SATEL C-LINK 100 MODBUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATEL C-LINK 100 MODBUS"

Transkriptio

1 SATEL C-LINK 100 MODBUS KÄYTTÖOHJE Pulssilaskuri ja I/O-konvertteri 1

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 3 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 4 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET YLEISTÄ SATEL C-LINK 100 MODBUS PULSSILASKURI JA I/O- KONVERTTERI OMINAISUUDET TOIMINNAT... 8 RUUVILIITTIMET KÄYTTÖJÄNNITE, 9 30 VDC HÄLYTYSLÄHTÖ, AL OUT DIGITAALISET TULOT JA LÄHDÖT, I1 I4 JA O1 O PULSSITULOT JA LÄHDÖT HIDAS JA NOPEA, FAST/SLOW INDIKAATTORIT KYTKIMET KÄYTTÖ ALUSTAVAT TOIMENPITEET JA ASETUKSET MODBUS-SARJALIIKENTEEN TOIMINNOT OSOITTEET TUETUT KOMENNOT C-LINK 100 MODBUS KOMENNOT, OSOITTEET JA REKISTERIT DIGITAALISET TULOT DIGITAALISET LÄHDÖT PULSSILASKURIT PULSSILÄHDÖT LAITETYYPIN KYSELY SAFE MODE, TURVATILA HITAAN JA NOPEAN PULSSILÄHDÖN KIINTEÄ TAAJUUS, AUTO MODE LISÄYKSIKÖT I-LINK 200 / DIGITAALISET TULOT DIGITAALISET LÄHDÖT ANALOGISET TULOT ANALOGISET LÄHDÖT LISÄYKSIKKÖJEN TURVATILAN ASETUKSET, DIGITAALISET LÄHDÖT I-LINK 300) LISÄYKSIKKÖJEN TURVATILAN ASETUKSET, ANALOGISET LÄHDÖT (I-LINK 200) TEHDASASETUKSET LISÄLAITTEET JA VARUSTEET LAAJENNUSYKSIKÖT I-LINK 200 JA I-LINK KYTKENTÄESIMERKKEJÄ TAULUKOT

3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL Oy (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin tai sen kääntäminen kokonaan tai osittain millekään kielelle mukaan lukien ohjelmointikielet käyttäen mitä tahansa sähköistä, mekaanista, magneettista, optista, manuaalista tai muuta menetelmää tai tallennustapaa on kielletty. SATEL pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä tietoja tai toimintoja tai lopettaa minkä tahansa tuotteen valmistuksen tai tuen ilman erillistä ilmoitusta ja kehottaa asiakkaitaan varmistamaan, että käytössä olevat tiedot ovat voimassa. SATEL-ohjelmistot toimitetaan sellaisenaan. Valmistaja ei myönnä minkäänlaista takuuta mukaan lukien soveltuvuus tai sopivuus tiettyyn sovellukseen. Missään tapauksessa valmistaja tai ohjelmiston kehittäjä ei ole vastuussa ohjelmiston käytöstä mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Ohjelmistojen nimet sekä itse ohjelmat sekä niihin kuuluvat tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan SATEL Oy:lle. Ohjelmiston siirto, lisensointi eteenpäin, vuokraus, kuljettaminen, kopiointi, muuttaminen, kääntäminen, muuntaminen johonkin toiseen ohjelmointikieleen tai purkaminen mitään tarkoitusta varten on kielletty ilman SATEL:in kirjallista suostumusta. SATEL OY:N TUOTTEITA EI OLE SUUNNITELTU, TARKOITETTU EIKÄ TARKASTETTU KÄYTETTÄVÄKSI ELINTOIMINTOJEN YLLÄPITÄMISEEN TARKOITETTUJEN LAITTEIDEN TAI JÄRJESTELMIEN TAI MUIDEN KRIITTISTEN JÄRJESTELMIEN OSANA, EIKÄ NIILLE ANNETA MITÄÄN TOIMINTATAKUUTA, MIKÄLI NIITÄ SELLAISISSA SOVELLUKSISSA KÄYTETÄÄN. Salo, Suomi

4 VALMISTAJAN VAKUUTUS SATEL C-LINK 100 MODBUS SATEL Oy vakuuttaa, että SATEL C-LINK 100 MODBUS I/O-konvertterit täyttävät niitä koskevan, direktiivin 89/336/EEC oleelliset vaatimukset ja muut ehdot. Siksi ne ovat merkitty seuraavalla CE-merkillä

5 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET Lukekaa nämä turvallisuusohjeet tarkasti ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden kanssa tai mikäli radiomodeemin kotelo on avattu. Radiomodeemia tulee käyttää vain paikallisten viranomaisten määräämillä taajuuksilla ylittämättä annettuja lähtötehon maksimiarvoja. SATEL tai sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa, mikäli sen valmistamia radiolaitteita käytetään laittomalla tavalla. Tässä käyttöoppaassa kuvattuja laitteita tulee käyttää vain annettujen ohjeiden mukaisella tavalla. Laitteiden virheetön ja turvallinen toiminta voidaan taata vain mikäli laitteiden kuljetus, säilytys ja toiminta tapahtuu asianmukaisesti. Tämä koskee myös laitteiden huoltoa. Vaurioiden välttämiseksi sekä radiomodeemi että päätelaite tulee kytkeä aina pois päältä ennen liitäntäkaapelien kytkentää. Varmistakaa, että eri laitteiden signaalimaat ovat samassa potentiaalissa. Käytettävän teholähteen lähtöjännite on syytä tarkistaa ennen kytkentää radiomodeemiin ja laitteistoon. 5

6 1 YLEISTÄ 1.1 SATEL C-LINK 100 MODBUS pulssilaskuri ja I/O- konvertteri SATEL C-LINK 100 MODBUS on I/O-konvertteri, jota voidaan ohjata Modbus-protokollan komennoilla. Tuote toimii yhdessä SATELLINE radiomodeemien kanssa. Digitaalinen signaali tai pulssitieto voidaan lähettää / vastaanottaa radiomodeemin kautta käyttäen Modbus-komentoja. Ylärivin ruuviliittimet O1 O4 Digitaalilähdöt. Relelähdöt. SLOW, FAST Pulssilähdöt. SLOW= 5 Hz, relelähtö. FAST= 10 khz, optoeristetty. Lähtöindikaat torit ON Virta päällä /pois O1-O4, SLOW, FAST Digitaali- ja pulssilähdöt D IP -kytkimet ADDRESS/CHANNEL/ BAUD Tuloindikaat torit ALARM I1...I4, SLOW, FAST Siirtonopeuden valinta Vikatila Digitaali- ja pulssitulot Alarivin ruuviliittimet 9-30 VDC/ - + Käyttöjännite AL OUT Hälytyslähtö + OUT Yhteinen + esim. Digitaalituloille ja lisäyksiköille I1 I4 Digitaalitulot SLOW + Hidas pulssitulo, max. 100 Hz FAST + Nopea pulssitulo, max. 10 khz - Yhteinen maa pulssituloille D -15 Liittimet RADIO MODEM EXTENSION D-15 uros radiomodeemille D-15 naaras lisäyksiköille 6

7 2 OMINAISUUDET OMINAISUUS min-max tyypillinen huom! Käyttöjännite Vdc 12 Vdc, 24 Vdc Virrankulutus VA - Sarjaväylä RS-232 ± 15 Vdc ± 6 Vdc aktiivinen RS232 Laajennusväylä Vdc Vdc aktiivinen TTL Vasteaika < 250 ms < bps Toimintalämpötila o C Siirtonopeudet bps PULSSILASKURI Hidas tulo, 1 kpl max. 2 khz - minimi pulssileveys 1 ms Nopea tulo, 1 kpl max. 10 khz - minimi pulssileveys 5 μs Hidas lähtö max. 5 Hz 50/50 pulssisuhde relelähtö, 30 Vdc Nopea lähtö max. 10 khz 50/50 pulssisuhde optoeristetty, 30mA. DIGITAALITULOT- JA LÄHDÖT Tulot, 4 kpl 0 30 Vdc 0 30 Vdc resistiivinen 4-5 k Lähdöt, 4 kpl Vac / 2 A Vac / 2A relekontaktit (lepotila=auki) INDIKAATTORIT Indikaattorit Virta päällä/pois, Digitaali/Analogi sisään/ulos, Hälytys, Pulssi sis./ulos MUUT LÄHDÖT Hälytyslähtö 0 30 Vdc / 30 ma 24 Vdc / 20 ma aktiivinen + 30 ma Auto Mode Kiinteä lähtötaajuus pulssilähtöihin Asetettavissa YLEISTÄ Kuoret Liittimet Koko P x L x K ja paino Kiinnitys IP-luokka Modeemiyhteensopivuus Teräs D-15 uros, SATELLINE radiomodeemille, D-15 naaras lisäyksiköille 123 x 85 x 30 mm, 120 g Asennuspelti tai DIN-kisko IP-20 SATELLINE-2ASxE, 2ASc, 3AS-tuotteet ja SATELLINE-1870 "Radio Modem"-liittimen signaalien suunta C-LINK 100 MODBUS:in kannalta Suunta Signaali Pin Ulos +VB, DTR 1, 14, 15 Ulos GND, SGND 7, 8 Sisään RD 9 Ulos TD 11 Sisään CTS 6 7

8 3 TOIMINNAT SATEL C-LINK100 MB I/O-konvertteri Ruuviliittimet 3.1 Käyttöjännite, 9 30 Vdc Laitteen käyttösähkö kytketään ruuveihin 9 30 VDC (-) and (+). 3.2 Hälytyslähtö, AL Hälytyslähtö aktivoidaan turvatila-komennoilla. AL OUT nousee +Vdc -tilaan hälytyslähdön aktivoituessa. Hälytyslähtö aktivoidaan tyypillisesti, kun C-LINK 100 MODBUS ei saa pollaussignaalia siihen määritellyn ajan kuluessa. Lähdön ohjauskyky on 30 ma OUT + Vdc-käyttöjännite lisälaitteille. + OUT on kytketty suoraan käyttöjännitteeseen sisäisen automaattisesti palautuvan sulakkeen kautta. Lisälaitteiden käyttösähkö on otettava + OUT-liittimestä. 3.4 Digitaaliset tulot ja lähdöt, I1 I4 ja O1 O4 Tulot: 4 kpl. Tulo vaihtaa tilaansa + ja jännitteellä. 1- tila saadaan aikaan minimissään 7 V:n jännitteellä. Lähdöt: 4 kpl relelähtöjä. Lepotilassa auki. Voidaan kytkeä DC tai VAC / 2A kuorma. 3.5 Pulssitulot ja lähdöt hidas ja nopea, FAST/SLOW Tulot: HIDAS, SLOW. Pulsseille, joiden tulomaksimi on 2 khz. Pulssilaskurin muistin maksimi määrä on 4 x NOPEA, FAST. Pulsseille, joiden maksimitaajuus on 10 khz. Pulssilaskurin muistin maksimi määrä on 4 x Lähdöt: HIDAS, SLOW. Relelähtö, jonka maksimi pulssinopeus on 5 Hz. Lähdön ohjauskyky on maksimissaan 30 VDC. NOPEA, FAST. Optoeristetty lähtö, jonka maksimi pulssinopeus on 10 khz. Lähdön ohjauskyky on 30 ma. 3.6 Indikaattorit ON. Käyttösähkö päällä / pois. Palaa kun virta on kytkettynä. O1 O4, PO1, PO2. Näyttää lähdön tilan. Palaa kun vastaava lähtö on päällä. ALARM, HÄLYTYS. I1 I4, PI1, PI2. Näyttää tulojen tilan. Palaa kun vastaava tulo on 1 -tilassa. 3.7 Kytkimet ADDRESS. Osoite. Modbus-osoite. Maksimi määrä osoitteita on 247 kpl. Osoite 1= , osoite 2= jne. BAUD kb/s. Siirtonopeus. Vaihtoehdot ovat: 0 0=2.4, 1 0=4.8, 0 1=9.6, 1 1=19.2kbps. 8

9 4 KÄYTTÖ SATEL C-LINK100 MB I/O-konvertteri 4.1 Alustavat toimenpiteet ja asetukset Kytke SATELLINE radiomodeemi ohjausyksikköön (PLC, PC tms.). Kytke SATELLINE radiomodeemi C-LINK 100 MODBUS-laitteeseen joko suoraan RADIO MODEM-liittimeen tai erillisellä väyläkaapelilla. Ennen virran kytkemistä yhdistä ensin kaikki käyttöön tulevat tulot ja lähdöt. Valitse C-LINK 100 MODBUS:in siirtonopeus BAUD. 00=2.4, 10=4.8, 01=9.6, 11=19.2 Tarkista, että radiomodeemin muut asetukset ovat: siirtonopeus sama kuin valittu C-LINK 100 MODBUS:iin sekä muut toimintaparametrit E-8-1. Kun molemmissa laitteissa on tehty samat perusvalinnat voidaan laitteeseen kytkeä virrat. HUOMAA, että SATELLINE radiomodeemin pariteettiasetus pitää olla Even. Päivitykset Luku- ja asetuskomennot voidaan tehdä vain Modbus Master-ohjelman toimesta. 5 MODBUS-SARJALIIKENTEEN TOIMINNOT C-LINK 100 MODBUS tukee ainoastaan RTU-protokollaa (Remote Terminal Unit). Jokainen 8- bitin sanoma sisältää kaksi 4-bitistä heksadesimaali-merkkiä. Sanoma lähetetään aina jatkuvana datavirtana. Modbus-standardissa sanoma katsotaan päätyneeksi kun tauko on enemmän kuin 3.5 merkkiä. Tässä laitteessa sanoma katsotaan päättyneeksi kun merkkien välinen tauko on yli: 19200, 7-9 = 9600, 4800, Tuetut siirtopeudet ja muut asetukset: Muoto Yhteysasetukset BAUD-kytkimen asetukset RTU 2400, 8, E, RTU 4800, 8, E, RTU 9600, 8, E, RTU 19200, 8, E, OSOITTEET Käytettävät osoitteet ovat Osoite 0 on varattu yhteislähetykselle (broadcast message). Tämä laite ei vastaa yleislähetyksiin. Sellaiset asetuskäskyt, jotka eivät vaadi kuittausta, toimivat (kuten esim. turvatila). 9

10 7 TUETUT KOMENNOT SATEL C-LINK100 MB I/O-konvertteri Tämä laite tukee seuraavia Modbus-komentoja. H= tavut on kuvattu heksadesimaalimerkkeinä. Komento Toiminto Muistialue 01H Digitaalilähdön luku 0xxxx 02H Digitaalitulon luku 1xxxx 03H Asetusten luku 4xxxx 04H Tulorekisterien (pulssit) luku 3xxxx 05H Yksittäisen lähdön asetus 0xxxx 0FH Usean digitaalilähdön asetus 0xxxx 10H Usean rekisterin asetus 4xxxx 11H Laitetyypin kysely Piilossa 10

11 8 C-LINK 100 MODBUS KOMENNOT, OSOITTEET JA REKISTERIT Huomautus: Kaikki tässä dokumentissa kuvatut osoitteet on kirjoitettu ns. lopullisessa muodossa. Sisäisesti osoitteiden toiminnot ovat kuitenkin niin, että silloin kun osoite on yli 9999 perusluvusta on vähennetty ensimmäinen numero (osoite ilmoitetaan 0001). 8.1 Digitaaliset tulot Tiedon luku. Käytettävä komento on 02H. Osoite Toiminto Kuvaus Luku Digitaalinen tulo Luku Digitaalinen tulo Luku Digitaalinen tulo Luku Digitaalinen tulo Digitaaliset lähdöt Käytettävät komennot ovat: 01H, 05H ja 0FH. Osoite Toiminto Kuvaus 101 Luku/Kirjoitus Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Digitaalinen lähtö Pulssilaskurit Käytettävä komento on 04H. Osoite Toiminto Description Luku Nopea laskuri 16 ylintä bittiä Luku Nopea laskuri 16 alinta bittiä Luku Hidas laskuri 16 ylintä bittiä Luku Hidas laskuri 16 alinta bittiä 11

12 8.4 Pulssilähdöt Käytettävät komennot ovat 03H ja 10H. Osoite Toiminto Description Luku/Kirjoitus Nopea pulssilähtö 16 ylintä bittiä Luku/Kirjoitus Nopea pulssilähtö 16 alinta bittiä Luku/Kirjoitus Hidas pulssilähtö 16 ylintä bittiä Luku/Kirjoitus Hidas pulssilähtö 16 alinta bittiä Luku/Kirjoitus Nopean pulssilähdön lisäys 16 ylintä bittiä Luku/Kirjoitus Nopean pulssilähdön lisäys 16 alinta bittiä Luku/Kirjoitus Hitaan pulssilähdön lisäys 16 ylintä bittiä Luku/Kirjoitus Hitaan pulssilähdön lisäys 16 alinta bittiä 8.5 Laitetyypin kysely Laite vastaa tähän kyselyyn ohjelmaversiolla. Sanoma sisältää seuraavan tiedon: Arvo Kuvaus X Ala-aseman ID. Ala-aseman osoite (1-247) 11H 0CH XXXX XX CRC Toimintokomento on 11H Sanoman pituus on 0CH Sanoman tiedot: Laitenimi (6 merkkiä), 1 tyhjä, laiteversio (5 merkkiä). Esimerkiksi: C-LINK v1.0b Laitestatus. FFH = Laite ON, 00H=Laite OFF. Sanoman virheenkojaus. 12

13 8.6 Safe Mode, turvatila. Käytettävät komennot ovat: 01H, 0FH, 05H, 03H ja 10H. Osoite Toiminto Kuvaus Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus 0 = Ei turvatilaa. 1 = Hälytysindikaattori päälle. Hälytysindikaattori menee automaattisesti pois päältä kun laite saa tunnistettavan sanoman. 2 = Hälytysindikaattori päälle ja lähdöt turvatilaan. Hälytysindikaattori menee automaattisesti pois päältä kun laite saa tunnistettavan sanoman. 3 = Kuten 1, mutta hälytysindikaattori ei mene automaattisesti pois päältä. Se on kytkettävä pois päältä ohjelmallisesti. 4 = Kuten 2, mutta hälytysindikaattori ei mene automaattisesti pois päältä. Se on kytkettävä pois päältä ohjelmallisesti Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus: Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus: Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus: Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus: Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus 0 = Alarm OFF, 1 = Alarm ON Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus: Analoginen Lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus: Analoginen Lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan aika-asetuksen 16 eniten merkitsevää bittiä. (32 bittisen arvon sekunnin sadasosa, arvo 1000=10 sekuntia) Luku/Kirjoitus Turvatilan aika-asetuksen 16 vähiten merkitsevää bittiä. (32 bittisen arvon sekunnin sadasosa, arvo 1000=10 sekuntia). HUOMAUTUS! Kun turvatilan asetus on 2 tai 4 ja hälytys menee OFF-tilaan, jäävät digitaalilähdöt ennalleen, kunnes niihin on asetettu uusi tila. HUOMAUTUS! Kun turvatilan asetuksia kirjoitetaan, vaste viivästyy noin 2 sekuntia (koska EEPROMiin kirjoitus kestää normaalitoimintoja kauemmin). Kaikki turvatilan asetukset, paitsi hälytys, kirjoitetaan EEPROMiin. 13

14 8.7 Hitaan ja nopean pulssilähdön kiinteä taajuus, Auto Mode. Lähtöihin voidaan asettaa kiinteä taajuus. Hitaalle lähdölle max. 50 Hz ja nopealle max Hz. Taajuuksia vastaavat numeeristen arvojen taulukot esitetty kappaleessa 14. Käytettävät komennot ovat 01H, 05H, 0FH, 10H ja 03H. Osoite Toiminto Description 8011 Luku/Kirjoitus Nopea lähtö Päälle /Pois. 0=Pois, 1=Päälle Luku/Kirjoitus Hidas lähtö Päälle /Pois. 0=Pois, 1=Päälle Luku/Kirjoitus Nopean lähdön taajuuden asetus. Asetus-arvo= Lähtötaajuus ja arvo esitetty ohjeen lopussa taulukossa 2 Luku/Kirjoitus Hitaan lähdön taajuuden asetus Lähtötaajuus ja arvo esitetty ohjeen lopussa taulukossa 1 14

15 9 LISÄYKSIKÖT I-LINK 200 / Digitaaliset tulot Käytettävä komento on 02H. Osoite Toiminto Kuvaus Luku Lisäyksikkö 1 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 1 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 1 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 1 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 1 Digitaalinen tulo 5, vain I-LINK Luku Lisäyksikkö 1 Digitaalinen tulo 6, vain I-LINK Luku Lisäyksikkö 2 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 2 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 2 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 2 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 2 Digitaalinen tulo 5, vain I-LINK Luku Lisäyksikkö 2 Digitaalinen tulo 6, vain I-LINK Luku Lisäyksikkö 3 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 3 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 3 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 3 Digitaalinen tulo Luku Lisäyksikkö 3 Digitaalinen tulo 5, vain I-LINK Luku Lisäyksikkö 3 Digitaalinen tulo 6, vain I-LINK 300 HUOMAUTUS! Jos laitteessa ei ole ko. tuloa (jos esimerkiksi yritetään lukea tuloa 5...6, vaikka laitteessa on vain 4 tuloa, tai lisälaitetta ei ole kytketty), tulee vasteeksi "illegal data address". 15

16 9.2 Digitaaliset lähdöt Käyttävät komennot ovat: 01H, 05H ja 0FH. Osoite Toiminto Kuvaus 111 Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 1 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 1 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 1 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 1 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 1 Digitaalinen lähtö 5, vain I-LINK Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 1 Digitaalinen lähtö 6, vain I-LINK Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 2 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 2 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 2 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 2 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 2 Digitaalinen lähtö 5, vain I-LINK Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 2 Digitaalinen lähtö 6, vain I-LINK Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 3 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 3 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 3 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 3 Digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 3 Digitaalinen lähtö 5, vain I-LINK Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 3 Digitaalinen lähtö 6, vain I-LINK 300 HUOMAUTUS! Jos laitteessa ei ole ko. lähtöä, tulee vasteeksi "illegal data address. 9.3 Analogiset tulot Käytettävä komento on 04H. Osoite Toiminto Kuvaus Luku Lisäyksikkö 1, Analoginen tulo 1, arvo välillä Luku Lisäyksikkö 1, Analoginen tulo 2, arvo välillä Luku Lisäyksikkö 2, Analoginen tulo 1, arvo välillä Luku Lisäyksikkö 2, Analoginen tulo 2, arvo välillä Luku Lisäyksikkö 3, Analoginen tulo 1, arvo välillä Luku Lisäyksikkö 3, Analoginen tulo 2, arvo välillä HUOMAUTUS! Jos lisäyksikköä ei ole kytketty tai laitteessa ei ole analogista porttia, tulee vasteeksi "illegal data address". 16

17 9.4 Analogiset lähdöt SATEL C-LINK100 MB I/O-konvertteri Käytettävät komennot ovat 03H ja 10H. Osoite Toiminto Kuvaus Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 1, Analoginen lähtö 1, arvo välillä Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 1, Analoginen lähtö 2, arvo välillä Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 2, Analoginen lähtö 1, arvo välillä Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 2, Analoginen lähtö 2, arvo välillä Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 3, Analoginen lähtö 1, arvo välillä Luku/Kirjoitus Lisäyksikkö 3, Analoginen lähtö 2, arvo välillä HUOMAUTUS! Jos lisäyksikköä ei ole kytketty tai laitteessa ei ole analogista porttia, tulee vasteeksi "illegal data address". 9.5 Lisäyksikköjen turvatilan asetukset, digitaaliset lähdöt I-LINK 300) Osoite Toiminto Kuvaus 5111 Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 1, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 1, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 1, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 1, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 1, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 1, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 2, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 2, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 2, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 2, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 2, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 2, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 3, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 3, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 3, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 3, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 3, digitaalinen lähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan asetus lisäyksikölle 3, digitaalinen lähtö 6 17

18 9.6 Lisäyksikköjen turvatilan asetukset, analogiset lähdöt (I-LINK 200) Osoite Toiminto Kuvaus Luku/Kirjoitus Turvatilan arvo lisäyksikkö 1 analogilähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan arvo lisäyksikkö 1 analogilähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan arvo lisäyksikkö 2 analogilähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan arvo lisäyksikkö 2 analogilähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan arvo lisäyksikkö 3 analogilähtö Luku/Kirjoitus Turvatilan arvo lisäyksikkö 3 analogilähtö 2 HUOMAUTUS! Kun turvatilan asetus on 2 tai 4 ja hälytys menee OFF-tilaan, jäävät digitaalilähdöt ennalleen, kunnes niihin on asetettu uusi tila. HUOMAUTUS! Kun turvatilan asetuksia kirjoitetaan, vaste viivästyy noin 2 sekuntia (koska EEPROMiin kirjoitus kestää normaalitoimintoja kauemmin). Kaikki turvatilan asetukset, paitsi hälytys, kirjoitetaan EEPROMiin. 10 TEHDASASETUKSET SATEL C-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri toimitetaan seuraavilla asetuksilla (ellei toisin ole sovittu): OLETUS ASETUKSET OSOITE (ADDRESS) SIIRTONOPEUS (BAUD) 11 = bps 11 LISÄLAITTEET JA VARUSTEET Väyläkaapeli C-LINK 100 MODBUS:in ja SATELLINE radiomodeemin välille: CRS-2F PC SATELLINE-2ASxE, 3AS-sarja CRS-18F PC SATELLINE

19 12 LAAJENNUSYKSIKÖT I-LINK 200 JA I-LINK 300 Yleistä C-LINK 100 MODBUS:iin voidaan yhdistää 1-3 laajennusosaa. Laajennusyksiköt eivät toimi yksinään vaan ne tarvitsevat aina C-LINK 100 Modbus:in ohjausyksiköksi. I-LINK 200, 4 digitaalista ja 2 analogista tuloa ja lähtöä I-LINK 300, 6 digitaalista tuloa ja lähtöä Yhdistäminen Laitteet kytketään toisiinsa liitämällä ne yhteen EXTENSION ja To EXTENSION-liittimistä kuvan mukaisella tavalla. Laajennusosien keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä. C-LINK 100 MODBUS perusosa I-LINK 200 D/A-laajennusosa I-LINK300 D-laajennusosa 4 digitaalista, 4 digitaalista, 2 analogista I/O-porttia 2 analogista I/O-porttia 6 digitaalista I/O-porttia Kytkentä Varsinaiset I/O:t kytketään kuten perusyksikkökin. Laitteiden käyttöjännite ei mene sisäisesti läpi, vaan se kytketään ja ketjutetaan ulkoisesti riviliittimien kautta. Käyttöjännite on syytä ottaa automaattisulakkeella varustetusta C-LINK 100 MODBUS:in + OUT-liittimestä. Käyttöjännite voidaan tuoda mihin tahansa yksikköön ja ketjuttaa se edelleen toisiin I-LINK:eihin. Kaikki tulopuolen plussat (+) ja miinukset (-) ovat keskenään yhdessä, joten ei ole väliä mihin käyttöjännite kytketään. Jos laajennusyksikköjä on useita, on ketjutus syytä tehdä sen mukaan, miten johdotus on helpointa tehdä (kuvaesimerkki). Asetukset Osoite asetetaan Module Addres -kytkimillä. Valittavat osoitevaihtoehdot ovat: 00= Laajennusosa ei valittu, 01, 10 ja 11. Kuvassa merkintä Osoite. 19

20 13 KYTKENTÄESIMERKKEJÄ Pääasema ja kaksi ala-asemaa SATEL C-LINK100 MB I/O-konvertteri Modbus 20

21 14 TAULUKOT SATEL C-LINK100 MB I/O-konvertteri Taajudet ja vastaavat numeeriset arvot pulssilähtöjen jatkuvan taajuuden asettamiseksi. Taulukko 1 Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo HIDAS 0/0 1/50 2/25 5/10 10/5 25/2 50/1 Taulukko 2 Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo Hz / arvo 0 /0 20 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL OY (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL Oy (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

PM10POW24SA-kortti. Ohje

PM10POW24SA-kortti. Ohje PM10POW24SA-kortti Ohje Dokumentin ID 6907 V2 15.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Jumpperit... 3 Kytkennät... 3 Lohkot ja rekisterit... 4 Sarjaportti... 4 IO1... 4 Virtalähde...

Lisätiedot

M2M i-link POINT-TO-MULTIPOINT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

M2M i-link POINT-TO-MULTIPOINT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE M2M i-link POINT-TO-MULTIPOINT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 LAITTEISTON ASENNUS... 4 2.1 Ala-asema(t)... 4 2.2 Pääasema... 4 3 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENNÄT... 5 3.1 Ala-aseman

Lisätiedot

ICU61. Langaton ohjausjärjestelmä. Käyttö- ja asennusohje

ICU61. Langaton ohjausjärjestelmä. Käyttö- ja asennusohje ICU61 Langaton ohjausjärjestelmä Käyttö- ja asennusohje Versio 1.0 Copyright 2009 ionsign Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Langaton ohjausjärjestelmä ICU61 ICU61 käyttö- ja asennusohje Langaton ohjausjärjestelmä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä KÄYTTÖOHJE Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä Ouflex-laitteen yleisesittely Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteen ohjelmointi tapahtuu

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LAITTEEN TOIMINTA JA Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toiminta...3

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

Modbusliityntäyksikkö Modbus600 Modbus600 on liityntäyksikkö, jonka avulla EH686/ EH60 laitteen sarjaliityntä muutetaan Modbus RTU protokollaa käyttävään kenttäväylään yhteensopivaksi. Liityntäyksiköiden

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LaitteeN TOIMINTA JA TEKNISET TIEDOT...3 1.1 Laitteen toiminta...3 1.1.1

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Voimassa ohjelmistoversiosta eteenpäin: F10_2009_wk48_v1 SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5.

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5. Esittely 1 Turvallisuusohjeet 2 Tuotteen esittely 3 Asennustapa 4 SENTRON Verkkoanalysaattori Asennus 5 Kytkentä 6 Käyttöönotto 7 Operointi 8 Parametrointi 9 Laitekäsikirja Ylläpito ja huolto 10 Tekniset

Lisätiedot

Birdie-FTR Vikaja ljitin

Birdie-FTR Vikaja ljitin Birdie-FTR Vikaja ljitin Ka yttoohje Versio 1.2 Lokakuu 2003 Laplace Instruments Ltd Huomautus ta ma ka yttoohje on luettava ennen laitteen ka yttoa Birdie-FTR FaulTracker Patentti No: 0305997.9 Rekistero

Lisätiedot

Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2. FSM Oy www.fsm.fi

Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2. FSM Oy www.fsm.fi Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2 FSM Oy www.fsm.fi 1 - Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toimintakuvaus...4 1.2 Laitteen ominaisuudet...5 1.2.1 Laitteen

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖSÄÄDIN Mikroprosessoriohjattu TiiMi 522 on maalämpöjärjestelmien säädin. Säädin huolehtii koko järjestelmän säädöstä, ohjaten maapumpun ja kompressorin toimintaa ja lisäksi

Lisätiedot

Suunnittelijan ja asentajan opas. 01.03.2006 edition 4.0

Suunnittelijan ja asentajan opas. 01.03.2006 edition 4.0 Suunnittelijan ja asentajan opas 0.0.00 edition.0 Muistiinpanoja varten Sisällysluettelo 0.0.00 edition.0 Korvaa aikaisemman oppaan. Päivitettyjä asioita tässä oppaassa: -valonsäätimet -kauko-ohjaus -komponenttiluettelo

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot