Kuvaajien piirtäminen ja sovittaminen Gnuplot-ohjelmalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvaajien piirtäminen ja sovittaminen Gnuplot-ohjelmalla"

Transkriptio

1 Jan Sarén Erna Kaleva Kuvaajien piirtäminen ja sovittaminen Gnuplot-ohjelmalla Ohjelmatyö Jyväskylän yliopisto Fysiikan Laitos 25. syyskuuta 2003 Yhteenveto Tämän yksinkertaisena käyttöohjeena toimivan selostuksen on tarkoitus helpottaa kuvaajien piirtämistä ja yksinkertaista mittausaineiston käsittelyä Gnuplot-ohjelmalla. Gnuplot-ohjelma on yksinkertainen komentopohjainen kuvaajanpiirto-ohjelma, jolla voidaan sovittaa myös mielivaltaisia funktioita mittausaineistoon. Ohjelmalla tuotettujen kuvien lisääminen Word- ja L A TEX-asiakirjaan on myös kuvattu yksityiskohtaisesti. Gnuplot-ohjelma löytyy Fysiikan laitoksen atk-luokan koneista (työpöydän ikoni Gnuplot32). Ohjelma on käytettävissä myös lähes kaikissa Linux-koneissa komennolla gnuplot. Ohjelma toimii siis myös atk-keskuksen koneilla itu, verso jne. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi ohjelman kotisivuilta Otamme mielellämme vastaan kommentteja tästä ohjeesta sähköpostitse.

2 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Ohjelman käyttäminen Komennot Komentotiedoston käyttö Ääkköset ja erikoismerkit Datatiedostot ASCII-tiedostot Ascii-tiedostojen luominen eri ohjelmissa DataStudio Microsoft Excel Kuvaajan piirtäminen plot-komento Kuvaajien tallentaminen tiedostoon Kuvaajan lisääminen Word- ja L A TEX-dokumentteihin Funktiot ja käyrän sovittaminen mittauspisteisiin Funktioiden määrittäminen Sovittaminen fit-komennolla Liitteet 18

3 1 Johdanto Kuvaajien tärkeyttä työselostuksissa ja artikkeleissa voi tuskin väheksyä. Parhaimmillaan kuvaajat tiivistävät analysoidun mittausinformaation muotoon, josta tulokset hahmottuvat helposti perehtymättömällekin lukijalle. Usein työn lukija katselee vain kuvat ja jättää suuren osan tekstistä lukematta. On siis selvää, että kuvaajiin sekä niitä selittäviin kuvateksteihin on panostettava. Gnuplot-ohjelma on komentotulkkipohjainen, joten sen käyttäminen voi tuntua aluksi hiirellä sohimisen sijasta vaikealta. Tavallisimpiin tarkoituksiin tarvittavien komentojen määrä on kuitenkin vähäinen, joten komennot on helppo ja nopea oppia. Näennäinen vaikeus komentojen kirjoittamisessa muuttuukin ajan kuluessa todelliseksi helpotukseksi, koska komennot voi kirjoittaa vaikkapa erilliseen tiedostoon, jonka voi antaa Gnuplotille argumentiksi. Näin voidaan välittömästi saada aikaan uudet kuvat esimerkiksi mittausaineiston muutoksen jälkeen. Gnuplot-ohjelmassa voidaan määritellä muuttujia ja funktioita monipuolisesti. Gnuplot osaa myös sovittaa mittausaineistoon määritellyn funktion, jolloin mittausaineistoa ei tarvitse erikseen linearisoida. 1

4 2 Ohjelman käyttäminen Gnuplot-ohjelmaa käytetään näppäimistöllä kirjoitettavien komentojen kautta kuten monia Unix-ohjelmia ja komentotulkkeja. Tämä antiikkiselta tuntuva menetelmä on kuitenkin erittäin joustava ja tarkka sekä mahdollistaa erittäin nopean kuvaajien piirtämisen varsinkin tilanteissa, joissa mittauspisteet muuttuvat jatkuvasti. Komennot voidaan antaa yksitellen ohjelman käyttöliittymässä tai useita komentoja kerrallaan erillisen komentotiedoston avulla. 2.1 Komennot Gnuplot ei vaadi komentojen kirjoittamista täydellisenä, vaan sille riittää, että komento on yksiselitteinen. Komennoista ja niiden osista tarvitsee kirjottaa vain ensimmäisiä kirjaimia. Esimerkiksi tiedoston mittaus.dat pisteiden piirtäminen x- ja y- virhepalkeilla voidaan kirjoittaa muodossa pl "mittaus.dat" u 2:1:4:3 t "Mittauspisteet" w xyer kun kokonainen komento olisi plot "mittaus.dat" using 2:1:4:3 title "Mittauspisteet" with xyerrorbars Tässä using-lauseke lukee tiedoston sarakkeet järjestyksessä y, x, δy, δx ja title lisää selitteen selitelaatikkoon. Kirjoitettaessa komentoja ohjelman käyttöliittymässä voidaan edellisiä rivejä selata käyttämällä mm. nuolinäppäimiä. Windows-versio tarjoaa leikepöydän toiminnot ja joitakin muita toimintoja kätevästi valikossa, joka ilmestyy painettaessa ohjelman työalueella hiiren oikeanpuoleista nappia. Taulukossa 1 on esitetty tavallisimmat Gnuplotin komennot ja jokaisesta komennosta yksi esimerkki. Tarkat kuvaukset komennoista ja lisää esimerkkejä löytyy ohjelman omasta ohjeesta (englanniksi). Varsinkin Windows-version ohje on erittäin helppokäyttöinen ja siinä on paljon esimerkkejä. Komennoissa olevat tekstit esimerkiksi tiedostonimet, otsikot ja selitteet annetaan joko yläpilkulla tai lainausmerkillä. Nämä merkinnät eroavat hieman toisistaan käyttäytymisen suhteen, nimittäin lainausmerkkien sisällä kenoviiva \ tulkitaan erityisellä 2

5 Taulukko 1: Tavallisimmat Gnuplot-ohjelman komennot. Loput komennot löytyvät esimerkiksi Gnuplot-ohjelman omasta ohjeesta, jossa on myös selitetty kaikkien komentojen tarkka toiminta Komento Toiminta Esimerkki exit/quit lopettaa ohjelman exit cd vaihtaa hakemistoa cd c:/temp pwd näyttää käytössä olevan hakemiston pwd set muuttaa asetuksia set title Mittaus show näyttää asetuksien nykyisiä arvoja show title plot piirtää 2D-kuvaajan plot a*x**2+1 splot piirtää 3D-kuvaajan splot x*y replot suorittaa edellisen plot/splot-komennon replot fit sovittaa käyrän pistejoukkoon fit f(x) mittaus.dat via a,b save tallentaa muuttujia, funktioita ja asetuksia save var variables.dat load lataa save-komennolla tallennetun tiedostoston load variables.dat reset alustaa asetukset oletuksiinsa reset pause tauko pause -1 Paina enter... tavalla. Esimerkiksi komento title Eka rivi\ntoka rivi tuottaa kuvaajaan kaksirivisen otsikon. Tämän vuoksi Windows-järjestelmien hakemistopolut on kirjoittettava käyttäen kauttaviivaa /. Näistä lisää esimerkiksi Gnuplotin ohjeessa kohdassa Syntax. 2.2 Komentotiedoston käyttö Mielestämme kätevin tapa käyttää ohjelmaa on antaa komennot erillisessä komentotiedostossa. Komentotiedosto on tavallinen tekstitiedosto, jossa komennot ovat riveittäin. Komentotiedoston tunnisteella ei ole väliä, mutta on järkevää, että käyttää johdonmukaisesti samaa tunnistetta. Järkevä tunniste voisi olla vaikkapa gpl. Tämä tunniste on kytketty JYFL:n atk-luokan koneissa Gnuplottiin. Windows-ympäristössä komentotiedoston kirjoittamiseen sopii hyvin esimerkiksi Muistio/Notepad-ohjelma. Tyhjän tekstitiedoston voi luoda kätevästi Windows-ympäristössä esimerkiksi työpöydälle tai kansioon painamalla oikean puoleista hiiren näppäintä ja valitsemalla Uusi ja Tekstitiedosto. Useita komentoja voi kirjoittaa samalle riville käyttäen välissä puolipistettä. Komennon voi jakaa usealle riville kirjottamalla rivinvaihdon eteen kenoviivan \. Komment- 3

6 tirivit aloitetaan ruudulla #. Esimerkkejä komentotiedostoista on liitteessä 1, jossa on esitetty myös komentotiedostojen tuloksena syntyneet kuvaajat. Mikäli Gnuplottia käyttää tekstikonsolissa (Unix-koneet) voidaan komentotiedosto ajaa komentoriviltä (kun Gnuplot ei ole käynnissä ) kirjoittamalla gnuplot kuvaaja1.gpl jossa kuvaaja1.gpl korvataan luonnollisesti oikealla komentotiedoston nimellä. Windows-ympäristössä komentotiedoston voi ajaa esimerkiksi tuplaklikkaamalla komentojonotiedoston kuvaketta. Mikäli käytät esimerkiksi tunnistetta gpl, ei Windows osaa aluksi tehdä mitään, koska se ei tiedä missä ohjelmassa tällainen tiedosto pitäisi avata. Windows avaa dialogin, josta voidaan valita tunnisteeseen liittyvä ohjelma. Valitse listalta nimi wgnupl32. Jos ohjelmaa ei ole listalla, se on haettava asennushakemistosta valitsemalla Muu... /Other... ja etsimällä ohjelma. Valitsemalla ruksin Käytä aina tätä ohjelmaa tämän tiedoston avaamiseen kaikki gpl-tiedostot avautuvat tuplaklikkauksella Gnuplot-ohjelmaan. JYFL:n atk-luokan koneissa tunniste gpl on kytketty valmiiksi Gnuplot-ohjelmaan, joten pelkkä tuplaklikkaus riittää ajamaan komennot. Liitteenä olevat esimerkit toimivat juuri näin. Tuplaklikkaamalla komentotiedoston kuvaketta Gnuplot ajaa tiedoston ja synnyttää halutun kuvaajan samaan kansioon. Kuvaajaa voi katsella esimerkiksi GSview-ohjelmalla tuplaklikkaamalla kuvaketta tai liittää Word-asiakirjaan myöhemmin tässä ohjeessa kuvatulla tavalla. Näin datatiedostossa tapahtuva muutos voidaan päivittää kuvaajaan yhdellä hiiren näpäytyksellä. Tämä on kätevää esimerkiksi Ising-labrassa hysteresis-käyrän määrityksessä. GSview-ohjelman piirtämä kuva näyttää paremmalta ruudulla, jos käyttöön otetaan niin sanottu Anti-aliasing ohjelman valikosta Media, Display Settings... ja panemalla Alpha-arvoiksi 4 bittiä. Ohjelman ollessa käynnissä voidaan komentotiedosto ajaa antamalla Gnuplotille komento load "kuvaaja1.gpl" 4

7 2.3 Ääkköset ja erikoismerkit Valitettavasti ääkköset tuottavat hieman ongelmia Gnuplotille, koska eri ympäristöissä erikoismerkkit koodataan eri tavoilla. Osaratkaisu ongelmaan on kertoa Gnuplotille käytettävä koodaustapa. Tämä onnistuu komennolla set encoding iso_8859_1 joka voidaan kirjottaa lyhyemmin muodossa set enco iso Edellä kuvattu komento vaihtaa koodaustavaksi ns. Latin-1:n, joka on käytössä useissa Unix-ympäristöissä sekä MS Windows-järjestelmissä. Nyt ääkköset toimivat hieman suuremmalla todennäköisyydellä. Edelleenkin on mahdollista, että postscript-kuvassa ääkköset eivät ole tulostuneet oikein. Täydellä varmuudella ääkköset tulostuvat kaikkialla oikein, kun ne korvataan niitä vastaavilla numeroarvolla. Ääkkösten koodit ovat taulukossa 2. Kaikkien ääkkösten ja erikoismerkkien koodit on esitetty tämän lehtisen liitteessä 4. Koodit on esitelty myös Windows-käyttöjärjestelmän ohjelmassa Merkistö/Character set. Gnuplot ja postscript vaativat kuitenkin koodin oktaalilukuna, kun Merkistö esittää ne kymmenkantaisena. Atk-luokan koneissa skandinaaviset merkit näyttävät toimivan moitteettomasti ilman koodeja, mikäli koodaustavaksi on muutettu edellä kuvattu Latin-1. Taulukko 2: Skandinaavisten merkkien koodeja. Windows ympäristössä nämä eivät ole välttämättömiä, mikäli Gnuplotin koodaustavaksi on asetettu Latin-1 Merkki Koodi å 345 Å 305 ä 344 Ä 304 ö 366 Ö 326 Edellä kuvattuja skandinaavisten merkkien koodeja käytetään kenoviivan kanssa. Esimerkiksi otsikko Ääkköset saadaan varmasti toimimaan oikein kirjoittamalla set title "\304\344kk\366set" kunhan koodaustavaksi on asetettu Latin-1 (ks. edellä). 5

8 Taulukko 3: Ylä- ja alaindeksit sekä muita merkintöjä laajennetussa postscript-terminaalissa Merkintä Esimerkki Tulos Yläindeksi 10^{-2} 10 2 Alaindeksi t_{a,b} t a,b Ylä- ja alaindeksi t 2 a,b Kreikkalaiset kirjaimet {/Symbol ab}cd αβcd Erikoismerkit ( f\{x,y\} f{x, y} Kun käytössä on laajennettu postscript-terminaali (ks. luku Kuvaajan tallentaminen tiedostoon), voidaan ylä- ja alaindeksit sekä kreikkalaiset aakkoset tuottaa helposti. Taulukossa 3 on esitetty joitain esimerkkejä näiden käytöstä. Laajempi esittely on liitteessä 3. 6

9 3 Datatiedostot Jotta Gnuplot-ohjelma voisi piirtää mittausaineiston, sen on saatava aineisto jollakin tavalla käsiteltäväksi. Gnuplotissa ei ole taulukkoa, johon mittauspisteet voisi kirjoittaa tai kopioida. Gnuplot haluaa sen sijaan pisteet tiedostossa. Yleisin tapa on antaa Gnuplotille mittauspisteet sisältävän tekstitiedoston nimi. Tällaisia tiedostoja kutsutaan yleisesti myös ascii-tiedostoiksi. 3.1 ASCII-tiedostot Gnuplot erottelee ascii-muotoiset datatiedostot riveihin ja sarakkeisiin. Pääsääntö on, että rivi sisältää yhden mittauspisteen virheineen. Eri sarakkeet puolestaan erottelevat mittauspisteen sijainnin ja virheet xy-tasossa. Gnuplot olettaa sarakkeille asiayhteyden mukaan oletusmerkitykset, jotka eivät ole kuitenkaan sitovia, koska sarakkeiden merkitystä voidaan helposti muuttaa. Rivit erottaa toisistaan rivinvaihto. Rivinvaihto voi olla DOS tai UNIX-tyyppinen. Sarakkeet erotellaan toisistaan välilyönneillä tai sarkaimilla (tabulaattori). Peräkkäiset erottimet tulkitaan aina yhdeksi erottimeksi. Toisinsanoen kaksi sarkainta peräkkäin vaikuttaa kuten yksi sarkain tai välilyönti. Kommenttirivit alkavat #-merkillä, mikä on yleinen käytäntö kommenttiriveille monissa eri ympäristöissä. 3.2 Ascii-tiedostojen luominen eri ohjelmissa Gnuplotin hyväksymien ascii-tiedostojen luominen eri mittausohjelmissa ja taulukkolaskimissa on hyvin helppoa. Yleensä kaikissa mittausohjelmissa on EXPORTniminen toiminto, jolla voidaan luoda toimiva ascii-tiedosto DataStudio DataStudio-ohjelmassa ascii-tiedosto luodaan valitsemalla ensin File - Export Data ja aukeavasta ikkunasta haluttu mittaus. Seuraavaksi valitaan luotavan tiedoston nimi ja sijainti. Helpointa on valita tunnisteeksi esimerkiksi.txt, jolloin tiedostoa voidaan helposti editoida esimerkiksi muistiossa. Tiedostoa joudutaankin käsittelemään hieman, 7

10 koska DataStudio ei laita ensimmäisten rivien alkuun kommenttimerkkiä. DataStudion tuottama tiedosto on jotain seuraavan näköistä: Editable Data, Data X () Y () Ensimmäiset rivit on poistettava tai niiden alkuun on lisättävä #-merkki. # Editable Data, Data # X () Y () Microsoft Excel Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmasta tietojen tallennus ascii-tiedostoksi onnistuu valitsemalla File - Save As ja tiedostomuodoksi esimerkiksi Text (tab delimited)(*.txt). Excel varoittanee, että tähän tiedostomuotoon ei voi sisällyttää muotoiluja eikä muita erikoisia toimintoja. Tällä tavalla toimittaessa käsiteltävän tiedoston nimi muuttuu Excelissä, joten tämä toimintatapa ei ole aina yksinkertaisin. Ehkä helpoin tapa luoda ascii-tiedosto on maalata kopioitava alue Excelissä ja kopioida leikepöydän kautta esimerkiksi muistioon (engl. Notepad). Muistiosta tiedot voidaan tallettaa haluttuun tiedostoon. 8

11 4 Kuvaajan piirtäminen Kuvaajien piirtämiseen on Gnuplotissa olennaisesti kaksi komentoa: plot ja splot. Näistä ensimmäinen piirtää kaksiulotteisia kuvaajia ja jälkimmäinen kolmiulotteisia. Tässä käsitellään vain kaksiulotteisia kuvaajia, vaikkakin kolmiulotteisten kuvaajien piirtäminen on hyvin samankaltaista. 4.1 plot-komento Kaksiulotteiset kuvaajat piirretään komennolla plot, jonka tarkempi määrittely on plot {<alue>} <funktio> "<datatiedosto>" {datatiedoston valitsimet} {axes <akselit>} {<otsikko>} {with <tyyli>} {, seuraava kuvaaja} Edellä oleva plot-komennon määritelmä on kuitenkin varsin epäselvä, joten muutaman esimerkin käyminen läpi valottanee ohjelman tärkeimmän komennon käyttöä. Oletetaan, että tiedostossa mittaus.dat on mitatut x- ja y-arvot sekä näiden virheet. Tiedosto voi näyttää esimerkiksi seuraavalta # x y virhe(x) virhe(y) Esimerkiksi komento plot "mittaus.dat" with xyerrorbars piirtää pisteet ja niihin x- ja y-suuntaiset virhepalkit. Tässä alue on jätetty pois, jolloin Gnuplot valitsee alueen, jossa kaikki pisteet näkyvät. Komennon synnyttämä kuvaaja on esitetty kuvassa 1(a). Taulukossa 4 on kuvattu errorbars-optioiden oletussarakkeet tiedostossa. Sarakkeiden järjestystä ja kokonaan uusia sarakkeita voidaan luoda lennosta plot-komennon ohjaimella using. Tämän käytöstä lisää edempänä. Vastaavasti komento plot "mittaus.dat" with linespoints piirtää kuvaajan, jossa mittauspisteet on yhdistetty toisiinsa suorilla viivoilla. Katso kuva 1(b). 9

12 Spektrit piirretään esimerkiksi ydinfysiikan julkaisuissa kuvan 1(c) mukaisella tavalla, jossa vain mittauspisteiden muodostaman palkiston ääriviivat piirretään. Kuvan 1(c) mukainen kuvaaja saadaan aikaan komennolla plot [3:12] [4:15] "mittaus.dat" with histeps missä hakasulkeissa on kerrottu x- ja y-akselin koordinaateissa alue, joka tulee kuvaajaan. Ilman näitä ensimmäinen ja viimeinen palkki eivät näy kokonaan eikä tulos ole aivan näin kaunis. Ilman mitään erityistä tyyliä komennolla plot [3:12] [4:15] "mittaus.dat" syntyy kuvan 1(d) mukainen kuvaaja. Tässä kuvassa plot-komentoon on lisätty alue [3:12] [4:15], jolloin mittauspisteet erotettuvat paremmin kuvaajan reunoista. Sopiva alue löytyy esimerkiksi kokeilemalla ensin ilman aluetta ja sitten laajentamalla hieman x- ja y-suunnissa. plot-komennon with-osalla määritetään siis syntyvän kuvaajan tyyli. Kokonainen määritelmä on with <tyyli> { {viivantyyli ls <viivan_tyyli>} {{viivantyyppi lt <viivan_tyyppi>} {viivanleveys lw <viivan_leveys>} {pisteentyyppi pt <pisteen_tyyppi>} {pisteenkoko ps <pisteen_koko>}} } Liitteen 1 esimerkeissä on lisää tämän käytöstä. Kuvaajaan ilmestyvät pisteiden ja viivojen tyylit voivat poiketa eri terminaaneissa (esim. windows ja postscript). Mikäli Gnuplotin oletuksen antama tyyli ei kelpaa, voi viivan ja pisteiden tyyppejä ja kokoja muuttaa. Postscript-terminaalin tarjoamat pisteiden tyylit on esitetty liitteessä 2. Esimerkiksi pisteen tyyppi 10 ja 2 kertaa oletusta suuremmat pisteet saadaan kirjoittamalla with <tyyli> pt 10 ps 2 Datatiedostosta voidaan valita using-osalla monipuolisesti käytettävät sarakkeet tai laskea sarakkeiden perusteella uusia sarakkeita. using-sanan jälkeen sarakkeet annetaan kaksoispisteillä erotettuina. Dollarimerkillä voidaan viitata tiedostossa olevaan sarakkeeseen lausekkeissa. Pelkkä kokonaisluku tarkoittaa sarakenumeroa ja luku suluissa puolestaan arvoa. Esimerkiksi 10

13 a Mittauspisteet b c d Kuva 1: Esimerkkien komentojen tuottamia kuvaajia Taulukko 4: Plot-komennon oletussarakkeet datatiedostossa käytettäessä tyylejä xerrorbars, yerrorbars ja xyerrorbars Optio Oletussarakkeet - y - x y xerrorbars x y δx xerrorbars x y x min x max yerrorbars x y δy yerrorbars x y y min y max xyerrorbars x y δx δy xyerrorbars x y x min x max y min y max 11

14 using 1:($1+$2):(2):(3) tuottaa neljä saraketta, joista ensimmäinen on sama kuin tiedostossa, toinen on ensimmäisen ja toisen tiedoston sarakkeen summa ja kolmas sekä neljäs sarake vakioarvot 2 ja 3. Liitteessä 1 on esitelty kuvaajien piirtämistä todellisessa tilanteessa. Lisäksi Gnuplotin omassa englanninkielisessä ohjeessa on lisää esimerkkejä. 4.2 Kuvaajien tallentaminen tiedostoon Tavallisin tapa tuottaa kuvaaja, joka voidaan liittää edelleen dokumenttiin, on asettaa tulostusterminaaliksi postscript. Kokonaisuudessaan terminaalin asetus tapahtuu esimerkiksi komennolla set terminal postscript eps enhanced monochrome 16 Komento voidaan kirjoittaa myös lyhyemmin esimerkiksi muodossa set term post eps enh mono 16 Edellä kuvattu komento asettaa terminaaliksi postscriptin kapseloidun muodon (eps) laajennetulla syntaksilla. Lisäksi tulostus asetetaan mustavalkoiseksi ja fontin kooksi 16. Tiedosto, johon tulostus ohjataan, määritetään komennolla set output. Esimerkiksi haluttaessa kuva tiedostoon kala.eps kirjoitetaan komennot set output "kala.eps" replot Komento replot tulostaa uudelleen viimeisen annetun plot-komennon. Mikäli Gnuplot-ohjelmaa käytetään ohjelman omasta käyttöliittymästä, niin seuraavien plot-komentojen tulokset saadaan jälleen ruudulle muuttamalla terminaaliksi windows kirjoittamalla esimerkiksi set term win 4.3 Kuvaajan lisääminen Word- ja L A TEX-dokumentteihin Gnuplot tuottaa parhaimmat kuvaajat postscript-muodossa, joten on suositeltavaa käyttää postscript-terminaalia (käyttö kuvattu edellä sekä esimerkeissä). Postscript-kuva 12

15 voidaan liittää helposti useisiin dokumentteihin. Microsoft Word ei kuitenkaan käsittele kuvaa itse, joten lisätystä postscript-kuvasta näkyy vain kehykset. Kuva kuitenkin tulostuu kehyksen osoittamaan kohtaan, kun asiakirja tulostetaan postscript-tulostimella. Lähes kaikki laser-tulostimet ovat postscript-tulostimia, joten esimerkiksi JYFL:n atkluokassa tällaisen asiakirjan tulostaminen onnistuu. Microsoft Word -asiakirjaan Gnuplotilla piirretty kuvaaja lisätään valitsemalla Lisää/Insert, Kuva/Picture, Tiedostosta/From file. Kuvan kokoa voi muuttaa Wordissä, mutta tällöin myös kuvassa olevan tekstin koko muuttuu, mikä ei ole usein toivottavaa. Toisin sanoen kuva kannattaa tuottaa Gnuplotissa suoraan haluttuun kokoon käyttämällä komentoa set size <koko>, jossa koon lukema 1 tarkoittaa oletuskokoa ja esimerkiksi 0.5 on puolet oletuskoosta. L A TEX-asiakirjaan postscript-kuva lisätään esimerkiksi riveillä \begin{figure} \centering \includegraphics{kuvaaja.eps} \caption{kuvateksti} \label{fig:mittaukset} \end{figure} L A TEX:n käytöstä voi lukea enemmän Atk-keskuksen oppaasta L A TEXja AMS-L A TEX, Opus asiatekstin ladonnasta, A.-J. Kaijanaho 1998, käyttäjän opas N:o

16 5 Funktiot ja käyrän sovittaminen mittauspisteisiin 5.1 Funktioiden määrittäminen Funktioiden ja muuttujien määrittäminen on verrattain helppoa Gnuplotissa. Funktiot ja muuttujat määritellään yhtäsuuruusmerkillä. Esimerkiksi toisen asteen polynomi p(x) = ax 2 + bx + c voidaan määritellä komennolla p(x) = a*x**2 + b*x + c Funktioiden määrittelyissä on huomattava, että kertomerkki * on aina kirjoitettava, koska Gnuplot sallii muuttujanimissä useita merkkejä. Potenssille ei ole omaa merkkiä. Potenssi kirjoitetaan Gnuplotissa kahdella peräkkäisellä kertomerkillä **. Funktioiden argumentit sijoitetaan aina sulkeisiin. Esimerkiksi sin x ei kelpaa Gnuplotille, vaan sama on kirjoitettava muodossa sin(x). Muuttujat voi nimetä varsin vapaasti. Muuttujien nimien on alettava kirjaimella, mutta tämän jälkeen voi olla numeroita, alaviivoja ja dollari-merkkejä. Gnuplot tukee myös kompleksilukuja kohtalaisen hyvin. Kompleksiluvut syötetään pilkulla erotettuna lukuparina aaltosuluissa. Esimerkiksi luku 2+3i syötetään kirjoittamalla {2,3}. Tällöin pelkkä imaginaariyksikkö i merkitään {0,1}. Kaikki Gnuplotin sisäänrakennetut funktiot ja operaattorit, joiden voi kuvitella laskevan kompleksiluvuilla, hyväksyvät kompleksiset argumentit. Kompleksiluvun reaaliosan saa funktiolla real ja vastaavasti imaginaariosan funktiolla imag. Tavallisimmin käytetyt Gnuplot-ohjelman sisältämät matemaattiset funktiot on esitetty taulukossa 5. Käytössä olevat yksi-, kaksi- ja kolmioperandiset operaattorit on esitelty taulukossa Sovittaminen fit-komennolla Funktion sovittaminen mittauspisteisiin tehdään fit-komennolla. Sovituskomennon muoto on fit {<alue>} <funktio> "<datatiedosto>" {datatiedoston valitsimet} via "<parametritiedosto>" <muuttuja1>{,<muuttuja2>,...} 14

17 Taulukko 5: Tavallisimmat Gnuplot-ohjelman sisältämät funktiot Funktio Merkitys Funktio Merkitys sin sini sinh hyperbolinen sini cos kosini cosh hyperbolinen kosini tan tangentti tanh hyperbolinen tangentti asin arkussini asinh ar sinh acos arkuskosini acosh ar cosh atan arkustangentti atanh ar tanh abs itseisarvo exp e x int kokonaislukuosa log luonnollinen logaritmi real reaaliosa log10 kymmenkantainen logaritmi imag imaginaariosa sqrt neliöjuuri Alue rajaa sovitukseen käytettävät mittauspisteet ja on samanlainen kuin plotkomennon yhteydessä. Datatiedoston valitsimet tarkoittaa using-lauseketta. Muutettavat muuttujat luetellaan via sanan jälkeen pilkuilla erotettuna tai erillisessä parametritiedostossa, jossa on varioitavat muuttujat alkuarvojen kanssa rivinvaihdoilla erotettuna. Parametritiedosto voi olla esimerkiksi muotoa a = 3 b = 2 Mikäli varioitavien muuttujien esittelyssä ei käytetä erillistä parametritiedostoa, niin sopivat alkuarvot sovitukselle voidaan antaa komennolla a = 3 jolloin Gnuplot asettaa muuttujan a arvoksi 3. Kaikkien muuttujien nykyiset arvot saadaan komennolla show var. Jos sovituksella ei ole alkuarvoa jollekin muuttujalle, asetetaan alkuarvoksi 1. Gnuplotin käyttämä sovitusalgoritmi toimii nopeammin, mikäli kaikki varioitavat muuttujat ovat absoluuttiselta arvoltaan samaa kertaluokkaa, joten alkuarvojen asettaminen lähelle oikeaa auttaa sovitusta löytämään oikeat arvot nopeammin. Usein epälineaarisissa sovituksissa oikean minimikohdan löytäminen vaatii hyvät alkuarvot. Alkuarvot löytyvät lähinnä kokeilemalla eri arvoja ja piirtämällä funktio ja mittauspisteet samaan kuvaajaan plot-komennolla. On hyvä muistaa, että epälineaaristen sovitusten 15

18 Taulukko 6: Gnuplot-ohjelman ymmärtämät operaattorit. Tähdellä merkityt vaativat operandeikseen kokonaislukuja Symboli Esimerkki Selitys - -a vastaluku + +a ei tee mitään :) ~a * komplementti!!a * looginen negaatio! a! * kertoma $ $3 * ks. plot-komento ja using ** a**b potenssi * a*b kertolasku / a/b jakolasku % a%b * jakojäännös + a+b yhteenlasku - a-b erotus == a==b yhtäsuuruus(testi)!= a!=b erisuuruus < a<b pienempi kuin <= a<=b pienempi tai yhtäsuuri kuin > a>b suurempi kuin >= a>=b suurempi tai yhtäsuuri kuin & a&b * bittioperaatio ja ^ a^b * bittioperaatio XOR a b * bittioperaatio OR && a&&b * looginen ja a b * looginen tai?: a?b:c jos a, niin b, muutoin c 16

19 tekemisessä tietokone on aina vain apuväline ja sovituksen pätevyydestä vastaa ihminen. Kaikkien sovituksien tulokset kirjoitetaan oletusarvoisesti tiedostoon fit.log, jossa sovituksen tulokset ovat tallessa myöhempää käyttöä varten. Gnuplot esittää tulokset myös ohjelmassa sovituksen jälkeen. Tiedosto fit.log syntyy käytössä olevaan hakemistoon. Nykyinen hakemisto selviää antamalla Gnuplotille komento pwd. Fit-komento olettaa datatiedoston sarakkeiden olevan järjestyksessä x,y ja s. Kolmas sarake s tulkitaan y:n keskihajonnaksi ja tästä saatavaa arvoa 1/s 2 käytetään painona sovituksessa. Mikäli saraketta ei ole, painona käytetään lukua 1. Mikäli datatiedostossa on vain y-sarake, käytetään x-arvona kasvavaa kokonaislukua kuten plot-komennon yhteydessä. Sarakkeiden järjestystä ja arvoja voidaan laskea käyttämällä datatiedoston valitsinta, using-lauseketta (ks. plot-komento ja seuraavat esimerkit). Komennon käyttö selviää hyvin muutamasta esimerkistä. Esimerkiksi komento fit f(x) "mittaus.dat" via a,b sovittaa funktion f(x) tiedoston mittaus.dat mittauspisteisiin muuttamalla muuttujien a ja b arvoja. Komento fit f(x) "mittaus.dat" using 1:($2**2) via a,b puolestaa sovittaa funktion pistejoukkoon (x,y 2 ), jossa x ja y ovat tiedoston mittaus.dat sarakkeet tässä järjestyksessä. 17

20 Liitteet Liite 1 Esimerkkejä Liite 2 Postscript-terminaalin pistetyylit Liite 3 Laajennetun postscript terminaalin käyttö Liite 4 Postscript-merkkikoodit 18

21 Liite 1. Esimerkkejä Esimerkki 1 Komentotiedosto: 1 # Ising-malli 2 # Hysteresis-kuvaajan piirto 3 set enco iso 4 set term post eps enh mono 16 5 set output "hysteresis.eps" 6 set xlabel Magneettikentt\344 B 7 set ylabel Magnetisaatio spini\344 kohden M 8 set key bottom 9 set size plot "hyste30.fys" u 3:5 tit "Mittauspisteet" w linesp Riveillä 1 ja 2 on kommentti, joka ei vaikuta millään tavoin kuvaajaan. Rivillä 3 asetetaan Latin-1 -koodaus päälle, jotta skandinaaviset merkit toimivat oikein. Rivi 4 asettaa tulostusterminaaliksi laajennetun kapseloidun postscriptin mustavalkoisena ja fontin koolla 16. Rivi 5 nimeää tiedoston, johon tulostus menee. Riveillä 6 ja 7 nimetään x- ja y-akselit. Rivillä 8 siirretään selitelaatikko alas. Rivi 9 muuttaa kuvan kooksi 60 prosenttia oletuksesta. Viimein rivillä 11 piirretään kuvaaja käyttäen kolmatta ja viidettä saraketta tiedostosta. Rivien tulos on kuvassa 1. Magnetisaatio spiniä kohden M Mittauspisteet Magneettikenttä B Kuva 1: Esimerkin 1 tuottama kuvaaja

22 Esimerkki 2 Komentotiedosto: 1 f(x)=a*log(x)+b 2 set enco iso 3 set term post eps enh mono 16 4 set output "keskeiskond.eps" 5 fit f(x) "keskeiskond.dat" via a,b 6 set ylabel Potentiometrin lukema ; set xlabel r [mm] 7 set label "PNS-sovitus: a*log(r)+b \n a = -6.1(2)\n b = 24.7(6)" at 10,3 8 set title "Potentiaali johdinsylinterin sis\344ll\344" 9 set mxtics 10; set mytics plot "keskeiskond.dat" tit mittauspisteet w xyerrorb, f(x) tit PNS-sovitus Rivillä 1 määritetään funktio f(x). Rivillä 5 f(x) sovitetaan mittauspisteisiin muuttamalla muuttujia a ja b. Rivillä 7 lisätään tekstiä koordinaattiin (10, 3). Rivi 9 lisää 10 pikkutikkua akseleille lukemien väliin. Tulos kuvassa Potentiaali johdinsylinterin sisällä mittauspisteet PNS sovitus Potentiometrin lukema PNS sovitus: a*log(r)+b a = 6.1(2) b = 24.7(6) r [mm] Kuva 2: Esimerkin 2 tuottama kuvaaja

23 Esimerkki 3 Komentotiedosto: 1 set term post eps enh mono 16 2 set enco iso 3 set output "let.eps" 4 set xlabel "Energiajättö MeV/(mg/cm^2)" 5 set ylabel "Vaikutusala cm^2/bitti" 6 set logscale y 7 plot "let.dat" notit w points pt 7 ps 2 Rivillä 6 asetetaan y-akseli logaritmiseksi. Molemmat akselit saataisiin logaritmisiksi komennolla set logscale xy. Rivillä 7 piirretään kuvaaja, josta on poistettu selite komennolla notit (notitle). Lisäksi pisteitten tyyliksi on otettu musta pallo (ks. liite 2) sekä kooksi kaksinkertainen oletuskokoon verrattuna. 1e 06 1e 07 Vaikutusala cm 2 /bitti 1e 08 1e 09 1e Energiajättö MeV/(mg/cm 2 ) Kuva 3: Esimerkin 3 tuottama kuvaaja. (Kuvassa vuonna 2001 Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa Samsung K6T4008V1C-GF70 3.3V 512K SRAM -muistipiirille mitattu virheen vaikutusala hiukkasen energiajätön funktiona)

24 Liite 2. Postscript-terminaalin pistetyylit (# are opaque) Kuva 1: Postscript-terminaalin pistetyylit

Kuvaajien sovittaminen mittausdataan gnuplotohjelmalla

Kuvaajien sovittaminen mittausdataan gnuplotohjelmalla Kuvaajien sovittaminen mittausdataan gnuplotohjelmalla Sini-Jatta Suonio 2010-06-10 Sisällysluettelo 1 Mikä on gnuplot?... 3 2 Datatiedostot... 3 2.1 Ascii-tiedostojen luominen... 4 2.1.1 DataStudio...

Lisätiedot

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab.

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab. Luku 1 Ohjeita ohjelmiston Scilab käyttöön 1.1 Ohjelmiston lataaminen Ohjeet ohjelmiston lataamiseen Windows-koneelle. Mene verkko-osoitteeseen www.scilab.org. Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006 Harjoitus 1: Matlab Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Matlab-ohjelmistoon Laskutoimitusten

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Lari Koponen ja Eetu Ahonen 23.1.2013 Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen pystyy kirjoittamaan työselostuksen L A T E X:illa, eli Dokumentin rakenne tutuksi Tekstin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa.

Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa. Laskuharjoitus 1A Mallit Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa. 1. tehtävä %% 1. % (i) % Vektorit luodaan

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 1 Matemaattisesta päättelystä Matemaattisen analyysin kurssin (kuten minkä tahansa matematiikan kurssin) seuraamista helpottaa huomattavasti, jos opiskelija ymmärtää

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

MATEMATIIKAN LATOMINEN LA T EXILLA, OSA 1

MATEMATIIKAN LATOMINEN LA T EXILLA, OSA 1 MATEMATIIKAN LATOMINEN LA T EXILLA, OSA 1 PEKKA SALMI Tämä dokumentti on johdatus matemaattisten termien kirjoittamiseen L A TEXilla. Tarkoituksena on esitellä yksinkertaisia matemaattisia konstruktioita

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.2.2010 1 / 46 Merkkijonot Merkkijonojen avulla ohjelmassa voi esittää tekstitietoa, esim. nimiä, osoitteita ja

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

1 Kompleksiluvut 1. y z = (x, y) Kuva 1: Euklidinen taso R 2

1 Kompleksiluvut 1. y z = (x, y) Kuva 1: Euklidinen taso R 2 Sisältö 1 Kompleksiluvut 1 1.1 Määritelmä............................ 1 1. Kertolasku suorakulmaisissa koordinaateissa.......... 4 1.3 Käänteisluku ja jakolasku..................... 9 1.4 Esimerkkejä.............................

Lisätiedot

TIETOKONE DATA-ANALYYSIN APUVÄLINEENÄ PIKAOPAS

TIETOKONE DATA-ANALYYSIN APUVÄLINEENÄ PIKAOPAS TIETOKONE DATA-ANALYYSIN APUVÄLINEENÄ PIKAOPAS 1 Johdanto Oppilaslaboratorion mittausdatan analyysiä voi helpottaa huomattavasti käyttämällä apuna tietokoneohjelmia. Sen sijaan, että esimerkiksi laskisimme

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Matemaattinen optimointi I, demo

Matemaattinen optimointi I, demo Matemaattinen optimointi I, demo 3 29.1.2015 Demo 3 järjestetään Quantumin mikroluokassa normaaleina demoaikoina. Tavoitteena on harjoitella kurssilla tarvittavien optimointiohjelmistojen käyttöä. Demopisteet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto TIETOKONEEN ÄÄRELLÄ Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijä: Teksti ja ulkoasu: Sari Pajarinen Piirroskuvat: Renja Perälä TIETOKONEELLA

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Perusohje vi-editorin käyttöön

Perusohje vi-editorin käyttöön Perusohje vi-editorin käyttöön Aapo Rista 22.9.2000 Sisältö 1 Johdanto 1 2 vi:n komento- ja kirjoitustilat 2 3 vi:n käynnistäminen ja siitä poistuminen 2 4 Liikkuminen tekstissä 3 5 Merkkien lisääminen

Lisätiedot

Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla

Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla Helmikuu 2013 Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Sisältö 1 Johdanto 3 2 Millainen on hyvä kuvaaja? 3 3 OriginPro9 peruskäyttö 4 3.1 Lineaarisen sovituksen

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Tilastollinen vastepintamallinnus: kokeiden suunnittelu, regressiomallin analyysi, ja vasteen optimointi. Esimerkit laskettu JMP:llä

Tilastollinen vastepintamallinnus: kokeiden suunnittelu, regressiomallin analyysi, ja vasteen optimointi. Esimerkit laskettu JMP:llä Tilastollinen vastepintamallinnus: kokeiden suunnittelu, regressiomallin analyysi, ja vasteen optimointi Esimerkit laskettu JMP:llä Antti Hyttinen Tampereen teknillinen yliopisto 29.12.2003 ii Ohjelmien

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Matlab- ja Maple- ohjelmointi

Matlab- ja Maple- ohjelmointi Perusasioita 2. helmikuuta 2005 Matlab- ja Maple- ohjelmointi Yleistä losoaa ja erityisesti Numsym05-kurssin tarpeita palvellee parhaiten, jos esitän asian rinnakkain Maple:n ja Matlab:n kannalta. Ohjelmien

Lisätiedot

Kompleksiluvut Kompleksitaso

Kompleksiluvut Kompleksitaso . Kompleksiluvut.. Kompleksitaso 8. Todista kompleksilukujen yhteen- ja kertolaskun (lukuparien avulla annettuihin) määritelmiin perustuen osittelulaki: z (z + z ) = z z + z z. 8. Todista kompleksilukujen

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Epäyhtälöt 1/7 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt

Epäyhtälöt 1/7 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt Epäyhtälöt 1/7 Sisältö Epäyhtälö Epäyhtälöllä tarkoitetaan ehtoa, missä kahdesta lausekkeesta toinen on suurempi tai mahdollisesti yhtä suuri kuin toinen: f(x) < g(x), f(x) g(x).merkit voidaan luonnollisesti

Lisätiedot

Harjoitus 4 -- Ratkaisut

Harjoitus 4 -- Ratkaisut Harjoitus -- Ratkaisut 1 Ei kommenttia. Tutkittava funktio: In[15]:= f x : x 1 x Sin x ; Plot f x, x, 0, 3 Π, PlotRange All Out[159]= Luodaan tasavälinen pisteistö välille 0 x 3 Π. Tehdään se ensin kiinnitetyllä

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo.

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo. 13 Luvun potenssi Kertolasku, jonka kaikki tekijät ovat samoja, voidaan merkitä lyhyemmin potenssin avulla. Potenssimerkinnässä eksponentti ilmaisee, kuinka monta kertaa kantaluku esiintyy tulossa. Potenssin

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Hellä ensikosketus. Tomi Kiviniemi

Hellä ensikosketus. Tomi Kiviniemi Hellä ensikosketus Tomi Kiviniemi Asialista Vähän debuggauksen filosofiaa. GDB:n peruskäyttö Netbeansissä. GDB:n peruskäyttö komentoriviympäristössä. Hieman edistyneempää sähellystä komentoriviympäristössä.

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

0. Kertausta. Luvut, lukujoukot (tavalliset) Osajoukot: Yhtälöt ja niiden ratkaisu: N, luonnolliset luvut (1,2,3,... ) Z, kokonaisluvut

0. Kertausta. Luvut, lukujoukot (tavalliset) Osajoukot: Yhtälöt ja niiden ratkaisu: N, luonnolliset luvut (1,2,3,... ) Z, kokonaisluvut 0. Kertausta Luvut, lukujoukot (tavalliset) N, luonnolliset luvut (1,2,3,... ) Z, kokonaisluvut Rationaaliluvut n/m, missä n,m Z Reaaliluvut R muodostavat jatkumon fysiikan lukujoukko Kompleksiluvut C:z

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 23.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 23.2.2009 1 / 44 Debuggeri Tyypillinen tilanne: ohjelma on kirjoitettu, Python-tulkki ei valita virheistä, mutta

Lisätiedot

Matlabin perusteita Grafiikka

Matlabin perusteita Grafiikka BL40A0000 SSKMO KH 1 Seuraavassa esityksessä oletuksena on, että Matlabia käytetään jossakin ikkunoivassa käyttöjärjestelmässä (PC/Win, Mac, X-Window System). Käytettäessä Matlabia verkon yli joko tekstipäätteeltä,

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen

Lisätiedot

Kappale 18: Teksti-editori

Kappale 18: Teksti-editori Kappale 18: Teksti-editori 18 Johdanto: Tekstitoiminnot... 304 Text-editori-istunnon aloittaminen... 305 Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen... 307 Erikoismerkkien syöttäminen... 311 Komentokielisen ohjelman

Lisätiedot

Johdatus L A TEXiin. 7. Taulukot ja kuvat. Dept. of Mathematical Sciences

Johdatus L A TEXiin. 7. Taulukot ja kuvat. Dept. of Mathematical Sciences Johdatus L A TEXiin 7. Taulukot ja kuvat Dept. of Mathematical Sciences Taulukot I Taulukkomaiset rakenteet tehdään ympäristöllä tabular Ympäristön argumentiksi annetaan sarakemäärittely, joka on kirjaimista

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla Tietojen syöttäminen ohjelmalle Tähän mennessä on käsitelty Javan tulostuslauseet System.out.print ja System.out.println sekä ohjelman perusrakenneosat (muuttujat, vakiot, lauseet). Jotta päästään tekemään

Lisätiedot

PERUSASIOITA ALGEBRASTA

PERUSASIOITA ALGEBRASTA PERUSASIOITA ALGEBRASTA Matti Lehtinen Tässä luetellut lauseet ja käsitteet kattavat suunnilleen sen mitä algebrallisissa kilpatehtävissä edellytetään. Ns. algebrallisia struktuureja jotka ovat nykyaikaisen

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Fysiikan matematiikka P

Fysiikan matematiikka P Fysiikan matematiikka 763101P Luennoija: Kari Rummukainen, Fysikaalisten tieteiden laitos Tavoite: tarjota opiskelijalle nopeasti fysikaalisten tieteiden tarvitsemia matematiikan perustietoja ja taitoja.

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

Tämän luvun tarkoituksena on antaa perustaidot kompleksiluvuilla laskemiseen sekä niiden geometriseen tulkintaan. { (a, b) a, b œ R }

Tämän luvun tarkoituksena on antaa perustaidot kompleksiluvuilla laskemiseen sekä niiden geometriseen tulkintaan. { (a, b) a, b œ R } 7 Kompleksiluvut Tämän luvun tarkoituksena on antaa perustaidot kompleksiluvuilla laskemiseen sekä niiden geometriseen tulkintaan. 7.1 Kompleksilukujen määritelmä Määritelmä 7.1.1. Kompleksilukujen joukko

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Matriisit, L20. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Aiheet. Määritelmiä ja merkintöjä. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Matriisin transpoosi

Matriisit, L20. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Aiheet. Määritelmiä ja merkintöjä. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Matriisin transpoosi Matriisit, L20 Merkintöjä 1 Matriisi on suorakulmainen lukukaavio. Matriiseja ovat esimerkiksi: ( 2 0.4 8 0 2 1 ( 0, 4, ( ( 1 4 2, a 11 a 12 a 21 a 22 Kaavio kirjoitetaan kaarisulkujen väliin (amer. kirjoissa

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

StatCrunch -laskentasovellus

StatCrunch -laskentasovellus StatCrunch -laskentasovellus Yleistä sovelluksesta StatCrunch on Integrated Analytics LLC:n valmistama sovellus tilastotieteellisten analyysien tuottamista varten. Se on verkon yli käytettävä analyysisovellus,

Lisätiedot