Reggiolainen pedagogiikka varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana Hämeenlinnan kaupungissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reggiolainen pedagogiikka varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana Hämeenlinnan kaupungissa"

Transkriptio

1 Reggiolainen pedagogiikka varhaiskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana Hämeenlinnan kaupungissa Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Tallinna

2 Varhaiskasvatuspalvelut Hämeenlinnassa PÄIVÄKOTEJA 27 (17 päiväkodin johtajaa) PERHEPÄIVÄHOITOA (52 hoitajaa) ESIOPETUSTA (640 lasta) PÄIVÄKODEISSA LAPSIA n (0-6 vuotiaita) Erityistä tukea saa 8 % lapsista Johtava erityislastentarhan opettaja ja 5 konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa

3 Organisaatio Varhaiskasvatuksen Palvelujohtaja Marja-Liisa Akselin Suunnittelija Matti Putkonen Erityisvarhaiskasvatuksen tiimi Päiväkodin johtajat (17) Päiväkoti Perhepäivähoito Esiopetus

4 Hämeenlinnan varhaispedagogiikan kehittäminen TAUSTAA: 2008 Suomen varhaiskasvatus ry:n opintomatka Reggio Emiliaan 2009 viisi pientä kuntaa liittyi Hämeenlinnaan Uusi kunta Tulevaisuuden pedagogiikka? Minun Hämeenlinnani -projekti: Varhaispedagogiikan kehittämisen aloittaminen reggiolaisen kasvatusajattelun innoittamana

5 Tavoitteet: tuoda esiin lapsen näkökulma omaan asuinympäristöönsä uudessa Hämeenlinnassa korostaa lapsen roolia aktiivisena toimijana ja vaikuttajana omassa elämässään vahvistaa lapsen ja kaupungin välistä dialogia vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta ja omien juurien tiedostamista lapsuuden tuottaman kulttuurin tunnistaminen ja työstäminen vahvistaa kasvattajissa niitä osaamisen alueita, jotka tekevät yllä esitettyjen tavoitteiden toteutumisen mahdolliseksi

6 Toteutuksen organisointi Pedagogiikan kehittäminen organisoitui osaksi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:in toimintaa. Ns. Intokoulu oli Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin ja Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalvelujen yhteistyömuoto vuosina Tavoitteena saada taidekasvatus osaksi varhaiskasvatuksen arkea ylittämällä perinteiset organisaatiorajat. Intokoulussa toiminta-ajatuksena oli kaikkien osapuolten osallisuus. Varhaiskasvatuksen kehittäjinä toimi 10 intovastaavaa, joiden tehtävänä oli mm. huolehtia henkilökunnan koulutuksesta, perehdyttämisestä ja linjavalinnasta.

7 Toiminta INTO-vastaavien ensimmäinen tapaaminen Arxissa Lähtölaukaus; koulutus ja , Elisse Heinimaan aiheena Reggio Emilia-pedagogiikka ja pedagoginen dokumentointi Koulutusta koko henkilöstölle: digikuvaus ja kuvankäsittelykoulutusta 2010 ja -11 kuvallisen ilmaisun perusteet koulutukset kuvallisen ilmaisun jatkokurssi koulutukset pedagoginen dokumentointi- koulutus seminaarien järjestäminen puolivuosittain Hämeenlinnan omalle varhaiskasvatusväelle kuvataidekerho henkilöstölle Mitä on Reggio Emilia pedagogiikka? - illat vakakeskuksissa mahdollisuus henkilökohtaiseen tekniikka-opastukseen vakajohtajien koulutusiltapäivä Käsikirjapaketit varhaiskasvatuskeskuksiin Reggio Tutta kirjan tekstejä käännettiin suomen kielelle Materiaalipaketti kuvataideopetukseen

8 Satakielimallin syntyminen ja julkistaminen

9 Toteutuksen organisointi jatkuu 2012 Hanke organisoituu edelleen osaksi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin toimintaa. Luodaan lastentarhanopettajien verkosto, jonka tarkoituksena kehittää arjen pedagogiikkaa ( teacherleadership ) Opettajat muutosagentteina; tavoitteena kehittää vasua ja pedagogiikkaa asiantuntijoiden kesken. Vanhemmat mukana oppimisen näkökulma. Opettajien yhteistoiminta: Jakaa tietoa Tukea toinen toistaan Jakaa materiaalia, metodeja ja ideoita Yhdessä tekeminen

10 Projektisuunnitelma Hämeenlinnan verkoston kokoaminen ja toimintasuunnitelman laatiminen Syksyllä 2012 teemme opintomatkan Reggio Emiliaan seuraamaan paikan päällä miten reggiolainen filosofia toteutuu arjessa. Yhteisön arvoja ovat lasten ja aikuisten oikeus olla oman elämänsä tärkeitä toimijoita, moninaisuuden kunnioitus, demokratia ja osallisuus. Matkalta tehdään raportti, matkapäiväkirja tai muulla tavalla toteutettu dokumentti myöhempää käyttöä varten. Erityisesti osallisuuden toteutumista havainnoidaan. Verkostossa vertaillaan hyviä käytäntöjä Reggio Emiliassa ja Hämeenlinnassa ja arvioidaan tarvittavan muutoksen suuntaa. Matkalta saadut hyvät kokemukset jaetaan. Jatketaan Hämeenlinnassa vuosittaista Satakieliseminaariperinnettä. Koulutustarjotin tukee Satakielipedagogiikkaa. Hyödynnetään käytössä olevia näyttelytiloja, mediaa ja kulttuurilaitoksia. Otetaan opiskelijat voimavaraksi. Yhteistyötä oppilaitoksiin syvennetään.

11 Kehittäminen VERKOSTO: Lastentarhan opettajat Kaupunki JOHTAJAT Reggio Kumppanit ARX ja AIMO

12 Satakielipedagogiikka kaikkiin päiväkoteihin Tammikuu 2013: Lastentarhanopettajista koostuva verkosto (10): Yli puolet verkoston lastentarhanopettajista on tehnyt suunnitelman lapsiryhmänsä pedagogiikan kehittämisestä Satakielen perustalle. Helmikuu 2013: Marraskuussa 2012 toteutuneesta opintomatkasta pidetään oppimisen jakamisen seminaari koko henkilöstölle. Maaliskuu 2013: Koko verkosto on luonut suunnitelman lapsiryhmänsä pedagogiikan kehittämisestä Satakielen perustalle. Toimintaympäristössä näkyy jo huomattavia muutoksia (esimerkiksi: ateljee perustettu ja käytössä, pedagogista dokumentointia toteutettu ja lasten sekä vanhempien näkyvillä) Toukokuu 2013: Toimintaympäristössä näkyy lisää huomattavia muutoksia (edellisten lisäksi esimerkiksi: lasten projektityöt näkyvillä, projekteja käsitelty vanhempien kanssa, lasten kokouksia pidetty). + Määritellään vähintään 5 päiväkotia, jotka sitoutuvat ja painottavat Satakielipedagogiikkaa.

13 Syyskuu 2013: Verkostossa mukana olevien lastentarhanopettajien (vähintään 7/10) toimesta koko lukuvuoden toiminta on suunniteltu ja perustuu Satakielipedagogiikkaan (esimerkiksi: ateljeet aktiivisessa käytössä, lasten kokoukset pidetään, vanhempien kokouksia kokeillaan, pedagoginen dokumentointi kasvatuksellisessa käytössä, kasvattajien kokouksia pidetään, projektit ja teemat ovat vakiintunut toimintatapa). + Verkoston lapsiryhmissä käy tutustumassa toimintaan hämeenlinnalaista lastentarhanopettajaa. Joulukuu 2013: Uusia päiväkoteja sitoutuu pedagogiikan kehittämiseen. Tammikuu 2014: Uusi lasten ja nuorten palvelujen organisaatio käynnistyy. Asetetaan tarkennetut tavoitteet huomioiden uuden organisaation toimintamalli. Toimintakausi : Kaikki Hämeenlinnan päiväkodit sitoutuneet kehittämään Satakielipedagogiikkaa.

14 Satakielipedagogiikan tehtävä Tulevaisuuden visio?

15 Satakieli on suunta muutokselle ja kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusta se on lupa rikkoa rutiineja, vapautta ajatella itse ja luoda maailmankuvaansa yhteistoiminnassa muiden kanssa. dialogia kaikkien toimijoiden kanssa taiteen lisäksi tärkeitä painotusalueita ovat kestävä kehitys ja kierrätys haaveena pedagoginen kierrätyskeskus. tavoitteena on muuttaa Hämeenlinnan kasvatuksellista ja sosiokulttuurista maailmaa. L a p s e n arvostaminen kansalaisena ja kaupunkilaisena.

16 Jatkosuunnitelmia Satakieli pedagogiikka on kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusta: (http://www.hameenlinna.fi/pages/410707/varhaiskasvatussuu nnitelma_2013.pdf) Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n kanssa toteutettava yhteistyö syvenee vakiintuneeksi toimintamalliksi. Satakielimallin levittäminen verkostomaisesti niin, että vuoteen 2015 mennessä kaikki päiväkodit ovat sitoutuneet toteuttamaan satakielipedagogiikkaa. OSAAMISEN VARMISTAMINEN: Modulit perusperiaatteista Luennot ja seminaarit Keskustelufoorumit Pedagogit kertovat

17 International Center (2020) Perusfilosofia: Lapsilähtöinen kasvatus Satakielipedagogiikka Hämeenlinnassa Perus- ja täydennyskoulutus Remida Tutkimus Kehittäminen Yliopistoyhteistyö Foorumit ja verkostot Tukimateriaali

18 Professional Development Opettajien tapaamiset yksiköissä 1 x viikko Opettajien tapaamiset Satakieliparin (toisesta päiväkodista) kanssa Opettajien alueelliset tapaamiset Opettajien koko kunnan tapaamiset 1-2 x/vuosi (seminaari)

19 PEDAGOGINEN JOHTAMINEN Kun alkaa tehdä toisella tavalla, Ihmiset kiinnostuu pikku hiljaa.. Toimintakulttuuri on ihmisten luoma, toiminnan, tekojen ja periaatteiden kokonaisuus historiallisesti määräytynyt vaan ei kohtalo.. (Kinos 2012)

20 L a p s i a on innostettava näkemään maailma sellaisena paikkana, jossa he itse aikuisina tuntisivat tarvetta ja iloa kaikkien kykyjensä ja resurssiensa käyttämisestä. On taisteltava e l ä m ä n i l o n puolesta. (Wallin-Heinimaa-Rydman: Lapsen rajaton luovuus)

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 Johdanto.............................................. 2 1. Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio, toiminta-ajatus ja yhteiset linjaukset....... 4 2.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET. Porukalla mansikkamaalla. moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa

VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET. Porukalla mansikkamaalla. moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa 1 VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET Porukalla mansikkamaalla moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa Saatteeksi 2 Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 16.2.2004

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Eeva Hujala ja Elina Fonsén sekä hankkeen kirjoittajaryhmä Katri Aronen ja Riitta Ranta, Hanna Riihijärvi,

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 1 VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSIA LOPELLA KUNNAN STRATEGIA Lopen kunnan strategiassa yhtenä arvona on peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Päivähoidossa kiinnitetään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011 LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011 Lasten ja perheiden tukeminen heidän kehitysympäristöissään Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste) - Pohjois-Pohjanmaan osahanke (Hankkeen tunniste 029/HTO/KH/2009)

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Leena Halttunen ja Paula Korkalainen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VERKOSTOITUVA ERITYISPÄIVÄ- HOITO-HANKE 2003-2005 HANKERAPORTTI TIIVISTELMÄ Verkostoituva erityispäivähoito-hanke on erityispäivähoidon

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot