Hyvinvointipalvelut. Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointipalvelut. Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja 4.2.2013"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja

2 Kaarinan hyvinvointipalveluiden faktoja Hyvinvointipalveluiden toimiala perustettiin vuonna 2009, kun Piikkiön kunta yhdistettiin Kaarinan kaupunkiin Ennen kuntaliitosta terveyspalveluista vastasi Kaarina-Piikkiö terveydenhuollon kuntayhtymä Hyvinvointipalveluiden toimialaan kuuluvat kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut sekä kansalaisopisto Hyvinvointipalveluiden henkilöstömäärä on yhteensä n. 450 Kaarinan kaupunki tuottaa merkittävän osan palveluistaan itse. Ostopalveluiden osuus on suuri vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa sekä lastensuojelussa 2

3 Hyvinvointipalveluiden organisaatio 3

4 Hyvinvointipalveluiden sanakirja HYVE = Hyvinvoinnin edistäminen KOVAPA = Kotihoito ja vanhuspalvelut PEVAPA = Perhe- ja vammaispalvelut TEPA = Terveyspalveut 4

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailua 5

6 Hyvinvointipalveluiden kiillotetut helmet Päihde ja mielenterveyspalveluiden yksikkö Vintti Työttömyyden hoito ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Perusterveydenhuollon palvelut (vrt. vastaanottopalvelut) Lastensuojelun painopiste avopalveluissa Kehitysvammaistan palvelut kattavat Vammaispalvelut erittäin kattavat, mutta kustannuksiltaan korkeat Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet kunnossa, integrointia muihin palveluihin yhä lisättävä Vanhuspalveluiden monimuotoisuus ja rakennemuutos Laitoshoito, tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, kotihoito, omaishoito, perhehoito (seniorien perhekylä), palvelusetelit Vanhuspalveluiden laatutaso korkealla ja kattavuuskin kohtuullisen hyvällä tasolla 6

7 Vintti Monialainen päihde- ja mielentereveyspalveluiden yksikkö Psykiatri, psykiatrinen sairaaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, päihdetyöntekijä, ohjaaja Vintin tavoitteena on tarjota päihde- ja mtpalvelut monialaisesti yhdestä paikasta, hoitaa palvelut perustasolla ja vähentää kalliiden erikoissairaanhoidon palveluiden tarpeita. Terveyspalvelut, toimeentulotuki, Nappi ja Plätty, Kasevan Kiesi 7

8 Työttömyyden hoito Vahva yhteistyö yhdistysten kanssa Kaarinan Työttömät ry Pajamestarit Yhteistyö sivistyspalveluiden kanssa Etsivä nuorisotyön hyödyntäminen Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste prosenttia tulos ollut Suomen korkeimpia Työttömien osallistaminen/aktivoiminen on yksi tärkeimpiä aikuistuvien nuorten ja 8 aikuisten ennaltaehkäisevä palvelumuoto

9 Lastensuojelun painopiste avopalveluissa Perhetyön merkitys suuri Sijoituksissa painopiste siirretty laitoksista perhehoitoon Ennaltaehkäisevän työn merkitys suuri (Räpsä, Valomerkki) Lähivuosina lisätty monialaista verkostotyötä, jossa tavoitteena on ollut nivoa tiiviimmin yhteen lastensuojelu, perheneuvonta, neuvola ja kouluterveydenhuolto, nuorisotyö, sivistyspalvelut Intensiivinen perhetyö otettu käyttöön vuonna 2012 vastauksena lisääntyneisiin lastensuojelun sijoituksiin 9

10 Perusterveydenhuollon palvelut Perusterveydenhuollon asema suomalaisessa terveydenhuollossa heikentynyt 90-luvulta alkaen Kaarinan perusterveydenhuollon taso hyvä verrattuna muihin kuntiin (diabeteshoito, päihde ja mt-palvelut, tk-sairaala, kansanterveys ja terveyden edistäminen Palvelut ovat kattavat ja työvoiman saatavuus kohtuullisella tasolla Terveyskeskussairaalan vuodepaikkojen määrää on vähennetty ja painopiste on siirtynyt pitkäaikaishoidosta akuuttiin hoitoon Kitkakohdat vastaanottotoiminnassa 10

11 Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelut monimuotoisia Tavoitteena on ollut kodin omainen hoito ja hoiva, ympärivuorokautisen hoidon rajaaminen ja laitoshoidon supistaminen Vanhuspalveluiden kasvu kanavoitu lähihistoriassa suurelta osin ostopalveluihin erityisesti tehostetussa palveluasumisessa Oman palvelutuotannon laatutaso korkealla ja laatutason seuranta ostopalveluissa toimii 11

12 Kiillottamattomat helmet Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta kestää vertailun, mutta ei vastaa kuntalaisten odotuksia Vammaispalveluiden kokonaisuus, kestää laatuvertailun, mutta ei talousvertailua Vanhuspalveluiden rakenteet, monimuotoisuus saavutettu, kotihoidon osuutta yhä kasvatettava, palvelutarve kasvava 12

13 Miltä näyttää vuosi 2013? 13

14 Hyvinvointipalveluiden talous PERUSTURVALAUTAKUNTA TP11 MTA12 HKE2013 TA2013 TA13/12 Tuotot ,8 % Kulut ,7 % Kate ,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO TP11 MTA12 HKE2013 TA2013 TA13/12 Tuotot Kulut ,9 % Kate ,9 % KANSALAISTOIMINNAN LAUTAKUNTA TP11 MTA12 HKE2013 TA2013 TA13/12 Tuotot ,0 % Kulut ,6 % Kate ,9 % 14

15 Hyvinvointipalveluiden TA 2013 Kulujen kasvu suurta pääosin vuoden 2012 talousarvion toteutuman takia Talousarviolla tähdätään Suurelta osin nykyisten tasoisten palveluiden turvaamiseen Terveyspalveluissa perusterveydenhuollon tason parantamiseen (vrt. päätökset päivystyksestä) Toiminnallisiin ja rakenteellisiin uudistuksiin, joissa huomioitu palveluiden vaikuttavuus ja taloudellisuus (lastensuojelu, vanhuspavelut) Nykyistä taloudellisemmin toimiviin vammaispalveluihin 15

16 Toiminnallisia muutoksia PEVAPA Panostuksia ennaltaehkäisyyn Olkkari-hanke (KASTE II-rahoitus) Opiskeluterveydenhuollon lisäpanostus (vrt. AVI) Kuljetuspalvelu-uudistus Vammaispalveluiden kriteerien arviointi ja yhdenmukaistaminen valtakunnallisten käytäntöjen mukaisiksi Taloustietoisemman johtamisen sisäänajo Työttömien aktivoinnin lisääminen 16

17 Toiminnallisia muutoksia KOVAPA Kodinomainen hoiva ja hoito. Lisäyksiä Perhehoitoon Omaishoitoon Kotihoitoon (kaksi hoitajaa) Kotihoidon palveluseteli Lisäyksiä Tehostettuun palveluasumiseen Ostopalvelut Palvelusetelit 17

18 Toiminnallisia muutoksia TEPA Seudullinen yhteispäivystys Solu-mallin luominen vastaanottotoimintaan Kotisairaalan kehittäminen ja käyttöönotto HYVE Palvelutaso pysyy ennallaan Sisällöllistä kehittämistä 18

19 Miltä näyttää tulevaisuus? 19

20 Onko se tätä?

21 Palveluiden kustannusskenaarioita Skenaario Kaarinan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista juoksevin hinnoin, /vuosi, inflaatio-oletus 2,5 % Harmonisoitu TA Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yhteensä Skenaario Kaarinan kapungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista juoksevin hinnoin, /vuosi, inflaatio-oletus 2,5 % Harmonisoitu Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yhteensä Nykyjärjestelmän ylläpito edellyttää noin 5 prosentin kustannusten kasvua vuosittain, jos inflaatio on 2,5 prosenttia 21

22 Palveluiden kustannuskenaarioita ikäryhmittäin Milj Vuosi Resurssilisäyksistä noin puolet tulee kohdentaa yli 65- vuotiaille. Tarve ikääntyneiden palveluiden lisäresurssointiin kasvaa kiihtyvästi koko tarkasteluajanjakson 22

23 Johtopäätöksiä Kaarinan sosiaali- ja terveydenhuollon talousskenaariosta Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyinen taso Kaarinassa voidaan turvata n. 5 % kustannusten kasvulla oletuksella, että: inflaatio ei nouse yli 2,5 %:n tason lainsäädäntö ei tuo lisävelvoitteita yhteiskunnalliset ongelmat eivät oleellisesti muutu palvelut tuotetaan nykyisellä rakenteella ja nykyisellä tuottavuuden asteella yli puolet kustannusten kasvusta tulee kohdentaa ikääntyneiden palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun painaminen alle 5 prosentin voidaan saavuttaa vain tuottavuutta kasvattamalla tai palveluiden tasoa tai kattavuutta heikentämällä. 23

24 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden suunnittelun lähtökohdat Nykyjärjestelmän ylläpitäminen on vaikeaa, mikäli hoidon ja hoivan tarve pysyy yksilöillä nykyisen kaltaisena sosiaaliset ongelmat eivät syvyydeltään tai määrältään alene talouskasvu ei riitä turvaamaan palveluiden rahoitusta mikäli hyvinvointivaltion rakentamisen perusperiaatteet eivät tulevaisuudessa muutu 24

25 Sosiaali- ja terveyspalvelut muutoksen puristimessa Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa Väestön ikääntyminen Kasvavat laatuvaatimukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden kirjo (tarjonta) kasvaa Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon intressiryhmät ja henkilöstö Yhteiskunnassa määritellyt uudet tarpeet Medikalisaatio, uudet hoitomuodot ja palvelut Palvelutuotannon osaamistaso ja koulutustasovaatimukset kasvavat Teknologian voimakas kehittyminen sähköiset palvelut Palveluiden tuotantotavat moninaistuvat. Yksityinen sektori kasvaa Palveluiden juridistoiminen ja valvonnan tehostuminen Hankintaosaaminen, sopimusosaaminen Resurssit eivät seuraa palveluiden kysynnän eikä järjestelmän laajenemisen kasvua 25

26 Tulkintoja hyvinvointivaltion kehityksen vaikutuksista Hyvinvointivaltion palvelut laajenevat ja rapautuvat Valtion toimenpiteet hyvinvointivaltion ohjauksessa Budjettiohjaus - valtionosuudet Lainsäädäntömuutokset Informaatio-ohjaus: suositukset, suunnitelmat, ohjelmat Rahoitus ei ole seurannut lainsäädännön kehitystä seinät levenivät, sisustaminen unohtui Yhteiskuntaan on muodostunut hyvinvointivaltion alasajon illuusio! Koska rahoitusta ei tulla todennäköisesti tulevaisuudessakaan lisäämään tarvitaan muita jo käytettyjä keinoja: Suositukset, suunnitelmat, ohjelmat 26

27 Oraakkelien skenaarioita hyvinvointiyhteiskunnasta (Kelan tutkimusosasto) Velan pienentäminen Verojen korotus Ei Kyllä Ei Kuihtuminen Kehittäminen Kyllä Alasajo Kuihtuminen 27

28 Sosiaaliturvajärjestelmän lainsäädäntömuutoksia Sosiaaliturvaan lähihistoriassa toteutetut lainsäädäntömuutokset palveluissa ovat ainakin teoriassa pääasiassa parantaneet palvelun käyttäjien asemaa Käytännössä palveluiden laatua on samanaikaisesti toisaalla heikennetty tiukan talouskurin takia sopeutumisen sosiaalipolitiikkaa Toimeentuloturvaetuuksien tasoa ei ole lainsäädännöllisin toimin korotettu ansiotulojen nousua vastaavasti, toimeentuloturva jäänyt jälkeen % ansiotulojen kehityksestä verrattuna tilanteeseen 90-luvun puolivälissä 28

29 Vammaispalveluiden kehitys 29

30 Ikääntyneiden palveluiden peittävyys 30

31 Muistisairaiden osuus (%) palvelumuodoittain 60,0 50,0 40,0 Terveyskeskusten laitoshoito, pitkäaikaishoito Vanhainkoti % 30,0 20,0 10,0 Tehostettu palveluasuminen Terveyskeskusten laitoshoito, lyhytaikaishoito Säännöllinen kotihoito 0,

32 Hoitoon pääsy terveyskeskuksissa prosenttia terveyskeskuksista ilmoitti, että asiakkailla on ajoittain ongelmia päästä lääkärin vastaanotolle 15 prosenttia terveyskeskuksista ilmoitti, että asiakkailla on ajoittain ongelmia päästä hoitajan vastaanotolle 18 prosenttia terveyskeskuksista ilmoitti, että asiakkailla on vähintäänkin ajoittain ongelmia tarjota hammashoitoa 6 kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista Suun terveydenhuollossa on jonoja 51 prosentilla 32 terveyskeskuksia

33 Palveluiden käyttäjän oikeuksien toteutuminen Palveluiden käyttäjillä mahdollisuudet saada lakisääteisiä palveluita vaikeutuneet sopeutumisen sosiaalipolitiikkaa Odotusajat Tiukentuneet asiakaskriteerit Asiakkaiden omatoimisuuden ja valinnanvapauden korostaminen (terveydenhuoltolaki, palveluseteli) Ilman riittävää rahoitusta on ilmeistä, että riski hyvinvointivaltion juridisoitumiseen lisääntyy Entistä tietoisemmat asiakkaat tai asiakkaiden omaiset hakevat oikeuksia oikeusistuinten kautta Ehdotukset asiakkaiden oikeusturvan kohentamisesta edistävät osaltaan juridistoimisen kehitystä 33

34 Kaarinan tapa sopeutua (1) Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset (1) Lastensuojelussa perhehoidon suosiminen laitoshoidon sijaan Lastensuojelussa painotuksena vaikuttava ennaltaehkäisevä työ Olkkari-projekti Lastensuojelun prosessit ja yhteistyö Kotihoidon palauttaminen lastensuojeluun? 10 luokka käyttöön Kaarinassa Intensiivinen perhehoito Lapsiperheiden kotihoito (palveluseteli) 34

35 Kaarinan tapa sopeutua (2) Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset (2) Vanhuspalveluissa rakenteet lähemmäs suosituksia, kohti kodinomaista hoivaa kiihdytetyllä muutoksella Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoito (seniorien perhekylä) Toiminnanohjausjärjestelmä kotihoitoon Perusterveydenhuollossa erityisosaamisen kasvattaminen harkitusti Piikkiön päivystyksen lakkauttaminen Hyvinvoinnin edistämisen palvelut tukemaan tiiviimmin muita sote- ja sivistyspalveluita (kansalaisopisto, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut) 35

36 Kaarinan tapa sopeutua (3) Leikkaukset: asiakasmäärien supistaminen kaikilla vastuualueilla Vanhuspalveluissa saantikriteerien kiristäminen kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Vaikea toteuttaa!!! Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut vain vaikeasti vammaisille, vanhusasiakkaat palveluliikenteelle 36

37 Kaarinan tapa sopeutua (4) Perusterveydenhuollossa erityisosaamisen kasvattaminen harkitusti Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimpi yhteistyö yhteispäivystyksen kautta (sote-uudistus?) Kiinteistöistä luopumiset (leirintäalueet) Resurssien uudelleen kohdentamiset organisaatiossa Lakisääteisten palveluiden priorisointi Oletettavasti vaikuttavien ennaltaehkäisevien palveluiden priorisointi Palveluiden lopettamispäätökset? Tuottavuuden kasvattaminen (rajallinen mahdollisuus) 37

38 Ongelmia ratkottavaksi Säästämisen vaikeus Väärässä kohdassa tehdyt säästöt voivat näkyä muissa palveluissa lisäkustannuksina. Säästämättömyyskään ei kuitenkaan säästä Katsotaanko historiaa? Järjestelmä oli edullisempi vanhalla palvelujärjestelmällä, jossa palveluiden kirjo oli nykyistä pienempi Olennaisia kysymyksiä: Mikä ennaltaehkäisevistä palveluista on vaikuttavaa ja mikä ei? Onko panos-hyötysuhde ennaltaehkäisevissä palveluissa aina kohdallaan? 38

39 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA Velvoite kuntouttava työtoiminnan 2001 järjestämisestä Velvoite sosiaaliasiamiespalveluiden järjestämisestä Velvoite ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä Julkisen hammashuollon laajennus koskemaan 1946 jälkeen syntyneitä Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien määrän muutos 1:stä :een Kunnan järjestettävä omaishoitajille tapaturmavakuutus Toimeentulotuen etuoikeutetun tulon lakikokeilu Julkisen hammashuollon laajennus koskemaan kaikkia ikäryhmiä 2003 Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville subjektiivinen oikeus päivähoitoon Sosiaalinen luototus osaksi kunnan sosiaalityötä 2004 Kunnille rajoituksia maksujen perintään omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestettävistä palveluista 39

40 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2005 Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan Kiirrettömän hoidon hoitotakuu Välitön yhteys terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelmitse tai käymällä. Terveyskeskuksen tulee ilmoittaa aukioloaikansa. Virka-ajan ulkopuolella on järjestettävä päivystys. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin on päästävä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon antaminen on aloitettava kolmessa kuukaudessa perusterveydenhuollossa (kuudessa kuukaudessa suun terveydenhuollossa sekä perusteterveydenhuollossa annettavassa erikoissairaanhoidossa) Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa lähetteen saapumisesta terveydenhuollon toimintayksikköön Erikoissairaanhoidossa lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 40

41 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2005 Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan Kiirrettömän hoidon hoitotakuu Välitön yhteys terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelmitse tai käymällä. Terveyskeskuksen tulee ilmoittaa aukioloaikansa. Virka-ajan ulkopuolella on järjestettävä päivystys. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin on päästävä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon antaminen on aloitettava kolmessa kuukaudessa perusterveydenhuollossa (kuudessa kuukaudessa suun terveydenhuollossa sekä perusteterveydenhuollossa annettavassa erikoissairaanhoidossa) Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa lähetteen saapumisesta terveydenhuollon toimintayksikköön Erikoissairaanhoidossa lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 41

42 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2006 Ikääntyneiden kiireettömän hoivan palvelutarpeen arviointi Ei-kiireellisissä tapauksissa kunnan on järjestettävä 80 vuotta täyttäneelle henkilölle sekä Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle iästä riippumatta pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen muutos Kunta maksaa puolet aktivointi toimenpiteiden ulkopuolella olevan pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuesta Valtio maksaa puolet kunnan toimeentulotuen perusosan kustannuksista 2007 Lasten päivähoitolakiin kunnille velvoittavuutta lisää kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sellaisen erityislastentarhanopettajan palveluja, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 :n mukaisesti määräytyvä kelpoisuus Ottovanhemmilleoikeus lasten kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen myös kolme vuotta täyttäneen lapsen osalta Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien määrän muutos 2:sta 3:een Vammaispalvelulain muutoksia Muutoksen perusteella vaikeasti kuulo- ja näkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada tulkkipalveluja kalenterivuodessa 360 tuntia aiemman 240 tunnin sijasta. Vaikeavammaisten päivätoiminta kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Asiakasmaksulain mukaan päivätoiminta on maksuton sosiaalipalvelu Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan Syöpäseulontojen laajentaminen asteittain uusille ikäryhmille 42

43 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2008 Uusi lastensuojelulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotus 2009 Ikääntyneiden kiirrettömän hoivan palvelutarpeen arvioinnin ikäraja lasketaan 75 ikävuoteen Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan Vammaispalvelulain muutoksia Vammaispalvelulaki ensisijaiseksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin nähden. Asiakkaan yksilöllinen tarve tulee ottaa huomioon palveluja ja tukitoimia järjestettäessä. Palveluntarpeen selvittämisen tulee tapahtua määräajassa, asiakkaille tulee laatia yksilöllinen palvelusuunnitelma ja päätöksenteon tulee olla viivytyksetöntä Henkilökohtainen apu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi maksuttomaksi palveluksi vaikeavammaiselle henkilölle Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta Neuvoloissa otetaan kouluterveydenhuollon tapaan käyttöön laajat terveystarkastukset. Lastenneuvolan viisivuotistarkastus siirtyy tehtäväksi laajana terveystarkastuksena nelivuotiaalle. Peruskoulun kahdeksasluokkalaisten laajassa terveystarkastuksessa arvioitava oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä suunnitellaan tarvittavat tukitoimet yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa (kunnille siirtymäaikaa v alkuun asti) Elatustuki kunnilta valtion hoidettavaksi 43

44 Talousongelmien selitys löytyy myös ulkoa sote palveluiden lainsäädäntömuutoksia Vuosi SOSIAALITURVA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSIA 2010 Toimeentulotuen etuoiketeutun tulon lakikokeilua jatketaan 2011 Terveydenhuoltolaki (ensihoitouudistus voimaan viimeistään vuonna 2013) 2012 Työttömyysturvan peruspäivärahan korotus 100 eurolla (120,83 ) Toimenetulotuen perusosan korotus 6-10 prosentilla Asumistuen perusomavastuun tulorajojen korotus 120 eurolla Vanhuspalvelulaki Ympärivuorokautisen vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus lakiin, 0,5 hoitajaa/asiakas Kolmen kuukauden kiirreettömän hoidon hoitotakuu 44

45 Yleisarvio Kaarinan hyvinvointipalveluiden tilanteesta Kaarinan kaupunki pärjää yhä keskisuurten kuntien kustannusvertailussa hyvin. Alustavien vuoden 2011 kustannustietojen mukaan Kaarinan kaupungin ikävakioidut kustannukset ovat kuntavertailun halvimpia Kaarinan ongelmana ei ole kustannustaso vaan kustannusnousun tuottama tuska ja palveluiden rahoituksen pettäminen 45

46 Yleisarvio kansallisesta tilanteesta rapautuva sosiaaliturvajärjestelmä? Sosiaaliturvan kehityksen jatkuminen nykyisellään synnyttää tilanteen, jossa rakenteet laajenevat ja palvelun käyttäjien määrä kasvaa. Samalla palveluiden sisältö heikkenee. Tämä kehitys tulevaisuudessa kärjistyy, koska todennäköistä on, että rahoitus ei tule seuraamaan laajenevaa sosiaaliturvajärjestelmää Sosiaaliturvan tehostamistoimilla kyetään turvaamaan kohtuulliset palvelut ja toimeentuloturva. Tämänkin kehityksen seurauksena kuitenkin on, että yksilöiden vastuu omasta hyvinvoinnista tulee todennäköisesti kasvamaan Merkittävä tulevaisuuden haaste on terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen Tämä on eettisesti mahdollista vain henkilökohtaisilla hoitotestamenteilla tai ennakollisilla päätöksillä rajoittaa huippukalliin terveydenhuollon kehitystä. Päätökset terveydenhuoltojärjestelmän riittävästä palvelutasosta tulee tehdä ennen kuin lääkäri tai hoitaja kohtaa potilaan Vai onko sittenkin niin, että järjestelmä sopeutetaan kestämään? Innovatiiviset uudet palvelumuodot Lääketieteen kehitys (dementiasairaudet) Sähköisten palvelut Palvelukirjon supistaminen 46

47 Taloushaasteen lisäksi päätettäväksi tulee kunta- ja palvelurakenne Kuntaliitokset, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistaminen vaiko nykyinen järjestelmä? Kuntaliitokset? Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteet. Syntyykö sosiaali- ja terveydenhuollon alueet? 47

48 Kuntarakenneuudistuksen väittämiä (1) Suuremmat kuntakoot ovat taloudellisesti perusteltuja? Vahvistaa kunnan rahoituspohjaa: Pitää paikkansa, jos alhaisen verotulopohjan kunta liittyy kuntaan, jossa rahoituspohja on hyvällä tasolla Palvelutuotannon säästöt? Lyhyellä aikavälillä kyse on vain samojen kustannusten siirtäminen laajemmalle väestöpohjalle todennäköisesti siten, että erilaisista palvelutasoista valitaan korkeamman tason palvelut (vrt. Paras-hankkeen vaikutukset) Kuntaliitokset eivät välttämättä tuota skaalaetuja terveydenhuollossa. Tutkimustulosten mukaan kustannuksia minivoiva väestöpohja perusterveydenhuollon palveluissa on Suomessa (Aaltonen 2009) Erikoissairaanhoidon tiivimpi kuntaohjaus ja kytkentä perusterveydenhuoltoon hyvin toteutettuna on taloudellisesti perusteltua Skaalaetuja ei aina löydy kunnan peruspalveluista Iskulauseiden rinnalle tulisi tuoda näyttöön perustavaa tutkimustietoa (VATT) 48

49 Kuntarakenneuudistuksen väittämiä (2) Hallinnolliset säästöt ja hallinnon tehostuminen Kuntarakenneuudistusta perustellaan hallinnollisilla säästöillä. Perustelu ei ole aukoton, koska suurissa kunnissa hallinto on usein suurempi ja päätöksenteko jähmeämpää kuin pienissä kunnissa Hallinto muodostaa vain pienen osan julkisista menoista. Hallinnon tehostaminen ei ratkaise kuntatalouden kestävyysongelmaa (sosiaalimenoista 2,7 % vuonna 2010) Organisaation koko korreloi yleensä byrokratian/toiminnan jäykkyyden kasvun kanssa niin yksityisessä kuin julkisessakin organisaatiossa. 49

50 Vaikutukset palveluihin Kuntakoon kasvaessa päätöksenteko palvelulinjauksissa todennäköisesti hidastuu ja informaatioon perustuva johtaminen vaikeutuu. Ylin johto etääntyy suuressa organisaatiossa palveluiden tuottajatasosta. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuskustannukset nousevat kuntarajojen etääntyessä Palvelut yhdenmukaistuvat seutukunnittain Palveluiden keskittyminen? 50

51 Vaikutukset palveluihin Suuren yhdistyneen kunnan vaikutusmahdollisuudet erikoissairaanhoitoon kasvaa Kuntayhtymät/vastuukuntajärjestelyt voitaneen osassa palveluita purkaa (ympäristöterveydenhuolto, V-S:n lastensuojelu ky, perhehoitoyksikkö) Erityispalveuissa saavutettavissa synergiaetuja ja erityispalveluiden saatavuus odotettavasti paranee Suuressa yhdistyneessä kunnassa odotettavasti paremmat palveluiden kehittämisresurssit Henkilöstöä kehittämistehtävissä Kaupungin sisäinen pilotointi ja yksiköiden välinen vertailu Valtakunnallinen vaikuttaminen/kuntapolitiikka korostuu? 51

52 LÄHITULEVAISUUDESSA RATKAISTAAN KAARINAN TULEVAISUUS PIDEMMÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN TULEVAISUUS VIRKAMIES TILAA: ROHKEUTTA, OSAAMISTA, KOKONAISNÄKEMYSTÄ, VIISAUTTA SEKÄ HYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ 52

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen. Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta

Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen. Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta Kuntaliiton linjaukset Tehtävien ja velvoitteiden purkamisella parannetaan rahoitusperiaatteen toteutumista:

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 4.3.2016 6.3.2016 1 Miksi sote -uudistus: tavoitteet Julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen VM arvio 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS SOSIAALITYÖN KOULTUKSESSA. Antti Parpo VTT Sosiaali- ja terveysjohtaja Rauman kaupunki SOSNET

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS SOSIAALITYÖN KOULTUKSESSA. Antti Parpo VTT Sosiaali- ja terveysjohtaja Rauman kaupunki SOSNET TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS SOSIAALITYÖN KOULTUKSESSA Antti Parpo VTT Sosiaali- ja terveysjohtaja Rauman kaupunki SOSNET 11.5.2015 Tulkintoja hyvinvointivaltion muutoksen ajureista (1) Terveydenhuolto Monikanavainen

Lisätiedot

Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina

Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina THL:n tutkimushanke sosiaalityön ja siihen liittyvien palvelujen ja etuuksien vaikuttavuudesta Tutkimuksen tausta Sosiaalityö, siihen liittyvät

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE. Silja Paavola, SuPer ry

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE. Silja Paavola, SuPer ry SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE Silja Paavola, SuPer ry Sote-uudistuksen tavoitteet Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 MISSÄ SOTE ALALLA MENNÄÄN? Ulla Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 Esityksen sisältö Toimintaympäristö SOTE alan yritystoiminnan kehitys (Lith 2015) Työvoimakysymys

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Aluejako Yhteistyöalueita viisi Nykyiset ERVA eli erityisvastuualueet Maakuntien välinen sopimuspohjainen toiminta Viisi

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhoitajapäivät 13.2.2010 Järvenpää Neuvotteleva virkamies Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Lainsäädännön uudistukset

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot