Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Modbus600 on liityntäyksikkö, jonka avulla EH686/ EH60 laitteen sarjaliityntä muutetaan Modbus RTU protokollaa käyttävään kenttäväylään yhteensopivaksi. Liityntäyksiköiden avulla useita EH686/ EH60 laitteita voidaan liittää samaan Modbus väylään ja sitä kautta Modbus yhteensopivaan käyttöliittymään, esim. Ouman EHnet. V.1.3 OUM FILD OY Upseerinkatu 1 Puh Espoo Fax /12 Modbus600_v.1.3.pdf

2 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Sisällys 1. Modbus600 yksikön asentaminen ja kytkentä EH686/ EH60 laitteeseen Modbus600 yksikön DIP kytkimien asettelut Väylän biasointivastuksien käyttöönotto Väylänopeus Laiteosoite RS485 väylän kaapelointi RS485 väylän kaapelointiesimerkki EH686 säätimen Modbusrekisterien osoitteet Rekistereiden käytöstä Yleistä ikaohjelmat setusarvot Hälytykset Broadcastrekisterit Erikoisrekisterit Ikkunarekisterit Peilirekisterit...7 Liite 1. Modbusrerkistereiden yksilölliset osoitteet...8 Liite 2. Mittaustulojen yksiköt...12 Liite 3. Hälytysindeksit...12 OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

3 Modbusliityntäyksikkö Modbus Modbus600 yksikön asentaminen ja kytkentä EH686/ EH60 laitteeseen Modbus600 tulee asentaa EH686/ EH60 laitteen viereen DIkiskoon. Katso kytkentäohje taulukosta 1. EH686/EH60 laitteen yläkannessa olevien DIPkytkimien tulee olla seuraavissa asennoissa: Ylempi DIPkytkin: BOTTOM lempi DIPkytkin: P Taulukko 1. MB600:n kytkentä EH686/EH60:een Modbus600 Merkitys EH686/ EH60 riviliitin nasta riviliitin nasta _ _ ~ 24V maa ja signaalimaa 24V vaihe RS232 RX RS232 TX Teholähteen maa Teholähteen vaihe Riviliitin Riviliitin 2. Modbus600 yksikön DIP kytkimien asettelut DIP kytkimillä asetetaan kyseisen laitteen osoite Modbus väylässä (132), väylänopeus (4800, 9600, tai 38400) ja otetaan käyttöön väylän biasointivastukset Väylän biasointivastuksien käyttöönotto Modbus600 yksikkö käyttää fyysisenä liityntänä Modbus väylään galvaanisesti erotettua RS485 parikaapeliväylää. RS485 väylässä vain yksi laite kerrallaan saa kirjoittaa väylälle, muut laitteet kuuntelevat väylää. Tästä syystä johtuen tapahtuu tilanteita, joissa hetkellisesti yksikään laite ei kirjoita väylälle vaan kaikki kuuntelevat. Väylän biasointivastuksien avulla varmistetaan, että tässäkin tilanteessa väylän tila säilyy stabiilina. Tämä on erityisen tärkeää jos väylä on pitkä ja ympäristö häiriöllinen. Biasointivastukset tulee ottaa käyttöön kahdessa (ja vain kahdessa) laitteessa per väylä. Kyseisten laitteiden tulee sijaita väylän molemmissa päissä Väylänopeus Väylänopeuden tulee olla sama kaikilla väylään kytketyillä laitteilla. Väylänopeus asetetaan DIP kytkimillä 34 (katso taulukko 3) Laiteosoite Jokaisella Modbus verkossa olevalla laitteella tulee olla yksilöllinen laiteosoite. Modbus600 yksikölle sallittuja osoitteita ovat 131. Osoite asetetaan kortin DIP kytkimillä 59. Kytkin 5 on osoitteen vähiten merkitsevä bitti ja kytkin 9 eniten merkitsevä (katso taulukko 4) väylänopeus biasointivastukset O Modbus600 riviliitin nasta M+ M DIP1 DI DI DIP4 Väylänopeus DIP kytkimien tilat DIP 5 DIP 9 Laiteosoite : : = O, O=OFF laiteosoite Taulukko 2. Biasointivastukset Taulukko 4. Laiteosoitteet Biasointivastukset Eivät ole käytössä Ovat käytössä Taulukko 3. Väylänopeudet MORS 3. RS485 väylän kaapelointi Modbus600 yksikkö voidaan liittää vain RS485 pohjaiseen Modbus väylään. Yksikön RS485 liityntä on galvaanisesti erotettu. Väylän kaapelointiin tulee käyttää kierrettyä parikaapelia, esim. Datajamak 2x(2+1)x0.24. Väylän rakenne tulee olla ketjumainen, eli kaapeli kiertää laitteelta toiselle ja haaroja ei saa olla (max.haarojen pituus 0.5m). Väylän maksimipituus on 1200m. Väylän molempiin päihin kytketään päätevastukset 120 ohmia M+ ja M nastojen väliin. Väyläkaapeli kytketään jokaiselle väylässä olevalle Modbus600 yksikölle samalla tavalla riviliittimiin M+ ja M (Taulukko 5). Päätevastukset 120ohmia kytketään väylän molempiin päihin nastojen M+ ja M väliin. Jos ensimmäisenä tai viimeisenä laitteena väylässä on EH 200/EH105/Geopro, päätevastus kytketään nastojen ja väliin. Parikaapelin suojavaippa voidaan tarvittaessa kytkeä häiriöiden eliminoimiseksi suojamaahan. Kytkentä tehdään vain suojavaipan toisesta päästä, esim.aina keskuksesta lähtevään kaapeliin. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12 Taulukko 5. Väyläkaapelin kytkentä Modbus600:een Merkitys Modbus Data + Modbus Data Kytketään Signaaliparin toinen johto Signaaliparin toinen johto

4 Modbusliityntäyksikkö Modbus Modbus väylän kaapelointiesimerkki K010 Päätevastus TE (PE) Valk. Kelt. Modbus600 M M+ 24~ EH686/ EH60 Väylän ensimmäinen laite: Biasointivastukset otetaan käyttöön Suojavaippa jatketaan laitteelta toiselle katkeamatta. Modbus600 Modbus600 M M+ 24~ M M+ 24~ Biasointivastuksia ei oteta käyttöön EH686/ EH60 Biasointivastuksia ei oteta käyttöön Modbus100/Modbus200 EH686/ EH60 Biasointivastuksia ei oteta käyttöön Modbus100/Modbus200 Väylän viimeinen laite: Biasointivastukset otetaan käyttöön OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

5 Modbusliityntäyksikkö Modbus EH686 säätimen Modbusrekisterien osoitteet EH686 laitteiden data on pyritty sijoittamaan Modbusrekistereihin siten, että samaan asiayhteyteen liittyvät tiedot ovat peräkkäisissä rekistereissä. Tämä helpottaa tietojen lukemista Modbusväylältä. Tietojen sijainti rekistereissä on seuraava (Taulukko 6): Rekistereiden yksilölliset osoitteet ja niitä vastaavat säätimien tiedot löytyvät liitteestä 1. Taulukko 6. Modbusrekisterien osoitteet siayhteys Kellonaika ikaohjelman valinta ja ohjaustapa ikaohjelmat Mittaustulojen M1 M8 arvot Tilatiedot Hälytyksen kuittaus nalogialähtöjen arvot Väylämittaukset, tulo (luku) Väylämittaukset, lähtö (kirjoitus) setusarvot Broadcast, ulkolämpötila Modbus rekisterit Rekistereiden käytöstä 6.1. Yleistä Säätimen käynnistyessä Modbus600 päivittää kaikkien rekisterien sisällön säätimeltä. Tänä aikana se ei vastaa väylältä mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Käynnistyksen yhteydessä tehtävä rekistereiden päivitys kestää n. 13 sekuntia. Käynnistyksen jälkeen rekistereitä päivitetään tarpeen mukaan niiden sisällön muuttuessa. EH686 on laite, johon voidaan konfiguroida lukuisia erilaisia toimintakokonaisuuksia. Toimintakokonaisuuksiin voidaan määritellä vapaasti mittauksia, aikaohjelmia, hälytyksiä jne. Tästä johtuen mm. laiteen aikaohjelmat, asetusarvot ja hälytykset ovat laitteen konfiguraatiosta riippuvaisia. Tämä aiheuttaa sen, että Modbus600 rekistereiden sisällöt ovat myös laitteen konfiguraatiosta riippuvaisia ikaohjelmat EH686:ssa voi olla enintään 9 aikaohjelmaa käytössä, Q1 Q9. ikaohjelma valitaan kirjoittamalla rekisterin 4 ylätavuun halutun aikaohjelman indeksi ja alatavuun halutun aikaohjelman osio. Tämän jälkeen Modbus600 päivittää rekisterien 5 48 sisällöt, jolloin päivityksen aikana rekisterissä 4 on arvo 0xFF (sama tieto näkyy myös rekisterissä 400). Kun arvo 0xFF poistuu ko. rekisteristä, valitun aikaohjelmaindeksin mukaiset aikaohjelmat ovat rekistereissä 5 48, ja niitä voidaan lukea ja muokata. Mikäli valittu aikaohjelma ei ole käytössä, rekisterissä 5 on arvo 0xFFFF. ikaohjelma voi olla 2 tai 3tilainen ja sen näkee aikaohjelman funktiotunnuksesta. Esim. Q1F01 =2tilainen (0,100), Q1F02 = 3tilainen (0,50,100). Muut yksityiskohtaiset tiedot aikaohjelmista näkyvät Liite 1:ssä rekistereiden 4 48 sisällöissä setusarvot EH686:een voidaan ohjelmoida lukuisia toimintokokonaisuuksia, joilla kaikilla on omat asetusarvonsa. setusarvot ovat rekistereissä , mutta niiden sisältö vaihtelee laitteen konfiguroinnin mukaan. setusarvo on aina 32 bittinen eli yksi asetusarvo vie 2 modbusrekisteriä ja sillä on imaalia. setusarvorekistereiden toimintaperiaate on seuraava: Rekisteriin 130 kirjoitetaan ensin sen toimintakokonaisuuden indeksi (alkaen 1:stä), jonka asetusarvoja halutaan tarkastella. Tämän jälkeen Modbus600 päivittää rekisterien sisällöt, jolloin päivityksen aikana rekisterissä 130 on arvo 0xFF (sama tieto näkyy myös rekisterissä 400). Kun arvo 0xFF poistuu ko. rekisteristä, valitun toimintakokonaisuuden asetusarvot ovat rekistereissä , ja niitä voidaan lukea ja muokata. Laitteen toimintakokonaisuudet asetusarvoineen saadaan listattua EH686 setusarvot ohjelmalla. Toimintakokonaisuuksien indeksit alkavat 1:stä ja kasvavat raportin mukaisessa järjestyksessä. Toimintakokonaisuuden asetusarvot ovat rekistereissä myös samassa järjestyksessä, kuin raportissa. Seuraavassa esimerkki asetusarvojen käsittelystä. EH686 setusarvot ohjelman raportti esitellään seuraavalla sivulla. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

6 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 utolämmitystoimintakokonaisuuden asetusarvot modbusliitynnässä: Kirjoitetaan rekisteriin 130 ko. toimintakokonaisuuden indeksi eli 1 Huom! Indeksi ei tule lyhyttunnuksesta VO01. Odotetaan, että arvo 0xFF poistuu rekisteristä 130. SRVO = 21.0 on rekistereissä 131 ja 132 seuraavasti: Rekisteri 131 = 0x0000 Rekisteri 132 = 0x0834 = 2100 EROLUE = 1.0 on rekistereissä 133 ja 134 seuraavasti: Rekisteri 133 = 0x0000 Rekisteri 134 = 0x0064 = 100 TOIMIT = 4, on rekistereissä 135 ja 136 seuraavasti: Rekisteri 135 = 0x0000 Rekisteri 136 = 0x0190 = 400 PIDsäätötoimintakokonaisuuden asetusarvot modbusliitynnässä: Kirjoitetaan rekisteriin 130 ko. toimintakokonaisuuden indeksi eli 5 Huom! Indeksi ei tule lyhyttunnuksesta VO06. Odotetaan, että arvo 0xFF poistuu rekisteristä 130. Taulukko 7. EH686 setusarvot ohjelman raportti VO01 utolämmitys=r1f21q1f01d1m5f04 SRVO = 21.0 EROLUE = 1.0 TOIMIT = 4 VO02 Termostaattitoiminto=R2F14D2M6F05 PÄIVÄSRVO = 21.0 YÖSRVO = 18.0 VO04 Kosketinhälytys=M3F645F01D3 HÄL.VIIVE = 2 s VO03 Valojen ohjaus=r3f29q2f01d8 VO06 PIDsäätö=F03Y1F28M6F05 SRVO = 55.0 KÄSIJO = OFF SETO = 40 % PLUE = 150 IIK = 60 s DIK = 0 s SRVO = 55.0 on rekistereissä 131 ja 132 seuraavasti: Rekisteri 131 = 0x0000 Rekisteri 132 = 0x157 = 5500 KÄSIJO = OFF on rekistereissä 133 ja 134 seuraavasti: Rekisteri 133 = 0x0000 Rekisteri 134 = 0x0000 (jos KÄSIJO = O, tässä on arvo 0x0064 = 100 kahdella desimaalilla) SETO = 40, on rekistereissä 135 ja 136 seuraavasti: Rekisteri 135 = 0x0000 Rekisteri 136 = 0x0F0 = 4000 Jne 6.4 Hälytykset Hälytykset on koodattu bittitietona rekistereihin Bittitieto säilyy sähkökatkon aikana, joten se on aina ajan tasalla. Hälytys kuitataan kirjoittamalla aktiivisen hälytysindeksin numero rekisteriin 86. Rekistereissä käytettävät hälytysindeksit on lueteltu liitteessä 3. Hälytysindeksistä nähdään hälyttävän kanavan tyyppi ja numero. Katso EH686 Konfigurointityökalulla, mikä hälytys ko. kanavaan on konfiguroitu. 7. Broadcastrekisterit Oumanin eri laitetyypeille on määritelty yhteiset modbusrekisterit broadcastmittausten siirroille. EH686 laitteilla on broadcasttuki ulkolämpötilan vastaanotolle, rekisteriindeksi on 450. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

7 Modbusliityntäyksikkö Modbus Erikoisrekisterit 8.1. Ikkunarekisterit Modbus600 liityntä mahdollistaa koko rekisteriavaruuden tarkastelun ja muokkaamisen 16 rekisterin paketeissa. Tällöin yhden EH686 säätimen hallintaan tarvitaan esimerkiksi valvomosovellutuksessa vain 17 rekisteriä. Tämä tapahtuu käyttämällä rekistereitä Rekisteriin 500 kirjoitetaan tarkasteltavan ikkunan ensimmäisen rekisterin osoite. Tämän jälkeen rekistereistä on luettavissa annetun osoitteen ja sitä seuraavien 15 rekisterin arvot. Esimerkki: Luetaan rekisterit käyttäen ikkunarekistereitä. 1. Kirjoitetaan arvo 111 (ikkunarekisterin 1. rekisteri) rekisteriin Tämän jälkeen rekisterien arvoja voidaan käsitellä rekisterien kautta Peilirekisterit Modbus600 liitynnässä on rekistereitä, joissa saman rekisterin ylä ja alatavussa on itsenäisiä arvoja. Muutettaessa tällöin alatavussa olevaa arvoa on oltava huolellinen, ettei vahingossa muuteta myös ylätavun arvoa. Myös joidenkin valvontaohjelmistojen kanssa edellä mainittu menettely voi aiheuttaa ongelmia. Tämän ongelman helpottamiseksi Modbus600 liitynnässä on käytössä ns. peilirekisterit. Peilirekistereillä voidaan suorittaa samat Modbusoperaatiot (luku ja kirjoitus) kuin standardirekistereillekin. iiden rekisteriosoitteet ja sisältö ovat seuraavia: : rekistereiden ylätavut () : rekistereiden alatavut () : alkuperäinen rekisteri jaetaan :hen ja :hen seuraavasti: 6000 = 0, 6001 = 0, 6002 = 1, 6003 = =354, 6709 = 354 OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

8 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Kategoriat: P1 = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.5 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.30 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.60 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille aina muuttuessaan Tavu / Bitti Tehtävä ikaasetukset: Vuosi Kuukausi Päivä Tunti Minuutti Sekunti Viikonpäivä, 0 = sunnuntai ikaohjelman valinta ja ohjaustapa: ikaohjelman valinta 1 = Q1, 2 = Q29 = Q9 HUOM! Kun tähän rekisteriin on kirjoitettu halutun aikaohjelman indeksi ja aikaohjelman osio, modbusliitäntä päivittää tämän jälkeen rekisterit 5 48, jolloin tässä rekisterissä näkyy arvo 0xFF. Ennen kuin käytät rekistereitä 5 48, odota niin kauan, että arvo 0xFF poistuu tästä rekisteristä. (kts. Myös rekisteri 400). Rajaarvot Desimaalit Modbus rekisteriosoite Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja 4 HUOM! Jos valittu aikaohjelma ei ole käytössä, rekisterissä 5 näkyy arvo 0xFFFF ikaohjelman osio: 0 = Viikkoohjelma 1 = EPohjelma 2 = Poikkeuskalenteri ikaohjelman ohjaustapa: 0 = UTO 1 = JSTI 2 = JTKUV HUOM! Jos valitaan 1=JSTI, rekisterit 5 ja 6 (ajastimen arvo minuutteina) täytyy kirjoittaa laitteelle yhtä aikaa modbusfunktiolla 16: Preset multiple Regs ikaohjelman teho (Jos aikaohjelman ohjaustapa on JTKUV tai JSTI, aikaohjelman teho valitaan tällä rekisterillä): 0 = OFF 50 = 1/2 100 = 1/1 ikaohjelman ajastimen arvo minuutteina, jos ohjaustavaksi on valittu JSTI (rekisteri 5 ) 02 0,50, [min] P1 P1 P1, 16(w) ikaohjaukset: 7 Viikkoohjelma: Ensimmäisen kytkentähetken päivät Bitit 08: = maanantai = tiistai = sunnuntai Erikoispäiväohjelma: ko. rekisteriä ei käytetä Ensimmäisen kytkentähetken pvm ( = KK, = PV) 00x7F 8 Ensimmäisen kytkentähetken tunnit. (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ) /12

9 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus Tehtävä ikaohjaukset jatkuu... Mittaustulojen arvot: Ensimmäisen kytkentähetken minuutit. Viikkoohjelma, EPohjelma: Ensimmäisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Ensimmäisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma Toisen kytkentähetken päivät Toisen kytkentähetken pvm ( = KK, =PV) Toisen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Toisen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Toisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Toisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma,247=ti, 248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma: Kolmannen kytkentähetken päivät Kolmannen kytkentähetken pvm ( = KK, =PV) Kolmannen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Kolmannen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Kolmannen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Kolmannen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma, EPohjalma: Viimeisen kytkentähetken päivät Viimeisen kytkentähetken pvm ( = KK, = PV) Viimeisen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Viimeisen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Viimeisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Viimeisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Mittaustulo M1:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M1:n arvo Mittaustulo M2:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M2:n arvo Mittaustulo M3:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M3:n arvo Mittaustulo M4:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M4:n arvo Mittaustulo M5:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M5:n arvo Mittaustulo M6:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M6:n arvo Mittaustulo M7:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M7:n arvo Mittaustulo M8:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M8:n arvo 9/12 Rajaarvot Desimaalit 059 0,50,100 0,50,100, x7F ,50,100 0,50,100, x7F ,50,100 0,50,100, ,50, Modbus Tavu / rekisteriosoite Bitti Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja

10 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus nalogialähdöt: 90 nalogialähtö Y1:n arvo 91 nalogialähtö Y2:n arvo Väylämittaukset (tulot): Varattu Tehtävä Digitaalitulojen tilat (Mikäli M1M8 on konfiguroitu digitaalituloksi) M1 = bit0 M8 = bit7 Relelähtöjen tilat, R1 = bit0r6 = bit7 Summahälytysrekisteri: Mikäli jokin hälytys on aktiivisena, bit0 = 1. Mikäli uuden hälytyksen tullessa summahälytysbitin tila on jo ennestään 1, se käy n. 20 sekunnin ajan nollassa, jonka jälkeen bitti asettuu uudelleen. Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 1 Bitti 1 = hälytysindeksi 2 bitti 15 = hälytysindeksi 16 Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 17 Bitti 1 = hälytysindeksi 18 bitti 15 = hälytysindeksi 32 Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 33 Bitti 1 = hälytysindeksi 34 bitti 9 = hälytysindeksi 42 Hälytyksen kuittaus Hälytys kuitataan kirjoittamalla tähän rekisteriin aktiivisen hälytysindeksin nro Ulkolämpötila, tulo (toimintokoodi B1F04) Huonelämpötila 1, tulo (toimintokoodi B2F05) Huonelämpötila 2, tulo (toimintokoodi B3F05) %, tulo 1 (toimintokoodi B4F28) % tulo 2 (toimintokoodi B5F28) Virtausmittaus, tulo (toimintokoodi B6F24) O 2 mittaus, tulo (toimintokoodi B7F23) Painemittaus, tulo (toimintokoodi B8F22) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 51) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 52) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 53) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 56) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 57) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 58) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 59) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 60) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 61) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 62) Väylämittaukset (lähdöt): HUOM: Käytä seuraavia rekistereitä, kun bindaat ko. mittauksia toisille Oumansäätimille Ulkolämpötila, lähtö Huonelämpötila 1, lähtö Huonelämpötila 2, lähtö Virtausmittaus, lähtö O2mittaus, lähtö Valoisuusmittaus, lähtö Energiamittaus, lähtö Vesimittaus, lähtö Painemittaus, lähtö Lähetinmittaus, lähtö 10/12 Rajaarvot Desimaalit 0100 [%] 0 des [%] 0 des. [ ],. [ ],. [ ],. [%], 0 des. [%], 0 des. [m/s], 1 des. [ppm], 0 des. [Pa], 0 des. [ ],. [ ],. [ ],. [m/s], 1 des. [ppm], 0 des. [lux], 0 des. [MWh],. [m 3 ],. [Pa], 0 des. [%], 0 des. Modbus Tavu / rekisteriosoite Bitti Tilatiedot: 80 Kategoria P1 P1 Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja

11 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus600 Modbus rekisteriosoite Tavu / Bitti Tehtävä Rajaarvot Desimaalit Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja Toimintakokonaisuuksien asetusarvot: 130 Toimintakokonaisuuden valinta.. Ko. rekisteriin kirjoitetaan sen toimintakokonaisuuden indeksi, jonka asetusarvot halutaan rekistereihin Object value, Object Id 01 Objext value, Object Id 02 HUOM! Kun olet kirjoittanut tähän rekisteriin toimintakokonaisuuden indeksin, modbusliitäntä päivittää rekisterit , jona aikana tässä rekisterissä on arvo 0xFF. Siis käytä rekistereitä vasta sitten, kun arvo 0xFF poistuu tästä rekisteristä. HUOM! Koska asetusarvot ovat 32 bittisiä lukuja, jokainen asetusarvo vie 2 modbusrekisteriä. Kukin asetusarvo tulee kirjoittaa laitteelle modbusfunktiolla 16: Preset Multiple Regs, jotta koko 32 bittinen asetusarvo päivittyy laitteelle kerralla. Valitun toimintokokonaisuuden 1. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 2. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 3. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 4. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 5. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 6. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 7. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 8. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 9. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 10. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 11. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 12. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 13. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 14. asetusarvo Ohjelmallisten pisteiden arvot: Ohjelmallinen piste O1:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O1:n arvo Ohjelmallinen piste O2:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O2:n arvo Ohjelmallinen piste O3:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O3:n arvo... Ohjelmallinen piste O15:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O15:n arvo Sisältää tiedon siitä, onko kategorioihin 17 kuuluvien rekisterien päivitys säätimen ja Modbuskortin välillä kesken. 0x0000 = päivitys valmis 0x00FF = päivitys kesken Modbusliitynnän ohjelmaversio Ikkunarekisterit, kts. Dokumentti 8.1 peilirekisterit, kts. Dokumentti 8.2 peilirekisterit, kts. Dokumentti peilirekisterit, kts. Dokumentti 8.2 Laitteen tyyppi Säätimen ohjelmaversio (esim 140 = 1.40).... Kaikilla Oumanlaitteilla on seuraavien modbusrekisteiden Broadcast: sisällöt samat, joten näitä rekistereitä tulee käyttää, mikäli ko. mittauksia lähetetään Broadcastviestinä Oumanlaitteille Ulkolämpötila Varattu Erikoisrekisterit: 400 Säätimen tyyppitiedot: 11/12, 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w) 43 43

12 Liite 2: Mittaustulojen yksiköt ja Liite 3: Hälytysindeksit Modbus600 Liite 2: Mittaustulojen yksiköt 1 = Digitaali (On/Off) 2 = Ei käytössä 3 = Pulssilaskuri [kpl] 4 = prosenttiyksikkö/kosteus [%] 5 = lämpötila, celsius [ ] 6 = paine [Pa] 7 = paine [kpa] 8 = paine [MPa] 9 = paine [mbar] 10 = paine [Bar] 11 = valoisuus [lux] 12 = etäisyys metreinä [m] 13 = jännite [V] 14 = resistanssi [ohm] 15 = resistanssi [kohm] 16 = virta [m] 17 = virta [] 18 = teho [W] 19 = taajuus [Hz] 20 = aika sekunteina [s] 21 = aika minuutteina [min] 22 = aika tunteina [h] 23 = virtaus [m 3 /s] 24 = virtaus [l/min] 25 = virtaus [m 3 /h] 26 = energia [Wh] 27 = energia [kwh] 28 = tilavuus [l] 29 = tilavuus [m3] 30 = energia [MWh] 31 = nopeus [m/s] 32 = hiilidioksidi [ppm] Liite 3: Hälytysindeksit (= hälytyksen aiheuttanut piste) 1 = Mittauskanava M1 2 = Mittauskanava M2 3 = Mittauskanava M3 4 = Mittauskanava M4 5 = Mittauskanava M5 6 = Mittauskanava M6 7 = Mittauskanava M7 8 = Mittauskanava M8 9 = Sähkökatkos 10 = Väylämittaus B1, ulkolämpötila, tulo 11 = Väylämittaus B2, huonelämpötila 1, tulo 12 = Väylämittaus B3, huonelämpötila 2, tulo 13 = Väylämittaus B4, lähetintulo 1, tulo 14 = Väylämittaus B5, lähetintulo 2, tulo 15 = Väylämittaus B6, virtausmittaus, tulo 16 = Väylämittaus B7, O 2 mittaus, tulo 17 = Väylämittaus B8, painemittaus, tulo 18 = Väylämittaus B9, digitaalitieto, tulo 19 = Väylämittaus B10, digitaalitieto, tulo 20 = Väylämittaus B11, digitaalitieto, tulo 21 = Väylämittaus B12, digitaalitieto, lähtö 22 = Väylämittaus B13, digitaalitieto, tulo 23 = Väylämittaus B14, digitaalitieto, tulo 24 = Väylämittaus B15, digitaalitieto, tulo 25 = Väylämittaus B16, digitaalitieto, tulo 26 = Väylämittaus B17, digitaalitieto, tulo 27 = Väylämittaus B18, digitaalitieto, tulo 28 = Väylämittaus B19, digitaalitieto, tulo 29 = Ohjelmallinen piste O1 30 = Ohjelmallinen piste O2 31 = Ohjelmallinen piste O3 32 = Ohjelmallinen piste O4 33 = Ohjelmallinen piste O5 34 = Ohjelmallinen piste O6 35 = Ohjelmallinen piste O7 36 = Ohjelmallinen piste O8 37 = Ohjelmallinen piste O9 38 = Ohjelmallinen piste O10 39 = Ohjelmallinen piste O11 40 = Ohjelmallinen piste O12 41 = Ohjelmallinen piste O13 42 = Ohjelmallinen piste O14 43 = Ohjelmallinen piste O15 V.1.3 OUM FILD OY Upseerinkatu 1 Puh Espoo Fax /12 Modbus600_v.1.3.pdf

MODBUS-200. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö

MODBUS-200. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö MODBUS-200 EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 2.12, 20.2.2007) Sisällysluettelo 1 MODBUS-200 -kortin asentaminen säätimeen...2 2 MODBUS-200 -kortin DIP kytkimien

Lisätiedot

MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta

MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 2.18, 14.02.2014) Sisällysluettelo 1 MODBUS-200 -kortin asentaminen säätimeen... 2 2 MODBUS-200-DIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje ApplyLight SLC-16 Asennusohje 1 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN ASENTAMISTA Keskusyksikkö toimii suojajännitteellä. Tarkista muuntajan yhteensopivuus (Max 15VAC, suositeltava jännite 12VAC, vähintään 16VA). Keskusyksikössä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

EH-105 säätimen LON rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00)

EH-105 säätimen LON rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00) EH-105 säätimen LON rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00) EH-105 LON liityntä EH-105:ssa vakiona oleva sarjaväyläliityntä (EIA-232) voidaan muuttaa LON kenttäväylään (FTT-10A, 78kbps)

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Pulssilaskuri ja I/O-konvertteri. Käyttöohje Versio 1.2

Pulssilaskuri ja I/O-konvertteri. Käyttöohje Versio 1.2 SATEL i-link MODBUS Pulssilaskuri ja I/O-konvertteri Käyttöohje Versio 1.2 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 3 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 4 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET... 5 1 YLEISTÄ... 6 1.1 SATEL

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN. EH-100 säätimien Modbus-rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö. (Versio 1.30, )

MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN. EH-100 säätimien Modbus-rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö. (Versio 1.30, ) MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN EH-100 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.30, 14.10.2011) Sisällysluettelo 1 MODBUS-100 -kortin asentaminen säätimeen... 2 2 MODBUS-100-DIN

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR RWP80.001 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 RWP80.001 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 RWP80.001 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS RWP/RWM. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET

Lisätiedot

Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta

Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi kwh-mittaus kylmälaitoksesta kwh-mittaus ADAP-KOOL:ssa tai m2:ssa m2 virtamuuntajat 3 vaihesyöttö virtatieto AKL 111A jännitetieto kwh-mittarin ominaisuudet Mittari

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

EH-686 Käyttöohje Käyttöohje 2.4.5 GSM-ohjaus- ja valvontayksikkö OUMAN EH-686 GSM-ohjaus- ja valvontayksikkö on yleiskäyttöinen ohjausyksikkö, johon voidaan kytkeä kahdeksan mittaus- tai kytkintietoa

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. SATEL i-link. I/O konvertteri. Versio 1.3

KÄYTTÖOHJE. SATEL i-link. I/O konvertteri. Versio 1.3 KÄYTTÖOHJE SATEL i-link I/O konvertteri Versio 1.3 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 3 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 4 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET... 5 1 YLEISTÄ... 6 1.1 SATEL I-LINK PULSSILASKURI

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

111824SF-01 2014-06. Modbus-adapteri CI66. Tuotteen asennusohjeet TUOTENUMERO: 111647

111824SF-01 2014-06. Modbus-adapteri CI66. Tuotteen asennusohjeet TUOTENUMERO: 111647 111824SF-01 2014-06 Modbus-adapteri CI66 Tuotteen asennusohjeet TUOTENUMERO: 111647 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Asennus...3 2.1 Sijainti...3 2.2 Asennus...3 2.3 Modbus-adapterin kytkeminen ilmanvaihtoyksikköön...4

Lisätiedot

Käyttöohje Ohjelmistoversio V MTR kanavainen langaton lähetin mv- ja TC-tuloilla

Käyttöohje Ohjelmistoversio V MTR kanavainen langaton lähetin mv- ja TC-tuloilla Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.0 19.10.05 MTR264 4-kanavainen langaton lähetin mv- ja TC-tuloilla YLEISKUVAUS MTR264 on paristokäyttöinen nelikanavainen langaton lähetin. Laite on koteloitu pieneen muovikoteloon,

Lisätiedot

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo.

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo. V1..12(1.1.215) 1 (6) Tämä ohje on tarkoitettu laitteille, joiden ohjelmistoversio on 1..12 tai uudempi. ILMAMÄÄRÄN MITTAUS Ilmamäärä voidaan mitata: 1. Virtausmittausliitännöillä varustetuista puhaltimista.

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 Esittely... 3 Varoitukset... 3 Valmistaja... 3 Yleiskuvaus... Asennus... Asettelu... Ongelmanratkaisu... 11 Tekniset tiedot... 12 Liittyy laitteisiin:

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri Käyttöohje, Versio 1.5

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri Käyttöohje, Versio 1.5 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 2 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 3 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET... 4 1 YLEISTÄ... 5 1.1 SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-KONVERTTERI... 5 2 TEKNISET TIEDOT... 6 3 TOIMINNOT...

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa

Lisätiedot

Kytkentä, Super WISE. WISEn kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin. swegon.fi

Kytkentä, Super WISE. WISEn kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin. swegon.fi Kytkentä, n kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin swegon.fi Kytkentä, Tarvitsetko apua? Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Ota yhteys lähimpään Swegon-edustajaasi. Yhteystiedot löytyvät

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

EH-net. Käyttöohje. Palvelin. www.ouman.fi

EH-net. Käyttöohje. Palvelin. www.ouman.fi EH-net Palvelin Käyttöohje EH-netin avulla voi ohjata rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa ja muita keskeisiä toimintoja internetselaimella kotoa tai toimistolta käsin - tarvittaessa vaikka toiselta puolen

Lisätiedot

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Tiedonsiirtoosoite... 4 Tiedonsiirtonopeus... 4 Tiedonsiirron pariteetti...

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Labcom 800. Mittaus- ja tiedonsiirtolaite. Käyttö- ja asennusohje

Labcom 800. Mittaus- ja tiedonsiirtolaite. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet www.labkotec.fi 29.01.2009 D04063Es Labcom 800 Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje 2 (13) D04063Es SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

palvelin Käyttöohje www.ouman.fi

palvelin Käyttöohje www.ouman.fi Käyttöohje palvelin EH-netin avulla voi ohjata rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa ja muita keskeisiä toimintoja internet-selaimella kotoa tai toimistolta käsin tarvittaessa vaikka toiselta puolen maailmaa.

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely versio 1.2

Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Ryhmä 2 Sami Luomansuu, 168128, sami.luomansuu@tut.fi Panu Sjövall, 205401, panu.sjovall@tut.fi VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Tehdyt muutokset 1.0 02.10.12

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

SATEL C-LINK 100 MODBUS

SATEL C-LINK 100 MODBUS SATEL C-LINK 100 MODBUS KÄYTTÖOHJE Pulssilaskuri ja I/O-konvertteri 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 3 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 4 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET... 5 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU www.hedtec.fi Mittarit Teollisuuden ja kiinteistöjen energianmittauksiin ja sähköverkon analysointiin. Täydellinen etäkäyttö.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

EH-net. Käyttöönotto ja ylläpito. Palvelin. www.ouman.fi

EH-net. Käyttöönotto ja ylläpito. Palvelin. www.ouman.fi EH-net Palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbusväylän avulla liitettyjä kiinteistöautomaatiolaitteita

Lisätiedot

EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä

EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä . EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä EH-200 sarjan lämmönsäätimissä vakiona oleva sarjaväyläliityntä (EIA-232) voidaan muuttaa LON kenttäväylään (FTT-10A, 78kbps) yhteensopivaksi LON-200 sovitinkortin

Lisätiedot

Metra ERW 700. Energialaskuri

Metra ERW 700. Energialaskuri Metra ERW 700 Energialaskuri 2013 2 Energialaskuri ERW 700 sisältää monipuoliset laskentaominaisuudet erilaisten virtausten energialaskentaan. Höyryn, lauhteen, maakaasun, ilman jne. ominaisuudet ovat

Lisätiedot

EH-60 Käsikirja GSM-ohjaus sähkölämmitystaloihin Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla voidaan

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA Tavallisimmin lukuja käsittelevien datasanojen tyypiksi kannattaa asettaa kokonaisluku 16 bitin INT, jonka vaihtelualueeksi tulee

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin 25.4.2011 SS Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin Sähkökeskus soveltuu kylmä- ja pakastehuoneisiin. Sähkökeskusta on 2 mallia. Sähkökeskus EKC301 säätimelllä (SAHKO186501) Sähkökeskus ilman säädintä

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

PM10OUT2A-kortti. Ohje

PM10OUT2A-kortti. Ohje PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen...

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Ohjelmointitehtävänä on laatia ohjelma jääkaapin ovihälyttimelle. Hälytin toimii 3 V litium paristolla ja se sijoitetaan jääkaapin sisälle. Hälyttimen

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433.

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433. s. 1 (5) Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat Käsilähettimet Vastaanottimet Teollisuus-käsilähettimet Ajoneuvolähettimet SMD radiolähetin / -sändare

Lisätiedot

GRESS POWER MANUAL. Model: GRESS 16, GRESS 35, GRESS 70. Mycomp Oy Riekonlahdentie 61 33980 Pirkkala y tunnus 1862699 2

GRESS POWER MANUAL. Model: GRESS 16, GRESS 35, GRESS 70. Mycomp Oy Riekonlahdentie 61 33980 Pirkkala y tunnus 1862699 2 GRESS POWER MANUAL Model: GRESS 16, GRESS 35, GRESS 70 Mycomp Oy Riekonlahdentie 61 33980 Pirkkala y tunnus 1862699 2 Tel. 358 (0)103229500 www.mycomp.fi Sisällysluettelo Laitteen tarkoitus 3 Tekniset

Lisätiedot

FTR960 RADIODATATOISTIN

FTR960 RADIODATATOISTIN Käyttöohje 26.9.2007 V 1.1 RADIODATATOISTIN Nokeval YLEISKUVAUS on toistin Nokevalin MTR- FTR- ja KMR-sarjan radiolähettimille. Se lähettää edelleen vastaanottamansa paketit, joten käyttämällä toistimia

Lisätiedot