Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010"

Transkriptio

1 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

2

3 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja Eteran uutisvuosi Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa Taloudellinen vastuu 14 Etera on rahastoinut 5 miljardia euroa tuleviin eläkkeisiin 19 Etera hakee sijoituksilleen vakaata ja kilpailukykyistä tuotto 22 Kestävä kehitys näkyy Eteran kiinteistösijoituksissa 25 Etera maksoi eläkkeitä lähes miljardi euroa Sosiaalinen vastuu 26 Asiakastyytyväisyys parani 29 Eteran tavoitteena ovat pidemmät työurat 33 Eteralla on laajat yhteistyöverkostot 35 Etera on hyvä työpaikka Ympäristövastuu 40 Etera sai Green Office -sertifikaatin Hallinto ja ohjaus 44 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 45 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin poikkeamat 51 Hallintoneuvosto 52 Hallitus 55 Tilintarkastajat 55 Neuvottelukunnat 56 Johtoryhmä 57 Johtavat toimihenkilöt 57 Eteran takuupääoman omistajat 58 Palkka- ja palkkioselvitys 60 Tilinpäätös ja tasekirja 99 Keskeisiä käsitteitä ja tilinpääätöksen lukuohjeita 106 Sisällön vertailu GRI-ohjeiston suosituksiin 107 Yhteystiedot Raportin teksteissä vuoden 2009 vertailuluvut on esitetty suluissa vuoden 2010 tunnusluvun jälkeen.

4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija Eteran tehtävänä on huolehtia yksityisalojen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Se edistää myös työhyvinvointia ja panostaa työurien pidentämiseen. Asiakkaan arvostaminen ja vastuullisuus ovat Eteran arvoja ja toiminnan perusta. Missio Eteran perustehtävä on tuottaa vakuutetuille työntekijöille ja vakuutuksenottajille hyvinvointia ja taloudellista turvaa. Visio Etera on menestyvä, asiakasta arvostava työeläkeosaaja. Arvot Asiakkaan arvostaminen Osaaminen Uudistuminen Vastuullisuus ja kannattavuus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on työeläkeyhtiö, jonka omistavat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Etera vakuuttaa eri toimialojen työsuhteisia työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Kolmanneksi eniten eläkkeensaajia Etera maksoi eläkettä henkilölle 998 miljoonaa euroa vuonna Eläkkeensaajien määrällä mitattuna Etera kuuluu yksityisaloilla kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon 15 prosentin osuudellaan. Vakuutusmaksutulo oli 570 miljoonaa euroa Etera sai vuonna 2010 vakuutusmaksutuloa 570 miljoonaa euroa. Sijoitustuottoja se sai 410 miljoonaa euroa. Vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille eli rahasto tulevia eläkkeitä varten oli miljoonaa euroa. Eteran liikevaihto oli 858 miljoonaa euroa. Hallinnon organisointi Yhtiökokous Hallintoneuvosto vaalivaliokunta Eläkeasiain neuvottelukunta Hallitus puheenjohtajisto tarkastusvaliokunta Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta Vakuutettujen neuvottelukunta Toimitusjohtaja johtoryhmä Neuvottelukunnat ovat hallituksen nimittämiä, epävirallisia yhteistyöelimiä. Eteran vuosikertomus

5 Taloudellinen vastuu on vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella Ylintä päätösvaltaa keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiössä käyttää yhtiökokous. Toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Keskinäisenä työeläkeyhtiönä Etera vastaa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen: vakuutuksenottajalle ja heidän palkkaamalleen vakuutetulle työntekijälle, 37:lle takuupääoman omistajalle sekä yrittäjälle. Sosiaalinen vastuu on vastuuta eläketurvan hoidosta omistajaasiakkaille eli vakuutuksenottajille, työntekijöille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille. Se on myös vastuuta henkilöstöstä. Ympäristövastuu on vaikuttamista kestävään kehitykseen Eteran pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä. Sijainti, myyntialueet ja henkilöstö Eteran pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Etera myy työeläke- ja yrittäjävakuutuksia Suomessa kaikille toimialoille. Maa on jaettu vakuutusten myyntiä varten kolmeen alueeseen: Etelä-, Pohjois- ja Länsi-Suomen alueeseen. Eteralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Suurasiakasyksikön myyntialueena on koko Suomi. Eteran palveluksessa oli vuoden 2010 päättyessä 266 toimihenkilöä. Organisaatio uudistettiin Organisaatiorakenne uudistettiin Muutoksen tavoitteena oli lisätä organisaation tehokkuutta ja joustavuutta sekä madaltaa organisaatiota. Eteran organisaatio Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen Asiakkuudet Timo Hietanen Eläke- ja vakuutuspalvelut Kari Härkönen Sijoitukset Jari Puhakka Sisäinen tarkastus Aktuaaripalvelut Timo Mäkelä ICT ja sähköinen liiketoiminta Helena Sorri Laki, suunnittelu ja viestintä Tuula Kallio Talous ja Henkilöstö Anna Kilpi 5 Eteran vuosikertomus 2010

6 Tuotteet ja palvelut Etera tarjoaa yrityksille, yhteisöille, yrittäjille ja kotitalouksille lakisääteistä työeläkevakuutusta ja siihen liittyviä vakuutus-, eläke- ja työhyvinvointipalveluita. Se tarjoaa myös rahoituspalveluita yrityksille. Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran vakuutusasiakkaista 90 prosenttia ilmoittaa vakuutustiedot sähköisesti. Suurin osa sopimus- ja tilapäisasiakkaista käyttää reaaliaikaista kuukausi-ilmoitusta etera.fi:ssä. Etera on kehittänyt sähköisiä vakuuttamispalveluita jatkuvasti. Eläkepäätökset oikea-aikaisesti Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Uusia eläkehakemuksia tuli vuonna Hakemuksen käsittely kesti Eterassa keskimäärin 33 päivää. Eläkkeet maksetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Syys-joulukuussa 2010 eläkkeiden maksamisessa oli ongelmia pankkien tietojärjestelmien vuoksi. Eläkkeet saatiin kuitenkin maksetuksi tileille säädetyn maksupäivän aikana. Työhyvinvointipalveluita työurien pidentämiseen Työhyvinvointipalvelut tarkoittavat asiakasyrityksille tarjottavia palveluita, joilla parannetaan työyhteisöä, johtamista ja henkilöstön työkuntoa. Työhyvinvointipalvelut ovat tehokas keino lisätä työssä jaksamista ja pidentää työuria. Vuonna 2010 noin henkilöä osallistui eri tavoin yrityksissä työhyvinvointitoimintaan. Eteran tavoitteena on pidentää eri-ikäisten työuria ja vähentää työkyvyttömäksi tulemisen riskiä. Paluu työhön ammatillisen kuntoutuksen avulla Myös ammatillisen kuntoutuksen avulla työuraa voidaan pidentää. Siihen tartutaan, jos työkyky on heikentynyt. Noin 80 prosenttia ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista palaa työelämään. Työkaveruudesta työvoimaa -kampanja herättelee keskustelua Työilmapiiri vaikuttaa merkittävästi työssä viihtymiseen ja jatkamiseen. Etera aloitti keväällä 2010 kampanjan, jolla herätetään ihmisiä hyvän työkaveruuden vaalimiseen. Kampanja vietiin myös sosiaaliseen mediaan. Se on saanut Facebookissa puolestapuhujikseen henkilöä. Palkinnot Rakennuttajan työturvallisuuspalkinto 2010 Asunto Oy Sellonhuippu palkittiin Rakennuttajan kunniakirjalla Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa. WWF:n Green Office -sertifikaatti Ympäristövastuuta kehitettiin pääkonttorissa. Etera läpäisi WWF:n toimistotarkastuksen ja sai oikeuden käyttää Green Office -merkkiä. Ekosiivous-sertifikaatti Eteran siivouspalvelujen tuottaja Lassila & Tikanoja myönsi Eteralle Joutsenmerkityn Ekosiivous-sertifikaatin. Eterassa tehostettiin lajittelua ja otettiin käyttöön ympäristöystävälliset puhdistusaineet ja -menetelmät. Toimintaympäristö vuonna 2010 Eteran toimintaympäristöä, talouden ja työeläkelakien muutoksia on esitelty hallituksen toimintakertomuksessa tilinpäätösosiossa, sivuilla Eteran vuosikertomus

7 Yritysvastuu osana liiketoimintastrategiaa Vastuullisuus kuuluu kiinteästi lakisääteistä eläketurvaa hoitavan työeläkeyhtiön toimintaa. Corporate Governance -suositukset ohjaavat Eteran hallintoa ja johtamista. Eettiset periaatteet huomioidaan toiminnassa. Yritysvastuun kehittäminen kuuluu Eteran strategisiin hankkeisiin. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Etera noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on työeläkeyhtiölle mahdollista (s. 45). Eteran valvonta Eteran toimintaa valvovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta. Eettisiä ohjeita ja periaatteita Eteralla on kirjallisia ohjeita ja periaatteita, joita noudattamalla varmistetaan toiminnan lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä hyvän hallintotavan noudattamista. Miten eettisesti kestävä toiminta näkyy Eterassa? Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera kohtelee vakuutuksenottajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera ei rajoita vakuutuksenottajia sopimuskumppaneiden valinnassa. Etera noudattaa kilpailuoikeutta muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Eteran liiketoimet, sopimukset ja sijoitukset ovat markkinaehtoisia. Etera osallistuu lainsäädännön ja toimintaympäristön kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten ja vakuutusalan muiden toimijoiden kanssa. Etera on vuonna 2010 sitoutunut YK:n vastuulliseen sijoittamiseen ja liittynyt jäseneksi kestävän rakentamisen yhdistykseen. 50 vuotta työeläketurvaa Etera perustettiin vuonna 2003 jatkamaan LEL Työeläkekassan toimintaa. Sen juuret ulottuvat 50 vuoden taakse, sillä LELeläketurvaa hoitaneet työeläkekassat perustettiin joulukuussa Työeläke täyttää 50 vuotta vuonna Yksityisalojen työeläkelait eli työntekijäin eläkelaki TEL ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki LEL tulivat voimaan Työeläkelait TEL, LEL ja TaEL lakkautettiin vuoden 2006 lopussa, ja tilalle tuli työntekijän eläkelaki TyEL. Vuodesta 2007 Etera on toiminut kilpailussa yhdessä muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Vakuuttaminen Hyvä vakuutustapa -ohje Kilpailuoikeuden noudattamista koskeva ohje Sijoittaminen Sijoitussuunnitelma YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuminen Green Building Council Finlandin jäsenyys FINSIF ry:n, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin jäsenyys Omistajaohjauksen periaatteet Sisäpiiriohje Ympäristövastuu WWF:n Green Office -sertifikaatin ympäristöohjelmaan sitoutuminen Lassila & Tikanojan Ekosiivous-sertifikaattiin sitoutuminen Poikkeustilanteissa toimiminen Valmius- ja toipumissuunnitelma Kriisiviestintäohje Hyvä hallintotapa Juridinen complience -ohjeistus Riskienhallintasuunnitelma Sisäisen tarkastuksen suunnitelma Ohje lahjonnan estämisestä Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä Kuvaus Eteran sisäisestä valvontajärjestelmästä Hallinnon työjärjestys Tarkastusvaliokunnan ja puheenjohtajiston työjärjestys Johtoryhmän työjärjestys Tietoturvapolitiikka Asiakirjojen käsittely- ja arkistointiohje Henkilöstö Tasa-arvosuunnitelma Työpaikkakiusaamisen ja henkisen väkivallan käsittelyohje 7 Eteran vuosikertomus 2010

8 Toimitusjohtajan katsaus Vakuutusmaksutulo kasvoi Vuosi 2010 oli Eterassa muutosten vuosi. Organisaatio uudistettiin. Suhdanteet paranivat ja talous kääntyi kasvuun, mikä lisäsi Eteran vakuutusmaksutuloa. Eläkehakemukset vähenivät. Sijoitusmarkkinat elpyivät ja sijoitukset tuottivat hyvin. Vakavaraisuus vahvistui. Kehitimme voimakkaasti myös yritysvastuullista toimintaa. Vakuutusmaksutulo kasvoi tavoitetta enemmän, kuusi prosenttia ja nousi 570 miljoonaan euroon. Eteran markkinaosuus oli 5,4 prosenttia. Teollisuudessa, palveluissa ja rakentamisessa kasvu jatkuu voimakkaana, joten odotamme maksutulon kasvavan myös vuonna Olemme panostaneet kustannustehokkuuteen, minkä vuoksi kokonaisliikekulut laskivat edelleen. Vakuutusten myynti ja siirrot vaikuttavat asiakkaiden määrään. Sopimusasiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä , lähes saman verran kuin edellisvuonna. Etera saavutti tavoitteensa uusien TyEL-vakuutusten myynnissä, mutta yrittäjävakuutusten myynti jäi hieman tavoitteesta. Tilapäisten työnantajien vakuutuksissa olemme markkinajohtaja vakuutuksella. Asiakkaat arvostavat vaivatonta vakuuttamista. Valtaosa, 90 prosenttia, vakuutusilmoituksista tehdään sähköisesti. Suosiossa on varsinkin reaaliaikainen kuukausi-ilmoitus. Jatkamme sähköisten palveluiden kehittämistä. Ne nopeuttavat toimintaa ja parantavat asiakaspalvelua. Eläkkeensaajia on kolmanneksi eniten Perustehtävämme on lakisääteisen eläketurvan toimeenpano. Olemme merkittävä toimija, sillä maksamme yksityissektorin eläkkeitä kolmanneksi eniten, henkilölle yhteensä 998 miljoonaa euroa. Haluamme, että Etera mielletään asiakkaita arvostavaksi, menestyväksi työeläkkeiden asiantuntijaksi. Sekä vakuutuksenottajat että eläkeasiakkaat ovat tyytyväisiä toimintaamme. Tähtäämme pidempiin työuriin Eteran tavoitteena on nostaa vakuutettujen työntekijöiden keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää. Vuonna 2010 se oli Eterassa 58 vuotta, kuten edellisvuonna. On tärkeää ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä. Kolmannes uusista eläkkeistämme on edelleen työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on alhainen, 51 vuotta. Etera toimii hyvän työelämän puolesta. Ensisijaisia keinoja ovat työhyvinvointitoiminta ja ammatillinen kuntoutus sekä ihmisten asenteisiin vaikuttaminen. Hyvä työilmapiiri auttaa jaksamaan. Pyrimme vaikuttamaan siihen muun muassa Työkaveruudesta työvoimaa -kampanjalla. Olemme myös mukana suomalaisten miesten liikkumista ja terveitä elintapoja edistävässä SuomiMies seikkailee -hankkeessa. Työurista ja eläkeiästä keskustellaan varmasti vuoden 2011 aikana. Ikääntyvässä Suomessa työuria pitää saada pidemmiksi, jotta eläkkeiden rahoitus pystytään turvaamaan ja työvoimatarve tyydyttämään. Ei riitä, että työssäoloa jatketaan uran lopusta. Tärkeää on kehittää työoloja. Eteran asiakasyritykset ovat panostaneet työhyvinvointiin vahvasti, sillä peräti työntekijää on hyödyntänyt näitä palveluita vuoden aikana. Eteran vuosikertomus

9 Huomiota vastuulliseen sijoittamiseen ja kestävään kehitykseen Etera sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja vastuullisesti. Eteran 5,4 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,0 prosenttia. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset. Sijoitusstrategia ja -organisaatio uudistettiin, millä tavoittelemme aiempaa parempia tuloksia. Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Myös kiinteistösijoittamisessa korostuu kestävä rakentaminen. Liityimme Green Building Council Finlandin jäseneksi. Eteralla on vahva rooli Helsingin ydinkeskustan rakentamisessa. Töölönlahdella meillä on kolme tonttivarausta, joista yhdelle nousee Alma Median toimitalo. Rakennamme myös Helsingin Viikkiin puukerrostaloja. Eteran pääkonttorille saimme WWF:n Green Office -sertifikaatin ja sitouduimme ympäristöohjelmaan. Työeläkejärjestelmä tarvitsee hajautusta Työeläketurvan hoito on keskittynyt yhä enemmän. Useiden eläkesäätiöiden ja -kassojen purkaminen merkitsi kahden suurimman eläkeyhtiön kasvua entistä suuremmiksi. Hajautettu työeläkejärjestelmä lisää kilpailua ja parantaa sekä työnantajien että työntekijöiden palveluja. Myös sijoitusriskit hajaantuvat. Siksi tarvitsemme useita toimijoita. Työeläkejärjestelmän kilpailua tulee edistää sosiaaliturvan lähtökohdista ja ottaa huomioon toimijoiden vakuutuskantojen erot. Odotan organisaatiolta tuloksia Aloitin Eteran toimitusjohtajana vuoden alussa. Keväällä organisaatio uudistettiin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tähtäämme entistä tehokkaampaan myyntiin, parempaan asiakaspalveluun ja markkinaosuuden kasvuun. Eteran myyntiä vahvistaa lisäksi joulukuussa solmittu asiamiessopimus Sampo Pankin kanssa. Yhteistyö käynnistyy koko maassa vuonna Tavoitteena on, että Etera on hyvä työpaikka, jonka henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta. Organisaatiomuutos heijastui myös työilmapiiriin. Esimiesarviot olivat kuitenkin edelleen hyvää tasoa, ja sairauspoissaolot ovat puolittuneet kahdessa vuodessa. Nyt panostamme koulutukseen sekä kehitämme Eteraa hyvänä työpaikkana. Kiitän kaikkia eteralaisia ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta Toivon menestystä tuleviin haasteisiin. Hannu Tarkkonen toimitusjohtaja 9 Eteran vuosikertomus 2010

10 Avainlukuja Muutos, % Taloudellinen vastuu TyEL-palkkasumma, milj YEL-työtulosumma, milj Vakuutusmaksutulo, milj Eläke- ja kuntoutuskulut, milj Vastuunjakokorvaukset, milj Vastuuvelka, milj Sijoitukset käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, % 8 10,3 Toimintapääoma, milj Vakavaraisuusasema 2,4 2,3 Vakavaraisuusaste 21,2 18,5 Kokonaisliikekulut, milj Kokonaistulos, milj Hoitokustannustulos, % 95,3 98,4 Asiakashyvitykset, milj. 9 7,1 29 Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,4 0,3 Henkilöstökulut, milj Sosiaalinen vastuu TyEL-sopimusasiakkaat YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Eläkkeensaajat Henkilöstövastuu Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 63,5 Sairauspoissaolot, pv Koulutuspäivät, hlö Koulutuskulut, /hlö Vaihtuvuus, % Ympäristövastuu Energiankulutus, MWh Sähkönkulutus, MWh Lämmönkulutus, MWh Vedenkulutus, m Paperinkulutus, riisiä Jätteiden määrä, tonnia Jätteiden hyötykäyttöaste, % Jätekustannukset, Eteran vuosikertomus

11 Eteran uutisvuosi 2010 Tammikuu Eteran henkilöstön keskuudessa tehdyn Työyhteisön toimivuus -arvioinnin tulokset kertoivat positiivisesta kehityksestä. Viidestä arvioidusta osa-alueesta neljässä arviot olivat nousseet edellisvuodesta. Helmikuu Etera otti käyttöön sähköisen asianhallinnan. Eteraan saapuvat eläketoiminnon asiakirjat käsitellään sähköisesti, mikä sujuvoittaa eläkeasian käsittelyä ja vähentää paperinkulutusta. Etera aloitti YT-neuvottelut. Liiketoiminnan uudelleenorganisointi edellytti noin 30 työntekijän vähentämistä. Vähennys tehtiin vapaaehtoisin sopimuksin. Etera valitsi Ovenian kumppaniksi asunto-omaisuuden hallintaan. Maaliskuu Eteran julkaisi vuoden 2009 tilinpäätöksen. Sijoitustuotot olivat hyvää tasoa, 10,3 %. Vakuutusten uusmyynti oli vilkasta ja vakavaraisuus vahvistui. Eläkehakemukset vähenivät. Etera ja Opteam julkaisivat eläkkeellä työssäkäymistä koskevan Töissä eläkkeellä -tutkimuksen. Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia eläkkeelle lähtevistä haluaisi jatkaa joustavaa työntekoa eläkkeellä ollessaan. Huhtikuu Eteran saneeraama Seniori- ja palvelutalo Untuva nousi harjakorkeuteen Lauttasaaressa. Entiseen koulurakennukseen tulee hoivakoti, senioriasuntoja, Helsingin kaupungin ruotsinkielinen päiväkoti sekä liikuntatiloja. Toukokuu Eteran organisaatio uudistui Vuoden alussa toimitusjohtajana aloitti Hannu Tarkkonen. Hallitus päätti organisaation rakenteesta. Etera oli mukana Yritystä stadiin -tapahtumassa. Tavoitteena oli tarjota yrittäjille tietoa, uusia ideoita sekä kontakteja. Eteran varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous valitsi Eteran hallintoneuvostoon neljä uutta jäsentä. Eteran avasi Työkaveruudesta työvoimaa -kampanjan. Tutkimusten mukaan merkittävin yksittäinen tekijä, joka ajaa ihmisen työkyvyttömyyseläkkeelle on työpaikan huono ilmapiiri. Etera alkoi myös kerätä tarinoita hyvästä työkaveruudesta. Tarinat luovutetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistolle tutkimuskäyttöön. Eteran rakennuttama Palvelukoti Villa Olavi nousi harjakorkeuteen Savonlinnassa. Savonlinnan hyvinvointikeskittymässä sijaitsevaan taloon tuli 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Etera osti tontin Töölönlahdelta ja rakennuttaa sinne toimistotalon. Päävuokralaiseksi tulee Alma Media Oyj. Eteran työeläkeotejakelut alkoivat. Etera lähetti työeläkeotteen työntekijälle ja yrittäjälle touko-marraskuun aikana. Kesäkuu Etera ja Taloushallintoliitto julkaisivat tilitoimistoalan työhyvinvointitutkimuksen tulokset. Keskeisin kehityskohde oli työn määrän ja kiireen jakautuminen tasaisemmin koko vuodelle. Tutkimus oli ensimmäinen tilitoimistoalan ja taloushallinnon ammattilaisten työhyvinvointia kartoittava tutkimus. Elokuu Eteran yhdessä Kuntien eläkevakuutuksen ja Eläke-Fennian kanssa omistama kauppakeskus Sello sai kultatason Leed-ympäristösertifikaatin. Se myönnettiin kauppakeskuksen vastuullisesta käytöstä ja ylläpidosta. Sello on Euroopan ensimmäinen kauppakeskus, joka on saanut mainitun sertifikaatin. Etera järjesti perinteisen henkilöstön liikuntapäivän. Etera julkaisi tammi-kesäkuun tuloksensa. Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun. Etera sai maksutuloa 249 miljoonaa euroa. Sijoitustuotto oli 2,6 %. Syyskuu Etera alkoi kerätä tarinoita yrittäjän työkaveruudesta yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Marraskuu Eteran hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Fazer Food Services Oy:n toimitusjohtaja Iris Karjula, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Sixten Korkman ja varajäseneksi Peab Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko. Joulukuu Etera ja Suomen Teollisuussijoitus ostivat 11 % osuuden 3 Step IT Group Oy:n osakekannasta. 3 Step IT on tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankinnan, käytön ja uusimisen hallinnointiin erikoistunut palveluyritys. Etera rakennuttaa Viikkiin viisi puukerrostaloa. Hanke kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Se on yksi Suomen suurimmista puukerrostalohankkeista. Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja liittyi Green Building Council Finlandin jäseneksi. Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen korostuu aiempaa vahvemmin Eteran sijoituskohteita valittaessa. 11 Eteran vuosikertomus 2010

12 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. Raportissa kuvataan Eteran taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta, ja se keskittyy erityisesti taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Raportoinnissa käytetään hyväksi Eteran olennaisuusmatriisia. Raporttiin on valittu Eteran ja suomalaisen työeläkeyhtiön kannalta keskeiset GRI-indikaattorit. Etera on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2006 lähtien osana vuosikertomusta. Tämä on neljäs yhdistetty vuosikertomus ja vastuuraportti, ja se käsittelee tilikautta Edellinen raportti julkaistiin keväällä Raportin sisällön vertailu GRI-suositukseen on esitetty tämän raportin sivulla 106. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa B. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Raportoidut tiedot kattavat taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa koko Eteran toiminnan. Ympäristötunnusluvut on raportoitu vain Eteran pääkonttorista. Tytäryhtiöiden luvut on raportoitu tilinpäätöksessä. Tiedot on saatu Eteran raportointijärjestelmistä sekä erillisistä laskelmista. Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on raportoitu paitsi tässä painotuotteessa myös etera.fi-sivustolla Tietoa Eterasta -osiossa. Siellä on julkaistu myös Finansivalvonnan edellyttämä palkka- ja palkkioselvitys. Etera noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin, kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiöille. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön vuoksi Etera poikkeaa hallinnointikoodista eräiltä osin. Poikkeamat on lueteltu sivulla 45. Raportti keskittyy olennaisiin näkökohtiin Eterassa on selvitetty yhteiskunta- ja yritysvastuun kannalta olennaisimmat asiat ja näkökohdat yhdessä ylimmän johdon kanssa. Ne on koottu sivun 13 olennaisuusmatriisiin, johon raportoinnissa keskitytään. Olennaisuuksien määrittelyssä on huomioitu sidosryhmien odotukset, Eteran strategia ja liiketoiminnan tavoitteet. Huomiota on kiinnitetty myös kestävään kehitykseen sekä työeläkemarkkinoihin ja -toimijoihin. Sidosryhmien näkemyksiä Etera seuraa sidosryhmiensä odotuksia ja mittaa toiminnan tuloksellisuutta erilaisten tutkimusten avulla. Asiakastyytyväisyyttä ja yrityskuvaa tutkitaan vuosittain (s. 28, 32), työyhteisön toimivuutta ja esimiestyötä (s. 39) seurataan vuorovuosin. Organisaatiomuutoksen vuoksi työilmapiiriä kartoitettiin vuonna 2010 kahdella lyhyellä kyselyllä (s. 36). Hallitus tekee itsearvioinnin vuosittain (s. 47). Palautetta toiminnasta saadaan myös muun muassa asiakasraadeilta ja neuvottelukunnilta. Eteran vuosikertomus

13 Eteran keskeiset sidosryhmät ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät eli omistaja-asiakkaat eläkeasiakkaat henkilöstö yhteistyökumppanit alihankkijat ja tavarantoimittajat työeläke- ja finanssialan toimijat viranomaiset ja päättäjät Yritysvastuullisen toiminnan johtaminen elinkeinoelämä ja työmarkkinajärjestöt Yritysvastuu sisältyy Eteran liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Toimintojen media. johtajat vastaavat yritysvastuusta omalla toimialueellaan. Koordinoinnista ja raportoinnista vastaa laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnon johtaja yhdessä viestintäpäällikön kanssa. Johtoryhmä tarkastelee yristysvastuullista toimintaa ja vastuutavoitteiden toteutumista vähintään neljännesvuosittain. Hallitus käsittelee yritysvastuuasioita neljä kertaa vuodessa: tilinpäätöksen, välitilinpäätöksen, liiketoimintastrategiaprosessin ja hankesalkun yhteydessä. Riskienhallinta on normaalin liiketoiminnan osa. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallinnasta vastaava laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnon johtaja. Hänen johdollaan toimii riskienhallintaryhmä. Sijoitusriskien valvonta kuuluu risk managerille, joka johtaa talous- ja henkilöstö -toiminnossa controller-tiimiä. Riskienhallinnan organisointia ja riskienhallintaa on selvitetty sivuilla sekä tilinpäätösosiossa. Olennaisuusmatriisi Eläkevarojen vastuullinen Eteran oman toiminnan ympäristönäkökohdat Kiinteistösijoitusten ympäristönäkökohdat Rahoittaminen ja suomalaisen yritystoiminnan tukeminen sijoittaminen Lakisääteisestä eläketurvasta huolehtiminen Työurien pidentäminen Palveluiden saatavuus ja ymmärrettävyys Hyvä hallintotapa ja osallistuminen lainsäädännön kehittämiseen Etera on hyvä työpaikka Suuri Merkittävä Merkitys sidosryhmille Suomalaisen osaamisen ja yleishyödyllisten tahojen tukeminen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä Suuri Vaikutus Eteraan 13 Eteran vuosikertomus 2010

14 Taloudellinen vastuu Etera on rahastoinut viisi miljardia euroa tuleviin eläkkeisiin Lakisääteisestä työeläketurvasta huolehtiminen edellyttää Eteralta vastuullista toimintaa, asiantuntevaa sijoittamista ja tarkkaa riskienhallintaa. Eteralla on vastuullaan 5 miljardin euron rahasto tulevia eläkkeitä varten. Eläkkeitä se maksoi lähes miljardi euroa. Vakuutusmaksutuloa se sai 570 miljoonaa euroa. Suomen talous alkoi nousta taantumasta vuonna Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen noin kolme prosenttia. Rakennus- ja palvelualojen suhdanteiden vahvistuminen nosti myös Eteran maksutuloa. Etera sai vuonna 2010 vakuutusmaksutuloa 570 miljoonaa euroa (537 milj. euroa), mikä ylitti tavoitteen. Maksutulo kasvoi 6 prosenttia. Vuonna 2009 maksutulo oli vähentynyt 5,5 prosenttia. Eteran markkinaosuus vakuutusmaksutulosta laskettuna pysyi samansuuruisena kuin edellisvuonna eli se oli 5,4 prosenttia. Vakuutusmaksutulon oletetaan kasvavan vuonna 2011 parantuneiden suhdanteiden vuoksi. Panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä uudistettu asiakkuusorganisaatio ja toimintatapojen muutos tähtäävät entistä parempaan asiakaspalveluun ja markkinaosuuden kasvuun. Sopimusasiakkaita oli Eteralla oli vuoden lopussa TyEL-sopimusasiakkaita (21 890). Yrittäjävakuutuksia oli (3 809). TyEL-vakuutusmaksuja maksoi vuonna 2010 tilapäisesti (36 000) asiakasta. Tilapäisten työnantajien vakuutuksissa Etera on markkinajohtaja. Eteran kokonaistulos oli hyvä Eteran kokonaistulos, 171 miljoonaa euroa, oli lähes yhtä hyvä kuin edellisvuonna. Vuonna 2009 se oli 209 milj. euroa. Kokonaistulos muodostui vuonna 2010 sijoitustoiminnan (151 milj. euroa), varsinaisen vakuutusliikkeen (19 milj. euroa) sekä hoitokustannustuloksesta (1,8 milj. euroa). Kokonaistulos käytettiin pääosin toimintapääoman vahvistamiseen. Kokonaisliikekulut edellisvuoden tasoa Eterassa on panostettu edelleen voimakkaasti kustannustehokkuuteen. Kokonaisliikekulut olivat 46 miljoonaa euroa (47 milj. euroa). Vielä vuonna 2008 ne olivat 51 miljoonaa euroa. Merkittävä osa liikekuluista koostuu henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluista. Eteran hoitokustannussuhde parani 95,3 prosenttiin (98,4 %). Henkilöstökulut olivat 19 miljoonaa euroa, eli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Palkat ja palkkiot olivat 16 miljoonaa euroa (15 milj. euroa). Eteran vuosikertomus

15 Taloudellinen vastuu Eterassa Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Eteran omistama palvelukoti Villa Olavi valmistui Savonlinnaan heinäkuussa Villa Olavissa on yhteensä 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Palveluntuottaja on Hoivakymppi Oy.

16 Taloudellinen vastuu Eteran rahavirrat 2010 Työnantaja 449 M Työntekijä 121 M Vakuutusmaksutulo 570 M Sijoitustuotto 410 M 438 M 35 M 97 M Liikekulut ja lakisääteiset Vastuunjakojärjestelmä maksut Eläkevarat 5637 M 4 M Vuonna 2011 maksettavat hyvitykset 9 M 781 M 217 M Maksetut eläkkeet 998 M Vakuutusmaksutuloa Etera sai 570 miljoonaa euroa, josta työnantajien maksuosuus oli 449 miljoonaa euroa ja työntekijöiden 121 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta Etera käytti lakisääteisiin maksuihin ja muihin kuin sijoitustoiminnan liikekuluihin 35 miljoonaa euroa. Lisäksi siirtymäkauden kuluja varten tehty hoitokulukuormitus (4 milj. ) purkautui. Osa maksutulosta käytettiin tilivuonna maksettujen eläkkeiden rahoittamiseen eläkelaitosten yhteisen vastuunjakojärjestelmän kautta (438 milj. ) ja osa rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten (97 milj. ). Sijoitukset tuottivat 410 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiin Etera siirsi 9 miljoonaa euroa. Suuri osa maksetuista eläkkeistä rahoitettiin suoraan vakuutusmaksutulolla vastuunjakojärjestelmän kautta (781 milj. ). Osa maksettiin eläkevaroista (217 milj. ). Yhteensä Etera maksoi eläkkeitä 998 miljoonaa euroa. Vilkasta myyntiä Uusien vakuutusten myynti jatkui vilkkaana. Vuonna 2010 Etera sai (3 188 ) uutta TyEL-vakuutusta ja (1 721 ) uutta YEL-vakuutusta. Eteran osuus koko työeläkealan uusista TyEL-vakuutuksista oli 16 prosenttia (16 %) ja uusista YEL-vakuutuksista 6 prosenttia (8 %). Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Eterasta siirtyi 992 (747) TyEL-vakuutusta ja 236 (149) YEL-vakuutusta enemmän kuin saatiin uusia muilta eläkeyhtiöiltä. Eteran maksutulo väheni siirtojen takia vuodessa 16 miljoonaa euroa (5 milj. euroa). Suurasiakkailla kaikki neljä siirtokierrosta olivat voitollisia, mutta pienissä ja keskisuurissa asiakasyrityksissä vakuutusten keskittäminen vähensi Eteran osuutta vakuutuksista. Uusien TyEL- ja YEL-vakuutusten myynti kpl TyEL-vakuutukset YEL-vakuutukset *12 % *14 % *16 % *16 % *3 % *7 % *8 % *6 % Yhteistyösopimus Sampo Pankin kanssa Etera ja Sampo Pankki Oyj allekirjoittivat joulukuussa yhteistyösopimuksen, joka sisältää asiamiessopimuksen vakuutusmyynnistä Sampo Pankin konttoreissa. Yhteistyötä tehdään sekä finanssikeskusten kanssa että palveluverkostossa. Vakuutusmyyntiä käynnistetään vuoden 2011 aikana koko maassa. Vakavaraisuus vahvistui Eteran vakavaraisuus oli vakaalla tasolla ja vahvistui vuodentakaisesta. Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva toimintapääoma kasvoi 18 prosenttia. Se oli vuoden 2010 lopussa 991 miljoonaa euroa (843 milj. euroa). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (5 016 milj. euroa). Se kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta. Vakavaraisuusaste eli toimintapääoman suhde vakavaraisuuden laskennassa käytettävään vastuuvelkaan oli 21,2 prosenttia (18,5 %). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku eli toimintapääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,4 (2,3). Ilman vakavaraisuussäännösten väliaikaisia helpotuksia vakavaraisuusaste olisi 16,3 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,8. Asiakashyvitystä 0,4 prosenttia palkkasummasta Etera siirtää vuoden 2011 asiakashyvityksiin 9 miljoonaa euroa. Se on kilpailukykyinen, keskimäärin 0,4 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2010 Etera maksoi asiakashyvitystä 7,1 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia *Osuus kaikkien työeläkeyhtiöiden myynnistä Eteran vuosikertomus

17 Uusi yhteinen ote palveluihin Vakuutusmaksutulo Milj % -9,5 % -5,5 % +6 % Vuonna 2010 YEL-vakuutusmaksutulon osuus oli 11 miljoonaa euroa (8,6 milj. e vuonna 2009). Riskienhallinta organisoitiin uudelleen Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantavat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen tavoitteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Sijoitussuunnitelmassa hallitus hyväksyy vuosittain sijoitustoiminnan tavoitteet, sijoittamisen päätöksentekovaltuudet sekä riskilimiitit. Riskienhallinta on osa normaalia toimintaa ja johtamista. Riskienhallintaa ohjaa ja valvoo toimitusjohtaja. Kunkin toiminnon johtaja vastaa oman toimintonsa riskeistä. Riskienhallinta organisoitiin uudelleen keväällä 2010 organisaatiouudistuksen yhteydessä. Sisäisen tarkastuksen riippumattomuutta varmistettiin, ja vastuu riskienhallinnan koordinoinnista siirtyi vuoden 2011 alusta pois Eteran sisäiseltä tarkastajalta. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallinnasta vastaava johtaja. Sijoitusriskien valvonta siirrettiin tammikuussa 2011 erilleen sijoitustoiminnosta talous- ja henkilöstö -toiminnon controllertiimiin. Tiimin vetäjäksi palkattiin risk manager. Juridinen compliance -toiminta tukee ja ohjeistaa yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Sitä koordinoi laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnosta vastaava johtaja. Hän ylläpitää myös sisäpiirirekisteriä ja valvoo hallituksen vahvistaman sisäpiiriohjeen noudattamista. Sisäinen tarkastaja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä sekä tarkastaa raportointia, Etera kehittää uusia palveluita asiakkailleen. Sysäys Asiakkaan Etera -nimeä kantavalle hankkeelle oli ensivaiheessa vakuutusprosessin sujuvoittaminen. Nopeasti huomasimme, että tässä on erinomainen mahdollisuus pohtia koko palettia uudelta kantilta yhdessä asiakkaidemme kanssa, Eteran asiakkuuksista vastaava varatoimitusjohtaja Timo Hietanen kertoo. Uusi ajattelutapa ja kulttuuri Lähtökohtana on iso asenteellinen muutos: uusi ajattelutapa ja kulttuuri. Emme tee vain sitä mitä laki vaatii, vaan tarjoamme asiakkaille enemmän konkreettisia hyötyjä, Hietanen sanoo. Uudistuksia on luvassa niin verkkopalveluihin kuin asiakkuudenhallintaankin. Alkuvaiheessa kohderyhmänä ovat erityisesti Eteran yritysasiakkaat. Keskustelua ja kehittämistä Liikkeelle lähdettiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakasraadeissa ja asiakaskäynneillä on keskusteltu vilkkaasti. Miten asiakkaat toimivat, minkälaista tietoa ja palveluita he kaipaavat tulevaisuudessa. Vuoropuhelu on tuottanut tulosta ja herättänyt innostusta. Asiakkailta saadut ideat ovat vahvistaneet ja konkretisoineet, mihin suuntaan meidän tulee palveluita kehittää, Hietanen sanoo. Tärkeänä on pidetty muun muassa sitä, että sähköisiä työhyvinvointipalveluita kehitetään entisestään ja että ne tulevat suoraan yrityksen arkeen. Etera uudistaakin niitä erityisesti asiakasyritysten oman työhyvinvointitoiminnan tueksi. Uudistetut palvelut otetaan käyttöön vuoden 2011 aikana. Vahvasti verkossa ja kasvokkain Eteran erityisenä vahvuutena Hietanen näkee reaaliaikaisen kuukausi-ilmoituksen ja sähköisen maailman. Näitä kilpailuetuja vahvistamme myös jatkossa, hän toteaa. Eteran asiakkaista 90 prosenttia vakuuttaa sähköisesti. Valtaosa käyttää Eteran reaaliaikaista kuukausi-ilmoitusta, jolla vakuutusasiat saa kerralla kuntoon. 17 Eteran vuosikertomus 2010

18 Taloudellinen vastuu Eteran kokonaistulos Tuloksen synty, milj Vakuutusliikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + muut korkoerät Vastuuvelan tuottovaatimus Hoitokustannustulos* 1,8 0,6-0,7 1,5 - Kokonaistulos * Vuoteen 2006 asti Etera ei laskenut hoitokustannustulosta. ohjeiden noudattamista, omaisuuden turvaamista, resurssien tehokasta käyttöä ja tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastus huolehtii lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja varmistaa taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden. Se käy läpi myös yhtiön toimintoja ja prosesseja sekä tarkastaa hallintoa. Vakuutusliikkeen riskit ovat hallinnassa Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Tämä tarkoittaa sitä, että osa eläkemenosta on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla ja osa sen eläkelaitoksen vastuulla, johon eläketurva on rahastoitu. Yhteisellä vastuulla olevan eläkemenon rahoittaminen ei aiheuta riskiä yksittäiselle eläkelaitokselle. Puskurina toimii vastuuvelkaan sisältyvä tasausvastuu. Vakuutusliikkeen riskeillä tarkoitetaan vakuutusmaksujen ja niistä kertyneen vastuuvelan riittävyyttä suhteessa Eteran omalla vastuulla olevaan eläkemenoon. Etera soveltaa vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia, kaikille eläkeyhtiöille pääosin yhteisiä laskuperusteita. Vakuutusliikkeen riskejä seurataan säännöllisesti arvioimalla vuoden aikana vakuutusliikkeen tuloksen kehittymistä. Tämän lisäksi Eteran vakuutuskannan osalta laaditaan erilaisia vakuutusteknisiä analyysejä ja tilastoja, joiden perusteella saadaan tarkempaa tietoa vakuutuskannan muutoksista ja vakuutusliikkeeseen kohdistuvista riskeistä. Vakuutustekniset riskit analysoidaan Eteran aktuaaripalveluissa vuosittain, ja ne otetaan huomioon Eteran riskienhallintasuunnitelmassa. Sijoitusriskejä käsitellään sivuilla Strategisia riskejä seurataan säännöllisesti Eteran suurimmat pitkän aikavälin strategiset riskit liittyvät markkinaosuuden nostamiseen ja sijoitustoiminnan kilpailukykyisyyteen. Suurten strategisten kehittämishankkeiden myötä myös kilpailuedun saavuttamiseen liittyvät riskit korostuvat tulevina vuosina. Eteran strategiset riskit määritellään vuosittain päivitettävässä liiketoimintastrategiassa. Niistä tehdään erillinen riskiarvio kaksi kertaa vuodessa. Operatiivisten riskien hallinta on osa toimintojen normaalia johtamista Eteran perustehtävän hoitamisen kannalta vahingollisimpia operatiivisia riskejä ovat virheet ja häiriöt, jotka vaarantaisivat eläkkeiden oikeellisuuden tai oikea-aikaisen maksamisen. Eteran merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien ja prosessien toimivuuteen sekä henkilöstön osaamiseen. Eteran vuosikertomus

19 Etera hakee sijoituksilleen vakaata ja kilpailukykyistä tuottoa Etera pyrkii avoimeen ja yhteiskunnallisen vastuun tuntevaan sijoitustoimintaan, joka on turvaavaa ja tuottavaa ja jossa riskit ovat hallinnassa. Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Se on jäsenenä myös FINSIF ry:ssä, joka edistää vastuullista sijoittamista. Eteran tavoitteena on saada hallittavinaan oleville työeläkevaroille mahdollisimman korkea ja vakaa tuotto. Etera edistää työpaikkojen säilymistä Suomessa muun muassa sijoittamalla kotimaisiin yrityksiin ja kiinteistöihin. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Eterassa sitä, että sijoitustoiminnassa otetaan huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Sijoitukset tuottivat 8,0 prosenttia Sijoitusten markkina-arvo nousi miljoonaan euroon (5 228 milj. euroa). Eteran sijoitustuotto vuodelta 2010 oli 8,0 prosenttia (10,3 %). Sijoituksista 51 prosenttia oli korkosijoituksia (55 %). Osakesijoitusten osuus oli 32 prosenttia (28 %) ja kiinteistösijoitusten 14 prosenttia (15 %). Muiden sijoitusten osuus oli 3 prosenttia (3 %). Sijoitusten keskituotto vuosina oli 4,2 prosenttia. Omistajaohjauksen periaatteet Sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Sijoituskohteita valittaessa arvostetaan taloudellisten näkökohtien lisäksi ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristöstä huolehtimista. Yritystoiminnan turvaaminen ja työpaikkojen säilyminen Suomessa on suomalaisen eläkejärjestelmän jatkuvuuden perusta. Eteralle on tärkeää olla luomassa kotimaisen yritystoiminnan ja asiakkaiden toiminnan edellytyksiä. Omistajaohjauksessa Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Läpinäkyvyyteen kuuluu ympäristövastuun ja muun yhteiskuntavastuun raportointi. Vastuullinen sijoittaminen Etera on allekirjoittanut YK:n (UNPRI:n) vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Se on sitoutunut ottamaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät asiat kiinteäksi osaksi sijoitustoimintaa ja omistajuutta. Sijoitustuotot , % 15 11, ,7 1,6 0 7,0 8,7 7,7 4,5 10,3 8,0 4,2 2,6 Sijoitusjakauma todellisen riskiaseman mukaan milj. Kiinteistösijoitukset 14 % Muut sijoitukset 3 % ,0 10 vuoden keskituoton laskennassa on käytetty vuosituottojen geometrista keskiarvoa. Reaalituoton laskennassa on keskimääräisenä inflaationa käytetty 1,7 %:a Keski- Reaalituotto tuotto Osakesijoitukset 32 % Korkosijoitukset 51 % Korkosijoitukset sisältävät lainasaamisia, joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusmarkkinavälineitä ja talletuksia. Osakesijoitukset sisältävät noteeratut osakkeet, private equity -sijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet. Kiinteistösijoitukset sisältävät sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä. Muut sijoitukset sisältävät hedge fund -sijoitukset ja hyödykesijoitukset. 19 Eteran vuosikertomus 2010

20 Taloudellinen vastuu Milj Sijoitusjakauma riskiaseman mukaan Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Osakesijoitukset Korkosijoitukset YK:n periaatteiden mukaan Etera on sitoutunut: ottamaan ESG-asiat osaksi sijoitustoiminnan analyysejä ja päätöksentekoa olemaan aktiivinen omistaja ja sisällyttämään ESG-asiat omistajapolitiikkaansa edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-asioiden raportointia edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa rahoitusalalla lisäämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tehokasta käyttöönottoa yhdessä muiden kanssa raportoimaan omasta toiminnasta ja edistymisestä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa. Vuonna 2010 sijoitustoimintoon nimitettiin varainhoitaja, jonka tehtäviin kuuluu vastuullisen sijoittamisen kehittäminen. Hallitus päättää sijoitussuunnitelmasta Sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa, josta Eteran hallitus päättää vuosittain. Suunnitelmassa arvioidaan sijoitusten toimintaympäristöä, riskejä ja mahdollisuuksia eri omaisuusluokissa. Sijoitussuunnitelma linjaa sijoitustoiminnan tavoitteet ja määrittää riskinottohalukkuuden. Ennaltaehkäisevää riskienhallintaa Riskienhallinta on olennainen osa Eteran sijoitustoimintaa. Vuoden 2008 finanssikriisin keskeinen opetus oli, että turvaava sijoitustoiminta tarkoittaa ennaltaehkäisevää riskienhallintaa ja dynaamisempaa riskien allokointia. Sijoitusstrategia uudistettiin vastaamaan näihin tarpeisiin. Keskeisin muutos on jatkuva eri riskikomponenttien määrän optimointi sijoituksissa. Sijoitusriskit aiheutuvat sijoituskohteiden arvojen ja tuottojen heilahtelusta ja ovat seurausta eri markkinamuuttujissa tapahtuvista muutoksista. Keskeisiä markkinamuuttujia ovat muun muassa osakekurssit, korot, valuuttakurssit, korkosijoitusten luottoriskipreemiot ja kiinteistöjen hinnat. Tavoitteena on, että sijoitusten pitkän aikavälin tuottotavoitteet täyttyvät, eikä Eteran vakavaraisuusasema vaarannu. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä parantaa yhtiön vakavaraisuutta suhteessa muihin työeläkelaitoksiin. Sijoitusriskejä hallitaan mitoittamalla sijoitussalkun riskien määrä ja koostumus oikein yhtiön vakavaraisuuteen ja rahoitusmarkkinoiden tilaan nähden. Eteran hallitus on sijoitussuunnitelmassa määritellyt, kuinka paljon riskiä voidaan ottaa eri sijoituslajeissa ja koko salkussa. Eteran koko sijoitussalkun riskejä pyritään hallitsemaan laaja-alaisella hajauttamisella. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset Sijoitusstrategian muutos näkyi vuonna 2010 selvästi sijoitussalkun rakenteessa. Indeksisijoituksia vähennettiin merkittävästi ja sijoituksissa korostettiin niiden odotettua tuottojakaumaa. Osake-, korko-, credit- ja valuuttariskejä säädeltiin aiempaa voimakkaammin optimoiden näin koko salkun tuotto-/riskisuhdetta. Osakesijoitukset tuottivat Eterassa omaisuusluokista selvästi parhaiten, ja niiden osuus oli kaksi kolmasosaa vuoden 2010 kokonaistuotosta. Osakesijoitukset ovat myös koko sijoitussalkun riskisimmät sijoitukset. Arvopaperisalkkua muokattiin loppuvuonna uuden sijoitusstrategian mukaiseksi. Riskikorjattu osakeriski pidettiin maltillisena ennen kaikkea suojaamalla Euroopan osakemarkkinariskiä, jossa olivat suurimmat epävarmuustekijät. Samanaikaisesti indeksirahastoja vaihdettiin suoriin sijoituksiin sekä aktiivimanagereihin, jotka korostavat tuotto-/riskisuhteen optimointia. Tämäntyyppisillä sijoituksilla voidaan laskea koko salkun riskitasoa selvästi indeksisijoituksiin verrattuna. Osakesijoitusten osuus kasvoi. Eteran (1 451 milj. euroa) miljoonan euron osakesijoitukset tuottivat 16,8 prosenttia (18,9 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 17,9 prosenttia (28,0 %) ja noteeraamattomat osakkeet 10,4 prosenttia (10,9 %). Eteran vuosikertomus

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2016 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi 1 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi Hyvä tulos keskeisillä mittareilla Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Varma ja riskienhallinta

Varma ja riskienhallinta Varma ja riskienhallinta Sisäiset tarkastajat r.y.:n kuukausikokous Varmassa 19.5.2014 Pekka Pajamo, talousjohtaja Perustehtävänä eläkkeiden turvaaminen 2 Olemme keskinäinen ja itsenäinen yhtiö Varman

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2016

ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARINEN VUONNA 2016 Hyvä sijoitustuotto epävarmoissa markkinaolosuhteissa Vakavaraisuus säilyi vahvana, kustannustehokkuus parani. Asiakashyvitykset ennätystasolla. Asiakasmäärä

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

YRITYSVASTUU ILMARISESSA

YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUUN MÄÄRITTELY Yritysvastuu = vastuuta omasta (liike)toiminnasta Vastuullisuus tarkoittaa oman toiminnan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä vastuullisuusnäkökohtia

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.2013 1(7) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013 Sijoitustoiminnan tuotto oli 1,9 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 20,9 % vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma 2,2-kertainen

Lisätiedot

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. RISKIENHALLINTA YLEISET PERIAATTEET Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Kiinteistösijoittamisen vuosi

Kiinteistösijoittamisen vuosi 2015 Kiinteistösijoittamisen vuosi Eläkekassa Verson toimintavuosi 2015 oli tapahtumarikas. Normaalin toiminnan lomassa hallituksen työjärjestystä muutettiin ja toimintatapoja justeerattiin. Sijoitussuunnitelma

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2016 1 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2016 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto tammi-kesäkuussa oli 1,0 prosenttia.

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Elon osavuosiraportti

Elon osavuosiraportti 1 Elon osavuosiraportti 1.1. 30.6.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa 1.1.2014, jolloin Eläke-Fennia sulautui LähiTapiola Eläkeyhtiöön. Tästä johtuen Elon osavuosiraportissa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Sisältö. Eläke-Fennia lyhyesti. Tuotteet ja palvelut. Sijoitusympäristö. Eläke-Fennia on julkaissut tilinpäätöksensä erillisenä painotuotteena.

Sisältö. Eläke-Fennia lyhyesti. Tuotteet ja palvelut. Sijoitusympäristö. Eläke-Fennia on julkaissut tilinpäätöksensä erillisenä painotuotteena. Eläke-Fennia 3 4 6 Sisältö Eläke-Fennia lyhyesti Tuotteet ja palvelut Sijoitusympäristö Mukana etsimässä yrittäjyyden maailmanmestaria Entrepreneur of the Year (EOY) on kasvuyrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailu,

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Riskinkantokyvyn vahvistaminen Heli Backman 29.2.2012 Eläkemaksujen nousupainetta hillitään sijoitustuottojen avulla HE eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Verkkoartikkeli 1 (5) Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Kirjoittajat: Heli Birling, matemaatikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Henkivakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA 95. toimintavuosi TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA VUODELTA 215 2 AVAINLUKUJA Vuosi 215 214 213 212 211 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 11 12 12 Jäseniä 257 294 325 348 378 Jäsenten palkat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA TYÖELÄKE 3 2011 liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA s. 2 3 Talous, osakekurssit ja kuluttajahinnat nousussa Seitsemän laihaa ja seitsemän lihavaa vuotta Työeläkelaitosten

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka voimassa 27.9.2016 alkaen Sisältö 1. Johdanto vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja päämäärät eq:ssa... 3 2. Vastuullinen sijoittaminen Vastuut

Lisätiedot