AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014"

Transkriptio

1 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne ei ole parantunut. Palkkiotuotot netto nousivat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, ja Toimintaohjelma 2015:n puitteissa toteutetut toimet ovat kääntäneet kustannukset laskuun. Peruspankkiprojekti edistyy, ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana. Alhaisena jatkuneen korkotason vaikutus korkokatteeseen oli odotetusti negatiivinen. Asuntolainojen kysyntä kiihtyi toisen vuosineljänneksen aikana, ja kotitalouksien luotot kasvoivat. Asiakkaiden halu turvata taloutensa näkyy kasvaneissa lainavakuutusmäärissä ja kuukausittaisen säästämisen kasvussa. Aktian ydinpääoman suhde vahvistui entisestään 13,8 prosenttiin, ja se ylittää edelleen viranomaisten vaatimukset. HUHTI-KESÄKUU 2014: LIIKEVOITTO 22,0 (15,1) MILJOONAA EUROA Konsernin liikevoitto oli 22,0 (15,1) miljoonaa euroa ja voitto oli 17,9 (11,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto vahvistuivat 5 prosenttia 19,6 (18,6) miljoonaan eurooon. Korkokate oli 25,9 (28,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,27 (0,16) euroon. TAMMI-KESÄKUU 2014: LIIKEVOITTO 38,4 (34,6) MILJOONAA EUROA Konsernin liikevoitto oli 38,4 (34,6) miljoonaa euroa ja voitto oli 31,0 (25,8) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto vahvistuivat 8 prosenttia 38,4 (35,5) miljoonaan euroon ja ottolainaus kasvoi (3797) miljoonaan euroon. Korkokate taas heikkeni 51,4 (58,4) miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos (EPS) parani 0,46 (0,38) euroon. Basel III -vakavaraisuussääntelyn mukaan vakavaraisuusaste oli 17,8 ja ydinpääoman suhde 13,8 prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 8,96 ( : 8,67) euroa. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista vähenivät 1,2 (1,5) miljoonaan euroon. NÄKYMÄT 2014 (ennallaan): Matalana jatkuvasta korkotasosta huolimatta konsernin vuoden 2014 liikevoiton odotetaan yltävän suunnilleen vuoden 2013 tasolle. TUNNUSLUVUT (milj. euroa) 4-6/ /2013 % 1-6/ /2013 % 1-3/2014 % 2013 Korkokate 25,9 28,3-8 % 51,4 58,4-12 % 25,4 2 % 112,6 Palkkiotuotot netto 19,6 18,6 5 % 38,4 35,5 8 % 18,8 4 % 70,7 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 58,4 55,7 5 % 110,5 113,2-2 % 52,0 12 % 224,2 Liiketoiminnan kulut yhteensä -36,2-39,2-8 % -72,3-76,8-6 % -36,1 0 % -157,2 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -0,8-0,4 82 % -1,2-1,5-23 % -0,4 88 % -2,7 Liikevoitto 22,0 15,1 46 % 38,4 34,6 11 % 16,4 34 % 65,4 Kulu/tuotto-suhde 0,64 0,70-9 % 0,68 0,68 0 % 0,72-11 % 0,72 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,27 0,16 66 % 0,46 0,38 20 % 0,20 35 % 0,78 Oma pääoma / osake (NAV) 1, euroa 8,96 8,34 7 % 8,96 8,34 7 % 8,55 5 % 8,67 Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,1 6,9 60 % 9,5 8,1 18 % 8,2 34 % 8,1 Ydinpääoman suhde 1, % * 13, , ,6 1 % 12,1 Vakavaraisuusaste 1, % ** 17,8 20,3-12 % 17,8 20,3-12 % 17,3 3 % 19,3 Ensisijaisten omien varojen suhde 1, % ** 13,8 12,1 14 % 13,8 12,1 15 % 13,6 2 % 12,3 Arvonalentumistappiot luotoista /koko luottokanta, % 0,01 0,01 0 % 0,02 0,02 0 % 0,01 0 % 0,04 1) Kauden lopussa * Basel III:n mukaan ** 2014 Basel III:n mukaan, vertailukaudet 2013 Basel II:n mukaan Osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä Delårsrapport Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä. Årsredovisning

2 Tulos Tulos 4-6/2014 Konsernin liikevoitto oli 22,0 (15,1) miljoonaa euroa. Tuotot Konsernin tuotot nousivat 5 prosenttia 58,4 (55,7) miljoonaan euroon. Pankin otto- ja antolainauksen korkokate kasvoi 11,5 (10,0) miljoonaan euroon, ja korkokate oli yhteensä 25,9 (28,3) miljoonaa euroa. Korkoriskien hallinnassa käytetään johdannaisia ja kiinteäkorkoisia sijoituksia. Nämä Aktia Pankin korkoriskin rajoittamiseksi tekemät suojaustoimet paransivat korkokatetta 9,1 miljoonaa euroa, eli 1,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muun treasury-toiminnan korkokate oli 5,3 (7,4) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto nousivat 5 prosenttia 19,6 (18,6) miljoonaan euroon. Palkkiotuotot olivat 21,9 (21,3) miljoonaa euroa. Kortti- ja muut maksujenvälityspalkkiot nousivat 8 prosenttia 5,0 (4,7) miljoonaan euroon. Segmenttikatsaus Konsernin liikevoitto segmenteittäin (milj. euroa) 4-6/ /2013 % Pankkitoiminta 16,8 12,0 40 % Varainhoito & Henkivakuutus 5,5 4,1 33 % Muut -0,7 0,2 - Eliminoinnit 0,4-1,2 - Yhteensä 22,0 15,1 46 % Pankkitoimintasegmentin tulosparannus johtuu lähinnä palkkiotuottojen kasvusta, rahoitusvarojen paremmista tuotoista ja kulujen supistumisesta. Palkkiotuottojen kasvu paransi myös Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin tulosta. Henkivakuutusnetto oli 6,6 (5,6) miljoonaa euroa. Vakuutusnettoon sisältyvät maksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot, maksetut korvaukset ja vastuuvelan muutos. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot olivat 5,4 (1,9) miljoonaa euroa, johon sisältyy Suomen Luotto-osuuskunnan 2,4 (2,0) miljoonan euron osinko. Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 5,0 (2,1) miljoonaa euroa. Suojauslaskennan nettotulos oli -0,2 (-0,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot pysyivät muuttumattomina ollen 0,8 (0,8) miljoonaa euroa. Kulut Konsernin liiketoiminnan kulut laskivat 8 prosenttia 36,2 (39,2) miljoonaan euroon. Henkilöstökulujen osuus oli 17,6 (18,8) miljoonaa euroa. IT-kulut laskivat 6,3 (8,1) miljoonaan euroon lähinnä IT-toimittaja Samlinkin alentuneiden kustannusten vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut olivat 10,5 (10,6) miljoonaa euroa. 2 Aktia

3 Toiminta Toimintaympäristö Vuoden ensimmäisen puolen alhaisena pysynyt yleinen korkotaso on vaikuttanut negatiivisesti Aktian korkokatteeseen. Alhainen korkotaso on kuitenkin pitänyt Aktian kiinteän koron sijoitusten arvon korkeana. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio hidastui kesäkuussa 0,9 prosenttiin, kun se vertailukaudella vuotta aiemmin oli 1,4 prosenttia. Huhti- ja toukokuussa 2014 se oli vastaavasti 1,1 (1,5) ja 0,8 (1,6) prosenttia. Kuluttajien luottamusta talouteen kuvaava indeksi oli kesäkuussa samalla tasolla kuin toukokuussa eli 8,7. Heinäkuussa indeksi nousi jonkin verran 9,4:ään. Vertailukaudella 2013 indeksi oli 8,1. Huhtikuussa kuluttajien luottamus oli 3,7. Pitkän ajan keskiarvo oli 12,1. (Tilastokeskus). Kesäkuussa 2014 asuntojen hinnat laskivat Suomessa 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,2 prosenttia, kun ne muualla Suomessa laskivat 2,3 prosenttia. (Tilastokeskus ) Työttömyys nousi kesäkuussa 9,2 prosenttiin eli 1,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta (Tilastokeskus). Nasdaq OMX Helsinki 25 -indeksi nousi 4 prosenttia tammi kesäkuussa 2014, kun taas pohjoismaisella pankkisektorilla nousua oli noin 10 prosenttia. Aktian A-osakkeen kurssi nousi samana ajanjaksona noin 15 prosenttia. Tunnusluvut Muutos edellisvuodesta 2015E* 2014E* 2013 BKT-kasvu, % Maailma 3,8 3,3 3,0 Euroalue 1,5 1,0-0,4 Suomi 1,3-0,3-1,2 Kuluttajahintainflaatio, % Euroalue 1,2 0,7 1,3 Suomi 1,6 1,3 1,5 Muut tunnusluvut, % Asuntojen reaaliarvon kehitys Suomessa 1-0,5-1,0 0,1 Työttömyys Suomessa 1 8,4 8,6 8,2 OMX Helsinki ,0 Korot 2, % EKP:n ohjauskorko 0,15 0,15 0,25 10 vuoden korko 2,00 1,50 1,90 Euribor 12 kk 1,00 0,50 0,56 Euribor 3 kk 0,30 0,20 0,29 * Aktian pääekonomistin ennuste vuosikeskiarvo 2 vuoden lopun tilanne Luottoluokitus Standard & Poor s vahvisti näkemyksensä Aktia Pankki Oyj:n luottokelpoisuudesta. Pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on A- ja lyhytaikaisen A2. Molempien näkymät ovat negatiiviset. Moody s Investors Service vahvisti Aktia Pankki Oyj:n pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitukseksi A3, lyhytaikaisen varainhankinnan luokitukseksi P-2 ja taloudellisen vahvuuden luokitukseksi C-. Näkymät ovat edelleen negatiiviset. Moody s Investors Servicen Aktia Pankin pitkäaikaisten kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen (covered bonds) luottoluokitus on Aaa. Pitkäaikainen varainhankinta Lyhytaikainen varainhankinta Näkymät Covered bonds Moody s Investors Service A3 P-2 neg Aaa Standard & Poor s A- A-2 neg - Uusi sääntely ja viranomaisraportointi Basel III -uudistus, joka astui voimaan EU:ssa vakavaraisuusasetuksen (CRR) ja CRD IV -direktiivin mukaisesti, implementoidaan vuoden kuluessa kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä on käytännössä merkinnyt kaiken viranomaisraportoinnin uudistumista sekä muodon että sisällön osalta. Siirtymäsäännösten ja henkivakuutusyhtiön omistusta koskevien poikkeuslupien ansiosta uuden sääntelyn vaikutukset pankkikonsernin ydinpääoman suhteeseen ovat olleet vähäiset. Siirtymävaikutukset esitellään yksityiskohtaisesti sivulla 6 kohdassa Uuden sääntelyn vaikutukset pankkitoiminnan vakavaraisuuteen. Aktia Pankki on kaikilta osin täyttänyt uuden sääntelyn asettamat vaatimukset ja raportoinut määräajassa uusien raportointistandardien mukaisesti. Pankkikonsernissa seurataan jatkuvasti Basel III:een liittyviä sääntelymuutoksia, viranomaistulkintoja ja siirtymäsääntöjä. Aktia 3

4 Tulos 1 6/2014 Konsernin liikevoitto oli 38,4 (34,6) miljoonaa euroa. Konsernin voitto oli 31,0 (25,8) miljoonaa euroa. Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa (10 934) miljoonaa euroa. Tuotot Konsernin tuotot vähenivät alentuneet korkokatteen vuoksi jonkin verran 110,5 (113,2) miljoonaan euroon. Alhaisena jatkuvan korkotilanteen seurauksena korkokate laski 51,4 (58,4) miljoonaan euroon. Perinteisen otto- ja antolainauksen korkokate parani 7 prosenttia 21,7 (20,4) miljoonaan euroon, mutta korkoriskienhallinnan ja suojaustoimien tuotot laskivat. Korkoriskien hallinnassa käytetään johdannaisia ja kiinteäkorkoisia sijoituksia. Niiden osuus korkokatteesta pieneni 18,5 (22,0) miljoonaan euroon. Palkkiotuotot netto nousivat 8 prosenttia 38,4 (35,5) miljoonaan euroon. Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saadut palkkiotuotot olivat 19,6 (18,8) miljoonaa euroa. Kortti- ja muut maksujenvälityspalkkiot nousivat 20 prosenttia 10,5 (8,7) miljoonaan euroon. Henkivakuutusnetto oli 12,6 (13,1) miljoonaa euroa. Vakuutustekninen tulos on kehittynyt positiivisesti, mutta sijoitusnetto oli hieman edellisvuotta heikompi. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot kasvoivat 6,3 (4,1) miljoonaan euroon pankin likviditeettisalkun hieman parantuneiden uudelleenallokointituottojen seurauksena. Suojauslaskennan nettotulos oli -0,5 (-0,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot pysyivät muuttumattomina ollen 1,6 (1,6) miljoonaa euroa. Kulut Toimintaohjelma 2015:n puitteissa toteutettujen toimenpiteiden seurauksena konsernin liiketoiminnan kulut laskivat 6 prosenttia 72,3 (76,8) miljoonaan euroon. Henkilöstökulut alenivat 8 prosenttia 35,1 (38,0) miljoonaan euroon. IT-kulut laskivat 12,9 (14,0) miljoonaan euroon lähinnä IT-toimittaja Samlinkin alentuneiden kustannusten vuoksi. Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 20,7 (21,3) miljoonaan euroon lähinnä alhaisempien vuokra- ja konttorikulujen ansiosta. Pankkiveron osuus liiketoiminnan muista kuluista oli 1,5 (1,2) miljoonaa euroa. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 3,6 (3,4) miljoonaa euroa. Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset Luottotappiot olivat edelleen pienet. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset vähenivät 23 prosenttia yhteensä 1,2 (1,5) miljoonaan euroon. Likviditeetti Aktia Pankin likviditeettisalkku, joka koostuu korkosijoituksista, oli (2 405) miljoonaa euroa. Likviditeettisalkku ei ollut rahoitettu repo-kaupoilla. Likviditeettisalkun lisäksi pankin tytäryhtiöillä oli muita korkosijoituksia 16 (20) miljoonaa euroa. Pankkikonsernin likviditeettipuskuri vastasi kesäkuun lopussa arviota noin 25 kuukauden ulos menevästä tukkurahoituksen rahavirrasta. Ottolainaus Yleisön ja julkisyhteisöjen ottolainaus kasvoi (3 797) miljoonaan euroon vastaten 3,8 (3,7) prosentin talletusmarkkinaosuutta. Aktia-konsernin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kokonaismäärä oli (3 658) miljoonaa euroa. Liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista (2 305) miljoonaa euroa oli Aktia Hypoteekkipankin liikkeeseen laskemia kiinteistövakuudellisia lainoja. Aktia Pankin osalta vastaava määrä oli (498) miljoonaa euroa. Aktia Pankin liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset olivat kauden lopussa 185 (314) miljoonaa euroa. Aktia Pankki laski kauden aikana liikkeeseen uusia debentuurilainoja yhteensä 35 miljoonaa euroa. Aktia Pankki laski kauden aikana liikkeeseen toisen pitkäaikaisen kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainansa (covered bonds), jonka määrä oli 500 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskun vakuudeksi oli kesäkuun lopussa varattu lainoja miljoonan euron edestä. Kaikkien lainojen luototusaste on kiinnitysluottopankeista annetun lain mukaisesti alle 70 prosenttia vakuuksien markkinaarvosta. Kauden aikana Aktia Pankki laski lisäksi liikkeeseen 20 miljoonaa euroa pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja (Schuldscheindarlehen). Vakuudelliset joukkovelkakirjalainat (milj. euroa) Alle vuoden Yli vuoden Yhteensä Liikkeeseen lasketut vakuudelliset joukkovelkakirjalainat Vakuudelliset joukkovelkakirjalainat Yhteensä Vakuudettomat joukkovelkakirjalainat (milj. euroa) Alle vuoden Yli vuoden Yhteensä Liikkeeseen lasketut vakuudettomat joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Vakuudettomat joukkovelkakirjalainat Yhteensä Aktia

5 Antolainaus Hallinnoitavat varat Konsernin antolainaus yleisölle oli kesäkuun lopussa (6 802) miljoonaa euroa, vähennystä 204 miljoonaa euroa. Kotitalouksien osuus koko luottokannasta, mukaan lukien säästöpankkien ja POP Pankkien välittämät hypoteekkilainat, oli (5 973) miljoonaa euroa eli 88,5 (87,8) prosenttia luottokannasta. Asuntolainakanta oli (5 521) miljoonaa euroa, josta kotitalouksien osuus oli (5 191) miljoonaa euroa. Aktian markkinaosuus kotitalouksien asuntolainoista oli kesäkuun lopussa 4,1 (4,1) prosenttia. Aktian luottokannasta 6,8 (8,0) prosenttia oli yritysluottoja. Luotonanto yrityksille oli yhteensä 446 (541) miljoonaa euroa. Asuntoyhteisöjen luotot olivat 260 (241) miljoonaa euroa eli 3,9 (3,5) prosenttia Aktian koko luottokannasta. Luottokanta sektoreittain (milj. euroa) Osuus, % Kotitaloudet ,5 % Yritykset ,8 % Asuntoyhteisöt ,9 % Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ,7 % Julkisyhteisöt ,0 % Yhteensä ,0 % Rahoitusvarat Aktia-konsernin rahoitusvarat koostuvat pankkitoiminnan likviditeettisalkusta ja muista korkosijoituksista, yhteensä (2 424) miljoonaa euroa, henkivakuutusyhtiön sijoitussalkusta, 628 (661) miljoonaa euroa, sekä pankkitoiminnan kiinteistö- ja osakeomistuksesta, 1 (7) miljoonaa euroa. Vastuuvelka Henkivakuutusyhtiön vastuuvelka oli 994 (965) miljoonaa euroa, josta 498 (462) miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaista. Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka laski 496 (503) miljoonaan euroon. Oma pääoma Aktia-konsernin oma pääoma kasvoi kauden aikana 19 miljoonalla eurolla 661 (642) miljonaan euroon. Sitoumukset Taseen ulkopuoliset sitoumukset, jotka koostuvat paikallispankeille annetuista maksuvalmiuslimiiteistä, muista lainalupauksista ja pankkitakauksista, kasvoivat 7 miljoonaa euroa 398 (391) miljoonaan euroon. Konsernin hallinnoitavat varat olivat (9 456) miljoonaa euroa. Asiakasvaroihin sisältyvät segmenttiin Varainhoito & Henkivakuutus kuuluvien tytäryhtiöiden sekä Aktia Pankin yksityispankkitoiminnon hallinnoimat ja välittämät rahastot sekä hallinnoitava pääoma. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään nettovolyymit: luvuista on eliminoitu useiden yhtiöiden yhdessä hallinnomat asiakasvarat. Konsernivaroihin sisältyvät treasurytoiminnon hallinnoima pankkikonsernin likviditeettisalkku ja henkivakuutusyhtiön sijoitussalkku. Hallinnoitavat varat (milj. euroa) % Asiakasvarat % Konsernivarat % Yhteensä % Vakavaraisuus Pankkikonsernin (johon kuuluvat Aktia Pankki Oyj ja kaikki tytäryhtiöt lukuun ottamatta Aktia Henkivakuutusta ja osakkuusyhtiö Folksam Vahinkovakuutusta) Basel III-vakavaraisuusasetuksen* mukainen vakavaraisuus oli 17,8 ( ; 19,3, Basel II) prosenttia ja ensisijainen pääoman suhde 13,8 ( ; 12,3, Basel II) prosenttia sekä ydinpääoman suhde 13,8 prosenttia. Vakavaraisuus Pankkikonserni Basel III* Basel III* Basel III* Ydinpääoman suhde 13,8 13,6 12,1 Ensisijaisen pääoman suhde 13,8 13,6 12,1 Omien varojen suhde 17,8 17,3 15,5 Aktia Pankki Ydinpääoman suhde 14,7 15,2 14,0 Ensisijaisen pääoman suhde 14,7 15,2 14,0 Omien varojen suhde 19,5 19,8 18,4 Aktia Hypoteekkipankki Ydinpääoman suhde 14,7 12,9 11,9 Ensisijaisen pääoman suhde 14,7 12,9 11,9 Omien varojen suhde 14,7 12,9 11,9 *EU:n vakavaraisuusasetus ja siihen kuuluvat valvontaviranomaisten antamat kansalliset säännöt Pankkitoiminnan vakavaraisuus lasketaan toistaiseksi luottoriskien standardimenetelmää käyttäen. Konsernin vähittäisvastuita koskeva IRBA-hakemus (Internal Ratings Based Approach) jätettiin elokuussa 2011, ja se on Finanssivalvonnan tutkinnassa. IRBA-menetelmän soveltaminen nostaisi ensisijaisten omien varojen suhdetta vähintään 4 prosenttiyksikköä. Henkivakuutusyhtiön toimintapääoma oli 120,2 (99,0) miljoonaa euroa, kun vähimmäisvaade on 35,4 (34,3) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 20,9 (17,5) prosenttia. Konglomeraatin vakavaraisuus oli 205,7 ( ; 198,6, Basel II) prosenttia. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähimmäisvaade on 100 prosenttia. Aktia 5

6 Uuden sääntelyn vaikutukset pankkitoiminnan vakavaraisuuteen Basel III -uudistus otetaan EU:ssa käyttöön voimaan astuneen vakavaraisuusasetuksen (CRR) ja tiettyjen siirtymäsäännösten mukaisesti sekä CRD IV -direktiivin säännöin, joiden implementointi arvoidaan toteutettavaksi kansallisella lainsäädännöllä elokuun 2014 puolivälissä. Uudet säännökset korottavat ensisijaisen oman pääoman vaadetta ja aiheuttavat teknisiä laskentamuutoksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti pankkikonsernin ydinpääomaan. Aktia Pankin osalta olennaisimmat muutokset liittyvät vakuutusyhtiöomistuksiin ja vähemmistöomistajien maksaman oman pääoman osuuksiin. Lisäksi liikkeeseen lasketun debentuuripääoman tiukemmat maturiteettivaatimukset vaikuttavat negatiivisesti pankkikonsernin toissijaiseen omaan pääomaan. Segmenttikatsaus Aktia Pankki Oyj:n liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin: Pankkitoiminta, Varainhoito & Henkivakuutus ja Muut. Konsernin liikevoitto segmenteittäin (milj. euroa) 1-6/ /2013 % Pankkitoiminta 27,8 27,2 2 % Varainhoito & Henkivakuutus 10,5 10,4 2 % Muut -0,9-2,2 59 % Eliminoinnit 1,0-0,8 - Yhteensä 38,4 34,6 11 % Pankkitoiminta Likviditeettisalkun sijoitusinstrumenttien riskipainotuksen muutokset vaikuttavat pankkikonsernin ensisijaiseen ydinpääomaan, joskin muutokset neutraloituvat osittain tiukentuvien likviditeettivaateiden myötä. Nämä rajoittavat sijoituksia tietynlaisiin instrumentteihin ja luottoluokaltaan heikkoihin instrumentteihin. Pankkitoimintasegmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli 27,8 (27,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuotot olivat 87,2 (90,2) miljoonaa euroa, josta korkokate oli 51,1 (58,6) miljoonaa euroa. Pankkikonserni soveltaa vähemmistöomistajien Aktia Hypoteekkipankkiin maksaman oman pääoman käsittelyyn siirtymäsäännöksiä. Vähennysosuutta kasvatetaan vähitellen vuoteen Finanssivalvonta myönsi Aktia Pankille poikkeusluvan olla vakavaraisuuslaskelmassa vähentämättä kokonaan omistamaansa tytäryhtiöön Aktia Henkivakuutus Oy:hyn tehtyjä sijoituksia. Henkivakuutusyhtiö on rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan piirissä. Poikkeuslupa on voimassa saakka, ja se edellyttää, että Aktia Henkivakuutus Oy:n omistus sisällytetään pankkikonsernin riskipainotettuihin saamisiin vähintään 280 prosentin riskipainolla. Aktia Pankin omistus Folksam Vahinkovakuutus -osakkuusyhtiössä sisältyy pankkikonsernin riskipainotettuihin saamisiin 250 prosentin riskipainolla alkaen. Uudet sääntelyn olennaiset vakavaraisuusvaikutukset Pankkikonserni, % Ydinpääoman suhde Vakavaraisuus Basel II -sääntöjen mukaan 12,3 19,3 Muutos riskipainotetuissa erissä Luottokanta 0,5 0,8 Likviditeettisalkun vastapuoliriskit - 0,8-1,3 Omistus Aktia Henkivakuutus Oy:ssä -0,4-0,6 Omistus Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä -0,1-0,2 Muut 0,2 0,3 Muutokset omissa varoissa Vähemmistoöosuudet Aktia Hypoteekkipankki Oyj:ssä, ml. siirtymäsäännösten vaikutus -0,2-0,1 Omistus Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä 0,1 0,1 Poikkeuslupa koskien omistusta Aktia Henkivakuutus Oy:ssä 0,5 0,9 Tiukempien maturiteettivaateiden vaikutus liikkeeseenlasketuttuun debentuuripääomaan ml. siirtymäsäännösten vaikutus 0,0-3, Basel III -vakavaraisuusasetuksen mukaan 12,1 15,5 Basel III:n negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja pankkitoiminnan vakavaraisuuden vahvistamiseksi edelleen tytäryhtiö Aktia Henkivakuutus Oy on vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä maksanut 50 miljoonan euron osingon emoyhtiö Aktia Pankki Oyj:lle. Palkkiotuotot netto olivat edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat nousten 30,7 (28,2) miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen kasvu johtuu lähinnä korttipalkkioista, jotka kasvoivat, kun Visa-luottokanta siirrettiin Nets Oy:stä Aktia Pankkiin joulukuussa Myös rahastojen ja henkilöasiakkaiden päivittäispalvelujen palkkiot ovat kehittyneet myönteisesti. Kiinteistönvälityksen palkkiotuotot vähenivät vertailukaudesta 11 prosenttia 3,2 (3,7) miljoonaan euroon. Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 3,4 (2,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuotta alemmat, yhteensä 58,2 (61,5) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut vähenivät 8 prosenttia 19,7 miljoonasta eurosta 18,2 miljoonaan euroon. Tietotekniikkaan liittyvät kulut vähenivät 6,5 (7,4) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut vähenivät 32,6 (33,5) miljoonaan euroon lähinnä alhaisempien vuokra- ja konttorikulujen ansiosta. Pankkivero rasitti pankkitoiminnan tulosta 1,5 miljoonalla eurolla. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat edellisvuoden vastaavaa kautta alhaisemmat, 1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Asuntolainojen kysyntä kiihtyi toisen vuosineljänneksen aikana, ja kotitalouksien luotot kasvoivat. Uusien asuntolainojen keskimarginaalit laskivat jonkin verran kauden aikana, mutta koko luottokannan keskimarginaali on noussut edelleen. Asiakkaiden halu turvata taloutensa näkyy kasvaneissa lainavakuutusmäärissä ja kuukausittaisen säästämisen kasvussa. Kesko ja Aktia ovat tehneet käteisnostoja koskevan yhteistyösopimuksen. Huhtikuun 2014 alusta Aktian asiakkaat ovat voineet nostaa käteistä debit-/ creditkortin debit-ominaisuudella K-ruokakaupoissa ympäri Suomen. Yksilöllisiä sijoituspalveluja ja lainopillista palvelua tarjoavan Aktia Private Bankingin asiakasmäärä on kasvanut noin 15 prosenttia. Private Bankingin asiakasvarat kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 12 prosenttia (1 597) miljoonaan euroon. Kotitalouksien säästäminen nousi noin 4 prosenttia vuodenvaihteesta (4 060) miljoonaan euroon, josta kotitalouksien talletukset olivat 6 Aktia

7 3 065 (2 968) miljoonaa euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt (1 092) miljoonaa euroa. Aktian antolainaus kotitalouksille, Aktian välittämät hypoteekkilainat mukaan lukien, oli (4 362) miljoonaa euroa. Aktia Hypoteekkipankin luotonanto laski kauden aikana 428 miljoonaa euroa (2 882) miljoonaan euroon. vastuuvelka on kasvanut 50 (48) prosenttiin koko vastuuvelasta. Korkosidonnaisen vastuuvelan keskimääräinen diskonttokorko on 3,6 prosenttia. Vastuuvelkaan sisältyy 16,0 (16,0) miljoonan euron korkovaraus, jolla on varmistettu tulevan korkovaateen täyttyminen. Segmentin kaikkien yhtiöiden vakavaraisuus ylittää viranomaisvaatimukset selvästi. Aktia Pankki ja Vöyrin Säästöpankki toteuttivat Vöyrin Säästöpankin pankkitoiminnan luovutuksen Aktia Pankille Liikkeenluovutuksen yhteydessä lähes asiakasta siirtyi Aktia Pankin Vöyrin konttoriin. Kesäkuun lopussa Aktian Vöyrin konttorin antolainaus oli 31 miljoonaa euroa ja ottolainaus 54 miljoonaa euroa. Samalla entisestä Vöyrin Säästöpankista muodostettiin Vöyrin Säästöpankin Aktia-säätiö. Saaristosäästöpankki toimi ja välisenä aikana Aktia Pankin tytäryhtiönä. Saaristosäästöpankin sulautuminen Aktia Pankkiin toteutettiin Varainhoito & Henkivakuutus Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli 10,5 (10,4) miljoonaa euroa. Segmentin liiketoiminnan tuotot olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, 21,8 (21,7) miljoonaa euroa. Varainhoidon palkkiotuotot netto paranivat 10,3 (9,4) miljoonaan euroon ja henkivakuutusnetto aleni 11,5 (12,2) miljoonaan euroon. Vakuutustekninen tulos on kehittynyt positiivisesti, ja se on edellisvuotta parempi. Henkivakuutuksen sijoitusnetto on edellisvuotta alhaisempi, koska vertailukautena kirjattiin enemmän myyntivoittoja. Henkivakuutuksen maksutulo laski edellisvuodesta 32 prosenttia 56,8 (83,3) miljoonaan euroon. Lasku tulee sijoitussidonnaisista säästövakuutuksista. Aktia Profiili -rahastoallokaatiopalvelu vastaa 49 (65) prosentista maksutuloa. Muut Muut-segmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli -0,9 (-2,2) miljoonaa euroa. Segmenttiin Muut kuuluvat tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot sekä tytäryhtiö Vasp-Invest Oy. Hallintoyksiköiden kulut laskutetaan juoksevasti konsernin tytäryhtiöiltä. Liiketoiminnan tuotot olivat 5,4 (5,5) miljoonaa euroa sisältäen Suomen Luotto-osuuskunnan 2,4 (2,0) miljoonan euron osingon. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot ovat vähentyneet vertailukaudesta tytäryhtiö Vasp-Invest Oy:n myynnin seurauksena. Liiketoiminnan kulut ml. kustannusten allokoinnit tytäryhtiöille supistuivat 1,4 miljoonaa euroa 6,3 (7,7) miljoonaan euroon. Syksyllä 2013 tehtyjen henkilöstövähennysten seurauksena henkilöstökulut ovat pienentyneet 1,3 miljoonaa euroa 11,4 (12,7) miljoonaan euroon. Segmentin tietotekniikkakulut olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, 5,5 (5,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tilinpäätökseen peruspankkijärjestelmän vaihdon vuoksi uusitun palvelusopimuksen johdosta kirjatusta varauksesta purettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,3 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa varausta oli jäljellä 5,0 ( ; 6,4) miljoonaa euroa. Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 11,8 (13,4) miljoonaa euroa. Lasku johtuu vertailukautta pienemmistä myyntivoitoista vuonna Toiminnan sijoitusten tuotto oli markkinaarvoin 4,9 (0,4) prosenttia. Liiketoiminnan kulut olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, 11,3 (11,3) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 5,2 (5,3) miljoonaa euroa. Henkivakuutuksen liikekustannussuhde parani 85,3 (95,0) prosenttiin. Parannus johtuu toisaalta alentuneista kuluista, toisaalta sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen kasvun myötä kasvaneesta kuormitustulosta. Varainhoito & Henkivakuutus -segmentin hallinnoimien asiakasvarojen arvo oli (5 192) miljoonaa euroa. (milj. euroa) % Aktia Rahastoyhtiö % Aktia Invest % Aktia Varainhoito % Aktia Henkivakuutus % Eliminoinnit % Yhteensä % Henkivakuutuksen vastuuvelka oli 994 (965) miljoonaa euroa, josta sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 498 (462) miljoonaa euroa ja laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka 496 (503) miljoonaa euroa. Sijoitussidonnainen Aktia 7

8 Konsernin riskipositiot Pääoman- ja riskienhallinnan määritelmät ja yleiset periaatteet ovat luettavissa Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomuksen 2013 (www.aktia.com) liitteestä K2 s Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat konkurssiyrityksiltä ja perintäsaatavat, kasvoivat 48 (45) miljoonaan euroon eli 0,73 (0,66) prosenttiin luottokannasta. Luottokantaan sisältyvät myös taseen ulkopuoliset takaussitoumukset. Kotitalouksien yli 90 päivää erääntyneet luotot olivat 0,53 (0,46) prosenttia koko luottokannasta ja 0,60 (0,52) prosenttia kotitalouksien luottokannasta. Luotot, joiden maksut olivat 3 30 päivää viivästyneitä, kasvoivat 126 (114) miljoonaan euroon eli 1,89 (1,66) prosenttiin luottokannasta. Samalla luotot, joiden maksut olivat päivää viivästyneitä, kasvoivat 38 (34) miljoonaan euroon eli 0,57 (0,49) prosenttiin luottokannasta. Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan (milj. euroa) Vrk % kannasta % kannasta , ,66 kotitaloudet 112 1, , , ,49 kotitaloudet 35 0, , , ,66 kotitaloudet 35 0, ,46 Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset Kauden aikana luottojen ja muiden sitoumusten yhteenlasketut arvonalentumiset vähenivät 0,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja olivat 1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Arvonalentumisista 0,8 (0,3) miljoonaa euroa aiheutui kotitalouksista ja 0,4 (1,2) miljoonaa euroa yrityksistä. Luottojen arvonalentumiset muodostivat kauden aikana yhteensä 0,02 (0,02) prosenttia koko luotonannosta. Yritysluottojen arvonalentumisten osuus yritysluotonannosta oli 0,09 (0,2) prosenttia. Rahoitusvarojen riskijakauma Pankkikonserni ylläpitää likviditeettisalkkua puskurina sellaisten tilanteiden varalta, joissa varainhankintaa markkinoilta ei jostain syystä voida toteuttaa normaalien ehtojen mukaisesti. Salkun kiinteäkorkoisia sijoituksia käytetään myös vähentämään rakenteellista korkoriskiä. Henkivakuutustoiminnassa sijoitussalkku on vakuutusteknisen vastuuvelan katteena, ja se arvostetaan juoksevasti markkina-arvoon. Korkosijoitusten myötä konserni altistuu vastapuoliriskeille. Suorat korkosijoitukset saavat kansainvälisten luottoluokituslaitosten, kuten Standard & Poor s, Fitch tai Moody s, luottoluokituksen. Luottoluokitukseen vaikuttavat lähinnä vastapuolen kotimaa ja taloudellinen asema, mutta myös instrumenttilajit ja niiden etuoikeus. Pankkikonsernin likviditeettisalkku ja muut korolliset sijoitukset Likviditeettisalkun sijoitukset ja muut korolliset sijoitukset lisääntyivät vuoden vaihteesta 141 miljoonaa euroa (2 428) miljoonaan euroon. Pankkitoiminnan likviditeettisalkun ja muiden korollisten sijoitusten luottoluokituksen jakauma (milj. euroa) Aaa 50,3 % 52,9 % Aa1-Aa3 30,1 % 27,5 % A1-A3 13,6 % 15,2 % Baa1-Baa3 0,8 % 1,3 % Ba1-Ba3 0,0 % 0,0 % B1-B3 0,0 % 0,0 % Caa1 tai heikompi 0,0 % 0,0 % Kotimaiset kunnat (ei luottoluokitusta) 5,0 % 3,0 % Ei luottoluokitusta 0,2 % 0,1 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % Kauden lopussa kaikki pankkikonsernin likviditeettisalkun joukkovelkakirjalainat, lukuun ottamatta yhtä ulkomaista 20 miljoonan euron sijoitustodistusta, täyttivät keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat kriteerit. Sijoitukset, joilla ei ole luottoluokitusta, ovat sijoituksia kotimaisiin yrityksiin, ja koska liikkeeseenlaskijalla ei ole luottoluokitusta, ne eivät täytä keskuspankkirahoituksen kriteereitä. 8 Aktia

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Parempaan asumiseen. Turvallisesti...... 3 Asuntovelallisen asialla Hypo palvelee... 4 Toimitusjohtajan katsaus............ 6 Tiukentuvan pankkisääntelyn

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot