AIKUISTEN opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISTEN opinto-opas"

Transkriptio

1 AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

2 Sisällysluettelo Elinikäinen oppiminen...3 Tavoitteena tutkinto...3 Työvoimakoulutus...3 Jatko-opintokelpoisuus...3 Hakeutuminen koulutuksiin...4 Hakuajat ja -tavat...4 Kielitaitovaatimukset...4 Henkilökohtaistaminen...4 Henkilökohtaistaminen aloitetaan hakeutumisvaiheessa...4 Tutkinnon suorittaminen...4 Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta...5 Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aikana...5 Opiskeluun soveltumattomuus...5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa...6 Tutkinnon perusteet...6 Arviointiasteikko...6 Arvioinnin oikaisu...6 Arviointi tutkintoon valmistavassa koulutuksessa...6 Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut...6 Maksut tutkinnon suorittamisen tai valmistavan koulutuksen aikana...7 Ruokailu...7 Opiskelutodistukset...7 Opiskelijatodistus...7 Opintorekisterisote...8 Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortti...8 Aikuisena opiskelu on monimuotoista...8 Työssä oppiminen...8 Aikuisopiskelijan vakuutusturva...9 Opintojen joustava suorittaminen ja tilapäinen keskeytyminen...9 Palautteet...9 Kansainvälisyys...10 Opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen...10 Tietoverkko, opiskelijan oma sähköposti ja Wilma liittymä...10 Opiskelijapalvelut...11 Opinto-ohjaus...11 Kuraattori ja palveluohjaaja...12 Opintosihteerit...13 Opiskelijaterveydenhuolto...14 Asuminen opiskeluaikana...14 Tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen...15 Usein kysyttyä aikuiskoulutuksesta...15 Lisätietoja

3 Elinikäinen oppiminen Ammatillinen aikuisopiskelu on monipuolista, useimmiten käytännönläheistä tekemällä oppimista, jossa voit hyödyntää aikaisempaa osaamistasi, työkokemustasi sekä opiskelua muuallakin kuin oppilaitoksessa. Aikuisopiskelu on vuorovaikutteista, keskustelevaa sekä yhteistyötä toisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelu sujuu parhaiten, jos on oma-aloitteinen ja aktiivinen tietojen ja taitojen hankkija. Aikuisopiskelu voi olla tutkinnon suorittamista, tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistumista tai muuta pitkä- tai lyhytkestoista koulutusta. Tavoitteena tutkinto Näyttötutkinnot ovat joustava tapa hankkia todistus ammatillisesta osaamisesta. Opintojen sisältö ja opiskelutavat suunnitellaan vastaamaan sinun omia tarpeitasi. Lähtökohtana ovat aina valtakunnalliset tutkinnon perusteet. Se, mitä ja miten opiskelet, sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa joko hakeutumisvaiheessa tai opintojen edetessä. Tärkeintä opintojen alussa ovat omat tavoitteesi ja oppimistarpeesi. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa voi valita yli 50 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta. Kaikkiaan Suomessa on lähes 400 ammatillista tutkintoa. Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa myös niitä tutkintoja tai tutkinnon osia, joihin valmistavaa koulutusta ei järjestetä SAMIssa. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa oppisopimustoimistosta. Ammatilliset perustutkinnot Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon perusosaaminen. Perustutkinnon nimellislaajuus on 120 ov, mutta aikuisilla valmistavaa koulutusta on yleensä huomattavasti vähemmän. Ammattitutkinnot Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnosta pystyy todennäköisesti suoriutumaan henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot, täydentäviä opintoja ja noin 3 vuoden työkokemus. Erikoisammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnosta pystyy todennäköisesti suoriutumaan henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot, täydentäviä opintoja sekä noin viiden vuoden työkokemus. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinopalvelujen rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Tietoa TE-palvelujen koulutuksista löydät parhaiten osoitteesta Jatko-opintokelpoisuus Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat kelpoisuuden hakea korkeakoulututkintoihin johtaviin opintoihin. 3

4 Ammatillinen perustutkinto, jonka laajuus on alle 120 ov antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. Hakeutuminen koulutuksiin Tutkintoon tai osatutkintoon valmistaviin koulutuksiin haetaan osoitteessa Ammatillisiin lisäkoulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuskalenterin kautta tai ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjän edustajiin. Työvoimakoulutuksiin haetaan TE-palvelujen kautta. Hakuajat ja -tavat Hakuajat ja -tavat aikuiskoulutuksiin vaihtelevat. Osaan koulutuksista voi hakea joustavasti milloin vain, osassa on tietyt hakuajat. Haku- tai ilmoittautumisohjeet löytyvät nettisivuiltamme (www.samiedu.fi). Kielitaitovaatimukset Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan suomen kielellä, joten niihin valituilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa. Riittävän kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi Yleisen kielitutkinnon keskitason kokeen suorittamista arvosanalla 3 tai vastaavia taitoja. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen aloitetaan hakeutumisvaiheessa Hakeutumisvaiheessa hakija ja koulutuksen järjestäjän edustaja keskustelevat kyseisen tutkinnon soveltuvuudesta hakijalle, ja tarvittaessa muutetaan tavoitetta, mikäli jokin muu tutkinto tai koulutus olisi hakijalle parempi. Hakeutumisvaiheessa tai opintojen alussa selvitetään hakijan osaaminen verrattuna suoritettavaan tutkintoon ja tehdään alustava suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Suunnitelmassa otetaan huomioon hakijan elämäntilanne ja muut opiskeluun vaikuttavat tekijät. Lisäksi selvitetään mahdollisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvän tuen tarvetta. Selvitysten jälkeen hakija ohjataan joko suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen ja/tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Johtopäätökset kirjataan tutkinnon suorittajan henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Tutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto muodostuu tutkinnon osista ja tutkinnon osia voi valita myös toisista tutkinnoista. Tutkintoa suoritettaessa sinut perehdytetään tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä ammattitaidon osoittamistapoihin. Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Ammattitaito voidaan todentaa tutkinto- tai osatutkintotodistuksilla, erilaisilla työtodistuksilla, kurssitodistuksilla sekä osaamistesteillä esim. Suoraan tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi esitetään se osoitettu osaaminen, josta tutkinnon suorittajalla on luotettavat selvitykset tai tutkinnon suorittaja on jo ammatillisessa peruskoulutuksessa tai näyttötutkintona 4

5 osoittanut ammattitaitonsa. Tutkinnon suorittajan osoitetun osaamisen tunnistamisen tekee tutkinnon osittain työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan edustaja ja he ehdottavat arviointiesityksensä tutkintotoimikunnalle suoraan tunnustettavaksi. Jos tutkinnon suorittajalla on riittävä osaaminen (esim. työkokemus), ohjataan hänet tutkintotilaisuuteen. Tutkintotilaisuudet toteutetaan pääosin aidossa työelämässä. Tutkintotilaisuuksien ajankohdat sovitaan aina erikseen. Tutkintotilaisuuksien suunnittelussa huomioidaan tutkinnon suorittajan ja työpaikan toiveet, kun päätetään ajankohta, kesto, suoritusympäristö, ammattitaidon osoittamistapa sekä tarvittava ohjaus ja erityinen tuki. Tutkintotilaisuuksien määrä, muoto ja ajankohta vaihtelevat tutkinnoittain. Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta Näyttötutkinto tai tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös ilman koulutukseen osallistumista. Tällöin näyttötutkinnon suorittaja saa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen tutkinnonsuoritussuunnitelman laatimiseen ja sen toteutukseen. Tutkinnon järjestäjä pyrkii erilaisin kartoituksin ja haastatteluin varmistamaan tutkinnon suorittajan osaamisen tason ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista. Hänet perehdytetään myös työpaikan työturvallisuusohjeisiin, näyttöympäristöön ja kalustoon. Ilman valmistavaa koulutusta ammatti- ja erikoisammattitutkintoon osallistuvilta henkilöiltä tutkinnon järjestäjä perii maksun tutkinnon järjestämisestä. Jos henkilö suorittaa ammatillisen perustutkinnon, silloin häneltä ei peritä tutkintomaksua (58 ) lukuun ottamatta muita tutkinnon suorittamiseen liittyviä maksuja. Valmistavassa koulutuksessa on erisuuruisia opiskeluun liittyviä kustannuksia, esim. työvaatetus, opiskelumateriaali ja erilaiset pätevyyskorttien lunastusmaksut. Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aikana Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkintovaatimuksia tarkastelemalla mahdollisimman kattavasti, millaista ammattitaitoa tutkinnon suorittaja vielä tarvitsee. Tarvittavan ammattitaidon voi hankkia omalla työpaikalla työssä oppimalla, itseopiskeluna tai osallistumalla näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen. Osaamisen edistymistä verrataan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Opiskelija voi päivittää ja muuttaa henkilökohtaista suunnitelmaansa ja sopia muutoksista opettajan, työpaikkaohjaajan ja muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa. Valmistavassa koulutuksessa oppiminen arvioidaan numeerisesti asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2, kiitettävä 3. Opiskeluun soveltumattomuus Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä (L951/2011 ja L 952/2011). Lakien tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. 5

6 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa Tutkinnon perusteet Tutkinnon suorittajan tulee tutustua ammattitaidon arvioinnin perusteisiin. Ne määritellään näyttötutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimuksina. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen kotisivuilla Tutkinnon osien tutkintosuorituksen arviointi tehdään kolmikantaisesti eli työnantajan, työntekijän ja opetuksen edustajat arvioivat osaamista. Tutkinnon suorittajaa kuullaan ennen arviointiesitystä. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Virallisesti osaamisen tunnustaa tutkintotoimikunta myöntämällä tutkintotodistuksen. Arviointiasteikko Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan asteikolla K3, H2, T1 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot asteikolla hyväksytty - hylätty. Arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua ao. tutkintotoimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tutkintotoimikunnalta tiedon arvioinnista. Tutkintotoimikunta voi velvoittaa tekemään uuden arvioinnin. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat tehdä uuden arvioinnin ilman oikaisumenettelyä. Arviointi tutkintoon valmistavassa koulutuksessa Oppimista arvioidaan tutkintoon valmistavan koulutuksen ja siihen liittyvän työssä oppimisen aikana. Opiskelija saa osallistumistodistuksen myös näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja siihen liittyvästä työssä oppimisesta. Arviointiasteikko valmistavassa koulutuksessa on T1: tyydyttävä 1 H2: hyvä 2 K3: kiitettävä 3 Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut Aikuisopiskelija voi hakea tukea päätoimisiin opintoihinsa eri lähteistä. Päätoiminen opiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelusuorituksia kertyy ajallisesti vähintään 3 opintoviikkoa kuukaudessa tai 25 tuntia viikossa. Opintojen rahoitus on syytä selvittää aina ennen opintojen aloittamista. Kelan opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Lisätietoja Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työssä oleville, jotka jäävät opintovapaalle. Työnantajalle on tehtävä anomus opintovapaalle jäämisestä vähintään 45 vuorokautta ennen opintojen alkua. Lisätietoja tuen ehdoista TE-palvelujen palvelut tarjoavat koulutusta tai rahallista tukea työttömille tai työttömyysuhan alla oleville koulutukseen hakijoille. Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun edellytyksenä on, että henkilö on täyttänyt 25 vuotta. Oikeus opiskella työttömyysetuudella on haettava ennen opintojen alkua. Lisätietoja 6

7 Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja työnantaja saa palkkatukea opiskelija palkkaamiseen. Oppilaitos huolehtii tietopuolisista opinnoista ja työpaikkaohjaaja työn opettamisesta. Lisätietoja oppilaitoksesta koulutussuunnittelijoilta. Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden työssä jaksamista, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vapaan aikana maksetaan vuorottelukorvausta, joka on % työttömyyskorvauksesta. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on TE-palvelujen asiakkaana työttömänä työnhakijana. Lisätietoja työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä tai TEpalveluista. Näyttötutkinnon suorittaneet voivat hakea tietyin ehdoin Koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä. Lisätietoja Maksut tutkinnon suorittamisen tai valmistavan koulutuksen aikana Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta. Osallistujille voi kuitenkin tulla esimerkiksi materiaali-, vaate- tai opintoretkimaksuja. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen kustannukset riippuvat koulutuksen rahoitusmuodosta ja opiskeltavasta tutkinnosta. Koulutusten hinnat löytyvät oppilaitoksen kotisivuilta ja aikuiskoulutusesitteistä. Mikäli tutkinnon suorittaja osallistuu tutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta, tutkintotilaisuuksista peritään tilaisuuksien aiheuttamat kustannukset, niistäkin lisätietoja Koulutuskalenterista ja esitteistä. Näyttötutkinnon suorittamisesta välitetään Opetushallitukselle 58 euron tutkintomaksu. Erilaiset pätevyyskortit ovat maksullisia, esimerkiksi tulityökortti, työturvallisuuskortti, tieturvakortti, EA-kortit, hygieniapassi. Ne sinun kannattaa lunastaa aina kunkin kortin suoritettuasi. Ruokailu Ammatillisen perustutkinnon suorittajilla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan opiskelupäivinä (koskee päiväopiskelijoita, mutta ei TE-palvelujen koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa olevia). Mikäli sinulla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan. Jos olet muu kuin ammatilliseen perustutkintoon opiskeleva, voit ruokailla edullisesti oppilaitoksessa. Tarvittaessa sovi erityisruokavaliostasi opiskelijaruokailun henkilökunnan kanssa. Opiskelutodistukset Opiskelijatodistus Kun sinut on valittu päätoimiseksi opiskelijaksi, voit saada opiskelijatodistuksen oman alasi opintosihteeriltä. Tätä todistusta voi tarvita esimerkiksi lasten päivähoitopaikkaan tai opintojen rahoittajaviranomaiselle. Se riittää myös paikallisliikenteen opiskelijalipun saamiseksi. 7

8 Opintorekisterisote Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suorituksista saat opintorekisteriotteen opintosihteeriltä. Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortti Matkahuollon ja VR:n yhteisellä opiskelijakortilla saa alennuksen sekä juna- että bussiliikenteessä. Etu koskee suomalaisia tai Suomessa opiskelevia, joiden opinnot ovat päätoimisia ja kestävät vähintään 8 kk. Korttia varten tarvitaan yksi passikuva ja Matkahuollon ja VR:n yhteinen opiskelijatodistus, johon tulee myös opintosihteerin allekirjoittama varmennus ja leima. Opiskelijakorttiin pitää joka vuosi hankkia uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Tarra on maksullinen. Etu ei koske oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa olevia, eikä opiskelijaa, joka saa päivärahaa tai palkkaa. Lisätietoja Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortin hankkimisesta ja opiskelija-alennuksesta Aikuisena opiskelu on monimuotoista Aikuisopiskelu on useimmiten yhdistelmä erilaisia opiskelutapoja: lähiopiskelu oppilaitoksessa, opiskelu työpaikalla, itsenäinen työskentely, verkko-opintoja, projekteja, oppimistehtäviä tai toimeksiantoja. Työssä oppiminen Työssä oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osa näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta toteutetaan työpaikoilla lähes kaikissa koulutuksissa. Työssäoppimisjaksojen pituudet vaihtelevat ja niitä voi olla useampia koulutuksen aikana. Jaksoilla noudatetaan työpaikan työaikoja ja työsuojelumääräyksiä. Opiskelija, työpaikan edustaja (työssä oppimisen ohjaaja) ja opettaja laativat yhdessä suunnitelman, jossa sovitaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteista, arvioinnista sekä oppimis- ja kehittämistehtävistä. Suunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan omat osaamis- ja kehittymistarpeet sekä paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet työllistyä. Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan itse, mutta tarvittaessa opettaja avustaa. Työssäoppimisjakson tarkoitus on totuttaa opiskelija ammattityöhön todellisessa työympäristössä. Opiskelijan toivotaan tutustuvan yrityksen toimintaan, henkilökuntaan, organisaatioon ja ennen kaikkea oppivan oman alansa töiden tekemistä. Opettaja käy työssäoppimispaikalla opastamassa opiskelijaa sekä hoitamassa työssä oppimiseen kuuluvia asioita. Työssä oppimisesta tehdään kirjallinen työssäoppimissopimus. Opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolosta tai sairastumisesta heti opettajalle ja työpaikkaohjaajalle sekä toimittaa opettajalle todistus sairauslomasta. Sairauslomatodistus esitetään myös työpaikkaohjaajalle. Työnantajan edustaja järjestää opiskelijalle ammattialaa vastaavaa työtä sekä valvoo ja ohjaa opiskelijan toimintaa ja vastaa työturvallisuudesta. Työpaikalta nimetään työnantajan edustaja, työpaikkaohjaaja, valvomaan ja vastaamaan tavoitteiden mukaisesta työssä oppimisesta. Työnantajan ei tarvitse maksaa opiskelijalle palkkaa eikä korvausta työssäoppimisajalta. 8

9 Aikuisopiskelijan vakuutusturva Lakisääteinen vakuutus kattaa työssäoppimisjakson aikana sattuneet tapaturmat. Jos opiskelija saa palkkaa työssäoppimispaikastaan, kuuluu hän ko. yrityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Opiskelijan tulee tehdä ensi tilassa ilmoitus tapaturmasta opettajalle ja työpaikkaohjaajalle sekä toimittaa opettajalle todistus sairauslomasta. Sairauslomatodistus esitetään myös työpaikkaohjaajalle. Vakuutus kattaa opiskelijan toiminnasta aiheutuvan äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon, jonka kohteena on työpaikan oma tai sen hallussa oleva muu omaisuus. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus on toissijainen eli työssäoppimispaikan vakuutusturva tarkastetaan ensin. Opiskelijan on noudatettava työpaikalla huolellisuutta, sillä vakuutukset eivät korvaa huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja. Vakuutukset eivät myöskään korvaa vahinkoja, mikäli opiskelija on ollut päihteiden vaikutuksen alainen. Työvoimakoulutuksessa olevien opiskelijoiden lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat koulutuksen aikana ja koulumatkalla tapaturmavakuutuslain mukaan. Vakuutusasioissa ota yhteyttä opintosihteeriin. Opintojen joustava suorittaminen ja tilapäinen keskeytyminen Jos elämäntilanteessasi on vaihe, jossa valmistavaa koulutusta et voi jatkaa suunnitellusti, ota välittömästi yhteyttä omaan opettajaasi tai opinto-ohjaajaan. Tutkinto on mahdollista suorittaa joustavasti esim. toisella paikkakunnalla, uuden työn ohella tai muutoin erilaisin järjestelyin. Mikäli joudut keskeyttämään opintosi tilapäisesti, esimerkiksi sairauden takia, voit jatkaa niitä myöhemmin. Palautteet Keräämme ja otamme mielellämme vastaan palautetta kaikkiin koulutuksiimme osallistuvilta. Palautteiden keräämisessä käytetään välineenä myös valtakunnallisia AIPAL ja OPAL -verkkopalautejärjestelmiä. Antamalla palautetta autat kehittämään ammatillisen koulutuksen sisältöjä ja muotoja. Tutkinnon suorittamisen aikana vastuuopettajasi huolehtii palautteiden keräämisestä, mutta voit olla häneen yhteydessä aina, kun sinulla on jotakin kysyttävää. AIPAL - järjestelmän avulla kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Palautetta AIPAL-järjestelmällä antavat kaikki näyttötutkintojen suorittajat lukuun ottamatta työvoimapoliittisella rahoituksella kouluttautuvia, jotka antavat palautteen työhallinnon OPAL-järjestelmän kautta. AIPALjärjestelmän ylläpitäjä on Opetushallitus. OPAL on työ- ja elinkeinohallinnon ylläpitämä järjestelmä, jolla kerätään palautetta kaikilta työvoimakoulutuksessa olleilta. Koulutuksen aikana kerätään välipalaute ja päättöpalaute. 9

10 Kansainvälisyys Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolla on hyvät yhteydet ulkomaisiin oppilaitokseen ja niiden kautta myös työpaikkoihin useissa Euroopan maissa. Vuosittain myönnetään kymmeniä apurahoja työssä oppimisjakson matkoja ja asumiskustannuksia varten. Hakuaika on syyslukukauden alussa. Lisätietoja kohteista, hakumenettelystä ja ohjauksesta saat kv-vastuuhenkilöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme. Voit myös itse etsiä itsellesi sopivia työpaikkoja ulkomailta. Tutkintotilaisuuksien järjestäminen ulkomailla ei vielä onnistu, mutta ulkomailla voit kartuttaa kielitaidon lisäksi monenlaista työssä tarvittavaa osaamista. Opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen Aikuisopiskelijana sinun on huolehdittava monenlaisista yksityisasioista. Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus vaativatkin hyvät suunnitelmat myös erilaisia elämäntilanteita varten. Lomista tai poissaoloista kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen vastuuopettajasi kanssa. Äkillisestä poissaolosta on syytä ilmoittaa vastuuopettajallesi välittömästi yhteisesti sovitulla tavalla sekä työssäoppimisjakson aikana työpaikalle. Lomista, poissaoloista, opiskelun toistuvasta laiminlyönnistä, valmistavan koulutuksen keskeyttämisestä tai opiskelijan eroamisesta on erilaiset säännöt ja määräykset riippuen siitä, onko opiskelija esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai päätoiminen opiskelija tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Käytännöt on syytä selvittää vastuukouluttajasi kanssa. Tietoverkko, opiskelijan oma sähköposti ja Wilma liittymä SAMIn Pohjolankadun tiloissa tietokeskuksen tilat ovat SAMIn kaikkien opiskelijoiden käytettävissä omaehtoiseen opiskeluun koulupäivinä maanantaista torstaihin klo Tietokeskuksessa on kannettavat tietokoneet ja langaton verkkoyhteys. Lisäksi käytössä on opiskelijatietokoneita eri puolella SAMIa vastaavaan tarkoitukseen, kuten Artemian kirjastossa sekä Humanian taukotilassa. Jokainen opiskelija saa Moodle-oppimisympäristön ja Wilman tunnukset. Wilman kautta opiskelija voi ottaa yhteyttä opetushenkilöstöön. Sen kautta seurataan myös opintojen edistymistä. Tietokeskuksessa opastajana toimii toimistosihteeri Päivi Timonen p. (015) Opiskelijan oma sähköposti löytyy osoitteesta Ryhmänohjaaja hankkii tietohallinnosta sähköpostiosoitteen ja tiedot Wilma-tunnusta varten jokaiselle opiskelijalle. Ohje opiskelijalle sähköpostiosoitteen käytöstä: mene valitse vasemmasta reunasta samis.fi sähköposti linkki kirjoita käyttäjätunnus (sama kuin verkossa) salasana on ensimmäisellä kerralla sama kuin käyttäjätunnus, sen jälkeen vaihda salasana käytä samis.fi sähköpostia kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. 10

11 Opiskelijapalvelut Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen tavoitteena on tutkinnon suorittajan ja opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen sekä tutkinnon suorittamisen ja oppimisen tukeminen. Henkilökohtaistamisen avulla opiskelija ottaa opiskelunsa omaan hallintaansa tekemällä valintoja, joiden avulla hän arvioi pidemmällä aikavälillä hyötyvänsä opiskeluista. Opiskelun tavoitteiden asettaminen ei ole yksinäistä pohdintaa, vaan sitä tehdään yhteistyössä opintoohjaajien, opettajien, opiskelutovereiden, työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjauksen toimintamuotoja ovat henkilö- ja ryhmäkohtaiset keskustelut, opintososiaalinen neuvonta, oppimisvalmiuksiin ja vaikeuksiin liittyvä tukitoiminta sekä jatko-opintojen suunnittelu sekä työllistymiseen liittyvä tiedotus, neuvonta ja ohjaus. Opinto-ohjaajat: Ulla Nokelainen Koordinoiva opinto-ohjaaja tekniikan ja liikenteen ala (nuoret) Silja Loikkanen kulttuuriala (nuoret) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (nuoret) Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala Pirjo Nokelainen luonnonvara- ja ympäristöala kulttuuriala (aikuiskoulutus) luonnontieteiden ala (aikuiskoulutus) tekniikan ja liikenteen ala (aikuiskoulutus) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (aikuiskoulutus) Timo Kemppainen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Riitta Poikala Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (aikuiskoulutus) 11

12 Kuraattori ja palveluohjaaja Opiskelija saa ohjausta, neuvontaa ja tukea koulukuraattorilta ja palveluohjaajalta, kun opiskelija etsii vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja omaan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseensa esim. opintojen rahoitus, taloudellinen tilanne, asuminen, koulumatkat sekä muut opintoihin liittyvät asiat ovat epäselviä ja vaikeita. Koulukuraattori ja palveluohjaaja tekevät yhteistyötä opetushenkilöstön ja oppilaitoksen ulkopuolisen verkoston kanssa. Tämä yhteistyö edistää opiskelijan suoriutumista opinnoistaan. Lisäksi koulukuraattori konsultoi tarvittaessa kaikilla kampuksilla mm. koulukiusaamisasioissa. Koulukuraattori: Katri Silvennoinen Opiskelijahuollon koordinoija tekniikan ja liikenteen ala (ei autoalan eikä logistiikan perustutkinnot) Palveluohjaajat Sari Härkönen autoalan sekä logistiikan perustutkinnot maahanmuuttajaryhmät Sari Nyrhinen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala Riitta Turtiainen kulttuuriala luonnonvara- ja ympäristöala yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnonala 12

13 Opintosihteerit Opintosihteerit palvelevat opintotoimistoissa. Sieltä opiskelija saa opiskeluun liittyvää tietoa ja materiaalia, esim. opiskelutodistuksia, hakulomakkeita, anomuksia koulumatkatukea varten ym. Humania, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Anne Happonen Heli Inkinen Airi Taskinen (aikuisopiskelijat) Paviljonki, matkailu-, ravitsemis- ja talousala luonnonvara- ja ympäristöala: kalatalouden perustutkinto Mari Korhonen kulttuuriala Satu Ukkonen tekniikan ja liikenteen ala luonnonvara- ja ympäristöala Kristiina Wright (nuoret) Taru Pulkkinen (aikuiset) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala Riitta Ahonen Info, 4 Päivi Timonen (015)

14 Opiskelijaterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon SAMIssa järjestää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOSTERI. Lisätietoja opiskelijaterveydenhuollon palveluista antavat terveydenhoitajat. Terveydenhoitajat Satu Jakonen Sinikka Tolvanen Humania (tiistai ja torstai) Asuminen opiskeluaikana Opiskelija voi hakea vuokra-asuntoa Savonlinnan opiskelija-asunnoilta eli SAO:lta tai vapailta markkinoilta. Savonlinnan opiskelija-asuntojen (SAO Oy:n) vuokra-asuntoja on monessa kohteessa eri puolilla kaupunkia. Maksullisiin asuntoihin voi saada opintotuen asumislisää. Lisätietoja saa asuntolanhoitajalta tai SAO:n toimistosta, Puistokatu 13, Savonlinna, puh. (015) tai 14

15 Tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen Aikuisopiskelijalla voi olla pitkä aika edellisistä opinnoista tai aiemmin tunnistamattomia lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia. Kaikki mahdolliset opiskeluun tai oppimiseen liittyvät seikat kannattaa tuoda esille jo hakeutumisvaiheessa, jolloin oppilaitoksen on mahdollista tarjota tukea opiskeluun tai tutkinnon suorittamiseen. Tarvittaessa laaditaan tukisuunnitelma, mikä liitetään henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Näyttötutkinnon tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat. Tavoitteita ei voida alentaa eli mukauttaa. Erilaisilla oppijoilla, maahanmuuttajilla sekä muiden kieli- ja kulttuuriryhmien tutkinnon suorittajilla tutkintotilaisuudessa voidaan tutkinnon perusteiden rajoissa antaa lisäaikaa tutkintotilaisuuden perehtymiseen, tutkintosuoritusten suunnitteluun ja mahdollisiin kirjallisiin osuuksiin. Käytännön tehtävät on suoritettava näyttötutkinnon perusteissa määrätyllä normaalilla työtehtävien vaatimalla joutuisuudella. Usein kysyttyä aikuiskoulutuksesta Mitä aikuiskoulutusta SAMIssa on tarjolla? Miten haetaan? Aikuiskoulutuksen koulutustarjonta löytyy oppilaitoksen kotisivulta, Kotisivuilta löytyy myös hakuohjeet. Näyttötutkintoina voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä myös tutkinnon osia. Kotisivuilta löytyvät myös ammatilliset lisä-, täydennys- ja lyhytkestoiset koulutukset. Millaista on näyttötutkintoon valmistava koulutus? Valmistava koulutus voidaan toteuttaa lähi-, etä-, verkko- monimuoto-opiskeluna, työssä oppimisena tai oppisopimuksella. Opiskella voi joko päätoimisesti tai työn ohella. Valmistavassa koulutuksessa tarkoitus on hankkia tarvittava ammattitaito ja suorittaa näyttötutkinto tai tutkinnon osia. Valmistavan koulutuksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon aikaisempaa osaamista jo on, opiskelumuodosta, elämäntilanteesta tai opintojen rahoituksesta. Esimerkiksi perustutkinnon suorittaminen voi kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Mitä tarkoittaa näyttötutkinto? Näyttötutkinto on tarkoitettu aikuisille (ei yläikärajaa) ja se on tutkinnon suoritusmuoto, jossa ammattitaito osoitetaan työpaikoilla oikeissa työtehtävissä. Voiko työttömänä opiskella? Jos olet työtön, sinun tulee olla työttömänä työnhakijana tai työttömyysuhan alainen ja iältäsi vähintään 25- vuotias. Opiskelun tulee olla päätoimista. Opiskelun tukemisesta on sovittava ennen opiskelun aloittamista TE-palvelujen kanssa, jonka jälkeen voi saada opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Mikä on aikuiskoulutustuki? Aikuiskoulutustukea voi hakea Koulutusrahastosta, Aikuiskoulutustukea saadakseen henkilöllä tulee olla vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa ja hänen on pitänyt olla nykyisessä työssään vähintään vuoden. Opiskelun tulee olla päätoimista ja omaehtoista. Opiskeluajaksi haetaan työnantajalta palkatonta opintovapaata. 15

16 Miten voi opiskella oppisopimuksella? Oppisopimuksella opiskelu edellyttää, että henkilöllä on työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Oppisopimustyöpaikan hankkii tutkinnon suorittaja itse. Millainen pohjakoulutus vaaditaan? Perustutkintoon ei ole pohjakoulutusvaatimusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin edellytetään alan perustutkinto tai vastaavia tietoja ja taitoja sekä alan työkokemusta. Mitä hyötyä tutkinnosta on? Tutkinnolla on aina merkitystä. Uutta työtä hakiessa tutkintotodistuksen esittäminen on lähes välttämätöntä. Todistuksella voit todentaa pätevyytesi hoitamaan kyseistä työtehtävää. Tutkintotodistus (perus- ammatti- tai erikoisammattitutkinto) antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden esim. ammattikorkeakouluun. Jotkut ammattija erikoisammattitutkinnot oikeuttavat parempaan palkkaan. Äidinkieleni ei ole suomi, pääsenkö opiskelemaan? Opetus on suomenkielistä. Kannattaa opiskella ensin hyvä suomen kielen taito; sitä tarvitaan, jotta selviytyy tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Arvioinnin opas (Opetushallitus 2012) Näyttötutkinto-opas (Opetushallitus 2012) Näyttötutkinnot (Opetushallitus) 16

AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO AIKUISTEN opinto-opas 2015 2016 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan... 4 Elinikäinen oppiminen... 4 Tavoitteena tutkinto... 4 Työvoimakoulutus... 5 Jatko-opintokelpoisuus...

Lisätiedot

VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA

VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA Aikuisten opinto-opas 2013-2014 VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan...4 Elinikäinen oppiminen...4 Tavoitteena tutkinto...4 Jatko-opintokelpoisuus...5 Hakeutuminen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas 2013 2014

Aikuisopiskelijan opas 2013 2014 Aikuisopiskelijan opas 2013 2014 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistoon!... 2 Toimitilat ja kartta... 5 Yhteystiedot... 3 Aikuisopiskelu... 4 Opiskelijapalvelut...6-12

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2015 2016 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE...4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT...5 1.3 YHTEISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen lisäkoulutus Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014

OPISKELIJAN OPAS 2014 OPISKELIJAN OPAS 2014 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa 1. TURUN AMMATTI-INSTITUUTIN VISIO, ARVOT JA KOULUTUSTEHTÄVÄ Turun ammatti-instituutti on Turun kaupungin ylläpitämä monialainen ammatillinen oppilaitos.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan OPAS

Aikuisopiskelijan OPAS Aikuisopiskelijan OPAS Pieksämäki Sisältö Oppilaitoksen esittely... 4 Toimipisteesi... 4 Aikuisopiskelun lähtökohtana aikaisempi osaaminen... 5 Opintojen suunnittelu ja oppimisen taidot... 5 Tutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015

Opiskelijan opas 2015 Opiskelijan opas 2015 Sisällysluettelo 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy... 4 2. Toimipaikat ja koulutusalat... 4 3. Koulutusmuodot... 5 4. Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa... 5 5. Näyttötutkinto...

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2012:11 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS L402002.18 OPISKELIJAN OPAS Päivitetty / Päivittäjä 25.1.2011 Pirkko Kuhmonen, Pekka Sillanpää Laatupäällikkö Pekka Sillanpää OPISKELIJAN OPAS 1. HYVÄ OPISKELIJA... 3 2. TURUN AKK... 3 2.1 KOULUTUSALAT

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot