Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010"

Transkriptio

1 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

2

3 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja Eteran uutisvuosi Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa Taloudellinen vastuu 14 Etera on rahastoinut 5 miljardia euroa tuleviin eläkkeisiin 19 Etera hakee sijoituksilleen vakaata ja kilpailukykyistä tuotto 22 Kestävä kehitys näkyy Eteran kiinteistösijoituksissa 25 Etera maksoi eläkkeitä lähes miljardi euroa Sosiaalinen vastuu 26 Asiakastyytyväisyys parani 29 Eteran tavoitteena ovat pidemmät työurat 33 Eteralla on laajat yhteistyöverkostot 35 Etera on hyvä työpaikka Ympäristövastuu 40 Etera sai Green Office -sertifikaatin Hallinto ja ohjaus 44 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 45 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin poikkeamat 51 Hallintoneuvosto 52 Hallitus 55 Tilintarkastajat 55 Neuvottelukunnat 56 Johtoryhmä 57 Johtavat toimihenkilöt 57 Eteran takuupääoman omistajat 58 Palkka- ja palkkioselvitys 60 Tilinpäätös ja tasekirja 99 Keskeisiä käsitteitä ja tilinpääätöksen lukuohjeita 106 Sisällön vertailu GRI-ohjeiston suosituksiin 107 Yhteystiedot Raportin teksteissä vuoden 2009 vertailuluvut on esitetty suluissa vuoden 2010 tunnusluvun jälkeen.

4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija Eteran tehtävänä on huolehtia yksityisalojen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Se edistää myös työhyvinvointia ja panostaa työurien pidentämiseen. Asiakkaan arvostaminen ja vastuullisuus ovat Eteran arvoja ja toiminnan perusta. Missio Eteran perustehtävä on tuottaa vakuutetuille työntekijöille ja vakuutuksenottajille hyvinvointia ja taloudellista turvaa. Visio Etera on menestyvä, asiakasta arvostava työeläkeosaaja. Arvot Asiakkaan arvostaminen Osaaminen Uudistuminen Vastuullisuus ja kannattavuus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on työeläkeyhtiö, jonka omistavat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Etera vakuuttaa eri toimialojen työsuhteisia työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Kolmanneksi eniten eläkkeensaajia Etera maksoi eläkettä henkilölle 998 miljoonaa euroa vuonna Eläkkeensaajien määrällä mitattuna Etera kuuluu yksityisaloilla kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon 15 prosentin osuudellaan. Vakuutusmaksutulo oli 570 miljoonaa euroa Etera sai vuonna 2010 vakuutusmaksutuloa 570 miljoonaa euroa. Sijoitustuottoja se sai 410 miljoonaa euroa. Vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille eli rahasto tulevia eläkkeitä varten oli miljoonaa euroa. Eteran liikevaihto oli 858 miljoonaa euroa. Hallinnon organisointi Yhtiökokous Hallintoneuvosto vaalivaliokunta Eläkeasiain neuvottelukunta Hallitus puheenjohtajisto tarkastusvaliokunta Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta Vakuutettujen neuvottelukunta Toimitusjohtaja johtoryhmä Neuvottelukunnat ovat hallituksen nimittämiä, epävirallisia yhteistyöelimiä. Eteran vuosikertomus

5 Taloudellinen vastuu on vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella Ylintä päätösvaltaa keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiössä käyttää yhtiökokous. Toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Keskinäisenä työeläkeyhtiönä Etera vastaa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen: vakuutuksenottajalle ja heidän palkkaamalleen vakuutetulle työntekijälle, 37:lle takuupääoman omistajalle sekä yrittäjälle. Sosiaalinen vastuu on vastuuta eläketurvan hoidosta omistajaasiakkaille eli vakuutuksenottajille, työntekijöille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille. Se on myös vastuuta henkilöstöstä. Ympäristövastuu on vaikuttamista kestävään kehitykseen Eteran pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä. Sijainti, myyntialueet ja henkilöstö Eteran pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Etera myy työeläke- ja yrittäjävakuutuksia Suomessa kaikille toimialoille. Maa on jaettu vakuutusten myyntiä varten kolmeen alueeseen: Etelä-, Pohjois- ja Länsi-Suomen alueeseen. Eteralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Suurasiakasyksikön myyntialueena on koko Suomi. Eteran palveluksessa oli vuoden 2010 päättyessä 266 toimihenkilöä. Organisaatio uudistettiin Organisaatiorakenne uudistettiin Muutoksen tavoitteena oli lisätä organisaation tehokkuutta ja joustavuutta sekä madaltaa organisaatiota. Eteran organisaatio Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen Asiakkuudet Timo Hietanen Eläke- ja vakuutuspalvelut Kari Härkönen Sijoitukset Jari Puhakka Sisäinen tarkastus Aktuaaripalvelut Timo Mäkelä ICT ja sähköinen liiketoiminta Helena Sorri Laki, suunnittelu ja viestintä Tuula Kallio Talous ja Henkilöstö Anna Kilpi 5 Eteran vuosikertomus 2010

6 Tuotteet ja palvelut Etera tarjoaa yrityksille, yhteisöille, yrittäjille ja kotitalouksille lakisääteistä työeläkevakuutusta ja siihen liittyviä vakuutus-, eläke- ja työhyvinvointipalveluita. Se tarjoaa myös rahoituspalveluita yrityksille. Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran vakuutusasiakkaista 90 prosenttia ilmoittaa vakuutustiedot sähköisesti. Suurin osa sopimus- ja tilapäisasiakkaista käyttää reaaliaikaista kuukausi-ilmoitusta etera.fi:ssä. Etera on kehittänyt sähköisiä vakuuttamispalveluita jatkuvasti. Eläkepäätökset oikea-aikaisesti Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Uusia eläkehakemuksia tuli vuonna Hakemuksen käsittely kesti Eterassa keskimäärin 33 päivää. Eläkkeet maksetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Syys-joulukuussa 2010 eläkkeiden maksamisessa oli ongelmia pankkien tietojärjestelmien vuoksi. Eläkkeet saatiin kuitenkin maksetuksi tileille säädetyn maksupäivän aikana. Työhyvinvointipalveluita työurien pidentämiseen Työhyvinvointipalvelut tarkoittavat asiakasyrityksille tarjottavia palveluita, joilla parannetaan työyhteisöä, johtamista ja henkilöstön työkuntoa. Työhyvinvointipalvelut ovat tehokas keino lisätä työssä jaksamista ja pidentää työuria. Vuonna 2010 noin henkilöä osallistui eri tavoin yrityksissä työhyvinvointitoimintaan. Eteran tavoitteena on pidentää eri-ikäisten työuria ja vähentää työkyvyttömäksi tulemisen riskiä. Paluu työhön ammatillisen kuntoutuksen avulla Myös ammatillisen kuntoutuksen avulla työuraa voidaan pidentää. Siihen tartutaan, jos työkyky on heikentynyt. Noin 80 prosenttia ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista palaa työelämään. Työkaveruudesta työvoimaa -kampanja herättelee keskustelua Työilmapiiri vaikuttaa merkittävästi työssä viihtymiseen ja jatkamiseen. Etera aloitti keväällä 2010 kampanjan, jolla herätetään ihmisiä hyvän työkaveruuden vaalimiseen. Kampanja vietiin myös sosiaaliseen mediaan. Se on saanut Facebookissa puolestapuhujikseen henkilöä. Palkinnot Rakennuttajan työturvallisuuspalkinto 2010 Asunto Oy Sellonhuippu palkittiin Rakennuttajan kunniakirjalla Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa. WWF:n Green Office -sertifikaatti Ympäristövastuuta kehitettiin pääkonttorissa. Etera läpäisi WWF:n toimistotarkastuksen ja sai oikeuden käyttää Green Office -merkkiä. Ekosiivous-sertifikaatti Eteran siivouspalvelujen tuottaja Lassila & Tikanoja myönsi Eteralle Joutsenmerkityn Ekosiivous-sertifikaatin. Eterassa tehostettiin lajittelua ja otettiin käyttöön ympäristöystävälliset puhdistusaineet ja -menetelmät. Toimintaympäristö vuonna 2010 Eteran toimintaympäristöä, talouden ja työeläkelakien muutoksia on esitelty hallituksen toimintakertomuksessa tilinpäätösosiossa, sivuilla Eteran vuosikertomus

7 Yritysvastuu osana liiketoimintastrategiaa Vastuullisuus kuuluu kiinteästi lakisääteistä eläketurvaa hoitavan työeläkeyhtiön toimintaa. Corporate Governance -suositukset ohjaavat Eteran hallintoa ja johtamista. Eettiset periaatteet huomioidaan toiminnassa. Yritysvastuun kehittäminen kuuluu Eteran strategisiin hankkeisiin. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Etera noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on työeläkeyhtiölle mahdollista (s. 45). Eteran valvonta Eteran toimintaa valvovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta. Eettisiä ohjeita ja periaatteita Eteralla on kirjallisia ohjeita ja periaatteita, joita noudattamalla varmistetaan toiminnan lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä hyvän hallintotavan noudattamista. Miten eettisesti kestävä toiminta näkyy Eterassa? Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera kohtelee vakuutuksenottajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera ei rajoita vakuutuksenottajia sopimuskumppaneiden valinnassa. Etera noudattaa kilpailuoikeutta muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Eteran liiketoimet, sopimukset ja sijoitukset ovat markkinaehtoisia. Etera osallistuu lainsäädännön ja toimintaympäristön kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten ja vakuutusalan muiden toimijoiden kanssa. Etera on vuonna 2010 sitoutunut YK:n vastuulliseen sijoittamiseen ja liittynyt jäseneksi kestävän rakentamisen yhdistykseen. 50 vuotta työeläketurvaa Etera perustettiin vuonna 2003 jatkamaan LEL Työeläkekassan toimintaa. Sen juuret ulottuvat 50 vuoden taakse, sillä LELeläketurvaa hoitaneet työeläkekassat perustettiin joulukuussa Työeläke täyttää 50 vuotta vuonna Yksityisalojen työeläkelait eli työntekijäin eläkelaki TEL ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki LEL tulivat voimaan Työeläkelait TEL, LEL ja TaEL lakkautettiin vuoden 2006 lopussa, ja tilalle tuli työntekijän eläkelaki TyEL. Vuodesta 2007 Etera on toiminut kilpailussa yhdessä muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Vakuuttaminen Hyvä vakuutustapa -ohje Kilpailuoikeuden noudattamista koskeva ohje Sijoittaminen Sijoitussuunnitelma YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuminen Green Building Council Finlandin jäsenyys FINSIF ry:n, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin jäsenyys Omistajaohjauksen periaatteet Sisäpiiriohje Ympäristövastuu WWF:n Green Office -sertifikaatin ympäristöohjelmaan sitoutuminen Lassila & Tikanojan Ekosiivous-sertifikaattiin sitoutuminen Poikkeustilanteissa toimiminen Valmius- ja toipumissuunnitelma Kriisiviestintäohje Hyvä hallintotapa Juridinen complience -ohjeistus Riskienhallintasuunnitelma Sisäisen tarkastuksen suunnitelma Ohje lahjonnan estämisestä Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä Kuvaus Eteran sisäisestä valvontajärjestelmästä Hallinnon työjärjestys Tarkastusvaliokunnan ja puheenjohtajiston työjärjestys Johtoryhmän työjärjestys Tietoturvapolitiikka Asiakirjojen käsittely- ja arkistointiohje Henkilöstö Tasa-arvosuunnitelma Työpaikkakiusaamisen ja henkisen väkivallan käsittelyohje 7 Eteran vuosikertomus 2010

8 Toimitusjohtajan katsaus Vakuutusmaksutulo kasvoi Vuosi 2010 oli Eterassa muutosten vuosi. Organisaatio uudistettiin. Suhdanteet paranivat ja talous kääntyi kasvuun, mikä lisäsi Eteran vakuutusmaksutuloa. Eläkehakemukset vähenivät. Sijoitusmarkkinat elpyivät ja sijoitukset tuottivat hyvin. Vakavaraisuus vahvistui. Kehitimme voimakkaasti myös yritysvastuullista toimintaa. Vakuutusmaksutulo kasvoi tavoitetta enemmän, kuusi prosenttia ja nousi 570 miljoonaan euroon. Eteran markkinaosuus oli 5,4 prosenttia. Teollisuudessa, palveluissa ja rakentamisessa kasvu jatkuu voimakkaana, joten odotamme maksutulon kasvavan myös vuonna Olemme panostaneet kustannustehokkuuteen, minkä vuoksi kokonaisliikekulut laskivat edelleen. Vakuutusten myynti ja siirrot vaikuttavat asiakkaiden määrään. Sopimusasiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä , lähes saman verran kuin edellisvuonna. Etera saavutti tavoitteensa uusien TyEL-vakuutusten myynnissä, mutta yrittäjävakuutusten myynti jäi hieman tavoitteesta. Tilapäisten työnantajien vakuutuksissa olemme markkinajohtaja vakuutuksella. Asiakkaat arvostavat vaivatonta vakuuttamista. Valtaosa, 90 prosenttia, vakuutusilmoituksista tehdään sähköisesti. Suosiossa on varsinkin reaaliaikainen kuukausi-ilmoitus. Jatkamme sähköisten palveluiden kehittämistä. Ne nopeuttavat toimintaa ja parantavat asiakaspalvelua. Eläkkeensaajia on kolmanneksi eniten Perustehtävämme on lakisääteisen eläketurvan toimeenpano. Olemme merkittävä toimija, sillä maksamme yksityissektorin eläkkeitä kolmanneksi eniten, henkilölle yhteensä 998 miljoonaa euroa. Haluamme, että Etera mielletään asiakkaita arvostavaksi, menestyväksi työeläkkeiden asiantuntijaksi. Sekä vakuutuksenottajat että eläkeasiakkaat ovat tyytyväisiä toimintaamme. Tähtäämme pidempiin työuriin Eteran tavoitteena on nostaa vakuutettujen työntekijöiden keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää. Vuonna 2010 se oli Eterassa 58 vuotta, kuten edellisvuonna. On tärkeää ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä. Kolmannes uusista eläkkeistämme on edelleen työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on alhainen, 51 vuotta. Etera toimii hyvän työelämän puolesta. Ensisijaisia keinoja ovat työhyvinvointitoiminta ja ammatillinen kuntoutus sekä ihmisten asenteisiin vaikuttaminen. Hyvä työilmapiiri auttaa jaksamaan. Pyrimme vaikuttamaan siihen muun muassa Työkaveruudesta työvoimaa -kampanjalla. Olemme myös mukana suomalaisten miesten liikkumista ja terveitä elintapoja edistävässä SuomiMies seikkailee -hankkeessa. Työurista ja eläkeiästä keskustellaan varmasti vuoden 2011 aikana. Ikääntyvässä Suomessa työuria pitää saada pidemmiksi, jotta eläkkeiden rahoitus pystytään turvaamaan ja työvoimatarve tyydyttämään. Ei riitä, että työssäoloa jatketaan uran lopusta. Tärkeää on kehittää työoloja. Eteran asiakasyritykset ovat panostaneet työhyvinvointiin vahvasti, sillä peräti työntekijää on hyödyntänyt näitä palveluita vuoden aikana. Eteran vuosikertomus

9 Huomiota vastuulliseen sijoittamiseen ja kestävään kehitykseen Etera sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja vastuullisesti. Eteran 5,4 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,0 prosenttia. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset. Sijoitusstrategia ja -organisaatio uudistettiin, millä tavoittelemme aiempaa parempia tuloksia. Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Myös kiinteistösijoittamisessa korostuu kestävä rakentaminen. Liityimme Green Building Council Finlandin jäseneksi. Eteralla on vahva rooli Helsingin ydinkeskustan rakentamisessa. Töölönlahdella meillä on kolme tonttivarausta, joista yhdelle nousee Alma Median toimitalo. Rakennamme myös Helsingin Viikkiin puukerrostaloja. Eteran pääkonttorille saimme WWF:n Green Office -sertifikaatin ja sitouduimme ympäristöohjelmaan. Työeläkejärjestelmä tarvitsee hajautusta Työeläketurvan hoito on keskittynyt yhä enemmän. Useiden eläkesäätiöiden ja -kassojen purkaminen merkitsi kahden suurimman eläkeyhtiön kasvua entistä suuremmiksi. Hajautettu työeläkejärjestelmä lisää kilpailua ja parantaa sekä työnantajien että työntekijöiden palveluja. Myös sijoitusriskit hajaantuvat. Siksi tarvitsemme useita toimijoita. Työeläkejärjestelmän kilpailua tulee edistää sosiaaliturvan lähtökohdista ja ottaa huomioon toimijoiden vakuutuskantojen erot. Odotan organisaatiolta tuloksia Aloitin Eteran toimitusjohtajana vuoden alussa. Keväällä organisaatio uudistettiin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tähtäämme entistä tehokkaampaan myyntiin, parempaan asiakaspalveluun ja markkinaosuuden kasvuun. Eteran myyntiä vahvistaa lisäksi joulukuussa solmittu asiamiessopimus Sampo Pankin kanssa. Yhteistyö käynnistyy koko maassa vuonna Tavoitteena on, että Etera on hyvä työpaikka, jonka henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta. Organisaatiomuutos heijastui myös työilmapiiriin. Esimiesarviot olivat kuitenkin edelleen hyvää tasoa, ja sairauspoissaolot ovat puolittuneet kahdessa vuodessa. Nyt panostamme koulutukseen sekä kehitämme Eteraa hyvänä työpaikkana. Kiitän kaikkia eteralaisia ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta Toivon menestystä tuleviin haasteisiin. Hannu Tarkkonen toimitusjohtaja 9 Eteran vuosikertomus 2010

10 Avainlukuja Muutos, % Taloudellinen vastuu TyEL-palkkasumma, milj YEL-työtulosumma, milj Vakuutusmaksutulo, milj Eläke- ja kuntoutuskulut, milj Vastuunjakokorvaukset, milj Vastuuvelka, milj Sijoitukset käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, % 8 10,3 Toimintapääoma, milj Vakavaraisuusasema 2,4 2,3 Vakavaraisuusaste 21,2 18,5 Kokonaisliikekulut, milj Kokonaistulos, milj Hoitokustannustulos, % 95,3 98,4 Asiakashyvitykset, milj. 9 7,1 29 Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,4 0,3 Henkilöstökulut, milj Sosiaalinen vastuu TyEL-sopimusasiakkaat YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Eläkkeensaajat Henkilöstövastuu Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 63,5 Sairauspoissaolot, pv Koulutuspäivät, hlö Koulutuskulut, /hlö Vaihtuvuus, % Ympäristövastuu Energiankulutus, MWh Sähkönkulutus, MWh Lämmönkulutus, MWh Vedenkulutus, m Paperinkulutus, riisiä Jätteiden määrä, tonnia Jätteiden hyötykäyttöaste, % Jätekustannukset, Eteran vuosikertomus

11 Eteran uutisvuosi 2010 Tammikuu Eteran henkilöstön keskuudessa tehdyn Työyhteisön toimivuus -arvioinnin tulokset kertoivat positiivisesta kehityksestä. Viidestä arvioidusta osa-alueesta neljässä arviot olivat nousseet edellisvuodesta. Helmikuu Etera otti käyttöön sähköisen asianhallinnan. Eteraan saapuvat eläketoiminnon asiakirjat käsitellään sähköisesti, mikä sujuvoittaa eläkeasian käsittelyä ja vähentää paperinkulutusta. Etera aloitti YT-neuvottelut. Liiketoiminnan uudelleenorganisointi edellytti noin 30 työntekijän vähentämistä. Vähennys tehtiin vapaaehtoisin sopimuksin. Etera valitsi Ovenian kumppaniksi asunto-omaisuuden hallintaan. Maaliskuu Eteran julkaisi vuoden 2009 tilinpäätöksen. Sijoitustuotot olivat hyvää tasoa, 10,3 %. Vakuutusten uusmyynti oli vilkasta ja vakavaraisuus vahvistui. Eläkehakemukset vähenivät. Etera ja Opteam julkaisivat eläkkeellä työssäkäymistä koskevan Töissä eläkkeellä -tutkimuksen. Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia eläkkeelle lähtevistä haluaisi jatkaa joustavaa työntekoa eläkkeellä ollessaan. Huhtikuu Eteran saneeraama Seniori- ja palvelutalo Untuva nousi harjakorkeuteen Lauttasaaressa. Entiseen koulurakennukseen tulee hoivakoti, senioriasuntoja, Helsingin kaupungin ruotsinkielinen päiväkoti sekä liikuntatiloja. Toukokuu Eteran organisaatio uudistui Vuoden alussa toimitusjohtajana aloitti Hannu Tarkkonen. Hallitus päätti organisaation rakenteesta. Etera oli mukana Yritystä stadiin -tapahtumassa. Tavoitteena oli tarjota yrittäjille tietoa, uusia ideoita sekä kontakteja. Eteran varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous valitsi Eteran hallintoneuvostoon neljä uutta jäsentä. Eteran avasi Työkaveruudesta työvoimaa -kampanjan. Tutkimusten mukaan merkittävin yksittäinen tekijä, joka ajaa ihmisen työkyvyttömyyseläkkeelle on työpaikan huono ilmapiiri. Etera alkoi myös kerätä tarinoita hyvästä työkaveruudesta. Tarinat luovutetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistolle tutkimuskäyttöön. Eteran rakennuttama Palvelukoti Villa Olavi nousi harjakorkeuteen Savonlinnassa. Savonlinnan hyvinvointikeskittymässä sijaitsevaan taloon tuli 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Etera osti tontin Töölönlahdelta ja rakennuttaa sinne toimistotalon. Päävuokralaiseksi tulee Alma Media Oyj. Eteran työeläkeotejakelut alkoivat. Etera lähetti työeläkeotteen työntekijälle ja yrittäjälle touko-marraskuun aikana. Kesäkuu Etera ja Taloushallintoliitto julkaisivat tilitoimistoalan työhyvinvointitutkimuksen tulokset. Keskeisin kehityskohde oli työn määrän ja kiireen jakautuminen tasaisemmin koko vuodelle. Tutkimus oli ensimmäinen tilitoimistoalan ja taloushallinnon ammattilaisten työhyvinvointia kartoittava tutkimus. Elokuu Eteran yhdessä Kuntien eläkevakuutuksen ja Eläke-Fennian kanssa omistama kauppakeskus Sello sai kultatason Leed-ympäristösertifikaatin. Se myönnettiin kauppakeskuksen vastuullisesta käytöstä ja ylläpidosta. Sello on Euroopan ensimmäinen kauppakeskus, joka on saanut mainitun sertifikaatin. Etera järjesti perinteisen henkilöstön liikuntapäivän. Etera julkaisi tammi-kesäkuun tuloksensa. Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun. Etera sai maksutuloa 249 miljoonaa euroa. Sijoitustuotto oli 2,6 %. Syyskuu Etera alkoi kerätä tarinoita yrittäjän työkaveruudesta yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Marraskuu Eteran hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Fazer Food Services Oy:n toimitusjohtaja Iris Karjula, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Sixten Korkman ja varajäseneksi Peab Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko. Joulukuu Etera ja Suomen Teollisuussijoitus ostivat 11 % osuuden 3 Step IT Group Oy:n osakekannasta. 3 Step IT on tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankinnan, käytön ja uusimisen hallinnointiin erikoistunut palveluyritys. Etera rakennuttaa Viikkiin viisi puukerrostaloa. Hanke kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Se on yksi Suomen suurimmista puukerrostalohankkeista. Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja liittyi Green Building Council Finlandin jäseneksi. Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen korostuu aiempaa vahvemmin Eteran sijoituskohteita valittaessa. 11 Eteran vuosikertomus 2010

12 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. Raportissa kuvataan Eteran taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta, ja se keskittyy erityisesti taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Raportoinnissa käytetään hyväksi Eteran olennaisuusmatriisia. Raporttiin on valittu Eteran ja suomalaisen työeläkeyhtiön kannalta keskeiset GRI-indikaattorit. Etera on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2006 lähtien osana vuosikertomusta. Tämä on neljäs yhdistetty vuosikertomus ja vastuuraportti, ja se käsittelee tilikautta Edellinen raportti julkaistiin keväällä Raportin sisällön vertailu GRI-suositukseen on esitetty tämän raportin sivulla 106. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa B. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Raportoidut tiedot kattavat taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa koko Eteran toiminnan. Ympäristötunnusluvut on raportoitu vain Eteran pääkonttorista. Tytäryhtiöiden luvut on raportoitu tilinpäätöksessä. Tiedot on saatu Eteran raportointijärjestelmistä sekä erillisistä laskelmista. Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on raportoitu paitsi tässä painotuotteessa myös etera.fi-sivustolla Tietoa Eterasta -osiossa. Siellä on julkaistu myös Finansivalvonnan edellyttämä palkka- ja palkkioselvitys. Etera noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin, kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiöille. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön vuoksi Etera poikkeaa hallinnointikoodista eräiltä osin. Poikkeamat on lueteltu sivulla 45. Raportti keskittyy olennaisiin näkökohtiin Eterassa on selvitetty yhteiskunta- ja yritysvastuun kannalta olennaisimmat asiat ja näkökohdat yhdessä ylimmän johdon kanssa. Ne on koottu sivun 13 olennaisuusmatriisiin, johon raportoinnissa keskitytään. Olennaisuuksien määrittelyssä on huomioitu sidosryhmien odotukset, Eteran strategia ja liiketoiminnan tavoitteet. Huomiota on kiinnitetty myös kestävään kehitykseen sekä työeläkemarkkinoihin ja -toimijoihin. Sidosryhmien näkemyksiä Etera seuraa sidosryhmiensä odotuksia ja mittaa toiminnan tuloksellisuutta erilaisten tutkimusten avulla. Asiakastyytyväisyyttä ja yrityskuvaa tutkitaan vuosittain (s. 28, 32), työyhteisön toimivuutta ja esimiestyötä (s. 39) seurataan vuorovuosin. Organisaatiomuutoksen vuoksi työilmapiiriä kartoitettiin vuonna 2010 kahdella lyhyellä kyselyllä (s. 36). Hallitus tekee itsearvioinnin vuosittain (s. 47). Palautetta toiminnasta saadaan myös muun muassa asiakasraadeilta ja neuvottelukunnilta. Eteran vuosikertomus

13 Eteran keskeiset sidosryhmät ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät eli omistaja-asiakkaat eläkeasiakkaat henkilöstö yhteistyökumppanit alihankkijat ja tavarantoimittajat työeläke- ja finanssialan toimijat viranomaiset ja päättäjät Yritysvastuullisen toiminnan johtaminen elinkeinoelämä ja työmarkkinajärjestöt Yritysvastuu sisältyy Eteran liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Toimintojen media. johtajat vastaavat yritysvastuusta omalla toimialueellaan. Koordinoinnista ja raportoinnista vastaa laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnon johtaja yhdessä viestintäpäällikön kanssa. Johtoryhmä tarkastelee yristysvastuullista toimintaa ja vastuutavoitteiden toteutumista vähintään neljännesvuosittain. Hallitus käsittelee yritysvastuuasioita neljä kertaa vuodessa: tilinpäätöksen, välitilinpäätöksen, liiketoimintastrategiaprosessin ja hankesalkun yhteydessä. Riskienhallinta on normaalin liiketoiminnan osa. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallinnasta vastaava laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnon johtaja. Hänen johdollaan toimii riskienhallintaryhmä. Sijoitusriskien valvonta kuuluu risk managerille, joka johtaa talous- ja henkilöstö -toiminnossa controller-tiimiä. Riskienhallinnan organisointia ja riskienhallintaa on selvitetty sivuilla sekä tilinpäätösosiossa. Olennaisuusmatriisi Eläkevarojen vastuullinen Eteran oman toiminnan ympäristönäkökohdat Kiinteistösijoitusten ympäristönäkökohdat Rahoittaminen ja suomalaisen yritystoiminnan tukeminen sijoittaminen Lakisääteisestä eläketurvasta huolehtiminen Työurien pidentäminen Palveluiden saatavuus ja ymmärrettävyys Hyvä hallintotapa ja osallistuminen lainsäädännön kehittämiseen Etera on hyvä työpaikka Suuri Merkittävä Merkitys sidosryhmille Suomalaisen osaamisen ja yleishyödyllisten tahojen tukeminen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä Suuri Vaikutus Eteraan 13 Eteran vuosikertomus 2010

14 Taloudellinen vastuu Etera on rahastoinut viisi miljardia euroa tuleviin eläkkeisiin Lakisääteisestä työeläketurvasta huolehtiminen edellyttää Eteralta vastuullista toimintaa, asiantuntevaa sijoittamista ja tarkkaa riskienhallintaa. Eteralla on vastuullaan 5 miljardin euron rahasto tulevia eläkkeitä varten. Eläkkeitä se maksoi lähes miljardi euroa. Vakuutusmaksutuloa se sai 570 miljoonaa euroa. Suomen talous alkoi nousta taantumasta vuonna Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen noin kolme prosenttia. Rakennus- ja palvelualojen suhdanteiden vahvistuminen nosti myös Eteran maksutuloa. Etera sai vuonna 2010 vakuutusmaksutuloa 570 miljoonaa euroa (537 milj. euroa), mikä ylitti tavoitteen. Maksutulo kasvoi 6 prosenttia. Vuonna 2009 maksutulo oli vähentynyt 5,5 prosenttia. Eteran markkinaosuus vakuutusmaksutulosta laskettuna pysyi samansuuruisena kuin edellisvuonna eli se oli 5,4 prosenttia. Vakuutusmaksutulon oletetaan kasvavan vuonna 2011 parantuneiden suhdanteiden vuoksi. Panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä uudistettu asiakkuusorganisaatio ja toimintatapojen muutos tähtäävät entistä parempaan asiakaspalveluun ja markkinaosuuden kasvuun. Sopimusasiakkaita oli Eteralla oli vuoden lopussa TyEL-sopimusasiakkaita (21 890). Yrittäjävakuutuksia oli (3 809). TyEL-vakuutusmaksuja maksoi vuonna 2010 tilapäisesti (36 000) asiakasta. Tilapäisten työnantajien vakuutuksissa Etera on markkinajohtaja. Eteran kokonaistulos oli hyvä Eteran kokonaistulos, 171 miljoonaa euroa, oli lähes yhtä hyvä kuin edellisvuonna. Vuonna 2009 se oli 209 milj. euroa. Kokonaistulos muodostui vuonna 2010 sijoitustoiminnan (151 milj. euroa), varsinaisen vakuutusliikkeen (19 milj. euroa) sekä hoitokustannustuloksesta (1,8 milj. euroa). Kokonaistulos käytettiin pääosin toimintapääoman vahvistamiseen. Kokonaisliikekulut edellisvuoden tasoa Eterassa on panostettu edelleen voimakkaasti kustannustehokkuuteen. Kokonaisliikekulut olivat 46 miljoonaa euroa (47 milj. euroa). Vielä vuonna 2008 ne olivat 51 miljoonaa euroa. Merkittävä osa liikekuluista koostuu henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluista. Eteran hoitokustannussuhde parani 95,3 prosenttiin (98,4 %). Henkilöstökulut olivat 19 miljoonaa euroa, eli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Palkat ja palkkiot olivat 16 miljoonaa euroa (15 milj. euroa). Eteran vuosikertomus

15 Taloudellinen vastuu Eterassa Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Eteran omistama palvelukoti Villa Olavi valmistui Savonlinnaan heinäkuussa Villa Olavissa on yhteensä 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Palveluntuottaja on Hoivakymppi Oy.

16 Taloudellinen vastuu Eteran rahavirrat 2010 Työnantaja 449 M Työntekijä 121 M Vakuutusmaksutulo 570 M Sijoitustuotto 410 M 438 M 35 M 97 M Liikekulut ja lakisääteiset Vastuunjakojärjestelmä maksut Eläkevarat 5637 M 4 M Vuonna 2011 maksettavat hyvitykset 9 M 781 M 217 M Maksetut eläkkeet 998 M Vakuutusmaksutuloa Etera sai 570 miljoonaa euroa, josta työnantajien maksuosuus oli 449 miljoonaa euroa ja työntekijöiden 121 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta Etera käytti lakisääteisiin maksuihin ja muihin kuin sijoitustoiminnan liikekuluihin 35 miljoonaa euroa. Lisäksi siirtymäkauden kuluja varten tehty hoitokulukuormitus (4 milj. ) purkautui. Osa maksutulosta käytettiin tilivuonna maksettujen eläkkeiden rahoittamiseen eläkelaitosten yhteisen vastuunjakojärjestelmän kautta (438 milj. ) ja osa rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten (97 milj. ). Sijoitukset tuottivat 410 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiin Etera siirsi 9 miljoonaa euroa. Suuri osa maksetuista eläkkeistä rahoitettiin suoraan vakuutusmaksutulolla vastuunjakojärjestelmän kautta (781 milj. ). Osa maksettiin eläkevaroista (217 milj. ). Yhteensä Etera maksoi eläkkeitä 998 miljoonaa euroa. Vilkasta myyntiä Uusien vakuutusten myynti jatkui vilkkaana. Vuonna 2010 Etera sai (3 188 ) uutta TyEL-vakuutusta ja (1 721 ) uutta YEL-vakuutusta. Eteran osuus koko työeläkealan uusista TyEL-vakuutuksista oli 16 prosenttia (16 %) ja uusista YEL-vakuutuksista 6 prosenttia (8 %). Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Eterasta siirtyi 992 (747) TyEL-vakuutusta ja 236 (149) YEL-vakuutusta enemmän kuin saatiin uusia muilta eläkeyhtiöiltä. Eteran maksutulo väheni siirtojen takia vuodessa 16 miljoonaa euroa (5 milj. euroa). Suurasiakkailla kaikki neljä siirtokierrosta olivat voitollisia, mutta pienissä ja keskisuurissa asiakasyrityksissä vakuutusten keskittäminen vähensi Eteran osuutta vakuutuksista. Uusien TyEL- ja YEL-vakuutusten myynti kpl TyEL-vakuutukset YEL-vakuutukset *12 % *14 % *16 % *16 % *3 % *7 % *8 % *6 % Yhteistyösopimus Sampo Pankin kanssa Etera ja Sampo Pankki Oyj allekirjoittivat joulukuussa yhteistyösopimuksen, joka sisältää asiamiessopimuksen vakuutusmyynnistä Sampo Pankin konttoreissa. Yhteistyötä tehdään sekä finanssikeskusten kanssa että palveluverkostossa. Vakuutusmyyntiä käynnistetään vuoden 2011 aikana koko maassa. Vakavaraisuus vahvistui Eteran vakavaraisuus oli vakaalla tasolla ja vahvistui vuodentakaisesta. Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva toimintapääoma kasvoi 18 prosenttia. Se oli vuoden 2010 lopussa 991 miljoonaa euroa (843 milj. euroa). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (5 016 milj. euroa). Se kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta. Vakavaraisuusaste eli toimintapääoman suhde vakavaraisuuden laskennassa käytettävään vastuuvelkaan oli 21,2 prosenttia (18,5 %). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku eli toimintapääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,4 (2,3). Ilman vakavaraisuussäännösten väliaikaisia helpotuksia vakavaraisuusaste olisi 16,3 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,8. Asiakashyvitystä 0,4 prosenttia palkkasummasta Etera siirtää vuoden 2011 asiakashyvityksiin 9 miljoonaa euroa. Se on kilpailukykyinen, keskimäärin 0,4 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2010 Etera maksoi asiakashyvitystä 7,1 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia *Osuus kaikkien työeläkeyhtiöiden myynnistä Eteran vuosikertomus

17 Uusi yhteinen ote palveluihin Vakuutusmaksutulo Milj % -9,5 % -5,5 % +6 % Vuonna 2010 YEL-vakuutusmaksutulon osuus oli 11 miljoonaa euroa (8,6 milj. e vuonna 2009). Riskienhallinta organisoitiin uudelleen Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantavat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen tavoitteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Sijoitussuunnitelmassa hallitus hyväksyy vuosittain sijoitustoiminnan tavoitteet, sijoittamisen päätöksentekovaltuudet sekä riskilimiitit. Riskienhallinta on osa normaalia toimintaa ja johtamista. Riskienhallintaa ohjaa ja valvoo toimitusjohtaja. Kunkin toiminnon johtaja vastaa oman toimintonsa riskeistä. Riskienhallinta organisoitiin uudelleen keväällä 2010 organisaatiouudistuksen yhteydessä. Sisäisen tarkastuksen riippumattomuutta varmistettiin, ja vastuu riskienhallinnan koordinoinnista siirtyi vuoden 2011 alusta pois Eteran sisäiseltä tarkastajalta. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallinnasta vastaava johtaja. Sijoitusriskien valvonta siirrettiin tammikuussa 2011 erilleen sijoitustoiminnosta talous- ja henkilöstö -toiminnon controllertiimiin. Tiimin vetäjäksi palkattiin risk manager. Juridinen compliance -toiminta tukee ja ohjeistaa yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Sitä koordinoi laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnosta vastaava johtaja. Hän ylläpitää myös sisäpiirirekisteriä ja valvoo hallituksen vahvistaman sisäpiiriohjeen noudattamista. Sisäinen tarkastaja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä sekä tarkastaa raportointia, Etera kehittää uusia palveluita asiakkailleen. Sysäys Asiakkaan Etera -nimeä kantavalle hankkeelle oli ensivaiheessa vakuutusprosessin sujuvoittaminen. Nopeasti huomasimme, että tässä on erinomainen mahdollisuus pohtia koko palettia uudelta kantilta yhdessä asiakkaidemme kanssa, Eteran asiakkuuksista vastaava varatoimitusjohtaja Timo Hietanen kertoo. Uusi ajattelutapa ja kulttuuri Lähtökohtana on iso asenteellinen muutos: uusi ajattelutapa ja kulttuuri. Emme tee vain sitä mitä laki vaatii, vaan tarjoamme asiakkaille enemmän konkreettisia hyötyjä, Hietanen sanoo. Uudistuksia on luvassa niin verkkopalveluihin kuin asiakkuudenhallintaankin. Alkuvaiheessa kohderyhmänä ovat erityisesti Eteran yritysasiakkaat. Keskustelua ja kehittämistä Liikkeelle lähdettiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakasraadeissa ja asiakaskäynneillä on keskusteltu vilkkaasti. Miten asiakkaat toimivat, minkälaista tietoa ja palveluita he kaipaavat tulevaisuudessa. Vuoropuhelu on tuottanut tulosta ja herättänyt innostusta. Asiakkailta saadut ideat ovat vahvistaneet ja konkretisoineet, mihin suuntaan meidän tulee palveluita kehittää, Hietanen sanoo. Tärkeänä on pidetty muun muassa sitä, että sähköisiä työhyvinvointipalveluita kehitetään entisestään ja että ne tulevat suoraan yrityksen arkeen. Etera uudistaakin niitä erityisesti asiakasyritysten oman työhyvinvointitoiminnan tueksi. Uudistetut palvelut otetaan käyttöön vuoden 2011 aikana. Vahvasti verkossa ja kasvokkain Eteran erityisenä vahvuutena Hietanen näkee reaaliaikaisen kuukausi-ilmoituksen ja sähköisen maailman. Näitä kilpailuetuja vahvistamme myös jatkossa, hän toteaa. Eteran asiakkaista 90 prosenttia vakuuttaa sähköisesti. Valtaosa käyttää Eteran reaaliaikaista kuukausi-ilmoitusta, jolla vakuutusasiat saa kerralla kuntoon. 17 Eteran vuosikertomus 2010

18 Taloudellinen vastuu Eteran kokonaistulos Tuloksen synty, milj Vakuutusliikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + muut korkoerät Vastuuvelan tuottovaatimus Hoitokustannustulos* 1,8 0,6-0,7 1,5 - Kokonaistulos * Vuoteen 2006 asti Etera ei laskenut hoitokustannustulosta. ohjeiden noudattamista, omaisuuden turvaamista, resurssien tehokasta käyttöä ja tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastus huolehtii lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja varmistaa taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden. Se käy läpi myös yhtiön toimintoja ja prosesseja sekä tarkastaa hallintoa. Vakuutusliikkeen riskit ovat hallinnassa Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Tämä tarkoittaa sitä, että osa eläkemenosta on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla ja osa sen eläkelaitoksen vastuulla, johon eläketurva on rahastoitu. Yhteisellä vastuulla olevan eläkemenon rahoittaminen ei aiheuta riskiä yksittäiselle eläkelaitokselle. Puskurina toimii vastuuvelkaan sisältyvä tasausvastuu. Vakuutusliikkeen riskeillä tarkoitetaan vakuutusmaksujen ja niistä kertyneen vastuuvelan riittävyyttä suhteessa Eteran omalla vastuulla olevaan eläkemenoon. Etera soveltaa vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia, kaikille eläkeyhtiöille pääosin yhteisiä laskuperusteita. Vakuutusliikkeen riskejä seurataan säännöllisesti arvioimalla vuoden aikana vakuutusliikkeen tuloksen kehittymistä. Tämän lisäksi Eteran vakuutuskannan osalta laaditaan erilaisia vakuutusteknisiä analyysejä ja tilastoja, joiden perusteella saadaan tarkempaa tietoa vakuutuskannan muutoksista ja vakuutusliikkeeseen kohdistuvista riskeistä. Vakuutustekniset riskit analysoidaan Eteran aktuaaripalveluissa vuosittain, ja ne otetaan huomioon Eteran riskienhallintasuunnitelmassa. Sijoitusriskejä käsitellään sivuilla Strategisia riskejä seurataan säännöllisesti Eteran suurimmat pitkän aikavälin strategiset riskit liittyvät markkinaosuuden nostamiseen ja sijoitustoiminnan kilpailukykyisyyteen. Suurten strategisten kehittämishankkeiden myötä myös kilpailuedun saavuttamiseen liittyvät riskit korostuvat tulevina vuosina. Eteran strategiset riskit määritellään vuosittain päivitettävässä liiketoimintastrategiassa. Niistä tehdään erillinen riskiarvio kaksi kertaa vuodessa. Operatiivisten riskien hallinta on osa toimintojen normaalia johtamista Eteran perustehtävän hoitamisen kannalta vahingollisimpia operatiivisia riskejä ovat virheet ja häiriöt, jotka vaarantaisivat eläkkeiden oikeellisuuden tai oikea-aikaisen maksamisen. Eteran merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien ja prosessien toimivuuteen sekä henkilöstön osaamiseen. Eteran vuosikertomus

19 Etera hakee sijoituksilleen vakaata ja kilpailukykyistä tuottoa Etera pyrkii avoimeen ja yhteiskunnallisen vastuun tuntevaan sijoitustoimintaan, joka on turvaavaa ja tuottavaa ja jossa riskit ovat hallinnassa. Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Se on jäsenenä myös FINSIF ry:ssä, joka edistää vastuullista sijoittamista. Eteran tavoitteena on saada hallittavinaan oleville työeläkevaroille mahdollisimman korkea ja vakaa tuotto. Etera edistää työpaikkojen säilymistä Suomessa muun muassa sijoittamalla kotimaisiin yrityksiin ja kiinteistöihin. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Eterassa sitä, että sijoitustoiminnassa otetaan huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Sijoitukset tuottivat 8,0 prosenttia Sijoitusten markkina-arvo nousi miljoonaan euroon (5 228 milj. euroa). Eteran sijoitustuotto vuodelta 2010 oli 8,0 prosenttia (10,3 %). Sijoituksista 51 prosenttia oli korkosijoituksia (55 %). Osakesijoitusten osuus oli 32 prosenttia (28 %) ja kiinteistösijoitusten 14 prosenttia (15 %). Muiden sijoitusten osuus oli 3 prosenttia (3 %). Sijoitusten keskituotto vuosina oli 4,2 prosenttia. Omistajaohjauksen periaatteet Sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Sijoituskohteita valittaessa arvostetaan taloudellisten näkökohtien lisäksi ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristöstä huolehtimista. Yritystoiminnan turvaaminen ja työpaikkojen säilyminen Suomessa on suomalaisen eläkejärjestelmän jatkuvuuden perusta. Eteralle on tärkeää olla luomassa kotimaisen yritystoiminnan ja asiakkaiden toiminnan edellytyksiä. Omistajaohjauksessa Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Läpinäkyvyyteen kuuluu ympäristövastuun ja muun yhteiskuntavastuun raportointi. Vastuullinen sijoittaminen Etera on allekirjoittanut YK:n (UNPRI:n) vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Se on sitoutunut ottamaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät asiat kiinteäksi osaksi sijoitustoimintaa ja omistajuutta. Sijoitustuotot , % 15 11, ,7 1,6 0 7,0 8,7 7,7 4,5 10,3 8,0 4,2 2,6 Sijoitusjakauma todellisen riskiaseman mukaan milj. Kiinteistösijoitukset 14 % Muut sijoitukset 3 % ,0 10 vuoden keskituoton laskennassa on käytetty vuosituottojen geometrista keskiarvoa. Reaalituoton laskennassa on keskimääräisenä inflaationa käytetty 1,7 %:a Keski- Reaalituotto tuotto Osakesijoitukset 32 % Korkosijoitukset 51 % Korkosijoitukset sisältävät lainasaamisia, joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusmarkkinavälineitä ja talletuksia. Osakesijoitukset sisältävät noteeratut osakkeet, private equity -sijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet. Kiinteistösijoitukset sisältävät sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä. Muut sijoitukset sisältävät hedge fund -sijoitukset ja hyödykesijoitukset. 19 Eteran vuosikertomus 2010

20 Taloudellinen vastuu Milj Sijoitusjakauma riskiaseman mukaan Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Osakesijoitukset Korkosijoitukset YK:n periaatteiden mukaan Etera on sitoutunut: ottamaan ESG-asiat osaksi sijoitustoiminnan analyysejä ja päätöksentekoa olemaan aktiivinen omistaja ja sisällyttämään ESG-asiat omistajapolitiikkaansa edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-asioiden raportointia edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa rahoitusalalla lisäämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tehokasta käyttöönottoa yhdessä muiden kanssa raportoimaan omasta toiminnasta ja edistymisestä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa. Vuonna 2010 sijoitustoimintoon nimitettiin varainhoitaja, jonka tehtäviin kuuluu vastuullisen sijoittamisen kehittäminen. Hallitus päättää sijoitussuunnitelmasta Sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa, josta Eteran hallitus päättää vuosittain. Suunnitelmassa arvioidaan sijoitusten toimintaympäristöä, riskejä ja mahdollisuuksia eri omaisuusluokissa. Sijoitussuunnitelma linjaa sijoitustoiminnan tavoitteet ja määrittää riskinottohalukkuuden. Ennaltaehkäisevää riskienhallintaa Riskienhallinta on olennainen osa Eteran sijoitustoimintaa. Vuoden 2008 finanssikriisin keskeinen opetus oli, että turvaava sijoitustoiminta tarkoittaa ennaltaehkäisevää riskienhallintaa ja dynaamisempaa riskien allokointia. Sijoitusstrategia uudistettiin vastaamaan näihin tarpeisiin. Keskeisin muutos on jatkuva eri riskikomponenttien määrän optimointi sijoituksissa. Sijoitusriskit aiheutuvat sijoituskohteiden arvojen ja tuottojen heilahtelusta ja ovat seurausta eri markkinamuuttujissa tapahtuvista muutoksista. Keskeisiä markkinamuuttujia ovat muun muassa osakekurssit, korot, valuuttakurssit, korkosijoitusten luottoriskipreemiot ja kiinteistöjen hinnat. Tavoitteena on, että sijoitusten pitkän aikavälin tuottotavoitteet täyttyvät, eikä Eteran vakavaraisuusasema vaarannu. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä parantaa yhtiön vakavaraisuutta suhteessa muihin työeläkelaitoksiin. Sijoitusriskejä hallitaan mitoittamalla sijoitussalkun riskien määrä ja koostumus oikein yhtiön vakavaraisuuteen ja rahoitusmarkkinoiden tilaan nähden. Eteran hallitus on sijoitussuunnitelmassa määritellyt, kuinka paljon riskiä voidaan ottaa eri sijoituslajeissa ja koko salkussa. Eteran koko sijoitussalkun riskejä pyritään hallitsemaan laaja-alaisella hajauttamisella. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset Sijoitusstrategian muutos näkyi vuonna 2010 selvästi sijoitussalkun rakenteessa. Indeksisijoituksia vähennettiin merkittävästi ja sijoituksissa korostettiin niiden odotettua tuottojakaumaa. Osake-, korko-, credit- ja valuuttariskejä säädeltiin aiempaa voimakkaammin optimoiden näin koko salkun tuotto-/riskisuhdetta. Osakesijoitukset tuottivat Eterassa omaisuusluokista selvästi parhaiten, ja niiden osuus oli kaksi kolmasosaa vuoden 2010 kokonaistuotosta. Osakesijoitukset ovat myös koko sijoitussalkun riskisimmät sijoitukset. Arvopaperisalkkua muokattiin loppuvuonna uuden sijoitusstrategian mukaiseksi. Riskikorjattu osakeriski pidettiin maltillisena ennen kaikkea suojaamalla Euroopan osakemarkkinariskiä, jossa olivat suurimmat epävarmuustekijät. Samanaikaisesti indeksirahastoja vaihdettiin suoriin sijoituksiin sekä aktiivimanagereihin, jotka korostavat tuotto-/riskisuhteen optimointia. Tämäntyyppisillä sijoituksilla voidaan laskea koko salkun riskitasoa selvästi indeksisijoituksiin verrattuna. Osakesijoitusten osuus kasvoi. Eteran (1 451 milj. euroa) miljoonan euron osakesijoitukset tuottivat 16,8 prosenttia (18,9 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 17,9 prosenttia (28,0 %) ja noteeraamattomat osakkeet 10,4 prosenttia (10,9 %). Eteran vuosikertomus

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Eläkesäätiön perustaminen nyt ajankohtaista Eläkekilpailun kivinen pelto ESY-TIETO 2/2006 1 2/2006 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Pitkä, kuuma kesä 4 Heikki Halkilahti

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi

Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi 1/ 2 0 0 6 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi Onko nyt osakesijoittamisen aika? Heikki Halkilahti ESY:n hallituksen johtoon ESY-TIETO 1/2006

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot