TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Hemling Seija Nurmio Merja Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Kanervavuori Mirjo vara Salminen Päivi vara Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Toljamo Outi Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu vt. tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Lahti Marika Ainasoja Merja Suominen Ari Paasio Pertti Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Norvasuo Tuomo Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 119 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 121 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 122 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 123 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Juha Nappu. 124 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - tuomiokapituli on N:o 61 päättänyt antaa Pastori Ari Suomiselle viranhoitomääräyksen Turun Henrikinseurakunnan vs. kappalaisen virkaan ajalle todeta, että kirkkolain 6 luvun 16 2 momentin nojalla, pastori Suomisen ei tarvitse toimittaa selvitystä terveydentilasta ja - kehottaa Turun Henrikinseurakuntaa antamaan pastori Ari Suomiselle KL 6:18 edellyttämän selvityksen vikasuhteen keskeisistä ehdoista - tuomiokapituli on N:o 69 päättänyt suostua Pastori Sari Sundvall-Pihan pyyntöön ja ottaa hänet arkkihiippakunnan papistoon lukien.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Piikkiön seurakunnan selvitys piispantarkastukseen liittyen. 3. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2014 Annettu kasvatusasiainkeskuksen valmisteltavaksi. 4. Pöytäkirjoja - Yhteinen kasvatusasiain johtokunta, pöytäkirja 3/ inkokous (laaja), pöytäkirja 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 125 MÄÄRÄAIKAISEN OPPILAITOSPAPIN VIRAN TÄYTTÄMINEN AJALLE Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt oppilaitospastorin tehtävien järjestelyä alkaen Peter Gustavsonin jäädessä eläkkeelle. Kirkkoneuvosto hyväksyi yhteisen kasvatusasiain johtokunnan esitykset kansainvälisen- ja oppilaitostyön pastori Mia Pusan siirtämisestä omalla suostumuksellaan Peter Gustavsonin virkaan ja Mia Pusan tehtävien jakamisen määräaikaisesti ajalla kahdelle henkilölle. Kansainvälisen työn tehtävien hoitajaksi (50% viran palkkauksesta) kirkkoneuvosto päätti valita kasvatusasiain johtokunnan esityksen mukaisesti pastori Miika Aholan. Oppilaitospastorin tehtävien osalta (50 % viran palkkauksesta) kirkkoneuvosto edellytti kasvatusasiain johtokunnan esityksestä poiketen kysyttävän yhtymässä tällä hetkellä työssä olevilta pastoreilta kiinnostusta määräaikaiseen viran puolittamiseen oppilaitospastorin työn hoitamista varten. Kirkkoneuvoston tekemän päätöksen jälkeen kasvatusasiain johtokunta käsitteli asiaa uudelleen ja katsoi, että toimivin ratkaisumalli oppilaitostyön työjärjestelyjen kokonaispaketista nyt täytettäväksi jääneen 50% oppilaitostyön papin viran hoitamiseen olisi löytää henkilö, joka oman elämäntilanteensa perusteella pystyy ilman muita työvelvoitteita keskittymään yksinomaan tämän 50 % tehtävän hoitamiseen.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kasvatusasiain johtokunta kartoitti henkilöstölehdessä (Viikko- Naakka ) julkaisemallaan ilmoituksella virasta kiinnostuneita henkilöitä, joita määräaikaan mennessä ilmoittautui neljä henkilöä. Johtokunta nimesi työryhmän valmistelemaan viran täyttöä. Työryhmään kuuluivat virkamiessihteerinä lapsityön johtaja Mirkka Torppa ja inä kasvatusasiain johtokunnan Kari Kiesiläinen, oppilaitospastori Atte Airaksinen ja yliopistomaailman edustajana tohtori Keith Battarbee. Virkaa hakivat Laura Kajala, Sini-Maaria Kauppi, Pekka Koivukoski ja Jonathan Westergård. Hakijat haastateltiin Haastattelussa kiinnitettiin johtosäännön ohella huomiota hakijoiden motivaatioon, työalan tuntemiseen, valmiuksiin siirtyä nopeasti oppilaitostyön arkeen, osa-aikaisuuden yhdistämiseen muuhun työhön sekä kielitaitoon. Haastattelussa saamansa käsityksen perusteella työryhmä piti yksimielisesti varteenotettavimpana hakijana Laura Kajalaa. Työryhmän käsityksen mukaan tehtävän menestyksellisessä suorittamisessa korostuivat erityisesti Kajalan halu tehdä oppilaitospapin työtä, realistinen kuva työn arjesta, haasteista ja monialaisuudesta, läsnäoloon ja kuunteluun perustuva työote, ajanmukaiset työtavat ja verkostoitumishalu, sielunhoidon kokemukset, työssä vaadittava itsevarmuus ja itsenäisyys sekä asianmukainen suunnitelma työn 50 % yhdistämisestä muuhun työhön, huomioiden työn rajaamisen ja oman jaksamisen näkökulmat. Hän myös osoitti omaavansa tehtävässä vaaditun kielitaidon. Kirkkoneuvosto päättää palkata pastori Laura Kajalan kasvatusasiainkeskuksen 50 % (vaativuusryhmä 602) oppilaitostyön määräaikaiseen virkaan ajalle Ilmoitus Laura Kajalalle, muille virkaa hakeneille, kasvatusasiain johtokunnalle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 126 KESKUSREKISTERIN JOHTAJA HEIKKI ARIKAN VIRKAVAPAUSANOMUS Keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka on lähdössä rauhanturvatehtäviin Afghanistaniin toimiakseen SKJA, Finnish Military Chaplaincy NATO ISAF/ RC-N NB TSU tehtävässä. Osallistuminen tällaiseen tehtävään antaa lain mukaisen oikeuden virkavapauteen (Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta / ). Heikki Arikka on ilmoittanut olevansa vuosilomalla ja anoo virkavapautta ajalle

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Keskusrekisterin johtosäännön mukainen johtajan tehtävän hoitaminen virkavapauden aikana on vielä valmistelussa ja sen perusteella tullaan tekemään esitys hyvissä ajoin ennen toukokuun 12. päivää. Keskusrekisterin johtosäännön 3 mukaan keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen papin virkaan, perehtynyt väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä kirkolliseen hallintoon. Liite Keskusrekisterin johtosääntö Kirkkoneuvosto päättää myöntää keskusrekisterin johtaja Heikki Arikalle palkatonta virkavapaata ajalle rauhanturvatehtäviä varten. Ilmoitus Heikki Arikalle, palkkatoimistolle ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 127 KESKUSVAALITOIMIKUNNAN SIHTEERIN TEHTÄVÄT Kirkkoneuvosto on kokouksessaan asettanut keskusvaalitoimikunnan pidettäviä seurakuntavaaleja varten ja toimikunnan puheenjohtajaksi on valittu Tuomo Norvasuo. Keskusrekisterin keskeinen rooli seurakuntavaaleihin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa on otettu huomioon siten, että kirkkoneuvosto on samassa yhteydessä valinnut keskusvaalitoimikunnan sihteeriksi keskusrekisterin johtaja Heikki Arikan. Mikäli edellisessä asiakohdassa myönnetään Heikki Arikalle virkavapaus ja hän ei ole keskusvaalitoimikunnan käytettävissä välisenä aikana, on perusteltua valita keskusvaalitoimikunnalle sihteeri, joka pystyy hoitamaan sihteeritehtäviä keskeytyksettä toimikunnan koko toimikauden ajan. Hallintojohtaja esittää, että kirkkoneuvosto valitsee keskusvaalitoimikunnan sihteeriksi hallintosihteeri Heli-Maarit Makkosen. Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa keskusvaalitoimikunnan sihteerinä toimi hallintosihteeri Armi Laaksonen. Kirkkoneuvosto päättää valita hallintosihteeri Heli-Maarit Makkosen keskusvaalitoimikunnan sihteeriksi vaalitoimikunnan toimikauden ajaksi. Ilmoitus keskusvaalitoimikunnalle, Heli-Maarit Makkoselle ja Heikki Arikalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 128 MIKAELINSEURAKUNNAN NUORISOTYÖNTEKIJÄN SIJAISUUS Mikaelinseurakunnan nuorisotyöntekijä Kari Tynkkynen on anonut lisää virkavapautta ajalle Hän on tällä hetkellä virkavapaalla lähetystyössä ja SLEY on vahvistanut kutsuvansa hänet edelleen Viroon lähetystyöhön ajalle Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on valinnut Kari Tynkkysen virkaa tällä hetkellä sijaisena hoitavan Pauliina Liukkosen jatkamaan Kari Tynkkysen sijaisena ajalla ja pyytää kirkkoneuvostoa hyväksymään sijaisuusjärjestelyn. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston tekemän päätöksen palkata Pauliina Liukkonen hoitamaan nuorisotyöntekijän sijaisuutta ajalle Palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaisesti. Ilmoitus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Pauliina Liukkoselle, henkilöstöpäällikölle ja palkkatoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään niin, että tehtävän vaativuusryhmä on 502. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston tekemän päätöksen palkata Pauliina Liukkonen hoitamaan nuorisotyöntekijän sijaisuutta ajalle Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Ilmoitus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Pauliina Liukkoselle, henkilöstöpäällikölle ja palkkatoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 129 VEROKERTYMÄ MAALISKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä maaliskuun loppuun mennessä on seuraava:

7 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,47 % Arvio Toteutunut % 29,64 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,33 % Toteutunut % 26,90 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,09 % Toteutunut % 30,26 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä maaliskuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 6,5 % yli vuoden 2013 maaliskuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 1,1 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 45,3 prosentilla. Syyskuussa 2013 voimaan tulleesta tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuen oli tammikuun 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitys tavanomaista pienempi, mikä johtui verovuoden 2012 jäännösverojen tilittämisestä jo joulukuussa Yhteisöverotilitys tammikuussa 2014 oli tavanomaista suurempi, koska yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautukset vähennettiin jo joulukuussa Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tulee heijastumaan vuosien 2013 ja 2014 vertailuun koko kuluvan vuoden ajan. Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa ansio- ja pääomatuloverojen osalta vuonna 2014 ja jatkossa sitä, että vasta joulukuussa tilitykseen sisältyy aikaisempina vuosina jo tammikuun tilitykseen sisältynyt jäännösveroerä. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 tilitettiin kahden vuoden jäännösverot, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Joulukuussa 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykseen tulee sisältymään vuoden 2013 jäännösveroerä. Neljän edellisen vuoden tilastot osoittavat, että jäännösverojen tilittämisen positiivinen vaikutus ansio- ja pääomaverotilitykseen on ollut noin euroa. Yhteisöverojen osalta tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa vuonna 2014 sitä, että joulukuun tilityksestä tullaan vähentämään vuoden 2013 ennakonpalautukset. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 yhteisöverotilityksistä vähennettiin kahden vuoden ennakonpalautukset, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Yhteisöverojen ennakonpalautusten negatiivinen vaikutus yhteisöverotilitykseen neljän edellisen vuoden tilastojen mukaan on ollut noin euroa. Maaliskuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 30 prosenttia koko vuoden kertymästä. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva euroa huomioon ottaen 7,74 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 25,8 milj euroon. Yhteisöverokertymä maaliskuun

8 Yhteinen kirkkoneuvosto lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on tilastollisesti ollut noin 20 prosenttia. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva euroa huomioon ottaen 1,5 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 6 milj euroon. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero maalis (helmikuu) maalis (helmikuu) Koko maa + 1,5 + 8,0 % + 50,0 + 94,3 % Espoo + 0,6 + 7,2 % + 45,3 + 87,6 % Helsinki + 0,6 + 7,1 % + 54,1 + 98,6 % Kuopio + 1,3 + 8,1 % + 50,3 + 93,8 % Lahti + 0,8 + 7,2 % + 45,8 + 86,9 % Lieto + 2,5 + 9,7 % + 51,5 + 95,9 % Naantali + 6,2 + 11,4 % + 25,7 + 58,6 % Oulu ,8 % + 58, ,8 % Paimio + 11,4 + 15,7 % + 43,5 + 87,2 % Parainen + 1,8 + 8,5 % + 47,4 + 95,9 % Porvoo + 1,8 + 8,1 % + 31,6 + 67,1 % Raisio + 1,6 + 8,2 % + 58, ,1 % Salo + 9,9 + 14,7 % + 109, ,6 % Tampere + 1,1 + 7,7 % + 58, ,1 % Uusikaupunki + 0,3 + 6,7 % + 69, ,0 % Vantaa + 0,4 + 7,4 % + 45,4 + 84,1 % Turku + 1,1 + 7,8 % + 45,3 + 85,1 % Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutokset edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymiin nähden ovat koko maan ja vertailuseurakuntien keskitasoa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä maaliskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 130 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Vuoden 2013 tilinpäätös on valmistunut. Vuoden 2013 toteutuman vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 toteutumaan esitetään seuraavassa: Liite

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Tasekirja lähetetään painettuna liitteenä vain luottamushenkilöille. Lisäksi se on tallennettu yhtymän verkkoon Y: Avoin / Tasekirja / Tasekirja 2013, josta virkamiehet voivat käydä tutustumassa sen sisältöön. Tasekirja on seuraava: Liite Tasekirjan toimintakertomusosioon sisältyvä yleiskatsaus vuoden 2013 taloudesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on seuraava: Talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu 3,5 miljoonan euron alijäämään ja alijäämäksi muodostui 3,7 milj euroa. Vuotta aiemmin alijäämä oli ollut 4,6 milj euroa. Vuosikate, joka ilmoittaa tuloksen ennen poistoja ja satunnaiseriä, oli 3,9 milj euroa ylijäämäinen. Edellisenä vuonna vuosikate oli 0,9 milj euroa alijäämäinen. Rahoitustuotot olivat 1,3 milj euroa. Edellisenä vuonna ne olivat 2,1 milj euroa. Rahoituskulut olivat 0,2 milj euroa, mikä sisältää ,37 euroa rahastosijoitusten arvonalentumisia. Edellisen vuoden rahoituskulut olivat 0,2 milj euroa ja siihen sisältyi arvonalentumisia ,63 euroa. Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 1,1 milj euroa. Vuonna 2012 kassavarat vähentyivät 4,1 milj euroa. Kirkollisveroprosentti oli 1,0. Verotulot kirjataan maksuperusteisesti eli kassaan tullut tulo lasketaan tilivuoden tuloksi. Joulukuussa 2012 vahvistetussa virallisessa talousarviossa kirkollisverokertymäksi arvioitiin 26,5 milj euroa mutta toukokuussa 2013 arvio vähennettiin 24,5 milj euroksi. Kertymä oli kuitenkin euroa, joten arvio ylittyi 1,6 milj eurolla eli 6,5 prosentilla. Verohallinnon syyskuussa 2013 toteuttama kertymäjaksojen yhtenäistäminen piti sisällään verovuoden 2012 jäännösverojen nopeutetun tilittämisen. Siitä syystä joulukuussa 2013 ansio- ja pääomatuloverotilitys oli tavanomaista suurempi ja kasvatti yllättäen vuoden 2013 kertymää yli odotusten. Yhteisöveroa kertyi arvioidun 3,6 milj euron sijaan euroa eli 1,5 milj euroa, peräti 41,5 prosenttia, enemmän. Vuoden 2013 kokonaiskertymä euroa ylitti arvioidun 28,1 milj euron kertymän yhteensä 3,1 milj eurolla eli 11 prosentilla Ansio- ja pääomatuloverokertymä vuonna 2012 oli ollut euroa ja vuoden 2013 kertymä ylitti sen 7 prosentilla. Vuonna 2012 osuus yhteisöveron tuotosta oli ollut euroa ja vuoden 2013 kertymä ylitti sen 4 prosentilla. Vuoden 2012 kokonaiskertymä oli euroa, joten vuoden 2013 kokonaiskertymä euroa oli 7 prosenttia enemmän. Tulokseen vaikuttaen poistoja on kirjattu ,36 euroa poistosuunnitelman mukaisesti sekä ,07 euron kertaluonteiset poistot. Kirkon keskusrahastomaksua maksettiin ,74 euroa. Vuoden 2013 alusta alkaen jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa eläkera-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto hastomaksuna kirkon keskusrahastoon vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta vuoden 2013 maksu oli ,58 euroa. Kevalle tilitettiin eläkemaksua ,65 euroa, mikä sisälsi ,81 euroa työntekijöiltä perittyjä eläkemaksuja. Valtiolle suoritettiin verotuskustannusten korvauksena ,82 euroa. Hautainhoitorahaston tase päätyy 73,4 miljoonaan euroon ja rahasto osoittaa 3,3 milj euron ylijäämää. Edellisenä vuonna rahasto osoitti 6,0 milj euron ylijäämää. Rahaston vaihtuvien vastaavien sijoituksista on kirjattu arvonalentumisia ,34 euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen sisältyi noin arvonalentumisia ,02 euroa. Hautainhoitorahaston talous on vakaalla pohjalla ja tulokertymä on riittävä sitoumuksiin nähden. Piikkiön seurakunnan liittyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään jätettiin Piikkiön hautainhoitorahasto omaksi talousyksiköksi, jossa käsitellään vain voimassa olleet hoitotalletukset niiden loppumisajankohtaan asti ja kaikki jälkeen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset tehdään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon. Piikkiön seurakunnan tasekirjan mukaan Piikkiön hautausmaalla oli 166 kpl hautojen ainaishoitoja ja 227 kpl hautojen määräaikaistalletuksia. Vuonna 2013 ainaishoidossa oli 160 hautaa ja määräaikaishoidossa 106 hautaa. Viimeiset mennessä tehdyt Piikkiön hautainhoitorahastoon sisältyvät hoitosopimukset päättyvät vuonna Rahasto osoittaa ,64 euron alijäämää vuodelta Rahaston pankkitilillä on varoja 5.002,64 euroa. Oma pääoma ,30 euroa koostuu edellisten tilikausien ,66 euron alijäämistä ja kuluneen tilikauden ,64 alijäämästä. Vieras pääoma ,94 euroa koostuu määräaikaisten hoitositoumusten yhteensä ,21 euron pääomista sekä ,73 euron ostoveloista. Ostovelat koostuvat ,05 euron hoitokukkalaskuista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle sekä ,68 euron henkilöstömeno-, sähkövesi- ym kustannusten korvaamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. Rahasto ei enää pysty vastaamaan velvoitteistaan, joten tilanne on ratkaistava pikaisesti. Kirkkoneuvosto teki päätöksen lopettaa kaikki Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt ainaishoitosopimukset lukien. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että kaikki Piikkiön seurakunnan mennessä tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti mutta määräaikaishoitojen rahoitusta ei ole vielä ratkaistu. Testamentti- ja lahjoitusrahaston rahastojen pääomat ovat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa ja tulos tilivuodelta osoittaa ,10 euron ylijäämää. Testamentti- ja lahjoitusrahastolla on rahastojen yhteinen rahastosalkku ja lisäksi Lehmosen rahastolla on omaa sijoitusomaisuutta.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Osake- ja rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi markkinaarvo on yhteensä ,07 euroa. Arvonalennuksia on ,77 euroa. Vapaiden varojen rahastossa tilivuoden ylijäämä on ,07 euroa ja rahastojen pääomat yhteensä vuoden lopussa ovat ,18 euroa. Toimintavuoden aikana tilitettiin kolehteja taloustoimiston kautta ,83 euroa. Seurakuntayhtymän rahavarojen hoito siirrettiin vuonna 2008 Pohjola Varainhoito Oy:lle kilpailutuksen perusteella. Kullakin rahastolla on oma salkkunsa. Salkut ovat Testamenttirahaston rahastosalkku, Hautainhoitorahaston rahastosalkku ja Keskuskirjanpidon rahastosalkku. Keskuskirjanpidon rahastosalkun tase päätyy ,47 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,79 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2012 palautui ,63 euroa arvonalennuksia on ,37 euroa. Tilivuoden aikana kotiutettiin keskuskirjanpidon käyttöön euroa. Hautainhoitorahaston rahastosalkun tase päätyy ,26 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,47 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2012 palautui ,02 euroa. Arvonalennuksia on ,34 euroa. Tilivuoden aikana kotiutettiin euroa Hautainhoitorahaston käyttöön. Testamenttirahaston rahastosalkun tase päätyy ,75 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,33 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2012 palautui ,69. Arvonalennuksia on 3.994,85 euroa. Tilivuoden aikana kotiutettiin euroa Testamenttirahaston käyttöön. Joulukuussa 2012 hyväksytyssä talousarviossa oli investointimäärärahaa euroa. Toukokuun kirkkovaltuustossa määrärahoja vähennettiin euroa. Vuoden aikana investointimäärärahoja lisättiin euroa, joten investointien kokonaismäärä talousarviossa oli euroa. Investointeihin käytettiin varoja vuoden aikana ,99 euroa. Investointituloja oli yhteensä 7.183,37 euroa, mikä koostuu 151,37 euron puhelinliittymäpalautuksesta sekä Varissuon asuintalojen parvekkeiden peruskorjaukseen saadusta Turun kaupungin 7.032,00 euron korjausavustuksesta. Vuoden 2013 tase päätyy ,59 euroon. Konsernitase päätyy ,39 euroon. Konsernitase on seuraava: Liite Tilinpäätös sisältää seuraavan aineiston:

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Tuloslaskelma tileittäin Tase tileittäin Konsernitase Hautainhoitorahasto Piikkiön hautainhoitorahasto Testamenttirahasto Kolehtikirjanpito Vapaiden varojen rahasto Keskuskirjanpitoon sisältyvät erilliskirjanpidot: Hannunniitun asuintalot Varissuon asuintalot Keskuskirjanpidon rahastosalkku Hautainhoitorahastoon sisältyvät erilliskirjanpidot: Jaanin asuintalot Pernon asuintalot Hautainhoitorahaston rahastosalkku Testamenttirahastoon sisältyvät erilliskirjanpidot: Testamenttirahaston rahastosalkku Mikäli kirkkoneuvoston et haluavat tehdä oikaisun johonkin tekstin kohtaan tasekirjassa, se on mahdollista lähettämällä tieto sähköpostitse Irma Hokalle torstaina klo 12 mennessä Kirkkoneuvosto päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja lähettää sen tilintarkastajille tarkastusta varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely 131 MUUTOKSENHAKU Talousjohtaja ilmoitti, että Henrikinseurakunnan toimintakertomus saadaan kirkkoneuvostolle seurakuntaneuvoston kokouksen jälkeen. Päätettiin allekirjoittaa tilinpäätös muilta osin ja todeta seuraavassa kokouksessa tilinpäätösasiakirjan lopullinen valmistuminen. Merkittiin tiedoksi, että Henrikinseurakunnan toimintakertomus saadaan kirkkoneuvostolle seurakuntaneuvoston kokouksen jälkeen. Päätettiin allekirjoittaa tilinpäätös muilta osin ja todeta seuraavassa kokouksessa tilinpäätösasiakirjan lopullinen valmistuminen. Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Seija Hemling Juha Nappu Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu invirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3.2015 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.11.2013 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 15.10.2014 klo 16.00 17.50. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2012 478 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 29.11.2012 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.3.2004 128 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 140 156 Aika torstai 18.3.2004 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot