AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO"

Transkriptio

1 AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

2 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan... 4 Elinikäinen oppiminen... 4 Tavoitteena tutkinto... 4 Työvoimakoulutus... 5 Jatko-opintokelpoisuus... 5 Hakeutuminen koulutuksiin... 5 Hakuajat ja -tavat... 5 Kielitaitovaatimukset... 5 Henkilökohtaistaminen... 5 Henkilökohtaistaminen aloitetaan hakeutumisvaiheessa... 5 Tutkinnon suorittaminen... 6 Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta... 6 Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aikana... 6 Opiskeluun soveltumattomuus... 7 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa... 7 Tutkinnon perusteet... 7 Arviointiasteikko... 7 Arvioinnin oikaisu... 7 Arvioinnin uusiminen... 7 Arviointi tutkintoon valmistavassa koulutuksessa... 7 Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut... 7 Maksut tutkinnon suorittamisen tai valmistavan koulutuksen aikana... 8 Ruokailu... 8 Opiskelutodistukset... 9 Opiskelijatodistus... 9 Opintorekisterisote... 9 Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortti... 9 Aikuisena opiskelu on monimuotoista... 9 Työssä oppiminen... 9 Aikuisopiskelijan vakuutusturva Opintojen joustava suorittaminen ja tilapäinen keskeytyminen Palautteet Kansainvälisyys

3 Opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen Tietoverkko, opiskelijan oma sähköposti ja Wilma liittymä Opiskelijapalvelut Opinto-ohjaus Kuraattori ja palveluohjaaja Opintosihteerit Opiskelijaterveydenhuolto Asuminen opiskeluaikana Tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen Usein kysyttyä aikuiskoulutuksesta Lisätietoja

4 Tervetuloa opiskelemaan Tervetuloa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoon, SAMIin, tutkinnon suorittajaksi ja valmistavan koulutuksen opiskelijaksi. Tähän opinto-oppaaseen on koottu opintoihisi ja SAMIssa toimimiseen liittyviä asioita, jotka auttavat sinua tutkinto- ja opintopolullasi. Kaikille tutkintoa suorittaville laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon. Opiskelu SAMIssa on joustavaa, monipuolista ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. Tiedottamisen, ohjauksen ja neuvonnan mukaan autamme sinua etenemään tavoitteeseesi. Kysy rohkeasti mahdollisuuksia ja esitä toiveitasi! Elinikäinen oppiminen Ammatillinen aikuisopiskelu on monipuolista, useimmiten käytännönläheistä tekemällä oppimista, jossa voit hyödyntää aikaisempaa osaamistasi, työkokemustasi sekä opiskelua muuallakin kuin oppilaitoksessa. Aikuisopiskelu on vuorovaikutteista, keskustelevaa sekä yhteistyötä toisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelu sujuu parhaiten, jos on oma-aloitteinen ja aktiivinen tietojen ja taitojen hankkija. Aikuisopiskelu voi olla tutkinnon suorittamista, tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistumista tai muuta pitkä- tai lyhytkestoista koulutusta. Tavoitteena tutkinto Näyttötutkinnot ovat joustava tapa hankkia todistus ammatillisesta osaamisesta. Opintojen sisältö ja opiskelutavat suunnitellaan vastaamaan sinun omia tarpeitasi. Lähtökohtana ovat aina valtakunnalliset tutkinnon perusteet. Se, mitä ja miten opiskelet, sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa joko hakeutumisvaiheessa tai opintojen edetessä. Tärkeintä opintojen alussa ovat omat tavoitteesi ja oppimistarpeesi. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa voi valita yli 50 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta. Kaikkiaan Suomessa on lähes 400 ammatillista tutkintoa. Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa myös niitä tutkintoja tai tutkinnon osia, joihin valmistavaa koulutusta ei järjestetä SAMIssa. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa oppisopimustoimistosta. Ammatilliset perustutkinnot Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon perusosaaminen. Ammattitutkinnot 4

5 Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnosta pystyy todennäköisesti suoriutumaan henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot, täydentäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus. Erikoisammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnosta pystyy todennäköisesti suoriutumaan henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot, täydentäviä opintoja sekä noin viiden vuoden työkokemus. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinopalvelujen rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Tietoa TE-palvelujen koulutuksista löydät parhaiten osoitteesta Jatko-opintokelpoisuus Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat kelpoisuuden hakea korkeakoulututkintoihin johtaviin opintoihin. Hakeutuminen koulutuksiin Tutkintoon tai osatutkintoon valmistaviin koulutuksiin haetaan osoitteessa tai koulutuskalenterin kautta. Ammatillisiin lisäkoulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuskalenterin kautta tai ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjän edustajiin. Työvoimakoulutuksiin haetaan TE-palvelujen kautta. Hakuajat ja -tavat Hakuajat ja -tavat aikuiskoulutuksiin vaihtelevat. Osaan koulutuksista voi hakea joustavasti milloin vain, osassa on tietyt hakuajat. Haku- tai ilmoittautumisohjeet löytyvät nettisivuiltamme (www.samiedu.fi). Kielitaitovaatimukset Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan suomen kielellä, joten niihin valituilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen aloitetaan hakeutumisvaiheessa Hakeutumisvaiheessa hakija ja koulutuksen järjestäjän edustaja keskustelevat kyseisen tutkinnon soveltuvuudesta hakijalle, ja tarvittaessa muutetaan tavoitetta, mikäli jokin muu tutkinto tai koulutus olisi hakijalle parempi. Hakeutumisvaiheessa tai opintojen alussa selvitetään hakijan osaaminen verrattuna suoritettavaan tutkintoon ja tehdään alustava suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Suunnitelmassa otetaan huomioon hakijan elämäntilanne ja muut opiskeluun vaikuttavat tekijät. Lisäksi selvitetään mahdollisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvän tuen tarvetta. 5

6 Selvitysten jälkeen hakija ohjataan joko suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen ja/tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Johtopäätökset kirjataan tutkinnon suorittajan henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Tutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto muodostuu tutkinnon osista ja tutkinnon osia voi valita myös toisista tutkinnoista. Tutkintoa suoritettaessa sinut perehdytetään tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä ammattitaidon osoittamistapoihin. Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Ammattitaito voidaan todentaa tutkinto- tai osatutkintotodistuksilla, erilaisilla työtodistuksilla, kurssitodistuksilla sekä osaamistesteillä esim. Suoraan tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi esitetään se osoitettu osaaminen, josta tutkinnon suorittajalla on luotettavat selvitykset tai tutkinnon suorittaja on jo ammatillisessa peruskoulutuksessa tai näyttötutkintona osoittanut ammattitaitonsa. Tutkinnon suorittajan osoitetun osaamisen tunnistamisen tekee tutkinnon osittain työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan edustaja ja he ehdottavat arviointiesityksensä tutkintotoimikunnalle suoraan tunnustettavaksi. Jos tutkinnon suorittajalla on riittävä osaaminen (esim. työkokemus), ohjataan hänet tutkintotilaisuuteen. Tutkintotilaisuudet toteutetaan pääosin aidossa työelämässä. Tutkintotilaisuuksien ajankohdat sovitaan aina erikseen. Tutkintotilaisuuksien suunnittelussa huomioidaan tutkinnon suorittajan ja työpaikan toiveet, kun päätetään ajankohta, kesto, suoritusympäristö, ammattitaidon osoittamistapa sekä tarvittava ohjaus ja erityinen tuki. Tutkintotilaisuuksien määrä, muoto ja ajankohta vaihtelevat tutkinnoittain. Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta Koko näyttötutkinto tai tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista. Tällöin näyttötutkinnon suorittaja saa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen tutkinnonsuoritussuunnitelman laatimiseen ja sen toteutukseen. Tutkinnon järjestäjä pyrkii erilaisin kartoituksin ja haastatteluin varmistamaan tutkinnon suorittajan osaamisen tason ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista. Tutkinnon suorittaja perehtyy työpaikkaan ennen tutkintotilaisuutta. Ilman valmistavaa koulutusta ammatti- ja erikoisammattitutkintoon osallistuvilta henkilöiltä tutkinnon järjestäjä perii maksun tutkinnon järjestämisestä ja tutkintomaksun (58 ). Jos henkilö suorittaa ammatillisen perustutkinnon, silloin häneltä peritään vain tutkintomaksu (58 ). Valmistavassa koulutuksessa on erisuuruisia opiskeluun liittyviä kustannuksia, esim. työvaatetus, opiskelumateriaali ja erilaiset pätevyyskorttien lunastusmaksut. Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aikana Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkintovaatimuksia tarkastelemalla mahdollisimman kattavasti, millaista ammattitaitoa tutkinnon suorittaja vielä tarvitsee. Tarvittavan ammattitaidon voi hankkia omalla työpaikalla työssä oppimalla, itseopiskeluna tai osallistumalla näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen. Osaamisen edistymistä verrataan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Opiskelija voi päivittää ja muuttaa henkilökohtaista suunnitelmaansa ja sopia muutoksista opettajan, työpaikkaohjaajan ja muiden asiaan 6

7 liittyvien henkilöiden kanssa. Valmistavassa koulutuksessa oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjausta ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa sekä opiskelijan itsearviointia. Opiskeluun soveltumattomuus Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä (L951/2011, muutettu 787/2014, ja L 952/2011). Lakien tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa Tutkinnon perusteet Tutkinnon suorittajan tulee tutustua ammattitaidon arvioinnin perusteisiin. Ne määritellään näyttötutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimuksina. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen kotisivuilla Tutkinnon osien tutkintosuorituksen arviointi tehdään kolmikantaisesti eli työnantajan, työntekijän ja opetuksen edustajat arvioivat osaamista. Tutkinnon suorittajaa kuullaan ennen arviointiesitystä. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Virallisesti osaamisen tunnustaa tutkintotoimikunta myöntämällä tutkintotodistuksen. Arviointiasteikko Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan asteikolla K3, H2, T1 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot asteikolla hyväksytty - hylätty. Arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua ao. tutkintotoimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tutkintotoimikunnalta tiedon arvioinnista. Tutkintotoimikunta voi velvoittaa tekemään uuden arvioinnin. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat tehdä uuden arvioinnin ilman oikaisumenettelyä. Arvioinnin uusiminen Koska näyttötutkinnon suorittaminen hyväksytään tutkinnon osa kerrallaan, tarkoittaa tutkintosuorituksen uusinta, että koko tutkinnon osa on hylätty ja se suoritetaan uudelleen kokonaisuudessaan. Tutkinnon suorittaja voi halutessaan korottaa saamaansa ammatillisen perustutkinnon arvosanaa (asteikolla 1-3) ja hän voi tulla uuteen tutkintotilaisuuteen. Arviointi tutkintoon valmistavassa koulutuksessa Oppimista arvioidaan tutkintoon valmistavan koulutuksen ja siihen liittyvän työssä oppimisen aikana. Opiskelija saa osallistumistodistuksen myös näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja siihen liittyvästä työssä oppimisesta. Valmistavassa koulutuksessa oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjausta ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa sekä opiskelijan itsearviointia. Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut 7

8 Aikuisopiskelija voi hakea tukea päätoimisiin opintoihinsa eri lähteistä. Päätoiminen opiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelusuorituksia kertyy ajallisesti vähintään 25 tuntia viikossa. Opintojen rahoitus on syytä selvittää aina ennen opintojen aloittamista. Kelan opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Lisätietoja Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työssä oleville, jotka jäävät opintovapaalle. Työnantajalle on tehtävä anomus opintovapaalle jäämisestä vähintään 45 vuorokautta ennen opintojen alkua. Lisätietoja tuen ehdoista TE-palvelujen palvelut tarjoavat koulutusta tai rahallista tukea työttömille tai työttömyysuhan alla oleville koulutukseen hakijoille. Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun edellytyksenä on, että henkilö on täyttänyt 25 vuotta. Oikeus opiskella työttömyysetuudella on haettava ennen opintojen alkua. Lisätietoja Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja työnantaja saa palkkatukea opiskelija palkkaamiseen. Oppilaitos huolehtii tietopuolisista opinnoista ja työpaikkaohjaaja työn opettamisesta. Lisätietoja oppilaitoksesta koulutussuunnittelijoilta. Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden työssä jaksamista, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vapaan aikana maksetaan vuorottelukorvausta, joka on % työttömyyskorvauksesta. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on TE-palvelujen asiakkaana työttömänä työnhakijana. Lisätietoja työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä tai TEpalveluista. Näyttötutkinnon suorittaneet voivat hakea tietyin ehdoin Koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä. Lisätietoja Maksut tutkinnon suorittamisen tai valmistavan koulutuksen aikana Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta. Osallistujille voi kuitenkin tulla esimerkiksi materiaali-, vaate- tai opintoretkimaksuja. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen kustannukset riippuvat koulutuksen rahoitusmuodosta ja opiskeltavasta tutkinnosta. Koulutusten hinnat löytyvät oppilaitoksen kotisivuilta ja aikuiskoulutusesitteistä. Mikäli tutkinnon suorittaja osallistuu tutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta, tutkintotilaisuuksista peritään tilaisuuksien aiheuttamat kustannukset, niistäkin lisätietoja Koulutuskalenterista ja esitteistä. Näyttötutkinnon suorittamisesta välitetään Opetushallitukselle 58 euron tutkintomaksu. Erilaiset pätevyyskortit ovat maksullisia, esimerkiksi tulityökortti, työturvallisuuskortti, tieturvakortti, EA-kortit, hygieniapassi. Ne sinun kannattaa lunastaa aina kunkin kortin suoritettuasi. Ruokailu Ammatillisen perustutkinnon suorittajilla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan opiskelupäivinä (koskee päiväopiskelijoita, mutta ei TE-palvelujen koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa olevia). Mikäli sinulla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan. Jos olet muu kuin ammatilliseen perustutkintoon opiskeleva, voit ruokailla edullisesti oppilaitoksessa. 8

9 Tarvittaessa sovi erityisruokavaliostasi opiskelijaruokailun henkilökunnan kanssa. Opiskelutodistukset Opiskelijatodistus Kun sinut on valittu päätoimiseksi opiskelijaksi, voit saada opiskelijatodistuksen oman alasi opintosihteeriltä. Tätä todistusta voi tarvita esimerkiksi lasten päivähoitopaikkaan tai opintojen rahoittajaviranomaiselle. Se riittää myös paikallisliikenteen opiskelijalipun saamiseksi. Opintorekisterisote Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suorituksista saat opintorekisteriotteen opintosihteeriltä. Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortti Matkahuollon ja VR:n yhteisellä opiskelijakortilla saa alennuksen sekä juna- että bussiliikenteessä. Etu koskee suomalaisia tai Suomessa opiskelevia, joiden opinnot ovat päätoimisia ja kestävät vähintään 8 kk. Korttia varten tarvitaan yksi passikuva ja Matkahuollon ja VR:n yhteinen opiskelijatodistus, johon tulee myös opintosihteerin allekirjoittama varmennus ja leima. Opiskelijakorttiin pitää joka vuosi hankkia uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Tarra on maksullinen. Etu ei koske oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa olevia, eikä opiskelijaa, joka saa päivärahaa tai palkkaa. Lisätietoja Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortin hankkimisesta ja opiskelija-alennuksesta Aikuisena opiskelu on monimuotoista Aikuisopiskelu on useimmiten yhdistelmä erilaisia opiskelutapoja: lähiopiskelu oppilaitoksessa, opiskelu työpaikalla, itsenäinen työskentely, verkko-opintoja, projekteja, oppimistehtäviä tai toimeksiantoja. Työssä oppiminen Työssä oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osa näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta toteutetaan työpaikoilla lähes kaikissa koulutuksissa. Työssäoppimisjaksojen pituudet vaihtelevat ja niitä voi olla useampia koulutuksen aikana. Jaksoilla noudatetaan työpaikan työaikoja ja työsuojelumääräyksiä. Opiskelija, työpaikan edustaja (työssä oppimisen ohjaaja) ja opettaja laativat yhdessä suunnitelman, jossa sovitaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteista, arvioinnista sekä oppimis- ja kehittämistehtävistä. Suunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan omat osaamis- ja kehittymistarpeet sekä paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet työllistyä. Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan itse, mutta tarvittaessa opettaja avustaa. 9

10 Työssäoppimisjakson tarkoitus on totuttaa opiskelija ammattityöhön todellisessa työympäristössä. Opiskelijan toivotaan tutustuvan yrityksen toimintaan, henkilökuntaan, organisaatioon ja ennen kaikkea oppivan oman alansa töiden tekemistä. Opettaja käy työssäoppimispaikalla opastamassa opiskelijaa sekä hoitamassa työssä oppimiseen kuuluvia asioita. Työssä oppimisesta tehdään kirjallinen työssäoppimissopimus. Opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolosta tai sairastumisesta heti opettajalle ja työpaikkaohjaajalle sekä toimittaa opettajalle todistus sairauslomasta. Sairauslomatodistus esitetään myös työpaikkaohjaajalle. Työnantajan edustaja järjestää opiskelijalle ammattialaa vastaavaa työtä sekä valvoo ja ohjaa opiskelijan toimintaa ja vastaa työturvallisuudesta. Työpaikalta nimetään työnantajan edustaja, työpaikkaohjaaja, valvomaan ja vastaamaan tavoitteiden mukaisesta työssä oppimisesta. Työnantajan ei tarvitse maksaa opiskelijalle palkkaa eikä korvausta työssäoppimisajalta. Aikuisopiskelijan vakuutusturva Lakisääteinen vakuutus kattaa työssäoppimisjakson aikana sattuneet tapaturmat. Jos opiskelija saa palkkaa työssäoppimispaikastaan, kuuluu hän ko. yrityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Opiskelijan tulee tehdä ensi tilassa ilmoitus tapaturmasta opettajalle ja työpaikkaohjaajalle sekä toimittaa opettajalle todistus sairauslomasta. Sairauslomatodistus esitetään myös työpaikkaohjaajalle. Vakuutus kattaa opiskelijan toiminnasta aiheutuvan äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon, jonka kohteena on työpaikan oma tai sen hallussa oleva muu omaisuus. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus on toissijainen eli työssäoppimispaikan vakuutusturva tarkastetaan ensin. Opiskelijan on noudatettava työpaikalla huolellisuutta, sillä vakuutukset eivät korvaa huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja. Vakuutukset eivät myöskään korvaa vahinkoja, mikäli opiskelija on ollut päihteiden vaikutuksen alainen. Työvoimakoulutuksessa olevien opiskelijoiden lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat koulutuksen aikana ja koulumatkalla tapaturmavakuutuslain mukaan. Vakuutusasioissa ota yhteyttä opintosihteeriin. Opintojen joustava suorittaminen ja tilapäinen keskeytyminen Jos elämäntilanteessasi on vaihe, jossa valmistavaa koulutusta et voi jatkaa suunnitellusti, ota välittömästi yhteyttä omaan opettajaasi tai opinto-ohjaajaan. Tutkinto on mahdollista suorittaa joustavasti esim. toisella paikkakunnalla, uuden työn ohella tai muutoin erilaisin järjestelyin. Mikäli joudut keskeyttämään opintosi tilapäisesti, esimerkiksi sairauden takia, voit jatkaa niitä myöhemmin. Palautteet Keräämme ja otamme mielellämme vastaan palautetta kaikkiin koulutuksiimme osallistuvilta. Palautteiden keräämisessä käytetään välineenä myös valtakunnallisia AIPAL ja OPAL -verkkopalautejärjestelmiä. Antamalla palautetta autat kehittämään ammatillisen koulutuksen sisältöjä ja muotoja. Tutkinnon suorittamisen aikana vastuuopettajasi huolehtii palautteiden keräämisestä, mutta voit olla häneen yhteydessä aina, kun sinulla on jotakin kysyttävää. 10

11 AIPAL - järjestelmän avulla kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Palautetta AIPAL-järjestelmällä antavat kaikki näyttötutkintojen suorittajat lukuun ottamatta työvoimapoliittisella rahoituksella kouluttautuvia, jotka antavat palautteen työhallinnon OPAL-järjestelmän kautta. AIPALjärjestelmän ylläpitäjä on Opetushallitus. OPAL on työ- ja elinkeinohallinnon ylläpitämä järjestelmä, jolla kerätään palautetta kaikilta työvoimakoulutuksessa olleilta. Koulutuksen aikana kerätään välipalaute ja päättöpalaute. Kansainvälisyys Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolla on hyvät yhteydet ulkomaisiin oppilaitokseen ja niiden kautta myös työpaikkoihin useissa Euroopan maissa. Vuosittain myönnetään kymmeniä apurahoja työssä oppimisjakson matkoja ja asumiskustannuksia varten. Hakuaika on syyslukukauden alussa. Lisätietoja kohteista, hakumenettelystä ja ohjauksesta saat kv-vastuuhenkilöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme. Voit myös itse etsiä itsellesi sopivia työpaikkoja ulkomailta. Tutkintotilaisuuksien järjestäminen ulkomailla ei vielä onnistu, mutta ulkomailla voit kartuttaa kielitaidon lisäksi monenlaista työssä tarvittavaa osaamista. Opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen Aikuisopiskelijana sinun on huolehdittava monenlaisista yksityisasioista. Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus vaativatkin hyvät suunnitelmat myös erilaisia elämäntilanteita varten. Lomista tai poissaoloista kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen vastuuopettajasi kanssa. Äkillisestä poissaolosta on syytä ilmoittaa vastuuopettajallesi välittömästi yhteisesti sovitulla tavalla sekä työssäoppimisjakson aikana työpaikalle. Lomista, poissaoloista, opiskelun toistuvasta laiminlyönnistä, valmistavan koulutuksen keskeyttämisestä tai opiskelijan eroamisesta on erilaiset säännöt ja määräykset riippuen siitä, onko opiskelija esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai päätoiminen opiskelija tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Käytännöt on syytä selvittää vastuukouluttajasi kanssa. Tietoverkko, opiskelijan oma sähköposti ja Wilma liittymä SAMIn Pohjolankadun tiloissa tietokeskuksen tilat ovat SAMIn kaikkien opiskelijoiden käytettävissä omaehtoiseen opiskeluun koulupäivinä maanantaista torstaihin klo Tietokeskuksessa on kannettavat tietokoneet ja langaton verkkoyhteys. Lisäksi käytössä on opiskelijatietokoneita eri puolella SAMIa vastaavaan tarkoitukseen, kuten Artemian kirjastossa sekä Humanian taukotilassa. Jokainen opiskelija saa Moodle-oppimisympäristön ja Wilman tunnukset. Wilman kautta opiskelija voi ottaa yhteyttä opetushenkilöstöön. Sen kautta seurataan myös opintojen edistymistä. Tietokeskuksessa opastajana toimii toimistosihteeri Päivi Timonen p. (015) Opiskelijan oma sähköposti löytyy osoitteesta 11

12 Ryhmänohjaaja hankkii tietohallinnosta sähköpostiosoitteen ja tiedot Wilma-tunnusta varten jokaiselle opiskelijalle. Ohje opiskelijalle sähköpostiosoitteen käytöstä: mene valitse vasemmasta reunasta samis.fi sähköposti linkki kirjoita käyttäjätunnus (sama kuin verkossa) salasana on ensimmäisellä kerralla sama kuin käyttäjätunnus, sen jälkeen vaihda salasana käytä samis.fi sähköpostia kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opiskelijapalvelut Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen tavoitteena on tutkinnon suorittajan ja opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen sekä tutkinnon suorittamisen ja oppimisen tukeminen. Henkilökohtaistamisen avulla opiskelija ottaa opiskelunsa omaan hallintaansa tekemällä valintoja, joiden avulla hän arvioi pidemmällä aikavälillä hyötyvänsä opiskeluista. Opiskelun tavoitteiden asettaminen ei ole yksinäistä pohdintaa, vaan sitä tehdään yhteistyössä opintoohjaajien, opettajien, opiskelutovereiden, työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjauksen toimintamuotoja ovat henkilö- ja ryhmäkohtaiset keskustelut, opintososiaalinen neuvonta, oppimisvalmiuksiin ja vaikeuksiin liittyvä tukitoiminta sekä jatko-opintojen suunnittelu sekä työllistymiseen liittyvä tiedotus, neuvonta ja ohjaus. Opinto-ohjaajat: Ulla Nokelainen Koordinoiva opinto-ohjaaja tekniikan ja liikenteen ala (nuoret) Silja Loikkanen kulttuuriala (nuoret) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (nuoret) Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala Pirjo Nokelainen luonnonvara- ja ympäristöala kulttuuriala (aikuiskoulutus) luonnontieteiden ala (aikuiskoulutus) tekniikan ja liikenteen ala (aikuiskoulutus) 12

13 ala (aikuiskoulutus) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon Timo Kemppainen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (nuoret) Riitta Poikala Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (aikuiskoulutus) Kuraattori ja palveluohjaaja Opiskelija saa ohjausta, neuvontaa ja tukea koulukuraattorilta ja palveluohjaajalta, kun opiskelija etsii vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja omaan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseensa esim. opintojen rahoitus, taloudellinen tilanne, asuminen, koulumatkat sekä muut opintoihin liittyvät asiat ovat epäselviä ja vaikeita. Koulukuraattori ja palveluohjaaja tekevät yhteistyötä opetushenkilöstön ja oppilaitoksen ulkopuolisen verkoston kanssa. Tämä yhteistyö edistää opiskelijan suoriutumista opinnoistaan. Lisäksi koulukuraattori konsultoi tarvittaessa kaikilla kampuksilla mm. koulukiusaamisasioissa. Koulukuraattori Katri Silvennoinen Opiskelijahuollon koordinoija tekniikan ja liikenteen ala (ei autoalan eikä logistiikan perustutkinnot) Palveluohjaajat Sari Rantanen autoalan sekä logistiikan perustutkinnot maahanmuuttajaryhmät yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnonala Riitta Turtiainen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 13

14 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnonala Opintosihteerit Opintosihteerit palvelevat opintotoimistoissa. Sieltä opiskelija saa opiskeluun liittyvää tietoa ja materiaalia, esim. opiskelutodistuksia, hakulomakkeita, anomuksia koulumatkatukea varten ym. Humania, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Anne Happonen Heli Inkinen Airi Taskinen (aikuisopiskelijat) Paviljonki, matkailu-, ravitsemis- ja talousala luonnonvara- ja ympäristöala: kalatalouden perustutkinto Mari Korhonen kulttuuriala Satu Ukkonen tekniikan ja liikenteen ala luonnonvara- ja ympäristöala Kristiina Wright (nuoret) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala Riitta Ahonen Info, 4 Päivi Timonen (015)

15 Opiskelijaterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon SAMIssa järjestää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOSTERI. Lisätietoja opiskelijaterveydenhuollon palveluista antavat terveydenhoitajat. Terveydenhoitajat Satu Jakonen Sinikka Tolvanen Humania (tiistai ja torstai) Asuminen opiskeluaikana Opiskelija voi hakea vuokra-asuntoa Savonlinnan opiskelija-asunnoilta eli SAO:lta tai vapailta markkinoilta. Savonlinnan opiskelija-asuntojen (SAO Oy:n) vuokra-asuntoja on monessa kohteessa eri puolilla kaupunkia. Maksullisiin asuntoihin voi saada opintotuen asumislisää. Lisätietoja saa asuntolanhoitajalta tai SAO:n toimistosta, Puistokatu 13, Savonlinna, puh. (015) tai Tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen Aikuisopiskelijalla voi olla pitkä aika edellisistä opinnoista tai aiemmin tunnistamattomia lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia. Kaikki mahdolliset opiskeluun tai oppimiseen liittyvät seikat kannattaa tuoda esille jo hakeutumisvaiheessa, jolloin oppilaitoksen on mahdollista tarjota tukea opiskeluun tai tutkinnon 15

16 suorittamiseen. Tarvittaessa laaditaan tukisuunnitelma, mikä liitetään henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Näyttötutkinnon tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat. Tavoitteita ei voida alentaa eli mukauttaa. Erilaisilla oppijoilla, maahanmuuttajilla sekä muiden kieli- ja kulttuuriryhmien tutkinnon suorittajilla tutkintotilaisuudessa voidaan tutkinnon perusteiden rajoissa antaa lisäaikaa tutkintotilaisuuden perehtymiseen, tutkintosuoritusten suunnitteluun ja mahdollisiin kirjallisiin osuuksiin. Käytännön tehtävät on suoritettava näyttötutkinnon perusteissa määrätyllä normaalilla työtehtävien vaatimalla joutuisuudella. Usein kysyttyä aikuiskoulutuksesta Mitä aikuiskoulutusta SAMIssa on tarjolla? Miten haetaan? Aikuiskoulutuksen koulutustarjonta löytyy oppilaitoksen kotisivulta, Kotisivuilta löytyy myös hakuohjeet. Näyttötutkintoina voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä myös tutkinnon osia. Kotisivuilta löytyvät myös ammatilliset lisä-, täydennys- ja lyhytkestoiset koulutukset. Millaista on näyttötutkintoon valmistava koulutus? Valmistava koulutus voidaan toteuttaa lähi-, etä-, verkko- monimuoto-opiskeluna, työssä oppimisena tai oppisopimuksella. Opiskella voi joko päätoimisesti tai työn ohella. Valmistavassa koulutuksessa tarkoitus on hankkia tarvittava ammattitaito ja suorittaa näyttötutkinto tai tutkinnon osia. Valmistavan koulutuksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon aikaisempaa osaamista jo on, opiskelumuodosta, elämäntilanteesta tai opintojen rahoituksesta. Esimerkiksi perustutkinnon suorittaminen voi kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Mitä tarkoittaa näyttötutkinto? Näyttötutkinto on tarkoitettu aikuisille (ei yläikärajaa) ja se on tutkinnon suoritusmuoto, jossa ammattitaito osoitetaan työpaikoilla oikeissa työtehtävissä. Voiko työttömänä opiskella? Jos olet työtön, sinun tulee olla työttömänä työnhakijana tai työttömyysuhan alainen ja iältäsi vähintään 25- vuotias. Opiskelun tulee olla päätoimista. Opiskelun tukemisesta on sovittava ennen opiskelun aloittamista TE-palvelujen kanssa, jonka jälkeen voi saada opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Mikä on aikuiskoulutustuki? Aikuiskoulutustukea voi hakea Koulutusrahastosta, Aikuiskoulutustukea saadakseen henkilöllä tulee olla vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa ja hänen on pitänyt olla nykyisessä työssään vähintään vuoden. Opiskelun tulee olla päätoimista ja omaehtoista. Opiskeluajaksi haetaan työnantajalta palkatonta opintovapaata. Miten voi opiskella oppisopimuksella? Oppisopimuksella opiskelu edellyttää, että henkilöllä on työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Oppisopimustyöpaikan hankkii tutkinnon suorittaja itse. Millainen pohjakoulutus vaaditaan? 16

17 Perustutkintoon ei ole pohjakoulutusvaatimusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin edellytetään alan perustutkinto tai vastaavia tietoja ja taitoja sekä alan työkokemusta. Mitä hyötyä tutkinnosta on? Tutkinnolla on aina merkitystä. Uutta työtä hakiessa tutkintotodistuksen esittäminen on lähes välttämätöntä. Todistuksella voit todentaa pätevyytesi hoitamaan kyseistä työtehtävää. Tutkintotodistus (perus- ammatti- tai erikoisammattitutkinto) antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden esim. ammattikorkeakouluun. Jotkut ammattija erikoisammattitutkinnot oikeuttavat parempaan palkkaan. Äidinkieleni ei ole suomi, pääsenkö opiskelemaan? Opetus on suomenkielistä. Kannattaa opiskella ensin hyvä suomen kielen taito; sitä tarvitaan, jotta selviytyy tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Arvioinnin opas (Opetushallitus 2015) Näyttötutkinto-opas (Opetushallitus 2012) Näyttötutkinnot (Opetushallitus) 17

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva

Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva Aikuisopiskelijan opinto-opas Tähän kuva Oppaasta löydät tietoa mm. näyttötutkinnoista, opiskelumuodoista ja -tavoista, henkilökohtaistamisesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, ammattitaidon

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.4.2012 Säädösten tilanteesta ja koulutuspoliittisista

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit HENKILÖKOHTAISTAMISEN JUURRUTTAMISEN MALLI JA VÄLINEET 1. Roolin mukaiset perehdytykset prosesseihin prosessikuvausten mukaisesti aikuispedagogisessa päivässä Tutkinnon suorittajat/opiskelijat t t t t

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Selvitetään, mitä jo osaan Hakeutuminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Suunnittelen, miten opiskelen ja hankin tarvittavan ammattitaidon Tarvittavan ammattitaidon

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Itä-Lapin ammattiopisto aikuisopiskelijan opas

Itä-Lapin ammattiopisto aikuisopiskelijan opas Itä-Lapin ammattiopisto aikuisopiskelijan opas 1 Sisällys 1. Itä-Lapin ammattiopiston palvelu- ja tuotantoalojen koulutusyksiköiden sijainnit:... 3 2. Tärkeitä palveluja... 4 Toimistopalvelut... 4 Ravintolapalvelut...

Lisätiedot

Hakeutumisvaiheen palvelumalli. Fia Heino & SISU-hanke (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki)

Hakeutumisvaiheen palvelumalli. Fia Heino & SISU-hanke (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki) Hakeutumisvaiheen palvelumalli (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki) 2015-2016 HAKEUTUMISVAIHEEN PALVELUMALLI VIESTINTÄ, TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI OPISKELUN SUUNNITTELU sisäinen ja ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen 20.9.2007 Tehokkuutta ja joustavuutta periaatteena toiminnan joustavuus ja luotettavuus aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaalle

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot