Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2008"

Transkriptio

1 4/2008 joulukuu Verotus Kuntakohtaiset valtionosuudet vuonna 2009 Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2009 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kunnan, kuntayhtymän ja näiden tytäryhteisöjen tarkastuspalvelujen kilpailuttaminen kaudelle Perus- ja viivästyskorko Yhtenäinen euromaksualue SEPA Selvitys kuntien sähköisestä laskutuksesta

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2008 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1120 kpl Upplaga 1120 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kuntatalous > Julkaisut, Kuntatalous-tiedote >Kuntatiedotteet > Verksamhetsområden > Kommunalekonomi Vastuuhenkilöt / Ansvariga Martti Kallio Jan Björkwall Toimittanut / Sammanställt av Raija Haaja SISÄLLYSLUETTELO Sivu Verotus 3 Verovuoden 2007 verotus ja maksuunpanotilitys Kunnallisveron tilitykset vuosilta 2008 ja 2009 Yksittäisten kuntien verovuoden 2009 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet Vuoden 2009 luontoisetuarvot Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2008 Sähköinen ilmoittaminen vuonna 2009 Henkilöstöruokailun arvonlisäverotuksesta Lasten yksityisen hoidon ja yksityisen hoidon kuntalisän laskennallinen palautus Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 :n muuttamisesta (HE 176/2008) Kuntakohtaiset valtionosuudet vuonna Laskennalliset valtionosuudet ja niiden lisäykset Siirtymätasaus Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Yleisen valtionosuuden perusosa ja vähennykset Yleisen valtionosuuden olosuhdelisät ja niiden perusteet Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Valtionosuuden määrä Valtionosuuden määrän ja valtionosuusprosentin muutokset (ilman tasauseriä) Valtionosuuden määräytymisperusteet Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Yksikköhinnat Rahoitusosuudet 2008 ja 2009 Valtionosuus Perusteiden vahvistaminen ja niistä päättäminen Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna Sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksu Eläkemaksut KuEL-maksu VaEL-maksu Kirjanpitoon liittyviä ohjeita 21 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista Lausunto 84. Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa Lausunto 85. Saman yhtiön osakkeiden vaihtokauppa kahden kunnan kesken Lausunto 86. Kunnan kirjanpidon valvonnasta Kunnan, kuntayhtymän ja näiden tytäryhteisöjen tarkastuspalvelujen kilpailuttaminen kaudelle Perus- ja viivästyskorko Yhtenäinen euromaksualue SEPA 25 Selvitys kuntien sähköisestä laskutuksesta 26 Kuntatalous tiedotteen tilaukset vuodelle Liitteet: Opetustoimen rahoitusosuus 2009 (ZE6OC09) (liite 1) Valtionosuus vuonna 2009 (VOS6SL) (liite 2) Valtionosuus/Rahoitussovellus 2009 Opetus- ja kulttuuritoimi ZE6OC09 (liite 3) VaEL eläkemaksu v (liite 4) Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (liite 5) Lausunto 84 Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkastuksessa (liite 6) Lausunto 85 Saman yhtiön osakkeiden vaihtokauppa kahden kunnan kesken (liite 7) Lausunto 86 Kunnan kirjanpidon valvonnasta (liite 8) Kuntatalous monen muuttajan summa 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008

3 Verotus Verotilitykset Verovuoden 2007 verotus ja maksuunpanotilitys Verovuoden 2007 verotus valmistui lokakuun lopussa Kunnille on toimitettu valmistuneet tiedot verotuksesta. Ne on myös julkaistu Verohallinnon internetsivuilla kohdassa Veronsaajien palvelut. Taulukossa on esitetty kunnallisverotietojen lisäksi kuntien yhteisövero-osuudet. Ansio- ja pääomatuloista maksetaan veroja yhteensä milj. euroa, kunnallisveron osuus tästä on 56,65 % eli milj. euroa. Koska vuoden 2007 viimeiseksi käytetty jako-osuus oli 56,74 % kunnilta peritään kertymäosuuden ja tilitetyn määrän erotuksena oikaisuna 24,6 milj. euroa. Kunnallisveron ennakonpalautusosuus on 1 107,5 milj. euroa. Maksuunpanotilitys on tehty marraskuun tilityksen yhteydessä. Kunnallisveron jäännösvero-osuus on 650,8 milj. euroa, josta pääosan kunnat saavat vuonna 2009 tammi- ja maaliskuun tilityksissä. Kunnallisveron määrä kasvoi 7,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuntien yhteisöveron osuus on noin milj. euroa ja muutosta edelliseen vuoteen on 19,1 prosenttia. Kunnallisveron tilitykset vuosilta 2008 ja 2009 Verovuoden 2008 jako-osuuksia tarkistetaan joulukuussa. Kunnallisveron osuus nousee 57,11 prosentista 57,97 prosenttiin. Muutos johtuu pääosin siitä, että pääomatulot ovat olleet arvioitua alhaisemmat, mikä laskee valtion osuutta ja kasvattaa kuntien osuutta noin 200 miljoonaa euroa. Muutos toteutetaan joulukuun tilityksessä. Samalla tarkistetaan kuntakohtaisia verovuoden 2008 ennakkoperinnän jakoosuuksia verovuoden 2007 lopullisten verotustietojen perusteella. Verohallinto on verkkosivuillaan julkaissut ennakkotietoja jako-osuuksista. Verovuoden 2009 uusien veroperusteiden mukaisesti laskettuja jako-osuuksia sovelletaan ensimmäisen kerran helmikuussa Yksittäisten kuntien verovuoden 2009 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet Yksittäisen kunnan verovuoden jako-osuus on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvo. Verovuoden 2009 yhteisöveron kuntakohtaiset jako-osuudet lasketaan verovuosien 2006 ja 2007 tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvona. Verovuoden 2007 verotus päättyi , joten nyt molempien laskennassa käytettävien vuosien verotustiedot ovat saatavilla. Myös vastaavien vuosien yritys- ja toimipaikkatiedot ovat käytettävissä laskennassa. Verovuoden 2009 yhteisöveron tilityksissä sovelletaan tässä vaiheessa verovuoden 2008 jako-osuuksia. Verovuoden 2009 lopulliset kuntakohtaiset jako-osuudet lasketaan vuoden vaihteessa ja ne otetaan käyttöön tammikuussa Lisätiedot: Annika Suorto, p. (09) , Mikael Enberg, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 3

4 Vuoden 2009 luontoisetuarvot Vuoden 2009 luontoisetupäätös on annettu. Päätös löytyy Verohallinnon internetsivuilta osoitteesta Autoetu Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun määrä koostuu kahdesta osasta, pääomakustannuksista laskettavasta prosenttimäärästä ja käyttökustannusten euromäärästä. Prosenttiosaa laskettaessa auton uushankintahintana käytetään auton maahantuojan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alun suositushintaa vähennettynä eurolla. Käyttökustannusten kiinteän euromäärän sijaan voidaan käyttää kilometrikohtaista arvoa. Tällöin autoedun arvo koostuu uushankintahinnasta lasketusta prosenttiosuudesta ja vuoden aikana ajettujen kilometrien määrän mukaisesta arvosta. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajettujen kilometrien määrästä. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen johtaa pienempään autoedun luontoisetuarvoon kun vuotuisten kilometrien määrä on alle kilometriä. Autoedun arvot ovat vuonna 2009: vapaa autoetu/kk käyttöetu/kk ikäryhmä A 1,4 % tai 1,4 % + 19 snt/km 1,4 % tai 1,4 % + 7 snt/km (v ) ikäryhmä B 1,2 % tai 1,2 % + 20 snt/km 1,2 % tai 1,2 % + 8 snt/km (v ) ikäryhmä C 0,9 % tai 0,9 % + 21 snt/km 0,9 % tai 0,9 % + 9 snt/km (ennen vuotta 2004) Puhelinedut ennallaan Puhelinetujen arvot säilyvät ennallaan vuonna Sekä matkapuhelimen että kiinteän liittymän luontoisetuarvo on ensi vuonna 20,00 euroa kuukaudessa. Matkapuhelinedun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset. Asuntoetujen arvot muuttuvat Asuntoetujen arvot muuttuvat koko maassa. Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: a) Pääkaupunkiseutu, edun arvo Asunto valmistunut ennen vuotta 1961 vuosina vuonna 1984 tai myöhemmin Edun arvo euro/kk 137,00 + 8,80 neliömetriltä 129,00 + 6,90 neliömetriltä 135,00 + 7,60 neliömetriltä b) Muu Suomi, edun arvo Asunto valmistunut ennen vuotta 1984 vuosina vuonna 1992 tai myöhemmin Edun arvo euro/kk 93,00 + 5,00 neliömetriltä 93,00 + 5,90 neliömetriltä 100,00 + 6,80 neliömetriltä 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008

5 Ravintoetu Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona vuonna 2009 pidetään 4,13 ateriaa kohden (3,90 vuonna 2008). Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvon on 3,30 ateriaa kohden (3,12 vuonna 2008). Työntekijän saaman tavanomaisen ravintoedun verotusarvo on 5,50 euroa vuonna 2009 aterialta (5,20 vuonna 2008) kunhan aterian hintaan sisältyvät raaka-aineja palkkakustannukset eivät ylitä 9,20 euroa aterialta (8,70 vuonna 2008). Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2008 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2008 on annettava pääsääntöisesti viimeistään mennessä. Vuosi-ilmoituksen tulee olla Verohallinnossa viimeisenä jättöpäivänä. Vuosi-ilmoituksen antamisaikaan tulee hakea lykkäystä, jos sitä ei voida antaa säädetyssä ajassa. Hakemus vuosi-ilmoituksen antamisajan pidentämiseen on tehtävä kotikunnan veroviraston yritysverotoimistoon, Uudellamaalla kuitenkin veroviraston Maksuvalvontayksikköön, viimeistään vuosi-ilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Vuosi-ilmoitus tulee antaa veroviraston myöntämään lykkäyspäivään mennessä. Sähköinen ilmoittaminen (Tyvi- tai Verohallinnon Ilmoitin-palvelu) on nopein ja vaivattomin tapa tietojen ilmoittamiseen. Verohallituksen päätöksessä yleisestä tiedonantovelvollisuudesta on säädetty, että työnantajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee yli 40 työntekijää. Tämä koskee myös kuntatyönantajaa. Verovirasto voi määrätä laiminlyöntimaksun, jos tiedot annetaan muulla tavalla kuin Verohallitus on määrännyt. Verohallinnon sähköiset palvelut löytyvät osoitteesta Lisätietoa palveluista saa myös Verohallinnon palvelunumerosta Vuosi-ilmoituksia voi antaa vielä toistaiseksi myös tietovälineillä, kuten levykkeillä ja CD-rom levyillä. Tietovälineet lähetetään osoitteeseen: Verohallitus/Tuotantokeskus, PL 265, Jyväskylä. Vuosi-ilmoitustiedot voidaan antaa myös vuoden 2008 vuosi-ilmoituslomakkeilla jos vuosi-ilmoitus koskee alle 40 työntekijää. Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät osoitteessa kohdasta Vuosi-ilmoituslomakkeet. Vuosi-ilmoitustietoja ei saa lähettää vanhoilla lomakkeilla eikä atk-tulosteilla. Verohallinto lukee optisesti lomakkeilla saapuvat vuosi-ilmoitukset. Optisen luvun onnistumiseksi on erityisen tärkeää, että numerot ja muut tiedot merkitään selkeästi ja oikeisiin kohtiin lomakkeissa olevien ohjeiden mukaisesti. Paperilomakkeet suositellaan täytettävän ennen niiden tulostamista. Optinen luku ei onnistu valokopioina lähetetyistä lomakkeista. Optisesti luettavat lomakkeet on toimitettava osoitteeseen: Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu PL 300, VERO. Lisätietoja vuosiilmoittamisesta saa Verohallinnon palvelunumeroista: Työnantajan vuosiilmoitusneuvonta tai Muu vuosi-ilmoitusneuvonta Sähköinen ilmoittaminen vuonna 2009 Verohallintoon tapahtuvaan sähköiseen asiointiin vaaditaan Katso-tunniste. Katsotunniste on yritysasiakkaiden (myös kuntien ja kuntayhtymien) tunnistautumiseen tarkoitettu tunniste. Lisätietoa Katso-tunnisteesta löytyy osoitteesta Verohallinto on ottanut käyttöön uuden, maksuttoman Ilmoitin-ilmoittamispalvelun. Palvelua voi käyttää taloushallinto-ohjelmissa muodostettujen ilmoitustiedostojen Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 5

6 tarkistamiseen ja siirtämiseen Verohallintoon. Lisätietoa Ilmoitinilmoittamispalvelusta löytyy osoitteesta Arvonlisäverotus Henkilöstöruokailun arvonlisäverotuksesta Verohallinto on antanut ohjeen (Dnro 1881/40/2008) henkilöstöruokailun arvonlisäverotuksesta. Ohjeessa käsitellään mm. henkilöstöruokailun oman käytön verotusta. Arvonlisäverolain palvelujen oman käytön verotusta koskevaa 22 :ää muutettiin vuoden 2008 alusta siten, että omana käyttönä verotetaan ainoastaan palvelujen ilmaisluovutukset. Aiemmin voimassa olleen säännöksen mukaan oman käytön veroa oli suoritettava myös silloin, kun palvelu luovutettiin käypää arvoa huomattavasti alempaa vastiketta vastaan. Oman käytön veroa suoritetaan niissä tilanteissa, joissa työnantaja luovuttaa omassa ruokalassaan valmistettuja tai ulkopuoliselta ravintolalta ostettuja aterioita työntekijöille ilmaiseksi. Palkansaajan tuloverotuksessa on tällöin kysymys luontoisedusta, joka on palkansaajan veronalaista palkkatuloa. Arvonlisäverolain 74 :n mukaan ostetun ateriapalvelun veron peruste on veroton ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Itse suoritetun ateriapalvelun veron peruste on palvelun suorittamisesta aiheutuneiden välittömien ja välillisten kustannusten määrä. Verovelvollinen voi halutessaan käyttää välillisten kustannusten määränä 22 prosenttia välittömistä kustannuksista. Aterioiden myynti työntekijöille Oman käytön verotuksen muutoksen jälkeen sitä, onko työnantajan suoritettava arvonlisäveroa työntekijöilleen myymistä aterioista, arvioidaan arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan. Myynnistä suoritettavan veron peruste on vastike ilman veron osuutta. Vastike on myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuva hinta, joka sisältää kaikki hinnanlisät (AVL 73 ). Työntekijöille myydyn aterian veron peruste voidaan kuitenkin korottaa tämän vuoden alusta voimaan tulleiden arvonlisäverolain alivastikkeellisia luovutuksia koskevien 73 c 73 e :n mukaan käypään markkina-arvoon, jos vastike ilman veron osuutta on huomattavasti käypää markkina-arvoa alempi. Alivastikkeellisia luovutuksia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 110/2007) todetaan, että veron perusteen korottamista koskevaa säännöstä ei sovelleta jos ateriasta perittävä vastike ei alita tuloverotuksessa vahvistettua ravintoedun raha-arvoa. Verohallinnon käsityksen mukaan, jos ateriasta peritään tuloverotuksessa vahvistettua arvonlisäverollista ravintoedun raha-arvoa alempi vastike, lain 73 e :n mukaan määräytyvänä käypänä markkina-arvona voidaan pitää ravintoedun raha-arvoa. Lasten yksityisen hoidon ja yksityisen hoidon kuntalisän laskennallinen palautus Kuntatalous -tiedotteessa 3/2008 kerrottiin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta T2227, joka koskee kunnan oikeutta laskennalliseen palautukseen Kansaneläkelaitoksen kautta maksetusta lasten yksityisen hoidon tuesta. Kunnilla on aiemmasta Verohallinnon tulkinnasta poiketen oikeus arvonlisäveron laskennalliseen palautukseen myös silloin, kun lasten yksityisen hoidon palveluiden tuottajille myönnetty tuki maksetaan Kelan kautta. Tuen saajan tulee olla rekisteröity sosiaalipalvelujen tuottaja, suoraan perheille maksetuista tuista ei ole oikeutta laskennalliseen palautukseen. 6 Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008

7 Kunnilla on mahdollisuus hakea laskennallista palautusta näiden tukien osalta takautuvasti kolmelta viime vuodelta eli vuosilta Vuoden 2005 hakemus tulee toimittaa verovirastoon kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä. Hakemus on vapaamuotoinen kirjallinen hakemus. Asian käsittelyn helpottamiseksi hakemuksessa on syytä viitata korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun. Tuloverotus Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 :n muuttamisesta (HE 176/2008) Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että siirtokelpoiset liittymismaksut olisivat jatkossa saajalle veronalaista tuloa. Eduskunta on hyväksynyt esityksen Elinkeinoverolain 4 :n mukaan veronalaisia tuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Tulon veronalaisuuden kannalta ratkaisevaa on rajanveto pääomansuorituksiin. Tulo on luonteeltaan lopullinen vastikkeenomainen suoritus, kun taas pääomansijoitukseen liittyy palautusvelvollisuus ilman välitöntä vastasuoritusta. Siirtokelpoiset, mutta ei-palautettavat liittymismaksut ovat saajan kannalta lopullista tuloa ja korvausta maksun suorittajan liittymisestä jakeluverkkoon. Tällaisilla liittymismaksuilla on yleensä selvä kytkentä liittymisen aiheuttamiin kustannuksiin ja ne ovat vastikkeen luonteisia eriä. Liittyjän kannalta mainituissa liittymismaksuissa on puolestaan kyse asiakassuhteeseen perustuvasta suorituksesta eikä omistussuhteeseen liittyvästä pääomasuorituksesta. Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoa ylläpitävän yhteisön verkkoon liittymisestä perimät maksut, joilla saadut edut suorittajalla on oikeus siirtää kolmannelle henkilölle, olisivat saajalle veronalaista tuloa. Vastaavasti edellä mainitut liittymismaksut ehdotetaan säädettäväksi maksun suorittajan verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Maksun suorittajan verotuksessa menon jaksottamiseen sovellettaisiin elinkeinoverolain yleisiä periaatteita. Muutos yhdenmukaistaisi liittymismaksujen kohtelun kirjanpidossa ja arvonlisäverotuksessa omaksutun kannan kanssa sekä pienentäisi kohtelun eroavaisuutta IFRS-standardien mukaisesti laadituissa tilinpäätöksissä. Palautuskelpoiset liittymismaksut olisivat edelleen saajan verovapaata tuloa ja maksajan vähennyskelvotonta menoa. Uutta säännöstä sovellettaisiin lainmuutoksen voimaantulon jälkeen perittyihin liittymismaksuihin. Lakimuutoksella on vaikutusta sellaisiin kuntien omistamiin osakeyhtiöihin ja mahdollisesti kuntayhtymiin, joilla on siirtokelpoisia liittymismaksuja. Suurin osa liittymismaksuista on kuitenkin ainakin kunnissa palautuskelpoisia ja ne ovat jatkossakin saajan verovapaata tuloa. Lisätiedot: Annika Suorto, p. (09) , Henrik Rainio, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 7

8 Kuntakohtaiset valtionosuudet vuonna 2009 Laskennalliset valtionosuudet ja niiden lisäykset Valtion talousarvioesitys vuodelle 2009 annettiin ja sen täydennys Täydennyksessä kuntien valtionosuuksiin ei tehty merkittäviä muutoksia. Yleissivistävien oppilaitosten (peruskoulujen) perustamishankkeiden toteuttamista nopeutetaan lisäämällä hankkeiden myöntämisvaltuutta 30 milj. euroa esim. homekouluja varten. Määräraha vuodelle 2009 ei lisäänny. Kustannusperusteiseen perustoimeentulotuen valtionosuuksiin lisätään 20 milj. euroa. Tämä valtionosuus ei sisälly laskennallisiin valtionosuuksiin. Valtionosuuksiin tehtävän indeksitarkistuksen määräksi on esitetty 3,9 prosenttia, johon sisältyy 75 % vuoden 2007 tason 1,0 prosenttiyksikön korjauksesta. Vuoden 2009 arvioitu kustannustason muutos ilman korjausta on siten 3,2 prosenttia. Valtionosuuksia korottava vaikutus on yhteensä 333 milj. euroa, josta kuntien osuus on 303 milj. euroa. Indeksikorotusta sisältyy laskennallisiin valtionosuuksiin seuraavat määrät: - VM 5 milj. euroa - OPM 130 milj. euroa, josta kuntien osuus 100 milj. euroa - STM 199 milj. euroa. Laskennallisten valtionosuuksien määrät ilman tasauksia ovat seuraavat: - yleinen valtionosuus 160,7 milj. (vähennys 13,6 milj. ) - sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus milj. (lisäys 530 milj. ) - opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (lisäys 136 milj. peruspalvelubudjetin mukaan) Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin sisältyy kuntayhtymien yksikköhintarahoitusta milj. (peruspalvelubudjetin mukaan). Kunnan asukaskohtaiset rahoitusosuudet ovat vuonna 2009: - sosiaali- ja terveydenhuolto 1994,30 euroa/asukas (nousu 1,05 %) - opetus- ja kulttuuritoimen ennakkorahoitusosuus 799,30 euroa/asukas (nousu 3,4 %). Siirtymätasaus Vuoden 2006 valtionosuusuudistuksen siirtymätasaus päättyi vuonna Näin ollen vuonna 2009 kaikki kunnat saavat tuolloin toteutetun uudistuksen mukaiset valtionosuudet. Siirtymätasauksen valtionosuusvaikutukset löytyvät tarvittaessa Kuntaliiton internet-sivun taulukosta kohdasta >Valtionosuudet > Valtionosuudet vuonna Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Vuoden 2009 valtionosuuksien tasaus määräytyy vuodelta 2007 valmistuneen verotuksen perusteella. Verohallituksesta on saatu valmistuneen verotuksen tiedot, joiden perusteella on laskettu ennakkotieto kuntakohtaisen tasauksen määrästä (Verohallitus ). Ennakkotieto on lopullinen, ellei ennen varsinaisen päätöksen tekemistä ilmene tarvetta muuttaa maksuunpanotilastoa. Päätös tehdään joulukuun loppuun mennessä. Vuoden 2009 alusta voimaan tuleva kuntajako on otettu huomioon (merkintä lihavoituna). Lisäksi osakuntaliitosten asukaslukumuutokset on otettu huomioon seuraavilla perusteilla: 8 Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008

9 - Enonkoski: 1 asukas Savonlinnaan - Hattula: 33 asukasta Hämeenlinnaan - Sipoo: 2042 asukasta Helsinkiin - Vantaa: 20 asukasta Helsinkiin. Osakuntaliitosten asukaslukuvaikutus on laskettu asukkaita luovuttavan kunnan asukasluvun perusteella luovutetun määrän ja koko asukasluvun suhteessa. Asukastietoina on vuoden vaihteen 2007/2008 asukastiedot, jotka ovat samat kuin valtionosuuksien laskennassa (He 110/2008). Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen voimassa olevat muut laskentaperusteet sisältyvät valtionosuuslain (1219/2005) muutokseen. Kuntakohtainen laskelma löytyy osoitteesta kohdasta > Valtionosuudet > Valtionosuudet vuonna Laskelman (VM/Kuntaosasto ) laskentaperusteina ovat tiedot laskennallisesta kunnallisverosta, laskennallisesta kiinteistöverosta keskimääräisillä veroprosenteilla laskettuina ja kunnan yhteisövero-osuus. Laskennalliset verotulot ja yhteisövero-osuus Laskennallisen kunnallisveron määrä euroa (muutos + 7,6 %). Yhteisöveron määrä euroa (muutos + 19,2 %). Laskennallisen kiinteistöveron määrä euroa (muutos + 8,0 %). Keskimääräinen tuloveroprosentti Vuodenvaihteen 2006/2007 asukasmäärä (Manner-Suomi) Keskimääräinen tuloveroprosentti 18,46 % (Manner-Suomi) Keskimääräiset kiinteistöveroprosentit: yleinen 0,75 % vakituinen asunto 0,29 % muu asunto 0,87 % voimalaitos 0,75 % (yleinen prosentti) yleishyödylliset yhteisöt 0,41 % rakentamaton rakennuspaikka 2,03 % Laskennallinen verotulo ja tasausraja asukasta kohti Laskennallinen verotulo 3 155,55 euroa/asukas Tasausraja (91,86 %) 2 898,69 euroa/asukas Lain mukaan voimalaitosten ja ydinvoimalaitosten keskimääräisenä kiinteistöveroprosenttina tasausta laskettaessa käytetään yleistä keskimääräistä kiinteistöveroprosenttia (asetus 1203/ a ). Valtionosuuksia tasattaessa tasauslisän määrä on 100 % tasausrajaan saakka. Tasausvähennyksen määrä on 37 % tasausrajan ylittävistä laskennallisista verotuloista. Maksatuksessa verotulotasaus jaetaan siten, että yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6 %, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57 % sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37 %. Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen tasausvähennykset ovat 4,2 milj. euroa tasauslisiä suuremmat. Tasausta maksaa 57 kuntaa ja tasausta saa 275 kuntaa. Vuonna 2008 tasauksessa tasauslisät olivat 21,7 milj. euroa suuremmat. Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 9

10 Päätöksen tekee valtiovarainministeriö ja kukin ministeriö hoitaa osuutensa (maksatuksen tai perinnän). Kuntaliiton kotisivulla olevissa kuntakohtaisissa laskelmissa tasauksen kohdistusta valtionosuuksiin ei ole tehty. Ministeriöiden valtionosuuspäätöksissä tasaukset otetaan huomioon ja ne sisältyvät aina maksettaviin kuukausieriin. Lisätiedot: Mikael Enberg p. (09) , Jouko Heikkilä p. (09) , Annika Suorto p. (09) , Yleinen valtionosuus Yleisen valtionosuuden perusosa ja vähennykset Yleisen valtionosuuden keskimääräinen euromäärä eli perusosa on vuonna ,06 /asukas. Vuoden 2009 yleisen valtionosuuden perusosa on 29,68 /asukas (valtioneuvoston vahvistus ). Määräytymisessä on otettu huomioon täysimääräinen indeksikorotus 3,9 % (indeksikorotus leikkaamattomaan osaan). Uutena asiana yleisessä valtionosuudessa on otettu huomioon kuntien verotulovähennysten kompensaation korjaus. Lisäys tai vähennys on kohdennettu kunnalle sen mukaan, miten veroihin tehdyt vähennykset ovat kuntaan kohdistuneet (He 191/2008, ks. jäljempänä). Kuntakohtaiset laskelmat löytyvät osoitteesta kohdasta Valtionosuudet > Valtionosuudet vuonna Perusosan perusteella lasketusta yleisen valtionosuuden koko määrästä vähennetään edelleen voimassa oleva valtionosuusleikkaus 10,75 euroa/asukas. Vuoden 2009 alusta voimaan tuleva kuntajako on otettu huomioon (lihavoituna). Lisäksi osakuntaliitosten asukaslukumuutokset on otettu huomioon seuraavilla perusteilla: - Enonkoski: 1 asukas Savonlinnaan - Hattula: 33 asukasta Hämeenlinnaan - Sipoo: 2042 asukasta Helsinkiin - Vantaa: 20 asukasta Helsinkiin. Osakuntaliitosten asukaslukuvaikutus on laskettu asukkaita luovuttavan kunnan asukasluvun perusteella luovutetun määrän ja koko asukasluvun suhteessa. Asukastietoina on vuoden vaihteen 2007/2008 asukastiedot, jotka ovat samat kuin valtionosuuksien laskennassa (He 110/2008). Eräissä tapauksissa valtionosuuteen tulee huomattavia muutoksia. Niitä aiheuttavat yleisen valtionosuuden olosuhdetekijän ilmaantuminen tai poistumien. Eräissä tapauksissa syynä on kuntajako. Tällaisia tekijöitä ovat taajamarakennelisä, asukasluvun muutos, saaristoisuus tai syrjäisyys. Kaikkien kuntien valtionosuuteen vaikuttaa vähentävästi eräiden valtiolle siirrettävien tehtävien kustannusten huomioon ottaminen valtionosuuden vähennyksenä, työmarkkinatuen rahoitusratkaisu vuonna 2006 sekä eräiden väliaikaisten tehtävien rahoitus. Tällaisia vuoden 2009 alusta valtiollistettavia tehtäviä, jotka vaikuttavat yleisen valtionosuuden määrään, ovat kuluttajaneuvonta, holhoustoimen edunvalvonta ja elatustuki (hallinnon kustannusten osalta). Näiden tehtävien yleistä valtionosuutta vähentävä vaikutus on yhteensä noin 19,5 milj. euroa. 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008

11 Valtionosuuden määrään on vuonna 2006 lisätty tai siitä on vähennetty työmarkkinatuen kuntakohtainen ns. kompensaatioerä (nettolisäys yleiseen valtionosuuteen oli noin 30 milj. euroa). Lisäys on poistettu vuosina 2007 ja Se on toteutettu siten, että yleisestä valtionosuudesta jokaiselta kunnalta on vähennetty kumpanakin vuonna 2,90 euroa/asukas (työmarkkinatukiuudistuksen aktiivitoimenpiteiden etukäteen laskettu kuntien menoja vähentävä vaikutus). Kuntakohtainen kompensaatioerä on esitetty taulukossa omalla sarakkeellaan vuonna 2006 toteutetun mukaisena. Aktiivitoimenpiteiden menoja vähentävä vaikutus yhteensä 5,80 euroa/asukas sisältyy taulukon valtionosuusleikkausten sarakkeeseen. Väliaikaisten tehtävien rahoituksella tarkoitetaan Kunta IT-hankkeen kustannuksia ja viranomaisradioverkon rahoitusvajeen kattamiskustannuksia. Näiden tehtävien valtionosuusvähennys on sama kuin vuonna 2008 eli yhteensä noin 7,0 milj. euroa eli 1,33 euroa/asukas. Kaikki vähennykset (yhteensä noin 114 milj. euroa eli 21,63 euroa/asukas) on otettu huomioon leikkaussarakkeella. Uudella verovähennysten kompensaatio sarakkeella on esitetty se valtionosuuksien lisäys tai vähennys, joka johtuu sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen tehdystä verovähennysten kompensaation epätarkkuudesta. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen kohdennettu asukaskohtaisesti tasasuuruinen valtionosuuden lisäys ei ota huomioon vähennysten kuntakohtaista vaikutusta, on yleiseen valtionosuuteen tehty tätä tarkoittava korjaus todellisten kuntakohtaisesti selvitettyjen vähennysten perusteella vuoden 2007 verotustietojen perusteella. Korjauksen määrä on saatu vähentämällä asukaskohtaisesta verotulojen menetyksestä 69,2 euroa asukasta kohti (He 191/2008). Tämä kuntien välinen tasaus kohdentuu vain vuoteen 2009 ja on lopullinen eikä sitä tarkisteta esim. vuoden 2009 lopullisen verotuksen perusteella. Tämän jälkeen vähennykset vaikuttavat kuntien veropohjaan normaalisti ja ne tasaantuvat vuodelle 2011 verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasauksen myötävaikutuksella. Vähennysten jälkeen kunnille maksetaan yleistä valtionosuutta ilman tasauseriä yhteensä 160,7 milj. euroa. Valtionosuuden määrä vähenee 13,6 milj. euroa vuoteen 2008 verrattuna. Yleisen valtionosuuden olosuhdelisät ja niiden perusteet Eräille kunnille maksetaan perusosan lisäksi olosuhdelisinä korotusta saaristoisuudesta, syrjäisyydestä, kaksikielisyydestä ja asukasluvun huomattavasta muutoksesta sekä taajamaväestöstä silloin, kun taajamaväestön määrä ylittää asukasta. Vuoden 2006 alusta voimaan tulleen valtionosuustarkistuksen (valtionosuuslain muutos 1068/2005) mukaisia uusia tai korjattuja olosuhdelisiä ovat: - Korotettu saaristolisä kunnille, joiden saaristo-osissa asuu vähintään asukasta. Lisän määrä on kunnan asukasmäärä kerrottuna perusosalla eli tällainen kunta saa perusosan koko euromäärän kaksinkertaisena. - Kaikki saaristolisää saavat saaristo-osakunnat ovat oikeutettuja samanaikaisesti myös syrjäisyyslisään, jos syrjäisyyslisän perusteet täyttyvät. - Korotettu saaristolisä 7 x perusosa, jos väestöstä vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä ja 4 x perusosa muille saaristokunnille. - Uusi syrjäisyyslisä kunnille, joissa on vähemmän kuin 0,5 asukasta/km 2. Määrä on 9 x perusosa. - Taajamalisän nimi muuttui taajamarakennelisäksi. Tämä porrastuu kertoimella taajamaväestön määrän ja perusosan tulona seuraavasti: 0,75, jos taajamaväestöä ,70, ,01, tai yli Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n.

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n. 3/2006 Kesäkuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet vuonna 2007 Julkiset hankinnat esitys uudeksi hankintalaiksi annettu Perus- ja viivästyskorko 1.7. 31.12.2006 Kuntien talouden tunnuslukutiedosto

Lisätiedot

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta 5/2001 12.11.2001 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2002 Lehti ilmestyy n. 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen 4/2003 Lokakuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet v. 2004 Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin 3/2005 kesäkuu Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen

Lisätiedot

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne 2/2009 huhtikuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtion talouden kehykset vuosille 2010 2013 Verotus Valtionosuusuudistuksen 2010 tilanne Koulutusta valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta Kysely

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Perus- ja viivästyskorko

Perus- ja viivästyskorko 3/2003 Kesäkuu Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös 2004-2007 Verotus Valtionosuudet v. 2003-2004 Perus- ja viivästyskorko Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2003 Lehti ilmestyy n. 6 kertaa vuodessa

Lisätiedot

Kuntatalous 3/12. syyskuu

Kuntatalous 3/12. syyskuu Kuntatalous 3/12 Taloustilanne vaikea uusia sopeutustoimia saattaa olla tulossa Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset Kuntien

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

Kuntatalous 1/13. maaliskuu

Kuntatalous 1/13. maaliskuu Kuntatalous 1/13 Kuntien menopaineet kasvavat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kokoonpano Millainen kuntalaki tulevaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin 1/2014 Kuntatalous pysyy kireänä Valtiontalouden kehykset 2015 2018 ja kunnat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Johdannaissopimusten suojaavuudesta Kustannusrakenne

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä C:6 19.10.2012/IK Julkaisija Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Peruspalvelu. budjetti 2015. 25a/2014. Kunnat

Peruspalvelu. budjetti 2015. 25a/2014. Kunnat Peruspalvelu budjetti 2015 25a/2014 Kunnat Peruspalvelubudjetti 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2014 Kunnat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Veli Karhu - Aki Viitasaari 1 Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ Puhelin 014 652

Lisätiedot

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset LUVUT 2010 TÄRKEÄT Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset VALTION VEROTUS 2010 Verohallituksen antama luettelo kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista

Lisätiedot

413 KUNTIEN VALTION- OSUUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA JA RUOTSISSA

413 KUNTIEN VALTION- OSUUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA JA RUOTSISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 413 KUNTIEN VALTION- OSUUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA JA RUOTSISSA Sanna Lehtonen Antti Moisio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot