EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä"

Transkriptio

1 . EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä EH-200 sarjan lämmönsäätimissä vakiona oleva sarjaväyläliityntä (EIA-232) voidaan muuttaa LON kenttäväylään (FTT-10A, 78kbps) yhteensopivaksi LON-200 sovitinkortin avulla. 1. LON-200 kortin asennus Kortin asennus tehdään säätimen ollessa jännitteetön. Poista säätimen kannessa kiinnitysruuvien päällä olevat suojatulpat. Irrota kotelon kannet, ensin kytkentätilan kansi ja sitten isompi alakansi. Käännä alakantta varovasti 90 astetta, niin että kotelon pohjassa olevan piirilevyn pää (se, jossa on energiamittarin lukupään liitäntä) tulee näkyviin. Alakannessa oleva näyttöyksikkö on kytketty pohjakortille lattakaapelilla. Älä jätä alakantta roikkumaan lattakaapelin varaan. Piirilevyn reunassa, puheyksikön pistokeliitännän ja riviliittimien välissä, on kannalla oleva mikropiiri N20. Irrota ko.mikropiiri varovasti kannasta. Ota LON-200 kortin mukana tulevat muoviset kiinnitystornit (2 kpl) ja aseta ne pohjakortilla oleviin reikiin. Ota LON-200 kortti ja kohdista se paikalleen siten, että LON-200 kortilla oleva kaksirivinen piikkirima liitin tulee nyt tyhjänä olevaan N20:n kantaan ja että pohjakortille asennetut muoviset kiinnitystornit tulevat LON-200 kortilla oleviin reikiin. Paina LON-200 kortti varovasti paikalleen niin että piikkirima liitin painuu kantaan ja kiinnitystornit lukittuvat. Kiinnitä säätimen kannet takaisin paikoilleen ja kytke säätimelle jännite. LON-200 kortin asennus on nyt suoritettu. 2. LON liitynnän käyttöönotto Väyläkaapeli kytketään riviliittimen nastoihin A ja C. Tämän jälkeen liitynnän käyttöönotto tapahtuu samoin kuin minkä tahansa muun lon-laitteen käyttöönotto. Service switch löytyy EH-200 sarjan säätimistä käyttöliittymän valikosta Huoltotila => Erikoishuolto => LON käytt.otto. Ohjeet tästä löytyvät säädinkohtaisesta käyttöohjeesta, katso esim. EH-203:n käyttöohje sivu 35. LON-200 kortilla on tehdasasetuksena Subnet:Node osoite 1:1 ja Domain ID OUMAN0 (4F 55 4D 41 4E 30). Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 1/16

2 . 3. Liitynnän käyttö EH-200 sarjan lämmönsäätimet käyttävät lon-kommunikoinnissa standardiverkkomuuttuja tyyppejä (SNVT). EH-203:n käyttämät verkkomuuttujat on listattu oheisessa Excel taulukossa. Taulukosta käyvät ilmi muuttujan indeksi (=numero), SNVT tyyppi ja numero, muuttujan nimi ja kuvaus muuttujan sisällöstä. Taulukon viimeinen sarake,, ilmoittaa kuinka usein muuttuja päivitetään säätimeltä LON-200 kortin neuronille. Jos output-tyyppinen muuttuja (nvo ) on bindattu toiseen lon laitteeseen, lähetetään ko.muuttuja päivityksen yhteydessä väylälle. Jos bindausta ei ole tehty, automaattista väylälle lähetystä ei tapahdu ja näin ollen lon-verkkoa ei turhaan kuormiteta. Päivitetty arvo on tietenkin aina haluttaessa pollattavissa neuronilta. Muuttujien päivitysvälit eivät ole käyttäjän konfiguroitavissa. Säätimen asetusarvojen, kellotoimintojen ja muiden säätimen asetteluun liittyvien tietojen siirtämiseen valvomon ja säätimen välillä käytetään SNVT_str_asc tai SNVT:str_int tyyppisiä verkkomuuttujia. Tähän ratkaisuun on päädytty siirrettävän datamäärän suuruuden ja neuronin rajoitteiden (max. 62 verkkomuuttujaa) takia. Esimerkiksi yhdellä SNVT_str_asc tyyppisellä verkkomuuttujalla voidaan siirtää 31 kappaletta yhden tavun (= 8 bittiä) pituisia lukuja, vaikkapa säätimen asetusarvoja. SNVT_str_int tyyppisellä muuttujalla voidaan siirtää 15 kappaletta kahden tavun (= 16 bittiä) pituisia lukuja. Säätökäyrien muuttamista valvomosta koskevat samat rajoitukset kuin paikallisesta käyttöliittymästä muutettaessa. Säätökäyrä ei voi olla liian kupera eikä liian kovera. Jos yritetään tehdä laiton säätökäyrä, säädin ehdottaa automaattisesti sopivaa sallittua käyrää joka pitää paikallisesti hyväksyä, ennen kuin se tulee voimaan. Eli laiton muutos ei mene perille. Valvomoon pitää rakentaa äly, joka estää laittoman muutoksen tekemisen. Säännöt, joiden perusteella säätökäyrä hyväksytään, ovat seuraavat: - Säätökäyrä asetellaan kolmelle ulkolämpötila-arvolle, -20, 0 ja +20. Jos käyrän -20 ja +20 arvojen väliin piirretään suora viiva, säätökäyrän arvo kohdassa 0 saa poiketa tästä suorasta maksimissaan 7 astetta ylöspäin ja 2 astetta alaspäin. - Lisäksi käyrän arvo -20 ulkolämpötilassa ei voi olla matalampi kuin arvo ulkolämpötilassa 0 ja käyrän arvo 0 ulkolämpötilassa ei voi olla matalampi kuin arvo +20 ulkolämpötilassa. - Esimerkkejä: käyrän asettelu hyväksytään, mutta asetteluja tai ei hyväksytä. Käyrä hyväksytään. LON-200 kortin ja säätimen välinen kommunikointi on toteutettu siten, että neuronilla olevien verkkomuuttujien arvot ovat aina ajan tasalla. Tämä koskee myös edellä mainittuja säätimen asetteluun ja kellotoimintoihin liittyviä muuttujia. Näin ollen neuronilta on AINA luettavissa (pollattavissa) säätimellä voimassa olevat asetusarvot, riippumatta siitä onko arvoja päivitetty valvomosta vai säätimen paikallisesta käyttöliittymästä. Viimeiseksi tehty muutos jää voimaan ja muutetut arvot ovat nähtävissä sekä neuronilla että säätimen näytössä. LIITTEET EH-200 säädinsarjan verkkomuuttujat Hälytysviestin määrittely EH-200 laitteissa v.1.2 alkaen Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 2/16

3 LON-200 v.1.33, LON verkkomuuttujat Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 0 Syklisesti LON-väylälle nvigroupset x ei mikään Huom! Ei koske lähetettävien verkkomuuttujien sarjaliikenneosaa! asettelu 1 Säätimen tunnustiedot SNVT_str_asc 36 nvoident x N6 2 Reaaliaika SNVT_time_stamp 84 nvitimeset x Kellon ajan asetus ei mikään 3 Reaaliaika SNVT_time_stamp 84 nvotime x Kellon ajan syöttö verkkoon P3 60 s 4 Säätimien aikaohjelma, 1/2, kytkentähetken aika alkaen vrk:n alusta minuutteina, yht.14 x int 5 Aikaohjelman TimeProgC1 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät ja kytkentätilat, yht.28 x char 6 Säätimien aikaohjelma, 2/2, kytkentähetken aika alkaen vrk:n alusta minuutteina, yht.14 x int 7 Aikaohjelman TimeProgC2 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät ja kytkentätilat, yht.28 x char SNVT_str_int 37 nvitimeprogc1 x Säätimien kello-ohjelma osa 1, sis.14 kytkentähetken aikaa SNVT_str_asc 36 nvidayswitchc1 x Aikaohjelman TimeProgC1 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät on talletettu tavuihin 1-14 ja hetkiä vastaavat säätöpiirien kytkentätilat tavuihin SNVT_str_int 37 nvitimeprogc2 x Säätimien kello-ohjelma osa 2, sis.14 kytkentähetken aikaa SNVT_str_asc 36 nvidayswitchc2 x Aikaohjelman TimeProgC2 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät on talletettu tavuihin 1-14 ja hetkiä vastaavat säätöpiirien kytkentätilat tavuihin Releohjauksien aikaohjelma, 1/2, kytkentähetken aika alkaen vrk:n alusta minuutteina, yht.14 x int SNVT_str_int 37 nvitimeprogr1 x Releiden kello-ohjelma osa 1, N2 sis.14 kytkentähetken aikaa 9 Aikaohjelman TimeProgR1 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät ja kytkentätilat, yht.28 x char SNVT_str_asc 36 nvidayswitchr1 x Aikaohjelman TimeProgR1 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät on talletettu tavuihin 1-14 ja hetkiä vastaavat säätöpiirien kytkentätilat tavuihin Releohjauksien aikaohjelma, 2/2, kytkentähetken aika alkaen vrk:n alusta minuutteina, yht.14 x int SNVT_str_int 37 nvitimeprogr2 x Releiden kello-ohjelma osa 2, N2 sis.14 kytkentähetken aikaa 11 Aikaohjelman TimeProgR2 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät ja kytkentätilat, yht.28 x char SNVT_str_asc 36 nvidayswitchr2 x Aikaohjelman TimeProgR2 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät on talletettu tavuihin 1-14 ja hetkiä vastaavat säätöpiirien kytkentätilat tavuihin N1 N1 N1 N1 N2 N2 12 L1 asetusarvot, yht. 27 x char SNVT_str_asc 36 nviparsetl1 x Sisältö: N3 Huom! - ei käytössä EH- 201/V käyrän asetusarvo -20 käyrän asetusarvo 0 käyrän asetusarvo +20 menoveden minimi menoveden maksimi pudotuksen määrä esikorotuksen määrä huonekompensointisuhde L1 menoveden minimiraja 0 L1 menoveden min.raja -20 3/

4 Numerogoria Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kate- 12 jatkuu, L1 asetusarvot, jatkuu Sisältö yht. 27 x char paluuveden alaraja 0 paluuveden alaraja -20 paluuveden maksimi HI mukainen lämpöt. pudotusmäärä syyskuivauksen määrä tuulikomp. vaikutusalue alaraja tuulikomp. vaikutusalue yläraja aurinkokomp. vaikutusalue alaraja aurinkokomp. vaikutusalue yläraja ulkolämpötilan hidastusaika sisälämpötilan hidastusaika moottorin ohjaustapa (3-piste / DC 0-10 / DC 2-10) säätö sallittu/kielletty pumppujen pysäytysrajan jälkeen esikorotusaika tuulikompensointisuhde aurinkokompensointisuhde menoveden poikkeamahäl. raja-arvo 13 L1 ja L2 asetusarvot, yht. 14 x SNVT_str_int 37 nviparsetl12 x N3 int Sisältö: Huom! L1 huonelämpötilan asetusarvo - ei käytössä EH-201/V L1 P-alue - L2 asetusarvot ei käytössä EH-201/L L1 I-aika L1 D-aika L1 moottorin ajoaika L2 huonelämpötilan asetusarvo L2 P-alue L2 I-aika L2 D-aika L2 moottorin ajoaika ei käytössä ei käytössä ei käytössä ei käytössä 14 EH-203: L2 asetusarvot, yht. 30 SNVT_str_asc 36 nviparsetl2 x N3 x char EH-201/L: maalämm.aset, yht.6 x char Sisältö: Huom! 201/V - ei käytössä EH- - polttimen ja sähköv.ohjauksen aset. arvot EH-203, EH-201/L v.1.30 alkaen - osat.maal.varaajan alaosan minimi lämpöt.as.arvo EH- 201/L v.1.30 alkaen käyrän asetusarvo -20 (EH- 203) täysiteh.maal.as.arvo (EH-201/L) käyrän asetusarvo 0 (EH- 203) täysi.t.maal.eroalue M10 (EH-201/L) käyrän asetusarvo +20 (EH- 203) osateh.maal.as.arvo (EH-201/L) 4/

5 Numerogoria Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kate- 14 jatkuu EH-203: L2 Sisältö jatkuu: asetusarvot, yht. 30 x char EH- 201/L: maalämm.aset, yht.6 x char menoveden minimi (EH-203) osa.t.maal.eroalue M10 (EH- 201/L) menoveden maksimi (EH- 203) osa.t.maal.eroalue M9 (EH-201/L) pudotuksen määrä (EH- 203) osateh.maal. varaajan alaosan minimi lämpöt. (EH- 201/L) esikorotuksen määrä L2 menoveden minimiraja 0 L2 menoveden min.raja -20 syyskuivauksen määrä huonekompensointisuhde tuulikomp. vaikutusalue alaraja tuulikomp. vaikutusalue yläraja aurinkokomp. vaikutusalue alaraja aurinkokomp. vaikutusalue yläraja ulkolämpötilan hidastusaika sisälämpötilan hidastusaika moottorin ohjaustapa (3-piste / DC 0-10 / DC 2-10) säätö sallittu/kielletty pumppujen pysäytysrajan jälkeen esikorotusaika tuulikompensointisuhde aurinkokompensointisuhde menoveden poikkeamahäl. raja-arvo ei käytössä ei käytössä polttimen käynnistysraja polttimen eroalue sähkövastuksen käynnistysraja sähkövastuksen eroalue 15 L1 ja L2 menovesi-info, yht. 27 SNVT_str_asc 36 nvokomp x P3 x char Sisältö: Huom! - ei käytössä EH- L1 käyrän mukainen 201/V menovesi - L2 ei käytössä EH-201/L L1 huonekomp. vaikutus L1 tuulikomp. vaikutus L1 aurinkokomp. vaikutus L1 yöalennuksen / lämpötilan pudotuksen kello-ohjauksen vaikutus L1 esikorotuksen vaikutus 60 s L1 syyskuivauksen vaikutus L1 ulkolämpöt.hidastuksen vaikutus HI 1/2 tehon vaikutus 5/

6 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 15 L1 ja L2 menovesi-info, Sisältö jatkuu: yht. 27 x char L1 max.rajan vaikutus L1 min.rajan vaikutus L1 paluuveden raj. vaikutus L1 KL tehon raj. vaikutus ei merkitystä L1 menoveden asetusarvo L2 käyrän mukainen menovesi L2 huonekomp. vaikutus L2 tuulikomp. vaikutus L2 aurinkokomp. vaikutus L2 yöalennuksen / lämpötilan pudotuksen kello-ohjauksen vaikutus L2 esikorotuksen vaikutus L2 syyskuivauksen vaikutus L2 ulkolämpöt.hidastuksen vaikutus L2 max.rajan vaikutus L2 min.rajan vaikutus ei merkitystä L2 menoveden asetusarvo 16 LV asetusarvot, yht.12 x int SNVT_str_int 37 nviparsetlv x N3 Sisältö: Huom! - ei käytössä EH- 201/L lämpötilan asetusarvo korotuksen määrä hälytysraja ennakointikerroin P-alue I-aika D-aika moottorin ohjaustapa (3-piste / DC 0-10 / DC 2-10) moottorin ajoaika pika-ajo [%] hälytyksen hidastusaika menoveden poikkeamahäl. raja-arvo 17 Mittausten asetukset SNVT_str_asc 36 nvimeasiniset x N6 (Painemittaus ja energiamittari Tiedot mittauksien EH-203 v.2.0 alkaen) asetuksista mittauskohtaisesti, 1 char/ mittaus, yht.19 x char. Kertoo mihin kanavaan ko.mittaus on kytketty (0-10) vai tuleeko se väylän kautta (11). 12 = mittaus ei ole käytössä. Tavujen järjestys: ei merkitystä Ulkolämpötila L1 Menovesi L1 Sisälämpötila L1 Paluu Käyttövesi Käyttöveden ennakointi L2 Menovesi L2 Sisälämpötila 6/

7 Numerogoria Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kate jatkuu Mittausten asetukset jatkuu Sisältö Mittaus 6 [vapaa teksti] EH- 203 Mittaus 3 [vapaa teksti] EH-201/L Mittaus 4 [vapaa teksti] EH-201/V Mittaus 10 [vapaa teksti] Tuulimittaus Aurinkomittaus ei merkitystä ei merkitystä Mittaus 11 [vapaa teksti] Mittaus 9 [vapaa teksti] KL energiamittaus: 0 2 = Digitaalitulo, 11 = LON, 99 = Ei käytössä Kiinteistön vesimittaus: 0 2 = Digitaalitulo, 11 = LON, 99 = Ei käytössä Painemittaus Energiamittarin kytkentä: 0 = ei kytketty, 1 = on kytketty 18 Ulkolämpötila, lähtö SNVT_temp_p 105 nvoouttmp x Mittauksen arvo P3 60 s 19 Ulkolämpötila, tulo SNVT_temp_p 105 nviouttmp x Mittauksen arvo ei mikään 20 L1 Menovesi SNVT_temp_p 105 nvocircwatertmp x Mittauksen arvo P2 30 s 1 21 L1 Sisälämpötila, lähtö SNVT_temp_p 105 nvoindortmp1 x Mittauksen arvo P3 60 s 22 L1 Sisälämpötila, tulo SNVT_temp_p 105 nviindortmp1 x Mittauksen arvo ei mikään 23 L1 Paluu SNVT_temp_p 105 nvoretwatertmp x Mittauksen arvo P3 60 s 1 24 Käyttövesi SNVT_temp_p 105 nvohotwatertmp x Mittauksen arvo P1 5 s 1 25 Käyttöveden ennakointi SNVT_temp_p 105 nvohotwatertmp x Mittauksen arvo P1 5 s 2 26 L2 Menovesi SNVT_temp_p 105 nvocircwatertmp x Mittauksen arvo P2 30 s 2 27 Mittaus 6 (EH-203), Mittaus 3 SNVT_temp_p 105 nvotmp6 x Mittauksen arvo P3 60 s (EH-201/L), Mittaus 4 (EH- 201/V), lähtö 28 L2 Sisälämpötila, tulo SNVT_temp_p 105 nviindortmp2 x Mittauksen arvo ei mikään 29 KL tulolämpötila SNVT_temp_p 105 nvodisthwtr Tmp1 x Mittauksen arvo energiamittarilta, EH-203 v.2.0 alkaen 30 Tuulimittaus, tulo SNVT_speed 34 nviwind x Mittauksen arvo ei mikään 31 KL paluulämpötila SNVT_temp_p 105 nvodisthwtr x Mittauksen arvo P3 60 s Tmp2 energiamittarilta, EH-203 v.2.0 alkaen 32 Aurinkomittaus, tulo SNVT_lux 79 nvisun x Mittauksen arvo ei mikään 33 Mittaus 9, lähtö SNVT_temp_p 105 nvotmp9 x Mittauksen arvo P3 60 s 34 Mittaus 10, lähtö SNVT_temp_p 105 nvotmp10 x Mittauksen arvo P3 60 s 35 Energiamittaus, lähtö SNVT_reg_val 136 nvodisthenergy x Mittauksen arvo P3 60 s 36 Energiamittaus, tulo SNVT_reg_val_ts 137 nvidisthenergy x Mittauksen arvo ei mikään 37 KL vesimittaus, lähtö 136 nvodisthwatervol x Mittauksen arvo P3 60 s SNVT_reg_val 38 Kiinteistön vesimittaus, tulo SNVT_reg_val_ts 137 nviwatervol x Mittauksen arvo ei mikään 39 Kiinteistön vesimittaus, lähtö SNVT_reg_val 136 nvowatervol x Mittauksen arvo P3 60 s 40 Viikonpäivä, tulo SNVT_date_day 11 nviday x Viikonpäivä ei mikään 41 Mittaus 11, lähtö SNVT_temp_p 105 nvotmp11 x Mittauksen arvo P3 60 s P3 60 s 7/

8 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 42 Säätimen toimintatila SNVT_state 83 nvicontrmodeset x N5 Säätimen toimintatila, 4 bittiä /säätöpiiri. Bitit 0-3 = L1, bitit 4-7 = L2, bitit 8-11 = KV Toimintatila: 0000 = Automaatti 0001 = Jatkuva päivä 0010 = Jatkuva yö 0011 = Stand-By 0100 = Käsiajo, Mekaaninen 0101 = Käsiajo, Sähköinen 0110 = Ei korotuksia (EH-201/V) 0110 = Jatkuva korotus (EH- 201/V) 43 Digitaalitulojen (3kpl) asetukset SNVT_state 83 nvidiginputsset x Digitaalitulojen asetukset, 4 bittiä /tulo. Bitit 0-3 = Dig 1, bitit 4-7 = Dig 2, bitit 8-11 = Dig 3 N = Hälytyksen siirto 0001 = HI:n teho 1/2, 2/ = Kotona pois kytkin (EH-203, 201/L) tai LV korotus (EH-201/V) 0011 = Pumpun käyntitieto 0100 = Kaukolämmön energian kaukoluku 0101 = Kaukolämmön veden kaukoluku 0110 = Kiinteistön veden kulutuksen kaukoluku 44 Yleiset asetusarvot, yht.14 x int SNVT_str_int 37 nvigenparams Set x Kunkin int:in sisältö: N6 energiamittarin 1 pulssia vastaava energia määrä ( kWh) vesimittarin 1 pulssia vastaava vesimäärä (0-100l) Kaukolämmön huipputehoraja [kw] pumppujen pysäytysraja [C] releohjauslähtöjen asetukset, 1 char/rele. Vaihtoehdot: ei käytössä, pumpun ohjaus, aikaohjaus, 3-piste ohjaus, aika/ulkolämpötilaohjaus (RE1), lämpötilaohjattu (RE1), polttimen ohjaus (RE1), sähkövastuksen ohjaus (RE2) ei käytössä ei käytössä Releen RE1 ulkolämpötila ohjauksen raja-arvo ja Mittauksen 11 erohälytysraja Käyttöveden yhtä pulssia vastaava vesimäärä 8/

9 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 44 jatkuu Yleiset asetusarvot, yht.14 x int Lon aurinkomittauksen maksimiraja kymmeninä luxeina Lon aurinkomittauksen minimimiraja kymmeninä luxeina Lon tuulimittauksen maksimiraja m/s Lon tuulimittauksen minimimiraja m/s Releen RE1 lämpötila ohjauksen raja-arvo [C] ja menovesihälytysten hidastusaika [10 min] 45 Tilatiedot SNVT_state 83 nvostates x Tilatietoja, 16 bittiä. Sisältö: P1 5 s Huom! EH-201 ja EH-203 v.1.2 alkaen bitti 0: Digitaalitulon 1 tila 1: Digitaalitulon 2 tila 2: Digitaalitulon 3 tila 3: Relelähdön 1 tila (1 = vetää) 4: Relelähdön 2 tila (1 = vetää) 5: Tehon rajoitus L1 (1 = päällä) 6: 7: 8: 9: Kategoriapollauspyyntö N1 10: Kategoriapollauspyyntö N2 11: Kategoriapollauspyyntö N3 12: Kategoriapollauspyyntö N4 13: Kategoriapollauspyyntö N5 14: Kategoriapollauspyyntö N6 15: Kategoriapollauspyyntö N7 46 Hälytykset SNVT_alarm 88 nvoalarms x N5 Hälytysviesti. SNVT_alarm struktuurista käytetään aikaleimakenttää ja kenttiä object_id, alarm_type ja priority_level. Katso tarkempi määrittely erilliseltä dokumentilta. 47 Yleisiä asetuksia SNVT_str_asc 36 nvicommonset * Sisältö: N7 Painemitt. mittausalue bar Painemitt. ylärajahälytys bar Painemitt. täyttöhälytys bar Painemitt. vuotohälytys bar Kulutushälytyksen tarkkailujakson pituus 0 99min Pumpun 2 tyyppi: 0=varapumppu, 1=LV pumppu, 2=vuorottelupumppu Pumpun 1 indikointitapa: 0=ylivirtasuoja, 1=käyntitila Pumpun 2 indikointitapa: 0=ylivirtasuoja, 1=käyntitila 9/

10 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 48 Tilanneohjaus HomeSoft järjestesnvt_switch 95 nvisituation x Jos Value -kentän arvo on ei mikään desimaali-sena 9 (tällöin looginen arvo on 4.5), ohjaa LON-kortti lämmityspiirien sää-timet Jatkuva yö -tilaan (nv42) JOS piiri oli ennen muutosta automaatilla. Arvoilla 8 ja 3 lämmityspiirit ohjataan automaatille JOS piiri oli ennen muutosta Jatkuva yö -tilassa. Muihin arvoihin ei reagoida. 49 L1 venttiilin asentotieto 0-100% SNVT_lev_cont 21 nvovalvel1 x P2 30 s 50 L2 venttiilin asentotieto 0-100% SNVT_lev_cont 21 nvovalvel2 x P2 30 s 51 KV venttiilin asentotieto 0-100% SNVT_lev_cont 21 nvovalvekv x P2 30 s 52 Viikonpäivä SNVT_date_day 11 nvoday x N5 Viikonpäivä 53 Valvomoajo SNVT_count 8 nvimancont x Moottorien käsiajo valvomostaei mikään Kaksi tavua, alempi tavu kertoo säätöpiirin johon käsiajo kohdistuu ja ylempi tavu halutun ajomäärän. Ajomäärä ilmaistaan dcohjatulle moottorille venttiilin absoluuttiasentona (0-100%) ja 3-piste ohjatulle moottorille ajoaikana (-120s s). EH-203 ja EH-201/L v.130 alkaen ajomäärä prosentteina % 54 Painemittaus, lähtö SNVT_press 30 nvopressure x 55 Hälytysviestin kuittaus, tekstikenttien siirron ja trendimuistin purun ohjaus Mittauksen arvo, mittaukseen 6 kytketty painelähetin SNVT_lev_cont 21 nvigencontrol x Valvomo kuittaa hälytysviestin, FFh = hälytysviesti vastaanotettu P3 ei mikään 56 Eilisen vrk:n keskilämpötila SNVT_temp_p 105 nvoavrgouttmp1 x N5 57 Eilistä edellisen vrk:n keskilämpösnvt_temp_p 105 nvoavrgouttmp2 x N5 58 Releen R1 aikaohjaustapa (EH- 203 ja EH-201/L v1.30 eteenpäin) SNVT_count_f 51 nvicontrolr1 x Tavut 0-1: Ajastimen aika min N6 Tavu 2: Releen ohjaustoiminto: 0 = Aikaohjaus, 1 = Jatkuva ON, 2 = Jatkuva OFF, 3 = Ajastin ON, 4 = Ajastin OFF. HUOM! Releen pitää olla aikaohjauskäytössä, jotta tämä toiminto olisi mahdollinen (ks. nvigenparamsset wide_char[4]) 10/

11 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 59 Releen R2 aikaohjaustapa (EH- SNVT_count_f 51 nvicontrolr2 x N6 203 ja EH-201/L v1.30 eteenpäin) Tavut 0-1: Ajastimen aika min 60 KL huipputeho energiamittarilta, EH-203 v.2.0 alkaen 61 KL huippuvirtaus energiamittarilta, EH-203 v.2.0 alkaen Tavu 2: Releen ohjaustoiminto: 0 = Aikaohjaus, 1 = Jatkuva ON, 2 = Jatkuva OFF, 3 = Ajastin ON, 4 = Ajastin OFF. HUOM! Releen pitää olla aikaohjauskäytössä, jotta tämä toiminto olisi mahdollinen (ks. nvigenparamsset wide_char[4]) SNVT_reg_val_ts 137 nvodisthpeakpwr x Mittauksen arvo P3 60s SNVT_reg_val_ts 137 nvodisthpeakflow x Mittauksen arvo P3 60s 11/

12 . Hälytysviestin määrittely EH-200 laitteissa Tämä määrittely koskee hälytysviestiä, jonka EH-200 laitteet lähettävät LON 200 sovitinkortille. LON-200 kortilta hälytysviesti voidaan haluttaessa kytkeä (bindata) kuten mikä tahansa muukin LON väylässä kulkeva tieto eteenpäin esim. valvomolle. Hälytysviesti 1ähetetään LON-200 kortille sekä hälytyksen aktivoituessa että hälytyksen poistuessa. Molemmissa tapauksissa EH-200 odottaa viestiin kuittausta. Kuittaus sanoma voi tulla valvomolta, hälytyskeskukselta tms. Mikäli kuittaus sanomaa ei säädetyssä ajassa tule, hälytysviesti lähetetään uudelleen 5 minuutin kuluttua. Uudelleen lähetyksiä tehdään 5 minuutin välein maks. 10 kappaletta. Ellei tänä aikana kuittausta tule, lähetysyritykset lopetetaan. Joka päivä kello säädin tarkistaa onko kuittaamattomia hälytystilanteita, ja jos on, käynnistää lähetysyritykset uudelleen. Kun hälytyksiä tulee päälle useampia lähetetään jokaista hälytystä vastaava oma hälytysviesti johon jokaiseen odotetaan kuittaus ennen seuraavan hälytysviestin lähettämistä. Vastaavasti toimitaan kun useampi hälytys poistuu yhtäaikaa. Kaikkien hälytysten poistuttua lähetetään vielä hälytysviesti 'ei hälytyksiä' johon myös odotetaan kuittaus. Hälytysviesti on tyyppiä SNVT_ alarm ja sen sisältö on seuraava: SNVT_alarm is used as the fundamental output network variable within a Node Object to report alarm status SNVT Number 88 Measurement Alarm State Type Category Structure Type Size 29 bytes Structure typedef struct { char location[location_len]; unsigned long object_id; alarm_type_t alarm_type; priority_level_t priority_level; unsigned long index_to_snvt; unsigned short value[4]; unsigned long year; unsigned short month; unsigned short day; unsigned short hour; unsigned short minute; unsigned short second; unsigned long millisecond; unsigned alarm_limit[4]; } SNVT_alarm; Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 12/16

13 . Field Definitions: Field Units Valid Range Notes location 8-bit bytes 6 bytes location of node object_id unsigned 16 bits ,535 ID of object within node alarm_type alarm_type_t priority_level priority_level_t index_to_snvt unsigned 16 bits 1.. #SNVTs SNVT ID of value type value[4] 32 bit value Specific to SNVT value, 4 bytes or fewer year year 0.. 3,000 (years AD) 0 means year not specified month month means month not specified day day means day not specified hour hour minute minute second second millisecond millisecond alarm_limit 32 bit limit Specific to SNVT alarm limit, 4 bytes or fewer The year through second fields in SNVT_alarm are compatible with SNVT_time_stamp. Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 13/16

14 . Enum Definitions: alarm_type_t: Value Identifier Notes. 0 AL_NO_CONDITION No alarm condition present 1 AL_ALM_CONDITION Unspecified alarm condition present 2 AL_TOT_SVC_ALM_1 Total/service interval alarm 1 3 AL_TOT_SVC_ALM_2 Total/service interval alarm 2 4 AL_TOT_SVC_ALM_3 Total/service interval alarm 3 5 AL_LOW_LMT_CLR_1 Alarm low limit alarm clear 1 6 AL_LOW_LMT_CLR_2 Alarm low limit alarm clear 2 7 AL_HIGH_LMT_CLR_1 Alarm high limit alarm clear 1 8 AL_HIGH_LMT_CLR_2 Alarm high limit alarm clear 2 9 AL_LOW_LMT_ALM_1 Alarm low limit alarm 1 10 AL_LOW_LMT_ALM_2 Alarm low limit alarm 2 11 AL_HIGH_LMT_ALM_1 Alarm high limit alarm 1 12 AL_HIGH_LMT_ALM_2 Alarm high limit alarm 2 0xFF AL_NUL Value not available priority_level_t: Value Identifier Notes. 0 PR_LEVEL_0 lowest alarm priority level 1 PR_LEVEL_1 2 PR_LEVEL_2 3 PR_LEVEL_3 highest alarm priority level PR_NUL Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 14/16

15 . Hälytysviestin kenttiä käytetään EH-200 sarjan laitteissa eri hälytystilanteissa seuraavasti: location object_id neuron päivittää asennuskohteen mukaan kenttään koodataan hälytyksen aiheuttaja seuraavasti: Kentän arvo (desimaalilukuna) Tarkoittaa:. 0 Ei hälytyksiä 101 Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Jäätymissuoja hälytys L1 113 Jäätymissuoja hälytys L2 114 Käyttöveden ylilämpö 115 Pumpun 1 hälytys 116 Ulk.hälytys digit.tulo Ulk.hälytys digit.tulo Ulk.hälytys digit.tulo Jäätymissuoja hälytys L1 paluuvesi 120 Vika LON anturissa 121 Menoveden poikkeamahälytys L1 122 Menoveden poikkeamahälytys L2 123 Menoveden poikkeamahälytys KV 124 Mittaus 11 poikkeamahälytys 125 (EH-200 v.1.30 alkaen) Savukaasun lämpötila, max.raja hälytys 126 (EH-200 v.1.30 alkaen) Savukaasun lämpötila, min.raja hälytys Huom! Savukaasumittaus poistettu versiosta 2.00 alkaen) 127 (EH-202G) Maaliuoksen lämpötila, min.raja hälytys 128 (EH-203 v.2.00 alkaen) Painemittauksen ylärajahälytys 129 (EH-203 v.2.00 alkaen) Painemittauksen täyttöhälytys 130 (EH-203 v.2.00 alkaen) Painemittauksen vuotohälytys 131 (EH-203 v.2.00 alkaen) Veden kulutushälytys 132 (EH-203 v.2.00 alkaen) Pumpun 2 hälytys alarm_type on eri tilanteissa seuraava: Kentän arvo (desimaalilukuna) Tarkoittaa: 0 Ei hälytyksiä 1 Hälytys aktiivinen 100 Hälytys poistunut priority_level on 2. index_to_snvt ja value kentät ovat aina 0. Aikaleima laitetaan aina lähtevään viestiin. Siihen liittyvät kentät ovat SNVT_time_stamp mukaisia. alarm_limit on aina 0. Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 15/16

16 . LON-200-asennusohje bof Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 16/16

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi EH-203 Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-203 on edistyksellinen digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-203:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen

Lisätiedot

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit EH105 Ilmastoinninsäädin Käsikirja Ouman EH105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin. Säätimessä yhdistyvät monipuoliset ja innovatiiviset säätöratkaisut

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä KÄYTTÖOHJE Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä Ouflex-laitteen yleisesittely Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteen ohjelmointi tapahtuu

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

Älykäs lämmönsäädin omakotitaloihin

Älykäs lämmönsäädin omakotitaloihin - Säästää energiaa - Takaa tasaisen huonelämmön - Vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin - Monipuoliset mittaus- ja hälytystoiminnot - GSM-etäkäyttömahdollisuus - Liitettävissä kotiverkkoon tai internettiin

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle

Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle V1.1.3 (16.01.2014) 1 (22) Tämä ohje on tarkoitettu säätimille, joiden ohjelmistoversio on 1.1.3 tai uudempi. Huonesäädin on monipuolinen huonekohtaiseen lämpötila- ja ilmamääräsäätöön tarkoitettu säädin,

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

NESTOR-verkkokäsikirja

NESTOR-verkkokäsikirja ETHERNET COM4 COM5 COM3 COM1 COM2 L1 N PE FI.NESTOR web.140409 NESTOR-verkkokäsikirja NESTOR-ohjelmaversio 1.2 1. YLEISTÄ NESTOR-yksikössä on sisäänrakennettu verkkopalvelin, jonka kautta voidaan valvoa

Lisätiedot