AIKUISTEN opinto-opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISTEN opinto-opas"

Transkriptio

1 AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

2 Sisällysluettelo Elinikäinen oppiminen...3 Tavoitteena tutkinto...3 Työvoimakoulutus...3 Jatko-opintokelpoisuus...3 Hakeutuminen koulutuksiin...4 Hakuajat ja -tavat...4 Kielitaitovaatimukset...4 Henkilökohtaistaminen...4 Henkilökohtaistaminen aloitetaan hakeutumisvaiheessa...4 Tutkinnon suorittaminen...4 Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta...5 Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aikana...5 Opiskeluun soveltumattomuus...5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa...6 Tutkinnon perusteet...6 Arviointiasteikko...6 Arvioinnin oikaisu...6 Arviointi tutkintoon valmistavassa koulutuksessa...6 Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut...6 Maksut tutkinnon suorittamisen tai valmistavan koulutuksen aikana...7 Ruokailu...7 Opiskelutodistukset...7 Opiskelijatodistus...7 Opintorekisterisote...8 Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortti...8 Aikuisena opiskelu on monimuotoista...8 Työssä oppiminen...8 Aikuisopiskelijan vakuutusturva...9 Opintojen joustava suorittaminen ja tilapäinen keskeytyminen...9 Palautteet...9 Kansainvälisyys...10 Opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen...10 Tietoverkko, opiskelijan oma sähköposti ja Wilma liittymä...10 Opiskelijapalvelut...11 Opinto-ohjaus...11 Kuraattori ja palveluohjaaja...12 Opintosihteerit...13 Opiskelijaterveydenhuolto...14 Asuminen opiskeluaikana...14 Tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen...15 Usein kysyttyä aikuiskoulutuksesta...15 Lisätietoja

3 Elinikäinen oppiminen Ammatillinen aikuisopiskelu on monipuolista, useimmiten käytännönläheistä tekemällä oppimista, jossa voit hyödyntää aikaisempaa osaamistasi, työkokemustasi sekä opiskelua muuallakin kuin oppilaitoksessa. Aikuisopiskelu on vuorovaikutteista, keskustelevaa sekä yhteistyötä toisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelu sujuu parhaiten, jos on oma-aloitteinen ja aktiivinen tietojen ja taitojen hankkija. Aikuisopiskelu voi olla tutkinnon suorittamista, tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistumista tai muuta pitkä- tai lyhytkestoista koulutusta. Tavoitteena tutkinto Näyttötutkinnot ovat joustava tapa hankkia todistus ammatillisesta osaamisesta. Opintojen sisältö ja opiskelutavat suunnitellaan vastaamaan sinun omia tarpeitasi. Lähtökohtana ovat aina valtakunnalliset tutkinnon perusteet. Se, mitä ja miten opiskelet, sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa joko hakeutumisvaiheessa tai opintojen edetessä. Tärkeintä opintojen alussa ovat omat tavoitteesi ja oppimistarpeesi. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa voi valita yli 50 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta. Kaikkiaan Suomessa on lähes 400 ammatillista tutkintoa. Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa myös niitä tutkintoja tai tutkinnon osia, joihin valmistavaa koulutusta ei järjestetä SAMIssa. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa oppisopimustoimistosta. Ammatilliset perustutkinnot Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon perusosaaminen. Perustutkinnon nimellislaajuus on 120 ov, mutta aikuisilla valmistavaa koulutusta on yleensä huomattavasti vähemmän. Ammattitutkinnot Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnosta pystyy todennäköisesti suoriutumaan henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot, täydentäviä opintoja ja noin 3 vuoden työkokemus. Erikoisammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnosta pystyy todennäköisesti suoriutumaan henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot, täydentäviä opintoja sekä noin viiden vuoden työkokemus. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinopalvelujen rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Tietoa TE-palvelujen koulutuksista löydät parhaiten osoitteesta Jatko-opintokelpoisuus Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat kelpoisuuden hakea korkeakoulututkintoihin johtaviin opintoihin. 3

4 Ammatillinen perustutkinto, jonka laajuus on alle 120 ov antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. Hakeutuminen koulutuksiin Tutkintoon tai osatutkintoon valmistaviin koulutuksiin haetaan osoitteessa Ammatillisiin lisäkoulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuskalenterin kautta tai ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjän edustajiin. Työvoimakoulutuksiin haetaan TE-palvelujen kautta. Hakuajat ja -tavat Hakuajat ja -tavat aikuiskoulutuksiin vaihtelevat. Osaan koulutuksista voi hakea joustavasti milloin vain, osassa on tietyt hakuajat. Haku- tai ilmoittautumisohjeet löytyvät nettisivuiltamme (www.samiedu.fi). Kielitaitovaatimukset Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan suomen kielellä, joten niihin valituilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa. Riittävän kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi Yleisen kielitutkinnon keskitason kokeen suorittamista arvosanalla 3 tai vastaavia taitoja. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen aloitetaan hakeutumisvaiheessa Hakeutumisvaiheessa hakija ja koulutuksen järjestäjän edustaja keskustelevat kyseisen tutkinnon soveltuvuudesta hakijalle, ja tarvittaessa muutetaan tavoitetta, mikäli jokin muu tutkinto tai koulutus olisi hakijalle parempi. Hakeutumisvaiheessa tai opintojen alussa selvitetään hakijan osaaminen verrattuna suoritettavaan tutkintoon ja tehdään alustava suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Suunnitelmassa otetaan huomioon hakijan elämäntilanne ja muut opiskeluun vaikuttavat tekijät. Lisäksi selvitetään mahdollisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvän tuen tarvetta. Selvitysten jälkeen hakija ohjataan joko suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen ja/tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Johtopäätökset kirjataan tutkinnon suorittajan henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Tutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto muodostuu tutkinnon osista ja tutkinnon osia voi valita myös toisista tutkinnoista. Tutkintoa suoritettaessa sinut perehdytetään tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä ammattitaidon osoittamistapoihin. Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Ammattitaito voidaan todentaa tutkinto- tai osatutkintotodistuksilla, erilaisilla työtodistuksilla, kurssitodistuksilla sekä osaamistesteillä esim. Suoraan tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi esitetään se osoitettu osaaminen, josta tutkinnon suorittajalla on luotettavat selvitykset tai tutkinnon suorittaja on jo ammatillisessa peruskoulutuksessa tai näyttötutkintona 4

5 osoittanut ammattitaitonsa. Tutkinnon suorittajan osoitetun osaamisen tunnistamisen tekee tutkinnon osittain työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan edustaja ja he ehdottavat arviointiesityksensä tutkintotoimikunnalle suoraan tunnustettavaksi. Jos tutkinnon suorittajalla on riittävä osaaminen (esim. työkokemus), ohjataan hänet tutkintotilaisuuteen. Tutkintotilaisuudet toteutetaan pääosin aidossa työelämässä. Tutkintotilaisuuksien ajankohdat sovitaan aina erikseen. Tutkintotilaisuuksien suunnittelussa huomioidaan tutkinnon suorittajan ja työpaikan toiveet, kun päätetään ajankohta, kesto, suoritusympäristö, ammattitaidon osoittamistapa sekä tarvittava ohjaus ja erityinen tuki. Tutkintotilaisuuksien määrä, muoto ja ajankohta vaihtelevat tutkinnoittain. Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta Näyttötutkinto tai tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös ilman koulutukseen osallistumista. Tällöin näyttötutkinnon suorittaja saa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen tutkinnonsuoritussuunnitelman laatimiseen ja sen toteutukseen. Tutkinnon järjestäjä pyrkii erilaisin kartoituksin ja haastatteluin varmistamaan tutkinnon suorittajan osaamisen tason ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista. Hänet perehdytetään myös työpaikan työturvallisuusohjeisiin, näyttöympäristöön ja kalustoon. Ilman valmistavaa koulutusta ammatti- ja erikoisammattitutkintoon osallistuvilta henkilöiltä tutkinnon järjestäjä perii maksun tutkinnon järjestämisestä. Jos henkilö suorittaa ammatillisen perustutkinnon, silloin häneltä ei peritä tutkintomaksua (58 ) lukuun ottamatta muita tutkinnon suorittamiseen liittyviä maksuja. Valmistavassa koulutuksessa on erisuuruisia opiskeluun liittyviä kustannuksia, esim. työvaatetus, opiskelumateriaali ja erilaiset pätevyyskorttien lunastusmaksut. Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aikana Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkintovaatimuksia tarkastelemalla mahdollisimman kattavasti, millaista ammattitaitoa tutkinnon suorittaja vielä tarvitsee. Tarvittavan ammattitaidon voi hankkia omalla työpaikalla työssä oppimalla, itseopiskeluna tai osallistumalla näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen. Osaamisen edistymistä verrataan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Opiskelija voi päivittää ja muuttaa henkilökohtaista suunnitelmaansa ja sopia muutoksista opettajan, työpaikkaohjaajan ja muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa. Valmistavassa koulutuksessa oppiminen arvioidaan numeerisesti asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2, kiitettävä 3. Opiskeluun soveltumattomuus Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä (L951/2011 ja L 952/2011). Lakien tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. 5

6 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa Tutkinnon perusteet Tutkinnon suorittajan tulee tutustua ammattitaidon arvioinnin perusteisiin. Ne määritellään näyttötutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimuksina. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen kotisivuilla Tutkinnon osien tutkintosuorituksen arviointi tehdään kolmikantaisesti eli työnantajan, työntekijän ja opetuksen edustajat arvioivat osaamista. Tutkinnon suorittajaa kuullaan ennen arviointiesitystä. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Virallisesti osaamisen tunnustaa tutkintotoimikunta myöntämällä tutkintotodistuksen. Arviointiasteikko Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan asteikolla K3, H2, T1 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot asteikolla hyväksytty - hylätty. Arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua ao. tutkintotoimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tutkintotoimikunnalta tiedon arvioinnista. Tutkintotoimikunta voi velvoittaa tekemään uuden arvioinnin. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat tehdä uuden arvioinnin ilman oikaisumenettelyä. Arviointi tutkintoon valmistavassa koulutuksessa Oppimista arvioidaan tutkintoon valmistavan koulutuksen ja siihen liittyvän työssä oppimisen aikana. Opiskelija saa osallistumistodistuksen myös näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja siihen liittyvästä työssä oppimisesta. Arviointiasteikko valmistavassa koulutuksessa on T1: tyydyttävä 1 H2: hyvä 2 K3: kiitettävä 3 Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut Aikuisopiskelija voi hakea tukea päätoimisiin opintoihinsa eri lähteistä. Päätoiminen opiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelusuorituksia kertyy ajallisesti vähintään 3 opintoviikkoa kuukaudessa tai 25 tuntia viikossa. Opintojen rahoitus on syytä selvittää aina ennen opintojen aloittamista. Kelan opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Lisätietoja Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työssä oleville, jotka jäävät opintovapaalle. Työnantajalle on tehtävä anomus opintovapaalle jäämisestä vähintään 45 vuorokautta ennen opintojen alkua. Lisätietoja tuen ehdoista TE-palvelujen palvelut tarjoavat koulutusta tai rahallista tukea työttömille tai työttömyysuhan alla oleville koulutukseen hakijoille. Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun edellytyksenä on, että henkilö on täyttänyt 25 vuotta. Oikeus opiskella työttömyysetuudella on haettava ennen opintojen alkua. Lisätietoja 6

7 Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja työnantaja saa palkkatukea opiskelija palkkaamiseen. Oppilaitos huolehtii tietopuolisista opinnoista ja työpaikkaohjaaja työn opettamisesta. Lisätietoja oppilaitoksesta koulutussuunnittelijoilta. Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden työssä jaksamista, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vapaan aikana maksetaan vuorottelukorvausta, joka on % työttömyyskorvauksesta. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on TE-palvelujen asiakkaana työttömänä työnhakijana. Lisätietoja työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä tai TEpalveluista. Näyttötutkinnon suorittaneet voivat hakea tietyin ehdoin Koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä. Lisätietoja Maksut tutkinnon suorittamisen tai valmistavan koulutuksen aikana Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta. Osallistujille voi kuitenkin tulla esimerkiksi materiaali-, vaate- tai opintoretkimaksuja. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen kustannukset riippuvat koulutuksen rahoitusmuodosta ja opiskeltavasta tutkinnosta. Koulutusten hinnat löytyvät oppilaitoksen kotisivuilta ja aikuiskoulutusesitteistä. Mikäli tutkinnon suorittaja osallistuu tutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta, tutkintotilaisuuksista peritään tilaisuuksien aiheuttamat kustannukset, niistäkin lisätietoja Koulutuskalenterista ja esitteistä. Näyttötutkinnon suorittamisesta välitetään Opetushallitukselle 58 euron tutkintomaksu. Erilaiset pätevyyskortit ovat maksullisia, esimerkiksi tulityökortti, työturvallisuuskortti, tieturvakortti, EA-kortit, hygieniapassi. Ne sinun kannattaa lunastaa aina kunkin kortin suoritettuasi. Ruokailu Ammatillisen perustutkinnon suorittajilla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan opiskelupäivinä (koskee päiväopiskelijoita, mutta ei TE-palvelujen koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa olevia). Mikäli sinulla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan. Jos olet muu kuin ammatilliseen perustutkintoon opiskeleva, voit ruokailla edullisesti oppilaitoksessa. Tarvittaessa sovi erityisruokavaliostasi opiskelijaruokailun henkilökunnan kanssa. Opiskelutodistukset Opiskelijatodistus Kun sinut on valittu päätoimiseksi opiskelijaksi, voit saada opiskelijatodistuksen oman alasi opintosihteeriltä. Tätä todistusta voi tarvita esimerkiksi lasten päivähoitopaikkaan tai opintojen rahoittajaviranomaiselle. Se riittää myös paikallisliikenteen opiskelijalipun saamiseksi. 7

8 Opintorekisterisote Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suorituksista saat opintorekisteriotteen opintosihteeriltä. Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortti Matkahuollon ja VR:n yhteisellä opiskelijakortilla saa alennuksen sekä juna- että bussiliikenteessä. Etu koskee suomalaisia tai Suomessa opiskelevia, joiden opinnot ovat päätoimisia ja kestävät vähintään 8 kk. Korttia varten tarvitaan yksi passikuva ja Matkahuollon ja VR:n yhteinen opiskelijatodistus, johon tulee myös opintosihteerin allekirjoittama varmennus ja leima. Opiskelijakorttiin pitää joka vuosi hankkia uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Tarra on maksullinen. Etu ei koske oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa olevia, eikä opiskelijaa, joka saa päivärahaa tai palkkaa. Lisätietoja Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortin hankkimisesta ja opiskelija-alennuksesta Aikuisena opiskelu on monimuotoista Aikuisopiskelu on useimmiten yhdistelmä erilaisia opiskelutapoja: lähiopiskelu oppilaitoksessa, opiskelu työpaikalla, itsenäinen työskentely, verkko-opintoja, projekteja, oppimistehtäviä tai toimeksiantoja. Työssä oppiminen Työssä oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osa näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta toteutetaan työpaikoilla lähes kaikissa koulutuksissa. Työssäoppimisjaksojen pituudet vaihtelevat ja niitä voi olla useampia koulutuksen aikana. Jaksoilla noudatetaan työpaikan työaikoja ja työsuojelumääräyksiä. Opiskelija, työpaikan edustaja (työssä oppimisen ohjaaja) ja opettaja laativat yhdessä suunnitelman, jossa sovitaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteista, arvioinnista sekä oppimis- ja kehittämistehtävistä. Suunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan omat osaamis- ja kehittymistarpeet sekä paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet työllistyä. Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan itse, mutta tarvittaessa opettaja avustaa. Työssäoppimisjakson tarkoitus on totuttaa opiskelija ammattityöhön todellisessa työympäristössä. Opiskelijan toivotaan tutustuvan yrityksen toimintaan, henkilökuntaan, organisaatioon ja ennen kaikkea oppivan oman alansa töiden tekemistä. Opettaja käy työssäoppimispaikalla opastamassa opiskelijaa sekä hoitamassa työssä oppimiseen kuuluvia asioita. Työssä oppimisesta tehdään kirjallinen työssäoppimissopimus. Opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolosta tai sairastumisesta heti opettajalle ja työpaikkaohjaajalle sekä toimittaa opettajalle todistus sairauslomasta. Sairauslomatodistus esitetään myös työpaikkaohjaajalle. Työnantajan edustaja järjestää opiskelijalle ammattialaa vastaavaa työtä sekä valvoo ja ohjaa opiskelijan toimintaa ja vastaa työturvallisuudesta. Työpaikalta nimetään työnantajan edustaja, työpaikkaohjaaja, valvomaan ja vastaamaan tavoitteiden mukaisesta työssä oppimisesta. Työnantajan ei tarvitse maksaa opiskelijalle palkkaa eikä korvausta työssäoppimisajalta. 8

9 Aikuisopiskelijan vakuutusturva Lakisääteinen vakuutus kattaa työssäoppimisjakson aikana sattuneet tapaturmat. Jos opiskelija saa palkkaa työssäoppimispaikastaan, kuuluu hän ko. yrityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Opiskelijan tulee tehdä ensi tilassa ilmoitus tapaturmasta opettajalle ja työpaikkaohjaajalle sekä toimittaa opettajalle todistus sairauslomasta. Sairauslomatodistus esitetään myös työpaikkaohjaajalle. Vakuutus kattaa opiskelijan toiminnasta aiheutuvan äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon, jonka kohteena on työpaikan oma tai sen hallussa oleva muu omaisuus. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus on toissijainen eli työssäoppimispaikan vakuutusturva tarkastetaan ensin. Opiskelijan on noudatettava työpaikalla huolellisuutta, sillä vakuutukset eivät korvaa huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja. Vakuutukset eivät myöskään korvaa vahinkoja, mikäli opiskelija on ollut päihteiden vaikutuksen alainen. Työvoimakoulutuksessa olevien opiskelijoiden lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat koulutuksen aikana ja koulumatkalla tapaturmavakuutuslain mukaan. Vakuutusasioissa ota yhteyttä opintosihteeriin. Opintojen joustava suorittaminen ja tilapäinen keskeytyminen Jos elämäntilanteessasi on vaihe, jossa valmistavaa koulutusta et voi jatkaa suunnitellusti, ota välittömästi yhteyttä omaan opettajaasi tai opinto-ohjaajaan. Tutkinto on mahdollista suorittaa joustavasti esim. toisella paikkakunnalla, uuden työn ohella tai muutoin erilaisin järjestelyin. Mikäli joudut keskeyttämään opintosi tilapäisesti, esimerkiksi sairauden takia, voit jatkaa niitä myöhemmin. Palautteet Keräämme ja otamme mielellämme vastaan palautetta kaikkiin koulutuksiimme osallistuvilta. Palautteiden keräämisessä käytetään välineenä myös valtakunnallisia AIPAL ja OPAL -verkkopalautejärjestelmiä. Antamalla palautetta autat kehittämään ammatillisen koulutuksen sisältöjä ja muotoja. Tutkinnon suorittamisen aikana vastuuopettajasi huolehtii palautteiden keräämisestä, mutta voit olla häneen yhteydessä aina, kun sinulla on jotakin kysyttävää. AIPAL - järjestelmän avulla kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Palautetta AIPAL-järjestelmällä antavat kaikki näyttötutkintojen suorittajat lukuun ottamatta työvoimapoliittisella rahoituksella kouluttautuvia, jotka antavat palautteen työhallinnon OPAL-järjestelmän kautta. AIPALjärjestelmän ylläpitäjä on Opetushallitus. OPAL on työ- ja elinkeinohallinnon ylläpitämä järjestelmä, jolla kerätään palautetta kaikilta työvoimakoulutuksessa olleilta. Koulutuksen aikana kerätään välipalaute ja päättöpalaute. 9

10 Kansainvälisyys Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolla on hyvät yhteydet ulkomaisiin oppilaitokseen ja niiden kautta myös työpaikkoihin useissa Euroopan maissa. Vuosittain myönnetään kymmeniä apurahoja työssä oppimisjakson matkoja ja asumiskustannuksia varten. Hakuaika on syyslukukauden alussa. Lisätietoja kohteista, hakumenettelystä ja ohjauksesta saat kv-vastuuhenkilöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme. Voit myös itse etsiä itsellesi sopivia työpaikkoja ulkomailta. Tutkintotilaisuuksien järjestäminen ulkomailla ei vielä onnistu, mutta ulkomailla voit kartuttaa kielitaidon lisäksi monenlaista työssä tarvittavaa osaamista. Opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen Aikuisopiskelijana sinun on huolehdittava monenlaisista yksityisasioista. Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus vaativatkin hyvät suunnitelmat myös erilaisia elämäntilanteita varten. Lomista tai poissaoloista kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen vastuuopettajasi kanssa. Äkillisestä poissaolosta on syytä ilmoittaa vastuuopettajallesi välittömästi yhteisesti sovitulla tavalla sekä työssäoppimisjakson aikana työpaikalle. Lomista, poissaoloista, opiskelun toistuvasta laiminlyönnistä, valmistavan koulutuksen keskeyttämisestä tai opiskelijan eroamisesta on erilaiset säännöt ja määräykset riippuen siitä, onko opiskelija esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai päätoiminen opiskelija tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Käytännöt on syytä selvittää vastuukouluttajasi kanssa. Tietoverkko, opiskelijan oma sähköposti ja Wilma liittymä SAMIn Pohjolankadun tiloissa tietokeskuksen tilat ovat SAMIn kaikkien opiskelijoiden käytettävissä omaehtoiseen opiskeluun koulupäivinä maanantaista torstaihin klo Tietokeskuksessa on kannettavat tietokoneet ja langaton verkkoyhteys. Lisäksi käytössä on opiskelijatietokoneita eri puolella SAMIa vastaavaan tarkoitukseen, kuten Artemian kirjastossa sekä Humanian taukotilassa. Jokainen opiskelija saa Moodle-oppimisympäristön ja Wilman tunnukset. Wilman kautta opiskelija voi ottaa yhteyttä opetushenkilöstöön. Sen kautta seurataan myös opintojen edistymistä. Tietokeskuksessa opastajana toimii toimistosihteeri Päivi Timonen p. (015) Opiskelijan oma sähköposti löytyy osoitteesta Ryhmänohjaaja hankkii tietohallinnosta sähköpostiosoitteen ja tiedot Wilma-tunnusta varten jokaiselle opiskelijalle. Ohje opiskelijalle sähköpostiosoitteen käytöstä: mene valitse vasemmasta reunasta samis.fi sähköposti linkki kirjoita käyttäjätunnus (sama kuin verkossa) salasana on ensimmäisellä kerralla sama kuin käyttäjätunnus, sen jälkeen vaihda salasana käytä samis.fi sähköpostia kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. 10

11 Opiskelijapalvelut Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen tavoitteena on tutkinnon suorittajan ja opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen sekä tutkinnon suorittamisen ja oppimisen tukeminen. Henkilökohtaistamisen avulla opiskelija ottaa opiskelunsa omaan hallintaansa tekemällä valintoja, joiden avulla hän arvioi pidemmällä aikavälillä hyötyvänsä opiskeluista. Opiskelun tavoitteiden asettaminen ei ole yksinäistä pohdintaa, vaan sitä tehdään yhteistyössä opintoohjaajien, opettajien, opiskelutovereiden, työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjauksen toimintamuotoja ovat henkilö- ja ryhmäkohtaiset keskustelut, opintososiaalinen neuvonta, oppimisvalmiuksiin ja vaikeuksiin liittyvä tukitoiminta sekä jatko-opintojen suunnittelu sekä työllistymiseen liittyvä tiedotus, neuvonta ja ohjaus. Opinto-ohjaajat: Ulla Nokelainen Koordinoiva opinto-ohjaaja tekniikan ja liikenteen ala (nuoret) Silja Loikkanen kulttuuriala (nuoret) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (nuoret) Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala Pirjo Nokelainen luonnonvara- ja ympäristöala kulttuuriala (aikuiskoulutus) luonnontieteiden ala (aikuiskoulutus) tekniikan ja liikenteen ala (aikuiskoulutus) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (aikuiskoulutus) Timo Kemppainen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Riitta Poikala Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (aikuiskoulutus) 11

12 Kuraattori ja palveluohjaaja Opiskelija saa ohjausta, neuvontaa ja tukea koulukuraattorilta ja palveluohjaajalta, kun opiskelija etsii vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja omaan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseensa esim. opintojen rahoitus, taloudellinen tilanne, asuminen, koulumatkat sekä muut opintoihin liittyvät asiat ovat epäselviä ja vaikeita. Koulukuraattori ja palveluohjaaja tekevät yhteistyötä opetushenkilöstön ja oppilaitoksen ulkopuolisen verkoston kanssa. Tämä yhteistyö edistää opiskelijan suoriutumista opinnoistaan. Lisäksi koulukuraattori konsultoi tarvittaessa kaikilla kampuksilla mm. koulukiusaamisasioissa. Koulukuraattori: Katri Silvennoinen Opiskelijahuollon koordinoija tekniikan ja liikenteen ala (ei autoalan eikä logistiikan perustutkinnot) Palveluohjaajat Sari Härkönen autoalan sekä logistiikan perustutkinnot maahanmuuttajaryhmät Sari Nyrhinen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala Riitta Turtiainen kulttuuriala luonnonvara- ja ympäristöala yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnonala 12

13 Opintosihteerit Opintosihteerit palvelevat opintotoimistoissa. Sieltä opiskelija saa opiskeluun liittyvää tietoa ja materiaalia, esim. opiskelutodistuksia, hakulomakkeita, anomuksia koulumatkatukea varten ym. Humania, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Anne Happonen Heli Inkinen Airi Taskinen (aikuisopiskelijat) Paviljonki, matkailu-, ravitsemis- ja talousala luonnonvara- ja ympäristöala: kalatalouden perustutkinto Mari Korhonen kulttuuriala Satu Ukkonen tekniikan ja liikenteen ala luonnonvara- ja ympäristöala Kristiina Wright (nuoret) Taru Pulkkinen (aikuiset) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala Riitta Ahonen Info, 4 Päivi Timonen (015)

14 Opiskelijaterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon SAMIssa järjestää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOSTERI. Lisätietoja opiskelijaterveydenhuollon palveluista antavat terveydenhoitajat. Terveydenhoitajat Satu Jakonen Sinikka Tolvanen Humania (tiistai ja torstai) Asuminen opiskeluaikana Opiskelija voi hakea vuokra-asuntoa Savonlinnan opiskelija-asunnoilta eli SAO:lta tai vapailta markkinoilta. Savonlinnan opiskelija-asuntojen (SAO Oy:n) vuokra-asuntoja on monessa kohteessa eri puolilla kaupunkia. Maksullisiin asuntoihin voi saada opintotuen asumislisää. Lisätietoja saa asuntolanhoitajalta tai SAO:n toimistosta, Puistokatu 13, Savonlinna, puh. (015) tai 14

15 Tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen Aikuisopiskelijalla voi olla pitkä aika edellisistä opinnoista tai aiemmin tunnistamattomia lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia. Kaikki mahdolliset opiskeluun tai oppimiseen liittyvät seikat kannattaa tuoda esille jo hakeutumisvaiheessa, jolloin oppilaitoksen on mahdollista tarjota tukea opiskeluun tai tutkinnon suorittamiseen. Tarvittaessa laaditaan tukisuunnitelma, mikä liitetään henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Näyttötutkinnon tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat. Tavoitteita ei voida alentaa eli mukauttaa. Erilaisilla oppijoilla, maahanmuuttajilla sekä muiden kieli- ja kulttuuriryhmien tutkinnon suorittajilla tutkintotilaisuudessa voidaan tutkinnon perusteiden rajoissa antaa lisäaikaa tutkintotilaisuuden perehtymiseen, tutkintosuoritusten suunnitteluun ja mahdollisiin kirjallisiin osuuksiin. Käytännön tehtävät on suoritettava näyttötutkinnon perusteissa määrätyllä normaalilla työtehtävien vaatimalla joutuisuudella. Usein kysyttyä aikuiskoulutuksesta Mitä aikuiskoulutusta SAMIssa on tarjolla? Miten haetaan? Aikuiskoulutuksen koulutustarjonta löytyy oppilaitoksen kotisivulta, Kotisivuilta löytyy myös hakuohjeet. Näyttötutkintoina voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä myös tutkinnon osia. Kotisivuilta löytyvät myös ammatilliset lisä-, täydennys- ja lyhytkestoiset koulutukset. Millaista on näyttötutkintoon valmistava koulutus? Valmistava koulutus voidaan toteuttaa lähi-, etä-, verkko- monimuoto-opiskeluna, työssä oppimisena tai oppisopimuksella. Opiskella voi joko päätoimisesti tai työn ohella. Valmistavassa koulutuksessa tarkoitus on hankkia tarvittava ammattitaito ja suorittaa näyttötutkinto tai tutkinnon osia. Valmistavan koulutuksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon aikaisempaa osaamista jo on, opiskelumuodosta, elämäntilanteesta tai opintojen rahoituksesta. Esimerkiksi perustutkinnon suorittaminen voi kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Mitä tarkoittaa näyttötutkinto? Näyttötutkinto on tarkoitettu aikuisille (ei yläikärajaa) ja se on tutkinnon suoritusmuoto, jossa ammattitaito osoitetaan työpaikoilla oikeissa työtehtävissä. Voiko työttömänä opiskella? Jos olet työtön, sinun tulee olla työttömänä työnhakijana tai työttömyysuhan alainen ja iältäsi vähintään 25- vuotias. Opiskelun tulee olla päätoimista. Opiskelun tukemisesta on sovittava ennen opiskelun aloittamista TE-palvelujen kanssa, jonka jälkeen voi saada opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Mikä on aikuiskoulutustuki? Aikuiskoulutustukea voi hakea Koulutusrahastosta, Aikuiskoulutustukea saadakseen henkilöllä tulee olla vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa ja hänen on pitänyt olla nykyisessä työssään vähintään vuoden. Opiskelun tulee olla päätoimista ja omaehtoista. Opiskeluajaksi haetaan työnantajalta palkatonta opintovapaata. 15

16 Miten voi opiskella oppisopimuksella? Oppisopimuksella opiskelu edellyttää, että henkilöllä on työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Oppisopimustyöpaikan hankkii tutkinnon suorittaja itse. Millainen pohjakoulutus vaaditaan? Perustutkintoon ei ole pohjakoulutusvaatimusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin edellytetään alan perustutkinto tai vastaavia tietoja ja taitoja sekä alan työkokemusta. Mitä hyötyä tutkinnosta on? Tutkinnolla on aina merkitystä. Uutta työtä hakiessa tutkintotodistuksen esittäminen on lähes välttämätöntä. Todistuksella voit todentaa pätevyytesi hoitamaan kyseistä työtehtävää. Tutkintotodistus (perus- ammatti- tai erikoisammattitutkinto) antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden esim. ammattikorkeakouluun. Jotkut ammattija erikoisammattitutkinnot oikeuttavat parempaan palkkaan. Äidinkieleni ei ole suomi, pääsenkö opiskelemaan? Opetus on suomenkielistä. Kannattaa opiskella ensin hyvä suomen kielen taito; sitä tarvitaan, jotta selviytyy tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Arvioinnin opas (Opetushallitus 2012) Näyttötutkinto-opas (Opetushallitus 2012) Näyttötutkinnot (Opetushallitus) 16

AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO AIKUISTEN opinto-opas 2015 2016 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan... 4 Elinikäinen oppiminen... 4 Tavoitteena tutkinto... 4 Työvoimakoulutus... 5 Jatko-opintokelpoisuus...

Lisätiedot

VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA

VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA Aikuisten opinto-opas 2013-2014 VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan...4 Elinikäinen oppiminen...4 Tavoitteena tutkinto...4 Jatko-opintokelpoisuus...5 Hakeutuminen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Bongaa putoava Ohjaa aikuinen opintielle Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Sinä ohjaajana? Surutyö Ohjauksen tavoite Opiskelun rahoitus? Asiakas voimavarana Aikuisen

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva

Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva Aikuisopiskelijan opinto-opas Tähän kuva Oppaasta löydät tietoa mm. näyttötutkinnoista, opiskelumuodoista ja -tavoista, henkilökohtaistamisesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, ammattitaidon

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot