Hyvinvointipalvelut. Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointipalvelut. Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja 4.2.2013"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja

2 Kaarinan hyvinvointipalveluiden faktoja Hyvinvointipalveluiden toimiala perustettiin vuonna 2009, kun Piikkiön kunta yhdistettiin Kaarinan kaupunkiin Ennen kuntaliitosta terveyspalveluista vastasi Kaarina-Piikkiö terveydenhuollon kuntayhtymä Hyvinvointipalveluiden toimialaan kuuluvat kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut sekä kansalaisopisto Hyvinvointipalveluiden henkilöstömäärä on yhteensä n. 450 Kaarinan kaupunki tuottaa merkittävän osan palveluistaan itse. Ostopalveluiden osuus on suuri vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa sekä lastensuojelussa 2

3 Hyvinvointipalveluiden organisaatio 3

4 Hyvinvointipalveluiden sanakirja HYVE = Hyvinvoinnin edistäminen KOVAPA = Kotihoito ja vanhuspalvelut PEVAPA = Perhe- ja vammaispalvelut TEPA = Terveyspalveut 4

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailua 5

6 Hyvinvointipalveluiden kiillotetut helmet Päihde ja mielenterveyspalveluiden yksikkö Vintti Työttömyyden hoito ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Perusterveydenhuollon palvelut (vrt. vastaanottopalvelut) Lastensuojelun painopiste avopalveluissa Kehitysvammaistan palvelut kattavat Vammaispalvelut erittäin kattavat, mutta kustannuksiltaan korkeat Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet kunnossa, integrointia muihin palveluihin yhä lisättävä Vanhuspalveluiden monimuotoisuus ja rakennemuutos Laitoshoito, tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, kotihoito, omaishoito, perhehoito (seniorien perhekylä), palvelusetelit Vanhuspalveluiden laatutaso korkealla ja kattavuuskin kohtuullisen hyvällä tasolla 6

7 Vintti Monialainen päihde- ja mielentereveyspalveluiden yksikkö Psykiatri, psykiatrinen sairaaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, päihdetyöntekijä, ohjaaja Vintin tavoitteena on tarjota päihde- ja mtpalvelut monialaisesti yhdestä paikasta, hoitaa palvelut perustasolla ja vähentää kalliiden erikoissairaanhoidon palveluiden tarpeita. Terveyspalvelut, toimeentulotuki, Nappi ja Plätty, Kasevan Kiesi 7

8 Työttömyyden hoito Vahva yhteistyö yhdistysten kanssa Kaarinan Työttömät ry Pajamestarit Yhteistyö sivistyspalveluiden kanssa Etsivä nuorisotyön hyödyntäminen Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste prosenttia tulos ollut Suomen korkeimpia Työttömien osallistaminen/aktivoiminen on yksi tärkeimpiä aikuistuvien nuorten ja 8 aikuisten ennaltaehkäisevä palvelumuoto

9 Lastensuojelun painopiste avopalveluissa Perhetyön merkitys suuri Sijoituksissa painopiste siirretty laitoksista perhehoitoon Ennaltaehkäisevän työn merkitys suuri (Räpsä, Valomerkki) Lähivuosina lisätty monialaista verkostotyötä, jossa tavoitteena on ollut nivoa tiiviimmin yhteen lastensuojelu, perheneuvonta, neuvola ja kouluterveydenhuolto, nuorisotyö, sivistyspalvelut Intensiivinen perhetyö otettu käyttöön vuonna 2012 vastauksena lisääntyneisiin lastensuojelun sijoituksiin 9

10 Perusterveydenhuollon palvelut Perusterveydenhuollon asema suomalaisessa terveydenhuollossa heikentynyt 90-luvulta alkaen Kaarinan perusterveydenhuollon taso hyvä verrattuna muihin kuntiin (diabeteshoito, päihde ja mt-palvelut, tk-sairaala, kansanterveys ja terveyden edistäminen Palvelut ovat kattavat ja työvoiman saatavuus kohtuullisella tasolla Terveyskeskussairaalan vuodepaikkojen määrää on vähennetty ja painopiste on siirtynyt pitkäaikaishoidosta akuuttiin hoitoon Kitkakohdat vastaanottotoiminnassa 10

11 Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelut monimuotoisia Tavoitteena on ollut kodin omainen hoito ja hoiva, ympärivuorokautisen hoidon rajaaminen ja laitoshoidon supistaminen Vanhuspalveluiden kasvu kanavoitu lähihistoriassa suurelta osin ostopalveluihin erityisesti tehostetussa palveluasumisessa Oman palvelutuotannon laatutaso korkealla ja laatutason seuranta ostopalveluissa toimii 11

12 Kiillottamattomat helmet Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta kestää vertailun, mutta ei vastaa kuntalaisten odotuksia Vammaispalveluiden kokonaisuus, kestää laatuvertailun, mutta ei talousvertailua Vanhuspalveluiden rakenteet, monimuotoisuus saavutettu, kotihoidon osuutta yhä kasvatettava, palvelutarve kasvava 12

13 Miltä näyttää vuosi 2013? 13

14 Hyvinvointipalveluiden talous PERUSTURVALAUTAKUNTA TP11 MTA12 HKE2013 TA2013 TA13/12 Tuotot ,8 % Kulut ,7 % Kate ,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO TP11 MTA12 HKE2013 TA2013 TA13/12 Tuotot Kulut ,9 % Kate ,9 % KANSALAISTOIMINNAN LAUTAKUNTA TP11 MTA12 HKE2013 TA2013 TA13/12 Tuotot ,0 % Kulut ,6 % Kate ,9 % 14

15 Hyvinvointipalveluiden TA 2013 Kulujen kasvu suurta pääosin vuoden 2012 talousarvion toteutuman takia Talousarviolla tähdätään Suurelta osin nykyisten tasoisten palveluiden turvaamiseen Terveyspalveluissa perusterveydenhuollon tason parantamiseen (vrt. päätökset päivystyksestä) Toiminnallisiin ja rakenteellisiin uudistuksiin, joissa huomioitu palveluiden vaikuttavuus ja taloudellisuus (lastensuojelu, vanhuspavelut) Nykyistä taloudellisemmin toimiviin vammaispalveluihin 15

16 Toiminnallisia muutoksia PEVAPA Panostuksia ennaltaehkäisyyn Olkkari-hanke (KASTE II-rahoitus) Opiskeluterveydenhuollon lisäpanostus (vrt. AVI) Kuljetuspalvelu-uudistus Vammaispalveluiden kriteerien arviointi ja yhdenmukaistaminen valtakunnallisten käytäntöjen mukaisiksi Taloustietoisemman johtamisen sisäänajo Työttömien aktivoinnin lisääminen 16

17 Toiminnallisia muutoksia KOVAPA Kodinomainen hoiva ja hoito. Lisäyksiä Perhehoitoon Omaishoitoon Kotihoitoon (kaksi hoitajaa) Kotihoidon palveluseteli Lisäyksiä Tehostettuun palveluasumiseen Ostopalvelut Palvelusetelit 17

18 Toiminnallisia muutoksia TEPA Seudullinen yhteispäivystys Solu-mallin luominen vastaanottotoimintaan Kotisairaalan kehittäminen ja käyttöönotto HYVE Palvelutaso pysyy ennallaan Sisällöllistä kehittämistä 18

19 Miltä näyttää tulevaisuus? 19

20 Onko se tätä?

21 Palveluiden kustannusskenaarioita Skenaario Kaarinan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista juoksevin hinnoin, /vuosi, inflaatio-oletus 2,5 % Harmonisoitu TA Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yhteensä Skenaario Kaarinan kapungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista juoksevin hinnoin, /vuosi, inflaatio-oletus 2,5 % Harmonisoitu Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yhteensä Nykyjärjestelmän ylläpito edellyttää noin 5 prosentin kustannusten kasvua vuosittain, jos inflaatio on 2,5 prosenttia 21

22 Palveluiden kustannuskenaarioita ikäryhmittäin Milj Vuosi Resurssilisäyksistä noin puolet tulee kohdentaa yli 65- vuotiaille. Tarve ikääntyneiden palveluiden lisäresurssointiin kasvaa kiihtyvästi koko tarkasteluajanjakson 22

23 Johtopäätöksiä Kaarinan sosiaali- ja terveydenhuollon talousskenaariosta Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyinen taso Kaarinassa voidaan turvata n. 5 % kustannusten kasvulla oletuksella, että: inflaatio ei nouse yli 2,5 %:n tason lainsäädäntö ei tuo lisävelvoitteita yhteiskunnalliset ongelmat eivät oleellisesti muutu palvelut tuotetaan nykyisellä rakenteella ja nykyisellä tuottavuuden asteella yli puolet kustannusten kasvusta tulee kohdentaa ikääntyneiden palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun painaminen alle 5 prosentin voidaan saavuttaa vain tuottavuutta kasvattamalla tai palveluiden tasoa tai kattavuutta heikentämällä. 23

24 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden suunnittelun lähtökohdat Nykyjärjestelmän ylläpitäminen on vaikeaa, mikäli hoidon ja hoivan tarve pysyy yksilöillä nykyisen kaltaisena sosiaaliset ongelmat eivät syvyydeltään tai määrältään alene talouskasvu ei riitä turvaamaan palveluiden rahoitusta mikäli hyvinvointivaltion rakentamisen perusperiaatteet eivät tulevaisuudessa muutu 24

25 Sosiaali- ja terveyspalvelut muutoksen puristimessa Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa Väestön ikääntyminen Kasvavat laatuvaatimukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden kirjo (tarjonta) kasvaa Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon intressiryhmät ja henkilöstö Yhteiskunnassa määritellyt uudet tarpeet Medikalisaatio, uudet hoitomuodot ja palvelut Palvelutuotannon osaamistaso ja koulutustasovaatimukset kasvavat Teknologian voimakas kehittyminen sähköiset palvelut Palveluiden tuotantotavat moninaistuvat. Yksityinen sektori kasvaa Palveluiden juridistoiminen ja valvonnan tehostuminen Hankintaosaaminen, sopimusosaaminen Resurssit eivät seuraa palveluiden kysynnän eikä järjestelmän laajenemisen kasvua 25

26 Tulkintoja hyvinvointivaltion kehityksen vaikutuksista Hyvinvointivaltion palvelut laajenevat ja rapautuvat Valtion toimenpiteet hyvinvointivaltion ohjauksessa Budjettiohjaus - valtionosuudet Lainsäädäntömuutokset Informaatio-ohjaus: suositukset, suunnitelmat, ohjelmat Rahoitus ei ole seurannut lainsäädännön kehitystä seinät levenivät, sisustaminen unohtui Yhteiskuntaan on muodostunut hyvinvointivaltion alasajon illuusio! Koska rahoitusta ei tulla todennäköisesti tulevaisuudessakaan lisäämään tarvitaan muita jo käytettyjä keinoja: Suositukset, suunnitelmat, ohjelmat 26

27 Oraakkelien skenaarioita hyvinvointiyhteiskunnasta (Kelan tutkimusosasto) Velan pienentäminen Verojen korotus Ei Kyllä Ei Kuihtuminen Kehittäminen Kyllä Alasajo Kuihtuminen 27

28 Sosiaaliturvajärjestelmän lainsäädäntömuutoksia Sosiaaliturvaan lähihistoriassa toteutetut lainsäädäntömuutokset palveluissa ovat ainakin teoriassa pääasiassa parantaneet palvelun käyttäjien asemaa Käytännössä palveluiden laatua on samanaikaisesti toisaalla heikennetty tiukan talouskurin takia sopeutumisen sosiaalipolitiikkaa Toimeentuloturvaetuuksien tasoa ei ole lainsäädännöllisin toimin korotettu ansiotulojen nousua vastaavasti, toimeentuloturva jäänyt jälkeen % ansiotulojen kehityksestä verrattuna tilanteeseen 90-luvun puolivälissä 28

29 Vammaispalveluiden kehitys 29

30 Ikääntyneiden palveluiden peittävyys 30

31 Muistisairaiden osuus (%) palvelumuodoittain 60,0 50,0 40,0 Terveyskeskusten laitoshoito, pitkäaikaishoito Vanhainkoti % 30,0 20,0 10,0 Tehostettu palveluasuminen Terveyskeskusten laitoshoito, lyhytaikaishoito Säännöllinen kotihoito 0,

32 Hoitoon pääsy terveyskeskuksissa prosenttia terveyskeskuksista ilmoitti, että asiakkailla on ajoittain ongelmia päästä lääkärin vastaanotolle 15 prosenttia terveyskeskuksista ilmoitti, että asiakkailla on ajoittain ongelmia päästä hoitajan vastaanotolle 18 prosenttia terveyskeskuksista ilmoitti, että asiakkailla on vähintäänkin ajoittain ongelmia tarjota hammashoitoa 6 kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista Suun terveydenhuollossa on jonoja 51 prosentilla 32 terveyskeskuksia

33 Palveluiden käyttäjän oikeuksien toteutuminen Palveluiden käyttäjillä mahdollisuudet saada lakisääteisiä palveluita vaikeutuneet sopeutumisen sosiaalipolitiikkaa Odotusajat Tiukentuneet asiakaskriteerit Asiakkaiden omatoimisuuden ja valinnanvapauden korostaminen (terveydenhuoltolaki, palveluseteli) Ilman riittävää rahoitusta on ilmeistä, että riski hyvinvointivaltion juridisoitumiseen lisääntyy Entistä tietoisemmat asiakkaat tai asiakkaiden omaiset hakevat oikeuksia oikeusistuinten kautta Ehdotukset asiakkaiden oikeusturvan kohentamisesta edistävät osaltaan juridistoimisen kehitystä 33

34 Kaarinan tapa sopeutua (1) Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset (1) Lastensuojelussa perhehoidon suosiminen laitoshoidon sijaan Lastensuojelussa painotuksena vaikuttava ennaltaehkäisevä työ Olkkari-projekti Lastensuojelun prosessit ja yhteistyö Kotihoidon palauttaminen lastensuojeluun? 10 luokka käyttöön Kaarinassa Intensiivinen perhehoito Lapsiperheiden kotihoito (palveluseteli) 34

35 Kaarinan tapa sopeutua (2) Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset (2) Vanhuspalveluissa rakenteet lähemmäs suosituksia, kohti kodinomaista hoivaa kiihdytetyllä muutoksella Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoito (seniorien perhekylä) Toiminnanohjausjärjestelmä kotihoitoon Perusterveydenhuollossa erityisosaamisen kasvattaminen harkitusti Piikkiön päivystyksen lakkauttaminen Hyvinvoinnin edistämisen palvelut tukemaan tiiviimmin muita sote- ja sivistyspalveluita (kansalaisopisto, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut) 35

36 Kaarinan tapa sopeutua (3) Leikkaukset: asiakasmäärien supistaminen kaikilla vastuualueilla Vanhuspalveluissa saantikriteerien kiristäminen kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Vaikea toteuttaa!!! Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut vain vaikeasti vammaisille, vanhusasiakkaat palveluliikenteelle 36

37 Kaarinan tapa sopeutua (4) Perusterveydenhuollossa erityisosaamisen kasvattaminen harkitusti Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimpi yhteistyö yhteispäivystyksen kautta (sote-uudistus?) Kiinteistöistä luopumiset (leirintäalueet) Resurssien uudelleen kohdentamiset organisaatiossa Lakisääteisten palveluiden priorisointi Oletettavasti vaikuttavien ennaltaehkäisevien palveluiden priorisointi Palveluiden lopettamispäätökset? Tuottavuuden kasvattaminen (rajallinen mahdollisuus) 37

38 Ongelmia ratkottavaksi Säästämisen vaikeus Väärässä kohdassa tehdyt säästöt voivat näkyä muissa palveluissa lisäkustannuksina. Säästämättömyyskään ei kuitenkaan säästä Katsotaanko historiaa? Järjestelmä oli edullisempi vanhalla palvelujärjestelmällä, jossa palveluiden kirjo oli nykyistä pienempi Olennaisia kysymyksiä: Mikä ennaltaehkäisevistä palveluista on vaikuttavaa ja mikä ei? Onko panos-hyötysuhde ennaltaehkäisevissä palveluissa aina kohdallaan? 38

39 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA Velvoite kuntouttava työtoiminnan 2001 järjestämisestä Velvoite sosiaaliasiamiespalveluiden järjestämisestä Velvoite ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä Julkisen hammashuollon laajennus koskemaan 1946 jälkeen syntyneitä Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien määrän muutos 1:stä :een Kunnan järjestettävä omaishoitajille tapaturmavakuutus Toimeentulotuen etuoikeutetun tulon lakikokeilu Julkisen hammashuollon laajennus koskemaan kaikkia ikäryhmiä 2003 Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville subjektiivinen oikeus päivähoitoon Sosiaalinen luototus osaksi kunnan sosiaalityötä 2004 Kunnille rajoituksia maksujen perintään omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestettävistä palveluista 39

40 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2005 Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan Kiirrettömän hoidon hoitotakuu Välitön yhteys terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelmitse tai käymällä. Terveyskeskuksen tulee ilmoittaa aukioloaikansa. Virka-ajan ulkopuolella on järjestettävä päivystys. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin on päästävä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon antaminen on aloitettava kolmessa kuukaudessa perusterveydenhuollossa (kuudessa kuukaudessa suun terveydenhuollossa sekä perusteterveydenhuollossa annettavassa erikoissairaanhoidossa) Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa lähetteen saapumisesta terveydenhuollon toimintayksikköön Erikoissairaanhoidossa lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 40

41 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2005 Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan Kiirrettömän hoidon hoitotakuu Välitön yhteys terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelmitse tai käymällä. Terveyskeskuksen tulee ilmoittaa aukioloaikansa. Virka-ajan ulkopuolella on järjestettävä päivystys. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin on päästävä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon antaminen on aloitettava kolmessa kuukaudessa perusterveydenhuollossa (kuudessa kuukaudessa suun terveydenhuollossa sekä perusteterveydenhuollossa annettavassa erikoissairaanhoidossa) Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa lähetteen saapumisesta terveydenhuollon toimintayksikköön Erikoissairaanhoidossa lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 41

42 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2006 Ikääntyneiden kiireettömän hoivan palvelutarpeen arviointi Ei-kiireellisissä tapauksissa kunnan on järjestettävä 80 vuotta täyttäneelle henkilölle sekä Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle iästä riippumatta pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen muutos Kunta maksaa puolet aktivointi toimenpiteiden ulkopuolella olevan pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuesta Valtio maksaa puolet kunnan toimeentulotuen perusosan kustannuksista 2007 Lasten päivähoitolakiin kunnille velvoittavuutta lisää kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sellaisen erityislastentarhanopettajan palveluja, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 :n mukaisesti määräytyvä kelpoisuus Ottovanhemmilleoikeus lasten kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen myös kolme vuotta täyttäneen lapsen osalta Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien määrän muutos 2:sta 3:een Vammaispalvelulain muutoksia Muutoksen perusteella vaikeasti kuulo- ja näkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada tulkkipalveluja kalenterivuodessa 360 tuntia aiemman 240 tunnin sijasta. Vaikeavammaisten päivätoiminta kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Asiakasmaksulain mukaan päivätoiminta on maksuton sosiaalipalvelu Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan Syöpäseulontojen laajentaminen asteittain uusille ikäryhmille 42

43 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2008 Uusi lastensuojelulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotus 2009 Ikääntyneiden kiirrettömän hoivan palvelutarpeen arvioinnin ikäraja lasketaan 75 ikävuoteen Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan Vammaispalvelulain muutoksia Vammaispalvelulaki ensisijaiseksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin nähden. Asiakkaan yksilöllinen tarve tulee ottaa huomioon palveluja ja tukitoimia järjestettäessä. Palveluntarpeen selvittämisen tulee tapahtua määräajassa, asiakkaille tulee laatia yksilöllinen palvelusuunnitelma ja päätöksenteon tulee olla viivytyksetöntä Henkilökohtainen apu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi maksuttomaksi palveluksi vaikeavammaiselle henkilölle Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta Neuvoloissa otetaan kouluterveydenhuollon tapaan käyttöön laajat terveystarkastukset. Lastenneuvolan viisivuotistarkastus siirtyy tehtäväksi laajana terveystarkastuksena nelivuotiaalle. Peruskoulun kahdeksasluokkalaisten laajassa terveystarkastuksessa arvioitava oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä suunnitellaan tarvittavat tukitoimet yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa (kunnille siirtymäaikaa v alkuun asti) Elatustuki kunnilta valtion hoidettavaksi 43

44 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2010 Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan 2011 Terveydenhuoltolaki (ensihoitouudistus voimaan viimeistään vuonna 2013) 2012 Työttömyysturvan peruspäivärahan korotus 100 eurolla (120,83 ) Toimenetulotuen perusosan korotus 6-10 prosentilla Asumistuen perusomavastuun tulorajojen korotus 120 eurolla Vanhuspalvelulaki Ympärivuorokautisen vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus lakiin, 0,5 hoitajaa/asiakas Kolmen kuukauden kiirreettömän hoidon hoitotakuu 44

45 Yleisarvio Kaarinan hyvinvointipalveluiden tilanteesta Kaarinan kaupunki pärjää yhä keskisuurten kuntien kustannusvertailussa hyvin. Alustavien vuoden 2011 kustannustietojen mukaan Kaarinan kaupungin ikävakioidut kustannukset ovat kuntavertailun halvimpia Kaarinan ongelmana ei ole kustannustaso vaan kustannusnousun tuottama tuska ja palveluiden rahoituksen pettäminen 45

46 Yleisarvio kansallisesta tilanteesta rapautuva sosiaaliturvajärjestelmä? Sosiaaliturvan kehityksen jatkuminen nykyisellään synnyttää tilanteen, jossa rakenteet laajenevat ja palvelun käyttäjien määrä kasvaa. Samalla palveluiden sisältö heikkenee. Tämä kehitys tulevaisuudessa kärjistyy, koska todennäköistä on, että rahoitus ei tule seuraamaan laajenevaa sosiaaliturvajärjestelmää Sosiaaliturvan tehostamistoimilla kyetään turvaamaan kohtuulliset palvelut ja toimeentuloturva. Tämänkin kehityksen seurauksena kuitenkin on, että yksilöiden vastuu omasta hyvinvoinnista tulee todennäköisesti kasvamaan Merkittävä tulevaisuuden haaste on terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen Tämä on eettisesti mahdollista vain henkilökohtaisilla hoitotestamenteilla tai ennakollisilla päätöksillä rajoittaa huippukalliin terveydenhuollon kehitystä. Päätökset terveydenhuoltojärjestelmän riittävästä palvelutasosta tulee tehdä ennen kuin lääkäri tai hoitaja kohtaa potilaan Vai onko sittenkin niin, että järjestelmä sopeutetaan kestämään? Innovatiiviset uudet palvelumuodot Lääketieteen kehitys (dementiasairaudet) Sähköisten palvelut Palvelukirjon supistaminen 46

47 Taloushaasteen lisäksi päätettäväksi tulee kunta- ja palvelurakenne Kuntaliitokset, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistaminen vaiko nykyinen järjestelmä? Kuntaliitokset? Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteet. Syntyykö sosiaali- ja terveydenhuollon alueet? 47

48 Kuntarakenneuudistuksen väittämiä (1) Suuremmat kuntakoot ovat taloudellisesti perusteltuja? Vahvistaa kunnan rahoituspohjaa: Pitää paikkansa, jos alhaisen verotulopohjan kunta liittyy kuntaan, jossa rahoituspohja on hyvällä tasolla Palvelutuotannon säästöt? Lyhyellä aikavälillä kyse on vain samojen kustannusten siirtäminen laajemmalle väestöpohjalle todennäköisesti siten, että erilaisista palvelutasoista valitaan korkeamman tason palvelut (vrt. Paras-hankkeen vaikutukset) Kuntaliitokset eivät välttämättä tuota skaalaetuja terveydenhuollossa. Tutkimustulosten mukaan kustannuksia minivoiva väestöpohja perusterveydenhuollon palveluissa on Suomessa (Aaltonen 2009) Erikoissairaanhoidon tiivimpi kuntaohjaus ja kytkentä perusterveydenhuoltoon hyvin toteutettuna on taloudellisesti perusteltua Skaalaetuja ei aina löydy kunnan peruspalveluista Iskulauseiden rinnalle tulisi tuoda näyttöön perustavaa tutkimustietoa (VATT) 48

49 Kuntarakenneuudistuksen väittämiä (2) Hallinnolliset säästöt ja hallinnon tehostuminen Kuntarakenneuudistusta perustellaan hallinnollisilla säästöillä. Perustelu ei ole aukoton, koska suurissa kunnissa hallinto on usein suurempi ja päätöksenteko jähmeämpää kuin pienissä kunnissa Hallinto muodostaa vain pienen osan julkisista menoista. Hallinnon tehostaminen ei ratkaise kuntatalouden kestävyysongelmaa (sosiaalimenoista 2,7 % vuonna 2010) Organisaation koko korreloi yleensä byrokratian/toiminnan jäykkyyden kasvun kanssa niin yksityisessä kuin julkisessakin organisaatiossa. 49

50 Vaikutukset palveluihin Kuntakoon kasvaessa päätöksenteko palvelulinjauksissa todennäköisesti hidastuu ja informaatioon perustuva johtaminen vaikeutuu. Ylin johto etääntyy suuressa organisaatiossa palveluiden tuottajatasosta. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuskustannukset nousevat kuntarajojen etääntyessä Palvelut yhdenmukaistuvat seutukunnittain Palveluiden keskittyminen? 50

51 Vaikutukset palveluihin Suuren yhdistyneen kunnan vaikutusmahdollisuudet erikoissairaanhoitoon kasvaa Kuntayhtymät/vastuukuntajärjestelyt voitaneen osassa palveluita purkaa (ympäristöterveydenhuolto, V-S:n lastensuojelu ky, perhehoitoyksikkö) Erityispalveuissa saavutettavissa synergiaetuja ja erityispalveluiden saatavuus odotettavasti paranee Suuressa yhdistyneessä kunnassa odotettavasti paremmat palveluiden kehittämisresurssit Henkilöstöä kehittämistehtävissä Kaupungin sisäinen pilotointi ja yksiköiden välinen vertailu Valtakunnallinen vaikuttaminen/kuntapolitiikka korostuu? 51

52 LÄHITULEVAISUUDESSA RATKAISTAAN KAARINAN TULEVAISUUS PIDEMMÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN TULEVAISUUS VIRKAMIES TILAA: ROHKEUTTA, OSAAMISTA, KOKONAISNÄKEMYSTÄ, VIISAUTTA SEKÄ HYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ 52

21.11.2013 Antti Parpo Sosiaali- ja terveysjohtaja, VTT Rauman kaupunki

21.11.2013 Antti Parpo Sosiaali- ja terveysjohtaja, VTT Rauman kaupunki 21.11.2013 Antti Parpo Sosiaali- ja terveysjohtaja, VTT Rauman kaupunki Tausta Sosiaaliturvamenot tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Merkittävin syy menojen kasvuun on väestön ikääntyminen Sosiaaliturvan

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Kaupunki ja yhdistykset työttömyyden hoidossa

Yhdessä enemmän Kaupunki ja yhdistykset työttömyyden hoidossa Yhdessä enemmän Kaupunki ja yhdistykset työttömyyden hoidossa TVY ry:n kesäpäivät 8.8.2012, Kaarina Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen. Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta

Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen. Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta Kuntaliiton linjaukset Tehtävien ja velvoitteiden purkamisella parannetaan rahoitusperiaatteen toteutumista:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.

SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2. SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.2015 Reijo Väärälä 1 Sote politiikkaprosessina Politiikan toimintatavan

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Maakuntauudistuksen aikataulu Lainsäädäntö voimaan /maakuntien

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot