EH-105 säätimen LON rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EH-105 säätimen LON rajapinta. Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00)"

Transkriptio

1 EH-105 säätimen LON rajapinta Liitynnän asentaminen ja käyttö (Versio 1.00) EH-105 LON liityntä EH-105:ssa vakiona oleva sarjaväyläliityntä (EIA-232) voidaan muuttaa LON kenttäväylään (FTT-10A, 78kbps) yhteensopivaksi LON- 100 sovitinkortin avulla. 1. LON-100 kortin asennus Kortin asennus tehdään säätimen ollessa jännitteetön. Poista säätimen kannessa kiinnitysruuvien päällä olevat suojatulpat. Irrota kotelon kannet, ensin kytkentätilan kansi ja sitten isompi alakansi. Käännä alakantta varovasti 90 astetta, niin että kotelon pohjassa olevan piirilevy tulee näkyviin. Alakannessa oleva näyttöyksikkö on kytketty pohjakortille lattakaapelilla. Älä jätä alakantta roikkumaan lattakaapelin varaan. Piirilevyn toisessa päässä, lähellä riviliittimiä on kannalla oleva mikropiiri. Mikropiirin viereen piirilevylle on painettu piirin tunnus N16. Irrota ko.mikropiiri varovasti kannasta. Ota LON-100 kortin mukana tulevat muoviset kiinnitystornit (2 kpl) ja aseta ne pohjakortilla oleviin reikiin. Ota LON-100 kortti ja kohdista se paikalleen siten, että LON-100 kortilla oleva kaksirivinen piikkirima liitin tulee nyt tyhjänä olevaan N20:n kantaan ja että pohjakortille asennetut muoviset kiinnitystornit tulevat LON-100 kortilla oleviin reikiin. Paina kortti varovasti paikalleen niin että piikkirima liitin painuu kantaan ja kiinnitystornit lukittuvat. Kiinnitä säätimen kannet takaisin paikoilleen ja kytke säätimelle jännite. LON-100 kortin asennus on nyt suoritettu. 2. LON liitynnän käyttöönotto Väyläkaapeli kytketään riviliittimen nastoihin A ja C. Tämän jälkeen liitynnän käyttöönotto tapahtuu samoin kuin minkä tahansa muun lon-laitteen käyttöönotto. Service switch löytyy EH-105:sta käyttöliittymän valikosta Huoltotila => Erikoishuolto => LON käytt.otto. Ohjeet tästä löytyvät EH-105:n käyttöohjeesta. LON-100 kortilla on tehdasasetuksena Subnet:Node osoite 1:1 ja Domain ID OUMAN0 (4F 55 4D 41 4E 30). 3. Liitynnän käyttö EH-105 käyttää LON-kommunikoinnissa standardiverkkomuuttuja tyyppejä (SNVT). EH-105:n käyttämät verkkomuuttujat on listattu oheisessa liitteessä. Liitteen taulukosta käyvät ilmi muuttujan indeksi (=numero), SNVT tyyppi ja numero ja kuvaus muuttujan sisällöstä. Taulukon viimeinen sarake, Päivitysväli [s], ilmoittaa kuinka usein muuttuja päivitetään säätimeltä LON-100 kortille. Jos output-tyyppinen muuttuja (nvo) on bindattu toiseen LON laitteeseen, lähetetään ko.muuttuja päivityksen yhteydessä väylälle. Jos bindausta ei ole tehty, automaattista väylälle lähetystä ei tapahdu ja näin ollen lon-verkkoa ei turhaan kuormiteta. Päivitetty arvo on tietenkin aina haluttaessa pollattavissa kortilta. Muuttujien päivitysvälit eivät ole käyttäjän konfiguroitavissa. Säätimen asetusarvojen, kellotoimintojen ja muiden säätimen asetteluun liittyvien tietojen siirtämiseen valvomon ja säätimen välillä käytetään SNVT_str_asc tai SNVT:str_int tyyppisiä verkkomuuttujia. Tähän ratkaisuun on päädytty siirrettävän datamäärän suuruuden ja neuronin rajoitteiden (max. 62 verkkomuuttujaa) takia. Esimerkiksi yhdellä SNVT_str_asc tyyppisellä verkkomuuttujalla voidaan siirtää 31 kappaletta yhden tavun (= 8 bittiä) pituisia lukuja, vaikkapa säätimen asetusarvoja. SNVT_str_int tyyppisellä muuttujalla voidaan siirtää 15 kappaletta kahden tavun (= 16 bittiä) pituisia lukuja. LON-100 kortin ja säätimen välinen kommunikointi on toteutettu siten, että neuronilla olevien verkkomuuttujien arvot ovat aina ajan tasalla. Tämä koskee myös edellä mainittuja säätimen asetteluun ja kellotoimintoihin liittyviä muuttujia. Näin ollen neuronilta on AINA luettavissa (pollattavissa) säätimellä voimassa olevat asetusarvot, riippumatta siitä onko arvoja päivitetty valvomosta vai säätimen paikallisesta käyttöliittymästä. Viimeiseksi tehty muutos jää voimaan ja muutetut arvot ovat nähtävissä sekä neuronilla että säätimen näytössä. LIITTEET EH-105 säätimen verkkomuuttujat Hälytysviestin määrittely EH-105 säätimessä 1/8

2 Liite1: EH-105 säätimen verkkomuuttujat 0 nvigroupset / Lon-verkkomuuttujien asettelu TYYPPITIEDOT 1 nvoident / Säätimen tunnustiedot AIKA-ASETUKSET 2 nvitimeset / Reaaliaika 3 nvotime / Reaaliaika 4 nvidayset / Viikonpäivä 5 nvoday / Viikonpäivä 6 nvitimeprogsel / IV aikaohjelmaosan valinta 7 nvitimeprogdays / IV aikaohjelman päivät 8 nvitimeprogtime / IV aikaohjelman kytkentäajat SNVT TYYPPI SNV T # LISÄTIETOJA SNVT_str_asc 36 R ascii[0]ascii[3]: ascii[4]ascii[7]: ascii[8]: ascii[9]ascii[17]: SNVT_time_stamp 84 W Kellonajan asetus Syklisesti LON-väylälle lähetettävien verkkomuuttujien asettelu. Huom! Ei koske sarjaliikenneosaa! Sarjanumero Laitteen tyyppi Ohjelmaversio Ohjelman viimeisin käännöspäivämäärä (R)/ KIRJOI- TETTAVA (W) R + W RAJA- ARVOT SNVT_time_stamp 84 R Kellonajan syöttö verkkoon SNVT_date_day 11 W Viikonpäivän asetus PÄIVITYS- SNVT_str_int 37 R + W wide_char[13]: Erikoispäiväohjelma: Poikkeuskalenteri: wide_char[9]: Ensimmäisen kytkentähetken viikonpäivät (LSBit = maanantai) Viimeisen kytkentähetken viikonpäivät Ko. muuttujaa ei käytetä Ensimmäisen kytkentähetken pvm (LSByte = KK MSByte = PP) Viimeisen kytkentähetken pvm B-hälytysten sallinta, Yölämmityksen pudotuskello, Yötuuletuksen sallinta: wide_char[1]: char_set: Päällä-kytkentähetken viikonpäivät (LSBit = maanantai) Pois-kytkentähetken viikonpäivät 0x00 Viikko-ohjelma, EP-ohjelma Ensimmäisen kytkentähetken aika (LSByte = minuutit, MSByte = tunnit) wide_char[13]: Viimeisen kytkentähetken aika Poikkeuskalenteri: Ensimmäisen kytkentähetken aika (LSByte = minuutit, MSByte = tunnit) wide_char[9]: Viimeisen kytkentähetken aika B-hälytysten sallinta, Yölämmityksen pudotuskello, Yötuuletuksen sallinta: Päällä kytkentähetken aika (LSByte = minuutit, MSByte = tunnit) wide_char[1]: Pois-kytkentähetken aika SNVT_date_day 11 R Viikonpäivän syöttö verkkoon SNVT_count R + W 0 = Viikko-ohjelma 05 1 = Erikoispäiväohjelma 2 = Poikkeuskalenteri 3 = B-hälytysten sallinta 4 = Yölämmityksen pudotuskello 5 = Yötuuletuksen sallinta SNVT_str_int 37 R + W char_set: 0x00 Viikko-ohjelma: 2/8

3 9 nvitimeprogstat / IV aikaohjelman kytkentätilat TOIMINTAKOODI 10 nvioperationcod / Toimintakoodi IV:N OHJAUSTAVAT 11 nviaccontrolmod / IV ohjaustavat (versioon 1.20 asti) 12 nvina / IV ajastimen arvo (versioon 1.20 asti) 11 nviaccontrolmod / IV ohjaustavat (versiosta 1.21 eteenpäin) MITTAUKSET 13 nvoroomairhumid / Huoneilman kosteus 14 nvosupplyairtmp / Tuloilman lämpötila 15 nvoexhaustairtmp / Poistoilman lämpöt. 16 nvoretwatertmp / Lämm.patterin paluuveden lämpötila 17 nvoroomtmp2 / Huonelämpötila 2 18 nvoouttmp / Ulkolämpötila 19 nviouttmp / Ulkolämpötila 20 nvosupplyairtmp2 / Tuloilman lämpöt nvoroomtmp / Huonelämpötila 22 nviroomtmp / Huonelämpötila 23 nvofrostelimtmp / LTO huurt.suoja lämp 24 nvoinlettmpaftr / Tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen 25 nvoremoteset / Kaukoas.potentiometri 26 nvousertmp / Vapaa mittaus (nimettävä) 27 nvoinletairpres / Tuloilman paine SNVT TYYPPI SNVT # (R)/ KIRJOI- TETTAVA (W) SNVT_str_asc 36 R + W LISÄTIETOJA Viikko-ohjelma, EP-ohjelma: ascii[0]: Ensimmäisen kytkentähetken tila (0, 50=min, 100=max) ascii[13]: Viimeisen kytkentähetken tila Poikkeuskalenteri: ascii[0] Ensimmäisen kytkentähetken tila (0,50=min,100=max,246=ma, 247 =ti, 248=ke,249=to,250=pe, 251= la, 252=su, 253=ep,254=auto) ascii[9]: Viimeisen kytkentähetken tila B-hälytysten sallinta, Yölämmityksen pudotuskello, Yötuuletuksen sallinta: ascii[0]: Aina 100 ascii[1]: Aina 0 3/8 RAJA- ARVOT PÄIVITYS- SNVT_str_asc 36 R + W SNVT_lev_disc 22 R + W 7 s SNVT_time_min 123 R + W SNVT_muldiv 91 R + W multiplier(msbyte): Toimintatapa 0 = AUTO, 1 = AJASTIN 2 = JATKUVA 3 = HUOLTO (SEIS) 4 = VÄYLÄ (SEIS) multiplier(lsbyte): Tehon valinta 0 = OFF 50 = ½ 100 = 1/1 divisor: Ajastimen arvo [min] SNVT_lev_perc ent 81 R 0100 SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 W SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 W SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 R SNVT_temp_p 105 R SNVT_press_p 113 R s

4 28 nvoexhausairpr / Poistoilman paine SNVT TYYPPI SNVT # (R)/ KIRJOI- TETTAVA (W) LISÄTIETOJA RAJA-ARVOT PÄIVITYS- SNVT_press_p 113 R nvico2 / CO2 SNVT_ppm 29 W nvoco2 / CO2 SNVT_ppm 29 R nvoinletairflow / SNVT_speed 34 R Tuloilman virtaus 32 nvoexhaustairfl / SNVT_speed 34 R Poistoilman virtaus 33 nvoinletfiltpre / Tuloilman suodattimen paine-ero SNVT_press_p 113 R nvoexhaustfiltp / Poistoilman suodattimen paine-ero 35 nvorecoverypres / LTO:n paine-ero 36 nvorecoveryeff / LTO:n hyötysuhde 37 nvodampercontrol / Peltiportaan ohjaus 38 nvorecoverycontr / LTO-portaan ohjaus 39 nvoheatingcontr / Lämmityksen ohjaus 40 nvocoolingcontr / Jäähdytyksen ohjaus 41 nvoaccontrol / IVkojeen nopeuden ohjaus 42 nvoinletblowerc / Tuloilmakojeen ohjaus 43 nvoexhaustblwrc / Poistoilmakojeen ohjaus 56 nvoactimer / IV käyntiaikalaskuri TILATIETOJA 44 nvostates1 / Tilatiedot 1 45 nvostates2 / Tilatiedot 2 57 nvipumprunstate / Pääpumpun käyntitieto 58 nviheatingpress / Lämmitysverkoston veden painekytkin 59 nviemergencystp / Hätäseiskytkin SNVT_press_p 113 R 0999 SNVT_press_p 113 R 0999 SNVT_lev_cont 21 R 0100 SNVT_lev_cont 21 R 0100 SNVT_lev_cont 21 R 0100 SNVT_lev_cont 21 R 0100 SNVT_lev_cont 21 R 0100 SNVT_lev_cont 21 R 0100 SNVT_lev_cont 21 R 0100 SNVT_lev_cont 21 R 0100 SNVT_time_ho ur SNVT_state 83 R 124 R 0999 bit0bit6: bit7bit9: bit10bit12: bit13: bit14: Digitaalitulojen tilat Releiden ohjausten tilat 24 V lähtöjen tilat 230 V käyntitiedon tila Säätimen määräämä käyntikäsky Kategoriapollauspyyntö N1 Kategoriapollauspyyntö N2 SNVT_state 83 R bit9: bit10: bit15: Kategoriapollauspyyntö N7 SNVT_state 83 W Valitaan säätimen valikosta, mistä bitistä tila luetaan SNVT_state 83 W Valitaan säätimen valikosta, mistä bitistä tila luetaan 4/8 49 nvoalarmstates3 / Hälytystilat 3 55 nvigencontrol / Hälytyksen- ja kateg.pollauspyyntöjen kuittaus raw bit 31 = hälyt.indexi 164 SNVT_reg_val 136 R Häl.indeksit, raw bit 0 = hälyt.indeksi 165 raw bit 2 = hälytysindexi 167 SNVT_lev_cont 21 R + W (kts liite Hälytysviestin määrittely) SNVT_state 83 W Valitaan säätimen valikosta, mistä bitistä tila - luetaan HÄLYTYKSET (kts liite Hälytysviestin määrittely) 46 nvoalarms / Hälytysviesti SNVT_alarm 88 R (kts liite Hälytysviestin määrittely) 47 nvoalarmstates1 / Hälytystilat 1 SNVT_reg_val 136 R Häl.indeksit, raw bit 0 = hälyt.indeksi 101 raw bit 31 = hälyt.indexi nvoalarmstates2 / Hälytystilat 2 SNVT_reg_val 136 R Häl.indeksit, raw bit 0 = hälyt.indeksi 133

5 KÄYTTÄJÄTASON ASETUSARVOT 51 nvicommonset1 / Käyttäjätason asetusarvot (yksitavauiset) 52 nvicommonset2 / Käyttäjätason asetusarvot (kaksitavuiset) SNVT TYYPPI SNVT # (R)/ KIRJOITET- TAVA (W) LISÄTIETOJA RAJA-ARVOT PÄIVITYS- SNVT_str_asc 36 R + W ascii[0]: Ulkol./tulolämpöt. ->Ulkolämpötila 1 ascii[1]: Ulkol./tulolämpöt. ->Tulolämpötila 1 ascii[2]: Ulkol./tulolämpöt. ->Ulkolämpötila 2 ascii[3]: Ulkol./tulolämpötila ->Tulolämpöt. 2 ascii[4]: Tuloilman lämpötila max. ascii[5]: Tuloilman lämpötila min. ascii[6]: Tuloilman lämpöt.min. jäähdytys ascii[7]: Tehonvaihdon ulkolämpötila ascii[8]: Raitisilmapellin minimiasento ascii[9]: Raitisilmapellin min. (jäähdytys) ascii[10]: Raitisilmapellin maksimiasento ascii[11]: Raitisilmapellin vakiosek.suhde ascii[12]: IV jälkikäyntiaika (CO2) SNVT_str_int 37 R + W char_set: 0x00 Tuloilman lämpötila wide_char[1]: Huone/poistolämpötila wide_char[2]: Lämpötila2 wide_char[3]: Huonelämpötila yö wide_char[4]: Huoltoväli wide_char[5]: IV-nopeus/CO2 maksimi wide_char[6]: IV-nopeus/CO2 minimi wide_char[7]: Pelti/CO2 maksimi wide_char[8]: Pelti/CO2 minimi SNVT TYYPPI SNVT (R)/ LISÄTIETOJA # KIRJOITET- TAVA (W) -3030[ºC] 545[ºC] -3030[ºC] 545[ºC] 590[ºC] 045[ºC] 545[ºC] -5050[ºC] 0100[%] 0100[%] 0100[%] 0100[%] 099[min] [ºC] [ºC] [ºC] [ºC] 09900[h] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] SÄÄTÖPORTAIDEN OHJAUS 53 nvimancont / SNVT_count 8 R + W MSByte: 0 = Pelti, 1 = LTO, 2 = Lämmitys, 3 = Jäähdytys Moottorien käsiajo valvomosta LSByte: Lisäys% / Vähennys% ylätavussa valittuun ohjaukseen 54 nvicontrmodeset / SNVT_state 83 R + W bit0: Pelti käsiajo (1 = ON, 0 = OFF) Säätöportaiden bit4: LTO käsiajo ohjaustavat bit8: Lämmitys käsiajo bit12: Jäähdytys käsiajo 0x0000: Kaikki automaatilla TULOILMAINFO 60 nvotemperaturei1 / Tuloilman lämpötilainfo osa 1 61 nvotemperaturei2 / Tuloilman lämpötilainfo osa 2 SNVT_str_int 37 R char_set: wide_char[1]: wide_char[2]: wide_char[3]: wide_char[4]: wide_char[5]: wide_char[6]: wide_char[7]: wide_char[8]: wide_char[9]: wide_char[10]: wide_char[11]: wide_char[12]: wide_char[13]: 0x00 Huonelämpötila (hidastettu) [ºC] Poistolämpötila [ºC] Huone/poistolämpöt. asetusarvo [ºC] Tulolämpötila [ºC] Tulolämpötilan asetusarvo [ºC] Lämpötila 2 [ºC] Kaukoasetuspotentiometrin vaikutus [ºC] Huone/poistokompensoinnin vaikutus [ºC] Maksimi lämmityseron vaikutus [ºC] Maksimi jäähdytyseron vaikutus [ºC] Maksimirajoituksen vaikutus [ºC] Minimirajoituksen vaikutus [ºC] Käynnistyskorotuksen vaikutus [ºC] Jäätymissuojan ennakointi % [%] SNVT_str_int 37 R char_set: 0x00 Jäähdytyksen aloitusraja [ºC] wide_char[1]: Jäähdytystarve [ºC] wide_char[2]: P-huone/poistosäädin % [%] wide_char[3]: I-huone/poistosäädin % [%] wide_char[4]: Minimirajoituksen vaikutus % [%] wide_char[5]: Säätimen määrämä jäähdytysteho % [%] wide_char[6]: wide_char[7]: wide_char[8]: wide_char[9]: wide_char[10]: wide_char[11]: wide_char[12]: wide_char[13]: Huone/poistokompensoinnin vaikutus [ºC] I-huone/poistosäädin [ºC] Minimirajoituksen vaikutus [ºC] Patterin paluuveden asetus [ºC] Patterin paluuveden lämpötila [ºC] Huonelämpöt. asetusarvo yöaikana [ºC] Huonelämpötila (hidastettu) [ºC] Säätimen määräämä tulolämpötila [ºC] PÄIVITYS- - 5/8

6 Liite 2: Hälytysviestin määrittely EH-105 laitteessa Tämä määrittely koskee hälytysviestiä, jonka EH-105 lähettää LON 100 sovitinkortille. LON-100 kortilta hälytysviesti voidaan haluttaessa kytkeä (bindata) kuten mikä tahansa muukin LON väylässä kulkeva tieto eteenpäin esim. valvomolle. Hälytysviesti lähetetään LON-100 kortille sekä hälytyksen aktivoituessa että hälytyksen poistuessa. Valvomon on aina kuitattava hälytysviesti vastaanotetuksi kirjoittamalla verkkomuuttujaan nro 55 0xFF (= siirtokuittaus). Mikäli siirtokuittausta ei säädetyssä ajassa tule, hälytysviesti lähetetään uudelleen 5 minuutin kuluttua. Uudelleen lähetyksiä tehdään 5 minuutin välein maks. 10 kappaletta. Joka päivä kello säädin tarkistaa onko siirtokuittaamattomia hälytystilanteita, ja jos on käynnistää lähetysyritykset uudelleen. Kun hälytyksiä tulee useampia päällekkäin, lähetetään jokaista hälytystä vastaava oma hälytysviesti, johon jokaiseen odotetaan siirtokuittausta ennen seuraavan hälytysviestin lähettämistä. Vastaavasti toimitaan, kun useampi hälytys poistuu yhtäaikaa. Kaikkien hälytysten poistuttua lähetetään vielä hälytysviesti 'ei hälytyksiä', johon myös odotetaan siirtokuittausta. Varsinainen hälytys kuitataan kirjoittamalla verkkomuuttujaan nro 55 hälytyksen aiheuttajan hälytysindeksi (kts. kohta object_id). Aktiiviset hälytykset voidaan lukea myös bittitietona verkkomuuttujista nro Hälytysviesti on tyyppiä SNVT_ alarm ja sen sisältö on seuraava: SNVT_alarm is used as the fundamental output network variable within a Node Object to report alarm status SNVT Number 88 Measurement Alarm State Type Category Structure Type Size 29 bytes Structure typedef struct { char location[location_len]; unsigned long object_id; alarm_type_t alarm_type; priority_level_t priority_level; unsigned long index_to_snvt; unsigned short value[4]; unsigned long year; unsigned short month; unsigned short day; unsigned short hour; unsigned short minute; unsigned short second; unsigned long millisecond; unsigned alarm_limit[4]; } SNVT_alarm; Field Definitions: Field Units Valid Range Notes location 8-bit bytes 6 bytes location of node object_id unsigned 16 bits ,535 ID of object within node alarm_type alarm_type_t priority_level priority_level_t index_to_snvt unsigned 16 bits 1.. #SNVTs SNVT ID of value type value[4] 32 bit value Specific to SNVT value, 4 bytes or fewer year year 0.. 3,000 (years AD) 0 means year not specified month month means month not specified day day means day not specified hour hour minute minute second second millisecond millisecond alarm_limit 32 bit limit Specific to SNVT alarm limit, 4 bytes or fewer The year through second fields in SNVT_alarm are compatible with SNVT_time_stamp. 6/8

7 Enum Definitions: alarm_type_t: Value Identifier Notes 0 AL_NO_CONDITION No alarm condition present 1 AL_ALM_CONDITION Unspecified alarm condition present 2 AL_TOT_SVC_ALM_1 Total/service interval alarm 1 3 AL_TOT_SVC_ALM_2 Total/service interval alarm 2 4 AL_TOT_SVC_ALM_3 Total/service interval alarm 3 5 AL_LOW_LMT_CLR_1 Alarm low limit alarm clear 1 6 AL_LOW_LMT_CLR_2 Alarm low limit alarm clear 2 7 AL_HIGH_LMT_CLR_1 Alarm high limit alarm clear 1 8 AL_HIGH_LMT_CLR_2 Alarm high limit alarm clear 2 9 AL_LOW_LMT_ALM_1 Alarm low limit alarm 1 10 AL_LOW_LMT_ALM_2 Alarm low limit alarm 2 11 AL_HIGH_LMT_ALM_1 Alarm high limit alarm 1 12 AL_HIGH_LMT_ALM_2 Alarm high limit alarm 2 0xFF AL_NUL Value not available priority_level_t: Value Identifier Notes 0 PR_LEVEL_0 lowest alarm priority level 1 PR_LEVEL_1 2 PR_LEVEL_2 3 PR_LEVEL_3 highest alarm priority level PR_NUL Hälytysviestin kenttiä käytetään EH-105 laitteissa eri hälytystilanteissa seuraavasti: location object_id neuron päivittää asennuskohteen mukaan kenttään koodataan hälytyksen aiheuttaja seuraavasti: 0 = Ei hälytyksiä 101 = Anturivikahälytys, Ulkolämpötila 102 = Anturivikahälytys, Tulolämpötila 103 = Anturivikahälytys, Poistolämpötila 104 = Anturivikahälytys, Huonelämpötila 105 = Anturivikahälytys, Tulolämpötila B 106 = Anturivikahälytys, Huonelämpötila B 107 = Anturivikahälytys, Patterin paluuvesi 108 = Anturivikahälytys, Poistolämpötila LTO:n jälkeen 109 = Anturivikahälytys, Tulolämpötila LTO:n jälkeen 110 = Anturivikahälytys, Kaukoasetuspotentiometri 111 = Anturivikahälytys, Vapaa mittaus (Nimettävissä) 112 = Jäätymisvaarahälytys, Lämmityspatterin paluuvesi 113 = Poikkeamahälytys, Tulolämpötila 114 = Poikkeamahälytys, Poistolämpötila 115 = Poikkeamahälytys, Huonelämpötila 116 = Poikkeamahälytys, Tuloilman paine 117 = Poikkeamahälytys, Poistoilman paine 118 = Palovaarahälytys, Tulolämpötila 119 = Hyötysuhdehälytys, LTO:n hyötysuhde 120 = Yleishälytys, Sulkeutuva yleishälytys = Yleishälytys, Sulkeutuva yleishälytys = Yleishälytys, Sulkeutuva yleishälytys = Yleishälytys, Sulkeutuva yleishälytys = Yleishälytys, Avautuva yleishälytys = Yleishälytys, Avautuva yleishälytys = Suodatinhälytys, Tulosuodattimen PDE 127 = Suodatinhälytys, Poistosuodattimen PDE 128 = Suodatinhälytys, Tulosuodattimen PDS 129 = Suodatinhälytys, Poistosuodattimen PDS 7/8

8 130 = Virtaushälytys, Tuloilman virtausmittaus 149 = Pumppuhälytys, Pääpumpun käyntitieto 131 = Virtaushälytys, Poistoilman virtausmittaus 150 = Pumppuhälytys, LTO:n pumpun käyntitieto 132 = Virtaushälytys, Tulosuodattimen minimi PDE 151 = Pumppuhälytys, Jäähdytyspumpun käyntitieto 133 = Virtaushälytys, Poistosuodattimen minimi PDE 152 = Ylilämpöhälytys, Sähköpatterin ylilämpö 134 = Ristiriitahälytys, TF 1/1 tehon käyntitieto 153 = Lämpörelehälytys, TF 1/1 lämpörele 135 = Ristiriitahälytys, TF 1/2 tehon käyntitieto 154 = Lämpörelehälytys, TF 1/2 lämpörele 136 = Ristiriitahälytys, PF 1/1 tehon käyntitieto 155 = Lämpörelehälytys, PF 1/1 lämpörele 137 = Poikkeamahälytys, PF 1/1 tehon käyntitieto 156 = Lämpörelehälytys, PF 1/2 lämpörele 138 = Ristiriitahälytys, PF 1/2 tehon käyntitieto 157 = Lämpörelehälytys, Lämmityspumpun lämpörele 139 = Poikkeamahälytys, PF 1/2 tehon käyntitieto 158 = Lämpörelehälytys, LTO:n pumpun lämpörele 140 = Ristiriitahälytys, TF painekytkin 159 = Lämpörelehälytys, Jäähdytyspumpun lämpörele 141 = Ristiriitahälytys, PF painekytkin 160 = Painehälytys, Lämmitysverkoston painekytkin 142 = Ristiriitahälytys, 230V käyntitieto 161 = Painehälytys, LTO:n glykoliverkoston painekytkin 143 = Ohituskäyttö, TF taajuusmuuttajan ohituskytkin 162 = Hälytys, Savuhälytys 144 = Ristiriitahälytys, TF taajuusmuuttajan ohituskytkin 163 = Hälytys, Hätä seis kytkin 145 = Ohituskäyttö, PF taajuusmuuttajan ohituskytkin 164 = Hälytys, Huoltohälytys 146 = Ristiriitahälytys, PF taajuusmuuttajan ohituskytkin 165 = Hälytys, LTO:n pyörimishälytys 147 = Poikkeamahälytys, PF taajuusmuuttajan 166 = Hälytys, Jäähdytyskoneen vikahälytys ohituskytkin 167 = Jäätymisvaarahälytys, Huonelämpötila 148 = Pumppuhälytys, Lämmityspumpun käyntitieto alarm_type on eri tilanteissa seuraava: Kentän arvo (desimaalilukuna) Tarkoittaa: _ 0 Ei hälytyksiä 1 Hälytys aktiivinen 100 Hälytys poistunut priority_level on aina 0. index_to_snvt ja value kentät ovat aina 0. Aikaleima laitetaan aina lähtevään viestiin. Siihen liittyvät kentät ovat SNVT_time_stamp mukaisia. alarm_limit on aina 0. 8/8

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit EH105 Ilmastoinninsäädin Käsikirja Ouman EH105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin. Säätimessä yhdistyvät monipuoliset ja innovatiiviset säätöratkaisut

Lisätiedot

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi EH-203 Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-203 on edistyksellinen digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-203:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä KÄYTTÖOHJE Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä Ouflex-laitteen yleisesittely Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteen ohjelmointi tapahtuu

Lisätiedot

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

Älykäs. ilmastoinninsäädin OUMAN EH-105 MODBUS

Älykäs. ilmastoinninsäädin OUMAN EH-105 MODBUS Älykäs ilmastoinninsäädin OUMAN EH-105 MODBUS OUMAN EH-105 Ouman on ykkönen! Käyttäjäystävällinen Ouman EH-105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin.

Lisätiedot

NESTOR-verkkokäsikirja

NESTOR-verkkokäsikirja ETHERNET COM4 COM5 COM3 COM1 COM2 L1 N PE FI.NESTOR web.140409 NESTOR-verkkokäsikirja NESTOR-ohjelmaversio 1.2 1. YLEISTÄ NESTOR-yksikössä on sisäänrakennettu verkkopalvelin, jonka kautta voidaan valvoa

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle

Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle V1.1.3 (16.01.2014) 1 (22) Tämä ohje on tarkoitettu säätimille, joiden ohjelmistoversio on 1.1.3 tai uudempi. Huonesäädin on monipuolinen huonekohtaiseen lämpötila- ja ilmamääräsäätöön tarkoitettu säädin,

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Tämä ohje kattaa kaikki EDA-ohjausjärjestelmää käyttävät ilmanvaihtolaitteet. Lue ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE ENSTO ECO600

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE ENSTO ECO600 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE ENSTO ECO600 RAK64 12.12.2007 YLEISESITTELY ECO600 on tarkoitettu yksinkertaiseksi kiinteistön valvonta- ja ohjauslaitteeksi. Laitteessa on GSM-yhteys, jonka avulla tiedot hälytyksistä

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NILAN VP18C ILMASTOINTIKOJE

KÄYTTÖOHJE NILAN VP18C ILMASTOINTIKOJE KÄYTTÖOHJ NILAN VP18C ILMASTOINTIKOJ TKDA KY, LOHJA AS. Puh.019-383056. Fax 019-382058. Kotisivu: www.nilansuomi.co Sähköposti: tekeda@nilansuomi.com SISÄLLYSHAKMISTO 2/24 Sivu 3 Sivu 3-4 Sivu 4-5 Sivu

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Siirtyminen huoltotilaan. 1 Toimintojen käyttöönotto. 1.1 Toimintojen käyttöönotto. 1.2 Releohjaukset

Siirtyminen huoltotilaan. 1 Toimintojen käyttöönotto. 1.1 Toimintojen käyttöönotto. 1.2 Releohjaukset KÄYTTÖÖTTO-OHJE 2 Tämä ohje on tarkoitettu ensisijaisesti Plus C -järjestelmän käyttöönottajalle. Kun kohde on otettu käyttöön, tämä ohje jätetään keskuskaapin dokumenttitaskuun. Käyttöönottaja käy läpi

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot