Tietopyyntö koskien uuden lain aikaaansaamisen kustannuksia; koskien tupakkaveron nostamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietopyyntö koskien uuden lain aikaaansaamisen kustannuksia; koskien tupakkaveron nostamista"

Transkriptio

1 1(9) VM/14/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksiä ja mahdollisia taustamuistioita vuodelta 2012, jotka liittyvät Sanctuary-alustilaukseen ja muihin STX:n alustilauksiin VM/67/ /2013 Tietopyyntö; STX-telakan pyytämää pääomalainaa ja sen epääminen sekä Oasis-luokan risteiljät ja TUI-tuki VM/130/ /2013 Tietopyyntö koskien uuden lain aikaaansaamisen kustannuksia; koskien tupakkaveron nostamista VM/200/ /2013 Tietopyyntö koskien talouspoliitisen ministerivaliokunnan kokouspöytäkirjoja VM/268/ /2013 Asiakirjapyyntö VM/438/ /2013 Asiakirjapyyntö; valtion myymät kiinteistöistöt ja kiinteistövarallisuuden hoito VM/588/ /2013 Tietopyyntö: Hallituksen asettamat työryhmät ja niiden kustannukset VM/603/ /2013 Tietopyyntö koskien ministerin edustusluottokorttien laskutietoja, ministerin erityisavustajien luottokorttien laskuja sekä ministerin edustustoimiin liittyvät laskuja VM/725/ /2013 Tietopyyntö koskien hallituksen kehysriihessä tekemään osinkopäätökseen liittyviä laskelmia VM/750/ /2013 Tietopyyntö koskien ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiä tutkimuksia ja niiden rahoitusta VM/753/ /2013 Tietopyyntö koskien valmisteluasiakirjoja, jotka liittyvät kehysriiheen

2 2(9) VM/761/ /2013 Tietopyyntö valtiovarainministeriön kehysriihessä esittämistä veromalleista VM/769/ /2013 Aineistopyyntö valtiontalouden vuosien kehysten verotuspäätösten teossa käytetystä tausta-aineistosta mukaan lukien laskelmat päätösten vaikutuksista, laskelmat vaihtoehtoisten päätösesitysten vaikutuksista ja laskelmat päätösten dynaamisista vaikutuksista VM/837/ /2013 Tietopyyntö koskien konsulttisopimuksia VM/884/ /2013 Tietopyyntö ministeriön vierailijoista VM/890/ /2013 Tietopyyntö Pekka Himasen ja Sofos Oy:n valtiovarainministeriöön tekemistä tietopyynnöistä vuosilta 2012 ja VM/927/ /2013 Asiakirjapyyntö yksityislentokoneiden käytöstä VM/980/ /2013 Asiakirjapyyntö; valmistelumateriaali liittyen kehysriihen osinkoveropäätöksiin VM/1009/ /2013 Asiakirjapyyntö; Suomen ja Kreikan välinen vakuussopimus VM/1010/ /2013 Asiakirjapyyntö; Suomen ja Kreikan välinen vakuussopimus VM/1011/ /2013 Asiakirjapyyntö; Espanjan vakuussopimusta koskevat asiakirjat

3 3(9) VM/1012/ /2013 Asiakirjapyyntö; Kreikan ja Suomen vakuussopimusta koskevat asiakirjat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun (2013:90) mukaisesti VM/1031/ /2013 Asiakirjapyyntö; Asiakirjat, jotka liittyvät valtiovarainministeriön linjauksiin Kreikka-vakuusjärjestelyn salaamisesta ensin kokonaan, sitten osittain VM/1042/ /2013 Julkisuuslain mukainen oikeudenkäyntiaineiston asiakirjapyyntö; KHO:2013: VM/1060/ /2013 Asiakirjapyyntö; Drafted decision regarding publicity of the documents -asiakirjasta VM/1064/ /2013 Tietopyyntö koskien Kreikan vakuussopimusta VM/1100/ /2013 Tieto- ja aineistopyyntö; eläketulosta perittävän lisävero VM/1109/ /2013 VM/1110/ /2013 VM/1111/ /2013 VM/1112/ /2013 VM/1113/ /2013

4 4(9) VM/1115/ /2013 VM/1116/ /2013 VM/1117/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien Kreikan ja Espanjan kanssa tehtyjä vakuusjärjestelyjä VM/1118/ /2013 VM/1119/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien Suomen ja Kreikan välistä vakuusjärjestelyä VM/1120/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien Suomen ja Kreikan välistä vakuusjärjestelyä VM/1127/ /2013 Media request: Finnish-Greek documents VM/1128/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien Kreikan kanssa tehtyä vakuusjärjestelyä VM/1132/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien Espanjan kanssa tehtyä vakuusjärjestelyä sekä tietopyyntö EVM:n kautta annetusta tukipaketin osuudesta saatuja vakuuksia VM/1163/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien Taloussanomien tekemiä tietopyyntöjä ja niihin annettuja vastauksia VM/1165/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien Kreikan vakuusjärjestelyjen asiakirjoja

5 5(9) VM/1171/ /2013 Asiakirjapyyntö; Kreikka-vakuuteen liittyvä kirjeenvaihto (ml sähköpostit), jota Suomen valtio on käynyt neuvonantajansa kanssa sekä valtiovarainministeriön muistiot valtiojohdolle asiasta VM/1172/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien talouspolitiikan valmisteluryhmän kokouspöytäkirjat ja muistiot vuosilta 2012 ja VM/1182/ /2013 Tietopyyntö; kulut, jotka liittyvät Kreikan vakuusjärjestelyyn (lakimiespalkkiot, työtunnit) VM/1193/ /2013 Tietopyyntö koskien; asiakirjoja, jotka luovutettu KHO:n tekemän julkistamismääräyksen perusteella kaikille valittaneille, Asianajotoimisto Linklatersin ja Asianajotoimisto Hannes Snellmanin lausuntoja, Kreikka-sopimusjärjestelyn toteutukseen liittyviä mahdollisia väliraportteja ym VM/1199/ /2013 Asiakirjapyyntö, kirjeenvaihto oikeusministeriön kanssa sekä asianajotoimiston lausunto; päivättty asiakirja "Julkinen keskustelu vakuusjärjestelystä" VM/1200/ /2013 Tietopyyntö koskien Control Account -tiliä, Kreikan ja Suomen välinen vakuusjärjestely VM/1211/ /2013 Tietopyyntö koskien tilin tiliotetta tai pankkivakuutta, Kreikan kanssa tehty vakuusjärjestely VM/1228/ /2013 Asiakirjapyyntö; laskut liittyen valtiovarainministeriön käyttämiin ulkopuolisiin asianajotoimistoihin viimeiseltä kahden vuoden ajalta VM/1243/ /2013 Tietopyyntö koskien vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa saavutettuja tuloksia sekä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tehdyt linjaukset VM/1272/ /2013 Asiakirjapyyntö valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen sekä entisen valtiovarainministeri Jyrki Kataisen osallistumisista Bilderberg-kokouksiin vuosina 2011, 2012 sekä

6 6(9) VM/1281/ /2013 Konsulttipalvelujen käyttö valtionhallinnossa VM/1299/ /2013 Tietopyyntö; vuoden 2011, 2012 ja 2013 laskut, joita ministeriölle on aiheutunut konsulttipalveluiden käytöstä VM/1335/ /2013 Tietopyyntö hallituksen tekemistä valtiotalouteen vaikuttavista päätöksistä VM/1491/ /2013 Ulkomaan päivärahan perusteena olevat dokumentit; Surinam VM/1525/ /2013 EU:n sisältä tuotujen autojen arvonlisäveroa koskeva asiakirjapyyntö VM/1535/ /2013 Asiakirjapyyntö talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouspöytäkirjasta, joka koskee tämänkesäistä VR:lle myönnettyä jatkoaikaa ja myös asiaan kuuluvia liitteitä VM/1615/ /2013 Asiakirjapyyntö; Kansalliseen palveluväylään liittyvät asiakirjat VM/1664/ /2013 Tietopyyntö ja asetuksen vastainen menettely; neuvottelevan virkamiehen nimittäminen VM/1669/ /2013 Asiakirjapyyntö; Ministeri Urpilaisen toimeksianto rakennetoimista VM/1676/ /2013 Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön hallinnonalan säästöjä VM/1739/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien ns. rakenneuudistuksia

7 7(9) VM/1821/ /2013 Tietopyyntö ministeriöiden yksikönpäälliköiden lukumäärästä ja sukupuolijakaumasta VM/1862/ /2013 Tietopyyntö; keitä pienten lasten hyvinvoinnin asiantuntijoita kuultiin (Rakennepoliittiseen ohjelma) VM/1946/ /2013 Asiakirjapyyntö koskien hallituksen päätöstä puolittaa kotihoidontuki VM/1996/ /2013 Ulkomaan päiväraha Surinamen osalta VM/2098/ /2013 Tietopyyntö; hallituksen politiikkatoimien vaikutukset tuloeroihin VM/2106/ /2013 Tietopyyntö koskien euron syntyyn liittyviä asiakirjoja VM/2196/ /2013 Asiakirjapyyntö;Vvaltiovarainministeriön vuonna 1997 omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalille antama toimintaohje VM/2212/ /2013 Asiakirjapyyntö; Valtiokonttorin taloudesta ja ohjausmallista ym. tehty selvitys VM/2225/ /2013 Tietopyyntö; Valtion ampuma-aseiden, -tarvikkeiden sekä muiden voimankäyttövälineiden hankinnat VM/2229/ /2013 Asiakirjapyyntö; Neuvoston oikeuspalvelun lausunnon ns. BRR-direktiivin oikeusperustasta VM/2278/ /2013 Request for Public Information; the agreements between European Commission, EU Member States

8 8(9) VM/2281/ /2013 Tietopyyntö koskien EY:n tasa-arvodirektiivin implementoinnin vaikutuksia (Valtion eläkelaki) VM/2291/ /2013 Asiakirjapyyntö; Hallitusohjelman tulonjakovaikutusten arvioinnin selvitykset sekä aineiston, johon laskelmat perustuvat VM/2369/ /2013 Tietopyyntö koskien kehitysapusopimusta VM/2377/ /2013 Asiakirjapyyntö; Kreikka -vakuussopimusten tekemisen kilpailutusasiakirjat (Linklaters) VM/2387/ /2013 Tietopyyntö; listaa henkilöistä, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa kuntajakoselvittäjiksi VM/2479/ /2013 Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten toimittaminen valtiovarainministeriölle VM/2480/ /2013 Hallinto-oikeuksien päätösten toimittaminen valtiovarainministeriölle VM/2528/ /2013 Tietopyyntö; Suomen tulot ja menot Euroopan unionissa VM/2638/ /2013 Asiakirjapyyntö hankintapäätöksistä; Linklaters-hankinta Kreikan ja Espanjan vakuusjärjestelyjen yhteyedssä VM/2686/ /2013 Tietopyyntö julkisista kaikista IT hankinnoista ja tarjouspyynnöistä liittyen tietoliikenteeseen, lähiverkkoihin ja konesaliratkaisuihin (LAN, WAN, WLAN, DC) VM/2782/ /2013 Tietopyyntö; Ministeriön ja sen alaisten virastojen tietojärjestelmäluettelot

9 9(9) VM/2897/ /2013 Toimitilojen vuokraaminen Senaatti-kiinteistöltä; tietopyyntö VM/2948/ /2013 Tietopyyntö liittyen valtiovarainministeriön työntekijöiden työsuhteisiin VM/2956/ /2013 Tietopyyntö Ollilan Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen hankkeen kustannuksista; virkamiesten palkkauskustannukset

Valtioneuvoston määräys

Valtioneuvoston määräys Valtioneuvoston määräys asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa Annettu Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2002 Valtioneuvosto on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen ja niihin rinnastettavien tietoaineistojen säilytysvastuut, -muodot ja ajat

Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen ja niihin rinnastettavien tietoaineistojen säilytysvastuut, -muodot ja ajat Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen ja niihin rinnastettavien tietoaineistojen säilytysvastuut, -muodot ja ajat ALKUSANAT... 1 1. EU PÄÄTÖKSENTEKO JA SEN VALMISTELU (EU ASIAKIRJAT)...

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hämeen maakuntahallitus 14.2.2011 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet: Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen,

Lisätiedot

ASIA. Kansainvälinen tutkimushanke Kestävän kasvun malli ASIAN VIRELLETULO. Kantelut

ASIA. Kansainvälinen tutkimushanke Kestävän kasvun malli ASIAN VIRELLETULO. Kantelut KANTELIJOIDEN NIMET POISTETTU PÄÄTÖS 06.09.2013 Dnro OKV/314/1/2013, OKV/315/1/2013, OKV/356/1/2013, OKV/357/1/2013, OKV/363/1/2013, OKV/395/1/2013, OKV/419/1/2013, OKV/570/1/2013 ja OKV/640/1/2013 1/12

Lisätiedot

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Liittyy tarkastukseen: Valtiovarainministeriön hallinonalan ohjausjärjestelmä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 1/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen julkaisusarja

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla: LUONNOS 7.10.2014 Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 201 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN... 3 4 MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA JA OIKEUS

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT

VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT Päätös 23.05.2014 TEM/1013/05.10.02/2014 VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ministeriö) voi valtion

Lisätiedot

Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta

Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta 2/2015 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman kehittäminen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön EU-opas. EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä. Hallinto

Sisäasiainministeriön EU-opas. EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä. Hallinto Sisäasiainministeriön EU-opas EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 29/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön EU-opas EU-asioiden valmistelu

Lisätiedot

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 13.12.2011 Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä Suomen valtio on osallistunut vuonna 2008 alkaneen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 18.8.2014 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Selvitys. Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi

Selvitys. Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi Selvitys Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset 2/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 2/2014 Selvitys Toimintaohjelma

Lisätiedot

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot