Yritysten luottamus kohenee Yhdysvalloissa Feb-06 Jun-07 Oct-08 Mar-10 Jul-11 Dec-12 Lähde: Bloomberg China PMI EC PMI PMI NORDEA Investment News maaliskuu

2 pääkirjoitus Tervehdys Italia! Italian vaaleissa 26 % äänistä meni stand-up-koomikolle ja 29 % Berlusconille, jota voidaan epäilemättä myös pitää stand-up-koomikkona. Tulos on ehkä pelottava mutta myös merkki muulle Euroopalle siitä, että säästötoimien tuottavuudella on tietyt rajat. Pahimmassa tapauksessa yhden euron säästö pienentää BKT:tä enemmän kuin yhden euron tällaiset toimet eivät ainoastaan heikennä tuottavuutta vaan myös synnyttävät poliittisen vastareaktion. Säästötoimien vaikutus Italian kasvuun ei ole täysin selvä, mutta on ilmeistä, että ne ovat saaneet aikaan poliittisen vastareaktion. Vaikka onkin tärkeää saada budjetit nopeasti tasapainoon, Italian tilanne osoittaa, että säästötoimet voivat olla liian aggressiivisia. Tämä tosiasia on hyväksyttävä erityisesti Saksassa. Pääministeri Monti on saanut jo paljon aikaan. Jos hänen toteuttamilleen kipeästi kaivatuille uudistuksille annetaan tarpeeksi aikaa purra, Italian talous saattaa kohentua vakaasti stand-up-koomikoiden yrityksistä huolimatta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että käsityksemme osakkeiden kehityksestä on edelleen positiivinen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, vaikka korjausliike on mahdollinen lyhyellä aikavälillä kurssien noustua nopeasti viime aikoina. Koska korkotaso on ennätysmatala ja talouskasvu alkaa elpyä (joskin hitaasti), keskipitkän aikavälin näkymät ovat suotuisat. Sen sijaan korkopuolella olemme edelleen hieman varovaisia. Kuten sivuilta 7 8 ilmenee, varallisuuden suunnittelu on tällä hetkellä painopistealueemme. Varallisuuden suunnittelupalvelumme ovat aina olleet hyvin tärkeitä kansainvälisille asiakkaille, ja pyrimme tarjoamaan heille vahvaa tukea tällä osa-alueella jatkossakin. Tästä syystä palkkaamme huippuasiantuntijoita ja koulutamme henkilöstöämme varallisuuden suunnitteluun liittyvissä asioissa. Usein ja varsinkin jos asiakkaalla on asiointia eri maissa huolellinen varallisuuden suunnittelu, joka sisältää perintösuunnittelun, voi olla tärkeämpää pitkän aikavälin tuoton kannalta kuin pelkkä sijoitusneuvonta. Toisin kuin sijoitusten tuotot, varallisuuden suunnitteluun liittyvät seikat, kuten verotus ovat suhteellisen hyvin ennustettavissa jos vain osaa asiansa (ja me osaamme). Jos sinusta tuntuu, että oma varallisuussuunnitelmasi kaipaa tarkistamista, ota yhteyttä sijoitusjohtajaasi. Kuten kaikki tietävät, elämässä on vain kaksi varmaa asiaa: kuolema ja verot. Ensimmäiselle ei oikein mahda mitään mutta jälkimmäiseen voidaan varmasti vaikuttaa. Toivotan kaikille mukavaa ja menestyksekästä kevättä! Terveisin Jhon Mortensen Editor: Tämä julkaisu on laadittu ja hyväksytty Isossa-Britanniassa vuonna 2000 annetun rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevan lain (Financial Services and Markets Act) 21 pykälän tarkoituksessa. Julkaisun laatija on Nordea Bank S.A. (Nordea), jota valvoo Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (www. cssf.lu) ja jota koskevat rajoitetusti Ison-Britannian rahoitusvalvontaviranomaisen (Financial Services Authority) määräykset. Julkaisua ei ole tarkoitettu mitään tiettyä rahoitusinstrumenttia koskevaksi tarjoukseksi, suositukseksi tai sijoitusneuvonnaksi, eikä se ole sellainen. Julkaisussa ei oteta huomioon kenenkään tietyn julkaisun vastaanottajan erityistä taloudellista tai verotuksellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai velkoja, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitetta ja -aikaa tai riskiprofiilia ja mieltymyksiä. Kaikki julkaisun sisältämät näkemykset ja ennusteet on annettu hyvässä uskossa, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja saattavat olla voimassa vain julkaisupäivänä. Siltä osin kuin julkaisu perustuu muualta kuin Nordeasta lähtöisin oleviin tietoihin tai sisältää tällaisia tietoja, Nordea on arvioinut nämä lähteet luotettaviksi mutta ei voi taata ulkopuolisten tietojen oikeellisuutta, riittävyyttä tai täydellisyyttä. Erityisesti sijoituksia koskeviin mahdollisiin riskeihin liittyvissä seikoissa tulisi aina kääntyä taloudellisen neuvonantajan tai veroneuvojan puoleen. Nordea ei vastaa mistään sijoittajan kärsimästä tappiosta, joka aiheutuu tämän julkaisun perusteella tehdystä sijoituspäätöksestä. Tämän julkaisun jakelija voi olla Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, jota valvova viranomainen on sveitsiläinen Financial Market Supervisory Authority (www.finma.ch). Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa sovellettavien tekijänoikeuslakien nojalla monistaa, valokopioida tai muuten kopioida. Nordea Bank S.A. 562, Rue de Neudorf (PO Box 562) L-2015 Luxembourg Puh RCSL B Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Switzerland Puh Reg.no. CH Zürich

3 kokonaiskuva Devalvaatiopeli Määrällinen elvytys on epäonnistunut suurelta osin. 35 Runsaan edullisen likviditeetin tarkoitus oli piristää talouskasvua, mutta pankit eivät ole siirtäneet rahaa eteenpäin 30 myöntämällä luottoja eivätkä yritykset ole investoineet. Feb-06 Jun-07 Oct-08 Mar-10 Jul-11 Dec-12 Molemmat välttelevät riskinottoa koska pelkäävät tekevänsä kalliita virheitä finanssikriisin jälkeisissä olosuhteissa. Kestävää kasvua ei ole nähty edes Yhdysvalloissa, jossa määrällinen China PMI elvytys EC on PMI helpottanut PMI asunto- ja työmarkkinoiden ongelmia. Hallitukset ovat olleet turhautuneita määrällisen elvytyksen tehottomuuteen kotimaisen talouden toiminnan vauhdittamisessa ja huomanneet liian myöhään, että liian ankarista säästötoimista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämän seurauksena hallitukset ovat etsineet entistä enemmän tukea viennistä ja turvautuneet valuuttojensa heikentämiseen lisätäkseen tuotteidensa kansainvälistä kilpailukykyä. Keskuspankkien osallistuminen on tässä yleensä olennaista, koska niillä on käytettävissään tarvittavat rahapolitiikan työkalut (määrällinen elvytys on yksi niistä). Viimeisin maa devalvaatiovankkureissa on i. Uusi hallitus on vannonut kiskovansa maan talouden ylös deflaatiosuosta, jonka vankina i on ollut kaksi vuosikymmentä, vaikka tämä riskeeraisi keskuspankin itsenäisyyden. Kilpailuedun saavuttamiseen tähtäävässä devalvaatiossa ei ole mitään uutta. Kansainvälinen valuuttasota vaikutti osaltaan suuren laman syntyyn 1930-luvulla, kun valuuttakurssien hurjat heilahtelut saivat aikaan jyrkän laskun kansainvälisessä kaupassa. Nykyisin valuuttasotiin liittyvät riskit ovat maailmankaupan kannalta pienemmät, varsinkin kun kauppiaat voivat suojausmekanismien avulla suojautua aiempaa joustavammin valuuttakurssien epäedullisilta liikkeiltä. Riski deflaation leviämisestä ympäri maailmaa on nyt kuitenkin yhtä todellinen kuin 80 vuotta sitten. Kyseenalaisia etuja Devalvaatiopeliin liittyy riskejä. Vientiyrityksille alku on lupaava: ne saavat lyhyellä aikavälillä hyötyä myyntivolyymien kasvusta, koska niiden tuotteiden hinnat ovat kansainvälisillä markkinoilla alemmat kuin kilpailijoiden. Tuonnista tulee kuitenkin samaan aikaan suhteellisesti kalliimpaa. Ennemmin tai myöhemmin tuontikulujen kasvu kiihdyttää kotimaista inflaatiota (mikä on in tapauksessa toivottavaa), kun tuottajat siirtävät tuotantohintojen nousun loppukäyttäjille varmistaakseen kannattavuutensa. Näin käy varsinkin maissa, joiden teollisuustuotanto on vahvaa mutta joilla ei ole raaka-ainevarantoja sen tarpeisiin. Tämä vaikuttaa vähitellen myös vientiyrityksiin, kun kotimaassa ulkomaan myyntiä varten valmistettujen tuotteiden i aloittaa valuuttasodan Euroopassa Feb-08 Sep-08 Mar-09 Oct-09 May-10 Nov-10 Jun-11 Dec-11 Jul-12 D/JPY tuotantokustannukset kasvavat, mikä pakottaa vientiyritykset nostamaan hintoja tai tinkimään voittomarginaaleista. Valuutan devalvaation hyödyt ovat siten vain väliaikaisia vientiriippuvaisissa talouksissa. Ne ovat myös rajallisia, ellei maalla ole vain 26,000 vähäinen tarve tuoda raaka-aineita ja komponentteja tuotantoprosesseja varten. 24,000 22,000 Ääritapauksissa devalvaatio voi osua myös omaan 20,000 nilkkaan. Sellaisessa maassa toimivat vientiyritykset (ja niiden 18,000 tarjontaketjut), jonka kilpailijat ovat toteuttaneet 16,000 devalvaation, eivät välttämättä pysty sopeutumaan 14,000 uusiin olosuhteisiin. Niiden saattaa olla pakko vähentää työntekijöitä tai ne voivat jopa 12,000 mennä nurin. Jatkuessaan tällaisella kehityksellä voi olla voimakas vaikutus kotimaiseen kulutukseen, kun työttömyys lisääntyy. Siksi devalvoidulla viejällä on riski tuhota juuri ne markkinat, joista se haluaa hyötyä. Vaikka tästä asiasta on eriäviä mielipiteitä, useimpien tarkkailijoiden mielestä kilpailuetuun tähtäävä devalvaatio on yleensä haitallista maailmantaloudelle, lähinnä sen deflaatioalttiuden takia. Jotkut ekonomistit ovat sitä mieltä, että tarvittaisiin enemmän kansainvälistä yhteistyötä, jolla tähdätään kasvua edistäviin toimenpiteisiin ja uudistuksiin sen sijaan, että maailmantalouden vakaus vaarannetaan kansallisten etujen takia. Eri maat jatkavat kuitenkin aggressiivista kilpailuaan maailman yhä haavoittuvasta talouskasvusta, joten tällainen epäitsekäs politiikka jäänee utopistiseksi visioksi. Lähde: Jan-13 Bloomberg Aug-13 Mar-09 Oct-09 May-10 Nov-10 Jun-11 Dec-11 Jul-12 Jan-13 Hang Seng SP 500 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, NORDEA Investment News maaliskuu

4 joukkolainat ja valuutat Italian vaalit varjostavat euroa Italian vaalit päättyivät ilman selvää voittajaa. Emme usko vakaan koalitiohallituksen syntyyn, koska puolueiden välillä on syviä eroja. Onkin todennäköistä, että euroalueen kolmanneksi suurinta taloutta rasittaa epävarmuus vielä jonkin aikaa. Uusimpien talouden tunnuslukujen perusteella Italia on yhä taantumassa. Italian teollisuussektorin ostopäälliköiden indeksi PMI (yritysten luottamuksen mittari) laski helmikuussa 2 pistettä 45,8:aan, kun taas palvelusektorin vastaava indeksi laski hieman 43,6:een. PMI-yhdistelmäindeksiin (sis. sekä teollisuus- että palvelusektorin) perustuvan yksinkertaisen mallin mukaan Italian reaali-bkt supistuu 0,6 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä -0,9 %). yritysten kone- ja laiteinvestointien pitäisi elpyä pian. Saksan teollisuus- ja kauppakamarin tekemän tuoreen kyselyn mukaan vientiä koskevat odotukset, investoinnit ja uusien työntekijöiden palkkaus ovat noususuunnassa. Saksan yritysten luottamusta kuvaavat luvut (esimerkiksi Ifo-indeksi) viittaavat siihen, että talous palaa kasvu-uralle kuluvalla neljänneksellä. Euroalueen talous supistuu kuitenkin jälleen kokonaisuudessaan, joskin hitaammin kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. 15% 13% 45% 14% Italian poliittinen tilanne on puolestaan umpikujassa 7% keskusta-vasemmiston johtajan Bersanin voitettua enemmistön alahuoneessa 30% mutta ei senaatissa. Uskomme useimpien puolueiden haluavan välttää uudet vaalit tällä hetkellä ja yrittävän toimia yhteistyössä muutaman kuukauden. Tästä vaikeudet alkavatkin: Bersani ei halua uutta virkamieshallitusta eikä suurta koalitiohallitusta Berlusconin keskusta-oikeistoallianssin kanssa. Todennäköisin lopputulos onkin vähemmistöhallitus, jonka johdossa on luultavasti Bersani. Euroalueen BKT laski 0,6 % viimeisellä neljänneksellä Pika-arvio euroalueen BKT-kasvusta 10% vuoden % 6% viimeisellä neljänneksellä laski 0,6 %. BKT on Europe supistunut jo viidellä Bonds peräkkäisellä neljänneksellä ja lasku oli 25% rajuin sitten vuosien taantuman. Ennusteen mukaan Ranskan talouskasvu on pysähtynyt ja tuotanto pienenee edelleen Espanjassa 59% ja Italiassa. Nämä eivät olleet yllätyksiä, toisin kuin paljastus Saksan talouteen nyt kohdistuvista paineita. On melko epätavallista, että investoinnit ovat vähentyneet Saksassa jo usealla peräkkäisellä neljänneksellä viennin nousutrendistä huolimatta. Tämä johtuu todennäköisimmin eurokriisin aiheuttamasta talouden kehityksen vaikeasta ennustettavuudesta. Jos olemme oikeassa siinä, että epävarmuus hälvenee vähitellen, Joukkolainat Joukkolainojen jakauma ja duraatio ovat neutraaleja suhteessa vertailuindeksiin. Valtionlainat ovat tällä hetkellä vahvasti alipainossa ja tanskalaiset kiinteistöluottolainat ylipainossa. Yrityslainat (kehittyvien markkinoiden alemman luottoluokituksen lainat ja Yhdysvaltain etuoikeudelliset lainat) ovat myös ylipainossa. Valuutat Ruotsin kruunu, in jeni ja Yhdysvaltain dollari ovat ylipainossa. Ylipaino perustuu kasvupotentiaaliin suhteessa euroalueeseen. Pohjoismaissa Ruotsin kruunun kehitys on ollut vahvaa viime aikoina. Kehitystä ovat siivittäneet yllättävän positiivinen taloudellinen tulos ja ennustavat indikaattorit. Norjan kruunu pysyy vakaasti sille asetetuissa vaihteluväleissä suhteessa euroon. Ruotsin kruunun kehityttyä Norjan kruunua paremmin Norjan kruunu vaikuttaa houkuttelevalta, erityisesti suhteessa euroon. Rahoitus Suosittelemme edelleen yksinomaan eurosta koostuvaa koria (eurosijoittajille). sijoitukset rahoitus trendiennusteet viitelainojen tuotot ja odotukset SEK DKK EUR NOK % Euro nyt EUR/D EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK D/JPY kk ennuste nyt A 10 vuotta kk % EUR saksa 10 vuotta kk 0.20 britannia 10 vuotta kk kk ennuste nyt ruotsi 10 vuotta kk 1.26 tanska 10 vuotta kk 0.27 norja 10 vuotta kk kk ennuste

5 100 Osakkeet alipainoon 95 osakkeet Osakemarkkinoiden epävarmuus on kasvanut 70 viime viikkoina, mikä sai meidät laskemaan osakkeet alipainoon helmikuun puolivälissä. Markkinoiden Feb-08 heilahtelujen Sep-08 Mar-09 voimistuminen Oct-09 May-10 Nov-10 on johtunut Jun-11 Dec-11 paljolti Jul-12 poliittisista Jan-13 Aug-13 huolista Yhdysvalloissa, jossa tuskin päästään sopimukseen vuoden 2013 D/JPY budjetista ennen takarajaa eli 27. maaliskuuta. Euroalueella epävarmuutta on ruokkinut Italian vaalien epäselvä tulos. Tässä poliittisessa tilanteessa markkinat muuttuvat hermostuneiksi, ja mielestämme on järkevää pienentää riskiä, jos Yhdysvaltain tai Italian tilanne ei selkene. Olemme valmiita lisäämään osakkeiden alipainoa, jos saamme jatkossa teknisen varmistuksen siitä, että nousutrendi on katkennut. Tuloskausi melkein ohi Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen raportointikausi lähestyy loppuaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ainakin Yhdysvalloissa kokonaistulos oli melko positiivinen: 75 % raportoivista yhtiöistä julkisti odotettua paremman tuloksen, mikä on korkeampi prosentti kuin edellisillä neljänneksillä. Euroopassa taas yli 50 % yhtiöistä jäi analyytikkojen odotuksista. Yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden eroja korostaa myös se, että noin kaksi kolmasosaa yhdysvaltalaisista yhtiöistä raportoi toimintansa kasvaneen, kun taas eurooppalaisista yhtiöistä vain noin puolet pystyi tekemään niin. Siksi ei olekaan kohtuutonta olettaa yhdysvaltalaisten yhtiöiden olevan selvästi paremmassa kunnossa kuin eurooppalaiset yhtiöt. Kulutustavaroista ja -palveluista päivittäistavaroihin Kulutustavarat ja -palvelut -sektorin osakkeet ovat nousseet ripeästi viime viikkoina ja kehittyneet vahvasti. Nyt sektori näyttää kuitenkin heikkenevän. Olemme siksi päättäneet pienentää ylipainoamme tällä sektorilla ja lisätä muiden sektorien, erityisesti päivittäistavaroiden, energian ja terveydenhuollon, painoa. Tämä on edellyttänyt Saksan ylipainon leikkausta, jonka toteutimme myymällä DAX-indeksiä seuraavan ETF-rahaston osuudet. Tämän rahaston salkussa oli runsaasti kulutustavarat ja -palvelut -sektorin osakkeita. Kiina alipainoon, Yhdysvallat ylipainoon 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 Mar-09 Oct-09 May-10 Nov-10 Jun-11 Dec-11 Jul-12 Jan-13 Hang Seng SP 500 maaliskuun alkupuolella toteutettujen kiristämistoimien seurauksena. Toimien tarkoituksena oli estää kukoistavien kiinteistömarkkinoiden ylikuumeneminen. Näiden tekijöiden perusteella nyt on mielestämme oikea aika hylätä Kiinan, ja sitä kautta yleisesti kehittyvien markkinoiden, ylipainotus. Tämä päätös tarkoittaa sitä, että kehittyvät markkinat ovat salkussamme nyt neutraalipainossa, mutta painotamme Kiinaa vähemmän. Olemme sen sijaan lisänneet sijoituksia Yhdysvaltoihin, jossa yritysten tulokset ja osakemarkkinoiden kehitys ovat olleet erittäin vahvoja. Budjettineuvotteluihin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta Yhdysvallat näyttää tarjoavan tällä hetkellä sijoittajille parhaan riskituottoprofiilin. Lähde: Bloomberg 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, Kiinan paino alas Yhdysvaltain paino ylös Viime vuoden lopusta lähtien hyvin kehittyneet Kiinan markkinat näyttävät nyt menettäneen virettään. Kiinan makrotaloutta koskevat raportit paljastavat trendin heikentyneen, joskin vain hieman toistaiseksi. Tämä suuntaus saattaa kuitenkin hyvinkin jatkua NORDEA Investment News maaliskuu

6 omaisuuslajijakauma Politikointi on palannut, mutta osakemarkkinat kestävät Kansainvälinen valuuttarahasto IMF odottaa yhä kasvun elpyvän vuonna 2013, mutta vauhti on hitaampi kuin aiemmin on ennustettu. Kasvu pysyykin laimeana ja haavoittuvan maailmantalouden tueksi tarvitaan edelleen poliittisia toimia. Pohjois-Amerikka Pohjoismaat IMF alensi tuoreimmassa talouskatsauksessaan odotuksiaan maailman talouskasvusta. Kun sekä vuoden 2013 että 2014 ennustetta laskettiin 0,1 prosenttiyksikköä, uudet ennusteet ovat 3,5 % ja 4,1 %. Varsinkin Euroopan näkymiä on leikattu, kun elpymisestä ei näy vieläkään merkkejä. 15% Eurooppa tasapainoinen salkku NEUTRAALI 15 % 13% 15 % 34% Osakkeet 50% JVK Käteinen 10% SUOSITUKSET 100% Euro 100% Euro 45% 14% 15% 45% 14% 7% 7% 13% 53% 45% 30% Kehittyvät markkinat 100% EUR 100% EUR osakesalkku NEUTRAALI Eurooppa (sis. Pohjoismaat) 60% us 25% i 5% Kehittyvät markkinat 10% Suosittelemme alipainoa osakkeissa ja neutraalipainoa joukkolainoissa. i Europe 58% EuropeEurooppa 58% i Kehittyvät markkinat Olemme pienentäneet kiinalaisten ja eurooppalaisten osakkeiden ylipainoa ja kasvattaneet Yhdysvaltain painoa. Pidämme Ison-Britannian reilusti alipainossa. Kehittyvien markkinoiden kokonaispaino on neutraali, vaikka painotammekin Aasiaa enemmän suhteessa vertailuindeksiin. Sektoreista olemme 100% pienentäneet Euro 100% Euro kulutustavaroiden ja -palvelujen ylipainoa 100% EURja nostaneet päivittäistavarat ja terveydenhuollon alipainosta ylipainoon. Rahoitus ja 100% EUR perusteollisuus ovat myös alipainossa. 30% 4% 9% 4% 10% 5% 62% 28% 47% 28% 6% 45% Bonds JVK Bonds Bonds Bonds Osakkeet 24% 25% Käteinen 10% 10% 59% Samaan aikaan ostopäälliköiden indeksillä mitattu yritysten luottamus alkaa näyttää horjuvalta ja ylittää juuri ja juuri 50 pistettä. Luku laski äskettäin 51,4:stä 50,8:aan (alle 50:n jäävä luku viittaisi maailman teollisuustuotannon supistumiseen). Tämä on huolestuttava merkki, koska kehittyneiden osakemarkkinoiden nousu antaa ymmärtää yritysten luottamuksen olevan vahvempaa kuin tämänhetkinen luku osoittaa. Talouden ohella myös politiikka vaikuttaa edelleen markkinoiden tunnelmaan. Yhdysvalloissa automaattiset menoleikkaukset tulivat voimaan 1. maaliskuuta. Seuraava askel Yhdysvaltain ideologisesti erittäin jakautuneille poliitikoille on saada aikaan sopimus vuoden 2013 budjetista ennen 27. maaliskuuta. Euroopassa taas Italian parlamentin pattitilanne uhkaa euroalueen vakautta. Poliittiset ja taloudelliset riskit ovat laskeneet turvasatamina pidettyjen Saksan ja Yhdysvaltain valtionlainojen tuottoja. Joidenkin osakemarkkinoiden nousu on alkanut hiipumaan ja näkyvissä on yhä enemmän lyhyen aikavälin signaaleja, jotka viittaavat markkinoiden haavoittuvuuteen. Joten korjausliikkeen mahdollisuus on lisääntynyt lyhyellä aikavälillä. Suosituksemme sijoittajille on pitää osakkeet alipainossa eli noin 5 % neutraalipainon alapuolella. Emme kuitenkaan suosittele painon keventämistä enempää ennen kuin markkinoiden kurssitason lasku on varmistunut, koska osakkeet sinnittelevät yllättävän hyvin nykyisessä epävarmassa tilanteessa. Valuuttapuolella Yhdysvaltain dollari, Ruotsin kruunu ja in jeni ovat ylipainossa. Joukkolainasalkussamme tanskalaiset kiinteistöluottolainat ovat ylipainossa ja euroalueen valtionlainat alipainossa. Olemme sijoittaneet Kiinan korkomarkkinoille ja Yhdysvaltain vakuudellisiin etuoikeudellisiin lainoihin. Salkkumme duraatio on neutraali. 6 NORDEA Investment News maaliskuu 2013

7 nordea news Nordean varallisuuden suunnittelun koulutusohjelma Esitämme sinulle oikeat kysymykset Varallisuuden suunnittelu tärkeys on viime vuosina kasvanut kansainvälisessä private banking -toiminnassa. Tämä johtuu osittain aiempaa tiukemmista läpinäkyvyysvaatimuksista, mutta myös nykypäivän private banking -asiakkaiden tarpeet ovat monimutkaisempia. Nordea International Private Banking on jo pitkään ennakoinut tätä suuntausta, ja siksi pystymme jo tällä hetkellä vastaamaan hyvin uusiin haasteisiin. Olemme aina pitäneet tämäntyyppisiä muutoksia mahdollisuutena parantaa asiakkaille tarjottavia palveluja ja tuotteita ja siksi olemmekin jatkuvasti kehittäneet varallisuuden suunnittelun palvelujamme. Varallisuuden suunnittelu on oleellisen osa siitä lisäarvosta, jota lupaamme tuottaa asiakkaillemme. Tarjolla on jo useita tilintarkastajien ja juristien hyväksymiä varallisuuden suunnittelun ratkaisuja, ja maakohtaisten veroraporttien määrä on kasvanut asiakkaiden kysynnän lisääntyessä. Haluamme vahvistaa asemaamme entisestään, ja siksi Private Banking -henkilöstömme osallistuu tällä hetkellä lisäkoulutukseen, joka antaa pätevyyden neuvoa asiakkaitamme liittyen kansainväliseen varallisuuden suunnitteluun. Koulutusohjelman tarjoajaksi valittiin perusteellisen prosessin jälkeen kansainvälisen Baker & McKenzie -lakitoimiston perustama LawInContext. LawInContextin alkuperäinen ohjelma perustuu Baker & McKenzien ja eräiden muiden yritysten juristien antamaan lainopilliseen koulutukseen, mutta suurimman mahdollisen hyödyn saamiseksi sitä on muokattu Nordean tarpeisiin. Nordea on toimittanut LawInContextille useita esimerkkitapauksia, joilla varmistetaan, että koulutusohjelman esimerkit ovat sekä realistisia että olennaisia Nordean asiakkaiden kannalta. Ohjelman tärkein viesti on se, että oikeiden kysymysten esittäminen asiakkaille on olennainen osa parhaiden neuvojen tarjoamista. Ohjelman ovat koonneet henkilöt, joilla on sekä liiketoimintaan että juridiikkaan perustuvaa osaamista. On tärkeää, että sijoitusjohtajat tietävät, mitkä ovat olennaisia kysymyksiä ja miten löytää ratkaisut, jotka todella toimivat käytännössä, Nordea Bank S.A.:n toimitusjohtaja Jhon Mortensen sanoo. Nordea on edelläkävijä, kun se on sisällyttänyt kansainvälistä varallisuuden suunnittelua, varallisuudenhoitoa ja sääntelyä koskevan koulutuksen liiketoimintamalliinsa ja asiakaslupaukseensa. Koulutusohjelman onnistuminen edellyttää, että johto tukee sitä ja näin selvästikin on Nordeassa, LawInContextin toimitusjohtaja Victoria Dalmas sanoo. Flemming Lauridsen ylennetty Nordea on määritellyt varallisuuden suunnittelun tällä hetkellä tärkeimmäksi asiakassuhteisiin vaikuttavaksi tekijäksi. Varallisuuden suunnittelu yksikön johtaja Flemming Lauridsen nimitettiin hiljattain Nordea Bank S.A.:n johtoryhmän jäseneksi. Hän tuli Nordean palvelukseen vuonna 2011 ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä varallisuuden suunnittelusta pankki- ja vakuutusalalla. Erityisesti kokemus, kansainvälinen verkosto ja ainutlaatuinen kansainvälisen henki- ja eläkevakuutusalan tuntemus auttavat Flemmingiä ja hänen tiimiään luomaan räätälöityjä ja lisäarvoa tuottavia varallisuuden suunnittelun ratkaisuja asiakkaillemme.

8 V aralli su u d e n su u n n itte lu verouutisia Tanska Rajat ylittävää Varallisuudenhoitoa Ajankohtaista: tietojen vaihto lisääntyy Investment Newsin tässä numerossa varallisuuden suunnitteluun liittyvillä artikkeleilla on yhteinen teema: lisääntynyt tiedon vaihto ja kansainvälisten verosääntöjen yhtenäistäminen. Tämä suuntaus vahvistuu jatkuvasti, kun Yhdysvallat näyttää suuntaa ja EU ja OECD seuraavat perässä. Yhdysvallat ja Sveitsi allekirjoittivat 14. helmikuuta 2013 FATCA:a (Foreign Account Tax Compliance Act) koskevan sopimuksen, jonka perusteella Yhdysvallat saa kaikki tarpeelliset tiedot sveitsiläisissä rahoituslaitoksissa olevista tileistä, jotka liittyvät Yhdysvaltoihin. Tähän mennessä Yhdysvallat on allekirjoittanut kahdeksan vastaavaa maiden välistä sopimusta ja lisää on tulossa. Luxemburgin valtiovarainministeri Luc Frieden ilmoitti äskettäin, että myös Luxemburg on aloittanut keskustelut Yhdysvaltain kanssa FATCA:n käyttöönotosta maan rahoitussektorilla. Perintöverovelvollisuus Yhdysvalloissa myös muille kuin Yhdysvalloissa asuville Jos henkilö omistaa kuolinhetkellään yli Yhdysvaltain dollarin arvosta yhdysvaltalaisia arvopapereita, niistä peritään henkilön asuinpaikasta riippumatta Yhdysvaltain perintövero, joka on % (2013). Yhdysvaltaisilla arvopapereilla tarkoitetaan muun muassa osakkeita ja joukkolainoja, joiden liikkeeseenlaskija on yhdysvaltalainen yhteisö. Käteisomistukset Yhdysvalloissa eivät kuitenkaan kuulu tämän veron piiriin. Yksi keino pienentää perintöverovelvollisuutta Yhdysvalloissa on omistaa yhdysvaltalaisia arvopapereita sijoitusvälineen kautta. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi muihin maihin rekisteröidyt sijoitusrahastot, henkivakuutussopimukset, trustit, säätiöt ja muihin maihin rekisteröidyt yhtiörakenteet. Voimassa olevat kaksoisverotusta koskevat sopimukset saattavat rajoittaa perintöverovelvollisuutta Yhdysvalloissa. Yhdysvalloilla on tällä hetkellä 15 voimassa olevaa verosopimusta. 8 NORDEA Investment News maaliskuu 2013 Euroopan komissio kehottaa Tanskaa muuttamaan maastapoistumisverotuksen sääntöjä Kun henkilö muuttaa Tanskasta toiseen EU:n jäsenvaltioon, hänen osakesalkkunsa toteutumattomat voitot (sekä listatuista että listaamattomista osakkeista) lasketaan ja verotetaan. Vero peritään tällaisilta henkilöiltä osakkeiden myynnin tai osingon tai muunlaisen ko. osakkeista syntyvän tuoton vastaanottamisen yhteydessä. Komissio katsoo, että Tanskan verosäännöt ovat tiukempia kuin on tarpeen veronkierron estämiseksi ja että ne näin ollen rikkovat perussopimuksissa vahvistettua ihmisten ja pääoman vapaata liikkuvuutta. Vielä ei tiedetä, aikooko Tanska muuttaa sääntöjään vapaaehtoisesti vai nostetaanko asiassa kanne unionin tuomioistuimessa. Tästä syystä mahdollisten muutosten takautuvaa vaikutusta ei tiedetä, mutta olemme asiassa viisaampia, kun Tanskan vastaukselle asetettu kahden kuukauden aikaraja umpeutuu 24. maaliskuuta Sveitsi Sveitsin verosopimukset Sveitsin uudet verosopimukset Itävallan ja Ison-Britannian kansa tulivat voimaan 1. tammikuuta Niiden mukaan sveitsiläisissä pankeissa olevat varat, joita ei ole aiemmin verotettu, tulevat nyt sääntelyn piiriin. Niihin sovelletaan joko Sveitsin lähdeveroa tai vapaaehtoista veroraportointia. Nämä vaihtoehdot koskevat myös tulevien tuottojen kohtelua vuositasolla. Sveitsi neuvottelee parhaillaan vastaavanlaisista sopimuksista muiden EU-maiden kanssa. Lisätietoja osoitteesta

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT TAMMIKUU 2015 KUN ASIAT MUUTTUVAT TODELLA PALJON 24 KASVUA ODOTETTAESSA 4 Päästrategi: Uusia bear-markkinoita ei ole luvassa 9 Infrastruktuuri 13 Trendit juuri nyt 15 MIKSI ÖLJYN HINTA LASKEE? 18 MIHIN

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 27 FI 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 kuukausikatsaus kes ä kuu Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25 VIISAS RAHA 9 Lehti suomalaiselle 2014 sijoittajalle Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 ERIKOISJAKELU Osakesäästäjät+ Vuokranantajat+ Sijoitus-Investtapahtuman

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

risk manager toukokuu 2015

risk manager toukokuu 2015 risk manager toukokuu 2015 Toukokuu 2015 Risk Manager Pääkirjoitus Korkea volatiliteetti näyttää pitkästä tekevän paluun muutamaan omaisuusluokkaan kehittyneillä markkinoilla. Yhdysvaltojen ja euroalueen

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot