KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET"

Transkriptio

1 KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET Tikkurila Opisto Juha Kilpinen Tikkurila Oyj

2 SISÄLTÖ Pintakäsittelyjärjestelmän valinta CE-merkinnän tuomat vaatimukset pintakäsittelylle Teräsrakenteiden esikäsittelyt Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden esikäsittelyt

3 RASITUSLUOKAT Maalatun rakenteen lopullinen käyttökohde ja rasitusluokka määräävät ennen pintakäsittelyä tehtävät terästyön laatuasteet, esikäsittelyasteet ja pinnan tilan hyväksymiskriteerit Rakenteen käyttökohteen rasitusluokat voidaan joko mitata tai arvioida käyttämällä standardien määritelmiä ja luokituksia. SFS-EN ISO kuvaa ilmastorasitusluokkia C1-C5 sekä teräksen ja sinkin syöpymistä näissä luokissa. lisäksi standardissa on kuvattu upotusrasitusluokat Im1 Im

4 RASITUSLUOKAT (SFS-EN ISO ) SFS-EN ISO kuvaa ilmastorasitusluokkia C1-C5 sekä teräksen ja sinkin syöpymistä näissä luokissa: Rasitus- Ilmaston Teräspaino- Esimerkkejä ympäristöistä luokka syövyttävyys häviö g/m 2 C1 Hyvin pieni < 10 Kuivat, lämpimät sisätilat C2 Pieni > Maaseutualueet. Lämmittämättömät sisätilat. C3 Keskimääräinen > Kaupunki- ja teollisuusympäristöt. Kosteat tuotantotilat. C4 Suuri > Teollisuus- ja rannikkoalueet, joissa kohtalainen suolapitoisuus. Kemianteollisuuden laitokset. C5-I Hyvin suuri > Teollisuusalueet kosteassa ja aggressiivisessa ilmastossa. C5-M Hyvin suuri > Rannikot ja off-shore -alueet. Korkea suolapitoisuus

5 RASITUSLUOKAT lisäksi standardissa on kuvattu upotusrasitusluokat Im1 Im3: Luokka Ympäristö Esimerkkejä ympäristöstä ja rakenteesta Im1 Makea Vesi Jokirakenteet, vesivoimalat Im2 Meri- tai murtovesi Satama-alueen rakenteet kuten pato- ym. luukun aukot, portit, sulkulaitteet, laiturit; offshore-rakenteet Im3 Maaperä Maanalaiset säiliöt, teräspaalut, teräsputket

6 ODOTETTU KESTOIKÄ Standardin SFS-EN ISO mukaan korroosionestomaalauksen odotettu kestoikä määritellään seuraavasti: Alhainen (L) = 2-5 vuotta Kohtalainen (M) = 5-15 vuotta Korkea (H) = yli 15 vuotta Kestävyysluokka ei tarkoita "takuuaikaa". Kestävyys on arvio, joka auttaa kunnossapito-ohjelman laadinnassa

7 RAKENTEELLINEN SUUNNITTELU Jo tässä vaiheessa on hyvä huomioida tuotteen elinkaaren ympäristörasitukset, SFS-EN ISO suunnitteluun ohjeistusta antaa standardi SFS-EN ISO

8 RAKENTEELLINEN SUUNNITTELU Rakenteen tulee soveltua vaaditulle käsittelylle Suihkupuhdistettavissa kappaleissa materiaalivahvuuden tulee olla riittävä Massiivisia kappaleita ei kannata uunittaa korkeissa lämpötiloissa Maalattavien pintojen tulee olla käsiteltävissä vesi- ja kuraloukkuja on hyvä välttää valuma-aukot, pyöristykset, hitsit

9 MATERIAALIVALINNAT potentiaalipareja tulisi välttää suuret anodipinnat ja pienet katodipinnat Voiko joitakin komponentteja valmistaa muovista?

10 MATERIAALIVALINNAT

11 MATERIAALIVALINNAT kuumasinkittäviin rakenteisiin valitaan teräslaatu, joka soveltuu kuumasinkitykseen, piipitoisuus alle 0,04% ei piitä 0,06% piitä 0,26% piitä Sinkin korroosionopeus kasvaa huomattavasti happamassa ympäristössä Yli +70 ⁰C lämpötiloissa sinkki muuttuu terästä jalommaksi pistesyöpymiä

12 MATERIAALIVALINNAT

13 Konepajapohjamaalattu teräs Konepajapohjamaali ( prefabrication primer ) on tarkoitettu teräksen väliaikaissuojaukseen kuljetuksen, varastoinnin ja rakentamisen ajaksi ennen varsinaista korroosionestomaalausta. Konepajapohjamaaleista ei saa olla haittaa hitsattaessa tai polttoleikattaessa Konepajapohjamaalatut pinnat tulee olla ylimaalattavissa yleisesti käytetyillä korroosionestomaalityypeillä. kalvonpaksuus µm

14 SUOJAMAALIYHDISTELMÄN VALINTA Standardin SFS-EN ISO kohdassa 5 on valintataulukot eri rasitusluokkiin teräkselle ja kuumasinkitylle teräkselle Taulukoissa on erilaisia vaihtoehtoja eri sideainetyypeille Vaihtoehdot odotetun kestoiän mukaan Valmiit maalausjärjestelmät eri rasitusluokkiin löytyvät täältä: alaus/metalliteollisuus/korroosiora situstaulukot

15 SUOJAMAALIYHDISTELMÄN VALINTA auringon valolle altistuvan pintamaalin tulee kestää UV:ta polyuretaanit lisäksi tulee huomioida lämpörasitus, kemiallinen rasitus, rajoitukset esikäsittelyssä ja maalausmenetelmässä sekä odotettu kestoikä

16 TERÄSRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ Rakennustuotteiden CE merkintä on ollut pakollista alkaen tuotteille, joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi. Teräsrakenteiden harmonisoitu tuotestandardi SFS-EN 1090 astuu voimaan SFS-EN , (teräsrakenteet), ja (alumiinirakenteet)

17 TERÄSRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ VAATIMUKSET MAALAUSTYÖLLE SFS-EN mukaan terästyö pitää viimeistellä SFS-EN mukaan, riippuen ilmastorasitusluokasta ja odotetusta kestoiästä (SFS-EN ISO 12944). Esikäsittely pitää suorittaa SFS-EN ISO mukaisella menetelmällä, pinnan karheus tulee määrittää SFS-EN ISO mukaisesti Korroosioneston odotettu käyttöikä (EN ISO 12944) Rasitusluokka (EN ISO 12944) 15 vuotta C1 / C2 P1 Yli C Vuotta C1 C3 P1 Yli C3 5 vuotta C1 C4 P1 C5 Im Viimeistelyastetta P3 voidaan edellyttää erityistapauksissa Terästyön viimeistelyaste (EN ISO ) P2 P2 P2

18 TERÄSRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ VAATIMUKSET MAALAUSTYÖLLE Maalausjärjestelmien tulee olla SFS-EN ISO mukaiset tai testattu SFS-EN ISO mukaan Maalaustyö tulee suorittaa SFS-EN ISO mukaisesti Jos odotettu kestoikä on yli 5 vuotta ja ilmastorasitusluokka >C3, tulee kulmiin tehdä vahvistusmaalaus, 25 mm kulman molemmille sivuille

19 TERÄSRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ MAALAUSTYÖN TARKASTUKSET Terästyön viimeistelyaste ja esikäsittelyaste tulee määritellä standardin SFS-EN ISO 8501 mukaan ja pinnan karheus SFS- EN ISO mukaan Jokaisen maalauskerran kalvonpaksuus tarkastetaan SFS- ISO ja SFS-EN ISO 2808 mukaisesti Silmämääräinen tarkastus SFS- EN ISO mukaisesti

20 Teräksen ruostumisasteet ja esikäsittelyasteet ennen pinnan maalaamista suojamaaliyhdistelmillä Standardi SFS ISO Teräksen ruostumisasteet A, B, C, D Teräsrakenteisiin tulisi käyttää vain ruostumisasteessa A, B ja C olevia teräksiä Ruostumisasteessa D oleva teräs ei sovellu koneenrakentamiseen. Esikäsittelyasteet Teräsharjausasteet St 2 ja St 3 Suihkupuhdistusasteet Sa1, Sa2, Sa2½ ja Sa

21 TERÄKSEN ESIKÄSITTELY Kuumavalssatun teräksen pinnassa on valssihilse, mikä pitää poistaa joko peittaamalla tai suihkupuhdistuksella laserleikkauksessa muodostuu leikkauspinnoille oksidikerros, mikä pitää poistaa suihkupuhdistus ei poista hitsausroiskeita tai jäysteitä eikä pyöristä kulmia SFS-EN ISO määrittelee niukkaseosteiselle hiiliteräkselle esikäsittelyksi suihkupuhdistuksen esikäsittelyasteeseen Sa2½ kaikkiin rasitusluokkiin

22 KUUMASINKITYN TERÄKSEN ESIKÄSITTELY PSK 2702 Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden hankinta ja maalaus. käyttösuositus prosessiteollisuudelle Terästyön laatuasteen tulee olla maalattavissa kappaleissa standardin SFS 8145 kohdan 04 mukainen Maalattavaksi tarkoitettua pintaa ei saa jäähdyttää vedellä kuumasinkityksen jälkeen

23 KUUMASINKITYN TERÄKSEN ESIKÄSITTELY PSK 2702: Sinkityn pinnan puhdistuksella on ratkaiseva merkitys maalikalvon kiinnipysymiselle. Kuumasinkityn teräksen pinnalla on aina sinkin korroosiotuotteita ja muita ympäristöstä tulleita epäpuhtauksia. Korroosiotuotteet ovat sinkin värisiä ja siten vaikeasti havaittavia. Ne täytyy aina poistaa huolellisesti

24 KUUMASINKITYN TERÄKSEN ESIKÄSITTELY SFS-EN ISO Pintatyypit ja Pinnan esikäsittely. Pyyhkäisysuihkupuhdistus: Pyyhkäisysuihkupuhdistuksessa puhdistetaan tai karhennetaan pinnoitteita ainoastaan niiden pinnalta tai poistaa pintakerros niin, että pinnoitteeseen ei synny kuoppia eikä sitä poisteta alustaan saakka. Tavallisesti pyyhkäisysuihkupuhdistuksessa käytetään alhaista ilmanpainetta ja hienojakoista särmikästä raetta

25 KUUMASINKITYN TERÄKSEN ESIKÄSITTELY Teräsrakenteiden CE -merkintä SFS-EN : "Jos sinkitty teräsrakenne maalataan, pinnan puhdistus vaatii erityistä huomiota. Pinnat tulee puhdistaa ja mahdollisesti käsitellä sopivalla peittausmaalilla tai standardin EN ISO mukaisella pyyhkäisysuihkupuhdistuksella standardin EN ISO mukaiseen pinnan karheuteen "hieno". Esikäsittely tulee tarkastaa ennen maalausta" Kuumasinkitys suoritetaan standardin EN ISO 1461 mukaisesti

26 KUUMASINKITYN TERÄKSEN ESIKÄSITTELY PSK 2702: Uudet ja ilmastoituneet kuumasinkityt pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) varovasti kauttaaltaan hyväksyttävällä puhdistusrakeella käyttämällä alennettua painetta. Suihkupuhdistukseen ei saa käyttää teräsrakeita, kupari- tai nikkelikuonaa. Suihkupuhdistuskulma 30 60º ja etäisyys pinnasta 0,3 1 m. Maalattava sinkkipinta karhennetaan kauttaaltaan niin, että sinkkipinnoite ei pääse kuitenkaan irtoamaan

27 KUUMASINKITYN TERÄKSEN MAALAUS PSK2702: Maalaustyössä on noudatettava maalien tuoteselosteissa annettuja ohjeita. pyyhkäisysuihkupuhdistetun sinkkipinnan maalaus aloitetaan välittömästi ja saatetaan loppuun 4 h kuluessa. Ensimmäinen pohjamaalikerros ruiskutetaan ns. harsotustekniikalla, jolla voidaan estää kuplien ja huokosten muodostuminen maalipintaan. Harsotuksessa maalia ohennetaan yleensä %. Varsinainen pohjamaalaus aloitetaan noin 15 min. kuluttua harsotuksesta. Harsotuksen jälkeen maalataan maalauserittelyssä mainitun maalausjärjestelmän mukaisesti

28 TEHDASMAALAUKSEN EDUT JA HAITAT EDUT Esikäsittely pystytään suorittamaan vaatimusten mukaisesti Maalaus pystytään suorittamaan vaadituilla välineillä Työympäristö ei aseta rajoituksia käytettävälle maaliyhdistelmälle Olosuhteet ovat hallittavissa Maalaustyö pystytään tekemään kustannustehokkaasti Lopputulos näyttää hyvältä HAITAT Komponenttien pitää olla mittatarkkoja osien sovittamisella pilataan maalaus Kiinnitys pitää olla valmiiksi mietitty, mieluiten pulttiliitoksin maalaus tulee suojata työmaaaikaisilta kolhuilta

29 MISTÄ ON KESTÄVÄ PINTAKÄSITTELY TEHTY? Hyvästä suunnittelusta kohteeseen soveltuvasta maalausjärjestelmästä hyvin viimeistellystä terästyöstä huolellisesta esikäsittelystä hyvästä maalaustyöstä soveltuvista olosuhteista valvonnasta ja raportoinnista

30 Kiitos!!!

Metallipintojen teollinen maalaus

Metallipintojen teollinen maalaus Metallipintojen teollinen maalaus T E C H N O L O G Y T O R E L Y O N Metallipintojen teollinen maalaus T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S Metallipintojen teollinen maalaus Toimituskunta

Lisätiedot

Yleistä. Sinkin hyvä korroosionkestävyys. Sinkkipinnoite korjaa vaurion itsestään. Kauttaaltaan tasainen suoja

Yleistä. Sinkin hyvä korroosionkestävyys. Sinkkipinnoite korjaa vaurion itsestään. Kauttaaltaan tasainen suoja IRROITA JA SÄILYTÄ ja Suunnittelu Suunnittelu valmistus Kuumasinkitys Kuumasinkitys Sinkityn Sinkityn Teräksen Teräksen pinnan maalaus maalaus valinta valinta KUUMASINKITYKSEN TOIMINTAKETJU YLEISOHJE 1/2007

Lisätiedot

PAINEEN YKSIKÖT. - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6

PAINEEN YKSIKÖT. - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6 PAINEEN YKSIKÖT - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6-1 Pa = 1 N/m ; 1 kpa = 1000 Pa ;1 MPa = 10 Pa Muita paineen yksiköitä ovat: - 1

Lisätiedot

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä sisällysluettelo Tämän esitteen tarkoitus on opastaa

Lisätiedot

2.3.1 35 2.3.2 35 2.3.3 37 2.3.4 38 2.4 OL3

2.3.1 35 2.3.2 35 2.3.3 37 2.3.4 38 2.4 OL3 TBY PINTAKÄSITTELYN TEKNISET MÄÄRÄYKSET Painos: 2 Tämä asiakirja on laadittu yhteistyössä ruotsalaisten ydinvoimayhtiöiden Barsebäck Kraft AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB, Svensk Kärnbränslehantering

Lisätiedot

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Tuomas Vesalainen Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 22.11.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

KATON MAALAUS. Kattopinnat ulkona

KATON MAALAUS. Kattopinnat ulkona OPAS GUIDE KATON MAALAUS Kattopinnat ulkona 1 Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Tämä opas kertoo kattoihin kohdistuvista yleisistä rasituksista sekä eri katemateriaalien erityisominaisuuksista.

Lisätiedot

KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS

KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS 2 Johdanto Tämä opas kertoo kattoalustoihin kohdistuvista yleisistä rasituksista ja eri katemateriaalien erityisominaisuuksista sekä antaa esikäsittely- ja maalausohjeet ulkokattojen

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Maalipinnoitettuja rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa sekä ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä käyttökohteita

Lisätiedot

Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa

Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa 2 3 1 4 7 8 5+6 Rakennussarja, julkaisu 5 Euro Inox Toimitus Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista

Lisätiedot

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Asennusohjeet Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Sisältö Johdanto, Katon osat... 4 Kattoasennuksen valmistelut... 6 Plannjan tiilikuviokatteiden asentaminen... 10 Plannjan

Lisätiedot

Maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat Huolto-ohje

Maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat Huolto-ohje Maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat Huolto-ohje Ruukin maalipinnoitetuista teräslevyistä valmistettujen rakennusosien pinnoitetta koskevat kunnossapito- ja huolto-ohjeet. kunnossapito vuositarkastus paikkamaalaus

Lisätiedot

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely OPAS GUIDE KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä väritys- että suojaamistarkoituksessa.

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

KTS Luettelo 2010/2011. Kaapelihyllyt

KTS Luettelo 2010/2011. Kaapelihyllyt TS Luettelo 2010/2011 aapelihyllyt Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: www.obo.fi äytä

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot