TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti Saksa Kirsti Hermonen Merja Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rajamäki Lassi Sepponen Eero Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vs. kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Järvensivu Jukka kirkkoherra Loukiala Kimmo vt. kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 224 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 226 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 227 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 228 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Siv Sandberg ja Ari Suominen. 229 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - tuomiokapitulin lakimiesasessori on on päättänyt 1. myöntää Maarian seurakunnan vt. kirkkoherra Kimmo Loukialalle vuosilomaa ajalle ja 2. määrännyt vuosilomasijaiseksi ko. ajaksi pastori Lassi Rajamäen Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja - hallintojohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1-6/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1-12 / lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot 1-13/ palkka-asiamiehen päätöspöytäkirja nro 1/

3 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Puheenjohtajan asia 230 TOIMINTATAPA -TUTKIMUS 2011 (ei julkinen) Hallintojohtajan asiat 231 MUUTOS KIRKKOVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2011 KOKOUSAIKOIHIN Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että syyskauden 2011 kokoukset pidettäisiin seuraavasti: torstaina klo torstaina klo (virkapaketti) torstaina klo 18 (talousarvio) Vuoden 2012 ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous päätettiin esittää pidettäväksi 2.2. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä pidettäväksi esitetty kokous siirretään pidettäväksi Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että syyskauden 2011 kokousajat ovat seuraavat: torstai klo torstai klo (virkapaketti) torstai klo 18 (talousarvio) Vuoden 2012 ensimmäinen kokous esitetään pidettäväksi Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

4 hyväksyttiin. 232 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN HEIDI FABRITIUKSEN ASUINPAIKAN MUUTOS Kirkkovaltuuston varajäsen Heidi Fabritius on muuttanut pois Henrikinseurakunnan alueelta ja pyytää tämän johdosta eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän luottamustoimista. Hän on ollut Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja Henrikinseurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. Henrikinseurakunnan alueelta muuton vuoksi Fabritius on menettänyt oikeutensa toimia kyseisissä luottamustoimissa. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt Fabritiukselle eron seurakuntaneuvoston jäsenyydestä lukien. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Heidi Fabritiukselle myönnetään ero lukien yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 233 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A3 / 2011 Yleiskirjeet aiheet ovat: 1. Luottamusmieskurssit 2. Ryhmähenkivakuutussopimus Luottamusmieskurssit Neuvottelutaidon koulutus luottamusmiehille, Peruskurssi luterilaisen kirkon luottamusmiehille ja Perus- ja täydennyskurssi luterilaisen kirkon luottamusmiehille on hyväksytty luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaisiksi koulutustilaisuuksiksi. Kurssipäiviltä maksetaan ns. ruokarahaa 23,30 euroa. 2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2011 Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen perussummien ja lapsikorotuksen tarkistamisesta. Vakuutuksen perussummia ja lapsikorotusta on korotettu n. 1,4 %. Tarkistuksen jälkeen suurin perussumma on euroa ja lapsikorotus euroa. Korvaussumma riippuu edunjättäjän iästä kuolinhetkellä.

5 Viranhaltijan tai työntekijän ikärajaa, jolloin hän lakkaa olemasta ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen edun piirissä, on nostettu 65 vuodesta 68 vuoteen niissä tilanteissa, jolloin hän ei enää ole palvelussuhteessa seurakuntaan. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3 / 2011 merkitään tiedoksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 234 SIJOITUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sijoitustoiminta on annettu Pohjolan Varainhoito Oy:n hoidettavaksi. Seurakuntayhtymässä on kuitenkin vuodesta 1993 lähtien toiminut sijoitustoimikunta, jonka tehtävänä on seurata sijoitustoiminnan yleistä kehitystä, tehdä ehdotuksia kirkkoneuvostolle sijoituslinjauksista ja niiden muutoksista sekä pitää yhteyttä pääsijoittajaan ja muihin sijoittajiin. Sijoitustoiminnasta on maininta myös nykyisessä taloussäännössä. Sen 15 pykälä kuuluu seuraavasti: Varojen talletus ja sijoittaminen Rahavarat on talletettava ja sijoitettava suunnitellusti siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Rahavarat ja arvopaperit voidaan antaa myös ulkopuolisen sijoitustoimintaan erikoistuneen yhteisön hoidettaviksi. Rahavarojen ja arvopapereiden sijoituksesta päättää kirkkoneuvosto, sen asettama sijoitustoimikunta tai talous- ja suunnittelujohtaja kirkkoneuvoston antamien yleisohjeiden mukaisesti. Rahavarojen ja arvopapereiden sijoittamisesta on vähintään kolme kertaa vuodessa annettava selvitys kirkkoneuvostolle. Sijoitustoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana talous- ja suunnittelujohtaja sekä jäseninä kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintojohtaja. Sijoitustoimikunnan sihteerinä on toiminut talouspäällikkö.

6 Johtoryhmä esittää, että sijoitustoimikuntaan kuuluvat jatkossa hallintojohtaja (pj), kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vt. talous- ja suunnittelujohtaja (siht.). Kn päättää asettaa sijoitustoimikunnan, johon kuuluvat hallintojohtaja Hannu Kallio (pj) sekä jäseninä kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka (siht.). Sijoitustoimikunta asetetaan kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Ilmoitus toimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 235 MUSIIKKITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Musiikkitoimikunnan johtosäännön mukaan toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan yksi varajäsen. Jäsenistä yhden tulee olla seurakuntien kirkkomuusikkojen keskuudestaan esittämä jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan sihteerinä toimii kirkkoneuvoston määräämä viranhaltija. Toimikunnan tehtävät ovat seuraavat: 1. toimia seurakuntien musiikkitoimintaa kehittävänä ja koordinoivana elimenä, 2. laatia kutakin toimintavuotta varten ehdotus toimialan talousarvioksi, 3. päättää toimintasuunnitelmastaan sekä antaa vuosittain työstään toimintakertomus kirkkoneuvostolle tammikuun loppuun mennessä, 4. tehdä esityksiä ja antaa pyydettäessä lausuntoja kirkkoneuvostolle ja muille seurakunnallisille elimille toimikunnan toimialaan kuuluvissa asioissa, 5. ohjata ja valvoa seurakuntien yhteisen musiikkitoiminnan suunnittelua ja toteutusta, 6. seurata yhteisiin musiikkitehtäviin osoitetuin määrärahoin tehtävän työn suunnittelua ja suoritusta sekä tarvittaessa avustaa sitä ohjeilla ja neuvoilla, 7. seurata yhdessä kirkkomuusikkojen kanssa urkujen ja muiden soittimien kuntoa ja huoltoa, 8. käsitellä muut toimialaansa kuuluvat asiat.

7 Kirkkoneuvosto on valinnut musiikkitoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: tuomiorovasti Rauno Heikola, puheenjohtaja, kanttori Marko Hakanpää, erityisopettaja Helena Koilisranta, opiskelija Annika Raaska ja intendentti Ilpo Tolvas. Varajäseneksi on valittu koulutusohjaaja Pekka Santala. Nuorisomusiikin edustajaksi musiikkitoimikuntaan on nimetty nuorisosihteeri Jani Käsmä ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montin. Tuomiorovasti Rauno Heikolan jäätyä eläkkeelle puheenjohtajana on toiminut varapuheenjohtaja Ilpo Tolvas ja kirkkoherra Tuomo Norvasuo alkaen. Kirkkoneuvosto päättää valita musiikkitoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Jukka Järvensivu, lääninrovasti jäsenet Marko Hakanpää, kanttori Helena Koilisranta, erityisopettaja Päivi Korvensyrjä, yrittäjä Ilpo Tolvas, intendentti varajäsen Pekka Santala, koulutusohjaaja nuorisomusiikin edustaja Jani Käsmä, nuorisosihteeri Toimikunnan sihteeriksi nimetään kielenkääntäjä Paula Montin. Ilmoitus toimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 236 YMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto päätti kirkkoneuvoston toimintakausittain valittavan ympäristötoimikunnan asettamisesta jatkamaan ympäristödiplomitoimikunnan työtä. Vuonna 2004 asetetun ympäristödiplomitoimikunnan

8 työ päättyi 2008, kun kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. Ympäristötoimikunnan tehtävät kirkkoneuvosto vahvisti seuraavasti: 1. Selvittää ja seurata seurakuntayhtymän toiminnan eri alueiden ympäristövaikutuksia, 2. seurata ja valvoa ympäristöohjelman toteuttamista ja huolehtia sen päivittämisestä, 3. raportoida ympäristöohjelman toteutumisesta ja muusta ympäristötyöstä vuosittain, 4. järjestää ympäristövastaaville sekä yhtymän, sen seurakuntien ja yksiköiden koko henkilökunnalle ympäristökoulutusta, 5. vastata ympäristödiplomin uusimisen valmistelusta, 6. antaa kirkkoneuvostolle lausuntoja rakennus- ja maankäyttöasioissa ja muissa ympäristön kannalta tärkeissä asioissa. Ympäristötoimikuntaan ovat toimikauden kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Winter Leena, ekonomi, puheenjohtaja jäsenet: Hurme Ann-Sofi, diplomikirjeenvaihtaja Lehtikankare Antti, työpäällikkö Mannerkorpi Markku, hautaustoimen päällikkö, sihteeri Mustonen Lasse, pastori Nurmi Ilpo, KTM, kiinteistövälittäjä Ruusu Marja, nuorisosihteeri Vesanto Minna, tiedottaja Kirkkovaltuuston valitsemat neuvottelijat ovat esittäneet, että ympäristötoimikuntaan valitaan Ilpo Nurmi (pj), Antti Alitalo, Jorma Hellstén, Sirkku Koskinen, Taru Pätäri, Siro Rauti ja Pentti Sokajärvi. Ympäristötoimikunta on ainut yhteistyöforum seurakuntayhtymän sisällä, jonka tehtävänä on seurakuntien ja yhtymätason ympäristötietoisuuden kohottaminen sekä ympäristötekojen ja ympäristökasvatuksen kehittäminen. Toimikunnan keskeisin työ on nostaa ympäristövastuun teema todelliseksi osaksi seurakuntayhtymän kaikkien yksikköjen toimintaa. Tämän vuoksi toimikunnan perusluonne on työntekijäorganisaation sisällä tapahtuvaa yh-

9 teistoimintaa. Toimikunnan työtä on tukenut ympäristöasioihin hyvin perehtyneiden luottamusmiesten mukana olo toimikunnassa. Kirkkovaltuuston neuvottelijoiden esittämät henkilöt ovat sopivia toimikunnan jäseniksi, mutta toimikunnan pääluonne on viranhaltijoiden yhteistyön koordinoinnissa. Tämän vuoksi toimikunnassa tulee jatkossakin olla vahva työntekijöiden edustus. Toimikunnan liiallisen paisumisen estämiseksi neuvottelijoiden esitystä on muokattu voimakkaasti. Toimikunnan tehtävät ovat vuoden 2009 päätöksen mukaiset. Kirkkoneuvosto päättää valita ympäristötoimikuntaan toimikaudeksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Ilpo Nurmi, KTM, kiinteistövälittäjä jäsenet Antti Alitalo, luomuviljelijä Markku Mannerkorpi, hautaustoimen päällikkö Lasse Mustonen, kappalainen Siro Rauti, opettaja Marja Ruusu, nuorisosihteeri Minna Vesanto, tiedottaja Toimikunnan sihteeriksi nimetään edelleen hautaustoimenpäällikkö Markku Mannerkorpi. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Asia palautettiin jatkovalmisteluun. Ei muutoksenhakuoikeutta. 237 KOULUTUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Koulutustoimikuntaan ovat kuuluneet talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, puheenjohtaja asti, sekä jäsenet lakimies Mia Fager, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja alkaen, työnohjaaja Heikki Palmu, kirkkoherra Pirjo Vahtola ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Koulutustoimikunta on vuosittain käsitellyt ja valmistellut kirkkoneuvostolle seurakuntayhtymän koulutussuunnitelmat. Kirkkoneuvoston valtuutukseen perustuen toimikunta on vuoden varrella hyväksynyt muutoksia koulu-

10 tussuunnitelmiin, ratkaissut yksittäisiä koulutusanomuksia ja päättänyt koulutukseen osallistumisen taloudellisista etuuksista, koulutusajan palkallisuudesta ja matka- ym. kustannusten korvaamisesta. Lisäksi koulutustoimikunta on suunnitellut, kehittänyt ja toteuttanut henkilökunnan yhteistä koulutusta. Kirkkoneuvosto päättää asettaa koulutustoimikunnan vuosiksi ja nimeää toimikuntaan hallintojohtaja Hannu Kallion puheenjohtajaksi sekä jäseniksi yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeen, työnohjaaja Heikki Palmun ja kirkkoherra Heikki Mäntylän sekä jäseneksi ja sihteeriksi hallintosihteeri Armi Laaksosen. Koulutustoimikunnan tehtävät säilyvät entisellään. Kirkkoneuvosto oikeuttaa koulutustoimikunnan päättämään määrärahojen puitteissa koulutussuunnitelmien laatimisen jälkeen vuoden varrella ilmeneviin koulutuksiin osallistumisesta, koulutuksiin osallistumisen taloudellisista etuuksista, koulutusajan palkallisuudesta ja matka- ym. kustannusten korvaamisesta. Ilmoitus toimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja toisaalta koulutustoimikunnan mandaattiluonnetta koskevan keskustelun jälkeen hallintojohtaja muutti esitystään siten, että koulutustoimikunnan jäseneksi tulisi vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka ja pian eläkkeelle jäävä työnohjaaja Heikki Palmu ei olisi enää jäsen. Kirkkoneuvosto päätti asettaa koulutustoimikunnan vuosiksi ja nimetä toimikuntaan hallintojohtaja Hannu Kallion puheenjohtajaksi sekä jäseniksi vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokan, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeen ja kirkkoherra Heikki Mäntylän sekä jäseneksi ja sihteeriksi hallintosihteeri Armi Laaksosen. Koulutustoimikunnan tehtävät säilyvät entisellään. Kirkkoneuvosto oikeuttaa koulutustoimikunnan päättämään määrärahojen puitteissa koulutussuunnitelmien laatimisen jälkeen vuoden varrella ilmeneviin koulutuksiin osallistumisesta, koulutuksiin osallistumisen taloudellisista etuuksista, koulutusajan palkallisuudesta ja matka- ym. kustannusten korvaamisesta. Ilmoitus toimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

11 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä muutettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnaksi ja samalla pyydettiin kaikkia seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava yhdyshenkilö toimikuntaan. Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain. Toimikunnan kokoonpano edellisellä toimikaudella on ollut seuraava: Puheenjohtaja: tuomiorovasti Rauno Heikola saakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu (vs. johtava diakoniatyöntekijä Jari Huhtasalo vj.) Martinseurakunta: teknikko Keijo Korkka (Arja Hyvönen vj.) Tuomiokirkkoseurakunta: kappalainen Eero Bäckman Henrikinseurakunta: kappalainen Petri Sirén Kaarinan seurakunta: opistoupseeri Paavo Nevalainen Paattisten seurakunta: agrologi Marika Lahti (työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen vj.) Mikaelinseurakunta: diakoniatyöntekijä Hilkka-Helena Katainen Ruotsalainen seurakunta: kirkkoherra Eero Sepponen (tutkimushallintopäällikkö Lars-Runar Knuts vj.) Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Taloustoimisto: vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka, puheenjohtaja alkaen Sihteeri: kielenkääntäjä Paula Montin. Ystävyysseurakuntatoimikunnan puheenjohtajana on perinteisesti toiminut tuomiorovasti. Tuomiorovasti Rauno Heikola jäi kesken toimintakauden eläkkeelle maaliskuun alusta 2010, ja kirkkoneuvosto nimitti Irma Hokan puheenjohtajaksi toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2010 loppuun. Kirkkoneuvosto pyysi seurakuntaneuvostoja ilmoittamaan mennessä edustajansa Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi siten, että kukin seurakunta esittää yhden miesehdokkaan ja yhden naisehdokkaan etusijajärjestyksessä. Etusijajärjestykset pyritään huomioimaan esityksessä ja valinnassa, mutta valituksi voi tulla myös seurakunnan ehdokas sijalta kaksi, koska seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a). Seurakuntaneuvostojen esitykset ovat seuraavat:

12 Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa ja tuomiorovasti Heimo Rinne Mikaelinseurakunta: varastotyöntekijä Uolevi Salonen ja sairaanhoitaja, eläkeläinen Riitta Tunturi Martinseurakunta: lastenhoitaja, eläkeläinen Marja-Liisa Salminen ja kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu ja kirkkoherra Martti Hirvonen Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen ja pyhäkoulu- ja perhetyön sihteeri Anne Saarni Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn ja fil.lis. Lars- Runar Knuts Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree ja seurakuntapastori Anssi Miettinen Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen ja yrittäjä Marika Lahti Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson ja piirijohtaja Ari Malmi Piikkiön seurakunta: kirkkoherra Merja Hermonen ja asianajaja Harri Lukander Johtoryhmä esittää, että toimikuntaan valitaan puheenjohtajaksi tuomiorovasti Heimo Rinne, seurakuntayhtymän edustajaksi vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka, asiantuntijajäseneksi teknikko Keijo Korkka ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montin. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a). Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikaudekseen Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan ja nimetä seurakuntaneuvostojen esittämät henkilöt seuraavasti: Puheenjohtaja: tuomiorovasti Heimo Rinne Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa Mikaelinseurakunta: sairaanhoitaja, eläkeläinen Riitta Tunturi Martinseurakunta: kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson Piikkiön seurakunta: asianajaja Harri Lukander Yhtymän edustajiksi kirkkoneuvosto nimeää vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokan, asiantuntijajäseneksi Keijo Korkka ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montin.

13 Ilmoitus toimikuntaan valituille, seurakuntaneuvostoille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 239 IT-ASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen on esittänyt seuraavaa: IT-aluekeskuksen tehtävät ja organisaatio suunniteltiin tammikuussa 2010 ja henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin yhteistyöhanketta koordinoivassa ohjausryhmässä Resurssien tarpeesta ja kohdentamisesta saatiin täsmällistä tietoa vasta loppuvuoden 2010 aikana, joten IT-asiantuntijan (501) tehtävät muuttuivat vaativammiksi. Kehityskeskustelun yhteydessä on IT-asiantuntija Hannu Parjasen tehtävänkuvaus tarkastettu. Vuoden 2010 aikana on tehtäviin lisätty ADtoimialueen ja tietojärjestelmien hallintaa sekä keskeinen rooli uuden toimialueen rakentamisessa. Myös rooli IT-aluekeskuksen palvelimille siirrettyjen yhteistyöseurakuntien tietojärjestelmien ylläpidossa on merkittävä. IT-asiantuntijan tehtävät ovat vuoden 2010 aikana näin ollen pysyvästi muuttuneet olennaisesti suunniteltua vaativammiksi. Esitän, että IT-asiantuntijan tehtävän uudeksi vaativuusryhmäksi määritettäisiin 503 (0). Työnantajaryhmä on kokouksessaan tutustunut Hannu Parjasen uuteen tehtävänkuvauslomakkeeseen ja pisteyttänyt vaativuuskriteerit vaativuusryhmittelylomakkeen mukaisesti. Pisteytyksen tuloksena todettiin, että Hannu Parjasen tehtävät ovat olennaisesti vaativoituneet töiden monipuolistumisen ja lisääntymisen takia. Työnantajaryhmä esittää IT-asiantuntijan tehtävän, jossa toimii tällä hetkellä Hannu Parjanen, palkan nostamista lukien vaativuusryhmään 502 (80). Kirkkoneuvosto päättää korottaa IT-asiantuntijan tehtävän palkkauksen vaativuusryhmään 502 (80). Ilmoitus Hannu Parjaselle, Timo Koskiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

14 MIKAELINSEURAKUNNAN KANSAINVÄLISEN TYÖN SIHTEERIN VIRAN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt Mikaelinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin tehtävän johtosäännön Viran palkkaus on palkkaryhmässä 502. Seurakuntaneuvosto on tehnyt esityksen kansainvälisen työn sihteerin viran vaativuusryhmän nostamista palkkaryhmään 601. Palkkatyöryhmä on kokouksessaan tutustunut viran tehtävänkuvauslomakkeeseen ja pisteyttänyt vaativuuskriteerit vaativuusryhmittelylomakkeen mukaisesti. Pisteytysten perusteella viran vaativuuskriteerit sijoittuvat puoliksi palkkaryhmään 502 ja 503, joten palkkatyöryhmä päätyi esittämään kansainvälisen työn sihteerin viran, jota Elisa Rainerma hoitaa, korottamista lukien vaativuusryhmään 502 (60). Kirkkoneuvosto päättää korottaa Mikaelinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin viran palkkauksen vaativuusryhmään 502 (60). Ilmoitus Elisa Rainermanille, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Asia palautettiin jatkovalmisteluun. Ei muutoksenhakuoikeutta. 241 PUHELINVAIHTEENHOITAJA TANJA VILJANTO-RUUHIMÄEN VIRKAVAALIN VAHVIS- TAMINEN (ei julkinen) 242 SEURAKUNTASIHTEERI KATJA JOHANSSONIN SIIRTYMINEN OSA-AIKATYÖHÖN (ei julkinen) 243 PELISÄÄNNÖT IRTISANOMISTAPAUKSISSA JA OIKEUDENKÄYNTIKUSTANNUSTEN JA- KOVASTUU (ei julkinen) 244 SUNTIO JOHANNA SIIGOJEFFIN IRTISANOUTUMINEN Henrikin kirkon suntio Johanna Siigojeff on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan irtisanoutumisilmoituksen:

15 Minä Johanna Katariina Siigojeff (sosiaaliturvatunnus) ilmoitan irtisanoutuvani Henrikin kirkon suntion virasta koeajan perusteella. Kirkkoneuvosto on valinnut Johanna Siigojeffin Henrikin kirkon suntion virkaan alkaen 6 kuukauden koeajalla. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 11 4 :n 2 momentin mukaan koeaikainen virkasuhde voidaan päättää molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Kirkkoneuvosto myöntää Johanna Siigojeffille eron Henrikin kirkon suntion virasta alkaen. Ilmoitus Johanna Siigojeffille, Heikki Mäntylälle, kiinteistötoimistolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 245 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 245, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 29 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat ja perhevapaat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

16 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Kirkkoneuvoston luottamushenkilöille on jo aiemmin postitettu tasekirjan luonnos. Lisäksi se on tallennettu yhtymän verkkoon T/Avoin/Tasekirja 2010, josta virkamiehet voivat käydä siihen tutustumassa. Tilinpäätöstä on selostettu tasekirjan sivulta 20 alkaen seuraavasti: Talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu euron alijäämään ja tulos osoittaa ,00 euron alijäämää. Seurakuntayhtymän keskuskirjanpidon tulos oli 1,66 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuotta aiemmin tulos oli ollut 1,64 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosikate, joka ilmoittaa tuloksen ennen poistoja ja satunnaiseriä, oli ,30 euroa ylijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli ollut ,75 euroa ylijäämäinen. Rahoitustuotot olivat ,59 euroa ja edellisenä vuonna ne olivat olleet ,73 euroa. Rahoituskulut olivat ,82 euroa, mikä sisältää ,98 euroa rahastosijoitusten arvonalentumisia. Vuonna 2009 rahoituskulut olivat olleet ,99 euroa. Verotulot kirjataan maksuperusteisesti eli kassaan tullut tulo lasketaan tilivuoden tuloksi. Ansio- ja pääomatuloveroksi oli arvioitu 25,7 miljoonaa euroa ja kertymä oli ,02 euroa, joten arvio toteutui 97- prosenttisesti. Yhteisöverot olivat 15 prosenttia kokonaiskertymästä. Yhteisöveron tuotoksi oli arvioitu 3,8 miljoonaa euroa ja kertymä oli ,04 euroa eli arvio ylittyi 18,4 prosentilla. Ansio- ja pääomatuloveron ja yhteisöveron kokonaiskertymän arvio oli yhteensä euroa. Kun kertymä oli euroa, toteutui arvio 99,9-prosenttisesti. Ansio- ja pääomatuloverokertymä vuonna 2009 oli ollut euroa, joten vuoden 2010 kertymä jäi 0,1 % sen alle. Vuonna 2009 osuus yhteisöveron tuotosta oli ollut euroa, joten vuoden 2010 kertymä oli 18,6 % yli edellisen vuoden kertymän. Vuoden 2009 kokonaiskertymä oli euroa, joten vuoden 2010 kokonaiskertymä oli 2,4 % enemmän kuin vuonna Kirkollisverokertymän nousu johtui pelkästään yhteisöverokertymän kasvusta. Vertailtaessa vuoden 2009 yhteisöverokertymää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja siihen liittyneen Piikkiön seurakunnan yhteenlaskettuun euron yhteisöverokertymään vuodelta 2008 oli laskua vuonna 2009 ollut 22,7 prosenttia. Tulee näin ollen huomata, että vaikka vuoden 2010 yhteisöverokertymässä näkyi nousua vuoteen 2009, ei vieläkään olla vuoden 2008 tasossa.

17 Tulokseen vaikuttaen poistoja on kirjattu ,22 euroa poistosuunnitelman mukaisesti. Keskusrahastomaksua maksettiin ,60 euroa. Tämän lisäksi keskusrahastolle maksettiin eläkemaksua ,35 euroa, mikä sisälsi ,61 euroa työntekijöiltä perittyjä eläkemaksuja. Valtiolle suoritettiin verotuskustannusten korvauksena ,82 euroa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tase päätyy ,14 euroon ja rahasto osoittaa ,45 euron ylijäämää. Rahaston vaihtuvien vastaavien sijoituksista on kirjattu arvonalentumisia ,46 euroa. Hautainhoitorahaston talous on vakaalla pohjalla ja tulokertymä on riittävä sitoumuksiin nähden. Piikkiön seurakunnan liittyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään jätettiin Piikkiön hautainhoitorahasto omaksi talousyksiköksi, jossa käsitellään vain voimassa olleet hoitotalletukset niiden loppumisajankohtaan asti ja kaikki jälkeen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset tehdään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon. Piikkiön seurakunnan tasekirjan mukaan Piikkiön hautausmaalla oli 166 kpl hautojen ainaishoitoja ja 227 kpl hautojen määräaikaistalletuksia. Vuonna 2010 on ainaishoidossa ollut 164 hautaa ja määräaikaishoidossa 182 hautaa. Viimeiset mennessä tehdyt Piikkiön hautainhoitorahastoon sisältyvät hoitosopimukset päättyvät vuonna Rahasto osoittaa ,22 euron alijäämää. Rahaston tase päätyy ,13 euroon ja oma pääoma on negatiivinen eli ,67 euroa. Negatiivinen oma pääoma johtuu siitä, että hoitotalletukset on aikanaan hinnoiteltu liian pieniksi eikä pääomia ole sijoitettu riittävän tuottavasti. Tilanne on ratkaistava viimeistään vuonna Testamentti- ja lahjoitusrahaston rahastojen pääomat olivat yhteensä ,51 euroa ja tulos tilivuodelta osoittaa ,69 euron ylijäämää. Testamentti- ja lahjoitusrahastolla on rahastojen yhteinen rahastosalkku ja lisäksi Lehmosen rahastolla on omaa sijoitusomaisuutta. Osake- ja rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi markkinaarvo oli yhteensä ,21 euroa. Arvonalennuksia oli ,34 euroa. Vapaiden varojen rahastossa tilivuoden alijäämä oli ,78 euroa ja rahastojen pääomat yhteensä vuoden lopussa olivat ,33 euroa. Toimintavuoden aikana tilitettiin kolehteja taloustoimiston kautta ,94 euroa. Seurakuntien rahavarojen hoito siirrettiin vuonna 2008 Pohjola Varainhoito Oy:lle kilpailutuksen perusteella. Kullakin rahastolla on oma salkkunsa. Salkut ovat Testamenttirahaston rahastosalkku, Hautainhoitorahaston ra-

18 hastosalkku ja Keskuskirjanpidon rahastosalkku. Testamenttirahaston rahastosalkun tase päätyy ,01 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,18 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2009 palautui ,02 euroa arvonalennuksia ei ollut. Hautainhoitorahaston rahastosalkun tase päätyy ,13 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,08 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2009 palautui ,83 euroa arvonalennuksia oli vielä ,46 euroa. Keskuskirjanpidon rahastosalkun tase päätyy ,56 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,27 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2009 palautui ,32 euroa arvonalennuksia oli vielä ,98 euroa. Tilivuoden aikana palautettiin keskuskirjanpidon käyttöön euroa. Joulukuussa 2009 hyväksytyssä talousarviossa oli investointimenoja euroa. Talousarviomuutoksilla investointimenoja lisättiin euroa, joten investointien kokonaismäärä talousarviossa oli euroa. Investointeihin käytettiin varoja vuoden aikana ,79 euroa. Investointituloihin on kirjattu käyttöomaisuuden myyntejä ,03 euroa. Vuoden 2010 tase päätyy ,04 euroon. Konsernitase on seuraava: Liite Tilinpäätös sisältää seuraavat taseet ja erilliskirjanpidot: Tase tileittäin Konsernitase Hautainhoitorahasto Piikkiön hautainhoitorahasto Testamenttirahasto Kolehtikirjanpito Vapaiden varojen rahasto Keskuskirjanpitoon sisältyvät erilliskirjanpidot: Hannunniitun asuintalot Varissuon asuintalot Keskuskirjanpidon rahastosalkku Hautainhoitorahastoon sisältyvät erilliskirjanpidot: Jaanin asuintalot Pernon asuintalot Hautainhoitorahaston rahastosalkku

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot