Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Modbus600 on liityntäyksikkö, jonka avulla EH686/ EH60 laitteen sarjaliityntä muutetaan Modbus RTU protokollaa käyttävään kenttäväylään yhteensopivaksi. Liityntäyksiköiden avulla useita EH686/ EH60 laitteita voidaan liittää samaan Modbus väylään ja sitä kautta Modbus yhteensopivaan käyttöliittymään, esim. Ouman EHnet. V.1.3 OUM FILD OY Upseerinkatu 1 Puh Espoo Fax /12 Modbus600_v.1.3.pdf

2 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Sisällys 1. Modbus600 yksikön asentaminen ja kytkentä EH686/ EH60 laitteeseen Modbus600 yksikön DIP kytkimien asettelut Väylän biasointivastuksien käyttöönotto Väylänopeus Laiteosoite RS485 väylän kaapelointi RS485 väylän kaapelointiesimerkki EH686 säätimen Modbusrekisterien osoitteet Rekistereiden käytöstä Yleistä ikaohjelmat setusarvot Hälytykset Broadcastrekisterit Erikoisrekisterit Ikkunarekisterit Peilirekisterit...7 Liite 1. Modbusrerkistereiden yksilölliset osoitteet...8 Liite 2. Mittaustulojen yksiköt...12 Liite 3. Hälytysindeksit...12 OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

3 Modbusliityntäyksikkö Modbus Modbus600 yksikön asentaminen ja kytkentä EH686/ EH60 laitteeseen Modbus600 tulee asentaa EH686/ EH60 laitteen viereen DIkiskoon. Katso kytkentäohje taulukosta 1. EH686/EH60 laitteen yläkannessa olevien DIPkytkimien tulee olla seuraavissa asennoissa: Ylempi DIPkytkin: BOTTOM lempi DIPkytkin: P Taulukko 1. MB600:n kytkentä EH686/EH60:een Modbus600 Merkitys EH686/ EH60 riviliitin nasta riviliitin nasta _ _ ~ 24V maa ja signaalimaa 24V vaihe RS232 RX RS232 TX Teholähteen maa Teholähteen vaihe Riviliitin Riviliitin 2. Modbus600 yksikön DIP kytkimien asettelut DIP kytkimillä asetetaan kyseisen laitteen osoite Modbus väylässä (132), väylänopeus (4800, 9600, tai 38400) ja otetaan käyttöön väylän biasointivastukset Väylän biasointivastuksien käyttöönotto Modbus600 yksikkö käyttää fyysisenä liityntänä Modbus väylään galvaanisesti erotettua RS485 parikaapeliväylää. RS485 väylässä vain yksi laite kerrallaan saa kirjoittaa väylälle, muut laitteet kuuntelevat väylää. Tästä syystä johtuen tapahtuu tilanteita, joissa hetkellisesti yksikään laite ei kirjoita väylälle vaan kaikki kuuntelevat. Väylän biasointivastuksien avulla varmistetaan, että tässäkin tilanteessa väylän tila säilyy stabiilina. Tämä on erityisen tärkeää jos väylä on pitkä ja ympäristö häiriöllinen. Biasointivastukset tulee ottaa käyttöön kahdessa (ja vain kahdessa) laitteessa per väylä. Kyseisten laitteiden tulee sijaita väylän molemmissa päissä Väylänopeus Väylänopeuden tulee olla sama kaikilla väylään kytketyillä laitteilla. Väylänopeus asetetaan DIP kytkimillä 34 (katso taulukko 3) Laiteosoite Jokaisella Modbus verkossa olevalla laitteella tulee olla yksilöllinen laiteosoite. Modbus600 yksikölle sallittuja osoitteita ovat 131. Osoite asetetaan kortin DIP kytkimillä 59. Kytkin 5 on osoitteen vähiten merkitsevä bitti ja kytkin 9 eniten merkitsevä (katso taulukko 4) väylänopeus biasointivastukset O Modbus600 riviliitin nasta M+ M DIP1 DI DI DIP4 Väylänopeus DIP kytkimien tilat DIP 5 DIP 9 Laiteosoite : : = O, O=OFF laiteosoite Taulukko 2. Biasointivastukset Taulukko 4. Laiteosoitteet Biasointivastukset Eivät ole käytössä Ovat käytössä Taulukko 3. Väylänopeudet MORS 3. RS485 väylän kaapelointi Modbus600 yksikkö voidaan liittää vain RS485 pohjaiseen Modbus väylään. Yksikön RS485 liityntä on galvaanisesti erotettu. Väylän kaapelointiin tulee käyttää kierrettyä parikaapelia, esim. Datajamak 2x(2+1)x0.24. Väylän rakenne tulee olla ketjumainen, eli kaapeli kiertää laitteelta toiselle ja haaroja ei saa olla (max.haarojen pituus 0.5m). Väylän maksimipituus on 1200m. Väylän molempiin päihin kytketään päätevastukset 120 ohmia M+ ja M nastojen väliin. Väyläkaapeli kytketään jokaiselle väylässä olevalle Modbus600 yksikölle samalla tavalla riviliittimiin M+ ja M (Taulukko 5). Päätevastukset 120ohmia kytketään väylän molempiin päihin nastojen M+ ja M väliin. Jos ensimmäisenä tai viimeisenä laitteena väylässä on EH 200/EH105/Geopro, päätevastus kytketään nastojen ja väliin. Parikaapelin suojavaippa voidaan tarvittaessa kytkeä häiriöiden eliminoimiseksi suojamaahan. Kytkentä tehdään vain suojavaipan toisesta päästä, esim.aina keskuksesta lähtevään kaapeliin. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12 Taulukko 5. Väyläkaapelin kytkentä Modbus600:een Merkitys Modbus Data + Modbus Data Kytketään Signaaliparin toinen johto Signaaliparin toinen johto

4 Modbusliityntäyksikkö Modbus Modbus väylän kaapelointiesimerkki K010 Päätevastus TE (PE) Valk. Kelt. Modbus600 M M+ 24~ EH686/ EH60 Väylän ensimmäinen laite: Biasointivastukset otetaan käyttöön Suojavaippa jatketaan laitteelta toiselle katkeamatta. Modbus600 Modbus600 M M+ 24~ M M+ 24~ Biasointivastuksia ei oteta käyttöön EH686/ EH60 Biasointivastuksia ei oteta käyttöön Modbus100/Modbus200 EH686/ EH60 Biasointivastuksia ei oteta käyttöön Modbus100/Modbus200 Väylän viimeinen laite: Biasointivastukset otetaan käyttöön OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

5 Modbusliityntäyksikkö Modbus EH686 säätimen Modbusrekisterien osoitteet EH686 laitteiden data on pyritty sijoittamaan Modbusrekistereihin siten, että samaan asiayhteyteen liittyvät tiedot ovat peräkkäisissä rekistereissä. Tämä helpottaa tietojen lukemista Modbusväylältä. Tietojen sijainti rekistereissä on seuraava (Taulukko 6): Rekistereiden yksilölliset osoitteet ja niitä vastaavat säätimien tiedot löytyvät liitteestä 1. Taulukko 6. Modbusrekisterien osoitteet siayhteys Kellonaika ikaohjelman valinta ja ohjaustapa ikaohjelmat Mittaustulojen M1 M8 arvot Tilatiedot Hälytyksen kuittaus nalogialähtöjen arvot Väylämittaukset, tulo (luku) Väylämittaukset, lähtö (kirjoitus) setusarvot Broadcast, ulkolämpötila Modbus rekisterit Rekistereiden käytöstä 6.1. Yleistä Säätimen käynnistyessä Modbus600 päivittää kaikkien rekisterien sisällön säätimeltä. Tänä aikana se ei vastaa väylältä mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Käynnistyksen yhteydessä tehtävä rekistereiden päivitys kestää n. 13 sekuntia. Käynnistyksen jälkeen rekistereitä päivitetään tarpeen mukaan niiden sisällön muuttuessa. EH686 on laite, johon voidaan konfiguroida lukuisia erilaisia toimintakokonaisuuksia. Toimintakokonaisuuksiin voidaan määritellä vapaasti mittauksia, aikaohjelmia, hälytyksiä jne. Tästä johtuen mm. laiteen aikaohjelmat, asetusarvot ja hälytykset ovat laitteen konfiguraatiosta riippuvaisia. Tämä aiheuttaa sen, että Modbus600 rekistereiden sisällöt ovat myös laitteen konfiguraatiosta riippuvaisia ikaohjelmat EH686:ssa voi olla enintään 9 aikaohjelmaa käytössä, Q1 Q9. ikaohjelma valitaan kirjoittamalla rekisterin 4 ylätavuun halutun aikaohjelman indeksi ja alatavuun halutun aikaohjelman osio. Tämän jälkeen Modbus600 päivittää rekisterien 5 48 sisällöt, jolloin päivityksen aikana rekisterissä 4 on arvo 0xFF (sama tieto näkyy myös rekisterissä 400). Kun arvo 0xFF poistuu ko. rekisteristä, valitun aikaohjelmaindeksin mukaiset aikaohjelmat ovat rekistereissä 5 48, ja niitä voidaan lukea ja muokata. Mikäli valittu aikaohjelma ei ole käytössä, rekisterissä 5 on arvo 0xFFFF. ikaohjelma voi olla 2 tai 3tilainen ja sen näkee aikaohjelman funktiotunnuksesta. Esim. Q1F01 =2tilainen (0,100), Q1F02 = 3tilainen (0,50,100). Muut yksityiskohtaiset tiedot aikaohjelmista näkyvät Liite 1:ssä rekistereiden 4 48 sisällöissä setusarvot EH686:een voidaan ohjelmoida lukuisia toimintokokonaisuuksia, joilla kaikilla on omat asetusarvonsa. setusarvot ovat rekistereissä , mutta niiden sisältö vaihtelee laitteen konfiguroinnin mukaan. setusarvo on aina 32 bittinen eli yksi asetusarvo vie 2 modbusrekisteriä ja sillä on imaalia. setusarvorekistereiden toimintaperiaate on seuraava: Rekisteriin 130 kirjoitetaan ensin sen toimintakokonaisuuden indeksi (alkaen 1:stä), jonka asetusarvoja halutaan tarkastella. Tämän jälkeen Modbus600 päivittää rekisterien sisällöt, jolloin päivityksen aikana rekisterissä 130 on arvo 0xFF (sama tieto näkyy myös rekisterissä 400). Kun arvo 0xFF poistuu ko. rekisteristä, valitun toimintakokonaisuuden asetusarvot ovat rekistereissä , ja niitä voidaan lukea ja muokata. Laitteen toimintakokonaisuudet asetusarvoineen saadaan listattua EH686 setusarvot ohjelmalla. Toimintakokonaisuuksien indeksit alkavat 1:stä ja kasvavat raportin mukaisessa järjestyksessä. Toimintakokonaisuuden asetusarvot ovat rekistereissä myös samassa järjestyksessä, kuin raportissa. Seuraavassa esimerkki asetusarvojen käsittelystä. EH686 setusarvot ohjelman raportti esitellään seuraavalla sivulla. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

6 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 utolämmitystoimintakokonaisuuden asetusarvot modbusliitynnässä: Kirjoitetaan rekisteriin 130 ko. toimintakokonaisuuden indeksi eli 1 Huom! Indeksi ei tule lyhyttunnuksesta VO01. Odotetaan, että arvo 0xFF poistuu rekisteristä 130. SRVO = 21.0 on rekistereissä 131 ja 132 seuraavasti: Rekisteri 131 = 0x0000 Rekisteri 132 = 0x0834 = 2100 EROLUE = 1.0 on rekistereissä 133 ja 134 seuraavasti: Rekisteri 133 = 0x0000 Rekisteri 134 = 0x0064 = 100 TOIMIT = 4, on rekistereissä 135 ja 136 seuraavasti: Rekisteri 135 = 0x0000 Rekisteri 136 = 0x0190 = 400 PIDsäätötoimintakokonaisuuden asetusarvot modbusliitynnässä: Kirjoitetaan rekisteriin 130 ko. toimintakokonaisuuden indeksi eli 5 Huom! Indeksi ei tule lyhyttunnuksesta VO06. Odotetaan, että arvo 0xFF poistuu rekisteristä 130. Taulukko 7. EH686 setusarvot ohjelman raportti VO01 utolämmitys=r1f21q1f01d1m5f04 SRVO = 21.0 EROLUE = 1.0 TOIMIT = 4 VO02 Termostaattitoiminto=R2F14D2M6F05 PÄIVÄSRVO = 21.0 YÖSRVO = 18.0 VO04 Kosketinhälytys=M3F645F01D3 HÄL.VIIVE = 2 s VO03 Valojen ohjaus=r3f29q2f01d8 VO06 PIDsäätö=F03Y1F28M6F05 SRVO = 55.0 KÄSIJO = OFF SETO = 40 % PLUE = 150 IIK = 60 s DIK = 0 s SRVO = 55.0 on rekistereissä 131 ja 132 seuraavasti: Rekisteri 131 = 0x0000 Rekisteri 132 = 0x157 = 5500 KÄSIJO = OFF on rekistereissä 133 ja 134 seuraavasti: Rekisteri 133 = 0x0000 Rekisteri 134 = 0x0000 (jos KÄSIJO = O, tässä on arvo 0x0064 = 100 kahdella desimaalilla) SETO = 40, on rekistereissä 135 ja 136 seuraavasti: Rekisteri 135 = 0x0000 Rekisteri 136 = 0x0F0 = 4000 Jne 6.4 Hälytykset Hälytykset on koodattu bittitietona rekistereihin Bittitieto säilyy sähkökatkon aikana, joten se on aina ajan tasalla. Hälytys kuitataan kirjoittamalla aktiivisen hälytysindeksin numero rekisteriin 86. Rekistereissä käytettävät hälytysindeksit on lueteltu liitteessä 3. Hälytysindeksistä nähdään hälyttävän kanavan tyyppi ja numero. Katso EH686 Konfigurointityökalulla, mikä hälytys ko. kanavaan on konfiguroitu. 7. Broadcastrekisterit Oumanin eri laitetyypeille on määritelty yhteiset modbusrekisterit broadcastmittausten siirroille. EH686 laitteilla on broadcasttuki ulkolämpötilan vastaanotolle, rekisteriindeksi on 450. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

7 Modbusliityntäyksikkö Modbus Erikoisrekisterit 8.1. Ikkunarekisterit Modbus600 liityntä mahdollistaa koko rekisteriavaruuden tarkastelun ja muokkaamisen 16 rekisterin paketeissa. Tällöin yhden EH686 säätimen hallintaan tarvitaan esimerkiksi valvomosovellutuksessa vain 17 rekisteriä. Tämä tapahtuu käyttämällä rekistereitä Rekisteriin 500 kirjoitetaan tarkasteltavan ikkunan ensimmäisen rekisterin osoite. Tämän jälkeen rekistereistä on luettavissa annetun osoitteen ja sitä seuraavien 15 rekisterin arvot. Esimerkki: Luetaan rekisterit käyttäen ikkunarekistereitä. 1. Kirjoitetaan arvo 111 (ikkunarekisterin 1. rekisteri) rekisteriin Tämän jälkeen rekisterien arvoja voidaan käsitellä rekisterien kautta Peilirekisterit Modbus600 liitynnässä on rekistereitä, joissa saman rekisterin ylä ja alatavussa on itsenäisiä arvoja. Muutettaessa tällöin alatavussa olevaa arvoa on oltava huolellinen, ettei vahingossa muuteta myös ylätavun arvoa. Myös joidenkin valvontaohjelmistojen kanssa edellä mainittu menettely voi aiheuttaa ongelmia. Tämän ongelman helpottamiseksi Modbus600 liitynnässä on käytössä ns. peilirekisterit. Peilirekistereillä voidaan suorittaa samat Modbusoperaatiot (luku ja kirjoitus) kuin standardirekistereillekin. iiden rekisteriosoitteet ja sisältö ovat seuraavia: : rekistereiden ylätavut () : rekistereiden alatavut () : alkuperäinen rekisteri jaetaan :hen ja :hen seuraavasti: 6000 = 0, 6001 = 0, 6002 = 1, 6003 = =354, 6709 = 354 OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

8 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Kategoriat: P1 = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.5 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.30 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.60 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille aina muuttuessaan Tavu / Bitti Tehtävä ikaasetukset: Vuosi Kuukausi Päivä Tunti Minuutti Sekunti Viikonpäivä, 0 = sunnuntai ikaohjelman valinta ja ohjaustapa: ikaohjelman valinta 1 = Q1, 2 = Q29 = Q9 HUOM! Kun tähän rekisteriin on kirjoitettu halutun aikaohjelman indeksi ja aikaohjelman osio, modbusliitäntä päivittää tämän jälkeen rekisterit 5 48, jolloin tässä rekisterissä näkyy arvo 0xFF. Ennen kuin käytät rekistereitä 5 48, odota niin kauan, että arvo 0xFF poistuu tästä rekisteristä. (kts. Myös rekisteri 400). Rajaarvot Desimaalit Modbus rekisteriosoite Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja 4 HUOM! Jos valittu aikaohjelma ei ole käytössä, rekisterissä 5 näkyy arvo 0xFFFF ikaohjelman osio: 0 = Viikkoohjelma 1 = EPohjelma 2 = Poikkeuskalenteri ikaohjelman ohjaustapa: 0 = UTO 1 = JSTI 2 = JTKUV HUOM! Jos valitaan 1=JSTI, rekisterit 5 ja 6 (ajastimen arvo minuutteina) täytyy kirjoittaa laitteelle yhtä aikaa modbusfunktiolla 16: Preset multiple Regs ikaohjelman teho (Jos aikaohjelman ohjaustapa on JTKUV tai JSTI, aikaohjelman teho valitaan tällä rekisterillä): 0 = OFF 50 = 1/2 100 = 1/1 ikaohjelman ajastimen arvo minuutteina, jos ohjaustavaksi on valittu JSTI (rekisteri 5 ) 02 0,50, [min] P1 P1 P1, 16(w) ikaohjaukset: 7 Viikkoohjelma: Ensimmäisen kytkentähetken päivät Bitit 08: = maanantai = tiistai = sunnuntai Erikoispäiväohjelma: ko. rekisteriä ei käytetä Ensimmäisen kytkentähetken pvm ( = KK, = PV) 00x7F 8 Ensimmäisen kytkentähetken tunnit. (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ) /12

9 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus Tehtävä ikaohjaukset jatkuu... Mittaustulojen arvot: Ensimmäisen kytkentähetken minuutit. Viikkoohjelma, EPohjelma: Ensimmäisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Ensimmäisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma Toisen kytkentähetken päivät Toisen kytkentähetken pvm ( = KK, =PV) Toisen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Toisen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Toisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Toisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma,247=ti, 248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma: Kolmannen kytkentähetken päivät Kolmannen kytkentähetken pvm ( = KK, =PV) Kolmannen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Kolmannen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Kolmannen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Kolmannen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma, EPohjalma: Viimeisen kytkentähetken päivät Viimeisen kytkentähetken pvm ( = KK, = PV) Viimeisen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Viimeisen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Viimeisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Viimeisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Mittaustulo M1:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M1:n arvo Mittaustulo M2:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M2:n arvo Mittaustulo M3:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M3:n arvo Mittaustulo M4:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M4:n arvo Mittaustulo M5:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M5:n arvo Mittaustulo M6:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M6:n arvo Mittaustulo M7:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M7:n arvo Mittaustulo M8:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M8:n arvo 9/12 Rajaarvot Desimaalit 059 0,50,100 0,50,100, x7F ,50,100 0,50,100, x7F ,50,100 0,50,100, ,50, Modbus Tavu / rekisteriosoite Bitti Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja

10 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus nalogialähdöt: 90 nalogialähtö Y1:n arvo 91 nalogialähtö Y2:n arvo Väylämittaukset (tulot): Varattu Tehtävä Digitaalitulojen tilat (Mikäli M1M8 on konfiguroitu digitaalituloksi) M1 = bit0 M8 = bit7 Relelähtöjen tilat, R1 = bit0r6 = bit7 Summahälytysrekisteri: Mikäli jokin hälytys on aktiivisena, bit0 = 1. Mikäli uuden hälytyksen tullessa summahälytysbitin tila on jo ennestään 1, se käy n. 20 sekunnin ajan nollassa, jonka jälkeen bitti asettuu uudelleen. Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 1 Bitti 1 = hälytysindeksi 2 bitti 15 = hälytysindeksi 16 Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 17 Bitti 1 = hälytysindeksi 18 bitti 15 = hälytysindeksi 32 Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 33 Bitti 1 = hälytysindeksi 34 bitti 9 = hälytysindeksi 42 Hälytyksen kuittaus Hälytys kuitataan kirjoittamalla tähän rekisteriin aktiivisen hälytysindeksin nro Ulkolämpötila, tulo (toimintokoodi B1F04) Huonelämpötila 1, tulo (toimintokoodi B2F05) Huonelämpötila 2, tulo (toimintokoodi B3F05) %, tulo 1 (toimintokoodi B4F28) % tulo 2 (toimintokoodi B5F28) Virtausmittaus, tulo (toimintokoodi B6F24) O 2 mittaus, tulo (toimintokoodi B7F23) Painemittaus, tulo (toimintokoodi B8F22) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 51) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 52) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 53) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 56) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 57) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 58) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 59) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 60) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 61) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 62) Väylämittaukset (lähdöt): HUOM: Käytä seuraavia rekistereitä, kun bindaat ko. mittauksia toisille Oumansäätimille Ulkolämpötila, lähtö Huonelämpötila 1, lähtö Huonelämpötila 2, lähtö Virtausmittaus, lähtö O2mittaus, lähtö Valoisuusmittaus, lähtö Energiamittaus, lähtö Vesimittaus, lähtö Painemittaus, lähtö Lähetinmittaus, lähtö 10/12 Rajaarvot Desimaalit 0100 [%] 0 des [%] 0 des. [ ],. [ ],. [ ],. [%], 0 des. [%], 0 des. [m/s], 1 des. [ppm], 0 des. [Pa], 0 des. [ ],. [ ],. [ ],. [m/s], 1 des. [ppm], 0 des. [lux], 0 des. [MWh],. [m 3 ],. [Pa], 0 des. [%], 0 des. Modbus Tavu / rekisteriosoite Bitti Tilatiedot: 80 Kategoria P1 P1 Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja

11 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus600 Modbus rekisteriosoite Tavu / Bitti Tehtävä Rajaarvot Desimaalit Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja Toimintakokonaisuuksien asetusarvot: 130 Toimintakokonaisuuden valinta.. Ko. rekisteriin kirjoitetaan sen toimintakokonaisuuden indeksi, jonka asetusarvot halutaan rekistereihin Object value, Object Id 01 Objext value, Object Id 02 HUOM! Kun olet kirjoittanut tähän rekisteriin toimintakokonaisuuden indeksin, modbusliitäntä päivittää rekisterit , jona aikana tässä rekisterissä on arvo 0xFF. Siis käytä rekistereitä vasta sitten, kun arvo 0xFF poistuu tästä rekisteristä. HUOM! Koska asetusarvot ovat 32 bittisiä lukuja, jokainen asetusarvo vie 2 modbusrekisteriä. Kukin asetusarvo tulee kirjoittaa laitteelle modbusfunktiolla 16: Preset Multiple Regs, jotta koko 32 bittinen asetusarvo päivittyy laitteelle kerralla. Valitun toimintokokonaisuuden 1. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 2. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 3. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 4. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 5. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 6. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 7. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 8. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 9. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 10. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 11. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 12. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 13. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 14. asetusarvo Ohjelmallisten pisteiden arvot: Ohjelmallinen piste O1:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O1:n arvo Ohjelmallinen piste O2:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O2:n arvo Ohjelmallinen piste O3:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O3:n arvo... Ohjelmallinen piste O15:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O15:n arvo Sisältää tiedon siitä, onko kategorioihin 17 kuuluvien rekisterien päivitys säätimen ja Modbuskortin välillä kesken. 0x0000 = päivitys valmis 0x00FF = päivitys kesken Modbusliitynnän ohjelmaversio Ikkunarekisterit, kts. Dokumentti 8.1 peilirekisterit, kts. Dokumentti 8.2 peilirekisterit, kts. Dokumentti peilirekisterit, kts. Dokumentti 8.2 Laitteen tyyppi Säätimen ohjelmaversio (esim 140 = 1.40).... Kaikilla Oumanlaitteilla on seuraavien modbusrekisteiden Broadcast: sisällöt samat, joten näitä rekistereitä tulee käyttää, mikäli ko. mittauksia lähetetään Broadcastviestinä Oumanlaitteille Ulkolämpötila Varattu Erikoisrekisterit: 400 Säätimen tyyppitiedot: 11/12, 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w) 43 43

12 Liite 2: Mittaustulojen yksiköt ja Liite 3: Hälytysindeksit Modbus600 Liite 2: Mittaustulojen yksiköt 1 = Digitaali (On/Off) 2 = Ei käytössä 3 = Pulssilaskuri [kpl] 4 = prosenttiyksikkö/kosteus [%] 5 = lämpötila, celsius [ ] 6 = paine [Pa] 7 = paine [kpa] 8 = paine [MPa] 9 = paine [mbar] 10 = paine [Bar] 11 = valoisuus [lux] 12 = etäisyys metreinä [m] 13 = jännite [V] 14 = resistanssi [ohm] 15 = resistanssi [kohm] 16 = virta [m] 17 = virta [] 18 = teho [W] 19 = taajuus [Hz] 20 = aika sekunteina [s] 21 = aika minuutteina [min] 22 = aika tunteina [h] 23 = virtaus [m 3 /s] 24 = virtaus [l/min] 25 = virtaus [m 3 /h] 26 = energia [Wh] 27 = energia [kwh] 28 = tilavuus [l] 29 = tilavuus [m3] 30 = energia [MWh] 31 = nopeus [m/s] 32 = hiilidioksidi [ppm] Liite 3: Hälytysindeksit (= hälytyksen aiheuttanut piste) 1 = Mittauskanava M1 2 = Mittauskanava M2 3 = Mittauskanava M3 4 = Mittauskanava M4 5 = Mittauskanava M5 6 = Mittauskanava M6 7 = Mittauskanava M7 8 = Mittauskanava M8 9 = Sähkökatkos 10 = Väylämittaus B1, ulkolämpötila, tulo 11 = Väylämittaus B2, huonelämpötila 1, tulo 12 = Väylämittaus B3, huonelämpötila 2, tulo 13 = Väylämittaus B4, lähetintulo 1, tulo 14 = Väylämittaus B5, lähetintulo 2, tulo 15 = Väylämittaus B6, virtausmittaus, tulo 16 = Väylämittaus B7, O 2 mittaus, tulo 17 = Väylämittaus B8, painemittaus, tulo 18 = Väylämittaus B9, digitaalitieto, tulo 19 = Väylämittaus B10, digitaalitieto, tulo 20 = Väylämittaus B11, digitaalitieto, tulo 21 = Väylämittaus B12, digitaalitieto, lähtö 22 = Väylämittaus B13, digitaalitieto, tulo 23 = Väylämittaus B14, digitaalitieto, tulo 24 = Väylämittaus B15, digitaalitieto, tulo 25 = Väylämittaus B16, digitaalitieto, tulo 26 = Väylämittaus B17, digitaalitieto, tulo 27 = Väylämittaus B18, digitaalitieto, tulo 28 = Väylämittaus B19, digitaalitieto, tulo 29 = Ohjelmallinen piste O1 30 = Ohjelmallinen piste O2 31 = Ohjelmallinen piste O3 32 = Ohjelmallinen piste O4 33 = Ohjelmallinen piste O5 34 = Ohjelmallinen piste O6 35 = Ohjelmallinen piste O7 36 = Ohjelmallinen piste O8 37 = Ohjelmallinen piste O9 38 = Ohjelmallinen piste O10 39 = Ohjelmallinen piste O11 40 = Ohjelmallinen piste O12 41 = Ohjelmallinen piste O13 42 = Ohjelmallinen piste O14 43 = Ohjelmallinen piste O15 V.1.3 OUM FILD OY Upseerinkatu 1 Puh Espoo Fax /12 Modbus600_v.1.3.pdf

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

EH-105 säätimen LON rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00)

EH-105 säätimen LON rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00) EH-105 säätimen LON rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00) EH-105 LON liityntä EH-105:ssa vakiona oleva sarjaväyläliityntä (EIA-232) voidaan muuttaa LON kenttäväylään (FTT-10A, 78kbps)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä KÄYTTÖOHJE Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä Ouflex-laitteen yleisesittely Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteen ohjelmointi tapahtuu

Lisätiedot

EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä

EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä . EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä EH-200 sarjan lämmönsäätimissä vakiona oleva sarjaväyläliityntä (EIA-232) voidaan muuttaa LON kenttäväylään (FTT-10A, 78kbps) yhteensopivaksi LON-200 sovitinkortin

Lisätiedot

EH-60 Käsikirja GSM-ohjaus sähkölämmitystaloihin Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla voidaan

Lisätiedot

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi EH-203 Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-203 on edistyksellinen digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-203:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen

Lisätiedot

EH-203. Käsikirja. Lämmönsäädin. www.ouman.fi. Monipuoliset ominaisuudet: Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Erilaisiin lämmöntuottotapoihin:

EH-203. Käsikirja. Lämmönsäädin. www.ouman.fi. Monipuoliset ominaisuudet: Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Erilaisiin lämmöntuottotapoihin: EH-3 Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-3 on edistyksellinen digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-3:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä

Lisätiedot

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot

Käsikirja EH-201/L. Lämmönsäädin. www.ouman.fi. Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Erilaisiin lämmöntuottotapoihin: Etäkäyttömahdollisuudet:

Käsikirja EH-201/L. Lämmönsäädin. www.ouman.fi. Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Erilaisiin lämmöntuottotapoihin: Etäkäyttömahdollisuudet: EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit EH105 Ilmastoinninsäädin Käsikirja Ouman EH105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin. Säätimessä yhdistyvät monipuoliset ja innovatiiviset säätöratkaisut

Lisätiedot

PM10POW24SA-kortti. Ohje

PM10POW24SA-kortti. Ohje PM10POW24SA-kortti Ohje Dokumentin ID 6907 V2 15.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Jumpperit... 3 Kytkennät... 3 Lohkot ja rekisterit... 4 Sarjaportti... 4 IO1... 4 Virtalähde...

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 sis. laajennusmouulit RMZ785 an RMZ787 Perusokumentaatio Eitio 1.1 CE1P3123fi 11.1.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Osakeyhtiö uiling Technologies

Lisätiedot

TC-Server ENET Käyttöohje

TC-Server ENET Käyttöohje Thermochron Server käyttöohje 1 TC-Server ENET Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy, Tykistökatu 4 B 20520 Turku Thermochron Server käyttöohje 2 Contents...1 Toimituskokonaisuus...3 Johdanto...3 Pikaopas...4

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJE 15.09.2008 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KYTKENTÄ... 3 2.1 VÄYLÄ... 3 2.2 THK-16-LSMS PÄÄKESKUS...4 2.3 THKE-16 ALAKESKUS...

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

575F-2071, 1000F-2071, 1100F-2071

575F-2071, 1000F-2071, 1100F-2071 Nokeval No 290507 Käyttöohje Suuret kenttänäytöt 575F-207, 000F-207, 00F-207 ja 800F-207 Valmistaja: Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03 342 4800 Fax. 03 342 2066 2 Suuret kenttänäytöt Yleiskuvaus

Lisätiedot

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI MOVDRVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Painos 3/21 Käsikirja 151 6239 / F SEW-EURODRVE Sisällys 1 Johdanto... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Erot DFP11A / DFP21A... 6 2.2 Vaihto DFP11:stä

Lisätiedot