Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/ voimaan 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1."

Transkriptio

1 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/ voimaan Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy

2 Koneen elinkaari Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004) (konelaki) Konepäätös (VNp 1314/1994) (konedirektiivi)-----koneasetus (Vna 400/2008) (uusi konedirektiivi) voimaan alkaen Valmistajan ensivalvonta Markkinavalvonta suunnittelu valmistus valmistajan vastuu markkinoille saattaminen myynti Työpaikkavalvonta työnantajan vastuu käyttöönotto valinta ja osto käyttö tarkastus kunnossapito muutostyöt käytöstä poisto Työturvallisuuslaki (738/2002) Työvälineiden käyttöpäätös (VNp 856/1998) (käyttödirektiivi)--- Käyttöasetus (403/2008) voimaan alkaen Henkilönostopäätös (VNp 793/1999) Jukka Tamminen 2

3 Työturvallisuuslaki ja koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus 41 Koneiden, työvälineiden jne. käyttö Vain määräysten mukaisia, työhön sopivia ja tarkoituksenmukaisia Oikea asennus, suojalaitteet ja merkinnät Eivät saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa Huollettava ja hoidettava asianmukaisesti Estettävä pääsy vaara-alueelle Varauduttava huolto-, säätö, häiriö- yms. tilanteisiin Jukka Tamminen 3

4 Työturvallisuuslaki ja koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus 42 Henkilöiden nostaminen nostolaitteella 43 Työvälineen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus Ennen ensimmäistä käyttöönottoa, uuteen paikkaan asentamisen jälkeen tai merkittävän muutostyön jälkeen Säännöllisin väliajoin tai poikkeuksellisen tapahtuman jälkeen (määräaikaistark.) Tarkastajan suorittajan pätevyydet Jukka Tamminen 4 i

5 Koneen elinkaarimalli - vastuut Koneasetus Käyttöasetus - suunnittelu - valmistus -vaatimusten mukaisuuden osoittaminen -markkinoille saattaminen - käyttöön luovuttaminen - valinta -hankinta - asennus - käyttöönotto - käyttö - kunnossapito - tarkastukset - muutostyöt -CE-merkintä Valmistajan vastuu CE Työnantajan vastuu Koneen on täytettävä konepäätöksen liitteen 1 olennaiset turvallisuusvaatimukset Jukka Tamminen 5 Koneen turvallisuustaso on ylläpidettävä kunnossapidolla ja myös muutostöiden osalta

6 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisalue velvoittaa työnantajaa ja muuta työturvallisuuslain mukaan samassa asemassa olevaa esim. kouluttajaa sekä myös yhteisellä työmaalla itsenäistä työnsuorittajaa, suunnittelijaa, asentajaa, tarkastuksen suorittajaa ym. käyttö ymmärretään laajasti, myös työvälineen valinta, asentaminen, käyttöönotto, käynnistäminen, pysäyttäminen, kuljettaminen, korjaaminen, huoltaminen 2 Työvälineen valitseminen ja sijoittaminen koottu keskeisiä vaatimuksia nykyisestä päätöksestä sisältää ergonomian, ei erillistä ergonomiapykälää 3 Työvälineen käyttöohjeet työvälineen käytössä on valmistajan ohjeet otettava huomioon, ellei niitä ole, työnantajan tehtävä, ohjeet pidettävä ajan tasalla Jukka Tamminen 6

7 4 Vaaran arviointi ja poistaminen Työnantajan velvollisuus järjestelmällisesti selvittää ja arvioida työvälineen turvallisuus, erityisesti tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran tai haitan poistamiseksi Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla Opastus, varoituslaitteet, turvamerkit ja henkilönsuojaimet ovat vasta toissijaisia keinoja Vaarojen arviointi oltava työnantajan hallussa vrt. työturvallisuuslain Jukka Tamminen 7

8 5 Työvälineen toimintakunnon varmistaminen Työnantajan velvollisuus on pitää työväline säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena koko sen käyttöiän ajan Ohjausjärjestelmän ja turvalaitteiden tulee toimia virheettömästi Huoltokirja on pidettävä ajan tasalla Työvälineen oikea asennus ja turvallinen toimintakunto tulee selvittää erityisesti ennen käyttöönottoa ja turvallisuuteen vaikuttavan muutoksen jälkeen Jukka Tamminen 8

9 5 jatkuu Työnantajan velvollisuus on seurata jatkuvasti työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla keinoin Tarkastuksen ja testauksen tekijä on työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa Vaatimus korvaa eräät nykyiset laitekohtaiset tarkastusvelvollisuudet! Asiantuntijan ja asiantuntijalaitoksen suorittamat tarkastukset sekä kunnonvalvontajärjestelmä 5 luvussa Jukka Tamminen 9

10 Erityisesti huomioitava 4 ja 5 Koskee kaikkia työvälineitä tikkaista nostureihin Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi ei ole kertaluontoinen toimenpide Sen on oltava systemaattista Ilman vaaran tunnistamista ei voida ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi Huoltoa ja kunnossapitoa korostetaan turvallisuuden varmistamiseksi luotava seurantajärjestelmä, joka kattaa oikeaaikaiset tarkastukset ja testaukset tehtävät, vastuut ja pätevyydet määriteltävä Työnantajan kannattaa dokumentoida toimenpiteet, vaikkei säännös suoraan edellytä sitä Jukka Tamminen 10

11 6 Suojusten ja turvalaitteiden ominaisuudet Rakenteeltaan vankkoja/luotettavia (+luotettava vikaantuminen) Eivät aiheuta lisävaaraa Eivät ole helposti poistettavissa tai tehtävissä toimimattomiksi Sijaitsevat riittävän kaukana vaara-alueesta Eivät tarpeettomasti rajoita näkyvyyttä työvälineen toiminta-alueella Sallivat 12 :ssä tarkoitetut toimenpiteet (kunnossapitotöiden turvallisuus) Jukka Tamminen 11

12 7 Varoituslaitteet ja merkinnät Tarpeelliset varoituslaitteet, varoitukset ja merkinnät Yksiselitteisiä, helposti havaittavia ja ymmärrettäviä Jukka Tamminen 12

13 8 Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät Pääsääntö: vaara-alueen ulkopuolella Jos vaara-alueella erityiset turvallisuustoimenpiteet Hallintalaitteet suojattava niiden tahattomalta käytöltä Hallintalaitteiden oltava selvästi nähtävissä, tunnistettavissa ja asianmukaisesti merkittyjä Jukka Tamminen 13 i

14 8 Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät (jatk.) Ohjausjärjestelmät: Luotettavia Mahdollisuuksien mukaan varmistettava, ettei niiden vikaantuminen tai energiatilan muutos aiheuta vaaraa Valinnassa otettava huomioon suunnitelluissa käyttöoloissa todennäköisesti ilmenevät puutteet, häiriöt ja rajoitukset Jukka Tamminen 14

15 9 Työvälineen käynnistäminen Vain käyttämällä tietoisesti siihen tarkoitukseen varattua hallintalaitetta (pl. automaattisen koneen normaali toiminta) Käynnistys: Varmistus, ettei vaara-alueella ihmisiä (näköhavainto) Ellei mahdollista; ajoissa havaittava ja tunnettu merkki Jukka Tamminen 15

16 10 Työvälineen pysäyttäminen ja hätäpysäytys Työvälineessä oltava hallintalaite täydelliseen ja turvalliseen pysäyttämiseen Jokaisessa työpisteessä oltava pysäytyslaite, jolla työväline tai kaikki työvälineet voidaan pysäyttää turvalliseen tilaan Pysäytyslaitteella ensisijainen asema käynnistyslaitteisiin Kun työväline tai sen vaaralliset osat pysähtyneet, energiansyötön lakattava ko. laitteisiin Hätäpysäytyslaite mahdollisuuksien mukaan Tarve riippuu mm. vaaroista ja normaalista pysähtymisajasta Jukka Tamminen 16

17 11 Energialähteestä erottaminen Työväline on varustettava selvästi tunnistettavin ja tarvittaessa lukittavin laittein, joilla se voidaan erottaa kaikista energialähteistä Energiansyötön katkaisun jälkeen työvälineeseen varastoitunut energia on voitava poistaa turvallisesti Jukka Tamminen 17

18 12 Kunnossapitotyön turvallisuus Erityisoloja koskeva tieto, perehdytys, ohjeet Tarvittaessa hyväksyntä työn tekemiseksi ja aloituslupa Tarpeelliset järjestelyt ja mittaukset Erotukset; kaasu, neste, sähkö, mekaaninen jne. Taakan varmistus Vahinkokäynnistyksen esto Tarkoitukseen sopivat työvälineet Jukka Tamminen 18

19 12 Kunnossapitotyön turvallisuus (jatk.) Säiliöt ja umpinaiset tilat; hapen puute tai vaaralliset aineet Oikeat henkilönsuojaimet, apuvälineet jne. Turvalliset telineet, työtasot, tikkaat Tarpeeton pääsy vaara-alueelle estetty Jos asennus, huolto jne. on tehtävä koneen käydessä laadittava kirjalliset ohjeet. Tehtävä mahdollisuuksien mukaan suojalaitetta poistamatta Jukka Tamminen 19

20 13 Sääolot Työvälineiden valinta Työntekijän terveys Luonnonilmiöt Jukka Tamminen 20

21 14 Erityiset pätevyysvaatimukset Ajoneuvonosturin, jonka nostokyky on yli viisi tonnia, ja torninosturin kuljettajalla on oltava alan ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Jos kuormausnosturin kuormamomentti on suurempi kuin 25 tnm ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen, sen kuljettajalla tulee olla asianomainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen Jukka Tamminen 21

22 Henkilönostimen ja trukin käyttökoulutus Henkilönostimien turvallinen käyttö työturvallisuus nostimilla lait ja säädökset oikea laite oikeaan tehtävään teoriaosuuden tentti eri nostintyyppien käyttö käytännön koe Kurssin jälkeen henkilö osaa käyttää nostinta turvallisesti Koulutusta antavat mm. vuokraamot. Trukinkuljettaja koulutus turvallinen ajo trukilla nostojen turvallinen toteuttaminen käyttökoe Koulutusta antavat useat eri tahot aikuiskoulutuskeskukset Useissa yrityksissä koulutus on ollut pakollinen ennen kuin trukin kuljettaminen on mahdollista Koulutuksen kesto vaihtelee Jukka Tamminen 22

23 2 luku Liikkuvia työvälineitä koskevat täydentävät vaatimukset Luvun sisältö vastaa käyttöpäätöksen sisältöä, pykäliä on yhdistelty ja ilmaistu asioita tiiviimmin 15 edellyttää mm. näkyvyyttä parantavia lisälaitteita, jos näkyvyys ei ole riittävä (ei uusi vaatimus) 17 edellyttää säältä suojaavaa turvaohjaamoa päältä ajettavissa kaivureissa, kaivinkoneissa, traktoreissa (ei alle 30 kw) ja metsätyökoneissa Jukka Tamminen 23

24 16 Kaatumisvaara ja putoavilta esineiltä suojaaminen Kaatumisvaara; turvaohjaamo, suojarakenne tai muu vastaava laite, joka estää kaatumasta enemmän kuin kyljelleen Trukissa tarvittaessa turvavyö tai vastaava rakenne, joka pitää kuljettajan istuimella trukin kaatuessa Jos tavaroiden putoaminen aiheuttaa vaaraa mahdollisuuksien mukaan suojarakenne Jukka Tamminen 24

25 Nostolaitteiden käyttö 20 Nostotyön suunnittelu mm. maapohjan kantavuus, riittävä nostokapasiteetti, nostoapuvälineet, tila varmistettava ennen nostotyöhön ryhtymistä - vrt. rakennustyö, tarkastus ennen käyttöönottoa 21 Nostolaitteen käytön ja käyttöolosuhteinen tulee vastata suunnitteluperusteita (nosturiluokka, lämpötila, tuuli) 22 Nostolaitteen ja sen lisälaitteiden merkinnät 23 Nosturin lisävaatimukset - taakan teko - nosturin sijoitus - tarvittaessa asianmukainen ohjaamo - huoltokohteisiin turvalliset kulkutiet ja niissä asianmukaiset huoltotasot ja -tilat Jukka Tamminen 25

26 24 Nostoapuvälineet laajennettu sisältöä Nostoapuvälineen kunto ja merkinnät on varmistettava ennen käyttöä Nostoapuvälinettä, josta puuttuu SSKmerkintä ei saa käyttää Ne on säilytettävä siten, etteivät ne vahingoitu tai rikkoudu Vaurioitunutta nostoapuvälinettä ei saa käyttää Ne on kiinnitettävä taakkaa suunnitelluista nostopisteistä tai muuten varmistettava turvallinen nosto Huom! Työnantajan seurattava jatkuvasti työvälineen toimintakuntoa Jukka Tamminen 26

27 25 Henkilönostot Henkilöiden nostaminen sallittu vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella, ellei muualla toisin säädetä. riipputelineet sisältyvät uuteen käyttöpäätökseen Teleskooppi- ja nivelpuominostimen henkilönostokorissa kaikkien työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia uusi vaatimus! HUOM! Henkilönosto kurottajalla sallittu vain, jos valmistaja tarkoittanut koneen henkilönostimeksi Jukka Tamminen 27

28 25 Putoamissuojainten käyttö henkilönostimissa Turvavaljaat (nivel- ja teleskooppipuominostimet) kaikilla korissa työskentelevillä. joissain nostimissa joudutaan erikseen määrittelemään kiinnityspisteet HUOM! Mastolavanostimien asennuksessa on tarpeen käyttää putoamissuojaimia työhön liittyvän putoamisvaaran vuoksi Nivel- ja teleskooppipuominostimet autoalustaiset ajettavat hinattavat Jukka Tamminen 28

29 Putoamissuojainten valinta henkilönostimissa Suojaintyypin valinta perustuu vaarojen arviointiin Kiinnityspisteet Putoamisen pysäyttävä järjestelmä kokovaljas Jukka Tamminen 29

30 4.luku Korkealla tehtävän työn turvallisuusvaatimukset Pykälät vastaavat pääosin edellisen päätöksen pykäliä! 26 Putoamisen estävät suojarakenteet 27 Telinettä koskevat ohjeet, laskelmat, ja suunnitelmat 28 Telineen ominaisuudet 29 Telineen pystytys, purkaminen ja muutostyö 30 Tikkaiden käyttö ja sijoittaminen 31 Köysien varassa liikkuminen ja työskentely Jukka Tamminen 30

31 5 luku Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset sekä kunnonvalvontajärjestelmä Liitteessä 1 on määritelty työnantajalle lisävelvoitteita tietyille vaarallisille koneille 5 vaatimusten lisäksi Joitain muutoksia nykyisiin vaatimuksiin: koneryhmiin tarkastajien pätevyyteen kunnonvalvontajärjestelmä Tarkastusten laajuus ja tarkastusmenetelmät riippuvat työvälineestä ja käytöstä sekä käytettävästä kunnonvalvontajärjestelmästä Työvälinettä ei saa käyttää, ellei tarkastusta ole asianmukaisesti suoritettu! Jukka Tamminen 31

32 Konetyyppi KT MT PT Ajoneuvonosturi AY* AY AY Autonostin A A A yli 0,5 m nostokorkeus Henkilönostin A* A A Asennusta vaativa henkilönostin A A A Kuormausnosturi A A A Kuormausnosturi asennustyöhön AY AY AY jonka kuormamomentti on suurempi kuin 25 tm ja tarkoitettu muuhun työhön kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen Nosturi + radat A A A yli 500 kg nostava Henkilönostoon tarkoitettu AY AY AY rakennushissi Torninosturi AY AY AY Alusten lastinkäsittelyn AY A A nostolaitteet AY = asiantuntijayhteisö; A = asiantuntija; * = merkittävien muutostöiden jälkeen Jukka Tamminen 32

33 33 Käyttöönottotarkastus Tarkastus tehtävä ennen ensimmäistä käyttöönottoa Suomessa, turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeen tai jos laite otetaan uudelleen käyttöön sen oltua pitkään käyttämättömänä Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että työväline on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti luotettavasti ottaen huomioon sen käyttötarkoitus, työvälineen kulkuteiden ja hoitotasojen asianmukaisuus sekä työvälineen hallinta- ja turvalaitteiden oikea toiminta Nostolaitteelle tehtävä myös koekuormitus ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaan Jukka Tamminen 33

34 34 Määräaikaistarkastus Määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen tai, ellei työvälineelle ole tehtävä käyttöönottotarkastusta, vuoden välein siitä ajankohdasta, kun työnantaja otti työvälineen käyttöön Tarkastusväliä voidaan pidentää, jos työvälineen käyttö on ollut vähäistä ja olosuhteet erityisen vähän työvälinettä rasittavat. Tarkastusväliä on vastaavasti lyhennettävä, jos työvälineen käyttö tai käyttöolosuhteet ovat työvälineen toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai jos turvallisen toimintakunnon varmistamiselle on muu erityisen tärkeä syy Jukka Tamminen 34

35 35 Määräaikaistarkastus jatkuu Työväline on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on tapahtunut sen rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnettomuus tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille Nostolaitteen tarkastuksessa tarkastetaan turvallisuuden kannalta olennaiset osat ottaen huomioon materiaalin väsyminen, kuluminen, korroosio tai muut vauriot Tarvittaessa on käytettävä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä Jukka Tamminen 35

36 35 Määräaikaistarkastus jatkuu Yhden vuoden välein tarkastuksen yhteydessä on tehtävä koeajo Neljän vuoden välein koeajoon liittyvä koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla Kuitenkin koekäyttö tehdään määräaikaistarkastuksessa aina nostolaitteille, joiden ylikuormittuminen aiheuttaa kaatumisvaaran! Koeajon ja koekäytön sisällöstä päättää tarkastaja tapauskohtaisesti valmistajan ohjeet ja käytännön kokemukset huomioiden Jukka Tamminen 36

37 35 Nostolaitteen perusteellinen määräaikaistarkastus Määräaikaistarkastuksen lisäksi nostolaitteelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan määrittämiä nostolaitteen suunnittelurajoja* tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta Tarkastuksen suorittaja määrittää ensimmäisen perusteellisen määräaikaistarkastuksen ajankohdan ja sitä seuraavien perusteellisten tarkastusten ajankohdat Tarkastusten ajankohtaa arvioitaessa on otettava huomioon nostolaitteen käytön rasittavuus, määräaikaistarkastuksissa havaitut vauriot ja tehdyt korjaukset sekä nostolaitteessa mahdollisesti esiintyvät tyyppiviat. *) Käyttöönotto- tai ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa tarkastaja selvittää suunnittelurajat ja kirjaa ne pöytäkirjaan! Valmistajan tulisi ilmoittaa ne nostolaitteen käyttöohjeissa Jukka Tamminen 37

38 Perusteellisen määräaikaistarkastuksen toteuttaminen (35 jatkuu) Tarkastuksessa puretaan nosturin rakenneosia siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta tarkastaja voi luotettavasti arvioida nostolaitteen teräsrakenteiden ja koneistojen kuntoa Tarkastuksessa arvioidaan kaikki osat, joiden vikaantuminen voi vaikuttaa turvalliseen käyttöön (kuormaa kantavat rakenteet, koneistot, hydrauliset ja pneumaattiset järjestelmät, sähköjärjestelmät, turvajärjestelmät) Tarvittaessa tarkastajan tulee käyttää ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä (röntgen, ultraääni, magneettijauhe ) Tarkastuksessa määritellään seuraavan perusteellisen tarkastuksen ajankohta, sovellettavat suunnittelurajat (uudet?), koneen osien ja komponenttien vaihto- ja muutostarpeet Tarkastus on hyvä ajoittaa peruskorjauksen yhteyteen Jukka Tamminen 38

39 36 Kunnonvalvontajärjestelmä Työnantaja voi järjestää määräaikaistarkastukset asiantuntijayhteisön hyväksymällä kunnonvalvontajärjestelmällä, jos se vaikutukseltaan vastaa määräaikaistarkastuksia Asiantuntijayhteisön on arvioitava vähintään kolmen vuoden välein kunnonvalvontajärjestelmän toimivuutta Järjestelmästä on tehtävä kirjallinen kuvaus(työpaikalla nähtävissä) Sen tulee sisältää 5 :ssä säädetyt seurantamenetelmät ja välineet sekä huoltotoimenpiteet kustakin sen piiriin kuuluvasta työvälineestä sekä järjestelmän toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät, vastuut ja pätevyysvaatimukset. Lisäksi siitä tulee ilmetä tehdyt seuranta- ja huoltotoimenpiteet. Toimenpiteiden määrässä, sisällössä ja ajankohdissa on otettava huomioon tarkastuskohteen riskeistä, käytöstä ja tarkastuksista saadut tiedot Jukka Tamminen 39

40 37 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittajat Työvälineen määräaikais- ja käyttöönotto-tarkastuksen suorittajan tulee olla arviointielimen* päteväksi toteama asiantuntijayhteisö tai arviointielimen päteväksi toteaman sertifiointielimen hyväksymä riippumaton asiantuntija. Asiantuntijayhteisön tai asiantuntijan on tarvittaessa esitettävä todistus pätevyydestään ja kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmistään *) vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) 4 :ssä tarkoitettu arviointielin Jukka Tamminen 40

41 Tarkastusten suorittajat (37 jatkuu) Tarkastajan on oltava työvälineen rakenteeseen, käyttöön, tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt henkilö, joka pystyy havaitsemaan työvälineen mahdolliset viat ja puutteet Tarkastajan tulee itsenäisesti (=riippumattomasti) turvallisuusteknisten seikkojen perusteella pystyä arvioimaan työvälineessä havaittujen vikojen ja puutteiden vaikutukset työturvallisuuteen sekä antamaan tarvittaessa ohjeet niiden korjaamisesta ja poistamisesta. Saman henkilön ei tulisi suorittaa sekä huoltoa että tarkastusta. Oman nostolaitteen tarkastaminen ei olisi mahdollista. Tarkastaja voisi kuitenkin olla saman työnantajan palveluksessa. Tarkastuksen suorittajan on tarvittaessa käytettävä asiantuntija-apua erityisesti ainetta rikkomattomien tarkastusmenetelmien käytössä sekä sähköstä aiheutuvien vaarojen arvioinnissa Jukka Tamminen 41

42 38 Tarkastuspöytäkirja ja tarkastusmerkintä Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee tarkastuksen kulku havainnot vioista ja puutteista sekä näiden korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet Arvio seuraavan määräaikaistarkastuksen ja perusteellisen tarkastuksen ajankohdasta ja mitä siinä pitää erityisesti selvittää merkittävä viimeisen perusteellisen tarkastuksen pvm Pöytäkirjat säilytettävä työvälineen eliniän ajan Viimeinen pöytäkirja on oltava työpaikalla saatavana - työvälineen mukana Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä merkintä työvälineeseen Jukka Tamminen 42

43 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Asetus tulee voimaan Samalla kumotaan rakennushissi- ja pulttipistoolipäätöksen tarkastamista koskevat säännökset riipputelinepäätös käyttöpäätös Määräaikaistarkastuksia saavat tehdä saakka ne, joilla on ollut käyttöpäätöksen mukaan oikeus tehdä tarkastuksia (ns.teknikkotason tarkastaja) Kumotun päätöksen nojalla annetut poikkeusluvat ym. ovat voimassa Jukka Tamminen 43

44 Turvallisesti rakennuskoneilla Jukka Tamminen 44

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖASETUS (403/2008) 1 Yleistä 2 Työvälineen toimintakunnon varmistaminen Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Noora Haapa-alho JÄSENKIRJE Y/3/2009 26.3.2009 1(15) ASETUS TYÖVÄLINEIDEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ JA TARKASTAMISESTA VOIMAAN 1.1.2009 Tässä jäsenkirjeessä

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ Tampere, Yli-insinööri Tuiri Kerttula Sosiaali- ja terveysministeriö i i 1 Koneen suunnittelu Parhaiten ja edullisimmin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Kysymyksiä ja vastauksia

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Kysymyksiä ja vastauksia Työsuojeluosasto 12.12.2008 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) nk. käyttöasetus Kysymyksiä ja vastauksia Yleistä 1. Kysymys: Milloin uusi VNa työvälineiden

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 855. Laki. elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 :n 21 kohdan kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 855. Laki. elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 :n 21 kohdan kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1998 N:o 855 857 SISÄLLYS N:o Sivu 855 Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 :n 21 kohdan kumoamisesta... 2303

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

KESKEISIÄ TYÖSUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ JA -OHJEITA 2011

KESKEISIÄ TYÖSUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ JA -OHJEITA 2011 Keskeisiä työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita 2011 KESKEISIÄ TYÖSUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ JA -OHJEITA 2011 Teknologiateollisuus Metallityöväen Liitto Toimihenkilöunioni 9. uudistettu painos Työryhmä TEKNOLOGIATEOLLISUUS

Lisätiedot

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Nordic Food & Nordic Pack 8.10.2014 Toimialapäällikkö Jukka Soukkanen Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuuden, teollisuuden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 47. Työsuojeluhallinto. Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 47. Työsuojeluhallinto. Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 47 Työsuojeluhallinto Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 47 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Tampere 2013 Työsuojeluhallinto ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 23.4.2010 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset Artikkelin sisällysluettelo: 1

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Muistio VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

Muistio VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta Muistio 27.3.2017 VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta Yhteenveto sosiaali-ja terveysministeriöön saapuneista muutosehdotuksista sekä sääntelyn nykytilasta Aluksi Tässä muistiossa

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

Joonas Saarikoski NOSTUREIDEN KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET VNA 403/2008 MU- KAISESTI

Joonas Saarikoski NOSTUREIDEN KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET VNA 403/2008 MU- KAISESTI Joonas Saarikoski NOSTUREIDEN KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET VNA 403/2008 MU- KAISESTI Tekniikka 2017 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Joonas Saarikoski Opinnäytetyön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Talonrakennus YTOT 2/05. Henkilönostimen vakainketjut murtuivat. NN ja KK putosivat korista, NN kuoli TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Talonrakennus YTOT 2/05. Henkilönostimen vakainketjut murtuivat. NN ja KK putosivat korista, NN kuoli TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI YTOT 2/05 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Henkilönostimen vakainketjut murtuivat. NN ja KK putosivat korista, NN kuoli TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Lisätiedot

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU LAINSÄÄDÄNTÖ - Putoamissuojausta koskeva lainsäädäntö edellyttää työnantajalta toimenpiteitä putoamistapaturmien estämiseksi, jos työntekijä työskentelee yli 2 metrin korkeudella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 793. Valtioneuvoston päätös. henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla. Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 793. Valtioneuvoston päätös. henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla. Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 793 796 SISÄLLYS N:o Sivu 793 Valtioneuvoston päätös henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla... 1789 794 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Uusi työturvallisuussäännöstö ( )

Uusi työturvallisuussäännöstö ( ) Uusi työturvallisuussäännöstö (4.10.2017) Aihe/ säädökset Uudet säädökset Aikataulu/ voimaan Työvälineiden käyttöasetuksen (403/2008) eräät muutostarpeet Mm. koneiden määräaikaistarkastuksia, henkilö-

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon.

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon. Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä Konedirektiivi

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät 2010

Rakennuskonepäivät 2010 Rakennuskonepäivät 2010 Ylitarkastaja Harri Patrikainen i Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 18.10.2010 1 Työsuojeluvalvonnan organisaatio 2010 Ajankohtaiset teemat Pöly Rakennushissit

Lisätiedot

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

KONEIDEN TURVALLISUUS. Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy

KONEIDEN TURVALLISUUS. Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy KONEIDEN TURVALLISUUS Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneiden käyttöön liittyviä vaaratekijöitä: -mekaaniset vaarat (puristuminen, leikkautuminen, nieluun joutuminen, iskut, irtoavat esineet, koneen

Lisätiedot

Betonielementtien nostolenkit

Betonielementtien nostolenkit Betonielementtien nostolenkit Rakennusalan standardit ja eurokoodit 2017 15.12.2017 Tuomo Haara Betonielementtien nostolenkit, Suomi-historia Suomi-historiaa, nostolenkit mm.: Työsuojeluhallitus 1973 1993

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Mesvac-huolto Omahuoltaja palvelee TÄYDEN PALVELUN OVITALO

Mesvac-huolto Omahuoltaja palvelee TÄYDEN PALVELUN OVITALO Uu Mesvac-huolto Omahuoltaja palvelee TÄYDEN PALVELUN OVITALO Mesvacin omahuoltajat palveluksessasi! Mesvacilla on maankattava ja tehokas huoltoverkosto. Omahuoltajamme ovat koko maassa aina valmiina tuotteiden

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarkastusmenetelmät nostolaitteiden perusteellisissa määräaikaistarkastuksissa Juha Seppänen Inspecta Tarkastus Oy

Vaihtoehtoiset tarkastusmenetelmät nostolaitteiden perusteellisissa määräaikaistarkastuksissa Juha Seppänen Inspecta Tarkastus Oy Vaihtoehtoiset tarkastusmenetelmät nostolaitteiden perusteellisissa määräaikaistarkastuksissa Juha Seppänen Inspecta Tarkastus Oy 1 Sisältö Lainsäädäntö Tavoite, periaatteet ja tarkastuslaajuus Tarkastusmenetelmät

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z 1 JJ-Asennus Oy OHJE 01.04.2010 PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z Purettavat kohteet: - teleskooppipuomisto Uusittavat osat: - teleskoopin levykimppuketjut

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET 1796 Liite I HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Johdanto 1. Olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sovelletaan silloin, kun hissiä tai turvakomponenttia käytetään

Lisätiedot

Keskeisiä työsuojelumääräyksiä

Keskeisiä työsuojelumääräyksiä Keskeisiä työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita 2009 KESKEISIÄ TYÖSUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ JA -OHJEITA Teknologiateollisuus Metallityöväen Liitto Toimihenkilöunioni 8. uudistettu painos 1 ISBN 978-951-817-996-5 e-kirja

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

TYÖ- JA MATKAVELOITUKSET... 2 NOSTIMIEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET / HUOLLOT... 3 LAATUJÄRJESTELMÄTARKASTUKSET... 4

TYÖ- JA MATKAVELOITUKSET... 2 NOSTIMIEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET / HUOLLOT... 3 LAATUJÄRJESTELMÄTARKASTUKSET... 4 TYÖ- JA MATKAVELOITUKSET... 2 NOSTIMIEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET / HUOLLOT... 3 LAATUJÄRJESTELMÄTARKASTUKSET... 4 NOSTOAPUVÄLINEET JA PUTOAMISSUOJAIMET... 5 NOSTIMIEN ASENNUSHINNASTO... 6 NOSTIMIEN ASENNUSEHDOT...

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Tehtaan työturvallisuus- pakka

Tehtaan työturvallisuus- pakka Tehtaan työturvallisuus- pakka 1 D. Työsuojeluvastuut Työturvallisuuslain mukaan työsuojelusta vastaa työnantaja tai työnantajan sijainen - eli esimies, jonka tärkeimmät velvoitteet ovat: valvontavelvoite

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina

Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Teemu Riihimäki Tekninen asiantuntija Julkinen 23.11.2017 Trust Quality Progress Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Suomi Yli 550 työntekijää, 29 toimistoa Kiwa Inspecta Suomi, Ruotsi,

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet

Käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet ERLATEK OY puh (019) 458 4500 Lukkokatu 2, 05840 Hyvinkää fax (019) 483 018 Käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet Koukkuvaaka TKL/TKR Kuormanilmaisin TZL/TZR Kaukosäädin / lukupääte FFB 201 1 Käyttäjälle

Lisätiedot

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5.

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5. Turvatekniikan keskus S6-2003 23.5. 2003 HISSIEN TARKASTUS 1. YLEISTÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) antaa tämän ohjeen sähköturvallisuuslain, SL (410/1996, 913/2002), 56 :n nojalla. Hissien ja eräiden

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta 29.11.2012 Patoviranomaisen rooli kaivos/jätepadon eri vaiheissa: - Hanke- ja yleissuunnittelu - Ympäristölupa - Rakennussuunnittelu - Rakentaminen

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 1 of 7 04/08/2011 14:10 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2004» 633/2004 633/2004 Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004 Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta

Lisätiedot

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista 1 Länsimetro www.lansimetro.fi 13,9 km metroraiteita kahdessa tunnelissa 8 maanalaista asemaa 15 savunpoisto- ja paineentasauskuilua 12 työtunnelia 3 miljoonaa kuutiota kalliolouhetta Louhintatyöt pääosin

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ

TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi (Ohjeen laatinut työryhmä: Martti Kemppi/Martti Kemppi Oy, Alpo Siitonen/Digita Oy, Aapo Vesala/Telekymi Ky, Pekka

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.2 Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet

Lisätiedot