EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä"

Transkriptio

1 . EH-200 sarjan lämmönsäätimien LON liityntä EH-200 sarjan lämmönsäätimissä vakiona oleva sarjaväyläliityntä (EIA-232) voidaan muuttaa LON kenttäväylään (FTT-10A, 78kbps) yhteensopivaksi LON-200 sovitinkortin avulla. 1. LON-200 kortin asennus Kortin asennus tehdään säätimen ollessa jännitteetön. Poista säätimen kannessa kiinnitysruuvien päällä olevat suojatulpat. Irrota kotelon kannet, ensin kytkentätilan kansi ja sitten isompi alakansi. Käännä alakantta varovasti 90 astetta, niin että kotelon pohjassa olevan piirilevyn pää (se, jossa on energiamittarin lukupään liitäntä) tulee näkyviin. Alakannessa oleva näyttöyksikkö on kytketty pohjakortille lattakaapelilla. Älä jätä alakantta roikkumaan lattakaapelin varaan. Piirilevyn reunassa, puheyksikön pistokeliitännän ja riviliittimien välissä, on kannalla oleva mikropiiri N20. Irrota ko.mikropiiri varovasti kannasta. Ota LON-200 kortin mukana tulevat muoviset kiinnitystornit (2 kpl) ja aseta ne pohjakortilla oleviin reikiin. Ota LON-200 kortti ja kohdista se paikalleen siten, että LON-200 kortilla oleva kaksirivinen piikkirima liitin tulee nyt tyhjänä olevaan N20:n kantaan ja että pohjakortille asennetut muoviset kiinnitystornit tulevat LON-200 kortilla oleviin reikiin. Paina LON-200 kortti varovasti paikalleen niin että piikkirima liitin painuu kantaan ja kiinnitystornit lukittuvat. Kiinnitä säätimen kannet takaisin paikoilleen ja kytke säätimelle jännite. LON-200 kortin asennus on nyt suoritettu. 2. LON liitynnän käyttöönotto Väyläkaapeli kytketään riviliittimen nastoihin A ja C. Tämän jälkeen liitynnän käyttöönotto tapahtuu samoin kuin minkä tahansa muun lon-laitteen käyttöönotto. Service switch löytyy EH-200 sarjan säätimistä käyttöliittymän valikosta Huoltotila => Erikoishuolto => LON käytt.otto. Ohjeet tästä löytyvät säädinkohtaisesta käyttöohjeesta, katso esim. EH-203:n käyttöohje sivu 35. LON-200 kortilla on tehdasasetuksena Subnet:Node osoite 1:1 ja Domain ID OUMAN0 (4F 55 4D 41 4E 30). Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 1/16

2 . 3. Liitynnän käyttö EH-200 sarjan lämmönsäätimet käyttävät lon-kommunikoinnissa standardiverkkomuuttuja tyyppejä (SNVT). EH-203:n käyttämät verkkomuuttujat on listattu oheisessa Excel taulukossa. Taulukosta käyvät ilmi muuttujan indeksi (=numero), SNVT tyyppi ja numero, muuttujan nimi ja kuvaus muuttujan sisällöstä. Taulukon viimeinen sarake,, ilmoittaa kuinka usein muuttuja päivitetään säätimeltä LON-200 kortin neuronille. Jos output-tyyppinen muuttuja (nvo ) on bindattu toiseen lon laitteeseen, lähetetään ko.muuttuja päivityksen yhteydessä väylälle. Jos bindausta ei ole tehty, automaattista väylälle lähetystä ei tapahdu ja näin ollen lon-verkkoa ei turhaan kuormiteta. Päivitetty arvo on tietenkin aina haluttaessa pollattavissa neuronilta. Muuttujien päivitysvälit eivät ole käyttäjän konfiguroitavissa. Säätimen asetusarvojen, kellotoimintojen ja muiden säätimen asetteluun liittyvien tietojen siirtämiseen valvomon ja säätimen välillä käytetään SNVT_str_asc tai SNVT:str_int tyyppisiä verkkomuuttujia. Tähän ratkaisuun on päädytty siirrettävän datamäärän suuruuden ja neuronin rajoitteiden (max. 62 verkkomuuttujaa) takia. Esimerkiksi yhdellä SNVT_str_asc tyyppisellä verkkomuuttujalla voidaan siirtää 31 kappaletta yhden tavun (= 8 bittiä) pituisia lukuja, vaikkapa säätimen asetusarvoja. SNVT_str_int tyyppisellä muuttujalla voidaan siirtää 15 kappaletta kahden tavun (= 16 bittiä) pituisia lukuja. Säätökäyrien muuttamista valvomosta koskevat samat rajoitukset kuin paikallisesta käyttöliittymästä muutettaessa. Säätökäyrä ei voi olla liian kupera eikä liian kovera. Jos yritetään tehdä laiton säätökäyrä, säädin ehdottaa automaattisesti sopivaa sallittua käyrää joka pitää paikallisesti hyväksyä, ennen kuin se tulee voimaan. Eli laiton muutos ei mene perille. Valvomoon pitää rakentaa äly, joka estää laittoman muutoksen tekemisen. Säännöt, joiden perusteella säätökäyrä hyväksytään, ovat seuraavat: - Säätökäyrä asetellaan kolmelle ulkolämpötila-arvolle, -20, 0 ja +20. Jos käyrän -20 ja +20 arvojen väliin piirretään suora viiva, säätökäyrän arvo kohdassa 0 saa poiketa tästä suorasta maksimissaan 7 astetta ylöspäin ja 2 astetta alaspäin. - Lisäksi käyrän arvo -20 ulkolämpötilassa ei voi olla matalampi kuin arvo ulkolämpötilassa 0 ja käyrän arvo 0 ulkolämpötilassa ei voi olla matalampi kuin arvo +20 ulkolämpötilassa. - Esimerkkejä: käyrän asettelu hyväksytään, mutta asetteluja tai ei hyväksytä. Käyrä hyväksytään. LON-200 kortin ja säätimen välinen kommunikointi on toteutettu siten, että neuronilla olevien verkkomuuttujien arvot ovat aina ajan tasalla. Tämä koskee myös edellä mainittuja säätimen asetteluun ja kellotoimintoihin liittyviä muuttujia. Näin ollen neuronilta on AINA luettavissa (pollattavissa) säätimellä voimassa olevat asetusarvot, riippumatta siitä onko arvoja päivitetty valvomosta vai säätimen paikallisesta käyttöliittymästä. Viimeiseksi tehty muutos jää voimaan ja muutetut arvot ovat nähtävissä sekä neuronilla että säätimen näytössä. LIITTEET EH-200 säädinsarjan verkkomuuttujat Hälytysviestin määrittely EH-200 laitteissa v.1.2 alkaen Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 2/16

3 LON-200 v.1.33, LON verkkomuuttujat Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 0 Syklisesti LON-väylälle nvigroupset x ei mikään Huom! Ei koske lähetettävien verkkomuuttujien sarjaliikenneosaa! asettelu 1 Säätimen tunnustiedot SNVT_str_asc 36 nvoident x N6 2 Reaaliaika SNVT_time_stamp 84 nvitimeset x Kellon ajan asetus ei mikään 3 Reaaliaika SNVT_time_stamp 84 nvotime x Kellon ajan syöttö verkkoon P3 60 s 4 Säätimien aikaohjelma, 1/2, kytkentähetken aika alkaen vrk:n alusta minuutteina, yht.14 x int 5 Aikaohjelman TimeProgC1 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät ja kytkentätilat, yht.28 x char 6 Säätimien aikaohjelma, 2/2, kytkentähetken aika alkaen vrk:n alusta minuutteina, yht.14 x int 7 Aikaohjelman TimeProgC2 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät ja kytkentätilat, yht.28 x char SNVT_str_int 37 nvitimeprogc1 x Säätimien kello-ohjelma osa 1, sis.14 kytkentähetken aikaa SNVT_str_asc 36 nvidayswitchc1 x Aikaohjelman TimeProgC1 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät on talletettu tavuihin 1-14 ja hetkiä vastaavat säätöpiirien kytkentätilat tavuihin SNVT_str_int 37 nvitimeprogc2 x Säätimien kello-ohjelma osa 2, sis.14 kytkentähetken aikaa SNVT_str_asc 36 nvidayswitchc2 x Aikaohjelman TimeProgC2 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät on talletettu tavuihin 1-14 ja hetkiä vastaavat säätöpiirien kytkentätilat tavuihin Releohjauksien aikaohjelma, 1/2, kytkentähetken aika alkaen vrk:n alusta minuutteina, yht.14 x int SNVT_str_int 37 nvitimeprogr1 x Releiden kello-ohjelma osa 1, N2 sis.14 kytkentähetken aikaa 9 Aikaohjelman TimeProgR1 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät ja kytkentätilat, yht.28 x char SNVT_str_asc 36 nvidayswitchr1 x Aikaohjelman TimeProgR1 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät on talletettu tavuihin 1-14 ja hetkiä vastaavat säätöpiirien kytkentätilat tavuihin Releohjauksien aikaohjelma, 2/2, kytkentähetken aika alkaen vrk:n alusta minuutteina, yht.14 x int SNVT_str_int 37 nvitimeprogr2 x Releiden kello-ohjelma osa 2, N2 sis.14 kytkentähetken aikaa 11 Aikaohjelman TimeProgR2 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät ja kytkentätilat, yht.28 x char SNVT_str_asc 36 nvidayswitchr2 x Aikaohjelman TimeProgR2 kytkentähetkiä vastaavat viikonpäivät on talletettu tavuihin 1-14 ja hetkiä vastaavat säätöpiirien kytkentätilat tavuihin N1 N1 N1 N1 N2 N2 12 L1 asetusarvot, yht. 27 x char SNVT_str_asc 36 nviparsetl1 x Sisältö: N3 Huom! - ei käytössä EH- 201/V käyrän asetusarvo -20 käyrän asetusarvo 0 käyrän asetusarvo +20 menoveden minimi menoveden maksimi pudotuksen määrä esikorotuksen määrä huonekompensointisuhde L1 menoveden minimiraja 0 L1 menoveden min.raja -20 3/

4 Numerogoria Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kate- 12 jatkuu, L1 asetusarvot, jatkuu Sisältö yht. 27 x char paluuveden alaraja 0 paluuveden alaraja -20 paluuveden maksimi HI mukainen lämpöt. pudotusmäärä syyskuivauksen määrä tuulikomp. vaikutusalue alaraja tuulikomp. vaikutusalue yläraja aurinkokomp. vaikutusalue alaraja aurinkokomp. vaikutusalue yläraja ulkolämpötilan hidastusaika sisälämpötilan hidastusaika moottorin ohjaustapa (3-piste / DC 0-10 / DC 2-10) säätö sallittu/kielletty pumppujen pysäytysrajan jälkeen esikorotusaika tuulikompensointisuhde aurinkokompensointisuhde menoveden poikkeamahäl. raja-arvo 13 L1 ja L2 asetusarvot, yht. 14 x SNVT_str_int 37 nviparsetl12 x N3 int Sisältö: Huom! L1 huonelämpötilan asetusarvo - ei käytössä EH-201/V L1 P-alue - L2 asetusarvot ei käytössä EH-201/L L1 I-aika L1 D-aika L1 moottorin ajoaika L2 huonelämpötilan asetusarvo L2 P-alue L2 I-aika L2 D-aika L2 moottorin ajoaika ei käytössä ei käytössä ei käytössä ei käytössä 14 EH-203: L2 asetusarvot, yht. 30 SNVT_str_asc 36 nviparsetl2 x N3 x char EH-201/L: maalämm.aset, yht.6 x char Sisältö: Huom! 201/V - ei käytössä EH- - polttimen ja sähköv.ohjauksen aset. arvot EH-203, EH-201/L v.1.30 alkaen - osat.maal.varaajan alaosan minimi lämpöt.as.arvo EH- 201/L v.1.30 alkaen käyrän asetusarvo -20 (EH- 203) täysiteh.maal.as.arvo (EH-201/L) käyrän asetusarvo 0 (EH- 203) täysi.t.maal.eroalue M10 (EH-201/L) käyrän asetusarvo +20 (EH- 203) osateh.maal.as.arvo (EH-201/L) 4/

5 Numerogoria Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kate- 14 jatkuu EH-203: L2 Sisältö jatkuu: asetusarvot, yht. 30 x char EH- 201/L: maalämm.aset, yht.6 x char menoveden minimi (EH-203) osa.t.maal.eroalue M10 (EH- 201/L) menoveden maksimi (EH- 203) osa.t.maal.eroalue M9 (EH-201/L) pudotuksen määrä (EH- 203) osateh.maal. varaajan alaosan minimi lämpöt. (EH- 201/L) esikorotuksen määrä L2 menoveden minimiraja 0 L2 menoveden min.raja -20 syyskuivauksen määrä huonekompensointisuhde tuulikomp. vaikutusalue alaraja tuulikomp. vaikutusalue yläraja aurinkokomp. vaikutusalue alaraja aurinkokomp. vaikutusalue yläraja ulkolämpötilan hidastusaika sisälämpötilan hidastusaika moottorin ohjaustapa (3-piste / DC 0-10 / DC 2-10) säätö sallittu/kielletty pumppujen pysäytysrajan jälkeen esikorotusaika tuulikompensointisuhde aurinkokompensointisuhde menoveden poikkeamahäl. raja-arvo ei käytössä ei käytössä polttimen käynnistysraja polttimen eroalue sähkövastuksen käynnistysraja sähkövastuksen eroalue 15 L1 ja L2 menovesi-info, yht. 27 SNVT_str_asc 36 nvokomp x P3 x char Sisältö: Huom! - ei käytössä EH- L1 käyrän mukainen 201/V menovesi - L2 ei käytössä EH-201/L L1 huonekomp. vaikutus L1 tuulikomp. vaikutus L1 aurinkokomp. vaikutus L1 yöalennuksen / lämpötilan pudotuksen kello-ohjauksen vaikutus L1 esikorotuksen vaikutus 60 s L1 syyskuivauksen vaikutus L1 ulkolämpöt.hidastuksen vaikutus HI 1/2 tehon vaikutus 5/

6 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 15 L1 ja L2 menovesi-info, Sisältö jatkuu: yht. 27 x char L1 max.rajan vaikutus L1 min.rajan vaikutus L1 paluuveden raj. vaikutus L1 KL tehon raj. vaikutus ei merkitystä L1 menoveden asetusarvo L2 käyrän mukainen menovesi L2 huonekomp. vaikutus L2 tuulikomp. vaikutus L2 aurinkokomp. vaikutus L2 yöalennuksen / lämpötilan pudotuksen kello-ohjauksen vaikutus L2 esikorotuksen vaikutus L2 syyskuivauksen vaikutus L2 ulkolämpöt.hidastuksen vaikutus L2 max.rajan vaikutus L2 min.rajan vaikutus ei merkitystä L2 menoveden asetusarvo 16 LV asetusarvot, yht.12 x int SNVT_str_int 37 nviparsetlv x N3 Sisältö: Huom! - ei käytössä EH- 201/L lämpötilan asetusarvo korotuksen määrä hälytysraja ennakointikerroin P-alue I-aika D-aika moottorin ohjaustapa (3-piste / DC 0-10 / DC 2-10) moottorin ajoaika pika-ajo [%] hälytyksen hidastusaika menoveden poikkeamahäl. raja-arvo 17 Mittausten asetukset SNVT_str_asc 36 nvimeasiniset x N6 (Painemittaus ja energiamittari Tiedot mittauksien EH-203 v.2.0 alkaen) asetuksista mittauskohtaisesti, 1 char/ mittaus, yht.19 x char. Kertoo mihin kanavaan ko.mittaus on kytketty (0-10) vai tuleeko se väylän kautta (11). 12 = mittaus ei ole käytössä. Tavujen järjestys: ei merkitystä Ulkolämpötila L1 Menovesi L1 Sisälämpötila L1 Paluu Käyttövesi Käyttöveden ennakointi L2 Menovesi L2 Sisälämpötila 6/

7 Numerogoria Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kate jatkuu Mittausten asetukset jatkuu Sisältö Mittaus 6 [vapaa teksti] EH- 203 Mittaus 3 [vapaa teksti] EH-201/L Mittaus 4 [vapaa teksti] EH-201/V Mittaus 10 [vapaa teksti] Tuulimittaus Aurinkomittaus ei merkitystä ei merkitystä Mittaus 11 [vapaa teksti] Mittaus 9 [vapaa teksti] KL energiamittaus: 0 2 = Digitaalitulo, 11 = LON, 99 = Ei käytössä Kiinteistön vesimittaus: 0 2 = Digitaalitulo, 11 = LON, 99 = Ei käytössä Painemittaus Energiamittarin kytkentä: 0 = ei kytketty, 1 = on kytketty 18 Ulkolämpötila, lähtö SNVT_temp_p 105 nvoouttmp x Mittauksen arvo P3 60 s 19 Ulkolämpötila, tulo SNVT_temp_p 105 nviouttmp x Mittauksen arvo ei mikään 20 L1 Menovesi SNVT_temp_p 105 nvocircwatertmp x Mittauksen arvo P2 30 s 1 21 L1 Sisälämpötila, lähtö SNVT_temp_p 105 nvoindortmp1 x Mittauksen arvo P3 60 s 22 L1 Sisälämpötila, tulo SNVT_temp_p 105 nviindortmp1 x Mittauksen arvo ei mikään 23 L1 Paluu SNVT_temp_p 105 nvoretwatertmp x Mittauksen arvo P3 60 s 1 24 Käyttövesi SNVT_temp_p 105 nvohotwatertmp x Mittauksen arvo P1 5 s 1 25 Käyttöveden ennakointi SNVT_temp_p 105 nvohotwatertmp x Mittauksen arvo P1 5 s 2 26 L2 Menovesi SNVT_temp_p 105 nvocircwatertmp x Mittauksen arvo P2 30 s 2 27 Mittaus 6 (EH-203), Mittaus 3 SNVT_temp_p 105 nvotmp6 x Mittauksen arvo P3 60 s (EH-201/L), Mittaus 4 (EH- 201/V), lähtö 28 L2 Sisälämpötila, tulo SNVT_temp_p 105 nviindortmp2 x Mittauksen arvo ei mikään 29 KL tulolämpötila SNVT_temp_p 105 nvodisthwtr Tmp1 x Mittauksen arvo energiamittarilta, EH-203 v.2.0 alkaen 30 Tuulimittaus, tulo SNVT_speed 34 nviwind x Mittauksen arvo ei mikään 31 KL paluulämpötila SNVT_temp_p 105 nvodisthwtr x Mittauksen arvo P3 60 s Tmp2 energiamittarilta, EH-203 v.2.0 alkaen 32 Aurinkomittaus, tulo SNVT_lux 79 nvisun x Mittauksen arvo ei mikään 33 Mittaus 9, lähtö SNVT_temp_p 105 nvotmp9 x Mittauksen arvo P3 60 s 34 Mittaus 10, lähtö SNVT_temp_p 105 nvotmp10 x Mittauksen arvo P3 60 s 35 Energiamittaus, lähtö SNVT_reg_val 136 nvodisthenergy x Mittauksen arvo P3 60 s 36 Energiamittaus, tulo SNVT_reg_val_ts 137 nvidisthenergy x Mittauksen arvo ei mikään 37 KL vesimittaus, lähtö 136 nvodisthwatervol x Mittauksen arvo P3 60 s SNVT_reg_val 38 Kiinteistön vesimittaus, tulo SNVT_reg_val_ts 137 nviwatervol x Mittauksen arvo ei mikään 39 Kiinteistön vesimittaus, lähtö SNVT_reg_val 136 nvowatervol x Mittauksen arvo P3 60 s 40 Viikonpäivä, tulo SNVT_date_day 11 nviday x Viikonpäivä ei mikään 41 Mittaus 11, lähtö SNVT_temp_p 105 nvotmp11 x Mittauksen arvo P3 60 s P3 60 s 7/

8 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 42 Säätimen toimintatila SNVT_state 83 nvicontrmodeset x N5 Säätimen toimintatila, 4 bittiä /säätöpiiri. Bitit 0-3 = L1, bitit 4-7 = L2, bitit 8-11 = KV Toimintatila: 0000 = Automaatti 0001 = Jatkuva päivä 0010 = Jatkuva yö 0011 = Stand-By 0100 = Käsiajo, Mekaaninen 0101 = Käsiajo, Sähköinen 0110 = Ei korotuksia (EH-201/V) 0110 = Jatkuva korotus (EH- 201/V) 43 Digitaalitulojen (3kpl) asetukset SNVT_state 83 nvidiginputsset x Digitaalitulojen asetukset, 4 bittiä /tulo. Bitit 0-3 = Dig 1, bitit 4-7 = Dig 2, bitit 8-11 = Dig 3 N = Hälytyksen siirto 0001 = HI:n teho 1/2, 2/ = Kotona pois kytkin (EH-203, 201/L) tai LV korotus (EH-201/V) 0011 = Pumpun käyntitieto 0100 = Kaukolämmön energian kaukoluku 0101 = Kaukolämmön veden kaukoluku 0110 = Kiinteistön veden kulutuksen kaukoluku 44 Yleiset asetusarvot, yht.14 x int SNVT_str_int 37 nvigenparams Set x Kunkin int:in sisältö: N6 energiamittarin 1 pulssia vastaava energia määrä ( kWh) vesimittarin 1 pulssia vastaava vesimäärä (0-100l) Kaukolämmön huipputehoraja [kw] pumppujen pysäytysraja [C] releohjauslähtöjen asetukset, 1 char/rele. Vaihtoehdot: ei käytössä, pumpun ohjaus, aikaohjaus, 3-piste ohjaus, aika/ulkolämpötilaohjaus (RE1), lämpötilaohjattu (RE1), polttimen ohjaus (RE1), sähkövastuksen ohjaus (RE2) ei käytössä ei käytössä Releen RE1 ulkolämpötila ohjauksen raja-arvo ja Mittauksen 11 erohälytysraja Käyttöveden yhtä pulssia vastaava vesimäärä 8/

9 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 44 jatkuu Yleiset asetusarvot, yht.14 x int Lon aurinkomittauksen maksimiraja kymmeninä luxeina Lon aurinkomittauksen minimimiraja kymmeninä luxeina Lon tuulimittauksen maksimiraja m/s Lon tuulimittauksen minimimiraja m/s Releen RE1 lämpötila ohjauksen raja-arvo [C] ja menovesihälytysten hidastusaika [10 min] 45 Tilatiedot SNVT_state 83 nvostates x Tilatietoja, 16 bittiä. Sisältö: P1 5 s Huom! EH-201 ja EH-203 v.1.2 alkaen bitti 0: Digitaalitulon 1 tila 1: Digitaalitulon 2 tila 2: Digitaalitulon 3 tila 3: Relelähdön 1 tila (1 = vetää) 4: Relelähdön 2 tila (1 = vetää) 5: Tehon rajoitus L1 (1 = päällä) 6: 7: 8: 9: Kategoriapollauspyyntö N1 10: Kategoriapollauspyyntö N2 11: Kategoriapollauspyyntö N3 12: Kategoriapollauspyyntö N4 13: Kategoriapollauspyyntö N5 14: Kategoriapollauspyyntö N6 15: Kategoriapollauspyyntö N7 46 Hälytykset SNVT_alarm 88 nvoalarms x N5 Hälytysviesti. SNVT_alarm struktuurista käytetään aikaleimakenttää ja kenttiä object_id, alarm_type ja priority_level. Katso tarkempi määrittely erilliseltä dokumentilta. 47 Yleisiä asetuksia SNVT_str_asc 36 nvicommonset * Sisältö: N7 Painemitt. mittausalue bar Painemitt. ylärajahälytys bar Painemitt. täyttöhälytys bar Painemitt. vuotohälytys bar Kulutushälytyksen tarkkailujakson pituus 0 99min Pumpun 2 tyyppi: 0=varapumppu, 1=LV pumppu, 2=vuorottelupumppu Pumpun 1 indikointitapa: 0=ylivirtasuoja, 1=käyntitila Pumpun 2 indikointitapa: 0=ylivirtasuoja, 1=käyntitila 9/

10 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 48 Tilanneohjaus HomeSoft järjestesnvt_switch 95 nvisituation x Jos Value -kentän arvo on ei mikään desimaali-sena 9 (tällöin looginen arvo on 4.5), ohjaa LON-kortti lämmityspiirien sää-timet Jatkuva yö -tilaan (nv42) JOS piiri oli ennen muutosta automaatilla. Arvoilla 8 ja 3 lämmityspiirit ohjataan automaatille JOS piiri oli ennen muutosta Jatkuva yö -tilassa. Muihin arvoihin ei reagoida. 49 L1 venttiilin asentotieto 0-100% SNVT_lev_cont 21 nvovalvel1 x P2 30 s 50 L2 venttiilin asentotieto 0-100% SNVT_lev_cont 21 nvovalvel2 x P2 30 s 51 KV venttiilin asentotieto 0-100% SNVT_lev_cont 21 nvovalvekv x P2 30 s 52 Viikonpäivä SNVT_date_day 11 nvoday x N5 Viikonpäivä 53 Valvomoajo SNVT_count 8 nvimancont x Moottorien käsiajo valvomostaei mikään Kaksi tavua, alempi tavu kertoo säätöpiirin johon käsiajo kohdistuu ja ylempi tavu halutun ajomäärän. Ajomäärä ilmaistaan dcohjatulle moottorille venttiilin absoluuttiasentona (0-100%) ja 3-piste ohjatulle moottorille ajoaikana (-120s s). EH-203 ja EH-201/L v.130 alkaen ajomäärä prosentteina % 54 Painemittaus, lähtö SNVT_press 30 nvopressure x 55 Hälytysviestin kuittaus, tekstikenttien siirron ja trendimuistin purun ohjaus Mittauksen arvo, mittaukseen 6 kytketty painelähetin SNVT_lev_cont 21 nvigencontrol x Valvomo kuittaa hälytysviestin, FFh = hälytysviesti vastaanotettu P3 ei mikään 56 Eilisen vrk:n keskilämpötila SNVT_temp_p 105 nvoavrgouttmp1 x N5 57 Eilistä edellisen vrk:n keskilämpösnvt_temp_p 105 nvoavrgouttmp2 x N5 58 Releen R1 aikaohjaustapa (EH- 203 ja EH-201/L v1.30 eteenpäin) SNVT_count_f 51 nvicontrolr1 x Tavut 0-1: Ajastimen aika min N6 Tavu 2: Releen ohjaustoiminto: 0 = Aikaohjaus, 1 = Jatkuva ON, 2 = Jatkuva OFF, 3 = Ajastin ON, 4 = Ajastin OFF. HUOM! Releen pitää olla aikaohjauskäytössä, jotta tämä toiminto olisi mahdollinen (ks. nvigenparamsset wide_char[4]) 10/

11 Numero: Verkkomuuttujan kuvaus: SNVT Tyyppi: SNVT # Muuttujan nimi Tulo Lähtö Lisätietoja Kategoria 59 Releen R2 aikaohjaustapa (EH- SNVT_count_f 51 nvicontrolr2 x N6 203 ja EH-201/L v1.30 eteenpäin) Tavut 0-1: Ajastimen aika min 60 KL huipputeho energiamittarilta, EH-203 v.2.0 alkaen 61 KL huippuvirtaus energiamittarilta, EH-203 v.2.0 alkaen Tavu 2: Releen ohjaustoiminto: 0 = Aikaohjaus, 1 = Jatkuva ON, 2 = Jatkuva OFF, 3 = Ajastin ON, 4 = Ajastin OFF. HUOM! Releen pitää olla aikaohjauskäytössä, jotta tämä toiminto olisi mahdollinen (ks. nvigenparamsset wide_char[4]) SNVT_reg_val_ts 137 nvodisthpeakpwr x Mittauksen arvo P3 60s SNVT_reg_val_ts 137 nvodisthpeakflow x Mittauksen arvo P3 60s 11/

12 . Hälytysviestin määrittely EH-200 laitteissa Tämä määrittely koskee hälytysviestiä, jonka EH-200 laitteet lähettävät LON 200 sovitinkortille. LON-200 kortilta hälytysviesti voidaan haluttaessa kytkeä (bindata) kuten mikä tahansa muukin LON väylässä kulkeva tieto eteenpäin esim. valvomolle. Hälytysviesti 1ähetetään LON-200 kortille sekä hälytyksen aktivoituessa että hälytyksen poistuessa. Molemmissa tapauksissa EH-200 odottaa viestiin kuittausta. Kuittaus sanoma voi tulla valvomolta, hälytyskeskukselta tms. Mikäli kuittaus sanomaa ei säädetyssä ajassa tule, hälytysviesti lähetetään uudelleen 5 minuutin kuluttua. Uudelleen lähetyksiä tehdään 5 minuutin välein maks. 10 kappaletta. Ellei tänä aikana kuittausta tule, lähetysyritykset lopetetaan. Joka päivä kello säädin tarkistaa onko kuittaamattomia hälytystilanteita, ja jos on, käynnistää lähetysyritykset uudelleen. Kun hälytyksiä tulee päälle useampia lähetetään jokaista hälytystä vastaava oma hälytysviesti johon jokaiseen odotetaan kuittaus ennen seuraavan hälytysviestin lähettämistä. Vastaavasti toimitaan kun useampi hälytys poistuu yhtäaikaa. Kaikkien hälytysten poistuttua lähetetään vielä hälytysviesti 'ei hälytyksiä' johon myös odotetaan kuittaus. Hälytysviesti on tyyppiä SNVT_ alarm ja sen sisältö on seuraava: SNVT_alarm is used as the fundamental output network variable within a Node Object to report alarm status SNVT Number 88 Measurement Alarm State Type Category Structure Type Size 29 bytes Structure typedef struct { char location[location_len]; unsigned long object_id; alarm_type_t alarm_type; priority_level_t priority_level; unsigned long index_to_snvt; unsigned short value[4]; unsigned long year; unsigned short month; unsigned short day; unsigned short hour; unsigned short minute; unsigned short second; unsigned long millisecond; unsigned alarm_limit[4]; } SNVT_alarm; Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 12/16

13 . Field Definitions: Field Units Valid Range Notes location 8-bit bytes 6 bytes location of node object_id unsigned 16 bits ,535 ID of object within node alarm_type alarm_type_t priority_level priority_level_t index_to_snvt unsigned 16 bits 1.. #SNVTs SNVT ID of value type value[4] 32 bit value Specific to SNVT value, 4 bytes or fewer year year 0.. 3,000 (years AD) 0 means year not specified month month means month not specified day day means day not specified hour hour minute minute second second millisecond millisecond alarm_limit 32 bit limit Specific to SNVT alarm limit, 4 bytes or fewer The year through second fields in SNVT_alarm are compatible with SNVT_time_stamp. Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 13/16

14 . Enum Definitions: alarm_type_t: Value Identifier Notes. 0 AL_NO_CONDITION No alarm condition present 1 AL_ALM_CONDITION Unspecified alarm condition present 2 AL_TOT_SVC_ALM_1 Total/service interval alarm 1 3 AL_TOT_SVC_ALM_2 Total/service interval alarm 2 4 AL_TOT_SVC_ALM_3 Total/service interval alarm 3 5 AL_LOW_LMT_CLR_1 Alarm low limit alarm clear 1 6 AL_LOW_LMT_CLR_2 Alarm low limit alarm clear 2 7 AL_HIGH_LMT_CLR_1 Alarm high limit alarm clear 1 8 AL_HIGH_LMT_CLR_2 Alarm high limit alarm clear 2 9 AL_LOW_LMT_ALM_1 Alarm low limit alarm 1 10 AL_LOW_LMT_ALM_2 Alarm low limit alarm 2 11 AL_HIGH_LMT_ALM_1 Alarm high limit alarm 1 12 AL_HIGH_LMT_ALM_2 Alarm high limit alarm 2 0xFF AL_NUL Value not available priority_level_t: Value Identifier Notes. 0 PR_LEVEL_0 lowest alarm priority level 1 PR_LEVEL_1 2 PR_LEVEL_2 3 PR_LEVEL_3 highest alarm priority level PR_NUL Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 14/16

15 . Hälytysviestin kenttiä käytetään EH-200 sarjan laitteissa eri hälytystilanteissa seuraavasti: location object_id neuron päivittää asennuskohteen mukaan kenttään koodataan hälytyksen aiheuttaja seuraavasti: Kentän arvo (desimaalilukuna) Tarkoittaa:. 0 Ei hälytyksiä 101 Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Anturivika kanavalla Jäätymissuoja hälytys L1 113 Jäätymissuoja hälytys L2 114 Käyttöveden ylilämpö 115 Pumpun 1 hälytys 116 Ulk.hälytys digit.tulo Ulk.hälytys digit.tulo Ulk.hälytys digit.tulo Jäätymissuoja hälytys L1 paluuvesi 120 Vika LON anturissa 121 Menoveden poikkeamahälytys L1 122 Menoveden poikkeamahälytys L2 123 Menoveden poikkeamahälytys KV 124 Mittaus 11 poikkeamahälytys 125 (EH-200 v.1.30 alkaen) Savukaasun lämpötila, max.raja hälytys 126 (EH-200 v.1.30 alkaen) Savukaasun lämpötila, min.raja hälytys Huom! Savukaasumittaus poistettu versiosta 2.00 alkaen) 127 (EH-202G) Maaliuoksen lämpötila, min.raja hälytys 128 (EH-203 v.2.00 alkaen) Painemittauksen ylärajahälytys 129 (EH-203 v.2.00 alkaen) Painemittauksen täyttöhälytys 130 (EH-203 v.2.00 alkaen) Painemittauksen vuotohälytys 131 (EH-203 v.2.00 alkaen) Veden kulutushälytys 132 (EH-203 v.2.00 alkaen) Pumpun 2 hälytys alarm_type on eri tilanteissa seuraava: Kentän arvo (desimaalilukuna) Tarkoittaa: 0 Ei hälytyksiä 1 Hälytys aktiivinen 100 Hälytys poistunut priority_level on 2. index_to_snvt ja value kentät ovat aina 0. Aikaleima laitetaan aina lähtevään viestiin. Siihen liittyvät kentät ovat SNVT_time_stamp mukaisia. alarm_limit on aina 0. Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 15/16

16 . LON-200-asennusohje bof Voimatie 6 Puh OUMAN FINLAND OY FIN KEMPELE Fax FINLAND 16/16

MODBUS-200. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö

MODBUS-200. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö MODBUS-200 EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 2.12, 20.2.2007) Sisällysluettelo 1 MODBUS-200 -kortin asentaminen säätimeen...2 2 MODBUS-200 -kortin DIP kytkimien

Lisätiedot

MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta

MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN. EH-200 säätimien Modbus-rajapinta MODBUS-200 ja MODBUS-200-DIN EH-200 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 2.18, 14.02.2014) Sisällysluettelo 1 MODBUS-200 -kortin asentaminen säätimeen... 2 2 MODBUS-200-DIN

Lisätiedot

EH-201/V. Käsikirja 1.23. Käyttövedensäädin LONWORKS

EH-201/V. Käsikirja 1.23. Käyttövedensäädin LONWORKS EH-201/V Käsikirja 1.23 Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on uuden sukupolven digitaalinen käyttövedensäädin, joka neuvoo käyttäjäänsä näytön tekstillä tai puhumalla. Ainutlaatuinen puheyksikkö (lisävaruste)

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus. www.ouman.fi

KÄYTTÖOHJE. Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus. www.ouman.fi KÄYTTÖOHJE Kolmipiirinen lämmönsäädin - lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus www.ouman.fi Tämä on C03 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

KYTKENTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

KYTKENTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KYTKENTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Kolmipiirinen lämmönsäädin Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Radiaattori- eli patterilämmitys Lattialämmitys Ilmastoinnin esisäätö Lämpimän käyttöveden säätö www.ouman.fi

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

KYTKENTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

KYTKENTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KYTKENTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Kolmipiirinen lämmönsäädin Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Radiaattori- eli patterilämmitys Lattialämmitys Ilmastoinnin esisäätö Lämpimän käyttöveden säätö www.ouman.fi

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Gebwell 202GW. Käsikirja. www.gebwell.fi. Maalämpöpumpun ohjaus- ja säätökeskus

Gebwell 202GW. Käsikirja. www.gebwell.fi. Maalämpöpumpun ohjaus- ja säätökeskus Maalämpöpumpun ohjaus- ja säätökeskus Käsikirja www.gebwell.fi ESC - press to return to the previous display Gebwell 202GW ALUKSI Onnittelut erinomaisesta valinnastanne! Olet hankkinut monipuolisen uuden

Lisätiedot

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja KAASUKESKUS Sa-20 Käsikirja Sa-Va/Sairaalavaruste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 info@sa-vasairaalavaruste.fi www.sa-vasairaalavaruste.fi KOMPONENTTILUETTELO 5 11 8

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus.

KÄYTTÖOHJE. Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus. KÄYTTÖOHJE Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus www.ouman.fi Tämä on H23 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(6) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Nokeval No 100211 v1.2 Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Johdanto Nokeval PME600/PME610 on helppokäyttöinen paneelimittari. Käyttöjännitealue on 21..265 VAC/DC. Mittariin

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. Tekninen esite ECL Comfort 110 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säädin on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. ECL Comfort 110 -säätimellä on erikoissuunniteltu taustavalaistu

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN

LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN KESKUSLÄMMITYSELEMENTIT POLTTOAINEKATTILOIHIN Pienkiinteistöjen keskuslämmitysjärjestelmää voidaan täydentää asentamalla polttoainekattilaan

Lisätiedot

OUMAN EH-200 SARJA GSM-ohjattava lämmönsäädin MODBUS LÄMMÖNSÄÄTÖ OUMAN EH-200 GSM-ohjattava lämmönsäädin Ouman on ykkönen. Tinkimätön pyrkimys käytön helppouteen ja säädön tarkkuuteen on avannut Ouman-tuotteiden

Lisätiedot

FHV-säätöventtiili. Tekninen esite. Käyttökohteet. Järjestelmien rakenteet FHV-A. Tekniset tiedot Malli Liitäntä kvs (m³/h)

FHV-säätöventtiili. Tekninen esite. Käyttökohteet. Järjestelmien rakenteet FHV-A. Tekniset tiedot Malli Liitäntä kvs (m³/h) Käyttökohteet t sopivat ihanteellisesti lämpötilan säätöön yksittäisissä lattialämmitetyissä tiloissa ja järjestelmissä, joissa lattialämmitystä käytetään yhdessä lämpöpattereiden kanssa. Danfoss tarjoaa

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1 Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2011 12.10.2011 NI Days 2011 - LabVIEW DCS 1 Esityksen sisältö Prosessiautomaation vaatimuksia Tarpeelliset toimilohkot Automaatiosovelluksen suunnittelu LabVIEW

Lisätiedot

MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN. EH-100 säätimien Modbus-rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö. (Versio 1.30, )

MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN. EH-100 säätimien Modbus-rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö. (Versio 1.30, ) MODBUS-100 ja MODBUS-100-DIN EH-100 säätimien Modbus-rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.30, 14.10.2011) Sisällysluettelo 1 MODBUS-100 -kortin asentaminen säätimeen... 2 2 MODBUS-100-DIN

Lisätiedot

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodinumero 2071 1021 SCAN20 KÄSIKIRJA Koodi nro. 2071 1021 Sivu 1/14 Esipuhe Tämä käyttöohje koskee SCAN20 sarjan keskuslaitteita varustettuna 1.11

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

EH-105. Käsikirja. Ilmastoinnin säädin. www.ouman.fi. Etäkäyttömahdollisuudet:

EH-105. Käsikirja. Ilmastoinnin säädin. www.ouman.fi. Etäkäyttömahdollisuudet: EH-105 Ilmastoinnin säädin Käsikirja OUMAN EH-105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin. Säätimessä yhdistyvät monipuoliset ja innovatiiviset

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Lähettäjä: 0:A vastaanottaja: ajastin lähettäjälle jos kuittausta ei kuulu, sanoma lähetetään automaattisesti uudelleen kuittaus: = ok, lähetä seuraava uudelleenlähetys

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

VILKASE VESIMITTARIN ETÄLUKULAITTEEN PIKAOHJE

VILKASE VESIMITTARIN ETÄLUKULAITTEEN PIKAOHJE VILKASE VESIMITTARIN ETÄLUKULAITTEEN PIKAOHJE Näyttää vuodot ja putkirikot tieto ilman viivettä vaikka kotisohvalle Seuraa vesimittariasi missä ja milloin sinulle sopii Nopea mittaus vuotojen etsimiseen

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin.

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. EH-203 Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-203 on edistyksellinen digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-203:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Käsikirja EH-201/L. Lämmönsäädin. Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Erilaisiin lämmöntuottotapoihin: Etäkäyttömahdollisuudet:

Käsikirja EH-201/L. Lämmönsäädin.  Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Erilaisiin lämmöntuottotapoihin: Etäkäyttömahdollisuudet: EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE SEISOVAT AALLOT TAVOITE Tässä harjoituksessa opit käyttämään rakolinjaa. Toteat myös seisovan aallon kuvion kolmella eri kuormalla: oikosuljetulla, sovittamattomalla ja sovitetulla kuormalla. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2526fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL472 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot