Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Modbus600 on liityntäyksikkö, jonka avulla EH686/ EH60 laitteen sarjaliityntä muutetaan Modbus RTU protokollaa käyttävään kenttäväylään yhteensopivaksi. Liityntäyksiköiden avulla useita EH686/ EH60 laitteita voidaan liittää samaan Modbus väylään ja sitä kautta Modbus yhteensopivaan käyttöliittymään, esim. Ouman EHnet. V.1.3 OUM FILD OY Upseerinkatu 1 Puh Espoo Fax /12 Modbus600_v.1.3.pdf

2 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Sisällys 1. Modbus600 yksikön asentaminen ja kytkentä EH686/ EH60 laitteeseen Modbus600 yksikön DIP kytkimien asettelut Väylän biasointivastuksien käyttöönotto Väylänopeus Laiteosoite RS485 väylän kaapelointi RS485 väylän kaapelointiesimerkki EH686 säätimen Modbusrekisterien osoitteet Rekistereiden käytöstä Yleistä ikaohjelmat setusarvot Hälytykset Broadcastrekisterit Erikoisrekisterit Ikkunarekisterit Peilirekisterit...7 Liite 1. Modbusrerkistereiden yksilölliset osoitteet...8 Liite 2. Mittaustulojen yksiköt...12 Liite 3. Hälytysindeksit...12 OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

3 Modbusliityntäyksikkö Modbus Modbus600 yksikön asentaminen ja kytkentä EH686/ EH60 laitteeseen Modbus600 tulee asentaa EH686/ EH60 laitteen viereen DIkiskoon. Katso kytkentäohje taulukosta 1. EH686/EH60 laitteen yläkannessa olevien DIPkytkimien tulee olla seuraavissa asennoissa: Ylempi DIPkytkin: BOTTOM lempi DIPkytkin: P Taulukko 1. MB600:n kytkentä EH686/EH60:een Modbus600 Merkitys EH686/ EH60 riviliitin nasta riviliitin nasta _ _ ~ 24V maa ja signaalimaa 24V vaihe RS232 RX RS232 TX Teholähteen maa Teholähteen vaihe Riviliitin Riviliitin 2. Modbus600 yksikön DIP kytkimien asettelut DIP kytkimillä asetetaan kyseisen laitteen osoite Modbus väylässä (132), väylänopeus (4800, 9600, tai 38400) ja otetaan käyttöön väylän biasointivastukset Väylän biasointivastuksien käyttöönotto Modbus600 yksikkö käyttää fyysisenä liityntänä Modbus väylään galvaanisesti erotettua RS485 parikaapeliväylää. RS485 väylässä vain yksi laite kerrallaan saa kirjoittaa väylälle, muut laitteet kuuntelevat väylää. Tästä syystä johtuen tapahtuu tilanteita, joissa hetkellisesti yksikään laite ei kirjoita väylälle vaan kaikki kuuntelevat. Väylän biasointivastuksien avulla varmistetaan, että tässäkin tilanteessa väylän tila säilyy stabiilina. Tämä on erityisen tärkeää jos väylä on pitkä ja ympäristö häiriöllinen. Biasointivastukset tulee ottaa käyttöön kahdessa (ja vain kahdessa) laitteessa per väylä. Kyseisten laitteiden tulee sijaita väylän molemmissa päissä Väylänopeus Väylänopeuden tulee olla sama kaikilla väylään kytketyillä laitteilla. Väylänopeus asetetaan DIP kytkimillä 34 (katso taulukko 3) Laiteosoite Jokaisella Modbus verkossa olevalla laitteella tulee olla yksilöllinen laiteosoite. Modbus600 yksikölle sallittuja osoitteita ovat 131. Osoite asetetaan kortin DIP kytkimillä 59. Kytkin 5 on osoitteen vähiten merkitsevä bitti ja kytkin 9 eniten merkitsevä (katso taulukko 4) väylänopeus biasointivastukset O Modbus600 riviliitin nasta M+ M DIP1 DI DI DIP4 Väylänopeus DIP kytkimien tilat DIP 5 DIP 9 Laiteosoite : : = O, O=OFF laiteosoite Taulukko 2. Biasointivastukset Taulukko 4. Laiteosoitteet Biasointivastukset Eivät ole käytössä Ovat käytössä Taulukko 3. Väylänopeudet MORS 3. RS485 väylän kaapelointi Modbus600 yksikkö voidaan liittää vain RS485 pohjaiseen Modbus väylään. Yksikön RS485 liityntä on galvaanisesti erotettu. Väylän kaapelointiin tulee käyttää kierrettyä parikaapelia, esim. Datajamak 2x(2+1)x0.24. Väylän rakenne tulee olla ketjumainen, eli kaapeli kiertää laitteelta toiselle ja haaroja ei saa olla (max.haarojen pituus 0.5m). Väylän maksimipituus on 1200m. Väylän molempiin päihin kytketään päätevastukset 120 ohmia M+ ja M nastojen väliin. Väyläkaapeli kytketään jokaiselle väylässä olevalle Modbus600 yksikölle samalla tavalla riviliittimiin M+ ja M (Taulukko 5). Päätevastukset 120ohmia kytketään väylän molempiin päihin nastojen M+ ja M väliin. Jos ensimmäisenä tai viimeisenä laitteena väylässä on EH 200/EH105/Geopro, päätevastus kytketään nastojen ja väliin. Parikaapelin suojavaippa voidaan tarvittaessa kytkeä häiriöiden eliminoimiseksi suojamaahan. Kytkentä tehdään vain suojavaipan toisesta päästä, esim.aina keskuksesta lähtevään kaapeliin. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12 Taulukko 5. Väyläkaapelin kytkentä Modbus600:een Merkitys Modbus Data + Modbus Data Kytketään Signaaliparin toinen johto Signaaliparin toinen johto

4 Modbusliityntäyksikkö Modbus Modbus väylän kaapelointiesimerkki K010 Päätevastus TE (PE) Valk. Kelt. Modbus600 M M+ 24~ EH686/ EH60 Väylän ensimmäinen laite: Biasointivastukset otetaan käyttöön Suojavaippa jatketaan laitteelta toiselle katkeamatta. Modbus600 Modbus600 M M+ 24~ M M+ 24~ Biasointivastuksia ei oteta käyttöön EH686/ EH60 Biasointivastuksia ei oteta käyttöön Modbus100/Modbus200 EH686/ EH60 Biasointivastuksia ei oteta käyttöön Modbus100/Modbus200 Väylän viimeinen laite: Biasointivastukset otetaan käyttöön OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

5 Modbusliityntäyksikkö Modbus EH686 säätimen Modbusrekisterien osoitteet EH686 laitteiden data on pyritty sijoittamaan Modbusrekistereihin siten, että samaan asiayhteyteen liittyvät tiedot ovat peräkkäisissä rekistereissä. Tämä helpottaa tietojen lukemista Modbusväylältä. Tietojen sijainti rekistereissä on seuraava (Taulukko 6): Rekistereiden yksilölliset osoitteet ja niitä vastaavat säätimien tiedot löytyvät liitteestä 1. Taulukko 6. Modbusrekisterien osoitteet siayhteys Kellonaika ikaohjelman valinta ja ohjaustapa ikaohjelmat Mittaustulojen M1 M8 arvot Tilatiedot Hälytyksen kuittaus nalogialähtöjen arvot Väylämittaukset, tulo (luku) Väylämittaukset, lähtö (kirjoitus) setusarvot Broadcast, ulkolämpötila Modbus rekisterit Rekistereiden käytöstä 6.1. Yleistä Säätimen käynnistyessä Modbus600 päivittää kaikkien rekisterien sisällön säätimeltä. Tänä aikana se ei vastaa väylältä mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Käynnistyksen yhteydessä tehtävä rekistereiden päivitys kestää n. 13 sekuntia. Käynnistyksen jälkeen rekistereitä päivitetään tarpeen mukaan niiden sisällön muuttuessa. EH686 on laite, johon voidaan konfiguroida lukuisia erilaisia toimintakokonaisuuksia. Toimintakokonaisuuksiin voidaan määritellä vapaasti mittauksia, aikaohjelmia, hälytyksiä jne. Tästä johtuen mm. laiteen aikaohjelmat, asetusarvot ja hälytykset ovat laitteen konfiguraatiosta riippuvaisia. Tämä aiheuttaa sen, että Modbus600 rekistereiden sisällöt ovat myös laitteen konfiguraatiosta riippuvaisia ikaohjelmat EH686:ssa voi olla enintään 9 aikaohjelmaa käytössä, Q1 Q9. ikaohjelma valitaan kirjoittamalla rekisterin 4 ylätavuun halutun aikaohjelman indeksi ja alatavuun halutun aikaohjelman osio. Tämän jälkeen Modbus600 päivittää rekisterien 5 48 sisällöt, jolloin päivityksen aikana rekisterissä 4 on arvo 0xFF (sama tieto näkyy myös rekisterissä 400). Kun arvo 0xFF poistuu ko. rekisteristä, valitun aikaohjelmaindeksin mukaiset aikaohjelmat ovat rekistereissä 5 48, ja niitä voidaan lukea ja muokata. Mikäli valittu aikaohjelma ei ole käytössä, rekisterissä 5 on arvo 0xFFFF. ikaohjelma voi olla 2 tai 3tilainen ja sen näkee aikaohjelman funktiotunnuksesta. Esim. Q1F01 =2tilainen (0,100), Q1F02 = 3tilainen (0,50,100). Muut yksityiskohtaiset tiedot aikaohjelmista näkyvät Liite 1:ssä rekistereiden 4 48 sisällöissä setusarvot EH686:een voidaan ohjelmoida lukuisia toimintokokonaisuuksia, joilla kaikilla on omat asetusarvonsa. setusarvot ovat rekistereissä , mutta niiden sisältö vaihtelee laitteen konfiguroinnin mukaan. setusarvo on aina 32 bittinen eli yksi asetusarvo vie 2 modbusrekisteriä ja sillä on imaalia. setusarvorekistereiden toimintaperiaate on seuraava: Rekisteriin 130 kirjoitetaan ensin sen toimintakokonaisuuden indeksi (alkaen 1:stä), jonka asetusarvoja halutaan tarkastella. Tämän jälkeen Modbus600 päivittää rekisterien sisällöt, jolloin päivityksen aikana rekisterissä 130 on arvo 0xFF (sama tieto näkyy myös rekisterissä 400). Kun arvo 0xFF poistuu ko. rekisteristä, valitun toimintakokonaisuuden asetusarvot ovat rekistereissä , ja niitä voidaan lukea ja muokata. Laitteen toimintakokonaisuudet asetusarvoineen saadaan listattua EH686 setusarvot ohjelmalla. Toimintakokonaisuuksien indeksit alkavat 1:stä ja kasvavat raportin mukaisessa järjestyksessä. Toimintakokonaisuuden asetusarvot ovat rekistereissä myös samassa järjestyksessä, kuin raportissa. Seuraavassa esimerkki asetusarvojen käsittelystä. EH686 setusarvot ohjelman raportti esitellään seuraavalla sivulla. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

6 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 utolämmitystoimintakokonaisuuden asetusarvot modbusliitynnässä: Kirjoitetaan rekisteriin 130 ko. toimintakokonaisuuden indeksi eli 1 Huom! Indeksi ei tule lyhyttunnuksesta VO01. Odotetaan, että arvo 0xFF poistuu rekisteristä 130. SRVO = 21.0 on rekistereissä 131 ja 132 seuraavasti: Rekisteri 131 = 0x0000 Rekisteri 132 = 0x0834 = 2100 EROLUE = 1.0 on rekistereissä 133 ja 134 seuraavasti: Rekisteri 133 = 0x0000 Rekisteri 134 = 0x0064 = 100 TOIMIT = 4, on rekistereissä 135 ja 136 seuraavasti: Rekisteri 135 = 0x0000 Rekisteri 136 = 0x0190 = 400 PIDsäätötoimintakokonaisuuden asetusarvot modbusliitynnässä: Kirjoitetaan rekisteriin 130 ko. toimintakokonaisuuden indeksi eli 5 Huom! Indeksi ei tule lyhyttunnuksesta VO06. Odotetaan, että arvo 0xFF poistuu rekisteristä 130. Taulukko 7. EH686 setusarvot ohjelman raportti VO01 utolämmitys=r1f21q1f01d1m5f04 SRVO = 21.0 EROLUE = 1.0 TOIMIT = 4 VO02 Termostaattitoiminto=R2F14D2M6F05 PÄIVÄSRVO = 21.0 YÖSRVO = 18.0 VO04 Kosketinhälytys=M3F645F01D3 HÄL.VIIVE = 2 s VO03 Valojen ohjaus=r3f29q2f01d8 VO06 PIDsäätö=F03Y1F28M6F05 SRVO = 55.0 KÄSIJO = OFF SETO = 40 % PLUE = 150 IIK = 60 s DIK = 0 s SRVO = 55.0 on rekistereissä 131 ja 132 seuraavasti: Rekisteri 131 = 0x0000 Rekisteri 132 = 0x157 = 5500 KÄSIJO = OFF on rekistereissä 133 ja 134 seuraavasti: Rekisteri 133 = 0x0000 Rekisteri 134 = 0x0000 (jos KÄSIJO = O, tässä on arvo 0x0064 = 100 kahdella desimaalilla) SETO = 40, on rekistereissä 135 ja 136 seuraavasti: Rekisteri 135 = 0x0000 Rekisteri 136 = 0x0F0 = 4000 Jne 6.4 Hälytykset Hälytykset on koodattu bittitietona rekistereihin Bittitieto säilyy sähkökatkon aikana, joten se on aina ajan tasalla. Hälytys kuitataan kirjoittamalla aktiivisen hälytysindeksin numero rekisteriin 86. Rekistereissä käytettävät hälytysindeksit on lueteltu liitteessä 3. Hälytysindeksistä nähdään hälyttävän kanavan tyyppi ja numero. Katso EH686 Konfigurointityökalulla, mikä hälytys ko. kanavaan on konfiguroitu. 7. Broadcastrekisterit Oumanin eri laitetyypeille on määritelty yhteiset modbusrekisterit broadcastmittausten siirroille. EH686 laitteilla on broadcasttuki ulkolämpötilan vastaanotolle, rekisteriindeksi on 450. OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

7 Modbusliityntäyksikkö Modbus Erikoisrekisterit 8.1. Ikkunarekisterit Modbus600 liityntä mahdollistaa koko rekisteriavaruuden tarkastelun ja muokkaamisen 16 rekisterin paketeissa. Tällöin yhden EH686 säätimen hallintaan tarvitaan esimerkiksi valvomosovellutuksessa vain 17 rekisteriä. Tämä tapahtuu käyttämällä rekistereitä Rekisteriin 500 kirjoitetaan tarkasteltavan ikkunan ensimmäisen rekisterin osoite. Tämän jälkeen rekistereistä on luettavissa annetun osoitteen ja sitä seuraavien 15 rekisterin arvot. Esimerkki: Luetaan rekisterit käyttäen ikkunarekistereitä. 1. Kirjoitetaan arvo 111 (ikkunarekisterin 1. rekisteri) rekisteriin Tämän jälkeen rekisterien arvoja voidaan käsitellä rekisterien kautta Peilirekisterit Modbus600 liitynnässä on rekistereitä, joissa saman rekisterin ylä ja alatavussa on itsenäisiä arvoja. Muutettaessa tällöin alatavussa olevaa arvoa on oltava huolellinen, ettei vahingossa muuteta myös ylätavun arvoa. Myös joidenkin valvontaohjelmistojen kanssa edellä mainittu menettely voi aiheuttaa ongelmia. Tämän ongelman helpottamiseksi Modbus600 liitynnässä on käytössä ns. peilirekisterit. Peilirekistereillä voidaan suorittaa samat Modbusoperaatiot (luku ja kirjoitus) kuin standardirekistereillekin. iiden rekisteriosoitteet ja sisältö ovat seuraavia: : rekistereiden ylätavut () : rekistereiden alatavut () : alkuperäinen rekisteri jaetaan :hen ja :hen seuraavasti: 6000 = 0, 6001 = 0, 6002 = 1, 6003 = =354, 6709 = 354 OUM FILD OY Upseerinkatu Espoo Puh Fax /12

8 Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Kategoriat: P1 = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.5 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.30 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille n.60 s välein = tieto päivittyy säätimeltä Modbuskortille aina muuttuessaan Tavu / Bitti Tehtävä ikaasetukset: Vuosi Kuukausi Päivä Tunti Minuutti Sekunti Viikonpäivä, 0 = sunnuntai ikaohjelman valinta ja ohjaustapa: ikaohjelman valinta 1 = Q1, 2 = Q29 = Q9 HUOM! Kun tähän rekisteriin on kirjoitettu halutun aikaohjelman indeksi ja aikaohjelman osio, modbusliitäntä päivittää tämän jälkeen rekisterit 5 48, jolloin tässä rekisterissä näkyy arvo 0xFF. Ennen kuin käytät rekistereitä 5 48, odota niin kauan, että arvo 0xFF poistuu tästä rekisteristä. (kts. Myös rekisteri 400). Rajaarvot Desimaalit Modbus rekisteriosoite Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja 4 HUOM! Jos valittu aikaohjelma ei ole käytössä, rekisterissä 5 näkyy arvo 0xFFFF ikaohjelman osio: 0 = Viikkoohjelma 1 = EPohjelma 2 = Poikkeuskalenteri ikaohjelman ohjaustapa: 0 = UTO 1 = JSTI 2 = JTKUV HUOM! Jos valitaan 1=JSTI, rekisterit 5 ja 6 (ajastimen arvo minuutteina) täytyy kirjoittaa laitteelle yhtä aikaa modbusfunktiolla 16: Preset multiple Regs ikaohjelman teho (Jos aikaohjelman ohjaustapa on JTKUV tai JSTI, aikaohjelman teho valitaan tällä rekisterillä): 0 = OFF 50 = 1/2 100 = 1/1 ikaohjelman ajastimen arvo minuutteina, jos ohjaustavaksi on valittu JSTI (rekisteri 5 ) 02 0,50, [min] P1 P1 P1, 16(w) ikaohjaukset: 7 Viikkoohjelma: Ensimmäisen kytkentähetken päivät Bitit 08: = maanantai = tiistai = sunnuntai Erikoispäiväohjelma: ko. rekisteriä ei käytetä Ensimmäisen kytkentähetken pvm ( = KK, = PV) 00x7F 8 Ensimmäisen kytkentähetken tunnit. (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ) /12

9 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus Tehtävä ikaohjaukset jatkuu... Mittaustulojen arvot: Ensimmäisen kytkentähetken minuutit. Viikkoohjelma, EPohjelma: Ensimmäisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Ensimmäisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma Toisen kytkentähetken päivät Toisen kytkentähetken pvm ( = KK, =PV) Toisen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Toisen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Toisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Toisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma,247=ti, 248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma: Kolmannen kytkentähetken päivät Kolmannen kytkentähetken pvm ( = KK, =PV) Kolmannen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Kolmannen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Kolmannen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Kolmannen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Viikkoohjelma, EPohjalma: Viimeisen kytkentähetken päivät Viimeisen kytkentähetken pvm ( = KK, = PV) Viimeisen kytkentähetken tunnit (Poikkeuskalenteri ei käytä ko. rekisteriä, jos sen tilana on ). Viimeisen kytkentähetken minuutit Viikkoohjelma, EPohjelma: Viimeisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) Viimeisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247=ti,248=ke,249=to,250=pe,251=la,252=su,253=ep,254=auto) Mittaustulo M1:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M1:n arvo Mittaustulo M2:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M2:n arvo Mittaustulo M3:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M3:n arvo Mittaustulo M4:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M4:n arvo Mittaustulo M5:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M5:n arvo Mittaustulo M6:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M6:n arvo Mittaustulo M7:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M7:n arvo Mittaustulo M8:n yksikkö (kts. Liite 2) Mittaustulo M8:n arvo 9/12 Rajaarvot Desimaalit 059 0,50,100 0,50,100, x7F ,50,100 0,50,100, x7F ,50,100 0,50,100, ,50, Modbus Tavu / rekisteriosoite Bitti Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja

10 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus nalogialähdöt: 90 nalogialähtö Y1:n arvo 91 nalogialähtö Y2:n arvo Väylämittaukset (tulot): Varattu Tehtävä Digitaalitulojen tilat (Mikäli M1M8 on konfiguroitu digitaalituloksi) M1 = bit0 M8 = bit7 Relelähtöjen tilat, R1 = bit0r6 = bit7 Summahälytysrekisteri: Mikäli jokin hälytys on aktiivisena, bit0 = 1. Mikäli uuden hälytyksen tullessa summahälytysbitin tila on jo ennestään 1, se käy n. 20 sekunnin ajan nollassa, jonka jälkeen bitti asettuu uudelleen. Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 1 Bitti 1 = hälytysindeksi 2 bitti 15 = hälytysindeksi 16 Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 17 Bitti 1 = hälytysindeksi 18 bitti 15 = hälytysindeksi 32 Hälytysten tilat, kts hälytysindeksit liite 3 Bitti 0 = hälytysindeksi 33 Bitti 1 = hälytysindeksi 34 bitti 9 = hälytysindeksi 42 Hälytyksen kuittaus Hälytys kuitataan kirjoittamalla tähän rekisteriin aktiivisen hälytysindeksin nro Ulkolämpötila, tulo (toimintokoodi B1F04) Huonelämpötila 1, tulo (toimintokoodi B2F05) Huonelämpötila 2, tulo (toimintokoodi B3F05) %, tulo 1 (toimintokoodi B4F28) % tulo 2 (toimintokoodi B5F28) Virtausmittaus, tulo (toimintokoodi B6F24) O 2 mittaus, tulo (toimintokoodi B7F23) Painemittaus, tulo (toimintokoodi B8F22) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 51) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 52) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 53) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 56) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 57) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 58) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 59) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 60) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 61) Digitaalitulo väylältä (nvindeksi 62) Väylämittaukset (lähdöt): HUOM: Käytä seuraavia rekistereitä, kun bindaat ko. mittauksia toisille Oumansäätimille Ulkolämpötila, lähtö Huonelämpötila 1, lähtö Huonelämpötila 2, lähtö Virtausmittaus, lähtö O2mittaus, lähtö Valoisuusmittaus, lähtö Energiamittaus, lähtö Vesimittaus, lähtö Painemittaus, lähtö Lähetinmittaus, lähtö 10/12 Rajaarvot Desimaalit 0100 [%] 0 des [%] 0 des. [ ],. [ ],. [ ],. [%], 0 des. [%], 0 des. [m/s], 1 des. [ppm], 0 des. [Pa], 0 des. [ ],. [ ],. [ ],. [m/s], 1 des. [ppm], 0 des. [lux], 0 des. [MWh],. [m 3 ],. [Pa], 0 des. [%], 0 des. Modbus Tavu / rekisteriosoite Bitti Tilatiedot: 80 Kategoria P1 P1 Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja

11 Liite 1: Modbusrekistereiden yksilölliset osoitteet Modbus600 Modbus rekisteriosoite Tavu / Bitti Tehtävä Rajaarvot Desimaalit Kategoria Tuetut Modbus F Säätimen versiotietoja Toimintakokonaisuuksien asetusarvot: 130 Toimintakokonaisuuden valinta.. Ko. rekisteriin kirjoitetaan sen toimintakokonaisuuden indeksi, jonka asetusarvot halutaan rekistereihin Object value, Object Id 01 Objext value, Object Id 02 HUOM! Kun olet kirjoittanut tähän rekisteriin toimintakokonaisuuden indeksin, modbusliitäntä päivittää rekisterit , jona aikana tässä rekisterissä on arvo 0xFF. Siis käytä rekistereitä vasta sitten, kun arvo 0xFF poistuu tästä rekisteristä. HUOM! Koska asetusarvot ovat 32 bittisiä lukuja, jokainen asetusarvo vie 2 modbusrekisteriä. Kukin asetusarvo tulee kirjoittaa laitteelle modbusfunktiolla 16: Preset Multiple Regs, jotta koko 32 bittinen asetusarvo päivittyy laitteelle kerralla. Valitun toimintokokonaisuuden 1. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 2. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 3. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 4. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 5. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 6. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 7. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 8. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 9. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 10. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 11. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 12. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 13. asetusarvo Valitun toimintokokonaisuuden 14. asetusarvo Ohjelmallisten pisteiden arvot: Ohjelmallinen piste O1:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O1:n arvo Ohjelmallinen piste O2:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O2:n arvo Ohjelmallinen piste O3:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O3:n arvo... Ohjelmallinen piste O15:n yksikkö (kts. Liite 2) Ohjelmallinen piste O15:n arvo Sisältää tiedon siitä, onko kategorioihin 17 kuuluvien rekisterien päivitys säätimen ja Modbuskortin välillä kesken. 0x0000 = päivitys valmis 0x00FF = päivitys kesken Modbusliitynnän ohjelmaversio Ikkunarekisterit, kts. Dokumentti 8.1 peilirekisterit, kts. Dokumentti 8.2 peilirekisterit, kts. Dokumentti peilirekisterit, kts. Dokumentti 8.2 Laitteen tyyppi Säätimen ohjelmaversio (esim 140 = 1.40).... Kaikilla Oumanlaitteilla on seuraavien modbusrekisteiden Broadcast: sisällöt samat, joten näitä rekistereitä tulee käyttää, mikäli ko. mittauksia lähetetään Broadcastviestinä Oumanlaitteille Ulkolämpötila Varattu Erikoisrekisterit: 400 Säätimen tyyppitiedot: 11/12, 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w), 16(w) 43 43

12 Liite 2: Mittaustulojen yksiköt ja Liite 3: Hälytysindeksit Modbus600 Liite 2: Mittaustulojen yksiköt 1 = Digitaali (On/Off) 2 = Ei käytössä 3 = Pulssilaskuri [kpl] 4 = prosenttiyksikkö/kosteus [%] 5 = lämpötila, celsius [ ] 6 = paine [Pa] 7 = paine [kpa] 8 = paine [MPa] 9 = paine [mbar] 10 = paine [Bar] 11 = valoisuus [lux] 12 = etäisyys metreinä [m] 13 = jännite [V] 14 = resistanssi [ohm] 15 = resistanssi [kohm] 16 = virta [m] 17 = virta [] 18 = teho [W] 19 = taajuus [Hz] 20 = aika sekunteina [s] 21 = aika minuutteina [min] 22 = aika tunteina [h] 23 = virtaus [m 3 /s] 24 = virtaus [l/min] 25 = virtaus [m 3 /h] 26 = energia [Wh] 27 = energia [kwh] 28 = tilavuus [l] 29 = tilavuus [m3] 30 = energia [MWh] 31 = nopeus [m/s] 32 = hiilidioksidi [ppm] Liite 3: Hälytysindeksit (= hälytyksen aiheuttanut piste) 1 = Mittauskanava M1 2 = Mittauskanava M2 3 = Mittauskanava M3 4 = Mittauskanava M4 5 = Mittauskanava M5 6 = Mittauskanava M6 7 = Mittauskanava M7 8 = Mittauskanava M8 9 = Sähkökatkos 10 = Väylämittaus B1, ulkolämpötila, tulo 11 = Väylämittaus B2, huonelämpötila 1, tulo 12 = Väylämittaus B3, huonelämpötila 2, tulo 13 = Väylämittaus B4, lähetintulo 1, tulo 14 = Väylämittaus B5, lähetintulo 2, tulo 15 = Väylämittaus B6, virtausmittaus, tulo 16 = Väylämittaus B7, O 2 mittaus, tulo 17 = Väylämittaus B8, painemittaus, tulo 18 = Väylämittaus B9, digitaalitieto, tulo 19 = Väylämittaus B10, digitaalitieto, tulo 20 = Väylämittaus B11, digitaalitieto, tulo 21 = Väylämittaus B12, digitaalitieto, lähtö 22 = Väylämittaus B13, digitaalitieto, tulo 23 = Väylämittaus B14, digitaalitieto, tulo 24 = Väylämittaus B15, digitaalitieto, tulo 25 = Väylämittaus B16, digitaalitieto, tulo 26 = Väylämittaus B17, digitaalitieto, tulo 27 = Väylämittaus B18, digitaalitieto, tulo 28 = Väylämittaus B19, digitaalitieto, tulo 29 = Ohjelmallinen piste O1 30 = Ohjelmallinen piste O2 31 = Ohjelmallinen piste O3 32 = Ohjelmallinen piste O4 33 = Ohjelmallinen piste O5 34 = Ohjelmallinen piste O6 35 = Ohjelmallinen piste O7 36 = Ohjelmallinen piste O8 37 = Ohjelmallinen piste O9 38 = Ohjelmallinen piste O10 39 = Ohjelmallinen piste O11 40 = Ohjelmallinen piste O12 41 = Ohjelmallinen piste O13 42 = Ohjelmallinen piste O14 43 = Ohjelmallinen piste O15 V.1.3 OUM FILD OY Upseerinkatu 1 Puh Espoo Fax /12 Modbus600_v.1.3.pdf

MODBUS-200. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö

MODBUS-200. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö MODBUS-200 EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 2.12, 20.2.2007) Sisällysluettelo 1 MODBUS-200 -kortin asentaminen säätimeen...2 2 MODBUS-200 -kortin DIP kytkimien

Lisätiedot

MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta

MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 2.18, 14.02.2014) Sisällysluettelo 1 MODBUS-200 -kortin asentaminen säätimeen... 2 2 MODBUS-200-DIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri Käyttöohje, Versio 1.5

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri Käyttöohje, Versio 1.5 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 2 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 3 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET... 4 1 YLEISTÄ... 5 1.1 SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-KONVERTTERI... 5 2 TEKNISET TIEDOT... 6 3 TOIMINNOT...

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA Tavallisimmin lukuja käsittelevien datasanojen tyypiksi kannattaa asettaa kokonaisluku 16 bitin INT, jonka vaihtelualueeksi tulee

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433.

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433. s. 1 (5) Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat Käsilähettimet Vastaanottimet Teollisuus-käsilähettimet Ajoneuvolähettimet SMD radiolähetin / -sändare

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN. EH-100 säätimien Modbus-rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö. (Versio 1.30, )

MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN. EH-100 säätimien Modbus-rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö. (Versio 1.30, ) MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN EH-100 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.30, 14.10.2011) Sisällysluettelo 1 MODBUS-100 -kortin asentaminen säätimeen... 2 2 MODBUS-100-DIN

Lisätiedot

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo 0V 0V REM EV Vin Vin SNDR & V - hälytinulostulo 00mA 0kohm päätevastus LOOP LOOP SNDR SNDR Okärkitiedot VIKAkärkitiedot AUX AUX FAULT RS AUX SUPPLY LOOP LOOP SNDR SNDR MINI- MPX REP AUX AUX FAULT 0V 0V

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Nokeval No 100211 v1.2 Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Johdanto Nokeval PME600/PME610 on helppokäyttöinen paneelimittari. Käyttöjännitealue on 21..265 VAC/DC. Mittariin

Lisätiedot

GRESS POWER MANUAL. Model: GRESS 16, GRESS 35, GRESS 70. Mycomp Oy Riekonlahdentie 61 33980 Pirkkala y tunnus 1862699 2

GRESS POWER MANUAL. Model: GRESS 16, GRESS 35, GRESS 70. Mycomp Oy Riekonlahdentie 61 33980 Pirkkala y tunnus 1862699 2 GRESS POWER MANUAL Model: GRESS 16, GRESS 35, GRESS 70 Mycomp Oy Riekonlahdentie 61 33980 Pirkkala y tunnus 1862699 2 Tel. 358 (0)103229500 www.mycomp.fi Sisällysluettelo Laitteen tarkoitus 3 Tekniset

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

VALLOX DIGIT väyläprotokolla

VALLOX DIGIT väyläprotokolla VALLOX DIGIT väyläprotokolla 1. Yleistä DIGIT:n tiedonsiirto moduleiden välillä perustuu suojatulla kierretyllä parilla toteutettuun väylään, jossa liikennöinti tapahtuu RS 485-sarjaliikenteenä. RS 485-rakenne

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

07.02.2006 Nokeval Oy. Käyttöohje 7181

07.02.2006 Nokeval Oy. Käyttöohje 7181 07.02.2006 Nokeval Oy Käyttöohje 7181 Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus... 3 2 Tekniset tiedot... 4 3 Käyttöönotto... 5 3.1 Jumpperiasetukset... 5 3.2 Riviliitinkytkennät... 6 3.3 Asettelut... 7 3.3.1 Sarjaliikenne...

Lisätiedot

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet.

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet. TAMK, VALINTAKOE 24.5.2016 1(12) Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Insinööri (AMK) Monimuotototeutus NIMI Henkilötunnus Tehtävien pisteet: 1 (10 p.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yht. (max. 70 p.) OHJEITA

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi OY ESMI AB Olarinluoma 4 PL95 0220 ESPOO puhelin 09 452 7 fax 09 452 703 www.esmi.com Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi 6657376FI/0 44-2000 2 Sisällysluettelo Kytkentäkaavio yhdellä nousujohdolla...3

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

MIKROAALTOMITTAUKSET 1

MIKROAALTOMITTAUKSET 1 MIKROAALTOMITTAUKSET 1 1. TYÖN TARKOITUS Tässä harjoituksessa tutkit virran ja jännitteen käyttäytymistä gunn-oskillaattorissa. Piirrät jännitteen ja virran avulla gunn-oskillaattorin toimintakäyrän. 2.

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

RTD-RA. realtime. Asennusohjeet. Suomi A B. Asennusohjeet 37.50 80.00 80.00. Control Systems LEDS ALL DIMENSIONS IN MM

RTD-RA. realtime. Asennusohjeet. Suomi A B. Asennusohjeet 37.50 80.00 80.00. Control Systems LEDS ALL DIMENSIONS IN MM RTD-RA Asennusohjeet 37.50 LEDS 4 3 2 1 D Suomi Asennusohjeet 80.00 80.00 ALL DIMENSIS IN MM C realtime Control Systems A B LEDS 4 3 2 1 D S21 J3 J6 1 2 3 4 J5 5 6 7 0V S1 0V S2 DB+ DA- GND J1 SW1 2 J5

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk.

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 14.3.2016 AA 1.2 Sähkömittauksia 253342 Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk. 246198 Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Oikeajännite-

Lisätiedot

A. S1-painike HUOM: M-malleissa näytöllä näkyvä mittaustieto voidaan valita myös Modbus-väylän kautta.

A. S1-painike HUOM: M-malleissa näytöllä näkyvä mittaustieto voidaan valita myös Modbus-väylän kautta. V1.0.0 (20.03.2014) 1 (8) ASENNUS Laite voidaan asentaa ruuveilla kuiviin sisätiloihin (I20) seinälle tai upporasian päälle. Sopiva asennuskorkeus on 1 180 cm. Laitteen asennuspaikka tulisi valita huolella.

Lisätiedot

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT.

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. 1. Yleistä MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä, joissa ilmassa on kohtuullisen paljon epäpuhtauksia.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Lähettäjä: 0:A vastaanottaja: ajastin lähettäjälle jos kuittausta ei kuulu, sanoma lähetetään automaattisesti uudelleen kuittaus: = ok, lähetä seuraava uudelleenlähetys

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

FY6 - Soveltavat tehtävät

FY6 - Soveltavat tehtävät FY6 - Soveltavat tehtävät 21. Origossa on 6,0 mikrocoulombin pistevaraus. Koordinaatiston pisteessä (4,0) on 3,0 mikrocoulombin ja pisteessä (0,2) 5,0 mikrocoulombin pistevaraus. Varaukset ovat tyhjiössä.

Lisätiedot

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Aktiiviset piirikomponentit 1 Aktiiviset piirikomponentit Sähköenergian lähteitä Jännitelähteet; jännite ei merkittävästi riipu lähteen antamasta virrasta (akut, paristot, valokennot)

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Sääasema Probyte 2003

Sääasema Probyte 2003 Sääasema Probyte 2003 Yleistä Probyte SÄÄASEMA W2003 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, joka mittaa tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa ja valoisuutta reaaliaikaisesti. Mittaukset

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot